1 Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF Åpne dokument
2 Kommunedirektørens kommentarer til Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF Åpne dokument