Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Oversendelse av foreløpig forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av Fosen Renovasjon IKS Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24858?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24042/2020 | Avdeling: Økonomi og finans | Tittel: Fwd: SV: avløpsanlegg 01/058 på Tarva tilhørende Anita og Svenn Gunnar Andresen Avs/Mot: Perodd Solberg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24853?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Perodd Solberg | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24037/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Søknad om ferdigattest med gjennomføringsplan - 4/64 Avs/Mot: KYSTPLAN AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24783?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23968/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 14/4 Avs/Mot: Brita Marie Jenssen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24852?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brita Marie Jenssen | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24036/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 4/64 Avs/Mot: O.E.M EIENDOM AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24851?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: O.E.M EIENDOM AS | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24035/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 22/16 Avs/Mot: Nadja-Helena Rachløw http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24850?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nadja-Helena Rachløw | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24034/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24686?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23871/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Svar på søknad - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune Ørland kommune - st. ref. 4300077092 Avs/Mot: Hege Aannø Kraft http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24773?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Aannø Kraft | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23958/2020 | Avdeling: Bekkfaret barnehage | Tittel: Søknad og CV - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune - st. ref. (4300077092) Avs/Mot: Hege Aannø Kraft http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24772?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Aannø Kraft | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23957/2020 | Avdeling: Bekkfaret barnehage | Tittel: Opplysninger fra hjemmelshaver - 28/40 - 28/41 Avs/Mot: Gørill Eide Martinsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24849?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gørill Eide Martinsen | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24033/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Vedtak - Krav om dekning av saksomkostninger - eiendommen 168/204 - kravet innvilges delvis Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24782?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23967/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - endring - 160/22 - 160/152 Avs/Mot: Sør Trøndelag jordskifterett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24829?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24013/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Svar på søknad - Prosjektmedarbeider Familien i Fokus Ørland kommune - st. ref. 4300519029 Avs/Mot: Cecilie Kothe-Næss http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24863?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Kothe-Næss | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24047/2020 | Avdeling: NAV | Tittel: Søknad og CV - Prosjektmedarbeider Familien i Fokus - st. ref. (4300519029) Avs/Mot: Cecilie Kothe-Næss http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24862?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Kothe-Næss | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24046/2020 | Avdeling: NAV | Tittel: Opprettelse av ansvarsgruppe Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24847?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24031/2020 | Avdeling: Ørland ungdomsskole | Tittel: Avløpsanlegg på Tarva tilhørende Anita og Svenn Gunnar Andresen - 1/58 Avs/Mot: Svenn Gunnar Andresen m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24854?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svenn Gunnar Andresen m.fl. | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24038/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Avs/Mot: Værnesregionen PPT http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24767?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen PPT | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23952/2020 | Avdeling: Oppvekst og utdanning | Tittel: Kosmos barnehage - Svar på endringsmelding 19 Avs/Mot: PETTER BAKØY AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24703?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: PETTER BAKØY AS | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23888/2020 | Avdeling: Eiendom | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL- kant rydding - Bjørn Anderssen - 969222019 - Agros 105160 Avs/Mot: BJØRN ANDERSSEN http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24753?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN ANDERSSEN | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23938/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Vedlegg til varsel 19 Avs/Mot: PETTER BAKØY AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24701?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: PETTER BAKØY AS | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23886/2020 | Avdeling: Eiendom | Tittel: Svar på ønske om løsning på faktura - kostnad for testing Avs/Mot: GRØNTVEDT PELAGIC AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24586?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNTVEDT PELAGIC AS | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23771/2020 | Avdeling: Næring, arbeid og kultur | Tittel: Varsel 19 tilleggsarbeider Eivind Øvergård - VA arbeider tilstøtende barnehagetomt Avs/Mot: PETTER BAKØY AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24700?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: PETTER BAKØY AS | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23885/2020 | Avdeling: Eiendom | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL - Opprensking av åpengrøfter neom husa - Bjørn Anderssen - 969222019 - Agros 117641 Avs/Mot: BJØRN ANDERSSEN http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24760?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN ANDERSSEN | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23945/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering - Jan Gustav Ness - 969301903 - Agros 136353 Avs/Mot: JAN GUSTAV NESS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24486?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: JAN GUSTAV NESS | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23671/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Utbetalingsanmodning - Drenering - Snorre Hoff - 969681277 - Agros 110722 Avs/Mot: HOFF SNORRE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24689?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOFF SNORRE | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 23874/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Avregning vedrørende OTC rente - kontrakt nr 1431111/3658034 Avs/Mot: NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24827?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24011/2020 | Avdeling: Økonomi og finans | Tittel: Avregning vedrørende OTC rente - kontrakt nr 1082313/3658028 Avs/Mot: NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24828?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24012/2020 | Avdeling: Økonomi og finans | Tittel: Årsregnskap 2019 Solblomsten steinerbarnehage Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24839?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24023/2020 | Avdeling: Oppvekst og utdanning | Tittel: Individuell opplæringsplan med halvårsrapport for våren 2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24840?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24024/2020 | Avdeling: Solkysten barnehage | Tittel: Utdrag fra Wisc-kartlegging Avs/Mot: http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/24843?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 24027/2020 | Avdeling: Ørland ungdomsskole |