eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2305 20200522 22.05.2020 Inngående brev Spørsmål til brev om dato for behandling av bevillinger for perioden 2020-2024 Ringnes - NO SM Bevilling ORLAND   her
2020/62 20200522 22.05.2020 Inngående brev Etterlysning: Svar på forespørsel - innsynssak - dokumenter vedr. salg av industritomta i Gullvika til MOWI. Knut Hellesvik ORLAND   her
2020/4255 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Tor-Erik Larsen ORLAND   her
2020/4255 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Tor-Erik Larsen ORLAND   her
2020/2903 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedlegg i forbindelse med søknad og klage på vedtak om BPA - legeattest ***** ORLAND   her
2020/1433 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 166/210 Kai-Erik Aune ORLAND   her
2020/494 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb/ekstrajobb Elene Lindbak Olden ORLAND   her
2020/4290 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeidere - st. ref. (4240338333) Kristoffer Rånes Røed ORLAND   her
2020/4290 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4240338333 Kristoffer Rånes Røed ORLAND   her
2020/4311 20200522 22.05.2020 Inngående brev Oversendelse av signert midlertidig arbeidsavtale Nora Cecilie Maria Botten ORLAND   her
2020/68 20200522 22.05.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Kai-Vidar Marthinsen ORLAND   her
2020/68 20200522 22.05.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Landry Isabel Stasiuk ORLAND   her
2020/3155 20200522 22.05.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - 73/5 - 73/61 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/4299 20200522 22.05.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Ørland ORLAND   her
2020/6 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/4300 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/431 20200522 22.05.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag jordskifterett ORLAND   her
2020/373 20200522 22.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/4301 20200522 22.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensepåvisning VASØY FISK AS ORLAND   her
2020/4302 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2020/4303 20200522 22.05.2020 Inngående brev Signert taushetsløfte Emma Viktoria Thorsen ORLAND   her
2020/4304 20200522 22.05.2020 Inngående brev Signert taushetsløfte Signe Tettli Sylten ORLAND   her
2020/4305 20200522 22.05.2020 Inngående brev Signert taushetsløfte Jodi Hussein ORLAND   her
2020/4306 20200522 22.05.2020 Inngående brev Signert taushetsløfte Sunniva Sæther Mandal ORLAND   her
2020/22 20200522 22.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 20/590 Sarah Sundet Søtvik m.fl. ORLAND   her
2020/22 20200522 22.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 20/591 Oskar Stranden m.fl. ORLAND   her
2020/3219 20200522 22.05.2020 Inngående brev Anmodning om status i sak vedrørende tildeling av midler for omsøkt tiltak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4294 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 NYGÅRD DAMASKVEV ORLAND   her
2020/3914 20200522 22.05.2020 Inngående brev Invitasjon til samarbeidsmøte 5.6.20 ***** ORLAND   her
2020/4269 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kursbevis - Demensomsorgens ABC Gørill Solbue ORLAND   her
2020/4270 20200522 22.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning for grensejustering - 182/46 - 182/47 BJØRN ANDERSSEN m.fl. ORLAND   her
2020/4271 20200522 22.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensepåvisning - 83/85 - 17/37 Gerd Annie Mathisen ORLAND   her
2020/2363 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kartlegging Ørland PPT ORLAND   her
2020/2363 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tiltaksrapport Ørland PPT ORLAND   her
2020/22 20200522 22.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 33/51 Ingunn Grøtan ORLAND   her
2020/4274 20200522 22.05.2020 Internt notat Ansattes meldeskjema om elevens skolemiljø Odd Erik Røstad ORLAND   her
2020/4275 20200522 22.05.2020 Inngående brev Opplysninger om barnets nærmeste pårørende ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Informasjon ved skolestart ORLAND   her
2020/4342 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Informasjon ved skolestart ORLAND   her
2020/2178 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Informasjon ved skolestart ORLAND   her
2020/4276 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Informasjon ved skolestart ORLAND   her
2020/4278 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Informasjon ved skolestart ORLAND   her
Ingen tilgang 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Informasjon ved skolestart ORLAND   her
2020/2599 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Informasjon ved skolestart ORLAND   her
2020/4280 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Språk 6-16 ORLAND   her
2020/784 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Samtaleskjema - Skole eller jobb? ORLAND   her
2020/4281 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad til grunnskolen for voksne ***** ORLAND   her
2020/4124 20200522 22.05.2020 Inngående brev Oppfølgingsplan ***** ORLAND   her
2020/4309 20200522 22.05.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn fra VG - leverandøravtaler av smittevernutstyr i perioden 01.03.20 - 01.05.20 VERDENS GANG AS ORLAND   her
2020/4282 20200522 22.05.2020 Inngående brev Delsalg av eiendommen 32/10 - eventuelle merknader Idar Kolbjørn Solhaug ORLAND   her
2020/1930 20200522 22.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Eli Døsvik ORLAND   her
2020/3855 20200522 22.05.2020 Inngående brev Sykepenger - melding om vedtak NAV Ørland ORLAND   her
2020/2542 20200522 22.05.2020 Inngående brev Møtereferat fra møte 12.5.20 TRONDHEIM KOMMUNE ORLAND   her
2020/4295 20200522 22.05.2020 Inngående brev SFO plass ***** ORLAND   her
2020/587 20200522 22.05.2020 Inngående brev Møtereferat fra møte 13.5.20 ***** ORLAND   her
2020/494 20200522 22.05.2020 Inngående brev Arbeidssøknad Nora Skaug Vik ORLAND   her
2020/4298 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/4297 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 26. mai 2020 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS ORLAND   her
2020/826 20200522 22.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2004847 SINTEF Norlab AS ORLAND   her
2020/4290 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeidere - st. ref. (4240338333) Svetlana Gubarika ORLAND   her
2020/4290 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4240338333 Svetlana Gubarika ORLAND   her
2020/4290 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeidere - st. ref. (4240338333) Ole Andreas Andersen ORLAND   her
2020/4290 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4240338333 Ole Andreas Andersen ORLAND   her
2020/4308 20200522 22.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Wåbenø - Malene Kråkmo Wåbenø, Malene Kråkmo ORLAND   her
2020/4290 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeidere - st. ref. (4240338333) Arild Haarsaker ORLAND   her
2020/4290 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4240338333 Arild Haarsaker ORLAND   her
2020/1294 20200522 22.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Harøy - Maria Wahl-Olsen Harøy, Maria Wahl-Olsen ORLAND   her
2020/4314 20200522 22.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Hembre - Renate Hembre, Renate ORLAND   her
2020/4216 20200522 22.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Berg - Elisabeth Berg, Elisabeth ORLAND   her
2020/3611 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Rapportering på tilskudd 2019. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet ORLAND   her
2020/4216 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Elisabeth Berg ORLAND   her
2020/2023 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Rapportering for 2019 - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver ORLAND   her
2020/835 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Notat etter samarbeidsmøte 19.05.20- ***** ***** ***** Kristin Skaftnesmo Hagen ORLAND   her
2020/4240 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Mebostad - samarbeidsavtale om merverdiavgift ved oppføring av kommunal infrastruktur ORLAND   her
2020/2644 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med 10. team 18.05.20 ang vedtak fra Fylkesmannen Tor-Eirik Solli ORLAND   her
2020/4212 20200522 22.05.2020 Utgående brev Vedtak -ferdigattest for oppføring av tilbygg - 85/97 - Vasøyveien 103, 7167 Vallersund BYGGMESTER RØDSJØ AS ORLAND   her
2020/4253 20200522 22.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale/lærekontrakt Simen Valaas Hopstad ORLAND   her
2019/166 20200522 22.05.2020 Internt notat Landbruksfaglig uttalelse - søknad om fradeling av 2 bebygde parseller på gnr 172/7 i Ørland, eier Olga Marie Jakobsen Petra Roodbol-Mekkes ORLAND   her
2020/3800 20200522 22.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 37/21 - Aundalsveien 4, 7160 Bjugn TYRHAUG AS ORLAND   her
2020/4199 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/4088 20200522 22.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt - 83/48 - Bålfjordnesveien 104, 7167 Vallersund Roy Drilen ORLAND   her
2020/4291 20200522 22.05.2020 Inngående brev Videreføring av salgsbevilling COOP VALLERSUND SA ORLAND   her
2020/2685 20200522 22.05.2020 Inngående brev Refusjonskrav fosterhjemsplassert elev med Ørland som hjemkommune våren 2020 ***** ORLAND   her
2020/4307 20200522 22.05.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/4295 20200522 22.05.2020 Inngående brev Endring av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/494 20200522 22.05.2020 Inngående brev Jobb søkes - tilkallingsvikar Lina Bjerkli Bugge ORLAND   her
2020/2050 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Notat fra møte ang. fars bekymring for eleven 20.05.20 ORLAND   her
2020/4296 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 DÅKKERS FRISØR Mona Hagen ORLAND   her
2020/3364 20200522 22.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Hallvard Mjøen ORLAND   her
2020/4247 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på fravær ved Botngård skole ***** ORLAND   her
2020/4206 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/4255 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Ann Linda Marie Haarberg ORLAND   her
2020/4255 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Ann Linda Marie Haarberg ORLAND   her
2020/2308 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Serverings- og skjenkebevilling - Roret Ørland Kulturforetak KF ORLAND   her
2020/4292 20200522 22.05.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL Tarva - div oppussing - Paul Alfred Myhre - 970414223 PAUL ALFRED MYHRE ORLAND   her
2020/3001 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Serverings- og skjenkebevilling - Samlaget Diner AS ORLAND   her
2020/4255 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Marit Gilde ORLAND   her
2020/4255 20200521 21.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Marit Gilde ORLAND   her
2020/3607 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilsvar fra elevrådet ved Botngård skole Fosenskole - Fremstad, Borghild Eide ORLAND   her
2020/3256 20200520 20.05.2020 Inngående brev Revidert kostnadsoverslag SMIL tiltak Knut Botngård ORLAND   her
2020/4277 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om kryssing/nærføring - Fv 6394 Ottersbo veien 207 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4279 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 177/52 Boligpartner AS ORLAND   her
2020/4286 20200520 20.05.2020 Inngående brev Opprettelse av tilsynssak mot fastlege ***** ORLAND   her
2020/4285 20200520 20.05.2020 Inngående brev Opprettelse av tilsynssak mot Ørland kommune v/helsestasjonen ***** ORLAND   her
2020/4268 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil-midler - 10/12 - Berg Per - datert 08.11.19 BERG PER ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Ida Bye ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Ida Bye ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Emina Ilic ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Emina Ilic ORLAND   her
2020/2647 20200520 20.05.2020 Internt notat uten oppfølging Avlagt kunnskapsprøve - Fagerdal Jens Petter ORLAND   her
2020/2647 20200520 20.05.2020 Internt notat uten oppfølging Kunnskapsprøve skjenkebevilling - Vogelsang Bjørn ORLAND   her
2020/2647 20200520 20.05.2020 Internt notat uten oppfølging Etablererprøve - Vogelsang Bjørn ORLAND   her
2020/309 20200520 20.05.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 83/17 - 85/37 Gerd Annie Mathisen ORLAND   her
2020/693 20200520 20.05.2020 Inngående brev Endring av søknad for tiltak - 82/20 Kjetil Jostein Olsen ORLAND   her
2020/2997 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til drenering 2020 - 9/1 ARNTZEN ARNE ORLAND   her
2020/4242 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 174/118 HOØEN LARS AKIM ORLAND   her
2020/3965 20200520 20.05.2020 Inngående brev Rapport og anmodning om utbetaling - tilskudd til drenering av jordbruksjord ARNTZEN ARNE ORLAND   her
2020/4243 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til drenering - 180/4 JAN KRISTIAN PAULSEN ORLAND   her
2019/305 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innsending for kontroll av jordleieavtale - 175/4 JARLE ALBRIGTSEN ORLAND   her
2019/305 20200520 20.05.2020 Inngående brev Jordleieavtale - 175/14 JARLE ALBRIGTSEN ORLAND   her
2020/4245 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - 12/30 Per Roar Olden ORLAND   her
2020/4246 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 182/34 Ingar Johannes Solem ORLAND   her
2020/4247 20200520 20.05.2020 Inngående brev Legeerklæring Ørland legesenter v/Bjugn legekontor ORLAND   her
2020/2445 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/4248 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Linda Mari Tryggstad ORLAND   her
2020/4249 20200520 20.05.2020 Inngående brev Opplysninger om barnets nærmeste pårørende ***** ORLAND   her
2020/4250 20200520 20.05.2020 Inngående brev Opplysninger om barnets nærmeste pårørende ***** ORLAND   her
2020/4251 20200520 20.05.2020 Inngående brev Opplysninger om barnets nærmeste pårørende ***** ORLAND   her
2020/809 20200520 20.05.2020 Inngående brev Befaring nr 2 etter utflytting av leilighet i ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/799 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om voksenopplæring ***** ORLAND   her
2020/4284 20200520 20.05.2020 Inngående brev Legeerklæring Ørland legesenter ORLAND   her
2020/702 20200520 20.05.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 11.5.20 NAV Ørland ORLAND   her
Ingen tilgang 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 4.6.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/4264 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedtak - Tidsavgrenset unntak fra kravet om at veileder for lege under spesialistutdanning i allmennmedisin skal være godkjent spesialist i allmennmedisin HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/441 20200520 20.05.2020 Inngående brev Møtereferat fra møte 27.4.20 ***** ORLAND   her
2020/4290 20200520 20.05.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2020/3669 20200520 20.05.2020 Inngående brev Aksept av tildelt barnehageplass Linn T Nysæter Henrichsen ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Thea Emilie Barseth Sigurdsen ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Gina Vatn ORLAND   her
2020/4268 20200520 20.05.2020 Utgående brev Ny avskjæringsgrøft - 10/12 i Ørland Knut Harald Stomsvik ORLAND   her
2020/2902 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om samtykke til Arbeidstilsynet FOSEN HANDELSLAG AS ORLAND   her
2020/4287 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse del 1 - utgraving av tomt ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/3402 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Audun Eriksen ORLAND   her
2020/4289 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tildeling av statstilskudd til samiskopplæring vår 2020 tidligere Bjugn kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK ORLAND   her
2020/4262 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - 10/65 JOHNSEN VVS AS ORLAND   her
2020/4263 20200520 20.05.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2020/661 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2020/4266 20200520 20.05.2020 Inngående brev Forespørsel om kopi av attester ***** ORLAND   her
2020/4273 20200520 20.05.2020 Inngående brev Melding om endring av tiltakshaver - 15/91 BE-CON AS ORLAND   her
2020/2817 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring av søknad om dispensasjon 11/5 og 11/14 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/3955 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding til offentlig melder Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/4268 20200520 20.05.2020 Utgående brev Mottatt søknad om tilskudd - smil-midler - 10/12 - Berg Per - datert 06.12.19 BERG PER ORLAND   her
2020/3364 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Hallvard Mjøen Hallvard Mjøen ORLAND   her
2020/4288 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tematilsyn på undervisningslokaler i bruk av Ørland kommune ifbm. koronautbruddet Fosen Brann- og Redningstjeneste IKS ORLAND   her
2019/9 20200520 20.05.2020 Utgående brev Kommunestyret i Ørland sine valgte representanter til styret i Bjugn Bygdatun Bjugn bygdatun Mølnargården ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Thea Emilie Barseth Sigurdsen ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Gina Vatn ORLAND   her
2020/877 20200520 20.05.2020 Inngående brev Om private, fortjenestebaserte aktørers leie og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg - fotball TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/812 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ORLAND   her
2020/4283 20200520 20.05.2020 Inngående brev Forespørsel om gjenstående lån ***** ORLAND   her
2020/4100 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 LINE LINDSTRØM LINE'S ACUPUNKTUR ORLAND   her
2020/1701 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ida Kristine Berre ORLAND   her
2020/4240 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oversendelse av utkast til utbyggingsavtale og avtale vedr mva MEBOSTAD HOLDING AS ORLAND   her
2020/3669 20200520 20.05.2020 Inngående brev Aksept av barnehageplass Marit Sogndalen Albrigtsen ORLAND   her
2020/94 20200520 20.05.2020 Utgående brev Vedtak om endring av driftstilskudd i Solblomsten steinerbarnehage våren 2020 Solblomsten steinerbarnehage ORLAND   her
2020/2096 20200520 20.05.2020 Inngående brev Trekk av skjenkebevilling på S/J Andrea Ørland kommune ORLAND   her
2020/3001 20200520 20.05.2020 Utgående brev Status i sak om serverings- og skjenkebevilling SAMLAGET DINER AS ORLAND   her
2020/4237 20200520 20.05.2020 Utgående brev Trekk av skjenkebevilling på S/J Andrea HOVDE GÅRD AS m.fl. ORLAND   her
2020/4256 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 FOSEN TERAPEUTISKE SENTER AS ORLAND   her
2020/4244 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/1737 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Aud Kristin Svinsås ORLAND   her
2020/751 20200520 20.05.2020 Utgående brev Vedrørende branntilsyn - Roan sykehjem 2019 - ny frist for utbedring av pålegg ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/561 20200520 20.05.2020 Utgående brev Bestilling vindusskjerming SENAB EIKELAND MIDT-NORGE AS ORLAND   her
2020/2902 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 25/101 ARNFINN ERVIK ORLAND   her
2020/4186 20200520 20.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - 85/120 - Hestbergflauget 34, 7167 Vallersund Arvid Myren ORLAND   her
2020/4258 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 174/85 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/2022 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/3823 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svar på anmodning om befaring ARVE EIDE AS ORLAND   her
2020/4259 20200520 20.05.2020 Inngående brev Forespørsel vedrørende faktura MOWI FEED AS ORLAND   her
2020/494 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om lærlingeplass hos Ørland sykehjem Kanyarat Meesanthia ORLAND   her
2020/4260 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 163/94 Magnus Helmersen Rabban ORLAND   her
2020/4261 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kvitteringer for nabovarsel - 166/388 Andre Aunamägi Ingolfsen ORLAND   her
2020/4261 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Reksterberg boligområde - 166/388 Andre Aunamägi Ingolfsen ORLAND   her
2020/2750 20200520 20.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for tiltak - Fradeling av tomt for enebolig - 8/2 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/3237 20200520 20.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring vedrørende mindre endringer av reguleringsplan for Reksterberg boligområde TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4029 20200520 20.05.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om fasadeendring bestående av økning av vindusstørrelse til fritidsleilighet på 161/95 - Nordsjøveien 29 Ellen Van S Grøntvedt ORLAND   her
2020/2627 20200520 20.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2247 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om dispensasjon til transport av materialer med båt med påhengsmotor Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/3313 20200520 20.05.2020 Internt notat uten oppfølging Ansettelsesvedtak - Ørland ungdomsskole ORLAND   her
2020/3175 20200520 20.05.2020 Inngående brev Ingen merknad til vurdering av restaurering av åpen grøft Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/3175 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vurdering av restaurering av åpen grøft og kanal Fitjan - Ørland Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/3756 20200520 20.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om midlertidig bruksendring - 32/147 og 32/218 Magne Kristoffer Høyvik m.fl. ORLAND   her
2020/3956 20200520 20.05.2020 Utgående brev Vedtak - Oppføring av garasje på 174/65 - Utstrandveien 11 Martin Overgård Ervik ORLAND   her
2020/3313 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Maren Aune Øverbyhagen ORLAND   her
2020/3313 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Sarah Sundet Søtvik ORLAND   her
2020/3313 20200520 20.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Vanja Dueskar ORLAND   her
2020/3313 20200520 20.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Sindre Henden Lien ORLAND   her
2020/99 20200520 20.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Iselin Bogerud Halvorsen ORLAND   her
2020/3483 20200520 20.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Elizabeth Serran Løvseth ORLAND   her
2020/3265 20200520 20.05.2020 Utgående brev Spørsmål om endring av endringen - Ulsetmyra næringsområde Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. ORLAND   her
2020/2612 20200520 20.05.2020 Utgående brev Utvidelse av vei - Grunnavståelse Johnny Bretting ORLAND   her
2020/2023 20200520 20.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Helsedirektoratet ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Helle Viola Melum ORLAND   her
2020/4255 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Helle Viola Melum ORLAND   her
2020/3768 20200520 20.05.2020 Utgående brev Varsel om dokumenttilsyn ved Borgen barnehage Fosen Brann- og Redningstjeneste IKS ORLAND   her
2020/4078 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tematilsyn på undervisningslokaler i bruk av Ørland kommune ifbm. koronautbruddet ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/1757 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Maria Gjelvold Frønes ORLAND   her
2020/13 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende Bruholmsjordet ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA ORLAND   her
2020/2023 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kvittering - mottatt søknad om tilskudd til helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Helsedirektoratet ORLAND   her
2019/163 20200519 19.05.2020 Utgående brev Høring - søknad om fradeling av grunneiendom - 161/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/3492 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttalelse til høring vedrørende søknad om støytiltak/fasadeendring på vernet bolig 173/22 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4088 20200519 19.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - 83/48 Roy Drilen ORLAND   her
2020/2787 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om tapsdeling HUSBANKEN ORLAND   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/2390 20200519 19.05.2020 Inngående brev Gjenpart av nabovarsel til forsvarsbygg - 164/33,44 Forsvarsbygg ORLAND   her
2020/3759 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt - 161/6 - Gartveien 333, 7153 Garten Svein Erik Sørgård ORLAND   her
2020/3843 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av plass ***** ORLAND   her
2020/4129 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4210 20200519 19.05.2020 Utgående brev Varsel om manglende grunnlag for vurdering med karakter - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4211 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om grunnskoleopplæring for voksne ***** ORLAND   her
2020/4223 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppstartsmøte i Bekkfaret barnehage 070520 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/4104 20200519 19.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbolig og uthus - 71/201 - Lysøyveien 146, 7168 Lysøysundet NORGESHUS AS ORLAND   her
2020/2216 20200519 19.05.2020 Inngående brev Brannkonsept - 25/127 Fosenhus - Emil Sundseth ORLAND   her
2020/2216 20200519 19.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest for oppføring av forretningsbygg - 25/127 FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/4232 20200519 19.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Gunhild Ånnø-Hovde ORLAND   her
2020/1530 20200519 19.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Marlene Egseth ORLAND   her
2020/3873 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om plass ***** ORLAND   her
2020/3870 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av plass ***** ORLAND   her
2020/893 20200519 19.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Gunhild Klakken ORLAND   her
2020/4205 20200519 19.05.2020 Utgående brev Refusjonskrav fosterhjemsplassert elev - ***** ***** ***** MELHUS KOMMUNE ORLAND   her
2020/3638 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilbud fra Bravida Norge AS BRAVIDA NORGE AS ORLAND   her
2020/2668 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsplan 05.05 - 31.05.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1688 20200519 19.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Monica Rørbakken ORLAND   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/4206 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/3638 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag - brannalarmanlegg og nødlys ORLAND   her
2020/4205 20200519 19.05.2020 Utgående brev Refusjonskrav fosterhjemsplassert elev - ***** ***** ***** MELHUS KOMMUNE ORLAND   her
2020/2461 20200519 19.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Stig Brevik ORLAND   her
2020/4176 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/4175 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/494 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb 2020 Ingeborg Nygaard ORLAND   her
2020/494 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på søknad på jobb i barnehage Gøril Bjørkmann ORLAND   her
2020/494 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om jobb som tilkallingsvikar Maria Melum Myrvik ORLAND   her
2020/4205 20200519 19.05.2020 Utgående brev Refusjonskrav fosterhjemsplassert elev - ***** ***** TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING ORLAND   her
2020/4189 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/4207 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4208 20200519 19.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Lilletjernbk-G Karoline ORLAND   her
2020/2716 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kvittering på mottatt søknad om tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/2716 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Vedlegg 1 - tentativ program for 2020 ORLAND   her
2020/2716 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Rapport 2019 for Ørland kommune ORLAND   her
2020/2716 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Rapport 2019 for Bjugn kommune ORLAND   her
2020/3523 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak: Dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan for oppføring av tilbygg til næringslokaler - 85/73 BOLIGBYGG MIDT NORGE AS ORLAND   her
2020/3679 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak - endring av tidligere gitt tillatelse for oppføring av bolig - 71/197 - Lysøysundveien 210, 7168 Lysøysundet SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/4135 20200519 19.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Marianne Berg Dalehamn ORLAND   her
2020/4008 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak - endring av gitt tillatelse - 160/1 NORGESHUS AS ORLAND   her
2020/4049 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/3874 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale (oppstartsamtale) ORLAND   her
2020/4171 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale (oppstartsamtale) ORLAND   her
2020/4172 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale (oppstartsamtale) ORLAND   her
2020/1677 20200519 19.05.2020 Internt notat Evalueringsskjema - Tiltaksplan §9A ***** ORLAND   her
2020/22 20200519 19.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 71/204 Håkon Normann Rønning ORLAND   her
2020/124 20200519 19.05.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC rente kontrakt nr 1470966/3658050 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/2644 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppfølging av skolemiljøsak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/3943 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ettersending av kart - kvittering nabovarsel - produktsertifikat Rikard André V Bjørklund m.fl. ORLAND   her
2020/3099 20200519 19.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Cecilie Linn ORLAND   her
2020/2034 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Pedagogisk rapport for barneskole ORLAND   her
2020/2628 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Pedagogisk rapport for barneskole ORLAND   her
2020/2411 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Takst for kraftnettet - Nettselskapet AS / gamle Ørland kommune ORLAND   her
2020/4180 20200519 19.05.2020 Internt notat Varsel om mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø ***** ORLAND   her
2020/4180 20200519 19.05.2020 Internt notat Varsel om mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø ***** ORLAND   her
2020/4180 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Varsel om mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø ORLAND   her
2020/4182 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kjørebok for leiekjøring med snøscooter Kjell Dagfinn Nysæter ORLAND   her
2020/2411 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Takst for kraftnettet - Tensio AS / gamle Ørland kommune ORLAND   her
2020/2628 20200519 19.05.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ang. ***** ***** ***** 15.05.20 ***** ORLAND   her
2020/3669 20200519 19.05.2020 Inngående brev Aksept av barnehageplass Robert Hellem ORLAND   her
2020/3669 20200519 19.05.2020 Inngående brev Aksept av barnehageplass Martin Harsvik ORLAND   her
2020/3669 20200519 19.05.2020 Inngående brev Aksept av barnehageplass Christina Elise Monsvold ORLAND   her
2020/4217 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tjenestebevis Gørill Solbue ORLAND   her
2019/283 20200519 19.05.2020 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på deltakelse for å få utbetalt midler våren 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/328 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedrørende legevakt og tilsyn KAD senger ved Fosen DMS Systemansvarlig lege ved Fsen DMS ORLAND   her
2020/2216 20200519 19.05.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan - 25/127 Fosenhus AS ORLAND   her
2020/3142 20200519 19.05.2020 Inngående brev Purring på svar på søknad om reduksjon av husleie MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS ORLAND   her
2020/3915 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende bygging av naust Carina Ulsund ORLAND   her
2020/742 20200519 19.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2004326 - Bjugn svømmehall SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/4218 20200519 19.05.2020 Inngående brev Anmodning om svar på Ørland Kommunes representant i Styre i Brekstad Gjestebrygge AS BREKSTAD GJESTEBRYGGE AS ORLAND   her
2020/4219 20200519 19.05.2020 Inngående brev Klage på vedlikehold av audalsveien Siw Camilla ORLAND   her
2020/2376 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 85/85 FRODE JOHANSEN AS ORLAND   her
2020/4220 20200519 19.05.2020 Inngående brev Forespørsel om bruksendring Stefan Stellander ORLAND   her
2020/4221 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til plasserig tank midlertidig - 20/529 Fosenhus AS ORLAND   her
2020/4088 20200519 19.05.2020 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende byggemelding - 83/48 Roy Drilen ORLAND   her
2020/2411 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Taksering vindmøller Storheia / Fosen vind ORLAND   her
2020/3823 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilsyn med terrengarbeider på og ved 79/14 Bjørn Roald Moen ORLAND   her
2020/4161 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/1530 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Egseth - Marlene Egseth, Marlene ORLAND   her
2020/3956 20200519 19.05.2020 Inngående brev Nabosamtykke/avstandserklæring fra 174/18 ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/4162 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4152 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om grunnskoleskyss ***** ORLAND   her
2020/4163 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4164 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4165 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4166 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4167 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4169 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/3747 20200519 19.05.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn ved Ørland flystasjon 16.-17.06.20 FORSVARSBYGG m.fl. ORLAND   her
2020/94 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Ny beregning Læringsverkstedet Opphaug våren 2020 ORLAND   her
2020/94 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Ny beregning tilskudd Solblomsten steinerbarnehage våren 2020 ORLAND   her
2020/94 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Ny beregning tilskudd Marihøna musikkbarnehage våren 2020 ORLAND   her
2020/3640 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende ønske om å få tilsendt kopier Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/94 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om endring av driftstilskudd Læringsverkstedet Opphaug Læringsverkstedet Opphaug ORLAND   her
2020/1763 20200519 19.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Daniel Kristiansen ORLAND   her
2020/4228 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/63 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Referat ledermøte 19.05.2020 Kristin Skilleås m.fl. ORLAND   her
2020/1757 20200519 19.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Maria Gjelvold Frønes ORLAND   her
2020/4229 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4170 20200519 19.05.2020 Inngående brev Opplysninger om barnets nærmeste pårørende ***** ORLAND   her
2020/3923 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Marianne Strand Olberg ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Stig A. Mandal ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Johanna Linnea Dahlgren ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Stig A. Mandal ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Johanna Linnea Dahlgren ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Margit Ryan ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Margit Ryan ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Beata Moscicka-Niemira ORLAND   her
2020/3236 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om registrering av Stokksund seapark som særskilt brannobjekt WILLY SALBUVIK m.fl. ORLAND   her
2020/3264 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om registrering av Fotballhallen Åfjord som særskilt brannobjekt ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/3938 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4187 20200519 19.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/3127 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tjenestebevis - korrigert Siri M Nåvik Schanke ORLAND   her
2020/4185 20200519 19.05.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn ved Grøntvedt pelagic på Uthaug 03.06.20 GRØNTVEDT NÆRINGSBYGG AS ORLAND   her
2020/3921 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/2069 20200519 19.05.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 08.05.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2750 20200519 19.05.2020 Internt notat Landbruksfaglig vurdering - fradeling av boligtomt - gnr 8/2 Petra Roodbol-Mekkes ORLAND   her
2020/1080 20200519 19.05.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 26.05.20 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/67 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra utvidet VO møte 14.05.20 ORLAND   her
2020/4173 20200519 19.05.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 26.05.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/572 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedrørende vegstandard m.v. Nicolay Braderup Klinge ORLAND   her
2020/3509 20200519 19.05.2020 Utgående brev Innvilgning av konsesjon på erverv av tilleggsareal - 176/80 Bjørn Schei ORLAND   her
2020/4090 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/2966 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om registrering av By barnehage som særskilt brannobjekt ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/3218 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om registrering av Ryssdalstunnelen og Herfjordtunnelen på fv. 723 som særskilt brannobjekt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4181 20200519 19.05.2020 Utgående brev Varsel om dokumenttilsyn hos Jøssund idretts- og ungdomslag 2020 JØSSUND IDRETTS- & UNGDOMSLAG ORLAND   her
2020/1737 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Svinsås - Aud Kristin Svinsås, Aud Kristin ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Tina Charlotte Vårheim ORLAND   her
2020/1360 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Sundet - Unn-Kristin Listog Sundet, Unn-Kristin Listog ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Tina Charlotte Vårheim ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Olivia Moral ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Emilie Foldahl Øverbyhagen ORLAND   her
2020/3601 20200519 19.05.2020 Inngående brev Anmodning om utsettelse på tilsyn BREKSTAD GJESTEHUS AS ORLAND   her
2020/1319 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Mandal - Mona Mandal, Mona ORLAND   her
2020/686 20200519 19.05.2020 Inngående brev Renteregulering 27. mai 2020 KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2020/2774 20200519 19.05.2020 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning ORLAND   her
2020/1319 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Mandal - Mona Mandal, Mona ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Olivia Moral ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Emilie Foldahl Øverbyhagen ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Marianne Strand Olberg ORLAND   her
2020/4212 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest med gjennomføringsplan - 85/97 BYGGMESTER RØDSJØ AS ORLAND   her
2020/2447 20200519 19.05.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC rente kontrakt nr 1360386/3658030 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/2103 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på nabovarsel - 4/64 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/4239 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 SUNNIVA EVANG ORLAND   her
2020/2750 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring av søknad om dispensasjon - 8/2 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/4195 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om grunnskoleskyss ***** ORLAND   her
2020/4197 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om grunnskoleskyss ***** ORLAND   her
2020/4232 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Ånnø-Hovde - Gunhild Gunhild Ånnø-Hovde ORLAND   her
2020/3878 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 28.5.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/4213 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 04.06.20 NAV Ørland ORLAND   her
2019/264 20200519 19.05.2020 Inngående brev Krav om oppmåling av tomt - Lerbern 4 ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/4214 20200519 19.05.2020 Inngående brev Melding om frist for EU-kontroll DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/3740 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om dokumenttilsyn ved Borgen barnehage Ørland kommune ORLAND   her
2020/3397 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Harøy - Christer Harøy, Christer ORLAND   her
2020/2647 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Etablererprøven for serveringsvirksomhet - Bjørn Vogelsang ORLAND   her
2020/4115 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Koteng - Amalie Botngård Koteng, Amalie Botngård ORLAND   her
2020/3950 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Sletten - Toril Breivold Sletten, Toril Breivold ORLAND   her
2020/4225 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Svar på søknad om smil-midler (sak 18/420 - jp 5) ORLAND   her
2020/4257 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Øverbyhagen - Maren Aune Øverbyhagen, Maren Aune ORLAND   her
2020/1701 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Berre - Ida Kristine Berre, Ida Kristine ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2020/4135 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Dalehamn - Marianne Berg Dalehamn, Marianne Berg ORLAND   her
2020/3017 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar angående innhenting av opplysninger - ***** ***** ***** Indre Fosen kommune ORLAND   her
2020/94 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om endring av driftstilskudd i Marihøna musikk - og friluftsbarnehage våren 2020 MARIHØNA MUSIKK- OG FRILUFTSBARNEHAGE Ann-Elisabeth Svines Hustad ORLAND   her
2020/2308 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kart over serverings- og skjenkeområde Roret RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF ORLAND   her
2020/2361 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger - bilder - 85/11 Erlend Johnsen Mandal ORLAND   her
2020/4118 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oversendelse av vedlegg til tidligere innsendt søknad ROMSTAD GÅRD AS ORLAND   her
2020/2411 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Takst for vindmølle - Bjørn Norset /gamle Ørland kommune ORLAND   her
2020/4194 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innsyn i avviksrapportering ***** ORLAND   her
2020/2411 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Takst for vindmøller - Vimle AS / Valsneset ORLAND   her
2020/4233 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Kristin Øvregaard Kristin Øvregaard ORLAND   her
2020/4234 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeid - Mona Mandal Mona Mandal ORLAND   her
2020/4235 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Silje Anine Tarud Silje Anine Tarud ORLAND   her
2020/3386 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Tøfte - Hanne Tøfte, Hanne ORLAND   her
2020/189 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innspill til planarbeidet Reitan Næringspark Tom Orvall Weisser ORLAND   her
2020/4236 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Susanne Rosenlund Susanne Rosenlund ORLAND   her
2020/4237 20200519 19.05.2020 Inngående brev Trekk av skjenkebevilling på S/J Andrea HOVDE GÅRD AS ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Beata Moscicka-Niemira ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. - st. ref. (4238837951) Hanne Pettersen ORLAND   her
2020/4255 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Hanne Pettersen ORLAND   her
2020/4188 20200519 19.05.2020 Inngående brev Årsmøte i Fosen folkehøgskolelag 18.08.20 FOSEN FOLKEHØGSKOLE ORLAND   her
2020/2151 20200519 19.05.2020 Internt notat uten oppfølging Endringsmelding nr 6 ORLAND   her
2020/1091 20200519 19.05.2020 Utgående brev Årsrapport IOP 2019-2020- ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4133 20200519 19.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Ivan Buan Lund ORLAND   her
2020/3889 20200519 19.05.2020 Utgående brev Spørsmål vedrørende SFO-plass Petra H Roodbol-Mekkes ORLAND   her
2020/4222 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4200 20200519 19.05.2020 Utgående brev Varsel om dokumenttilsyn hos Ervika ungdoms- og idrettslag 2020 ERVIKA UNGDOMS- OG IDRETTSLAG ORLAND   her
2020/3885 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om plass ***** ORLAND   her
2020/54 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om avløserrefusjon ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon til avløser utgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2964 20200519 19.05.2020 Utgående brev Sak 2019/100361 Sluttrapport og utbetalingsanmodning. Stall Austerli AS INNOVASJON NORGE ORLAND   her
2020/4231 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av helgestilling i hjemmetjeneste. Langmo Stine Mari ORLAND   her
2020/4189 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/3857 20200518 18.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - UKL (UTVALGTE KULTURLANDSKAP) - TARVA- HC toalett - 915265693 - Tarva velforening TARVA VELFORENINGc /o Vidar Schanke ORLAND   her
2020/4202 20200518 18.05.2020 Inngående brev Problemrapport: Stort hull ca 15 cm dypt midt på veien Roger Olsen ORLAND   her
2020/3969 20200518 18.05.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning ØRLAND NÆRINGSFORUM m.fl. ORLAND   her
2019/119 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oversendelse av planforslag - detaljreguleringsplan for Meldalsveien - Hårberg ASPLAN VIAK AS ORLAND   her
2020/4201 20200518 18.05.2020 Inngående brev Anmodning om retting i liste - tiltak med feil virkemiddeleier i vann-nett for Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ORLAND   her
2020/188 20200518 18.05.2020 Inngående brev Etterspør tilbakemelding - drift av pukkverk ved Grova næringsareal og Karlsengveien i Ørland kommune Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4198 20200518 18.05.2020 Inngående brev Forprosjektet næringskraft og bolyst INDRE FOSEN KOMMUNE ORLAND   her
2019/67 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ORLAND   her
2020/3857 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oppdatert anmodning om utbetaling av tilskudd til wc på Tarva - Tarva velforening - 915265693 TARVA VELFORENING c/o Vidar Schanke ORLAND   her
2020/312 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tømmerapport Coop Extra Bjugn BØRSTADS TRANSPORT AS ORLAND   her
2019/149 20200518 18.05.2020 Utgående brev Høring - søknad om fradeling av eiendom - 171/37 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ORLAND   her
2020/4192 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/3994 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oversendelse av avstandserklæring Heine Aspen Kolltveit ORLAND   her
2020/3945 20200518 18.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Anita Margaret Bugten ORLAND   her
2020/2151 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Endringsmelding nr 7 ORLAND   her
2020/2151 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Endringsmelding nr 8 ORLAND   her
2020/2151 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Overtakelsesprotokoll ORLAND   her
2019/149 20200518 18.05.2020 Internt notat Tilleggsopplysninger - nytt situasjonskart Hanna Surgai ORLAND   her
2020/2265 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Årsberetning 2019 ORLAND   her
2020/4065 20200518 18.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Inger Sjøvold ORLAND   her
2020/4064 20200518 18.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Gustav Vilhelm Hansen ORLAND   her
2020/3670 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilsagn om investeringstilskudd - pasientvarslingssystem Husbanken ORLAND   her
2020/4193 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering - 83/5 - Sem Jan Ola JAN OLA SEM ORLAND   her
2020/4190 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/3214 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3972 20200518 18.05.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - Sletten Kristoffer Kristoffer J Sletten ORLAND   her
2020/3919 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** ORLAND   her
2020/1026 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri skoleskyss på grunn av særlig trafikkfarlig skolevei - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3982 20200518 18.05.2020 Utgående brev Søknad om skoleskyss og bekreftelse på delt bosted ***** ORLAND   her
2020/4153 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2020/4153 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2020/4154 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4155 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4156 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4157 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4158 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4159 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4191 20200518 18.05.2020 Inngående brev Legeattest - ***** ***** ***** Vikarlege Anders Nilsen ORLAND   her
2020/4160 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan ORLAND   her
2020/4191 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra oppmøte på skolen - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2411 20200518 18.05.2020 Inngående brev Takster for kraftnettet Geomatikk-Ikt - Haugsand, Lillian Johanna (Geomatikk-IKT) ORLAND   her
2020/3966 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Anskaffelse av ekstern bistand for utredning av barnehage- og skolestruktur i Ørland kommune ORLAND   her
2020/1440 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjett investeringsprosjekter 2020 - Roret - Ørland kulturforetak KF ORLAND   her
2020/3893 20200518 18.05.2020 Internt notat Anmodning om landbruksfaglig vurdering av deling av 33/4 Ketil Kvam ORLAND   her
2020/3154 20200518 18.05.2020 Utgående brev Vedtak - Permanent plassering av flytebrygge ved 161/7 - Garten havn Børge Mikkelhaug ORLAND   her
2020/2313 20200518 18.05.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 26.05.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3997 20200518 18.05.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for oppføring av tilbygg og anneks - 38/85 Øystein Isaksen ORLAND   her
2020/3534 20200518 18.05.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig - 71/84 Torbjørn Adsen ORLAND   her
2020/3946 20200518 18.05.2020 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for tiltak på 22/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/1688 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Rørbakken - Monica Rørbakken, Monica ORLAND   her
2020/4013 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Ørland kommunes bidrag til tunnelprosjektet Garten - Storfosna ORLAND   her
2020/3511 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer, rutiner og ansvar. Kulturmidler - Ørland kommune ORLAND   her
2020/1440 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Roret KF Budsjett 2020 ORLAND   her
2019/9 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av Legatstyre for kommunens legater ORLAND   her
2019/9 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av legatstyre til Legat for verdig trengende formål i Ørland kommune ORLAND   her
2019/9 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av styret for Valsneset Utvikling KF ORLAND   her
2020/4209 20200518 18.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om fare for avlingsskade - Ekset Samdrift Otto Aslasken ORLAND   her
2020/2461 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Brevik - Stig Brevik, Stig ORLAND   her
2020/4120 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tillegg til søknad om Covid- 19 støtte ØRLAND NÆRINGSFORUM ORLAND   her
2020/2411 20200518 18.05.2020 Inngående brev Takstberegning for to anlegg med vindmøller Geomatikk-Ikt - Karlsen, Rita (Geomatikk-IKT) ORLAND   her
2020/66 20200518 18.05.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 18.5.20 ORLAND   her
2020/2390 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oversendelse av nabovarsel Martin Hågård ORLAND   her
2020/893 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Klakken - Gunhild Klakken, Gunhild ORLAND   her
2020/924 20200518 18.05.2020 Inngående brev Foreløpig svar - avtale om direkteoppgjør HELFO ORLAND   her
2020/4204 20200518 18.05.2020 Inngående brev Forespørsel vedrørende regning kommunale avgifter Marit Guldteig ORLAND   her
2020/3440 20200518 18.05.2020 Internt notat Anmodning om høringsuttalelse for dispensasjon fra byggegrense for oppføring av nytt inngangsparti til lokalene til ungdomsklubben - 20/499 Nils Braa m.fl. ORLAND   her
2020/4203 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok leiekjøring snøscooter Leif Slette ORLAND   her
2020/1440 20200518 18.05.2020 Inngående brev Påpeking av uttalelse fra Ordfører i Kommunestyretmøtet 14.05.20 Børge Mohus m.fl. ORLAND   her
2020/3893 20200518 18.05.2020 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for tiltak på 33/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/3857 20200518 18.05.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap (UKL) - WC - Tarva velforening - 915265693 TARVA VELFORENING c/o Vidar Schanke m.fl. ORLAND   her
2020/3276 20200518 18.05.2020 Utgående brev Utfylt skjema for tiltaksmidler fra Ørland kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/3524 20200518 18.05.2020 Inngående brev Forespørsel om tomter i Ørland kommune Mikk Kaevats ORLAND   her
2020/1433 20200518 18.05.2020 Inngående brev Komplettering av søknad - 166/210 Kai-Erik Aune ORLAND   her
2020/4199 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/4202 20200518 18.05.2020 Inngående brev Problemrapport: Ikke hull men asfalt-dump Roger Olsen ORLAND   her
2020/592 20200518 18.05.2020 Inngående brev Retting av adresse Steve Ervik ORLAND   her
2020/487 20200518 18.05.2020 Inngående brev Komplettering byggesøknad - 161/53 Ole Magnus Fenstad ORLAND   her
2020/417 20200518 18.05.2020 Utgående brev Vedtak - tilbygg/garasje med altan - 159/16 Lill-Tone Jonassen Riebow ORLAND   her
2020/3651 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Dybfest - Johan Tollan Dybfest, Johan Tollan ORLAND   her
2020/4024 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar - Tilbakeføring til helårsbolig på 174/101 - Utstrandveien 5 Jon Are Moen ORLAND   her
2020/3395 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Wind - Anne Gerben Wind, Anne Gerben ORLAND   her
2020/3399 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Grande - Arnt Grande, Arnt ORLAND   her
2020/3909 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av vedtekter i "Legat til verdig trengende formål i Bjugn kommune" ORLAND   her
2020/3836 20200515 15.05.2020 Inngående brev Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen ORLAND   her
2020/2966 20200515 15.05.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel om registrering av By barnehage som særskilt brannobjekt Afjord Kommune - Kolmannskog Lars Helge ORLAND   her
2020/4178 20200515 15.05.2020 Inngående brev Navnetyper til kontroll STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/2216 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/3606 20200515 15.05.2020 Inngående brev Oversendelse av nabovarsel KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/3669 20200515 15.05.2020 Inngående brev Aksept av barnehageplass Dawid Golski ORLAND   her