eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven - utvidelse av moderasjonsordningen i SFO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2021/2137 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse og endring av ansvarsrett - 20/505 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2021/2136 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tiltak - 160/254 Geir Fikke ORLAND   her
2021/2135 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om skoleplass ved Opphaug skole m.v. ***** ORLAND   her
2020/8581 20210512 12.05.2021 Inngående brev Konsolidert årsregnskap - kvalitetssikring av KOSTRA-tall KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2021/2134 20210512 12.05.2021 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei i Bjugn Kenneth Sletten ORLAND   her
2021/2112 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei ***** ORLAND   her
2021/2113 20210512 12.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** - Bekreftelse på skolegang ***** ORLAND   her
2021/2146 20210512 12.05.2021 Inngående brev Påminnelse om innsending av refusjonskrav NAV Tiltak Trøndelag ORLAND   her
2021/2115 20210512 12.05.2021 Inngående brev Interpellasjon - Folkets fotavtrykk i vår kommune - MDG Miljøpartiet De Grønne v/Dag Balavoine ORLAND   her
2021/2117 20210512 12.05.2021 Inngående brev Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2021/2118 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjøp av tarva skole og lærerleiligheten TARVA VELFORENING ORLAND   her
2021/2119 20210512 12.05.2021 Inngående brev Henvendelse vedrørende budsjettsak gjeldende vedlikehold av fergelemmer på Dypfest og Tarva Per Odd Solberg ORLAND   her
2021/2120 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om utbedring av grillhus - 81/204 Torstein Fjelldal ORLAND   her
2021/2121 20210512 12.05.2021 Inngående brev Vedrørende initiativet Jøssund gamle kirkegård NOTHOINNAN I VALLERSUND ORLAND   her
2021/2123 20210512 12.05.2021 Inngående brev Forespørsel om kjøp av tilleggsareal Brit Anita Nysæter ORLAND   her
2021/2124 20210512 12.05.2021 Inngående brev Scanbio Lysøysundet - søknad ny utslippstillatelse - anmodning om kommunens uttalelse Statsforvalteren i Trøndelag ORLAND   her
2021/2125 20210512 12.05.2021 Inngående brev Klage på vedtak datert 13.4.21 - vedtak 24285/1 - vedtak 24286/1 ***** ORLAND   her
2021/2126 20210512 12.05.2021 Utgående brev Søknad om redusert arbeidstid Marion Olsen Hepsø ORLAND   her
2021/2126 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om redusert arbeidstid Marion Olsen Hepsø ORLAND   her
2021/2128 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Guro Størseth Lyngstad ORLAND   her
2021/2129 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Elisabeth Krieg ORLAND   her
2021/2130 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Marte Ledal Moen ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - Rema 1000 Brekstad NAV Ørland ORLAND   her
2021/2053 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere - st. ref. (4387867339) John Torkild Småvik ORLAND   her
2021/2053 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4387867339 John Torkild Småvik ORLAND   her
2021/2068 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/2068 20210512 12.05.2021 Inngående brev Signert avtale om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/2086 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 174/248 Trond Olafsen ORLAND   her
2021/2092 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/2093 20210512 12.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/2100 20210512 12.05.2021 Inngående brev Samtykke ved overgang til videregående opplæring - ***** ***** ***** ORLAND   her
2021/2106 20210512 12.05.2021 Utgående brev Invitasjon til tilbudskonkurranse MØLLER BIL TRØNDELAG AS ORLAND   her
2021/2106 20210512 12.05.2021 Utgående brev invitasjon til tilbudskonkurranse LEIRA BIL AS ORLAND   her
2021/2106 20210512 12.05.2021 Utgående brev Invitasjon til tilbudskonkurranse ØRLAND BIL AS ORLAND   her
2021/2106 20210512 12.05.2021 Inngående brev Tilbud fra Ørland bil ØRLAND BIL AS ORLAND   her
2021/2106 20210512 12.05.2021 Inngående brev Tilbud fra Leira bil LEIRA BIL AS ORLAND   her
2021/2106 20210512 12.05.2021 Inngående brev Tilbud fra Møller Trøndelag MØLLER BIL TRØNDELAG AS ORLAND   her
2021/2106 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vedr. videre tilbudsbehandling LEIRA BIL AS m.fl. ORLAND   her
2021/2106 20210512 12.05.2021 Utgående brev Meddelelse om tildeling av kontrakt - varebiler LEIRA BIL AS m.fl. ORLAND   her
2021/2106 20210512 12.05.2021 Utgående brev Meddelelse om tildeling av kontrakt - personbiler LEIRA BIL AS m.fl. ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier Ina C Krabseth Henriksen ORLAND   her
2021/2108 20210512 12.05.2021 Utgående brev Skademelding NAV Ørland ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Protokoll for generalforsamling for Sava AS SAVA AS ORLAND   her
2021/1878 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1888 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1905 20210512 12.05.2021 Inngående brev Vedrørende byggeprosjekt Vasskogveien 176, gnr 22 bnr 15 SPEKTOR ADVOKAT AS ORLAND   her
2021/1925 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1927 20210512 12.05.2021 Inngående brev Signert avtale om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1927 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1932 20210512 12.05.2021 Inngående brev Signert avtale om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1932 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1977 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vedtak - Etablering av gang- og sykkelvei og VA-nett på 168/95 m.fl. - Havneveien ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Madeleine Wölk ORLAND   her
2021/2019 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Guider - st. ref. (4387080253) Emma Nystrøm ORLAND   her
2021/2019 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Guider Roret kulturforetak Ørland kommune - st. ref. 4387080253 Emma Nystrøm ORLAND   her
2021/967 20210512 12.05.2021 Inngående brev Referat kystsoneplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2021/1072 20210512 12.05.2021 Utgående brev Angående anmodning om oppstartsmøte og planinitiativ Karlestrand gård ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS ORLAND   her
2021/1142 20210512 12.05.2021 Inngående brev Purring på innhenting av opplysninger Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2021/1210 20210512 12.05.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Guro Størseth Lyngstad ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Eskild Ervik Gundhus ORLAND   her
2021/1361 20210512 12.05.2021 Inngående brev Vedrørende kulturmidler 2021 OLDEN VANNVERK ORLAND   her
2021/1448 20210512 12.05.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra arealformålet LNFR for oppføring av pumpehus 73/10 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2021/1450 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging 8.4.21 Referat fra drøftingsmøte- arbeidstid. ORLAND   her
2021/1499 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag med vedlegg ORLAND   her
2021/1523 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Deltakerbevis norskopplæring ORLAND   her
2021/1523 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Oppsummering timer norskopplæring ORLAND   her
2021/1523 20210512 12.05.2021 Utgående brev Bekreftelse påmelding til norskprøve og statsborgerprøve ***** ORLAND   her
2021/1628 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1636 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1636 20210512 12.05.2021 Inngående brev Signert avtale om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1647 20210512 12.05.2021 Utgående brev UKM 2021 - Signert kontrakt "Digital vår" Ørland TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2021/1647 20210512 12.05.2021 Inngående brev UKM 2021 - kontrakt digital vår TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2021/1647 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Signert kontrakt "Digital vår" - 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2021/1683 20210512 12.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Anita Hellem ORLAND   her
2021/1704 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1720 20210512 12.05.2021 Inngående brev Påminnelse om indikatorundersøkelsen om smittevern i sykehjem FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2021/1737 20210512 12.05.2021 Inngående brev Signert avtale om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1737 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1744 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1791 20210512 12.05.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNFR-formål i kommunedelplan for oppføring av enebolig - 13/69 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2021/1810 20210512 12.05.2021 Inngående brev Signert gjennomføringsplan - lege i spesialisering Runar Carlsen Øksenvåg ORLAND   her
2021/16 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fellesmøte 10.05.21 ORLAND   her
2021/17 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Innkalling til ledermøte 18.5.21 ORLAND   her
2021/232 20210512 12.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Ida Bye ORLAND   her
2021/281 20210512 12.05.2021 Inngående brev Postforkynning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** TRØNDELAG TINGRETT ORLAND   her
2021/317 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad som sommervikar Ingvill Hårstad ORLAND   her
2020/7479 20210512 12.05.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/08 - Oreigningsloven § 25 - søknad om forhåndstiltredelse STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/7499 20210512 12.05.2021 Utgående brev Meddelelse om tildeling av kontrakt ETAC AS ORLAND   her
2020/7499 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll ORLAND   her
2020/7760 20210512 12.05.2021 Utgående brev Meddelelse om tildeling av kontrakt BRAVIDA NORGE AS m.fl. ORLAND   her
2020/7760 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Tilleggsinformasjon ORLAND   her
2020/7760 20210512 12.05.2021 Inngående brev Tilbud fra Bravida Norge AS BRAVIDA NORGE AS ORLAND   her
2020/7760 20210512 12.05.2021 Inngående brev Tilbud fra Bright Norway AS BRIGHT NORWAY AS ORLAND   her
2020/7760 20210512 12.05.2021 Inngående brev Tilbud fra Fosenkraft elektro AS FOSENKRAFT ELEKTRO AS ORLAND   her
2020/7760 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Poengberegning leverandører ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Underretning til klager - referansenummer ***** ***** TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/8062 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bilder - nye vinduer Nessaveien 65 Multiconsult Norge AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Oppfølging av rådene fra Ungdommens distriiktspanel Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2020/8429 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på klage ESKATT AS ORLAND   her
2020/8429 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll ORLAND   her
2020/8429 20210512 12.05.2021 Inngående brev Klage på tildeling ESKATT AS ORLAND   her
2020/8429 20210512 12.05.2021 Utgående brev Meddelelse om avvisning av tilbud ESKAN AS ORLAND   her
2020/8431 20210512 12.05.2021 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i Trykkløsstudien FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2021/392 20210512 12.05.2021 Inngående brev Vedrørende plassering av gjødselkum Jr Christian K Aune ORLAND   her
2021/522 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 25/52 Fosenhus AS ORLAND   her
2021/525 20210512 12.05.2021 Internt notat Anmodning om landbruksfaglig vurdering Edmar Bakøy ORLAND   her
2021/546 20210512 12.05.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av garasje / redskapshus - 77/3 Statsforvalteren i Trøndelag ORLAND   her
2021/752 20210512 12.05.2021 Inngående brev Tilskudd til sommerskole – ubenyttede midler kan benyttes til tilbud i høstferien 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/826 20210512 12.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104677 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/849 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Oppfølging etter overgang til arbeidsavklaring januar 21 ORLAND   her
2020/1096 20210512 12.05.2021 Inngående brev Vedtak etter melding om skolemiljø STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Ann Linda Marie Haarberg ORLAND   her
2019/80 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Innkjøpsreglement for Ørland kommune ORLAND   her
2019/293 20210512 12.05.2021 Inngående brev Nabovarsel - 174/49 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS ORLAND   her
2019/293 20210512 12.05.2021 Inngående brev Nabovarsel - 15/21 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2019/293 20210512 12.05.2021 Inngående brev Nabovarsel - 167/272 PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS ORLAND   her
2019/293 20210512 12.05.2021 Inngående brev Nabovarsel - Avstandserklæring / Nabosamtykke - 20/596 Marita Skifte Swartling ORLAND   her
2019/316 20210512 12.05.2021 Inngående brev Møte vedr. rivesøknad 64/26 Grande Forsvarsbygg ORLAND   her
2019/316 20210512 12.05.2021 Inngående brev Flytte møte den 28. nov til Meieriveien 5 Forsvarsbygg ORLAND   her
2019/316 20210512 12.05.2021 Inngående brev Vedrørende rivingssøknad av vernet våningshus og stabbur med dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel Forsvarsbygg ORLAND   her
2019/316 20210512 12.05.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjon for riving av verna bebyggelse i rød sone Forsvarsbygg ORLAND   her
2019/316 20210512 12.05.2021 Inngående brev Ørlandet Kommune- Kulturminner innen rød støysone Forsvarsbygg ORLAND   her
2019/316 20210512 12.05.2021 Inngående brev Oppsummering fra møte den 16. mai 2020 Forsvarsbygg ORLAND   her
2019/316 20210512 12.05.2021 Inngående brev Vedr. rivingssak 164/26 Forsvarsbygg ORLAND   her
2020/54 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykdomsavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykdomsavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/303 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Oppfølging fra 1.1.21 ORLAND   her
2020/313 20210512 12.05.2021 Inngående brev Vedrørende dispensasjonssøknad knyttet til tilleggsareal for 71/173 fra 71/6 PRETOR ADVOKAT AS ORLAND   her
2020/410 20210512 12.05.2021 Inngående brev Påminnelse om innsending av refusjonskrav NAV Tiltak Trøndelag ORLAND   her
2020/411 20210512 12.05.2021 Inngående brev Påminnelse om innsending av refusjonskrav NAV Tiltak Trøndelag ORLAND   her
2020/786 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingssamtale 6.mai ***** ORLAND   her
2020/2379 20210512 12.05.2021 Utgående brev Dr. Sauers vei 22 - Svar på faktur EM 4 BYGGTEAM FOSEN AS ORLAND   her
2020/2768 20210512 12.05.2021 Inngående brev Underretting til offentlig myndighet TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/2868 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Rutiner for utbetaling av økonomisk støtte ved bosetting i Ørland kommune ORLAND   her
2020/2868 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Rutine/sjekkliste for bosetting av flyktninger i Ørland kommune ORLAND   her
2020/2868 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Liste over søknader/skjema som ordnes ved bosetting i Ørland kommune ORLAND   her
2020/2868 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Årshjul for Kvalifiseringsenheten 2020-2021 ORLAND   her
2020/3110 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på brev ang , bosetting av flyktninger - anmodningsprosess 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/3561 20210512 12.05.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende riving av stabbur Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/3661 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - 166/23 UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA ORLAND   her
2020/4532 20210512 12.05.2021 Inngående brev Oversendelse av innkalling generalforsamling 2021 FOSENKRAFT AS ORLAND   her
2020/6038 20210512 12.05.2021 Utgående brev Ang fagdag mandag 10. mai ***** ORLAND   her
2020/6703 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Vitnemål i norsk og samfunnskunnskap 20/21 ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i KFT 23.04.21 ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i KFT 20.01.21 ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i KFT 12.02.21 ORLAND   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i KFT 13.11.20 ORLAND   her
2020/7302 20210512 12.05.2021 Internt notat uten oppfølging Fullmakt ORLAND   her
2021/2103 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 41/48 ODDMUND GROVEN AS ORLAND   her
2021/1688 20210511 11.05.2021 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsendring RAMBØLL NORGE AS ORLAND   her
2021/998 20210511 11.05.2021 Inngående brev Usikker på om alle dokumenter er kommet inn i saken? Odd Haugsbak ORLAND   her
2019/293 20210511 11.05.2021 Inngående brev Nabovarsel 85/73 - Ettersending av vedlegg D2 FRODE JOHANSEN AS ORLAND   her
2019/293 20210511 11.05.2021 Inngående brev Nabovarsel 85/73 FRODE JOHANSEN AS ORLAND   her
2021/556 20210511 11.05.2021 Inngående brev Oversendelse av situasjonsplan og kartskisse KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/6319 20210511 11.05.2021 Inngående brev Angående stemmeseddelsett og valgkretser SAMEDIGGI / SAMETINGET ORLAND   her
2021/2102 20210511 11.05.2021 Inngående brev Spørsmål om støyskjermer mot Brekstad Barneskole/ØSA Janne S Sandvik-Skavdal ORLAND   her
2020/1882 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt henvendelse - Ny pumpestasjon/mengdemåling Tørremsveien NETTSELSKAPET AS ORLAND   her
2021/2098 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedrørende feierrapport for min hytte på Storfosna - 160/79 Siobhan Moira Ryan ORLAND   her
2021/2101 20210511 11.05.2021 Inngående brev Fortollingsoppdrag utført av Posten Norge AS - herunder Bring-selskapene eller underleverandører av disse POSTEN NORGE AS ORLAND   her
2021/2095 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Internt registreringsskjema for nestenulykker og skader av barn ORLAND   her
2021/2096 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert praksisavtale Escala ORLAND   her
2021/2097 20210511 11.05.2021 Inngående brev Legeerklæring røydykker 2021 ***** ORLAND   her
2021/2110 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift Arkivverket ORLAND   her
2021/2087 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 20/215 Morten Kristiansen ORLAND   her
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring Cornelia Zumrut Spahiu ORLAND   her
2021/2089 20210511 11.05.2021 Inngående brev Legeerklæring i forbindelse med skoleskyss LEGE MARIS SALUMAE ORLAND   her
2021/2090 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Notat etter personalsamtale 26.2.21 ORLAND   her
2021/2086 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til å bygge vinterhage - 174/248 Trond Olafsen ORLAND   her
2021/1915 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Erfaringskonsulent - st. ref. (4384052237) ***** ORLAND   her
2021/1915 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Erfaringskonsulent Ørland kommune - st. ref. 4384052237 ***** ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Rikard Halsen Moen ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Mathias Olsen ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Ingrid Mørreaunet ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Joakim selvaag Porsvik ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Mathias Berg ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Charlotte Amalie Wathne ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Celine Marie Israelsen ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Stine Elveseter Aaldstedt ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Marina Kvalvik ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Hanne Linn Bangsund ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Berit Johannessen Gilleberg ORLAND   her
2021/973 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Feierlærling (brannforebygger) - st. ref. 4351390983 Ingvild Renate Kaald ORLAND   her
2021/1161 20210511 11.05.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av redskapsbod - Ørland 2/21 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ORLAND   her
2021/1295 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider - st. ref. (4367099451) Xiujuan Peng Sundet ORLAND   her
2021/1295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere, Vernepleier og Helsefagarbeider Ørland kommune - st. ref. 4367099451 Xiujuan Peng Sundet ORLAND   her
2021/1361 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler 2021 KYRGNOR ORLAND   her
2020/2094 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedrørende anmodning om sakkyndig vurdering Ørland PPT ORLAND   her
2020/2097 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedtak: tillatelse til rehabilitering av pipe - 81/58 Ørland kommune ORLAND   her
2020/2164 20210511 11.05.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialundervisning Ørland PPT ORLAND   her
2020/1040 20210511 11.05.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialundervisning ***** ORLAND   her
2020/6043 20210511 11.05.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Ørland ORLAND   her
2020/6173 20210511 11.05.2021 Inngående brev Individuell opplæringsplan for skoleåret 2020 - 2021 signert av foresatt ***** ORLAND   her
2020/4913 20210511 11.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 182/66 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/5864 20210511 11.05.2021 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøtet Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/4013 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedr. 201801991-20 - Svar om gjennomføringsform for tunnel til Storfosna Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/2974 20210511 11.05.2021 Inngående brev Retur av ikke uthentet rekommandert sending - nabovarsel - 174/323 POSTEN NORGE AS ORLAND   her
2021/375 20210511 11.05.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram - detaljreguleringsplan for Furunes - Ørland kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ORLAND   her
2021/375 20210511 11.05.2021 Inngående brev Uttalelse til høring av planprogram og varsel om oppstart reguleringsplan- Furunes- 26/2 Mattilsynet ORLAND   her
2021/669 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærlinger Ørland kommune - st. ref. 4345779489 Yemane Mamu ORLAND   her
2021/669 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærlinger Ørland kommune - st. ref. 4345779489 Kristine Solem Halsen ORLAND   her
2021/669 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger Ørland kommune - st. ref. 4345779489 Bjørg Charlotte Aune ORLAND   her
2021/669 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger Ørland kommune - st. ref. 4345779489 Thea Sigurdsen ORLAND   her
2020/7510 20210511 11.05.2021 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte ***** ORLAND   her
2021/317 20210511 11.05.2021 Inngående brev Sommervikar Ingvill Hårstad ORLAND   her
2020/8605 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Notat fra møter samtaler og observasjoner ORLAND   her
2020/8605 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Svarskjema ved innsending av dokumentasjon - skolens aktivitetsplikt ORLAND   her
2020/8605 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan ORLAND   her
2020/8605 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 4 ORLAND   her
2020/8605 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 1 ORLAND   her
2020/8605 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 2 ORLAND   her
2020/8605 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 3 ORLAND   her
2020/8605 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 4 ORLAND   her
2020/8605 20210511 11.05.2021 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplaner ORLAND   her
2020/8654 20210511 11.05.2021 Inngående brev Oversendelse av prøvingsattest og legitimasjon vedrørende ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3697 20210510 10.05.2021 Inngående brev Orientering om tiltak innenfor Brekstad Næringsmiddelpark - Grøntvedt Pelagic as SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok 41/81 - snøscooter Terje Sæther ORLAND   her
2020/3773 20210510 10.05.2021 Inngående brev Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2021/2077 20210510 10.05.2021 Inngående brev Trenger vi byggetillatelse ? Kristian Irgens Herregården ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Prosjekttilskudd i forbindelse med offisiell åpning av feltrittbane AUSTERLI-BJUGN HESTESPORTKLUBB ORLAND   her
2021/1307 20210510 10.05.2021 Inngående brev Avklaringer på forhold rundt eiendommen Klakkenveien 246 - 29/39 Nicolay Braderup Klinge ORLAND   her
2021/2076 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om å få sette opp drivhus - 78/7 Frode Johansen ORLAND   her
2020/2032 20210510 10.05.2021 Inngående brev Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om drifts- og prosjektstøtte BJUGN SKYTTERLAG ORLAND   her
2021/2075 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Odins vei 10 - 167/47 Arne Martin Solli ORLAND   her
2020/148 20210510 10.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104339 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2021/689 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tidspunkt for standpunktvurdering våren 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2021/698 20210510 10.05.2021 Inngående brev Utbetaling av statstilskudd til samiskopplæring vår 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK ORLAND   her
2021/643 20210510 10.05.2021 Inngående brev Signert referat fra telefonsamtale 3.3.21 ***** ORLAND   her
2021/643 20210510 10.05.2021 Inngående brev Signert referat fra samtale 7.5.21 ***** ORLAND   her
2021/650 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Marte Ledal Moen ORLAND   her
2021/545 20210510 10.05.2021 Utgående brev Meddelelse om tildeling av kontrakt FOSENHUS AS m.fl. ORLAND   her
2020/8595 20210510 10.05.2021 Inngående brev Regning for timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2021/16 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Innkalling til fellesmøte 10.5.21 ORLAND   her
2021/34 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oversendelse av planprogram Gullvika KYSTPLAN AS ORLAND   her
2021/107 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 182/90 Nils Arild Haugen ORLAND   her
2021/311 20210510 10.05.2021 Utgående brev Orientering om vedtak - Mindre endring av reguleringsplan for Lysøbakk hyttefelt - PlanID 16270108 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2021/311 20210510 10.05.2021 Utgående brev Orientering om vedtak - Mindre endring av reguleringsplan for Lysøbakk hyttefelt - PlanID 16270108 Alise Slettedal m.fl. ORLAND   her
2021/189 20210510 10.05.2021 Utgående brev ***** ***** - Referat møte gjeldende opplæringstilbud 07.05.21 ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar vedr fremsending av sak 26/20 - Forvaltningsrevisjon 2019/2020 "internkontroll i barnevernet" Ørland kommune FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ORLAND   her
2020/7765 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Attestert søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe korn - 177/2 ORLAND   her
2020/8529 20210510 10.05.2021 Inngående brev Rapport for perioden 17.04.21 - 30.4.21 ***** ORLAND   her
2020/8306 20210510 10.05.2021 Utgående brev Anmodning om sakkyndig vurdering Ørland PPT ORLAND   her
2020/8345 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Attestert søknad avlingssvikt - vekstgruppe korn - 182/22 - Austråttaune Harald ORLAND   her
2020/8355 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i oppførsel - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/8037 20210510 10.05.2021 Utgående brev Oversendelse av u.off. sak 21/9 i forbindelse med møte i utvalg for næring, arbeid og kultur 12.05.21 Thomas Hovde m.fl. ORLAND   her
2020/74 20210510 10.05.2021 Inngående brev Regning for timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2019/198 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Kristine Nilsen ORLAND   her
2019/202 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Lisbeth Hellemsbakken ORLAND   her
2020/804 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging UDIs vedtak ***** ***** ORLAND   her
2020/804 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging UDIs vurdering ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/805 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging UDIs vurdering ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/805 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging UDI vedtak ***** ***** ORLAND   her
2020/806 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging UDI vedtak ***** ***** ORLAND   her
2020/806 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging UDIs vurdering ***** ***** ORLAND   her
2020/768 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/480 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 33/35 Byggmester Løkke AS ORLAND   her
2020/490 20210510 10.05.2021 Inngående brev Regning for timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2020/491 20210510 10.05.2021 Inngående brev Regning for timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2020/287 20210510 10.05.2021 Utgående brev Sletting av heftelse i eiendom STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/287 20210510 10.05.2021 Utgående brev Fullført sletting av sameie samt oppretting av nye grunneiendommer. Anne K Bottengård Lein og Per Åge Lein m.fl. ORLAND   her
2020/287 20210510 10.05.2021 Utgående brev Orientering om avbrutt sak - sletting av seksjonering Karl Signar og Wanida C Karlsen m.fl. ORLAND   her
2020/632 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Notat fra oppfølgingssamtale 27.04.21 ORLAND   her
2020/694 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest bølgedemper - 71/11 LYSØYSUND BÅTKLUBB ORLAND   her
2020/2218 20210510 10.05.2021 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 20.05.21 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1074 20210510 10.05.2021 Utgående brev Innkalling til familiemøte 27.05.21 - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1454 20210510 10.05.2021 Inngående brev Regning for timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2020/1566 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1566 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1566 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1566 20210510 10.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1566 20210510 10.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1566 20210510 10.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1566 20210510 10.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1566 20210510 10.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1566 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1457 20210510 10.05.2021 Inngående brev Regning for timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2020/1458 20210510 10.05.2021 Inngående brev Regning for timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2020/1460 20210510 10.05.2021 Inngående brev Regning for timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2020/1517 20210510 10.05.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ang. ***** ***** 26.04.21 ***** ORLAND   her
2020/3734 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak: Igangsettingstillatelse for legging av vannledning Kottengsvatnet - Oksvoll STRUCTOR TRONDHEIM AS ORLAND   her
2020/3524 20210510 10.05.2021 Inngående brev Forespørsel om tomt Ewa Polatavtsev ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev TR-Ø-2 - Norgeskjell AS, org. nr. 986842020 - Akvakulturtillatelse for blåskjell - Tillatelse til etablering av ny lokalitet 45079 Rognsteinan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4285 20210510 10.05.2021 Inngående brev Avslutning av sak hos Ombudet Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken ORLAND   her
2020/4329 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Protokoll Eldreråd Ørland - Felles brukerråd ORLAND   her
2020/2394 20210510 10.05.2021 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 20.05.21 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2406 20210510 10.05.2021 Inngående brev Utslipp fra Fosen Betong AS til Reitbekken Statsforvalteren i Trøndelag ORLAND   her
2020/2803 20210510 10.05.2021 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 28.05.21 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2832 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på notat om endrede forutsetninger for adkomst KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/5798 20210510 10.05.2021 Utgående brev Utdanningsforbundet - Drøftingsmøte uenighetsprotokoll UTDANNINGSFORBUNDET ØRLAND ORLAND   her
2020/5798 20210510 10.05.2021 Utgående brev NITO - Drøftingsmøte uenighetsprotokoll Helge Olden ORLAND   her
2020/4957 20210510 10.05.2021 Inngående brev Refusjonskrav gjesteelev våren 2021 ***** ORLAND   her
2020/4759 20210510 10.05.2021 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 27.05.21 - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4856 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra oppfølgingsmøte 21.1.21 ORLAND   her
2020/4856 20210510 10.05.2021 Inngående brev Signert referat fra samtale 29.4.21 ***** ORLAND   her
2020/5062 20210510 10.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6270 20210510 10.05.2021 Utgående brev Melding til tinglysning angående sammenslåing av matrikkelenheter 160/85 og 160/368 i Ørland kommune Statens Kartverk - Tinglysningen ORLAND   her
2020/7121 20210510 10.05.2021 Inngående brev Regning for timer med logoped LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2021/2078 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oversendelse av søknad om gravetillatelse på kommunal eiendom 25/5 - Klakkenveien ONECO NETWORKS AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/2083 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2021/2084 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oversendelse av søknad om gravetillatelse på kommunal eiendom 29/2 ONECO NETWORKS AS ORLAND   her
2021/2085 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kundeerklæring ØRLAND SPAREBANK ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/2066 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/2067 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/2068 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/2069 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei ***** ORLAND   her
2021/2070 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Per Roar Johansen ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Anmodning om kopi av attest ***** ORLAND   her
2021/2073 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil-midler - 182/5 - Anderssen Bjørn BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2021/2074 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på søknad om kryssing av, framføring langs og annet gravearbeid ved fv.710 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2021/2058 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Epostkorrespondanse vedrørende Go-kart og smittevern Orland Kommune - Anne Gerben Wind ORLAND   her
2021/2058 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Gokart i Fosenhallen - Smittevernplan ORLAND   her
2021/2059 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om støtte til opparbeidelse/utvikling av uteareal ved Vallersund oppvekstsenter Elevrådet ved Vallersund oppvekstsenter ORLAND   her
2021/2061 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 37/49 Elisabet Skogrand ORLAND   her
2021/2063 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som assistent Tone Monsen ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar/ekstravakter Alise Hellem ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve TRONDHEIM KOMMUNE ORLAND   her
2021/2047 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tjenestebevis Ørland kommune Ida Therese Fjeldvær ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Ang. søknad om bevilling til salg av alkohol LILLIAN BÆRØY SIGURDSEN AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse vedr. søknad om bevilling til salg av alkohol - Rema 1000 Brekstad SKATTEETATEN m.fl. ORLAND   her
2021/1910 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar søknad foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2021/1832 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1834 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1841 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1842 20210510 10.05.2021 Internt notat Signert avtale om praksisopplæring master i GLU mellom NTNU og Ørland kommune Magdele Presthus Johansen ORLAND   her
2021/1843 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1847 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1866 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Madeleine Wölk ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Fagprøve for Lisbeth Morstøl Sørvik Marit Haugseth ORLAND   her
2021/2024 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/2025 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/2042 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om manglende grunnlag for vurdering med karakter - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2021/2043 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om manglende grunnlag for vurdering med karakter - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilkallingsvikar Michael Guttorm J Sæter ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilkallingsvikar Hege Isabelle Melum Standahl ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/2005 20210510 10.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann - 22/11 NOROPTION AS ORLAND   her
2021/1931 20210510 10.05.2021 Utgående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2021/1973 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging UDI midlertidig oppholdstillatelse ORLAND   her
2021/1974 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging UDI innvilget midlertidig oppholdstillatelse ORLAND   her
2021/1919 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1924 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd UNGDOMSLAGET NORDLYS ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd VALSFJORD MANNSKOR ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd LYSØYSUND SKYTTERLAG ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) STORFOSNA VELFORENING ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) Børre Eilif Melum ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) ASSERØY IL OG UL ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd MUSIKKLAGET KORNETTEN ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd OLDEN GRENDALAG ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd Ørland Gospelkor ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd BOTNGÅRD SKOLEMUSIKK ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd LYSØYSUND IDRETTSLAG ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd BJUGN IL ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd KRÅKVÅG VELFORENING ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd KOTTEMYRA VE OG VEL ORLAND   her
2021/1361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Driftstilskudd til lag og foreninger administrert gjennom Ørland idrettsråd og Ørland musikkråd AUSTRÅTT GOLFKLUBB ORLAND   her
2021/1298 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til innkjøp av lekebåt til Solblomsten barnehage Håvard Søraker Knutsen ORLAND   her
2021/1296 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oversendelse av signert avtale Spektor Advokat AS ORLAND   her
2021/1279 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling pedagog / pedagogisk leder Iselin Grøntvedt ORLAND   her
2021/1288 20210510 10.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 168/46 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2021/1288 20210510 10.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 168/359 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2021/1294 20210510 10.05.2021 Inngående brev Mebostad B14 ODDMUND GROVEN AS ORLAND   her
2021/1294 20210510 10.05.2021 Utgående brev Mebostad B14 Oddmund Groven AS ORLAND   her
2021/1404 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sesongarbeidere - st. ref. (4366302447) Sondre Bonsak ORLAND   her
2021/1404 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sesongarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4366302447 Sondre Bonsak ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak - Rammetillatelse for oppføring av næringsbygg på 168/391 - Fjæraveien RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak - Igangsettingstillatelse for grunn og betongarbeider for næringsbygg på 168/391 - Brekstadbukta RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2021/1376 20210510 10.05.2021 Inngående brev Uttalelse til høring av planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Ørland kommune og kommunedelplaner for "Oppvekst og utdanning" og "Helse og familie" KYSTVERKET ORLAND   her
2021/1376 20210510 10.05.2021 Inngående brev Uttalelse til høring av planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel for Ørland kommune og kommunedelplaner for "Oppvekst og utdanning" og "Helse og familie" STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2021/1650 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til oppføring av lagerhall - 3/191 Ing. K. Dømbe ORLAND   her
2021/1660 20210510 10.05.2021 Utgående brev Grensegang Halvor Jørgen Lysø ORLAND   her
2021/1791 20210510 10.05.2021 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra LNFR-formål i kommunedelplan for oppføring av enebolig - 13/69 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2021/1727 20210510 10.05.2021 Utgående brev Meddelelse om beslutning - leie av lokaler for dagaktivitet BUTLER AS m.fl. ORLAND   her
2021/1528 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat møte 05.05.2021- ***** ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Per Roar Johansen ORLAND   her
2021/1564 20210510 10.05.2021 Internt notat Landbruksfaglig vurdering Edmar Bakøy ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2021/1125 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sykepleiere Ørland kommune - Fosen DMS - st. ref. 4362690123 Helga Hovde ORLAND   her
2021/1210 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Elisabeth Krieg ORLAND   her
2021/1210 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale May J Johansen Winsjansen ORLAND   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Evalueringsskjema- tiltaksplan- §9A,elevens skolemiljø- ***** ***** ***** ORLAND   her
2021/945 20210510 10.05.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn FOSNA-FOLKET AS ORLAND   her
2021/1361 20210509 09.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) BEL CANTO ORLAND   her
2021/1361 20210509 09.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) KRÅKVÅG BÅTKLUBB ORLAND   her
2021/1361 20210509 09.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) LYSØYSUND VEL ORLAND   her
2021/1361 20210509 09.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) AUSTRÅTTDAGAN ORLAND   her
2021/2018 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Leger - st. ref. (4386295492) Marina Veljkovic ORLAND   her
2021/2018 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Leger Ørland kommune - st. ref. 4386295492 Marina Veljkovic ORLAND   her
2021/2019 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Guider - st. ref. (4387080253) Ida Stamnes Bjørneset ORLAND   her
2021/2019 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Guider Roret kulturforetak Ørland kommune - st. ref. 4387080253 Ida Stamnes Bjørneset ORLAND   her
2021/2019 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Guider - st. ref. (4387080253) Lavrans Hofstad ORLAND   her
2021/2019 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Guider Roret kulturforetak Ørland kommune - st. ref. 4387080253 Lavrans Hofstad ORLAND   her
2021/2019 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Guider - st. ref. (4387080253) Vilde Hansen ORLAND   her
2021/2019 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Guider Roret kulturforetak Ørland kommune - st. ref. 4387080253 Vilde Hansen ORLAND   her
2021/2019 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Guider - st. ref. (4387080253) Amalie Aune Klette ORLAND   her
2021/2019 20210508 08.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Guider Roret kulturforetak Ørland kommune - st. ref. 4387080253 Amalie Aune Klette ORLAND   her
2021/1915 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Erfaringskonsulent - st. ref. (4384052237) ***** ORLAND   her
2021/1915 20210508 08.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Erfaringskonsulent Ørland kommune - st. ref. 4384052237 ***** ORLAND   her
2021/2053 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere - st. ref. (4387867339) VALENTINA DEJANOVIKJ ORLAND   her
2021/2053 20210508 08.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4387867339 VALENTINA DEJANOVIKJ ORLAND   her
2021/2053 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere - st. ref. (4387867339) Marit Mikalsen ORLAND   her
2021/2053 20210508 08.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4387867339 Marit Mikalsen ORLAND   her
2021/1361 20210508 08.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) LYSØYSUND BÅTKLUBB ORLAND   her
2021/2064 20210507 07.05.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - byggesaksmapper 15/87 og 15/75 SPEKTOR ADVOKAT AS ORLAND   her
2021/920 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kjørebok snøscooter avkrokstien 20 Robert Tårnes ORLAND   her
2021/368 20210507 07.05.2021 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2021/1177 20210507 07.05.2021 Inngående brev Trekker byggesøknad - sak kan avsluttes - 30/6 Inge Løfald ORLAND   her
2021/1270 20210507 07.05.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon for 77/3 FRODE JOHANSEN AS ORLAND   her
2021/1176 20210507 07.05.2021 Inngående brev Svar på merknad til nabovarsel - 73/149 KYST BYGG AS ORLAND   her
2021/1125 20210507 07.05.2021 Utgående brev Offentlig søkerliste - Sykepleiere Ørland kommune - Fosen DMS - st. ref. 4362690123 Ørland kommune ORLAND   her
2021/1160 20210507 07.05.2021 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest for avløpsanlegg - 11/31 BELLING MASKIN AS ORLAND   her
2021/1361 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) ØRLAND TURNFORENING ORLAND   her
2021/1361 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) MØLNA TEATERLAG ORLAND   her
2021/1361 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prosjekttilskudd (arrangement, kurs og andre aktiviteter) LJOM PRODUKSJONER ORLAND   her
2021/1361 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om prosjekttilskudd - andre kulturaktiviteter NES UNGDOMSLAG ORLAND   her
2021/1376 20210507 07.05.2021 Inngående brev Korrespondanse angående annonse i Fosna-Folket høring av planprogram Fosna-Folket ORLAND   her
2021/1376 20210507 07.05.2021 Internt notat Korrespondanse angående publisering på kommunens nettside høring av planprogram Kristina Stendal Karlsen ORLAND   her
2021/1727 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Annonse - lokaler for dagaktivitet ORLAND   her
2021/1727 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbud fra Butler AS BUTLER AS ORLAND   her
2021/1727 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Notat - evaluering av tilbud og lokaler ORLAND   her
2021/1727 20210507 07.05.2021 Inngående brev Henvendelse fra Strandveien 1 eiendom AS STRANDVEIEN 1 EIENDOM AS ORLAND   her
2021/1727 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på henvendelse fra Strandveien 1 eiendom AS STRANDVEIEN 1 EIENDOM AS ORLAND   her
2021/1727 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbud fra Rædergård AS RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2021/1773 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar søknad foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2021/1623 20210507 07.05.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt dispensasjon fra PBL § 1-8 for etablering av tursti - 182/1 og 182/80 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2021/1711 20210507 07.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 918382232 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2021/2053 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2021/2053 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere - st. ref. (4387867339) Karen Bjørkli Bakløkk ORLAND   her
2021/2060 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oversendelse av søknad om konsesjon - 41/48 - Dag Øyvind Berget ADVOKAT HÅKON MALM ORLAND   her
2021/2053 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere - st. ref. (4387867339) Mathilde Andersen ORLAND   her
2021/2053 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4387867339 Mathilde Andersen ORLAND   her
2021/2053 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier/Sykepleier/Helsefagarbeidere Ørland kommune - st. ref. 4387867339 Karen Bjørkli Bakløkk ORLAND   her
2021/2055 20210507 07.05.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2021/2056 20210507 07.05.2021 Inngående brev Skjema til utfylling og retur ***** ORLAND   her
2021/2057 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kapasitet og fremtidig behov for sykehjems- og heldøgns plasser i pleie og omsorg 2021 KS - Kommunesektorens organisasjon ORLAND   her
Ingen tilgang 20210507 07.05.2021 Inngående brev Svar vedrørende kunnskapsprøve LILLIAN BÆRØY SIGURDSEN AS ORLAND   her
2021/2051 20210507 07.05.2021 Inngående brev E-post korrespondanse Olden oppdrettsanlegg spm ang planavgrensning og tillatelser KYSTPLAN AS ORLAND   her
2021/2049 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar - Gjelder Treningsrom i Bjugnhallen - samarbeidsavtale mellom Fosen VGS og Ørland kommune RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF ORLAND   her
2021/2114 20210507 07.05.2021 Inngående brev Godkjenning av avfallsplan for kaianlegg Grøntvedt Pelagic AS Statsforvalteren i Trøndelag ORLAND   her
2021/2044 20210507 07.05.2021 Utgående brev Ad. søknad om skjenkebevilling Geir Tosaunet ORLAND   her
2021/2022 20210507 07.05.2021 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsavtale privatpraktiserende logoped - Rita Kleivhaug ORLAND   her
2021/1971 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad LIS Marthe Myhra ORLAND   her
2021/473 20210507 07.05.2021 Inngående brev Korrespondanse angående å ta Ovehaugen som mindre planendring Øystein Lie ORLAND   her
2021/743 20210507 07.05.2021 Internt notat Spørsmål angående parsellhage på dyrka jord Kristina Stendal Karlsen ORLAND   her
2020/8409 20210507 07.05.2021 Inngående brev E-postkorrespondanse ang spm om godkjente tiltak i planområdet KYSTPLAN AS ORLAND   her
2021/154 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter ORLAND   her
2021/154 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av innkomne søknader til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter ORLAND   her
2021/317 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad som tilkallingsvikar i barnehage Mariell Ulvestad Guldteig ORLAND   her
2021/317 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om sommervikariat Julie Margrethe Vansvik ORLAND   her
2021/317 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på jobbsøknad Iselin Barseth Nygård ORLAND   her
2021/317 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om barnehagejobb Mariell Ulvestad Guldteig ORLAND   her
2021/34 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tidspunkt for supplerende oppstartsmøte reguleringsplan Gullvika KYSTPLAN AS ORLAND   her
2021/34 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oversending av støyrapport Gullvika fra 2013 og andre dokumenter KYSTPLAN AS ORLAND   her
2021/34 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oppdrett på land - spørsmål om konsesjon og konsekvensutredning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/6907 20210507 07.05.2021 Inngående brev Fjord Fishing / fradeling eiendom FJORD FISHING AS ORLAND   her
2020/5985 20210507 07.05.2021 Inngående brev Levering fra Brønnøysundsregistrene REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/2832 20210507 07.05.2021 Inngående brev Notat om endrede forutsetninger for adkomst Lysøy boligområde KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/4013 20210507 07.05.2021 Utgående brev Anmodning om tilbakemelding på oversendelse av sak om Storfosnatunnelen og deltagelse på møte TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4044 20210507 07.05.2021 Inngående brev Info vesentlig for GP/ GN miljøprofil med mer Jens Erik Næsset ORLAND   her
2020/1832 20210507 07.05.2021 Inngående brev Orientering om avslutning Ørland PPT ORLAND   her
2020/514 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104340 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/694 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest av bølgedemper - 71/11 LYSØYSUND BÅTKLUBB ORLAND   her
2019/231 20210507 07.05.2021 Inngående brev Securitas - ekstra kontroll Orland Kommune - Ervik Marit Knutshaug ORLAND   her
2019/231 20210507 07.05.2021 Utgående brev Securitas - ekstra kontroll SECURITAS AS ORLAND   her
2019/241 20210507 07.05.2021 Inngående brev Levering fra Brønnøysundsregistrene REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/148 20210507 07.05.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport P2104339 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2021/2048 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester KOM24 ORLAND   her
2020/7883 20210506 06.05.2021 Inngående brev Høringsuttalelse til endret plassering av vindmølle V-42 på eiendommen 176/15 i Ørland kommune FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/4968 20210506 06.05.2021 Inngående brev Farge på fritidsbolig 161/161 Arild Schei ORLAND   her
2021/1176 20210506 06.05.2021 Inngående brev Merknad til nabovarsel - 73/149 Siri J S Rosvoldaunet ORLAND   her
2021/2034 20210506 06.05.2021 Inngående brev Krav om drøftingsmøte - avklaring ubetalt/ betalt matpause FAGFORBUNDET ØRLAND AVD 413 ORLAND   her
2020/6319 20210506 06.05.2021 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/6319 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bestilling av stemmesedler SAMEDIGGI / SAMETINGET ORLAND   her
2020/6217 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om samarbeid NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING ORLAND   her
2020/6057 20210506 06.05.2021 Inngående brev Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring med frist 1. september Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/6678 20210506 06.05.2021 Inngående brev Møtereferat fra møte 28.4.21 ***** ORLAND   her
2020/6680 20210506 06.05.2021 Inngående brev Møtereferat fra møte 28.4.21 TRONDHEIM KOMMUNE ORLAND   her
2020/4874 20210506 06.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 29.04.21 og planlegging av 06.05.2021 Inge Kirknes ORLAND   her
2020/4874 20210506 06.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 08.04.21 og planlegging av 29.04.2021 Inge Kirknes ORLAND   her
2020/4874 20210506 06.05.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 25.03.21 og planlegging av 08.04.2021 Inge Kirknes ORLAND   her
2020/5936 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oppsummering av utredning/henvisning pr 17.12.2018 ***** ORLAND   her
2020/7089 20210506 06.05.2021 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling ØRLAND CAMPING LARS ARNE RAANES ORLAND   her
2020/7256 20210506 06.05.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Ørland PPT ORLAND   her
Ingen tilgang 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/305 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innsending for kontroll av leieavtale - 181/29 Per Ebbe Røstad ORLAND   her
2019/305 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innsending for kontroll av leieavtale - 181/10 RØSTAD SNORRE OLIVER ORLAND   her
2019/293 20210506 06.05.2021 Inngående brev Nabovarsel for byggeplaner i nærheten av Kirkeveien 1A PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS ORLAND   her
2019/57 20210506 06.05.2021 Utgående brev Kontantstøtterapport april 2021 NAV Ørland ORLAND   her
2020/511 20210506 06.05.2021 Inngående brev Nytteløs skuddpremie Jenny Rolness ORLAND   her
2020/866 20210506 06.05.2021 Internt notat uten oppfølging Pedagogisk rapport for barneskole ORLAND   her
2020/7838 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innvilgning Erstatning for avlingssvikt 2020 - korn - Lillian Onsøien - Ørland 175/5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/8445 20210506 06.05.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan for Stor-Slåttøya - plassering av vaktmesterbolig / servicebygg - Ørland 159/100 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/8205 20210506 06.05.2021 Inngående brev NAV har innvilget søknaden om pleiepenger for perioden 13.10.20 - 21.12.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/8205 20210506 06.05.2021 Inngående brev NAV har innvilget søknaden om pleiepenger for perioden 01.01.21 - 31.03.21 NAV Ørland ORLAND   her
2021/224 20210506 06.05.2021 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose APOTEK 1 GRUPPEN AS ORLAND   her