1 Delegasjon av landbrukssaker til administrasjonen Åpne dokument