1 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Ørland kommune Åpne dokument
2 Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024 Åpne dokument
3 Økonomi og handlingsplan samarbeidsordningene 2021-2024 - ny versjon Åpne dokument