Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no Henvendelser postmottak 7.10.20 - 2.11.20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/Details/46731?sourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 17232/2021 | Dokumentforvaltningen Henvendelser postmottak 3.11.20 - 25.5.21 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/Details/46730?sourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 17231/2021 | Dokumentforvaltningen Forslag til opsjonsavtale skipsleia næringspark Grøntvedt - Ørland Kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/Details/38825?sourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNTVEDT PELAGIC AS | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 9308/2021 | Næring OPS - oversikt ressurser http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/Details/46728?sourceDatabase=ORLAND Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 17229/2021 | Dokumentforvaltningen Varsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/Details/46733?sourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17234/2021 | Ørland ungdomsskole Flyttemelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/Details/46726?sourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 17227/2021 | Brekstad barneskole Flyttemelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ORL/RegistryEntry/Details/46727?sourceDatabase=ORLAND Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 17228/2021 | Brekstad barneskole