eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 03.12.2019 for Emil Åseson Endreseth HELFO OSEN   her
2019/486 20191206 06.12.2019 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2019 - Tilskudd til leirskoleopplæring UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2019 – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2019 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2019/46 20191206 06.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll Årsmøte RMN SA 07.10.2019 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2017/302 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kjørebok 2019 Einar Skevik OSEN   her
2017/302 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kjørebok 2019 Per Sætereng OSEN   her
2017/408 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN   her
2019/399 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 13.12.2019 Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2019/476 20191205 05.12.2019 Inngående brev Forskrift om endring i forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Helsedir - Trykk-Tjenester OSEN   her
2019/690 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Vingsand brygge drift AS Kjell Thomas Pettersson OSEN   her
2019/691 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra Næringsfond - Vingsand brygge drift AS Kjell Thomas Pettersson OSEN   her
2019/717 20191205 05.12.2019 Utgående brev Oppretting av nytt vegnavn - Skarvåsen Tormod Vik Brede OSEN   her
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Jarle Henning Stein Jarle Henning Stein OSEN   her
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Johan Kvernland Johan Bade Kvernland OSEN   her
2019/38 20191205 05.12.2019 Inngående brev Representanter fra Roan og Osen demensforening Roan og Osen demensforening OSEN   her
2019/740 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte Tovemerethe Stjern OSEN   her
2017/487 20191205 05.12.2019 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Dyrlegehuset AS OSEN   her
2017/487 20191205 05.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av "vikartilskudd" DYRLEGEHUSET AS OSEN   her
2019/724 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2019/724 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2019/78 20191205 05.12.2019 Inngående brev Skatteinngang pr 30.11.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2018/265 20191205 05.12.2019 Inngående brev Underskrevet "Samtykke til å stille til valg" for perioden 2019-2023 - øvrige Øvrige OSEN   her
2019/222 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om deling av eiendom - 27/17 Karl K E Møller-Storvoll OSEN   her
2019/519 20191205 05.12.2019 Utgående brev 5020/26/1 - Søknad om deling av eiendom Anne-Britt H Hatlegjerde OSEN   her
2019/686 20191205 05.12.2019 Utgående brev 5020/8/5 - Konsesjon på erverv av fast eiendom - Olav Svee Olav Svee OSEN   her
2019/667 20191205 05.12.2019 Utgående brev Ønske om kjøp av tomt i Lauvåsen Tore Eriksen OSEN   her
2017/487 20191205 05.12.2019 Utgående brev Kompensasjon for ferieavvikling - veterinærvakta for Osen/Roan DYRLEGEHUSET AS OSEN   her
2019/699 20191205 05.12.2019 Utgående brev Prisregulering av avtale for heimbygdslagets arbeid ved Osen bygdatun OSEN HEIMBYGDSLAG OSEN   her
2019/272 20191205 05.12.2019 Utgående brev Fastsetting av takstgrunnlag for Statnett SF STATNETT SF OSEN   her
2019/272 20191205 05.12.2019 Utgående brev Fastsetting av nytt takstgrunnlag for Trønder Energi Nett AS TENSIO TRØNDELAG SØR AS OSEN   her
2019/705 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Nor P. Batch OSEN   her
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - galleri den blå katt Tovemerethe Stjern OSEN   her
2019/38 20191205 05.12.2019 Utgående brev Konstituering av råd for eldre og funksjonshemmede - Valg av representanter i valgperioden 2020-2023 Osen Pensjonistforening OSEN   her
2019/38 20191205 05.12.2019 Utgående brev Konstituering av råd for eldre og funksjonshemmede - Valg av representanter i valgperioden 2020-2023 Osen og Roan Handikaplag OSEN   her
2019/272 20191204 04.12.2019 Inngående brev Oversittelse av frist for utskrivning av eiendomsskatt for 2019 STATNETT SF OSEN   her
2018/836 20191204 04.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2019/191 20191204 04.12.2019 Inngående brev Svar på skriftlig uttalelse fra Osen kommunestyre OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/738 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av husvertskontrakt HxGN SmartNet Osen basen LEICA GEOSYSTEMS AS OSEN   her
2018/836 20191203 03.12.2019 Inngående brev Utkast Prøvingsrapport - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Bekymring/Klage - Klatrestativ i barnehagen Line Larsen Rømma m.fl. OSEN   her
2019/599 20191202 02.12.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av ny fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/131 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/599 20191202 02.12.2019 Utgående brev 5020/38/14 - Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 for oppføring av ny fritidsbolig. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/599 20191202 02.12.2019 Utgående brev 5020/38/14 - Torstein Dahl Johansen - Fritidsbolig med uthus Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/599 20191202 02.12.2019 Utgående brev Ang. dispensasjonssøknad Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2018/836 20191129 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2019/737 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 28.12.2019 OSEN UNGDOMSLAG OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 11.10.2019 Trond Åsegg OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 12.11.2019 Trond Åsegg OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 15.11.2019 Trond Åsegg OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 19.11.2019 Trond Åsegg OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 03.10.2019 Trond Åsegg OSEN   her
2019/418 20191128 28.11.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet - 5020/12 br.nr. 125,126 og 127 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/724 20191128 28.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/33/1/16 Cecilie Herstad Høvik OSEN   her
2019/734 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Karl Eilif Østvik OSEN   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev 132 KV ledning Sørmarkfjellet - Roan - rydding av trase REKVE, PLEYM & CO DA OSEN   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 2020 Meråker kommune OSEN   her
2019/736 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Strand, Rune OSEN   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om bruk av snøskuter til planlegging av linjebygging 'Michael Momyr' OSEN   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Sørmarkfjellet AS - Bekreftelse fra Osen kommune i forhold til konsesjonslovens bestemmelser TrønderEnergi AS OSEN   her
2019/731 20191127 27.11.2019 Inngående brev Melding om tilbygg Børge Aune OSEN   her
2019/53 20191127 27.11.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer i kommunen TELENOR NORGE AS OSEN   her
2019/244 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/657 20191127 27.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av bod - Osen 17/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Tilbud om undervisning på slagverk Lukasz Mackiewicz OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Tilbud om undervisning på slagverk Magnus Vada Hatlegjerde OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om kulturskoleundervisning Lukasz Mackiewicz OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om kulturskoleplass Magnus Vada Hatlegjerde OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass ***** ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev BEKREFTELSE PÅ SFO-PLASS SKOLEÅRET 2018/2019 ***** OSEN   her
2018/836 20191126 26.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20191126 26.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20191126 26.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2015/6017 20191126 26.11.2019 Inngående brev Restarbeid ved inngangsparti PLO. Beoas - Anders Sandbakken OSEN   her
2019/399 20191126 26.11.2019 Inngående brev Framsending av sak; Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - til behandling i Kommunestyret Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2019/344 20191126 26.11.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 21.11.19 - KaffeKosen Nokas - Aune, Morten OSEN   her
2019/344 20191126 26.11.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 21.11.19 - Auto`n og Coop Marked Osen NOKAS AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Legevaktordningen i Namdalen -LiNa Midtre Namdal samkommune OSEN   her
2019/244 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2014/6498 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/108 20191126 26.11.2019 Inngående brev MN-legevakt og kompetansebakvakt. Midtre Namdal samkommune OSEN   her
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 20.11.2019 for Emil Åseson Endreseth HELFO OSEN   her
2018/527 20191125 25.11.2019 Inngående brev Brev til kommunene - Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/728 20191125 25.11.2019 Inngående brev Søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen Mowi Norway AS OSEN   her
2018/422 20191125 25.11.2019 Inngående brev Høring risiko- og sårbarhetsanalyse ambulansestasjoner i Bessaker, Leksvik og Halsa jfr Helse Midt-Norge styresak 66/19 ST. OLAVS HOSPITAL HF OSEN   her
2019/244 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» Bufetat OSEN   her
2019/244 20191125 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/48 20191122 22.11.2019 Inngående brev Møteinnkalling kontrollutvalget Osen - 02.12.19 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2018/422 20191122 22.11.2019 Inngående brev Endring opptaksområde og virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner Helse-Nordtrondelag - Skjerve, Marit Røvik OSEN   her
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn 15.10.2019 - Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/420 20191121 21.11.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Robert Holte OSEN   her
2019/422 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5020/12/126 - Tinglyst skjøte Øyvind Holte OSEN   her
2019/418 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5020/12/125 - Tinglyst skjøte Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
2019/244 20191121 21.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Inngående brev Kvalitetsutviklingstiltak i kommuner - tildeling av midler innen oppfølgingsordningen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/726 20191120 20.11.2019 Inngående brev Få støtte til klimatiltak i kommunen MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2019/140 20191120 20.11.2019 Inngående brev Behov for sikkerhetstiltak på vei ved Steinsdalsveien 917 Ina Kathrine Røe Hestmo OSEN   her
2019/272 20191120 20.11.2019 Inngående brev Eiendomsskatt 2019 - kommentarer til sakkyndig nemnds vedtak Statnett - Lise Marie Evensen OSEN   her
2019/46 20191120 20.11.2019 Inngående brev Avtale om leveranse av revisjonstjenester til medlemmer i Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2019/725 20191120 20.11.2019 Inngående brev Utsending saker til videre behandling MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2019/240 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat OSEN   her
2018/848 20191120 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/604 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på kinodrift i Fjellheim samfunnshus Fjellheim samfunnshus v/Alfred Risvik OSEN   her
2019/420 20191120 20.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/422 20191120 20.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/418 20191120 20.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Brøyting av kaikant/brygge - sjø, innsjø og vassdrag - ren snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/422 20191120 20.11.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Øyvind Holte OSEN   her
2019/418 20191120 20.11.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
2019/418 20191120 20.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
2019/422 20191120 20.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Øyvind Holte m.fl. OSEN   her
2019/418 20191120 20.11.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Wiggo R. Melhus Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
2019/422 20191120 20.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Oddrun Holte m.fl. OSEN   her
2017/677 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på: Landsomfattende tilsyn ( LOT ) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - Samlerapport FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/672 20191119 19.11.2019 Utgående brev 5020/27/2/5 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/411 20191119 19.11.2019 Utgående brev 5020/12/128 - Tinglyst skjøte Terje Storvik OSEN   her
2019/414 20191119 19.11.2019 Utgående brev 5020/12/131 - Tinglyst skjøte Rita Tørring OSEN   her
2019/722 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om utsetting av flytebrygge i Strand havn STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2019/497 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Osen kommune Brreg - Brønnøysundregistrene OSEN   her
2019/118 20191118 18.11.2019 Inngående brev Referat felles formannskap for kommunene i Fosenregionen 13.november 2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN   her
2018/836 20191118 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Skjærvøy Vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20191118 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hopen Vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20191118 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Seter Vannverk Kystlab AS OSEN   her
2018/836 20191118 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg Vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20191118 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Osen og Strand Vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2019/118 20191118 18.11.2019 Inngående brev Referat styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8.november 2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN   her
2019/414 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/672 20191118 18.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus og gapahuk - 5020/27/2/5 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding - vannlekkasje Gro-Hilde Kvernland OSEN   her
2017/677 20191118 18.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsynet - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/125 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/125 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra Kim-Anders Skodvin Buarø Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/125 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra Rune Sæther Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/125 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra Tore Osen Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/125 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra Dybslands villsau Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/640 20191115 15.11.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Anita Nøstvold m.fl. OSEN   her
2019/640 20191115 15.11.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Anita Nøstvold m.fl. OSEN   her
2019/640 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Anita Nøstvold m.fl. OSEN   her
2018/639 20191114 14.11.2019 Utgående brev 5020/12/107 - Avvik mellom tegning og oppført anneks John Kristian Flatås OSEN   her
2018/689 20191114 14.11.2019 Utgående brev 5020/12/103 - Wiggo Wodahl - justering av plassering anneks. Wiggo Wodahl OSEN   her
2018/639 20191114 14.11.2019 Utgående brev 5020/12/107 - Olden Byggservice AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og anneks. Tiltakshaver - John Kristian Flatås. John Kristian Flatås OSEN   her
2018/689 20191114 14.11.2019 Utgående brev 5020/12/103 - Olden Byggservice AS- søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og anneks. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl, Steinkjer. OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2015/6618 20191114 14.11.2019 Utgående brev Politisk organisering og utvalgsstruktur Osen kommune Oddbjørn Ovesen m.fl. OSEN   her
2015/6618 20191114 14.11.2019 Utgående brev møtereferat 18.12.18 og møteinnkalling nytt møte i januar Stein Line m.fl. OSEN   her
2015/6618 20191114 14.11.2019 Utgående brev Sakspapirer til møte 18.01.2019 - arbeidsgruppe politisk organisering 'odove@online.no' m.fl. OSEN   her
2015/6618 20191114 14.11.2019 Utgående brev Politisk organisering i Osen kommune fra neste valgperiode Astrid Jakobsen m.fl. OSEN   her
2019/701 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorfersel i utmark - Terje Stein Stein, Terje OSEN   her
2019/680 20191114 14.11.2019 Utgående brev Sætervik UIG - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 23.11.2019 Solvår Anita Johansen OSEN   her
2019/517 20191114 14.11.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Ruth Sørgjerd m.fl. OSEN   her
2019/710 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning Solfrid J S Saltnes m.fl. OSEN   her
2019/411 20191114 14.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/537 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kontrollerklæring med sluttrapport OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/537 20191114 14.11.2019 Inngående brev Samsvarserklæring OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/537 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/639 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kontrollerklæring med sluttrapport OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/639 20191114 14.11.2019 Inngående brev Samsvarserklæring OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/639 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/689 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kontrollerklæring med sluttrapport OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/689 20191114 14.11.2019 Inngående brev Samsvarserklæring OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2018/689 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2019/681 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Harald Hanssen Hanssen, Harald OSEN   her
2019/683 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - John Are Hagen Hagen, John Are OSEN   her
2019/682 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Ronny Hopen Hopen, Ronny OSEN   her
2019/711 20191113 13.11.2019 Inngående brev Osenveien 333 - Bestilling av kommunalinformasjon EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN   her
2019/709 20191113 13.11.2019 Inngående brev Invitasjon - deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/708 20191113 13.11.2019 Inngående brev Innmelding av behov for midler til drenering for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/106 20191113 13.11.2019 Inngående brev Protokoll Namdalstinget 04.11.19 Namdal regionråd OSEN   her
2019/106 20191113 13.11.2019 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd 04.11.19 Namdal regionråd OSEN   her
2019/106 20191113 13.11.2019 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd arbeidsutvalg 25.10.2019 Namdal regionråd OSEN   her
2019/707 20191113 13.11.2019 Inngående brev Rettighetsavtale høyspent jordkabel 14-251 Osen kommune. DEKAR RETTSHJELP AS OSEN   her
2019/704 20191113 13.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2019/723 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/712 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Strand, Håvard OSEN   her
2019/599 20191113 13.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av ny fritidsbolig 38/14 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/411 20191113 13.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Terje Storvik m.fl. OSEN   her
2019/411 20191113 13.11.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Terje Storvik OSEN   her
2019/411 20191113 13.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Terje Storvik m.fl. OSEN   her
2019/705 20191112 12.11.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. batch OSEN   her
2019/106 20191111 11.11.2019 Inngående brev Valg til styringsgrupper og interkommunale organer Namdal regionråd OSEN   her
2017/457 20191111 11.11.2019 Inngående brev Roan og Osen handikaplag - Søknad om støtte ROAN OG OSEN HANDIKAPLAG OSEN   her
2019/702 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om utslipp - Kristian Angen RØRLEGGER RIKARDSEN AS OSEN   her
2019/701 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Stein, Terje OSEN   her
2019/599 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tegninger Indre Skjervøy 160 gnr/bnr 38/14 Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/619 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - Torunn Hilstad HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2019/619 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg - Torunn Hilstad HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2019/244 20191108 08.11.2019 Inngående brev Samfunnsutvikling i mindre kommuner - invitasjon til nettverk Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/698 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2019/657 20191108 08.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av bod TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjonen av folkeregisteropplysninger Skatteetaten OSEN   her
2019/390 20191108 08.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/689 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kommune- og regionreformene og endringer 1. januar 2020 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/78 20191108 08.11.2019 Inngående brev Skatteinngang pr 31.10.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2019/108 20191108 08.11.2019 Inngående brev For underskrift - Samarbeidsavtale mellom namsos, Osen og Flatanger kommune om bakvakt/daglegevakt fra 2020 NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2019/300 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av vedtak ***** OSEN   her
2019/695 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om oppsetting av uthus Solfrid J S Saltnes OSEN   her
2019/699 20191108 08.11.2019 Inngående brev Forespørsel om å øke beløpet på driftsavtale ved Osen bygdatun OSEN HEIMBYGDSLAG OSEN   her
2019/390 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Leif Kåre Bergli m.fl. OSEN   her
2019/657 20191108 08.11.2019 Utgående brev 5020/17/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av bod. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/643 20191108 08.11.2019 Utgående brev 5020/25/1 - Toril Johanne Aasegg - søknad om tilknytning av bolig til Osen/Strand kommunale vannverk. Toril Johanne Aasegg OSEN   her
2019/668 20191108 08.11.2019 Utgående brev 5020/25/2 - Tordis og John Helmer Harsvik - søknad om tilknytning av fritidsbolig til Osen/Strand kommunale vannverk. John Helmer Harsvik m.fl. OSEN   her
2019/300 20191108 08.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
2019/548 20191108 08.11.2019 Utgående brev 5020/12/43 - Vingsand Brygge AS - søknad om bygging av kai med landgang. VINGSAND BRYGGE AS OSEN   her
2019/532 20191108 08.11.2019 Utgående brev 5020/16/1 og 28 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av vei. Tiltakshaver - Ottar Emil Skorstad, Trondheim. Ottar Emil Skorstad OSEN   her
2019/602 20191108 08.11.2019 Utgående brev 5020/22/3 - Tina Elisabeth Osen Rånes - søknad om tillatelse tiltak uten ansvarsrett for ombygging driftsbygning. Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
2019/612 20191108 08.11.2019 Utgående brev 5020/24/6 - Tina Elisabeth Osen Rånes - Søknad om riving av sommerfjøs. Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Høring på rapport fra arbeidsgruppen for Trøndelag med utkast til ny regional forskrift for høsting av tare TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Høring på rapport fra arbeidsgruppen for Trøndelag med utkast til ny regional forskrift for høsting av tare Åfjord kommune OSEN   her
2019/390 20191108 08.11.2019 Utgående brev VEDTAK OM FRADELING AV FESTETOMT TIL FRITIDSBOLIG FRA Seter Sameie TIL Leif Kåre Bergli, Snåsa SETER SAMEIE OSEN   her
2019/390 20191108 08.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Leif Kåre Bergli m.fl. OSEN   her
2019/693 20191107 07.11.2019 Inngående brev Fjernet fyringsoljetanker EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2018/801 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Torgeir Ivar Haugen Landbruksdirektoratet OSEN   her
2018/801 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Morten Agnar Osen Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/118 20191106 06.11.2019 Inngående brev Program felles formannskapsmøte Fosenregionen 13.11.2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Bekreftelse fra kommunen BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET OSEN   her
2018/782 20191106 06.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/481 20191105 05.11.2019 Inngående brev Svar på ettervarsling om oppmålingsforreting - gnr. 12 bnr. 14 på Vingsand i Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN   her
2019/418 20191105 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/125 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN   her
2019/420 20191105 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/127 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN   her
2019/422 20191105 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/126 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN   her
2019/414 20191105 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/131 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN   her
2019/411 20191105 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/128 -Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN   her
2015/6323 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rapportering utleieboliger 2019 Husbanken OSEN   her
2019/229 20191105 05.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Egil Barland m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel John Are Hagen OSEN   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Morten Agnar Osen OSEN   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Jan-Thore Pettersen OSEN   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Jørn Nordmeland OSEN   her
2019/229 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om utvidelse av tomt Gnr. 1 bnr 26 - Egil Barland Egil Barland OSEN   her
2016/4809 20191105 05.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Samarbeidsutvalg/Foreldreutvalg Seter skole Per Charles Sæther m.fl. OSEN   her
2019/570 20191105 05.11.2019 Utgående brev Tillatelse til fradeling av nausttomt - Rolf Kåre Jensen Rolf Kåre Jensen OSEN   her
2019/588 20191105 05.11.2019 Utgående brev 5020/12/14 - Egil Aune Entreprenør AS - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg, bolighus. Tiltakshaver - Odd Bjørnar Engan, Vingsand. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2019/570 20191105 05.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Rolf Kåre Jensen m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel STORSTEIN SAMDRIFT DA OSEN   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Stig Elden OSEN   her
2018/318 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse - utkast Kristian Angen OSEN   her
2019/118 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedtak av samarbeidsavtale interkommunalt politisk råd for Fosenregionen Fosen Regionråd v/Torun Bakken OSEN   her
2018/318 20191104 04.11.2019 Utgående brev 5020/38/4/6 - Eli Marie og Kristian Angen - søknad om rammetillatelse for riving av brygge samt oppføring av ny brygge/fritidsbolig. Kristian Angen OSEN   her
2019/421 20191101 01.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Ståle Johansen Braset OSEN   her
2019/421 20191101 01.11.2019 Utgående brev 5020/12/122 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/421 20191101 01.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/413 20191101 01.11.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/413 20191101 01.11.2019 Utgående brev 5020/12/123 - Tinglyst skjøte Jostein Hellesø OSEN   her
2019/421 20191101 01.11.2019 Utgående brev 5020/12/122 - Tinglyst skjøte Ståle Johansen Braset OSEN   her
2019/569 20191101 01.11.2019 Utgående brev 5020/12/124 - Tinglyst skjøte Kurt Rødsjø OSEN   her
2017/543 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest RAMBØLL NORGE AS OSEN   her
2019/331 20191031 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 23.09.2019 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2019/331 20191031 31.10.2019 Utgående brev Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 23.09.2019 Eli Nordmeland m.fl. OSEN   her
2019/331 20191031 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 02.10.2019 Eli Holand m.fl. OSEN   her
2019/331 20191031 31.10.2019 Utgående brev Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 02.10.2019 Per Rødøy m.fl. OSEN   her
2019/331 20191031 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 04.11.2019 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2019/413 20191031 31.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/569 20191031 31.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/20 20191031 31.10.2019 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2020 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/414 20191031 31.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/401 20191031 31.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/569 20191031 31.10.2019 Utgående brev 5020/12/124 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN   her
2019/569 20191031 31.10.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Kurt Rødsjø OSEN   her
2019/414 20191031 31.10.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Rita Tørring OSEN   her
2019/414 20191031 31.10.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Rita Tørring OSEN   her
2019/414 20191031 31.10.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Rita Tørring Rita Tørring OSEN   her
2019/401 20191031 31.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Gunn Marit Hegstad Relling m.fl. OSEN   her
2019/414 20191031 31.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Rita Tørring OSEN   her
2019/413 20191031 31.10.2019 Utgående brev 5020/12/123 - Tinglysing av skjøte m.m. STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/684 20191030 30.10.2019 Inngående brev Løypemelding og informasjon til alle kommuner om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2019/470 20191030 30.10.2019 Inngående brev Foreslått saksfremlegg for vedtak om revidert selskapsavtale for Museet Midt IKS gjeldene fra 1.1.2020 (frist 20.12.2019) Museet Midt IKS OSEN   her
2019/663 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/663 20191030 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/681 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hanssen, Harald OSEN   her
2019/682 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hopen, Ronny OSEN   her
2019/683 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hagen, John Are OSEN   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev LiNa og legevakttelefon - Budsjett 2020 Midtre Namdal samkommune OSEN   her
2019/108 20191030 30.10.2019 Inngående brev Informasjon til leverandører og samarbeidspartnere NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2019/103 20191029 29.10.2019 Inngående brev Forberedelse til miljørisikoanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2019/680 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 23.11.2019 SÆTERVIK-UNGDOMS-IDRETTS OG GRENDALAG OSEN   her
2019/106 20191029 29.10.2019 Inngående brev Namdalstinget 04.11.19 - innkalling og sakliste Namdal regionrad OSEN   her
2019/106 20191029 29.10.2019 Inngående brev Innkalling Namdal regionråd 04.11.19 Namdal regionråd OSEN   her
2019/104 20191029 29.10.2019 Inngående brev Saker representantskapet Brannvesenet Midt IKS som krever endelig behandling i eierkommunenes kommunestyrer Brannmidt OSEN   her
2019/679 20191029 29.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Ordningen Trygt hjem for en 50-lapp TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/673 20191028 28.10.2019 Inngående brev Angående feil i: "Forelegging om planer innen områdekonsesjon og søknad om dispensasjon - TrønderEnergi Nett AS - 31/2" DEKAR RETTSHJELP AS OSEN   her
2018/739 20191028 28.10.2019 Inngående brev Egenberedskapsuka 2019 er i gang - informasjon til ansvarlig for kommunens nettside og sosiale medier DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) OSEN   her
2019/104 20191028 28.10.2019 Inngående brev Referat Representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 18. oktober 2019 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2019/125 20191028 28.10.2019 Inngående brev Tidsfrister for saksbehandling av regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/191 20191028 28.10.2019 Inngående brev Møtereferat 24.10.2019 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre OSEN   her
2019/421 20191025 25.10.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet - gjelder 5020/12/122 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/203 20191025 25.10.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/598 20191025 25.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019 - 2023 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2019/248 20191025 25.10.2019 Inngående brev Vedtekter Trønderenergi - endret 2. juli 2015 TrønderEnergi OSEN   her
2019/38 20191025 25.10.2019 Inngående brev Valg av eldreråd Trøndelag for perioden 2019-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2015/6626 20191025 25.10.2019 Inngående brev Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019 FISKERIDIREKTORATET OSEN   her
2019/675 20191025 25.10.2019 Inngående brev Rekkverk ved Nordmelandsfossen Nordmeland grunneierlag v/Jørn Nordmeland OSEN   her
2019/677 20191025 25.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Anne-Britt K Rolstadaas OSEN   her
2019/579 20191025 25.10.2019 Inngående brev Underskrevet "Standardvilkår for tilskudd" OSEN TREPRODUKTER AS OSEN   her
2019/244 20191024 24.10.2019 Inngående brev Skoleeiere kan søke om statstilskudd for samiskopplæring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20191023 23.10.2019 Inngående brev Oversendelse av to klager på vedtak vedr. Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/118 20191023 23.10.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale - Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen Fosen regionråd OSEN   her
Ingen tilgang 20191022 22.10.2019 Inngående brev Endring av selskapsavtale for 2020 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS OSEN   her
2019/599 20191022 22.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - bygging i strandsone Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/581 20191022 22.10.2019 Inngående brev Underskrevet "Standardvilkår for tilskudd" ROSEN BLOMSTERBINDERI AUDHILD STJERN TINGLUM OSEN   her
2018/778 20191022 22.10.2019 Inngående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø - rekruttering 2020 - Samlingsbasert tilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/497 20191021 21.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke – påminnelse KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2019/393 20191021 21.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet 1/120 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/386 20191021 21.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet 1/121 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/673 20191021 21.10.2019 Inngående brev Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS OSEN   her
2019/106 20191018 18.10.2019 Inngående brev Innkalling og program Namdalstinget 04.11.19 Posttmottak Regionråd OSEN   her
2019/636 20191018 18.10.2019 Inngående brev Rapportering 2019 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen - Aud Bjartnes OSEN   her
2019/399 20191018 18.10.2019 Inngående brev Innspill - valg av styringsorgan til Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN   her
2019/672 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - byggeavstand fra elv - Thomas Osen Thomas Osen OSEN   her
2018/836 20191017 17.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2019/421 20191017 17.10.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN   her
2019/394 20191017 17.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet 5020/1/119 STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN   her
2019/211 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Osen Kommune - Bratberg Ronald OSEN   her
2018/318 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - riving av bygg EIAN HALLGEIR OSEN   her
2017/487 20191017 17.10.2019 Inngående brev Vaktdistrikter for den kommunale veterinærvakten fra 1. januar 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2019/299 20191017 17.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus / lager - Osen 27/7 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/657 20191016 16.10.2019 Inngående brev Byggesøknad bod Anne-Britt K Rolstadaas OSEN   her
2018/863 20191016 16.10.2019 Inngående brev Reviderte tegninger av hytta Knut Arve Haugen OSEN   her
2019/248 20191016 16.10.2019 Inngående brev Velkommen til eiermøter i TrønderEnergi høsten 2019 TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2019/244 20191016 16.10.2019 Inngående brev Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene Bufetat OSEN   her
2019/244 20191016 16.10.2019 Inngående brev Orientering om ny oppstart av studiet Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innovasjon i kommunene - minner om skrivekurs for å utvikle kompetanse til å skrive prosjektbeskrivelse og rapporter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2016/5150 20191016 16.10.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Thomas Osen OSEN   her
2019/667 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vedr. kjøp av tomt i Lauvåsen Tore Eriksen OSEN   her
2019/668 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - Tordis og John H. Harsvik John Helmer Harsvik OSEN   her
2019/569 20191016 16.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK - Tinglysing OSEN   her
2019/20 20191016 16.10.2019 Inngående brev 15/275-91 Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20191015 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS- melding til KPR for 2019 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2018/687 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om forlenget frist på søknad spillemidler Seter turlag v/Lovise Angen OSEN   her
2019/663 20191015 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om regnskapsrapportering av nye organisatoriske enheter til KOSTRA STATISTISK SENTRALBYRÅ OSEN   her
Ingen tilgang 20191015 15.10.2019 Inngående brev Påminnelse om den obligatoriske prevalensundersøkelsen i sykehjem høsten 2019 FOLKEHELSEINSTITUTTET OSEN   her
2018/365 20191015 15.10.2019 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2019 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/416 20191014 14.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/415 20191014 14.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/312 20191014 14.10.2019 Inngående brev Vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2019/415 20191014 14.10.2019 Utgående brev 5020/12/121 - Tinglyst skjøte Oskar Folland OSEN   her
2019/417 20191014 14.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/417 20191014 14.10.2019 Utgående brev 5020/12/116 - Tinglyst skjøte Knut Røthe OSEN   her
2019/416 20191014 14.10.2019 Utgående brev 5020/12/117 - Tinglyst skjøte Magnar Idar Stein OSEN   her
2019/52 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - ny oppgave for kommunene i 2020 - innmelding av behov FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/836 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2019/413 20191011 11.10.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/222 20191011 11.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om deling av eiendommen 27/17 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/656 20191011 11.10.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/671 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - redskapsbod Egil Aune OSEN   her
2019/413 20191011 11.10.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Jostein Hellesø Jostein Hellesø OSEN   her
2019/413 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev og dokumenter til signering Jostein Hellesø OSEN   her
2018/836 20191010 10.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/687 20191010 10.10.2019 Inngående brev Turstier på Seter og søknad om tippemidler Seter turlag/Seter historielag v/Lovise Angen OSEN   her
2019/421 20191010 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/122 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2017/621 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tinglyst festekontrakt MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2019/569 20191010 10.10.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Kurt Rødsjø OSEN   her
2019/413 20191010 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/123 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/416 20191010 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/117 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/415 20191010 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/121 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/417 20191010 10.10.2019 Utgående brev 5020/12/116 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/53 20191009 09.10.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen Telenor - modernisering@telenor.com OSEN   her
2019/618 20191009 09.10.2019 Utgående brev Innkalling til konstituerende møte i Osen kommunestyre 23.10.2019 - forhåndsvarsling Egil Arve Johannessen m.fl. OSEN   her
2019/618 20191009 09.10.2019 Utgående brev Folkevalgtopplæring på Bessaker 29. - 30. oktober 2019 - program John Einar Høvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kart over vannområdene i Trøndelag. Manglende vedlegg til brev av 19.09.19 om oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/618 20191009 09.10.2019 Utgående brev Folkevalgtopplæring på Bessaker 29. - 30. oktober 2019 Magnar Kristian Sæther m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Utgående brev Forespørsel om plastring av elvekanter - Steinsdalselva i Osen kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2017/457 20191009 09.10.2019 Utgående brev Roan og Osen Handikaplag - søknad om økonomisk støtte Roan og Osen Handikaplag v/Elbjørn Harsvik OSEN   her
2018/5 20191009 09.10.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten ***** OSEN   her
2018/5 20191009 09.10.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten Leif Aleksander Hagen OSEN   her
2018/5 20191009 09.10.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten Oddbjørg Tora Hepsø OSEN   her
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Utgående brev Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Osen kommune FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Utgående brev Sikring av elvekanter i Steinsdalselva NVE OSEN   her
2018/492 20191008 08.10.2019 Inngående brev Attn - Ronald Bratberg - Byggesaksmappe Bergeinterior - Sven Sæter OSEN   her
2019/330 20191008 08.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten Finansdepartementet OSEN   her
2019/649 20191008 08.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av Skogfond, 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/230 20191008 08.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til en profileringspakke - Jørn og Signe Nordmeland Jørn Nordmeland m.fl. OSEN   her
2019/578 20191007 07.10.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om omdisponering av areal på Sætervika fiskerihavn Kystverket OSEN   her
2019/111 20191007 07.10.2019 Inngående brev Innvilget søknad om ny kommunal ramme - SMIL - midler 2019 - Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om Bufdirs nye veiledningsfunksjon i menneskehandelsaker Bufetat OSEN   her
Ingen tilgang 20191005 05.10.2019 Inngående brev Bekymring for situasjonen vedrørende elveforbygningen ved utløpet av Steinsdalselva - NVE sin tilrådning Asbjørn Osnes OSEN   her
2019/642 20191004 04.10.2019 Inngående brev Høring på skoleruta for skoleåret 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/104 20191004 04.10.2019 Inngående brev Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 03.10.2019 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2019/104 20191004 04.10.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte i Brannvesenet Midt IKS 18.10.2019 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2019/636 20191004 04.10.2019 Inngående brev Informasjon om endring av NMSK-forskrift - Kommunene får ansvar for tilskudd til skogsveger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/25 20191004 04.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 5020/14/9 Eldbjørg Marie Kolstad OSEN   her
2019/623 20191004 04.10.2019 Inngående brev Den Kulturelle Skolesekken (DKS) - Tildelingsbrev Osen kommune, fordeling av spillemidler for skoleåret 2019-2020. Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/643 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett Toril Johanne Aasegg OSEN   her
2019/78 20191004 04.10.2019 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.09.2019 Kemnerkontoret på Fosen OSEN   her
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2019 ***** OSEN   her
2019/640 20191004 04.10.2019 Utgående brev 5020/1/1/2 - Riving av bygg og oppføring av nybygg Arild Magne Nøstvold m.fl. OSEN   her
2019/553 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar: klage på vannet på Stein Kristin Stein OSEN   her
2019/222 20191004 04.10.2019 Utgående brev Høring angående deling av eiendom, 5020 - 27/17 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/548 20191004 04.10.2019 Utgående brev 5020/12/43 - Vingsand Brygge AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av fastkai med landgang. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev NVEs tilbakemelding. Sørmarkfjellet vindkraftverk. Godkjenning av mindre justering av arealbruksgrensen for to områder. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/302 20191003 03.10.2019 Inngående brev 19/276578-1 - Varsel om oppmålingsforretning - 21.10.2019 kl. 1000 - gnr. 32 bnr. 10 og 12 - Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN   her
2019/640 20191003 03.10.2019 Inngående brev Skjema nr.5153-5188 x2-Situasjonskart x2 Arild Nøstvold OSEN   her
2019/20 20191002 02.10.2019 Inngående brev Kommunalt grøftetilskudd har umiddelbar effekt på grøfteaktiviteten i Osen FOSEN REGIONRÅD - Dyrk Fosen OSEN   her
2019/227 20191002 02.10.2019 Inngående brev Innspill til klagesak - møte UM 04.10.2019 Matkroken Sætervik v/Gunhild Angen OSEN   her
2019/598 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vi minner om Valg til KS KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2019/598 20191002 02.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS OSEN   her
2019/512 20191002 02.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/599 20191002 02.10.2019 Inngående brev Ang. dispensasjonssøknad Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2018/836 20191002 02.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk Kystlab AS OSEN   her
2019/548 20191002 02.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bygging av fastkai med landgang - Osen 12/43 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/222 20191002 02.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendom til utvidelse av næringsareal - Osen 27/17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/638 20191002 02.10.2019 Inngående brev Støtteordning for etablering av ladepunkt for elbil i kommunene i Trøndelag, kartlegging av egnet plassering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2019 ***** OSEN   her
2019/222 20191002 02.10.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Deling av eiendom på gbnr 27/17, Osen kommune Samediggi/Sametinget OSEN   her
2019/631 20191002 02.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av kartforretning Sveinung Brattgjerd OSEN   her
2019/636 20191001 01.10.2019 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2020 Fylkesmannen OSEN   her
2019/191 20191001 01.10.2019 Inngående brev Referat fra møte 06.09.2019 Osen Fjellstyre OSEN   her
2019/637 20191001 01.10.2019 Inngående brev Innspill til arbeidet med kommunal planstrategi Fylkesmannen OSEN   her
2019/423 20191001 01.10.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Hans Gunnar Kvernland OSEN   her
2019/519 20191001 01.10.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra plan- og bygningsloven - deling av eiendom for opprettelse av ny grunneiendom - Osen 26/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/412 20191001 01.10.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Asbjørn Emil Kjellsen OSEN   her
2019/424 20191001 01.10.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Åge Inge Johnsen OSEN   her
2019/419 20191001 01.10.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Åge Inge Johnsen OSEN   her
2019/548 20191001 01.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av kai med landgang på 12/43 ved Vingsand TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/330 20191001 01.10.2019 Utgående brev 5020/14/251 - Skjøte for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/244 20191001 01.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på Samisk språkuke 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/344 20191001 01.10.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 19.09.2019 - Kaffe Kosen Nokas OSEN   her
2019/344 20191001 01.10.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 19.09.2019 - Coop Marked Osen Nokas OSEN   her
2019/564 20191001 01.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Else Mari Benjaminsd Aune m.fl. OSEN   her
2019/412 20191001 01.10.2019 Utgående brev 5020/12/120 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/564 20191001 01.10.2019 Utgående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Våbenø m.fl. OSEN   her
2019/344 20191001 01.10.2019 Utgående brev Vedrørende styrer ved Nord-Fosen Bygdeservice / Kaffekosen NOKAS AS OSEN   her
2019/548 20190930 30.09.2019 Utgående brev 5020/12/43 - Vingsand Brygge AS - søknad om bygging av fastkai med landgang. KYSTVERKET MIDT-NORGE OSEN   her
2019/244 20190930 30.09.2019 Inngående brev Invitasjon til Frivillighetskonferansen 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2018/801 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Morten Agnar Osen ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20190927 27.09.2019 Inngående brev Kvennlandsæterveien, sikringstiltak mot Steindalselva - Osen kommune . Nve - nve@nve.no OSEN   her
Ingen tilgang 20190927 27.09.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad Inner Almlifossen - Dettfossen Statens vegvesen OSEN   her
2019/598 20190927 27.09.2019 Inngående brev Nye fjellstyrer 2019/2020 Norges Fjellstyresamband OSEN   her
2019/227 20190927 27.09.2019 Inngående brev Vedrørende klage på vedtak - PS 34/19 UM Sætervik Handel AS OSEN   her
2018/62 20190927 27.09.2019 Utgående brev Høring - Endring av opptaksområde for Helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune og regionreform HELSE MIDT-NORGE RHF m.fl. OSEN   her
2015/5227 20190927 27.09.2019 Utgående brev Høring - rett til sykeheimsplass og heldøgns omsorg Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2017/586 20190926 26.09.2019 Inngående brev Klagesaksbehandling - klage - oppføring av naust - dispensasjon - Buarøya - Osen 18/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/481 20190926 26.09.2019 Inngående brev Regional plan for kulturminner - planprogram på høring - frist 31.12.2019 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/118 20190925 25.09.2019 Inngående brev Referat med vedlegg styremøte Fosen Regionråd 20.09.2019 Fosen Regionråd OSEN   her
2019/118 20190925 25.09.2019 Inngående brev Ny oversendelse - manglende vedlegg fra møte 20.09.2019 Fosen Regionråd OSEN   her
2019/258 20190925 25.09.2019 Inngående brev Digitalisering av skatte- og avgiftsbrev fra Kemner/Skatteoppkrever Skatteetaten OSEN   her
2019/423 20190925 25.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/419 20190925 25.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/412 20190925 25.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/419 20190925 25.09.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Bodil Kristin Hustad m.fl. OSEN   her
2019/423 20190925 25.09.2019 Utgående brev 5020/12/119 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/419 20190925 25.09.2019 Utgående brev 5020/12/118 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/424 20190924 24.09.2019 Utgående brev 5020/12/111 - Skjøter for tinglysing STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/519 20190924 24.09.2019 Utgående brev 5020/26/1 - Høring vedrørende deling av eiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/299 20190924 24.09.2019 Utgående brev 5020/27/7/8 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus/lager. Tiltakshaver - Jan Egil Stein. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/519 20190924 24.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av bebygd eiendom 26/1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/299 20190924 24.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus/lager 27/7/8 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/424 20190924 24.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst melding STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/685 20190924 24.09.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Strand skole Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
2018/836 20190923 23.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk Kystlab AS OSEN   her
2019/624 20190923 23.09.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Mattilsynet Region Midt OSEN   her
2019/227 20190923 23.09.2019 Inngående brev Klage på vedtak - PS 34/19 UM Egil Barland OSEN   her
2018/836 20190920 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20190920 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Osen og Strand vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20190920 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20190920 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Seter vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20190920 20.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hopen vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20190920 20.09.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2019/566 20190920 20.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for deling av eiendommen 38/3 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/619 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Bolighus 1/97 Seter HD plan & arkitektur AS OSEN   her
2019/620 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling Bjørn Arne Nilssen OSEN   her
2018/715 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Drageid Leirskole AS OSEN   her
2019/553 20190920 20.09.2019 Inngående brev Ang. vannavgift på Stein Britt Stein OSEN   her
2019/498 20190920 20.09.2019 Utgående brev Avtale mellom Osen kommune og HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU OSEN   her
2019/566 20190920 20.09.2019 Utgående brev 5020-38/3- Høring angående deling av eiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/566 20190920 20.09.2019 Utgående brev Svar: ang fradeling Skjervøya Trondelagfylke - Heidi Beate Flatås m.fl. OSEN   her
2019/617 20190919 19.09.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Seter skole og barnehage BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2019/118 20190919 19.09.2019 Inngående brev Ettersending av styresak "20/19 Næringsfondet- prosjektoppfølging" til behandling i styremøte Fosen Regionråd 20.09.2019 FOSEN REGIONRÅD OSEN   her
2019/616 20190919 19.09.2019 Inngående brev Busskur ved Kvernland Johan Bade Kvernland OSEN   her
2019/622 20190919 19.09.2019 Inngående brev Høring av forskrifter til havne- og farvannsloven (2019) som skal settes i kraft samtidig med loven den 1. januar 2020 Kystverket OSEN   her
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev MELDING OM POLITISK VEDTAK - LEGEVAKT - VURDERING AV BAKVAKT FOR INDRE NAMDAL - LEGEVAKT I NAMDALEN (LINA) Grong kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/532 20190919 19.09.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - forlengelse av vei til kai - Osen 16/1 og 16/28 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/621 20190918 18.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/610 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning SKJÆRVØYA GRENDALAG OSEN   her
2019/611 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Kjell Jostein Hagen OSEN   her
2019/612 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak TINA RÅNES OSEN   her
2019/426 20190918 18.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/426 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Terje Storvik OSEN   her
2017/621 20190918 18.09.2019 Utgående brev 5020 - 14/145 - Osen Kommune - Varsel om oppmålingsforretning MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS m.fl. OSEN   her
2017/621 20190918 18.09.2019 Utgående brev 1633/14/145 - Osen kommune - fradeling av festetomt til MNA. MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2019/20 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/599 20190917 17.09.2019 Inngående brev Siste manglende vedlegg byggesak Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2018/836 20190917 17.09.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2019/426 20190917 17.09.2019 Utgående brev 5020/12/112 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/470 20190916 16.09.2019 Inngående brev Museet Midt IKS Representantskap møte 24.september 2019: revidert selskapsavtale Museetmidt OSEN   her
2019/118 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste til styremøte Fosen Regionråd 20.september 2019 Fosen Regionråd OSEN   her
2019/602 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
2019/603 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Arvid Bjarne Skjærvø OSEN   her
2019/470 20190916 16.09.2019 Utgående brev Mulig eierskap i Museet Midt MUSEET MIDT IKS OSEN   her
2019/599 20190913 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 5/5 Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/599 20190913 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 4/5 Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/599 20190913 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 3/5 Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/599 20190913 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 2/5 Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/600 20190913 13.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Brita Stein OSEN   her
2019/600 20190913 13.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ronny Hopen OSEN   her
2019/599 20190913 13.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Indre Skjervøy 160, Sending 1/5 Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/356 20190913 13.09.2019 Utgående brev 5020/27/2/7 - Ronny`s Bygg AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av hytte og uthus med adkomst og parkeringsplass. Tiltakshaver - Ronny Hopen, Høvika. RONNY'S BYGG AS OSEN   her