1 Godkjenning av fradeling etter jordloven av del av eiendommen Nes - 5057/10/11 Åpne dokument
2 Kart Åpne dokument
3 Søknad om fradeling - 10/11 Åpne dokument