eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 16 20210216 16.02.2021 09.00 Digitalt møte Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112021 PS 11/2021 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til våningshus fra 174/309 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS122021 PS 12/2021 Klage på enkeltvedtak for tiltak på 174/331 og 174/263 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS872021 RS 87/2021 Vedtak: Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - 35/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS882021 RS 88/2021 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende enebolig - 76/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS892021 RS 89/2021 Vedtak: Tillatelse til ombygging av veranda til stue - 166/320 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS902021 RS 90/2021 Ferdigattest avløpsanlegg - 31/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS912021 RS 91/2021 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg - 84/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS922021 RS 92/2021 Vedtak: Regodkjenning av flytebrygge etter havne- og farledsloven - 33/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS932021 RS 93/2021 Vedtak - Tillatelse til istandsetting, fasadeendring og oppføring av tilbygg til vernet våningshus - 164/13 - Grandveien 365 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS942021 RS 94/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak for fradeling av tilleggsareal - 72/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS952021 RS 95/2021 Vedtak - ferdigattest for oppføring av bolig - 11/15 (11/147) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS962021 RS 96/2021 Vedtak - tillatelse til arealoverføring fra 71/5 til 71/32 - Lysøya Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS972021 RS 97/2021 Vedtak - dispensasjon tillatelse til tiltak for fradeling av grunneiendom - 33/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS982021 RS 98/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak for fradeling av 3 boligtomter - 166/447 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS992021 RS 99/2021 Vedtak: Ferdigattest lagerhall - 20/599 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1002021 RS 100/2021 Fremsending av sak 35/2020 - henvendelse fra planutvalget Ørland kommune arealoverføring - tilbakemelding til planutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1012021 RS 101/2021 Vedtak: Tillatelse til oppføring av gjødselkum - 171/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1022021 RS 102/2021 Vedtak: Tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1032021 RS 103/2021 Vedtak - Oppretting av matrikkelenhet for eksisterende bolig på 180/8/1 fra 180/8 - Fru Ingers vei 469 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1042021 RS 104/2021 Vedtak - endring av gitt tillatelse - 20/188 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1052021 RS 105/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak for rehabilitering av pipe - 72/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1062021 RS 106/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av eldre driftsbygning - 174/13 - Ulriksborgveien 53 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1072021 RS 107/2021 Vedtak - Oppføring av vinterhage som tilbygg til leilighet på 168/76/0/18 - Yrjars gate 20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1082021 RS 108/2021 Vedtak - Ferdigattest for tilbygg til bolig på 182/376 - Rønningen 15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1092021 RS 109/2021 Vedtak - Ferdigattest for tilbygg/hagestue - 166/130 - Marites vei 12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1102021 RS 110/2021 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 10/31 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1112021 RS 111/2021 Vedtak - endring av tidligere gitt tillatelse - 160/33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1122021 RS 112/2021 Vedtak: Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til egen hytte Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1132021 RS 113/2021 Vedtak: Tillatelse til tiltak for vesentlig terrengarbeider og opparbeidelse av molo - 85/85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1142021 RS 114/2021 Vedtak: Tillatelse til tiltak for breddeutvidelse av adkomstvei - 12/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1152021 RS 115/2021 Vedtak - Endring av gitt tillatelse - 174/189 - Sjøgata 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1162021 RS 116/2021 Vedtak: Regodkjenning av flytebrygge etter havne- og farledsloven - 34/40 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1172021 RS 117/2021 Vedtak: Tillatelse til oppføring av garasje - 33/68 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1182021 RS 118/2021 Vedtak: Utslippstillatelse og tillatelse til bygging av avløpsanlegg - 33/155 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1192021 RS 119/2021 Vedtak - Gjenoppføring av brygge på 174/313 - Havneveien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1202021 RS 120/2021 Vedtak: Ferdigattest breddeutvidelse adkomstvei - 12/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND