eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 15 20200915 15.09.2020 10.00 Ørland rådhus (Bjugn) Kopparen Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS572020 PS 57/2020 Detaljreguleringsplan for Meldalsveien, Hårbeg - PlanID 5015201904 - andregangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS582020 PS 58/2020 Dispensasjon for regulert byggehøyde for påbygg industribygg (fileteringsavdeling) på 174/331 - Havneveien 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS592020 PS 59/2020 Dispensasjon for regulert byggehøyde for tre tanker for fiskeolje på 174/355 - Havneveien 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS602020 PS 60/2020 Tiltaksplan spredt avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS612020 PS 61/2020 Lokal forskrift for spredt avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS622020 PS 62/2020 Forespørsel rekkefølgekrav Reitan Næringspark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS632020 PS 63/2020 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for tiltak på 11/5 og 11/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS3532020 RS 353/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig - 20/402 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3542020 RS 354/2020 Vedtak - ferdigattest for etablering av veg - 160/9 - 160/120 - 160/130 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3552020 RS 355/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 175/44 - Kotteveien 44 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3562020 RS 356/2020 Vedtak: Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra fritidsbolig og tillatelse til tiltak - 70/210 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3572020 RS 357/2020 Vedtak: Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig og tillatelse til tiltak - 70/208 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3582020 RS 358/2020 Vedtak - oppføring av tilbygg - 168/280, Prestegårdsjordet 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3592020 RS 359/2020 VEDTAK-Tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3602020 RS 360/2020 VEDTAK - Tillatelse til deling av 22/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3612020 RS 361/2020 Vedtak - igangsettingstillatelse for riving av deler av fritidsbolig og oppføring av tilbygg - 36/93 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3622020 RS 362/2020 Vedtak - endring av gitt tillatelse for fritidsbolig - 70/209 - Hestnesveien 130, 7168 Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3632020 RS 363/2020 VEDTAK - Tillatelse til deling av 33/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3642020 RS 364/2020 Vedtak - tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 166/555 - Nedre Hovdevei 36, 7130 Brekstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3652020 RS 365/2020 Vedtak - dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan - 82/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3662020 RS 366/2020 Vedtak - ferdigattest for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 166/555 - Nedre Hovdevei 36, 7130 Brekstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3672020 RS 367/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for utlegging av flytebrygge - 82/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3682020 RS 368/2020 VEDTAK - Tillatelse til deling av 164/33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3692020 RS 369/2020 Vedtak - Oppføring av lagerhall på 174/355 - Havneveien 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3702020 RS 370/2020 Vedtak: Dispensasjon fra LNFR-formålet og tillatelse til tiltak for opparbeidelse av feltridebane - 41/21 og 41/234 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3712020 RS 371/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 175/61 - Kotteveien 53 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3722020 RS 372/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av carport/bod - 36/28 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3732020 RS 373/2020 Vedtak: Tillatelse til ombygging av fritidsbolig til enebolig - 10/39 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3742020 RS 374/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av carport - 182/360 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3752020 RS 375/2020 Vedtak: Tillatelse til etablering av landbruksdrenering - 174/10, 174/13, 174/71, 174/11, 174/377, 189/9, 174/6, 173/6, 173/10 og 173/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3762020 RS 376/2020 Vedtak - ferdigattest for bolig på 167/84 - Tyrs vei 4, Brekstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3772020 RS 377/2020 Vedtak - tillatelse til riving og oppføring av ny garasje - 70/84 - Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3782020 RS 378/2020 Vedtak: Ferdigattest flytebrygge - 85/1 og 85/101 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3792020 RS 379/2020 Vedtak - Oppføring av tilbygg til bolig på 182/376 - Rønningen 15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3802020 RS 380/2020 Vedtak - Ferdigattest for bolig - 182/336 - Moen 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3812020 RS 381/2020 Vedtak: Ferdigattest næringsbygg - 31/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3822020 RS 382/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 168/59 - Ove Bjelkes gate 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3832020 RS 383/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 171/6 - Uthaugsveien 291/293 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3842020 RS 384/2020 Vedtak - Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei og tillatelse til oppføring av garasje - 173/21 - Hoøyveien 105 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3852020 RS 385/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 175/26 - Uthaugsveien 410 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3862020 RS 386/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 174/133 - Bakarosveien 25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3872020 RS 387/2020 Vedtak - Ferdigattest for støytiltak/fasadeendring - 171/9 - Uthaugsveien 255 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND