1 Søknad om fradeling av boligtomt - Storslåttøya - 159/5 - Thomas Schjølberg, Marthe Hindrum Åpne dokument
2 Søknad om fradeling - 159/5 - Thomas Schjølberg, Marthe Hindrum Åpne dokument
3 Kart Åpne dokument
4 Følgebrev Åpne dokument
5 Tidligere søknad om omdisponering av areal til bygging. 2013 Åpne dokument