1 Saksfremlegg arbeidstøy Åpne dokument
2 Lokal avtale om arbeidstøy for ansatte i Ørland Åpne dokument