1 Fradeling av tomt til pumpehus - tillatelse etter jordloven - 1/10 - Paul Alfred Myhre Åpne dokument
2 Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning - 1/10 Åpne dokument
3 Plan og snitt Åpne dokument
4 Erklæring om vegrett Åpne dokument