eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 08 25 20200825 25.08.2020 09.00 Ørland kultursenter Yrjar Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452020 PS 45/2020 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for Ørland kommune 2020 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS462020 PS 46/2020 Søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge - 82/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS472020 PS 47/2020 Søknad om dispensasjon for riving av naust og oppføring av nytt - 33/34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS482020 PS 48/2020 Søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommunedelplan for Bjugn kommune for bruksendring av utleierorbu til fritidsbolig - 71/122 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS492020 PS 49/2020 Søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommunedelplan for Bjugn kommune for bruksendring av fritidsbolig til enebolig - 10/39 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS502020 PS 50/2020 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av kjøpesenter - 25/140 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS512020 PS 51/2020 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Bjugn kommune for riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust samt oppføring av ny flytebrygge - 76/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS522020 PS 52/2020 Søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommunedelplan for Bjugn kommune for etablering av feltridebane - 41/21 og 41/234 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS532020 PS 53/2020 Dispensasjon fra vernebestemmelse i kommuneplanens arealdel for skifte av taktekking - 165/3 - Flatnesveien 261 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS542020 PS 54/2020 Klage på rammetillatelse for oppføring av bolig på 166/23 - Ivers vei 12, Brekstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS552020 PS 55/2020 Ulovlighetsoppfølging for tiltak på 168/350 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet ORLAND
0 PS562020 PS 56/2020 Søknad om dispensasjon for tiltak på 9/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS2552020 RS 255/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG4) for resterende arbeider på idrettsbygg på 170/72 - Meldalsveien Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2562020 RS 256/2020 Vedtak: Dispensasjon fra kommunedelplan og tillatelse til tiltak for oppføring av bølgedemper - 71/11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2572020 RS 257/2020 Dispensasjon for tiltak på 71/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2582020 RS 258/2020 Vedtak: Dispensasjon fra reguleringsplan for Karlestrand - Mebostad for oppføring av garasje - 15/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2592020 RS 259/2020 Vedtak: Ferdigattest adkomstvei - 71/197 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2602020 RS 260/2020 Vedtak - Tillatelse til støytiltak/fasadeendring på vernet bolig - 164/6 - Nordgrandveien 64 og 66 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2612020 RS 261/2020 Vedtak - Rammetillatelse for oppføring av tilbygg til kulturhus (Ørland kultursenter) på 167/9 - Rådhusgata 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2622020 RS 262/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG1) for grunn og betong for tilbygg til kulturhus på 167/9 - Rådhusgata 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2632020 RS 263/2020 Vedtak - tilbygg og bruksendring - 161/115 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2642020 RS 264/2020 Vedtak - Tillatelse til fasadeendring/støytiltak - 174/290 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2652020 RS 265/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig - 10/85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2662020 RS 266/2020 Vedtak: Utslippstillatelse fra brakkerigg - 16/60 og 16/62 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2672020 RS 267/2020 VEDTAK - Dispensasjon og tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2682020 RS 268/2020 Vedtak - Oppføring av våningshus på 182/34 - Vestråttvegen 66 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2692020 RS 269/2020 Vedtak: Utslippstillatelse og tillatelse til rehabilitering av avløpsanlegg - 10/65 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2702020 RS 270/2020 Vedtak: Dispensasjon fra reguleringsplan og endring av tidligere gitt tillatelse - 20/499 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2712020 RS 271/2020 Vedtak: Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann og tillatelse til tiltak - 1/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2722020 RS 272/2020 Vedtak: Tillatelse til terrengarbeider for lukking av gammelt steinbrudd - 15/3 og 16/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2732020 RS 273/2020 Vedtak - tillatelse til deling av eiendom - 171/37 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2742020 RS 274/2020 Vedtak: Forlengelse av midlertidig brukstillatelse - 1/47 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2752020 RS 275/2020 Vedtak: Tillatelse til riving av brannskadet enebolig - 25/56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2762020 RS 276/2020 Vedtak - dispensasjon og tillatelse til oppføring av fritidsbolig og godkjenning av ansvarsrett som selvbygger - 70/209 - Hestnesveien 130, 7168 Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2772020 RS 277/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og godkjenning ansvarsrett som selvbygger - 70/210 - Hesnesveien 132, 7168 Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2782020 RS 278/2020 Vedtak: Tillatelse til riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig - 70/202 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2792020 RS 279/2020 Vedtak - ferdigattest for naust, kai og flytekai - 1/54 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2802020 RS 280/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg - 20/491 - Røymyrveien 16, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2812020 RS 281/2020 Vedtak - Opparbeiding av steinfylling på 182/509 - 182/513 - Ottersbo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2822020 RS 282/2020 Vedtak - tillatelse til riving av garasje - 32/170 - Ervikveien 94, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2832020 RS 283/2020 Vedtak: Tillatelse til rehabilitering av skorstein - 85/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2842020 RS 284/2020 Vedtak - oppføring av hytte - 159/123 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2852020 RS 285/2020 Vedtak - Tillatelse til støytiltak/fasadeendring på vernet fritidsbolig - 173/22 - Hoøyveien 101 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2862020 RS 286/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg - 32/231 - Johan Persas vei 16, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2872020 RS 287/2020 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse - 20/101 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2882020 RS 288/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg - 30/40 - Bjugnveien 452, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2892020 RS 289/2020 Vedtak - Tillatelse til støytiltak/fasadeendring - 165/6 - Flatnesveien 220 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2902020 RS 290/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse byggetrinn 1 - 33/224 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2912020 RS 291/2020 Vedtak - ferdigattest for riving av 3 bygninger - 71/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2922020 RS 292/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse byggetrinn 2 - 34/34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2932020 RS 293/2020 Vedtak - godkjenning av ansvarsrett som selvbygger - 15/91 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2942020 RS 294/2020 VEDTAK- Tillatelse til deling av eiendommen 68/6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2952020 RS 295/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse for oppføring av pumpehus og vannmagasin - 1/10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2962020 RS 296/2020 Vedtak - Tillatelse til støytiltak/fasadeendring på fritidsbolig - 174/85 - Uthaugsveien 451 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2972020 RS 297/2020 Vedtak - Oppføring av garasje på 168/279 - Prestegårdsjordet 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2982020 RS 298/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av bolig - 177/53 - Branthaugen 17, 7140 Opphaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS2992020 RS 299/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for bruksendring av carport - 32/151 - Døsvikveien 222, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3002020 RS 300/2020 Vedtak - dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg - 86/20 - Valsøysveien 318, 7167 Vallersund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3012020 RS 301/2020 Vedtak - Bruksendring fra næring til forretningslokale for bygg på 26/101 - Emil Schanches gate 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3022020 RS 302/2020 Vedtak - Ferdigattest for brannstasjon (Brekstad brannstasjon) på 168/387 - Fjæraveien 30 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3032020 RS 303/2020 Vedtak - Midlertidig brukstillatelse for bruksendring til forretningslokale på 25/101 - Emil Schanches gate 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3042020 RS 304/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av bolig - 182/366 - Rønningen 2, 7140 Opphaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3052020 RS 305/2020 Vedtak - Riving av uthus/lager på 159/3 - Kjerkvikveien 48 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3062020 RS 306/2020 Vedtak - ferdigattest for rehabilitering av skorstein - 2/5 - Haldorhamnveien 151, 7165 Oksvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3072020 RS 307/2020 Vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje nærmere enn 50 meter fra sjø på 163/94 - Gartveien 85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3082020 RS 308/2020 Vedtak - ferdigattest for riving av deler av gammel låve - 2/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3092020 RS 309/2020 Seksjonering av tomannsbolig 15/88 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3102020 RS 310/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av fritidsbolig - 159/95 - Nordomveien 18, 7152 Kråkvåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3112020 RS 311/2020 Vedtak - Oppføring av tilbygg (garasjedel) til bolig på 166/72 - Sjøveien 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3122020 RS 312/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg til enebolig - 3/77 - Sørvikveien 44, 7165 Oksvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3132020 RS 313/2020 Vedtak - Oppføring av tilbygg til bolig på 168/312 - Bostadveien 6 A Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3142020 RS 314/2020 Vedtak: Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra enebolig - 81/245 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3152020 RS 315/2020 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg - 81/245 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3162020 RS 316/2020 Vedtak- tillatelse til tiltak for rehabilitering og flytting av flytebrygge - 77/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3172020 RS 317/2020 Vedtak - midlertidig brukstillatelse for oppføring av bolig - 81/245 - Storsandnesbakken 22, 7167 VALLERSUND Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3182020 RS 318/2020 Vedtak - Oppføring av driftsbygning i landbruket (lager) på 168/48 - Grandveien 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3192020 RS 319/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 71/190 - Lysøyveien 318, 7168 Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3202020 RS 320/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for riving og oppføring av fritidsbolig - 11/31 - Nesveien 214, 7165 Oksvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3212020 RS 321/2020 Vedtak - Tillatelse til deling av 83/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3222020 RS 322/2020 Vedtak - Oppføring av garasje på 159/90 - Nordomveien 45 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3232020 RS 323/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG2) for resten av tiltaket for tilbygg kulturhus på 167/9 - Rådhusgata 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3242020 RS 324/2020 VEDTAK - Tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3252020 RS 325/2020 VEDTAK - Tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3262020 RS 326/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg - 71/191 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3272020 RS 327/2020 Vedtak: Ferdigattest rehabilitering pipe - 85/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3282020 RS 328/2020 Søknad om riving og oppføring av ny bolig - 182/302 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3292020 RS 329/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til landbruksbygg - 11/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3302020 RS 330/2020 Vedtak - Garasjetilbygg til bolig - 181/30 og 181/36 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3312020 RS 331/2020 Vedtak - Veranda/tilbygg - 168/206 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3322020 RS 332/2020 Vedtak: Ferdigattest tomannsbolig - 15/88 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3332020 RS 333/2020 Vedtak: Ferdigattest internveier Reitan Næringspark - 31/4, 31/5 og 31/6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3342020 RS 334/2020 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg til enebolig - 33/222 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3352020 RS 335/2020 Vedtak: Ferdigattest - Riving av enebolig - 34/34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3362020 RS 336/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus - 25/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3372020 RS 337/2020 Vedtak - Dispensasjon fra byggegrense mot vei - 167/36 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3382020 RS 338/2020 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse - 20/101 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3392020 RS 339/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til tomannsbolig - 20/411 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3402020 RS 340/2020 Vedtak - Tillatelse til oppføring av tilbygg/hagestue - 166/130 - Marites vei 12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3412020 RS 341/2020 Vedtak: Utslippstillatelse for rehabilitering av avløpsanlegg i forbindelse med bruksendring av fritidsbolig til enebolig - 70/108 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3422020 RS 342/2020 Vedtak: Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra enebolig - 32/230 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3432020 RS 343/2020 Vedtak - Ferdigattest for fasadeendring/støytiltak - 175/47 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3442020 RS 344/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 170/14 - Uthaugsveien 185/187 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3452020 RS 345/2020 Vedtak: Ferdigattest for bruksendring av lokaler til ungdomsklubb - 20/499 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3462020 RS 346/2020 Vedtak - dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av 3 levegger - 71/124 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3472020 RS 347/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 170/21 - Uthaugsveien 235 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3482020 RS 348/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av bolig - 15/91 - Ola Fremstads vei, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3492020 RS 349/2020 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse kunstgressbane Botngård - 20/52 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3502020 RS 350/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av garasje - 169/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3512020 RS 351/2020 Vedtak - Oppføring av gapahuk på 175/10 og 175/6 - Grandefjæra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3522020 RS 352/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 174/209 - Uthaugsveien 459 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND