eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/514 20200924 24.09.2020 Inngående brev Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn Human-Etisk forbund OSEN   her
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil kr 1 000 000 i tilskudd fra Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2020 til omstillingsprosjekt Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/26 20200924 24.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - Molde OSEN   her
2020/565 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak OLE B. MORK AS OSEN   her
2020/565 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg OLE B. MORK AS OSEN   her
2020/290 20200924 24.09.2020 Utgående brev 5020/12/122 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet hytteområde for oppføring av uthus. Tiltakshaver - Ståle J. Braset, Sparbu. Øyvind Holte OSEN   her
2020/391 20200924 24.09.2020 Utgående brev 5020/24/3-Søknad om omdisponering og deling av eiendom Torstein Nordmeland OSEN   her
2020/391 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Torstein Nordmeland m.fl. OSEN   her
2017/295 20200924 24.09.2020 Utgående brev Ferdigattest for bygning KOMPLETT PROSJEKTERING AS OSEN   her
2020/563 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsyn - utbetalinger til helsebemanningsbyrået Focus Care Norge AS Nidaros - Stian Hansen OSEN   her
2020/559 20200923 23.09.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for område 16, tidligere Sør-Trøndelag Tensio TS OSEN   her
2020/562 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/283 20200923 23.09.2020 Inngående brev Skoleskyssinfo 3-2020 Atb OSEN   her
2020/98 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Håvard Tangstad OSEN   her
2020/391 20200922 22.09.2020 Inngående brev Klage på kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplan - 24/3 Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/636 20200922 22.09.2020 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/667 20200922 22.09.2020 Utgående brev 5020/20/235 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2018/782 20200922 22.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/555 20200922 22.09.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Per Egil Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Eriksen OSEN   her
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anne-Lise Eriksen OSEN   her
2020/26 20200921 21.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk 15.09.20 SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/491 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten: Tidligforsendelse av rapporter 25.09.2020 Skatteetaten OSEN   her
2020/60 20200921 21.09.2020 Inngående brev Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2016/5996 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Tore Osen Landbruksdirektoratet OSEN   her
2016/5996 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Nordmeland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2017/470 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Tore Osen Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/508 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling Stig Rune Røhme OSEN   her
2020/508 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling Ralf Henning OSEN   her
2020/508 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling ***** OSEN   her
2020/26 20200921 21.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Råvann Storenget vannverk 15.09.20 SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/546 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oversendelse av signert avtale ellno@trondelagfylke.no OSEN   her
2020/552 20200918 18.09.2020 Inngående brev Svar på søknad om gravetillaltelse for reparasjon av vannledning - Fv 6300 Strandaveien. Sundet Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/502 20200917 17.09.2020 Inngående brev Om fradelt nausttomt på Brattgjerd Karin Brattgjerd Langseth OSEN   her
2020/542 20200917 17.09.2020 Inngående brev Landbrukstelling 2020, informasjon til landbrukskontorer og fylkesmenn SSB - Myrli, Harald OSEN   her
2020/540 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG - innkjøp av smittevernutstyr VG - Ane Muladal OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-19-411, Fv. 715 Steinsdalen, Almlifossen-Dettfossen. Røstad Entreprenør AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-18-529, Fv. 715 Steinsdalen, Krommen-Almlifossen. Røstad Entreprenør AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-18-446, Fv. 715 Steinsdalen, Nordmelansfossen-Fuglmoen. Røstad Entreprenør AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2018/287 20200916 16.09.2020 Inngående brev Fosen tingrett - Fosen regionråd Sør-Trøndelag tingrett - Fosen tingrett OSEN   her
2020/539 20200916 16.09.2020 Inngående brev Naturvernforbundet i Trøndelag ber om å få tilsendt nydyrkingssaker fra kommunene Naturvernforbundet OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bestilling av eiendomsopplysninger/meglerinformasjon AMBITA AS OSEN   her
2020/508 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - driftsoperatør/vaktmester Strand skole Helge Kähler OSEN   her
2020/389 20200916 16.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/389 20200916 16.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Utgående brev 5020/12/88/12 - Eiendomsskatt - klage Oskar Folland OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte 12.05.2020 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 12.05.2020 Eli Nordmeland m.fl. OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte 22.07.2020 Svein Stjern OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 22.07.2020 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Møteinnkalling 15.09.2020 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2020/522 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Harald Nilsen OSEN   her
2020/545 20200915 15.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken OSEN   her
2015/6401 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av eksisterende tillatelse for flytebrygge MK SJØSTJERNA AS OSEN   her
2020/26 20200914 14.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk 11.09.2020 SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/391 20200914 14.09.2020 Inngående brev Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering og deling av jordbruksareal - Osen 24/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2015/6626 20200914 14.09.2020 Inngående brev Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2020 Fiskeridirektoratet OSEN   her
2018/524 20200914 14.09.2020 Inngående brev Barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/533 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/439 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Laila-Jeanette L Skodvin OSEN   her
2020/77 20200914 14.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte 13.01.2020 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2020/170 20200914 14.09.2020 Utgående brev Kopi av tinglyst avtale Einar Adelstein Sørgjerd OSEN   her
2020/282 20200911 11.09.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Vingsandveien 2 - Strand skole BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Åsegg vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/508 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling som driftsoperatør/vaktmester Strand skole Emil By OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk - pukkverket SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Åsegg vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/530 20200911 11.09.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av 26/32 med 1715/29 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/531 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon fra byggegrense langs FV 715 ved eiendommen gnr. 36 bnr. 36 i Osen kommune for behandling Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/516 20200910 10.09.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 - ansatte i advokatstillinger Gisle Stødle OSEN   her
2015/6017 20200910 10.09.2020 Inngående brev 5020/20/66 - Søknad om ferdigattest - tilbygg og ombygging Osen sykeheim ARCON PROSJEKT AS OSEN   her
2018/680 20200910 10.09.2020 Inngående brev Vannsituasjonen i Steinsdalen Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2020/514 20200910 10.09.2020 Inngående brev Viser til tidligere sendt epost med to filer vedlagt via Liquid Files Domstol - Pedersen, Håkon OSEN   her
2020/514 20200910 10.09.2020 Inngående brev Prosesskriv med prosessvarsel til Oslo tingrett - tilskudd til nordiske trossamfunn Domstol - Pedersen, Håkon OSEN   her
2020/17 20200909 09.09.2020 Inngående brev Ønske om oppdatert oversikt over virksomheter med serverings- og skjenkebevilling i kommunen STIFTELSEN FONDET FOR REGIONALE VERNEOMBUD I VISSE BRANSJER OSEN   her
2020/511 20200909 09.09.2020 Inngående brev Varsling av akutt forurensningshendelser for andre enn utalarmert brannmannskap IUA Trøndelag OSEN   her
2020/509 20200909 09.09.2020 Inngående brev Klage på trafikk-situasjonen ved Einerhaugen - gjerde ved barnehagen Anja Lothe Hepsø OSEN   her
2020/454 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett Thor Gunther Saether OSEN   her
2020/26 20200909 09.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Åsegg vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2019/566 20200909 09.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/265 20200909 09.09.2020 Inngående brev Underskrevet samtykke til å stille til valg for perioden 2019-2023 Turid Johannessen OSEN   her
2020/513 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Magnar Velve OSEN   her
2020/513 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Magnar Velve OSEN   her
2019/247 20200909 09.09.2020 Inngående brev Endringer i forskrift om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/566 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Inger Paasche m.fl. OSEN   her
2019/566 20200909 09.09.2020 Utgående brev Konsesjonsfrihet ved arealoverføring STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/304 20200908 08.09.2020 Inngående brev Melding om ny part i sak for jordskifteretten Nord-Trøndelag jordskifterett OSEN   her
2020/26 20200908 08.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF Norlab AS, Fosen OSEN   her
2020/506 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/505 20200908 08.09.2020 Inngående brev Korrigeringer i vann-nett for Trøndelag NVE OSEN   her
2020/502 20200908 08.09.2020 Inngående brev Spørsmål i forhold til eiendomsgrenser Strandheim Karin Brattgjerd Langseth OSEN   her
2020/507 20200908 08.09.2020 Inngående brev UTLYSING - Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/507 20200908 08.09.2020 Inngående brev UTLYSING - OPPDATERT! - Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/26 20200908 08.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Åsegg vannverk SINTEF Norlab AS, Fosen OSEN   her
2020/510 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedr. 202028697-2 - Dispensasjon fra byggegrense 24/3 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/679 20200908 08.09.2020 Utgående brev Tilslutning til ordningen "trygt hjem for en 50-lapp" Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2015/3157 20200907 07.09.2020 Utgående brev 1633/20/137 - Knut Osen - foreløpig svar på søknad om tilknytning til kommunalt vannledning. Knut Osen OSEN   her
2020/87 20200904 04.09.2020 Inngående brev Skatteinngang pr 31.08.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2020/175 20200904 04.09.2020 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/476 20200903 03.09.2020 Inngående brev Endringer i alkoholloven HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/464 20200903 03.09.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 ***** OSEN   her
2018/772 20200903 03.09.2020 Utgående brev Søknad om sponsormidler - Osen Jeger og Fiskeforening Osen Jeger- og Fiskeforening v/Jørn Gjerdingen Pedersen OSEN   her
2019/168 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tillatelse til deling av eiendom, nausttomt - Geir Myhra Geir Arve Myhra OSEN   her
Ingen tilgang 20200903 03.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
2019/168 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Geir Arve Myhra OSEN   her
2019/124 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversending av riktig matrikkelbrev May Helen Lauten m.fl. OSEN   her
2017/295 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest KOMPLETT PROSJEKTERING AS OSEN   her
2020/493 20200902 02.09.2020 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0004 Regionalforvaltning - RF13.50 OSEN   her
2020/493 20200902 02.09.2020 Inngående brev Sætervik handel AS - søknad om tilskudd støtteordning Covid-19 - båt til frakt av turister til Buholmråsa fyr SÆTERVIK HANDEL AS OSEN   her
2020/492 20200902 02.09.2020 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0003 Regionalforvaltning - RF13.50 OSEN   her
2020/492 20200902 02.09.2020 Inngående brev Sætervik handel AS - søknad om tilskudd støtteordning Covid-19 - oppgradering av butikklokale SÆTERVIK HANDEL AS OSEN   her
2020/491 20200902 02.09.2020 Inngående brev Styringsinformasjon: Verifisering av organisasjonsnummer Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/317 20200902 02.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/490 20200902 02.09.2020 Inngående brev Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - 22kV kabelanlegg Vik - Strand TENSIO TS AS OSEN   her
2020/489 20200902 02.09.2020 Inngående brev 5020/20/17 - Bestilling av eiendomsopplysninger AMBITA AS OSEN   her
2020/497 20200902 02.09.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Flatanger kommune. Høring. Flatanger kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200902 02.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kristine-H Z Nordmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20200902 02.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Daniel Nordmeland OSEN   her
2020/381 20200902 02.09.2020 Inngående brev Tilbudsbrev salgs- og skjenkekontroll NOKAS AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200902 02.09.2020 Utgående brev 2 stk egenerklæringer om konsesjonsfrihet til registrering STATSKOG SF OSEN   her
2020/87 20200901 01.09.2020 Inngående brev Verifisering av organisasjonsnummer Indrefosen Kommune - Kjeøy Roy OSEN   her
2020/446 20200901 01.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding May Britt Sundet OSEN   her
2020/87 20200901 01.09.2020 Inngående brev Saktteinngang pr. 31/8 Indrefosen Kommune - Kjeøy Roy OSEN   her
2020/487 20200901 01.09.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen Samferdselsdepartementet OSEN   her
2020/495 20200901 01.09.2020 Inngående brev 5020/16/27 - Søknad om rammetillatelse SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2020/494 20200901 01.09.2020 Inngående brev Einarsdalen Industriområde - Ny festegrunn og deling til Åfjord kommune Åfjord kommune OSEN   her
2020/446 20200901 01.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på dispensasjonssøknad. Irene Sundet OSEN   her
2020/464 20200831 31.08.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200831 31.08.2020 Utgående brev Åpen søknad på stilling i IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) Sverre Gorset Hustad OSEN   her
Ingen tilgang 20200831 31.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2015/425 20200831 31.08.2020 Utgående brev 1633/14/12 - Svar på søknad om dispensasjon om lagring av masse. Ken Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20200831 31.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2020/483 20200828 28.08.2020 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0002 Regionalforvaltning - RF13.50 OSEN   her
2020/26 20200828 28.08.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannver - råvann SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2019/598 20200828 28.08.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politisk verv - Thomas Tørriseng Angen Thomas Tørriseng Angen OSEN   her
2020/430 20200827 27.08.2020 Inngående brev Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/20 20200827 27.08.2020 Inngående brev Rapportering om bruk av midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/566 20200827 27.08.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/87 20200827 27.08.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. juli -20 Kemnerkontoret på Fosen OSEN   her
2020/457 20200827 27.08.2020 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Osen kommune OSEN   her
2020/476 20200827 27.08.2020 Utgående brev Henvendelse for mudring av strand havn i osen kommune KYSTVERKET MIDT-NORGE OSEN   her
2019/20 20200827 27.08.2020 Utgående brev Tertialrapport I per 30. april 2020 Kontrollutvalget v/Arvid Lund m.fl. OSEN   her
2018/726 20200827 27.08.2020 Utgående brev Endring av reglement for godtgjøring folkevalgte Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2018/726 20200827 27.08.2020 Utgående brev Forslag reglement for godtgjøring til folkevalgte Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/566 20200827 27.08.2020 Utgående brev 5020 - 38/3 - Anne Marie Iversen - Fradeling av tilleggsareal Anne Marie Iversen OSEN   her
2018/726 20200827 27.08.2020 Utgående brev Forskrift folkevalgtes godtgjøring - Osen kommune Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2018/726 20200827 27.08.2020 Utgående brev Vedtak av forskrift folkevalgtes godtgjøring - Osen kommune Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/20 20200827 27.08.2020 Utgående brev Saldering I - Driftsbudsjettet Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/20 20200827 27.08.2020 Utgående brev Tertialrapport I per 30. april 2020 Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/479 20200826 26.08.2020 Inngående brev Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/111 20200826 26.08.2020 Inngående brev Ekstra tildeling av midler til tiltak i beiteområder 2020 Fylkesmannen OSEN   her
2020/478 20200826 26.08.2020 Inngående brev Høring - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv. postmottak SD OSEN   her
Ingen tilgang 20200826 26.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding - Gnr 14 bnr 185 - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke -Søknad om 5 år på eksisterende marineanlegg 1633/14/185 Kystverket OSEN   her
2020/246 20200826 26.08.2020 Inngående brev Det blir ingen opptelling av bøsser i år Dnb Bank ASA OSEN   her
2020/246 20200826 26.08.2020 Inngående brev Digitale bøsser i årets TV-aksjon TV-aksjonen OSEN   her
2020/481 20200826 26.08.2020 Inngående brev Informasjon om oppdaterte tettbebyggelseskart - avløp - ber om kommunens tilbakemelding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/476 20200826 26.08.2020 Inngående brev Svar på henvendelse om mudring av Strand havn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2020/476 20200825 25.08.2020 Inngående brev Mudring av Strand havn Peter Hepsø Rederi OSEN   her
2019/636 20200825 25.08.2020 Inngående brev Omfordeling av kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/475 20200824 24.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita OSEN   her
2020/432 20200824 24.08.2020 Inngående brev Påminning Ambita AS OSEN   her
2020/87 20200824 24.08.2020 Inngående brev Skatteinngan juli Indrefosen Kommune - Kjeøy Roy OSEN   her
2020/411 20200824 24.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
2020/474 20200824 24.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Rune Hopen OSEN   her
2020/459 20200824 24.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200824 24.08.2020 Utgående brev 5020/15/11 - Salg av kommunal bolig, Steinslandsveien 1. EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200824 24.08.2020 Utgående brev 5020/15/11 - Salg av kommunal bolig, Steinslandsveien 1. Trine Stein m.fl. OSEN   her
2020/470 20200821 21.08.2020 Inngående brev 5020/38/7 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Irene Knutsen OSEN   her
2020/469 20200821 21.08.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring av eiendom, Skippergata 1, 7740 Steinsdalen Gunn Kristin Tørstad OSEN   her
2019/749 20200821 21.08.2020 Inngående brev Nytt fra Hold Norge Rent: Strandryddeuka 5.-20. september 2020, Refusjonsordningen for marint avfall, Covid-19 m.m. Hold Norge Rent OSEN   her
2020/467 20200821 21.08.2020 Inngående brev Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattest til elever i videregående skole som skal ha praksis Politiet OSEN   her
2018/332 20200821 21.08.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse eiendomsskatt - anlegg under ferdigstillelse - Osen kommune Industritaksering - Nils Ivar Hole OSEN   her
2018/31 20200821 21.08.2020 Inngående brev Ekstra søknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200821 21.08.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/699 20200821 21.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Sigmund Jarle Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200821 21.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ole Andre Hestmo OSEN   her
2020/290 20200821 21.08.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon for kommuneplan - reguleringsplan for Middagsfjellet hytteområde for oppføring av uthus - Osen 12/122 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/699 20200821 21.08.2020 Utgående brev Vedr. riving av kårbolig Lunmoveien 48 - levering av miljøfarlige stoffer Sigmund Jarle Hestmo OSEN   her
2018/699 20200821 21.08.2020 Utgående brev 5020/31/24 - Sigmund Hestmo - søknad om tillatelse til tiltak for riving av bolighus. Sigmund Jarle Hestmo OSEN   her
2020/232 20200820 20.08.2020 Inngående brev OFFENTLIGGJØRING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 FRØYA KOMMUNE OSEN   her
2019/749 20200820 20.08.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd til Rydd Norge Trøndelag SALT Lofoten AS OSEN   her
2020/464 20200820 20.08.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 ***** OSEN   her
2020/290 20200820 20.08.2020 Inngående brev Vedr. 202020447-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet for oppføring av uthus - 12/122 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/466 20200820 20.08.2020 Inngående brev Sauegjerde Lars Kristian Nesbak OSEN   her
2018/638 20200819 19.08.2020 Inngående brev Ang. befaring Hopenveien - mandag 17.08.20 STEIN MASKIN AS OSEN   her
2020/3 20200819 19.08.2020 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre 02.07.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2020/3 20200819 19.08.2020 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre 02.06.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2015/2813 20200819 19.08.2020 Inngående brev Kostnadsutvikling for drift og forvaltning av Nødnett for kommunehelsetjenesten HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF OSEN   her
2020/463 20200819 19.08.2020 Inngående brev Behovskartlegging for anskaffelse av rusbehandling i Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF OSEN   her
2020/460 20200818 18.08.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i rådmann/kommunedirektørs arbeidsavtale Fosna-Folket OSEN   her
2020/391 20200818 18.08.2020 Inngående brev Høring - dispensasjon fra LNFR Fylkesmannen - Lilleenget, Linda Sagen OSEN   her
2020/461 20200818 18.08.2020 Inngående brev Forslag til kandidater til utviklingsprisen for Fosen 2020 Fosenregionen OSEN   her
2019/765 20200818 18.08.2020 Inngående brev Høringssvar fra AtB vedr. endring i skolestruktur i Osen kommune Atb OSEN   her
2020/428 20200818 18.08.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Arkivet OSEN   her
2020/245 20200818 18.08.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Arkivet OSEN   her
2020/223 20200818 18.08.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Arkivet OSEN   her
2020/210 20200818 18.08.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Arkivet OSEN   her
2020/431 20200818 18.08.2020 Utgående brev Svar på krav om innsyn Industri Energi OSEN   her
2020/16 20200818 18.08.2020 Utgående brev Nettavisen: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn Nettavisen - Espen Teigen OSEN   her
2020/457 20200817 17.08.2020 Inngående brev Takker ja til tomt Kurt Rødsjø OSEN   her
2020/457 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad om nausttomt Vingsand Kurt Rødsjø OSEN   her
2020/27 20200817 17.08.2020 Inngående brev Anmodning om oversendelse av dokumenter i forbindelse med forvaltningskontroll i Osen kommune Fylkesmannen OSEN   her
2018/332 20200817 17.08.2020 Inngående brev Forespørsel om takstoppdrag Industritaksering - Nils Ivar Hole OSEN   her
2020/462 20200817 17.08.2020 Inngående brev Mineralske ressurser som tema i arealplanlegging – riktig involvering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
Ingen tilgang 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2020/459 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
2020/428 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Sveinung Brattgjerd OSEN   her
2020/428 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Arill Bele OSEN   her
2020/428 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Terje Hårstad OSEN   her
2020/290 20200817 17.08.2020 Inngående brev Endringer på uthus 02.07.2020 Øyvind Holte OSEN   her
2020/290 20200817 17.08.2020 Inngående brev Endringer på uthus 02.07.2020 Ståle Braset OSEN   her
2016/3329 20200817 17.08.2020 Inngående brev Invitasjon til møte om tilskudd på helse og omsorgsområdet den 27.08.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/332 20200817 17.08.2020 Inngående brev Forespørsel om takstoppdrag Industritaksering AS OSEN   her
2020/428 20200814 14.08.2020 Inngående brev Søknad på ledig stilling Ralf Henning OSEN   her
2020/281 20200814 14.08.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll i Osen 31.07.2020 AVARN SECURITY AS OSEN   her
2017/417 20200814 14.08.2020 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/246 20200814 14.08.2020 Utgående brev TV-aksjonen 2020 - kommunebidrag STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND OSEN   her
2020/456 20200814 14.08.2020 Utgående brev Svar ang åpningstid i barnehagen fra høsten 2020 ***** OSEN   her
2015/3149 20200814 14.08.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetsplan for Osen kommune 2020 - 2023 - egengodkjenning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/69 20200814 14.08.2020 Utgående brev Strand skolekorps - refusjonskrav 2019 Strand skolekorps v/Helen Ørsjødal OSEN   her
2019/734 20200814 14.08.2020 Utgående brev 5020 - 1/1/6 - Innvilget søknad om deling av eiendom - Greta Barland Karl Eilif Østvik m.fl. OSEN   her
2015/3149 20200814 14.08.2020 Utgående brev Etterlyser svar/respons på søknad om fartsreduserende tiltak - Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200814 14.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på endring av SFO plass for ***** ***** OSEN   her
2015/6626 20200814 14.08.2020 Utgående brev Høringssvar på NOU havbruksbeskatning - Osen kommune Finansdepartementet OSEN   her
2019/702 20200814 14.08.2020 Utgående brev 5020/38/39 - Rørlegger Rikardsen AS - søknad om utslippstillatelse fra fritidshus. Tiltakshaver - Kriastian Angen, Heimdal. RØRLEGGER RIKARDSEN AS OSEN   her
2017/88 20200814 14.08.2020 Utgående brev Strand skolekorps - refusjonskrav 2018 Strand skolekorps v/Helen Ørsjødal OSEN   her
2015/3149 20200814 14.08.2020 Utgående brev Søknad om fartsreduserende tiltak ved Strand skole og Havgløtt barnehage TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2015/3149 20200814 14.08.2020 Utgående brev Søknad om fartsreduserende tiltak ved Strand skole og Havgløtt barnehage Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2020/172 20200814 14.08.2020 Utgående brev Spørsmål om status mobilprosjekt Bessakerkrysset, mandag 15.juni 2020 Ellen Marie Bylund m.fl. OSEN   her
2020/42 20200814 14.08.2020 Utgående brev Politisk behandling av kommunens kriseplan May-Britt Næss Strand m.fl. OSEN   her
2019/734 20200814 14.08.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Karl Eilif Østvik m.fl. OSEN   her
2019/677 20200814 14.08.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Anne-Britt K Rolstadaas m.fl. OSEN   her
2019/734 20200814 14.08.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Greta Johanne Barland m.fl. OSEN   her
2020/290 20200814 14.08.2020 Utgående brev 5020/12/122 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet for oppføring av uthus. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/677 20200814 14.08.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Anne-Britt K Rolstadaas OSEN   her
2019/677 20200814 14.08.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Jorunn Elisabeth Eide OSEN   her
2020/321 20200814 14.08.2020 Utgående brev Vedr. 202018288-2 - Søknad om endring av eksisterende avkjørsel 22/16 -Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200814 14.08.2020 Utgående brev Bud på betongstein Ronald Bratberg OSEN   her
2019/765 20200814 14.08.2020 Utgående brev Skolestruktur Osen kommune Osen kommune m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200814 14.08.2020 Utgående brev Bud på plentraktor Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN   her
2020/419 20200813 13.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** ***** ***** OSEN   her
2020/418 20200813 13.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** ***** ***** OSEN   her
2020/416 20200813 13.08.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus ved fritidseiendom - Setran - Osen 34/14 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/456 20200813 13.08.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/454 20200812 12.08.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - Thor Sæther/Hilmar Hollås Thor Gunther Saether OSEN   her
2020/391 20200812 12.08.2020 Inngående brev Vedr. 202019920-3 - fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for omdisponering og deling av jordbruksareal på gnr 24/5 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/389 20200812 12.08.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Kari og Roald Risvik Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
2020/389 20200812 12.08.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust, fra Osen kommune til Kari og Roald Risvik Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass for ***** ***** OSEN   her
2020/452 20200811 11.08.2020 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0001 Regionalforvaltning - RF13.50 OSEN   her
2020/389 20200811 11.08.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200811 11.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MJOSUNDET INVEST AS OSEN   her
2020/451 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ken Ragnar Høvik OSEN   her
2020/450 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Liv Kristin Høvik m.fl. OSEN   her
2020/449 20200811 11.08.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn og feiing med fyringsanlegg på fritidsbolig 25.08.2020 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/109 20200810 10.08.2020 Inngående brev 202021927-1 - Søknad skilting for ladestasjoner langs FV 715 og FV 6300 Trondelagfylke - Per Espen Knudsen OSEN   her
2020/447 20200810 10.08.2020 Inngående brev Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Inngående brev Purring i sak 282377 Tensio OSEN   her
2020/446 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven, nabovarsel, samt kvittering for nabovarsel Irene Sundet OSEN   her
2020/428 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad på ledig stilling Helge Kähler OSEN   her
2020/428 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad på ledig stilling Hans Erik Moe OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Utgående brev tilsynsrapporter Rune Opdahl OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Utgående brev tilsynsrapporter Asbjørn Hov OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Utgående brev tilsynsrapport Asbjørn Hov OSEN   her
2020/445 20200807 07.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2020/21 20200807 07.08.2020 Utgående brev Ang. Osenhælja 2020,- utsettelse på grunn av korona-situasjonen Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2020/229 20200807 07.08.2020 Utgående brev Søknad om offentlige bredbåndsmidler - Felles bredbåndsprosjekt i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2016/979 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass. ***** OSEN   her
2019/464 20200807 07.08.2020 Utgående brev Forslag til kompetanseplan 2019 - 2023 Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse ***** OSEN   her
2020/21 20200807 07.08.2020 Utgående brev Sponsorstøtte Osenhælja 2020 Kjell Petter Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om parkeringsbevis ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2020/391 20200807 07.08.2020 Utgående brev 5020/24/3 - Høring - omdisponering og deling av jordbruksareal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/442 20200806 06.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2020/456 20200806 06.08.2020 Inngående brev Smittevernstiltak/åpningstider etc. ***** OSEN   her
2020/391 20200806 06.08.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Omdisponering av areal på gbnr 24/3, Osen kommune Samediggi/Sametinget OSEN   her
Ingen tilgang 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass for ***** ***** OSEN   her
2020/416 20200806 06.08.2020 Utgående brev 5020/34/14 - Roger Derås - søknad om dispensasjon fr a pbl. § 1-8 for oppføring av uthus. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/748 20200805 05.08.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Olav Svee OSEN   her
2020/434 20200805 05.08.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring OSEN KOMMUNE OSEN   her
2016/5419 20200805 05.08.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Skautjønna hytteområde, Osen kommune Samediggi/Sametinget OSEN   her
2020/439 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan arealdel 2019-2030 og plan- og bygningslovens § 1-8 Laila-Jeanette L Skodvin m.fl. OSEN   her
2020/234 20200805 05.08.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 21.07.2020 Svein Olav Sørmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Inngående brev Oppfølging av bekymringsmelding - NVE bekrefter mottatt fagkyndig vurdering av sprengningsarbeiders virkning for steinsprang. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/748 20200805 05.08.2020 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Svee, Olav OSEN   her
2020/431 20200804 04.08.2020 Inngående brev Krav om innsyn Industri Energi OSEN   her
2020/428 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Ingmund Ringseth OSEN   her
2020/432 20200804 04.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2020/430 20200804 04.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2016/2237 20200804 04.08.2020 Inngående brev Opphør av serverings-og skjenkebevilling Matkroken Sætervik OSEN   her
2019/202 20200804 04.08.2020 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Region Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/392 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar fra Osen kommune på anmodning om avklaring av offentlig interesse- delavhending av Strand fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2020/377 20200804 04.08.2020 Utgående brev 5020/12/8 - A. Finstad CAD AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel / pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg/påbygg. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/109 20200804 04.08.2020 Utgående brev Kystverkets avhending av Vingsand fiskerihavn KYSTVERKET m.fl. OSEN   her
2020/340 20200804 04.08.2020 Utgående brev 5020/24/13 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring ny støttemur langs bekk. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/415 20200803 03.08.2020 Inngående brev Svarbrev, angående forespørsel fra Mowi om justering av anlegget i Breivika Osen fiskarlag OSEN   her
2020/99 20200803 03.08.2020 Inngående brev Fremsending av sak 08/20 fra kontrollutvalget til kommunestyret - RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FOR OSEN KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2023 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20200803 03.08.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget 30. juni 2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/428 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Alfredas Miskinis OSEN   her
2020/429 20200803 03.08.2020 Inngående brev Veillysanlegget til Vingsand og omegn grendelag Vingsand og omegn grendalag OSEN   her
2020/428 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling ***** OSEN   her
2020/428 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Trond Hopen OSEN   her
Ingen tilgang 20200802 02.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2019/656 20200730 30.07.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - invitasjon til innmelding av tiltak Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/392 20200727 27.07.2020 Inngående brev Avhending av deler av Kystverkets eiendom i Strand fiskerihavn i Osen kommune - Signert kjøpekontrakt Kystverket OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til grunneier om deltransport og delavlesing av rettigheter - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til Osen kommune og Fiskeridirektoratet om fullført avhending - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til grunneier om fritak fra forpliktelse - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til grunneier om fritak fra forpliktelse - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til grunneier om fritak fra forpliktelse - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2020/392 20200723 23.07.2020 Inngående brev Oversendelse av kjøpekontrakt fra Kystverket- delavhending av Strand fiskerihavn i Osen post@kystverket.no OSEN   her
2018/515 20200722 22.07.2020 Inngående brev Skjønnsmidler 2021- fellestiltak 0-24 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2016/5419 20200720 20.07.2020 Inngående brev Uttalelse - 1. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for Skautjønna hytteområde FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/340 20200720 20.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av støttemur langs bekk - Bjørndalsbekken - Nordmeland - Osen 24/13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/377 20200720 20.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg / påbygg - Osen 12/8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/281 20200717 17.07.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Osen 03.07.2020 - Kaffekosen AVARN SECURITY AS OSEN   her
2020/421 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vedrørende lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt - må vedtas i kommunestyret Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
2019/110 20200717 17.07.2020 Inngående brev Avhending av Sætervika fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2019/88 20200717 17.07.2020 Inngående brev Avhending av Yttervågen fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2020/321 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vedr. 202018288-4 - Tillatelse - endring av eksisterende avkjørsel 22/16 - fv. 715 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/532 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedr. søknad om ansvarsrett Ottar Emil Skorstad OSEN   her
2019/532 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - Johs. J. Syltern AS Ottar Emil Skorstad OSEN   her
Ingen tilgang 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad om kulturskoleplass Østvik, Maiken Lothe OSEN   her
2020/418 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
2020/419 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200716 16.07.2020 Inngående brev 2 stk egenerklæringer om konsesjonsfrihet til registrering STATSKOG SF OSEN   her
2020/416 20200715 15.07.2020 Inngående brev 5020/34/14 - Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven m/vedlegg Roger Derås OSEN   her
2019/244 20200715 15.07.2020 Inngående brev Bovdehus giellavahkku oasálastimii 19.-25.10.2020 Samediggi/Sametinget OSEN   her
Ingen tilgang 20200714 14.07.2020 Inngående brev Besøksrapport - vedlikehold 10.07.2020 - ordrenr. 699701324 KONE AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200714 14.07.2020 Inngående brev Besøksrapport - vedlikehold 10.07.2020 - ordrenr. 699701325 KONE AS OSEN   her
2020/290 20200714 14.07.2020 Inngående brev reviderte tegninger Ntebb - Ståle Braset OSEN   her
Ingen tilgang 20200714 14.07.2020 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel - gårdsutsalg/pensjonat - FV 715 24/5 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/352 20200714 14.07.2020 Inngående brev Presisering om tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2008/6816 20200714 14.07.2020 Inngående brev Vegliste 2020 for fylkes- og kommunale veger - revisjon oktober Statens vegvesen OSEN   her
2020/415 20200713 13.07.2020 Inngående brev Ønske om uttalelse fra Fiskeriutvalg og Fiskarlag angående mulig relokalisering av Breidvika Osen Kommune - Høvik John Einar OSEN   her
2020/415 20200713 13.07.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon angående relokalisering av Breidvika Mowi - Staven, Knut OSEN   her
2020/415 20200713 13.07.2020 Inngående brev Forespørsel angående relokalisering av Breidvika, 100720 Mowi - Staven, Knut OSEN   her
2020/414 20200713 13.07.2020 Inngående brev Beslutning om grenseregulering av namsmannsdistrikt i Trøndelag politidistrikt POLITIDIREKTORATET OSEN   her
2020/158 20200713 13.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Trønder-TV "På kryss & Tvers" Trønder-TV AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200712 12.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Terje Sørgjerd OSEN   her
Ingen tilgang 20200712 12.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Jørund Strand OSEN   her
2019/619 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/377 20200710 10.07.2020 Inngående brev Du har mottatt et nabovarsel for byggeplaner i nærheten av Altinn - noreply@altinn.no OSEN   her
2020/397 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk - Åsegg vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - benkkran SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2016/1470 20200710 10.07.2020 Inngående brev Rapport fra årskontroll av brannalarmanlegg - kommunehuset NTE ELEKTRO AS OSEN   her
2020/377 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg og bruksendring A FINSTAD CAD AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2019/636 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til vegbygging i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/410 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
2020/411 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
2018/164 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på uttalelse til vedr. hyttetomt ved gnr. 12/102, Vingsandaunet hyttefelt. Torgeir Havik OSEN   her
2020/281 20200709 09.07.2020 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Osen 03.07.2020 AVARN SECURITY AS OSEN   her
2020/402 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kommunalt næringsfond 2020 – Osen. Delutbetaling Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/63 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse til oppstart av kommunedelplan for vann og høring av planprogram - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/313 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - utvidelse av eksisterende veranda - Osen 36/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2019/765 20200708 08.07.2020 Utgående brev Høringsbrev - Endring av skolestruktur i Osen kommune Christer Nøstvold m.fl. OSEN   her
2016/2752 20200708 08.07.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS 19.06.2020 Trøndelag Reiseliv OSEN   her
2020/405 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/391 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om oppretting eller endring i matrikkelen Torstein Nordmeland OSEN   her
2019/765 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse mottak av uttalelse FAU Seter- Skolestruktur Seter skole Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2020/313 20200708 08.07.2020 Utgående brev 5020/36/9 - Arve Brattgjerd - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende veranda. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/321 20200708 08.07.2020 Utgående brev 5020/22/16 - Søknad om endring av eksisterende avkjørsel. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/396 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen Justis- og beredskapsdepartementet OSEN   her
2020/393 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon til saksbehandler om Agros – SMIL, UKL, ARV og drenering - digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen gjennom modulen «etterrapportering» for saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/128 20200707 07.07.2020 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 26.06.20 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
2020/290 20200707 07.07.2020 Inngående brev Endringer på uthus 02.07.2020 Robert Holte OSEN   her
2019/240 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat OSEN   her
2018/640 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av kommuneplanens arealdel for hyttebebyggelse i Klubben hyttefelt, Vingsand Klubben Hytteeierforening v Hans G. Kvernland OSEN   her
2016/5419 20200707 07.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring av reguleringsplan Skautjønna hytteområde i Osen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/312 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 Helsedirektoratet OSEN   her
2020/340 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedr. 202018444-2 - fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring ny støttemur langs bekk 24/13 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2016/5419 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oversending av høring - Reguleringsplan Skautjønna hytteområde - PlanID 1633198301 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/109 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler - forholdet til plan- og bygningsloven mv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/386 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kommunal - og moderniseringsdepartementet OSEN   her
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/388 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/388 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
2017/509 20200706 06.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/389 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ønske om kjøp av festetomt Kari og Roald Risvik OSEN   her
2020/397 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Osen kommune UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene STATENS HELSETILSYN OSEN   her
2020/384 20200703 03.07.2020 Inngående brev Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - Informasjon om tilbudsutvikling og invitasjon til dialog ATB AS OSEN   her
2020/290 20200703 03.07.2020 Inngående brev Endringer på uthus 02.07.2020 Ntebb - Øyvind Holte OSEN   her
2020/290 20200703 03.07.2020 Inngående brev Endringer på uthus 02.07.2020 Ntebb - Ståle Braset OSEN   her
2020/290 20200703 03.07.2020 Inngående brev Endret søknad Ntebb - Ståle Braset OSEN   her
2020/321 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av avkjørsel THOMAS STRØM OSEN   her
2019/598 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Lovise Angen Lovise Angen OSEN   her
2020/317 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 Kmd Dep - Rashid Naeem OSEN   her
2020/87 20200703 03.07.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.06.2020 Kemnerkontoret på Fosen OSEN   her
2020/60 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kapasitet på hurtigbåt Atb - Harald Storrønning OSEN   her
2020/286 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på begjæring om innsyn - Osen kommune VG - Ane Muladal OSEN   her
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om forlenget veiledning fra veilederkorpset UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/402 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/398 20200702 02.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/170 20200702 02.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2017/11 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Terje Hårstad OSEN   her
2020/399 20200702 02.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/529 20200702 02.07.2020 Inngående brev Foreløpig svar på klage på avslag om spillemidler til anleggsnr 35342 med søknadsnummer 141599 Steinsdalen lysløype i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/170 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tinglysing av avtale STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2020/212 20200701 01.07.2020 Inngående brev Fra Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/313 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr. 202018290-2 - fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende veranda 36/9 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/377 20200701 01.07.2020 Inngående brev Nabovarsel A FINSTAD CAD AS OSEN   her
2020/212 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/321 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr. 202018288-2 - Søknad om endring av eksisterende avkjørsel 22/16 -Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/259 20200701 01.07.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene om riktig fakturering til Bufetat Bufetat OSEN   her
2020/392 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anmodning om avklaring av offentlig interesse - delavhending av Strand fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2020/401 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat OSEN   her
2016/5419 20200701 01.07.2020 Utgående brev 1. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for Skautjønna hytteområde HD PLAN & ARKITEKTUR AS m.fl. OSEN   her
2016/5419 20200701 01.07.2020 Utgående brev 1. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for Skautjønna hytteområde TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/376 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/376 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/331 20200630 30.06.2020 Inngående brev Erstatning ved produksjonssvikt Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2019/244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud Kunnskapsdepartementet OSEN   her
2020/27 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om oversendelse av dokumenter i forbindelse med forvaltningskontroll i Osen kommune Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/377 20200630 30.06.2020 Inngående brev Spørsmål om kart A FINSTAD CAD AS OSEN   her
2019/244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/277 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 Namsos Kommune OSEN   her
2020/368 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til ressursgruppe - DigiTrøndelag DigiTrøndelag - John Richard Hanssen OSEN   her
2019/244 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat OSEN   her
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utlysning av midler til kvalitetsutviklingstiltak 2020 i kommuner innen oppfølgingsordningen – uttrekk 2017 og 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/371 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Kommunal og moderninseringsdepartementet OSEN   her
2020/372 20200629 29.06.2020 Inngående brev Generell arbeidsvarslingsplan - 50-20-1258 - Fv - Åfjord, Osen, Rissa, Ørland - Arbeid med gatelys, nyetablering, reparasjoner, ettersyn Statens Vegvesen OSEN   her
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om endrig av detaljplan/MTA - justerte plasseringer for turbiner - Sørmarkfjellet vindkraftverk Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge OSEN   her
2018/112 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kjørebok 2019-20 Trond Norvald Åsegg OSEN   her
2020/368 20200626 26.06.2020 Inngående brev Behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering DigiTrøndelag - John Richard Hanssen OSEN   her
2019/308 20200626 26.06.2020 Inngående brev Antakelse tilbud på levering og montering av ZIP-screen ved Strand skole. HD SOLSKJERMING AS OSEN   her
2019/20 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/363 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vertskommuneavtale Kommunene på Fosen OSEN   her
2019/586 20200626 26.06.2020 Utgående brev 5020/15/30 - Egil Aune Entreprenør AS - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg, hytte. Tiltakshavere - Irene og Ivar Sundet, Trondheim. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2019/586 20200626 26.06.2020 Utgående brev 5020/15/30 - Egil Aune Entreprenør AS - Søknad om tilknytning til Osen/Strand kommunale vannverk. Tiltakshavere - Irene og Ivar Sundet, Trondheim. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/361 20200625 25.06.2020 Inngående brev Høring ifb med utkast til Samarbeidsavtale mellom kommunene og St. Olavs hospital, om rekruttering av LIS 1 St. Olavs hospital - Meyer, Gisle OSEN   her
2016/1101 20200625 25.06.2020 Inngående brev Presentasjon - Helseplattformen 25.06.20 Namdal regionråd - Ragnar Prestvik OSEN   her
2020/360 20200625 25.06.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200625 25.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/358 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for taksering av ryper/skogsfugl i Bjørnør Statsallmenning OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/683 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 John Are Hagen OSEN   her
2017/61 20200625 25.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Etterlysing av svar på, og spørsmål om prosjektering av søknad på fartsreduserende tiltak Strand skole i Osen kommune Trøndelag fylke OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Ny innmelding av prosjekt FV 6300 i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Etterlysing av svar på søknad om fartsreduserende tiltak Strand skole i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune trafikksikkerhetsutvalget OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Ny innmelding av prosjektet FV 6300 Strand til Vingsand (Nessaodden) Trøndelag fylkeskommune Trafikksikkerhetsutvalget OSEN   her
2018/531 20200624 24.06.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Bjørsvika 10 AMBITA AS OSEN   her
2020/178 20200624 24.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sophie Larsen Stjern OSEN   her
2020/347 20200624 24.06.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Kjellrun Kristine Lothe OSEN   her
2020/348 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Magne Mortensen OSEN   her
2020/170 20200624 24.06.2020 Inngående brev Informasjon Peder L. Brattgjerd OSEN   her
2017/509 20200624 24.06.2020 Inngående brev Dokumentene har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/351 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Idar Arvid Osen OSEN   her
2020/27 20200624 24.06.2020 Inngående brev Varsel om forvaltningskontroll på landbruksområdet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/656 20200624 24.06.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak investering 2020 - tilbakemelding Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/362 20200624 24.06.2020 Inngående brev Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/170 20200624 24.06.2020 Utgående brev 5020/36/36 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg ved Inner Kromsfjellet. Osen kommune v/ordfører OSEN   her
2019/271 20200624 24.06.2020 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene 2019 - Osen Fjellstyre OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2018/518 20200623 23.06.2020 Inngående brev Reviderte rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/352 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brev om stenging av midlertidig digital kanal for brukere av sosiale tjenester Nav OSEN   her
2020/352 20200623 23.06.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav OSEN   her
2020/99 20200623 23.06.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget 30.06.2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2019/708 20200623 23.06.2020 Inngående brev Digital utbetalingsanmodning for Tilskudd til drenering er satt i produksjon Fylkesmannen OSEN   her
2020/99 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fremsending av kontrollutvalgets årsmelding 2019 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2020/99 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fremsending av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2020 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2020/350 20200622 22.06.2020 Inngående brev Orientering om at NOKUT er ny godkjenningsmyndighet for lærere, styrere og pedagogiske ledere med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet sendt fra NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN ( NOKUT ) Nokut - Postmottak@nokut.no OSEN   her
2020/349 20200622 22.06.2020 Inngående brev Innsyn i regnskapstall barnehage Fagbladet OSEN   her
2020/27 20200622 22.06.2020 Inngående brev Anmodning om oversikt over SMIL-saker behandlet av Osen kommune i perioden 2016-2018 Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/353 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak voksenopplæringene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/240 20200622 22.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til Tiltak prosjekt psykisk og fysisk helse HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/270 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak OSEN JEGER- OG FISKERFORENING OSEN   her
2020/353 20200622 22.06.2020 Inngående brev Høring - Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/673 20200619 19.06.2020 Inngående brev Ny avtale - Betaling skoleplass fosterhjemsplasserte i Trøndelag - 160620 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2020/11 20200619 19.06.2020 Inngående brev Utbetaling av utbytte for inntektsåret 2019 TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2019/726 20200619 19.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - El-ladepunkt i Osen kommune MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2020/345 20200619 19.06.2020 Inngående brev Påminnelse om invitasjon til samarbeid om bruk av de voldsforebyggende verktøyene "Jeg vet" og "Snakke" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/208 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på din henvendelse vedr. mulighet for bygging av WC i tilknytning til naustrekke på Vingsandaunet. Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Thea Elise Osen OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Thea Elise Osen OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Karen Katrine Hestmo OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Sophie Larsen Stjern OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Hanna Synnøve Hepsø OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Hanna Synnøve Hepsø OSEN   her
2020/208 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter kommuneplanens arealdel Vingsandaunet hytteforening v/Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/90 20200618 18.06.2020 Inngående brev Andre gangs utvidelse av tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-106 - Fv. 715 Store Holmsund bru - Osen - Bruvedlikehold - kveld- og nattestengning - Consolvo AS Statens vegvesen OSEN   her
2019/140 20200618 18.06.2020 Inngående brev Bekymringsmelding til Trafikksikkerhetsutvalget og Osen kommunestyre Ina Kathrine Røe Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200618 18.06.2020 Inngående brev Retur av tinglyst melding STATENS KARTVERK OSEN   her