eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 03 31 20200331 31.03.2020 09.00 Digitalt møte Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162020 PS 16/2020 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på 15/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS172020 PS 17/2020 Søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommunedelplan for bygging av flytebrygge - 11/8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS182020 PS 18/2020 Lokal forskrift for spredt avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS862020 RS 86/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG1) for gravearbeider til idrettsbygg på 170/72 - Melandsveien Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS872020 RS 87/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG2) for fundamentering og bunnledninger til idrettsbygg på 170/72 - Melandsveien Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS882020 RS 88/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG1) for riving og miljøsanering for velferdsbygg på 169/14 - Uthaugsveien 110 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS892020 RS 89/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG2) for rehabilitering og endring av fasader og tak for velferdsbygg på 169/14 - Uthaugsveien 110 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS902020 RS 90/2020 Melding om vedtak: Tillatelse til motorferdsel i utmark Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS912020 RS 91/2020 Vedtak: Tillatelse til motorferdsel i utmark Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS922020 RS 92/2020 Vedtak: Dispensasjon for bruk av snøscooter for vedtransport til egen hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS932020 RS 93/2020 Vedtak - Reparasjon av brannskiller til dementboliger på 167/45 - Skolegata 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS942020 RS 94/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og godkjenning av ansvarsrett som selvbygger - 68/132 - Blåvassveien 269, 7168 Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS952020 RS 95/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av brakkerigg og blandeverk for mørtelfabrikk - 31/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS962020 RS 96/2020 Vedtak - Oppføring av redskapshus og endring av gitt tillatelse for lager/redskapshus på 182/5 - Austråttveien 335 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS972020 RS 97/2020 Vedtak- Tilbygg til bolig og etablering av boenhet i sokkel til bolig på 182/286 - Jørgen Bjelkes vei 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS982020 RS 98/2020 Vedtak - Oppføring av bolig med garasje- 166/447 - Tomt nr 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS992020 RS 99/2020 Vedtak - tillatelse tl oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 41/99 - Elvengveien 879, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1002020 RS 100/2020 Vedtak - endring av tidligere gitt tillatelse for oppføring av fritidsbolig og anneks - 79/24 - Josopvikveien 17, 7167 Vallersund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1012020 RS 101/2020 Vedtak - Oppføring av bolig med garasje - 166/477 - tomt nr. 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1022020 RS 102/2020 Vedtak - Oppføring av garasje som tilbygg til bolig på 166/483 - Lerkeveien 11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1032020 RS 103/2020 Vedtak - Tilbygg til bolig på 178/61 - Ryggaveien 76 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1042020 RS 104/2020 Vedtak: Tillatelse til endret byggehøyde - 25/133 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1052020 RS 105/2020 Vedtak - Tillatelse til fasadeendring og påbygg på bolig - 163/79 - Gartveien 98 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1062020 RS 106/2020 Vedtak - Endring av gitt tillatelse for kjølehall på 167/273 - Takseveien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1072020 RS 107/2020 Vedtak: Tillatelse til riving av eksisterende redskapshus og oppføring av nytt redskapshus - 5/13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1082020 RS 108/2020 Vedtak - Riving av bolig på 182/34 - Vestråttveien 66 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1092020 RS 109/2020 Vedtak - dispensasjon for riving og oppføring av nytt naust - 71/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1102020 RS 110/2020 Vedtak: Tillatelse til tiltak riving av brannskadet enebolig - 33/74 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1112020 RS 111/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse til støytiltak - 164/4 - Grandveien 433 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1122020 RS 112/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse til støytiltak - 168/58 - Ove Bjelkes gate 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1132020 RS 113/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse byggetrinn 2 for oppføring av Kosmos barnehage - 16/63 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1142020 RS 114/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 173/20 - Hoøyveien 130 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1152020 RS 115/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/79 - Blomsterveien 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1162020 RS 116/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig på 173/6 - Hoøyveien 126 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1172020 RS 117/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/100 - Nordgrandveien 41 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1182020 RS 118/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/184 - Blomsterveien 17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1192020 RS 119/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/116 - Blomsterveien 27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1202020 RS 120/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/62 - Blomsterveien 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1212020 RS 121/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/183 - Blomsterveien 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1222020 RS 122/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/115 - Blomsterveien 23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1232020 RS 123/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/103 - Blomsterveien 25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1242020 RS 124/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse for stålkonstruksjoner - 31/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1252020 RS 125/2020 Vedtak: Rammetillatelse for teknisk infrastruktur for tiltak på 16/60 - 16/62 Mebostad B14 - 16/60 og 16/62 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1262020 RS 126/2020 Vedtak: Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for grunn- og betongarbeider for oppføring av næringsbygg - 31/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1272020 RS 127/2020 Vedtak: Ferdigattest for avløpsanlegg - 82/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1282020 RS 128/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av fritidsbolig - 79/24 - Josopvikveien 17, 7167 Vallersund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1292020 RS 129/2020 Ferdigattest - Garasje og stall på 181/32 - Karlsengveien 182 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1302020 RS 130/2020 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg til enebolig - 36/89 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1312020 RS 131/2020 Vedtak - Ferdigattest reparasjon av brannskiller til dementboliger på 167/45 - Skolegata 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1322020 RS 132/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av fritidsbolig - 79/24 - Josopvikveien 17, 7167 Vallersund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND