eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 05 20200505 05.05.2020 09.00 Digitalt møte Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202020 PS 20/2020 Søknad om dispensasjon for tiltak på 82/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS212020 PS 21/2020 Søknad om dispensasjon for tiltak på 20/513 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS222020 PS 22/2020 Søknad om dispensasjon for utlegging av bølgedemper og flytebrygge - 82/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS232020 PS 23/2020 Søknad fra arealformålet og byggegrense mot sjø for oppføring av tilbygg til eksisterende enebolig - 33/35 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS242020 PS 24/2020 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av gårdstun - 174/5 - Nessaveien 49 og 51 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS252020 PS 25/2020 Vurdering av vedtatte tvangsmidler i ulovlighetsoppfølging av tiltak på gnr. 20 bnr. 26 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet ORLAND
0 RS1602020 RS 160/2020 Vedtak - Tilbygg til hytte - 160/187 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1612020 RS 161/2020 Vedtak - påbygg/saltak på driftsbyging - 178/86 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1622020 RS 162/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av garasje - 169/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1632020 RS 163/2020 Vedtak - oppføring av bolig nr.2 - 179/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1642020 RS 164/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av bolig - 10/86 - Vardebakken 3, 7165 Oksvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1652020 RS 165/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende enebolig - 11/53 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1662020 RS 166/2020 Vedtak - tilbygg/hagestue til bolig - 182/439 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1672020 RS 167/2020 Vedtak - innbygging av terrasse - 166/524 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1682020 RS 168/2020 Vedtak - Permanent plassering av flytebrygge ved 162/1 - Beian brygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1692020 RS 169/2020 Vedtak: Rammetillatelse for oppføring av lagerbygg - 30/27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1702020 RS 170/2020 Vedtak - Endring av gitt rammetillatelse for garasje som tilbygg til bolig på 166/73 - Sjøveien 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1712020 RS 171/2020 Vedtak - Endring av gitt rammetillatelse for riving av våningshus og garasje på 164/60 - Nordgrandveien 140 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1722020 RS 172/2020 Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig og garasje på 174/207 - Havneveien 30 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1732020 RS 173/2020 Vedtak: Tillatelse til riving av eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til enebolig - 76/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1742020 RS 174/2020 Vedtak: Tillatelse til riving av eksisterende naust og gjenoppbygging av nytt naust - 12/17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1752020 RS 175/2020 Vedtak - Endring av gitt tillatelse for riving av bolig og røkeri på 164/103 - Nordgrandveien 60 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1762020 RS 176/2020 Vedtak - Avslag på endring av gitt tillatelse og innvilgelse av igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/87 - Grandveien 260 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1772020 RS 177/2020 Vedtak: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og rammetillatelse for oppføring av enebolig - 76/80 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1782020 RS 178/2020 Vedtak: Dispensasjon fra arealformålet LNFR i kommunedelplan for Bjugn kommune og rammetillatelse for oppføring av enebolig - 20/590 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1792020 RS 179/2020 Vedtak: Dispensasjon fra arealformålet LNFR i kommunedelplan for Bjugn kommune og rammetillatelse for oppføring av enebolig - 20/591 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1802020 RS 180/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for oppføring av garasje som tilbygg til bolig på 166/73 - Sjøveien 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1812020 RS 181/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG3) for betong, stål og fasadearbeider til idrettsbygg på 170/72 - Melandsveien Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1822020 RS 182/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse for infrastruktur vann- og avløpsanlegg innenfor Mebostad B14 - 16/60 og 16/62 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1832020 RS 183/2020 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse Ørland rådhus - 20/499 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1842020 RS 184/2020 Vedtak: Ferdigattest for oppføring av garasje - 71/84 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1852020 RS 185/2020 Vedtak: Ferdigattest enebolig - 32/240 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1862020 RS 186/2020 Vedtak: Ferdigattest for minirenseanlegg - 31/8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1872020 RS 187/2020 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg - 32/240 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1882020 RS 188/2020 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg - 3/13 og 3/133 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1892020 RS 189/2020 Vedtak: Ferdigattest for avløpsanlegg - 10/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1902020 RS 190/2020 Vedtak: Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra enebolig - 32/240 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1912020 RS 191/2020 Tillatelse til endring av tidligere gitt utslippstillatelse - tomtene F19, F24, F25 og F20 på 159/2 og eiendommene 159/20, 159/29, 159/32 og 159/79 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1922020 RS 192/2020 Vedtak - tillatelse til fradeling av grunneiendom - 25/5, 25/85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1932020 RS 193/2020 Vedtak - tillatelse til fradeling av tilleggsareal - 73/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND