eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 23 20210323 23.03.2021 09.00 Digitalt møte Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS142021 PS 14/2021 Søknad om dispensasjon fra LNF-formål i kommunedelplan for bruksendring av landbruksbygg til bilskadeverksted - 164/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS152021 PS 15/2021 Dispensasjon fra LNF-formålet i KPA for bruksendring av regionalt vernet bolig til lager/næringsformål - 164/75 - Flatnesveien 325 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS162021 PS 16/2021 SAKSFREMLEGG - Dispensasjon og søknad om deling av eiendom 32/39 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS172021 PS 17/2021 Dispensasjon for høyde over 9 meter for tilbygg (lagerhall) til industribygg på 168/334 - Tverrveien 29 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS182021 PS 18/2021 Oppføring av vindmølle V-42 på 176/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS192021 PS 19/2021 Søknad om dispensasjon for tiltak på 166/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS202021 PS 20/2021 Kystsoneplan for Namdalen - videre prosess Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS212021 PS 21/2021 Klage på enkeltvedtak for tiltak på 174/283 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS1212021 RS 121/2021 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse mørtelfabrikk - 31/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1222021 RS 122/2021 Vedtak: Dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan og tillatelse til oppføring av vinterhage -166/516 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1232021 RS 123/2021 Vedtak - Fjerning av krigsminner på 165/4 - Flatnesveien 229 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1242021 RS 124/2021 Vedtak - ferdigattest for oppføring av anneks/uthus - 160/33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1252021 RS 125/2021 Vedtak - Ferdigattest for fasadeendring - 164/7 - Grandveien 308 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1262021 RS 126/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig, garasje og uthus på 169/102 - Djupdalsveien 100 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1272021 RS 127/2021 Vedtak: Ferdigattest brannstasjon - 20/513 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1282021 RS 128/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig på 163/86 - Nordgrandveien 179 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1292021 RS 129/2021 Vedtak: Dispensasjon fra byggegrense mot sjø og tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 35/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1302021 RS 130/2021 Vedtak - Ferdigattest riving av våningshus på 173/27 - Hoøyveien 129 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1312021 RS 131/2021 Vedtak - Tillatelse til endring av gitt tillatelse til støytiltak/fasadeendring - 164/6 - Nordgrandveien 64 og 66 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1322021 RS 132/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/102 - Blomsterveien 29 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1332021 RS 133/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/116 - Blomsterveien 27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1342021 RS 134/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/103 - Blomsterveien 25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1352021 RS 135/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/115 - Blomsterveien 23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1362021 RS 136/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/183 - Blomsterveien 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1372021 RS 137/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/184 - Blomsterveien 17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1382021 RS 138/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/68 - Rundøra 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1392021 RS 139/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av fritidsbolig og garasje på 174/364 - Rundøra 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1402021 RS 140/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/212 - Breidablikkveien 33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1412021 RS 141/2021 Avvisning av klage på gebyr - 69/32 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1422021 RS 142/2021 Vedtak i klagesak - midlertidig dispensasjon til tre fiskeoljetanker på eiendommen 174/331 - kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1432021 RS 143/2021 Vedtak: Utslippstillatelse og tillatelse til rehabilitering av avløpsanlegg - 5/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1442021 RS 144/2021 Vedtak - ferdigattest for oppføring av tilbygg - 181/143 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1452021 RS 145/2021 Vedtak - ferdigattest for oppføring av garasje - 34/13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1462021 RS 146/2021 Vedtak: Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg - 22/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1472021 RS 147/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/285 - Breidablikkveien 27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1482021 RS 148/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/213 - Breidablikkveien 29 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1492021 RS 149/2021 Vedtak- tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg med terrasse - 74/64 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1502021 RS 150/2021 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse Kosmos barnehage - 16/63 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1512021 RS 151/2021 Vedtak - Fasadeendring og veranda (takterrasse) for bolig på 163/30 - Gartveien 92 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1522021 RS 152/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/301 - Bruddet 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1532021 RS 153/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig, garasje og uthus på 174/206 - Havneveien 32 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1542021 RS 154/2021 VEDTAK - Tillatelse til deling av 68/149 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1552021 RS 155/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 164/65 - Nordgrandvegen 50 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1562021 RS 156/2021 Vedtak om fjerning av seilbåt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1572021 RS 157/2021 Vedtak - Tillatelse til fasadeendring/støytiltak på SEFRAK-registrert våningshus - 171/1 - Uthaugsveien 285 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1582021 RS 158/2021 Vedtak - midlertidig brukstillatelse for oppføring av enebolig - 10/86 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1592021 RS 159/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/79 - Blomsterveien 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1602021 RS 160/2021 Vedtak: Ferdigattest enebolig - 25/56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1612021 RS 161/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/58 - Blomsterveien 5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1622021 RS 162/2021 Vedtak: Ferdigattest riving enebolig - 25/56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1632021 RS 163/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/294 - Bruddet 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1642021 RS 164/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/219 - Bruddet 5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1652021 RS 165/2021 Vedtak - Oppføring av garasje på 181/177 - Esvikveien 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1662021 RS 166/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/187 - Bruddet 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1672021 RS 167/2021 Klage på byggesak - tillatelse til legging av avløpsledning fra fritidseiendom - Ørland 1/58 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1682021 RS 168/2021 Vedtak - Ferdigattest riving av bolig og garasje på 174/221 - Bruddet 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1692021 RS 169/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/292 - Havneveien 34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1702021 RS 170/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/298 - Havneveien 40 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1712021 RS 171/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av våningshus - 173/5 - Hoøyveien 140 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1722021 RS 172/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/33 - Havneveien 42 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1732021 RS 173/2021 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg - 32/155 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1742021 RS 174/2021 VEDTAK - Tillatelse til deling av 79/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1752021 RS 175/2021 Vedtak: Tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1762021 RS 176/2021 Vedtak: endring av gitt tillatelse for legging av avløpsrør - 1/58 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1772021 RS 177/2021 Vedtak: Tillatelse til oppføring av utedo - 41/31 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1782021 RS 178/2021 Vedtak: Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann og tillatelse til bygging av avløpsanlegg - 1/42 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1792021 RS 179/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/62 - Blomsterveien 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1802021 RS 180/2021 Vedtak i klagesak - klage over avvisningsvedtak - 182/214 og 182/302 - kommunens avvisningsvedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1812021 RS 181/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/121 - Blomsterveien 21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1822021 RS 182/2021 Vedtak - Ferdigattest riving av bolig og garasje på 174/117 - Hoøyveien 96 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1832021 RS 183/2021 Vedtak: Dispensasjon fra byggegrense mot sjø for oppføring av redskapshus og drivhus - 11/8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1842021 RS 184/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 174/297 - Bruddet 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1852021 RS 185/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 163/61 - Nordgrandveien 165 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1862021 RS 186/2021 Vedtak: Tillatelse til tiltak for rydding av branntomt - 15/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1872021 RS 187/2021 Vedtak: Ferdigattest tomannsbolig og garasje - 32/155 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1882021 RS 188/2021 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg - 4/64 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1892021 RS 189/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig på 173/6 - Hoøyveien 126 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1902021 RS 190/2021 Vedtak: Tillatelse til riving av deler av bygg - 20/61 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1912021 RS 191/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 173/20 - Hoøyveien 130 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1922021 RS 192/2021 Vedtak - Ferdigattest riving av bolig og garasje på 165/16 - Grandveien 212 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1932021 RS 193/2021 Vedtak - Opprettelse av matrikkelenhet for fradeling av en parsell fra 174/309 til boligformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1942021 RS 194/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av sykkelbod på 169/14 - Uthaugsveien 110 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1952021 RS 195/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av skur/uthus på 170/72 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1962021 RS 196/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av garasje på 169/119 - Meldalsveien 5A Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1972021 RS 197/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av tomannsbolig på 169/117 og 169/118 - Meldalsveien 3A og Meldalsveien 3B Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1982021 RS 198/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av tomannsbolig på 169/115 og 169/116 - Meldalsveien 1A og Meldalsveien 1B Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1992021 RS 199/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av to kaserner på 170/1 - Ørland flystasjon Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2002021 RS 200/2021 Vedtak - ferdigattest for riving av fjøsbygning og oppføring av tilbygg til driftsbygning - 171/26 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2012021 RS 201/2021 Vedtak: Tillatelse til bruk av snøscooter til egen hytte - Robert Tårnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2022021 RS 202/2021 Vedtak - ferdigattest for ombygging og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 20/188 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2032021 RS 203/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av vinterhage - 174/39 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2042021 RS 204/2021 Vedtak - ferdigattest for rehabilitering av skorstein - 72/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2052021 RS 205/2021 Vedtak: Tillatelse til installering av brannalarmanlegg - 68/146 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2062021 RS 206/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg til driftsbygning - 8/6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2072021 RS 207/2021 Vedtak - dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg - 30/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2082021 RS 208/2021 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg - 160/28 -Nordlandsveien 170, 7150 Storfosna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2092021 RS 209/2021 Vedtak - Ferdigattest riving av bolig og garasje på 164/66 - Grandveien 225 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2102021 RS 210/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 164/87 - Grandveien 260 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2112021 RS 211/2021 Vedtak - ferdigattest for oppføring av redskapsbod - 68/35 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2122021 RS 212/2021 Vedtak - Ferdigattest riving av bolig og garasje på 164/80 - Grandveien 328 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2132021 RS 213/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 164/73 - Nordgrandveien 52 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2142021 RS 214/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 164/92 - Nordgrandveien 56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2152021 RS 215/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig på 164/67 - Nordgrandveien 14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2162021 RS 216/2021 Vedtak - Tillatelse til endring av gitt tillatelse - 85/1 - Vallersund gård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2172021 RS 217/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 164/100 - Nordgrandveien 41 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2182021 RS 218/2021 Vedtak: Tillatelse til flytting av vei og planering av nausttomter - 70/17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2192021 RS 219/2021 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig og garasje på 164/97 - Nordgrandveien 125 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND