eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 13 20201013 13.10.2020 09.00 Ørland rådhus (Bjugn) Kopparen Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS642020 PS 64/2020 Klage på enkeltvedtak for tiltak på 174/331 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS652020 PS 65/2020 Søknad om dispensasjoner for tiltak på 174/331 og 174/263 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS662020 PS 66/2020 Mindre endring av reguleringsplan Reksterberg boligområder - PlanID 1621200302 - Kryss Jernalderveien Hovdeveien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS672020 PS 67/2020 Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av servicebygg på landbrukseiendom - 173/4 - Hoøya Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS682020 PS 68/2020 Rammetillatelse for oppføring av bolig med garasje - 166/23 - Ivers vei 12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS692020 PS 69/2020 Dispensasjon fra pbl. § 29-4 for plassering av garasje på 181/177 - Esvikveien 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS702020 PS 70/2020 Dispensasjon fra reguleringsplan for Botngård sentrum nord (planID 1627001) for oppføring av enebolig med flatt tak - 20/125 - Skogveien 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS712020 PS 71/2020 Detaljreguleringsplan for Grova landbruks- og næringsområde - planID 50170149 - andregangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS722020 PS 72/2020 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for midlertidig lagring av rene masser på 168/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS732020 PS 73/2020 Dispensasjon fra reguleringsplan for Nikolinahaugen for vegadkomst, takvnkel og gesimshøyde for fritidsbolig på 161/161 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS742020 PS 74/2020 Klage på dispensasjon fra reguleringsplan for skoleområdet på Storfosna for midlertidig plassering av campingvogner på 160/113 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS752020 PS 75/2020 Klage på enkeltvedtak for arealoverføring fra 182/214 til 182/302 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS3882020 RS 388/2020 Vedtak - Tillatelse til terrenginngrep og ombygging av bolig - 161/53, Gartveien 319 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3892020 RS 389/2020 Vedtak: Dispensasjon fra reguleringsplan og rammetillatelse for oppføring av næringslokaler - 6/64 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3902020 RS 390/2020 Vedtak: Rammetillatelse for oppføring av kjøpesenter - 25/140 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3912020 RS 391/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av enebolig - 25/56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3922020 RS 392/2020 Vedtak: Ferdigattest naust - 33/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3932020 RS 393/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/45 - Hoøyveien 17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3942020 RS 394/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig, garasje og uthus på 174/206 - Havneveien 32 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3952020 RS 395/2020 Vedtak: Dispensasjon fra kommunedelplan, byggtekniske krav og tillatelse til tiltak for ombygging av eksisterende våningshus og oppføring av tilbygg - 83/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3962020 RS 396/2020 VEDTAK - Tillatelse til deling 20/418 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3972020 RS 397/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av tilbygg - 72/93 - Rømmesveien 355, 7168 Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3982020 RS 398/2020 Vedtak - ferdigattest - 37/82 - Stallvikkleiva 11, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS3992020 RS 399/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 85/118 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4002020 RS 400/2020 Vedtak - Tillatelse til oppføring av våningshus og redskapsbu - 164/20 - Flatnesveien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4012020 RS 401/2020 Vedtak - ferdigattest for rehabilitering av skorstein - 176/55 - Innstrandveien 94, 7140 Opphaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4022020 RS 402/2020 Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig på 164/27 - Grandveien 263 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4032020 RS 403/2020 Vedtak - ferdigattest for riving - 25/127, 25/52 - Emil Schanches gate 8, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4042020 RS 404/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av fritidsbolig og garasje på 174/364 - Rundøra 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4052020 RS 405/2020 VEDTAK - Tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4062020 RS 406/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av undervisningsbygg - 20/94 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4072020 RS 407/2020 Vedtak - Tillatelse til fasadeendring og støytiltak på vernet våningshus - 165/3 - Flatnesveien 261 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4082020 RS 408/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av forretningsbygg - 25/127 - Emil Schanches gate 8, 7160 Bjugn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4092020 RS 409/2020 Vedtak - Ferdigattest for riving av eldre bolig - 181/205 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4102020 RS 410/2020 Vedtak - Ferdigattest tilbygg bolig på 178/61 - Ryggaveien 76 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4112020 RS 411/2020 Vedtak: Tillatelse til fasadeendring, terrengarbeider og etablering av ny avkjørsel 20/343 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4122020 RS 412/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/213 - Breidablikkveien 29 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4132020 RS 413/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse byggetrinn 2 - 33/224 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4142020 RS 414/2020 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse avløpsanlegg - 159/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4152020 RS 415/2020 Vedtak: Ferdigattest for avløpsanlegg til enebolig - 175/75 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4162020 RS 416/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/285 - Breidablikkveien 27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4172020 RS 417/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/212 - Breidablikkveien 33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4182020 RS 418/2020 Vedtak - Tillatelse til riving av SEFRAK-registrert våningshus - 173/5 - Hoøyveien 140 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4192020 RS 419/2020 Vedtak - Ferdigattest tilbygg til garasje på 164/62 - Nordgrandveien 32 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4202020 RS 420/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse (IG3) for resten av tiltaket for arbeider på velferdsbygg på 169/14 - Uthaugsveien 110 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4212020 RS 421/2020 Vedtak - Dispensasjon og tillatelse til oppføring av vinterhage - 166/426 - Gildeveien 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4222020 RS 422/2020 Vedtak - Oppføring av påbygg industribygg (fileteringsavdeling) på 174/331 - Havneveien 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4232020 RS 423/2020 Vedtak - Ferdigattest terminalbygg på 170/1 - Ørland lufthavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4242020 RS 424/2020 Vedtak - Tillatelse til oppføring av levegg/hagestue - 174/189 - Sjøgata 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS4252020 RS 425/2020 VEDTAK - Tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND