Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Brev til kommunene - 8. mai 2020 Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5499?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4735/2020 | Avdeling: Næring, arbeid og kultur | Tittel: Påminnelse om rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 2019 Avs/Mot: Helsedir - Silje Mortensen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5466?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Silje Mortensen | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4702/2020 | Avdeling: Sykehjem og heldags omsorg | Tittel: Søknad om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt - 30.1.20 og 13.2.20 - Melhuus Tore Avs/Mot: Tore Melhuus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5449?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Melhuus | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4685/2020 | Avdeling: Dokumentforvaltningen | Tittel: Søknad om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt - 29.1.20 - Melhuus Tore Avs/Mot: Tore Melhuus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5448?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Melhuus | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4684/2020 | Avdeling: Dokumentforvaltningen | Tittel: Søknad om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt - 21.1.20 - Melhuus Tore Avs/Mot: Tore Melhuus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5447?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Melhuus | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4683/2020 | Avdeling: Dokumentforvaltningen | Tittel: Søknad om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt - 21.1.20 - Melhuus Tore Avs/Mot: Tore Melhuus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5443?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Melhuus | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4679/2020 | Avdeling: Dokumentforvaltningen | Tittel: Søknad om refusjon til avløser utgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5405?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4641/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Varsel om arkeologisk registrering - ny vannledning Kotengsvatnet - Oksvoll Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5502?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4738/2020 | Avdeling: Vannforsyning | Tittel: Omsetningsoppgave Avs/Mot: PALERMO RESTAURANT BJUGN AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5494?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: PALERMO RESTAURANT BJUGN AS | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4730/2020 | Avdeling: Dokumentforvaltningen | Tittel: Bekreftelse på sletting av pant i eiendom ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: SNEPPEN BEBOERFORENING http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5451?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNEPPEN BEBOERFORENING | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4687/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Timeliste slåttarbeid Avs/Mot: LANDBRUKSTJENESTER FOSEN SA http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5374?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSTJENESTER FOSEN SA | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4610/2020 | Avdeling: Landbruk | Tittel: Velkomstbrev - engelsk Avs/Mot: http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5455?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4691/2020 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Velkomstbrev - norsk Avs/Mot: http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5454?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4690/2020 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av våningshus - 163/12 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5380?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4616/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Søknad om endring av reguleringsplan for Nausthyllan hyttefelt - gbnr 84/3 Avs/Mot: KYSTPLAN AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5430?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4666/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Oppdatering av velkomstbrevet Avs/Mot: Netlife - Anna Bonnegolt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5391?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: Netlife - Anna Bonnegolt | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4627/2020 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Velkomstbrev - engelsk Avs/Mot: Emil Raaen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5062?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Emil Raaen | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4298/2020 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Brekstad Food - svar - overtagelse bevilling Avs/Mot: http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5503?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4739/2020 | Avdeling: Organisasjon | Tittel: Velkomstbrev norsk Avs/Mot: Emil Raaen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5061?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Emil Raaen | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4297/2020 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Oppdatert skjema Bjugn Legekontor Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5463?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4699/2020 | Avdeling: Næring, arbeid og kultur | Tittel: Signert arbeidsavtale - Larsen Anki Bodding Avs/Mot: Anki Bodding Larsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5442?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anki Bodding Larsen | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4678/2020 | Avdeling: Personal | Tittel: Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Kjøren - Jorun Avs/Mot: Kjøren, Jorun http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5487?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjøren, Jorun | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4723/2020 | Avdeling: Opphaug skole | Tittel: Dokumenter fra gammel base (sak 06/2584) - ***** ***** ***** Avs/Mot: http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5440?SourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4676/2020 | Avdeling: Oppvekst og utdanning | Tittel: Signert taushetserklæring - Indstrand Anne Lise Avs/Mot: Anne Lise Indstrand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5471?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Indstrand | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4707/2020 | Avdeling: Oppfølgingstjenesten | Tittel: Tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Nautshylla - Ørland kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5444?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4680/2020 | Avdeling: Plan og forvaltning | Tittel: Aksept på pristilbud for ny sikkerhetsløsning Ørland Lufthavn Avs/Mot: STANLEY SECURITY AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5478?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: STANLEY SECURITY AS | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4714/2020 | Avdeling: Næring | Tittel: Referat fra ansvarsgruppemøte 20.1.20 - ***** ***** Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5453?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4689/2020 | Avdeling: Brekstad barneskole | Tittel: ***** ***** ***** Innkalling til samarbeidsmøte 27.02.2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5132?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4368/2020 | Avdeling: Brekstad barneskole | Tittel: Dokumentasjon - personalmappe 2001 - 2012 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5392?SourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4628/2020 | Avdeling: Dokumentforvaltningen | Tittel: Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning 14.03.20 Avs/Mot: Lysøysund Båtklubb v/Morten Foss http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/DocumentDetails/5413?SourceDatabase=ORLAND Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lysøysund Båtklubb v/Morten Foss | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 4649/2020 | Avdeling: Dokumentforvaltningen |