eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 482 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/142 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad om deling av eiendom - Gnr. 20/64 - Atle Karlsen Atle Karlsen OSEN   her
2020/21 20210304 04.03.2021 Inngående brev Ang. Osenhælja 2021,- ny utsettelse Osenhælja v/Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2020/60 20210304 04.03.2021 Inngående brev Covidvaksinering av brannmannskaper BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20210304 04.03.2021 Inngående brev Anmodning i forbindelse med etterkontroll av kraftverk SKATTEETATEN OSEN   her
2021/13 20210304 04.03.2021 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/154 20210304 04.03.2021 Utgående brev Stimuleringstilskudd 2020 - Veterinærvakt Osen/Roan DYRLEGEHUSET AS OSEN   her
2020/154 20210304 04.03.2021 Utgående brev Stimuleringstilskudd 2020 - Veterinærvakt Åfjord ÅFJORD VETERINÆRKLINIKK AS OSEN   her
2018/22 20210303 03.03.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 Nok. Trondheim NOK - Senter mot seksuelle overgrep OSEN   her
2021/141 20210303 03.03.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring – Logo på kommunens biler Norpublica OSEN   her
2021/140 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klage på vannavgift. Bjørn Knutsen OSEN   her
2020/648 20210303 03.03.2021 Inngående brev Avslag på søknad om erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Jan-Thore Pettersen - Osen 20/26 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/721 20210303 03.03.2021 Inngående brev Resultater fra kommunenes egenrapportering på status innen demensområdet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/538 20210303 03.03.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr- Johan Bade Kvernland - Osen 31/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/99 20210303 03.03.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 23.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/99 20210303 03.03.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 18.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/99 20210303 03.03.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 14.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/99 20210303 03.03.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 18.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/143 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om deling av eiendom, samt rekvisisjon av oppmålingsforretning Harald Øystein Østvann OSEN   her
2021/143 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan/detaljplan Harald Øystein Østvann OSEN   her
Ingen tilgang 20210302 02.03.2021 Inngående brev Svar på eiendomsforhold ved installasjon av varmevifte Laila Ydse OSEN   her
Ingen tilgang 20210302 02.03.2021 Utgående brev Foreløpig svar på spørsmål om å få installere varmevifte - Fiskberga 12. Laila Ydse OSEN   her
2020/645 20210301 01.03.2021 Inngående brev Avslag erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Morten Agnar Osen - Osen 20/13 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/16 20210226 26.02.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2021/137 20210226 26.02.2021 Inngående brev Angående uforutsett høy regning for billading på Strand Kjell Eirik Johnsen OSEN   her
Ingen tilgang 20210226 26.02.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om varmevifte - Fiskberga 12. Laila Ydse OSEN   her
2021/136 20210226 26.02.2021 Inngående brev Høring om miljøforskrift for drosje i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/119 20210226 26.02.2021 Inngående brev Innvilget skadefellingstillatelse på en gaupe i deler Namsos, Steinkjer og Osen kommuner 250221 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20210226 26.02.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2016/1915 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder grunntilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Inngående brev Klage på vedtak - reguleringsplan for Skautjønna hytteområde - Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/12 20210226 26.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/2/7 Roger Mårvik OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev Klage på vedtak sak 61/20 - Reguleringsplan for Skautjønna hytteområde STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/142 20210226 26.02.2021 Utgående brev Søknad om støtte til kjøp av bil - Åfjord Røde Kors Åfjord Røde Kors Hjelpekorps OSEN   her
Ingen tilgang 20210226 26.02.2021 Utgående brev Tilbud om kjøp av leiligheter Sandviksberget Panorama SPAR-BYGG AS m.fl. OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev 2. gangs behandling av privat forslag for Skautjønna hytteområde Borgny J Einskar Granbo m.fl. OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev 2. gangs behandling av privat forslag for Skautjønna hytteområde HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev 2. gangs behandling av privat forslag for Skautjønna hytteområde Nord-Trøndelag Beiteområde OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev 1633/24/1 m. fl. - Reguleringsplan Skautjønna hytteområde - PlanID 1633198301 Nord-Trøndelag reinbeitedistrikt OSEN   her
2018/563 20210225 25.02.2021 Inngående brev Forespørsel om båtplass Kent Ronny Høvik OSEN   her
2019/724 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2020/109 20210225 25.02.2021 Inngående brev Avslag på søknad om forbedret støtte til hurtiglader Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/724 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5020- gnr. 33, bnr. 1 og fnr. 16, anleggsnummer 23893, fra Biovac Environmental Technology AS - spørsmål om inngått serviceavtale. BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS OSEN   her
2021/134 20210224 24.02.2021 Inngående brev Invitasjon til IUA Sør-Trøndelag årsmøte, 28.04.2021 TRONDHEIM KOMMUNE OSEN   her
2021/133 20210224 24.02.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om kjøp av informasjon og metadata AMBITA AS OSEN   her
2021/10 20210224 24.02.2021 Inngående brev Oversendelse foreløpig rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/104 20210224 24.02.2021 Inngående brev Informasjon vedrørande nedlegging og fjerning av fyrlykter - Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2016/6109 20210224 24.02.2021 Inngående brev Nordre Skokkeløy - søknad om forlengelse av tillatelse for lokaliteten - Bjørøya AS - Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2016/6109 20210224 24.02.2021 Inngående brev Nordre Skokkeløy - Oversendelse av vedtak om endring av vilkår i tillatelsen for lokaliteten - Bjørøya AS - Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/759 20210223 23.02.2021 Inngående brev Endring av navn på Sysselmannen på Svalbard - behov for endring i kommunale forskrifter om farvannsavgift Kystverket OSEN   her
2020/430 20210223 23.02.2021 Inngående brev Informasjon om sametingsvalget Samediggi/Sametinget OSEN   her
2020/60 20210222 22.02.2021 Inngående brev Rundskriv kommunale smitteverntiltak Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2021/16 20210222 22.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2016/1638 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehagen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/50 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Osen, Markus Flakk OSEN   her
2021/70 20210222 22.02.2021 Utgående brev Svar på tilbud på befaring vedr. ras ved Setransveien Multiconsult - Hagen, Sverre OSEN   her
2021/70 20210222 22.02.2021 Utgående brev Tilbud på befaring ras Sverre Hagen OSEN   her
2021/111 20210222 22.02.2021 Utgående brev Frivillighetens år 2022 Janne Kristin Osen m.fl. OSEN   her
2020/14 20210222 22.02.2021 Utgående brev Referat fra siste møte, samt info om møtet i januar Gunhild Osen m.fl. OSEN   her
2020/450 20210222 22.02.2021 Utgående brev 5020/19/3 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av hytte. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2021/9 20210219 19.02.2021 Inngående brev 5020/1/125 - Beskjæring av trær Bård Even Relling OSEN   her
2018/88 20210219 19.02.2021 Inngående brev Avvent signering av databehandleravtale om chat- og chatbot-tjeneste på nav.no KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
Ingen tilgang 20210219 19.02.2021 Inngående brev Årsrapport - Nordre Fosen Vannområde 2020 FOSEN PLAN OG MILJØ AS OSEN   her
2021/50 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Sium, Yonas Haile OSEN   her
2021/132 20210219 19.02.2021 Inngående brev Årsrapport 2020 - Ørland eldreråd Ørland kommune OSEN   her
2015/714 20210219 19.02.2021 Inngående brev Informasjon om utsettelse av avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2021/17 20210219 19.02.2021 Utgående brev 5020/32/7/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til hytte ved Fjøsvatnet. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2021/130 20210218 18.02.2021 Inngående brev Møtereferat styremøte Brannvesenet Midt IKS 17.02.2021 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2019/371 20210218 18.02.2021 Inngående brev Grunnboken er rettet - 5020/1/128 STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/240 20210218 18.02.2021 Inngående brev Informasjon til alle kommuner i Trøndelag om tiltakspakke sårbare eldre 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/99 20210218 18.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 08.02.2021 Svein Olav Sørmeland OSEN   her
2021/12 20210218 18.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/11/17 Hugo Dybsland OSEN   her
2021/12 20210218 18.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/1 og 8/1 og 4 Egil Barland OSEN   her
2021/17 20210218 18.02.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg til hytte ved Fjøsvatnet - Osen 32/7 - 2 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/126 20210217 17.02.2021 Inngående brev Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt offentlige anskaffelser REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2021/103 20210217 17.02.2021 Inngående brev Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg KONSEK TRØNDELAG IKS OSEN   her
2021/103 20210217 17.02.2021 Inngående brev Møteprotokoll - kontrollutvalget i Osen 16.02.2021 KONSEK TRØNDELAG IKS OSEN   her
2021/125 20210217 17.02.2021 Inngående brev Bestilling av megerlinformasjon fra Infoland 5795189 -A- AMBITA AS OSEN   her
2021/62 20210217 17.02.2021 Inngående brev Svar til Osen kommune - muligheter og rettigheter for et eventuelt salg av kommunal kai i fiskerihavnen - Sætervika fiskerihavn Kystverket OSEN   her
2018/410 20210217 17.02.2021 Inngående brev Eiendomsmegler BOLI EIENDOMSMEGLING AS OSEN   her
2021/119 20210216 16.02.2021 Inngående brev Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv på Fosen Miljødirektoratet OSEN   her
2020/60 20210216 16.02.2021 Inngående brev Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen Helsedirektoratet OSEN   her
2021/16 20210216 16.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Skjærvøy vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/122 20210216 16.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Marius Osen OSEN   her
2021/12 20210216 16.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/27/6/3 Janne Kristin Osen OSEN   her
2021/12 20210216 16.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/27/6/3 Stig Elden OSEN   her
2019/244 20210216 16.02.2021 Inngående brev Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen Justis- og beredskapsdepartementet OSEN   her
2021/118 20210216 16.02.2021 Inngående brev Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag Helse Midt-Norge RHF OSEN   her
2018/144 20210216 16.02.2021 Utgående brev 5020/29/38 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/pbl. § 1-9 for oppføring av tilbygg hytte. Marius Osen OSEN   her
2018/764 20210216 16.02.2021 Utgående brev 5020/29/38 - Marius Osen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. Marius Osen OSEN   her
2020/499 20210216 16.02.2021 Utgående brev Fremtidig lederstruktur innenfor Pleie og Omsorg Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/710 20210216 16.02.2021 Utgående brev 5020/32/9 - Høring vedrørende deling av eiendom STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/48 20210216 16.02.2021 Utgående brev Strategipapir for Osen kommune - Driftseksjonen 2021 - 2023 Museet Midt MUSEET MIDT IKS m.fl. OSEN   her
2021/16 20210215 15.02.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport Skjærvøy vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/16 20210215 15.02.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/26 20210215 15.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Jo Terje Stein OSEN   her
2018/88 20210212 12.02.2021 Inngående brev Chat og chatbot for kommunale sosiale tjenester – databehandleravtale må inngås for å sikre behandlingsgrunnlag NAV OSEN   her
2021/114 20210212 12.02.2021 Inngående brev Forespørsel om oppmerking av parkeringsplass Skjærvøya Grendalag v/Andreas Rødøy OSEN   her
2021/26 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling - sektorleder UM Markus Nærheim OSEN   her
2021/16 20210212 12.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2021/16 20210212 12.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2021/16 20210212 12.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/695 20210212 12.02.2021 Inngående brev Klage på manglende tilrettelegging og fortsatt brudd på likestillings og diskrimineringsloven Ingrid Svee Nordmeland OSEN   her
2020/636 20210212 12.02.2021 Inngående brev Tiltak i beiteområder - tildelingsbrev til kommunene i 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/50 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad på sommerjobb Abdirizakh Ahmed Dayib OSEN   her
2021/112 20210211 11.02.2021 Inngående brev 5020/39/1/3 - Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2020/60 20210211 11.02.2021 Inngående brev Hvordan opprettholde arbeidstidsreglene i koronatiden? Arbeidstilsynet OSEN   her
2020/352 20210210 10.02.2021 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2021 NAV OSEN   her
2021/110 20210210 10.02.2021 Inngående brev Redningsselskapet "Ressursplan 2021" - RS Trøndelag, Møre og Romsdal Redningsselskapet OSEN   her
Ingen tilgang 20210210 10.02.2021 Inngående brev Rapportering for 2020 - Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/16 20210210 10.02.2021 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - Fosen OSEN   her
2021/16 20210210 10.02.2021 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF NORLAB AS - Fosen OSEN   her
2021/109 20210210 10.02.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - vitenskapelige studier/dokumenter ang. korona c19fakta.com OSEN   her
2020/48 20210210 10.02.2021 Inngående brev Driftstilskudd 2021 - Museet Midt Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/103 20210209 09.02.2021 Inngående brev Møteinnkalling til møte i kontrollutvalget den 16.02.2021 - Ettersendelse av dokumenter Konsek Trøndelag IKS OSEN   her
2021/103 20210209 09.02.2021 Inngående brev Møteinnkalling til møte i kontrollutvalget den 16.02.2021 Konsek Trøndelag IKS OSEN   her
2021/102 20210209 09.02.2021 Inngående brev Datasikkerhets- og beredskapstiltak i kommunal sektor KS OSEN   her
2021/46 20210209 09.02.2021 Inngående brev Nabovarsel vedr. delriving av Strandaveien 286 Tore Løkke AS OSEN   her
2021/104 20210209 09.02.2021 Inngående brev Vedrørende re-etablering / utskifting av fyrlykter i Trøndelag fylke STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210209 09.02.2021 Inngående brev Høring om endringer i alkoholforskriften – Vinmonopolets innførsel av vareprøver Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210209 09.02.2021 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/451 20210209 09.02.2021 Utgående brev 5020/14/12 - Ken Høvik - søknad om tillatelse til tiltak for riving av bygg samt planering av fylling. Ken Ragnar Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20210208 08.02.2021 Inngående brev Nord-Trøndelag krisesenter IKS - endringer i selskapsavtale - behandling i kommunestyret NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS OSEN   her
2021/25 20210208 08.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Karina Høvik OSEN   her
2021/25 20210208 08.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Siri Terese Aamodt OSEN   her
2020/710 20210208 08.02.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendom - Osen 32/9 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad om svar på ferievikariat 2021 rachel vla OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad og svar på ferievikariat 2021 Larissa Andersen OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad og svar på ferievikariat 2021 GRACE BLENGSLI OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad og svar på ferievikariat 2021 Marianne Thanem OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad og svar på ferievikariat 2021 Dovile Janciuliene OSEN   her
2021/50 20210206 06.02.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Michalak-Karkosz, Agnieszka Anna OSEN   her
2021/16 20210205 05.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/98 20210205 05.02.2021 Inngående brev Kommunal Rapport ber som vanlig om leverandørdata for fjoråret Kommunal-Rapport - Data Kommunal Rapport OSEN   her
2021/98 20210205 05.02.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Oversikt over kommunens leverandører Norpublica - Audun Hasvik OSEN   her
2021/120 20210205 05.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 15/35 Kystplan AS OSEN   her
2021/106 20210205 05.02.2021 Inngående brev Tildeling av tilskuddsmidler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/46 20210205 05.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Tore Løkke A/S OSEN   her
2021/99 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 13.01.2021 Bror Ove Hestmo OSEN   her
2021/99 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 29.01.2021 Bror Ove Hestmo OSEN   her
2021/99 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 04.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/99 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato Bror Ove Hestmo OSEN   her
2019/244 20210204 04.02.2021 Inngående brev Rekruttering av kommuner til pilotprosjekt i ekstern veiledning av barnehageeier STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/281 20210203 03.02.2021 Inngående brev Årsrapport for 2020 AVARN SECURITY AS, avd. Verdal OSEN   her
2021/105 20210203 03.02.2021 Inngående brev Tildelingsbrev - kommunale SMIL-midler 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210202 02.02.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/242 20210202 02.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta i videre pilotering av lærerspesialister 2021 Kunnskapsdepartementet OSEN   her
2020/60 20210202 02.02.2021 Inngående brev Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold (papirløse) Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20210202 02.02.2021 Inngående brev Kommunenes tilsyn med covid-19-forskriften Postmottak KMD OSEN   her
Ingen tilgang 20210202 02.02.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021 Skatteetaten OSEN   her
2018/645 20210202 02.02.2021 Inngående brev Leve hele livet Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2021/25 20210202 02.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Berit Elline Nilssen OSEN   her
2020/60 20210202 02.02.2021 Utgående brev Streaming av møter i politiske organ Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/751 20210202 02.02.2021 Utgående brev Alkoholomsetning 2020 - bevillingsavgift 2021 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2020/63 20210201 01.02.2021 Inngående brev Høringsinnspill Skjærvøya grendalag OSEN   her
2021/25 20210201 01.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Vegard Lund OSEN   her
2021/25 20210201 01.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Ronja C Strand Brattgjerd OSEN   her
2020/695 20210201 01.02.2021 Inngående brev Henvendelse parkering barnehage. Odd Erlend Nordmeland OSEN   her
2020/109 20210131 31.01.2021 Inngående brev Oppfølging hovedutvalgsleder Næring, Terje Sørvik, Søknad fra Osen kommune på forbedret tilskuddsordning til etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag Trondelagfylke - Terje Sørvik OSEN   her
2018/645 20210128 28.01.2021 Inngående brev Eldrereformen Leve hele livet og prioritering innenfor øremerkede tilskudd STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/685 20210128 28.01.2021 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen næringsfond Vingsand rorbuer v/Trygve Rånes OSEN   her
2021/107 20210128 28.01.2021 Inngående brev Ombudsmannens rapporter om dispensasjoner i strandsonen SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN OSEN   her
2021/12 20210128 28.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/27/6/3 Janne Kristin Osen OSEN   her
2020/685 20210128 28.01.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra regionalt næringsfond Covid 19 - Vingsand Rorbuer ANS VINGSAND RORBUER ANS OSEN   her
Ingen tilgang 20210127 27.01.2021 Inngående brev Protokoll representantskapsmøte 04.11.2020 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2021/70 20210127 27.01.2021 Inngående brev Tilbud på befaring ras Multiconsult - Hagen, Sverre OSEN   her
2021/70 20210127 27.01.2021 Inngående brev Ras vei Setran Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
2019/14 20210127 27.01.2021 Inngående brev Høringsutkast til rapport fra forvaltningsrevisjon av internkontroll og kvalitet i pleie og omsorg REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2020/710 20210127 27.01.2021 Inngående brev Vedr. 202106415-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av tomt på gnr 32/9 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/17 20210127 27.01.2021 Inngående brev Vedr. 202106401-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til hytte på gnr 32/7/2 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/104 20210126 26.01.2021 Inngående brev Informasjon vedrørande re-etablering av fyrlykter - Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2018/563 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leieavtale båtplasser nr. 7 ved flytebrygge, Strand havn Hallgeir Aune OSEN   her
2018/563 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leieavtale for båtplass nr. 1 ved flytebrygge, Strand havn JANN IVAR SÆTHER OSEN   her
2018/563 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leieavtale for båtplass nr. 4 ved flytebrygge, Strand havn Mindor Laurits Strand OSEN   her
2021/16 20210125 25.01.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/50 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad om sommervikariat Liu - Alicia Bertilsson m. fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210125 25.01.2021 Utgående brev Sluttrapport søknad 2020-0208 helsefremmende tiltak,forebyggende arbeid Trøndelag 2020. Trøndelag Fylkeskommune OSEN   her
2021/50 20210125 25.01.2021 Utgående brev Forespørsel til deg som var ferievikar 2020 Elin Nordmeland m.fl. OSEN   her
2021/25 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Ina Emilie By OSEN   her
2021/25 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Malin A Strand Sørgjerd OSEN   her
Ingen tilgang 20210125 25.01.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte trinn 2 - nytt tilbud på hurtigbåt fra 2024 Atb OSEN   her
2019/17 20210125 25.01.2021 Utgående brev Individuelt tilrettelagt skoleskyss - samarbeidsavtale ATB - 2021/2022 og 2022/2023 - tilbakemelding AtB OSEN   her
2021/55 20210122 22.01.2021 Inngående brev Møteprotokoll - Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 18. januar 2021 Namdal regionråd OSEN   her
2021/54 20210122 22.01.2021 Inngående brev Utplassering (YFF) i bedrift våren 2021 og skoleåret 2021 - 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/49 20210122 22.01.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger, søknad om motorferdel Vassdølin hytteeierforening Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2021/41 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Rasmussen, Maiken Larsen OSEN   her
2021/20 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Vidar OSEN   her
2020/495 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for hele tiltaket SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2020/495 20210122 22.01.2021 Utgående brev 5020/16/27 - Sjømark Byggesøknader AS - Søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver - Siv Sandø, Trondeim. SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2020/495 20210122 22.01.2021 Utgående brev 5020/16/27 - Foreløpig svar på søknad om rammetillatelse SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2020/139 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Dahl, Stig Andre OSEN   her
2020/153 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Brattgjerd, Arve Meidel OSEN   her
2020/136 20210122 22.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - landing med helikopter på Buholmråsa fyr og ved samfunnshuset på Seter KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. OSEN   her
2020/690 20210122 22.01.2021 Utgående brev 5020/39/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utedo ved utleiehytte Elgsjøen. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/612 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Thorsen, Arve OSEN   her
2019/749 20210121 21.01.2021 Inngående brev Bli med på Vårryddedagen lørdag 13. mars – Strandryddeuka flyttes til høsten Hold Norge Rent OSEN   her
2021/46 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Tore Løkke A/S OSEN   her
2021/49 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Kjell Petter OSEN   her
2020/282 20210121 21.01.2021 Inngående brev Pålegg om retting av avvik i henhold til tilsynsrapport BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/34 - HD Plan & Arkitektur AS - Søknad om igangsettingstillatelse tømrerarbeider. Tiltakshaver - Nordmeland gårdshotell. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/3 - Nordmeland gårdshotell - foreløpig svar på søknad om rammetillatelse. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/34 - HD Plan og Arkitektur AS - Søknad om rammetillatelse for Nordmeland Gårdshotell. Tiltakshaver - Signe og Jørn Nordmeland, Steinsdalen. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/34 - HD Plan og Arkitektur AS - Søknad om igangsettingstillatelse gravearbeider, utvendig VA og fundament. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2021/40 20210120 20.01.2021 Inngående brev Høring av utkast til ny samarbeidsavtale med NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag OSEN   her
2021/93 20210120 20.01.2021 Inngående brev Behandling av søknader om avkjørsler og dispensasjoner fra byggegrense fra fylkesveg - informasjon om praksis Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/41 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Rasmussen, Maiken Larsen OSEN   her
2021/16 20210120 20.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/17 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplanens arealdel Tor Olav Lyng OSEN   her
Ingen tilgang 20210119 19.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021 Skatteetaten OSEN   her
2021/6 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Audhild Renate Osen OSEN   her
2020/690 20210119 19.01.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av utedo ved utleiehytte ved Bjørnør Sør 21 ved Elgsjøen - Osen 39/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/17 20210119 19.01.2021 Inngående brev Byggesøknad Tor Olav Lyng OSEN   her
2021/16 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2019/244 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/63 20210118 18.01.2021 Inngående brev Svar på høring kommunedelplan for vann - Mattilsynet Mattilsynet OSEN   her
2021/35 20210118 18.01.2021 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunene 2021 Statsforvalteren i Trøndelag OSEN   her
2020/684 20210118 18.01.2021 Utgående brev Klage på vedtak i sak 94/20. Lekkasje på privat vannledning - pålegg om dekning av kostnader Line Stein OSEN   her
2020/644 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/8 20210115 15.01.2021 Inngående brev Digitalisering i offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2021/37 20210115 15.01.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier Statens vegvesen OSEN   her
2021/25 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - pedagog Havgløtt barnehage Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2020/317 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2021/9 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om skogrydding Lauvåsen Gøran Bratberg OSEN   her
2021/25 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - pedagog Havgløtt barnehage Gøril By OSEN   her
2021/24 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021 Kulturdepartementet OSEN   her
2020/511 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning Kystverket OSEN   her
2021/26 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utlysningstekst Hjemmeside mm OSEN   her
2021/6 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utlysningstekst Hjemmeside mm OSEN   her
2021/25 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utlysningstekst Hjemmeside mm OSEN   her
2018/563 20210113 13.01.2021 Utgående brev Leie av båtplass nr. 2 ved flytebrygge, Strand havn. Filip Mandryk OSEN   her
2018/563 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge i Strand havn Filip Mandryk OSEN   her
2019/765 20210113 13.01.2021 Utgående brev Ønske om skriftlig tilbakemelding etter nedlegging av skole og endring av skolekretsgrense i Osen kommune Atb - Sissel Hagen OSEN   her
2018/563 20210113 13.01.2021 Utgående brev Oppsigelse av tildelt båtplass arne lona OSEN   her
2021/17 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Monica Asp Lyng m.fl. OSEN   her
2021/34 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kommunedelplan for naturmangfold – ny veileder og tilskuddsordning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/696 20210112 12.01.2021 Inngående brev Ekstra vedlikehold på fylkesveg Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/645 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet Helsedirektoratet OSEN   her
2021/18 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Helsenor OSEN   her
2021/17 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oppdaterte tegninger Tor Olav Lyng OSEN   her
2020/747 20210111 11.01.2021 Inngående brev Revidert Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport. Fosen Atb OSEN   her
Ingen tilgang 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport Atb OSEN   her
2021/19 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) Justis- og beredskapsdepartementet OSEN   her
2021/21 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tillatelse til bruk av båser for fangst av gaupe under kvotejakt på gaupe i 2021 - Johan Kvernland STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/20 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Vidar OSEN   her
2020/491 20210108 08.01.2021 Inngående brev Månedsbrev for desember til skattekreditorene Skatteetaten OSEN   her
2019/641 20210108 08.01.2021 Inngående brev Bytte av snøskuter på løyve Robert Buarø OSEN   her
2021/16 20210108 08.01.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/490 20210107 07.01.2021 Inngående brev Utfyllende informasjon ang. nettstasjon ved Urdsøra TENSIO TS AS OSEN   her
2019/81 20210107 07.01.2021 Inngående brev Skjemaet for den årlige rapporteringen for avløpsanlegg er åpen MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2020/690 20210107 07.01.2021 Inngående brev Vedr. 202035641-4 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utedo ved utleiehytte Elgsjøen - 39/1 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/723 20210107 07.01.2021 Utgående brev Ref. nr.: 2019/12716: Høringsinnspill- Innføring av avgift på produksjon av fisk, Osen kommune Skatteetaten OSEN   her
2020/680 20210107 07.01.2021 Utgående brev Søknad om omdisponering av dyrkajord - Jan-Thore Pettersen Jan-Thore Pettersen OSEN   her
2021/13 20210106 06.01.2021 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/725 20210106 06.01.2021 Inngående brev Garantiansvar fordelt på kommunene 2020 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2021/5 20210106 06.01.2021 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2020 - Elg Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN   her
Ingen tilgang 20210106 06.01.2021 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - ROS analyse KS - Sissel Haugen Daldosso OSEN   her
Ingen tilgang 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2021/5 20210106 06.01.2021 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2020 - rådyr Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN   her
2021/12 20210106 06.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/32/7/2 Monica Asp Lyng OSEN   her
2021/12 20210106 06.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/87 May Kristin Lorvik OSEN   her
2020/570 20210106 06.01.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/836 20210106 06.01.2021 Utgående brev Skjervøya vannverk MATTILSYNET OSEN   her
2018/456 20210106 06.01.2021 Utgående brev Salg av parsell fra Gnr 20 bnr. 8 fra Osen kommune til Pål Sørgjerd Pål Arve Sørgjerd m.fl. OSEN   her
2021/9 20210105 05.01.2021 Inngående brev Fjerning av Kratt/trær mot eiendom 5020-14/237 Ivar-Richard Hepsø OSEN   her
2020/63 20210105 05.01.2021 Inngående brev Uttalelse - kommunedelplan for vann 2021 - 2033 - Statsforvalteren STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/598 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv May-Britt Næss Strand OSEN   her
2021/6 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Eirill-Anita H Haugen OSEN   her
2021/10 20210105 05.01.2021 Inngående brev Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/63 20210105 05.01.2021 Utgående brev Høring kommunedelplan for vann i Osen kommune 2021 - 2033 MATTILSYNET m.fl. OSEN   her
2020/684 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på: klage på vedtak om pålegg om dekning av kostnader ifm vannlekkasje Line Stein OSEN   her
2016/3972 20210105 05.01.2021 Utgående brev Vedr. planer om utskifting av veilys i Engan boligfelt John Are Hagen m.fl. OSEN   her
2019/671 20210105 05.01.2021 Utgående brev 5020/14/167 - Egil Aune - redskapsbod Egil Aune OSEN   her
2020/684 20210105 05.01.2021 Utgående brev Referat fra møte med Line Stein og Ståle Øverdal vedr. vannlekkasje lørdag 07.11.20. Line Stein OSEN   her
2020/684 20210105 05.01.2021 Utgående brev Lekkasje på privat vannledning - Pålegg om dekning av kostnader. Line Stein OSEN   her
2020/109 20210105 05.01.2021 Utgående brev Søknad fra Osen kommune på forbedret tilskuddsordning til etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag Postmottak Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/257 20210105 05.01.2021 Utgående brev 5020/29/1 - Ferdigattest for rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - John Are Hagen, Steinsdalen ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2021/2 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om støtte fra Osen næringsfond Bror Ove Hestmo OSEN   her
2016/5150 20201231 31.12.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Thomas Osen OSEN   her
2020/752 20201231 31.12.2020 Utgående brev Revidert samarbeidsavtale mellom Helse NT HF og kommunene i Nordre- Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG HF OSEN   her
2020/167 20201230 30.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Martingården - Vår ref 202036205 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/167 20201230 30.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Krommen - Vår ref 202007759 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/167 20201229 29.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Hestmoen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/167 20201229 29.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - Fv. 715 Urdskaret - Forsamlingshuset Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2017/631 20201229 29.12.2020 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for utvidelse av Nord-Fosen pukkverk i Osen kommune. Tiltakshaver: Tore Løkke AS. Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2017/631 20201229 29.12.2020 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for utvidelse av Nord-Fosen pukkverk i Osen kommune. Tiltakshaver: Tore Løkke AS. Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2017/219 20201229 29.12.2020 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for 2019 Bergen kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20201229 29.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på endring av SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2020/283 20201223 23.12.2020 Inngående brev Skoleskyssinfo 4-2020 Atb OSEN   her
Ingen tilgang 20201223 23.12.2020 Inngående brev Vedlegg til dokument 19_0060-11 - Rutetilbud Fosen fra august 2021 Atb - AtB AS OSEN   her
2020/26 20201223 23.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/746 20201223 23.12.2020 Inngående brev Høringsbrev om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak Helsedirektoratet OSEN   her
2020/747 20201223 23.12.2020 Inngående brev Innbydelse til dialog -om rutetilbudet og skoleskyssmøter for 2021 ATB AS OSEN   her
2021/4 20201223 23.12.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av nausttomt fra gnr 39 bnr 1 i Vassdølin hyttefelt planområde B2 Statskog SF OSEN   her
2020/579 20201223 23.12.2020 Utgående brev 5020/13/12 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for oppføring av uthus. Ivar Dagfinn Hepsø OSEN   her
2020/579 20201223 23.12.2020 Utgående brev 5020/13/12 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving og oppføring av nytt uthus. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/490 20201222 22.12.2020 Utgående brev 5020 - Søknad om dispensasjon for nettstasjoner i Osen kommune - tilleggsopplysninger. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/490 20201222 22.12.2020 Utgående brev Vedr. Tensio AS sitt nye 22 kV kabelanlegg fra Vik i Roan til Strand i Osen Jan Petter Moan OSEN   her
Ingen tilgang 20201222 22.12.2020 Inngående brev Informasjon om rutetilbudet fra august 2021 Atb - noreply@atb.no OSEN   her
2020/743 20201222 22.12.2020 Inngående brev Informasjon om viktig endring i matrikkellov og forskrift vedrørende fullføring av forretninger og Fylkesmannens vedtaksmyndighet Kartverket OSEN   her
2020/745 20201222 22.12.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ketil Sundnes OSEN   her
2020/282 20201222 22.12.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel om pålegg, utelatt tilbakemelding BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/579 20201222 22.12.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - riving og oppføring av nytt uthus - Osen 13/12 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/748 20201222 22.12.2020 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2021 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 Olje- og energidepartementet OSEN   her
2018/563 20201221 21.12.2020 Inngående brev Vedr. tildeling av båtplass ved flytebrygge i Strand havn Filip Mandryk OSEN   her
2019/724 20201221 21.12.2020 Inngående brev 5020- gnr. 33, bnr. 1 og fnr. 16, anleggsnummer 23893, fra Biovac Environmental Technology AS - spørsmål om inngått serviceavtale. Biovac - Geir Vestby OSEN   her
2020/26 20201221 21.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/26 20201221 21.12.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/490 20201221 21.12.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av nettstasjon ved Urdsøra - Tensio AS - Osen 15/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/490 20201221 21.12.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av nettstasjon ved Sørjer - Tensio AS - Osen 36/36 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av kommunale gebyr innen VAR-området MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20201221 21.12.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd fra regionalt næringsfond - Karmaceli AS KARMACELI AS OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av betalingssatser innen Utvikling og Miljø Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av kommunale gebyr innen VAR-området Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av husleiesatser for kommunale boliger Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av betalingssatser innen oppvekst og kultur Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av satser for egenbetaling Pleie og omsorg Osen kommune v/Jorun Haugan m.fl. OSEN   her
2017/691 20201218 18.12.2020 Inngående brev Rundskriv I-1/2021 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/698 20201218 18.12.2020 Inngående brev Kundebrev nr. 2 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2020/491 20201218 18.12.2020 Inngående brev Margin og marginavsetning - Inntekt fra naturressursskatt Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/167 20201218 18.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Torvenget - Vår ref 202007759 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/281 20201218 18.12.2020 Inngående brev Salgs- og skjenkebevillingskontroller i Osen 20.11.2020 AVARN SECURITY AS OSEN   her
2020/738 20201218 18.12.2020 Inngående brev Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021 - endringer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/739 20201218 18.12.2020 Utgående brev Forespørsel om redusert husleie - Eldresenteret Osen Ungdomslag v/Unni Nordmeland OSEN   her
2019/244 20201218 18.12.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar om tilskuddsordninger innen helse og omsorgsområdet 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201218 18.12.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 5020/20/24 Tony Nilsen OSEN   her
2019/371 20201218 18.12.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/371 20201218 18.12.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Rannveig Munkeby Arentz m.fl. OSEN   her
2019/371 20201218 18.12.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jan Fredrik Arentz m.fl. OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Inngående brev Rundskriv I-7/2020 - Rundskriv om kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/615 20201217 17.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding til kommunene i Helse Nord - Trøndelag sitt nedslagsfelt - Nye LIS 1 - plasser - tildeling Næroysund Kommune - Ivar Kvalø OSEN   her
2020/167 20201217 17.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Nordmelandsfossen - Fuglmoen - Vår ref 202017000 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2017/417 20201217 17.12.2020 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/167 20201217 17.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Sørgjer- Vår ref 202031776 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/430 20201217 17.12.2020 Inngående brev Informasjon fra Valgdirektoratet desember 2020 Valgdirektoratet OSEN   her
Ingen tilgang 20201217 17.12.2020 Inngående brev Etterlyser avtale for service og vedilkehold på renseanlegg NORoption AS OSEN   her
2019/724 20201217 17.12.2020 Inngående brev Vann og avløp: Monteringskort Jarl-Inge Høvik, g/bnr 33/1, anleggsnummer 23893, fra Biovac Environmental Technology AS BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS OSEN   her
2020/219 20201217 17.12.2020 Inngående brev Fyrverkerisesongen 2020/2021 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap OSEN   her
2020/167 20201217 17.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - GSV Osen sentrum FV 715 - Vår ref 202027594 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/167 20201217 17.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Fornying av kulvert Nordelv Søndre Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/733 20201217 17.12.2020 Inngående brev 20/6703-1 Høring - Gjennomføring av stortings- og sametingsvalget i 2021 - Forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Inngående brev Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smittesituasjonen Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/734 20201217 17.12.2020 Inngående brev Vaskeavtale tannklinikk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/397 20201217 17.12.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2020 tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2019/244 20201217 17.12.2020 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for personvernombud 16 februar 2021 Sarpsborg kommune OSEN   her
2020/128 20201217 17.12.2020 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 15.12.20 Brannmidt - Håvard Bye OSEN   her
2019/240 20201217 17.12.2020 Inngående brev Orientering om endring i internkontrollplikten etter barnevernloven Bufetat OSEN   her
2019/81 20201217 17.12.2020 Inngående brev Informasjon om føringer og krav på avløpsområdet – skjerping av rensekrav og varsel om mulig oppdatering av tillatelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201217 17.12.2020 Inngående brev Innbydelse til dialog- om rutetilbudet og skoleskyssmøter for 2021 AtB OSEN   her
2019/244 20201217 17.12.2020 Inngående brev Vedr. 20-08032-2 - Forespørsel om deltakelse i IMDis kommuneundersøkelse 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
Ingen tilgang 20201217 17.12.2020 Utgående brev Dokumentert opplæring av servicepersonell - skriftlig avtale med kommunen NOROPTION AS OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Utgående brev Streaming av møter i politiske organer Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/219 20201217 17.12.2020 Utgående brev Svar: Søknad om utsatt søknadsfrist for handel med fyrverkeri 2020 NORSK FYRVERKERIFORENING OSEN   her
2020/570 20201217 17.12.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Pål Arve Sørgjerd m.fl. OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Utgående brev Utvidet adgang til bruk av fjernmøter i politiske organer - Osen kommune Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/720 20201217 17.12.2020 Utgående brev 5020 - Ny anløpskai for hurtigbåt - Sandviksberget. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/563 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oppsigelse av tildelt båtplass arne lona OSEN   her
Ingen tilgang 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oppsummering av Fylkesmannens kartlegging av krisesentertilbudet i fylket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20201216 16.12.2020 Inngående brev Påminnelse - Invitasjon til undersøkelse Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2020/60 20201216 16.12.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 7 - Om kommunikasjonstiltak i koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine OSEN   her
2015/6401 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oversendelse - Søknad om fornyelse av eksisterende tillatelse for flytebrygge ved Petter Hepsøes vei - Strand havn Kystverket OSEN   her
2020/63 20201216 16.12.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes svar på høring - kommunedelplan for vann 2021 - 2033 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/656 20201216 16.12.2020 Utgående brev Ønsket plassering av gangfelt ved strand skole i Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/656 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020 - Søknad om utbetaling av tilskudd fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2020. Deres ref. 201954492/80. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/636 20201216 16.12.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av skogfond Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2019/656 20201216 16.12.2020 Utgående brev Etterlysning av godkjent Trafikksikkerhets tiltak 2020, Dag Ystad m.fl. OSEN   her
2020/570 20201216 16.12.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Pål Arve Sørgjerd OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev Befaring Hopenveien - mandag 17.08.20 STEIN MASKIN AS OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev forespørsel om pris på utskifting av stikkrenner - Hopen Stein Maskin AS OSEN   her
2019/656 20201216 16.12.2020 Utgående brev Innmelding av tiltak på trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020 - Utbedring av vei Hopen. Tildeling av tilbud. STEIN MASKIN AS m.fl. OSEN   her
2020/570 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020/20/8 Vedtak om fradeling av jordbruksareal til Pål Sørgjerd Pål Arve Sørgjerd OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020 - Oppgradering av kommunal vei til Hopen - forespørsel om pristilbud. ROAN MASKIN AS m.fl. OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020 - behov for massedeponi v/ Hopenfjorden. Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev deponering av røtter og gravemasser Sebkort - Marit.Hopen@sebkort.no OSEN   her
2019/716 20201215 15.12.2020 Utgående brev 5020 - 12/88 - Fradeling av areal på Vingsand til Trygve Rånes og Tore Bjørsvik Tore Bjørsvik m.fl. OSEN   her
2019/716 20201215 15.12.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Tore Bjørsvik m.fl. OSEN   her
2019/716 20201215 15.12.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Trygve Olav Rånes m.fl. OSEN   her
2020/726 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Arve Meidel Brattgjerd OSEN   her
2020/704 20201215 15.12.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/716 20201215 15.12.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/720 20201215 15.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding - myndighet og saksbehandling - søknad om utfylling i sjø for ny anløpskai for hurtigbåt - Sandviksberget - Osen 14/117 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/677 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra arealformål, samt bruksendring for deler av eiendommen 20/84 AUTO'N AS OSEN   her
2020/570 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget konsesjon på erverv av eiendommen Osen 20/234 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/729 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 - John Richard Gjetvik FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/729 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt - 2020 - Tina E Rånes Tinglum FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/729 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 - Morten Agnar Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/729 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt - 2020 - Hans Petter Hestmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/723 20201211 11.12.2020 Inngående brev E-post mottatt / E-mail received - SOL000022854832 bekreftelse på mottak av høringsinnspill fra Osen kommune Skatteetaten - AT SKD Dokf Høringsinnspill OSEN   her
2016/5419 20201211 11.12.2020 Inngående brev Klage på vedtak i sak PS 61/20 Reguleringsplan for Skautjønna hytteområde Nord-Trøndelag reinbeiteområde OSEN   her
2019/749 20201211 11.12.2020 Inngående brev Tilsagn om støtte/ Rydd Norge Trøndelag Salt - Sverre Julian Helmersen Håpnes OSEN   her
2020/722 20201211 11.12.2020 Inngående brev Ny samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken Trondelagfylke - Irene Rosenblom OSEN   her
2020/60 20201211 11.12.2020 Inngående brev Fordeling og anmodning om utbetaling av ekstra skjønnsbevilgning nysaldert budsjett 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/737 20201211 11.12.2020 Inngående brev Orientering om forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg Statens vegvesen OSEN   her
2020/721 20201210 10.12.2020 Inngående brev Kartlegging av status i kommunene i Trøndelag - Demensplan 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2015/1990 20201210 10.12.2020 Inngående brev Innmelding av vannovervåkingsbehov for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20201210 10.12.2020 Inngående brev Kommunale planer for forestående vaksinasjon mot covid-19 – ferdigstillelse innen 18. desember HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/99 20201210 10.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - Årsmelding 2020 fra kontrollutvalget i Osen kommune Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20201210 10.12.2020 Inngående brev Fremsending av sak - Forvaltningsrevisjon 2019/2020 - Internkontroll i barnevernet, Osen kommune - sluttbehandling av rapport Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20201210 10.12.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune - 08.12.2020 Kontrollutvalget OSEN   her
Ingen tilgang 20201210 10.12.2020 Inngående brev Invitasjon til kommunedialog trinn 2 - Nytt hurtigbåttilbud fra 2024 ATB AS OSEN   her
2020/684 20201210 10.12.2020 Inngående brev Klage på vedtak om pålegg om dekning av kostnader ifm vannlekkasje Line Stein OSEN   her
2020/510 20201210 10.12.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 24/3 HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2019/244 20201210 10.12.2020 Inngående brev Invitasjon til undersøkelse Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2017/487 20201209 09.12.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2021 LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2018/640 20201209 09.12.2020 Inngående brev Oppdrettsanlegg utan forureinande utslepp Naturvernforbundet Trøndelag - Norske lakseelver OSEN   her
2020/732 20201209 09.12.2020 Inngående brev Utsendelse av høring om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy til alle kommunene Statens vegvesen OSEN   her
2018/841 20201209 09.12.2020 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/626 20201209 09.12.2020 Inngående brev Vedkommende fastsetting av vederlag for kommunale kaier i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/636 20201209 09.12.2020 Inngående brev Ekstra tildeling av NMSK midler i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/716 20201208 08.12.2020 Inngående brev Fullmakt Osen kommune v/John Einar Høvik OSEN   her
2020/234 20201208 08.12.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 03.12.2020 Harald Stein OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Tina Rånes Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Kim-Anders Skodvin Buarø Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Dybslands villsau Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Rune Sæther Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/730 20201208 08.12.2020 Inngående brev Ber om innspill til utarbeidelse av tjenestekatalog - frist 1. februar 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/720 20201208 08.12.2020 Inngående brev Tilstandsvurdering av kai på Sandviksberget i Osen Trondelagfylke - Terje Skrattalsrud OSEN   her
2020/720 20201208 08.12.2020 Inngående brev Tilstandsvurdering av kai på Sandviksberget i Osen Trondelagfylke - Terje Skrattalsrud OSEN   her
2020/720 20201208 08.12.2020 Inngående brev Sandviksberget - kai Trondelagfylke - Terje Skrattalsrud OSEN   her
2020/720 20201208 08.12.2020 Inngående brev Sandviksberget - kai Trondelagfylke - Terje Skrattalsrud OSEN   her
2020/601 20201208 08.12.2020 Inngående brev Avslag på erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Torgeir Ivar Haugen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/628 20201207 07.12.2020 Inngående brev Skolerute for skoleåret 2022-2023 - innspill i høringene TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/131 20201207 07.12.2020 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 03.12.2020 IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2019/20 20201207 07.12.2020 Inngående brev Kundebrev nr. 1 2020 - Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2020/491 20201207 07.12.2020 Inngående brev Månedsbrev for november til skattekreditorene Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/26 20201207 07.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
Ingen tilgang 20201207 07.12.2020 Inngående brev Protokoll - Representantskapsmøte Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - 01.12.2020 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS OSEN   her
2020/579 20201207 07.12.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving og oppføring av nytt uthus på gnr 13/12 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/727 20201207 07.12.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende søknad om kryssing, framføring og gravetillatelser i Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/636 20201207 07.12.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/636 20201207 07.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Hans Petter Hestmo Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/700 20201204 04.12.2020 Inngående brev Invitasjon til NHOs årskonferanse 2021 NHO OSEN   her
2020/131 20201204 04.12.2020 Inngående brev Forberedelse til beredskapsanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/3 20201204 04.12.2020 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre 29.10.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/753 20201204 04.12.2020 Inngående brev 5020/12/129 - Søknad om ferdigattest Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/317 20201204 04.12.2020 Inngående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/341 20201204 04.12.2020 Inngående brev Protokoll Representantskapsmøte Museet Midt IKS 20.11.2020 Museet Midt IKS OSEN   her
2019/598 20201204 04.12.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politisk verv - Sander Høvik Sander Freland Høvik OSEN   her
2020/719 20201204 04.12.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte - Trøndersk Matfestival - et sted nær deg OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS OSEN   her
2020/718 20201203 03.12.2020 Inngående brev Info om elektronisk meldeportal Helsetilsynet - Postmottak HTIL OSEN   her
2020/26 20201203 03.12.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2019/656 20201203 03.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding - ønsket plassering av gangfelt ved Strand skole Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/490 20201203 03.12.2020 Utgående brev 5020/36/36 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon ved gnr./bnr. 36/36 ved Sørjer i Osen kommune. Tiltakshaver - Tensio AS. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/677 20201203 03.12.2020 Inngående brev Ny søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg OLAV THORSHAUG OSEN   her
2020/200 20201203 03.12.2020 Inngående brev Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP til kundene KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP OSEN   her
2020/715 20201203 03.12.2020 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2020 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/490 20201203 03.12.2020 Utgående brev 5020/15/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon ved gnr./bnr. 15/1 ved Ursøra i Osen kommune. Tiltakshaver - Tensio AS. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Inngående brev Statusrapport for delutbetaling av spillemidler Trondelagfylke - Karen Mildrid Meland OSEN   her
2020/491 20201202 02.12.2020 Inngående brev Summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2019/247 20201202 02.12.2020 Inngående brev Fylkesvise IBU-prioriteringer 2021, nye søknader INNOVASJON NORGE OSEN   her
2020/99 20201202 02.12.2020 Inngående brev Møteinnkalling kontrollutvalget i Osen - 08.12.2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2017/380 20201202 02.12.2020 Inngående brev Anbefaling fra arbeidsgruppe: Samhandlingskoordinator helse nordre del Trøndelag KS Trøndelag OSEN   her
2018/782 20201202 02.12.2020 Inngående brev Bruk av motorkjøretøyer i utmark - forståelsen av "eier" i bestemmelsen om tillatelse til bruk av snøscooter til hytte KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/200 20201202 02.12.2020 Inngående brev Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP KLP OSEN   her
2019/763 20201202 02.12.2020 Inngående brev Valg av forliksråd og møtefullmektig for perioden 2021 - 2025 - ny dommerforsikring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/713 20201202 02.12.2020 Inngående brev Velkommen til eiermøte i TrønderEnergi 6. januar 2021 TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2019/763 20201202 02.12.2020 Inngående brev Oppnevning av forliksråd og møtefullmektig for perioden 2021 - 2024 - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20201202 02.12.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i forbindelse med juleferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/490 20201202 02.12.2020 Utgående brev Svar på forespørsel vedr. planer om tiltak innen områdekonsesjon - 22kV kabelanlegg Vik - Strand TENSIO TS AS OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Utgående brev Skjema tippemidler - ny versjon Seter turlag/Seter historielag v/Lovise Angen OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlenget frist - spillemidler Lovise Angen OSEN   her
2018/289 20201202 02.12.2020 Utgående brev Prisregulering av avtale for rett til bruk av privat veg frem til Osen/Strand vannverk Nesmo og Sørmeland veglag v/Jorleif Annar Harsvik OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Utgående brev Svar ang. forespørsel om å legge Turstier og turløyper inn i kommunedelplan for idrett og fysisk helse Lovise Angen OSEN   her
2020/624 20201202 02.12.2020 Utgående brev Høring - Forespørsel om erosjonssikring NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl. OSEN   her
2019/636 20201202 02.12.2020 Utgående brev Søknad om ekstra NMSK-Osen kommune FMTL Postmottak OSEN   her
2020/668 20201202 02.12.2020 Utgående brev 5020/39/1 - Naustområde ved Vassdølin hytteområde planområde B2. Statskog SF OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Utgående brev Statusrapport underskrevet av kommunen og oversendt Fylkeskommunen Karen Mildrid Meland OSEN   her
2020/624 20201201 01.12.2020 Inngående brev Uttalelse til tiltak i vassdrag - erosjonssikring - plastre elvekant med naturstein - Osen 31/12 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/14 20201201 01.12.2020 Inngående brev Ang. vedlikeholdet av leilighetene på Skrenten Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse OSEN   her
2020/704 20201201 01.12.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing av dokumenter på eiendommen Fokkstien 6, 14/145/4/0 og 14/145/7/0 Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS OSEN   her
2020/710 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2020/710 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2020/60 20201130 30.11.2020 Inngående brev Skjønnsmidler korona og midler til vedlikehold og rehabilitering. Fylkesmannen - Hynne, Sigrid OSEN   her
2020/48 20201130 30.11.2020 Inngående brev Strategipapir Osen 2021-23 Museetmidt - Stine Bjørntvedt OSEN   her
2021/4 20201130 30.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense langs fv 715 ved 39/1 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/759 20201130 30.11.2020 Inngående brev Havne- og farvannsloven: Bortfall av kommunale forskrifter og veiledning om kommunenes myndighet Kystverket OSEN   her
2020/60 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler korona Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her