Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Varsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/46733?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | Journalnr: 17234/2021 | Avdeling: Ørland ungdomsskole | Tittel: Henvendelser postmottak 7.10.20 - 2.11.20 Avs/Mot: http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/46731?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | Journalnr: 17232/2021 | Avdeling: Dokumentforvaltningen | Tittel: Henvendelser postmottak 3.11.20 - 25.5.21 Avs/Mot: http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/46730?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | Journalnr: 17231/2021 | Avdeling: Dokumentforvaltningen | Tittel: OPS - oversikt ressurser Avs/Mot: http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/46728?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | Journalnr: 17229/2021 | Avdeling: Dokumentforvaltningen | Tittel: Flyttemelding Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/46726?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | Journalnr: 17227/2021 | Avdeling: Brekstad barneskole | Tittel: Flyttemelding Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/46727?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | Journalnr: 17228/2021 | Avdeling: Brekstad barneskole | Tittel: Forslag til opsjonsavtale skipsleia næringspark Grøntvedt - Ørland Kommune Avs/Mot: GRØNTVEDT PELAGIC AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/38825?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNTVEDT PELAGIC AS | Journaldato: 02.09.2021 | Journalnr: 9308/2021 | Avdeling: Næring |