1 Tillatelse til fradeling av våningshus- Slette Anita H. og Asmund - 68/11 - behandling etter jordloven. Åpne dokument
2 Søknad om fradeling - 68/11 Åpne dokument
3 Begrunnelse Åpne dokument
4 Situasjonsplan Åpne dokument
5 Gårdskart - 68/11 Åpne dokument