eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2461 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Stig Brevik ORLAND   her
2020/499 20200709 09.07.2020 Inngående brev Invitasjon til oppstartsmøte 18.08.20 Ørland PPT ORLAND   her
2020/502 20200709 09.07.2020 Inngående brev Orientering vedrørende bestilling av tjenester fra PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/5992 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtaler Anne Lieke Rijpkema ORLAND   her
2020/5994 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Hege I Melum Standahl ORLAND   her
2020/5993 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av leie i Ørland Sparebank Arena RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF ORLAND   her
2020/2441 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kristin Jakobsen Leikvang ORLAND   her
2020/4529 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige legestillinger - st. ref. (4233401609) Nevena Koponja ORLAND   her
2020/4529 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige legestillinger Ørland kommune - st. ref. 4233401609 Nevena Koponja ORLAND   her
2020/2380 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 168/387 Steinar Uddu ORLAND   her
2020/674 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kristin Hansen ORLAND   her
2020/5815 20200709 09.07.2020 Internt notat uten oppfølging Oppfølging av ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4671 20200709 09.07.2020 Inngående brev Møtereferat 10.06.20 Ørland PPT ORLAND   her
2020/2025 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring av fritidsbolig til enebolig - Nesveien 660 - Ørland 10/39 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/5817 20200709 09.07.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående spesialundervisning ***** ORLAND   her
2020/3940 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende uttalelser til søknad RESTAURANT MELISSA AS ORLAND   her
2020/487 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 161/53 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/5968 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2020/5970 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra helgestilling ***** ORLAND   her
2020/5972 20200709 09.07.2020 Internt notat uten oppfølging IOP for barnehageåret 2019-2020 samt IOPmed halvårsrapport for våren 2020 ORLAND   her
2020/2058 20200709 09.07.2020 Internt notat uten oppfølging IOP med halvårsrapport for våren 2020 ORLAND   her
2020/5998 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Morten Kverven ORLAND   her
2020/83 20200709 09.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vitnemål for grunnskolen ORLAND   her
2020/4358 20200709 09.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vitnemål for grunnskolen ORLAND   her
2020/4049 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4413 20200709 09.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vitnemål for grunnskolen ORLAND   her
2020/5975 20200709 09.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vitnemål for grunnskolen ORLAND   her
2020/5976 20200709 09.07.2020 Inngående brev Godkjenning som lærer i Norge UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/5976 20200709 09.07.2020 Inngående brev Generell godkjenning av utenlandsk utdanning NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT ORLAND   her
2020/5978 20200709 09.07.2020 Utgående brev Signert samtykkeerklæring deltagelse i pilotprosjekt HUSTADVIKA KOMMUNE ORLAND   her
2020/5979 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vitnemål fra Høgskolen i Innlandet - Språkstudier Gro Berg ORLAND   her
2020/5999 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Synnøve Presthus ORLAND   her
2020/5980 20200709 09.07.2020 Inngående brev Utskrift av resultater - språkstudier ved Høgskolen i Innlandet Tone Oftedal ORLAND   her
2020/5981 20200709 09.07.2020 Inngående brev Klage på avslag om tildeling av omsorgsbolig ***** ORLAND   her
2020/5982 20200709 09.07.2020 Inngående brev Klage på vedtak om praktisk bistand (hjemmehjelp) ***** ORLAND   her
2020/2299 20200709 09.07.2020 Internt notat IOP for barnehageåret 2019/2020 samt IOP med halvårsrapport for våren 2020 ***** ORLAND   her
2020/5983 20200709 09.07.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 20.8.2020 NAV Ørland ORLAND   her
2020/5984 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oversendelse av skjema for utfylling og retur - Nordisk skjema for vurdering av elevers utvikling og atferd ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/4165 20200709 09.07.2020 Inngående brev Innkalling til time til BUP poliklinikk ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/5985 20200709 09.07.2020 Inngående brev Levering fra Brønnøysundsregistrene - Pålegg om å melde endring i deltakerforhold REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/5986 20200709 09.07.2020 Inngående brev Levering fra Brønnøysundsregistrene - Pålegg om å melde endring i deltakerforhold REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/4551 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - Hovde Gård AS SKATTEETATEN ORLAND   her
2019/119 20200709 09.07.2020 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Meldalsveien Hårberg - PlanID 5015201904 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ORLAND   her
2020/5988 20200709 09.07.2020 Inngående brev Legeattest ifm røykdykkertest Ørland legetjeneste ORLAND   her
2020/3155 20200709 09.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 73/5 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/3155 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tinglyst melding og erklæring om arealoverføring STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/6000 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kevin Solem ORLAND   her
2020/68 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Oskar Edvard Kvammen ORLAND   her
2020/2819 20200709 09.07.2020 Inngående brev Registrering av trusler og vold ***** ORLAND   her
2020/5989 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon i stilling for perioden uke 34/2020 og fram til 31.12.2020 ***** ORLAND   her
2020/5990 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vitnemål fra Nord universitet - Bachelor barnehagelærerutdanning Marthe Susanne Pedersen ORLAND   her
2020/2391 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på nettleieavtale - ***** ***** ***** ***** NETTSELSKAPET AS ORLAND   her
2020/5995 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kristin Auseth ORLAND   her
2020/2391 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om å inngå avtale med kraftleverandør - målepunkt ID 707057500039216718 NETTSELSKAPET AS ORLAND   her
2020/2391 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om å inngå avtale med kraftleverandør - målepunkt ID 707057500039244445 NETTSELSKAPET AS ORLAND   her
2020/2391 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om å inngå avtale med kraftleverandør - målepunkt ID 707057500039305122 NETTSELSKAPET AS ORLAND   her
2020/2391 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om å inngå avtale med kraftleverandør - målepunkt ID 707057500039243981 NETTSELSKAPET AS ORLAND   her
2020/4264 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om endring i funksjonalitet i Kompetanseportalen Helsedirektoratet ORLAND   her
2020/2637 20200709 09.07.2020 Inngående brev Etterlysning av svar på forespørsel - 82/13 Runar Jøssund ORLAND   her
2020/68 20200709 09.07.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunepins Oskar Edvard Kvammen ORLAND   her
2020/5996 20200709 09.07.2020 Inngående brev Forespørsel om redusert husleie ***** ORLAND   her
2020/5997 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ove Kristian Bacalso Berg ORLAND   her
2020/2438 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Malin Wahl ORLAND   her
2020/4933 20200709 09.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold i Solkysten barnehage Nataliya Khetaguri ORLAND   her
2020/2827 20200709 09.07.2020 Utgående brev Søknad om kulturmidler - driftstilskudd til sang- og musikkaktiviteter Ørland Gospelkor ORLAND   her
2020/4722 20200709 09.07.2020 Inngående brev Møtereferat fra møte 30.6.20 Ørland PPT ORLAND   her
2020/6003 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedrørende henvisning til Ørland PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/5326 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Branninspektør ved forebyggende avdeling - st. ref. (4257945547) Jan Arve Singstad ORLAND   her
2020/5326 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Branninspektør ved forebyggende avdeling Fosen Brann og Redningstjeneste IKS - st. ref. 4257945547 Jan Arve Singstad ORLAND   her
2020/3170 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse for høring av plan for nydyrking - Steinar Lysø - Ørland 2/4 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/3414 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse for høring av plan for nydyrking - Jan Ola Sem - Ørland 2/14 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/6004 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 173/6 ADVANSIA AS ORLAND   her
2020/4242 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse for høring av plan for nydyrking - Lars Akim Hoøen - Ørland 174/118 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/6005 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 168/352 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/5326 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Branninspektør ved forebyggende avdeling - st. ref. (4257945547) Morten Mandal ORLAND   her
2020/5326 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Branninspektør ved forebyggende avdeling Fosen Brann og Redningstjeneste IKS - st. ref. 4257945547 Morten Mandal ORLAND   her
2020/6001 20200709 09.07.2020 Inngående brev Klage på lang saksbehandlingstid og mangel på midlertidig svar ***** ORLAND   her
2020/6002 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 82/366 Ørjan Myhre Wold ORLAND   her
2020/6007 20200709 09.07.2020 Utgående brev Melding om yrkesskade/yrkessykdom NAV Ørland ORLAND   her
2020/6008 20200709 09.07.2020 Utgående brev Melding om yrkesskade / Yrkessykdom NAV Ørland ORLAND   her
2020/3711 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter dokumenttilsyn STIFTELSEN UTHAUGSGÅRDEN ORLAND   her
2020/2644 20200709 09.07.2020 Inngående brev Avslutning av skolemiljøsak ved Botngård barne- og ungdomsskole i Ørland kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/4034 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak om innvilget fritak for sykepenger i arbeidsgiverperioden NAV Ørland ORLAND   her
2020/5784 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak om fritak for sykepenger i arbeidsgiverperioden NAV Ørland ORLAND   her
2020/6009 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oversendelse av oppdaterte vilkår for derivathandel DANSKE BANK ORLAND   her
2020/1469 20200709 09.07.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/1469 20200709 09.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 4.6.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/3047 20200709 09.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 25/5 - 25/85 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/6011 20200709 09.07.2020 Inngående brev Levering fra Brønnøysundregistrene REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/5840 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Bjørgo Kristine Bjørgo, Kristine Bjørgo ORLAND   her
2020/3155 20200709 09.07.2020 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses - 73/5 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/6013 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 159/95 SUNDLI PLAN ORLAND   her
2020/6014 20200709 09.07.2020 Inngående brev HASTER - Vedrørende info som legges inn på Infoland Aktiv Eiendomsmegling avdeling Fosen ORLAND   her
2020/5916 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om oppfyring av fyrverkeri Politiet - Postmottak Trøndelag politidistrikt ORLAND   her
2020/5918 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Sandvik Letecia Lumague Sandvik, Letecia Lumague Sandvik ORLAND   her
2020/4937 20200709 09.07.2020 Utgående brev VEDTAK- Tillatelse til deling av eiendommen 68/6 Roger Olden ORLAND   her
2020/3239 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket -SMIL- Restaurering av åpengrøfte - Håvard Green - 11/1- 985451753 - AGROS 129585 HÅVARD GREEN ORLAND   her
2020/3174 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket - SMIL- Rydding og oppfriskning av gamle åpengrøfter - Leiseth Ronny - 982138698 - 84/1 - AGROS 129435 RONNY LEISETH ORLAND   her
2020/3173 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd til miljøtilskudd i jordbruket - SMIL- åpne grøfter - Leiseth Ronny -84/1 - 982138698 - AGRESO 129427 RONNY LEISETH ORLAND   her
2020/3247 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket - SMIL- Håvard Green - 985451753- 11/1 - 985451753 -AGROS 129591 HÅVARD GREEN ORLAND   her
2020/4268 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket - SMIL- Per Berg - 969600153 -10/12 - AGROS 122047 BERG PER ORLAND   her
2020/5713 20200709 09.07.2020 Utgående brev Utbetalingsmelding - SMIL-midler - avslutning av prosjekt- tilbakeføring av innmarksbeite og tilrettelegging for kultuminner -AGROS 114152 RØSTAD TORE ORLAND   her
2020/3281 20200709 09.07.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap - UKL - Austrått - Tore Røstad - 969668580 - Litl Lundhaugen - AGROS 125034 RØSTAD TORE ORLAND   her
2020/2997 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til drenering 2020 - Ann-Iren Larsen Skavdal - 27/9 Ann-Iren Larsen Skavdal ORLAND   her
2020/5882 20200709 09.07.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn og feiing av fyringsanlegg - Hellemsveien 500 - 11.06.2020 Ivar Hellem ORLAND   her
2020/4971 20200709 09.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon - 71/124 Toril A Nagelhus Hernes ORLAND   her
2020/5914 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til politiske partier Fosen Regnskap ORLAND   her
2020/5820 20200709 09.07.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning 20/21 ***** ORLAND   her
2020/5881 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på klage vedrørende skjenkebevilling 26-27.06.20 ***** ORLAND   her
2020/3828 20200709 09.07.2020 Utgående brev Manglende tilbakemelding for dokumenttilsyn KIRAN SKYTTERLAG ORLAND   her
2020/5821 20200709 09.07.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning ***** ORLAND   her
2020/5819 20200709 09.07.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående spesialundervisning ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200709 09.07.2020 Utgående brev Ørland kommune - Vedtak - Pålegg om merking av luftfartshinder LUFTFARTSTILSYNET ORLAND   her
2020/5815 20200709 09.07.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående spesialundervising ***** ORLAND   her
2020/5966 20200709 09.07.2020 Utgående brev Yvonne Innstrand - midlertidig arbeidsavtale 06.07.20 - 16.08.20. Yvonne Innstrand ORLAND   her
2020/5967 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 29.06. - 16.08.20 Kurt Sigurdsen ORLAND   her
2020/5969 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertid arbeidsavtale 29.06.20 - 19.07.20 Jannicke K Dahl Øien ORLAND   her
2020/5974 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement Dag Olav Utvik ORLAND   her
2020/5977 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement UNGDOMSLAGET NORDLYS ORLAND   her
2020/5817 20200709 09.07.2020 Internt notat uten oppfølging Oppfølging av ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5816 20200709 09.07.2020 Internt notat uten oppfølging Oppfølging av ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5816 20200709 09.07.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående spesialundervisning ***** ORLAND   her
2020/5961 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 20.06.20 - 03.08.20 Grete Skaret Larsen ORLAND   her
2020/5962 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 29.06.20 - 09.08.20 Andrea Hafstad ORLAND   her
2020/5964 20200709 09.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 22.06.20 - 16.08.20. Julie Aarhuus Wiklem ORLAND   her
2020/2032 20200708 08.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - Covid 19 - tilsyn Helsedirektoratet ORLAND   her
2020/5965 20200708 08.07.2020 Inngående brev Endring i ledelsen av Fosen lensmannsdistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/5963 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedrørende henvisning til PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/5953 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring - forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/5954 20200708 08.07.2020 Inngående brev Anmodning om statusrapport pasient FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/5959 20200708 08.07.2020 Inngående brev Mattilsynet oversender kopi av brev med vedtak, etter rutinene om utveksling av informasjon Mattilsynet ORLAND   her
2020/5957 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 29.06.20 - 16.08.20. Askalu Mebrahtu Abraham ORLAND   her
2020/3710 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedrørende anmodning om sakkyndig vurdering Ørland PPT ORLAND   her
2020/5960 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 22.06.20 - 09.08.20. Sandra Sletten Øyen ORLAND   her
2020/5942 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kine Sjøli Mortensen ORLAND   her
2020/5860 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5858 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5857 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5855 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5854 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5853 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5852 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5850 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5943 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 SJØ OG MILJØSERVICE AS ORLAND   her
2020/5844 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5835 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/3940 20200708 08.07.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende uttalelser til søknad RESTAURANT MELISSA AS ORLAND   her
2020/149 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Grova landbruks - og næringsområde, PlanID 50170149 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5944 20200708 08.07.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar Julie Margrethe Vansvik ORLAND   her
2020/5946 20200708 08.07.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar Jo Christian S Andersen ORLAND   her
2020/149 20200708 08.07.2020 Inngående brev NVEs uttalelse til Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Grova landbruks - og næringsområde, PlanID 50170149 - Førstegangsbehandling NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ORLAND   her
2020/5947 20200708 08.07.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** ORLAND   her
2020/5948 20200708 08.07.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** ORLAND   her
2020/4088 20200708 08.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt nabovarsel - 83/48 Roy Drilen ORLAND   her
2020/5949 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 29.06.20 - 09.08.20 Anne K Bacalso Berg ORLAND   her
2020/4717 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 - Øyvind Solem Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/5950 20200708 08.07.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i dokumenter ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/5950 20200708 08.07.2020 Internt notat Anmodning om vurdering av innsynsbegjæring Thomas Engen ORLAND   her
2020/5951 20200708 08.07.2020 Inngående brev Innvilgelse av tilskudd til kompetanseheving innen akuttmedisin over statsbudsjettet 2020 Helsedirektoratet ORLAND   her
2020/5952 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 06.07.20 - 19.07.20. Andrea Myran Storås ORLAND   her
2020/6000 20200708 08.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Solem Kevin Kevin Solem ORLAND   her
2020/5939 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 22.06.20. - 16.08.20. Lourdes Ireno Schmickler ORLAND   her
2020/5940 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 22.06.20 - 16.08.20. Reidar William Ytterland ORLAND   her
2020/5768 20200708 08.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om endring av fasade - 3/77 Gunn Karin Olsen ORLAND   her
2020/2097 20200708 08.07.2020 Inngående brev Innmelding av nytt ildsted - 171/15 Roy Hovde ORLAND   her
2020/5029 20200708 08.07.2020 Internt notat uten oppfølging IOP høst 20 ORLAND   her
2020/5029 20200708 08.07.2020 Internt notat uten oppfølging Årsrapport 2019-2020 ORLAND   her
2019/69 20200708 08.07.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak investering 2020 - tilbakemelding TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5937 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 22.06.20. - 16.08.20. Mette Lund Hoff ORLAND   her
2020/5923 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 22.06.20-16.08.20. Solveig Langstrand Sannan ORLAND   her
2020/5920 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 22.06.20. - 16.08. Vibeke Frankmo ORLAND   her
2020/5919 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 22.06.20. - 16.08.20. Marianne Grande ORLAND   her
2020/5918 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 22.06.20-13.07.20 Letecia Lumague Sandvik ORLAND   her
2020/4069 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Maiken Krokvik Strandheim ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Jan Arve Singstad ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Tonje Hilstad ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Tonje Merethe Røstad ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Margit Ryan ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Beata Moscicka-Niemira ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Thea Emilie Barseth Sigurdsen ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Olivia Moral ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Emilie Foldahl Øverbyhagen ORLAND   her
2020/5326 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Branninspektør ved forebyggende avdeling - st. ref. (4257945547) Sigrun Søtvik ORLAND   her
2020/5326 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Branninspektør ved forebyggende avdeling Fosen Brann og Redningstjeneste IKS - st. ref. 4257945547 Sigrun Søtvik ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Stine Elveseter Aaldstedt ORLAND   her
2020/5726 20200708 08.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Gilde Inger Gilde, Inger Gilde ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier ved avlastningsbolig Sissel Kjørsvik ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Helle Viola Melum ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Ann Linda Marie Haarberg ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Tor-Erik Larsen ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Ida Bye ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Emina Ilic ORLAND   her
Ingen tilgang 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ørland kommune - vedtak - pålegg om merking av luftfartshinder. Statens Kartverk ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Oddbjørn Hansen ORLAND   her
2020/502 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/5955 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppsigelse 40 % av stilling Lena Lovise Nordsether ORLAND   her
2020/5956 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fast stilling i oppfølgingstjenesten Karoline Lilletjernbakken Gjølga ORLAND   her
2020/494 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om helgestilling ved avdeling Soltunet Helle Sørli Døsvik ORLAND   her
2020/5958 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling som medarbeider ved Soltunet bofellesskap Emilie Sørmyr Leth-Olsen ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Toril Nesfossen Madsø ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Renate Hembre ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Magdalena Klungland ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Ida Bjørkli ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Torunn Rønning ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Randi Beate Breivik ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Alexandra Viste ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Valentina Løvik ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Maren Hedalen Småvik ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Eva Christine Bekken ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Malin Berg ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Thomas Schjølberg ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Eli Janne Nesje Kildal ORLAND   her
2020/4255 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Kjell Johan Skjelvik ORLAND   her
2020/4044 20200707 07.07.2020 Inngående brev Hastesak Planutvalget Ordfører Tom Myrvold ORLAND   her
2020/5927 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre anlegg - 1/59 COMFORT FOSEN, KJELL LUND AS ORLAND   her
2020/5927 20200707 07.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/5921 20200707 07.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingssvikt - 77/2 Steinar Døsvik ORLAND   her
2020/5926 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Rue Kroken ORLAND   her
2020/5927 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - 1/59 COMFORT FOSEN, KJELL LUND AS ORLAND   her
2020/5924 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilsvar av klage NAV Ørland ORLAND   her
2019/57 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kontantstøtterapport juni 2020 NAV Familie og pensjonsytelser Vadsø ORLAND   her
2020/309 20200707 07.07.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 31/4 og 31/5 REITAN NÆRINGSPARK AS ORLAND   her
2020/5925 20200707 07.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 162/3 Audhild M Hagesæter Elde ORLAND   her
2019/305 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innsending av kontroll av leieavtale - 11/3 Gunn Ingeborg Solem ORLAND   her
2020/435 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oversikt over OTC renteopsjoner og rente- og valutaswaps DANSKE BANK ORLAND   her
2020/5851 20200707 07.07.2020 Inngående brev Gjeldende permisjonsdokument ***** ORLAND   her
2019/41 20200707 07.07.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ ORLAND   her
2020/5739 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oversendelse av nabovarsel RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF ORLAND   her
2020/4255 20200707 07.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Emina Ilic ORLAND   her
2020/84 20200707 07.07.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - 1/25 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/84 20200707 07.07.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - 1/10 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/5941 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innsynsrett i byggesak mapper Bernt Kvål ORLAND   her
2020/4861 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Tesfaldet T Gebremedhn ORLAND   her
2020/3710 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om voksenopplæring ***** ORLAND   her
2020/5917 20200707 07.07.2020 Inngående brev Forespørsel om tilknytning av kommunalt vann til Tarva skole TARVA VELFORENING ORLAND   her
2020/5913 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/54 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5916 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om oppfyring av fyrverkeri Egil Gilde m.fl. ORLAND   her
2020/2902 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - bruksendring av næringslokaler fra bowlinghall til forretning - 25/101 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2019/133 20200707 07.07.2020 Utgående brev Signert Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATTEETATEN ORLAND   her
2020/3710 20200707 07.07.2020 Utgående brev Forespørsel om saksyndig vurdering Ørland PPT ORLAND   her
2020/5900 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid ***** ORLAND   her
2020/5774 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedrørende avvik fra reguleringsplan - 174/331 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4751 20200707 07.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vedtak på søknad - SMIL - Steinar Skifte - AGROS 116685 ORLAND   her
2020/2538 20200707 07.07.2020 Inngående brev Svar på branntilsyn Gml rådhus Bjugn Ørland kommune ORLAND   her
2020/4945 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 85/1 TRØNDELAG PIPESENTER AS ORLAND   her
2020/4044 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om hastebehandling dispensasjon GRØNTVEDT NUTRI AS ORLAND   her
2020/3184 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ORLAND   her
2020/5922 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med reduserte åpningstider i kommunale bygg BJUGN NÆRINGSFORUM m.fl. ORLAND   her
2020/4066 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kimberly Cuestas Canedo ORLAND   her
2020/5910 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/5758 20200707 07.07.2020 Inngående brev Varsel om arkeologisk registrering - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 2/4 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5911 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedr. fakturering av husleie TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5843 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon STANDAHL RORBUFERIE ORLAND   her
2020/5912 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om gangfelt Prestdalsveien Botngård Marita Skifte Swartling ORLAND   her
2020/5806 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 182/376 AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS ORLAND   her
2020/1731 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på adresseendring - postboks 401 - postboks 43 Posten Norge AS ORLAND   her
2019/150 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 166/12 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/654 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/13 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5793 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/45 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5805 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/68 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5794 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/206 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/18 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/212 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/38 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/213 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/1019 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/285 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5804 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/297 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/23 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/301 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5795 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 174/364 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/2056 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 164/76 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2019/183 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 164/86 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5807 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - 164/111 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/628 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 177/53 ÄLVSBYHUS NORGE AS ORLAND   her
2020/5915 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ber om offentlig innsyn i saksnr 2020/4711 Einar Aaland ORLAND   her
2020/5909 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Marthe Haugen-Schiefloe ORLAND   her
2020/5756 20200707 07.07.2020 Internt notat uten oppfølging Sakkyndig vurdering våren 20 ORLAND   her
Ingen tilgang 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oppsigelse Unni Helen Sandvik Melum ORLAND   her
2020/4690 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om skolebytte ***** ORLAND   her
2020/59 20200707 07.07.2020 Utgående brev Anmodning om svar på forlengelse av leieavtale - Dragavatnet Espen Groven ORLAND   her
2020/4962 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar søknad om foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/5904 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid ***** ORLAND   her
2020/4323 20200707 07.07.2020 Utgående brev Til uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av midlertidig masselager på 168/9 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5906 20200707 07.07.2020 Utgående brev Invitasjon til anbudskonkurranse STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA ORLAND   her
2020/5906 20200707 07.07.2020 Utgående brev Invitasjon til anbudskonkurranse NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI ORLAND   her
2020/5906 20200707 07.07.2020 Utgående brev Invitasjon til anbudskonkurranse MILJØFAGLIG UTREDNING AS ORLAND   her
2020/5905 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid ***** ORLAND   her
2020/2184 20200707 07.07.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll overtakelse ORLAND   her
2020/3607 20200707 07.07.2020 Internt notat Vedtatt ordensreglement for grunnskolen i Ørland kommune fra 01.08.20 Lisbeth Hellemsbakken m.fl. ORLAND   her
2020/4093 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale May Britt Standahl ORLAND   her
2020/5893 20200707 07.07.2020 Utgående brev Rapport etter feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Monica Stallvik ORLAND   her
2020/4323 20200707 07.07.2020 Utgående brev Til uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av midlertidig masselager på 168/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/5903 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Rikke Myhre ORLAND   her
2020/4069 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Strandheim Maiken Krokvik Strandheim, Maiken Krokvik Strandheim ORLAND   her
2020/5727 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Pedersen Maria Helen Pedersen, Maria Helen Pedersen ORLAND   her
2020/1624 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Høysæter Hanne Koksvik Høysæter, Hanne Koksvik Høysæter ORLAND   her
2020/5729 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Pettersen Unni Viola Pettersen, Unni Viola Pettersen ORLAND   her
2020/5724 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Johansen Leander Eid Johansen, Leander Eid Johansen ORLAND   her
2020/5928 20200707 07.07.2020 Inngående brev Byggesøknad - 20/402 Kai Ingar og Berit Nordhammer ORLAND   her
2020/5921 20200707 07.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingssvikt - 182/102 - Balsnes Arnljot BALSNES ARNLJOT ORLAND   her
2020/5921 20200707 07.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingsskade - 162/1 - Svein Torp SVEIN TORP ORLAND   her
2020/3314 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ola Borgen ORLAND   her
2020/3314 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Gunn Kari Stranden ORLAND   her
2020/2187 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Anki Bodding Larsen ORLAND   her
2020/4627 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Bisrat O Teweldemedhin ORLAND   her
2020/3747 20200707 07.07.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn ved Ørland flystasjon FORSVARSBYGG m.fl. ORLAND   her
2020/5907 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 41/21 TG ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/3894 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar på dokumenttilsyn Ørland Camping ØRLAND CAMPING LARS ARNE RAANES ORLAND   her
2020/4112 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 FOSEN VEVGARN AS ORLAND   her
2020/5309 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oppnådd aldersgrense - dato for fratredelse Per Rune Dragesæt ORLAND   her
2020/4839 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 STALL BUGGE ORLAND   her
2020/5895 20200706 06.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav vår 2020 Stjørdal kommune ORLAND   her
2020/4239 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 SUNNIVA EVANG ORLAND   her
2020/2219 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilsynsaksjon brann i avfallsanlegg - særskilt brannobjekt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/5894 20200706 06.07.2020 Inngående brev Krav om økt stilling ***** ORLAND   her
2020/4655 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 AVÉC Berit M. Hoff ORLAND   her
2020/4860 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 MAY ANITA R. BERG COACHING ORLAND   her
2020/5896 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/2025 20200706 06.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra lnfr-formål i kommunedelplan for bruksendring av fritidsbolig til enebolig - 10/39 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4851 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale om oppstart PPT - ***** ***** ***** Hege Hunshamar ORLAND   her
2020/4043 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 CAFÈ & LITT TE AS ORLAND   her
2020/5880 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid ***** ORLAND   her
2020/5881 20200706 06.07.2020 Inngående brev Klage vedrørende skjenkebevilling 26-27.06.20 ***** ORLAND   her
2020/2032 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene STATENS HELSETILSYN ORLAND   her
2020/1823 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oppdatert plankart reguleringsplan Nausthylla KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/2103 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse for tiltak på 6/64 Fosenhus AS ORLAND   her
2020/5895 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om refusjonsgaranti skoleåret 20/21 STJØRDAL KOMMUNE ORLAND   her
2020/5879 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oppsigelsesbrev Merike Pallas ORLAND   her
2020/5879 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oppsigelsesbrev Merike Pallas ORLAND   her
2020/5030 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering - datert 20.06.18 Jan Gustav Østerheim Ness ORLAND   her
2020/5030 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om drenering datert 17.09.2018 Jan Gustav Østerheim Ness ORLAND   her
2020/5883 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2020/2805 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar på klage - heldøgns omsorgsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/4524 20200706 06.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fro bygging av ny flytebrygge, riving av sefrak-registrert naust og oppføring av nytt naust 76/4 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5921 20200706 06.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingsskade - 40/1 Leonhard Lilleli ORLAND   her
2020/5885 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 77/2 FRODE JOHANSEN AS ORLAND   her
2020/5886 20200706 06.07.2020 Inngående brev Forespørsel om samarbeid rundt treningsleirer for lag og andre grupper AHA EIENDOM AS ORLAND   her
2020/1443 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - FV 6396 til eiendommen gnr. 181 bnr. 25 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/747 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - bygging av forretningsbygg - Fosensenteret AS - Ørland 25/140 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4728 20200706 06.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om nedsetting av slamavskiller - Erviknesveien 64 - 32/230 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5863 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 STIFTELSEN BJUGN MENIGHETSHUS ORLAND   her
2020/4022 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Anna Husdal - akseptert erstatning ORLAND   her
2020/5839 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 STORFERIE AS ORLAND   her
2020/5892 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter tilsyn Kåre Petter Arnevik ORLAND   her
2020/4273 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - godkjenning av ansvarsrett som selvbygger - 15/91 BE-CON AS ORLAND   her
2020/2387 20200706 06.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - Dokumentasjon av gjennomført spesialundervisning skoleåret 2019 2020 ***** ORLAND   her
2020/4194 20200706 06.07.2020 Utgående brev Innsyn i avviksrapportering ***** ORLAND   her
2020/3170 20200706 06.07.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 2/4 i Vallersund i Ørland kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET ORLAND   her
2020/767 20200706 06.07.2020 Utgående brev Varsel om flytting- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5887 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/713 20200706 06.07.2020 Inngående brev Følgeskriv til informasjon om nettverk og fjernundervisning for lærere STATPED ORLAND   her
2020/5694 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/2032 20200706 06.07.2020 Inngående brev Renhold på hurtigbåtterminalen på Brekstad ATB AS ORLAND   her
2020/5843 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 STANDAHL RORBUFERIE ORLAND   her
2020/5834 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 TORIL GRØTAN OKSVOLD GALLERI EMPATI ORLAND   her
2020/5310 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Solem Kaja Krogdahl Solem, Kaja Krogdahl Solem ORLAND   her
2020/5829 20200706 06.07.2020 Utgående brev Melding til PPT om flytting - ***** ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2020/4436 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 HOVDES AS ORLAND   her
2019/248 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat overføringsmøte barnehage - skole 11.06.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/246 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat overføringsmøte barnehage-skole 11 06 20 - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4281 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om grunnskolen for voksne. ***** ORLAND   her
2020/4812 20200706 06.07.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Ingrid Presthus Johansen ORLAND   her
2020/3414 20200706 06.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Ørland kommune - Søknad om nydyrking på eiendommen 2/14 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5889 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema - oktober 2019 - januar 2020 ORLAND   her
2020/4934 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Internt registreringsskjema for nesten-ulykker og skader av barn ORLAND   her
2020/4184 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Leder før lege - samtaleskjema for medarbeider og leder ORLAND   her
2020/4678 20200706 06.07.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Michael Guttorm J Sæter ORLAND   her
2020/2971 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema - september 2018 - desember 2018 ORLAND   her
2020/4242 20200706 06.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Ørland kommune - Søknad om nydyrking 174/118 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5834 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om støtte i forbindelse med Covid-19 TORIL GRØTAN OKSVOLD GALLERI EMPATI ORLAND   her
2019/231 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter skjenkekontroll med røyk - Barrock as SECURITAS NORGE AS ORLAND   her
2019/231 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter skjenkekontroll med røyk - Sjøsiden karaoke og nattklubb SECURITAS NORGE AS ORLAND   her
2019/231 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter skjenkekontroll med røyk - Sjøsiden Sportspub As SECURITAS NORGE AS ORLAND   her
2019/231 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter skjenkekontroll med røyk - Hovde gård as SECURITAS NORGE AS ORLAND   her
2020/5295 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Husdal Siri Nittemark Husdal, Siri Nittemark Husdal ORLAND   her
2020/5899 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i henhold til lov om barnehager § 19 G Solblomsten steinerbarnehage ORLAND   her
2019/231 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter gjennomført skjenkekontroll /kontroll tobakk - Avalon AS SECURITAS NORGE AS ORLAND   her
2020/2971 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema for perioden januar 2019 - juni 2019 ORLAND   her
2020/2443 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Evaluering av tiltak i tidsrommet januar - april og april - 15. juni 2020 ORLAND   her
2020/5889 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema for perioden januar - juni 2020 ORLAND   her
2020/2971 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Ekstra foreldresamtale 29.3.19 ORLAND   her
2020/2971 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema for perioden oktober 2018 - desember 2018 ORLAND   her
2020/22 20200706 06.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 85/75 - 85/3 Anny Pauline Stjern ORLAND   her
2020/4753 20200706 06.07.2020 Utgående brev Utfylt skjema - Lyngrabben barnehage UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/4707 20200706 06.07.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/1497 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Rapport utarbeidet av Motorikksenteret i Trondheim ORLAND   her
2020/5888 20200706 06.07.2020 Utgående brev Skademelding NAV Ørland ORLAND   her
2020/3852 20200706 06.07.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Falkenborg ORLAND   her
2020/5897 20200706 06.07.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - ***** ***** Gatejuristen Trondheim ORLAND   her
2020/5717 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC rente kontrakt nr 1646583/3658054 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/235 20200706 06.07.2020 Inngående brev Skatteinngangen i juni 2020 KEMNERKONTORET FOR FOSEN ORLAND   her
2020/847 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oppsummerende tverrfaglig rapport ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/3925 20200706 06.07.2020 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose APOTEK 1 GRUPPEN AS ORLAND   her
2020/3101 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC rente kontrakt nr 1760174/3658040 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/3104 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC rente kontrakt nr 1760165/3658036 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/3103 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC rente kontrakt nr 1600540/3658052 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/3102 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC rente kontrakt nr 1760173/3658038 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/5875 20200706 06.07.2020 Inngående brev Brev vedrørende avslutning av behandling og videre oppfølging ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/5898 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort - XA 20002 DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/5723 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Solem Stian Øversveen Solem, Stian Øversveen Solem ORLAND   her
2019/225 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler - forholdet til plan- og bygningsloven mv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2020/5770 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 31/4, 5 og 6 ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS ORLAND   her
2020/5890 20200706 06.07.2020 Inngående brev Flyttemelding ORKLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/5891 20200706 06.07.2020 Inngående brev Flyttemelding ***** ORLAND   her
2020/2971 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Ekstra foreldresamtale 15.2.19 ORLAND   her
2020/2971 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema for perioden november 2019 - januar 2020 ORLAND   her
2020/3517 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til støytiltak/fasadeendring - 165/6 - Flatnesveien 220 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/3996 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til oppføring av garasje - 15/23 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/4870 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad Sanitærabonnement Tarva Forsvarsbygg ORLAND   her
2020/3524 20200706 06.07.2020 Utgående brev Forespørsel om tomter Caroline Finseth ORLAND   her
2020/4497 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedrørende vannforsyning i Risvikkleiva hyttefelt RISVIKKLEIVA HYTTEFORENING ORLAND   her
2020/4497 20200706 06.07.2020 Utgående brev Fortsatt dårlig vanntrykk i Risvikkleiva 11 Elke Fossen ORLAND   her
2020/2827 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om prosjekttilskudd til barne- og ungdomsarbeid LYSØYSUND DYKKERKLUBB ORLAND   her
2020/2827 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om kulturmidler - driftstilskudd idrettsarbeid YRJAR INNEBANDYKLUBB ORLAND   her
2020/4971 20200706 06.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om oppsettelse av 3 stk frittstående le-vegger - 71/124 Erik Hernes ORLAND   her
2020/387 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om 20 % permisjon for perioden 1.7.20 - 31.12.2020 ***** ORLAND   her
2020/5755 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på klage på vedlikehold av veg Trond Andersen ORLAND   her
2020/2079 20200706 06.07.2020 Utgående brev Opphør av husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4801 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg - 30/40 - Bjugnveien 452, 7160 Bjugn KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/5067 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om kryssing av kommunal vei ANDREAS ERKLEV AS ORLAND   her
2020/2079 20200706 06.07.2020 Utgående brev Varsel om opphør av husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4874 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte NAV og intro 02.07.20 Inge Kirknes ORLAND   her
2020/2079 20200706 06.07.2020 Utgående brev Varsel om opphør av husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4003 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak: Midlertidig brukstillatelse - 20/101 ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS ORLAND   her
2020/2079 20200706 06.07.2020 Utgående brev Varsel om opphør av husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2079 20200706 06.07.2020 Utgående brev Varsel om opphør av husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2079 20200706 06.07.2020 Utgående brev Varsel om opphør av husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2079 20200706 06.07.2020 Utgående brev Varsel om opphør av husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3433 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar vedrørende permisjon KLP ORLAND   her
2020/5797 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Notater fra møte 31.01.20 ORLAND   her
2020/841 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale 1.7.20 mellom leder og plass tilitsvalgt ORLAND   her
2020/2113 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 02.03.20 ***** ORLAND   her
2020/2113 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 11.02.20 ***** ORLAND   her
2020/533 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 24.02.20 ***** ORLAND   her
2019/246 20200706 06.07.2020 Internt notat Årsrapport IUP 2019-2020 - ***** ***** ***** ***** Anne Murvold Risvik m.fl. ORLAND   her
2020/2401 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 25.02.20 ***** ORLAND   her
2020/2079 20200706 06.07.2020 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/906 20200706 06.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest - 175/75 SVERRE PETTERSEN AS ORLAND   her
2020/1536 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 04.02.20 ***** ORLAND   her
2020/2362 20200706 06.07.2020 Internt notat Individuell utviklingsplan 2019-2020 - Årsrapport - ***** ***** ***** Anne Murvold Risvik m.fl. ORLAND   her
2020/1539 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 04.02.20 ***** ORLAND   her
2020/840 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ***** ORLAND   her
2020/2628 20200706 06.07.2020 Utgående brev Korrigert referat fra oppfølgingsmøte 29.05.20 ***** ORLAND   her
2020/2975 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for riving av 3 bygninger - 71/5 MESTERSERVICE AS ORLAND   her
2020/4499 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av landbruksvei - Hutjønna/Berdalsvatnet skogsvei -5058/58/1, 188 og 15/1 - Åfjord kommune OPPLYSNINGSVESENETS FOND ORLAND   her
2020/5217 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling for lukket fest/arrangement 26.6.20 AVALON AS ORLAND   her
2020/1300 20200706 06.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Gunn Tårnes ORLAND   her
2020/1511 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Internt notat etter fagmøte 02.04.20 - ***** ***** ***** Hege Hunshamar ORLAND   her
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag kraftlevering ORLAND   her
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Evaluering av tilbud kraftlevering ORLAND   her
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Avtale kraftlevering - Fosenkraft Energi ORLAND   her
2019/246 20200706 06.07.2020 Utgående brev Pedagogisk rapport april 2020 - ***** ***** ***** ***** Ørland PPT m.fl. ORLAND   her
2020/3969 20200706 06.07.2020 Utgående brev Uttalelse i forbindelse med sak 20/43 i planutvalget i Ørland kommune; Produksjon av fiskemel og fiskeolje ved Grøntvedt Nutri AS Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4577 20200706 06.07.2020 Utgående brev Orientering om vedtak Terje Moen ORLAND   her
2020/5285 20200706 06.07.2020 Internt notat Refusjonskrav ressurspersoner Fagfornyelsen våren 2020 Magdele Presthus Johansen ORLAND   her
2020/5285 20200706 06.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav til Utdanningsforbundet ***** ORLAND   her
2020/4389 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - Opparbeiding av steinfylling på 182/509 - 182/513 - Ottersbo MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5302 20200706 06.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav for lærer i kulturskolen våren 2020 Rennebu kulturskole ORLAND   her
2019/327 20200706 06.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kenneth Myhre Ring ORLAND   her
2020/716 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak: Igangsettingstillatelse for oppføring av pumpehus og vannmagasin - 1/10 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/5874 20200706 06.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kenneth Andersen ORLAND   her
2020/5864 20200706 06.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** referat fra samarbeidsmøte 10.06.2020 ***** ORLAND   her
2020/2437 20200706 06.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Marius Olberg ORLAND   her
2020/5851 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid ***** ORLAND   her
2020/5862 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling UNGDOMSLAGET VARDEVAKT ORLAND   her
2020/3022 20200706 06.07.2020 Utgående brev Meddommere til jordskifteretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Hilde Merete Ekset Skifte m.fl. ORLAND   her
2020/2113 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra overføringsmøte 08.06.20 ***** ORLAND   her
2020/3022 20200706 06.07.2020 Utgående brev Skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Edmar Bakøy m.fl. ORLAND   her
2020/5828 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tjenestebevis Janne Fjellheim ORLAND   her
2020/5774 20200706 06.07.2020 Utgående brev Til uttalelse - Dispensasjon fra regulert byggehøyde i reguleringsplan for Uthaug havn for tanker for fiskeolje på 174/331 - Havneveien 1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/3893 20200706 06.07.2020 Utgående brev Orientering om vedtak Nina Mørch m.fl. ORLAND   her
2020/2359 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tildelingsbrev Ødegaard engros AS ØDEGAARD ENGROS AS ORLAND   her
2020/3486 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak: Igangsettingstillatelse byggetrinn 1 - 33/224 KAPPLAND ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/2359 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tildelingsbrev Maske AS MASKE AS ORLAND   her
2020/2359 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tildelingsbrev Kontorplan KONTORPLAN AS ORLAND   her
2020/5774 20200706 06.07.2020 Utgående brev Til uttalelse - Dispensasjon fra regulert byggehøyde i reguleringsplan for Del av Uthaug havn for tanker for fiskeolje på 174/331 - Havneveien 1 KYSTVERKET ORLAND   her
2020/3022 20200706 06.07.2020 Utgående brev Meddommere til lagretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Gunnhild Tettli m.fl. ORLAND   her
2020/4258 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til støytiltak/fasadeendring på fritidsbolig - 174/85 - Uthaugsveien 451 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/4638 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål ang bosetting fra Moria. Jane Synnøve Heltberg ORLAND   her
2020/5305 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - ambulerende - 11.07.20 PR EVENT PER JOHANSEN m.fl. ORLAND   her
2020/5774 20200706 06.07.2020 Utgående brev Til uttalelse - Dispensasjon fra regulert byggegrense i reguleringsplan for Del av Uthaug havn for tanker for fiskeolje på 174/331 - Havneveien 1 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/4044 20200706 06.07.2020 Utgående brev Kommentar til saksframlegg 20/43 GRØNTVEDT NUTRI AS ORLAND   her
2020/3022 20200706 06.07.2020 Utgående brev Meddommere til tingretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Silje Støkkan Leirvik m.fl. ORLAND   her
2020/4094 20200706 06.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Torfrid Olsen ORLAND   her
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Utgående brev ***** ***** - referat fra samarbeidsmøte 05.05.2020 ***** ORLAND   her
2020/4287 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak: Igangsettingstillatelse byggetrinn 2 - 34/34 ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/5838 20200706 06.07.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn/feiing på fyringsanlegg - Meieristrandveien 17 - 02.07.2020 Tommy Sunde m.fl. ORLAND   her
2020/5840 20200706 06.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kristine Bjørgo ORLAND   her
2020/2079 20200706 06.07.2020 Utgående brev Varsel om oppsigelse av leieforhold - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5713 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL - tilbakeføring av innmarksbeite og tilrettelegging for kulturminner i Austrått området -AGROS 114152 - Tore Røstad ORLAND   her
2020/5713 20200706 06.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – tilbakeføring av innmarksbeite og tilrettelegging for kulturminner i Austrått området - Kart - Tore Røstad ORLAND   her
2020/1388 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Civilyte Vilija Vilija Civilyte ORLAND   her
2020/4061 20200706 06.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Randi Hansen ORLAND   her
2019/248 20200706 06.07.2020 Internt notat Årsrapport IUP 2019 -2020 - ***** ***** ***** Anne Murvold Risvik m.fl. ORLAND   her
2020/4852 20200706 06.07.2020 Utgående brev Innvilgning av konsesjon - 5057/176/28 - 5057/176/70 - Grinnen Marit Marit Grinnen ORLAND   her
2020/889 20200706 06.07.2020 Utgående brev Møtereferat 25.06.2020 - oppfølgingsmøte/evalueringsmøte ***** ORLAND   her
2020/4424 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - Oppføring av garasje på 168/279 - Prestegårdsjordet 4 Byggservice AS Gjøra ORLAND   her
2020/3047 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/4906 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement - 1/72 Oddmund Henry Grøttan ORLAND   her
2020/5799 20200706 06.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Strand Anita Anita Strand ORLAND   her
2019/264 20200706 06.07.2020 Utgående brev Krav om oppmåling av tomt - 168/116 ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her