eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 23 20200623 23.06.2020 09.00 Kursrommet Torra Gamle Bjugn rådhus Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292020 PS 29/2020 Rammetillatelse for oppføring av ny bolig - 166/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS302020 PS 30/2020 Søknad om dispensasjon for tiltak på 73/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS312020 PS 31/2020 Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom - 171/37 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS322020 PS 32/2020 Saksfremlegg - søknad om dispensasjon for deling av 33/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS332020 PS 33/2020 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Bjugn kommune for avslutting og sikring av eldre massetak - 15/3 og 16/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS342020 PS 34/2020 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna - PlanID 5015201809 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS352020 PS 35/2020 50170149 Detaljregulering Grova Landbruks- og næringsområde - første gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS362020 PS 36/2020 Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal - 22/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS372020 PS 37/2020 Søknad om dispensasjon for fradeling av to tomter for fritidsboli - 11/5 og 11/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS382020 PS 38/2020 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av gårdstun m.m. fra 161/6 Nordsjøstykket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS392020 PS 39/2020 Søknad om dispensasjon for tiltak på 22/1 og 22/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS402020 PS 40/2020 Søknad om dispensasjon for tiltak på 8/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS412020 PS 41/2020 Dispensasjon fra § 13 i rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Nordlund - Trafikksikkert tilbud for gående og syklende Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS422020 PS 42/2020 Forhåndsvurdering av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bruksendring av næringslokaler - 25/101 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS432020 PS 43/2020 Forslag til høringsuttalelse- produksjon av fiskemel og fiskeolje ved Grøntvedt Nutri AS - Uthaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS442020 PS 44/2020 5015201904 Detaljreguleringsplan Meldalsveien Hårberg - første gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS2182020 RS 218/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for riving av naust og oppføring av nytt - 76/6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2192020 RS 219/2020 Vedtak: Tillatelse til fjerning av brannskadet brakkerigg - 30/27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2202020 RS 220/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg til enebolig - 15/78 - Heimstadveien 3, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2212020 RS 221/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 83/48 - Bålfjordnesveien 104, 7167 Vallersund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2222020 RS 222/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for riving av veranda og oppføring av tilbygg - 37/21 - Aundalsveien 4, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2232020 RS 223/2020 Vedtak - Oppføring av bolig og garasje på 166/41 - Ivers vei 17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2242020 RS 224/2020 Vedtak: Tillatelse til flytting av anneks - 11/70 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2252020 RS 225/2020 Vedtak: Tillatelse til fasadeendring og ombygging av inngangsparti til næringslokaler - 20/77 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2262020 RS 226/2020 Vedtak - tillatelse til riving av SEFRAK-registert våningshus - 83/11 - Vallersundveien 331, 7167 Vallersund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2272020 RS 227/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av garasje - 32/151 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2282020 RS 228/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende garasje - 32/193 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2292020 RS 229/2020 Vedtak - Tillatelse til støytiltak/fasadeendring - 173/2 - Hoøyveien 260 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2302020 RS 230/2020 Vedtak - rammetillatelse for bolig - 33/224 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2312020 RS 231/2020 Vedtak - Endring av gitt rammetillatelse for riving av bolig på 164/76 - Nordgrandveien 68 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2322020 RS 232/2020 Rammetillatelse for tiltak på 20/513, ny brannstasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2332020 RS 233/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse byggetrinn 1 for oppføring av ny brannstasjon - 20/513 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2342020 RS 234/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse byggetrinn 1 for utgraving av tomt - 34/34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2352020 RS 235/2020 Vedtak - Midlertidig brukstillatelse terminalbygg på 170/1 - Ørland Lufthavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2362020 RS 236/2020 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse for oppføring av tilbygg til enebolig - 32/181 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2372020 RS 237/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av erstatningsbolig - 170/11 - Uthaugsveien 132, 7130 Brekstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2382020 RS 238/2020 Vedtak - ferdigattest for ledningsnett - 18/1 - Liavatnet og Kottengsvatnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2392020 RS 239/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av garasje - 20/153 - Gaukesvingen 3, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2402020 RS 240/2020 Vedtak - ferdigattest for hovedvannledning fra Mølnagården til Ervika- 13/58 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2412020 RS 241/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av bolig - 177/52 - Branthaugen 13, 7140 Opphaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2422020 RS 242/2020 Vedtak - Ferdigattest for riving av bolig på 166/41 - Ivers vei 17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2432020 RS 243/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av tilbygg til bolig - 81/17 - Jøssundveien 311, 7167 Vallersund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2442020 RS 244/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av grillhytte - 83/48 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2452020 RS 245/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av garasje - 171/98 - Ryggaveien 275, 7130 Brekstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2462020 RS 246/2020 Vedtak: Dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til tiltak - 166/210 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2472020 RS 247/2020 Vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense for oppføring av bod som tilbygg til bolig på 166/388 - Skjoldveien 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2482020 RS 248/2020 Vedtak - Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for oppføring av bod på 166/489 - Lerkeveien 38 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2492020 RS 249/2020 Vedtak - tillatelse til deling av grunneiendom - 31/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2502020 RS 250/2020 Vedtak - Oppretting av matrikkelenhet for fradeling av gårdstun - 174/5 - Nessaveien 49 og 51 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2512020 RS 251/2020 VEDTAK - Dispensasjon og tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2522020 RS 252/2020 Vedtak - Oppretting av matrikkelenhet for fradeling av våningshus - 163/12 - Nordgrandveien 170 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2532020 RS 253/2020 Vedtak: Utslippstillatelse fra brakkerigg til tett tank i forbindelse med bygging av ny brannstasjon i Botngård - 20/529 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2542020 RS 254/2020 Tillatelse til tiltak for deling av 167/243 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND