eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 26 20210126 26.01.2021 11.00 Digitalt møte Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12021 PS 1/2021 Dispensasjon for arealoverføring fra 71/5 til 71/32 - Lysøya Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS22021 PS 2/2021 Klage på tillatelse til omlegging av avløpsledning - 1/58 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS32021 PS 3/2021 Uttalelse til søknad om vannuttak og regulering av Storvatnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS42021 PS 4/2021 Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for riving og oppføring av fritidsbolig - 160/50 - Storfosna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS52021 PS 5/2021 Klage på enkeltvedtak for tiltak på 71/6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS62021 PS 6/2021 Søknad om permanent utvidelse av biomasse på lokalitet Havsundet - MOWI AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS72021 PS 7/2021 Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal - 72/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS82021 PS 8/2021 Søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR for fradeling av eiendom - 33/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS92021 PS 9/2021 Søknad om dispensasjon for tiltak på 174/263 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS102021 PS 10/2021 Planinitiativ for del av Brekstadbukta Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS12021 RS 1/2021 Vedtak - Tillatelse til bruksendring av tilleggsdel til hoveddel - 166/251 - Vabeinet 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS22021 RS 2/2021 Vedtak: Tillatelse til ombygging av enebolig til enebolig med to sekundærleiligheter - 20/346 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS32021 RS 3/2021 Vedtak - Ferdigattest for rehabilitering og fasadeendring av bolig på 174/233 - Sjøgata 5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS42021 RS 4/2021 Vedtak - Oppretting av matrikkelenhet (fradeling) for parsell til boligtomter m.m. fra 182/46 - Ottersbo IV Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS52021 RS 5/2021 Vedtak - tillatelse til fradeling av eiendom - 164/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS62021 RS 6/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak for fasadeendring - 20/195 - Alf Nebbs gate, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS72021 RS 7/2021 Vedtak: Igangsettingstillatelse for - 70/199 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS82021 RS 8/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 181/75 - Karlsengveien 80, 7140 Opphaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS92021 RS 9/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak for forlengelse av eksisterende adkomst - 36/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS102021 RS 10/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/60 - Blomsterveien 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS112021 RS 11/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/64 - Blomsterveien 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS122021 RS 12/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/66 - Blomsterveien 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS132021 RS 13/2021 Vedtak - Tillatelse til fasadeendring/støytiltak på vernet våningshus - 164/55 - Djupdalsveien 72 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS142021 RS 14/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig på 174/83 - Blomsterveien 8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS152021 RS 15/2021 Tillatelse til tiltak for deling av gnr. 13 bnr. 14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS162021 RS 16/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/63 - Blomsterveien 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS172021 RS 17/2021 VEDTAK - Dispensasjon og tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS182021 RS 18/2021 Vedtak - Midlertidig brukstillatelse for brannstasjon på 20/513 - Arnfinn Astads vei 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS192021 RS 19/2021 Tillatelse til tiltak for piper og scrubber på 174/331 og 174/263 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS202021 RS 20/2021 Vedtak - Dispensasjon og tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS212021 RS 21/2021 Tillatelse til tiltak for deling av gnr. 71 bnr. 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS222021 RS 22/2021 VEDTAK - Tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS232021 RS 23/2021 Vedtak - Tillatelse til fasadeendring/støytiltak på eldre våningshus - 167/10 - Skolegata 44 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS242021 RS 24/2021 Tillatelse til tiltak for deling av 25/48, 25/52 og 25/127 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS252021 RS 25/2021 Vedtak - Endring av gitt tillatelse til fasadeendring/støytiltak på vernet våningshus - 164/55 - Djupdalsveien 72 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS262021 RS 26/2021 Vedtak - Ferdigattest garasje på 163/94 - Gartveien 85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS272021 RS 27/2021 Vedtak - Ferdigattest rekkehus på 166/546/0/3 - Nedre Hovdevei 29 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS282021 RS 28/2021 Pålegg om stans med øyeblikkelig virkning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS292021 RS 29/2021 Vedtak - dispensasjon og tillatelse til tiltak for deling av grunneiendom - 37/1 - 37/25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS302021 RS 30/2021 Vedtak - Endring av gitt tillatelse for bolig på tomt 4 på 166/545 - Nedre Hovdevei 131 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS312021 RS 31/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for bolig på tomt 4 på 166/545 - Nedre Hovdevei 131 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS322021 RS 32/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til garasje - 68/38 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS332021 RS 33/2021 Vedtak - dispensasjon og tillatelse til tiltak for riving av veranda og oppføring av platting og tak -3/55 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS342021 RS 34/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av gjødselskum - 7/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS352021 RS 35/2021 Vedtak: Ferdigattest enebolig - 15/36 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS362021 RS 36/2021 Vedtak - Riving av brannskadd bolig på 174/49 - Kottemyra 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS372021 RS 37/2021 Vedtak: Endring av vilkår i byggetillatelse for utvidelse av skogsgravlund - 30/10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS382021 RS 38/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig på 174/112 - Blomsterveien 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS392021 RS 39/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/61 - Blomsterveien 11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS402021 RS 40/2021 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse felt M - 30/10 og 30/53 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS412021 RS 41/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/126 - Blomsterveien 13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS422021 RS 42/2021 Vedtak: Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meterssonen og tillatelse til riving av eksisterende våningshus og oppføring av nytt våningshus - 71/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS432021 RS 43/2021 Vedtak - ferdigattest for riving og oppføring av uthus - 25/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS442021 RS 44/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/100 - Blomsterveien 15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS452021 RS 45/2021 Vedtak - ferdigattest for riving av bolig på 174/10 - Ulriksborgveien 57 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS462021 RS 46/2021 Vedtak - tillatelse til deling - 166/545 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS472021 RS 47/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for ombygging av carport - 20/577 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS482021 RS 48/2021 Vedtak: Ferdigattest ombygging enebolig - 15/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS492021 RS 49/2021 Vedtak - Oppføring av bolig på 22/15 - Vasskogveien 176 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS502021 RS 50/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig på 164/76 - Nordgrandvegen 68 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS512021 RS 51/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/45 - Hoøyveien 17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS522021 RS 52/2021 Vedtak: Ferdigattest bruksendring - 33/142 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS532021 RS 53/2021 Vedtak - Ferdigattest for tre tanker for fiskeolje på 174/355 - Havneveien 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS542021 RS 54/2021 Vedtak - Ferdigattest for piper og scrubber på 174/ 331 og 263 - Havneveien 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS552021 RS 55/2021 Vedtak: Utslippstillatelse og tillatelse til bygging av avløpsanlegg - 170/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS562021 RS 56/2021 Vedtak: Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann og tillatelse til bygging av - 69/31 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS572021 RS 57/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/102 - Blomsterveien 29 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS582021 RS 58/2021 Vedtak: Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Aune hyttefelt for bygging av vei - 68/13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS592021 RS 59/2021 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg - 70/162 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS602021 RS 60/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/221 -Bruddet 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS612021 RS 61/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/298 - Havneveien 40 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS622021 RS 62/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig på 164/67 - Nordgrandveien 14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS632021 RS 63/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/73 - Nordgrandveien 52 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS642021 RS 64/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/92 - Nordgrandveien 56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS652021 RS 65/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/97 - Nordgrandveien 125 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS662021 RS 66/2021 Vedtak- dispensasjon og tillatelse til deling av 68/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS672021 RS 67/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 166/14 - Flatnesveien 147 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS682021 RS 68/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/80 - Grandveien 328 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS692021 RS 69/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av uthus/lager på 159/3 - Kjerkvikveien 48 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS702021 RS 70/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/294 - Bruddet 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS712021 RS 71/2021 Vedtak - dispensasjon og tillatelse til deling - 8/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS722021 RS 72/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig på 166/301 - Flatnesveien 174 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS732021 RS 73/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og driftsbygning på 166/434 - Flatnesveien 149 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS742021 RS 74/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og driftsbygning på 166/390 - Flatnesveien 155 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS752021 RS 75/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for rving av bolig og garasje på 174/33 - Havneveien 42 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS762021 RS 76/2021 Vedtak: Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til egen hytte ved Dragavatnet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS772021 RS 77/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/292 - Havneveien 34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS782021 RS 78/2021 Vedtak: Dispensasjon byggehøyde og igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg - 85/73 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS792021 RS 79/2021 Vedtak- dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av badstue - 68/141 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS802021 RS 80/2021 Vedtak- Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/187 - Bruddet 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS812021 RS 81/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 164/111 - Grandveien 348 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS822021 RS 82/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 164/86 - Grandveien 352 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS832021 RS 83/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av våningshus på 166/12 - Flatnesveien 176 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS842021 RS 84/2021 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/117 - Hoøyveien 96 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS852021 RS 85/2021 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg til fritidsbolig - 11/77 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS862021 RS 86/2021 Vedtak: Ferdigattest bruksendring av næringslokaler - 25/101 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND