1 Regulerende avtale mellom Ørland kommune og FI AS - Forsvarskoordinator 2020 Åpne dokument
2 Regulerende avtale mellom Ørland kommune og FI AS - Forsvarskoordinator 2020 Åpne dokument
3 Avtale mellom Ørland kommune og Fosen Innovasjon om forsvarskoordinatorfunksjonen 14.04.2016 Åpne dokument
4 Tilsagn om tilskudd 22.04.2016 Åpne dokument
5 Søknad om utviklingsmidler for å dekke forsvarskoordinatorrollen 27.01.2016 Åpne dokument