eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1501 20201027 27.10.2020 Inngående brev Oversendelse av foreløpig forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av Fosen Renovasjon IKS REVISJON MIDT-NORGE SA ORLAND   her
2020/6902 20201027 27.10.2020 Inngående brev Fwd: SV: avløpsanlegg 01/058 på Tarva tilhørende Anita og Svenn Gunnar Andresen Perodd Solberg ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest med gjennomføringsplan - 4/64 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/6902 20201027 27.10.2020 Inngående brev Avløpsanlegg på Tarva tilhørende Anita og Svenn Gunnar Andresen - 1/58 Svenn Gunnar Andresen m.fl. ORLAND   her
2020/6939 20201027 27.10.2020 Inngående brev Oppsigelse Natrada Holger-Jensen ORLAND   her
2020/6999 20201027 27.10.2020 Inngående brev Vedtak om fastsetting av merverdiavgiftkompensasjon september - oktober 2019 Skatteetaten ORLAND   her
2020/6999 20201027 27.10.2020 Inngående brev Vedtak om fastsetting av merverdiavgift etter begrenset kontroll september - oktober Skatteetaten ORLAND   her
2020/6839 20201027 27.10.2020 Utgående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL- Rydding av kulturmark - Bjørn Anderssen - 969222019 - Agros 108855 BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/6845 20201027 27.10.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering - Jan Gustav Ness - 969301903 - Agros 136353 JAN GUSTAV NESS ORLAND   her
2020/6845 20201027 27.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd til drenering av jordbruksjord - Jan Gustav Ness - 969301903 - Agros 136353 JAN GUSTAV NESS ORLAND   her
2020/6506 20201027 27.10.2020 Utgående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL - opprensking av kantsone og åkergrøft - Bjørn Anderssen - 969222019 - Agros 103099 BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/6520 20201027 27.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av SMIL- opprensking av åpen grøfter - Elveng samdrift DA- 41/21 - 991101527 - Agros 102406 ELVENG SAMDRIFT DA ORLAND   her
2020/6521 20201027 27.10.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL - opprensking av åpengrøft - Henry Sundseth - 898394972 - Agros 103104 HENRY SUNDSETH ORLAND   her
2020/6522 20201027 27.10.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL - Opprensking og senking av åpen grøft - Alf Roar Dueskar - 969158353 - Agros 102408 DUESKAR ALF ROAR ORLAND   her
2020/6524 20201027 27.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil- Vebjørn Ness - Agros 102/412 VEBJØRN NESS ORLAND   her
2020/6530 20201027 27.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil- Ingar Hellem - Agros 116968 INGAR HELLEM ORLAND   her
2020/6535 20201027 27.10.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL - Opprensking av åpengrøfter neom husa - Bjørn Anderssen - 969222019 - Agros 117641 BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/5494 20201027 27.10.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialundervisning Ørland PPT ORLAND   her
2020/1686 20201027 27.10.2020 Inngående brev Signert gjennomgang av arbeidsreglement for Ørland kommune Ilene Lovise R Nordsteien ORLAND   her
2020/2005 20201027 27.10.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialundervisning Ørland PPT ORLAND   her
2020/2024 20201027 27.10.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL- kant rydding - Bjørn Anderssen - 969222019 - Agros 105160 BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/2024 20201027 27.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Bjørn Anderssen - Agros 105160 BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/704 20201027 27.10.2020 Inngående brev Individuell opplæringsplan med halvårsrapport for våren 2020 ***** ORLAND   her
2020/712 20201027 27.10.2020 Inngående brev Vedtak - Krav om dekning av saksomkostninger - eiendommen 168/204 - kravet innvilges delvis ***** ORLAND   her
2020/22 20201027 27.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 22/16 Nadja-Helena Rachløw ORLAND   her
2020/22 20201027 27.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 4/64 O.E.M EIENDOM AS ORLAND   her
2020/22 20201027 27.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 14/4 Brita Marie Jenssen ORLAND   her
2020/54 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/252 20201027 27.10.2020 Inngående brev Varsel 19 tilleggsarbeider Eivind Øvergård - VA arbeider tilstøtende barnehagetomt PETTER BAKØY AS ORLAND   her
2020/252 20201027 27.10.2020 Inngående brev Vedlegg til varsel 19 PETTER BAKØY AS ORLAND   her
2020/252 20201027 27.10.2020 Utgående brev Kosmos barnehage - Svar på endringsmelding 19 PETTER BAKØY AS ORLAND   her
2020/279 20201027 27.10.2020 Internt notat Opprettelse av ansvarsgruppe ***** ORLAND   her
2020/309 20201027 27.10.2020 Inngående brev Opplysninger fra hjemmelshaver - 28/40 - 28/41 Gørill Eide Martinsen ORLAND   her
2020/431 20201027 27.10.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - endring - 160/22 - 160/152 Sør Trøndelag jordskifterett ORLAND   her
2020/603 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Utdrag fra Wisc-kartlegging ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Innvilget søknad om pleiepenger ***** ORLAND   her
2020/2510 20201027 27.10.2020 Inngående brev Beredskapstiltak Security - revidert versjon 2020 LUFTFARTSTILSYNET ORLAND   her
2020/3065 20201027 27.10.2020 Inngående brev Forespørsel om fri norsk undervisning ***** ORLAND   her
2020/3681 20201027 27.10.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC rente - kontrakt nr 1431111/3658034 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/3682 20201027 27.10.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC rente - kontrakt nr 1082313/3658028 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/5029 20201027 27.10.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Værnesregionen PPT ORLAND   her
2020/7150 20201027 27.10.2020 Inngående brev MOWI Feed AS avd Valsneset - tillatelse til økt produksjon ved anlegget på Valsneset FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7329 20201027 27.10.2020 Utgående brev Varsel om branntilsyn FORSVARSBYGG m.fl. ORLAND   her
2020/7361 20201027 27.10.2020 Utgående brev Tilsvar på krav om innsyn i timelistegrunnlaget FAGFORBUNDET ØRLAND AVD 413 ORLAND   her
2020/7496 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune - st. ref. (4300077092) Hege Aannø Kraft ORLAND   her
2020/7496 20201027 27.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune Ørland kommune - st. ref. 4300077092 Hege Aannø Kraft ORLAND   her
2020/7532 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektmedarbeider Familien i Fokus - st. ref. (4300519029) Cecilie Kothe-Næss ORLAND   her
2020/7532 20201027 27.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Prosjektmedarbeider Familien i Fokus Ørland kommune - st. ref. 4300519029 Cecilie Kothe-Næss ORLAND   her
2020/7587 20201027 27.10.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering -tilleggs areal - Snorre Hoff - - 969681277 - Agros 110722 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/7587 20201027 27.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering - Snorre Hoff- 969681277 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/7587 20201027 27.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering - Snorre Hoff - 969681277 - Agros 110722 HOFF SNORRE ORLAND   her
2020/7583 20201027 27.10.2020 Utgående brev Svar på ønske om løsning på faktura - kostnad for testing GRØNTVEDT PELAGIC AS ORLAND   her
2020/7656 20201027 27.10.2020 Inngående brev Deres skole er trukket ut til å delta i en undersøkelse av kopiering i skolene KOPINOR ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL- kanaler i Ørland - Andreas Ledsaak - 887721432 - Agros 103891 ANDREAS O. LEDSAAK ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema våren 2020 ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Evaluering av tiltak i tidsrommet oktober - februar ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema februar - mai 2020 ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Evaluering av tiltak i tidsrommet februar - mai 2020 ORLAND   her
2020/7733 20201027 27.10.2020 Inngående brev Kap. 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning - kunngjøring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7735 20201027 27.10.2020 Utgående brev Årsregnskap 2019 - Læringsverkstedet barnehage avd. Ervika UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/7735 20201027 27.10.2020 Utgående brev Årsregnskap 2019 Læringsverkstedet barnehage avdeling Opphaug natur- og gårdsbarnehage UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/7735 20201027 27.10.2020 Utgående brev Årsregnskap 2019 Marihøna musikk- og friluftsbarnehage UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/7735 20201027 27.10.2020 Utgående brev Årsregnskap 2019 Solblomsten steinerbarnehage UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Innsyn i journal /tiltaksplan til min mor: ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7738 20201027 27.10.2020 Inngående brev Klage på hjemmetjeneste ***** ORLAND   her
2020/7739 20201027 27.10.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet ber om dokumentasjon - ***** ***** UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev "Reklame" for livsglede på Ørland kommunes hjemmesider Hilde-Sofie Skjefstad Hoel ORLAND   her
2020/7743 20201027 27.10.2020 Utgående brev Skademelding NAV Ørland ORLAND   her
2020/7744 20201027 27.10.2020 Utgående brev Skademelding NAV Ørland ORLAND   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Kursbevis - Passeringstest grunnkurs legemiddelhåndtering Maren Hedalen Småvik ORLAND   her
2020/7746 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra oppfølgingssamtale 26.10.20 ORLAND   her
2020/7764 20201027 27.10.2020 Inngående brev Oversendelse av klage på manglende behandling i tillatelse gitt til produksjonsstart av Grøntvedt Nutri AS Eldrid og Asbjørn Grimsmo ORLAND   her
2020/7725 20201027 27.10.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL- opprensking av åpen grøft - Bjørn Anderssen - 969222019 - Agros 103779 BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/7281 20201026 26.10.2020 Inngående brev Svar på brev om etablering av rettigheter for tursti Sundørfjellet (Synnørsfjellet) FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/2022 20201026 26.10.2020 Inngående brev Påminnelse om frister - Rapportering 2020 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7709 20201026 26.10.2020 Inngående brev Vannmålerregistrering - 167/273 - Grøntvedt Næringsbygg AS GRØNTVEDT NÆRINGSBYGG AS ORLAND   her
2020/3076 20201026 26.10.2020 Inngående brev Fwd: Re: VS: vedr. din forespørsel om bygging av garasje Jesper Mørk ORLAND   her
2020/3141 20201026 26.10.2020 Inngående brev Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/7707 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bidrag til filming og redigering av julekonserter i Hegvik, Bjugn, Nes og Jøssund kirke SANDNES SONGLAG ORLAND   her
2020/148 20201026 26.10.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport P2010918 - Barset vannbehandlingsanlegg SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/7044 20201026 26.10.2020 Inngående brev Ettersending av dokumenter - bolig og garasje på tomt 11 - 166/447 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/6298 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - 182/488 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/7343 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 10/63 FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/7706 20201026 26.10.2020 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte for regulering av del av Uthaug Havn - Holmhaugen SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/514 20201026 26.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2010917 - Ørland vannverk SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/2212 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2020 og behov for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2395 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 10.11.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2470 20201026 26.10.2020 Inngående brev Innkalling til møte 10.11.2020 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/2564 20201026 26.10.2020 Internt notat Bekymringsmelding til barnevern ***** ORLAND   her
2020/2792 20201026 26.10.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 15.10.20 ***** ORLAND   her
2020/2896 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Notat fra samtale 15.10.20 Tine Marie Helgesen ORLAND   her
2020/3195 20201026 26.10.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående spesialundervisning for ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3209 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Agros 199559 - Rapport - Drenering - Inger S. Murvold Knutsen ORLAND   her
2020/3237 20201026 26.10.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Reksterberg boligområde - PlanID 1621200302 - kryss Jernalderveien - Hovdeveien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/3237 20201026 26.10.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Mindre endring av reguleringsplan for Reksterberg boligområde - PlanID 1621200302 - Kryss Jernalderveien Hovdeveien Dag Husby m.fl. ORLAND   her
2020/3273 20201026 26.10.2020 Inngående brev LIS1 lege fra 1.3.2021 INDRE FOSEN KOMMUNE ORLAND   her
2020/3408 20201026 26.10.2020 Utgående brev Varsel om oppheving av dispensasjon og rammetillatelse - 20/591 Aslak Søtvik ORLAND   her
2020/3823 20201026 26.10.2020 Inngående brev Oversendelse av stabilitetsrapport - Vallersund MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/3823 20201026 26.10.2020 Inngående brev Oversendelse av korrigert versjon av stabilitetsrapport Vallersund MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/3823 20201026 26.10.2020 Inngående brev Anmodning om resultat av undersøkelser ved skred - Josopvikvegen NORCONSULT AS ORLAND   her
2020/3525 20201026 26.10.2020 Inngående brev Klage på høringsfrist - Norgeskjell Knut Hellesvik ORLAND   her
2020/5195 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte tirsdag 3.november 2020 kl. 13.00-14.00 ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4874 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte NAV og intro 22.10.20 ORLAND   her
2020/4874 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Samarbeids- og planleggingsmøte 22.10.2020 ORLAND   her
2020/4720 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for oppføring av tilbygg - 20/491 - Røymyrveien 16, 7160 Bjugn Lise Therese Eide ORLAND   her
2020/4752 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak: Dispensasjon fra kommunedelplan og tillatelse til oppføring av enebolig og garasje - 20/591 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/3823 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vurdering av byggesak på 79/14 og løsmasseskred på og ved eiendommen Anne Moen ORLAND   her
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Tilbakemeldinger og samtale ORLAND   her
2020/3905 20201026 26.10.2020 Utgående brev Varsel om endring av tidspunkt for branntilsyn KURINGEN BRYGGEHOTELL AS ORLAND   her
2020/4044 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av bekymringsmelding utslipp i sjø FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/4173 20201026 26.10.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 20.10.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4242 20201026 26.10.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på 174/118 Samediggi/Sametinget ORLAND   her
2020/502 20201026 26.10.2020 Utgående brev Invitasjon til samarbeidsmøte onsdag 4.november 2020 kl. 14.30-15.30 ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/427 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak: Dispensasjon fra energikrav i TEK17 § 14-3 for innsetting av porter med glassfelt - 20/513 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS ORLAND   her
2020/149 20201026 26.10.2020 Inngående brev Oversendelse av reviderte terrengsnitt KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/158 20201026 26.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 174/357 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/211 20201026 26.10.2020 Utgående brev Tinglyste dokumenter Paul Alfred Myhre ORLAND   her
2020/54 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon til avløserutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon for avløserutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon for avløserutgifter ved sykdom mv. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon for avløerutgifter ved sykdom mv. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon for avløserutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/94 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedrørende vedtak om endret driftstilskudd for Læringsverkstedet Ervika fom 01.09.20 Læringsverkstedet Ervika ORLAND   her
2019/163 20201026 26.10.2020 Utgående brev Tinglysing av arealoverføringer STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/2058 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Referat ansvarsgruppemøte 13.10.20 ORLAND   her
2020/2088 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av SFO ***** ORLAND   her
2020/1711 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte torsdag 29.oktober 2020 kl. 15.00-15.30 ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1497 20201026 26.10.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående spesialundervisning for ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1517 20201026 26.10.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående spesialundervisning for ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1122 20201026 26.10.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ann Kristin Ottesen ORLAND   her
2020/1482 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Notat fra elevsamtale Tor-Eirik Solli ORLAND   her
2020/1482 20201026 26.10.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 14.10.20 ***** ORLAND   her
2020/716 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest pumpehus og vannmagasin - 1/75 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/755 20201026 26.10.2020 Inngående brev Timeliste september/oktober ***** ORLAND   her
2020/755 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenmelding ***** ORLAND   her
2020/768 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenmelding introduksjonsprogrammet ***** ORLAND   her
2020/768 20201026 26.10.2020 Inngående brev Timeliste september /oktober ***** ORLAND   her
2020/769 20201026 26.10.2020 Inngående brev Timeliste september/oktober ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenmelding introduksjonsprogrammet ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenmelding introduksjonsprogrammet ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenmelding introduksjonsprogrammet ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenmelding introduksjonsprogrammet ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenmelding introduksjonsprogrammet ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på oppmøte St. Olav ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på oppmøte St. Olav ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i introduksjonsprogrammet ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i introduksjonsprogrammet ***** ORLAND   her
2020/770 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i introduksjonsordningen ***** ORLAND   her
2020/774 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i introduksjonsordningen ***** ORLAND   her
2020/774 20201026 26.10.2020 Inngående brev Timeliste september/oktober ***** ORLAND   her
2020/777 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenmelding introduksjonprogrammet ***** ORLAND   her
2020/777 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenmelding introduksjonprogrammet ***** ORLAND   her
2020/777 20201026 26.10.2020 Inngående brev Timeliste september/oktober ***** ORLAND   her
2020/807 20201026 26.10.2020 Inngående brev Timeliste september/oktober ***** ORLAND   her
2020/807 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i introduksjonsordningen ***** ORLAND   her
2020/889 20201026 26.10.2020 Utgående brev Begrunnelse for endring av oppgaver ***** ORLAND   her
2020/980 20201026 26.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale (Korrigert) Ann-Karin Stormo Sjøli ORLAND   her
2020/6314 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak - dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av bod - 69/32 Hege Beathe Maaø Hovd ORLAND   her
2020/6314 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for oppføring av bod - Tiltrem - 69/32 Hege Hovd ORLAND   her
2020/6259 20201026 26.10.2020 Utgående brev Tinglysing av arealoverføring STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/6414 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte ang. ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6414 20201026 26.10.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående spesialundervisning for ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5758 20201026 26.10.2020 Utgående brev Delvis godkjenning av plan for nydyrking - 5057 - 182/5 - Bjørn Andersen BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/5801 20201026 26.10.2020 Inngående brev Høring - Forslag til kommunal planstrategi for Hitra kommune 2020-2024 Hitra kommune ORLAND   her
2020/5807 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/111 - Grandveien 348 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/5843 20201026 26.10.2020 Inngående brev Kostnadsoversikt april - september 2020 STANDAHL RORBUFERIE ORLAND   her
2020/5929 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte torsdag 29.oktober 2020 kl. 14.30-15.30 ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7055 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende bygging av vei til Kottenget og legging av vannledning til nytt byggefelt / barnehage ved Mebostad Tove Klakken m.fl. ORLAND   her
2020/6997 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på anmodning om tilbakemelding på vurdering - fradeling av eiendom - 20/208 FIRESAFE AS ORLAND   her
2020/6534 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Rapport - Agros 117642 - Bjørn Anderssen - rør under veien- Karlsenget ORLAND   her
2020/6534 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Agros 117642 - bilde - rør under veien - Karlsenget - Bjørn Anderssen ORLAND   her
2020/6526 20201026 26.10.2020 Utgående brev Saksavslutning - smil - Ola H Lien - 970960422 OLA H LIEN ORLAND   her
2020/7697 20201026 26.10.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående særskilt språkopplæring ***** ORLAND   her
2020/7698 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Rapport - Agros 119563 - Bjørn Anderssen - rør under veien - Austrått ORLAND   her
2020/7701 20201026 26.10.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående særskilt språkopplæring for ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7702 20201026 26.10.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående særskilt språkopplæring ***** ORLAND   her
2020/7703 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 BOTNGÅRD VELS SAMFUNDSHUS SA ORLAND   her
2020/7704 20201026 26.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/7705 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Kopi av avtale om basestasjon på Småmyrhaugan høydebasseng ORLAND   her
2020/7686 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** ORLAND   her
2020/7652 20201026 26.10.2020 Utgående brev ***** ***** - innkalling til samarbeidsmøte 03.11.2020 ***** ORLAND   her
2020/7654 20201026 26.10.2020 Utgående brev Foreløpig svar på melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - 159/79 Torgrim Melhuus ORLAND   her
2020/7678 20201026 26.10.2020 Inngående brev Innsending av årsrapport for 2019 YRJAR HEIMBYGDSLAG ORLAND   her
2020/7679 20201026 26.10.2020 Utgående brev Forespørsel om tilbud FELLESKJØPET AGRI SA m.fl. ORLAND   her
2020/7679 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilbud fra Felleskjøpet FELLESKJØPET AGRI SA ORLAND   her
2020/7679 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilbud fra Eiksenteret MIDT-NORGE MASKINSENTER AS ORLAND   her
2020/7679 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilbud fra Akershus traktor Akershus Traktor A/S ORLAND   her
2020/7657 20201026 26.10.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn ISS FACILITY SERVICES AS ORLAND   her
2020/7670 20201026 26.10.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/7603 20201026 26.10.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på enkeltvedtak for tiltak på 174/331 og 174/263 SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/7603 20201026 26.10.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på enkeltvedtak for tiltak på 174/331 og 174/263 Brit Hauger ORLAND   her
2020/7641 20201026 26.10.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/7646 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak: Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - 4/64 BJØRN NORSET AS ORLAND   her
2020/7708 20201026 26.10.2020 Inngående brev Universell utforming i kommunen. LØVEMAMMAENE ORLAND   her
2020/7726 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gamle Bjugn kommune - deltakelse i Robek-nettverk Sølvi Mogseth ORLAND   her
2020/7714 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl ***** ORLAND   her
2020/7715 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i henhold til Lov om barnehager 19g ***** ORLAND   her
2020/7716 20201026 26.10.2020 Inngående brev Rekvisisjons av oppmålingsforretning - Grensepåvisning - 33/40 Helge Sørmyr ORLAND   her
2020/7717 20201026 26.10.2020 Inngående brev Invitasjon til evalueringsmøte 30.10.20 Vallersund gård ORLAND   her
2020/7718 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om å inngå avtale NOROPTION AS ORLAND   her
2020/7719 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Trond Andersen ORLAND   her
2020/7721 20201026 26.10.2020 Inngående brev Sjekkliste etter servicebesøk - løftebord og trappeheiser ThyssenKrupp Elevator AS ORLAND   her
2020/7722 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - vekstgruppe kortn - 182/2 BALSNES ARNLJOT ORLAND   her
2020/7723 20201026 26.10.2020 Inngående brev Krav om dokumentasjonsplikt før låneopptak - Informasjonsbrev til kommunedirektører i alle kommuner oktober 2020 HUSBANKEN ORLAND   her
2020/7724 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra næringsfondet til utvidelse av verksted BJUGN BILSERVICE AS ORLAND   her
2020/7603 20201026 26.10.2020 Inngående brev Utdypende informasjon på tilsendt klage ABU, Aksjon bevar Uthaug ORLAND   her
2020/7603 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av klage på enkeltvedtak for tiltak på 174/331 og 174/263 SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/7614 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/7540 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak - midlertidig brukstillatelse for oppføring av fritidsbolig - 71/96 - Valvikveien 37, 7168 Lysøsundet FOSEN-HYTTA AS ORLAND   her
2020/7551 20201026 26.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev MIDT-NORGE EIENDOM AS ORLAND   her
2020/7552 20201026 26.10.2020 Utgående brev Matrikkelenhet utgår STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/7496 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune - st. ref. (4300077092) Emilie Sørmyr Leth-Olsen ORLAND   her
2020/7496 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune Ørland kommune - st. ref. 4300077092 Emilie Sørmyr Leth-Olsen ORLAND   her
2020/7496 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune - st. ref. (4300077092) Anna Holmedal ORLAND   her
2020/7496 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune Ørland kommune - st. ref. 4300077092 Anna Holmedal ORLAND   her
2020/7496 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune - st. ref. (4300077092) Trine Rørdal Rønning ORLAND   her
2020/7496 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune Ørland kommune - st. ref. 4300077092 Trine Rørdal Rønning ORLAND   her
2020/7476 20201026 26.10.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse i ett trinn - 167/270 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/7353 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedrørende ulovlighetsoppfølging for tiltak på 174/263 GRØNTVEDT NÆRINGSBYGG AS ORLAND   her
2020/7393 20201026 26.10.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar Linda Ekseth ORLAND   her
2020/7393 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Linda Ekseth ORLAND   her
2020/7282 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Agros 117866 - Rapport SMIL - skilting - Bjørn Anderssen ORLAND   her
2020/7282 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Bilde av rør under veien ORLAND   her
2020/7282 20201026 26.10.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMI - Skilting - Bjørn Anderssen - 969222019 - Agros 117866 BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/7296 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Notat etter fagmøte 21.10.20 - ***** ***** Inger Kjersheim Skogen ORLAND   her
2020/7305 20201026 26.10.2020 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/7150 20201026 26.10.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om økt produksjonsramme ved fabrikken ved Valsneset - Mowi Feed Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/7175 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak om registrering av Bygdaboksen som særskilt brannobjekt BYGDA 2.0 AS ORLAND   her
2020/7175 20201026 26.10.2020 Utgående brev Varsel om branntilsyn BYGDA 2.0 AS ORLAND   her
2020/7219 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vedtak - dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg - 20/20 Liv Anita Botngård ORLAND   her
2020/7077 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding til foreløpig svar på søknad om IG2 for oppføring av brygge med varmeanlegg - 85/1 - Vallersund gård TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/7079 20201026 26.10.2020 Utgående brev Anmodning om opplysninger Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/7122 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Agros 110709 - drennering - rapport - Inger S. Murvold Knutsen ORLAND   her
2020/7122 20201026 26.10.2020 Internt notat uten oppfølging Kart- Drenering- Inger S. M. Knutsen ORLAND   her
2020/7532 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektmedarbeider Familien i Fokus - st. ref. (4300519029) Gry Lien Hopstad ORLAND   her
2020/7532 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Prosjektmedarbeider Familien i Fokus Ørland kommune - st. ref. 4300519029 Gry Lien Hopstad ORLAND   her
2020/7496 20201024 24.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune - st. ref. (4300077092) mats Garli ORLAND   her
2020/7496 20201024 24.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune Ørland kommune - st. ref. 4300077092 mats Garli ORLAND   her
2020/7494 20201023 23.10.2020 Inngående brev Uttalelse vedr. serveringsbevilling KEMNERKONTORET FOR FOSEN ORLAND   her
2020/7544 20201023 23.10.2020 Inngående brev Signert fast arbeidsavtale Oskar Alexander Bratlie ORLAND   her
2020/7603 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innspill i forhold til vei GRØNTVEDT PELAGIC AS ORLAND   her
2020/7603 20201023 23.10.2020 Inngående brev Presisering av innhold i klage på vedtak Sørli arkitekter AS ORLAND   her
2020/7603 20201023 23.10.2020 Inngående brev Klage på planutvalgets vedtak av 13.10.2020 sak 20/65 Søknad om dispensasjoner for tiltak på 174/131 og 174/263 (piper og scrubber) ABU, Aksjon bevar Uthaug ORLAND   her
2020/7583 20201023 23.10.2020 Utgående brev Grøntvedt Pelagic AS - faktura for Covid-19 GRØNTVEDT PELAGIC AS ORLAND   her
2020/7583 20201023 23.10.2020 Inngående brev Opprettholdelse av ønske om løsning på faktura - kostnad for testing GRØNTVEDT PELAGIC AS ORLAND   her
2020/7680 20201023 23.10.2020 Utgående brev Melding om skade på elev ***** ORLAND   her
2020/7681 20201023 23.10.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** ORLAND   her
2020/7682 20201023 23.10.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** ORLAND   her
2020/7683 20201023 23.10.2020 Inngående brev Dårlig arbeidsmiljø - avvikshåndtering ***** ORLAND   her
2020/7685 20201023 23.10.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Stig Ove Sletten ORLAND   her
2020/7678 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte til Yrjar Heimbygdslag for 2021 YRJAR HEIMBYGDSLAG ORLAND   her
2020/7687 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering - 986719628 GISLE ASKJEMSHALTEN ORLAND   her
2020/7688 20201023 23.10.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/7689 20201023 23.10.2020 Inngående brev Endringer i rutiner for utleggstrekk for skattekrav SKATTEETATEN ORLAND   her
Ingen tilgang 20201023 23.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket ANDREAS O. LEDSAAK ORLAND   her
2020/7691 20201023 23.10.2020 Inngående brev Underretning til klager - henlagt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/7692 20201023 23.10.2020 Inngående brev CV Jens Johan Sundet ORLAND   her
2020/7693 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 12.11.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/7694 20201023 23.10.2020 Inngående brev Sertifikat - ADK1 Kurs NORSK FAGUTDANNING AS ORLAND   her
2020/7700 20201023 23.10.2020 Inngående brev Besøkssenter Våtmark - Ut betaling av fylkeskommunale friluftsmidler 2019 - Bygging av gapahuk - utbetaling TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/7076 20201023 23.10.2020 Utgående brev Referat – informasjonsmøte for bevillingsinnehavere 20.10.20 ANKERET BRYGGE DRIFT AS m.fl. ORLAND   her
2020/7076 20201023 23.10.2020 Internt notat uten oppfølging Mal - smittevernsveileder ORLAND   her
2020/7076 20201023 23.10.2020 Internt notat uten oppfølging Presentasjon beredskap smittevern - Informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger ORLAND   her
2020/7243 20201023 23.10.2020 Inngående brev Brev fra kommuneoverlege - smittevern ved serveringssteder i Ørland Ørland kommune - kommuneoverlege ORLAND   her
2020/5798 20201023 23.10.2020 Utgående brev Plan for videre framdrift ved brudd i forhandlingene Utdanningsforbundet Ørland ORLAND   her
2020/5798 20201023 23.10.2020 Inngående brev Aksept 2. tilbud lokale lønnsforhandlinger kap 3 og 5 Naturviterne Ørland ORLAND   her
2020/5798 20201023 23.10.2020 Utgående brev Plan for videre framdrift ved brudd i forhandlingene NITO avd Ørland ORLAND   her
2020/5798 20201023 23.10.2020 Inngående brev Aksept 2. tilbud lokale lønnsforhandlinger kap 3 og 5 Norsk Fysioterapiforbund Ørland ORLAND   her
2020/5798 20201023 23.10.2020 Inngående brev Aksept 2. tilbud lokale lønnsforhandlinger kap 3 og 5 Den Norske jordmorforening Ørland ORLAND   her
2020/5798 20201023 23.10.2020 Inngående brev Lønnskrav 2020 Kristin Skilleås ORLAND   her
2020/5798 20201023 23.10.2020 Inngående brev Aksept 2. tilbud lokale lønnsforhandlinger kap 3 og 5 Norsk sykepleierforbund Ørland ORLAND   her
2020/5798 20201023 23.10.2020 Inngående brev Aksept 2. tilbud lokale lønnsforhandlinger kap 3 og 5 Econa Ørland ORLAND   her
2020/864 20201023 23.10.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/874 20201023 23.10.2020 Inngående brev Spørsmål til spørretimen - Angående adgangskontroll i Uthaug havn Ørland Arbeiderparti v/Øyvind Haraldsvik ORLAND   her
2020/1501 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 - 2024 ORLAND   her
2020/2051 20201023 23.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på kjøp/salg av verdipapir NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/2051 20201023 23.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på kjøp/salg av verdipapir NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2019/151 20201023 23.10.2020 Utgående brev Søknad om startlånmidler 2020 HUSBANKEN ORLAND   her
2019/151 20201023 23.10.2020 Inngående brev Behovsmelding 2020 og 2. tilsagn om startlån til videreutlån Husbanken ORLAND   her
2019/27 20201023 23.10.2020 Internt notat uten oppfølging Kommunal forskrift til serverings- og alkoholloven - Ørland kommune 01.01.20.- vedtatt 02.04.20 ORLAND   her
2020/603 20201023 23.10.2020 Utgående brev Søknad om hjelpemidler PC eller nettbrett ***** ORLAND   her
2020/4394 20201023 23.10.2020 Inngående brev Oppgjør for øvingsundervisning i barnehage DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING ORLAND   her
2020/4470 20201023 23.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Solveig Kristin Ødemark ORLAND   her
2020/4044 20201023 23.10.2020 Inngående brev Bilder av utslipp - forurensning på Uthaug Kjell Guldteig ORLAND   her
2020/3935 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom NAV Ørland ORLAND   her
2020/3611 20201023 23.10.2020 Inngående brev NYTT svarbrev for tilskudd 2020 - kap 761 post 21 - Aktivitetstilbud og besøksvert for eldre på institusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/3621 20201023 23.10.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1023382/3658048 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/3022 20201023 23.10.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/7095 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tilsyn og kurs ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/7653 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høring på skoleruta for skoleåret 2022-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/7301 20201022 22.10.2020 Inngående brev Uttalelse - Ørland kommune - Søknad om riving av bolig - 164/26 - Nordgrandveien 13 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/7061 20201022 22.10.2020 Inngående brev Påminnelse - Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger HUSBANKEN ORLAND   her
2020/7647 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høring av utkast til samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene om sykehustjeneste for spesialistkandidater i allmennmedisin ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/7600 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tegningsutkast / skisse fasader - 164/13 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/7585 20201022 22.10.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikarer - Thea Bjørgo Thea Bjørgo ORLAND   her
2020/7592 20201022 22.10.2020 Utgående brev Veistandard og framdriftsplaner for Ervikveien Gunnar Priebe Fjærli ORLAND   her
2020/7581 20201022 22.10.2020 Inngående brev Arbeidstyngde og arbeidsbelastning på helg ***** ORLAND   her
2020/7564 20201022 22.10.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak - 68/38 TYRHAUG AS ORLAND   her
2020/7576 20201022 22.10.2020 Utgående brev Begjæring om fravikelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Namsmann i Ørland ORLAND   her
2020/7547 20201022 22.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet - Forberedelse til utsending av koronavaksine FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2020/7557 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - tre kvelder i november 2020 FIFTY/50 AS ORLAND   her
2020/7528 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om nøkkelboks ***** ORLAND   her
2020/7493 20201022 22.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på epost vedrørende avløpsanlegget på eiendommen 38/4 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/7496 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune - st. ref. (4300077092) Karoline Lilletjernbakken Gjølga ORLAND   her
2020/7496 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune Ørland kommune - st. ref. 4300077092 Karoline Lilletjernbakken Gjølga ORLAND   her
2020/7649 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling ***** ORLAND   her
2020/7650 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - vekstgruppe korn - Brodersen Helge - 163/4 HELGE BRODERSEN ORLAND   her
2020/7650 20201022 22.10.2020 Inngående brev Korrigering av søknad om avlingssvikt Helge Brodersen ORLAND   her
2020/7671 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7672 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7673 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7674 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7675 20201022 22.10.2020 Inngående brev Melding om behov for spesialpedagogisk hjelp ***** ORLAND   her
2020/7675 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i henhold til lov om barnehager § 19g ***** ORLAND   her
2020/7676 20201022 22.10.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn Fosen Brann- og Redningstjeneste IKS ORLAND   her
2020/7658 20201022 22.10.2020 Inngående brev Kursbevis legemiddelhåndtering Lise-Mari Olden ORLAND   her
2020/7659 20201022 22.10.2020 Inngående brev Referat fra medarbeidersamtale 7.10.20 Referent ORLAND   her
2020/7660 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vitnemål for grunnskole Ørland ungdomsskole ORLAND   her
2020/7661 20201022 22.10.2020 Inngående brev Anmodning om registrering av kundeerklæring BJUGN SPAREBANK ORLAND   her
2020/7662 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7663 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7664 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7665 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7666 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7667 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7668 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7669 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Konklusjoner medarbeidersamtale - signert ORLAND   her
2020/7654 20201022 22.10.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - 159/79 Torgrim og Tone Melhuus ORLAND   her
2020/7645 20201022 22.10.2020 Inngående brev Kulturtilskudd til Stiftelsen Frohavet STIFTELSEN FROHAVET-LYSØYSUND KYSTKULTURSENTER ORLAND   her
2020/7646 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - 4/64 BJØRN NORSET AS ORLAND   her
2020/7651 20201022 22.10.2020 Utgående brev ***** ***** Innkalling til samarbeidsmøte 26.10.2020 ***** ORLAND   her
2020/7655 20201022 22.10.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/7656 20201022 22.10.2020 Inngående brev Deres skole er trukket ut til å delta i en undersøkelse av kopiering i skolene KOPINOR ORLAND   her
2020/7242 20201022 22.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Kirsti Lie ORLAND   her
2020/7354 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om bytte av skolekrets ***** ORLAND   her
2020/7340 20201022 22.10.2020 Inngående brev Svar - Refusjonsgaranti skoleåret 2020/2021 TRONDHEIM KOMMUNE ORLAND   her
2020/7339 20201022 22.10.2020 Inngående brev Svar - Refusjonsgaranti skoleåret 2020/2021 TRONDHEIM KOMMUNE ORLAND   her
2020/7076 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Presentasjon - informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger ORLAND   her
2020/7076 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Deltakerliste informasjonsmøte for bevillingsinnehavere - 20.10.20 ORLAND   her
2020/7148 20201022 22.10.2020 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til oppføring av leskur for beitedyr - 174/10 - Ulriksborgveien 10 Steinar Kjørsvik ORLAND   her
2020/7148 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding om tak og farge Steinar Kjørsvik ORLAND   her
2020/7039 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6990 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra dialogmøte 14.10.20 ORLAND   her
2020/6522 20201022 22.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil- Alf Dueskar - Agros 102408 DUESKAR ALF ROAR ORLAND   her
2020/6463 20201022 22.10.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest undervisningsbygg - 20/94 Din Bolig Søknad ORLAND   her
2020/5901 20201022 22.10.2020 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ***** MELHUS KOMMUNE ORLAND   her
2020/5902 20201022 22.10.2020 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ***** MELHUS KOMMUNE ORLAND   her
2020/6231 20201022 22.10.2020 Inngående brev Etterfølgende kontroll: Videreføring av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/6426 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for avløpsanlegg - 70/208 EINAR KRISTIAN JØSSUND ORLAND   her
2020/6426 20201022 22.10.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest for avløpsanlegg - 70/208 EINAR KRISTIAN JØSSUND ORLAND   her
2020/6390 20201022 22.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på lukking av sak vedrørende utslipp av større mengde diesel i steinbrudd - 30/27 KYSTVERKET ORLAND   her
2020/3043 20201022 22.10.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner som har tatt i bruk Digisos-løsningene Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos ORLAND   her
2020/2935 20201022 22.10.2020 Utgående brev ***** ***** - innkalling til samarbeidsmøte 04.11.2020 ***** ORLAND   her
2020/2823 20201022 22.10.2020 Utgående brev Vedtak: Midlertidig brukstillatelse for bruksendring av fritidsbolig til enebolig - 70/108 Fosenhus AS ORLAND   her
2020/2734 20201022 22.10.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest næringsbygg - 31/12 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/2564 20201022 22.10.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/2565 20201022 22.10.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/2566 20201022 22.10.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte ***** ORLAND   her
2020/2318 20201022 22.10.2020 Inngående brev Møtereferat 13.10.20 Ørland PPT ORLAND   her
2020/3273 20201022 22.10.2020 Utgående brev Tilsetting Lis 1 i perioden 01.03.21 til 31.08.21 Louise Ekelund ORLAND   her
2020/3273 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lege i spesialisering 1 Lene Cecilie Johansen ORLAND   her
2020/4044 20201022 22.10.2020 Inngående brev Grøntvedt Nutri og informasjon til publikum GRØNTVEDT NUTRI AS ORLAND   her
2020/4313 20201022 22.10.2020 Utgående brev Refusjon PPU-koordinator ved Ørland ungdomsskole høsten 2020 NTNU ORLAND   her
2020/4313 20201022 22.10.2020 Internt notat Refusjon ressursgruppen for Fagfornyelsen høsten 2020 - Ørland undomsskole Magdele Presthus Johansen ORLAND   her
2020/4205 20201022 22.10.2020 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti skoleåret 2020/2021 - ***** ***** TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING ORLAND   her
2020/4818 20201022 22.10.2020 Utgående brev Brukerundersøkelse om skolefritidsordningen (SFO) Alle foreldre / foresatte med barn i 1.-3. trinn og neste års 1. trinn ORLAND   her
2020/4898 20201022 22.10.2020 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/5208 20201022 22.10.2020 Utgående brev ***** ***** - Referat fra samarbeidsmøte 21.10.2020 ***** ORLAND   her
2020/5050 20201022 22.10.2020 Inngående brev Mottatt og betalt faktura - skadedato 17.10.20 - kjennetegn XA19989 KLP skadeforsikring AS ORLAND   her
2020/4974 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tilbud fra PWC AS PRICEWATERHOUSECOOPERS AS ORLAND   her
2020/4974 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tilbud fra Anne Bostad AS ANNE BOSTAD AS ORLAND   her
2020/4974 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tilbud fra KS konsulent AS KS-KONSULENT AS ORLAND   her
2020/611 20201022 22.10.2020 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/309 20201022 22.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyste dokumenter - 32/73 - 32/178 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/305 20201022 22.10.2020 Internt notat uten oppfølging Personalmøteplan for Solkysten barnehage høsten 2020 ORLAND   her
2019/144 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport - andre tertial 2020 Valsneset Utvikling KF ORLAND   her
2019/292 20201022 22.10.2020 Utgående brev IOP skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2069 20201022 22.10.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialundervisning Ørland PPT ORLAND   her
2020/2088 20201022 22.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20201022 22.10.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Synnøve Presthus ORLAND   her
2020/874 20201022 22.10.2020 Inngående brev Spørsmål til spørretimen i kommunestyremøte 29.10.20 fra Ørland SV Ørland SV v/Øyvind Næss ORLAND   her
2020/1072 20201022 22.10.2020 Utgående brev Referat etter ansvarsgruppemøte 21.10.20- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/716 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/2774 20201021 21.10.2020 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 14.10.2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Sør-Trøndelag ORLAND   her
2020/4970 20201021 21.10.2020 Inngående brev Revidert svar på brev datert 30.7.2020 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/7644 20201021 21.10.2020 Inngående brev Flere søknader om midlertidig konsesjon etter husdyrkonsesjonsforskriftens § 9b FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/43 20201021 21.10.2020 Inngående brev Dere må godkjenne bruksvilkårene for modernisert folkeregister - Feil i veileder om delegering av rettigheter til KS KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2020/7643 20201021 21.10.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak Buaasveien Bente Sletten ORLAND   her
2020/7642 20201021 21.10.2020 Inngående brev Skade på leider på Uthaug kai FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/2056 20201021 21.10.2020 Inngående brev Nordgrandveien 68 - Forespørsel om avvik fra rammetillatelse FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/7564 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon og tilleggsopplysninger - 68/38 TYRHAUG AS ORLAND   her
2020/7615 20201021 21.10.2020 Inngående brev Klage på avslag på startlån NAV Ørland ORLAND   her
2020/7616 20201021 21.10.2020 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti skoleåret 2020/2021 - ***** ***** TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING ORLAND   her
2020/7617 20201021 21.10.2020 Inngående brev Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Austrått - Indre Ottersbo - Plan gammel prydhage INDRE OTTERSBO GÅRD ODA KRISTINE JØSSING VOLLAN ORLAND   her
2020/7618 20201021 21.10.2020 Utgående brev Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Austrått - organisering - prosessmidler Ørland kommune ORLAND   her
2020/7619 20201021 21.10.2020 Utgående brev Tilskudd til drenering av jordbruksjord - frist for å gjennomføre og rapportere - Bakken Knut BAKKEN KNUT ORLAND   her
2020/7620 20201021 21.10.2020 Inngående brev Beslutning om å ikke åpne tilsyn - klage på Fosen barneverntjeneste FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7621 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Sem Jan Ola JAN OLA SEM ORLAND   her
2020/7622 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Schanke Inge INGE SCHANKE ORLAND   her
2020/7623 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Lund Laila Selnes Laila Selnes Lund ORLAND   her
Ingen tilgang 20201021 21.10.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte Referent Renate Hellem ORLAND   her
2020/7625 20201021 21.10.2020 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ORKLAND KOMMUNE GRUNNSKOLE ORLAND   her
2020/7626 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Hoff Torgeir Johan TORGEIR JOHAN HOFF ORLAND   her
2020/7627 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Anderssen Bjørn BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/7628 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Ørland kommune Ørland kommune ORLAND   her
2020/7629 20201021 21.10.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Feven Teklu Zerai ORLAND   her
2020/7630 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Larsen Tom TOM LARSEN ORLAND   her
2020/7631 20201021 21.10.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Leah Isabell Hammer ORLAND   her
2020/7632 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl - Ørland kommune Ørland kommune ORLAND   her
2020/7633 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl - Indre Ottersbo Gård Oda Kristine Jøssing Vollan INDRE OTTERSBO GÅRD ODA KRISTINE JØSSING VOLLAN ORLAND   her
2020/7634 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Ledsaak Andreas Oust ANDREAS O. LEDSAAK ORLAND   her
2020/7635 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/7636 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2020/7637 20201021 21.10.2020 Inngående brev Anmodning om registrering av kundeerklæring - Reiser Stranda Aktivitetssenter BJUGN SPAREBANK ORLAND   her
2020/7638 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedrørende bundet fond kemnerkontoret KEMNERKONTORET FOR FOSEN ORLAND   her
2020/7639 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleplass ved Opphaug skole ***** ORLAND   her
2020/7639 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om skoleplass ved Opphaug skole ***** ORLAND   her
2020/7640 20201021 21.10.2020 Internt notat uten oppfølging Digitaliseringsstrategi for Fosen-kommunene ORLAND   her
2020/7548 20201021 21.10.2020 Utgående brev Ressurs spesialpedagogisk hjelp §19g Læringsverkstedet Ervika ORLAND   her
2020/7528 20201021 21.10.2020 Inngående brev Svar på henvendelse om nøkkelboks ***** ORLAND   her
2020/7509 20201021 21.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/7501 20201021 21.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av samarbeide med ruskonsulent ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/7495 20201021 21.10.2020 Utgående brev Forespørsel om ressurs ***** ORLAND   her
2020/7483 20201021 21.10.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak for rehabilitering av skorstein - 167/134 Janne Sofie Sandvik-Skavdal m.fl. ORLAND   her
2020/7442 20201021 21.10.2020 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/7448 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Hellem Ingar INGAR HELLEM ORLAND   her
2020/7607 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2020/7611 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om norskopplæring ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20201021 21.10.2020 Inngående brev Godkjent arbeidsvarslingsplan - Fv721 - Mølnargårdskrysset STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/7613 20201021 21.10.2020 Inngående brev Grandefjæra naturreservat - svar på søknad om dispensasjon fra forskriften Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/7614 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/7152 20201021 21.10.2020 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/7167 20201021 21.10.2020 Utgående brev ***** ***** - Svar på oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/7235 20201021 21.10.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte Referent Renate Hellem ORLAND   her
2020/7077 20201021 21.10.2020 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om IG2 for oppføring av brygge med varmeanlegg - 85/1 - Vallersund gård Institutt for arkitektur og teknologie ORLAND   her
2020/7076 20201021 21.10.2020 Inngående brev Presentasjonen - Securitas 20.10.20 - reklame SECURITAS NORGE AS ORLAND   her
2020/7366 20201021 21.10.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF ORLAND   her
2020/7382 20201021 21.10.2020 Inngående brev Signert bekreftelse på gjennomgått arbeidsreglement for Ørland kommune Marius Olberg ORLAND   her
2020/7239 20201021 21.10.2020 Utgående brev ***** ***** - Svar på oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/2058 20201021 21.10.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan ORLAND   her
2020/2096 20201021 21.10.2020 Inngående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - tre kvelder i november 2020 Ørland kommune ORLAND   her
2020/2122 20201021 21.10.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte ang. ***** ***** ***** 27.10.20 kl. 13.00 ***** ORLAND   her
2020/1851 20201021 21.10.2020 Inngående brev Signert bekreftelse på gjennomgått arbeidsreglement for Ørland kommune Rita Marita Innstrand ORLAND   her
2020/1040 20201021 21.10.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte tirsdag 27.oktober klokken 16.00 ***** ORLAND   her
2020/54 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykdomsavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til sykdomsavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til sykdomsavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20201021 21.10.2020 Inngående brev Epost ang lønn avløser - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4267 20201021 21.10.2020 Saksframlegg/innstilling 2. tertial rapport - Roret Ørland kulturforetak KF ORLAND   her
2020/4044 20201021 21.10.2020 Utgående brev vedlegg til brev 23379/2020/U43/PETROD Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4136 20201021 21.10.2020 Inngående brev Attester John Torkild Småvik ORLAND   her
2020/3933 20201021 21.10.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 16.10.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2842 20201021 21.10.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/2866 20201021 21.10.2020 Inngående brev Anmodning om overtakelse av prosjekt - tunnel Garten - Storfosna TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/2966 20201021 21.10.2020 Inngående brev Svar på rapport fra tilsyn By barnehage 21.09.20 ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/2394 20201021 21.10.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 16.10.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2376 20201021 21.10.2020 Inngående brev Infrastruktur på vedlagt skisse til eiendom - 85/85 FRODE JOHANSEN AS ORLAND   her
2020/2597 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar på melding om overnatting Bjugn Kulturhus 20-22.11.20 Ørland kommune ORLAND   her
2020/3277 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl - Anderssen Bjørn BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/3477 20201021 21.10.2020 Inngående brev Utredningsplan ved BUP Nidarø ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/3502 20201021 21.10.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC rente - kontrakt nr 1205990/3658026 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
Ingen tilgang 20201021 21.10.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling Bjørg Gilde ORLAND   her
2020/6270 20201021 21.10.2020 Inngående brev Ad søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til deling av eiendom - 160/25 Jon Torkel Petersen ORLAND   her
2020/6207 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak om registrering av landbrukseiendom i floghavreregisteret - 166/2 Mattilsynet ORLAND   her
2020/5778 20201021 21.10.2020 Inngående brev Signert bekreftelse på gjennomgått arbeidsreglement for Ørland kommune Filmon Amine Meles ORLAND   her
2020/7009 20201021 21.10.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn med tiltak på 166/74 Åse Annlaug Sørseth ORLAND   her
2020/7044 20201021 21.10.2020 Inngående brev Ettersending av snitt-tegning SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/7039 20201021 21.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - Svar på oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6976 20201021 21.10.2020 Inngående brev Signert bekreftelse på gjennomgått arbeidsreglement for Ørland kommune Maren Hedalen Småvik ORLAND   her
2020/6715 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon TYRHAUG AS ORLAND   her
2020/7387 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan Hovde ARKITEKTKONTORET ODD THOMMESEN AS ORLAND   her
2020/2134 20201020 20.10.2020 Inngående brev Videreutdanning for lærere 2018/2019 – Påminnelse om manglende registrering av fullførte studier UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/924 20201020 20.10.2020 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/7593 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fiberutbygging - ødelagt grøft - Jøssundveien 33 Roger Johnsen ORLAND   her
2020/6595 20201020 20.10.2020 Inngående brev julekalender Opphaug skole ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/6463 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 20/94 Din Bolig Søknad ORLAND   her
2020/6720 20201020 20.10.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL- Bytting av gammel slusekum m.m. - Camilla Grøntvedt - 898418782 - Agros 121290 CAMILLA GRØNTVEDT ORLAND   her
2020/6720 20201020 20.10.2020 Internt notat uten oppfølging Bilde sluskum - Camilla Grøntvedt ORLAND   her
2020/6841 20201020 20.10.2020 Utgående brev Evaluering tiltaksplan §9a - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7051 20201020 20.10.2020 Inngående brev Invitasjon til møte 03.11.20 Ørland PPT ORLAND   her
2020/7025 20201020 20.10.2020 Utgående brev Referat samarbeidsmøte 19.10.20 ***** ORLAND   her
2020/7009 20201020 20.10.2020 Utgående brev Vedrørende bebyggelsen på eiendommen 166/74 ADVOKAT OLA KVERNES ORLAND   her
2020/6997 20201020 20.10.2020 Inngående brev Anmodning om tilbakemelding på vurdering FIRESAFE AS ORLAND   her
2020/5774 20201020 20.10.2020 Utgående brev Vedtak - Oppføring av tre tanker for fiskeolje på 174/355 - Havneveien 1 SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/5487 20201020 20.10.2020 Utgående brev Behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering. John Richard Hanssen ORLAND   her
2020/5933 20201020 20.10.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/6088 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fasader, snitt og plantegninger BYGGMANN GRUPPEN AS ORLAND   her
2020/6319 20201020 20.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 VALGDIREKTORATET ORLAND   her
2020/695 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse av ulovlighetsoppfølging Kjetil Østhus ORLAND   her
2020/2144 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/54 20201020 20.10.2020 Utgående brev Etterspørsel etter dokumenter til søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/32 20201020 20.10.2020 Inngående brev Oversendelse av signert avtale om samarbeid og finansiering ved beredskaps- og følgetjeneste for gravide og fødende ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/94 20201020 20.10.2020 Utgående brev Vedtak om endring av driftstilskudd Læringsverkstedet Opphaug høst 2020 Læringsverkstedet Opphaug ORLAND   her
2020/67 20201020 20.10.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fellesmøte 12.10.2020 ORLAND   her
2020/67 20201020 20.10.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fellesmøte 19.10.2020 ORLAND   her
2020/68 20201020 20.10.2020 Utgående brev Forespørsel om pins m.m. Oleg Novoselov ORLAND   her
2019/43 20201020 20.10.2020 Inngående brev Anmodning om godkjenning av bruksvilkår for modernisert folkeregister KS - Kommunesektorens organisasjon ORLAND   her
2019/155 20201020 20.10.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til behandling - Klage på dispensasjon fra reguleringsplan for skoleområdet på Storfosna for midlertidig plassering av campingvogner på 160/113 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/155 20201020 20.10.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Klage på dispensasjon fra reguleringsplan for skoleområdet på Storfosna for midlertidig plassering av campingvogner på 160/113 ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/334 20201020 20.10.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for ny bolig - 166/579, Sjøsiden 65 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her