eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/2
:
Kjell Vingen
:
Avsluttet
:
Åfjord kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/2 20201026 26.10.2020 Utgående brev Klage på detaljreguleringsplan - Brennholmen FOSEN NATURVERNFORENING NYEAFJORD
2020/2 20200820 20.08.2020 Utgående brev Vedrørende klage på detaljreguleringsplan - Brennholmen FOSEN NATURVERNFORENING NYEAFJORD
2020/2 20200715 15.07.2020 Inngående brev Klage på detaljreguleringsplan - Brennholmen FOSEN NATURVERNFORENING NYEAFJORD
2020/2 20200630 30.06.2020 Utgående brev Brennholmen NTNU - Vitenskapsmuseet NYEAFJORD
2020/2 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedr. 20-05412-1 - Reguleringsplan for Brennholmen industriområde, gnr. 106/1 Vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 10 første ledd Riksantikvaren NYEAFJORD
2020/2 20200625 25.06.2020 Inngående brev Reguleringsplan for Kjerkholmen, Åfjord kommune, Trøndelag fylke. Anmodning om vedtak i henhold til gjeldende reguleringsplan og kulturminnelovens § 10. Askeladden id 16660. Trondelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2 20200814 14.08.2020 Utgående brev Brennholmen - forespørsel om utgravning av kulturminne TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2020/2 20200630 30.06.2020 Utgående brev Detaljregulering for Brennholmen - vedtatt plan Arne Blix NYEAFJORD
2020/2 20200619 19.06.2020 Inngående brev Bestilling av annonsering - detaljregulering for Brennholmen Adresseavisen Bedrift NYEAFJORD
2020/2 20200904 04.09.2020 Utgående brev Detaljregulering for Brennholmen - informasjon om vedtatt plan Samediggi/Sametinget m.fl. NYEAFJORD
2020/2 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bestilling av annonsering - detaljregulering for Brennholmen bedrift@adresseavisen.no NYEAFJORD
2020/2 20200615 15.06.2020 Inngående brev Melding om gjennomført marinarkeologisk undersøkelse - Brennholmen - Åfjord kommune Ntnu - fredrik.skoglund@ntnu.no NYEAFJORD
2020/2 20200605 05.06.2020 Utgående brev NVEs uttalelse til Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Brennholmen NVE NYEAFJORD
2020/2 20200602 02.06.2020 Inngående brev Reguleringsplan for Brennholmen - uavhengig kontroll av geoteknikk Ramboll AS NYEAFJORD
2020/2 20200527 27.05.2020 Inngående brev Merknader til detaljreguleringsplan for Brennholmen Fosen Naturvernforening NYEAFJORD
2020/2 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kommentar til utsendte forslag til detaljregulering Brennholmen Sameiet Krokholmen v/Arne Blix NYEAFJORD
2020/2 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring av detaljregulering for Brennholmen - plan-ID 202001 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedr. 19-03499-4 - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Brennholmen i Åfjord kommune Direktoratet for mineralforvaltning NYEAFJORD
2020/2 20200518 18.05.2020 Inngående brev Behov for marinarkeologisk undersøkelse vedrørende Detaljregulering for Brennholmen, Åfjord kommune Ntnu - Fredrik Skoglund NYEAFJORD
2020/2 20200518 18.05.2020 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for Brennholmen - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2 20200514 14.05.2020 Inngående brev Brennholmen - Supplerende vurdering - notat 10217275-RIG-NOT-002 Multiconsult NYEAFJORD
2020/2 20200514 14.05.2020 Inngående brev Brennholmen - Supplerende vurdering - notat 10217275-RIG-NOT-002 Multiconsult ASA NYEAFJORD
2020/2 20200504 04.05.2020 Inngående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 Kartverket - Elling Ringdal NYEAFJORD
2020/2 20210803 03.08.2021 Utgående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 Kartverket NYEAFJORD
2020/2 20200428 28.04.2020 Inngående brev Uttalelse til høring detaljregulering for Brennholmen i Åfjord kommune Mattilsynet NYEAFJORD
2020/2 20200427 27.04.2020 Inngående brev NVEs uttalelse til Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Brennholmen NVE NYEAFJORD
2020/2 20200424 24.04.2020 Inngående brev Åfjord kommune Trøndelag - Uttalelse til høring av detaljregulering for Brennholmen Fiskeridirektoratet NYEAFJORD
2020/2 20200424 24.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring av detaljregulering - gnr. 106 bnr. 109 - Brennholmen - Vedr. 20-69914-2 Statens vegvesen NYEAFJORD
2020/2 20200417 17.04.2020 Inngående brev Uttalelse til høringsforslag på Detaljregulering Brennholmen - Åfjord kommune - Trøndelag fylke Kystverket NYEAFJORD
2020/2 20200417 17.04.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring - Detaljreguleringsplan for Brennholmen, Åfjord kommune Samediggi/Sametinget NYEAFJORD
2020/2 20200424 24.04.2020 Utgående brev Detaljregulering for Brennholmen - høring Høringsparter NYEAFJORD
2020/2 20200407 07.04.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse Adresseavisen Adresseavisen Bedrift NYEAFJORD
2020/2 20200407 07.04.2020 Inngående brev Korrektur: Åfjord kommune 0001459163-01 Adresseavisen Bedrift NYEAFJORD
2020/2 20200403 03.04.2020 Inngående brev Bestilling av annonsering Adresseavisen Bedrift NYEAFJORD
2020/2 20200403 03.04.2020 Utgående brev Bestilling av annonsering Adresseavisen Bedrift NYEAFJORD
2020/2 20200310 10.03.2020 Inngående brev Referat fra planforum TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2020/2 20200309 09.03.2020 Inngående brev 20/00284-1 - Bestilling av råd/kunnskap - Gytefelt for torsk - Åfjord kommune Havforskningsinstituttet NYEAFJORD
2020/2 20200226 26.02.2020 Utgående brev Grunnundersøkelser i sjø - Brennholmen -- klage på avgjørelse Norconsult - Romstad Erling m.fl. NYEAFJORD
2020/2 20200226 26.02.2020 Inngående brev Grunnundersøkelser i sjø - Brennholmen -- klage på avgjørelse Norconsult - Romstad Erling NYEAFJORD
2020/2 20200202 02.02.2020 Utgående brev Ber om havforskningsinstituttets vurdering - gytefelt for torsk - Åfjord kommune Havforskningsinstituttet NYEAFJORD
2020/2 20200124 24.01.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om planoppstart av detaljregulering for Brennholmen Fiskeridirektoratet NYEAFJORD
2020/2 20200117 17.01.2020 Inngående brev Foreløpig vurdering Brennholmen/Bessaker Fiskeridirektoratet NYEAFJORD
2020/2 20200114 14.01.2020 Utgående brev Detaljregulering for Brennholmen - varsel om planoppstart FISKERIDIREKTORATET NYEAFJORD