eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20211203 03.12.2021 Utgående brev Forespørsel om oppstart av arbeid 'rolf.bjornar.olsen@enes-olsen.no' OSEN   her
Ingen tilgang 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: befaring ved fysioterapilokaler 'Frank Hovd' OSEN   her
Ingen tilgang 20211203 03.12.2021 Utgående brev bestilling av arbeid 'leif.mjosund@enes-olsen.no' OSEN   her
Ingen tilgang 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: gulvbelegg 'Leif Øyvind Mjøsund' OSEN   her
Ingen tilgang 20211203 03.12.2021 Utgående brev Oppgradering av utstyr fysikalske og inventar legekontor Sigrid T. Angen OSEN   her
2015/5251 20211203 03.12.2021 Utgående brev Innvilget tilskudd til profilering/markedsføring Galleri Den Blå Katt DA OSEN   her
2015/4541 20211203 03.12.2021 Utgående brev 1633/20/29 - Osen Sokn - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til redskapshus. Osen Sokn v/Håvard Eian OSEN   her
2015/5247 20211203 03.12.2021 Utgående brev Einar Høvik - Service-bedrift for havbruksnæringen Einar Høvik OSEN   her
2015/4541 20211203 03.12.2021 Utgående brev 1633/20/29 - Tilbygg til redskapshus Osen kirkegård - foreløpig svar. Osen sokn OSEN   her
2015/5246 20211203 03.12.2021 Utgående brev Utsettelse av frist for gjennomføring av prosjekt Stig Joar Stein OSEN   her
2016/2585 20211203 03.12.2021 Utgående brev Seter Brygge AS - Innvendig oppussing for utleie modulbygg Seter Brygge AS OSEN   her
2016/2571 20211203 03.12.2021 Utgående brev Nordmeland - Inngjerding av utmarksbeite Nordmeland v/Jørn Nordmeland OSEN   her
2016/2579 20211203 03.12.2021 Utgående brev Egil Aune Entreprenør AS - Oppføring av lagerhall Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
2016/5234 20211203 03.12.2021 Utgående brev Strandplast AS - Tilskudd til oppgradering av sorteringsbord Strandplast AS OSEN   her
2016/2585 20211203 03.12.2021 Utgående brev Utbetalinger fra Osen kommunes næringsfond (2015/5249, 2016/2582, 2016/2585, 2016/5262) Rune Sæther (post@seterbrygge.no) OSEN   her
2016/4456 20211203 03.12.2021 Utgående brev Strategisk næringsplan for Fosen 2016 - 2020 Fosen Regionråd v/Torunn Bakken OSEN   her
2020/340 20211203 03.12.2021 Utgående brev 5020/24/13 - Foreløpig svar fra Fylkesmannen i Trøndelag ved oppføring av mur langs bekk. Joar Olav Olsen OSEN   her
2021/70 20211203 03.12.2021 Utgående brev Tilbud på befaring ras Hagen, Sverre OSEN   her
2021/224 20211203 03.12.2021 Utgående brev 5020/15/34 - Kystplan - Søknad om utfylling i sjø. Tiltakshaver - Hepsø Eiendom AS. Kystplan AS OSEN   her
2021/247 20211203 03.12.2021 Utgående brev 5020/16/5 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av nytt uthus. Lena Røstad OSEN   her
2021/167 20211130 30.11.2021 Utgående brev 37/5 - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak RAMSTAD ANDERS OSEN   her
2021/250 20211130 30.11.2021 Utgående brev Nordmelands Gårdshotell AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling NORDMELAND GÅRDSHOTELL AS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Terje Rødøy OSEN   her
2021/260 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/15/20 - Henning Sundet - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Strand havn. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2021/260 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/15/20 - vedr. søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for sjøhus. Vår ref. 1849/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2021/187 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Wiggo Wodahl m.fl. OSEN   her
2021/168 20211130 30.11.2021 Utgående brev Begjæring om innsyn i utgifter til innleie av sykepleiervikarer Burson Cohn & Wolfe AS OSEN   her
2020/248 20211130 30.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Tore Osen m.fl. OSEN   her
2020/586 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tilbud 3261 - nytt brannvarslingsanlegg ved Mølnbergtunet. Fosenkraft OSEN   her
2020/586 20211130 30.11.2021 Utgående brev Brannvarslingsanlegg Mølnbergtunet Nte Elektro AS v/Ole Ivar Røsæg OSEN   her
2020/604 20211130 30.11.2021 Utgående brev orienterings- og rømningsplaner Lauten, Thea OSEN   her
2021/143 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/29/13 - Søknad om fradeling av eiendom Harald Øystein Østvann OSEN   her
2021/114 20211130 30.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på forespørsel om oppmerking av parkeringsplass Skjærvøya Grendalag v/Andreas Rødøy OSEN   her
2020/391 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Jørn Nordmeland m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Svein Stjern OSEN   her
2021/167 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg ved gnr. 37, bnr. 5 i Osen kommune. Tiltakshaver - Tone Sandseter. RørTek as OSEN   her
2021/167 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/37/5 - Byggmester Anders Ramstad - søknad om riving samt oppføring av ny fritidshus. Tiltakshaver - Tone Sandseter, Steinkjer. RAMSTAD ANDERS OSEN   her
2021/167 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/37/5 - vedr. areal på fritidshus. Anders Ramstad OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Stig Osen OSEN   her
2020/555 20211130 30.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Per Egil Hestmo m.fl. OSEN   her
2021/167 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar - 5020/37/5 - foreløpig svar vedr. areal på fritidshus. RAMSTAD ANDERS OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Avskriving av eldre lån Osen kommune m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Tone Engan OSEN   her
2020/694 20211130 30.11.2021 Utgående brev Lynskade Skjervøya Skoglund OSEN   her
2021/167 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/37/5 - Byggmester Anders Ramstad - Riving av eksisterende bygg. Tiltakshaver - Tone Sandseter, Steinkjer. RAMSTAD ANDERS OSEN   her
2020/248 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Arne Dag Bjerkaas m.fl. OSEN   her
2021/208 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/22/18 - Fosen-Hytta AS - søknad om ombygging og fasadeendring av bolighus. FOSEN-HYTTA AS OSEN   her
2021/208 20211130 30.11.2021 Utgående brev Aarstein Fosen-Hytta AS OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for aktivitetskontakt Eli Kristin Lothe OSEN   her
2020/6 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev COOP MIDT-NORGE SA OSEN   her
2020/415 20211130 30.11.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan for relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Brit Karin Andersson OSEN   her
2020/555 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Per Egil Hestmo m.fl. OSEN   her
2021/156 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev HEPSØ FISKEINDUSTRI AS OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Marina Oddbjørg B Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Per Jakob Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Karina Høvik OSEN   her
2020/690 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/39/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utedo ved utleiehytte Elgsjøen. Tiltakshaver/byggherre - Osen fjellstyre. OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Vedrørende kjøregodtgjørelse til støttekontakter May-Britt Haldaas m.fl. OSEN   her
2021/90 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark Bratberg, Ronald OSEN   her
2021/96 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Mathisen, Arne OSEN   her
2021/98 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - Kommunens leverandører Norpublica OSEN   her
2021/98 20211130 30.11.2021 Utgående brev Til økonomisjef/regnskapsleder: Kommunal Rapport ber som vanlig om leverandørdata for fjoråret Brattgjerd May OSEN   her
2021/46 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/14/117 - Tore Løkke AS - Søknad om tillatelse til tiltak for riving av bygning og kai. Tiltakshaver - Hepsø Fiskeindustri AS. Tore Løkke A/S OSEN   her
2021/94 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Kvalø, Roy OSEN   her
2021/49 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Vassdølin Hytteforening VASSDØLIN HYTTEEIERFORENING OSEN   her
2021/116 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark Svee, Olav OSEN   her
2021/115 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Storvoll, Kristoffer OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Marianne B Sørmeland OSEN   her
2021/120 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/15/35 - Kystplan AS - Søknad om planering av industritomt. Tiltakshaver - SHF Eiendom AS. KYSTPLAN AS OSEN   her
2020/694 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/37/4/1 - Skjervøya vannverk -Lynskader. Kopi av faktura Iktanalyse - skoglund@iktanalyse.no OSEN   her
2021/26 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad sektorleder Utvikling og miljø Markus Nærheim OSEN   her
2020/21 20211130 30.11.2021 Utgående brev Ang. Osenhælja 2021,- ny utsettelse Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2021/131 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Sætereng, Per Joar OSEN   her
2021/122 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/29/38 - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til hytte. Tiltakshaver - Marius Osen, Osen. Marius Osen OSEN   her
2021/143 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020-29/13 Høring - Fradeling av eiendom TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2021/139 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - landing med helikopter Mikael Wik OSEN   her
2020/415 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan for relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune Mowi Norway Mid OSEN   her
2020/751 20211130 30.11.2021 Utgående brev Alkoholomsetning 2020 - gebyrer 2021 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2020/415 20211130 30.11.2021 Utgående brev MOWI AS - Søknad om dispensasjon fra Osen kommunes arealplan for relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/620 20211130 30.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Håvard Strand m.fl. OSEN   her
2020/425 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Trine Derås m.fl. OSEN   her
2020/470 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev og informasjon om tilleggsareal Irene Knutsen m.fl. OSEN   her
2020/297 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Thomas Strøm m.fl. OSEN   her
2020/428 20211130 30.11.2021 Utgående brev Stilling som Driftsoperatør/vaktmester besatt Arill Bele m.fl. OSEN   her
2019/620 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Håvard Strand m.fl. OSEN   her
2020/575 20211130 30.11.2021 Utgående brev Vedtak om fradeling av eiendom i Lauvåsen boligfelt Tore Eriksen m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innvilget startlån - ***** ***** Indre Fosen kommune v/Fosen låneadministrasjon OSEN   her
2020/554 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Einar Millan Gjessing m.fl. OSEN   her
2020/541 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Kya strikk AS Eli Kristin Lothe OSEN   her
2020/485 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Bjørsvik Jakobsen gårdsgarasje BJØRSVIK JAKOBSEN GÅRDSGARASJE OSEN   her
2020/484 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Sætervik handel AS SÆTERVIK HANDEL AS OSEN   her
2020/486 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Sætervik handel AS SÆTERVIK HANDEL AS OSEN   her
2020/493 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra regionalt næringsfond - Sætervik handel AS, kjøp av båt SÆTERVIK HANDEL AS OSEN   her
2020/492 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra regionalt næringsfond- Sætervik handel AS, oppgradering butikklokale SÆTERVIK HANDEL AS OSEN   her
2020/502 20211130 30.11.2021 Utgående brev Justering av grense på nausttomt på grunn av overlappende tomter Jostein O Brattgjerd m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Kristin Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Aneta Mackiewicz OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Astrid Jakobsen OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Ingunn Vingsand OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Maiken Lothe Østvik OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Line Stein OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Marion Strøm OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Signe Fagerdal Nordmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Magnus Vada Hatlegjerde OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Vegard Lund OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Wenche Renee Karlsen OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Velkommen til kulturskoleåret 2020/21 Trine Stein OSEN   her
2020/508 20211130 30.11.2021 Utgående brev Stilling som driftsoperatør/vaktmester er besatt Ronny Hopen m.fl. OSEN   her
2020/592 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/39/1/55 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg - veranda med overbygg. Tiltakshaver - Knut Arve Haugen, Bangsund. Knut Arve Haugen OSEN   her
2020/620 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/22/16 - Thomas Strøm - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av veranda på hus og hytte vest. Thomas Strøm OSEN   her
2020/593 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett Jarle Magne Osen OSEN   her
2020/657 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/14/145/4 - Meglerinformasjon AMBITA AS OSEN   her
2020/606 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/14/247/103 og 104 Bygging av skjermvegg ved Fiskberga 14c og 16c Øystein Dybsland m.fl. OSEN   her
2020/634 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/20/236 - Arvid Osen - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust. Arvid Stener Osen OSEN   her
2020/657 20211130 30.11.2021 Utgående brev Gnr. 14, bnr. 145, fnr. 4 & 7 i Osen kommune Em1 - Roar Skomsvoll OSEN   her
2020/662 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/15/18 - Atle Karlsen - Søknad om tillatelse til tiltak for rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - Geir Thung, Sundet. ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/678 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/22/16 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for bruksendring av hytter. Tiltakshaver - Thomas Strøm, Osen. Thomas Strøm OSEN   her
2020/681 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/12/17/2 Svar på søknad om å sette opp navn og logo på Vingsand grendahus. Vingsand og omegn grendalag v/Oskar Folland OSEN   her
2020/705 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/27/45 - Søknad om Riving av Åsegg pumpehus med tilhørende anlegg. Tiltakshaver - osen kommune. OSEN KOMMUNE OSEN   her
2020/671 20211130 30.11.2021 Utgående brev Namdal Rehabilitering IKS - Selskapsavtale NAMDAL REHABILITERING IKS OSEN   her
2020/662 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/15/18 - Ferdigattest skorsteinsrehabilitering. Tiltakshaver - Geir Thung, Sundet. ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/728 20211130 30.11.2021 Utgående brev Samarbeidsavtale Jostein Andreas Stjern OSEN   her
2020/728 20211130 30.11.2021 Utgående brev Samarbeidsavtale Jostein Andreas Stjern OSEN   her
2020/728 20211130 30.11.2021 Utgående brev Samarbeidsavtale Leirset Roar OSEN   her
2020/728 20211130 30.11.2021 Utgående brev Samarbeidsavtale Jostein Andreas Stjern OSEN   her
2020/677 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/20/84 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra arealformål, samt bruksendring for deler av eiendommen 20/84. AUTO'N AS OSEN   her
2020/726 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/36/9 - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av ny skorstein. Arve M. Brattgjerd, Åfjord. Arve Meidel Brattgjerd OSEN   her
2021/4 20211130 30.11.2021 Utgående brev Vedtak om fradeling av nausttomt fra gnr 39 bnr 1 i Vassdølin hyttefelt planområde B2 Statskog SF OSEN   her
2020/6 20211130 30.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning COOP MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2021/18 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring Mikael Tryggén OSEN   her
2020/694 20211130 30.11.2021 Utgående brev Skadeopplysningsskjema IKT Analyse AS OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Ivar Strøm OSEN   her
2021/4 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Knut Arve Haugen m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt May-Britt Haldaas OSEN   her
2021/46 20211130 30.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak ved gnr/bnr. 14/117. Tore Løkke A/S OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tidsbegrenset oppdragsavtale som aktivitetskontakt Marit Aune Næss OSEN   her
2021/66 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Stein, Stig Joar OSEN   her
2021/59 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/1/ 29 og 14/243 og 244 - Signerte oppdragsavtaler Em1 - Ørjan Grøtting OSEN   her
2021/59 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/1/ 29 og 14/243 og 244 - Signerte oppdragsavtaler Em1 - Ørjan Grøtting OSEN   her
2021/83 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tilbud - Tilbudsnr. - 403795 - Trøndelag Storkjøkkensenter AS Ove Sundfær OSEN   her
2019/184 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Jostein Valen m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar fra fagsykepleier angående Trygghetsalarmer Osen kommune Strand Marita m.fl. OSEN   her
2019/611 20211130 30.11.2021 Utgående brev Vedtak om oppretting av punktfeste Kjell Jostein Hagen m.fl. OSEN   her
2019/611 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Kjell Jostein Hagen m.fl. OSEN   her
2019/300 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av vedtak - Ingegerd Alte ***** OSEN   her
2019/603 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020 - 37/4 Vedtak om fradeling av nausttomt - Odd A. Jakobsen Arvid Bjarne Skjærvø m.fl. OSEN   her
2019/620 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/27/6/2 - Håvard og Marita Strand - Deling av eiendom - Innløsing av festetomt til Bjørn Nilssen Bjørn Arne Nilssen m.fl. OSEN   her
2019/610 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/38/4/3 - Ola Buarø - Vedtak om fradeling av festetomt til Skjærvøya Grendalag SKJÆRVØYA GRENDALAG m.fl. OSEN   her
2019/736 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark Strand, Rune OSEN   her
2019/603 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Arvid Bjarne Skjærvø m.fl. OSEN   her
2019/712 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorfersel i utmark Strand, Håvard OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Entreprenørgaranti - Roan Maskin As - Osen Kommune - Hovedkloakk ved "Nordkapp" ÅFJORD SPAREBANK OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev STATSKOG SF OSEN   her
2020/19 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020 - 12/4 - Jan Arne Hopen - Fradeling/innløsing av festegrunn til Åsmund Vangstad Arne Jan Hopen m.fl. OSEN   her
2020/19 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Arne Jan Hopen m.fl. OSEN   her
2020/80 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Olsen, Steinar Leonhard OSEN   her
2020/132 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark Elden, Stig OSEN   her
2019/226 20211130 30.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning OSEN SAMEIE m.fl. OSEN   her
2019/573 20211130 30.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Odd Arne Jakobsen m.fl. OSEN   her
2019/610 20211130 30.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Ola Ingar Buarø m.fl. OSEN   her
2019/222 20211130 30.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Tore Stein m.fl. OSEN   her
2019/573 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Per Asbjørn Rødøy OSEN   her
2019/610 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev SKJÆRVØYA GRENDALAG m.fl. OSEN   her
2019/222 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Kirsten Storvoll OSEN   her
2019/710 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020/36/6 - Fradeling av eiendom til nausttomt - Klagesaksbehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Informasjon om eiendommen 14/88 Jorid Irene Osen Ressem OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev enhetspriser på tilleggsfaktura (roanmask@online.no) OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Anne-Britt Hestmo Hatlegjerde OSEN   her
2018/552 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tillatelse til nydyrking - Arvid Bjarne Næss Arvid Bjarne Næss OSEN   her
2018/768 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Nord og Steen Varmepumper AS Halvard Nordmeland OSEN   her
2019/126 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tildeling av vegadresse - 5020 - 14/162 Per Asbjørn Rødøy OSEN   her
2019/126 20211130 30.11.2021 Utgående brev 5020 - 14/162 - Tildeling av vegadresse Per Asbjørn Rødøy OSEN   her
2019/184 20211130 30.11.2021 Utgående brev Fradeling av tilleggsareal fra Seter sameie 1/88, til Jostein Valen og Toril Sæter Valen 1/33 Jostein Valen m.fl. OSEN   her
2019/184 20211130 30.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jostein Valen m.fl. OSEN   her
2019/572 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Per Asbjørn Rødøy OSEN   her
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** OSEN   her
2020/309 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/1/26 - Egil Barland - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til uthus. Egil Barland OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev El-billadere i Osen - opsjon Ottar Vik OSEN   her
2020/301 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/19/11 - Vidar Hepsø - søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse. Vidar Hepsø OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev El-billadere i Osen - opsjon ROAN MASKIN AS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/24/7 - Eiendomsopplysninger Stig Arne Murberg OSEN   her
2020/338 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/12/116 - Knut Røthe - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av anneks/bod. Knut Røthe OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev tilbud på skilt Solvåg Odd-Robert m.fl. OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev Bestilling av skilt Kristian Bendiksen OSEN   her
2020/321 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/22/16 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/reguleringsplan for Osen sentrum for bruksendring fra forretning/næring til bolighus. Thomas Strøm OSEN   her
2020/339 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/27/12 - Stig Joar Stein - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for riving av uthus Stig Joar Stein OSEN   her
2020/208 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/12/3 - Vingsandaunet hytteforening v/Jo Steinar Løvås - søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av utedo. Vingsandaunet hytteforening v/Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/262 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/14/208 - Espen Osen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til bolighus. Espen Osen OSEN   her
2020/263 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/1/106 Meglerinformasjon Kleiva 10. AMBITA AS OSEN   her
2020/270 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/20/86 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av klubbhus/lager. Tiltakshaver - osen jeger og fiskeforening. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/278 20211129 29.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på innsyn i byggesak. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev Antakelse av tilbud for levering og montering av El- ladepunkt i Osen kommune. RISSA KRAFTLAG SA m.fl. OSEN   her
2020/257 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/29/1 - Atle Karlsen - søknad om tillatelse til tiltak for rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - John Are Hagen. ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/237 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/20/224 - Gøran Bratberg - Garasje Gøran Bratberg OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev Forespørsel om pristilbud/anbud på billadere inkl. montering Rissa Kraftlag AS m.fl. OSEN   her
2020/94 20211129 29.11.2021 Utgående brev Tildeling av tilbud for levering og oppsetting av nytt gjerde på ved Strand skole. Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
2020/94 20211129 29.11.2021 Utgående brev Type gjerde som skal leveres ved Strand skole Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
2020/184 20211129 29.11.2021 Utgående brev Søknad om skogrydding ved gnr. 14/139. Jonas Amrud Nilsen OSEN   her
Ingen tilgang 20211129 29.11.2021 Utgående brev Forespørsel om pristilbud gulvbelegg Nova Gulv- og Malertjenester AS OSEN   her
2020/86 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/35/5 - Sturla Jakobsen - søknad om bruksendring/ombygging av redskapshus. Tiltakshaver - Øyvind B. Jakobsen, Brattgjerd Sturla Gisle Jakobsen OSEN   her
2020/209 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/14/152 - Brynjar Olden - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av veranda. Brynjar Olden OSEN   her
2020/59 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/14/4 - Helge Sandvik - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av veranda samt innkledning av overbygg. Helge Theodor Sandvik OSEN   her
2020/129 20211129 29.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på byggesak Brit Elin Aas OSEN   her
2020/177 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/14/27 - Øverdal og Bye Byggservice AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS OSEN   her
2020/184 20211129 29.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på skogrydding. Jonas Amrud Nilsen OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev Ladeløsning i Osen Per-Arne Sæther OSEN   her
2020/187 20211129 29.11.2021 Utgående brev Meglerinformasjon for gnr./bnr. 2/11 i Osen kommune. AMBITA AS OSEN   her
2020/186 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/33/1/12 - Eiendomsopplysninger AMBITA AS OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev ladeløsning i Osen Per-Arne Sæther OSEN   her
2020/196 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/14/246/03 - Eiendomsopplysninger Fiskberga 5 A EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN   her
2020/194 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/36/21 - Eiendomsopplysninger Innpåveien 6 i Osen kommune. AMBITA AS OSEN   her
2020/86 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/35/5 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av redskapshus. Tiltakshaver - Øyvind Bjørsvik Jakobsen. Øyvind Bjørsvik Jakobsen OSEN   her
2020/37 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/12/130 - Johannes Hatlegjerde - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av naust. Johannes Alf Hatlegjerde OSEN   her
2020/88 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/8/2 - Torbjørn Helgemo - Anneks Torbjørn Helgemo OSEN   her
2020/88 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/8/2 - Anneks - foreløpig svar. Torbjørn Helgemo OSEN   her
Ingen tilgang 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/14/121 - Eiendomsopplysninger Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS v/Linda Valseth OSEN   her
2020/88 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/8/2 - Torbjørn Helgemo - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av anneks. Torbjørn Helgemo OSEN   her
2019/747 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/33/1/10 - Stian Larsen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av terrasse med bod. Stian Larsen OSEN   her
2020/495 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/16/27 - Sjømark Byggesøknader AS- søknad om igangsettingstillatelse fritidsbolig. Tiltakshaver - Siv Sandø, Trondheim. SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2020/579 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/13/12 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt uthus. Ivar Dagfinn Hepsø OSEN   her
2020/490 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/15/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon ved Urdsøra. Tiltakshaver - Tensio AS. TENSIO TS AS OSEN   her
2020/490 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/36/36 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon. Tiltakshaver - Tensio AS. TENSIO TS AS OSEN   her
2020/129 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/12/60 - Brit Elin Aas - Tilbygg hytte Brit Elin Aas OSEN   her
2020/490 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar vedr. utfyllende informasjon ang. nettstasjon ved Urdsøra TENSIO TS AS OSEN   her
2020/490 20211129 29.11.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon i sak søknad om dispensasjon for nettstasjon ved gnr. 15/1 i Osen. Vår ref.: 4653/2020/T22/4rbr. Deres ref.: 2020/13960. Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/490 20211129 29.11.2021 Utgående brev Foreløpig uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag vedr. nytt 22 kV kabelanlegg fra Vik i Roan til Strand i Osen Jan Petter Moan OSEN   her
2020/490 20211129 29.11.2021 Utgående brev Foreløpig uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag vedr. nytt 22 kV kabelanlegg fra Vik i Roan til Strand i Osen Jan Petter Moan OSEN   her
2020/565 20211129 29.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse Ole Bernhof Mork OSEN   her
2020/446 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/15/30 -Øverdal og Bye Byggservice AS - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Tiltakshaver - Irene Sundet ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS OSEN   her
2020/446 20211129 29.11.2021 Utgående brev Dokument skannet på kopimaskin Øverdal og Bye Roar Øverdal OSEN   her
2020/547 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/20/88 - Søknad om bruksendring fra bolig med utleie til bolig uten utleie. Tiltakshaver - Mary Brandtzæg, Osen. Mary Jorun Brandtzæg OSEN   her
2020/515 20211129 29.11.2021 Utgående brev Kommunale boliger - tilstandsvurdering Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/95 20211129 29.11.2021 Utgående brev Endringsmeldinger Osen Asfalt Roanmaskinas - Kristian Nilsen OSEN   her
2020/95 20211129 29.11.2021 Utgående brev Asfaltering 2020 - tillegg ROAN MASKIN AS OSEN   her
2020/290 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/12/122 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av uthus. Tiltakshaver Ståle Braset, Sparbu. Ståle Johansen Braset OSEN   her
2020/98 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/12/86 - Ferdigattest naust. Tiltakshaver - Håvard Tangstad, Follafoss. Håvard Tangstad OSEN   her
2020/522 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/20/85 - Søknad om tillatelse til tiltak for fasadeendring av bolig. Tiltakshaver - Harald Nilsen, Osen. Harald Nilsen OSEN   her
2020/290 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/12/122 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av uthus. Ståle Johansen Braset OSEN   her
2020/339 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/27/12 - Stig Joar Stein - Riving av uthus Stig Joar Stein OSEN   her
2020/446 20211129 29.11.2021 Utgående brev papirer May Britt Sundet OSEN   her
2020/513 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/12/62 - Magnar Velve - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg/tilkobling til eksisterende fellesanlegg. Magnar Velve OSEN   her
2020/95 20211129 29.11.2021 Utgående brev Endringsmelding Roanmaskinas - Kristian Nilsen OSEN   her
2020/95 20211129 29.11.2021 Utgående brev Asfaltering 2020 - fakturering Kristian Nilssen OSEN   her
2020/270 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/20/86 - Osen Jeger- og fiskeforening - Klubbhus/lager - justert plassering. Eli O Holand Nordmeland m.fl. OSEN   her
2020/469 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om bruksendring av eiendom, Skippergata 1, 7740 Steinsdalen Gunn Kristin Tørstad OSEN   her
2020/321 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/22/16 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/reguleringsplan for Osen sentrum for bruksendring fra næringsbygg til bolighus. Tiltakshaver Hege og Thomas Strøm, Osen. Thomas Strøm OSEN   her
2020/489 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/20/17 - Eiendomsopplysninger AMBITA AS OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev Ukentlig kontroll Fosenkraft - Ottar Vik OSEN   her
2020/95 20211129 29.11.2021 Utgående brev Asfaltering Kristian Nilsen OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev 202021927-1 - Søknad skilting for ladestasjoner langs FV 715 og FV 6300 Per Espen Knudsen OSEN   her
2020/270 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/20/86 - Osen Jeger- og fiskeforening - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av klubbhus/lager. OSEN JEGER- OG FISKERFORENING OSEN   her
2020/351 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5050/20/128 - Idar Osen - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av veranda. Idar Arvid Osen OSEN   her
2020/133 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/20/66 - Svar på tilsynsrapport 282377 og 282378 TENSIO TS AS OSEN   her
2020/474 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/14/137 - Rune Hopen - søknad om oppføring av tilbygg /altan til bolighus. Rune Hopen OSEN   her
2020/388 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/12/122 og 12/125 - Egil Aune Entreprenør AS - Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/432 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/20/24 - Eiendomsopplysninger AMBITA AS OSEN   her
2020/475 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/1/120 - Eiendomsopplysninger AMBITA AS OSEN   her
2020/109 20211129 29.11.2021 Utgående brev Signert aksepskjema på Tilsagn om støtte til utbygging av hurtiglader Trøndelag Fylkeskommune OSEN   her
2019/724 20211129 29.11.2021 Utgående brev 5020/33/1/16 - Ferdigattest fritidsbolig. Tiltakshaver - Jarl-Inge Høvik. Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2020/501 20211129 29.11.2021 Utgående brev Pris på nye nødlys ved Osen Kommunehus Nte - Ole Ivar Røsæg OSEN   her
2020/501 20211129 29.11.2021 Utgående brev Vedr. pristilbud på nødlys ved Osen kommunehus Fosenkraft - Asbjørn Hov OSEN   her
2020/585 20211129 29.11.2021 Utgående brev Tilbud ny brannvarsling Osen kommunehus Fosenkraft OSEN   her
2019/532 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/16/1 og 28 - Johs. J. Syltern AS - Søknad om ansvarsrett for opparbeidelse av vei til kai. Tiltakshaver - Ottar Emil Skorstad. JOHS J SYLTERN AS OSEN   her
2018/863 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/39/1/55 - Ferdigattest hytte. Tiltakshaver - Knut Arve Haugen, Bangsund. Knut Arve Haugen OSEN   her
2019/695 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/36/17 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. Tiltakshaver - Solfrid Sørgjerd Saltnes. Solfrid J S Saltnes OSEN   her
2019/285 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/20/35 - Søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for flytting av avkjørsel. Tiltakshaver - Are Osen. Are Osen OSEN   her
2019/351 20211126 26.11.2021 Utgående brev Mottaker av original : Ikke utbedret rapport 272610 Bror Ove Hestmo OSEN   her
2019/308 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/14/29 Solskjerming ved Strand barne- og ungdomsskole - forespørsel om pristilbud. FASADEPRODUKTER EIENDOM AS m.fl. OSEN   her
2019/308 20211126 26.11.2021 Utgående brev Antakelse tilbud på levering og montering av ZIP-screen ved Strand skole. HD SOLSKJERMING AS OSEN   her
2019/274 20211126 26.11.2021 Utgående brev Saksnr 83/19 Rune Strand OSEN   her
2019/304 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/12/105 - Lilleby tegnekontor - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og uthus. Tiltakshaver Kine H. og Kristian Sundal. LILLEBY TEGNEKONTOR OSEN   her
2019/533 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/12/89 - Torunn Rotmo - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg - hytte. Torunn Agnethe Rotmo OSEN   her
2019/375 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/35/3 - Ferdigattest skorstein. Tiltakshaver - Ståle Brattgjerd. LEVANGER VARMESENTER AS OSEN   her
2019/243 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/29/8 - TrønderEnergi AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon. DEKAR RETTSHJELP AS OSEN   her
2019/502 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/12/32 - Vingsand handelsforening SA - bruk av lokaler. Josef Janca OSEN   her
2019/495 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/14/175 - Stig Fagerdal - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av grillhytte. Stig Fagerdal OSEN   her
2019/527 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/30/13 - Osen kommune - søknad om tillatelse til tiltak for bygging av nytt av vannrenseanlegg. OSEN KOMMUNE OSEN   her
2019/524 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/32/13/1 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. Tiltakshaver - Tina Osen Hagen. Tina Kathrine Osen Hagen OSEN   her
2019/465 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/12/4/10 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/plan- og bygningslovens § 1-8 for oppføring av terrasse og levegg. Tiltakshaver - Rune Gausen, Inderøy. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/475 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vanntank Skjervøya Bjørn Knutsen OSEN   her
2019/295 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/38/37 - Ferdigattest for montering av ildsted. Tiltakshaver - Jan Skjærvø. FAANES OG GJØLGA AS OSEN   her
2019/357 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/29/33 - Jorleif Harsvik - Steinsdalen skytterlag - tilbygg HARSVIK JORLEIF OSEN   her
2019/235 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar til Mattilsynet "vedtak om å dokumentere avvik" MATTILSYNET OSEN   her
2019/335 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/23/2-3 - Svar fra fylkesmannen vedr. gapahuk. Kenneth Sørmeland OSEN   her
2019/480 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/15/33 - Foreløpig svar vedr. innbygging av veranda. Lise-L. og Erling Hanssen OSEN   her
2019/442 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/14/21 - Filip Mandryk - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av ny veranda og nytt inngangsparti. Filip Mandryk OSEN   her
2019/480 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/15/33 - Lise L. og Erling Hanssen - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for innbygging av veranda. Lise Lotte Hanssen OSEN   her
Ingen tilgang 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/14/145/4 - Eiendomsopplysninger Fokkstien 6 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN   her
2019/465 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/12/4/10 - Rune Gausen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av terrasse og levegg. Rune Gausen OSEN   her
2019/475 20211126 26.11.2021 Utgående brev Skjervøy vannverk - kokepåbud Mattilsynet OSEN   her
2019/274 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/27/11 - Eid Bygg AS - søknad om tillatelse til tiltak for ombygging samt tilbygg til bolighus. Tiltakshaver - Arvid Næss, Steinsdalen. EID BYGG AS OSEN   her
2019/375 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/35/3 - Levanger varmesenter AS - søknad om rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - Ståle Brattgjerd, Inderøy. LEVANGER VARMESENTER AS OSEN   her
2019/284 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/20/63 - Øystein Holand - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg til veranda. Øystein Holand OSEN   her
2019/219 20211126 26.11.2021 Utgående brev El-tilsyn 2019 - Strand skole Alfred Risvik OSEN   her
2019/278 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/14/159 - Karl Emil Nilsen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av hagestue/vinterhage. Karl Emil Nilsen OSEN   her
2019/304 20211126 26.11.2021 Utgående brev Naboliste, eiendom Brygghaugen 8, gnr/ bnr 12/105 Vingsand LILLEBY TEGNEKONTOR OSEN   her
2019/295 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/38/37 - Faanes og Gjølga AS- søknad om tillatelse til tiltak for montering av ildsted og pipe. Tiltakshaver - Jan Skjærvø. FAANES OG GJØLGA AS OSEN   her
2019/294 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/39/1/9012 - Gunnar Fagerdal - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av uthus Gunnar Ingvar Fagerdal OSEN   her
2019/243 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedrørende reguleringsplan for gnr/bnr 29/8 Osen kommune DEKAR AS OSEN   her
2019/252 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/14/111 - Atle Karlsen AS - Skorsteinsrehabilitering. Tiltakshaver - Fredrik Blengsli, Strand. ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2019/285 20211126 26.11.2021 Utgående brev 5020/20/35 - Foreløpig svar på flytting av innkjørsel. Are Osen OSEN   her
2021/117 20211125 25.11.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Dahl, Per Einar OSEN   her
2018/862 20211122 22.11.2021 Utgående brev SV: Service- og filtertilbud til Osen Kommune HAMSTAD AS OSEN   her
2018/862 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020 - Valg av leverandør for service på ventilasjonsanlegg - Osen kommune. FOSEN VENTILASJON AS m.fl. OSEN   her
2018/862 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020 - Antakelse av servicetilbud på ventilasjon - Osen kommune. GK Inneklima AS OSEN   her
2018/862 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020 - Signert avtale på service av ventilasjonsanlegg GK Inneklima AS OSEN   her
2018/180 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/27/27 og 49 - Brakkerigg - Foreløpig svar på søknad. Talde prosjektstyring AS OSEN   her
2017/611 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/27/25 - Tore Stein - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje. Tore Stein OSEN   her
2018/537 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/12/104 - G Løseth Prosjekteringstjenester - søknad om midlertidig brukstillatelse for uthus. Tiltakshavere - Siv og Rune Møller, Inderøy. G LØSETH - PROSJEKTERINGSTJENESTER OSEN   her
2018/745 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/39/1/48 - Tina Elisabeth Osen Rånes - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av veranda. Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
2018/674 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/27/6/2 - Bjørn Nilssen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av anneks. Bjørn Arne Nilssen OSEN   her
2018/643 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/12/3 - Vingsandaunet hytteforening - søknad om framføring av vannledning til Vingsandaunet hytteområde. Jo Steinar Løvås OSEN   her
2017/466 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/14/50 - Ferdigattest garasje Bård Olav Aune OSEN   her
2018/579 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/39/1 - Per Jakob Strand - søknad om dispensasjon for oppføring av utedo / uthus ved hytte, Vassdølin. Per Jakob Strand OSEN   her
2018/570 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/24/ - Svar på forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon for oppføring av nettstasjon. DEKAR RETTSHJELP AS OSEN   her
2018/205 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/14/158 og 215 - Ken Høvik - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje. Ken Ragnar Høvik OSEN   her
2016/2724 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/14/131 - Oddbjørn M. Aune - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje m/carport og redskapsrom. Oddbjørn M. Aune OSEN   her
2018/566 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/20/11 - Eiendomsopplysninger EiendomsMegler 1 OSEN   her
2018/566 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/20/11 - Eiendomsopplysninger EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN   her
2018/759 20211122 22.11.2021 Utgående brev Vedr. vannkvaliteten ved Hansenget boligfelt. Thomas Osen OSEN   her
2018/759 20211122 22.11.2021 Utgående brev Vedr. den dårlige vannkvalitet ved Hansenget i den senere tid. Jon Egil Skinderhaug m.fl. OSEN   her
2018/806 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/27/6 - Håvard Strand - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til hytte/terrasse. Håvard Strand OSEN   her
2018/798 20211122 22.11.2021 Utgående brev Kjøp av nausttomt - Vingsandaunet Trond Gystad OSEN   her
2017/627 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020 - Oppheving av kokepåbud - Seter vannverk. Seter oppvekstsenter v/Lillian Dombu OSEN   her
2017/627 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar på vannprøver Seter og Skjervøya vannverk MATTILSYNET OSEN   her
2018/835 20211122 22.11.2021 Utgående brev Bestilling av varmepumpe - Seter skole WATCO AS OSEN   her
2017/627 20211122 22.11.2021 Utgående brev Informasjon om hva som er gjort ved Åsegg vv. MATTILSYNET OSEN   her
2017/627 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020 - Analyseresultat vannprøver Åsegg vannverk MATTILSYNET OSEN   her
2018/668 20211122 22.11.2021 Utgående brev Anbud innsamling, avvanning og behandling av slam MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2018/668 20211122 22.11.2021 Utgående brev Anbud innsamling, avvanning og behandling av slam MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS m.fl. OSEN   her
2017/444 20211122 22.11.2021 Utgående brev Ferdigattest - sanering av godstaubane, Skjervøya i Osen kommune. TELENOR NORGE AS OSEN   her
2017/369 20211122 22.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for bygning Ketil Sundnes OSEN   her
2018/174 20211122 22.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for riving Anne-Britt H Hatlegjerde OSEN   her
2018/674 20211122 22.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for bygning Bjørn Arne Nilssen OSEN   her
2016/4413 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/24/25 - Ståle Osen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk/grillhytte. Ståle Osen OSEN   her
2016/2364 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/1/54 - Leif Buhaug - søknad om utslippstillatelse fra fritidsbolig. Leif Buhaug OSEN   her
2016/3234 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/1/54 - Vedr. søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg bolig og uthus. Vår ref. 17662/2016. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag OSEN   her
2016/3234 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/1/54 - Leif Buhaug - søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til hytte og uthus. Leif Buhaug OSEN   her
2016/2725 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/17/1 - Anne-Britt Rolstadaas - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av flytebrygge. Anne-Britt Rolstadaas OSEN   her
2016/4118 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/14/1 - Hege Susann Strand - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av altan. Hege Susann Strand OSEN   her
2016/4413 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/24/25 - Foreløpig svar på byggetiltak. Ståle osen OSEN   her
2016/4587 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633 - Aksjon skoleveg 2016. FV 715 Stein/Storvoll, ny busslomme. Søknad om godkjenning av byggeplan. Statens Vegvesen Region Midt OSEN   her
2016/4587 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633 - Trafikksikkerhetstiltak 2016 - avklaring vedr. opparbeidelse av bussholdeplass ved Stein i Osen kommune. Gunvor Tørum Haugerud OSEN   her
2016/3234 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/1/54 - Søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til bolig og uthus. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag OSEN   her
2016/2361 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/20/2 - Pål Sørgjerd - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg til bolig. Pål Sørgjerd OSEN   her
2016/2475 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/23/2 - Kenneth Sørmeland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring tilbygg hytte. Kenneth Sørmeland OSEN   her
2016/2543 20211122 22.11.2021 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr 37 bnr 6 i Osen kommune Boli Eiendomsmegling AS OSEN   her
2016/2544 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633 - Høvikstranda 11 - gnr. 13/14 . Eiendomsopplysninger Boli Eiendomsmegling OSEN   her
2016/2480 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/23/2 - Kenneth Sørmeland - søknad om riving av hytte og masstu Kenneth Sørmeland OSEN   her
2017/423 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/2/10 - Eiendomsopplysninger Boli Eiendomsmegling AS OSEN   her
2017/442 20211122 22.11.2021 Utgående brev Eiendomsopplysninger gnr 1/88/16 'gh@boli.no' OSEN   her
2017/440 20211122 22.11.2021 Utgående brev Eiendomsopplysninger 'am@boli.no' OSEN   her
2017/474 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/2/16 - Rydding av branntomt OLE B. MORK AS OSEN   her
2016/3605 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/34/15 - SalMar Settefisk AS avd. Setran - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge. Osen fiskerlag, v/Sturla Hepsø OSEN   her
2016/4587 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633 - Busslomme Stein/Storvoll - signert avtale. Statens Vegvesen Region Midt OSEN   her
2016/4587 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633 - Busslomme Stein/Storvoll - tildeling av anbud. Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
2017/617 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/14/2 - Osen kommune - revidert plan for utlegging av flytebrygge i Strand havn. KYSTVERKET MIDT-NORGE OSEN   her
2018/205 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020 - 14/158 - Foreløpig svar på søknad om oppsetting av garasje. Ken Ragnar Høvik OSEN   her
2018/174 20211122 22.11.2021 Utgående brev 27/1 - Anne-Britt Hatlegjerde - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for riving av masstue. Anne Britt Hatlegjerde OSEN   her
2018/715 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/3/3 - Ingolv Dørum - søknad om endring av gitt tillatelse, tilbygg naust. DRAGEID EIENDOM AS OSEN   her
2018/537 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/12/104 - Søknad om ferdigattest. Tiltakshavere - Siv og Rune Møller. OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/639 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/12/107 - søknad om ferdigattest for fritidsbolig. Tiltakshaver - John Kristian Flatås. OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/699 20211122 22.11.2021 Utgående brev 5020/31/24 - Ferdigattest riving av bolig. Tiltakshaver - Sigmund Hestmo. Sigmund Jarle Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20211122 22.11.2021 Utgående brev 1633/24/6 - Ferdigattest gjødselkum. Tiltakshaver - Tina Rånes, Nordmeland. Tina E Rånes Tinglum OSEN   her
2020/701 20211119 19.11.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring fra VG Ane Muladal OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - Sandviksberget Panorama Zayd Ali Sulaivany OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - foreløpig svar Kristin Andreassen OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Samhandlingsavvik E189/2020 Sykehuset Levanger ***** OSEN   her
2020/286 20211119 19.11.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring fra VG Ane Muladal OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av leieforhold kommunal bolig - Fiskberga 11 Maiken Larsen Rasmussen OSEN   her
2020/463 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Behovskartlegging for anskaffelse av rusbehandling i Midt- Norge Elise Solheim OSEN   her
2020/512 20211119 19.11.2021 Utgående brev Samarbeidsavtale mellom Osen kommune og Namsos kommune om legevakt ( LiNa) og legevaktstelefon mv. NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/563 20211119 19.11.2021 Utgående brev Innsyn - utbetalinger til helsebemanningsbyrået Focus Care Norge AS Nidaros - Stian Hansen OSEN   her
2020/540 20211119 19.11.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring fra VG - innkjøp av smittevernutstyr VG - Ane Muladal OSEN   her
2020/545 20211119 19.11.2021 Utgående brev Rapportering tilskudd utleieboliger 2020 Husbanken OSEN   her
2019/38 20211119 19.11.2021 Utgående brev Svar på henvendelse fra pensjonistforbundet 27.10.20 Kjell Petter Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Oppsigelse av husleiekontrakt - Steinsland I Trine Stein OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av leieforhold - Kjerkveien 14C Sven Keizer OSEN   her
2017/388 20211119 19.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
2018/284 20211119 19.11.2021 Utgående brev Elevenes planleggingsdag til "Livet - en dans på roser?" Politikerne i Osen kommune OSEN   her
2020/286 20211119 19.11.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Osen kommune Ane Muladal OSEN   her
2020/319 20211119 19.11.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring fra VG Mona Norman OSEN   her
2020/286 20211119 19.11.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Osen kommune VG - Ane Muladal OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Attached Image Gunnar Pettersen OSEN   her
2020/286 20211119 19.11.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Osen kommune VG OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Attached Image Gøril Sund OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av leieforhold - Husvikveien 15, Seter Ellen Margrethe Stein OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Vedrørende oppsigelse leieforhold kommunal bolig - Husvikveien 15, Seter Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2015/2269 20211119 19.11.2021 Utgående brev Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten Brukere av hjemmetjenester i Osen kommune OSEN   her
2015/2269 20211119 19.11.2021 Utgående brev Brukerundersøkelse til pårørende - Osen sykeheim/omsorgsboliger Pårørende til beboere Osen sykeheim/omsorgsboliger OSEN   her
2015/2269 20211119 19.11.2021 Utgående brev Diskusjonsnotat fra ansatte i PLO Sigrid Angen OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av leieforhold - Sandviksberget Panorama Sander Freland Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tildeling av kommunal tjenestebolig - Steinsland vest Agnieszka Anna Michalak-Karkosz OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Handlingsplan mot vold i nære relasjoner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Søknad om leie av kommunal bolig - foreløpig svar John Magnus Nordmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - Steinsland Vest Hojem, Bjørn Stian Strøm OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Vedrørende utflytting av bolig - Steinsland Vest Aina Hagen OSEN   her
2017/388 20211119 19.11.2021 Utgående brev Vedrørende tilsynsavgift tobakksvarer 2019 SETER BRYGGE AS OSEN   her
2017/388 20211119 19.11.2021 Utgående brev Avregistrere salg av tobakk - Seter Brygge AS Rune Sæther OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av leieforhold - Steinsland Vest Aina Hagen OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig Zayd Ali Sulaivany OSEN   her
2018/199 20211119 19.11.2021 Utgående brev Svar ang krav om arbeidsforhold/kontor Fosen Barnevern i Osen kommune Fosen Barnevernstjeneste OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - foreløpig svar Oddny Julie Buarø OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig - Seter Ellen Margrethe Stein OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Vedrørende leie av hus på Seter Ellen Margrethe Stein OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig - Sandviksberget Panorama Laila Ydse OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Søknad om leie av kommunal bolig - foreløpig svar Melhus, Audhild Johanne OSEN   her
2021/154 20211119 19.11.2021 Utgående brev Referat fra møte 02.02.2021 Styret for Osen bygdatun OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Avtale vedr. montering av varmepumpe ved Fiskberga 12. Laila Ydse OSEN   her
2018/284 20211119 19.11.2021 Utgående brev Søknad Program for folkehelse med vedlegg Margunn Skjei Knudtsen OSEN   her
2018/284 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tilbakemelding prosjektplan Margunn Skjei Knudtsen OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - gml. Trygdebolig, Kjerkveien 17 Przemyslaw Karkosz OSEN   her
2021/154 20211119 19.11.2021 Utgående brev Utleieregler og leiepriser ved Osen Bygdatun og Vingsand Arena Sjøkanten Eli Kristin Lothe m.fl. OSEN   her
2021/154 20211119 19.11.2021 Utgående brev Forslag til nye vedtekter for Osen Bygdatun Eli Kristin Lothe m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig - Sandviksberget Panorama Kristin Andreassen OSEN   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev Vedrørende leie av bolig - Seter Ellen Margrethe Stein OSEN   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev Vedrørende leie av kommunal bolig på Seter Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2019/155 20211117 17.11.2021 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - foreløpig svar Øyvind Snilstveit OSEN   her
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev Vedrørende oppsigelse leieavtale - Osenveien 6 Julie Bahij Saiedeh m.fl. OSEN   her
2019/164 20211117 17.11.2021 Utgående brev ROS elektronisk meldingstrafikk 2020 - tilbakemelding Fagråd for digital samhandlimg NT OSEN   her
2017/295 20211116 16.11.2021 Utgående brev 5020/27/2/4 - Ferdigattest anneks. Tiltakshaver - Steinar Olsen, Verdal. KOMPLETT PROSJEKTERING AS OSEN   her
2015/6401 20211116 16.11.2021 Utgående brev Søknad om forlengelse av tillatelse for flytebrygge ved molo til Sundholmen. Tiltakshaver - Ola Peder Buarø, Strand. Ola Peder Buarø OSEN   her
2017/242 20211116 16.11.2021 Utgående brev Sandviksberget panorama Frode Opheim m.fl. OSEN   her
2017/219 20211116 16.11.2021 Utgående brev Krav om deling av integreringstildkudd Dag Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/14/185 - Søknad om forlengelse av tillatelse for marinaanlegg ved Strand marina. Tiltakshaver - Strand Marina. STRAND MARINA OG BÅTFORENING OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om endring av gitt tillatelse. Arve Hepsø OSEN   her
2017/128 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/14/145/2 - Porter ved Strand næringsbygg Eskil Ratdal OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev 5020/19/2 og 5 - Hepsøy båtforening - søknad om endring av gitt tillatelse. Arve Hepsø (for Hepsøy båtforening) OSEN   her
2016/641 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/20/10/1 - Osen Fjordcamping AS - Campinghytter Olden Byggservice AS OSEN   her
2015/5347 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/26/7 - Geir Arve Bergli - Tilbygg Olden Byggservice AS OSEN   her
2017/128 20211116 16.11.2021 Utgående brev Forespørsel om pristilbud på porter Tore Ligaard AS m.fl. OSEN   her
2017/128 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svar på tildeling av tilbud på levering og montering av porter/dører til industribygg. Hoermann - Havik, Sven Tore OSEN   her
2017/128 20211116 16.11.2021 Utgående brev Vedr. forespørsel om pristilbud på porter Ligaard - Gunhild Ligaard OSEN   her
2017/128 20211116 16.11.2021 Utgående brev 5020-14/145/2 - Bestilling av porter og dører til Strand næringsbygg. E&P RATDAL AS OSEN   her
2015/664 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/27/2/5 - Ferdigattest tilbygg hytte - Thomas Osen. Thomas Osen OSEN   her
2017/210 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/14/246 - Søknad om ferdigattest for bygg F ved Sandviksberget Panorama. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS. JONARK AS OSEN   her
2017/240 20211116 16.11.2021 Utgående brev Ferdigattest til bygning Erling Hanssen OSEN   her
2017/118 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/24/6 - Ferdigattest tilbygg til hytte. Nils Sigfred Osen, Nordmeland. Nils Sigfred Osen OSEN   her
2014/4763 20211116 16.11.2021 Utgående brev 5020/32/13/1 - Ferdigattest hytte. Berit Elisabeth Henriksen. Berit Elisabeth Henriksen OSEN   her
2017/200 20211116 16.11.2021 Utgående brev 5020/20/56 - Knut Osen - ferdigattest tilbygg bolig. Knut Osen OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev Vedr. søknad om utsatt byggestart gnr. 37 bnr. 26 Emil By OSEN   her
2017/269 20211116 16.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for bygning Magnar Wilhelm Røhmen OSEN   her
2016/6232 20211116 16.11.2021 Utgående brev Krav til ferdigattest Edvind Peder Ellingen OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev 5020/18/10 - Ferdigattest hytte, Tiltakshaver - Willy Bye. ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS OSEN   her
2015/4280 20211116 16.11.2021 Utgående brev 5020/17/1 - Ferdigattest - fritidsbolig. Tiltakshaver - Anne-Britt Rolstadaas, Trondheim. Geir Åge Karlsen OSEN   her
2017/242 20211116 16.11.2021 Utgående brev 5020/14/241 - Ferdigattest - bygg A JONARK AS m.fl. OSEN   her
2015/4742 20211116 16.11.2021 Utgående brev 5020/39/1 - Vedr. restaurering av seterskjul samt oppføring av utedo/uthus Pål Arve Sørgjerd OSEN   her
2017/355 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/14/145 - Ferdigattest for gjenbruksstasjon, Strand. SIV. ING. JAN LIAN AS OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev parkering kommunesenteret Alle ansatte m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev igangsettingstillatelse del 2 - PLO 'Torbjørn Høyen' OSEN   her
2014/4754 20211116 16.11.2021 Utgående brev Signert avtale med SVRM 'Haugerud Gunvor Tørum' OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev SV: Vannkummen Sandviksberget panorama 'Roan Maskin AS' OSEN   her
2015/5241 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/20/222 - Jan-Thore Pettersen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av redskapshus. Jan-Thore Pettersen OSEN   her
2015/4629 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/24/7 - Aud Åsegg - foreløpig svar på søknad om bruksendring. Aud Åsegg OSEN   her
2015/4629 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/24/7 - Aud Åsegg - nabovarsel vedr. søknad om bruksendring. Elin Osen OSEN   her
2014/6701 20211116 16.11.2021 Utgående brev Etterspørsel om endringsmelding Spar-Bygg AS OSEN   her
2015/3454 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/39/1/25 - Trond Røyseng - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg hytte Trond Røyseng OSEN   her
2015/4267 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/1/88/4 - foreløpig oppgave over eiendomsopplysninger. EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS OSEN   her
2015/4267 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/1/88/4 - foreløpige eiendomsopplysninger - nytt forsøk EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS OSEN   her
2015/4267 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/1/88/4 - Eiendomsopplysninger - byggetillatelse. Hans Kjetil Andreassen OSEN   her
2016/641 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/20/10/1 - Olden Byggservice - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av 2 campinghytter samt flytting av 2 hytter. Tiltakshaver - Osen Fjordcamping AS. Olden Byggservice OSEN   her
2016/641 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/20/10/1 - Osen Fjordcamping AS - søknad om tilknytning til kommunalt vann- og kloakknett. Osen Fjordcamping AS OSEN   her
2014/6701 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/14/234 - Jon A. Olsen Arkitektkontor AS - midlertidig brukstillatelse bygning H. Jon A. Olsen Arkitektkontor AS OSEN   her
2015/5114 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/13/5 og 8 - Anne E. Djupvik - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av uthus/anneks til fritidshus. Anne E. Djupvik OSEN   her
2014/4754 20211116 16.11.2021 Utgående brev Oppbygging av bussholdeplass 'Odd Erling Brøndbo' OSEN   her
2015/4629 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/24/7 - Aud Åsegg - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra bolighus til fritidshus. Aud Åsegg OSEN   her
2015/4742 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/39/1 - Pål Sørgjerd - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus m/utedo. Pål Sørgjerd OSEN   her
2014/4754 20211116 16.11.2021 Utgående brev SV: bussholdeplass Mo - oppstart 'Odd Erling Brøndbo' OSEN   her
2014/4754 20211116 16.11.2021 Utgående brev SV: Avsluttet asfaltsesong 2015 'Odd Erling Brøndbo' OSEN   her
2014/4754 20211116 16.11.2021 Utgående brev Bussholdeplass ved Mo - forespørsel om utsettelse av deler av arbeidet 'Haugerud Gunvor Tørum' m.fl. OSEN   her
2014/4754 20211116 16.11.2021 Utgående brev VS: Bussholdeplass ved Mo - klarsignal for oppstart 'Odd Erling Brøndbo' OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev Hull i asfalten etter betongbil 'Åge Nilsen' OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev SV: Osen sykeheim pristilbud malerarbeider 'Åge Nilsen' OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev utv. farge sykeheimen 'Marion Sæternes' OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633 - Protokoll fra ferdigbefaring / overtakelse av nytt fortau Osen sentrum. Tore Løkke AS v/Tore Crister Løkke m.fl. OSEN   her
2014/6391 20211116 16.11.2021 Utgående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport av 25.11.2015 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
2015/5347 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/26/7 - Olden Byggservice - søknad om endring av gitt tillatelse. Tiltakshaver - Geir Arve Bergli, Levanger. Olden Byggservice OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev byggemøte - fortau 'ivar.nervik@vegvesen.no' OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev byggemøte eg-aune@online.no OSEN   her
2014/4754 20211116 16.11.2021 Utgående brev Konkurransegrunnlag busslomme FV 715 v/Mo 'odd@brbrondbo.no' m.fl. OSEN   her
2014/4913 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/14/131 - Oddbjørn M. Aune - søknad om tillatelse til tiltak for fasadeendring av fritidshus. Oddbjørn M. Aune OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633 - Asfaltering på Seter Veidekke Industrier AS v/Stig Joar Gåsbakk OSEN   her
2014/4754 20211116 16.11.2021 Utgående brev asfaltering bussholdeplass Mo 'arve.eide@veidekke.no' OSEN   her
2014/5339 20211116 16.11.2021 Utgående brev Pristilbud gulvbelegg 'post@malemesteraunan.no' OSEN   her
2014/5339 20211116 16.11.2021 Utgående brev Leilighet v/Sorgenfri Strand Rørlegger Frits Rikardsen AS (ketil@rorlegger-rikardsen.no) OSEN   her
2014/5339 20211116 16.11.2021 Utgående brev Gulvbelegg Sorgenfri Geir Karlsen m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev SV: PLO Osen sykehjem 'Torbjørn Høyen' OSEN   her
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev SV: Byggesak Osen sykehjem 'Torbjørn Høyen' OSEN   her
2014/5332 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/14/184 - Camilla Freland og John Einar Høvik - søknad om tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg / hagebod. Camilla Freland og John Einar Høvik OSEN   her
2014/5383 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/12/88/13 - Helen og Magnar Stein - søknad om utslippstillatelse for kloakk. Helen og Magnar Stein OSEN   her
2014/5537 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/24/12 - Jarle Dalen - søknad om tillatelse til tiltak og ansvarsrett for rehabilitering av skorstein. Jarle Dalen OSEN   her
2014/5538 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/31/18 - Jarle Dalen - søknad om tillatelse til tiltak og ansvarsrett for rehabilitering av skorstein. Jarle Dalen OSEN   her
2014/5487 20211116 16.11.2021 Utgående brev Vedr. deres ref. 2013/9919-421.3 (disp. kommuneplan - deling av eiendom) 'Fmstiel@fylkesmannen.no' OSEN   her
2014/5111 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/1/52 - Rune Hanssen - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg og påbygg til bolig. Rune Hanssen OSEN   her
2014/6249 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/22/8 - John Håvar Aarstein - søknad om dispensasjon fra veglovens bestemmelse om byggeavstand fra FV 175 for oppføring av garasje. Statens Vegvesen Region Midt OSEN   her
2014/6249 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/22/8 - foreløpig svar på søknad om oppføring av garasje. John Håvar Aarstein OSEN   her
2014/5339 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1633/14/103 - Levering og legging av gulv ved leilighet, Sorgenfri. Enes og Olsen Malerforretning AS OSEN   her