1 Fradeling av helt gårdstun - jordlovsbehandling - Hans Aage Nesset - 174/5 Åpne dokument
2 Søknad om fradeling av gårdstun i rød støysone - 174/5 - Nessaveien 49 og 51 Åpne dokument
3 Fullmakt Åpne dokument
4 Fradelingskart Åpne dokument
5 Nabokart Åpne dokument
6 Begrunnelse fradeling og søknad dispensasjon Åpne dokument
7 Fradelingsskjema Åpne dokument
8 Gårdskart - Hans Aage Nesset - 174/5 Åpne dokument