eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 02 20200602 02.06.2020 09.00 Digitalt møte Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS262020 PS 26/2020 Søknad om dispensasjon for riving og oppføring av nytt naust - 76/6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS272020 PS 27/2020 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av molo og uttak av steinmasser - 85/85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS282020 PS 28/2020 Dispensasjon fra LNF- formålet i kommuneplanens arealdel for fradeling av gårdstun i rød støysone til boligformål på 164/33,44 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS1942020 RS 194/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig - 71/84 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1952020 RS 195/2020 Vedtak - Oppføring av garasje på 174/65 - Utstrandveien 11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1962020 RS 196/2020 Vedtak - endring av tidligere gitt tillatelse for oppføring av bolig - 71/197 - Lysøysundveien 210, 7168 Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1972020 RS 197/2020 Vedtak - Takoverbygg over terrasse/inngangsparti - 161/151 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1982020 RS 198/2020 Vedtak - tilbygg/garasje med veranda - 159/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS1992020 RS 199/2020 Vedtak - tilbygg til garasje - 167/45 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2002020 RS 200/2020 Vedtak: Tillatelse til endring av tidligere gitt byggetillatelse - 15/36 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2012020 RS 201/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av garasje og godkjenning ansvarsrett som selvbygger - 163/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2022020 RS 202/2020 Vedtak - Tillatelse til støytiltak/fasadeendring - 170/34 - Uthaugsveien 179 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2032020 RS 203/2020 Vedtak - Tillatelse til igangsetting av støytiltak/fasadeendring - 164/7 - Grandveien 308 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2042020 RS 204/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse for oppføring av fritidsbolig - 12/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2052020 RS 205/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse byggetrinn 3 for oppføring av næringsbygg - 32/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2062020 RS 206/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/58 - Blomsterveien 5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2072020 RS 207/2020 Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig på 166/48 - Flatnesveien 164 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2082020 RS 208/2020 Pålegg om fjerning av deler av veranda til bolig på 168/204 - Prestegårdsjordet 21 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2092020 RS 209/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av tilbygg til garasje - 36/54 - Brennbakken 4, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2102020 RS 210/2020 Vedtak -ferdigattest for oppføring av tilbygg - 85/97 - Vasøyveien 103, 7167 Vallersund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2112020 RS 211/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av tilbygg og anneks - 38/85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2122020 RS 212/2020 Ferdigattest rekkehusenhet 4 på 166/568 - Nedre Hovdevei 20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2132020 RS 213/2020 Tillatelse til tiltak for vannledning, Kottengsvatnet - Oksvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2142020 RS 214/2020 Vedtak: Tillatelse til å anlegge flytebrygge - 85/85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2152020 RS 215/2020 Vedtak - Permanent plassering av flytebrygge ved 161/7 - Garten havn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2162020 RS 216/2020 Vedtak: Ferdigattest for flytebrygge - 85/85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2172020 RS 217/2020 Vedtak: Dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan for oppføring av tilbygg til næringslokaler - 85/73 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND