eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2533 20200220 20.02.2020 Inngående brev Brev til kommunene - 8. mai 2020 FORSVARSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/2523 20200220 20.02.2020 Inngående brev Påminnelse om rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 2019 Helsedir - Silje Mortensen ORLAND   her
2020/1710 20200220 20.02.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring - Indstrand Anne Lise Anne Lise Indstrand ORLAND   her
2020/2506 20200220 20.02.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring - Jakobsen Anne Marit Anne Marit Jakobsen ORLAND   her
2020/2507 20200220 20.02.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring - Gjølga Karoline Lilletjernbakken Lilletjernbk-G Karoline ORLAND   her
2020/2527 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om forhøyet stillingsprosent - Barseth Helen Stranden Helen Stranden Barseth ORLAND   her
2020/2510 20200220 20.02.2020 Utgående brev Aksept på pristilbud for ny sikkerhetsløsning Ørland Lufthavn STANLEY SECURITY AS ORLAND   her
2020/2511 20200220 20.02.2020 Inngående brev Godkjent regnskap for Kalvåhaugen Øst - Nærmiljøkart (anleggsnummer 73880) BJUGN IL ORLAND   her
2020/1753 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Kjøren - Jorun Kjøren, Jorun ORLAND   her
2020/1553 20200220 20.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave PALERMO RESTAURANT BJUGN AS ORLAND   her
2020/2535 20200220 20.02.2020 Inngående brev Renovering naust - 174/363 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/1882 20200220 20.02.2020 Inngående brev Varsel om arkeologisk registrering - ny vannledning Kotengsvatnet - Oksvoll TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/2521 20200220 20.02.2020 Internt notat uten oppfølging Brekstad Food - svar - overtagelse bevilling ORLAND   her
2020/115 20200220 20.02.2020 Internt notat uten oppfølging Velkomstbrev norsk Emil Raaen ORLAND   her
2020/115 20200220 20.02.2020 Internt notat uten oppfølging Velkomstbrev - engelsk Emil Raaen ORLAND   her
2020/2372 20200220 20.02.2020 Utgående brev Møtereferat 13.02.20 - FAU Renate Robersen m.fl. ORLAND   her
2020/871 20200220 20.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Innkalling til samarbeidsmøte 27.02.2020 ***** ORLAND   her
2020/1035 20200220 20.02.2020 Inngående brev Timeliste slåttarbeid LANDBRUKSTJENESTER FOSEN SA ORLAND   her
2020/665 20200220 20.02.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av våningshus - 163/12 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/115 20200220 20.02.2020 Utgående brev Oppdatering av velkomstbrevet Netlife - Anna Bonnegolt ORLAND   her
2020/2492 20200220 20.02.2020 Utgående brev Dokumentasjon - personalmappe 2001 - 2012 ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200220 20.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/2503 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning 14.03.20 Lysøysund Båtklubb v/Morten Foss ORLAND   her
2020/54 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om refusjon til avløser utgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2502 20200220 20.02.2020 Inngående brev Høring på regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/1823 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om endring av reguleringsplan for Nausthyllan hyttefelt - gbnr 84/3 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/2519 20200220 20.02.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumenter fra gammel base (sak 06/2584) - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2187 20200220 20.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Larsen Anki Bodding Anki Bodding Larsen ORLAND   her
2019/106 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt - 21.1.20 - Melhuus Tore Tore Melhuus ORLAND   her
2020/2519 20200220 20.02.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumenter fra gammel base (sak 19/1378) - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/429 20200220 20.02.2020 Inngående brev Tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Nautshylla - Ørland kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/106 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt - 21.1.20 - Melhuus Tore Tore Melhuus ORLAND   her
2019/106 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt - 29.1.20 - Melhuus Tore Tore Melhuus ORLAND   her
2019/106 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt - 30.1.20 og 13.2.20 - Melhuus Tore Tore Melhuus ORLAND   her
2020/287 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på sletting av pant i eiendom ***** ***** ***** ***** SNEPPEN BEBOERFORENING ORLAND   her
Ingen tilgang 20200220 20.02.2020 Inngående brev Melding fra Statens vegvesen vedrørende registreringsnr XA 19202 - Frist for EU-kontroll DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/858 20200220 20.02.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 20.1.20 - ***** ***** TRONDHEIM KOMMUNE ORLAND   her
2020/115 20200220 20.02.2020 Internt notat uten oppfølging Velkomstbrev - norsk ORLAND   her
2020/115 20200220 20.02.2020 Internt notat uten oppfølging Velkomstbrev - engelsk ORLAND   her
2020/2505 20200220 20.02.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring - Selstad Kirsti Kirsti Selstad ORLAND   her
2020/2524 20200220 20.02.2020 Inngående brev Avgjørelse - klagesak - brukerstyrt personlig assistanse - ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2521 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling (ref. sak 19/1917) BREKSTAD FOOD AS ORLAND   her
2020/2475 20200220 20.02.2020 Utgående brev Oppdatert skjema Bjugn Legekontor HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF ORLAND   her
2020/2522 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2499 20200219 19.02.2020 Inngående brev Merknad til nabovarsel -166/447 - Sjøsiden - tomt 9 Trond Jørgen Emmerhoff m.fl. ORLAND   her
2020/152 20200219 19.02.2020 Inngående brev PURRING PÅ RAPPORTERING FRA BJUGN KOMMUNE (kommunenummer 5017) - Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/115 20200219 19.02.2020 Inngående brev Oppdatering av velkomstbrevet BAS KOMMUNIKASJON AS ORLAND   her
2020/2493 20200219 19.02.2020 Inngående brev Driftsavtale til signering - Drive For Life fritidsklubb Ørland DRIVE FOR LIFE AS ORLAND   her
2020/2494 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 174/100 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/2495 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 174/10 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/2496 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest del 1 - 163/61 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/2496 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest del 2 - 163/61 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/1553 20200219 19.02.2020 Inngående brev Omsetningsrapport - Brekstad Handel AS (Bunnpris) BREKSTAD HANDEL AS ORLAND   her
2020/2497 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - 164/4 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/1266 20200219 19.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Sandvik - Nina Merethe Brækstad Sandvik, Nina Merethe Brækstad ORLAND   her
2020/1003 20200219 19.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Lilleengen - Line Schei Lilleengen, Line Schei ORLAND   her
2020/2498 20200219 19.02.2020 Inngående brev Bunndyrundersøkelser Rusasetvatnet - NINA-rapport nr 1777 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA ORLAND   her
2020/277 20200219 19.02.2020 Inngående brev PURRING for skjema med frist 17. februar - 5017 BJUGN KOMMUNE - orgnr 976663454 SSB AS ORLAND   her
2020/1264 20200219 19.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Rozensteine - Nellija Rozensteine, Nellija ORLAND   her
2020/2488 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest med gjennomføringsplan NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/2489 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 174/63 Norsksanering - Frode Hunnålvatn ORLAND   her
2020/2210 20200219 19.02.2020 Inngående brev Ønske om utvidelse av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Orland Kommune - Postmottak Ørland ORLAND   her
2020/2490 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 174/61 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/1518 20200219 19.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Raphaug - Lena Raphaug, Lena ORLAND   her
2020/1518 20200219 19.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Raphaug - Lena Raphaug, Lena ORLAND   her
2020/2491 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 174/126 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/2484 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 174/60 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/2485 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 174/64 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/2486 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 174/83 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/2487 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om fredigattest - 174/66 NORSK SANERINGSSERVICE AS ORLAND   her
2020/2475 20200219 19.02.2020 Utgående brev Utfylt abonnementskjema nødnetts terminaler Ørland kommune DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ORLAND   her
2020/189 20200219 19.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Reitan Næringspark Ørland kommune VOLL ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/2476 20200219 19.02.2020 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med tvang i kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2478 20200219 19.02.2020 Inngående brev Attester og vitnemål - Vansvik Marie Marie Vansvik ORLAND   her
2020/124 20200219 19.02.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC-rente - Kontrakt nr 1470966/2007816 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/2142 20200219 19.02.2020 Utgående brev Oversendelse av samtykkeskjema ifbm RASK UNIVERSITETET I OSLO ORLAND   her
2020/2472 20200219 19.02.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning - 141/21 INNOVASJON NORGE ORLAND   her
2020/2474 20200219 19.02.2020 Utgående brev Frist for å gjennomføre og rapporterer fra prosjektet drenering på eiendom 170/14 OLAF EINAR VIK ORLAND   her
2020/2105 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr - 169/14 ARBEIDSTILSYNET ORLAND   her
2020/824 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr - 170/72 ARBEIDSTILSYNET ORLAND   her
2020/39 20200219 19.02.2020 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 01.04.20 - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/2246 20200219 19.02.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om tillatelser til skadefelling av to jerver på Fosen - Vedtaket opprettholdes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2483 20200219 19.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Reitan Næringspark Ørland kommune VOLL ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/2444 20200219 19.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest for avløpsanlegg - 1/47 Per Odd Solberg ORLAND   her
2020/154 20200219 19.02.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest terrasse - 11/70 Kent Berge ORLAND   her
2020/2462 20200219 19.02.2020 Internt notat uten oppfølging Startsamtale ved overgang til ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/31 20200219 19.02.2020 Utgående brev Klagebehandling - avslag på innsynskrav - krav om innsyn i en juridisk vurdering fra Bjerkan Stav Advokatfirma AS til Ørland kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2456 20200219 19.02.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Runa Grydeland ORLAND   her
2020/2477 20200219 19.02.2020 Inngående brev Tilleggskurs om gnagermidler på landbrukseiendom - Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag - Ørland 04.02.2020 ***** ORLAND   her
2020/2105 20200219 19.02.2020 Utgående brev Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG1) for riving og miljøsanering for velferdsbygg på 169/14 - Uthaugsveien 110 KVADRAT ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/964 20200219 19.02.2020 Utgående brev Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG1) for grunn- og betongarbeider til administrasjonsbygg på 168/352 - Industrigata 7 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/2371 20200219 19.02.2020 Utgående brev Vedtak - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel på 182/301 - Jørgen Bjelkes vei 18 Andrius Vidugiris ORLAND   her
2020/2456 20200219 19.02.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse korrigert Runa Grydeland ORLAND   her
2020/2457 20200219 19.02.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Julie Moltubakk ORLAND   her
2020/2161 20200219 19.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Åpningsbalanse Ørland kommune 1/1-2020 ORLAND   her
2020/964 20200219 19.02.2020 Utgående brev Vedtak- Rammetillatelse for oppføring av administrasjonsbygg på 168/352 - Industrigata 7 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/224 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak for enebolig og veg på 26/1 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/157 20200219 19.02.2020 Utgående brev Vedtak - Rammetillatelse til fasadeendring/støytiltak på regionalt vernet bolig - 164/7 - Grandveien 308 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/2431 20200219 19.02.2020 Utgående brev Konkurransegrunnlag - Rammeavtale el-installasjonstjenester FOSENKRAFT AS m.fl. ORLAND   her
2020/2431 20200219 19.02.2020 Utgående brev Meddelelse om tildeling FOSENKRAFT AS ORLAND   her
2020/2431 20200219 19.02.2020 Utgående brev Meddelelse om tildeling ELEKTRO FOSEN AS ORLAND   her
2020/2431 20200219 19.02.2020 Utgående brev Meddelelse om tildeling BRAVIDA NORGE AS ORLAND   her
2020/2431 20200219 19.02.2020 Internt notat uten oppfølging Rammeavtale Elektro Fosen AS ORLAND   her
2020/964 20200219 19.02.2020 Utgående brev Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG2) for resten av tiltaket for oppføring av administrasjonsbygg på 168/352 - Industrigata 7 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/2431 20200219 19.02.2020 Internt notat uten oppfølging Rammeavtale Fosenkraft elektro AS ORLAND   her
2019/159 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilbud fra Ødegaard Engros AS ØDEGAARD ENGROS AS ORLAND   her
2019/159 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilbud fra Senab Eikeland AS SENAB EIKELAND MIDT-NORGE AS ORLAND   her
2020/824 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 2 - 170/72 KVADRAT ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/2414 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for renovering/påbygg av bolig - 30/35 - Bjugnveien 331, 7160 Bjugn Joakim Jekthammer ORLAND   her
2020/2439 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innkalling til skolemøte 24.02.20 - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/562 20200218 18.02.2020 Internt notat Anmodning om landbruksfaglig vurdering Edmar Bakøy ORLAND   her
2020/2404 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oversendelse av diplomer AVALON AS ORLAND   her
2020/2435 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ved ferie - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2434 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ved ferie - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2433 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ved begravelse - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2433 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ved begravelse - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2435 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ved ferie - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2446 20200218 18.02.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - svar på henvendelse - Endring av avkjørsel - FV 6392 - Åstum - Ørland kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/682 20200218 18.02.2020 Internt notat uten oppfølging Referat ledermøte 13.02.20 ORLAND   her
2020/724 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar på tilbakemelding om oppfølging av tilsyn - ny framdriftsplan for deponering av papirarkiver ARKIVVERKET ORLAND   her
2020/716 20200218 18.02.2020 Utgående brev Rammetillatelse for pumpehus, magasin og veg på 1/10 og 1/75 ASPLAN VIAK AS ORLAND   her
2019/231 20200218 18.02.2020 Internt notat uten oppfølging Kontrollplan for skjenkebevillinger, salgsbevillinger og salgssteder for tobakksvarer mv. - Ørland kommune 2020 ORLAND   her
2020/211 20200218 18.02.2020 Utgående brev Byggesak - Tillatelse til tiltak for deling av 1/10 Paul Alfred Myhre ORLAND   her
2019/293 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar fra Trøndelag fylkeskommune - Nabovarsel - oppføring av nytt bygg garasje/verkstedbygning med kontorer - 31/12 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/2460 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om endring av tillatelse - 164/60 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/1728 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Robertsen - Janne Solfrid Robertsen, Janne Solfrid ORLAND   her
2020/2449 20200218 18.02.2020 Inngående brev Referat ansvarsgruppe 04.02.20 - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/2174 20200218 18.02.2020 Inngående brev Referat ansvarsgruppe 04.02.20 - ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2019/173 20200218 18.02.2020 Inngående brev Aksept av barnehageplass - ***** ***** ***** Marthe Bratland ORLAND   her
2020/2455 20200218 18.02.2020 Inngående brev Referat ansvarsgruppe 04.02.20 - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/1337 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Sørgård - Maureen Perez Sørgård, Maureen Perez ORLAND   her
2020/2434 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ved ferie - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2404 20200218 18.02.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - Avalon AS MATTILSYNET m.fl. ORLAND   her
2020/2440 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT - ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2019/67 20200218 18.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.02.2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/2443 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT - ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2020/2444 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 1/47 Per Odd Solberg ORLAND   her
2020/81 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kommunens vedtak stadfestes - vedtak i klagesak - dispensasjon fra kommuneplan - 160/134 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2445 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bekymringsmelding til Fosen barneverntjeneste - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/22 20200218 18.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 68/146 OLDENSELSKAPENE AS ORLAND   her
2020/2267 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort - FT 32323 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/2447 20200218 18.02.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC-rente - Kontrakt nr 1360386/3658030 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/1999 20200218 18.02.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Strand Anita Anita Strand ORLAND   her
2020/2448 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om påslipp av avløpsvann - 170/1 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/1986 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Johnsen - Linda Engan Johnsen, Linda Engan ORLAND   her
2020/124 20200218 18.02.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC-rente - Kontrakt nr 1470966/3658050 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/1437 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Ljøkelsøy - Kristin Ljøkelsøy, Kristin ORLAND   her
2020/2003 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bestilling av tjenester fra PPT - ***** ***** ***** FAGERENGET MONTESSORISKOLE SA ORLAND   her
2020/2310 20200218 18.02.2020 Inngående brev Ettersending av individuell opplæringsplan for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** FAGERENGET MONTESSORISKOLE SA ORLAND   her
2020/2139 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på tilknytning til kum - kryssing av kommunal vei-32/155 - Ervikveien 179 ODDMUND GROVEN AS m.fl. ORLAND   her
2020/2411 20200218 18.02.2020 Inngående brev Takst Fosen Vind E-Skatt - Thomas Bjønnes ORLAND   her
2020/2411 20200218 18.02.2020 Inngående brev Takst Fosen Vind - vedlegg E-Skatt - Thomas Bjønnes ORLAND   her
2020/1416 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Usukadjoho - Marielle Victoria Celine Usukadjoho, Marielle Victoria Celine ORLAND   her
2020/1010 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Stranden - Gunn Kari Stranden, Gunn Kari ORLAND   her
2020/2470 20200218 18.02.2020 Inngående brev Referat fra møte - ***** ***** Indre Fosen kommune ORLAND   her
2020/214 20200218 18.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til forslag til marint vern i område Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/2195 20200218 18.02.2020 Inngående brev Referat fra møte - ***** ***** ***** Indre Fosen kommune ORLAND   her
2020/1332 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Schjetne - Camilla Schjetne, Camilla ORLAND   her
2020/1575 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Berg - Lisbeth Berg, Lisbeth ORLAND   her
2020/987 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Grenne - Brita Grenne, Brita ORLAND   her
2020/2469 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - 168/58 - Ove Bjelkes gate 19 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/1015 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Toresen - Charlotte Nilsen Toresen, Charlotte Nilsen ORLAND   her
2020/2471 20200218 18.02.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumenter fra sak 19/1312 i gammel arkivbase Ørland ORLAND   her
2020/1553 20200218 18.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave Coop Marked Storfosna Coop Marked Storfosna ORLAND   her
2020/562 20200218 18.02.2020 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for tiltak på gnr. 82 bnr. 23 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2019/260 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak for deling av 68/11 Asmund Olav Slette m.fl. ORLAND   her
2020/2442 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innkalling til skolemøte 24.02.20 - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/742 20200217 17.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2001483 fra SINTEF Norlab AS Kystlab AS ORLAND   her
2020/2405 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt Postmottak HOD ORLAND   her
2020/557 20200217 17.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 26.02.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/1488 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversendelse av etterspurt dokumentasjon REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/2421 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oversendelse av kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bjugn kommune SKATTEETATEN ORLAND   her
2020/2415 20200217 17.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 160/243 - 160/4 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/98 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Ørland kommune - 21. feb 2020 Kontrollutvalget Ørland ORLAND   her
2020/2406 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 31/11 FOSEN BETONGPUMPING AS ORLAND   her
2020/2406 20200217 17.02.2020 Inngående brev Supplering byggesøknad - 31/11 FOSEN BETONGPUMPING AS ORLAND   her
2020/2406 20200217 17.02.2020 Inngående brev Supplering byggesøknad - 31/11 FOSEN BETONGPUMPING AS ORLAND   her
2020/2407 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om kommunal garanti for dekning av evt underskudd på Eldres dag 2020 Ørland Eldreråd ORLAND   her
Ingen tilgang 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Arntzen - Kine Irina Arntzen, Kine Irina ORLAND   her
2020/2402 20200217 17.02.2020 Utgående brev Invitasjon til samarbeidsmøte 26.02.20 ang. ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2404 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling AVALON AS ORLAND   her
2020/494 20200217 17.02.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb i barnehage Linn-Malin Laitamaa ORLAND   her
2020/826 20200217 17.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2001648 - Renseanlegg Bjugn SINTEF NORLAB AS avd Fosen ORLAND   her
2020/2096 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på søknad om skjenkebevilling på Rønne Grendahus 29.02.20 Ørland kommune ORLAND   her
2020/2096 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på søknad om skjenkebevilling i Eidsvoll Ungdomshus 28.02.2020 Ørland kommune ORLAND   her
2020/2096 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på søknad om skjenkebevilling i Folkvang forsamlingshus 09.04.20 Ørland kommune ORLAND   her
2020/2430 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oversendelse av klage - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2419 20200217 17.02.2020 Inngående brev Rentemidler: Forventet renteinntekt 2019 og budsjett 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/525 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Signert databehandleravtale ORLAND   her
2020/2408 20200217 17.02.2020 Inngående brev Opplæring i legemiddelhåndtering for helsepersonell - Sagstuen Fride Fride Sagstuen ORLAND   her
2020/2036 20200217 17.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt - 16/11 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/2408 20200217 17.02.2020 Inngående brev Fullmakt til legemiddelhåndtering - Sagstuen Fride Fride Sagstuen ORLAND   her
2020/2412 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Stallvik Anne Mrethe T Anne Mrethe T Stallvik ORLAND   her
2020/2413 20200217 17.02.2020 Inngående brev Klage på dårlig oppfølging - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2414 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 30/35 Joakim Jekthammer ORLAND   her
2020/1481 20200217 17.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 03.02.20 ***** ORLAND   her
2020/1687 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Notat fra møte ang. ***** ***** ORLAND   her
2020/2353 20200217 17.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 05.02.20 ***** ORLAND   her
2020/2400 20200217 17.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 04.02.20 ***** ORLAND   her
2020/1497 20200217 17.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 11.02.20 ***** ORLAND   her
2020/1841 20200217 17.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.02.20 ***** ORLAND   her
2020/1506 20200217 17.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.02.20 ***** ORLAND   her
2020/2395 20200217 17.02.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 02.03.10 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2396 20200217 17.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - innkalling til samarbeidsmøte 27.02.20120 ***** ORLAND   her
2020/867 20200217 17.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** innkalling til samarbeidsmøte 27.02.2020 ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200217 17.02.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 06.03.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/717 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for tilbygg til bolig - 178/80 - Fru Ingers vei 145, 7130 Brekstad Ketil Brekstad ORLAND   her
2020/305 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte 4. februar i Solkysten barnehage ORLAND   her
2020/2170 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fremdrift investeringsprosjekt ORLAND   her
2019/9 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av medlemmer til generalforsamlinga for Fosenkraft ORLAND   her
2019/287 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om serveringsbevilling - 7550 Ørland Velferdskantine EUREST AS m.fl. ORLAND   her
2019/48 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Midt-Norge 110-sentral - Selskapsavtale gjeldende fra og med 1.1.2020 ORLAND   her
2020/1466 20200217 17.02.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/2392 20200217 17.02.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 04.03.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2390 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på foreløpig svar om mangelfull søknad Martin Hågård ORLAND   her
2020/2390 20200217 17.02.2020 Utgående brev Orientering om saksbehandling - fradeling til boligformål fra 164/33 Martin Hågård ORLAND   her
2020/2387 20200217 17.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - referat fra samarbeidsmøtet 13.12.2019 ***** ORLAND   her
2020/120 20200217 17.02.2020 Inngående brev Foreløpig svar - avslag på søknad om oppføring av garasje på Brekstad - Ørland 168/279 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2387 20200217 17.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - innkalling til samarbeidsmøte 26.02.2020 ***** ORLAND   her
2020/2390 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om fradeling - 164/33 Martin Hågård ORLAND   her
2020/2336 20200217 17.02.2020 Utgående brev Spillemidler prioritering av søknader 2020 Trøndelag Fylkeskommune ORLAND   her
2019/137 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Avtalevilkår Add Secure ORLAND   her
2019/137 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Oversikt over alarmpunkter - Add Secure ORLAND   her
2020/2337 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling i Folkvang forsamlingshus 09.04.20 JØSSUND IDRETTS- & UNGDOMSLAG m.fl. ORLAND   her
2020/2192 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for ombygging av forretning/lager - 25/113 - Emil Schanches gate 5, 7160 Bjugn FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/487 20200217 17.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Tilbygg på 161/53 - mangelfull søknad Ole Magnus Fenstad ORLAND   her
2020/2216 20200217 17.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest - 25/52 og 25/127 - Emil Schanches gate 8, 7160 Bjugn FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/2364 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tinglysing av servituttavtale og av erklæring om rettighet i fast eiendom - 5057/181/32 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/655 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling i Eidsvoll Ungdomshus 28.02.2020 VALSFJORDEN UNGDOMSLAG m.fl. ORLAND   her
2020/2280 20200217 17.02.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Stallvik Espen Vasskog Espen Vasskog Stallvik ORLAND   her
2020/2325 20200217 17.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Holshagen Sara Sara Holshagen ORLAND   her
2019/48 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Midt-Norge 110-sentral - Selskapsavtale gjeldende fra og med 1.1.2020 ORLAND   her
Ingen tilgang 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling til fagmøte 27. februar 2020 ORLAND   her
2020/742 20200217 17.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2001482 - terapibad SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/814 20200217 17.02.2020 Utgående brev Søknad om utvidelse av utsatt søknadsfrist- ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/154 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest anneks - 11/70 Kent Berge ORLAND   her
2020/737 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Ansettelsesvedtak - vikariat sykepleier 52,8 % ved Fosen Dms ORLAND   her
2020/1662 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Antonsen - Gunn Helen Antonsen, Gunn Helen ORLAND   her
2020/1882 20200217 17.02.2020 Inngående brev Grunneieravtale signert av grunneier - 7/12 Dag Leikvang ORLAND   her
2020/2418 20200217 17.02.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra ungdomslos i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/68 20200217 17.02.2020 Utgående brev Information about your city Elena Protsyuk ORLAND   her
2019/304 20200217 17.02.2020 Inngående brev Fremdrift i forbindelse med salg - 27/4 KCO ADVOKATER DRIFT AS ORLAND   her
2020/2429 20200217 17.02.2020 Inngående brev Arbeidsbekreftelse - Fjellheim Oddveig ULLENSAKER KOMMUNE ORLAND   her
2020/2424 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Signert taushetserklæring - Pettersen Celina Irene Holthe ORLAND   her
2020/2425 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Signert taushetserklæring - Grøntvedt Marlene ORLAND   her
2020/2425 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert avtale om arbeidspraksis i bedrift - Grøntvedt Marlene Marlene Grøntvedt ORLAND   her
2020/389 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2426 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oppsigelse som pedagogisk leder - Vige Ann Katherine Olsen Ann Katherine Olsen Vige ORLAND   her
2020/2427 20200217 17.02.2020 Utgående brev Melding om yrkesskade - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/2310 20200217 17.02.2020 Inngående brev Refusjonskrav for spesialundervisning for året 2019 - ***** ***** ***** FAGERENGET MONTESSORISKOLE SA ORLAND   her
2020/1424 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Hoff - Rosemary Lill Hoff, Rosemary Lill ORLAND   her
2020/1488 20200217 17.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift BFVs rep.skap - oppnevnelse av avviklingsstyre ORLAND   her
2020/2310 20200217 17.02.2020 Inngående brev Refusjonskrav for spesialundervisning for året 2019 - ***** ***** FAGERENGET MONTESSORISKOLE SA ORLAND   her
2020/1579 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Larsen - Lene Larsen, Lene ORLAND   her
2020/2416 20200217 17.02.2020 Inngående brev Anmodning om statusrapport for vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2417 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/1498 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oversendelse av servicerapport - Klargester minirenseanlegg 2019 RENSE OG MILJØTEKNIKK AS ORLAND   her
2020/2421 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oversendelse av kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ørland kommune SKATTEETATEN ORLAND   her
2020/2224 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling på Rønne Grendahus 29.02.20 RØNNE GRENDALAG m.fl. ORLAND   her
2019/9 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til generalforsamlinga for Fosenkraft ORLAND   her
2020/1940 20200216 16.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Klausen - Daniela Hristova Klausen, Daniela Hristova ORLAND   her
2020/1261 20200216 16.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Phosri - Vipada Phosri, Vipada ORLAND   her
2020/1638 20200216 16.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Berg - Ann Sissel Berg, Ann Sissel ORLAND   her
2020/1033 20200216 16.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Blomsø - Ada Ragnhild Blomsø, Ada Ragnhild ORLAND   her
2020/1718 20200215 15.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Martinsen - Randi Martinsen, Randi ORLAND   her
2020/1136 20200215 15.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Bretting - Elin Bretting, Elin ORLAND   her
2020/1002 20200215 15.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Laugmo - Monica Laugmo, Monica ORLAND   her
2020/1921 20200215 15.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Rædergård - Kevin Laugmo Rædergård, Kevin Laugmo ORLAND   her
2019/261 20200214 14.02.2020 Inngående brev Dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendom - ( Bjugn ) - Ørland 10/17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/742 20200214 14.02.2020 Inngående brev Utkast P2001483 fra SINTEF Norlab AS - Ørlandshallen SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/148 20200214 14.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2001478 fra SINTEF Norlab AS SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/514 20200214 14.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2001481 fra SINTEF Norlab AS MIKRO, MIKROBIOLOGISK FORENING FOR FÔR- OG NÆRINGSMIDDELLABORATORIER ORLAND   her
2020/2391 20200214 14.02.2020 Inngående brev Velkomstbrev fra Nettselskapet AS Nettselskapet - Kundesystem Elwin Fosen ORLAND   her
2019/27 20200214 14.02.2020 Inngående brev Uttalels kommunal forskrift servering- og alkohol Ørland kommune TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2019/287 20200214 14.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra Politiet - servering Ørland Velferdskantine TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/2380 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - 168/387 Steinar Uddu ORLAND   her
2020/68 20200214 14.02.2020 Inngående brev Information about your city Elena Protsyuk ORLAND   her
2020/2374 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vikagrøfta forlengelse - kanalstyret OLE MARTIN HÅGÅRD ORLAND   her
2020/2374 20200214 14.02.2020 Inngående brev Merradikgrøfta - kanalstyret OLE MARTIN HÅGÅRD ORLAND   her
2020/2371 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring - 182/301 - Jørgen Bjelkes vei 18 Andrius Vidugiris ORLAND   her
2020/2373 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedrørende ferdigattest vann og avløp - Botngaard AS MANTINIA UTVIKLING AS ORLAND   her
2020/2281 20200214 14.02.2020 Utgående brev Forespørsel vedørende overgangsregel for bevilling ved Ørland kommune Ringnes AS ORLAND   her
2019/124 20200214 14.02.2020 Inngående brev Osaelva - fallrettsavtale -Offentlighetsvurdering INDRE FOSEN KOMMUNE ORLAND   her
2020/2383 20200214 14.02.2020 Inngående brev Referat samarbeidsmøte - ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/2376 20200214 14.02.2020 Inngående brev Nabovarsel på vegne av gårds- og bruksnummer 85/85 FRODE JOHANSEN AS ORLAND   her
2020/2368 20200214 14.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA ORLAND   her
2020/2023 20200214 14.02.2020 Inngående brev Foreløpig svar - Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/2364 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Servituttavtale mellom Ørland kommune og gbnr 5057/181/32 ORLAND   her
2020/2364 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Erklæring om rettighet i fast eiendom 5057/181/32 ORLAND   her
2020/2369 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontaktkonferansen 2020 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS ORLAND   her
2020/561 20200214 14.02.2020 Utgående brev Nye Ørland rådhuset - bestilling møbler SENAB EIKELAND MIDT-NORGE AS ORLAND   her
2020/699 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsrapport 2019 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Bjugn kommune ORLAND   her
2020/699 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsrapport 2019 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Ørland kommune ORLAND   her
2020/699 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsrapport 2019 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Nye Ørland kommune ORLAND   her
2020/684 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsrapport 2019 - Eldrerådet i Bjugn kommune ORLAND   her
2020/684 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsrapport 2019 - Eldrerådet i Ørland kommune ORLAND   her
2020/684 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsrapport 2019 - Eldrerådet i Nye Ørland kommune ORLAND   her
2020/837 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsrapport 2019 - Bjugn ungdomsråd ORLAND   her
2020/837 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsrapport 2019 - Ørland ungdomsråd ORLAND   her
2020/837 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsrapport 2019 - Nye Ørland kommune ORLAND   her
2019/124 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fallrettigheter Osaelva ORLAND   her
2020/1049 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Ambulerende skjenkebevillinger fra 01.01.20 ORLAND   her
2019/287 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Serveringsbevilling - Eurest AS ORLAND   her
2020/2385 20200214 14.02.2020 Utgående brev Evaluering av tiltaksplan - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2168 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av representanter til samarbeidsutvalgene i skoler og barnehager i Ørland kommune ORLAND   her
2020/1788 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Beregning av sosial stønad i Ørland kommune ORLAND   her
2019/70 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor ORLAND   her
2019/70 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av revisor for nye Ørland kommune ORLAND   her
2020/214 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Marint vern Kråkvågsvaet - Grandefjæra - Bjugnfjorden, premisser og delegasjon ORLAND   her
2019/30 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Videreføring av avtale mellom Ørland kommune og AtB om styrket fergetilbud på sambandet Brekstad - Valset. ORLAND   her
2020/2377 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2378 20200214 14.02.2020 Inngående brev Klage på oppjustering av husleie - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/62 20200214 14.02.2020 Inngående brev Ørland kommune - Medlemmer i ungdomsrådet for perioden 2019 - 2021 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/2379 20200214 14.02.2020 Utgående brev Dr. Sauers vei 22, EM 4 BYGGTEAM FOSEN AS ORLAND   her
2020/2284 20200214 14.02.2020 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
Ingen tilgang 20200214 14.02.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema barnehage - Borgen barnehage Borgen barnehage ORLAND   her
2020/2308 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Roret KF ØRLAND KULTURSENTER KF ORLAND   her
2020/2382 20200214 14.02.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Bjugn og Ørland kommuner KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2020/2384 20200214 14.02.2020 Inngående brev Skriftlig tilrettevisning - Krav om fjerning fra personalmappe - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2386 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søppeltømming og evt nedsettelse av festeanordning FOSEN RENOVASJON IKS ORLAND   her
2020/1553 20200214 14.02.2020 Inngående brev Oppgave over alkoholomsetningen i kalenderåret 2019 og forventet omsetning 2020 - Coop Fosen - Extra Brekstad COOP FOSEN SA ORLAND   her
Ingen tilgang 20200214 14.02.2020 Inngående brev Stønad til hjelpemidler - Melding om vedtak - ***** ***** ***** NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag ORLAND   her
2020/2386 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedrørende søppeltømming FOSEN RENOVASJON IKS ORLAND   her
2020/2279 20200214 14.02.2020 Inngående brev Melding om overføring - Sletting av pantedokument - ***** ***** ***** ***** ***** SPAREBANK 1 SMN ORLAND   her
2020/2388 20200214 14.02.2020 Inngående brev Ulovlighetsoppfølging - purring på manglende oppfølging fra kommunens side - 162/1 ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS ORLAND   her
2020/1012 20200214 14.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Tingvoll - Lisbeth Tingvoll, Lisbeth ORLAND   her
2020/2389 20200214 14.02.2020 Inngående brev Høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/742 20200214 14.02.2020 Inngående brev Utkast P2001482 fra SINTEF Norlab AS - Terapibad SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/2393 20200214 14.02.2020 Inngående brev Pressemelding TUBFRIM - Utlysing av midler Tubfrim ORLAND   her
2020/430 20200214 14.02.2020 Inngående brev Notat miniseminar Nasjonal Transportplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/2365 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - 04.07.2020 Per Inge Halsen ORLAND   her
2020/1743 20200214 14.02.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 11.02.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1898 20200214 14.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 07.02.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2367 20200214 14.02.2020 Utgående brev Evaluering av tiltaksplan § 9a - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2107 20200214 14.02.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - Rom for utleie til overnatting i Storfosna forsamlingslokale (Storfosna skole) på 160/113 STORFOSNA VELFORENING ORLAND   her
2020/717 20200214 14.02.2020 Inngående brev Signert gjennomføringsplan - 178/80 Ketil Brekstad ORLAND   her
2020/713 20200214 14.02.2020 Utgående brev ***** ***** - innkalling til ansvarsgruppemøte 26.02.2020 ***** ORLAND   her
2020/2370 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedrørende behov for logoped - ***** ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
Ingen tilgang 20200214 14.02.2020 Internt notat Notat fra fagmøte 23.01.20 ***** ORLAND   her
2020/185 20200214 14.02.2020 Internt notat Anmodning om jordlovsbehandling Edmar Bakøy ORLAND   her
2020/2181 20200214 14.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 30.01.20 ***** ORLAND   her
2020/2436 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kråkvågsvaet fuglefredningsområde - Dispensasjon til fiske av kråkeboller - Statsnail AS - Ørland kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/1831 20200214 14.02.2020 Utgående brev Notat fra møte mellom foreldre og ledelsen 12.01.20 ***** ORLAND   her
2020/2353 20200214 14.02.2020 Internt notat Notat fra møte med ***** ***** ***** ***** Ole Gunnar Utstrand ORLAND   her
2020/762 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging NAV søknad ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/724 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tilbakemelding om oppfølging av tilsyn ARKIVVERKET ORLAND   her
2020/2342 20200214 14.02.2020 Utgående brev Utløp av leasingavtale - vi ønsker ikke fornyelse BWELL MIDT NORGE AS ORLAND   her
2020/2342 20200214 14.02.2020 Utgående brev Utløp av leasingavtale - vi ønsker ikke fornyelse BWELL MIDT NORGE AS ORLAND   her
2020/2352 20200214 14.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 05.02.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2277 20200214 14.02.2020 Inngående brev Bekreftet samtykke - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/561 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Notat oppfølging ROS 11-02-2020 Rolf Roodbol ORLAND   her
2020/561 20200214 14.02.2020 Internt notat Notat oppfølging ROS 11-02-2020 Arild Risvik m.fl. ORLAND   her
2020/2033 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til motorferdsel i utmark ***** ORLAND   her
2020/519 20200214 14.02.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 5.2.20- ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2252 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen - Påminnelse for skjema med frist 15. februar STATISTISK SENTRALBYRÅ ORLAND   her
2020/318 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Personalmøte 17.02.20 ORLAND   her
2020/682 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Referat ledermøte 30.01.20 ORLAND   her
2020/2210 20200214 14.02.2020 Internt notat Halmbrenning og bålbrenning Johan Uthus ORLAND   her
2020/828 20200214 14.02.2020 Utgående brev Foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/682 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 13.02.20 ORLAND   her
2020/704 20200214 14.02.2020 Internt notat Vedr søknad om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen - ***** ***** ***** Ann Kristin Thunsør ORLAND   her
2020/318 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra ledermøte 07.02.20 ORLAND   her
2020/2210 20200214 14.02.2020 Internt notat Ønske om utvidelse av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Emil Raaen ORLAND   her
2020/802 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging UDI vedtak midlertidig oppholdstillatelse og reisedokument- ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/162 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak - Oppføring av terminalbygg - Ørland flyterminal på 170/1 - Djupdalsveien 155 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/2233 20200214 14.02.2020 Internt notat Opplysninger i kartforretning Geir Øyvind Hassel ORLAND   her
2020/1542 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest riving av Botngård ungdomsskole 20/101 ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS ORLAND   her
2019/287 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Serveringsbevilling - Eurest AS ORLAND   her
2020/717 20200214 14.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest nr. 2 - 178/80 - Fru Ingers vei 145, 7130 Brekstad Ketil Brekstad ORLAND   her
2019/70 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor ORLAND   her
2019/70 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av revisor for nye Ørland kommune ORLAND   her
2020/214 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Marint vern Kråkvågsvaet - Grandefjæra - Bjugnfjorden, premisser og delegasjon ORLAND   her
2019/30 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Videreføring av avtale mellom Ørland kommune og AtB om styrket fergetilbud på sambandet Brekstad - Valset. ORLAND   her
2020/732 20200214 14.02.2020 Utgående brev Deres søknad om trafikksikkerhetstiltak i Breivika Breivika velforening v/Per Annar Andresen m.fl. ORLAND   her
2020/2161 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Åpningsbalanse Ørland kommune 1/1-2020 ORLAND   her
2020/2170 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Fremdrift investeringsprosjekt ORLAND   her
2020/2187 20200214 14.02.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Anki Bodding Larsen ORLAND   her
2020/774 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Oppstartssamtale ORLAND   her
2020/774 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Tolkesamtale oppstart praksis ***** ***** ORLAND   her
2020/2168 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til samarbeidsutvalgene i skoler og barnehager i Ørland kommune ORLAND   her
2019/324 20200214 14.02.2020 Utgående brev Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/389 20200214 14.02.2020 Utgående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/387 20200214 14.02.2020 Utgående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1510 20200214 14.02.2020 Utgående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2020/704 20200214 14.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen §19a - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1521 20200214 14.02.2020 Inngående brev Etterlysning av svar på henvendelse om økonomisk støtte John Roger Leseth ORLAND   her
2020/1788 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Beregning av sosial stønad i Ørland kommune ORLAND   her
2020/699 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Bjugn kommune ORLAND   her
2020/699 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Ørland kommune ORLAND   her
2020/699 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Nye Ørland kommune ORLAND   her
2020/684 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 - Eldrerådet i Bjugn kommune ORLAND   her
2020/684 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 - Eldrerådet i Ørland kommune ORLAND   her
2020/684 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 - Eldrerådet i Nye Ørland kommune ORLAND   her
2020/837 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 - Bjugn ungdomsråd ORLAND   her
2020/837 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 - Ørland ungdomsråd ORLAND   her
2020/837 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 - Nye Ørland kommune ORLAND   her
2020/1049 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Ambulerende skjenkebevillinger fra 01.01.20 ORLAND   her
2020/2304 20200214 14.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - innkalling til samarbeidsmøte 14.02.2020 ***** ORLAND   her
2020/2259 20200214 14.02.2020 Utgående brev Oversendelse dokumenter Øyvind Wiger-Haraldsvik ORLAND   her
2020/96 20200214 14.02.2020 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie ***** ORLAND   her
2020/872 20200214 14.02.2020 Utgående brev Meddelelse om tildeling - Eskatt AS ESKATT AS ORLAND   her
2020/872 20200214 14.02.2020 Utgående brev Meddelelse om tildeling - Geomatikk IKT AS GEOMATIKK IKT AS ORLAND   her
2020/96 20200214 14.02.2020 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2313 20200214 14.02.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 25.02.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/124 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Fallrettigheter Osaelva ORLAND   her
2020/2079 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av leieavtale - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/85 20200214 14.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Annie M Presthus Johansen ORLAND   her
2019/86 20200214 14.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Bente Kristiansen ORLAND   her
2019/84 20200214 14.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Geir Ivarson Aune ORLAND   her
2019/83 20200214 14.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Marit Knutshaug Ervik ORLAND   her
2020/2311 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedrørende utsettelse av sak - Dispensasjon fra reguleringsplanen for Ottersbo II og pbl. § 29 - 4 for oppføring av bolig med garasje på 182/302 - Jørgen Bjelkes vei 20 Arild Livard Risvik m.fl. ORLAND   her
2020/1074 20200213 13.02.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 28.02.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2338 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med krav om opplysninger ARBEIDSTILSYNET ORLAND   her
2020/1822 20200213 13.02.2020 Utgående brev Fritak for vurdering i norsk sidemål - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Utgående brev Forespørsel om tilbud - elektrikerarbeid Eidegården HYLLMARK ELEKTRO AS m.fl. ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Utgående brev Forespørsel om tilbud - malerarbeid Eidegården FARGESENTERET BJUGN AS m.fl. ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Utgående brev Forespørsel om tilbud - innspillingsutstyr Eidegården PROLYD AS m.fl. ORLAND   her
2020/1893 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Nilsen - Stian Nilsen, Stian ORLAND   her
2020/494 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svar på søknad på jobb som tilkallingsvikar Michael Guttorm J Sæter ORLAND   her
2020/494 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb i barnehage Lise Hansen ORLAND   her
2020/2340 20200213 13.02.2020 Inngående brev Invitasjon til møte 24.02.20 - ***** ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2020/1491 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan for tilpasset opplæring innenfor ordinær opplæring - ***** ***** ORLAND   her
2020/2025 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedrørende regler om boforhold i fritidsbolig Elin Røkke ORLAND   her
2020/2316 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan for tilpasset opplæring innenfor ordinær opplæring - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2317 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan for tilpasset opplæring innenfor ordinær opplæring - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2335 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/2318 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra ansvarsgruppemøte 3.2.2020 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Utgående brev Forespørsel om tilbud - I mac Eidegården EPLEHUSET NORGE AS m.fl. ORLAND   her
2020/1117 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Leseth - Sølvi Leseth, Sølvi ORLAND   her
2020/2322 20200213 13.02.2020 Inngående brev Klage på oppjustering av husleie omsorgsbolig ***** ORLAND   her
2020/2323 20200213 13.02.2020 Inngående brev Klage på oppjustering av husleie omsorgsbolig ***** ORLAND   her
2020/2324 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oppsigelse - Aannø Mari Sollie Mari Sollie Aannø ORLAND   her
2020/1488 20200213 13.02.2020 Inngående brev Forespørsel om mer informasjon for å kunne behandle saken - Barset felleskommunale vannverk REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/702 20200213 13.02.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/2320 20200213 13.02.2020 Inngående brev Innfridd lån HUSBANKEN ORLAND   her
2020/22 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - 171/203 LYSØEN AS ORLAND   her
2020/2321 20200213 13.02.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om avlastning ***** ORLAND   her
2020/953 20200213 13.02.2020 Inngående brev Deltagelse i koordineringsutvalg for støy i Ørland kommune Ørland Flystasjon ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilbud fra Prolyd AS PROLYD AS ORLAND   her
2020/494 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Matilda Fogelberg ORLAND   her
2020/2319 20200213 13.02.2020 Inngående brev Varsel om mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2319 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 2 - 3.2.20 etter evaluering av plan fra 9.1.20 - ***** ***** ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilbud fra Eplehuset Norge AS EPLEHUSET NORGE AS ORLAND   her
2019/218 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan med evaluering 21.1.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilbud fra Benum AS SIV ING BENUM AS ORLAND   her
2020/39 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte mandag 10.2.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/953 20200213 13.02.2020 Inngående brev Deltagelse i koordineringsutvalg for støy i Ørland kommune FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilbud fra Eidesen AS EIDESEN AS ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilbud fra Hyllmark elektro AS HYLLMARK ELEKTRO AS ORLAND   her
2020/2319 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan - ***** ***** ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilbud fra Gulv og malerservice Fosen AS FARGESENTERET BJUGN AS ORLAND   her
2020/2319 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan med evaluering 3.2.20 - ***** ***** ORLAND   her
2020/2337 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i Folkvang forsamlingshus 09.04.20 JØSSUND IDRETTS- & UNGDOMSLAG ORLAND   her
2020/1491 20200213 13.02.2020 Utgående brev Bekymringsmelding til barnevernet - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/2314 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll - renovering av musikkverksted ORLAND   her
2020/667 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedrørende databehandleravtale - Klassetrivsel Klassetrivsel Norge ORLAND   her
2020/41 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan med evaluering - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2341 20200213 13.02.2020 Inngående brev Invitasjon til møte 09.03.20 - ***** ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2020/41 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 2 med evaluering - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1795 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Moen - Linn Reshma Moen, Linn Reshma ORLAND   her
2020/2356 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Notat fra samtaler - ***** ***** ***** Ole Gunnar Utstrand ORLAND   her
2020/1277 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Håbrekke - Hanne Elisabeth Berg Håbrekke, Hanne Elisabeth Berg ORLAND   her
2020/1082 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Raanes - Anna Helene Ingolfsen Raanes, Anna Helene Ingolfsen ORLAND   her
2020/1082 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Raanes - Anna Helene Ingolfsen Raanes, Anna Helene Ingolfsen ORLAND   her
2020/1925 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Angelvik - Tove Ellen Skogen Angelvik, Tove Ellen Skogen ORLAND   her
2020/2360 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 74/62 Frode Øien ORLAND   her
2020/1882 20200213 13.02.2020 Inngående brev Grunneieravtale signert av grunneier - 4/1 Jan Ole Oksvoll ORLAND   her
2020/1897 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Sletten - Sten Sletten, Sten ORLAND   her
2020/2361 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 83/11 Erlend Johnsen Mandal ORLAND   her
2020/2362 20200213 13.02.2020 Utgående brev Invitasjon til ansvarsgruppemøte - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/315 20200213 13.02.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT - ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2020/2363 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Pedagogisk rapport for barneskole - ***** ***** ORLAND   her
2020/401 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Rapport om uønsket adferd - ***** ***** ORLAND   her
2020/401 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Rapport om uønsket adferd 7.2.20 - ***** ***** ORLAND   her
2020/2301 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Plan for tiltak etter opplæringsloven § 9A-4 - ***** ***** ORLAND   her
2020/1210 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Kjøsnes - Inger Anita Kjøsnes, Inger Anita ORLAND   her
2020/2309 20200212 12.02.2020 Inngående brev Kartlegging av aktivitetssentre i ditt brannvesenområde DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ORLAND   her
2020/2259 20200212 12.02.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumenter Valsneset (fra sak 18/2516) ORLAND   her
2020/96 20200212 12.02.2020 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie ***** ORLAND   her
2020/2259 20200212 12.02.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumenter Osaelva (fra sak 15/3336) ORLAND   her
2020/96 20200212 12.02.2020 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/973 20200212 12.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Galve - Jasmaine Panilag Galve, Jasmaine Panilag ORLAND   her
2020/96 20200212 12.02.2020 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2310 20200212 12.02.2020 Inngående brev Svar på søknad om refusjonsgaranti for grunnskoleopplæring - ***** ***** MELHUS KOMMUNE ORLAND   her
2020/1212 20200212 12.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Martinsen - Ingrid Beate Brandmo Martinsen, Ingrid Beate Brandmo ORLAND   her
2020/2012 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Sunniva Hansen ORLAND   her
2020/2299 20200212 12.02.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2020/498 20200212 12.02.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2020/2276 20200212 12.02.2020 Utgående brev Tjenestebevis Julie Margrethe Vansvik ORLAND   her
2020/2300 20200212 12.02.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/2277 20200212 12.02.2020 Utgående brev Samtykke om kjøreopplæring i skoletid - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2281 20200212 12.02.2020 Inngående brev Forespørsel vedørende overgangsregel for bevilling ved Ørland kommune Ringnes AS ORLAND   her
2020/696 20200212 12.02.2020 Inngående brev Utbetaling av driftstilskudd for fysioterapeuter FOSEN TERAPEUTISKE SENTER AS ORLAND   her
2020/2283 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 163/63 ARKIDE AS ORLAND   her
2020/763 20200212 12.02.2020 Internt notat uten oppfølging UDI vedtak midlertidig oppholdstillatelse- ***** ***** ORLAND   her
2020/763 20200212 12.02.2020 Internt notat uten oppfølging Oppholdskort- ***** ***** ORLAND   her
2020/930 20200212 12.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Johansen - Jade Johansen, Jade ORLAND   her
2020/696 20200212 12.02.2020 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd for fysioterapeuter FOSEN TERAPEUTISKE SENTER AS ORLAND   her
2020/1882 20200212 12.02.2020 Inngående brev Grunneieravtale signert av grunneier - 4/9 og 4/10 Steinar Sivertsen ORLAND   her
2020/2284 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her