Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Søknad om jobb Avs/Mot: Malin Wahl http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19248?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Wahl | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18441/2020 | Avdeling: Oppvekst og utdanning | Tittel: Åpen søknad til Fosen Regnskap Avs/Mot: Marie Vansvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19214?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Vansvik | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18407/2020 | Avdeling: Fosen Regnskap | Tittel: Åpen søknad Avs/Mot: Veronica S Hvitsand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19197?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica S Hvitsand | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18390/2020 | Avdeling: Organisasjon og utvikling | Tittel: Anmodning om utbetaling av kulturmidler Avs/Mot: SANDNES SONGLAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19246?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDNES SONGLAG | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18439/2020 | Avdeling: Roret KF | Tittel: Bekreftelse på mottatt rapportering - Frode Johansen AS Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19245?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18438/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Bekreftelse på mottatt rapportering - Retura Midt AS Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19242?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18435/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Bekreftelse på mottatt rapportering - Kystplan AS Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19241?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18434/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Mail korr. oppfølging av sykemelding vår 2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19181?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18374/2020 | Avdeling: Kvalifisering | Tittel: Påminnelse refusjonskrav Avs/Mot: NAV Ørland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19223?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Ørland | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18416/2020 | Avdeling: Lyngrabben barnehage | Tittel: Uttalelse til plan for nydyrking - 2/4 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19236?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18429/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose - periode 01. - 31. juli 2020 Avs/Mot: HELFO http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19240?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18433/2020 | Avdeling: Hjemmebasert omsorg | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider hos ungdomsklubber Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4268116235 Avs/Mot: Espen Vasskog Stallvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19244?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Vasskog Stallvik | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18437/2020 | Avdeling: Folkehelse og frivillighet | Tittel: Uttalelse til plan for nydyrking - 174/118 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19235?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18428/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Aksept av vilkår - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet 2020 Avs/Mot: http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19192?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18385/2020 | Avdeling: Sykehjem og heldags omsorg | Tittel: Søknad og CV - Medarbeider hos ungdomsklubber - st. ref. (4268116235) Avs/Mot: Espen Vasskog Stallvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19243?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Vasskog Stallvik | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18436/2020 | Avdeling: Folkehelse og frivillighet | Tittel: Oversendelse av komplett byggesøknad - 161/161 Avs/Mot: Arild Schei http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19233?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Schei | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18426/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Uttalelse til plan for nydyrking - 2/14 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19238?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18431/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Tinglyst seksjonering Avs/Mot: NILS K. BRAA AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19210?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILS K. BRAA AS | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18403/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Signert databehandleravtale Digisos Avs/Mot: Arbeids- og velferdsdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19221?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeids- og velferdsdirektoratet | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18414/2020 | Avdeling: Organisasjon og utvikling | Tittel: Påminnelse refusjonskrav Avs/Mot: NAV Ørland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19239?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Ørland | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18432/2020 | Avdeling: Roret KF | Tittel: Påminnelse refusjonskrav Avs/Mot: NAV Ørland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19224?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Ørland | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18417/2020 | Avdeling: Oppfølgingstjenesten | Tittel: Svar på søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/3205?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 2445/2020 | Avdeling: Forvaltning og administrasjon | Tittel: Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/3234?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 2474/2020 | Avdeling: Forvaltning og administrasjon | Tittel: Svar på søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/3810?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 3050/2020 | Avdeling: Forvaltning og administrasjon | Tittel: Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 Avs/Mot: Fosen barneverntjeneste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19196?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen barneverntjeneste | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18389/2020 | Avdeling: Borgen barnehage | Tittel: Protokoll for oppmålingsforretning Avs/Mot: Geir Øyvind Hassel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19218?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Geir Øyvind Hassel | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18411/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Protokoll for oppmålingsforretning Avs/Mot: Geir Øyvind Hassel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19225?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Geir Øyvind Hassel | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18418/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Protokoll for oppmålingsforretning Avs/Mot: Geir Øyvind Hassel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19247?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Geir Øyvind Hassel | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18440/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Svar på søknad om norskopplæring Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19200?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18393/2020 | Avdeling: Kvalifisering | Tittel: Svar på søknad om norskopplæring Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/19201?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 18394/2020 | Avdeling: Kvalifisering |