eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1562 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte fra næringsfond STIFTELSEN HALTEN NEKOLAI DAHLS MINNE ORLAND   her
2021/1176 20210415 15.04.2021 Inngående brev Oversendelse av tegninger - terrengsnitt - plan og profil adkomstveg KYST BYGG AS ORLAND   her
2020/98 20210415 15.04.2021 Inngående brev Endret møtedato - kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS ORLAND   her
2021/1561 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte fra Kommunal kompensasjonsordning Ørland 2021 ANKERET BRYGGE DRIFT AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Inngående brev Spørsmål om eiendomsforhold vedrørende tomt på 76/54 Roger Carlsen ORLAND   her
2020/7084 20210415 15.04.2021 Inngående brev Oversendelse- Opphør av ansvarsrett MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/7301 20210415 15.04.2021 Inngående brev Oversendelse - Opphør av ansvarsrett MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2021/1285 20210415 15.04.2021 Inngående brev Bønn fra en bekymret borger ***** ORLAND   her
2021/1176 20210415 15.04.2021 Inngående brev Merknader til nabovarsel 73/149 Kjell Arne Rosvoldaunet ORLAND   her
2021/1158 20210415 15.04.2021 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2021/1207 20210415 15.04.2021 Inngående brev Oversendelse - Tomtepris i Mebostad boligfelt BJUGN NÆRINGSFORUM ORLAND   her
2021/1210 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærere Ørland kommune - st. ref. 4366265131 Donita Rose Maigue Skaget ORLAND   her
2021/1210 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærere - st. ref. (4366265131) Donita Rose Maigue Skaget ORLAND   her
2021/1083 20210415 15.04.2021 Utgående brev VEDTAK - Tillatelse til deling av eiendommen 84/13 Gunn Tårnes ORLAND   her
2021/1092 20210415 15.04.2021 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 07.04.21 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2021/1106 20210415 15.04.2021 Utgående brev Høring - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 81/58 - Manndalsveien 109, 7167 Vallersund STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2021/1119 20210415 15.04.2021 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 08.04.21 Indre Fosen kommune ORLAND   her
2021/1125 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (4362690123) Øystein Eriksen ORLAND   her
2021/1125 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere Ørland kommune - Fosen DMS - st. ref. 4362690123 Øystein Eriksen ORLAND   her
2021/1125 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (4362690123) Pengchen Yi ORLAND   her
2021/1125 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere Ørland kommune - Fosen DMS - st. ref. 4362690123 Pengchen Yi ORLAND   her
2021/1230 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig - 71/21 Vidar Skjerdingstad ORLAND   her
2021/1236 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust - 85/90 Jan Fredrik Fiksdal ORLAND   her
2021/1272 20210415 15.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig på tomt 1 på 166/577 - Nedre Hovdevei 125 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2021/840 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedtak: Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet for oppføring av veranda og tillatelse til tiltak - 71/44 Geir Ove Svinø ORLAND   her
2021/1024 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedtak: Utslippstillatelse for rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg - 69/21 EINAR KRISTIAN JØSSUND ORLAND   her
2021/1027 20210415 15.04.2021 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2021/1042 20210415 15.04.2021 Utgående brev Informasjon til eiere av særskilte brannobjekt vedr. sprinkleranlegg ÅFJORD KOMMUNE m.fl. ORLAND   her
2021/311 20210415 15.04.2021 Inngående brev Uttalelse - mindre endring av reguleringsplan for Lysøbakk hyttefelt Statsforvalteren i Trøndelag ORLAND   her
2021/375 20210415 15.04.2021 Inngående brev Fylkesveg 6360 i Ørland kommune - Uttalelse til høring av planprogram og varsel om oppstart reguleringsplan - Furunes STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2021/466 20210415 15.04.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 32/187 - 32/216 Oddvar Dagfinn Brungot ORLAND   her
2021/525 20210415 15.04.2021 Utgående brev Høring - Dispensasjon fra arealformål STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2021/623 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - KOPI AV Ferievikarer - st. ref. (4349057513) Pengchen Yi ORLAND   her
2021/623 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - KOPI AV Ferievikarer Ørland kommune - st. ref. 4349057513 Pengchen Yi ORLAND   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Internt notat uten oppfølging Søknad om avlingssvikt i korn 2020 -Håvard Green - 985451753 ORLAND   her
2021/743 20210415 15.04.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart med detaljreguleringsplan for Tinden Statsforvalteren i Trøndelag ORLAND   her
2021/1285 20210415 15.04.2021 Utgående brev Koronavaksinasjonsprogrammet og prioriteringer FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TRØNDELAG ORLAND   her
2021/1295 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider - st. ref. (4367099451) Pengchen Yi ORLAND   her
2021/1295 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider Ørland kommune - st. ref. 4367099451 Pengchen Yi ORLAND   her
2021/1295 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider - st. ref. (4367099451) sølvi leseth ORLAND   her
2021/1295 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider Ørland kommune - st. ref. 4367099451 sølvi leseth ORLAND   her
2021/1295 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider - st. ref. (4367099451) Line Mørk ORLAND   her
2021/1295 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider Ørland kommune - st. ref. 4367099451 Line Mørk ORLAND   her
2021/1295 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider - st. ref. (4367099451) Camilla Sofie Stadsøy ORLAND   her
2021/1295 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider Ørland kommune - st. ref. 4367099451 Camilla Sofie Stadsøy ORLAND   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt - 29/36 Nicolay Braderup Klinge ORLAND   her
2021/1309 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedtak - Riving av lager på 168/221 - Tverrveien 21 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2021/1337 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1358 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2021/1357 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere vikariat Ørland kommune - Fosen DMS - st. ref. 4367423283 Pengchen Yi ORLAND   her
2021/1357 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere vikariat - st. ref. (4367423283) Pengchen Yi ORLAND   her
2021/1367 20210415 15.04.2021 Utgående brev Anticimex rapport Hauge Marianne m.fl. ORLAND   her
2021/1367 20210415 15.04.2021 Utgående brev Spørsmål i rapport fra branntilsyn Tusseladden barnehage Humstad Hilde Haugdahl m.fl. ORLAND   her
2021/1387 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på bestilling av borgerlig vielse ***** ORLAND   her
2021/1404 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sesongarbeidere - st. ref. (4366302447) Knut Arve Krokdal ORLAND   her
2021/1404 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sesongarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4366302447 Knut Arve Krokdal ORLAND   her
2021/1404 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sesongarbeidere - st. ref. (4366302447) Pengchen Yi ORLAND   her
2021/1404 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sesongarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4366302447 Pengchen Yi ORLAND   her
2021/1404 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sesongarbeidere - st. ref. (4366302447) Xiujuan Peng Sundet ORLAND   her
2021/1404 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sesongarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4366302447 Xiujuan Peng Sundet ORLAND   her
2021/1452 20210415 15.04.2021 Utgående brev Varsel om branntilsyn COOP FOSEN SA ORLAND   her
2021/1463 20210415 15.04.2021 Utgående brev Varsel om opphør av husleieforhold - ***** ***** ***** ORLAND   her
2021/1464 20210415 15.04.2021 Utgående brev Feilsendt innvilget søknad om konfliktdempende tiltak mot rovviltskader - kompetanseheving skadefellingslag Statsforvalteren i Trøndelag ORLAND   her
2021/1507 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar søknad foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2021/1506 20210415 15.04.2021 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd- SMIL - restaurering av kanal - Tor Inge Flatnes - 969222051 -Agros 119745 TOR INGE FLATNES ORLAND   her
2021/1511 20210415 15.04.2021 Utgående brev Støttekontakt Ramona A Hall Skanke ORLAND   her
2021/1553 20210415 15.04.2021 Utgående brev Tjenestebevis Ida Kristine Berre ORLAND   her
2021/1554 20210415 15.04.2021 Utgående brev Tjenestebevis Charlotte Eike Gjerde ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 899150562, 5057-32/ 36 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919938064, 5057-159/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988523259, 5057-177/ 7 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916984022, 5057-27/ 9 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 887721432, 5057-178/ 17 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977358639, 5057-178/ 3 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993439878, 5057-182/ 25 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916561776, 5057-8/ 4 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969221624, 5057-84/ 3 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969301229, 5057-176/ 5 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916103581, 5057-3/ 7 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991329595, 5057-73/ 131 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980162885, 5057-182/ 44 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985690995, 5057-2/ 14 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 898418782, 5057-159/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916521588, 5057-77/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980311600, 5057-160/ 31 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969220954, 5057-164/ 13 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912693775, 5057-5/ 13 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983258085, 5057-38/ 12 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970414223, 5057-1/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997321286, 5057-80/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976848853, 5057-38/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982899915, 5057-3/ 11 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977063450, 5057-16/ 11 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994688820, 5057-32/ 24 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993606219, 5057-41/ 21 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996871320, 5057-33/ 5 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989363964, 5057-32/ 4 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969525909, 5057-164/ 6 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971380691, 5057-33/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994275100, 5057-3/ 4 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969134004, 5057-82/ 4 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969680580, 5057-173/ 5 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971183403, 5057-182/ 93 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996379663, 5057-82/ 3 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912203174, 5057-178/ 20 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969635917, 5057-40/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920895131, 5057-83/ 7 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 878709632, 5057-171/ 6 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969159228, 5057-181/ 14 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970960422, 5057-17/ 3 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987023538, 5057-74/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996481751, 5057-68/ 3 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913152298, 5057-8/ 6 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969671506, 5057-33/ 14 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969378418, 5057-164/ 22 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975900622, 5057-182/ 19 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992079800, 5057-81/ 17 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869133752, 5057-182/ 78 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991101527, 5057-41/ 223 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997687787, 5057-182/ 17 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914789729, 5057-41/ 42 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969331888, 5057-73/ 29 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974898136, 5057-32/ 26 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998244668, 5057-182/ 27 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 877453952, 5057-68/ 10 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969525097, 5057-86/ 1 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971507241, 5057-11/ 15 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912026892, 5057-87/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979676468, 5057-12/ 12 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989431439, 5057-182/ 423 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869525162, 5057-5/ 7 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913041550, 5057-1/ 8 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993540781, 5057-76/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 888229442, 5057-38/ 4 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984964927, 5057-41/ 46 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996165299, 5057-40/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969331322, 5057-73/ 9 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992881364, 5057-83/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918352953, 5057-32/ 55 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916351232, 5057-160/ 130 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969677776, 5057-169/ 9 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969378612, 5057-164/ 33 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969222167, 5057-2/ 4 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976237757, 5057-179/ 32 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982138698, 5057-84/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980888878, 5057-170/ 11 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 887246122, 5057-163/ 8 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 825421262, 5057-176/ 35 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969179180, 5057-173/ 4 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969518821, 5057-159/ 3 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969158493, 5057-172/ 6 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970413456, 5057-176/ 34 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869672262, 5057-11/ 6 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869520462, 5057-164/ 41 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987672129, 5057-163/ 4 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969301903, 5057-32/ 66 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977313643, 5057-170/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981908759, 5057-7/ 3 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990793239, 5057-24/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969137437, 5057-33/ 55 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969158485, 5057-18/ 3 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981054040, 5057-174/ 10 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985300267, 5057-171/ 15 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994474308, 5057-10/ 70 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993275395, 5057-20/ 39 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976525396, 5057-164/ 62 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970910409, 5057-18/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986844422, 5057-76/ 7 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970915060, 5057-175/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969638339, 5057-8/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969638355, 5057-174/ 13 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981673042, 5057-16/ 3 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985451753, 5057-11/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969178958, 5057-174/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918382232, 5057-33/ 18 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 973447386, 5057-85/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 898394972, 5057-19/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969676982, 5057-168/ 31 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994773410, 5057-28/ 15 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969526255, 5057-164/ 32 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976256425, 5057-33/ 11 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 880582402, 5057-164/ 60 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996672956, 5057-7/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985596166, 5057-13/ 22 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985254273, 5057-1/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917426902, 5057-5/ 2 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969668580, 5057-182/ 88 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982689147, 5057-172/ 34 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985269106, 5057-76/ 9 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986837914, 5057-68/ 11 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996170152, 5057-166/ 32 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969159090, 5057-164/ 30 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 965252959, 5057-3/ 18 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869258822, 5057-168/ 48 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 897222922, 5057-23/ 1 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999309321, 5057-38/ 26 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998316766, 5057-171/ 19 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980714268, 5057-175/ 7 ***** ORLAND   her
2021/1555 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969378949, 5057-27/ 6 ***** ORLAND   her
2021/1561 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte fra Kommunal kompensasjonsordning Ørland 2021 ANKERET BRYGGE DRIFT AS ORLAND   her
2021/1550 20210415 15.04.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring May Lillian Barseth ORLAND   her
2021/1563 20210415 15.04.2021 Inngående brev AutoPASS-avtalebetingelser gjeldende fra 01.05.2021 VEGAMOT AS ORLAND   her
2021/1564 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om fradeling og oppmåling av areal til pumpehus - 13/7 GEIR FJÆRLI ORLAND   her
2021/1566 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om fradeling og oppmåling av ny grunneiendom - 171/16 BERNT RASCH GULDTEIG ORLAND   her
2021/1567 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2021/1568 20210415 15.04.2021 Utgående brev Skademelding NAV Skanning ORLAND   her
2021/1570 20210415 15.04.2021 Inngående brev CV / kompetanseoversikt Erika Sveen Lyngen ORLAND   her
2021/1571 20210415 15.04.2021 Inngående brev Anmodning om innledende samtaler ved oppføring av carport Engslåttveien 15 Christoffer Ringdal og Kaja Aase ORLAND   her
2021/1579 20210415 15.04.2021 Internt notat uten oppfølging Oppstartsamtale 8.4.21 ORLAND   her
2021/1579 20210415 15.04.2021 Inngående brev Samtykke og avtale vedrørende vårt barn ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring Hilde Pettersen Vik ORLAND   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1537 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norsk- og samfunnskunnskapsprøve ***** ORLAND   her
2021/1519 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1548 20210415 15.04.2021 Utgående brev Bekreftelse ***** ORLAND   her
2020/7488 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedtak - Arealoverføring fra 160/382 til 160/210 - Storfosna Trond-Jøran Aune ORLAND   her
2020/7119 20210415 15.04.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/5846 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norskprøve ***** ORLAND   her
2020/6214 20210415 15.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Daffodil Cuestas Krokvik ORLAND   her
2020/6265 20210415 15.04.2021 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/6476 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/6635 20210415 15.04.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/6672 20210415 15.04.2021 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 23.04.21 ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7537 20210415 15.04.2021 Inngående brev Avslag på erstatning for avlingssvikt 2020 - korn - Eirik Leikvang - Ørland 81/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7737 20210415 15.04.2021 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2021 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ORLAND   her
2020/7838 20210415 15.04.2021 Internt notat uten oppfølging Attestert søknad - avlingssvikt korn 2020- Lillian Onsøien ORLAND   her
2020/8018 20210415 15.04.2021 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalg ved Botngård ungdomsskole 13. april 2021 Bernt Olav Nes m.fl. ORLAND   her
2020/8018 20210415 15.04.2021 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalg ved Botngård ungdomsskole 3. desember 2020 Bernt Olav Nes m.fl. ORLAND   her
2020/8134 20210415 15.04.2021 Internt notat uten oppfølging Referat tolkesamtale 13.04.2021- ***** ORLAND   her
2020/8281 20210415 15.04.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** ORLAND   her
2020/8445 20210415 15.04.2021 Utgående brev Til uttalelse - Dispensasjon fra reguleringsplan for Stor-Slåttøya og pbl § 1-8 for plassering av vaktmesterbolig/servicebygg på 159/100 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/8529 20210415 15.04.2021 Inngående brev Rapport for perioden 16.3.21 - 01.04.21 ***** ORLAND   her
2020/8561 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedtak - Ferdigattest for riving av brannskadd bolig på 174/49 - Kottemyra 2 TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS ORLAND   her
2020/8652 20210415 15.04.2021 Utgående brev Tillatelse til deling etter jordloven - arealoverføring 32/39 til 32/73 - Geir Almaas Geir Almaas ORLAND   her
2021/16 20210415 15.04.2021 Internt notat uten oppfølging Innkalling til fellesmøte 19.04.21 ORLAND   her
2021/107 20210415 15.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 83/2 Eskil Mørk ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Ankeret Brygge Drift AS ANKERET BRYGGE DRIFT AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Tarva Cafe og Pub TARVA CAFE OG PUB EDVIN DYBVIK ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Bakkan-Wahl AS WAHL BENN ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Roret Ørland Kulturforetak KF RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Restaurant Melissa AS RESTAURANT MELISSA AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021- Ørland Kysthotell AS ØRLAND KYSTHOTELL AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Samlaget Diner AS SAMLAGET DINER AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Bjugn Hotell AHA EIENDOM AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Palermo Restaurant Bjugn AS PALERMO RESTAURANT BJUGN AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Sjøsiden Sportspub AS SJØSIDEN SPORTSPUB AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Hovde Gård AS HOVDE GÅRD AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Cafè & Litt Te AS CAFÈ & LITT TE AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Barrock AS BARROCK AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift skjenkebevilling 2020/2021 - Passasjekafeen Bjugn Helsesenter Passasjekafeen Bjugn Helsesenter ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021 - Bunnpris Brekstad AS BUNNPRIS BREKSTAD AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021 - Extra Bjugn COOP NORDVEST SA ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021 - Prix Lysøysund COOP FOSEN SA ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021 - Rema 1000 Bjugn / God Handel AS GOD HANDEL AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021 - Kiwi Bjugn NG KIWI MIDT-NORGE AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2021- Lokalbrygg AS LOKALBRYGG AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021 - Coop Marked Storfosna COOP FOSEN SA ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021 - Coop Extra Opphaug COOP FOSEN SA ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021 - Rema 1000 Brekstad / Ronny Bremnes AS RONNY BREMNES AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021- Rema 1000 Ørland Sentrum /Hovde Sigurdsen AS HOVDE SIGURDSEN AS ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021 - Coop Vallersund SA COOP VALLERSUND SA ORLAND   her
2021/108 20210415 15.04.2021 Utgående brev Avgift salgsbevilling 2020/2021- Coop Extra Brekstad COOP FOSEN SA ORLAND   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Inngående brev Notat fra hendelse sykepleier Ida Bjørkli ORLAND   her
2021/209 20210415 15.04.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra felles LTV-gruppe og ledermøte for Solkysten barnehage ORLAND   her
2019/293 20210415 15.04.2021 Inngående brev Melding om nabovarsel for byggeplaner i nærheten av Fjæraveien 50 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2019/293 20210415 15.04.2021 Inngående brev Nabovarsel for tiltak på eiendom - 85/73 FOSENSKALLDYR AS ORLAND   her
2020/387 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon 20% ***** ORLAND   her
2020/562 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedtak: Dispensasjon fra kommunedelplan for Bjugn kommune for oppføring av fritidsbolig - 82/23 FRODE JOHANSEN AS ORLAND   her
2020/699 20210415 15.04.2021 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2020 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Ørland kommune ORLAND   her
2020/832 20210415 15.04.2021 Utgående brev Trafikksikkerhet overgang fylkesvei ved Mebostad stranden ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/849 20210415 15.04.2021 Utgående brev Videreføring av tiltak ***** ORLAND   her
2020/2647 20210415 15.04.2021 Internt notat uten oppfølging Etablererprøve for serveringsvirksomhet - Olden Lise ORLAND   her
2020/2759 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976488067, 5057-26/ 1 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/2759 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969331888, 5057-73/ 29 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/2901 20210415 15.04.2021 Utgående brev Referat fra tiltaksteam Botngård ungdomsskole 25.03.21 Ørland PPT m.fl. ORLAND   her
2020/2962 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norskprøve ***** ORLAND   her
2020/2974 20210415 15.04.2021 Utgående brev Kvittering for nabovarsel Adresseliste ORLAND   her
2020/2977 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norskprøve ***** ORLAND   her
2020/3011 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norskprøve ***** ORLAND   her
2020/3053 20210415 15.04.2021 Inngående brev Påmelding til prøve ***** ORLAND   her
2020/3056 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norskprøve ***** ORLAND   her
2020/3229 20210415 15.04.2021 Inngående brev Påmeldingsskjema norskprøve ***** ORLAND   her
2020/3356 20210415 15.04.2021 Inngående brev Rentesatsoversikt for kontonr 8317.50.30576 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP ORLAND   her
2020/3548 20210415 15.04.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumenter fra Styremøte 14.04.2021. Midt-Norge 110-sentral IKS ORLAND   her
2020/3612 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Odins vei 5 Kenneth Svinsås ORLAND   her
2020/3844 20210415 15.04.2021 Inngående brev Påmelding til prøve ***** ORLAND   her
2020/4066 20210415 15.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Kimberly Cuestas Canedo ORLAND   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Del utbetaling av SMIL-midler - hindre gjengroing av kulturlandskap - 7/3 - Snorre Wigdahl SNORRE WIGDAHL ORLAND   her
2020/4398 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norskprøve ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger for melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt - 29/36 Nicolay Klinge ORLAND   her
2020/4631 20210414 14.04.2021 Inngående brev Fosenbrua AS - Innkalling til Ordinær generalforsamling mandag 19. april 2021 kl 1230-1430 på Microsoft Teams FOSENBRUA AS ORLAND   her
2021/905 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vi har mottatt den reviderte søknaden NORGES FORSKNINGSRÅD ORLAND   her
2020/5766 20210414 14.04.2021 Inngående brev Innkalling og sakliste for generalforsamling i Oi! 2021 - NB! de som vil delta, må registrere seg innen 16.april Oimat - Aslaug Rustad ORLAND   her
2021/1176 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bekymringsmelding vedrørende sprenging av tomt - 73/149 Brit Anita Moen m.fl. ORLAND   her
2021/1207 20210414 14.04.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn - Mebostad boligfelt - politisk sak 26/2021 BJUGN NÆRINGSFORUM ORLAND   her
2021/1207 20210414 14.04.2021 Utgående brev Forespørsel om innsyn - Mebostad boligfelt - politisk sak 26/2021 BJUGN NÆRINGSFORUM ORLAND   her
2021/1161 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR - 2/21 FOSEN-HYTTA AS ORLAND   her
2021/1125 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (4362690123) Marthe Alida Bakøy ORLAND   her
2021/1125 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere Ørland kommune - Fosen DMS - st. ref. 4362690123 Marthe Alida Bakøy ORLAND   her
2021/1072 20210414 14.04.2021 Inngående brev E-postkorrespondanse: Angående anmodning om oppstartsmøte og planinitiativ Karlestrand gård ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS ORLAND   her
2021/1264 20210414 14.04.2021 Utgående brev Anmodning om vedtak av skilt ihh til skiltplan STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2021/1279 20210414 14.04.2021 Utgående brev Offentlig søkerliste - Barnehagelærere og Ped.ledere Ørland kommune - st. ref. 4368274377 Ørland kommune ORLAND   her
2021/1279 20210414 14.04.2021 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste ORLAND   her
2021/1241 20210414 14.04.2021 Internt notat uten oppfølging Møtereferat fra oppstartsmøte med Tronsletten 06.4.21 ORLAND   her
2021/947 20210414 14.04.2021 Inngående brev Innvilget søknad om foreldrepenger NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER ORLAND   her
2021/973 20210414 14.04.2021 Utgående brev Offentlig søkerliste - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Ørland kommune ORLAND   her
2021/973 20210414 14.04.2021 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste ORLAND   her
2021/977 20210414 14.04.2021 Inngående brev Utrykningskjøretøy - FT 47133 - Dokumentasjon på videreføring av godkjent utrykningskjøretøy STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2021/832 20210414 14.04.2021 Inngående brev Oversendelse av gass-sertifikat GRØNTVEDT NUTRI AS ORLAND   her
2021/609 20210414 14.04.2021 Inngående brev Informasjon til eiere av særskilte brannobjekt vedr. sprinkleranlegg Fosen Brann- og Redningstjeneste IKS ORLAND   her
2021/311 20210414 14.04.2021 Inngående brev Kommentarer til uttalelser fra fylkeskommune og statsforvalter KYSTPLAN AS ORLAND   her
2021/1373 20210414 14.04.2021 Inngående brev Byggesak Elektro Fosen Bygg AS - Omgjøring til søknad om rammetillatelse RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2021/1506 20210414 14.04.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – Restaurering av gammel kanal - Tor Inge Flatnes - 969222051 - Agros 119745 TOR INGE FLATNES ORLAND   her
2021/1507 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2021/1499 20210414 14.04.2021 Internt notat uten oppfølging Protokoll tilbudsåpning ORLAND   her
2021/1499 20210414 14.04.2021 Inngående brev Tilbud fra Pallin AS PALLIN AS ORLAND   her
2021/1499 20210414 14.04.2021 Utgående brev Rangering - tildeling ODDMUND GROVEN AS m.fl. ORLAND   her
2021/1499 20210414 14.04.2021 Internt notat uten oppfølging Evalueringsrapport ORLAND   her
2021/1499 20210414 14.04.2021 Inngående brev Tilbud fra Tore Løkke AS Tore Løkke A/S ORLAND   her
2021/1499 20210414 14.04.2021 Inngående brev Tilbud fra Oddmund Groven AS ODDMUND GROVEN AS ORLAND   her
2021/1499 20210414 14.04.2021 Inngående brev Tilbud fra Hvitsand entreprenør AS HVITSAND ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2021/1488 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Maries Salvador Radam ORLAND   her
2021/1549 20210414 14.04.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring Vilde Andrine P Sumstad ORLAND   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1538 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering - 83/5 - Sem Jan Ola JAN OLA SEM ORLAND   her
2021/1544 20210414 14.04.2021 Inngående brev Høringsbrev – endringer i arveloven mv. JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2021/1547 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2021/1523 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norskprøve og statsborgerprøve ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev Plantegning og arealopplysninger kårbolig - 179/32 Joar Hoff ORLAND   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedrørende hus nummer Gårds tun Joar Hoff ORLAND   her
2021/1526 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2021/1533 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om byggetillatelse STATSNAIL AS ORLAND   her
2021/1536 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedtak om fartsgrense 50 km/t langs fv. 6408 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2021/1513 20210414 14.04.2021 Utgående brev Støttekontakt Kenneth Oksvold ORLAND   her
2021/1513 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Kenneth Oksvold ORLAND   her
2021/1515 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norskprøve ***** ORLAND   her
2021/1519 20210414 14.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1551 20210414 14.04.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2021/1551 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkenansvarlig - st. ref. (4377109864) Per Roar Johansen ORLAND   her
2021/1551 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kjøkkenansvarlig Ørland kommune - st. ref. 4377109864 Per Roar Johansen ORLAND   her
2020/5933 20210414 14.04.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra ansvarsgruppemøte 01.02.21 ORLAND   her
2020/5933 20210414 14.04.2021 Internt notat uten oppfølging Møtereferat fra oppstartsmøte med Tronsletten 06.4.21 ORLAND   her
2020/6077 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Emma Viktoria Thorsen ORLAND   her
2020/7353 20210414 14.04.2021 Inngående brev Innvilgelse av søknad om samtykke Arbeidstilsynet ORLAND   her
2020/7899 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Bjørg Hulsund ORLAND   her
2020/7953 20210414 14.04.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 04.03.2021 (vedtaksref:100007347300928) HELFO ORLAND   her
2020/7953 20210414 14.04.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 08.03.2021 (vedtaksref:100007351065752) HELFO ORLAND   her
2021/108 20210414 14.04.2021 Inngående brev Oppgave over alkoholomsetningen i kalenderåret 2020 og forventet omsetning i 2021 BARROCK AS ORLAND   her
2021/107 20210414 14.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 3/28 Arnt Egil Hovde m.fl. ORLAND   her
2021/107 20210414 14.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel - 2/26 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS ORLAND   her
2020/4482 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om påmelding til norskprøve ***** ORLAND   her
2020/4202 20210414 14.04.2021 Inngående brev Problemrapport: Hullete vei hele året Svein Erik Winsjansen ORLAND   her
2020/4093 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring May Britt Standahl ORLAND   her
2020/3066 20210414 14.04.2021 Utgående brev Bekreftelse påmelding norskprøve ***** ORLAND   her
2020/3066 20210414 14.04.2021 Inngående brev Påmeldingsskjema norskprøve muntlig B1-B2 ***** ORLAND   her
2020/2459 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Terje Harøy ORLAND   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Silje Haave Hernes ORLAND   her
2020/1553 20210414 14.04.2021 Inngående brev Skjenkegebyr for 2019 og 2020 - Fritidsmessen Ørland Flystasjon Fosen regnskap ORLAND   her
2020/1553 20210414 14.04.2021 Inngående brev Skjenkegebyr for 2019 og 2020 - Fritidsmessen Ørland Flystasjon Ørland Flystasjon v/Tom Arne Hoff ORLAND   her
2019/293 20210414 14.04.2021 Inngående brev Nabovarsel - 168/363 AS MJ ARKITEKT OG INGENIØRKONTOR ORLAND   her
2019/227 20210414 14.04.2021 Inngående brev Forslag til opsjonsavtale skipsleia næringspark Grøntvedt - Ørland Kommune GRØNTVEDT PELAGIC AS ORLAND   her
2019/252 20210414 14.04.2021 Inngående brev Forslag til ny kommuneblomst NORSK BOTANISK FORENING - TRØNDELAGSAVDELINGA ORLAND   her
2019/110 20210414 14.04.2021 Inngående brev Anmodning om status vedrørende trafikksikringstiltak Ottersbo IV Ottersbo IV velforening ORLAND   her
2020/54 20210414 14.04.2021 Utgående brev Vedtak på søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/279 20210414 14.04.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialundervisning Ørland PPT ORLAND   her
2021/130 20210413 13.04.2021 Inngående brev Opphør vann og renovasjon Bruddet 2, 174/139 Ørland FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/6614 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 164/20 FVS ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2021/1500 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 164/16 Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/3561 20210413 13.04.2021 Inngående brev Stabbur Storfosen Gods STORFOSEN GODS AS ORLAND   her
2020/631 20210413 13.04.2021 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2021/1489 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse med vedlegg- 10/39 JØSSUND MASKINSTASJON AS ORLAND   her
2021/1490 20210413 13.04.2021 Inngående brev Oversender for lokal oppfølging STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ORLAND   her
2021/1491 20210413 13.04.2021 Internt notat Trafikksikkerhet overgang fylkesvei ved Mebostad stranden Thomas Engen ORLAND   her
2021/1493 20210413 13.04.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2021/1494 20210413 13.04.2021 Internt notat KORRIGERT Barnehage og skolerute 2021/22 Magdele Presthus Johansen ORLAND   her
2021/1495 20210413 13.04.2021 Inngående brev Anmodning om statusrapport STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ORLAND   her
2021/1496 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om søtte fra kommunal kompensasjonsordning 2021 SAVA AS ORLAND   her
2021/1497 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - mangel på logoped i Ørland kommune AFASIFORBUNDET I NORGE ORLAND   her
2021/1498 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel og oppbevaring av pyroteknisk vare EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS ORLAND   her
2021/1488 20210413 13.04.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Maries Salvador Radam ORLAND   her
2021/1474 20210413 13.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1485 20210413 13.04.2021 Inngående brev Kartleggingsskjema for eksekutive funksjoner - skjema til utfylling og retur ***** ORLAND   her
2021/1485 20210413 13.04.2021 Inngående brev Liste over barn atferd - skjema til utfylling og retur ***** ORLAND   her
2021/1486 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om fravær på skolen ***** ORLAND   her
2021/1487 20210413 13.04.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring Gro-Anita H Thunes ORLAND   her
2021/1501 20210413 13.04.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Tone-Merete Rostad ORLAND   her
2021/1503 20210413 13.04.2021 Inngående brev Forskrift for å hindre plastholdig granulat utenfor banen NORGES FOTBALLFORBUND ORLAND   her
2021/1504 20210413 13.04.2021 Inngående brev Ber om ordførers uttalelse - tildeling av Kongelig påskjønnelse - ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ORLAND   her
2021/1505 20210413 13.04.2021 Inngående brev Flytting av hørselsteknisk anlegg NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag ORLAND   her
2021/1508 20210413 13.04.2021 Inngående brev Oversendelse av søknad om utslippstillatelse - 1/18 FOSEN VVS AS ORLAND   her
2021/1509 20210413 13.04.2021 Inngående brev Påmeldingsskjema ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210413 13.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1461 20210413 13.04.2021 Utgående brev Melding om bruk av ekstern sensor fra Åsly skole INDRE FOSEN KOMMUNE OPPVEKST ORLAND   her
2021/1461 20210413 13.04.2021 Utgående brev Melding om bruk av ekstern sensor fra Testmann Minne skole INDRE FOSEN KOMMUNE OPPVEKST ORLAND   her
2021/1461 20210413 13.04.2021 Utgående brev Melding om bruk av ekstern sensor fra Vanvikan skole INDRE FOSEN KOMMUNE OPPVEKST ORLAND   her
2021/1477 20210413 13.04.2021 Utgående brev Timeattest for opplæring i norsk og samfunnskunnskap ***** ORLAND   her
2021/1478 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om bytte av skolekrets ***** ORLAND   her
2021/1479 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om bytte av skoleplass ***** ORLAND   her
2021/1480 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2021/1482 20210413 13.04.2021 Inngående brev Melding om avslutning av lån - lånenummer 8317.57.65037 KLP KOMMUNEKREDITT AS ORLAND   her
2021/1451 20210413 13.04.2021 Utgående brev Varsel om branntilsyn KRÅKØY SLAKTERI AS ORLAND   her
2021/1438 20210413 13.04.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema Regionalforvaltning ORLAND   her
2021/1458 20210413 13.04.2021 Utgående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1435 20210413 13.04.2021 Utgående brev Prøvebevis statsborgerprøve ***** ORLAND   her
2021/1440 20210413 13.04.2021 Utgående brev Varsel om branntilsyn ved Mowi ASA, Bessaker MOWI ASA ORLAND   her
Ingen tilgang 20210413 13.04.2021 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for oppføring av tilbygg - 72/15 - Lysøysundveien 546, 7168 Lysøysundet KYSTPLAN AS m.fl. ORLAND   her
2021/1378 20210413 13.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av vinterhage - 181/178 - Dr. Mjaalands vei 1, 7140 Opphaug RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Bruddet 4 - Gnr. 174, bnr. 301 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Bruddet 6 - Gnr. 174, bnr. 297 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Bruddet 7 - Gnr. 174, bnr. 187 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Rundøra 2 - Gnr. 174, bnr. 68 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Rundøra 1 - Gnr. 174, bnr. 364 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 179 - Gnr. 163, bnr. 86 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 68 - Gnr. 164, bnr. 76 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Hoøyveien 129 - Gnr. 173, bnr. 27 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Grandveien 352 - Gnr. 164, bnr. 86 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Grandveien 348 - Gnr. 164, bnr. 111 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Djupdalsveien 100 - Gnr. 169, bnr. 102 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Breidablikkveien 33 - Gnr. 174, bnr. 212 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 27 - Gnr. 174, bnr. 116 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 25 - Gnr. 174, bnr. 103 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 23 - Gnr. 174, bnr. 115 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 19 - Gnr. 174, bnr. 183 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 17 - Gnr. 174, bnr. 184 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 15 - Gnr. 174, bnr. 100 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 13 - Gnr. 174, bnr. 126 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 11 - Gnr. 174, bnr. 61 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 10 - Gnr. 174, bnr. 112 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 9 - Gnr. 174, bnr. 63 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 8 - Gnr. 174, bnr. 83 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 4 - Gnr. 174, bnr. 66 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 2 - Gnr. 174, bnr. 64 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 1 - Gnr. 174, bnr. 60 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 50 - Gnr. 164, bnr. 65 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Bruddet 5 - gnr. 174, bnr. 219 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Hoøyveien 96 - Gnr. 174, bnr. 117 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Havneveien 42 - Gnr. 174, bnr. 33 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Havneveien 40 - Gnr. 174, bnr. 298 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Havneveien 34 - Gnr. 174, bnr. 292 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Havneveien 32 - Gnr. 174, bnr. 206 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Bruddet 9 - Gnr. 174, bnr. 221 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 21 - Gnr. 174, bnr. 121 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 6 - Gnr. 174, bnr. 79 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Blomsterveien 7 - Gnr. 174, bnr. 62 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Breidablikkveien 27 - Gnr. 174, bnr. 285 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Breidablikkveien 29 - Gnr. 174, bnr. 213 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Bruddet 3 - Gnr. 174, bnr. 294 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 165 - Gnr. 163, bnr. 61 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Samlet for Blomsterbyen/Blomsterveien i Ørland kommune Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 60 - Gnr. 164, bnr. 103 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 56 - Gnr. 164, bnr. 92 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 41 - Gnr. 164, bnr. 100 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 52 - Gnr. 164, bnr. 73 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 14 - Gnr. 164, bnr. 67 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Nordgrandveien 125 - Gnr. 164, bnr. 97 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Grandveien 328 - Gnr. 164, bnr. 80 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Grandveien 260 - Gnr. 164, bnr. 87 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Grandveien 225 - Gnr. 164, bnr. 66 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Flatnesveien 155 - Gnr. 166, bnr. 390 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Flatnesveien 149 - Gnr. 166, bnr. 434 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Grandveien 212 - Gnr. 165, bnr. 16 Forsvarsbygg ORLAND   her
2021/1407 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtaledokumenter - Flatnesveien 147 - Gnr. 166, bnr. 14 Forsvarsbygg ORLAND   her
Ingen tilgang 20210413 13.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar på melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt - 29/36 Nicolay Braderup Klinge ORLAND   her
2021/1299 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i sak om hyttetomter Nausthylla hyttefelt Ken Wenes ORLAND   her
2021/1299 20210413 13.04.2021 Internt notat Oversendelse av dokumenter til innsyn Nausthylla hytteområde-utvidelse Kirsten Aune ORLAND   her
2021/1299 20210413 13.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar på forespørsel om innsyn vedrørende Nausthylla hyttefelt Ken Wenes ORLAND   her
2021/1299 20210413 13.04.2021 Inngående brev Etterlyser svar på forespørsel om innsyn vedrørende Nausthylla hyttefelt Ken Wenes ORLAND   her
2021/1294 20210413 13.04.2021 Utgående brev Mebostad B14- Dagmulkt og betalingsplan ODDMUND GROVEN AS ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Marin verneplan i dag Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Lagring på Natokaia på Uthaug Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Lager plass (utfordringer) Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Tilknytning Brekstad Vestre Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Reguleringsplan for deler av Uthaug havn Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Kan dere se på følgende brev Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Fwd: Tiltak for smittekontroll ved innføring av sesongarbeidere Grøtnvedt Pelagic Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev AVVIK ( Nabovarsel) Ørland Kommune. Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Reguleringsmøte 16.11.20 - TEAMS Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev KJØP AV KAI Uthaug Ørland Kommune Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Fwd: Innsendte klager fra Ørland kommune til fylkesmannen 20.11 Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Grøntvedt Nutri AS Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Dere ref: 2019/13456 Grøntvedt Nutri [SANDS-MATTERS.FID584616] Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Innkalling til møte i Planutvalget 15.12.20 Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Nyhets info Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev (ingen tittel) Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Grøntvedt Nutri [SANDS-MATTERS.FID584616] Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Propantank og spørsmål om behandling av utslippstillatsles hos Fylkesmannen [SANDS-MATTERS.FID584616] Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Grøntvedt Nutri [SANDS-MATTERS.FID678847] Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev (ingen tittel) Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Oppstart av regulering ny industriplan Uthaug Havn Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Næringsplan for Uthaug havn og industri området. Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Uthaug havn Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Referat fra møte referansegruppe Kråkvåg og Bjugnfjorden marine verneområde 29.04.2020 [SANDS-MATTERS.FID520514] Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Artikkel Fosna Folket Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Fylkeskommunen.pdf Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Seksdoblet verdiskapingen Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Ang. tidspunkt for varsling av oppstart av regulering Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bilder Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her
2021/1287 20210413 13.04.2021 Inngående brev MC873 Grontvedt - Bjørnar Grøntvedt ORLAND   her