eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1085 20200811 11.08.2020 Internt notat uten oppfølging Liste over tildelte/fornyede parkeringstillatelser ORLAND   her
2020/4410 20200811 11.08.2020 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på norskopplæring ORLAND   her
2019/254 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/14 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** ORLAND   her
2020/12 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** ORLAND   her
2020/402 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/88 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6244 20200811 11.08.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til tomannsbolig - 20/411 Glenn Are Finseth ORLAND   her
2020/6342 20200811 11.08.2020 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til oppføring av tilbygg/hagestue - 166/130 - Marites vei 12 Marianne Mjelde ORLAND   her
2020/6266 20200811 11.08.2020 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/494 20200811 11.08.2020 Utgående brev Åpen søknad Veronica S Hvitsand ORLAND   her
Ingen tilgang 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om norskopplæring ***** ORLAND   her
2020/5861 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om norskopplæring ***** ORLAND   her
2020/6370 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 174/355 Sørli arkitekter AS ORLAND   her
2020/5848 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om norskopplæring ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om norskopplæring ***** ORLAND   her
2020/6204 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om norskopplæring ***** ORLAND   her
2020/6367 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6368 20200811 11.08.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/5776 20200811 11.08.2020 Utgående brev Tinglyst seksjonering NILS K. BRAA AS ORLAND   her
2020/494 20200811 11.08.2020 Inngående brev Åpen søknad til Fosen Regnskap Marie Vansvik ORLAND   her
2020/6369 20200811 11.08.2020 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik – tariffoppgjøret 2020 KS - Kommunesektorens organisasjon ORLAND   her
2020/6372 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei ***** ORLAND   her
2020/6373 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei ***** ORLAND   her
2020/5925 20200811 11.08.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning Geir Øyvind Hassel ORLAND   her
2020/6374 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om støtte til oppstart av bedrift Finn Olav Odde ORLAND   her
2020/6371 20200811 11.08.2020 Inngående brev Kursbevis - driftsoperatør vannverk Sten Sletten ORLAND   her
2020/3043 20200811 11.08.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale Digisos Arbeids- og velferdsdirektoratet ORLAND   her
2020/6375 20200811 11.08.2020 Inngående brev Påminnelse refusjonskrav NAV Ørland ORLAND   her
2020/2746 20200811 11.08.2020 Inngående brev Påminnelse refusjonskrav NAV Ørland ORLAND   her
2020/173 20200811 11.08.2020 Inngående brev Påminnelse refusjonskrav NAV Ørland ORLAND   her
2020/5328 20200811 11.08.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning Geir Øyvind Hassel ORLAND   her
2020/6376 20200811 11.08.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Trine Håpnes ORLAND   her
2020/6379 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 174/331 Sørli arkitekter AS ORLAND   her
2020/4968 20200811 11.08.2020 Inngående brev Oversendelse av komplett byggesøknad - 161/161 Arild Schei ORLAND   her
2020/6378 20200811 11.08.2020 Inngående brev Anmodning om utføring av kontroll - XA 19330 TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak ORLAND   her
2020/4242 20200811 11.08.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - 174/118 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/3170 20200811 11.08.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - 2/4 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/3300 20200811 11.08.2020 Inngående brev Hildremsvatnet naturreservat - dispensasjon til uttransport av felt elg og hjort med ATV Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/3414 20200811 11.08.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - 2/14 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/406 20200811 11.08.2020 Inngående brev Påminnelse refusjonskrav NAV Ørland ORLAND   her
2020/3925 20200811 11.08.2020 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose - periode 01. - 31. juli 2020 HELFO ORLAND   her
2020/2975 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt rapportering - Kystplan AS DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ORLAND   her
2020/2975 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt rapportering - Retura Midt AS DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ORLAND   her
2020/6253 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider hos ungdomsklubber - st. ref. (4268116235) Espen Vasskog Stallvik ORLAND   her
2020/6253 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider hos ungdomsklubber Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4268116235 Espen Vasskog Stallvik ORLAND   her
2020/2975 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt rapportering - Frode Johansen AS DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ORLAND   her
2020/2827 20200811 11.08.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kulturmidler SANDNES SONGLAG ORLAND   her
2020/5327 20200811 11.08.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning Geir Øyvind Hassel ORLAND   her
2020/494 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om jobb Malin Wahl ORLAND   her
2020/6380 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling ***** ORLAND   her
2020/6381 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling og gratis kjernetid ***** ORLAND   her
2020/849 20200811 11.08.2020 Utgående brev Mail korr. oppfølging av sykemelding vår 2020 ***** ORLAND   her
2020/3611 20200811 11.08.2020 Internt notat uten oppfølging Aksept av vilkår - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet 2020 ORLAND   her
2020/6362 20200811 11.08.2020 Utgående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6358 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Areal/Samfunnsplanlegger - st. ref. (4244874582) Abebe Girmay Adera ORLAND   her
2020/6358 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Areal/Samfunnsplanlegger Ørland kommune - st. ref. 4244874582 Abebe Girmay Adera ORLAND   her
2020/3356 20200810 10.08.2020 Inngående brev Rentesatsoversikt for kontonr: 83175030576 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP ORLAND   her
2020/6102 20200810 10.08.2020 Inngående brev Godkjenning - fornyelsesvedtak om bruk av tvang og makt etter kap 9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/435 20200810 10.08.2020 Inngående brev Oversikt over OTC renteopsjoner og rente- og valutaswaps DNB bank ASA ORLAND   her
2020/6364 20200810 10.08.2020 Inngående brev Krav om fast stilling ***** ORLAND   her
2020/3723 20200810 10.08.2020 Inngående brev Mål på terrasse Edvin Dybvik ORLAND   her
2020/6365 20200810 10.08.2020 Inngående brev Oversendelse av søknad om konsesjon - 160/67 PRETOR ADVOKAT AS ORLAND   her
2020/6366 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 170/1 ADVANSIA AS ORLAND   her
2020/742 20200810 10.08.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007875 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/5774 20200810 10.08.2020 Inngående brev Oversendelse av utfyllende dokumentasjon - 174/331 Sørli arkitekter AS ORLAND   her
2020/6342 20200810 10.08.2020 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon - 160/130 Marianne Mjelde ORLAND   her
2020/4575 20200810 10.08.2020 Inngående brev Svar på brev datert 07.08.20 vedrørende arealoverføring fra 182\214 til 182\302 Geir Terje Gossmann ORLAND   her
2020/68 20200810 10.08.2020 Inngående brev Forespørsel om pins Andreas Trohjell ORLAND   her
2019/24 20200810 10.08.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling NAV Ørland ORLAND   her
2020/4530 20200810 10.08.2020 Internt notat uten oppfølging Listeria ORLAND   her
2020/6358 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Areal/Samfunnsplanlegger - st. ref. (4244874582) Tomas Saur ORLAND   her
2020/6358 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Areal/Samfunnsplanlegger Ørland kommune - st. ref. 4244874582 Tomas Saur ORLAND   her
2020/4575 20200810 10.08.2020 Inngående brev Salg av friområde på Ottersbo Geir Terje Gossmann ORLAND   her
2020/1417 20200810 10.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Julie Valentine Valvik Moen ORLAND   her
2020/3521 20200810 10.08.2020 Utgående brev Oversendelse av sak til uttalelse - Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om vern for skifte av taktekking - 165/3 - Flatnesveien 261 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/2096 20200810 10.08.2020 Inngående brev Endring i vedtak om offentlig skjenkebevilling på Landhaugbrygga 07. og 08.08.20 Ørland kommune ORLAND   her
2020/5758 20200810 10.08.2020 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5057-182/5 - 182/46. Eier Bjørn Anderssen. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ORLAND   her
2020/6361 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6362 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/5926 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Rue Kroken ORLAND   her
2020/4944 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svar oppsigelse Mia Engebretsen ORLAND   her
2020/3413 20200810 10.08.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Helge Sørmyr - 33/11 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/724 20200810 10.08.2020 Inngående brev Avslutning av tilsyn ARKIVVERKET ORLAND   her
2020/6363 20200810 10.08.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende tvidelse og bruksendring av bod på hyttetomt Anne Vetlesen ORLAND   her
2020/4575 20200810 10.08.2020 Utgående brev Anmodning om veiledning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/5862 20200810 10.08.2020 Utgående brev Endring i vedtak om offentlig skjenkebevilling på Landhaugbrygga 07. og 08.08.20 UNGDOMSLAGET VARDEVAKT ORLAND   her
2020/4575 20200810 10.08.2020 Utgående brev Vedrørende arealoverføring fra 182/214 til 182/302 Arild Livard Risvik m.fl. ORLAND   her
2020/4575 20200810 10.08.2020 Utgående brev Vedrørende arealoverføring fra 182/214 til 182/302 Geir Terje Gossmann ORLAND   her
2020/6236 20200809 09.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4251508448 Janne Sofie Sandvik-Skavdal ORLAND   her
2020/6236 20200809 09.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor - st. ref. (4251508448) Janne Sofie Sandvik-Skavdal ORLAND   her
2020/6236 20200809 09.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor - st. ref. (4251508448) Silje Haave Hernes ORLAND   her
2020/6236 20200809 09.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4251508448 Silje Haave Hernes ORLAND   her
2020/6358 20200808 08.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Areal/Samfunnsplanlegger - st. ref. (4244874582) karina cybulska ORLAND   her
2020/6358 20200808 08.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Areal/Samfunnsplanlegger Ørland kommune - st. ref. 4244874582 karina cybulska ORLAND   her
2020/6359 20200808 08.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver klima- og miljø - st. ref. (4260960300) Arild Busch ORLAND   her
2020/6359 20200808 08.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver klima- og miljø Plan og forvaltning, Ørland kommune - st. ref. 4260960300 Arild Busch ORLAND   her
2020/6359 20200808 08.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver klima- og miljø - st. ref. (4260960300) Katharina Therese Hobrak ORLAND   her
2020/6359 20200808 08.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver klima- og miljø Plan og forvaltning, Ørland kommune - st. ref. 4260960300 Katharina Therese Hobrak ORLAND   her
2020/6357 20200808 08.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - Institusjonskokk - st. ref. (4267474526) Maisaa Hamwi ORLAND   her
2020/6357 20200808 08.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling - Institusjonskokk Ørland kommune - st. ref. 4267474526 Maisaa Hamwi ORLAND   her
2020/6359 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver klima- og miljø - st. ref. (4260960300) Shirin Mohammadi ORLAND   her
2020/6359 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver klima- og miljø Plan og forvaltning, Ørland kommune - st. ref. 4260960300 Shirin Mohammadi ORLAND   her
2020/6253 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider hos ungdomsklubber - st. ref. (4268116235) Are Kirkebak Terjesen ORLAND   her
2020/6253 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider hos ungdomsklubber Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4268116235 Are Kirkebak Terjesen ORLAND   her
2020/6358 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Areal/Samfunnsplanlegger - st. ref. (4244874582) Tomas Javorik ORLAND   her
2020/6358 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Areal/Samfunnsplanlegger Ørland kommune - st. ref. 4244874582 Tomas Javorik ORLAND   her
2020/4483 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i e-post ***** ORLAND   her
2020/6265 20200807 07.08.2020 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/6125 20200807 07.08.2020 Inngående brev Invitasjon til samarbeidsmøte ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/158 20200807 07.08.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte - 175/83 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/6344 20200807 07.08.2020 Inngående brev Oversendelse påført apostille på dokumentasjon skolegang Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/5815 20200807 07.08.2020 Internt notat uten oppfølging Årsrapport om gjennomført spesialundervisning ORLAND   her
2020/5815 20200807 07.08.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan ORLAND   her
2020/6343 20200807 07.08.2020 Inngående brev Anmodning om dokumentasjon for vedtak ***** ORLAND   her
2020/3682 20200807 07.08.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC rente kontrakt nr. 1082313/3658028 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/5928 20200807 07.08.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel 20/402 Kai Ingar Nordhammer ORLAND   her
2020/5781 20200807 07.08.2020 Inngående brev Fylkesmannen fraråder dispensasjon for riving og oppføring av nytt naust - 33/34 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/6240 20200807 07.08.2020 Inngående brev Samtykke fra nabo / avstandserklæring Ole Julian Fjellheim ORLAND   her
2020/6325 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/4298 20200807 07.08.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/3612 20200807 07.08.2020 Inngående brev Erklæring om avstand til eiendommen 167/36 Kenneth Svinsås ORLAND   her
2020/3681 20200807 07.08.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC rente kontrakt nr. 1431111/3658034 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/148 20200807 07.08.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007872 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/514 20200807 07.08.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007873 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/6360 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om utslipp T.G. ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/4483 20200807 07.08.2020 Inngående brev Anmodning om innsyn i e-post ***** ORLAND   her
2020/3611 20200807 07.08.2020 Inngående brev Anmodning om aksept av vilkår for tilskudd til Aktivitetsstua som felles møteplass i Ørland kommune Helsedirektoratet ORLAND   her
2020/6349 20200807 07.08.2020 Inngående brev Spørsmål om trafikksikkerhet på fv. 241 Svein Erik Sørgård ORLAND   her
2019/9 20200807 07.08.2020 Inngående brev Anmodning om kommunens representant i oppnevningsutvalg Konfliktrådet Trøndelag ORLAND   her
2020/6350 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om fradeling og grensejustering - 182/66 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/6351 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om fradeling fra eiendom - 182/488 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/6352 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om kryssing av veg - 1/58 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/6353 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til oppstart av ny bedrift Viggo Holger-Jensen ORLAND   her
2020/6354 20200807 07.08.2020 Inngående brev Ferdigmelding stedlig sikring av oljetank - 33/118 EMITEK AS ORLAND   her
2020/3723 20200807 07.08.2020 Inngående brev Redegjørelse vedrørende skjenkested Edvin Dybvik ORLAND   her
2020/6355 20200807 07.08.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende deponerte asfaltrester på vei opp mot Lørberen Øivind Wathne ORLAND   her
2019/305 20200807 07.08.2020 Utgående brev Godkjenning av leieavtale 169/19 Laila Selnes Lund ORLAND   her
2019/305 20200807 07.08.2020 Utgående brev Godkjenning av leieavtale - 11/8 Tormod Maske ORLAND   her
2020/3413 20200807 07.08.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking - 33/22 SAMEDIGGI / SAMETINGET ORLAND   her
2020/4752 20200807 07.08.2020 Inngående brev Oversendelse av nye tegninger av enebolig - 20/591 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/6348 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4575 20200807 07.08.2020 Inngående brev Kopi av klage sendt sivilombudsmannen - 182/214 Geir Terje Gossmann ORLAND   her
2020/6346 20200807 07.08.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/6345 20200807 07.08.2020 Inngående brev Svar på henvisning ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/6357 20200807 07.08.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2020/6358 20200807 07.08.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2020/6359 20200807 07.08.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2020/2647 20200807 07.08.2020 Utgående brev Etablererprøve Yusuf Guven ORLAND   her
2019/305 20200807 07.08.2020 Utgående brev Godkjenning av jordleieavtale - 83/3 Bernt Jørgen Stranden ORLAND   her
2020/2079 20200807 07.08.2020 Utgående brev 2. varsel om opphør av leiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6268 20200807 07.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kjøring av materialer til hytte Anne Grete Nordvik ORLAND   her
2020/2079 20200807 07.08.2020 Utgående brev Husleiekontrakt for signering - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/305 20200807 07.08.2020 Utgående brev Godkjenning av jordleiekontrakt til og med vekstsesongen 2029 - 5057 - 175/14 JARLE ALBRIGTSEN ORLAND   her
2019/305 20200807 07.08.2020 Utgående brev Godkjenning av jordleiekontrakt - 182/77 Ole Andreas Larsen ORLAND   her
2020/6342 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 166/130 Marianne Mjelde ORLAND   her
2020/4003 20200807 07.08.2020 Utgående brev Vedtak: Midlertidig brukstillatelse - 20/101 ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS ORLAND   her
2020/6239 20200807 07.08.2020 Utgående brev Brudd på vedtak etter konsesjonsloven i forbindelse med kjøp av eiendommen ***** ***** Ørland ***** ORLAND   her
2020/4714 20200807 07.08.2020 Saksframlegg/innstilling Saksgang kommunalt næringsfond som følge av covid-19 utbrudd ORLAND   her
2020/6018 20200807 07.08.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest tomannsbolig - 15/88 NILS K. BRAA AS ORLAND   her
2020/6224 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om leie av kommunal bolig ***** ORLAND   her
2020/3612 20200807 07.08.2020 Utgående brev Vedtak - Dispensasjon fra byggegrense mot vei - 167/36 Kenneth Svinsås ORLAND   her
2020/747 20200806 06.08.2020 Inngående brev Presisering av høringsuttalelse - 25/140 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/6297 20200806 06.08.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus - 25/4 John Mogstad ORLAND   her
2020/6016 20200806 06.08.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6017 20200806 06.08.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/305 20200806 06.08.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling til planleggingsdag for Solkysten barnehage 14. august 2020 ORLAND   her
2020/4287 20200806 06.08.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest - Riving av enebolig - 34/34 ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/4679 20200806 06.08.2020 Utgående brev Vandelsforespørsel TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. ORLAND   her
2020/5490 20200806 06.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Hanna Liv Dijkstra ORLAND   her
2020/3519 20200806 06.08.2020 Inngående brev Uttalelse til høring på søknad om støytiltak/fasadeendring - Nessaveien - 174/290 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/6316 20200806 06.08.2020 Inngående brev Invitasjon til undersøkelse om innbyggerforslag i kommuner og fylkeskommuner AGENDA KAUPANG AS ORLAND   her
2020/6341 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 18/3 MESTERSERVICE AS ORLAND   her
2020/4728 20200806 06.08.2020 Inngående brev Videresendelse av nabomerknader fra Trøndelag fylkeskommune vedrørende forhold til automatisk fredet kulturminne - 32/230 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/5849 20200806 06.08.2020 Utgående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/2173 20200806 06.08.2020 Internt notat uten oppfølging Deponeringsliste personalarkiv Ørland kommune fram til 2006 ORLAND   her
2020/742 20200806 06.08.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport P2007875 - ørland svømmehall SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/4578 20200806 06.08.2020 Inngående brev Bemerkninger til søknad Ludmila A Ivanova ORLAND   her
2020/724 20200806 06.08.2020 Utgående brev Avvikling av arkivlokale i tidligere Ørland rådhus - oppfølging etter tilsyn ARKIVVERKET ORLAND   her
2020/22 20200806 06.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel - 160/275 Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS ORLAND   her
2019/119 20200806 06.08.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn- detaljregulering for Meldalsveien Hårberg-Plan ID 5015201904 Mattilsynet ORLAND   her
2020/6018 20200806 06.08.2020 Inngående brev Oversendelse av gjennomføringsplan og ansvarsretter NILS K. BRAA AS ORLAND   her
2020/2647 20200806 06.08.2020 Internt notat uten oppfølging Etablererprøve - Yusuf Guven ORLAND   her
2020/5774 20200806 06.08.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon - regulert byggehøyde for fiskeoljetanker på 174/355 - Reguleringsplan Del av Uthaug havn Kystverket ORLAND   her
2020/6250 20200806 06.08.2020 Utgående brev Svar vedr. spørsmål om skolebytter i mobbesaker NRK Oslo og Viken ORLAND   her
2020/15 20200806 06.08.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse før åpning av FV 6312 - Måvik og Berfjordtunellen STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/724 20200806 06.08.2020 Inngående brev Purring - fortsatt manglende oppfølging av tilsyn ARKIVVERKET ORLAND   her
2020/6347 20200806 06.08.2020 Inngående brev Tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av ledningsanlegg - Fv6344 - 71/8 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/4971 20200806 06.08.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av 3 levegger - 71/124 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/5872 20200806 06.08.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for opparbeidelse av feltridebane - 41/21 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/696 20200806 06.08.2020 Inngående brev Manglende utbetalig av Driftstillskudd for Fysioterapeuter FOSEN TERAPEUTISKE SENTER AS ORLAND   her
2020/4551 20200806 06.08.2020 Inngående brev Oversendelse av kart over skjenkeområde HOVDE GÅRD AS ORLAND   her
2020/149 20200806 06.08.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Grova landbruks - og næringsområde Samediggi/Sametinget ORLAND   her
2020/2558 20200805 05.08.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra ekstra medbestemmelsesmøte for Solkysten barnehage 26.03.2020 ORLAND   her
2020/2829 20200805 05.08.2020 Inngående brev Pedagogisk rapport for barnehage ***** ORLAND   her
2020/494 20200805 05.08.2020 Inngående brev Åpen søknad Veronica S Hvitsand ORLAND   her
2020/5866 20200805 05.08.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist for dispensasjonsuttalelse Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/955 20200805 05.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Anneli Stjern ORLAND   her
2020/941 20200805 05.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Mari Mandal ORLAND   her
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Inngående brev Signert kontrakt på tildelt plass i SFO ***** ORLAND   her
2020/4010 20200805 05.08.2020 Inngående brev Signert kontrakt på tildelt plass i SFO ***** ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Rita Henrichsen ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Rita Henrichsen ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Eva Christine Bekken ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Eva Christine Bekken ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Kristin Rindahl Ysland ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Kristin Rindahl Ysland ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Tone Merethe Schei ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Tone Merethe Schei ORLAND   her
2020/6238 20200805 05.08.2020 Utgående brev Referat fra møte 23.07.20 ***** ORLAND   her
2020/2114 20200805 05.08.2020 Utgående brev Rapport fra stimuleringstilskudd 2019 til veterinærbemanning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2114 20200805 05.08.2020 Utgående brev Søknad fra Ørland kommune på stimuleringstilskudd 2020 til veterinærbemanning på dagtid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/6121 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering - Joar Hoff - 976237757 - AGROS nr 12728 Joar Hoff ORLAND   her
2020/6246 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tillatelse til felling av skadegjørende ærfugl - Norgesskjell og Snadder og Snaskum - skjellanlegg i Åfjord og Ørland kommuner NORGESKJELL AS ORLAND   her
2020/5865 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra 100-meterssone mot sjø og avstand til dyrkamark - 2/7 Lene Christin Johansen ORLAND   her
2020/6338 20200805 05.08.2020 Inngående brev Orientering til kjøper om fullført avhending - Dypfestvågen fiskerihavn - tinglyst grunneiererklæring KYSTVERKET ORLAND   her
2020/2982 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser - hjortevilt 2020 BØF ved Roger Olden ORLAND   her
2020/564 20200805 05.08.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes uttalelse til høring av tilleggsutredning til søknad om utslippstillatelse - Ørland flystasjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/2668 20200805 05.08.2020 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsplan sykmeldt - perioden 20.07 - 30.08.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2444 20200805 05.08.2020 Inngående brev Epostkorrespondanse og bekreftelse fra kommunalteknikk for fremtidig plassering av byggverk på 1/46 Per Odd Solberg ORLAND   her
2020/4242 20200805 05.08.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 174/118 SAMEDIGGI / SAMETINGET ORLAND   her
2019/41 20200805 05.08.2020 Inngående brev Påminnelse: KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ ORLAND   her
2020/4287 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Riving av eksisterende enebolig - Moloveien 7 - Gnr/Bnr 34/34 ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Helene Leth-Olsen ORLAND   her
2020/6335 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bekjempelse av brunsnegler i Lysøysund Toril Jakobsen Leikvang ORLAND   her
2020/6337 20200805 05.08.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 02.09.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/6336 20200805 05.08.2020 Inngående brev Sykepenger - melding om vedtak - avslag NAV Ørland ORLAND   her
2020/6221 20200805 05.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Iris Isabel Fredagsvik ORLAND   her
2020/2728 20200805 05.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Iris Isabel Fredagsvik ORLAND   her
2020/6333 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon for skoleåret 2020-2021 ***** ORLAND   her
2020/6334 20200805 05.08.2020 Inngående brev Bestilling av borgerlig vielse ***** ORLAND   her
2020/6004 20200805 05.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om etablering av landbruksdrenering - 173/6 m.fl. ADVANSIA AS ORLAND   her
2020/5053 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om lån av lokale til ukentlige øvelser KOR E KARRAN ORLAND   her
2020/6269 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak - midlertidig brukstillatelse - 33/222 Odd-Petter Hosen AS ORLAND   her
2020/6269 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg til enebolig - 33/222 NOROPTION AS ORLAND   her
2020/6336 20200805 05.08.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 21.11.19 NAV Ørland ORLAND   her
2020/1490 20200805 05.08.2020 Inngående brev Møte i Innsatsteam 14.02.20 ***** ORLAND   her
2020/6339 20200805 05.08.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** ORLAND   her
2020/6289 20200805 05.08.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale for perioden 01.08.20 - 01.08.21 Tor Henrik Sakariassen ORLAND   her
2020/2829 20200805 05.08.2020 Inngående brev Referat fra overføringsmøte barnehage - skole ***** ORLAND   her
2020/5053 20200805 05.08.2020 Inngående brev Leia av nedre internat Kor e karran v/Ingrid Helen Berre ORLAND   her
2020/6205 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Helene Leth-Olsen ORLAND   her
2020/941 20200805 05.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Mari Mandal ORLAND   her
2020/6236 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4251508448 Lene Susanne Vinje ORLAND   her
2020/6236 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor - st. ref. (4251508448) Lene Susanne Vinje ORLAND   her
2020/4058 20200805 05.08.2020 Inngående brev Signert kontrakt på tildelt plass i SFO ***** ORLAND   her
2020/3955 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/6164 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei ***** ORLAND   her
2020/6269 20200805 05.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest for avløpsanlegg til enebolig - 33/222 Odd-Petter Hosen AS ORLAND   her
2020/6233 20200805 05.08.2020 Utgående brev Anmodning om refusjon av kommunale avgifter 74/49 Maud M Freding Sletvold ORLAND   her
2020/6018 20200805 05.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest for oppføring av tomannsbolig - 15/88 NILS K. BRAA AS ORLAND   her
2020/2558 20200805 05.08.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra medbestemmelsesmøte på teams 15.04.2020 ORLAND   her
2020/6269 20200805 05.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om endring av ansvarsrett for avløpsanlegg til enebolig - 33/222 NOROPTION AS ORLAND   her
2020/5739 20200805 05.08.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan og pbl. § 1 - 8 - søknad om gapahuk - 175/10 og 175/6 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4971 20200805 05.08.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av 3 levegger - 71/124 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/5770 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest internveier Reitan Næringspark - 31/4, 31/5 og 31/6 ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS ORLAND   her
2020/6289 20200805 05.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Tor Sakariassen ORLAND   her
2020/5740 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak - Veranda/tilbygg - 168/206 Andreas Erikstad-Meyer ORLAND   her
2020/955 20200805 05.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Anneli Stjern ORLAND   her
2020/3871 20200804 04.08.2020 Inngående brev Plantegning rorbu og flytebrygge Ankeret Brygge ORLAND   her
2020/6040 20200804 04.08.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6039 20200804 04.08.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4708 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling - Brekstad Handel AS KEMNERKONTORET FOR FOSEN m.fl. ORLAND   her
2020/5910 20200804 04.08.2020 Utgående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4626 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/5859 20200804 04.08.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/5825 20200804 04.08.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra spesialpedagog i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/5895 20200804 04.08.2020 Inngående brev Refusjonskrav alternativ arena Stjørdal kommune ORLAND   her
2020/4417 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6327 20200804 04.08.2020 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner 20/56668 TRONDHEIM KOMMUNE ORLAND   her
2020/5056 20200804 04.08.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4128 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4127 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4109 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/4058 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6328 20200804 04.08.2020 Inngående brev Referat fra møte 26.05.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/4003 20200804 04.08.2020 Inngående brev Oversendelse av søknad om midlertidig brukstillatelse for hele tiltaket - 20/101 ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS ORLAND   her
2020/4016 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 04.06.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/5985 20200804 04.08.2020 Inngående brev Fristutsettelse REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/5244 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innkalling til time 14.09.20 ***** ORLAND   her
2020/5244 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innkalling til time 03.09.20 ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Inngående brev Signert kontrakt på tildelt plass i SFO ***** ORLAND   her
2020/3199 20200804 04.08.2020 Inngående brev Signert kontrakt på tildelt plass i SFO ***** ORLAND   her
2020/3199 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass - ***** ***** ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6108 20200804 04.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Helle Viola Melum ORLAND   her
2020/6329 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 160/9 KYSTPLAN AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på innsending av elektronisk søknad Bunnpris Brekstad ORLAND   her
2020/4010 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6330 20200804 04.08.2020 Inngående brev Melding om fjerning av fyringsanlegg Ada Skaftnesmo Løge-Hagen m.fl. ORLAND   her
2020/6269 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 33/222 NOROPTION AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6315 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling på Ørland Ballklubbs Klubbhus 15.08.20 ØRLAND SANGFORENING ORLAND   her
2020/4577 20200804 04.08.2020 Utgående brev Godkjenning av boligtomt - jordlovsbehandling 5057 - 73/3. Terje Moen TERJE MOEN ORLAND   her
2020/3484 20200804 04.08.2020 Internt notat uten oppfølging Bilder Sørli Mari ORLAND   her
2020/6269 20200804 04.08.2020 Inngående brev Etterspurt dokumentasjon foreløpig svar - 33/222 Noroption AS Fredrik Sandness ORLAND   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass - ***** ***** ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6332 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne ***** ORLAND   her
2020/4674 20200804 04.08.2020 Inngående brev Notat overføringssamtale fra Futura barnehage til Brekstad barneskole ***** ORLAND   her
2020/6331 20200804 04.08.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap NAV skanning ORLAND   her
2020/6205 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Tone Merethe Nysæter ORLAND   her
2020/6333 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for skoleåret 2020-2021 ***** ORLAND   her
2020/6269 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Odd-Petter Hosen AS ORLAND   her
2019/155 20200804 04.08.2020 Inngående brev Krav om fjerning av campingvogn med tilhørende spikertelt Vigdis Margareth Skaget ORLAND   her
2020/4968 20200804 04.08.2020 Inngående brev Byggesak fritidsbolig Garten - forslag til ny plassering Arild Schei ORLAND   her
2020/6205 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Tone Merethe Nysæter ORLAND   her
2020/6205 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Erik Sandvik ORLAND   her
2020/6205 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Erik Sandvik ORLAND   her
2020/6318 20200804 04.08.2020 Utgående brev Tjenestebevis Bente Kristiansen ORLAND   her
2020/6320 20200803 03.08.2020 Inngående brev Svar på søknad om tillatelse til Olabilløp - Kulturhusets dag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/6319 20200803 03.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2020/4968 20200803 03.08.2020 Inngående brev Klage nabovarsel - 161/161 Jan Inge Rønne m.fl. ORLAND   her
2020/22 20200803 03.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 159/121 Marius Nerland ORLAND   her
2020/6011 20200803 03.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på sletting i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/6324 20200803 03.08.2020 Inngående brev Varsel om refusjon for barn i ikke-kommunale barnehager i Trondheim kommune 1.halvår 2020 TRONDHEIM KOMMUNE ORLAND   her
2020/3621 20200803 03.08.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1023382/3658048 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2019/314 20200803 03.08.2020 Inngående brev Tiltaksrapport Ørland PPT ORLAND   her
2019/314 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kartlegging - enkel rapport ***** ORLAND   her
2020/6323 20200803 03.08.2020 Inngående brev Flyttemelding ***** ORLAND   her
2020/6322 20200803 03.08.2020 Inngående brev Klage på opphør av støttekontakt ***** ORLAND   her
2020/850 20200803 03.08.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 30.04.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/4942 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om jobb som ingeniør Jan Ola Riseth ORLAND   her
2020/5293 20200803 03.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Lill-Eirin Rosø Melum ORLAND   her
2020/149 20200803 03.08.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for Grova landbruks- og næringsområde - planID 50170149 Mattilsynet ORLAND   her
Ingen tilgang 20200803 03.08.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6240 20200803 03.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje - 82/18 Even Westgård ORLAND   her
2020/6198 20200803 03.08.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** - Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6313 20200803 03.08.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/5825 20200803 03.08.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/1974 20200803 03.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Siv Ophaug Amundsveen ORLAND   her
2020/6260 20200803 03.08.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6314 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 69/32 Hege Beathe Maaø Hovd ORLAND   her
2020/5307 20200803 03.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Synnøve Presthus ORLAND   her
2020/5999 20200803 03.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Synnøve Presthus ORLAND   her
2019/293 20200803 03.08.2020 Inngående brev Nabovarsel - 20/93 DIN BOLIG SØKNAD ORLAND   her
2020/6315 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - 15.08.20 ØRLAND SANGFORENING ORLAND   her
2020/2305 20200803 03.08.2020 Inngående brev Anmodning om utsettelse av svarfrist AHA EIENDOM AS ORLAND   her
2020/3976 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i deler av stilling ***** ORLAND   her
2020/3976 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i deler av stilling - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/494 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om jobb Emilie Haugset ORLAND   her
2020/6205 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Trine Rørdal Rønning ORLAND   her
2020/6205 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Trine Rørdal Rønning ORLAND   her
2020/6316 20200803 03.08.2020 Inngående brev Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2020/487 20200803 03.08.2020 Inngående brev Vedrørende svar på nabovarsel - 161/53 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/6078 20200803 03.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Stig Brevik ORLAND   her
2020/6311 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilsynsrapport og godkjenning av Zen Arts Studio ZEN ARTS STUDIO RAYMOND ANDRÉ WEDØ ORLAND   her
2020/148 20200803 03.08.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007585 SINTEF Norlab AS ORLAND   her
2020/514 20200803 03.08.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007586 SINTEF Norlab AS ORLAND   her
2019/231 20200803 03.08.2020 Inngående brev Salgs og skjenkekontroll, samt tilsyn tobakksskadeloven 31.07.20 SECURITAS NORGE AS ORLAND   her
2020/3484 20200803 03.08.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel - Rabbsjøveien 4 Tore Pettersen ORLAND   her
2020/6312 20200803 03.08.2020 Inngående brev Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank – 20/208 EMITEK AS ORLAND   her
2020/6158 20200803 03.08.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om tillatelse til deponering av rene masser - Ottersbo - 182/3 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5841 20200803 03.08.2020 Utgående brev ***** ***** - Svar på oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/5842 20200803 03.08.2020 Utgående brev ***** ***** - Svar på oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/5736 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak - Garasjetilbygg til bolig - 181/30,36 GJUL BYGG OG BETONG AS ORLAND   her
2020/4752 20200803 03.08.2020 Utgående brev Avventing av saksbehandling til oppdaterte tegninger foreligger SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/5773 20200803 03.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse fra eneboliger - 34/34 og 34/29 T.G. ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/2305 20200803 03.08.2020 Utgående brev Gjelder videreføring av skjenkebevilling - oppdaterte tegninger over skjenkearealer inne og ute AHA EIENDOM AS m.fl. ORLAND   her
2020/6306 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Sissel Nåvik Schanke ORLAND   her
2020/6307 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Greta Gilde Hovde ORLAND   her
2020/6308 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ida Therese Fjeldvær ORLAND   her
2020/4460 20200803 03.08.2020 Utgående brev Gjelder videreføring av skjenkebevilling - oppdatering av informasjon SJØSIDEN SPORTSPUB AS ORLAND   her
2020/6292 20200803 03.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Berit Halsen Davidsen ORLAND   her
2020/5927 20200803 03.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om utslipp fra fritidsbolig - 1/59 COMFORT FOSEN, KJELL LUND AS ORLAND   her
2019/24 20200803 03.08.2020 Utgående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. ORLAND   her
2020/6134 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til landbruksbygg - 11/1 FJØSSYSTEMER BYGG AS ORLAND   her
2020/6205 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Ida Rud ORLAND   her
2020/6205 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Ida Rud ORLAND   her
2020/6205 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Linn Therese Nysæter Henrichsen ORLAND   her
2020/6205 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Linn Therese Nysæter Henrichsen ORLAND   her
2020/6205 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Marius Olberg ORLAND   her
2020/6205 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Marius Olberg ORLAND   her
2020/5070 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ann Linda Marie Haarberg ORLAND   her
2020/4208 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Lilletjernbk-G Karoline ORLAND   her
2020/6078 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Stig Brevik ORLAND   her
2020/2459 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Terje Harøy ORLAND   her
2020/2280 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 27.07 - 30.09.20 Espen Vasskog Stallvik ORLAND   her
2020/4970 20200803 03.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse i ett trinn - 71/74 - Øyaveien 44, 7168 Lysøysundet KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/1692 20200803 03.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Kjell Johan Skjelvik ORLAND   her
2020/6279 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kjell Johan Skjelvik ORLAND   her
2020/1678 20200803 03.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Eli Janne Nesje Kildal ORLAND   her
2020/6280 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Eli Janne Nesje Kildal ORLAND   her
2020/6282 20200803 03.08.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Nora Skaug Vik ORLAND   her
2020/5872 20200803 03.08.2020 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet for opparbeidelse av feltridebane - 41/21 og 41/234 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/6205 20200801 01.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Aleksandar Deljanin ORLAND   her
2020/6205 20200801 01.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Aleksandar Deljanin ORLAND   her
2020/6238 20200731 31.07.2020 Internt notat uten oppfølging Kopi av oppfølgingsplan fra 3. april 2019 ORLAND   her
2020/6238 20200731 31.07.2020 Internt notat uten oppfølging Kopi av registrering av tilstedeværelse i avtaleperiode 1. april til 1. oktober 2019 ORLAND   her
2020/5834 20200731 31.07.2020 Inngående brev Utfyllende opplysninger til søknad om støtte til bedrift - Covid 19 Toril G. Oksvold m.fl. ORLAND   her
2020/6305 20200731 31.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Linda Mørk ORLAND   her
2020/2097 20200731 31.07.2020 Inngående brev Innmelding av nytt ildsted - 32/125 Reidar Eidsvåg ORLAND   her
2020/6133 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kursbevis - fullført KS læring i legemiddelhåndtering KS læring ORLAND   her
2020/6302 20200731 31.07.2020 Inngående brev Signert fullmakt til å delta i legemiddelhåndteringen og praktisk opplæring Jodi Hussein ORLAND   her
2020/6302 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kursbevis - Passeringstest grunnkurs legemiddelhåndtering Ørland kommune ORLAND   her
2020/6302 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kursbevis - fullført KS læring i legemiddelhåndtering KS Læring ORLAND   her
2020/6301 20200731 31.07.2020 Inngående brev Signert fullmakt til å delta i legemiddelhåndteringen Valentina Løvik ORLAND   her
2020/6301 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kursbevis - fullført KS læring i legemiddelhåndtering KS Læring ORLAND   her
2020/6301 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kursbevis - passeringstest grunnkurs legemiddelhåndtering Valentina Løvik ORLAND   her
2020/6300 20200731 31.07.2020 Inngående brev Signert fullmakt til å delta i legemiddelhåndteringen og praktisk opplæring Lilletjernbk-G Karoline ORLAND   her
2020/6300 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kursbevis - passeringstest grunnkurs legemiddelhåndtering Lilletjernbk-G Karoline ORLAND   her
2020/6299 20200731 31.07.2020 Inngående brev Signert fullmakt til å delta i legemiddelhåndteringen og praktisk opplæring Alexandra Hoff Hoøen ORLAND   her
2020/6299 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kursbevis - passeringstest grunnkurs legemiddelhåndtering Ørland kommune ORLAND   her
2020/6303 20200731 31.07.2020 Inngående brev Signert fullmakt til å delta i legemiddelhåndteringen og praktisk opplæring Emma Viktoria Thorsen ORLAND   her
2020/6303 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kursbevis - passeringstest grunnkurs legemiddelhåndtering Ørland kommune ORLAND   her
2020/6133 20200731 31.07.2020 Inngående brev Signert fullmakt til å delta i legemiddelhåndteringen og praktisk opplæring Erik Andreas Sandvik ORLAND   her
2020/6133 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kursbevis - passeringstest grunnkurs legemiddelhåndtering Ørland kommune ORLAND   her
2020/6297 20200731 31.07.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til våningshus - 25/4 BYGGTEAM FOSEN AS ORLAND   her
2020/3521 20200731 31.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om vern MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/6304 20200731 31.07.2020 Inngående brev Tilbakebetaling av aksjekapital FOSENVEGENE EI TIM'TE 'BY'N AS ORLAND   her
2020/6305 20200731 31.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Linda Mørk ORLAND   her
2020/6207 20200731 31.07.2020 Inngående brev Vedtak om registrering av landbrukseiendom i floghavreregisteret - 171/5 Mattilsynet ORLAND   her
2020/6207 20200731 31.07.2020 Inngående brev Vedtak om registrering av landbrukseiendom i floghavreregisteret - 182/1 Mattilsynet ORLAND   her
2020/6298 20200731 31.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 182/488 Rædergård Entreprenør As ORLAND   her
2020/6261 20200731 31.07.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan 25/56 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/2311 20200731 31.07.2020 Utgående brev Vedtak - Riving av enebolig og garasje - 182/302 BJØRN NORSET AS ORLAND   her
2020/6277 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5928 20200730 30.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om oppføring av tilbygg til enebolig - 20/402 Kai Ingar Nordhammer ORLAND   her
2020/4945 20200730 30.07.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest rehabilitering pipe - 85/1 TRØNDELAG PIPESENTER AS ORLAND   her
2020/4728 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 32/230 Kystplan AS ORLAND   her
2020/6295 20200730 30.07.2020 Inngående brev Orientering om fullført avhending - Beian fiskerihavn Kystverket ORLAND   her
2020/6250 20200730 30.07.2020 Internt notat Bistand ved innsyn i skolebytter i mobbesaker Magdele Presthus Johansen ORLAND   her
2020/3940 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet skjenkebevilling 01.08.20 RESTAURANT MELISSA AS ORLAND   her
2020/6104 20200730 30.07.2020 Utgående brev Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg - 71/191 Ingunn Andine Overgård ORLAND   her
2020/6100 20200730 30.07.2020 Utgående brev VEDTAK - Tillatelse til deling REITAN NÆRINGSPARK AS m.fl. ORLAND   her
2020/6099 20200730 30.07.2020 Utgående brev VEDTAK - Tillatelse til deling Silvia Melum Holmøy ORLAND   her
2020/2768 20200730 30.07.2020 Utgående brev Orientering om saksgang - videreføring av skjenkebevilling BARROCK AS ORLAND   her
2020/5985 20200730 30.07.2020 Utgående brev Levering fra Brønnøysundsregistrene - Pålegg om å melde endring i deltakerforhold REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/6059 20200730 30.07.2020 Utgående brev Mottatt klage på vedtak om rammetillatelse for oppføring av bolig - 166/23 - Ivers vei 12 UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA ORLAND   her
2020/6188 20200730 30.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på endring av ansvarsrett - 73/61 FRODE JOHANSEN AS ORLAND   her
2020/5896 20200730 30.07.2020 Utgående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4971 20200730 30.07.2020 Utgående brev Høring - søknad om dispensasjon for oppføring av 3 levegger - 71/124 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
Ingen tilgang 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling til salg av alkohol - Extra Brekstad COOP FOSEN SA ORLAND   her
2020/4620 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Rema 1000 Brekstad v/ Ronny Bremnes AS RONNY BREMNES AS ORLAND   her
2020/3847 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Brekstad Handel AS, Bunnpris Brekstad BREKSTAD HANDEL AS ORLAND   her
2020/4059 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Rema 1000 Ørland sentrum - Hovde Sigurdsen AS Hovde Sigurdsen AS ORLAND   her
2020/4291 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Coop Vallersund SA COOP VALLERSUND SA ORLAND   her
2020/4310 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - NG Kiwi Midt-Norge AS NG KIWI MIDT-NORGE AS ORLAND   her
2020/4130 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Rema 1000 Bjugn - God Handel AS GOD HANDEL AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Coop Nordvest SA avd. Extra Bjugn COOP NORDVEST SA ORLAND   her
2020/6294 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS - st. ref. (4268724743) Hanna Grøntvedt ORLAND   her
2020/6294 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Hanna Grøntvedt ORLAND   her
2020/6294 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS - st. ref. (4268724743) Gerd Jorun Riksheim ORLAND   her
2020/6294 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Gerd Jorun Riksheim ORLAND   her
2020/5921 20200730 30.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingsskade på- 1/1 Inge Mikkelhaug ORLAND   her
2020/5921 20200730 30.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingsskade - 182/71 Atle Skanke ORLAND   her
2020/6283 20200730 30.07.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til idèavklaring - havsalt - Lysøbakk Jørgen Wasskog Innovasjon Norge ORLAND   her
2020/5921 20200730 30.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingsskade - 10/6 - Steinstø Hallvard HALLVARD STEINSTØ ORLAND   her
2020/6287 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 182/66 Nils Eldar Winther ORLAND   her
2020/6288 20200730 30.07.2020 Inngående brev Deling av eiendom - 32/10 Idar Kolbjørn Solhaug ORLAND   her
2020/4393 20200730 30.07.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Nav Ørland ORLAND   her
2020/4697 20200730 30.07.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Nav Ørland ORLAND   her
2020/6285 20200730 30.07.2020 Inngående brev Purring manglende dødsmeldinger 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2020/6286 20200730 30.07.2020 Inngående brev Begrunnelse dispensasjonssøknad for 11/12 Kåre Hellem m.fl. ORLAND   her
2020/5872 20200730 30.07.2020 Inngående brev Powerpointpresentasjon av Camp Elveng Rolf Holtermann Holmen ORLAND   her
2020/6296 20200730 30.07.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - invitasjon til innmelding av tiltak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/3955 20200730 30.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding til offentlig melder - avsluttet undersøkelsessak Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/6250 20200730 30.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på innsyn i skolebytter i mobbesaker NRK Oslo og Viken ORLAND   her
2020/6253 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider hos ungdomsklubber - st. ref. (4268116235) Valentina Løvik ORLAND   her
2020/6253 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider hos ungdomsklubber Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4268116235 Valentina Løvik ORLAND   her
2020/6250 20200730 30.07.2020 Inngående brev Forespørsel om forventet svar NRK Oslo og Viken ORLAND   her
2020/6250 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svar vedr. forventet svar NRK Oslo og Viken ORLAND   her
2020/6191 20200730 30.07.2020 Internt notat uten oppfølging Melding om innvilget søknad - Hagenberget ORLAND   her
2020/6294 20200730 30.07.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2020/6281 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5921 20200730 30.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingsskade - 163/4 - Helge Brodersen HELGE BRODERSEN ORLAND   her
2020/4567 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/2257 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Prix Lysøysund COOP FOSEN SA ORLAND   her
Ingen tilgang 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Extra Opphaug COOP FOSEN SA ORLAND   her
Ingen tilgang 20200730 30.07.2020 Utgående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Marked Storfosna COOP FOSEN SA ORLAND   her
2020/6268 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om kjøring av materialer til hytte Anne Grethe Nordvik ORLAND   her
2020/2096 20200729 29.07.2020 Inngående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Rema 1000 Bjugn - God Handel AS Ørland kommune ORLAND   her
2020/6059 20200729 29.07.2020 Inngående brev Kommentar til klage i byggesak UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA ORLAND   her
2020/6205 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger - st. ref. (4265518545) Ronja Ostnes ORLAND   her
2020/6205 20200729 29.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Ronja Ostnes ORLAND   her
2020/2097 20200729 29.07.2020 Inngående brev Vedtak: Ferdigattest rehabilitering pipe - 85/1 Ørland kommune ORLAND   her
2020/6278 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/68 20200729 29.07.2020 Inngående brev Kommunepins forespørsel Lene Høksaas ORLAND   her
2020/2096 20200729 29.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om utvidet skjenkebevilling 01.08.20 Ørland kommune ORLAND   her
2020/6274 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/6273 20200729 29.07.2020 Inngående brev Vedr. leasingavtale 3109292 STILL R06 SNR:W4X126A00635 NORDEA FINANS NORGE AS ORLAND   her
2020/6207 20200729 29.07.2020 Utgående brev Registreringsskjema ved funn av floghavre Kimen Såvarelaboratoriet AS ORLAND   her
2020/6275 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/6267 20200729 29.07.2020 Inngående brev Varsel om oppmåling - FV 710 Hauankrysset - 104/29 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/6276 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/6270 20200729 29.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra kommuneplanen til deling av eiendom 160/25 Jon Torkel Petersen ORLAND   her
2020/494 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om jobb Emilie Haugset ORLAND   her
2020/6271 20200729 29.07.2020 Inngående brev Klage på vedtak i delingssak 76/6 Silvia og Jon Martin Holmøy ORLAND   her
2020/6272 20200729 29.07.2020 Inngående brev Støttemedlemskap i Fosen historielag FOSEN HISTORIELAG ORLAND   her
2020/6272 20200729 29.07.2020 Inngående brev Korrigering av vedlegg FOSEN HISTORIELAG ORLAND   her
2020/4578 20200729 29.07.2020 Inngående brev Anmodning om utsatt behandling Ludmila A Ivanova ORLAND   her
2020/2096 20200729 29.07.2020 Inngående brev Videreføring av bevilling til salg av alkohol - Extra Brekstad Ørland kommune ORLAND   her
2020/2096 20200729 29.07.2020 Inngående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Extra Opphaug Ørland kommune ORLAND   her
2020/2096 20200729 29.07.2020 Inngående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Marked Storfosna Ørland kommune ORLAND   her
2020/2096 20200729 29.07.2020 Inngående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Rema 1000 Brekstad v/ Ronny Bremnes AS Ørland kommune ORLAND   her
2020/2096 20200729 29.07.2020 Inngående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Brekstad Handel AS, Bunnpris Brekstad Ørland kommune ORLAND   her
2020/2096 20200729 29.07.2020 Inngående brev Videreføring av bevilling for salg av alkohol - Rema 1000 Ørland sentrum - Hovde Sigurdsen AS Ørland kommune ORLAND   her