eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 450 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/130 20210416 16.04.2021 Inngående brev Ettersendelse av sak 05.21 til representantskapet den 26.04.21 Brannmidt - Håvard Bye OSEN   her
2021/130 20210416 16.04.2021 Inngående brev Møtereferat styremøte Brannvesenet Midt IKS - 16.04.2021 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2021/16 20210416 16.04.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/229 20210416 16.04.2021 Inngående brev Felles bredbåndsprosjekter i Trøndelag - Søknad om offentlige bredbåndsmidler 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Kya strikk AS KYA STRIKK AS OSEN   her
2021/198 20210416 16.04.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Tommy Albertsen TOMMY ALBERTSEN AS OSEN   her
2020/615 20210416 16.04.2021 Inngående brev LIS1 - kandidattildeling - Osen kommune - 01.09.2021 - 01.03.2022 - Oversendelse av kontaktinformasjon NÆRØYSUND KOMMUNE OSEN   her
2021/212 20210415 15.04.2021 Inngående brev Bestilling av sesonginfluensavaksine 2021/2022 FOLKEHELSEINSTITUTTET OSEN   her
2020/60 20210415 15.04.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2021/211 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - garasje John Kristian Flatås OSEN   her
2020/415 20210415 15.04.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: Aksjon skoleveg 2015 -endring trase fortau Osen sentrum Statens vegvesen OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Opplysninger til SHA-plan samt kontrakt Tore Løkke AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev VS: Rev. plantegning gangvei 'tore.crister@lokke.com' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Antall meter kantstein 'Tore Crister Løkke' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev VS: Gangvei - radien på kantstein 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedr. grunn til gang/sykkelvel Osen Auto- Rådhuset. Pettersen, Jan-Thore OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedr.gang og sykkelvei mellom Osen Auto og Rådhuset i Osen 'aslak.tiller@coop.no' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Gangtilbud/fortau - Osen sentrum - avtale m/vedlegg til signering. 'Haugerud Gunvor Tørum' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Signert endringsmelding 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev ref byggemøte - fortau Osen sentrum 'Joakim Syltern By' m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: ref. byggemøte 2 fortau Osen sentrum 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Fortau/gangveg Osen sentrum - ferdigbefaring. Haugerud Gunvor Tørum m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: vedr. framdrift 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: Lengde nytt fortau 'Brødreskift Kristian' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Signerte endringsmeldinger 257-5E til 257-8E 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Protokoll fra ferdigbefaring / overtakelse av nytt fortau Osen sentrum. Tore Løkke AS v/Tore Crister Løkke m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Ferdigbefaring fortau Osen sentrum Hallvar Nøss, leder i trafikksikkerhetsutvalget OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Aksjon skoleveg 2014 - anmodning om utbetaling av tilskuddsmidler. "Ansvar 45210". Statens vegvesen landsdekkende regnskap OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: ferdigstillelse fortau 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: ferdigstillelse Osen Gangvefelt 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev resterende arbeider gangveg - asfalt og kummer 'Tore Crister Løkke' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Gangveg Osen sentrum. Tore Løkke AS v/Tore Crister Løkke OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 9a-2015 FV 715 Gang / fortau Osen sentrum - fkb/nvbd-data. STATENS VEGVESEN OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Prosjekt 9a-2015 Gangveg/fortau Osen sentrum FKB-data Statens vegvesen OSEN   her
2021/206 20210414 14.04.2021 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Osen kommune KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2019/244 20210414 14.04.2021 Inngående brev Invitasjon til webinar: Barnevern over landegrenser og mindreårige ofre for menneskehandel Bufetat OSEN   her
2019/244 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedr. 202036140-8 - Invitasjon til digitalt dialogmøte mellom kommunene i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune - sommer 2021 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/95 20210414 14.04.2021 Utgående brev Revidering av personalreglement Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2020/60 20210413 13.04.2021 Inngående brev Ytterligere spørsmål Thomas L. Andersen OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Oversiktsbilde Helge Anders Skorstad OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Foto 2 plasttak Helge Anders Skorstad OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Foto plasttak Helge Anders Skorstad OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Foto tak Helge Anders Skorstad OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Nabovarsel Torstein Volden Helge Anders Skorstad OSEN   her
2019/244 20210413 13.04.2021 Inngående brev 10-årsmarkering for 22. juli STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/415 20210413 13.04.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon frå arealplan til endra plassering av akvakulturanlegg - Lokalitet Breidvika - Osen kommune - Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2021/200 20210413 13.04.2021 Inngående brev Museet Midt IKS Representantskapsmøte 27. april 2021 Museetmidt - Camilla Birkeland OSEN   her
2021/130 20210413 13.04.2021 Inngående brev Innkalling til Representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 26 april 2021. Brann Midt IKS OSEN   her
2021/130 20210413 13.04.2021 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 12.04.21 Brann Midt IKS OSEN   her
2019/244 20210413 13.04.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2021/208 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 22/18 FOSEN-HYTTA AS OSEN   her
2016/1101 20210413 13.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på intensjon om samarbeidsavtale - helsplattformen TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON m.fl. OSEN   her
2020/615 20210413 13.04.2021 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Haydar Bamarni OSEN   her
2020/615 20210413 13.04.2021 Utgående brev Tilbakemelding - økning i antall LIS1 stillinger fra høsten 2021 Ivar Kvalø OSEN   her
2018/563 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilleggsspørsmål i forhold til båtplass Kent Ronny Høvik OSEN   her
2021/193 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Osen Kommune 12.03.2021 Avarn Security OSEN   her
2021/207 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avfallsplaner for havner i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/563 20210412 12.04.2021 Utgående brev Forespørsel svar på spørsmål om båtplass Kent Ronny Høvik OSEN   her
2021/156 20210412 12.04.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom til bruk som nytt anløp for hurtigbåt - Osen 14/117 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/192 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss Strand, May-Britt Næss OSEN   her
2019/481 20210409 09.04.2021 Inngående brev Faghøring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/189 20210408 08.04.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom kommunene i Trøndelag og tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/509 20210408 08.04.2021 Inngående brev Invitasjon til fagseminar telecom 15.04.2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/167 20210408 08.04.2021 Inngående brev Svar - 5020/37/5 - vedr. areal på fritidshus. RAMSTAD ANDERS OSEN   her
2020/60 20210408 08.04.2021 Utgående brev 15 viktige spørsmål angående de juridiske sidene ved vaksinasjons-kampanjen Thomas L. Andersen OSEN   her
2019/765 20210408 08.04.2021 Utgående brev Betaling av båtskyss for skoleelever som bor på Seter TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2016/5150 20210407 07.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2021 Harald Hanssen OSEN   her
2021/205 20210407 07.04.2021 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning "eldre ut på middag" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/187 20210407 07.04.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Wiggo Wodahl OSEN   her
2016/5150 20210407 07.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Kurt Hopen OSEN   her
2021/12 20210407 07.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/39/1/58 Knut Arve Haugen OSEN   her
2021/12 20210407 07.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/39/1/58 Solbjørg J Haugen OSEN   her
2021/143 20210407 07.04.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom til oppføring av bolig - Osen 29/13 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/15 20210407 07.04.2021 Inngående brev Info Disfva Onmicrosoft - Jørgen D. Eikenes OSEN   her
2016/1321 20210407 07.04.2021 Inngående brev Bjørøya AS - Søknad om økt biomasse på lokaliteten Nausttaren. Oversendelse for høring av behov for supplerende opplysninger samt for offentlig utlegging og kommunal behandling Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210407 07.04.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 Skatteetaten OSEN   her
2021/160 20210407 07.04.2021 Inngående brev Osen fjellstyre - regnskap og årsmelding 2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2021/134 20210407 07.04.2021 Inngående brev Innkalling IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2021 - 28.04.2021 IUA region Sør-Trøndelag OSEN   her
2019/337 20210407 07.04.2021 Utgående brev 5020/14/178 - Siv og Torbjørn Skjærvø - foreløpig svar på søknad om oppføring av garasje. Siv og Torbjørn Skjærvø OSEN   her
2020/60 20210406 06.04.2021 Inngående brev 15 viktige spørsmål angående de juridiske sidene ved vaksinasjons-kampanjen Gmx - Thomas L. Andersen OSEN   her
2021/16 20210406 06.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/134 20210406 06.04.2021 Inngående brev Risikorapport - Oppsummerende rapport av kommunale miljørisikoanalyser, IUA Sør-Trøndelag 2020 IUA region Sør-Trøndelag OSEN   her
2021/50 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Carina Viktoria Strand OSEN   her
2021/186 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om tilleggsareal (deling av eiendom) Halvard Svee Nordmeland OSEN   her
2021/202 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ny digital løsning for melkekvoteordningen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/203 20210406 06.04.2021 Inngående brev Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20210406 06.04.2021 Inngående brev Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet - høring med frist 06.07.2021 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/199 20210401 01.04.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss Rasmussen, Maiken Larsen OSEN   her
2021/16 20210331 31.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/60 20210331 31.03.2021 Inngående brev Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 Bufetat OSEN   her
2021/50 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Storvik, Lars Moen OSEN   her
2018/770 20210331 31.03.2021 Utgående brev Forslag på medlemmer til dyrevernnemnd for Innherred og Fosen MATTILSYNET OSEN   her
2018/598 20210331 31.03.2021 Utgående brev Befaring 'per.a@bjoroya.no' OSEN   her
2018/598 20210331 31.03.2021 Utgående brev Befaring 'torbjoern.skjaervoe@marineharvest.com' OSEN   her
2018/598 20210331 31.03.2021 Utgående brev Befaring 'Finn Arne Haugen' OSEN   her
2018/598 20210331 31.03.2021 Utgående brev Befaring 'nfp@lokke.com' OSEN   her
2018/598 20210331 31.03.2021 Utgående brev Behov for utsatt frist for innkreving av eiendomsskatt STATNETT SF OSEN   her
2018/598 20210331 31.03.2021 Utgående brev Behov for justeringer av eiendomsskatten 2019 TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2018/598 20210331 31.03.2021 Utgående brev Svar på kommentarer til innføring av eiendomsskatt Hans Gunnar Kvernland OSEN   her
2020/200 20210330 30.03.2021 Inngående brev Revisjonsberetning 2020 Revisjon Midt-Norge SA OSEN   her
2020/212 20210330 30.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/582 20210330 30.03.2021 Inngående brev Tilsyn - spørreundersøkelse om gratisprinsippet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - Endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Statsforvalterens tilsynsansvar etter barneloven § 43a Bufetat OSEN   her
2021/50 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Elden, Sigrid Marie OSEN   her
2021/182 20210329 29.03.2021 Inngående brev Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag 26.04.21 Konsek - Torbjørn Berglann OSEN   her
2021/196 20210329 29.03.2021 Inngående brev Resultatkartlegging skogbruk 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/16 20210329 29.03.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2019/244 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere Postmottak HOD OSEN   her
2021/161 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling Kristin Eian Eriksen OSEN   her
2018/481 20210329 29.03.2021 Utgående brev Ettervarsling om oppmålingsforreting STATENS VEGVESEN OSEN   her
2017/614 20210329 29.03.2021 Utgående brev Underskrevet samtykke EVRY NORGE AS OSEN   her
2017/620 20210329 29.03.2021 Utgående brev 1633/14/145 - Osen kommune - søknad om fradeling av festetomt Olden Byggservice. OLDEN BYGGSERVICE OSEN   her
2018/27 20210329 29.03.2021 Utgående brev Oversendelse av underskrevet avtalebekreftelse Kopinor OSEN   her
2018/481 20210329 29.03.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Odd Bjørnar Engan OSEN   her
Ingen tilgang 20210329 29.03.2021 Utgående brev Forespørsel om takstoppdrag Nils Ivar Hole OSEN   her
Ingen tilgang 20210329 29.03.2021 Utgående brev VS: Eiendomsskatt - anlegg under ferdigstillelse - Osen kommune Nils Ivar Hole OSEN   her
2021/9 20210326 26.03.2021 Utgående brev 5020-20/224- Skogrydding på kommunal eiendom Gøran Bratberg OSEN   her
2021/9 20210326 26.03.2021 Utgående brev 5020/1/125 - Fjerning av trær/kratt på kommunal grunn Bård Even Relling OSEN   her
2021/9 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til å drive hogst på kommunal eiendom Karl Eilif Østvik OSEN   her
2021/181 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om oppretting eller endring av matrikkelenhet Jonny Stein OSEN   her
Ingen tilgang 20210325 25.03.2021 Inngående brev Møteinnkalling til representantskapsmøte MNA 27.04.2021 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2021/196 20210325 25.03.2021 Inngående brev Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/176 20210325 25.03.2021 Inngående brev Dispensasjonsveileder for Trøndelag og følgeskriv STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/240 20210325 25.03.2021 Inngående brev Presisering av gjeldende forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon § 8 andre ledd Bufetat OSEN   her
2021/178 20210325 25.03.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - parsell 12 Sveinung Brattgjerd OSEN   her
2019/575 20210325 25.03.2021 Inngående brev Vedr. 202112689-1 - Omklassifisering fv. 715 Osen sentrum - Skarvåsen - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/60 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding kommunenes merutgifter knyttet til covid-19 for første halvår 2021 Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20210324 24.03.2021 Inngående brev Bruk av hytte i påska Osen Kommune - Leirset Roar OSEN   her
Ingen tilgang 20210324 24.03.2021 Inngående brev Videreutdanning – bekreft deltakelse for å få utbetalt midler våren 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/629 20210324 24.03.2021 Inngående brev Plasstillitsvalgt NSF - pleie og omsorg NSF Osen v/Rita S. Høvik OSEN   her
2019/240 20210324 24.03.2021 Inngående brev Informasjon om ny veileder Bufetat OSEN   her
2020/397 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Osen kommune UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2021/12 20210324 24.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/15/35 SHF EIENDOM AS OSEN   her
2021/13 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/166 20210324 24.03.2021 Inngående brev Ang. parkeringsplassen på Osenfjellet ved Skihytta Osen/Steinsdalen idrettslag OSEN   her
Ingen tilgang 20210323 23.03.2021 Inngående brev Møtereferat dialog- og skyssmøte i Åfjord og Osen kommuner 03.03.2021 Atb OSEN   her
2020/747 20210323 23.03.2021 Inngående brev Referat fra dialog- og skyssmøte for Åfjord og Osen kommuner 03.03.2021 Atb OSEN   her
2019/131 20210323 23.03.2021 Inngående brev Plan for friluftslivets ferdselsårer - Tilskudd til arbeidet Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210323 23.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding fra NVE - Spørsmål om konsekvensutredninger ang. helse og forurensning for Sørmarkfjellet vindkraftanlegg - Ikke grunnlag for å stanse anleggsarbeidet NVE OSEN   her
2021/172 20210322 22.03.2021 Inngående brev Ber om innsyn i kommunens PAI-fil med omsetningsdata oversendt KS Fosna-Folket OSEN   her
2021/168 20210322 22.03.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn i utgifter til innleie av sykepleiervikarer Burson Cohn & Wolfe AS OSEN   her
2021/16 20210319 19.03.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/16 20210319 19.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/161 20210319 19.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling Toril Iren Åsvik OSEN   her
2020/3 20210319 19.03.2021 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre - 03.12.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/244 20210319 19.03.2021 Inngående brev Vedr. 202035659-2 - Informasjon vedrørende søknad om kryssing, framføring og graving i og langs fylkesveg til Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/160 20210319 19.03.2021 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre - 18.03.2021 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/244 20210319 19.03.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet vedrørende praksis med inntil-vedtak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/167 20210319 19.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak RAMSTAD ANDERS OSEN   her
2021/167 20210319 19.03.2021 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg RørTek as OSEN   her
2021/28 20210319 19.03.2021 Utgående brev Tilskudd fra næringsfond - Osen bygdemuseum, Amfi Osen bygdetun v/Eli kristin Lothe OSEN   her
2021/16 20210318 18.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/16 20210318 18.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/16 20210318 18.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210318 18.03.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021 Skatteetaten OSEN   her
2021/10 20210318 18.03.2021 Inngående brev Oversendelse rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/16 20210317 17.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2019/244 20210317 17.03.2021 Inngående brev Høring N300 Trafikkskilt Statens vegvesen OSEN   her
2020/360 20210317 17.03.2021 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Rune Sæther Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20210317 17.03.2021 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Dybslands villsau Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20210317 17.03.2021 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Kim-Anders Skodvin Buarø Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20210317 17.03.2021 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Tina Rånes Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20210317 17.03.2021 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/212 20210317 17.03.2021 Inngående brev Informasjon om tilskudd i 2021 til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen, og rapportering for tilskudd mottatt i 2021 og 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2015/3454 20210317 17.03.2021 Inngående brev 5020/39/1/25 - Trond Røyseng - Tilbakemelding om ferdige byggearbeider Trond Even Røyseng OSEN   her
2019/542 20210317 17.03.2021 Inngående brev Bruk av databasen Grunnforurensning i kommunene i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/50 20210317 17.03.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Osen, Markus Flakk OSEN   her
2020/63 20210316 16.03.2021 Inngående brev Innspill kommunedelplan vann Osen Bondelag v/Trond Storvoll OSEN   her
2019/176 20210316 16.03.2021 Inngående brev Høringsbrev - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2015/3421 20210316 16.03.2021 Inngående brev Oppdatert POSOM-plan Osen kommune pr.mars 2021 Osen Kommune - Olesen Tone Moen OSEN   her
2020/511 20210316 16.03.2021 Inngående brev Revidert nasjonal plan - beredskap mot akutt forurensning -til informasjon og fordeling Kystverket OSEN   her
2021/50 20210315 15.03.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Jlilati, Wasim Omar OSEN   her
2021/50 20210314 14.03.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Osen, Thea Elise OSEN   her
2021/134 20210312 12.03.2021 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 04.03.2021 IUA region Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/629 20210312 12.03.2021 Inngående brev Plasstillitsvalgt NSF, Osen pleie- og omsorg NSF v/Rita S. Høvik OSEN   her
2020/60 20210312 12.03.2021 Inngående brev Kompensasjon for merutgifter knyttet til smittevernstiltak i barnehager og skoler og forventninger til kommuner og fylkeskommuner KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/607 20210312 12.03.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/06 - Endring av krav til skilt 532 Kjørefelt slutter i vegnormal N301 Arbeid på og ved veg Statens vegvesen OSEN   her
2021/40 20210312 12.03.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom NAV hjelpemiddelsentral Trøndelag og Osen kommune NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag OSEN   her
2021/152 20210312 12.03.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon TORE LØKKE EIENDOM AS OSEN   her
2014/4674 20210312 12.03.2021 Utgående brev Søknad om støtte må registreres via Regionalforvaltning.no Kåre Lilleenget (klill@online.no) OSEN   her
2020/654 20210311 11.03.2021 Utgående brev Restaurering og utlån av orgel på Osen Bygdatun. Siv Trinde Haldaas m.fl. OSEN   her
2020/607 20210311 11.03.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/05 - Endring av myndighet til å godkjenne tekst til arbeidsvarslingsskilt 808.799 Statens vegvesen OSEN   her
2020/654 20210311 11.03.2021 Utgående brev Vedr. orgel ved bygdetunet Styret i Utkantteateret OSEN   her
2020/77 20210311 11.03.2021 Inngående brev Innkalling til møte 09.11.2020 Styret for bygdatunet OSEN   her
2020/77 20210311 11.03.2021 Inngående brev Referat fra møte 09.11.2020 Styret for bygdatunet OSEN   her
2021/154 20210311 11.03.2021 Utgående brev Innkalling til møte 02.02.2021 Styret for bygdatunet OSEN   her
2020/692 20210311 11.03.2021 Inngående brev Orientering om vedtatt planstrategi for Åfjord kommune Åfjord kommune OSEN   her
2021/154 20210311 11.03.2021 Inngående brev Innkalling til møte 01.03.2021 Styret for Osen bygdatun OSEN   her
2021/154 20210311 11.03.2021 Inngående brev Referat fra møte 01.03.2021 Styret for Osen bygdatun OSEN   her
2021/156 20210311 11.03.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning HEPSØ FISKEINDUSTRI AS OSEN   her
2021/28 20210311 11.03.2021 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Osen bygdetun v/Eli Lothe OSEN   her
2020/154 20210310 10.03.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til e-post av 5.3.2021 om rapportering om bruken av tildelt vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2019/244 20210310 10.03.2021 Inngående brev Invitasjon til "landhandleri" med tema fra eiendomslovgivning og arealforvaltning for kommunenes ansatte på landbruk og plan STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/152 20210310 10.03.2021 Inngående brev Søknad om bruksendring til hybler TORE LØKKE EIENDOM AS OSEN   her
2020/415 20210309 09.03.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Mowi OSEN   her
2020/402 20210309 09.03.2021 Inngående brev Kommunalt næringsfond 2020 – Osen kommune. Sluttutbetaling Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/154 20210308 08.03.2021 Inngående brev Rapportering om bruken av tildelt vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2021/142 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad om deling av eiendom - Gnr. 20/64 - Atle Karlsen Atle Karlsen OSEN   her
2020/21 20210304 04.03.2021 Inngående brev Ang. Osenhælja 2021,- ny utsettelse Osenhælja v/Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2020/60 20210304 04.03.2021 Inngående brev Covidvaksinering av brannmannskaper BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20210304 04.03.2021 Inngående brev Anmodning i forbindelse med etterkontroll av kraftverk SKATTEETATEN OSEN   her
2021/13 20210304 04.03.2021 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/154 20210304 04.03.2021 Utgående brev Stimuleringstilskudd 2020 - Veterinærvakt Osen/Roan DYRLEGEHUSET AS OSEN   her
2020/154 20210304 04.03.2021 Utgående brev Stimuleringstilskudd 2020 - Veterinærvakt Åfjord ÅFJORD VETERINÆRKLINIKK AS OSEN   her
2018/22 20210303 03.03.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 Nok. Trondheim NOK - Senter mot seksuelle overgrep OSEN   her
2021/141 20210303 03.03.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring – Logo på kommunens biler Norpublica OSEN   her
2021/140 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klage på vannavgift. Bjørn Knutsen OSEN   her
2020/648 20210303 03.03.2021 Inngående brev Avslag på søknad om erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Jan-Thore Pettersen - Osen 20/26 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2016/6109 20210303 03.03.2021 Inngående brev Bjørøya AS - Akvakultur av laks, ørret og regnbueørret. Forlenget midlertidig tillatelse på lokaliteten 38277 Nordre Skokkeløy i Osen kommune. Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/721 20210303 03.03.2021 Inngående brev Resultater fra kommunenes egenrapportering på status innen demensområdet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/538 20210303 03.03.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr- Johan Bade Kvernland - Osen 31/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/99 20210303 03.03.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 23.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/99 20210303 03.03.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 18.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/99 20210303 03.03.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 14.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/99 20210303 03.03.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 18.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/143 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om deling av eiendom, samt rekvisisjon av oppmålingsforretning Harald Øystein Østvann OSEN   her
2021/143 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan/detaljplan Harald Øystein Østvann OSEN   her
Ingen tilgang 20210302 02.03.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 02/2021 Skatteetaten OSEN   her
2019/207 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20210302 02.03.2021 Inngående brev Svar på eiendomsforhold ved installasjon av varmevifte Laila Ydse OSEN   her
Ingen tilgang 20210302 02.03.2021 Utgående brev Foreløpig svar på spørsmål om å få installere varmevifte - Fiskberga 12. Laila Ydse OSEN   her
2020/697 20210301 01.03.2021 Inngående brev Støtte til digital hjemmeundervisning 2021 - kunngjøring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/645 20210301 01.03.2021 Inngående brev Avslag erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Morten Agnar Osen - Osen 20/13 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/135 20210301 01.03.2021 Inngående brev Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2021 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/16 20210226 26.02.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2021/137 20210226 26.02.2021 Inngående brev Angående uforutsett høy regning for billading på Strand Kjell Eirik Johnsen OSEN   her
Ingen tilgang 20210226 26.02.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om varmevifte - Fiskberga 12. Laila Ydse OSEN   her
2021/136 20210226 26.02.2021 Inngående brev Høring om miljøforskrift for drosje i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/119 20210226 26.02.2021 Inngående brev Innvilget skadefellingstillatelse på en gaupe i deler Namsos, Steinkjer og Osen kommuner 250221 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20210226 26.02.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2016/1915 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder grunntilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Inngående brev Klage på vedtak - reguleringsplan for Skautjønna hytteområde - Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/12 20210226 26.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/2/7 Roger Mårvik OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev Klage på vedtak sak 61/20 - Reguleringsplan for Skautjønna hytteområde STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/142 20210226 26.02.2021 Utgående brev Søknad om støtte til kjøp av bil - Åfjord Røde Kors Åfjord Røde Kors Hjelpekorps OSEN   her
Ingen tilgang 20210226 26.02.2021 Utgående brev Tilbud om kjøp av leiligheter Sandviksberget Panorama SPAR-BYGG AS m.fl. OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev 2. gangs behandling av privat forslag for Skautjønna hytteområde Borgny J Einskar Granbo m.fl. OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev 2. gangs behandling av privat forslag for Skautjønna hytteområde HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev 2. gangs behandling av privat forslag for Skautjønna hytteområde Nord-Trøndelag Beiteområde OSEN   her
2016/5419 20210226 26.02.2021 Utgående brev 1633/24/1 m. fl. - Reguleringsplan Skautjønna hytteområde - PlanID 1633198301 Nord-Trøndelag reinbeitedistrikt OSEN   her
2018/563 20210225 25.02.2021 Inngående brev Forespørsel om båtplass Kent Ronny Høvik OSEN   her
2019/724 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2020/109 20210225 25.02.2021 Inngående brev Avslag på søknad om forbedret støtte til hurtiglader Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/724 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5020- gnr. 33, bnr. 1 og fnr. 16, anleggsnummer 23893, fra Biovac Environmental Technology AS - spørsmål om inngått serviceavtale. BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS OSEN   her
2021/134 20210224 24.02.2021 Inngående brev Invitasjon til IUA Sør-Trøndelag årsmøte, 28.04.2021 TRONDHEIM KOMMUNE OSEN   her
2021/133 20210224 24.02.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om kjøp av informasjon og metadata AMBITA AS OSEN   her
2021/10 20210224 24.02.2021 Inngående brev Oversendelse foreløpig rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/104 20210224 24.02.2021 Inngående brev Informasjon vedrørande nedlegging og fjerning av fyrlykter - Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2016/6109 20210224 24.02.2021 Inngående brev Nordre Skokkeløy - søknad om forlengelse av tillatelse for lokaliteten - Bjørøya AS - Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2016/6109 20210224 24.02.2021 Inngående brev Nordre Skokkeløy - Oversendelse av vedtak om endring av vilkår i tillatelsen for lokaliteten - Bjørøya AS - Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/759 20210223 23.02.2021 Inngående brev Endring av navn på Sysselmannen på Svalbard - behov for endring i kommunale forskrifter om farvannsavgift Kystverket OSEN   her
2020/430 20210223 23.02.2021 Inngående brev Informasjon om sametingsvalget Samediggi/Sametinget OSEN   her
2020/60 20210222 22.02.2021 Inngående brev Rundskriv kommunale smitteverntiltak Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2021/16 20210222 22.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2016/1638 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehagen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/50 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Osen, Markus Flakk OSEN   her
2021/70 20210222 22.02.2021 Utgående brev Svar på tilbud på befaring vedr. ras ved Setransveien Multiconsult - Hagen, Sverre OSEN   her
2020/450 20210222 22.02.2021 Utgående brev 5020/19/3 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av hytte. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/14 20210222 22.02.2021 Utgående brev Referat fra siste møte, samt info om møtet i januar Gunhild Osen m.fl. OSEN   her
2021/70 20210222 22.02.2021 Utgående brev Tilbud på befaring ras Sverre Hagen OSEN   her
2021/9 20210219 19.02.2021 Inngående brev 5020/1/125 - Beskjæring av trær Bård Even Relling OSEN   her
2018/88 20210219 19.02.2021 Inngående brev Avvent signering av databehandleravtale om chat- og chatbot-tjeneste på nav.no KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
Ingen tilgang 20210219 19.02.2021 Inngående brev Årsrapport - Nordre Fosen Vannområde 2020 FOSEN PLAN OG MILJØ AS OSEN   her
2021/50 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Sium, Yonas Haile OSEN   her
2021/132 20210219 19.02.2021 Inngående brev Årsrapport 2020 - Ørland eldreråd Ørland kommune OSEN   her
2015/714 20210219 19.02.2021 Inngående brev Informasjon om utsettelse av avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2021/17 20210219 19.02.2021 Utgående brev 5020/32/7/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til hytte ved Fjøsvatnet. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2021/130 20210218 18.02.2021 Inngående brev Møtereferat styremøte Brannvesenet Midt IKS 17.02.2021 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2019/371 20210218 18.02.2021 Inngående brev Grunnboken er rettet - 5020/1/128 STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/240 20210218 18.02.2021 Inngående brev Informasjon til alle kommuner i Trøndelag om tiltakspakke sårbare eldre 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/99 20210218 18.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 08.02.2021 Svein Olav Sørmeland OSEN   her
2021/12 20210218 18.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/11/17 Hugo Dybsland OSEN   her
2021/12 20210218 18.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/1 og 8/1 og 4 Egil Barland OSEN   her
2021/17 20210218 18.02.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg til hytte ved Fjøsvatnet - Osen 32/7 - 2 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/126 20210217 17.02.2021 Inngående brev Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt offentlige anskaffelser REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2021/103 20210217 17.02.2021 Inngående brev Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg KONSEK TRØNDELAG IKS OSEN   her
2021/103 20210217 17.02.2021 Inngående brev Møteprotokoll - kontrollutvalget i Osen 16.02.2021 KONSEK TRØNDELAG IKS OSEN   her
2021/125 20210217 17.02.2021 Inngående brev Bestilling av megerlinformasjon fra Infoland 5795189 -A- AMBITA AS OSEN   her
2018/410 20210217 17.02.2021 Inngående brev Eiendomsmegler BOLI EIENDOMSMEGLING AS OSEN   her
2021/62 20210217 17.02.2021 Inngående brev Svar til Osen kommune - muligheter og rettigheter for et eventuelt salg av kommunal kai i fiskerihavnen - Sætervika fiskerihavn Kystverket OSEN   her
2021/119 20210216 16.02.2021 Inngående brev Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv på Fosen Miljødirektoratet OSEN   her
2020/60 20210216 16.02.2021 Inngående brev Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen Helsedirektoratet OSEN   her
2021/16 20210216 16.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Skjærvøy vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/122 20210216 16.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Marius Osen OSEN   her
2021/12 20210216 16.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/27/6/3 Janne Kristin Osen OSEN   her
2021/12 20210216 16.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/27/6/3 Stig Elden OSEN   her
2019/244 20210216 16.02.2021 Inngående brev Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen Justis- og beredskapsdepartementet OSEN   her
2021/118 20210216 16.02.2021 Inngående brev Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag Helse Midt-Norge RHF OSEN   her
2018/764 20210216 16.02.2021 Utgående brev 5020/29/38 - Marius Osen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. Marius Osen OSEN   her
2018/144 20210216 16.02.2021 Utgående brev 5020/29/38 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/pbl. § 1-9 for oppføring av tilbygg hytte. Marius Osen OSEN   her
2020/499 20210216 16.02.2021 Utgående brev Fremtidig lederstruktur innenfor Pleie og Omsorg Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/48 20210216 16.02.2021 Utgående brev Strategipapir for Osen kommune - Driftseksjonen 2021 - 2023 Museet Midt MUSEET MIDT IKS m.fl. OSEN   her
2020/710 20210216 16.02.2021 Utgående brev 5020/32/9 - Høring vedrørende deling av eiendom STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2021/16 20210215 15.02.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport Skjærvøy vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/16 20210215 15.02.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/26 20210215 15.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Jo Terje Stein OSEN   her
2018/88 20210212 12.02.2021 Inngående brev Chat og chatbot for kommunale sosiale tjenester – databehandleravtale må inngås for å sikre behandlingsgrunnlag NAV OSEN   her
2021/114 20210212 12.02.2021 Inngående brev Forespørsel om oppmerking av parkeringsplass Skjærvøya Grendalag v/Andreas Rødøy OSEN   her
2021/26 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling - sektorleder UM Markus Nærheim OSEN   her
2021/16 20210212 12.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2021/16 20210212 12.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2021/16 20210212 12.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/695 20210212 12.02.2021 Inngående brev Klage på manglende tilrettelegging og fortsatt brudd på likestillings og diskrimineringsloven Ingrid Svee Nordmeland OSEN   her
2020/636 20210212 12.02.2021 Inngående brev Tiltak i beiteområder - tildelingsbrev til kommunene i 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/50 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad på sommerjobb Abdirizakh Ahmed Dayib OSEN   her
2020/200 20210211 11.02.2021 Inngående brev Oversikt over ekstra overføringer i 2020 til kommunesektoren under koronapandemien Statsforvalteren - Hynne, Sigrid OSEN   her
2021/112 20210211 11.02.2021 Inngående brev 5020/39/1/3 - Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2020/60 20210211 11.02.2021 Inngående brev Hvordan opprettholde arbeidstidsreglene i koronatiden? Arbeidstilsynet OSEN   her
2020/352 20210210 10.02.2021 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2021 NAV OSEN   her
2021/110 20210210 10.02.2021 Inngående brev Redningsselskapet "Ressursplan 2021" - RS Trøndelag, Møre og Romsdal Redningsselskapet OSEN   her
Ingen tilgang 20210210 10.02.2021 Inngående brev Rapportering for 2020 - Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/16 20210210 10.02.2021 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - Fosen OSEN   her
2021/16 20210210 10.02.2021 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF NORLAB AS - Fosen OSEN   her
2021/109 20210210 10.02.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - vitenskapelige studier/dokumenter ang. korona c19fakta.com OSEN   her
2020/48 20210210 10.02.2021 Inngående brev Driftstilskudd 2021 - Museet Midt Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/103 20210209 09.02.2021 Inngående brev Møteinnkalling til møte i kontrollutvalget den 16.02.2021 - Ettersendelse av dokumenter Konsek Trøndelag IKS OSEN   her
2021/103 20210209 09.02.2021 Inngående brev Møteinnkalling til møte i kontrollutvalget den 16.02.2021 Konsek Trøndelag IKS OSEN   her
2021/102 20210209 09.02.2021 Inngående brev Datasikkerhets- og beredskapstiltak i kommunal sektor KS OSEN   her
2021/46 20210209 09.02.2021 Inngående brev Nabovarsel vedr. delriving av Strandaveien 286 Tore Løkke AS OSEN   her
2021/104 20210209 09.02.2021 Inngående brev Vedrørende re-etablering / utskifting av fyrlykter i Trøndelag fylke STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210209 09.02.2021 Inngående brev Høring om endringer i alkoholforskriften – Vinmonopolets innførsel av vareprøver Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210209 09.02.2021 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/451 20210209 09.02.2021 Utgående brev 5020/14/12 - Ken Høvik - søknad om tillatelse til tiltak for riving av bygg samt planering av fylling. Ken Ragnar Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20210208 08.02.2021 Inngående brev Nord-Trøndelag krisesenter IKS - endringer i selskapsavtale - behandling i kommunestyret NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS OSEN   her
2021/25 20210208 08.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Karina Høvik OSEN   her
2021/25 20210208 08.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Siri Terese Aamodt OSEN   her
2020/710 20210208 08.02.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendom - Osen 32/9 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad og svar på ferievikariat 2021 Dovile Janciuliene OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad om svar på ferievikariat 2021 rachel vla OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad og svar på ferievikariat 2021 Larissa Andersen OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad og svar på ferievikariat 2021 GRACE BLENGSLI OSEN   her
2021/50 20210208 08.02.2021 Utgående brev Søknad og svar på ferievikariat 2021 Marianne Thanem OSEN   her
2021/50 20210206 06.02.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Michalak-Karkosz, Agnieszka Anna OSEN   her
2021/16 20210205 05.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/98 20210205 05.02.2021 Inngående brev Kommunal Rapport ber som vanlig om leverandørdata for fjoråret Kommunal-Rapport - Data Kommunal Rapport OSEN   her
2021/98 20210205 05.02.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Oversikt over kommunens leverandører Norpublica - Audun Hasvik OSEN   her
2021/120 20210205 05.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 15/35 Kystplan AS OSEN   her
2021/106 20210205 05.02.2021 Inngående brev Tildeling av tilskuddsmidler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/46 20210205 05.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Tore Løkke A/S OSEN   her
2021/99 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 13.01.2021 Bror Ove Hestmo OSEN   her
2021/99 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 29.01.2021 Bror Ove Hestmo OSEN   her
2021/99 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 04.02.2021 Trond Åsegg OSEN   her
2021/99 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato Bror Ove Hestmo OSEN   her
2019/244 20210204 04.02.2021 Inngående brev Rekruttering av kommuner til pilotprosjekt i ekstern veiledning av barnehageeier STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/281 20210203 03.02.2021 Inngående brev Årsrapport for 2020 - Avarn Security AVARN SECURITY AS, avd. Verdal OSEN   her
2021/105 20210203 03.02.2021 Inngående brev Tildelingsbrev - kommunale SMIL-midler 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210202 02.02.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/242 20210202 02.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta i videre pilotering av lærerspesialister 2021 Kunnskapsdepartementet OSEN   her
2020/60 20210202 02.02.2021 Inngående brev Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold (papirløse) Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20210202 02.02.2021 Inngående brev Kommunenes tilsyn med covid-19-forskriften Postmottak KMD OSEN   her
Ingen tilgang 20210202 02.02.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021 Skatteetaten OSEN   her
2018/645 20210202 02.02.2021 Inngående brev Leve hele livet Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2021/25 20210202 02.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Berit Elline Nilssen OSEN   her
2020/60 20210202 02.02.2021 Utgående brev Streaming av møter i politiske organ Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/751 20210202 02.02.2021 Utgående brev Alkoholomsetning 2020 - bevillingsavgift 2021 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2020/63 20210201 01.02.2021 Inngående brev Høringsinnspill Skjærvøya grendalag OSEN   her
2021/25 20210201 01.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Vegard Lund OSEN   her
2021/25 20210201 01.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling Ronja C Strand Brattgjerd OSEN   her
2020/695 20210201 01.02.2021 Inngående brev Henvendelse parkering barnehage. Odd Erlend Nordmeland OSEN   her
2020/109 20210131 31.01.2021 Inngående brev Oppfølging hovedutvalgsleder Næring, Terje Sørvik, Søknad fra Osen kommune på forbedret tilskuddsordning til etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag Trondelagfylke - Terje Sørvik OSEN   her
2018/645 20210128 28.01.2021 Inngående brev Eldrereformen Leve hele livet og prioritering innenfor øremerkede tilskudd STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/685 20210128 28.01.2021 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen næringsfond Vingsand rorbuer v/Trygve Rånes OSEN   her
2021/107 20210128 28.01.2021 Inngående brev Ombudsmannens rapporter om dispensasjoner i strandsonen SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN OSEN   her
2021/12 20210128 28.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/27/6/3 Janne Kristin Osen OSEN   her
2020/685 20210128 28.01.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra regionalt næringsfond Covid 19 - Vingsand Rorbuer ANS VINGSAND RORBUER ANS OSEN   her
Ingen tilgang 20210127 27.01.2021 Inngående brev Protokoll representantskapsmøte 04.11.2020 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2021/70 20210127 27.01.2021 Inngående brev Tilbud på befaring ras Multiconsult - Hagen, Sverre OSEN   her
2021/70 20210127 27.01.2021 Inngående brev Ras vei Setran Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
2019/14 20210127 27.01.2021 Inngående brev Høringsutkast til rapport fra forvaltningsrevisjon av internkontroll og kvalitet i pleie og omsorg REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2020/710 20210127 27.01.2021 Inngående brev Vedr. 202106415-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av tomt på gnr 32/9 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/17 20210127 27.01.2021 Inngående brev Vedr. 202106401-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til hytte på gnr 32/7/2 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/104 20210126 26.01.2021 Inngående brev Informasjon vedrørande re-etablering av fyrlykter - Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2018/563 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leieavtale for båtplass nr. 1 ved flytebrygge, Strand havn JANN IVAR SÆTHER OSEN   her
2018/563 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leieavtale for båtplass nr. 4 ved flytebrygge, Strand havn Mindor Laurits Strand OSEN   her
2018/563 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leieavtale båtplasser nr. 7 ved flytebrygge, Strand havn Hallgeir Aune OSEN   her
2021/16 20210125 25.01.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/50 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad om sommervikariat Liu - Alicia Bertilsson m. fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210125 25.01.2021 Utgående brev Sluttrapport søknad 2020-0208 helsefremmende tiltak,forebyggende arbeid Trøndelag 2020. Trøndelag Fylkeskommune OSEN   her
2021/25 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Ina Emilie By OSEN   her
2021/25 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Malin A Strand Sørgjerd OSEN   her
Ingen tilgang 20210125 25.01.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte trinn 2 - nytt tilbud på hurtigbåt fra 2024 Atb OSEN   her
2021/50 20210125 25.01.2021 Utgående brev Forespørsel til deg som var ferievikar 2020 Elin Nordmeland m.fl. OSEN   her
2019/17 20210125 25.01.2021 Utgående brev Individuelt tilrettelagt skoleskyss - samarbeidsavtale ATB - 2021/2022 og 2022/2023 - tilbakemelding AtB OSEN   her
2021/55 20210122 22.01.2021 Inngående brev Møteprotokoll - Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 18. januar 2021 Namdal regionråd OSEN   her
2021/54 20210122 22.01.2021 Inngående brev Utplassering (YFF) i bedrift våren 2021 og skoleåret 2021 - 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/495 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for hele tiltaket SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2021/41 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Rasmussen, Maiken Larsen OSEN   her
2021/49 20210122 22.01.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger, søknad om motorferdel Vassdølin hytteeierforening Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2021/20 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Vidar OSEN   her
2020/495 20210122 22.01.2021 Utgående brev 5020/16/27 - Sjømark Byggesøknader AS - Søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver - Siv Sandø, Trondeim. SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2020/495 20210122 22.01.2021 Utgående brev 5020/16/27 - Foreløpig svar på søknad om rammetillatelse SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2020/690 20210122 22.01.2021 Utgående brev 5020/39/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utedo ved utleiehytte Elgsjøen. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/612 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Thorsen, Arve OSEN   her
2020/139 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Dahl, Stig Andre OSEN   her
2020/153 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Brattgjerd, Arve Meidel OSEN   her
2020/136 20210122 22.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - landing med helikopter på Buholmråsa fyr og ved samfunnshuset på Seter KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. OSEN   her
2020/212 20210121 21.01.2021 Inngående brev Rapportering for tilskuddsmidler til innkjøp av digitale hjelpemidler Utdanningsdirektoratet OSEN   her
2019/749 20210121 21.01.2021 Inngående brev Bli med på Vårryddedagen lørdag 13. mars – Strandryddeuka flyttes til høsten Hold Norge Rent OSEN   her
2021/46 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Tore Løkke A/S OSEN   her
2021/49 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Kjell Petter OSEN   her
2020/282 20210121 21.01.2021 Inngående brev Pålegg om retting av avvik i henhold til tilsynsrapport BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/34 - HD Plan & Arkitektur AS - Søknad om igangsettingstillatelse tømrerarbeider. Tiltakshaver - Nordmeland gårdshotell. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/34 - HD Plan og Arkitektur AS - Søknad om igangsettingstillatelse gravearbeider, utvendig VA og fundament. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/3 - Nordmeland gårdshotell - foreløpig svar på søknad om rammetillatelse. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/34 - HD Plan og Arkitektur AS - Søknad om rammetillatelse for Nordmeland Gårdshotell. Tiltakshaver - Signe og Jørn Nordmeland, Steinsdalen. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2021/40 20210120 20.01.2021 Inngående brev Høring av utkast til ny samarbeidsavtale med NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag OSEN   her
2021/93 20210120 20.01.2021 Inngående brev Behandling av søknader om avkjørsler og dispensasjoner fra byggegrense fra fylkesveg - informasjon om praksis Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/41 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Rasmussen, Maiken Larsen OSEN   her
2021/16 20210120 20.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/17 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplanens arealdel Tor Olav Lyng OSEN   her
Ingen tilgang 20210119 19.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021 Skatteetaten OSEN   her
2021/6 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Audhild Renate Osen OSEN   her
2020/690 20210119 19.01.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av utedo ved utleiehytte ved Bjørnør Sør 21 ved Elgsjøen - Osen 39/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/17 20210119 19.01.2021 Inngående brev Byggesøknad Tor Olav Lyng OSEN   her
2021/16 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2019/244 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/63 20210118 18.01.2021 Inngående brev Svar på høring kommunedelplan for vann - Mattilsynet Mattilsynet OSEN   her
2021/35 20210118 18.01.2021 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunene 2021 Statsforvalteren i Trøndelag OSEN   her
2020/684 20210118 18.01.2021 Utgående brev Klage på vedtak i sak 94/20. Lekkasje på privat vannledning - pålegg om dekning av kostnader Line Stein OSEN   her
2020/644 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/8 20210115 15.01.2021 Inngående brev Digitalisering i offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2021/37 20210115 15.01.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier Statens vegvesen OSEN   her
2021/25 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - pedagog Havgløtt barnehage Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2020/317 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2021/9 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om skogrydding Lauvåsen Gøran Bratberg OSEN   her
2021/25 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - pedagog Havgløtt barnehage Gøril By OSEN   her
2021/24 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021 Kulturdepartementet OSEN   her
2020/511 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning Kystverket OSEN   her
2021/26 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utlysningstekst Hjemmeside mm OSEN   her
2021/6 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utlysningstekst Hjemmeside mm OSEN   her
2021/25 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utlysningstekst Hjemmeside mm OSEN   her
2021/17 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Monica Asp Lyng m.fl. OSEN   her
2021/34 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kommunedelplan for naturmangfold – ny veileder og tilskuddsordning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/563 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge i Strand havn Filip Mandryk OSEN   her
2019/765 20210113 13.01.2021 Utgående brev Ønske om skriftlig tilbakemelding etter nedlegging av skole og endring av skolekretsgrense i Osen kommune Atb - Sissel Hagen OSEN   her
2018/563 20210113 13.01.2021 Utgående brev Oppsigelse av tildelt båtplass arne lona OSEN   her
2018/563 20210113 13.01.2021 Utgående brev Leie av båtplass nr. 2 ved flytebrygge, Strand havn. Filip Mandryk OSEN   her
2020/696 20210112 12.01.2021 Inngående brev Ekstra vedlikehold på fylkesveg Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/645 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet Helsedirektoratet OSEN   her
Ingen tilgang 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Helsenor OSEN   her
2021/17 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oppdaterte tegninger Tor Olav Lyng OSEN   her
2020/747 20210111 11.01.2021 Inngående brev Revidert Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport. Fosen Atb OSEN   her
Ingen tilgang 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport Atb OSEN   her
2021/19 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) Justis- og beredskapsdepartementet OSEN   her
2021/21 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tillatelse til bruk av båser for fangst av gaupe under kvotejakt på gaupe i 2021 - Johan Kvernland STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/20 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Vidar OSEN   her
2020/491 20210108 08.01.2021 Inngående brev Månedsbrev for desember til skattekreditorene Skatteetaten OSEN   her
2019/641 20210108 08.01.2021 Inngående brev Bytte av snøskuter på løyve Robert Buarø OSEN   her