eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalgsmøter Vis sorterbar liste
2024
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Administrasjonsutvalget - Ørland kommune
Arbeidsmiljøutvalget - Ørland kommune
Klageutvalget - Ørland kommune
Delegert sak bygg - Ørland kommune
Delegert sak Landbrukskontoret Ørland/Bjugn kommuner
Delegert sak rådmann - Ørland kommune
Kontrollutvalget for alkoholloven - Ørland kommune
Kontrollutvalget - Ørland kommune
Komite for næring, drift og kultur - Ørland kommune
Komite for oppvekst - Ørland kommune
Planutvalget - Ørland kommune
Vilt- og innlandsfiskenemnda - Ørland/Bjugn kommuner
Administrasjonsutvalget - Bjugn kommune
Arbeidsmiljøutvalget - Bjugn kommune
Byggekomiteen - Bjugn kommune
Klientutvalget - Bjugn kommune
Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger - Bjugn kommune
Kommunestyret - Bjugn kommune
Hovedutvalg anlegg, drift og arealbruk - Bjugn kommune
Hovedutvalg oppvekst og utdanning - Bjugn kommune
Delegert sak helse, pleie og omsorg - Bjugn kommune
Delegert sak anlegg, drift og arealbruk - Bjugn kommune
Delegert sak oppvekst og kultur - Bjugn kommune
Delegert sak sentraladministrasjonen - Bjugn kommune
Trafikksikkerhetsutvalget - Bjugn kommune
Barset Felleskommunale Vannverk - styre
Barset Felleskommunale Vannverk - representantskapet
Felles kommunestyre - Bjugn og Ørland
Hovedutvalg kultur - Bjugn kommune
Komite for næring og drift - Ørland kommune
Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune
Skattetakstnemnd i Bjugn
Overskattetakstnemnd i Bjugn
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Delegert sak skilt - Ørland kommune
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Bjugn kommune
Styret for Ørland Kultursenter
Legatstyret - Bjugn kommune
Testutvalg Ørland
Erstatningsutvalg - Ørland kommune
Hovedutvalg for arealbruk og drift
Kopparn Utvikling AS
Eldrerådet - Ørland kommune
Formannskapet - Ørland kommune
Kommunestyret - Ørland kommune
Samhandlingsutvalget - Ørland kommune
Hovedutvalg for livsløp og samhandling
Trafikksikkerhetsutvalget - Ørland kommune
Ungdomsrådet - Ørland kommune
Valgstyret - Ørland kommune
Komite for familie og velferd - Ørland kommune
Representantskapet Fosen Helse IKS
Styret for Fosen Helse IKS
Saker telefonisk/elektronisk - Kopparn Utvikling AS
Viltutvalg - Ørland/Bjugn kommuner
Komite for plan, drift og landbruk
Komite for helse og velferd
Komite for oppvekst, kultur og idrett
Koordineringsutvalg utvikling støysonene
Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner
Partssammensatt utvalg Ørland og Bjugn
Valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Komite for helse og omsorg - Ørland kommune
Klientutvalget - Ørland kommune
Styret for Ørland Lufthavn
Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner
Klagenemnda - Bjugn kommune
Reiselivsutvalget - Bjugn kommune
Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner
Eldrerådet - Bjugn kommune
Formannskapet - Bjugn kommune
Hovedutvalg helse og omsorg - Bjugn kommune
Miljøfondet - Bjugn kommune
Testutvalg Bjugn
Ungdomsrådet - Bjugn kommune
Valgstyret - Bjugn kommune
Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune
Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune
Aktuelle utvalgsmøter Vis kalender Hopp over liste
Utvalgsmøter - sortert på dato
20191214 14.12.2019 Styret for Ørland Kultursenter 16.00 Ørland Kultursenter Balsnes ORLANDH1
20191213 13.12.2019 Koordineringsutvalg utvikling støysonene 09.15 Ørland rådhus Borgklinten ORLANDH1
20191212 12.12.2019 Kommunestyret - Ørland kommune 16.00 Ørland rådhus Yrjar/Skarven ORLANDH1
20191210 10.12.2019 Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner 12.00 Landbrukets hus Møterom i 2. etg. ORLANDH1
20191209 09.12.2019 Planutvalget - Ørland kommune 09.00 Ørland rådhus Borgklinten ORLANDH1
20191205 05.12.2019 Formannskapet - Ørland kommune 09.00 Ørland rådhus Borgklinten ORLANDH1
20191121 21.11.2019 Formannskapet - Ørland kommune 09.00 Ørland rådhus Borgklinten ORLANDH1
20191115 15.11.2019 Koordineringsutvalg utvikling støysonene 09.15 Ørland rådhus Borgklinten ORLANDH1
20191107 07.11.2019 Formannskapet - Ørland kommune 09.00 Ørland rådhus Borgklinten ORLANDH1
20191106 06.11.2019 Komite for helse og velferd 09.00 Ørland Kultursenter Balsnes ORLANDH1
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 222 Siste
Loader