eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 448 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/416 20200813 13.08.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus ved fritidseiendom - Setran - Osen 34/14 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/456 20200813 13.08.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/454 20200812 12.08.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - Thor Sæther/Hilmar Hollås Thor Gunther Saether OSEN   her
2020/389 20200812 12.08.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Kari og Roald Risvik Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
2020/389 20200812 12.08.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust, fra Osen kommune til Kari og Roald Risvik Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass for ***** ***** OSEN   her
2020/452 20200811 11.08.2020 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0001 Regionalforvaltning - RF13.50 OSEN   her
2020/389 20200811 11.08.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/448 20200811 11.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MJOSUNDET INVEST AS OSEN   her
2020/451 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ken Ragnar Høvik OSEN   her
2020/450 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Liv Kristin Høvik m.fl. OSEN   her
2020/449 20200811 11.08.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn og feiing med fyringsanlegg på fritidsbolig 25.08.2020 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/447 20200810 10.08.2020 Inngående brev Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Inngående brev Purring i sak 282377 Tensio OSEN   her
2020/446 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven, nabovarsel, samt kvittering for nabovarsel Irene Sundet OSEN   her
2020/428 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad på ledig stilling Helge Kähler OSEN   her
2020/428 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad på ledig stilling Hans Erik Moe OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Utgående brev tilsynsrapporter Rune Opdahl OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Utgående brev tilsynsrapporter Asbjørn Hov OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Utgående brev tilsynsrapport Asbjørn Hov OSEN   her
2020/445 20200807 07.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2020/391 20200807 07.08.2020 Utgående brev 5020/24/3 - Høring - omdisponering og deling av jordbruksareal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/21 20200807 07.08.2020 Utgående brev Ang. Osenhælja 2020,- utsettelse på grunn av korona-situasjonen Kjell Petter Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse ***** OSEN   her
2019/464 20200807 07.08.2020 Utgående brev Forslag til kompetanseplan 2019 - 2023 Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om parkeringsbevis ***** OSEN   her
2020/21 20200807 07.08.2020 Utgående brev Sponsorstøtte Osenhælja 2020 Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2020/229 20200807 07.08.2020 Utgående brev Søknad om offentlige bredbåndsmidler - Felles bredbåndsprosjekt i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2016/979 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass. ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2020/442 20200806 06.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2020/391 20200806 06.08.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Omdisponering av areal på gbnr 24/3, Osen kommune Samediggi/Sametinget OSEN   her
Ingen tilgang 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass for ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2020/416 20200806 06.08.2020 Utgående brev 5020/34/14 - Roger Derås - søknad om dispensasjon fr a pbl. § 1-8 for oppføring av uthus. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/748 20200805 05.08.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Olav Svee OSEN   her
2020/434 20200805 05.08.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring OSEN KOMMUNE OSEN   her
2016/5419 20200805 05.08.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Skautjønna hytteområde, Osen kommune Samediggi/Sametinget OSEN   her
2020/439 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan arealdel 2019-2030 og plan- og bygningslovens § 1-8 Laila-Jeanette L Skodvin m.fl. OSEN   her
2020/234 20200805 05.08.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 21.07.2020 Svein Olav Sørmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Inngående brev Oppfølging av bekymringsmelding - NVE bekrefter mottatt fagkyndig vurdering av sprengningsarbeiders virkning for steinsprang. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/748 20200805 05.08.2020 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Svee, Olav OSEN   her
2020/431 20200804 04.08.2020 Inngående brev Krav om innsyn Industri Energi OSEN   her
2020/428 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Ingmund Ringseth OSEN   her
2020/432 20200804 04.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2020/430 20200804 04.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2016/2237 20200804 04.08.2020 Inngående brev Opphør av serverings-og skjenkebevilling Matkroken Sætervik OSEN   her
2019/202 20200804 04.08.2020 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Region Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/377 20200804 04.08.2020 Utgående brev 5020/12/8 - A. Finstad CAD AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel / pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg/påbygg. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/392 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar fra Osen kommune på anmodning om avklaring av offentlig interesse- delavhending av Strand fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2019/109 20200804 04.08.2020 Utgående brev Kystverkets avhending av Vingsand fiskerihavn KYSTVERKET m.fl. OSEN   her
2020/340 20200804 04.08.2020 Utgående brev 5020/24/13 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring ny støttemur langs bekk. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/415 20200803 03.08.2020 Inngående brev Svarbrev, angående forespørsel fra Mowi om justering av anlegget i Breivika Osen fiskarlag OSEN   her
2020/99 20200803 03.08.2020 Inngående brev Fremsending av sak 08/20 fra kontrollutvalget til kommunestyret - RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FOR OSEN KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2023 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20200803 03.08.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget 30. juni 2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/428 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Alfredas Miskinis OSEN   her
2020/429 20200803 03.08.2020 Inngående brev Veillysanlegget til Vingsand og omegn grendelag Vingsand og omegn grendalag OSEN   her
2020/428 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling ***** OSEN   her
2020/428 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Trond Hopen OSEN   her
Ingen tilgang 20200802 02.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2019/656 20200730 30.07.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - invitasjon til innmelding av tiltak Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til grunneier om fritak fra forpliktelse - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til grunneier om fritak fra forpliktelse - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til grunneier om fritak fra forpliktelse - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til grunneier om deltransport og delavlesing av rettigheter - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/109 20200727 27.07.2020 Inngående brev Orientering til Osen kommune og Fiskeridirektoratet om fullført avhending - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2020/392 20200727 27.07.2020 Inngående brev Avhending av deler av Kystverkets eiendom i Strand fiskerihavn i Osen kommune - Signert kjøpekontrakt Kystverket OSEN   her
2020/392 20200723 23.07.2020 Inngående brev Oversendelse av kjøpekontrakt fra Kystverket- delavhending av Strand fiskerihavn i Osen post@kystverket.no OSEN   her
2018/515 20200722 22.07.2020 Inngående brev Skjønnsmidler 2021- fellestiltak 0-24 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2016/5419 20200720 20.07.2020 Inngående brev Uttalelse - 1. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for Skautjønna hytteområde FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/340 20200720 20.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av støttemur langs bekk - Bjørndalsbekken - Nordmeland - Osen 24/13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/377 20200720 20.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg / påbygg - Osen 12/8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/281 20200717 17.07.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Osen 03.07.2020 - Kaffekosen AVARN SECURITY AS OSEN   her
2020/421 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vedrørende lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt - må vedtas i kommunestyret Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
2019/110 20200717 17.07.2020 Inngående brev Avhending av Sætervika fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2019/88 20200717 17.07.2020 Inngående brev Avhending av Yttervågen fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2019/532 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedr. søknad om ansvarsrett Ottar Emil Skorstad OSEN   her
2019/532 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - Johs. J. Syltern AS Ottar Emil Skorstad OSEN   her
Ingen tilgang 20200716 16.07.2020 Inngående brev 2 stk egenerklæringer om konsesjonsfrihet til registrering STATSKOG SF OSEN   her
2020/416 20200715 15.07.2020 Inngående brev 5020/34/14 - Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven m/vedlegg Roger Derås OSEN   her
2019/244 20200715 15.07.2020 Inngående brev Bovdehus giellavahkku oasálastimii 19.-25.10.2020 Samediggi/Sametinget OSEN   her
Ingen tilgang 20200714 14.07.2020 Inngående brev Besøksrapport - vedlikehold 10.07.2020 - ordrenr. 699701324 KONE AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200714 14.07.2020 Inngående brev Besøksrapport - vedlikehold 10.07.2020 - ordrenr. 699701325 KONE AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200714 14.07.2020 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel - gårdsutsalg/pensjonat - FV 715 24/5 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/352 20200714 14.07.2020 Inngående brev Presisering om tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2008/6816 20200714 14.07.2020 Inngående brev Vegliste 2020 for fylkes- og kommunale veger - revisjon oktober Statens vegvesen OSEN   her
2020/415 20200713 13.07.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon angående relokalisering av Breidvika Mowi - Staven, Knut OSEN   her
2020/415 20200713 13.07.2020 Inngående brev Forespørsel angående relokalisering av Breidvika, 100720 Mowi - Staven, Knut OSEN   her
2020/414 20200713 13.07.2020 Inngående brev Beslutning om grenseregulering av namsmannsdistrikt i Trøndelag politidistrikt POLITIDIREKTORATET OSEN   her
2020/158 20200713 13.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Trønder-TV "På kryss & Tvers" Trønder-TV AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200712 12.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Terje Sørgjerd OSEN   her
Ingen tilgang 20200712 12.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Jørund Strand OSEN   her
2019/619 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/377 20200710 10.07.2020 Inngående brev Du har mottatt et nabovarsel for byggeplaner i nærheten av Altinn - noreply@altinn.no OSEN   her
2020/397 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk - Åsegg vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - benkkran SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2016/1470 20200710 10.07.2020 Inngående brev Rapport fra årskontroll av brannalarmanlegg - kommunehuset NTE ELEKTRO AS OSEN   her
2020/377 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg og bruksendring A FINSTAD CAD AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/22 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til vegbygging i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/164 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på uttalelse til vedr. hyttetomt ved gnr. 12/102, Vingsandaunet hyttefelt. Torgeir Havik OSEN   her
2020/281 20200709 09.07.2020 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Osen 03.07.2020 AVARN SECURITY AS OSEN   her
2020/402 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kommunalt næringsfond 2020 – Osen. Delutbetaling Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/63 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse til oppstart av kommunedelplan for vann og høring av planprogram - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2016/2752 20200708 08.07.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS 19.06.2020 Trøndelag Reiseliv OSEN   her
2020/405 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/391 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om oppretting eller endring i matrikkelen Torstein Nordmeland OSEN   her
2020/313 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - utvidelse av eksisterende veranda - Osen 36/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2019/765 20200708 08.07.2020 Utgående brev Høringsbrev - Endring av skolestruktur i Osen kommune Christer Nøstvold m.fl. OSEN   her
2019/765 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse mottak av uttalelse FAU Seter- Skolestruktur Seter skole Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2020/313 20200708 08.07.2020 Utgående brev 5020/36/9 - Arve Brattgjerd - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende veranda. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/321 20200708 08.07.2020 Utgående brev 5020/22/16 - Søknad om endring av eksisterende avkjørsel. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/393 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon til saksbehandler om Agros – SMIL, UKL, ARV og drenering - digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen gjennom modulen «etterrapportering» for saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/128 20200707 07.07.2020 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 26.06.20 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av kommuneplanens arealdel for hyttebebyggelse i Klubben hyttefelt, Vingsand Klubben Hytteeierforening v Hans G. Kvernland OSEN   her
2016/5419 20200707 07.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring av reguleringsplan Skautjønna hytteområde i Osen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/240 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat OSEN   her
2019/312 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 Helsedirektoratet OSEN   her
2020/340 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedr. 202018444-2 - fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring ny støttemur langs bekk 24/13 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2016/5419 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oversending av høring - Reguleringsplan Skautjønna hytteområde - PlanID 1633198301 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/109 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler - forholdet til plan- og bygningsloven mv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/386 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kommunal - og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2017/509 20200706 06.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/389 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ønske om kjøp av festetomt Kari og Roald Risvik OSEN   her
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/388 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/388 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
2020/397 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Osen kommune UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene STATENS HELSETILSYN OSEN   her
2020/384 20200703 03.07.2020 Inngående brev Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - Informasjon om tilbudsutvikling og invitasjon til dialog ATB AS OSEN   her
2019/598 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Lovise Angen Lovise Angen OSEN   her
2020/317 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 Kmd Dep - Rashid Naeem OSEN   her
2020/87 20200703 03.07.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.06.2020 Kemnerkontoret på Fosen OSEN   her
2020/321 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av avkjørsel THOMAS STRØM OSEN   her
2020/60 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kapasitet på hurtigbåt Atb - Harald Storrønning OSEN   her
2020/286 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på begjæring om innsyn - Osen kommune VG - Ane Muladal OSEN   her
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om forlenget veiledning fra veilederkorpset UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/402 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/398 20200702 02.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/170 20200702 02.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2017/11 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Terje Hårstad OSEN   her
2020/399 20200702 02.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/529 20200702 02.07.2020 Inngående brev Foreløpig svar på klage på avslag om spillemidler til anleggsnr 35342 med søknadsnummer 141599 Steinsdalen lysløype i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/170 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tinglysing av avtale STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2020/212 20200701 01.07.2020 Inngående brev Fra Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/313 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr. 202018290-2 - fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende veranda 36/9 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/377 20200701 01.07.2020 Inngående brev Nabovarsel A FINSTAD CAD AS OSEN   her
2019/259 20200701 01.07.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene om riktig fakturering til Bufetat Bufetat OSEN   her
2020/392 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anmodning om avklaring av offentlig interesse - delavhending av Strand fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2020/401 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat OSEN   her
2020/212 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/321 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr. 202018288-2 - Søknad om endring av eksisterende avkjørsel 22/16 -Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2016/5419 20200701 01.07.2020 Utgående brev 1. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for Skautjønna hytteområde HD PLAN & ARKITEKTUR AS m.fl. OSEN   her
2016/5419 20200701 01.07.2020 Utgående brev 1. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for Skautjønna hytteområde TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/376 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/376 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/331 20200630 30.06.2020 Inngående brev Erstatning ved produksjonssvikt Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2019/244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud Kunnskapsdepartementet OSEN   her
2020/27 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om oversendelse av dokumenter i forbindelse med forvaltningskontroll i Osen kommune Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/377 20200630 30.06.2020 Inngående brev Spørsmål om kart A FINSTAD CAD AS OSEN   her
2019/244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/277 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 Namsos Kommune OSEN   her
2020/368 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til ressursgruppe - DigiTrøndelag DigiTrøndelag - John Richard Hanssen OSEN   her
2019/244 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat OSEN   her
2020/371 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Kommunal og moderninseringsdepartementet OSEN   her
2020/372 20200629 29.06.2020 Inngående brev Generell arbeidsvarslingsplan - 50-20-1258 - Fv - Åfjord, Osen, Rissa, Ørland - Arbeid med gatelys, nyetablering, reparasjoner, ettersyn Statens Vegvesen OSEN   her
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om endrig av detaljplan/MTA - justerte plasseringer for turbiner - Sørmarkfjellet vindkraftverk Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge OSEN   her
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utlysning av midler til kvalitetsutviklingstiltak 2020 i kommuner innen oppfølgingsordningen – uttrekk 2017 og 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/112 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kjørebok 2019-20 Trond Norvald Åsegg OSEN   her
2020/368 20200626 26.06.2020 Inngående brev Behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering DigiTrøndelag - John Richard Hanssen OSEN   her
2019/308 20200626 26.06.2020 Inngående brev Antakelse tilbud på levering og montering av ZIP-screen ved Strand skole. HD SOLSKJERMING AS OSEN   her
2019/20 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/363 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vertskommuneavtale Kommunene på Fosen OSEN   her
2019/586 20200626 26.06.2020 Utgående brev 5020/15/30 - Egil Aune Entreprenør AS - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg, hytte. Tiltakshavere - Irene og Ivar Sundet, Trondheim. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2019/586 20200626 26.06.2020 Utgående brev 5020/15/30 - Egil Aune Entreprenør AS - Søknad om tilknytning til Osen/Strand kommunale vannverk. Tiltakshavere - Irene og Ivar Sundet, Trondheim. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/361 20200625 25.06.2020 Inngående brev Høring ifb med utkast til Samarbeidsavtale mellom kommunene og St. Olavs hospital, om rekruttering av LIS 1 St. Olavs hospital - Meyer, Gisle OSEN   her
2016/1101 20200625 25.06.2020 Inngående brev Presentasjon - Helseplattformen 25.06.20 Namdal regionråd - Ragnar Prestvik OSEN   her
2020/360 20200625 25.06.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200625 25.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2017/61 20200625 25.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2020/358 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for taksering av ryper/skogsfugl i Bjørnør Statsallmenning OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/683 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 John Are Hagen OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Ny innmelding av prosjektet FV 6300 Strand til Vingsand (Nessaodden) Trøndelag fylkeskommune Trafikksikkerhetsutvalget OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Etterlysing av svar på, og spørsmål om prosjektering av søknad på fartsreduserende tiltak Strand skole i Osen kommune Trøndelag fylke OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Ny innmelding av prosjekt FV 6300 i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Etterlysing av svar på søknad om fartsreduserende tiltak Strand skole i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune trafikksikkerhetsutvalget OSEN   her
2018/531 20200624 24.06.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Bjørsvika 10 AMBITA AS OSEN   her
2020/178 20200624 24.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sophie Larsen Stjern OSEN   her
2020/347 20200624 24.06.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Kjellrun Kristine Lothe OSEN   her
2020/348 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Magne Mortensen OSEN   her
2020/170 20200624 24.06.2020 Inngående brev Informasjon Peder L. Brattgjerd OSEN   her
2017/509 20200624 24.06.2020 Inngående brev Dokumentene har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/351 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Idar Arvid Osen OSEN   her
2020/27 20200624 24.06.2020 Inngående brev Varsel om forvaltningskontroll på landbruksområdet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/656 20200624 24.06.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak investering 2020 - tilbakemelding Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/362 20200624 24.06.2020 Inngående brev Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/170 20200624 24.06.2020 Utgående brev 5020/36/36 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg ved Inner Kromsfjellet. Osen kommune v/ordfører OSEN   her
2019/271 20200624 24.06.2020 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene 2019 - Osen Fjellstyre OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2018/518 20200623 23.06.2020 Inngående brev Reviderte rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/352 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brev om stenging av midlertidig digital kanal for brukere av sosiale tjenester Nav OSEN   her
2020/352 20200623 23.06.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav OSEN   her
2019/708 20200623 23.06.2020 Inngående brev Digital utbetalingsanmodning for Tilskudd til drenering er satt i produksjon Fylkesmannen OSEN   her
2020/99 20200623 23.06.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget 30.06.2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fremsending av kontrollutvalgets årsmelding 2019 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2020/99 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fremsending av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2020 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2020/350 20200622 22.06.2020 Inngående brev Orientering om at NOKUT er ny godkjenningsmyndighet for lærere, styrere og pedagogiske ledere med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet sendt fra NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN ( NOKUT ) Nokut - Postmottak@nokut.no OSEN   her
2020/349 20200622 22.06.2020 Inngående brev Innsyn i regnskapstall barnehage Fagbladet OSEN   her
2020/27 20200622 22.06.2020 Inngående brev Anmodning om oversikt over SMIL-saker behandlet av Osen kommune i perioden 2016-2018 Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/353 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak voksenopplæringene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/240 20200622 22.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til Tiltak prosjekt psykisk og fysisk helse HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/270 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak OSEN JEGER- OG FISKERFORENING OSEN   her
2020/353 20200622 22.06.2020 Inngående brev Høring - Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/673 20200619 19.06.2020 Inngående brev Ny avtale - Betaling skoleplass fosterhjemsplasserte i Trøndelag - 160620 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2020/11 20200619 19.06.2020 Inngående brev Utbetaling av utbytte for inntektsåret 2019 TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2019/726 20200619 19.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - El-ladepunkt i Osen kommune MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2020/345 20200619 19.06.2020 Inngående brev Påminnelse om invitasjon til samarbeid om bruk av de voldsforebyggende verktøyene "Jeg vet" og "Snakke" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Thea Elise Osen OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Thea Elise Osen OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Karen Katrine Hestmo OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Sophie Larsen Stjern OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Hanna Synnøve Hepsø OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Hanna Synnøve Hepsø OSEN   her
2020/208 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter kommuneplanens arealdel Vingsandaunet hytteforening v/Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/208 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på din henvendelse vedr. mulighet for bygging av WC i tilknytning til naustrekke på Vingsandaunet. Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/90 20200618 18.06.2020 Inngående brev Andre gangs utvidelse av tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-106 - Fv. 715 Store Holmsund bru - Osen - Bruvedlikehold - kveld- og nattestengning - Consolvo AS Statens vegvesen OSEN   her
2019/140 20200618 18.06.2020 Inngående brev Bekymringsmelding til Trafikksikkerhetsutvalget og Osen kommunestyre Ina Kathrine Røe Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200618 18.06.2020 Inngående brev Retur av tinglyst melding STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/563 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om båtplass ved flytebrygge i Strand havn Namsen Fiskeri AS v/joar Bekkavik OSEN   her
2020/339 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Stig Joar Stein OSEN   her
2020/340 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel Toril Johanne Aasegg OSEN   her
2020/24 20200618 18.06.2020 Inngående brev Taushetsplikt i forbindelse med granskninger Bufetat OSEN   her
2020/340 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Joar Olav Olsen OSEN   her
2020/338 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Knut Røthe OSEN   her
2019/636 20200618 18.06.2020 Inngående brev Frist for søknad om tilleggsbevilgning av NMSK-midler til veg og drift i skogbruket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/343 20200618 18.06.2020 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021 til 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2016/5150 20200618 18.06.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Håvard Strand OSEN   her
2020/133 20200617 17.06.2020 Inngående brev tilsynsrapporter E-NOR INSTALLASJON AS OSEN   her
2019/244 20200617 17.06.2020 Inngående brev Årsrapport vertskommunesamarbeid barnevernvakt 2019 Oppvekst- og utdanningsdirektøren OSEN   her
Ingen tilgang 20200617 17.06.2020 Utgående brev Sjåførliste 1. halvår 2015 Matkjørere i Osen OSEN   her
Ingen tilgang 20200617 17.06.2020 Utgående brev Middagskjørere i Osen Valter Ove Broch m.fl. OSEN   her
2020/133 20200616 16.06.2020 Inngående brev Påminnelse om utbedring av feil i henhold til vårt vedtak - saksnr. 282378 TENSIO TS AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200616 16.06.2020 Inngående brev Dokument 17/01213-69 Søknad om justert turbinlayout sendt fra et selskap i TrønderEnergi TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2020/302 20200616 16.06.2020 Inngående brev Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021 KULTURDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/283 20200616 16.06.2020 Inngående brev Rutine for fakturering av egenandeler for skoleskyss i perioden rundt Covid-19 ATB AS OSEN   her
2020/133 20200616 16.06.2020 Inngående brev Påminnelse om utbedring av feil i henhold til vårt vedtak - saksnr. 282377 TENSIO TS AS OSEN   her
2019/710 20200616 16.06.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - fradeling av nausttomt - eiendommen 36/6 - Osen kommune - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200616 16.06.2020 Inngående brev Setersesongen 2020 og Covid 19, informasjon til seterbrukarane FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200615 15.06.2020 Inngående brev Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet Helsedir - Beredskap Hdir OSEN   her
2020/331 20200615 15.06.2020 Inngående brev Endringer i avlingssvikt ordningen gjeldende for 2020 Fylkesmannen OSEN   her
2016/5419 20200615 15.06.2020 Inngående brev Plankart Skautjønna Hdpa OSEN   her
Ingen tilgang 20200613 13.06.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2018/687 20200612 12.06.2020 Inngående brev Skjema tippemidler - ny versjon Seter turlag/Seter historielag v/Lovise Angen OSEN   her
2019/498 20200612 12.06.2020 Inngående brev Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Levevaner i Trøndelag 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/323 20200612 12.06.2020 Inngående brev Tilgjengelighetsprisen 2020 - en pris for god universell utforming Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2016/5419 20200612 12.06.2020 Inngående brev 1.gangsbehandling Reguleringsforslag Skautjønna HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200612 12.06.2020 Inngående brev Folkeregisteret avvikler distribusjon av opplysninger om foresatte 15.10.2020 SKATTEETATEN OSEN   her
2020/326 20200612 12.06.2020 Inngående brev Høringsutkast NOU 2019-23 fra Norsk kulturskoleråd og Landsstyremøte 2020 i Norsk kulturskoleråd Norsk kulturskoleråd OSEN   her
2019/656 20200612 12.06.2020 Inngående brev FV 6300 - Strand til Vingsand Ordfører John Einar Høvik OSEN   her
2020/326 20200612 12.06.2020 Inngående brev Høringsinnspill fra kulturskolerektorene i Innherredsregionen og Midtre og Ytre Namdal Verdal Kommune OSEN   her
2019/656 20200612 12.06.2020 Inngående brev FV 6300 - Fartsreduserende tiltak Strand skole Ordfører John Einar Høvik OSEN   her
2020/63 20200612 12.06.2020 Utgående brev Oppstart av kommunedelplan for vann og høring av planprogram MATTILSYNET m.fl. OSEN   her
2020/109 20200611 11.06.2020 Inngående brev Svar ang. el-billadere i Osen - opsjon Fosenkraft - Ottar Egil Vik OSEN   her
2017/509 20200611 11.06.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/301 20200611 11.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Vidar Hepsø OSEN   her
2020/111 20200611 11.06.2020 Inngående brev Organisert beitebruk i Trøndelag - Informasjon til kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/321 20200611 11.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Thomas Strøm OSEN   her
2020/234 20200611 11.06.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 04.06.2020 Trond Åsegg OSEN   her
2020/312 20200611 11.06.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring OSEN KOMMUNE OSEN   her
2020/63 20200611 11.06.2020 Inngående brev Vedr. 202016517-2 - Trøndelag fylkeskommunes svar til - Oppstart av kommunedelplan for vann og høring av planprogram - Osen Kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/245 20200611 11.06.2020 Inngående brev Trekking av søknad Bodil Lenore Gjessing OSEN   her
2020/178 20200611 11.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Karen Katrine Hestmo OSEN   her
2017/509 20200611 11.06.2020 Utgående brev Tinglysning av avtale om bruk og drift av Storengveien, Osen kommune. STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/131 20200610 10.06.2020 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 04.06.2020 IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/34 20200610 10.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - Utlegging av gytegrus i Grovla/Nordelva post@miljodir.no OSEN   her
2020/60 20200610 10.06.2020 Inngående brev Beredskapsbrev fra KD og BFD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag OSEN   her
2020/319 20200610 10.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring til Osen VG - Mona Grivi Norman OSEN   her
2020/317 20200610 10.06.2020 Inngående brev Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2018/563 20200610 10.06.2020 Inngående brev Båtplass Strand Havn, Flytekai Jann Ivar Sæther OSEN   her
2020/286 20200610 10.06.2020 Inngående brev Purring: Innsynsbegjæring fra VG VG OSEN   her
2020/60 20200610 10.06.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om prøvetransport covid-19 og kartlegging om utvidet testing Helse-NordTrøndelag OSEN   her
2020/318 20200610 10.06.2020 Inngående brev Samferdselsstrategi for Namdalen 2021 - 2030 Namdal regionråd OSEN   her
2020/60 20200610 10.06.2020 Inngående brev Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. ved covid-19 Helsedirektoratet OSEN   her
2020/63 20200610 10.06.2020 Inngående brev Innspill til kommunedel - plan vann For Osen kommune Mattilsynet OSEN   her
2020/87 20200610 10.06.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 31.05.2020 Kemnerkontoret på Fosen OSEN   her
2020/290 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Ståle Johansen Braset OSEN   her
2020/290 20200610 10.06.2020 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel, samt kvittering for nabovarsel Ståle Johansen Braset OSEN   her
2020/313 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Arve Meidel Brattgjerd OSEN   her
2020/313 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Arve Meidel Brattgjerd OSEN   her
Ingen tilgang 20200610 10.06.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2020 - Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200610 10.06.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/314 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad om uttak utenfor dagens reguleringsplan Nord-Fosen pukkverk - Tore Løkke AS OSEN   her
2020/307 20200608 08.06.2020 Inngående brev Takk for svar Finter Mobility AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200608 08.06.2020 Inngående brev Møteprotokoll representantskapsmøte MNA 27. april 2020 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS OSEN   her
2016/2752 20200608 08.06.2020 Inngående brev Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 19.06.20 - valgkomiteens innstilling til nytt styre Trøndelag Reiseliv AS OSEN   her
2020/307 20200608 08.06.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn John Terje Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20200608 08.06.2020 Inngående brev NVEs tilbakemelding og oversendelse av henvendelser - avrenning og blakking av vassdrag - Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/324 20200608 08.06.2020 Inngående brev Presisering av Statens vegvesen sin rolle i plansaker Statens vegvesen OSEN   her
2020/309 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Egil Barland OSEN   her
2018/529 20200608 08.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - 35342 Steinsdalen lysløype - Lysløype 2 km Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/308 20200605 05.06.2020 Inngående brev Osen utmarksråd - søknad om tilskudd for utbetaling av fellingsvederlag for predatorer Osen utmarksråd v/Brynjar Strand OSEN   her
2018/405 20200605 05.06.2020 Inngående brev Tilskudd til 2020-0551 - Helena Wik - søknad om støtte til Bjørnørfolket - Drømmen om Amerika, ep. 2 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200605 05.06.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om mindre justering av arealbruksgrense -Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/307 20200604 04.06.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn FINTER MOBILITY AS OSEN   her
2020/304 20200604 04.06.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Nord-Trøndelag jordskifterett OSEN   her
2018/405 20200604 04.06.2020 Inngående brev Innvilget tilskudd til søknad 2020-0515 Storversdagen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/322 20200604 04.06.2020 Inngående brev Fullføring av oppmålingsforretninger - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/405 20200604 04.06.2020 Utgående brev Søknad om å beholde bevilgede midler til Storversdagen Siv Trine Haldaas OSEN   her
2020/246 20200603 03.06.2020 Inngående brev TV-AKSJONEN NRK WWF 2020 – Oppfordring til bidrag STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND OSEN   her
2018/687 20200603 03.06.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 til anleggsnr. 75498, turstier og turløyper på Seter Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/223 20200603 03.06.2020 Inngående brev Innstilling Tilsettingsutvalget OSEN   her
2020/246 20200603 03.06.2020 Utgående brev TV-aksjonen 2020 - Opprettelse av kommunekomité Egil Arve Johannessen m.fl. OSEN   her
2020/301 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om tiltak Vidar Hepsø OSEN   her
2019/710 20200602 02.06.2020 Inngående brev Klage over vedtak - avslag om søknad om fradeling av nausttomt Solfrid Sørgjerd Saltnes OSEN   her
2018/456 20200602 02.06.2020 Inngående brev Svar på varsel om oppmålingsforretning Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/429 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vedrørende skoleskyss fra 02.06.20 Atb OSEN   her
2020/93 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilbud platekledning av grunnmur ved Strand skole Øverdal og Bye Byggservice AS OSEN   her
2020/26 20200602 02.06.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/302 20200602 02.06.2020 Inngående brev Invitasjon til møte om nye retningslinjer den 17.6.2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/206 20200602 02.06.2020 Inngående brev Klage på vedtak i Osen formannskap 14.05.2020 sak 33/20 - Ny avkjørsel til tomt 12/106 på Brygghaugen Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/244 20200602 02.06.2020 Inngående brev Invitasjon til digitalt møte for personvernombud Sarpsborg kommune OSEN   her
2020/206 20200602 02.06.2020 Utgående brev 5020 - Wiggo Wodahl - søknad om endring av avkjørsel til gnr. 12/106. Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/710 20200602 02.06.2020 Utgående brev 5020 - 36/6 - Klage på vedtak om fradeling av eiendom Hans Anders Saltnes m.fl. OSEN   her
2020/93 20200602 02.06.2020 Utgående brev 5020 - Platekledning av grunnmur ved Strand skole - forespørsel om pristilbud ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200602 02.06.2020 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Oda Grut Sørlie OSEN   her
2020/68 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark Petersen, Trond OSEN   her
2019/701 20200529 29.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Terje Stein OSEN   her
2020/297 20200529 29.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Osen kommune OSEN   her
2020/297 20200529 29.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Rolf Bremnes m.fl. OSEN   her
2020/68 20200529 29.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Trond Petersen OSEN   her
2020/290 20200528 28.05.2020 Inngående brev Kart og tegninger uthus Ståle Braset Robert Holte OSEN   her
2020/217 20200528 28.05.2020 Inngående brev Avhending av allmenningskai Strand havn - Osen kommune Kystverket OSEN   her
2020/45 20200527 27.05.2020 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd 25.05.20 Namdal regionråd OSEN   her
2020/290 20200527 27.05.2020 Inngående brev Manglende nabovarsel Robert Holte OSEN   her
2019/244 20200527 27.05.2020 Inngående brev Invitasjon til digitale møter på helse- og omsorgsfeltet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat OSEN   her
2020/14 20200526 26.05.2020 Inngående brev Protokoll møte i Eldrerådet Trøndelag, 25.05.20 og vedtak i sak Eldreråd må tas med på råd Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/274 20200526 26.05.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-106. FV 715 Store Holmsund bru Statens vegvesen OSEN   her
2020/90 20200526 26.05.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-296. FV 715 Straumholbrua Statens vegvesen OSEN   her
2019/244 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Utgående brev Oddbjørg Moe - søknad om reduksjon av kommunale avgifter Oddbjørg Moe OSEN   her
2020/290 20200525 25.05.2020 Inngående brev Klage på nabovarsel Øyvind Holte OSEN   her
2020/296 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 Bufetat OSEN   her
2020/284 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 26.05.2020 Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2020/289 20200522 22.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd til samarbeidsprosjekt ulike aktører for langsiktige positive virkninger på folkehelsa Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/286 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsyn i avtaler kommunen har inngått med leverandører av smittevernutstyr VG OSEN   her
2019/656 20200522 22.05.2020 Inngående brev Invitasjon til FTU trafikksikkerhetsseminar 10. juni 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/282 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på Egenmelding BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på blakking av tjern på Sørmarkfjellet vindkraftverk Trønderenergi OSEN   her
2016/2752 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS 19.06.2020 TRØNDELAG REISELIV AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsinfo/søknad havn på Hepsøya Hepsøy båtforening v/Arve Hepsø OSEN   her
2020/22 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/283 20200520 20.05.2020 Inngående brev Rutetabell for skoleåret 2020/2021 Atb OSEN   her
2020/281 20200519 19.05.2020 Inngående brev Salg & Skjenkebevillingskontroll i Osen 08.05.2020 Nokas OSEN   her
2020/280 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til garanti- og finansforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/279 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
2019/663 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2019/244 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak - HASTER Fylkesmannen OSEN   her
2016/5150 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Karin Engan og Kurt Hopen OSEN   her
2019/581 20200519 19.05.2020 Inngående brev Støtte til nyetablering ROSEN BLOMSTERBINDERI AUDHILD STJERN TINGLUM OSEN   her
2019/722 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5020 - Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS - søknad om utlegging av flytebrygge i Strand havn. STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2019/722 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5020 - Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS - søknad om ansvarsrett for utlegging av flytebrygge med tilhørende anlegg. STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand Hallgeir Aune OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand havn Jann Ivar Sæther OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand havn Mindor Laurits Strand OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand havn Arne Kristian Lona OSEN   her
2019/722 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5020 - Foreløpig svar på søknad om utlegging av flytebrygge Strand havn. Tiltakshaver - Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS. STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2017/476 20200519 19.05.2020 Utgående brev Revidert tilbud om kjøp av areal tilknyttet regulering Strand havn Brynjar Norvald Strand m.fl. OSEN   her
2019/656 20200519 19.05.2020 Utgående brev Etterlysning behandling av søknader trafikksikkerhet Osen kommune til TrFK Karin Bjørkhaug OSEN   her
2019/656 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020 - Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2017/476 20200519 19.05.2020 Utgående brev Forespørse HD Plan om oppdatering reguleringsbestemmelser, Strand Havn 28.april 2020 Carl Danielsen OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilleggsinfo. vedr. båtplasser ved flytebrygge Strand havn Jann Ivar Sæther OSEN   her
2020/278 20200518 18.05.2020 Inngående brev Byggesak Vingsandkroa AS. Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/722 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett Stener A. Hepsø OSEN   her
2019/244 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedlegg omstillingsplan Proneo - Knut Baglo OSEN   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev Nye versjoner planverk Proneo - Knut Baglo OSEN   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev NVE ber om informasjon - bekymringsmelding om forurensing av fjellvann - Sørmarkfjellet vindkraftverk NVE OSEN   her
2020/26 20200515 15.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - benkkran SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2017/219 20200515 15.05.2020 Utgående brev Søknad om integreringstilskudd IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2019/244 20200515 15.05.2020 Inngående brev Forprosjektet næringskraft og bolyst - Indre Fosen Indre Fosen kommune OSEN   her
2019/244 20200515 15.05.2020 Inngående brev Invitasjon til samarbeid om bruk av voldsforebyggende verktøy FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/656 20200515 15.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/65 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Osen fjellstyre OSEN   her
2020/60 20200515 15.05.2020 Inngående brev Godkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon etter smittevernloven HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk - pumpehus SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk - skolen SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk - pukkverket SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2017/417 20200514 14.05.2020 Inngående brev Navnetyper til kontroll STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev Ber om samtykke til overskjøting og tinglysing av adkomstrett Advokatfirmaet Lars Erik Solli & Kysten Eiendomsmegling OSEN   her
2017/128 20200514 14.05.2020 Inngående brev Svar - levering av porter ved Strand næringsbygg E&P RATDAL AS OSEN   her
2020/90 20200514 14.05.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan 50-20-296. FV 715 Straumholbrua. Bruvedlikehold med nattestengning. Consolvo AS Statens vegvesen OSEN   her
2020/274 20200514 14.05.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan 50-20-106. FV 715 Store Holmsund bru, Osen. Bruvedlikehold, kveld- og nattestengning. Consolvo AS Statens vegvesen OSEN   her
2020/274 20200514 14.05.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-106. FV 715 Store Holmsund bru Statens vegvesen OSEN   her
2020/104 20200514 14.05.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - endring i dispensasjon til landing med helikopter - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/638 20200514 14.05.2020 Inngående brev Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20200514 14.05.2020 Inngående brev Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/765 20200514 14.05.2020 Utgående brev Forespørsel til Flatanger kommune ang mulig kjøp av skoleplass FLATANGER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR OSEN   her
2020/277 20200513 13.05.2020 Inngående brev Planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 - høring NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/270 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven OSEN JEGER- OG FISKERFORENING OSEN   her
2020/131 20200513 13.05.2020 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing OSEN   her
2020/276 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring av søknad om oppdatert tillatelse for Osen gjenvinningsstasjon - MNA - Nærøysund kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/765 20200513 13.05.2020 Inngående brev Svar på forespørsel ang mulig kjøp av skoleplass i Flatanger kommune Flatanger kommune OSEN   her
2020/206 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr. søknad avkjørsel. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/60 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! Nfvb OSEN   her
2019/244 20200512 12.05.2020 Inngående brev Velkommen til webinar med tema "Internkontroll hos landbrukskontorene" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200512 12.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
2020/109 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilbudsåpning graving til el-ladepunkter - tildeling av jobb. ROAN UTBYGGING AS m.fl. OSEN   her
2019/20 20200512 12.05.2020 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2019/20 20200512 12.05.2020 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2020/35 20200511 11.05.2020 Inngående brev Opppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/60 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen Norske frisør- og velværebedrifter OSEN   her
2020/138 20200511 11.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling Halvard Nordmeland OSEN   her
2019/20 20200511 11.05.2020 Inngående brev Orientering om skjønnstildeling Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/429 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedrørende utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene fra 11.05.20 Atb OSEN   her
2019/53 20200511 11.05.2020 Inngående brev Osen kommune, modernisering av Telenors infrastruktur - oppdatert informasjon Telenor OSEN   her
Ingen tilgang 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tinglyst skjøte Jan-Kjell Nordmeland OSEN   her
2017/604 20200508 08.05.2020 Inngående brev Bygdekinoen åpner igjen - Søknad om kinokonsesjon Bygdekinoen OSEN   her
2015/704 20200508 08.05.2020 Inngående brev Resultater for DSB's kommuneundersøkelse 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om mindre justering av arealbruksgrense - Sørmarkfjellet vindkraftverk - Osan, Flatanger og Åfjord kommuner NVE OSEN   her
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerarbeid for ungdom 16 - 20 år Sigrid Marie Elden m.fl. OSEN   her
2020/245 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Bodil Lenore Gjessing OSEN   her
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerarbeid for ungdom 16 - 20 år Solveig Gjetvik m.fl. OSEN   her
2019/429 20200507 07.05.2020 Inngående brev Videre åpning av skoler og skoleskyss, Covid-19 Atb OSEN   her
2018/405 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om å beholde bevilgede midler til Storversdagen UtkantTeatret v/Siv Trine Haldaas OSEN   her
2019/763 20200507 07.05.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene angående vandelsvurdering av meddommere FINNMARK POLITIDISTRIKT OSEN   her
2016/5150 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Jakob Nordmeland OSEN   her
2020/87 20200507 07.05.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.04.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2016/5150 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Sturla Brandtzæg OSEN   her
2020/262 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Espen Osen OSEN   her
2019/244 20200507 07.05.2020 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i Sametingets planveileder Samediggi/Sametinget OSEN   her
2019/763 20200507 07.05.2020 Inngående brev Meddommere til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett Signe Lillian Nordmeland OSEN   her
2020/264 20200507 07.05.2020 Inngående brev Innkalling generalforsamling 6.mai 2020 Torghatten ASA OSEN   her
Ingen tilgang 20200506 06.05.2020 Inngående brev NVE ber om informasjon - bekymringsmelding vedr. nedslamming av vassdrag - Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/263 20200506 06.05.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Kleiva 10 AMBITA AS OSEN   her
2020/60 20200506 06.05.2020 Inngående brev Veterinærtjenester - Regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2020/229 20200506 06.05.2020 Inngående brev Felles bredbåndsprosjekt i Trøndelag - Søknad om offentlige bredbåndsmidler fra Osen kommune Osen Kommune - Høvik John Einar OSEN   her