eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 280 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/46 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til TV-aksjonen 2019 - CARE ORLAND   her
2019/68 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Sammensetning av kommunens forliksråd ved kommunesammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner ORLAND   her
2019/64 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra politiske verv i perioden 2019-2023 - Bernt B. Lein ORLAND   her
2019/50 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Ansvar og fullmakter knyttet til beredskapsarbeid i Ørland kommune ORLAND   her
2019/50 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Hovedrapport helhetlig risiko-og sårbarhetsanalyse 2020 ORLAND   her
2019/71 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Kommunalt foretak (KF) - kultur, idrett, natur og historie ORLAND   her
2019/7 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Nytt valg av Kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/26 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av medlemmer til eldrerådet i Ørland kommune 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/62 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av medlemmer til ungdomsrådet for perioden 2019 - 2021 ORLAND   her
2019/9 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Videre valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023 i Ørland ORLAND   her
2019/9 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av nye representanter til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/64 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om fritak fra politiske verv i perioden 2019-2023 - Bernt B. Lein ORLAND   her
2019/68 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Sammensetning av kommunens forliksråd ved kommunesammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner ORLAND   her
2019/29 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Endring av selskapsavtale for 2020 - IKA Trøndelag IKS ORLAND   her
2019/46 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Støtte til TV-aksjonen 2019 - CARE ORLAND   her
2019/47 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Økonomiske måltall ORLAND   her
2019/72 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Godkjenning Finansreglement ORLAND   her
2019/26 20191205 05.12.2019 Utgående brev Medlemmer i eldreråd for perioden 2019 - 2023 Jan Erik Hagen m.fl. ORLAND   her
2019/77 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Prinsippvedtak om full kostnadsdekning selvkosttjenester ORLAND   her
2019/77 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forslag til Forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten i Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forslag til Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten i Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forslag til Forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forslag til Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forslag til Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og om regulering av gebyr gjeldende for Ørland kommune ORLAND   her
2019/76 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fremtidens helsebygg i nye Ørland kommune ORLAND   her
2019/62 20191205 05.12.2019 Utgående brev Medlemmer i ungdomsrådet i Ørland kommune for perioden 2019 - 2021 Elevrådet ved Fosen videregående skole v/Marit Grinnen m.fl. ORLAND   her
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging VAR Healthcare - kontrakt ORLAND   her
2019/71 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtekter for RORET Ørland regionale kulturforetak - vedtatt 28.11.2019 ORLAND   her
2019/68 20191205 05.12.2019 Utgående brev Sammensetning av forliksråd ved kommunesammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/64 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra politiske verv for perioden 2019 - 2023 Bernt Bottengård Lein ORLAND   her
2019/9 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar vedrørende valg av nye representanter til Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019 - 2023 Revisjon Midt-Norge SA ORLAND   her
2019/7 20191205 05.12.2019 Utgående brev Valg av Kontrollutvalg for nye Ørland kommune FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS ORLAND   her
2019/115 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Avtale om alarmmottak fra heiser ORLAND   her
2019/120 20191205 05.12.2019 Inngående brev Gebyrsatser gjeldende fra 1.1.20 - Alkoholloven HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2019/93 20191205 05.12.2019 Inngående brev Svar på høringsnotat om åpningstid og brukerbetaling i skolefritidsordningen FAU nye Ørland kommune ORLAND   her
2019/93 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringssvar om SFO FAU Læringsverkstedet Ervika ORLAND   her
2019/93 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringssvar SFO - åpningstider og foreldrebetaling FAU Brekstad barneskole ORLAND   her
2019/93 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringssvar om endret åpningstid og brukerbetaling SFO Botngård skole ORLAND   her
2019/93 20191205 05.12.2019 Inngående brev Svar på høringsnotat SFO Opphaug skole ORLAND   her
2019/93 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringssvar SFO åpningstider og brukerbetaling Vallersund oppvekstsenter ORLAND   her
2019/121 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak for båndtvang ved Tjønnstua Norsk Retriverklubb avdeling Fosen ORLAND   her
2019/95 20191205 05.12.2019 Utgående brev Meddelelse om tildeling ØDEGAARD ENGROS AS ORLAND   her
2019/69 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oversikt søknader TS-tiltak 2020 ORLAND   her
2019/110 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Innspill på plassering av fartshumper - Ottesbo IV ORLAND   her
2019/112 20191204 04.12.2019 Inngående brev Foreløpige reduksjonsfaktor-tall i Norge digitalt - Mulighet for å rette avvik - frist 13.12.2019 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2019/119 20191204 04.12.2019 Inngående brev Uttalelse til oppstartvarsel - Meldalsveien Hårberg Statens vegvesen ORLAND   her
2019/106 20191204 04.12.2019 Utgående brev Godtgjøring folkevalgte - Anne M. Bjørnerud BJUGN KOMMUNE ORLAND   her
2019/106 20191204 04.12.2019 Utgående brev Godtgjøring folkevalgte - Tore Melhuus BJUGN KOMMUNE ORLAND   her
2019/98 20191204 04.12.2019 Inngående brev Anmodning om underskriving av avtale og retur NAV Inn Trøndelag ORLAND   her
2019/95 20191204 04.12.2019 Inngående brev Tilbud på rammeavtale medisinsk forbruksmateriell ØDEGAARD ENGROS AS ORLAND   her
2019/106 20191203 03.12.2019 Inngående brev Godtgjøring folkevalgte - Anne M. Bjørnerud Anne Margrethe Bjørnerud ORLAND   her
2019/106 20191203 03.12.2019 Inngående brev Godtgjøring folkevalgte - Tore Melhuus Tore Melhuus ORLAND   her
2019/108 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oversendelse av utbyggingsavtale for signering FORSVARSBYGG ORLAND   her
2019/101 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forsikringsvilkårene for offentlig tjenestepensjon blir endret fra 1.1.2020 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP ORLAND   her
2019/47 20191129 29.11.2019 Inngående brev Konsekvenser av reduserte overføringer fra Ørland kommune til Ørland kirkelige fellesråd 2020 ØRLAND KIRKELIGE FELLESRÅD ORLAND   her
2019/98 20191129 29.11.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale om kompetansesenter for gjeldsrådgivning NAV Inn Trøndelag ORLAND   her
2019/88 20191129 29.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Thomas Engen ORLAND   her
2019/85 20191129 29.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Annie M Presthus Johansen ORLAND   her
2019/86 20191129 29.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Bente Kristiansen ORLAND   her
2019/84 20191129 29.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Geir Ivarson Aune ORLAND   her
2019/83 20191129 29.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Marit Knutshaug Ervik ORLAND   her
2019/89 20191129 29.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Arild Livard Risvik ORLAND   her
2019/90 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Signert avtale om bruksrett, drift og vedlikehold - Arkivplan.no ORLAND   her
2019/47 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Rådmannens budsjettforslag ORLAND   her
2019/47 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Prisbok 2020 for Ørland kommune ORLAND   her
2019/81 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrakt skjenkekontroll Securitas ORLAND   her
2019/82 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Rammeavtale Apotek1 - 2020-2022 ORLAND   her
2019/31 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Hovedbankavtale - klage på avgjørelsen ORLAND   her
2019/31 20191128 28.11.2019 Utgående brev Meddelelse om valg av leverandør – Hovedbankavtale for Nye Ørland kommune Ørland Sparebank m.fl. ORLAND   her
2019/31 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Rådmannens innstilling sak 19/1 - hovedbankavtale ORLAND   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Utgående brev Høringsnotat om endret åpningstid og brukerbetaling for skolefritidsordningen (SFO) i nye Ørland kommune Kommunalt Foreldreutvalg ORLAND   her
2019/71 20191128 28.11.2019 Inngående brev Signert kontrakt mellom BØSK, Bjugn Sparebank og Roret KF om kjøp av stilling BJUGN SPAREBANK m.fl. ORLAND   her
2019/54 20191128 28.11.2019 Inngående brev Viktig informasjon om refusjoner fra NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet ORLAND   her
2019/29 20191128 28.11.2019 Inngående brev Endring av selskapsavtale for 2020 - IKA Trøndelag IKS INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Øyvind Wiger-Haraldsvik ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Laila Iren Veie ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Ogne Undertun ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Jostein Tårnes ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Gunnhild Tettli ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Signe Tettli Sylten ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Jan Inge Standahl ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Hugo Solheim ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Bjørn H Valaas Solbue ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Fredrik Sandness ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Anne Torill Rødsjø ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Knut Morten Ring ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Trond Pedersen ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Øyvind Næss ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Tore Melhuus ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Hanne Koksvik Høysæter ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Roy Hellan Hoøen ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Thomas Hovde ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Lasse Dimitrij Henriksen ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Ragnar Grønås ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Hallgeir Grøntvedt ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Ole Graneng ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Vigdis Rønsholm Furunes ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Nina Gjul Finseth ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Geir Finseth ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Hans Eide ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Irja Helen Hammern Døsvik ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Britt Eli Døsvik ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Thor Bretting ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Trond Magnus Brekstad ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Anne Margrethe Bjørnerud ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Dag-Francois Balavoine ORLAND   her
2019/91 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert taushetserklæring Trond Amundsveen ORLAND   her
2019/47 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kommentar til budsjettforslaget om foreslåtte kutt i fysioterapitjenesten Fysio- og ergoterapitjensten Ørland og Bjugn kommuner ORLAND   her
2019/9 20191126 26.11.2019 Inngående brev Meddommerutvalg Fosen Tingrett ORLAND   her
2019/47 20191126 26.11.2019 Inngående brev Budsjettkommentarer fra arbeidstakerorganisasjoner i nye Ørland Arbeidstakerorganisasjonene i nye Ørland ORLAND   her
2019/47 20191126 26.11.2019 Inngående brev Innspill til budsjettbehandling og likebehandling av barn i private barnehager Foreldregruppa i Læringsverkstedet Ervika naturbarnehage ORLAND   her
2019/31 20191126 26.11.2019 Inngående brev Klage vedr. kontraktstildeling - hovedbankavtale for nye Ørland kommune ADVOKATFIRMAET BAHR AS ORLAND   her
2019/31 20191125 25.11.2019 Inngående brev Juridisk vurdering - hovedbankavtale Advokatfirmaet Bjerkan Stav ORLAND   her
2019/71 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtekter for kommunalt foretak (KF) ORLAND   her
2019/76 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Sluttrapport - Fremtidens helsebygg i nye Ørland kommune - 31.10.2019 ORLAND   her
2019/76 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Helsehus nye Ørland - Tomtealternativ - 08.11.2019 ORLAND   her
2019/76 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging SINTEF Rapport - Analyse av nye Ørland kommunes behov for helsetjenester 11.10.2019 ORLAND   her
2019/77 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten i Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og om regulering av gebyr gjeldende for Ørland kommune ORLAND   her
2019/77 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten i Ørland kommune ORLAND   her
2019/72 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Finansreglement Ørland kommune ORLAND   her
2019/31 20191122 22.11.2019 Saksframlegg/innstilling Hovedbankavtale - Ørland kommune ORLAND   her
2019/72 20191121 21.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særattestasjon Finansreglementet ORLAND   her
2019/79 20191121 21.11.2019 Utgående brev Utfylt skjema for brukeradministrator kundeside KLP KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP ORLAND   her
2019/79 20191121 21.11.2019 Utgående brev Signert avtale for videreføring av tjenestepensjonsordninger i KLP KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP ORLAND   her
2019/79 20191121 21.11.2019 Utgående brev Signert overføring av pensjonsforpliktelser - Bjugn og Ørland PPT KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP ORLAND   her
2019/79 20191121 21.11.2019 Utgående brev Signert overføring av pensjonsforpliktelser - Barset felleskommunale vannverk KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP ORLAND   her
2019/18 20191121 21.11.2019 Inngående brev Svar på anmodning om oppheving av lovlighetskontrollvedtak truffet av Fylkesmannen i Trøndelag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/73 20191120 20.11.2019 Inngående brev Renovasjons- og slamgebyr 2020 FOSEN RENOVASJON IKS ORLAND   her
2019/74 20191120 20.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/75 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Strand Ole Kristian Ole Kristian Strand ORLAND   her
2019/70 20191119 19.11.2019 Inngående brev Oversendelse av avtale for signering - Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA ORLAND   her
2019/69 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kvitteringer trafikksikkerhetstiltak Ørland 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/26 20191118 18.11.2019 Inngående brev Forslag til medlemmer til Eldrerådet 2019 - 2023 Trond Amundsveen ORLAND   her
2019/45 20191118 18.11.2019 Inngående brev Nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene er nå fastsatt UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/18 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vurdering av gyldighet ifm valg av ordfører i Ørland kommune og Fylkesmann i Trøndelag sin lovlighetsvurdering av saken Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2019/44 20191115 15.11.2019 Inngående brev Innspill til langtidsplan for Forsvaret TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/66 20191115 15.11.2019 Inngående brev Forslag på styremedlemmer for perioden 2020 - 2022 TRYGG TRAFIKK ORLAND   her
2019/67 20191115 15.11.2019 Inngående brev Utbetaling av norsktilskudd 15.11.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/62 20191114 14.11.2019 Inngående brev Ungdomsrådet - Fjerde representant fra Ørland ungdomsskole Ellen Andresen ORLAND   her
2019/65 20191114 14.11.2019 Inngående brev Orkdalsregionen - Agdenesmodellen - Budsjett 2020 SKAUN KOMMUNE ORLAND   her
2019/49 20191114 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om å være vertskommune for UKM Regionfestival 2020 ORLAND   her
2019/44 20191114 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Ny langtidsplan for Forsvaret - innspill fra Forsvarsforum Trøndelag ORLAND   her
2019/44 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Ny langtidsplan for Forsvaret - innspill fra Forsvarsforum Trøndelag ORLAND   her
2019/49 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om å være vertskommune for UKM Regionfestival 2020 ORLAND   her
2019/63 20191113 13.11.2019 Inngående brev Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge - Brev fra Trude Drevland til ordførere HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2019/18 20191113 13.11.2019 Saksframlegg/innstilling Imøtegåelse av påstand fra fylkesmannen om at feil prosedyre ikke ville ha påvirket resultatet av valget 03.09.19 ORLAND   her
2019/18 20191113 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Imøtegåelse av påstand fra fylkesmannen om at feil prosedyre ikke ville ha påvirket resultatet av valget 03.09.19 ORLAND   her
2019/42 20191113 13.11.2019 Utgående brev Medlemmer i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne NORGES HANDIKAPFORBUND BJUGN OG ØRLAND m.fl. ORLAND   her
2019/9 20191113 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i Arbeidsutvalget for valg av styrer, råd og utvalg perioden 2019-2023 - møte 23.10.19 ORLAND   her
2019/9 20191113 13.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i Arbeidsutvalget for valg av styrer, råd og utvalg perioden 2019-2023 - møte 12.11.19 ORLAND   her
2019/62 20191113 13.11.2019 Inngående brev Oversikt over representantene fra Botngård til nye Ørland ungdomsråd Elevrådet Botngård skole v/Hilde Schanke-Rønning ORLAND   her
2019/62 20191113 13.11.2019 Inngående brev Representanter til nye Ørland ungdomsråd - Fosen videregående skole Elevrådet ved Fosen videregående skole v/Marit Grinnen ORLAND   her
2019/64 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv for perioden 2019 - 2023 Bernt Bottengård Lein ORLAND   her
2019/58 20191112 12.11.2019 Inngående brev Forslag til lovregler om harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/18 20191111 11.11.2019 Utgående brev Ordførerens rettslige beskyttelse - En avklaring KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/59 20191111 11.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS NASJONALT UTVIKLINGSSENTER FOR BARN OG UNGE AS ORLAND   her
2019/60 20191111 11.11.2019 Inngående brev Inntektsutjevningen (skatteutjevningen) ved sammenslåinger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/61 20191111 11.11.2019 Inngående brev Påminnelse - Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/26 20191108 08.11.2019 Utgående brev Forslag på medlem til eldrerådet for 2019 - 2023 Jan Erik Hagen ORLAND   her
2019/55 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2019/56 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om driftstilskudd for 2020 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA ORLAND   her
2019/57 20191108 08.11.2019 Utgående brev Endringsrapport til NAV-Trygd - periode 01.10.19-31.10.19 NAV Familie og Pensjonsytelser Vadsø ORLAND   her
2019/57 20191108 08.11.2019 Utgående brev Totalrapport til NAV-Trygd - per 30.11.19 NAV Familie og Pensjonsytelser Vadsø ORLAND   her
2019/17 20191108 08.11.2019 Inngående brev Nye Ørland kommune - målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen - svar fra Språkrådet SPRÅKRÅDET ORLAND   her
2019/49 20191106 06.11.2019 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til UKM Regionfestival 2020 ORLAND   her
2019/42 20191106 06.11.2019 Utgående brev Medlemmer i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE AVD. ØRLAND ORLAND   her
2019/51 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2019/52 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oppdatering av registeropplysninger til Husbanken HUSBANKEN ORLAND   her
2019/54 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kommunereformen - Konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2019/47 20191106 06.11.2019 Internt notat uten oppfølging Finansielle måltall for bærekraftig utvikling / forslag til finansielle måltall for Ørland kommune ORLAND   her
2019/30 20191105 05.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tilbakemeldinger fra nye Ørland kommune om regionalt bussanbud 2021 ORLAND   her
2019/18 20191104 04.11.2019 Inngående brev Krav om ekstra kommunestyremøte for nye Ørland den 11. november 2019 1/3 del av kommunestyrets medlemmer ORLAND   her
2019/48 20191104 04.11.2019 Inngående brev Oversendelse av ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS ORLAND   her
2019/7 20191101 01.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra politisk verv - Ketil Ring Ketil Myhre Ring ORLAND   her
2019/17 20191101 01.11.2019 Utgående brev Målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen for nye Ørland kommune SPRÅKRÅDET ORLAND   her
2019/14 20191101 01.11.2019 Utgående brev Vedtak om ny selskapsavtale Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra 01.01.20 - nye Ørland kommune FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS ORLAND   her
2019/37 20191101 01.11.2019 Utgående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/15 20191101 01.11.2019 Utgående brev Vedtatt samarbeidsavtale mellom Interkommunalt Politisk Råd for Fosenregionen og nye Ørland kommune FOSEN REGIONRÅD ORLAND   her
2019/18 20191101 01.11.2019 Inngående brev Avtale om minnelig løsning av ordførervervet i nye Ørland kommune Ordfører Tom Myrvold ORLAND   her
2019/45 20191101 01.11.2019 Inngående brev Kompetansepakken for innføring av nytt læreplanverk - del 1 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/15 20191031 31.10.2019 Internt notat uten oppfølging Signert samarbeidsavtale ORLAND   her
2019/44 20191031 31.10.2019 Inngående brev Innspill fra Forsvarsforum Trøndelag til langtidsplan for Forsvaret Forsvarsforum Trøndelag ORLAND   her
2019/26 20191031 31.10.2019 Inngående brev Forslag på medlem til eldreråd 2019 - 2023 FAGFORBUNDET ØRLAND AVD 413 ORLAND   her
2019/26 20191031 31.10.2019 Inngående brev Forslag på medlem til eldreråd for perioden 2019 - 2023 FORSVARETS SENIORFORBUND, AVD ØRLAND ORLAND   her
2019/26 20191031 31.10.2019 Inngående brev Forslag på medlem til eldrerådet for 2019 - 2023 Jan Erik Hagen ORLAND   her
2019/30 20191031 31.10.2019 Utgående brev Tilbakemeldinger fra nye Ørland kommune om regionalt bussanbud 2021 AtB AS ORLAND   her
2019/8 20191031 31.10.2019 Utgående brev Valgte representanter til KS organer - fra nye Ørland kommune KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2019/23 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar søknad om Serveringsbevilling - Opphaug Gatekjøkken AS OPPHAUG GATEKJØKKEN AS ORLAND   her
2019/22 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om servering fra serveringsvogn FOSEN PIZZA AS ORLAND   her
2019/21 20191030 30.10.2019 Utgående brev Orientering om vedtak om prikktildeling for manglende internkontrollrutiner RONNY BREMNES AS ORLAND   her
2019/31 20191030 30.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Hovedbankavtale - Ørland kommune ORLAND   her
2019/30 20191030 30.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tilbakemeldinger fra nye Ørland kommune om regionalt bussanbud 2021 ORLAND   her
2019/41 20191030 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/41 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/42 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om plass i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE AVD. ØRLAND ORLAND   her
2019/43 20191030 30.10.2019 Inngående brev Norge får nytt folkeregister fra 2020 Direktoratet for e-helse ORLAND   her
2019/22 20191029 29.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om salg fra serveringsvogn på Brekstad - Fosen Pizza AS (Pizzabakeren Ørland) ORLAND   her
2019/26 20191029 29.10.2019 Internt notat uten oppfølging Annonse - valg av medlemmer til eldreråd ORLAND   her
2019/23 20191029 29.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om serveringsbevilling - Opphaug Gatekjøkken AS ORLAND   her
2019/26 20191029 29.10.2019 Utgående brev Annonse - valg av medlemmer til eldreråd FOSNA-FOLKET AS ORLAND   her
2019/26 20191029 29.10.2019 Internt notat uten oppfølging Hjemmeside - valg av eldreråd for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/24 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar serverings- og skjenkebevilling - Sjøsiden Sportspub AS avdeling 8érn Pub SJØSIDEN SPORTSPUB AS m.fl. ORLAND   her
2019/35 20191029 29.10.2019 Inngående brev E-post fra IMDI vedrørende anmodning om bosetting for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/39 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk tilskudd til drift for 2020 STIFTELSEN UTHAUGSGÅRDEN ORLAND   her
2019/22 20191028 28.10.2019 Inngående brev Fosen Pizza - Søknad om servering fra serveringsvogn FOSEN PIZZA AS ORLAND   her
2019/21 20191028 28.10.2019 Utgående brev Varsel om prikktildeling - Manglende internkontrollrutiner RONNY BREMNES AS ORLAND   her
2019/23 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - ny - Opphaug gatekjøkken AS OPPHAUG GATEKJØKKEN AS ORLAND   her
2019/24 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for Sjøsiden sportspub AS, avdeling 8`ern pub - samt uteservering på inngjerdet og avgrenset område SJØSIDEN SPORTSPUB AS ORLAND   her
2019/17 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ørland kommune - Målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen ORLAND   her
2019/21 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Rema 1000 Ronny Bremnes AS - salgsbevilling - Prikktildeling ORLAND   her
2019/22 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om salg fra serveringsvogn på Brekstad - Fosen Pizza AS (Pizzabakeren Ørland) ORLAND   her
2019/23 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om serveringsbevilling - Opphaug Gatekjøkken AS ORLAND   her
2019/24 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Serverings- og skjenkebevilling - Sjøsiden sportspub AS avdeling 8érn Pub ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Delegeringsreglement for Ørland kommune ORLAND   her
2019/18 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Sak vedrørende valg av ordfører og varaordfører ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Politisk reglement Ørland kommune ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Delegeringsreglement for Ørland kommune ORLAND   her
2019/9 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 - Ørland kommune ORLAND   her
2019/7 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Kontrollutvalget i Ørland for valgperioden 2019-2023 ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Politisk reglement Ørland kommune - Reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer ORLAND   her
2019/25 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Reglement for godtgjøring til folkevalgte ORLAND   her
2019/25 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for godgjøring til folkevalgte ORLAND   her
2019/7 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/8 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til KS organer for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/9 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av arbeidsutvalg/valgnemnd for valg av styrer, råd og utvalg - perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/10 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan kommunestyre og formannskap i perioden 03.10 - 31.12.2019 ORLAND   her
2019/4 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Godkjenning av valgoppgjør - kommunestyrevalget 2019 ORLAND   her
2019/5 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/4 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av valgoppgjør - kommunestyrevalget 2019 ORLAND   her
2019/5 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/7 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/8 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av representanter til KS organer for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/9 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Oppnevning av arbeidsutvalg/valgnemnd for valg av styrer, råd og utvalg - perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/10 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan kommunestyre og formannskap i perioden 03.10 - 31.12.2019 ORLAND   her
2019/14 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS - ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 2020 ORLAND   her
2019/15 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale - Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen ORLAND   her
2019/7 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Kontrollutvalget i Ørland for valgperioden 2019-2023 ORLAND   her
2019/24 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Serverings- og skjenkebevilling - Sjøsiden sportspub AS avdeling 8érn Pub ORLAND   her
2019/21 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Rema 1000 Ronny Bremnes AS - salgsbevilling - Prikktildeling ORLAND   her
2019/17 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Ørland kommune - Målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen ORLAND   her
2019/14 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS - ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 2020 ORLAND   her
2019/25 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Reglement for godgjøring til folkevalgte ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Politisk reglement Ørland kommune - Reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Delegeringsreglement for Ørland kommune ORLAND   her
2019/15 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Samarbeidsavtale - Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen ORLAND   her
2019/9 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 - Ørland kommune ORLAND   her
2019/9 20191025 25.10.2019 Inngående brev Valg av nye representanter til Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019 - 2023 Revisjon Midt-Norge SA ORLAND   her
2019/18 20191025 25.10.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen - Lovlighetskontroll - Valg av ordfører og varaordfører FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/38 20191025 25.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Trygt hjem for en 50-lapp TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/37 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/36 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/34 20191024 24.10.2019 Inngående brev Høringsinnspill vedrørende gebyrforskrifter - Delingssøknader og oppmåling ØRSLEIE BJØRN ORLAND   her
2019/32 20191024 24.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til KS fylkesmøte KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2019/26 20191024 24.10.2019 Inngående brev Valg av Eldreråd Trøndelag for perioden 2019 - 2023 - Saksprotokoll fra FT-sak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/35 20191024 24.10.2019 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/18 20191023 23.10.2019 Inngående brev Svar på henvendelse - Gyldighet ved valg av ordfører og varaordfører FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/32 20191023 23.10.2019 Inngående brev Innkalling og valg til KS Landsting 10. - 12. februar 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2019/18 20191023 23.10.2019 Inngående brev Notat fra advokatfirmaet Bjerkan Stav vedrørende valg av ordfører - kommunestyremøte BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS ORLAND   her
2019/33 20191023 23.10.2019 Inngående brev Informasjon om inkluderende barnehage- og skolemiljø 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/18 20191023 23.10.2019 Inngående brev Sak om valg av ordfører og varaordfører - Svar fra KMD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/28 20191022 22.10.2019 Inngående brev Anmodning om drøftingsmøte - hjemmevakt for vannverket Delta Ørland ORLAND   her
2019/29 20191022 22.10.2019 Inngående brev Endring av selskapsavtale for 2020 - IKA Trøndelag IKS IKA Trøndelag IKS ORLAND   her
2019/6 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/6 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/6 20191021 21.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/6 20191021 21.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/18 20191021 21.10.2019 Utgående brev Vurdering av gyldighet ved valg av ordfører og varaordfører i Ørland kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/7 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra politisk verv - Ketil Ring Ketil Myhre Ring ORLAND   her
2019/19 20191015 15.10.2019 Inngående brev Utmeldelse fra partiet Høyre Nina Gjul Finseth ORLAND   her
2019/7 20191011 11.10.2019 Inngående brev Feil kandidat meldt opp som varamedlem til kontrollutvalget av MDG Dag-Francois Balavoine ORLAND   her
2019/18 20191010 10.10.2019 Utgående brev Anmodning om avklaringer ved tolkning av ny kommunelov og valg av ordfører og varaordfører Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2019/18 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på anmodning om avklaringer - valg av ordfører og varaordfører Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2019/18 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på tilbakemelding ved valg av ordfører og varaordfører Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2019/18 20191010 10.10.2019 Inngående brev Krav om lovlighetskontroll Ørland Senterparti ORLAND   her
2019/16 20191009 09.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET ORLAND   her