eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/290 20200525 25.05.2020 Inngående brev Klage på nabovarsel Øyvind Holte OSEN   her
2020/284 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 26.05.2020 Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2020/289 20200522 22.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd til samarbeidsprosjekt ulike aktører for langsiktige positive virkninger på folkehelsa Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/656 20200522 22.05.2020 Inngående brev Invitasjon til FTU trafikksikkerhetsseminar 10. juni 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/282 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på Egenmelding BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på blakking av tjern på Sørmarkfjellet vindkraftverk Trønderenergi OSEN   her
2016/2752 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS 19.06.2020 TRØNDELAG REISELIV AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsinfo/søknad havn på Hepsøya Hepsøy båtforening v/Arve Hepsø OSEN   her
2020/22 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/283 20200520 20.05.2020 Inngående brev Rutetabell for skoleåret 2020/2021 Atb OSEN   her
2020/281 20200519 19.05.2020 Inngående brev Salg & Skjenkebevillingskontroll i Osen 08.05.2020 Nokas OSEN   her
2020/280 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til garanti- og finansforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/279 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
2019/663 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2016/5150 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Karin Engan og Kurt Hopen OSEN   her
2019/581 20200519 19.05.2020 Inngående brev Støtte til nyetablering ROSEN BLOMSTERBINDERI AUDHILD STJERN TINGLUM OSEN   her
2019/722 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5020 - Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS - søknad om utlegging av flytebrygge i Strand havn. STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2019/722 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5020 - Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS - søknad om ansvarsrett for utlegging av flytebrygge med tilhørende anlegg. STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2019/244 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak - HASTER Fylkesmannen OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand havn Jann Ivar Sæther OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand havn Mindor Laurits Strand OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand havn Arne Kristian Lona OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand Hallgeir Aune OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilleggsinfo. vedr. båtplasser ved flytebrygge Strand havn Jann Ivar Sæther OSEN   her
2017/476 20200519 19.05.2020 Utgående brev Forespørse HD Plan om oppdatering reguleringsbestemmelser, Strand Havn 28.april 2020 Carl Danielsen OSEN   her
2019/656 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020 - Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/722 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5020 - Foreløpig svar på søknad om utlegging av flytebrygge Strand havn. Tiltakshaver - Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS. STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2017/476 20200519 19.05.2020 Utgående brev Revidert tilbud om kjøp av areal tilknyttet regulering Strand havn Brynjar Norvald Strand m.fl. OSEN   her
2019/656 20200519 19.05.2020 Utgående brev Etterlysning behandling av søknader trafikksikkerhet Osen kommune til TrFK Karin Bjørkhaug OSEN   her
2020/278 20200518 18.05.2020 Inngående brev Byggesak Vingsandkroa AS. Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/722 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett Stener A. Hepsø OSEN   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedlegg omstillingsplan Proneo - Knut Baglo OSEN   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev Nye versjoner planverk Proneo - Knut Baglo OSEN   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev NVE ber om informasjon - bekymringsmelding om forurensing av fjellvann - Sørmarkfjellet vindkraftverk NVE OSEN   her
2019/244 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/26 20200515 15.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - benkkran SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2017/219 20200515 15.05.2020 Utgående brev Søknad om integreringstilskudd IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2019/244 20200515 15.05.2020 Inngående brev Forprosjektet næringskraft og bolyst - Indre Fosen Indre Fosen kommune OSEN   her
2019/244 20200515 15.05.2020 Inngående brev Invitasjon til samarbeid om bruk av voldsforebyggende verktøy FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/656 20200515 15.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/65 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Osen fjellstyre OSEN   her
2020/60 20200515 15.05.2020 Inngående brev Godkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon etter smittevernloven HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk - pumpehus SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk - skolen SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk - pukkverket SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2017/417 20200514 14.05.2020 Inngående brev Navnetyper til kontroll STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev Ber om samtykke til overskjøting og tinglysing av adkomstrett Advokatfirmaet Lars Erik Solli & Kysten Eiendomsmegling OSEN   her
2017/128 20200514 14.05.2020 Inngående brev Svar - levering av porter ved Strand næringsbygg E&P RATDAL AS OSEN   her
2020/90 20200514 14.05.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan 50-20-296. FV 715 Straumholbrua. Bruvedlikehold med nattestengning. Consolvo AS Statens vegvesen OSEN   her
2020/274 20200514 14.05.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan 50-20-106. FV 715 Store Holmsund bru, Osen. Bruvedlikehold, kveld- og nattestengning. Consolvo AS Statens vegvesen OSEN   her
2020/274 20200514 14.05.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-106. FV 715 Store Holmsund bru Statens vegvesen OSEN   her
2019/244 20200514 14.05.2020 Inngående brev Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/765 20200514 14.05.2020 Utgående brev Forespørsel til Flatanger kommune ang mulig kjøp av skoleplass FLATANGER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR OSEN   her
2020/104 20200514 14.05.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - endring i dispensasjon til landing med helikopter - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/638 20200514 14.05.2020 Inngående brev Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/131 20200513 13.05.2020 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing OSEN   her
2020/276 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring av søknad om oppdatert tillatelse for Osen gjenvinningsstasjon - MNA - Nærøysund kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/765 20200513 13.05.2020 Inngående brev Svar på forespørsel ang mulig kjøp av skoleplass i Flatanger kommune Flatanger kommune OSEN   her
2020/277 20200513 13.05.2020 Inngående brev Planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 - høring NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/270 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven OSEN JEGER- OG FISKERFORENING OSEN   her
2020/206 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr. søknad avkjørsel. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/60 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! Nfvb OSEN   her
2019/244 20200512 12.05.2020 Inngående brev Velkommen til webinar med tema "Internkontroll hos landbrukskontorene" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/109 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilbudsåpning graving til el-ladepunkter - tildeling av jobb. ROAN UTBYGGING AS m.fl. OSEN   her
2019/20 20200512 12.05.2020 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2019/20 20200512 12.05.2020 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200512 12.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
2020/35 20200511 11.05.2020 Inngående brev Opppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/60 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen Norske frisør- og velværebedrifter OSEN   her
2020/138 20200511 11.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling Halvard Nordmeland OSEN   her
2019/20 20200511 11.05.2020 Inngående brev Orientering om skjønnstildeling Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/429 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedrørende utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene fra 11.05.20 Atb OSEN   her
2019/53 20200511 11.05.2020 Inngående brev Osen kommune, modernisering av Telenors infrastruktur - oppdatert informasjon Telenor OSEN   her
Ingen tilgang 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tinglyst skjøte Jan-Kjell Nordmeland OSEN   her
2017/604 20200508 08.05.2020 Inngående brev Bygdekinoen åpner igjen - Søknad om kinokonsesjon Bygdekinoen OSEN   her
2015/704 20200508 08.05.2020 Inngående brev Resultater for DSB's kommuneundersøkelse 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerarbeid for ungdom 16 - 20 år Sigrid Marie Elden m.fl. OSEN   her
2020/245 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Bodil Lenore Gjessing OSEN   her
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerarbeid for ungdom 16 - 20 år Solveig Gjetvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om mindre justering av arealbruksgrense - Sørmarkfjellet vindkraftverk - Osan, Flatanger og Åfjord kommuner NVE OSEN   her
2019/429 20200507 07.05.2020 Inngående brev Videre åpning av skoler og skoleskyss, Covid-19 Atb OSEN   her
2018/405 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om å beholde bevilgede midler til Storversdagen UtkantTeatret v/Siv Trine Haldaas OSEN   her
2019/763 20200507 07.05.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene angående vandelsvurdering av meddommere FINNMARK POLITIDISTRIKT OSEN   her
Ingen tilgang 20200507 07.05.2020 Inngående brev Innkalling generalforsamling 6.mai 2020 Torghatten ASA OSEN   her
2016/5150 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Jakob Nordmeland OSEN   her
2020/87 20200507 07.05.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.04.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2016/5150 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Sturla Brandtzæg OSEN   her
2020/262 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Espen Osen OSEN   her
2019/244 20200507 07.05.2020 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i Sametingets planveileder Samediggi/Sametinget OSEN   her
2019/763 20200507 07.05.2020 Inngående brev Meddommere til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett Signe Lillian Nordmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20200506 06.05.2020 Inngående brev NVE ber om informasjon - bekymringsmelding vedr. nedslamming av vassdrag - Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/263 20200506 06.05.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Kleiva 10 AMBITA AS OSEN   her
2020/60 20200506 06.05.2020 Inngående brev Veterinærtjenester - Regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200506 06.05.2020 Inngående brev Felles bredbåndsprosjekt i Trøndelag - Søknad om offentlige bredbåndsmidler fra Osen kommune Osen Kommune - Høvik John Einar OSEN   her
2020/99 20200506 06.05.2020 Inngående brev Framsending av kontrollutvalgets behandling av årsmelding og kommuneregnskap 2019 for Osen kommune Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2020/99 20200506 06.05.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune 5. mai 2020 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2020/60 20200506 06.05.2020 Inngående brev Smittevern-veileder / sjekkliste for virksomheter som tilbyr tjenester innen turisme NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/127 20200506 06.05.2020 Inngående brev Utsatt frist til 1. juli for å gi innspill til Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/11 20200506 06.05.2020 Inngående brev Innkalling - Generalforsamling TrønderEnergi AS 19. mai 2020 Trønderenergi OSEN   her
2020/3 20200505 05.05.2020 Inngående brev Regnskap 2019 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre - Hagen Greta OSEN   her
2016/6448 20200505 05.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kari Brøttemsmo OSEN   her
2020/260 20200505 05.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Oddmund Bjørnar Aune OSEN   her
2018/264 20200505 05.05.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/234 20200505 05.05.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - Innmeldingsdato 04.05.2020 Trond Åsegg OSEN   her
2020/161 20200505 05.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Ronald Bratberg OSEN   her
2020/128 20200505 05.05.2020 Inngående brev Referat fra møte i repersentantskapet Brannvesenet Midt IKS 29.04.20 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
2020/245 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Alise Veronika Moen OSEN   her
2020/3 20200505 05.05.2020 Inngående brev Møtereferat 12.03.20 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre - Hagen Greta OSEN   her
2020/3 20200505 05.05.2020 Inngående brev Møtereferat 29.04.20 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre - Hagen Greta OSEN   her
2018/264 20200505 05.05.2020 Utgående brev Søknad om fradeling av areal til parkeringsplass fra Gnr 14/4 Helge Theodor Sandvik OSEN   her
2018/529 20200505 05.05.2020 Utgående brev Oversendelsesbrev Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/264 20200505 05.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Helge Theodor Sandvik m.fl. OSEN   her
2020/161 20200505 05.05.2020 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Bratberg, Ronald OSEN   her
2020/3 20200505 05.05.2020 Utgående brev Godtgjørelse til medlemmer i Osen fjellstyre OSEN FJELLSTYRE m.fl. OSEN   her
2020/258 20200504 04.05.2020 Inngående brev Fjerning av farlig avfall Anne-Britt K. Rolstadaas OSEN   her
2020/60 20200504 04.05.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil kr 300 000 i tilskudd fra Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2020 til prosjekt tiltak og aktiviteter som følge av koronapandemien for omstillingsområdene i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/223 20200504 04.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Lise Rehaug OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Inngående brev Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023 - Osen kommune - Utbetaling av tilsagn for 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2016/5150 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019-2020 Morten M. Osen OSEN   her
2020/245 20200504 04.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Malin J Stein Mårvik OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Svar på søknad fra folkehelsegruppa til Pårørendeforeningen Osen sykehjem May-Britt Næss Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Avsetting av midler til Folkehelsearbeidet Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Avsetting av midler til folkehelsearbeid, oppfølging av sak KST 15/2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Avsetting av midler til folkehelsearbeidet tilbake til UKO Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Evaluering av handlingsplan for folkehelse 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Handlingsplan for folkehelse 2020 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/46 20200430 30.04.2020 Inngående brev Signert møteprotokoll med vedlegg - Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 21.04.2020 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
Ingen tilgang 20200430 30.04.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen kommuner, Trøndelag FOSEN PLAN OG MILJØ AS OSEN   her
2020/257 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/223 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Anne Mette Kolstad OSEN   her
2018/529 20200430 30.04.2020 Inngående brev Orientering om fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/240 20200430 30.04.2020 Inngående brev Orientering om ny retningslinje - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd Bufetat OSEN   her
2018/382 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kystsoneplan for Namdalen - Innspill fra Fiskarlaget Midt-Norge FISKARLAGET MIDT-NORGE OSEN   her
2020/223 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Ronja C Strand Brattgjerd OSEN   her
2020/251 20200429 29.04.2020 Inngående brev Steinsdalen skytterlag - søknad om sponsormidler til oppgradering av skytebane STEINSDALEN SKYTTERLAG OSEN   her
2020/223 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2020/223 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Karina Høvik OSEN   her
2020/60 20200429 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Helsedirektoratet OSEN   her
2020/252 20200429 29.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Osen kommune v/ordfører OSEN   her
2020/253 20200429 29.04.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Osen kommune v/ordfører OSEN   her
2020/254 20200429 29.04.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Reidar Elvin Strøm OSEN   her
2019/722 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad om utlegging av ny flytebrygge Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS OSEN   her
2019/244 20200429 29.04.2020 Inngående brev Påminnelse om invitasjon til etablering av regionalt nettverk relatert til forebygging av selvmord og selvskading FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/476 20200429 29.04.2020 Inngående brev Oppdatering reguleringsbestemmelser pr 27.feb 2019, Strand Havn Hdpa - Carl Danielsen OSEN   her
2020/223 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Kristin Småsund OSEN   her
2020/248 20200428 28.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring OSEN/STEINSDALEN I.L. OSEN   her
2019/140 20200428 28.04.2020 Inngående brev Tilsagnsbrev - Tilskudd fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/769 20200428 28.04.2020 Utgående brev Alkoholomsetning 2019 - gebyrer 2020 AUTO'N AS m.fl. OSEN   her
2019/749 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i Trøndelag Salt - Erlend Standal OSEN   her
2019/470 20200427 27.04.2020 Inngående brev Representantskapsmøte mandag 27.04.2020. Oppdatert agenda og innstillinger fra valgkomiteen Museet Midt IKS OSEN   her
2018/742 20200427 27.04.2020 Inngående brev Selskapsavtale for Namdal Rehabilitering for kommunestyrets behandling og vedtak Namdal Rehabilitering OSEN   her
2020/60 20200427 27.04.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 Helsedirektoratet OSEN   her
2019/684 20200427 27.04.2020 Inngående brev Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - Brev til kommuner om intensjonserklæring Helse- og Omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/178 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Thea Elise Osen OSEN   her
2020/223 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Berit Elline Nilssen OSEN   her
2020/223 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Vegard Lund OSEN   her
2020/245 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Marianne Thanem OSEN   her
2020/247 20200427 27.04.2020 Inngående brev Innspill til revisjon av geodataplan for Trøndelag Kartverket OSEN   her
2019/254 20200427 27.04.2020 Utgående brev 5020/13/18 - Atle Karlsen AS - Skorsteinsrehabilitering. Tiltakshaver - Britta Hopen, Høvika. ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2019/255 20200427 27.04.2020 Utgående brev 5020/35/10 - Atle Karlsen AS- Skorsteinsrehabilitering. Tiltakshaver - Peder Brattgjerd. ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/246 20200424 24.04.2020 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020 STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND OSEN   her
2020/45 20200424 24.04.2020 Inngående brev Protokoll Arbeidsutvalget i Namdal regionråd 17.04.20 Namdal regionråd OSEN   her
2019/244 20200424 24.04.2020 Inngående brev Tilskudd til etablering og oppgradering av utstyrssentraler - 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/245 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Eirill-Anita H Haugen OSEN   her
2020/223 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Malin A Strand Sørgjerd OSEN   her
2020/245 20200422 22.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Audhild Renate Osen OSEN   her
Ingen tilgang 20200422 22.04.2020 Inngående brev Tilbud - Kompetanseheving og helhetlig ROS-analyse Osen Kommune - Leirset Roar OSEN   her
2018/716 20200422 22.04.2020 Inngående brev Rapport mototisert ferdsel i utmark 2019/20 Atle Karlsen OSEN   her
Ingen tilgang 20200422 22.04.2020 Utgående brev Søknad om OU-midler KF OSEN   her
2019/114 20200422 22.04.2020 Inngående brev Høringsbrev - ny midlertidig forskrift for Merkur-programmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/240 20200422 22.04.2020 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200422 22.04.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt mellom Osen kommune og NAV Trøndelag NAV TRØNDELAG OSEN   her
2020/244 20200422 22.04.2020 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Godstransport på kysten Statistisk sentralbyrå OSEN   her
2020/244 20200422 22.04.2020 Inngående brev Undersøkelsen Godstransport på kysten Statistisk sentralbyrå OSEN   her
2020/170 20200422 22.04.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av telemast og teknisk bygg ved eiendommen - Osen 36/36 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/238 20200421 21.04.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Øystein Holand OSEN   her
Ingen tilgang 20200421 21.04.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2020/154 20200421 21.04.2020 Inngående brev Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200421 21.04.2020 Utgående brev Oversendelse av tilbud - Lederutviklingsprogram og org. kultur KS OSEN   her
2020/225 20200421 21.04.2020 Inngående brev Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tildeling kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/223 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Mildrid Einmo OSEN   her
2020/174 20200420 20.04.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus ved Indre Skjervøya - Osen 38/27 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/241 20200420 20.04.2020 Inngående brev Informasjon til lærebedrifter og opplæringskontor om ny rutine for søknad om autorisasjon i ambulansefaget og helsearbeiderfaget Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/237 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Gøran Bratberg OSEN   her
2018/638 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tilbud ang. oppgradering av kommunal vei i Hopen EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/109 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tilbud ang. EL-ladestasjoner EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/236 20200420 20.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sandra Gausen OSEN   her
2020/235 20200420 20.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sandra Gausen OSEN   her
2020/234 20200420 20.04.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 10.04.2020 Svein-Olav Sørmeland OSEN   her
2018/638 20200420 20.04.2020 Inngående brev Timepris/Fremdriftsplan STEIN MASKIN AS OSEN   her
2020/49 20200420 20.04.2020 Utgående brev Svar på postalt tilsyn - krav om opplysninger fra Osen kommune Direktoratet for Arbeidstilsynet OSEN   her
2020/128 20200417 17.04.2020 Inngående brev Innkalling med sakliste Representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 29.04.20 kl 14 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/128 20200417 17.04.2020 Inngående brev Møtereferat styremøte Brannvesenet Midt IKS 15.04.20 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/232 20200417 17.04.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi Frøya kommune 2020-2024 - invitasjon til samarbeid FRØYA KOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200417 17.04.2020 Inngående brev Ang. Osenhælja 2020,- utsettelse på grunn av korona-situasjonen Osenhælja v/Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2018/668 20200417 17.04.2020 Inngående brev Videre behandling av slamforskrift MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2020/17 20200417 17.04.2020 Inngående brev Uttalelse fra Mattilsynet angående søknad om ny salg- og skjenkebevilling Mattilsynet OSEN   her
2020/106 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Vidar Hestmo OSEN   her
2020/49 20200416 16.04.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak Direktoratet for Arbeidstilsynet OSEN   her
2018/563 20200415 15.04.2020 Inngående brev Skisse flytebrygge Osen Kommune - Høvik John Einar OSEN   her
2020/175 20200415 15.04.2020 Inngående brev Festepunkt 39/1/9 slettet? STATSKOG SF OSEN   her
2020/206 20200414 14.04.2020 Inngående brev Tilsvar på klage fra Vingsandkroa vedr. avkjørsel. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/174 20200414 14.04.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus 38/27 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/178 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Karen Katrine Hestmo OSEN   her
2020/210 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling som daglig leder Eli Lothe OSEN   her
2020/225 20200414 14.04.2020 Inngående brev Resultatkartlegging skogbruk 2020 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/408 20200414 14.04.2020 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om tiltredelse/erverv av grunn til fylkesveg Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/215 20200414 14.04.2020 Inngående brev Vedtak Indre Fosen kommune - Prosjektleder samferdsel og infrastruktur - utlysning av fast stilling i Fosenregionen Indre Fosen kommune OSEN   her
2020/60 20200414 14.04.2020 Inngående brev Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten Helsedirektoratet OSEN   her
2020/222 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Larisa Andersen OSEN   her
2020/206 20200414 14.04.2020 Utgående brev 5020/12/101 - Foreløpig svar på søknad om endring av avkjørsel. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/174 20200414 14.04.2020 Utgående brev 5020/38/27 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/219 20200409 09.04.2020 Inngående brev Søknad om utsatt søknadsfrist for handel med fyrverkeri 2020 NORSK FYRVERKERIFORENING OSEN   her
2020/60 20200408 08.04.2020 Inngående brev Notat fra AtB, vedr oppstart skoleskyss, Covid-19 Atb - Sissel Hagen OSEN   her
2019/728 20200408 08.04.2020 Utgående brev 5020 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Tiltakshaver - Mowi AS. MOWI Norway AS OSEN   her
2019/191 20200408 08.04.2020 Utgående brev Skriftlig uttalelse fra kommunestyret angående Osen fjellstyre sitt møte 24.10.2019 Atle Karlsen OSEN   her
2017/593 20200407 07.04.2020 Utgående brev Utarbeide Kulturminneplan i Osen kommune Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2020/216 20200406 06.04.2020 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1133 - Fv715 - NordelvSøndre bru (Straumholveien) - Osen kommune - Forarbeid og etterarbeid vedrørende skifting av kulvert - FS Maskin AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2019/619 20200406 06.04.2020 Inngående brev Revidert søknad om utslippstillatelse HD Plan & arkitektur AS OSEN   her
2020/60 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad om forhåndsgodkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/11 20200406 06.04.2020 Inngående brev Informasjon om videre prosess rundt innfrielse av foretaksfondsobligasjon TrønderEnergi OSEN   her
2017/593 20200406 06.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-00227-43 - Osen kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 60 til arbeid med kulturminneplan i Osen Riksantikvaren OSEN   her
Ingen tilgang 20200406 06.04.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte mandag 27. april 2020 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2019/59 20200406 06.04.2020 Inngående brev Tildeling av belastningsfullmakt til budsjettdisponering i 2020 for tilskuddsordninger på landbruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/216 20200406 06.04.2020 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1132 - Fv715 - Nordelv Søndre bru ( Straumholveien ) - Osen kommune - Bytte av kulvert - Stengt veg - FS Maskin AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2019/619 20200406 06.04.2020 Utgående brev 5020/1/97 - Utslippssøknad, Torunn Hilstad - foreløpig svar. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2019/619 20200406 06.04.2020 Utgående brev 5020/1/97 - Foreløpig svar på rammesøknad for bolig. Tiltakshaver - Torunn Hilstad, Trondheim. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/60 20200403 03.04.2020 Inngående brev Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/213 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kartlegging av innkjøp av helsetjenester Bcw-Global - datainnsamling OSEN   her
2019/681 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/20 Harald Hanssen OSEN   her
2020/184 20200403 03.04.2020 Inngående brev Skogrydding - tillatelse fra naboer Jonas Amrud Nilsen OSEN   her
2016/1915 20200403 03.04.2020 Inngående brev Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2020/212 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/209 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Brynjar Olden OSEN   her
2020/87 20200403 03.04.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 31.03.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2015/5202 20200403 03.04.2020 Utgående brev Opplæring folkevalgte 19. og 20. november 2015 på Sætervik Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer m.fl. OSEN   her
2020/208 20200402 02.04.2020 Inngående brev Ang. mulighet for bygging av WC i tilknytning til naustrekke på Vingsandaunet Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/210 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utlysning Bygdatunet Osen Kommune OSEN   her
2019/244 20200402 02.04.2020 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rutiner i forbindelse med midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/87 20200401 01.04.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 01.04.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Inngående brev Production radial 132 kV Sørmarkfjellet – Hofstad / Informasjon om arbeidet på helligdager Dalekovod - Marko Ivanušić OSEN   her
2020/60 20200401 01.04.2020 Inngående brev Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/160 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5020/12/95 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra boligbebyggelse til fritidsbebyggelse. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl, Steinkjer. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/170 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5020/36/36 - Telemast og teknisk bygg ved Inner Kromsfjellet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/42 20200401 01.04.2020 Inngående brev Beredskap i Bondelaget samt varsling fra NVE Trøndelag bondelag OSEN   her
2020/206 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kristian Sundal OSEN   her
2020/206 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om endring av adkomst tomt 12/106 Wiggo Wodahl OSEN   her
2018/637 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om bistand fra Osen kommune Hans Gunnar Kvernland OSEN   her
2018/746 20200401 01.04.2020 Utgående brev Grensejustering Gnr 12 bnr. 107 Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/725 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak av ny selskapsavtale - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS m.fl. OSEN   her
2018/689 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5020/12/103 - søknad om ferdigattest for hytte og anneks. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl. OLDEN BYGGSERVICE AS m.fl. OSEN   her
2020/167 20200401 01.04.2020 Utgående brev Signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/170 20200401 01.04.2020 Utgående brev Forslag til avtale om leie/bruk av grunn Peder Lidvard Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2017/593 20200331 31.03.2020 Inngående brev Forslag til tema for kulturminneplan Osen Museetmidt - Stine Bjørntvedt OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedtak om utsatt frist for iverksettelse av konsesjonsvilkår i Setranvassdraget - klagesak Olje- og energidepartementet OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Inngående brev Mva komp Osen kommune 1 .termin Revisjon Midtnorge OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/201 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 21.04.2020 IKA Trøndelag OSEN   her
2020/11 20200331 31.03.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt tiltredelseserklæring Tronderenergi OSEN   her
2020/185 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på vikariat 52,52% stilling Grethe Larsen OSEN   her
2020/204 20200331 31.03.2020 Inngående brev Til kommuner som ønsker å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/11 20200331 31.03.2020 Utgående brev Signert tiltredelseserklæring og vedtak i kommunestyret, Osen kommune 29.januar 2020 Kari Skeidsvoll Moe OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedrørende strømabonnement Fredrik Colin Myhre Eiffe OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Søknad om leie av kommunal bolig - foreløpig svar Eiffe, Fredrik Colin Myhre OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedrørende hybel nr. 6 Fredrik Colin Myhre Eiffe OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedrørende leie av hybel på Ungdommens Hus Fredrik Colin Myhre Eiffe OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Folkehelseinstituttet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/167 20200330 30.03.2020 Inngående brev Retur av signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/53 20200330 30.03.2020 Utgående brev Status trygghetsalarmer i kommunen TELENOR NORGE AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Mobiliserings- og innspillsprosjekt - Osen kommune INNOVASJON NORGE m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsinnbydelse PWC OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsinnbydelse Proneo AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsinnbydelse Essensi AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsåpning Proneo m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsåpning Ingvill Flo (NO OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsbrev - "Prosjektledelse for gjennomføring av strategi- og forankringsfasen for Osen kommune PRONEO AS OSEN   her
2020/60 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kartlegging av antall mulige sengeplasser utover dagens sengeplasser i kommunale helseinstitusjoner HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/196 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bestilling av kommunalinformasjon - Fiskberga 5 A EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN   her
2020/194 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Innpåveien 6 AMBITA AS OSEN   her
2019/429 20200327 27.03.2020 Inngående brev Skoleskyss - Osen kommune Atb OSEN   her
2020/170 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg ved inner kromsfjellet 36/36 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2017/443 20200327 27.03.2020 Utgående brev Underskrevet tilslutningserklæring Vina Høylandet kommune OSEN   her
2020/195 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om fast stilling på fagarbeider natt Elin Nordmeland OSEN   her
2020/185 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på vikariat sykepleier/fagarbeider Elin Nordmeland OSEN   her
2020/60 20200327 27.03.2020 Inngående brev Endringer i rutetilbudet ifm Covid-19, herunder skoleskyss Atb OSEN   her
2019/636 20200327 27.03.2020 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/174 20200327 27.03.2020 Utgående brev Justering av situasjonskart Tom Buarø OSEN   her
2020/98 20200327 27.03.2020 Utgående brev 5020/12/86 - Håvard Tangstad - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust, Vingsandaunet. Håvard Tangstad OSEN   her
2019/563 20200327 27.03.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Jo Steinar Løvås m.fl. OSEN   her
2016/3329 20200327 27.03.2020 Utgående brev Aksept av vilkår Helsedirektoratet OSEN   her
2016/3329 20200327 27.03.2020 Utgående brev Aksept av vilkår ref. 15/549 'postmottak@helsedir.no' OSEN   her
Ingen tilgang 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utlysning av kraftkjøp for en ny 4 års periode fra og med 01.01.2021 KINECT ENERGY AS OSEN   her
2020/154 20200326 26.03.2020 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning i Osen og Åfjord 2020 Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/202 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport ( egenkontrollrapport ) for 2019 - Osen gjenbrukstorg - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/175 20200326 26.03.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/60 20200326 26.03.2020 Utgående brev Osenhælja 2020 Osenhælj-komiteen OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kryssingssøknad Osen Kommune Tronderenergi - Odd Arne Haugen OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknadsskjema kryssing av vei Vegvesen - Lillebergen Morten OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknadsskjema kryssing av vei Tronderenergi - Odd Arne Haugen OSEN   her
2018/527 20200325 25.03.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - forslag til forskrift om nedgravde oljetanker - Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200325 25.03.2020 Inngående brev Beredskapstiltak i forbindelse med spredning av Koronaviruset, kommunenes kontinuitetsplanlegging på landbruksområpdet og kommunens ansvar for veterinærvakt - ber om rask tilbakemelding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rapportering 2019 på tildelt kompetanse og innovasjonstilskudd - Osen kommune Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/60 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2018/527 20200325 25.03.2020 Utgående brev Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker, Osen kommune, Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Utgående brev 5020 - Forespørsel om pristilbud på gravearbeider vedr. El- ladepunkt, Osen kommune. Egil Aune Entreprenør AS m.fl. OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Utgående brev 5020 - Forespørsel om pristilbud på gravearbeider vedr. El- ladepunkt, Osen kommune. Kristian Nilsen OSEN   her
2018/527 20200325 25.03.2020 Utgående brev Forslag om høring på forslag til forskrift om nedgravde oljetanker Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2020/94 20200325 25.03.2020 Utgående brev 5020 - Nytt gjerde Strand skole - forespørsel om pristilbud. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS m.fl. OSEN   her
2019/187 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilstandsrapport for skolene i Osen 2018 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/115 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd 2019 - Veterinær vakttjeneste FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/119 20200325 25.03.2020 Utgående brev Oppsigelse av SpeedADMIN avtale Speedware ApS OSEN   her
2019/290 20200325 25.03.2020 Utgående brev Lekkasje fra gjødsellager Stig Elden OSEN   her
2019/115 20200325 25.03.2020 Utgående brev Stimuleringstilskudd 2019 - Veterinærvakt Osen/Roan DYRLEGEHUSET AS OSEN   her
2019/115 20200325 25.03.2020 Utgående brev Stimuleringstilskudd 2019 - Veterinærvakt Åfjord ÅFJORD VETERINÆRKLINIKK AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilbud om leksehjelp for ungdomsskoleelever Elever, foreldre og foresatte på ungdomstrinn OSEN   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tur til Leksvik på forestillinga Operasjon Oleander Elever, foreldre og foresatte på ungdomstrinn OSEN   her
2019/340 20200325 25.03.2020 Utgående brev Vurderingsrapport - Ekstern skolevurdering ved Strand skole Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/471 20200325 25.03.2020 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Emil Åseson Endreseth OSEN   her
2019/471 20200325 25.03.2020 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Tor-Arne Hegvik OSEN   her
2019/591 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Pål Arve Sørgjerd OSEN   her
2019/655 20200325 25.03.2020 Utgående brev 5020 - Forespørsel om utskifting av gjerde ved steinbrudd, Skjervøya. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilstandsrapport barnehage i Osen 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/706 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilstandsrapport for skolene i Osen 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2020/187 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2014/6606 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 - Osen kommune Miljødirektoratet OSEN   her
2020/186 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2019/211 20200324 24.03.2020 Utgående brev 5020/14/247 - Søknad om ferdigattest for bygg G. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS JONARK AS OSEN   her
2019/211 20200324 24.03.2020 Utgående brev 5020/14/247 - Jonark AS, Namsos - Søknad om endring av gitt tillatelse / tillatelse til oppføring av løfteplattform ved Sandviksberget Panorama, bygg G. Tiltakshaver- Spar-Bygg AS, Steinkjer. SPAR-BYGG AS OSEN   her
2019/211 20200324 24.03.2020 Utgående brev 5020/14/247 - Jonark AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av bygg G ved Sandviksberget Panorama. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS. JONARK AS OSEN   her
2019/211 20200324 24.03.2020 Utgående brev 5020/14/247 - Søknad om midlertidig brukstillatelse for bygg G ved Sandviksberget Panorama. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS. JONARK AS OSEN   her
2020/184 20200323 23.03.2020 Inngående brev Rydding av skog - Øvre Lianveien Jonas Amrud Nilsen OSEN   her
2020/60 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/121 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Padma Khaitu OSEN   her
2020/174 20200323 23.03.2020 Inngående brev Størrelse på uthus Ntebb - Line melhus Hågensen OSEN   her
2020/121 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Jamila Karita Høvik OSEN   her
2020/178 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Sophie Larsen Stjern OSEN   her
2020/60 20200323 23.03.2020 Inngående brev Administrasjon av skoleskyss i periode med stengte skoler grunnet Covid-19, herunder økonomisk situasjon og fakturering av egenandel ATB AS OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - renseanlegg SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Seter vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Hopen vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/178 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Hanna Synnøve Hepsø OSEN   her
Ingen tilgang 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om transport av gravemaskin i elv - nettilkytning av Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/710 20200320 20.03.2020 Inngående brev Klage på melding om vedtak vedr. søknad om fradeling av nausttomt Hans Anders Saltnes OSEN   her
2020/170 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Osen kommune OSEN   her
2020/170 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Osen kommune OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - renseanlegg SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/46 20200320 20.03.2020 Utgående brev Avtaler om vertskommuneansvar for NAV Nord-Fosen NAV TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2018/536 20200320 20.03.2020 Utgående brev Vertskommuneavtale for NAV Nord-Fosen NAV TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2018/252 20200320 20.03.2020 Utgående brev Uttalelse til høring - Trøndelagsplanen 2018 - 2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/710 20200320 20.03.2020 Utgående brev 5020 -36/6 -Søknad til fradeling av nausttomt - Solfrid og Hans Saltnes Hans Anders Saltnes m.fl. OSEN   her
2020/46 20200320 20.03.2020 Utgående brev Avtaler om vertskommuneansvar for NAV Nord-Fosen ÅFJORD KOMMUNE OSEN   her
2020/183 20200319 19.03.2020 Inngående brev Høring av Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/60 20200318 18.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/177 20200318 18.03.2020 Inngående brev Godkjent nabovarsel HEPSØ EIENDOM AS OSEN   her
2020/86 20200318 18.03.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring av redskapshus til verksted ved Brattgjerd - Osen 35/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/710 20200318 18.03.2020 Inngående brev Klage - Melding om vedtak vedrørende søknad om fradeling av nausttomt Solfrid J S Saltnes OSEN   her
2019/176 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20200318 18.03.2020 Inngående brev Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon KLP OSEN   her
2020/35 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2020/35 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2020/134 20200318 18.03.2020 Utgående brev Søknad om bistand til prosjektering av 9 km strekningsvise utbedringer langs FV715, Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/177 20200318 18.03.2020 Inngående brev 5020-14/27 - Øverdal og Bye Byggservice AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til renseanlegg. Tiltakshaver- Hepsø Eiendom AS. HEPSØ EIENDOM AS OSEN   her
2019/708 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tildelingsbrev drenering 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/171 20200318 18.03.2020 Inngående brev Krav om registrering av jordsameie Nedre Åsegg sameie OSEN   her
2020/175 20200318 18.03.2020 Inngående brev Melding om oppsagt festekontrakt på ubebygget tomt gnr. 39, bnr. 1, fnr. 9 STATSKOG SF OSEN   her
2020/174 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Line Melhus Hågensen OSEN   her
2020/17 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Kaffekroken/matkroken Sætervik OSEN   her
2020/17 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol (under 4,76 prosent) Matkroken Sætervik OSEN   her
2019/244 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilsynsrapport 420 kV Namsos - Åfjord, 27.8.2019 og 9.10.2019 Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge OSEN   her
2020/166 20200318 18.03.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/121 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad på ferievikariat ved pleie- og omsorg Fidan Maamo OSEN   her
2020/60 20200316 16.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/170 20200316 16.03.2020 Inngående brev Status mobilprosjekt Bessakerkrysset Osen Kommune - Høvik John Einar OSEN   her
2020/60 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner m.m. HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/104 20200313 13.03.2020 Inngående brev Vedr tillatelse til landing med helikopter - deres ref. 2020/1509 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/4 20200313 13.03.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Nettverk Lavutslipp Trøndelag MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2019/247 20200313 13.03.2020 Inngående brev Info om støtte til nydyrking fra Geno FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/763 20200313 13.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/60 20200313 13.03.2020 Inngående brev 20/1476-4 Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20200312 12.03.2020 Inngående brev Osenhælja 2020 - ang. koronasmitte og muligheter for gjennomføring Osenhælja 2020 v/Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2019/728 20200312 12.03.2020 Inngående brev Marinarkeologisk uttalelse til søknad om utlegging av flytebrygge, gnr 37 bnr 4, Skjervøyvågen, Osen kommune NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU OSEN   her
2019/763 20200312 12.03.2020 Inngående brev Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 Nord-Trøndelag jordskifterett OSEN   her
2020/60 20200312 12.03.2020 Inngående brev RETTELSE - Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20200312 12.03.2020 Inngående brev Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2018/352 20200311 11.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2014/6606 20200311 11.03.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2016/3329 20200311 11.03.2020 Inngående brev 15/549-11 - Rapportering - Tilskudd til Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - Eldre for andre - Statsb. 2019 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2019/207 20200311 11.03.2020 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnnskoleoppplæring 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/75 20200311 11.03.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Rorbuer Vingsand - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/121 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Anne K Strand Sørgjerd OSEN   her
2020/166 20200311 11.03.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Sandra Gausen Kvernland OSEN   her
2020/108 20200311 11.03.2020 Inngående brev Pristilbud elektroinstallasjon Noretk Elektro AS OSEN   her
2020/17 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om skjenke- og serveringsbevilling SETER BRYGGE AS OSEN   her
2020/167 20200311 11.03.2020 Inngående brev Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/108 20200311 11.03.2020 Utgående brev Vurdering tilbud anbudskonkurranse: Oppgradering veilys Osen kommune Nortek Elektro AS OSEN   her
2020/108 20200311 11.03.2020 Utgående brev Oppgradering veilys Osen kommune - Forespørsel om pris på Led-lys og montering Fosenkraft Elektro AS m.fl. OSEN   her
2020/108 20200311 11.03.2020 Utgående brev Forespørsel om pris på Led-lys og montering, oppgradering veilys Osen kommune Fosenkraft Elektro AS m.fl. OSEN   her
2019/599 20200310 10.03.2020 Utgående brev 5020/38/14 - Torstein Dahl Johansen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny fritidsbolig og ombygging av uthus. Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2020/158 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til produksjon av programserie Kryss og Tvers Trønder-TV AS OSEN   her
2019/599 20200310 10.03.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Rørlegger Frits Rikardsen AS Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2020/75 20200310 10.03.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan Rorbuer Vingsand i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/159 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Bjørnør Historielag v/Arnar Utseth OSEN   her
2020/160 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/160 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring av tomt gnr. 12 bnr. 95 Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/599 20200310 10.03.2020 Utgående brev 5020/38/14 - Foreløpig svar på byggesøknad Kirsti Kvaløy m.fl. OSEN   her
2019/88 20200309 09.03.2020 Inngående brev Vedlikehold molo og gjerde.pdf Kystverket OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2019/599 20200309 09.03.2020 Inngående brev Manglende skjemaer Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/121 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Muhamad Kilany OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronaviruset Utdanningsdirektoratet OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/154 20200309 09.03.2020 Inngående brev Tildeling stimuleringstilskudd 2020 Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/121 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Bartlomiej Mackiewicz OSEN   her
2020/121 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Ingvild Holand OSEN   her
2019/244 20200309 09.03.2020 Inngående brev Hvor mange skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021? - videresending av brev fra Fylkesmannen i Troms -og Finnmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200309 09.03.2020 Inngående brev Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler KS OSEN   her
2020/86 20200309 09.03.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av redskapshus til verksted TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2018/832 20200309 09.03.2020 Utgående brev Skolerute for skolene i Osen 2020 - 2021 ATB m.fl. OSEN   her
2019/88 20200309 09.03.2020 Utgående brev Kystverkets avhending av Yttervåg fiskerihavn KYSTVERKET m.fl. OSEN   her
2020/152 20200306 06.03.2020 Inngående brev Eiendomsopplysninger gnr. 20/39 DNB Eiendom Steinkjer OSEN   her
2019/272 20200306 06.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt 2019 - kommentarer til sakkkyndig nemnds innstilling til klagenemnda STATNETT SF OSEN   her
2019/247 20200306 06.03.2020 Inngående brev Info om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/760 20200306 06.03.2020 Inngående brev Høring: Organisering av den sivile rettspleien i Trøndelag politidistrikt - grenseregulering av namsdistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT OSEN   her
2020/100 20200306 06.03.2020 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - klage på Fylkesmannen i Trøndelag sitt avslag på søknad om skadefelling av 2 jerver i deler av Fosen MILJØDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200306 06.03.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til tilpasning ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20200306 06.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
2020/87 20200306 06.03.2020 Inngående brev Skatteinngang pr 29.02.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2020/121 20200306 06.03.2020 Inngående brev Søknad på jobb Evelina Ohlson OSEN   her
2020/121 20200306 06.03.2020 Inngående brev Søknad på jobb Matilda Nilsson OSEN   her
Ingen tilgang 20200306 06.03.2020 Inngående brev Henvendelse om skolelunsj FAU v/Strand skole OSEN   her
2020/42 20200305 05.03.2020 Inngående brev Veileder i kontinuitetsplanlegging fra DSB FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/131 20200305 05.03.2020 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 27. februar 2020 IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2019/763 20200305 05.03.2020 Inngående brev RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE OSEN   her
Ingen tilgang 20200305 05.03.2020 Inngående brev Vedtak - Lukking av avvik - Godkjenning av sidetak - Sørmarkfjellet vindkraftverk Anne Johanne Kråkenes OSEN   her
2019/242 20200304 04.03.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta i videre pilotering av lærerspesialister 2020 Kunnskapsdepartementet OSEN   her
2015/4121 20200304 04.03.2020 Inngående brev Vedtak om oppheving av meldeplikt for kystgranskoglokaliteter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/695 20200304 04.03.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus - Osen 36/17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/593 20200304 04.03.2020 Inngående brev KIK - kommunal kompetanse 202 Kompetansemodeller - Styrket kulturminnesatsing i kommunene - Invitasjon Museetmidt - Stine Bjørntvedt OSEN   her
2017/593 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til arbeid med kulturminneplaner 2020 Osen Kommune OSEN   her
2020/157 20200304 04.03.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - organisering av rådgivningstjenesten etter sosialtjenesteloven § 17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/121 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad på ferievikar ved pleie- og omsorg - Pleiemedhjelper Unn Tone Breding Green OSEN   her
2019/211 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest JONARK AS OSEN   her
2017/210 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest JONARK AS OSEN   her
2020/142 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad til midler til hjelpekorpsbil Åfjord Røde Kors v/Magnar Normann OSEN   her
2019/728 20200303 03.03.2020 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplan - utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen - MOWI NORWAY AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/121 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad på ferievikariat - pleiemedhjelper Larisa Andersen OSEN   her
2017/210 20200303 03.03.2020 Utgående brev 1633/14/246 - Midlertidig brukstillatelse leilighet H0202 bygg F. JONARK AS OSEN   her
2017/210 20200303 03.03.2020 Utgående brev 5020/14/246 - Ferdigattest - leilighet H0101 JONARK AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200303 03.03.2020 Utgående brev Høring om søknad om etablering av vindmålemast og radiolinjemast ved Sørmarksfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/135 20200303 03.03.2020 Utgående brev Rapport DKSS midler 2019 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/135 20200303 03.03.2020 Utgående brev Søknad om DKSS midler 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Utgående brev Vurdering tilbud anbudskonkurranse: "Hovedplan for vannforsyning i Osen kommune - Forespørsel om rådgivertjenester" Siv Ing Tobias Dahle as m.fl. OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Utgående brev Vurdering tilbud anbudskonkurranse: "Hovedplan for vannforsyning i Osen kommune - Forespørsel om rådgivertjenester" Siv Ing Tobias Dahle as m.fl. OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Inngående brev Revidert (28.01.2020) Forespørsel om rådgivertjenester - Hovedplan for vannforsyning i Osen kommune Siv.ing. Tobias Dahle AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200302 02.03.2020 Utgående brev Søknad om midler til mobiliserings- og innspillprosjekt Regionalforvaltning.no OSEN   her
Ingen tilgang 20200302 02.03.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil 175000 i tilskudd fra Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200302 02.03.2020 Utgående brev Aksept av tilsagn fra Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Inngående brev Anbud hovedplan for vannforsyning NORCONSULT AS OSEN   her
2020/135 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2020 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/740 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilleggssøknad Tovemerethe Stjern OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Utgående brev HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING I OSEN KOMMUNE – FORESPØRSEL OM RÅDGIVERTJENESTER Rambøll m.fl. OSEN   her
2020/75 20200301 01.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-38003-3 - Statens vegvesens uttalelse til oppstart av planarbeid "Rorbuer Vingsand", gnr. 12 bnr. 88 i Osen kommune Statens vegvesen OSEN   her
2020/26 20200228 28.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/99 20200228 28.02.2020 Inngående brev Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2020 - Oversendelse av sak 03/20 fra kontrollutvalget til kommunestyret Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20200228 28.02.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 fra kontrollutvalget - Oversendelse av sak 01/20 fra kontrollutvalget til kommunestyret i Osen Kontrollutvalget OSEN   her
2018/638 20200228 28.02.2020 Inngående brev Tillatelse - behov for massedeponi v/ Hopenfjorden. Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
Ingen tilgang 20200228 28.02.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om å arbeide innenfor restriksjonsperiod - nettilkytning av Sørmarkfjellet vindkraftverk NVE OSEN   her
Ingen tilgang 20200228 28.02.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av etablering av radiolinjemast og midlertidige vindmålemaster - Sørmarkfjellet vindkraftverk Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge OSEN   her
2019/244 20200228 28.02.2020 Inngående brev Invitasjon til samling - "landhandleri" - jordvern og tema fra jord- og konsesjonsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Aud og Olav Gutvik OSEN   her
2020/17 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling KaffeKosen OSEN   her
2016/2237 20200228 28.02.2020 Utgående brev Vedrørende ny styrer ved Nord-Fosen Bygdeservice/Kaffekosen NOKAS AS OSEN   her
2020/99 20200227 27.02.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune 18. feb 2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2019/244 20200227 27.02.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Gjennomføring av plassering etter barnevernloven § 4-24 etter fylte 18 år Bufetat OSEN   her
2020/136 20200227 27.02.2020 Inngående brev Tillegg til søknad om landingstillatelse FOSENHUS AS OSEN   her
2020/136 20200226 26.02.2020 Inngående brev Spørsmål om landingstillatelse - Buholmråsa fyr KYSTVERKET MIDT-NORGE OSEN   her
2019/211 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - bygg G JONARK AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200226 26.02.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til mobiliserings- og innspillsprosjekt Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200226 26.02.2020 Inngående brev Ferdigmelding Jarl-Inge Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20200226 26.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding om ferdige byggearbeider Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2017/577 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad om felling av tre Daniel Johansen OSEN   her
2020/86 20200226 26.02.2020 Utgående brev 5020/35/5 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av redskapshus til verksted. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/133 20200226 26.02.2020 Inngående brev Tilsynsrapport fra tilsyn utført 24.02.2020 - saksnr. 282377 Trønderenergi OSEN   her
2020/133 20200226 26.02.2020 Inngående brev Tilsynsrapport fra tilsyn utført 24.02.2020 - saksnr. 282378 Trønderenergi OSEN   her
2020/86 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Øyvind Bjørsvik Jakobsen OSEN   her
2018/616 20200226 26.02.2020 Utgående brev Søknad om deling av eiendom 35/5 - Jostein Brattgjerd Jostein O Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2018/616 20200226 26.02.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jostein O Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2018/616 20200226 26.02.2020 Utgående brev Ny grunneiendom ført i matrikkelen Jostein O Brattgjerd OSEN   her