eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Planutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 12 15 20201215 15.12.2020 09.00 Ørland rådhus (Bjugn) Kopparen Planutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS782020 PS 78/2020 Møteplan 2021 - Planutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS792020 PS 79/2020 Klage på avslag i planutvalget - ny bolig på 166/23, Ivers vei 12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS802020 PS 80/2020 Søknad om dispensasjon for oppgradering av vei i 100-metersbeltet og LNFR-område - 12/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS812020 PS 81/2020 Vurdering av planinitiativ Ottersbo pukkverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS822020 PS 82/2020 Søknad om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Rognsteinan - Norgesskjell AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS832020 PS 83/2020 Søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR for oppføring av tilbygg til garasje - 68/38 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS842020 PS 84/2020 Søknad om dispensasjon for deling - 182/66 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS852020 PS 85/2020 Søknad om dispensasjon for deling av 71/6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS862020 PS 86/2020 Søknad om dispensasjon for deling av 13/14 og 7/80 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS872020 PS 87/2020 Klage på vedtak om avvisning av klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS882020 PS 88/2020 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving og oppføring av ny bolig på 174/283 - Nessaveien 71 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS892020 PS 89/2020 Dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for fradeling av tilleggsareal fra 160/25 til boligtomt 160/85 - Storfosna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS902020 PS 90/2020 Orientering angående reguleringsplan Del av Uthaug Havn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS912020 PS 91/2020 Klage på enkeltvedtak for tiltak på 174/131 og 174/263 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS922020 PS 92/2020 Klage på enkeltvedtak for tiltak på 174/331 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS5132020 RS 513/2020 Vedtak: Tillatelse til omlegging av avløpsledning - 1/58 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5142020 RS 514/2020 Vedtak - Ferdigattest rekkehus på 166/546/0/1 - Nedre Hovdevei 33 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5152020 RS 515/2020 Vedtak - Ferdigattest sjøfront og tilrettelegging for tilkomst på 167/9 - Brekstad havn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5162020 RS 516/2020 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse Bjugn gravplass - 30/53 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5172020 RS 517/2020 Vedtak - ferdigattest for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 71/74 - Øyaveien 44, 7168 Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5182020 RS 518/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/86 - Grandveien 352 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5192020 RS 519/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/65 - Nordgrandvegen 50 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5202020 RS 520/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig på 164/76 - Nordgrandvegen 68 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5212020 RS 521/2020 Vedtak: Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann og tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg til fritidsbolig og enebolig - 163/30 og 163/41 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5222020 RS 522/2020 Vedtak: Tillatelse til utskifting av ødelagt slamavskiller - 70/162 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5232020 RS 523/2020 Vedtak: Tillatelse til endring av gitt tillatelse - 20/591 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5242020 RS 524/2020 Vedtak - Ferdigattest for riving av brannskadd brygge på 174/313 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5252020 RS 525/2020 Vedtak: Midlertidig brukstillatelse bolig - 160/85 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5262020 RS 526/2020 Vedtak - Ferdigattest bolig på 167/78 - Bakklandet 18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5272020 RS 527/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for oppføring av kjedeboliger (K19, K20 og K21) på 166/447 - Sjøsiden 23, Sjøsiden 25 og Sjøsiden 27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5282020 RS 528/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/66 - Grandveien 225 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5292020 RS 529/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 166/49 - Flatnesveien 16, 7130 Brekstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5302020 RS 530/2020 Vedtak: Ferdigattest kunstgressbane - 20/52 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5312020 RS 531/2020 Vedtak: Tillatelse til tiltak for opparbeidelse av vei fram til slamavskiller - 7/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5322020 RS 532/2020 Vedtak i klagesak - fradeling av to tomter for fritidsbolig - gnr/bnr 11/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5332020 RS 533/2020 Vedtak - Oppføring av garasje på 167/36 - Odin vei 5, Brekstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5342020 RS 534/2020 VEDTAK - Tillatelse til deling av 166/570 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5352020 RS 535/2020 Vedtak - Riving av to kaserner på 170/1 - Ørland flystasjon Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5362020 RS 536/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 165/16 - Grandveien 212 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5372020 RS 537/2020 Vedtak - Tillatelse til oppføring av tre leskur på landbrukseiendom - 174/2 og 164/23 - Nessaveien 103 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5382020 RS 538/2020 Vedtak - ferdigattest for oppføring av fritidsbolig - 159/79 - Kjerkvikveien 35, 7152 Kråkvåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5392020 RS 539/2020 Vedtak: Igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig - 76/80 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5402020 RS 540/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 174/219 - Bruddet 5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5412020 RS 541/2020 Vedtak - endring av gitt tillatelse for oppføring av bolig - 10/86 - VARDEBAKKEN 3, 7165 OKSVOLL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5422020 RS 542/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av våningshus på 165/5 - Flatnesveien 196 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5432020 RS 543/2020 Avvisning av klage på enkeltvedtak for tiltak på gnr. 8 bnr. 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5442020 RS 544/2020 Vedtak - ferdigattest for riving og oppføring av tilbygg - 174/331 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5452020 RS 545/2020 Vedtak - ferdigattest for tilbygg - 174/331 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5462020 RS 546/2020 Vedtak - tillatelse til tiltak for riving og oppføring av ny garasje - 85/96 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5472020 RS 547/2020 Vedtak - dispensasjon og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 68/109 - Oldveien 236, 7168 Lysøysundet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5482020 RS 548/2020 Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av våningshus på 173/27 - Hoøyveien 129 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5492020 RS 549/2020 Vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig - 159/30 - Kjerkvikveien 47, 7152 Kråkvåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5502020 RS 550/2020 Vedtak: Tillatelse til tiltak for bruksendring av tilleggsdel til hoveddel i kjeller til enebolig - 33/142 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5512020 RS 551/2020 Vedtak: Ferdigattest for ombygging av inngangsparti til butikk - 20/77 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5522020 RS 552/2020 Vedtak - Riving av tomannsbolig (kvitbrakka) på 168/10 - Yrjars gate 13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5532020 RS 553/2020 Vedtak - tillatelse til deling av grunneiendom - 71/12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5542020 RS 554/2020 Vedtak - ferdigattest for fasadeendring - 25/127 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5552020 RS 555/2020 Vedtak - dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel - 36/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5562020 RS 556/2020 Vedtak: Tillatelse til tiltak for bygging av flytebrygge - 11/8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5572020 RS 557/2020 Vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg - 8/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5582020 RS 558/2020 Vedtak: Ferdigattest flytting av anneks - 11/70 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5592020 RS 559/2020 Vedtak: Tillatelse til oppføring av uthus - 85/141 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5602020 RS 560/2020 Vedtak: Tillatelse til tiltak for oppgradering av brannsikkerhet - 20/237 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5612020 RS 561/2020 Vedtak: Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig og tillatelse til tiltak - 11/77 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5622020 RS 562/2020 Vedtak i klagesak - 177/2 - fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5632020 RS 563/2020 Vedtak: Dispensasjon for bruk av snøscooter til transport til egen hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS5642020 RS 564/2020 Vedtak: Ferdigattest riving av garasje og oppføring av tilbygg til enebolig - 76/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND