eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 28 20200128 28.01.2020 09.00 Gamle Bjugn rådhus Kursrommet Torra Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Søknad om dispensasjon for deling av 33/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS22020 PS 2/2020 Søknad om dispensasjon for deling av 32/17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS32020 PS 3/2020 Søknad om dispensasjon for tiltak på 1/10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS42020 PS 4/2020 Søknad om dispensasjon for tiltak på 68/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS52020 PS 5/2020 Reetablering av driftsenheten til 165/2 i rød støysone, Flatneset gård, på areal til nåværende 164/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS62020 PS 6/2020 Klage på vedtak - Dispensasjon fra pbl. § 1 - 8 og LNF-formålet i reguleringsplan for Langtinnen hytteområde for etablering av flytebrygge med landgang på 160/134 - Storfosna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS72020 PS 7/2020 Klage på dispensasjon fra reguleringsplan for Skoleområdet på Storfosna for midlertidig plassering av campingvogner på 160/113 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS82020 PS 8/2020 Klage på administrativt vedtak - avslag på søknad om oppføring av garasje på 168/279 - Prestegårdsjordet 4, Brekstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS12020 RS 1/2020 Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig og garasje på 174/212 - Breidablikkveien 33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS22020 RS 2/2020 Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig og garasje på 174/136 - Havneveien 38 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS32020 RS 3/2020 Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig og garasje på 174/213 - Breidablikkveien 29 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS42020 RS 4/2020 Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig og uthus på 174/222 - Havneveien 36 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS52020 RS 5/2020 Vedtak - Rammetillatelse for riving av våningshus på 166/12 - Flatnesveien 176 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS62020 RS 6/2020 Vedtak - Rammetillatelse for riving bolig og garasje på 174/301 - Bruddet 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS72020 RS 7/2020 Melding om vedtak: Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig - 15/36 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS82020 RS 8/2020 Melding om vedtak - Tillatelse til oppføring av lagerbygg og gjerde - 31/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS92020 RS 9/2020 Melding om vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje - 36/54 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS102020 RS 10/2020 Per Ulriksen AS - Tillatelse til tiltak for enebolig og garasje på 32/239 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS112020 RS 11/2020 Melding om vedtak - Ferdigattest flytebrygge og parkeringsplass - 38/44 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS122020 RS 12/2020 Melding om vedtak - ferdigattest for utvidet parkeringsplass - 25/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS132020 RS 13/2020 Ferdigattest - Adm. bygg og produksjonshall på 167/269 - Ørland næringspark 22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS142020 RS 14/2020 Vedtak - Endring av gitt tillatelse for produksjonshall på 167/269 - Ørland næringspark 22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS152020 RS 15/2020 Melding om vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplan, rammetillatelse og igangsettingstillatelse byggetrinn 1 for oppføring av Kosmos barnehage - 16/63 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS162020 RS 16/2020 Dispensasjon og tillatelse til tiltak for deling av gnr. 81 bnr. 16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS172020 RS 17/2020 Tillatelse til tiltak for deling av 68/6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS182020 RS 18/2020 Melding om vedtak - Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra enebolig - 36/89 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS192020 RS 19/2020 Nabovarsling i forbindelse med søknad om utslippstillatelse - 71/112 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND