eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/215 20201029 29.10.2020 Inngående brev Økonomi og handlingsplan for samarbeidsordningene i Fosenregionen - planperioden 2021-2024 Fosenregionen OSEN   her
2020/649 20201029 29.10.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Jarle Henning Stein OSEN   her
2020/246 20201029 29.10.2020 Utgående brev Forespørsel om bidrag til årets TV-aksjon Atle Karlsen m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20201029 29.10.2020 Utgående brev Signert aksept på tilsagn Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/572 20201029 29.10.2020 Utgående brev Startlån til videretildeling - låneopptak Osen kommune OSEN   her
2020/60 20201028 28.10.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 28.10.2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/491 20201028 28.10.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om endret løsning for fakturering av negativt periodisk oppgjør - gjeldende fra 1. november 2020 Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2018/563 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig kaiplass ved flytebrygge i Strand havn Ove Ragnar Buhaug OSEN   her
2020/391 20201028 28.10.2020 Inngående brev Vedrørende dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering og deling av jordbruksareal - Osen 24/3 - klagen frafalles FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/646 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/491 20201028 28.10.2020 Inngående brev Varslingsrutine styringsrapporter via KS-FIKS - tekniske forhold - gjeldende fra 01.11.2020 Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2015/6626 20201027 27.10.2020 Inngående brev Utbetaling fra Havbruksfondet 2020 FISKERIDIREKTORATET OSEN   her
2020/644 20201027 27.10.2020 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/26 20201027 27.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2015/1990 20201027 27.10.2020 Inngående brev Dokumentert opplæring av servicepersonell - skriftlig avtale med kommunen NOROPTION AS OSEN   her
2020/572 20201027 27.10.2020 Inngående brev Tildeling - Startlån Husbanken OSEN   her
2019/244 20201027 27.10.2020 Inngående brev Støtte til digital hjemmeundervisning - kunngjøring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Omstillingsprosjekt Osen kommune - Delutbetaling Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/176 20201026 26.10.2020 Inngående brev Høringsbrev - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2019/636 20201026 26.10.2020 Inngående brev Rapportering 2020 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2021 Fylkesmannen OSEN   her
2020/454 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett Thor G Saether OSEN   her
2020/454 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett Thor G Saether OSEN   her
2015/2170 20201026 26.10.2020 Inngående brev Vedr. 202033513-5 - Turskiltprosjektet 2015 - Osen kommune - Varsel om inndragning Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Innkalling til eiermøte i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 04.11.2020 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2020/583 20201026 26.10.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/510 20201026 26.10.2020 Inngående brev 5020/24/3 - Nordmeland gårdshotell - søknad om rammetillatelse HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/583 20201026 26.10.2020 Utgående brev KONSESJONSFRIHET VED AREALOVERFØRING STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/454 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om tilknytning til Seter kommunale vannverk Thor Sæther OSEN   her
2020/583 20201026 26.10.2020 Utgående brev 5020/38/4 Vedtak om arealoverføring fra 38/4 til 38/7 Ola Ingar Buarø m.fl. OSEN   her
2020/454 20201026 26.10.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett Thor Gunther Saether OSEN   her
2020/454 20201026 26.10.2020 Utgående brev 5020/1/98 - Foreløpig svar på søknad om tilknytning til kommunalt vann Thor Gunther Saether OSEN   her
2019/498 20201023 23.10.2020 Inngående brev Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/636 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2020 og behov for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/763 20201023 23.10.2020 Inngående brev Saksprotokoll - Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/204 20201023 23.10.2020 Inngående brev Meld inn behov for midler til å bekjempe fremmede planter og trær FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201023 23.10.2020 Inngående brev Fwd: Dokument 20/00165-18 Referat dialogmøte Åfjord og Osen kommune, hurtigbåt 2024 sendt fra AtB AS ATB AS OSEN   her
2020/629 20201023 23.10.2020 Inngående brev Nyvalg av tillitsvalgte i NSF avd. Osen NSF avd. Osen OSEN   her
Ingen tilgang 20201023 23.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Malin J Stein Mårvik OSEN   her
2020/620 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Thomas Strøm OSEN   her
2020/634 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Arvid Stener Osen OSEN   her
2019/244 20201023 23.10.2020 Inngående brev Invitasjon til kompetansetiltak i BPA-ordningen for Arbeidsledere/medarbeidsledere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201023 23.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/631 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei Tina E Rånes Tinglum m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20201023 23.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Arvid Stener Osen OSEN   her
Ingen tilgang 20201023 23.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Harald Nilsen OSEN   her
2019/637 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høring - Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 HELSE NORD-TRØNDELAG HF OSEN   her
2018/638 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om erstatning for skade på bil Astrid Ellingen OSEN   her
2020/628 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høring på skoleruta for skoleåret 2022-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/26 20201022 22.10.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - Fosen OSEN   her
2020/625 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høring av utkast til Samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene om sykehustjeneste for spesialistkandidater i allmennmedisin St. Olavs hospital HF OSEN   her
2020/637 20201022 22.10.2020 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/500 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei Åsegg Sameie OSEN   her
2020/200 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vedrørende bundet fond kemnerkontoret Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2020/606 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om bygging av skjermvegg Fiskberga 14c og 16c Øystein Dybsland m.fl. OSEN   her
2020/621 20201022 22.10.2020 Inngående brev Krav om matrikulering av enhet STATSKOG SF OSEN   her
2020/606 20201022 22.10.2020 Utgående brev 5020/14/247/103 - Skjerming/levegg Øystein Dybsland OSEN   her
2020/500 20201022 22.10.2020 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvei - Åsegg sameie Trond Norvald Åsegg OSEN   her
2020/545 20201021 21.10.2020 Inngående brev Påminnelse - Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger HUSBANKEN OSEN   her
2019/765 20201021 21.10.2020 Inngående brev Kommentar til notat om økonomi og skoleskyss med båt - Osen kommune ATB AS OSEN   her
2020/131 20201021 21.10.2020 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 14.10.2020 IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/26 20201021 21.10.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - Fosen OSEN   her
2020/128 20201021 21.10.2020 Inngående brev Saker/vedtak representantskapet i Brannvesenet Midt IKS som krever endelig behandling i eierkommunenes kommunestyrer BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/128 20201021 21.10.2020 Inngående brev Representantskapet i Brannvesenet midt IKS - Møteprotokoll 20.10.2020 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/623 20201021 21.10.2020 Inngående brev Dokumenter og ev. avtaler om Sneisbua Sigrid Tørriseng Angen OSEN   her
2017/327 20201021 21.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering - Kim-Anders Skodvin Buarø Landbruksdirektoratet OSEN   her
2017/327 20201021 21.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering - Angen drift- og byggeservice Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/259 20201021 21.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Nordmeland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/603 20201021 21.10.2020 Utgående brev 5020/20/236 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2020/624 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til plastring av elvekant mot erosjon av matjord Jarle Henning Stein OSEN   her
Ingen tilgang 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tilskudd til LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/619 20201020 20.10.2020 Utgående brev Utlysningstekst Fremo OSEN   her
2020/592 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Knut Arve Haugen OSEN   her
2020/626 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Tina Rånes Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/622 20201020 20.10.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning John Einar Høvik OSEN   her
2020/312 20201020 20.10.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Osen kommune v/John Einar Høvik OSEN   her
2020/430 20201020 20.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 post@valg.no OSEN   her
2017/616 20201020 20.10.2020 Utgående brev 1633/14/62 - John. E. Høvik - søknad om bruksendring fra kjeller til sokkelleilighet. John Einar Høvik OSEN   her
2017/616 20201020 20.10.2020 Utgående brev 1633/14/62 - Ferdigattest - bruksendring. John Einar Høvik OSEN   her
2020/11 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedrørende B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2020/616 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling av kart for - Prosjektering 5020-5894232 PRO-2438 NUP felles EL-vann-fiber - Åsegg Geomatikk - Innhentingstjenesten (Geomatikk) OSEN   her
2020/615 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilsetting av LIS1-søkere region NORD - Tildeling til Osen kommune NÆRØYSUND KOMMUNE OSEN   her
2020/613 20201019 19.10.2020 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS-melding til KPR for 2020 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/614 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om merking av turløyper på Vingsand VINGSAND OG OMEGN GRENDELAG OSEN   her
2020/614 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om merking av turstier på Vingsand VINGSAND OG OMEGN GRENDELAG OSEN   her
2019/656 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - invitasjon til å søke om støtte Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20201016 16.10.2020 Inngående brev Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2016/5419 20201016 16.10.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - Reguleringsplan for Skautjønna hyttefelt - Osen kommune Nord-Trøndelag reinbeiteområde OSEN   her
2020/514 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Osen kommune REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND OSEN   her
2020/491 20201016 16.10.2020 Inngående brev Kommunene - fordeling av innfordringsutgifter/-inntekter, gebyrer mv – endret fordeling fra 1. november 2020 Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2019/244 20201016 16.10.2020 Inngående brev Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/20 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/283 20201016 16.10.2020 Inngående brev Skoleskyssinfo 1-2020 Atb - AtB Skoleskyss OSEN   her
2020/491 20201015 15.10.2020 Inngående brev Orientering om mulighet for å utbetale andel av skatteinngang til skattekreditorene (kommuner og fylkeskommuner) ved forskudd på periodisk oppgjør fra skatteregnskapet Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/491 20201015 15.10.2020 Inngående brev Informasjon til kommunen som skattekreditor - endringer i reglene om fastsetting av margin fra inntektsåret 2021 Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2019/684 20201015 15.10.2020 Inngående brev Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - informasjon om status HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20201015 15.10.2020 Inngående brev Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd Utdanningsdirektoratet OSEN   her
2020/491 20201015 15.10.2020 Inngående brev Styringsrapporter til kommuner og fylkeskommuner: Informasjonsmøter mm for skattekreditorene Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/608 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/399 20201015 15.10.2020 Inngående brev Ungdomsarbeidersamling 20.-21.11.2020 - Invitasjon og foreløpig program Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Utgående brev Salg av kommunal kai (Bewikaia) OSEN KOMMUNE OSEN   her
2020/60 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kommuner må legge til rette for besøk HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/602 20201014 14.10.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet avvikler den nasjonale overbygningen i ekstern barnehage- og skolevurdering UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/282 20201014 14.10.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Steinslandsveien 4 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/603 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Osen kommune v/John Einar Høvik OSEN   her
2020/606 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om endring av fasade Øystein Dybsland OSEN   her
2020/391 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5020/24/3-Søknad om omdisponering og deling av eiendom - Andregangs behandling Linda Sagen Lilleenget OSEN   her
2020/430 20201013 13.10.2020 Inngående brev Nyhetsbrev høsten 2020 VALGdirektoratet OSEN   her
2020/128 20201013 13.10.2020 Inngående brev Interkommunalt samarbeid på Innherred - utredning om brannsamarbeid Steinkjer kommune OSEN   her
2020/284 20201013 13.10.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 16. oktober 2020 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN   her
2019/244 20201013 13.10.2020 Inngående brev Informasjon om deltakelse i Skolelos for barnevernstjenester 2021 Bufetat OSEN   her
2020/600 20201013 13.10.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap OSEN   her
2020/399 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oppdatert invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2014/6680 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5020/20/66 - Ferdigattest - tilbygg og ombygging Osen sykeheim. ARCON PROSJEKT AS OSEN   her
2020/389 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5020/12/134 og 5020/12/135 - Tinglyste skjøter Roald Risvik OSEN   her
2019/637 20201012 12.10.2020 Inngående brev Vedr. 202030291-3 - Fylkeskommunens uttalelse til forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/607 20201012 12.10.2020 Inngående brev Vedr. 20-38820-10 - Høring - Ny § 7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling Statens vegvesen OSEN   her
2019/637 20201012 12.10.2020 Inngående brev Uttalelse - forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/508 20201012 12.10.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste Osen kommune OSEN   her
2020/60 20201009 09.10.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 8. oktober 2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/26 20201009 09.10.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - Fosen OSEN   her
2019/637 20201009 09.10.2020 Inngående brev Uttalelse til høring av forslag til kommunal planstrategi for Osen kommune 2020 - 2024 Samediggi/Sametinget OSEN   her
2019/244 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kartlegging av bruken av skolesekker blant 1. og 2. klassinger høsten 2020 i Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/598 20201009 09.10.2020 Utgående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Thomas Tørriseng Angen Thomas Tørriseng Angen m.fl. OSEN   her
2020/246 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tv-aksjonen 2020 - innlegg fra fylkesaksjonskomiteen Fylkesmannen - Morberg, Robert OSEN   her
2020/595 20201008 08.10.2020 Inngående brev 5020/14/242 - Bestilling av meglerinformasjon AMBITA AS OSEN   her
2018/863 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Knut Arve Haugen OSEN   her
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Inngående brev Utbetaling - Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/594 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad om tynningshogst ved Vingsandvatnet i perioden 2020-2022 Vingsand & omegn grendalag OSEN   her
2019/638 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tilsagn om støtte til utbygging av hurtiglader Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/439 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5020/38/31 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2017/396 20201007 07.10.2020 Inngående brev Pressemelding fra Fosenbrua AS 06-10-20 Fosenbrua AS OSEN   her
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Inngående brev Oversendelse av ny områdekonsesjon i forbindelse med overtakelse av områdekonsesjon fra Oppdal Everk AS i forbindelse med fusjon Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge OSEN   her
2019/637 20201007 07.10.2020 Inngående brev Osen kommune Trøndelag - Uttalelse til høring av forslag til kommunal planstrategi 2020-2024 Fiskeridirektoratet OSEN   her
2020/439 20201007 07.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring fra fiskeri- og fangstbygning til fritidsbygning - Vingsand - Osen 38/31 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/593 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett Jarle Magne Osen OSEN   her
2020/389 20201007 07.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/389 20201007 07.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/87 20201007 07.10.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.09.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2019/636 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad om tilleggsbevilgning av NMSK 2020 Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/589 20201006 06.10.2020 Inngående brev Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/588 20201006 06.10.2020 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endringer i viltloven mv. Landbruks- og matdepartementet OSEN   her
2020/128 20201006 06.10.2020 Inngående brev Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 1. oktober 2020 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
2020/99 20201006 06.10.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Kontrollutvalget - 13. oktober 2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2019/637 20201006 06.10.2020 Inngående brev Statens vegvesen sin uttalelse til kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Osen kommune Statens vegvesen OSEN   her
Ingen tilgang 20201006 06.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad Regionalforvaltning OSEN   her
2020/128 20201006 06.10.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 20.10.20 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
2020/99 20201006 06.10.2020 Utgående brev Risiko- og vesentlighetsvurdering for Osen kommune - plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 - 2023 REVISJON MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2018/863 20201006 06.10.2020 Utgående brev 5020/39/1/55 - Knut Arve Haugen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av hytte og uthus. Knut Arve Haugen OSEN   her
2018/863 20201006 06.10.2020 Utgående brev 5020/39/1/55 - Vedr. planer om endringer av hytte. Knut Arve Haugen OSEN   her
2020/439 20201005 05.10.2020 Inngående brev Vedr. 202030739-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNFR samt bruksendring til fritidsbygning/rorbu/brygge - 5020/38/31- Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/590 20201005 05.10.2020 Inngående brev Høringsbrev - Kommunal planstrategi for Indre Fosen 2020-2023 Indre Fosen kommune OSEN   her
2020/11 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedlegg til fusjonsplan - sist meldte vedtekter for TrønderEnergi AS TrønderEnergi AS OSEN   her
2020/11 20201002 02.10.2020 Inngående brev Fusjonsplan - TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Service AS TrønderEnergi AS OSEN   her
2020/45 20201002 02.10.2020 Inngående brev Referat fra dialog og budsjettmøte interkommunale ordninger Midtre Namdal 01.10.2020 Mnsk - ikkesvar@mnsk.no OSEN   her
Ingen tilgang 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedrørende skade på din bil, registreringsnummer XD88374 KLP SKADEFORSIKRING AS OSEN   her
2020/234 20201002 02.10.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 29.09.2020 Trond Norvald Åsegg OSEN   her
2014/6560 20201002 02.10.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - dispensasjon til vedhogst, transport og rydding ved utleiehytte - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/583 20201002 02.10.2020 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Ola Ingar Buarø OSEN   her
2020/582 20201002 02.10.2020 Inngående brev Tilsyn - spørreundersøkelse om gratisprinsippet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201002 02.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ruth-Elise G Hepsøe OSEN   her
2020/591 20201002 02.10.2020 Inngående brev Høring - Fremragende akuttmottak i Helse Nord-Trøndelag fase 1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF OSEN   her
2020/389 20201002 02.10.2020 Utgående brev 5020/12/134 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2020/389 20201002 02.10.2020 Utgående brev 5020/12/135 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2020/389 20201002 02.10.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Roald Risvik m.fl. OSEN   her
2019/640 20201002 02.10.2020 Utgående brev 5020/1/1/2 - Arild Nøstvold - Ferdigattest for uthus. Arild Magne Nøstvold OSEN   her
2019/640 20201002 02.10.2020 Utgående brev 5020/1/1/2 - Arild Nøstvold - ferdigattest for uthus på 39 m2. Arild Magne Nøstvold OSEN   her
2019/640 20201002 02.10.2020 Utgående brev 5020/1/1/2 - Arild Nøstvold - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for riving av 2 bygg. Anita Nøstvold m.fl. OSEN   her
2019/765 20201002 02.10.2020 Utgående brev Nedleggelse av Seter skole og barnehage TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/765 20201002 02.10.2020 Utgående brev Klage på bestemmelse om økonomi ang båtskyss skoleåret 2020-2021 ATB AS, Seksjon skoleskyss OSEN   her
2020/26 20201001 01.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - Fosen OSEN   her
2020/60 20201001 01.10.2020 Inngående brev Innkjøp av presonlig smittevernutstyr (PVU) i kommuner - tilbake til ordinære ansvarsforhold fra nyttår Helsedirektoratet OSEN   her
2018/782 20201001 01.10.2020 Inngående brev Prosjekt motorferdsel i utmark - orientering om befaring m.m - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/111 20201001 01.10.2020 Inngående brev Omfordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag etter statusrapportering fra kommunen per 10. september og informasjon fra Landbruksdirektoratet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/667 20201001 01.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2016/4455 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest TINA RÅNES OSEN   her
2020/579 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ivar Dagfinn Hepsø OSEN   her
2020/579 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Ivar Dagfinn Hepsø OSEN   her
2020/530 20201001 01.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/491 20201001 01.10.2020 Inngående brev Endringer i rutiner for utleggstrekk for skattekrav SKATTEETATEN OSEN   her
2019/667 20201001 01.10.2020 Utgående brev 5020/20/235 - Tinglyst skjøte Tore Eriksen OSEN   her
2020/464 20201001 01.10.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 Per Asbjørn Rødøy OSEN   her
2019/637 20201001 01.10.2020 Utgående brev Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200930 30.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale minibank Osen Sparebank1 Midt-Norge OSEN   her
2020/26 20200930 30.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - avd. Fosen OSEN   her
2019/637 20200930 30.09.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 - Osen kommune Kystverket OSEN   her
2018/782 20200929 29.09.2020 Inngående brev Tall på motorferdsel i utmark - frist 7.10.20. Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/576 20200929 29.09.2020 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om fosterhjem Barne- og familiedepartementet OSEN   her
2020/575 20200929 29.09.2020 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Anne-Lise Eriksen m.fl. OSEN   her
2020/290 20200929 29.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Ståle Johansen Braset OSEN   her
2020/575 20200929 29.09.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Tore Eriksen m.fl. OSEN   her
2020/575 20200929 29.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Tore Eriksen m.fl. OSEN   her
2020/291 20200929 29.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark Kolberg, Odd OSEN   her
2020/14 20200928 28.09.2020 Inngående brev Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 22. september 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/60 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringssteder Helsedirektoratet OSEN   her
Ingen tilgang 20200928 28.09.2020 Inngående brev Statlig støtte til nærbutikk i Osen Kompetansesenter for distriktsutvikling OSEN   her
2020/574 20200928 28.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag - sak 40/20; Sentralisering og nedlegging av institusjonsplasser for alvorlig syke eldre og andre Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200928 28.09.2020 Utgående brev VA-norm for Osen kommune FRØYA KOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/554 20200928 28.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Einar Millan Gjessing m.fl. OSEN   her
2020/14 20200928 28.09.2020 Utgående brev Innkalling til arbeidsmøte ang Eldres dag 30.september Medlemmer av rådet OSEN   her
Ingen tilgang 20200928 28.09.2020 Utgående brev Bekreftelse - Matkroken Sætervik 2020 Gunhild Angen OSEN   her
2020/290 20200928 28.09.2020 Utgående brev 5020/12/122 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet hytteområde for oppføring av uthus. Tiltakshaver - Ståle J. Braset, Sparbu. Ståle Johansen Braset OSEN   her
2020/498 20200928 28.09.2020 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2020/498 20200928 28.09.2020 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel John Are Hagen OSEN   her
2020/60 20200928 28.09.2020 Utgående brev Kartlegging og svar på spørsmål FMTL Kommuneokonomi OSEN   her
2020/498 20200928 28.09.2020 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Trond Norvald Åsegg OSEN   her
2020/498 20200928 28.09.2020 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Jarle Henning Stein OSEN   her
2020/498 20200928 28.09.2020 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Trond Storvoll OSEN   her
2020/498 20200928 28.09.2020 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Stig Elden OSEN   her
2020/498 20200928 28.09.2020 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
2020/491 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten: Tidligforsendelse av rapporter 02.10.2020 Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/491 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av rapporter og styringsinformasjon fra Skatteetaten - gjeldende fra 1. november 2020 Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/514 20200924 24.09.2020 Inngående brev Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn Human-Etisk forbund OSEN   her
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil kr 1 000 000 i tilskudd fra Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2020 til omstillingsprosjekt Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/26 20200924 24.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - Molde OSEN   her
2020/565 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak OLE B. MORK AS OSEN   her
2020/565 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg OLE B. MORK AS OSEN   her
2020/290 20200924 24.09.2020 Utgående brev 5020/12/122 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet hytteområde for oppføring av uthus. Tiltakshaver - Ståle J. Braset, Sparbu. Øyvind Holte OSEN   her
2020/391 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Torstein Nordmeland m.fl. OSEN   her
2020/391 20200924 24.09.2020 Utgående brev 5020/24/3-Søknad om omdisponering og deling av eiendom Torstein Nordmeland OSEN   her
2020/563 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsyn - utbetalinger til helsebemanningsbyrået Focus Care Norge AS Nidaros - Stian Hansen OSEN   her
2020/559 20200923 23.09.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for område 16, tidligere Sør-Trøndelag Tensio TS OSEN   her
2020/562 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/283 20200923 23.09.2020 Inngående brev Skoleskyssinfo 3-2020 Atb OSEN   her
2020/98 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Håvard Tangstad OSEN   her
2020/391 20200922 22.09.2020 Inngående brev Klage på kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplan - 24/3 Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/636 20200922 22.09.2020 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/667 20200922 22.09.2020 Utgående brev 5020/20/235 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2018/782 20200922 22.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/555 20200922 22.09.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Per Egil Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Eriksen OSEN   her
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anne-Lise Eriksen OSEN   her
2020/26 20200921 21.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk 15.09.20 SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/491 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten: Tidligforsendelse av rapporter 25.09.2020 Skatteetaten OSEN   her
2020/60 20200921 21.09.2020 Inngående brev Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2016/5996 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Tore Osen Landbruksdirektoratet OSEN   her
2016/5996 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Nordmeland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2017/470 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Tore Osen Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/508 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling Stig Rune Røhme OSEN   her
2020/508 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling Ralf Henning OSEN   her
2020/508 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling ***** OSEN   her
2020/26 20200921 21.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Råvann Storenget vannverk 15.09.20 SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/546 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oversendelse av signert avtale ellno@trondelagfylke.no OSEN   her
2020/552 20200918 18.09.2020 Inngående brev Svar på søknad om gravetillaltelse for reparasjon av vannledning - Fv 6300 Strandaveien. Sundet Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/502 20200917 17.09.2020 Inngående brev Om fradelt nausttomt på Brattgjerd Karin Brattgjerd Langseth OSEN   her
2020/542 20200917 17.09.2020 Inngående brev Landbrukstelling 2020, informasjon til landbrukskontorer og fylkesmenn SSB - Myrli, Harald OSEN   her
2020/540 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG - innkjøp av smittevernutstyr VG - Ane Muladal OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-19-411, Fv. 715 Steinsdalen, Almlifossen-Dettfossen. Røstad Entreprenør AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-18-529, Fv. 715 Steinsdalen, Krommen-Almlifossen. Røstad Entreprenør AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-18-446, Fv. 715 Steinsdalen, Nordmelansfossen-Fuglmoen. Røstad Entreprenør AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2018/287 20200916 16.09.2020 Inngående brev Fosen tingrett - Fosen regionråd Sør-Trøndelag tingrett - Fosen tingrett OSEN   her
2020/539 20200916 16.09.2020 Inngående brev Naturvernforbundet i Trøndelag ber om å få tilsendt nydyrkingssaker fra kommunene Naturvernforbundet OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bestilling av eiendomsopplysninger/meglerinformasjon AMBITA AS OSEN   her
2020/508 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - driftsoperatør/vaktmester Strand skole Helge Kähler OSEN   her
2020/389 20200916 16.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/389 20200916 16.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Utgående brev 5020/12/88/12 - Eiendomsskatt - klage Oskar Folland OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte 12.05.2020 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 12.05.2020 Eli Nordmeland m.fl. OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte 22.07.2020 Svein Stjern OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 22.07.2020 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2020/77 20200915 15.09.2020 Utgående brev Møteinnkalling 15.09.2020 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2020/522 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Harald Nilsen OSEN   her
2020/545 20200915 15.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken OSEN   her
2015/6401 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av eksisterende tillatelse for flytebrygge MK SJØSTJERNA AS OSEN   her
2020/170 20200914 14.09.2020 Utgående brev Kopi av tinglyst avtale Einar Adelstein Sørgjerd OSEN   her
2020/26 20200914 14.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk 11.09.2020 SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/391 20200914 14.09.2020 Inngående brev Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering og deling av jordbruksareal - Osen 24/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2015/6626 20200914 14.09.2020 Inngående brev Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2020 Fiskeridirektoratet OSEN   her
2018/524 20200914 14.09.2020 Inngående brev Barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/533 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/439 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Laila-Jeanette L Skodvin OSEN   her
2020/77 20200914 14.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte 13.01.2020 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2020/282 20200911 11.09.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Vingsandveien 2 - Strand skole BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Åsegg vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/508 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling som driftsoperatør/vaktmester Strand skole Emil By OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk - pukkverket SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Åsegg vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/530 20200911 11.09.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av 26/32 med 1715/29 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/531 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon fra byggegrense langs FV 715 ved eiendommen gnr. 36 bnr. 36 i Osen kommune for behandling Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/516 20200910 10.09.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 - ansatte i advokatstillinger Gisle Stødle OSEN   her
2014/6680 20200910 10.09.2020 Inngående brev 5020/20/66 - Søknad om ferdigattest - tilbygg og ombygging Osen sykeheim ARCON PROSJEKT AS OSEN   her
2018/680 20200910 10.09.2020 Inngående brev Vannsituasjonen i Steinsdalen Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2020/514 20200910 10.09.2020 Inngående brev Viser til tidligere sendt epost med to filer vedlagt via Liquid Files Domstol - Pedersen, Håkon OSEN   her
2020/514 20200910 10.09.2020 Inngående brev Prosesskriv med prosessvarsel til Oslo tingrett - tilskudd til nordiske trossamfunn Domstol - Pedersen, Håkon OSEN   her
2020/17 20200909 09.09.2020 Inngående brev Ønske om oppdatert oversikt over virksomheter med serverings- og skjenkebevilling i kommunen STIFTELSEN FONDET FOR REGIONALE VERNEOMBUD I VISSE BRANSJER OSEN   her
2020/511 20200909 09.09.2020 Inngående brev Varsling av akutt forurensningshendelser for andre enn utalarmert brannmannskap IUA Trøndelag OSEN   her
2020/509 20200909 09.09.2020 Inngående brev Klage på trafikk-situasjonen ved Einerhaugen - gjerde ved barnehagen Anja Lothe Hepsø OSEN   her
2020/454 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett Thor Gunther Saether OSEN   her
2020/26 20200909 09.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Åsegg vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2019/566 20200909 09.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/265 20200909 09.09.2020 Inngående brev Underskrevet samtykke til å stille til valg for perioden 2019-2023 Turid Johannessen OSEN   her
2020/513 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Magnar Velve OSEN   her
2020/513 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Magnar Velve OSEN   her
2019/247 20200909 09.09.2020 Inngående brev Endringer i forskrift om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/566 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Inger Paasche m.fl. OSEN   her
2019/566 20200909 09.09.2020 Utgående brev Konsesjonsfrihet ved arealoverføring STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/304 20200908 08.09.2020 Inngående brev Melding om ny part i sak for jordskifteretten Nord-Trøndelag jordskifterett OSEN   her
2020/26 20200908 08.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF Norlab AS, Fosen OSEN   her
2020/506 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/505 20200908 08.09.2020 Inngående brev Korrigeringer i vann-nett for Trøndelag NVE OSEN   her
2020/502 20200908 08.09.2020 Inngående brev Spørsmål i forhold til eiendomsgrenser Strandheim Karin Brattgjerd Langseth OSEN   her
2020/507 20200908 08.09.2020 Inngående brev UTLYSING - Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/507 20200908 08.09.2020 Inngående brev UTLYSING - OPPDATERT! - Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/26 20200908 08.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Åsegg vannverk SINTEF Norlab AS, Fosen OSEN   her
2020/510 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedr. 202028697-2 - Dispensasjon fra byggegrense 24/3 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/679 20200908 08.09.2020 Utgående brev Tilslutning til ordningen "trygt hjem for en 50-lapp" Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2015/3157 20200907 07.09.2020 Utgående brev 1633/20/137 - Knut Osen - foreløpig svar på søknad om tilknytning til kommunalt vannledning. Knut Osen OSEN   her
2020/87 20200904 04.09.2020 Inngående brev Skatteinngang pr 31.08.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2020/175 20200904 04.09.2020 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/476 20200903 03.09.2020 Inngående brev Endringer i alkoholloven HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/464 20200903 03.09.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 ***** OSEN   her
2019/168 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Geir Arve Myhra OSEN   her
2019/168 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tillatelse til deling av eiendom, nausttomt - Geir Myhra Geir Arve Myhra OSEN   her
Ingen tilgang 20200903 03.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
2018/772 20200903 03.09.2020 Utgående brev Søknad om sponsormidler - Osen Jeger og Fiskeforening Osen Jeger- og Fiskeforening v/Jørn Gjerdingen Pedersen OSEN   her
2019/124 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversending av riktig matrikkelbrev May Helen Lauten m.fl. OSEN   her
2017/295 20200902 02.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest KOMPLETT PROSJEKTERING AS OSEN   her
2020/491 20200902 02.09.2020 Inngående brev Styringsinformasjon: Verifisering av organisasjonsnummer Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/317 20200902 02.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/490 20200902 02.09.2020 Inngående brev Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - 22kV kabelanlegg Vik - Strand TENSIO TS AS OSEN   her
2020/489 20200902 02.09.2020 Inngående brev 5020/20/17 - Bestilling av eiendomsopplysninger AMBITA AS OSEN   her
2020/497 20200902 02.09.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Flatanger kommune. Høring. Flatanger kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200902 02.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kristine-H Z Nordmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20200902 02.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Daniel Nordmeland OSEN   her
2020/381 20200902 02.09.2020 Inngående brev Tilbudsbrev salgs- og skjenkekontroll NOKAS AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200902 02.09.2020 Utgående brev 2 stk egenerklæringer om konsesjonsfrihet til registrering STATSKOG SF OSEN   her
2020/87 20200901 01.09.2020 Inngående brev Verifisering av organisasjonsnummer Indrefosen Kommune - Kjeøy Roy OSEN   her
2020/446 20200901 01.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding May Britt Sundet OSEN   her
2020/87 20200901 01.09.2020 Inngående brev Saktteinngang pr. 31/8 Indrefosen Kommune - Kjeøy Roy OSEN   her
2020/487 20200901 01.09.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen Samferdselsdepartementet OSEN   her
2020/495 20200901 01.09.2020 Inngående brev 5020/16/27 - Søknad om rammetillatelse SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2020/494 20200901 01.09.2020 Inngående brev Einarsdalen Industriområde - Ny festegrunn og deling til Åfjord kommune Åfjord kommune OSEN   her
2020/446 20200901 01.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på dispensasjonssøknad. Irene Sundet OSEN   her
2020/464 20200831 31.08.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200831 31.08.2020 Utgående brev Åpen søknad på stilling i IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) Sverre Gorset Hustad OSEN   her
Ingen tilgang 20200831 31.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av SFO plass til ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200831 31.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2015/425 20200831 31.08.2020 Utgående brev 1633/14/12 - Svar på søknad om dispensasjon om lagring av masse. Ken Høvik OSEN   her
2020/483 20200828 28.08.2020 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0002 Regionalforvaltning - RF13.50 OSEN   her
2020/26 20200828 28.08.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannver - råvann SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2019/598 20200828 28.08.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politisk verv - Thomas Tørriseng Angen Thomas Tørriseng Angen OSEN   her
2020/430 20200827 27.08.2020 Inngående brev Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/20 20200827 27.08.2020 Inngående brev Rapportering om bruk av midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/566 20200827 27.08.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/87 20200827 27.08.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. juli -20 Kemnerkontoret på Fosen OSEN   her
2020/457 20200827 27.08.2020 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Osen kommune OSEN   her
2020/476 20200827 27.08.2020 Utgående brev Henvendelse for mudring av strand havn i osen kommune KYSTVERKET MIDT-NORGE OSEN   her
2018/726 20200827 27.08.2020 Utgående brev Endring av reglement for godtgjøring folkevalgte Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2018/726 20200827 27.08.2020 Utgående brev Forslag reglement for godtgjøring til folkevalgte Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/566 20200827 27.08.2020 Utgående brev 5020 - 38/3 - Anne Marie Iversen - Fradeling av tilleggsareal Anne Marie Iversen OSEN   her
2018/726 20200827 27.08.2020 Utgående brev Forskrift folkevalgtes godtgjøring - Osen kommune Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/20 20200827 27.08.2020 Utgående brev Tertialrapport I per 30. april 2020 Osen kommune m.fl. OSEN   her
2019/20 20200827 27.08.2020 Utgående brev Tertialrapport I per 30. april 2020 Kontrollutvalget v/Arvid Lund m.fl. OSEN   her
2018/726 20200827 27.08.2020 Utgående brev Vedtak av forskrift folkevalgtes godtgjøring - Osen kommune Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/20 20200827 27.08.2020 Utgående brev Saldering I - Driftsbudsjettet Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2020/479 20200826 26.08.2020 Inngående brev Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/111 20200826 26.08.2020 Inngående brev Ekstra tildeling av midler til tiltak i beiteområder 2020 Fylkesmannen OSEN   her
2020/478 20200826 26.08.2020 Inngående brev Høring - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv. postmottak SD OSEN   her
Ingen tilgang 20200826 26.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding - Gnr 14 bnr 185 - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke -Søknad om 5 år på eksisterende marineanlegg 1633/14/185 Kystverket OSEN   her
2020/246 20200826 26.08.2020 Inngående brev Det blir ingen opptelling av bøsser i år Dnb Bank ASA OSEN   her
2020/246 20200826 26.08.2020 Inngående brev Digitale bøsser i årets TV-aksjon TV-aksjonen OSEN   her
2020/481 20200826 26.08.2020 Inngående brev Informasjon om oppdaterte tettbebyggelseskart - avløp - ber om kommunens tilbakemelding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/476 20200826 26.08.2020 Inngående brev Svar på henvendelse om mudring av Strand havn i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2020/416 20200825 25.08.2020 Inngående brev Vedr. 202020591-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - 34/14 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/636 20200825 25.08.2020 Inngående brev Omfordeling av kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/476 20200825 25.08.2020 Inngående brev Mudring av Strand havn Peter Hepsø Rederi OSEN   her
2020/475 20200824 24.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita OSEN   her
2020/432 20200824 24.08.2020 Inngående brev Påminning Ambita AS OSEN   her
2020/87 20200824 24.08.2020 Inngående brev Skatteinngan juli Indrefosen Kommune - Kjeøy Roy OSEN   her
2020/411 20200824 24.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
2020/474 20200824 24.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Rune Hopen OSEN   her
2020/459 20200824 24.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
2020/377 20200824 24.08.2020 Inngående brev Vedr. 202020500-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av tilbygg/påbygg og bruksendring, Vingsand i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200824 24.08.2020 Utgående brev 5020/15/11 - Salg av kommunal bolig, Steinslandsveien 1. Trine Stein m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200824 24.08.2020 Utgående brev 5020/15/11 - Salg av kommunal bolig, Steinslandsveien 1. EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS m.fl. OSEN   her
2020/470 20200821 21.08.2020 Inngående brev 5020/38/7 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Irene Knutsen OSEN   her
2020/469 20200821 21.08.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring av eiendom, Skippergata 1, 7740 Steinsdalen Gunn Kristin Tørstad OSEN   her
2019/749 20200821 21.08.2020 Inngående brev Nytt fra Hold Norge Rent: Strandryddeuka 5.-20. september 2020, Refusjonsordningen for marint avfall, Covid-19 m.m. Hold Norge Rent OSEN   her
2020/467 20200821 21.08.2020 Inngående brev Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattest til elever i videregående skole som skal ha praksis Politiet OSEN   her
2018/332 20200821 21.08.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse eiendomsskatt - anlegg under ferdigstillelse - Osen kommune Industritaksering - Nils Ivar Hole OSEN   her
2018/31 20200821 21.08.2020 Inngående brev Ekstra søknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200821 21.08.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/699 20200821 21.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Sigmund Jarle Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200821 21.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ole Andre Hestmo OSEN   her
2020/290 20200821 21.08.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon for kommuneplan - reguleringsplan for Middagsfjellet hytteområde for oppføring av uthus - Osen 12/122 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/699 20200821 21.08.2020 Utgående brev Vedr. riving av kårbolig Lunmoveien 48 - levering av miljøfarlige stoffer Sigmund Jarle Hestmo OSEN   her
2018/699 20200821 21.08.2020 Utgående brev 5020/31/24 - Sigmund Hestmo - søknad om tillatelse til tiltak for riving av bolighus. Sigmund Jarle Hestmo OSEN   her
2020/232 20200820 20.08.2020 Inngående brev OFFENTLIGGJØRING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 FRØYA KOMMUNE OSEN   her
2019/749 20200820 20.08.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd til Rydd Norge Trøndelag SALT Lofoten AS OSEN   her
2020/464 20200820 20.08.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 ***** OSEN   her
2020/290 20200820 20.08.2020 Inngående brev Vedr. 202020447-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet for oppføring av uthus - 12/122 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/466 20200820 20.08.2020 Inngående brev Sauegjerde Lars Kristian Nesbak OSEN   her
2018/638 20200819 19.08.2020 Inngående brev Ang. befaring Hopenveien - mandag 17.08.20 STEIN MASKIN AS OSEN   her
2020/3 20200819 19.08.2020 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre 02.07.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2020/3 20200819 19.08.2020 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre 02.06.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2015/2813 20200819 19.08.2020 Inngående brev Kostnadsutvikling for drift og forvaltning av Nødnett for kommunehelsetjenesten HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF OSEN   her
2020/463 20200819 19.08.2020 Inngående brev Behovskartlegging for anskaffelse av rusbehandling i Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF OSEN   her
2020/460 20200818 18.08.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i rådmann/kommunedirektørs arbeidsavtale Fosna-Folket OSEN   her
2020/391 20200818 18.08.2020 Inngående brev Høring - dispensasjon fra LNFR Fylkesmannen - Lilleenget, Linda Sagen OSEN   her
2020/461 20200818 18.08.2020 Inngående brev Forslag til kandidater til utviklingsprisen for Fosen 2020 Fosenregionen OSEN   her
2019/765 20200818 18.08.2020 Inngående brev Høringssvar fra AtB vedr. endring i skolestruktur i Osen kommune Atb OSEN   her
2020/428 20200818 18.08.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Arkivet OSEN   her
2020/245 20200818 18.08.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Arkivet OSEN   her
2020/223 20200818 18.08.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Arkivet OSEN   her
2020/210 20200818 18.08.2020 Inngående brev Offentlig søkerliste Arkivet OSEN   her
2020/16 20200818 18.08.2020 Utgående brev Nettavisen: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn Nettavisen - Espen Teigen OSEN   her
2020/431 20200818 18.08.2020 Utgående brev Svar på krav om innsyn Industri Energi OSEN   her
2020/457 20200817 17.08.2020 Inngående brev Takker ja til tomt Kurt Rødsjø OSEN   her
2020/457 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad om nausttomt Vingsand Kurt Rødsjø OSEN   her
2020/27 20200817 17.08.2020 Inngående brev Anmodning om oversendelse av dokumenter i forbindelse med forvaltningskontroll i Osen kommune Fylkesmannen OSEN   her
2018/332 20200817 17.08.2020 Inngående brev Forespørsel om takstoppdrag Industritaksering - Nils Ivar Hole OSEN   her
2020/462 20200817 17.08.2020 Inngående brev Mineralske ressurser som tema i arealplanlegging – riktig involvering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
Ingen tilgang 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2020/459 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** OSEN   her
2020/428 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Sveinung Brattgjerd OSEN   her
2020/428 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Arill Bele OSEN   her
2020/428 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad på stilling Terje Hårstad OSEN   her
2020/290 20200817 17.08.2020 Inngående brev Endringer på uthus 02.07.2020 Øyvind Holte OSEN   her
2020/290 20200817 17.08.2020 Inngående brev Endringer på uthus 02.07.2020 Ståle Braset OSEN   her
2016/3329 20200817 17.08.2020 Inngående brev Invitasjon til møte om tilskudd på helse og omsorgsområdet den 27.08.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/332 20200817 17.08.2020 Inngående brev Forespørsel om takstoppdrag Industritaksering AS OSEN   her
2020/428 20200814 14.08.2020 Inngående brev Søknad på ledig stilling Ralf Henning OSEN   her
2020/281 20200814 14.08.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll i Osen 31.07.2020 AVARN SECURITY AS OSEN   her
2017/417 20200814 14.08.2020 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/246 20200814 14.08.2020 Utgående brev TV-aksjonen 2020 - kommunebidrag STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND OSEN   her
2020/456 20200814 14.08.2020 Utgående brev Svar ang åpningstid i barnehagen fra høsten 2020 ***** OSEN   her
2019/677 20200814 14.08.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Jorunn Elisabeth Eide OSEN   her
Ingen tilgang 20200814 14.08.2020 Utgående brev Bud på betongstein Ronald Bratberg OSEN   her
2019/677 20200814 14.08.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Anne-Britt K Rolstadaas OSEN   her
2015/6626 20200814 14.08.2020 Utgående brev Høringssvar på NOU havbruksbeskatning - Osen kommune Finansdepartementet OSEN   her
2019/702 20200814 14.08.2020 Utgående brev 5020/38/39 - Rørlegger Rikardsen AS - søknad om utslippstillatelse fra fritidshus. Tiltakshaver - Kriastian Angen, Heimdal. RØRLEGGER RIKARDSEN AS OSEN   her
2020/42 20200814 14.08.2020 Utgående brev Politisk behandling av kommunens kriseplan May-Britt Næss Strand m.fl. OSEN   her
2019/734 20200814 14.08.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Greta Johanne Barland m.fl. OSEN   her
2019/677 20200814 14.08.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Anne-Britt K Rolstadaas m.fl. OSEN   her
2019/765 20200814 14.08.2020 Utgående brev Skolestruktur Osen kommune Osen kommune m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200814 14.08.2020 Utgående brev Bud på plentraktor Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN   her
2020/321 20200814 14.08.2020 Utgående brev Vedr. 202018288-2 - Søknad om endring av eksisterende avkjørsel 22/16 -Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/172 20200814 14.08.2020 Utgående brev Spørsmål om status mobilprosjekt Bessakerkrysset, mandag 15.juni 2020 Ellen Marie Bylund m.fl. OSEN   her
2019/734 20200814 14.08.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Karl Eilif Østvik m.fl. OSEN   her
2020/290 20200814 14.08.2020 Utgående brev 5020/12/122 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet for oppføring av uthus. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2017/88 20200814 14.08.2020 Utgående brev Strand skolekorps - refusjonskrav 2018 Strand skolekorps v/Helen Ørsjødal OSEN   her
2015/3149 20200814 14.08.2020 Utgående brev Søknad om fartsreduserende tiltak ved Strand skole og Havgløtt barnehage TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2015/3149 20200814 14.08.2020 Utgående brev Søknad om fartsreduserende tiltak ved Strand skole og Havgløtt barnehage Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200814 14.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på endring av SFO plass for ***** ***** OSEN   her
2015/3149 20200814 14.08.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetsplan for Osen kommune 2020 - 2023 - egengodkjenning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/69 20200814 14.08.2020 Utgående brev Strand skolekorps - refusjonskrav 2019 Strand skolekorps v/Helen Ørsjødal OSEN   her
2015/3149 20200814 14.08.2020 Utgående brev Etterlyser svar/respons på søknad om fartsreduserende tiltak - Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/734 20200814 14.08.2020 Utgående brev 5020 - 1/1/6 - Innvilget søknad om deling av eiendom - Greta Barland Karl Eilif Østvik m.fl. OSEN   her
2020/419 20200813 13.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** ***** ***** OSEN   her
2020/418 20200813 13.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** ***** ***** OSEN   her
2020/416 20200813 13.08.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus ved fritidseiendom - Setran - Osen 34/14 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/570 20200813 13.08.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/454 20200812 12.08.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - Thor Sæther/Hilmar Hollås Thor Gunther Saether OSEN   her
2020/391 20200812 12.08.2020 Inngående brev Vedr. 202019920-3 - fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for omdisponering og deling av jordbruksareal på gnr 24/5 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass for ***** ***** OSEN   her
2020/389 20200812 12.08.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Kari og Roald Risvik Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
2020/389 20200812 12.08.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til naust, fra Osen kommune til Kari og Roald Risvik Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
2020/452 20200811 11.08.2020 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0001 Regionalforvaltning - RF13.50 OSEN   her
2020/389 20200811 11.08.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200811 11.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MJOSUNDET INVEST AS OSEN   her
2020/451 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ken Ragnar Høvik OSEN   her
2020/450 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Liv Kristin Høvik m.fl. OSEN   her
2020/449 20200811 11.08.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn og feiing med fyringsanlegg på fritidsbolig 25.08.2020 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/109 20200810 10.08.2020 Inngående brev 202021927-1 - Søknad skilting for ladestasjoner langs FV 715 og FV 6300 Trondelagfylke - Per Espen Knudsen OSEN   her
2020/447 20200810 10.08.2020 Inngående brev Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Inngående brev Purring i sak 282377 Tensio OSEN   her
2020/446 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven, nabovarsel, samt kvittering for nabovarsel Irene Sundet OSEN   her
2020/428 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad på ledig stilling Helge Kähler OSEN   her
2020/428 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad på ledig stilling Hans Erik Moe OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Utgående brev tilsynsrapporter Rune Opdahl OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Utgående brev tilsynsrapporter Asbjørn Hov OSEN   her
2020/133 20200810 10.08.2020 Utgående brev tilsynsrapport Asbjørn Hov OSEN   her
2020/445 20200807 07.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2020/21 20200807 07.08.2020 Utgående brev Ang. Osenhælja 2020,- utsettelse på grunn av korona-situasjonen Kjell Petter Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse ***** OSEN   her
2020/229 20200807 07.08.2020 Utgående brev Søknad om offentlige bredbåndsmidler - Felles bredbåndsprosjekt i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/391 20200807 07.08.2020 Utgående brev 5020/24/3 - Høring - omdisponering og deling av jordbruksareal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2016/979 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass. ***** OSEN   her
2019/464 20200807 07.08.2020 Utgående brev Forslag til kompetanseplan 2019 - 2023 Kari Heggland Risvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om parkeringsbevis ***** OSEN   her
2020/21 20200807 07.08.2020 Utgående brev Sponsorstøtte Osenhælja 2020 Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2020/442 20200806 06.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2020/456 20200806 06.08.2020 Inngående brev Smittevernstiltak/åpningstider etc. ***** OSEN   her
2020/391 20200806 06.08.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Omdisponering av areal på gbnr 24/3, Osen kommune Samediggi/Sametinget OSEN   her
Ingen tilgang 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass til ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass for ***** ***** OSEN   her
2020/416 20200806 06.08.2020 Utgående brev 5020/34/14 - Roger Derås - søknad om dispensasjon fr a pbl. § 1-8 for oppføring av uthus. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/748 20200805 05.08.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Olav Svee OSEN   her
2020/434 20200805 05.08.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring OSEN KOMMUNE OSEN   her
2016/5419 20200805 05.08.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Skautjønna hytteområde, Osen kommune Samediggi/Sametinget OSEN   her
2020/439 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan arealdel 2019-2030 og plan- og bygningslovens § 1-8 Laila-Jeanette L Skodvin m.fl. OSEN   her
2020/234 20200805 05.08.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 21.07.2020 Svein Olav Sørmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Inngående brev Oppfølging av bekymringsmelding - NVE bekrefter mottatt fagkyndig vurdering av sprengningsarbeiders virkning for steinsprang. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/748 20200805 05.08.2020 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Svee, Olav OSEN   her