eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/14 20210127 27.01.2021 Inngående brev Høringsutkast til rapport fra forvaltningsrevisjon av internkontroll og kvalitet i pleie og omsorg REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2018/563 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leieavtale for båtplass nr. 1 ved flytebrygge, Strand havn JANN IVAR SÆTHER OSEN   her
2018/563 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leieavtale for båtplass nr. 4 ved flytebrygge, Strand havn Mindor Laurits Strand OSEN   her
2018/563 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leieavtale båtplasser nr. 7 ved flytebrygge, Strand havn Hallgeir Aune OSEN   her
2021/16 20210125 25.01.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/50 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad om sommervikariat Liu - Alicia Bertilsson m. fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210125 25.01.2021 Utgående brev Sluttrapport søknad 2020-0208 helsefremmende tiltak,forebyggende arbeid Trøndelag 2020. Trøndelag Fylkeskommune OSEN   her
2021/50 20210125 25.01.2021 Utgående brev Forespørsel til deg som var ferievikar 2020 Elin Nordmeland m.fl. OSEN   her
2021/25 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Ina Emilie By OSEN   her
2021/25 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Malin A Strand Sørgjerd OSEN   her
Ingen tilgang 20210125 25.01.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte trinn 2 - nytt tilbud på hurtigbåt fra 2024 Atb OSEN   her
2019/17 20210125 25.01.2021 Utgående brev Individuelt tilrettelagt skoleskyss - samarbeidsavtale ATB - 2021/2022 og 2022/2023 - tilbakemelding AtB OSEN   her
2021/55 20210122 22.01.2021 Inngående brev Møteprotokoll - Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 18. januar 2021 Namdal regionråd OSEN   her
2021/54 20210122 22.01.2021 Inngående brev Utplassering (YFF) i bedrift våren 2021 og skoleåret 2021 - 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/49 20210122 22.01.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger, søknad om motorferdel Vassdølin hytteeierforening Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2020/495 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for hele tiltaket SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2021/41 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Rasmussen, Maiken Larsen OSEN   her
2021/20 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Vidar OSEN   her
2020/690 20210122 22.01.2021 Utgående brev 5020/39/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utedo ved utleiehytte Elgsjøen. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/612 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Thorsen, Arve OSEN   her
2020/495 20210122 22.01.2021 Utgående brev 5020/16/27 - Foreløpig svar på søknad om rammetillatelse SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2020/153 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Brattgjerd, Arve Meidel OSEN   her
2020/136 20210122 22.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark - landing med helikopter på Buholmråsa fyr og ved samfunnshuset på Seter KYSTVERKET MIDT-NORGE m.fl. OSEN   her
2020/139 20210122 22.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Dahl, Stig Andre OSEN   her
2020/495 20210122 22.01.2021 Utgående brev 5020/16/27 - Sjømark Byggesøknader AS - Søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver - Siv Sandø, Trondeim. SJØMARK BYGGESØKNADER AS OSEN   her
2019/749 20210121 21.01.2021 Inngående brev Bli med på Vårryddedagen lørdag 13. mars – Strandryddeuka flyttes til høsten Hold Norge Rent OSEN   her
2021/46 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Tore Løkke A/S OSEN   her
2021/49 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Kjell Petter OSEN   her
2020/282 20210121 21.01.2021 Inngående brev Pålegg om retting av avvik i henhold til tilsynsrapport BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/34 - HD Plan & Arkitektur AS - Søknad om igangsettingstillatelse tømrerarbeider. Tiltakshaver - Nordmeland gårdshotell. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/3 - Nordmeland gårdshotell - foreløpig svar på søknad om rammetillatelse. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/34 - HD Plan og Arkitektur AS - Søknad om rammetillatelse for Nordmeland Gårdshotell. Tiltakshaver - Signe og Jørn Nordmeland, Steinsdalen. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/510 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5020/24/34 - HD Plan og Arkitektur AS - Søknad om igangsettingstillatelse gravearbeider, utvendig VA og fundament. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2021/40 20210120 20.01.2021 Inngående brev Høring av utkast til ny samarbeidsavtale med NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag OSEN   her
2021/41 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Rasmussen, Maiken Larsen OSEN   her
2021/16 20210120 20.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/17 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplanens arealdel Tor Olav Lyng OSEN   her
2021/6 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Audhild Renate Osen OSEN   her
2020/690 20210119 19.01.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av utedo ved utleiehytte ved Bjørnør Sør 21 ved Elgsjøen - Osen 39/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/17 20210119 19.01.2021 Inngående brev Byggesøknad Tor Olav Lyng OSEN   her
2021/16 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/63 20210118 18.01.2021 Inngående brev Svar på høring kommunedelplan for vann i Osen kommune Mattilsynet OSEN   her
2021/35 20210118 18.01.2021 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunene 2021 Statsforvalteren i Trøndelag OSEN   her
2020/684 20210118 18.01.2021 Utgående brev Klage på vedtak i sak 94/20. Lekkasje på privat vannledning - pålegg om dekning av kostnader Line Stein OSEN   her
2020/644 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/8 20210115 15.01.2021 Inngående brev Digitalisering i offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2021/37 20210115 15.01.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier Statens vegvesen OSEN   her
2021/25 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - pedagog Havgløtt barnehage Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2020/317 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2021/9 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om skogrydding Lauvåsen Gøran Bratberg OSEN   her
2021/25 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - pedagog Havgløtt barnehage Gøril By OSEN   her
2021/24 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021 Kulturdepartementet OSEN   her
2020/511 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning Kystverket OSEN   her
2021/26 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utlysningstekst Hjemmeside mm OSEN   her
2021/6 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utlysningstekst Hjemmeside mm OSEN   her
2021/25 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utlysningstekst Hjemmeside mm OSEN   her
2021/17 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Monica Asp Lyng m.fl. OSEN   her
2021/34 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kommunedelplan for naturmangfold – ny veileder og tilskuddsordning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/563 20210113 13.01.2021 Utgående brev Leie av båtplass nr. 2 ved flytebrygge, Strand havn. Filip Mandryk OSEN   her
2019/765 20210113 13.01.2021 Utgående brev Ønske om skriftlig tilbakemelding etter nedlegging av skole og endring av skolekretsgrense i Osen kommune Atb - Sissel Hagen OSEN   her
2018/563 20210113 13.01.2021 Utgående brev Oppsigelse av tildelt båtplass arne lona OSEN   her
2018/563 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge i Strand havn Filip Mandryk OSEN   her
2020/696 20210112 12.01.2021 Inngående brev Ekstra vedlikehold på fylkesveg Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/645 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet Helsedirektoratet OSEN   her
2021/18 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Helsenor OSEN   her
2021/17 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oppdaterte tegninger Tor Olav Lyng OSEN   her
2020/747 20210111 11.01.2021 Inngående brev Revidert Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport. Fosen Atb OSEN   her
Ingen tilgang 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport Atb OSEN   her
2021/19 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) Justis- og beredskapsdepartementet OSEN   her
2021/21 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tillatelse til bruk av båser for fangst av gaupe under kvotejakt på gaupe i 2021 - Johan Kvernland STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/20 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Vidar OSEN   her
2020/491 20210108 08.01.2021 Inngående brev Månedsbrev for desember til skattekreditorene Skatteetaten OSEN   her
2019/641 20210108 08.01.2021 Inngående brev Bytte av snøskuter på løyve Robert Buarø OSEN   her
2021/16 20210108 08.01.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/490 20210107 07.01.2021 Inngående brev Utfyllende informasjon ang. nettstasjon ved Urdsøra TENSIO TS AS OSEN   her
2019/81 20210107 07.01.2021 Inngående brev Skjemaet for den årlige rapporteringen for avløpsanlegg er åpen MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2020/690 20210107 07.01.2021 Inngående brev Vedr. 202035641-4 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utedo ved utleiehytte Elgsjøen - 39/1 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/723 20210107 07.01.2021 Utgående brev Ref. nr.: 2019/12716: Høringsinnspill- Innføring av avgift på produksjon av fisk, Osen kommune Skatteetaten OSEN   her
2020/680 20210107 07.01.2021 Utgående brev Søknad om omdisponering av dyrkajord - Jan-Thore Pettersen Jan-Thore Pettersen OSEN   her
2021/13 20210106 06.01.2021 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/725 20210106 06.01.2021 Inngående brev Garantiansvar fordelt på kommunene 2020 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2021/5 20210106 06.01.2021 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2020 - Elg Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN   her
2021/5 20210106 06.01.2021 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2020 - rådyr Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN   her
2021/12 20210106 06.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/32/7/2 Monica Asp Lyng OSEN   her
2021/12 20210106 06.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/12/87 May Kristin Lorvik OSEN   her
2020/570 20210106 06.01.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20210106 06.01.2021 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - ROS analyse KS - Sissel Haugen Daldosso OSEN   her
Ingen tilgang 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** OSEN   her
2018/456 20210106 06.01.2021 Utgående brev Salg av parsell fra Gnr 20 bnr. 8 fra Osen kommune til Pål Sørgjerd Pål Arve Sørgjerd m.fl. OSEN   her
2018/836 20210106 06.01.2021 Utgående brev Skjervøya vannverk MATTILSYNET OSEN   her
2021/9 20210105 05.01.2021 Inngående brev Fjerning av Kratt/trær mot eiendom 5020-14/237 Ivar-Richard Hepsø OSEN   her
2020/63 20210105 05.01.2021 Inngående brev Uttalelse - kommunedelplan for vann 2021 - 2033 - Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/598 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv May-Britt Næss Strand OSEN   her
2021/6 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling Eirill-Anita H Haugen OSEN   her
2021/10 20210105 05.01.2021 Inngående brev Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/63 20210105 05.01.2021 Utgående brev Høring kommunedelplan for vann i Osen kommune 2021 - 2033 MATTILSYNET m.fl. OSEN   her
2020/684 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på: klage på vedtak om pålegg om dekning av kostnader ifm vannlekkasje Line Stein OSEN   her
2020/257 20210105 05.01.2021 Utgående brev 5020/29/1 - Ferdigattest for rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - John Are Hagen, Steinsdalen ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2016/3972 20210105 05.01.2021 Utgående brev Vedr. planer om utskifting av veilys i Engan boligfelt John Are Hagen m.fl. OSEN   her
2019/671 20210105 05.01.2021 Utgående brev 5020/14/167 - Egil Aune - redskapsbod Egil Aune OSEN   her
2020/684 20210105 05.01.2021 Utgående brev Referat fra møte med Line Stein og Ståle Øverdal vedr. vannlekkasje lørdag 07.11.20. Line Stein OSEN   her
2020/684 20210105 05.01.2021 Utgående brev Lekkasje på privat vannledning - Pålegg om dekning av kostnader. Line Stein OSEN   her
2020/109 20210105 05.01.2021 Utgående brev Søknad fra Osen kommune på forbedret tilskuddsordning til etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag Postmottak Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/2 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om støtte fra Osen næringsfond Bror Ove Hestmo OSEN   her
2016/5150 20201231 31.12.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Thomas Osen OSEN   her
2020/752 20201231 31.12.2020 Utgående brev Revidert samarbeidsavtale mellom Helse NT HF og kommunene i Nordre- Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG HF OSEN   her
2020/167 20201230 30.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Martingården - Vår ref 202036205 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/167 20201230 30.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Krommen - Vår ref 202007759 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/167 20201229 29.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Hestmoen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/167 20201229 29.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - Fv. 715 Urdskaret - Forsamlingshuset Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2017/631 20201229 29.12.2020 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for utvidelse av Nord-Fosen pukkverk i Osen kommune. Tiltakshaver: Tore Løkke AS. Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2017/631 20201229 29.12.2020 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for utvidelse av Nord-Fosen pukkverk i Osen kommune. Tiltakshaver: Tore Løkke AS. Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2017/219 20201229 29.12.2020 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for 2019 Bergen kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20201229 29.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på endring av SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2020/283 20201223 23.12.2020 Inngående brev Skoleskyssinfo 4-2020 Atb OSEN   her
Ingen tilgang 20201223 23.12.2020 Inngående brev Vedlegg til dokument 19_0060-11 - Rutetilbud Fosen fra august 2021 Atb - AtB AS OSEN   her
2020/26 20201223 23.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/746 20201223 23.12.2020 Inngående brev Høringsbrev om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak Helsedirektoratet OSEN   her
2021/4 20201223 23.12.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av nausttomt fra gnr 39 bnr 1 i Vassdølin hyttefelt planområde B2 Statskog SF OSEN   her
2020/747 20201223 23.12.2020 Inngående brev Innbydelse til dialog -om rutetilbudet og skoleskyssmøter for 2021 ATB AS OSEN   her
2020/579 20201223 23.12.2020 Utgående brev 5020/13/12 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving og oppføring av nytt uthus. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/579 20201223 23.12.2020 Utgående brev 5020/13/12 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for oppføring av uthus. Ivar Dagfinn Hepsø OSEN   her
2020/490 20201222 22.12.2020 Utgående brev 5020 - Søknad om dispensasjon for nettstasjoner i Osen kommune - tilleggsopplysninger. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/490 20201222 22.12.2020 Utgående brev Vedr. Tensio AS sitt nye 22 kV kabelanlegg fra Vik i Roan til Strand i Osen Jan Petter Moan OSEN   her
Ingen tilgang 20201222 22.12.2020 Inngående brev Informasjon om rutetilbudet fra august 2021 Atb - noreply@atb.no OSEN   her
2020/743 20201222 22.12.2020 Inngående brev Informasjon om viktig endring i matrikkellov og forskrift vedrørende fullføring av forretninger og Fylkesmannens vedtaksmyndighet Kartverket OSEN   her
2020/745 20201222 22.12.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ketil Sundnes OSEN   her
2020/282 20201222 22.12.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel om pålegg, utelatt tilbakemelding BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/579 20201222 22.12.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - riving og oppføring av nytt uthus - Osen 13/12 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/748 20201222 22.12.2020 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2021 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 Olje- og energidepartementet OSEN   her
2018/563 20201221 21.12.2020 Inngående brev Vedr. tildeling av båtplass ved flytebrygge i Strand havn Filip Mandryk OSEN   her
2020/26 20201221 21.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/26 20201221 21.12.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/490 20201221 21.12.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av nettstasjon ved Urdsøra - Tensio AS - Osen 15/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/490 20201221 21.12.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av nettstasjon ved Sørjer - Tensio AS - Osen 36/36 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av kommunale gebyr innen VAR-området MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20201221 21.12.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd fra regionalt næringsfond - Karmaceli AS KARMACELI AS OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av betalingssatser innen Utvikling og Miljø Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av kommunale gebyr innen VAR-området Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av husleiesatser for kommunale boliger Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av betalingssatser innen oppvekst og kultur Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Justering av satser for egenbetaling Pleie og omsorg Osen kommune v/Jorun Haugan m.fl. OSEN   her
2017/691 20201218 18.12.2020 Inngående brev Rundskriv I-1/2021 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/698 20201218 18.12.2020 Inngående brev Kundebrev nr. 2 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2020/491 20201218 18.12.2020 Inngående brev Margin og marginavsetning - Inntekt fra naturressursskatt Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/167 20201218 18.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Torvenget - Vår ref 202007759 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/281 20201218 18.12.2020 Inngående brev Salgs- og skjenkebevillingskontroller i Osen 20.11.2020 AVARN SECURITY AS OSEN   her
2020/738 20201218 18.12.2020 Inngående brev Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021 - endringer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/371 20201218 18.12.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Rannveig Munkeby Arentz m.fl. OSEN   her
2020/739 20201218 18.12.2020 Utgående brev Forespørsel om redusert husleie - Eldresenteret Osen Ungdomslag v/Unni Nordmeland OSEN   her
2019/244 20201218 18.12.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar om tilskuddsordninger innen helse og omsorgsområdet 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201218 18.12.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 5020/20/24 Tony Nilsen OSEN   her
2019/371 20201218 18.12.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/371 20201218 18.12.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jan Fredrik Arentz m.fl. OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Inngående brev Rundskriv I-7/2020 - Rundskriv om kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/615 20201217 17.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding til kommunene i Helse Nord - Trøndelag sitt nedslagsfelt - Nye LIS 1 - plasser - tildeling Næroysund Kommune - Ivar Kvalø OSEN   her
2020/167 20201217 17.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Nordmelandsfossen - Fuglmoen - Vår ref 202017000 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2017/417 20201217 17.12.2020 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/167 20201217 17.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Sørgjer- Vår ref 202031776 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/430 20201217 17.12.2020 Inngående brev Informasjon fra Valgdirektoratet desember 2020 Valgdirektoratet OSEN   her
Ingen tilgang 20201217 17.12.2020 Inngående brev Etterlyser avtale for service og vedilkehold på renseanlegg NORoption AS OSEN   her
2019/724 20201217 17.12.2020 Inngående brev Vann og avløp: Monteringskort Jarl-Inge Høvik, g/bnr 33/1, anleggsnummer 23893, fra Biovac Environmental Technology AS BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS OSEN   her
2020/219 20201217 17.12.2020 Inngående brev Fyrverkerisesongen 2020/2021 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap OSEN   her
2020/167 20201217 17.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - GSV Osen sentrum FV 715 - Vår ref 202027594 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/167 20201217 17.12.2020 Inngående brev Osen kommune - Krav om matrikkelføring - FV 715 Fornying av kulvert Nordelv Søndre Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/733 20201217 17.12.2020 Inngående brev 20/6703-1 Høring - Gjennomføring av stortings- og sametingsvalget i 2021 - Forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Inngående brev Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smittesituasjonen Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/734 20201217 17.12.2020 Inngående brev Vaskeavtale tannklinikk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20201217 17.12.2020 Utgående brev Dokumentert opplæring av servicepersonell - skriftlig avtale med kommunen NOROPTION AS OSEN   her
2020/397 20201217 17.12.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2020 tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2019/244 20201217 17.12.2020 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for personvernombud 16 februar 2021 Sarpsborg kommune OSEN   her
2020/128 20201217 17.12.2020 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 15.12.20 Brannmidt - Håvard Bye OSEN   her
2019/244 20201217 17.12.2020 Inngående brev Vedr. 20-08032-2 - Forespørsel om deltakelse i IMDis kommuneundersøkelse 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2019/240 20201217 17.12.2020 Inngående brev Orientering om endring i internkontrollplikten etter barnevernloven Bufetat OSEN   her
2019/81 20201217 17.12.2020 Inngående brev Informasjon om føringer og krav på avløpsområdet – skjerping av rensekrav og varsel om mulig oppdatering av tillatelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201217 17.12.2020 Inngående brev Innbydelse til dialog- om rutetilbudet og skoleskyssmøter for 2021 AtB OSEN   her
2020/720 20201217 17.12.2020 Utgående brev 5020 - Ny anløpskai for hurtigbåt - Sandviksberget. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Utgående brev Streaming av møter i politiske organer Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/570 20201217 17.12.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Pål Arve Sørgjerd m.fl. OSEN   her
2020/219 20201217 17.12.2020 Utgående brev Svar: Søknad om utsatt søknadsfrist for handel med fyrverkeri 2020 NORSK FYRVERKERIFORENING OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Utgående brev Utvidet adgang til bruk av fjernmøter i politiske organer - Osen kommune Osen kommune m.fl. OSEN   her
2018/563 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oppsigelse av tildelt båtplass arne lona OSEN   her
2015/6401 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oversendelse - Søknad om fornyelse av eksisterende tillatelse for flytebrygge ved Petter Hepsøes vei - Strand havn Kystverket OSEN   her
2020/63 20201216 16.12.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes svar på høring - kommunedelplan for vann 2021 - 2033 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oppsummering av Fylkesmannens kartlegging av krisesentertilbudet i fylket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20201216 16.12.2020 Inngående brev Påminnelse - Invitasjon til undersøkelse Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2020/60 20201216 16.12.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 7 - Om kommunikasjonstiltak i koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine OSEN   her
2019/656 20201216 16.12.2020 Utgående brev Ønsket plassering av gangfelt ved strand skole i Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/656 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020 - Søknad om utbetaling av tilskudd fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2020. Deres ref. 201954492/80. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020 - Utbedring av vei Hopen. Tildeling av tilbud. STEIN MASKIN AS m.fl. OSEN   her
2020/570 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020/20/8 Vedtak om fradeling av jordbruksareal til Pål Sørgjerd Pål Arve Sørgjerd OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020 - Oppgradering av kommunal vei til Hopen - forespørsel om pristilbud. ROAN MASKIN AS m.fl. OSEN   her
2019/656 20201216 16.12.2020 Utgående brev Etterlysning av godkjent Trafikksikkerhets tiltak 2020, Dag Ystad m.fl. OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev deponering av røtter og gravemasser Sebkort - Marit.Hopen@sebkort.no OSEN   her
2020/570 20201216 16.12.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Pål Arve Sørgjerd OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev Befaring Hopenveien - mandag 17.08.20 STEIN MASKIN AS OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev forespørsel om pris på utskifting av stikkrenner - Hopen Stein Maskin AS OSEN   her
2018/638 20201216 16.12.2020 Utgående brev 5020 - behov for massedeponi v/ Hopenfjorden. Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
2019/636 20201216 16.12.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av skogfond Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2019/656 20201216 16.12.2020 Utgående brev Innmelding av tiltak på trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/716 20201215 15.12.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Tore Bjørsvik m.fl. OSEN   her
2019/716 20201215 15.12.2020 Utgående brev 5020 - 12/88 - Fradeling av areal på Vingsand til Trygve Rånes og Tore Bjørsvik Tore Bjørsvik m.fl. OSEN   her
2020/726 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Arve Meidel Brattgjerd OSEN   her
2020/704 20201215 15.12.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/716 20201215 15.12.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/720 20201215 15.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding - myndighet og saksbehandling - søknad om utfylling i sjø for ny anløpskai for hurtigbåt - Sandviksberget - Osen 14/117 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/716 20201215 15.12.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Trygve Olav Rånes m.fl. OSEN   her
2020/677 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra arealformål, samt bruksendring for deler av eiendommen 20/84 AUTO'N AS OSEN   her
2020/570 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget konsesjon på erverv av eiendommen Osen 20/234 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/729 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 - John Richard Gjetvik FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/729 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt - 2020 - Tina E Rånes Tinglum FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/729 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 - Morten Agnar Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/729 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt - 2020 - Hans Petter Hestmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/723 20201211 11.12.2020 Inngående brev E-post mottatt / E-mail received - SOL000022854832 bekreftelse på mottak av høringsinnspill fra Osen kommune Skatteetaten - AT SKD Dokf Høringsinnspill OSEN   her
2016/5419 20201211 11.12.2020 Inngående brev Klage på vedtak i sak PS 61/20 Reguleringsplan for Skautjønna hytteområde Nord-Trøndelag reinbeiteområde OSEN   her
2019/749 20201211 11.12.2020 Inngående brev Tilsagn om støtte/ Rydd Norge Trøndelag Salt - Sverre Julian Helmersen Håpnes OSEN   her
2020/722 20201211 11.12.2020 Inngående brev Ny samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken Trondelagfylke - Irene Rosenblom OSEN   her
2020/60 20201211 11.12.2020 Inngående brev Fordeling og anmodning om utbetaling av ekstra skjønnsbevilgning nysaldert budsjett 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/737 20201211 11.12.2020 Inngående brev Orientering om forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg Statens vegvesen OSEN   her
2020/721 20201210 10.12.2020 Inngående brev Kartlegging av status i kommunene i Trøndelag - Demensplan 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2015/1990 20201210 10.12.2020 Inngående brev Innmelding av vannovervåkingsbehov for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20201210 10.12.2020 Inngående brev Kommunale planer for forestående vaksinasjon mot covid-19 – ferdigstillelse innen 18. desember HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/99 20201210 10.12.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - Årsmelding 2020 fra kontrollutvalget i Osen kommune Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20201210 10.12.2020 Inngående brev Fremsending av sak - Forvaltningsrevisjon 2019/2020 - Internkontroll i barnevernet, Osen kommune - sluttbehandling av rapport Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20201210 10.12.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune - 08.12.2020 Kontrollutvalget OSEN   her
Ingen tilgang 20201210 10.12.2020 Inngående brev Invitasjon til kommunedialog trinn 2 - Nytt hurtigbåttilbud fra 2024 ATB AS OSEN   her
2020/684 20201210 10.12.2020 Inngående brev Klage på vedtak om pålegg om dekning av kostnader ifm vannlekkasje Line Stein OSEN   her
2019/244 20201210 10.12.2020 Inngående brev Invitasjon til undersøkelse Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2020/510 20201210 10.12.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 24/3 HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2017/487 20201209 09.12.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2021 LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2018/640 20201209 09.12.2020 Inngående brev Oppdrettsanlegg utan forureinande utslepp Naturvernforbundet Trøndelag - Norske lakseelver OSEN   her
2020/732 20201209 09.12.2020 Inngående brev Utsendelse av høring om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy til alle kommunene Statens vegvesen OSEN   her
2018/841 20201209 09.12.2020 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/626 20201209 09.12.2020 Inngående brev Vedkommende fastsetting av vederlag for kommunale kaier i Osen kommune Kystverket OSEN   her
2019/636 20201209 09.12.2020 Inngående brev Ekstra tildeling av NMSK midler i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/716 20201208 08.12.2020 Inngående brev Fullmakt Osen kommune v/John Einar Høvik OSEN   her
2020/234 20201208 08.12.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 03.12.2020 Harald Stein OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Tina Rånes Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Kim-Anders Skodvin Buarø Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Dybslands villsau Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/360 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Rune Sæther Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/730 20201208 08.12.2020 Inngående brev Ber om innspill til utarbeidelse av tjenestekatalog - frist 1. februar 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/720 20201208 08.12.2020 Inngående brev Tilstandsvurdering av kai på Sandviksberget i Osen Trondelagfylke - Terje Skrattalsrud OSEN   her
2020/720 20201208 08.12.2020 Inngående brev Tilstandsvurdering av kai på Sandviksberget i Osen Trondelagfylke - Terje Skrattalsrud OSEN   her
2020/720 20201208 08.12.2020 Inngående brev Sandviksberget - kai Trondelagfylke - Terje Skrattalsrud OSEN   her
2020/720 20201208 08.12.2020 Inngående brev Sandviksberget - kai Trondelagfylke - Terje Skrattalsrud OSEN   her
2020/601 20201208 08.12.2020 Inngående brev Avslag på erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Torgeir Ivar Haugen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/628 20201207 07.12.2020 Inngående brev Skolerute for skoleåret 2022-2023 - innspill i høringene TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/131 20201207 07.12.2020 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 03.12.2020 IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2019/20 20201207 07.12.2020 Inngående brev Kundebrev nr. 1 2020 - Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2020/491 20201207 07.12.2020 Inngående brev Månedsbrev for november til skattekreditorene Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/26 20201207 07.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
Ingen tilgang 20201207 07.12.2020 Inngående brev Protokoll - Representantskapsmøte Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - 01.12.2020 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS OSEN   her
2020/579 20201207 07.12.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving og oppføring av nytt uthus på gnr 13/12 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/727 20201207 07.12.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende søknad om kryssing, framføring og gravetillatelser i Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/636 20201207 07.12.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/636 20201207 07.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Hans Petter Hestmo Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/700 20201204 04.12.2020 Inngående brev Invitasjon til NHOs årskonferanse 2021 NHO OSEN   her
2020/131 20201204 04.12.2020 Inngående brev Forberedelse til beredskapsanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/3 20201204 04.12.2020 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre 29.10.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/753 20201204 04.12.2020 Inngående brev 5020/12/129 - Søknad om ferdigattest Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/317 20201204 04.12.2020 Inngående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/341 20201204 04.12.2020 Inngående brev Protokoll Representantskapsmøte Museet Midt IKS 20.11.2020 Museet Midt IKS OSEN   her
2019/598 20201204 04.12.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politisk verv - Sander Høvik Sander Freland Høvik OSEN   her
2020/719 20201204 04.12.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte - Trøndersk Matfestival - et sted nær deg OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS OSEN   her
2020/718 20201203 03.12.2020 Inngående brev Info om elektronisk meldeportal Helsetilsynet - Postmottak HTIL OSEN   her
2020/26 20201203 03.12.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2019/656 20201203 03.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding - ønsket plassering av gangfelt ved Strand skole Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/677 20201203 03.12.2020 Inngående brev Ny søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg OLAV THORSHAUG OSEN   her
2020/200 20201203 03.12.2020 Inngående brev Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP til kundene KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP OSEN   her
2020/715 20201203 03.12.2020 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2020 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/490 20201203 03.12.2020 Utgående brev 5020/36/36 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon ved gnr./bnr. 36/36 ved Sørjer i Osen kommune. Tiltakshaver - Tensio AS. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/490 20201203 03.12.2020 Utgående brev 5020/15/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon ved gnr./bnr. 15/1 ved Ursøra i Osen kommune. Tiltakshaver - Tensio AS. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Inngående brev Statusrapport for delutbetaling av spillemidler Trondelagfylke - Karen Mildrid Meland OSEN   her
2020/491 20201202 02.12.2020 Inngående brev Summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201202 02.12.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2019/247 20201202 02.12.2020 Inngående brev Fylkesvise IBU-prioriteringer 2021, nye søknader INNOVASJON NORGE OSEN   her
2020/99 20201202 02.12.2020 Inngående brev Møteinnkalling kontrollutvalget i Osen - 08.12.2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2017/380 20201202 02.12.2020 Inngående brev Anbefaling fra arbeidsgruppe: Samhandlingskoordinator helse nordre del Trøndelag KS Trøndelag OSEN   her
2018/782 20201202 02.12.2020 Inngående brev Bruk av motorkjøretøyer i utmark - forståelsen av "eier" i bestemmelsen om tillatelse til bruk av snøscooter til hytte KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/200 20201202 02.12.2020 Inngående brev Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP KLP OSEN   her
2019/763 20201202 02.12.2020 Inngående brev Valg av forliksråd og møtefullmektig for perioden 2021 - 2025 - ny dommerforsikring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/713 20201202 02.12.2020 Inngående brev Velkommen til eiermøte i TrønderEnergi 6. januar 2021 TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Utgående brev Statusrapport underskrevet av kommunen og oversendt Fylkeskommunen Karen Mildrid Meland OSEN   her
2019/763 20201202 02.12.2020 Inngående brev Oppnevning av forliksråd og møtefullmektig for perioden 2021 - 2024 - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20201202 02.12.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i forbindelse med juleferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/289 20201202 02.12.2020 Utgående brev Prisregulering av avtale for rett til bruk av privat veg frem til Osen/Strand vannverk Nesmo og Sørmeland veglag v/Jorleif Annar Harsvik OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlenget frist - spillemidler Lovise Angen OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Utgående brev Svar ang. forespørsel om å legge Turstier og turløyper inn i kommunedelplan for idrett og fysisk helse Lovise Angen OSEN   her
2018/687 20201202 02.12.2020 Utgående brev Skjema tippemidler - ny versjon Seter turlag/Seter historielag v/Lovise Angen OSEN   her
2020/490 20201202 02.12.2020 Utgående brev Svar på forespørsel vedr. planer om tiltak innen områdekonsesjon - 22kV kabelanlegg Vik - Strand TENSIO TS AS OSEN   her
2020/624 20201202 02.12.2020 Utgående brev Høring - Forespørsel om erosjonssikring NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl. OSEN   her
2020/668 20201202 02.12.2020 Utgående brev 5020/39/1 - Naustområde ved Vassdølin hytteområde planområde B2. Statskog SF OSEN   her
2019/636 20201202 02.12.2020 Utgående brev Søknad om ekstra NMSK-Osen kommune FMTL Postmottak OSEN   her
2020/624 20201201 01.12.2020 Inngående brev Uttalelse til tiltak i vassdrag - erosjonssikring - plastre elvekant med naturstein - Osen 31/12 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/14 20201201 01.12.2020 Inngående brev Ang. vedlikeholdet av leilighetene på Skrenten Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse OSEN   her
2020/704 20201201 01.12.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing av dokumenter på eiendommen Fokkstien 6, 14/145/4/0 og 14/145/7/0 Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS OSEN   her
2020/710 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2020/710 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2020/60 20201130 30.11.2020 Inngående brev Skjønnsmidler korona og midler til vedlikehold og rehabilitering. Fylkesmannen - Hynne, Sigrid OSEN   her
2021/4 20201130 30.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense langs fv 715 ved 39/1 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/759 20201130 30.11.2020 Inngående brev Havne- og farvannsloven: Bortfall av kommunale forskrifter og veiledning om kommunenes myndighet Kystverket OSEN   her
2020/60 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler korona Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/282 20201127 27.11.2020 Utgående brev 5020/14/29 - Svar på tilsynsrapport Vingsandveien 2 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/282 20201127 27.11.2020 Utgående brev 5020/15/4 - Tilbakemelding på tilsynsrapport - Steinslandsveien 4 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/704 20201127 27.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/705 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett OSEN KOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 5020/20/60 Jarle Magne Osen OSEN   her
2020/282 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utelatt tilbakemelding - Purring BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20201127 27.11.2020 Inngående brev Vedr. kommunale avgifter Hans Kristian Sæter OSEN   her
2019/656 20201127 27.11.2020 Inngående brev Tilsagnsbrev - Tilskudd fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2018/687 20201127 27.11.2020 Inngående brev Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet - et krav for å få spillemidler Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/17 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om salgsbevilling - ønske om uttalelse MATTILSYNET OSEN   her
2020/17 20201127 27.11.2020 Utgående brev Oversikt over virksomheter med serverings- og skjenkebevilling i Osen kommunen STIFTELSEN FONDET FOR REGIONALE VERNEOMBUD I VISSE BRANSJER OSEN   her
2020/17 20201127 27.11.2020 Utgående brev Vedrørende registrering av kontaktinformasjon til gjester Eli O Holand Nordmeland m.fl. OSEN   her
2020/17 20201127 27.11.2020 Utgående brev Vedrørende salgs- og skjenkebevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes OSEN   her
2020/17 20201127 27.11.2020 Utgående brev Salgs- og skjenkebevillinger 2020-2024 Eli O Holand Nordmeland m.fl. OSEN   her
2018/687 20201126 26.11.2020 Inngående brev Svar fra Fylkeskommunen ang Statusrapport for delutbetaling av spillemidler Trondelagfylke - Karen Mildrid Meland OSEN   her
2020/701 20201126 26.11.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG - smittevernutstyr VG - Ane Muladal OSEN   her
2020/700 20201126 26.11.2020 Inngående brev NHO Trøndelag Forespørsel om involvering ved nye smitteverntiltak, rundskriv fra HOD Nho - NHO Trøndelag OSEN   her
2020/257 20201126 26.11.2020 Inngående brev 5020/29/1 - Søknad om ferdigattest ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/662 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/699 20201126 26.11.2020 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i prosjektet "Bergkunstreisen i Trøndelag" TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/766 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse 2021 Oslomet OSEN   her
2019/766 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse i Osen kommune 2021 Oslomet OSEN   her
2019/636 20201126 26.11.2020 Inngående brev Supplerende tildelingsbrev - Midler til "Tilskudd vegbygging og drift" og "Tilskudd til skogkultur o.a." FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20201126 26.11.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn Arbeidstilsynet OSEN   her
2020/695 20201125 25.11.2020 Inngående brev Svar på brev, brudd på likestillings og diskrimineringsloven 25.11.20 Ingrid Svee Nordmeland OSEN   her
2020/60 20201125 25.11.2020 Inngående brev Besøksregistrering med QR kode i FosenNamsos Sjø FosenNamsos Sjø OSEN   her
2020/615 20201125 25.11.2020 Inngående brev LIS 1 ordningen - Økning i antall LIS1-stillinger fra høsten 2021 – Behov for økt antall kommunale plasser fra 01.09.2021 - Behov for tilbakemelding fra kommunene i Helse Nord - Trøndelag sitt nedslagsfelt - Frist 11.12.2020 Nærøysund Kommune - Ivar Kvalø OSEN   her
2020/695 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. parkeringsplass Havgløtt barnehage Ingrid Svee Nordmeland OSEN   her
2020/694 20201124 24.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding, skadenr. 403951, OSEN KOMMUNE Klp - KLP Skadeforsikring OSEN   her
2020/14 20201124 24.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet 23.11.2020 Trøndelag fulkeskommune OSEN   her
2018/563 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om ledig båtplass Petra Bockova OSEN   her
Ingen tilgang 20201124 24.11.2020 Inngående brev Mobiliserings- og innspillsprosjekt Osen kommune - Sluttutbetaling sendt fra Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/289 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet OSEN   her
2020/697 20201124 24.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til digital hjemmeundervisning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/17 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - Ønske om uttalelse Mattilsynet OSEN   her
Ingen tilgang 20201124 24.11.2020 Utgående brev Osen kirkegård - nye festeavgifter fra 2020 OSEN SOKN OSEN   her
2020/696 20201124 24.11.2020 Utgående brev Rullering av Osen kommunes trafikksikkerhetsplan 2019 - 2023 Roar Leirset OSEN   her
2018/563 20201124 24.11.2020 Utgående brev Tildeling av ny båtplass ved flytebrygge i Strand havn. Jann Ivar Sæther OSEN   her
2018/175 20201124 24.11.2020 Utgående brev Ettersending av dokumenter i klagesak 5020/37/23 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201124 24.11.2020 Utgående brev Søknad om støtte til kjøp av El-sykkel til beboere ved Osen sykeheim/hjemmesykepleien Beboere/ansatte ved Osen sykeheim OSEN   her
2018/189 20201124 24.11.2020 Utgående brev Ventelistetall 3. tertial 2018 Helsedirektoratet OSEN   her
2015/3322 20201124 24.11.2020 Utgående brev Rullering av handlingsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2018/828 20201124 24.11.2020 Utgående brev Krafttak mot marin forsøpling Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/29 20201124 24.11.2020 Utgående brev 5020/35/11 - Olden Byggservice AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg hytte samt fasadeendring. Tiltakshaver - Trond Vold, Levanger. OLDEN BYGGSERVICE AS OSEN   her
2019/29 20201124 24.11.2020 Utgående brev 5020/35/11 - Tegninger av hytte Trond Vold OSEN   her
2019/29 20201124 24.11.2020 Utgående brev VS: 5020/35/11 - Tegninger av hytte Trond Vold OSEN   her
2018/175 20201124 24.11.2020 Utgående brev 37/23 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg/ombygging av brygge. JAN-KETIL BUARØ AS OSEN   her
2019/598 20201124 24.11.2020 Utgående brev Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 - godkjenning av valgprotokoll John Einar Høvik m.fl. OSEN   her
2019/598 20201124 24.11.2020 Utgående brev Valg av formannskap John Einar Høvik m.fl. OSEN   her
2019/598 20201124 24.11.2020 Utgående brev Valg av Ordfører John Einar Høvik m.fl. OSEN   her
2019/598 20201124 24.11.2020 Utgående brev Valg til kommunens sentralforbund KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON m.fl. OSEN   her
2018/451 20201124 24.11.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av støtte til restaurering av jordkjeller Trøndlag fylkeskommune OSEN   her
2015/3322 20201124 24.11.2020 Utgående brev Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 Tina Osen Hagen m.fl. OSEN   her
2020/504 20201124 24.11.2020 Utgående brev Revidering av retningslinjer for utdeling av kulturpris Osen kommune m.fl. OSEN   her
2018/563 20201124 24.11.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge i Strand havn. Ove Ragnar Buhaug OSEN   her
2020/133 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedrørende utbedring av feil/mangler i henhold til kontrollrapport - saksnr. 282378 TENSIO TS AS OSEN   her
2020/624 20201123 23.11.2020 Inngående brev NVEs uttalelse til henvenselsen om erosjonssikring - Plastring av elvekant - Gnr. 31 bnr. 12 - Osen kommune - Trøndelag fylke Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge OSEN   her
2020/430 20201123 23.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2019/636 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling skogfond Morten Agnar Osen OSEN   her
2019/135 20201123 23.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/391 20201123 23.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/636 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling skogfond Morten Agnar Osen OSEN   her
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 5020/22/25 Geir Egil Olsen OSEN   her
2020/695 20201123 23.11.2020 Inngående brev Henvendelse vedr. parkeringsplass Havgløtt barnehage Ingrid Svee Nordmeland OSEN   her
2020/26 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/60 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/691 20201120 20.11.2020 Inngående brev Veileder til selvkostforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/17 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol SÆTERVIK HANDEL AS OSEN   her
2020/690 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2020/583 20201120 20.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/208 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Audhild Stjern Tinglum OSEN   her
2020/579 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ivar Dagfinn Hepsø OSEN   her
2020/678 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Thomas Strøm OSEN   her
2020/689 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ungdommens distriktspanel ber om tilbakemelding Distriktssenteret OSEN   her
2018/382 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat og presentasjoner kystsone 18.11.20 Mnsk - Ragnar Prestvik OSEN   her
2020/692 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi for Åfjord kommune 2020-2023 - til uttalelse Åfjord kommune OSEN   her
2019/765 20201119 19.11.2020 Utgående brev Endring av skolekretsgrense Osen kommune m.fl. OSEN   her
2019/765 20201119 19.11.2020 Utgående brev Endring av skolekretsgrense ATB AS OSEN   her
2019/765 20201119 19.11.2020 Utgående brev Manglende svar på henvendelse om bestemmelse ang båtskyss skoleåret 2020-21 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20201117 17.11.2020 Inngående brev Rapport - Kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene Helsetilsynet OSEN   her
2017/408 20201117 17.11.2020 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale/ vedtak om tiltredelse/ erverv av grunn til fylkesveg Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/60 20201117 17.11.2020 Utgående brev Ny kartlegging koronautgifter Hynne, Sigrid OSEN   her
2020/391 20201117 17.11.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Jørn Nordmeland m.fl. OSEN   her
2020/391 20201117 17.11.2020 Utgående brev 5020/24/3-Søknad om omdisponering og deling av eiendom - Andregangs behandling Sandra Gausen m.fl. OSEN   her
2020/391 20201117 17.11.2020 Utgående brev 5020/24/3-Søknad om omdisponering og deling av eiendom - Andregangs behandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/681 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om å sette opp navn og logo på grendehuset på Vingsand Vingsand og omegn grendalag v/Oskar Folland OSEN   her
2016/5150 20201116 16.11.2020 Inngående brev Scooterløyve Fjøsvatnet - ny oppføring på gjeldende løyve Monica Asp Lyng OSEN   her
Ingen tilgang 20201116 16.11.2020 Inngående brev Årsrapport fra Nordre Fosen Vannområde 2019 Nordre Fosen vannområde OSEN   her
2020/686 20201116 16.11.2020 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/401 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd Bufetat OSEN   her
2020/510 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 24/3 HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
Ingen tilgang 20201113 13.11.2020 Inngående brev Rapport fra tilsyn 13.10.2020 - Sørmarkfjellet vindkraftverk NVE OSEN   her
2019/244 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ny rettleiar for skredfareutgreiing for skred i bratt terreng NVE OSEN   her
2018/680 20201113 13.11.2020 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om gebyr i forbindelse med søknad om plangodkjenning av ny hovedvannkilde for Storenget vannverk Mattilsynet Region Midt OSEN   her
Ingen tilgang 20201113 13.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 5050/14/60 Kari Ellen Blengsli OSEN   her
2020/391 20201113 13.11.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 5020/24/5 og 5020/24/34 Jørn Nordmeland m.fl. OSEN   her
2015/3453 20201113 13.11.2020 Utgående brev 1633/20/84 - Auto'n AS - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for tilbygg til vaskehall. Auto'n AS OSEN   her
2014/5530 20201113 13.11.2020 Utgående brev Gnr. 14 bnr. 238 - konsesjonsfritt erverv Statens kartverk OSEN   her
Ingen tilgang 20201113 13.11.2020 Utgående brev Vedrørende sammenslåing av gnr. 27 bnr. 44 med gnr. 27 bnr. 5. Trond Storvoll OSEN   her
2014/5530 20201113 13.11.2020 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Eldbjørg Marie og Edvind Jomar Kolstad OSEN   her
2014/5732 20201113 13.11.2020 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Egil Aune Eiendom AS OSEN   her
2020/675 20201112 12.11.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - ansatte innen plan- og byggesaker NRK - Christian Kråkenes OSEN   her
2020/642 20201112 12.11.2020 Inngående brev MNAs priser til eierkommuner - gebyr slam og renovasjon 2021 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2017/219 20201112 12.11.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev særskilt utbetaling COVID-19, Utvidet programtid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2020/677 20201112 12.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg OLAV THORSHAUG OSEN   her
2020/617 20201112 12.11.2020 Utgående brev Sangkoret Sjørokk - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 21.11.20 SJØROKK OSEN   her
2020/463 20201111 11.11.2020 Inngående brev Behovskartlegging for anskaffelse av rusbehandling i Midt-Norge Helse Midt-Norge OSEN   her
2019/247 20201111 11.11.2020 Inngående brev Informasjonsbrev 3/2020 - Innovasjon Norge INNOVASJON NORGE OSEN   her
2019/476 20201111 11.11.2020 Inngående brev Endringer i forskrift om omsetning av alkoholdig drikk mv. HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/676 20201111 11.11.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag – ønske om tilbakemelding på særskilte spørsmål FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20201110 10.11.2020 Inngående brev Underskrevet fullmakt vedr. overgang til ny kraftleverandør Kinect Energy AS - Ishavskraft AS OSEN   her
2019/724 20201110 10.11.2020 Inngående brev Vann og avløp: Anlegg levert, men ikke igangkjørt (Anleggsnr. 23893) Biovac OSEN   her
2020/674 20201110 10.11.2020 Inngående brev Rettleiar om regionalt planforum Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2017/219 20201110 10.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - sosiale tjenester til personer som utløser integreringstilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/642 20201110 10.11.2020 Utgående brev Beregning av vann og avløpsgebyr Osen kommune m.fl. OSEN   her
2018/820 20201110 10.11.2020 Utgående brev 5020/14/121 - Jarl-Inge Høvik - søknad om tillatelse til tiltak for montering av stålpipe og ildsted. Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2019/724 20201110 10.11.2020 Utgående brev 5020/33/1/6 - Jarl Inge Høvik - Søknad om utslipp fra fritidsbolig. Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2019/724 20201110 10.11.2020 Utgående brev 5020/33/1/16 - Jarl-Inge Høvik - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig. Jarl-Inge Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20201110 10.11.2020 Utgående brev 1633/14/121- Ferdigattest for garasje med vedbod. Tiltakshaver - Jarl-Inge Høvik. Jarl-Inge Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20201110 10.11.2020 Utgående brev 5020/22/2 - Trolig vannlekkasje Gro-Hilde Kvernland OSEN   her
Ingen tilgang 20201110 10.11.2020 Utgående brev Stenging Gro-Hilde Kvernland OSEN   her
Ingen tilgang 20201110 10.11.2020 Utgående brev 5020/22/2 - Vannlekkasje Gro-Hilde Kvernland OSEN   her
2020/597 20201110 10.11.2020 Utgående brev Tilstandsrapport skole 2020 Osen Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/598 20201110 10.11.2020 Utgående brev Tilstandsrapport barnehage Osen 2020 Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/133 20201109 09.11.2020 Inngående brev Rapport avsluttet uten tilbakemelding - saksnr. 282378 TENSIO TS AS OSEN   her
2020/60 20201109 09.11.2020 Inngående brev Presisering til arbeidsgivere angående vilkår for unntak fra innreisekarantene for arbeidstakere NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/672 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/26 20201106 06.11.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS - Fosen OSEN   her
2020/667 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad - FV 6300 - 15/22 i Osen kommune - Dispensasjon fra byggegrense - ny bygning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/60 20201106 06.11.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger til Folkehelseinstituttets beredskapsregister for covid-19 FOLKEHELSEINSTITUTTET OSEN   her
2020/430 20201106 06.11.2020 Inngående brev Ny valgmedarbeiderportal Valgdirektoratet OSEN   her
2020/60 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 05.11.2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/663 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/614 20201106 06.11.2020 Utgående brev Sandviksberget Panorama - montering av gelender på veranda. Brit Ellinor Hanger OSEN   her
2020/490 20201105 05.11.2020 Inngående brev 5020/36/36 - Søknad om dispensasjon - Nettstasjon Sørjer TENSIO TS AS OSEN   her
2020/490 20201105 05.11.2020 Inngående brev 5020/15/1 - Søknad om dispensasjon - Nettstasjon Urdsøra TENSIO TS AS OSEN   her
2020/662 20201105 05.11.2020 Inngående brev byggesak ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/661 20201105 05.11.2020 Inngående brev Informasjon til rådmenn og kommunedirektører - arkivplanarbeid Ika-Trøndelag OSEN   her
2020/284 20201104 04.11.2020 Inngående brev Framsending av sak - Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2020/284 20201104 04.11.2020 Inngående brev Framsending av sak - Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS - gjeldende fra 01.01.2021 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN   her
2020/11 20201104 04.11.2020 Inngående brev Velkommen til eiermøte i TrønderEnergi 10. november 2020 TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2020/341 20201104 04.11.2020 Inngående brev Museet midt IKS - Innkalling representantskapsmøte 20.11.2020 - Teams Museet midt IKS OSEN   her
2020/60 20201104 04.11.2020 Inngående brev Oppdaterer veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/658 20201104 04.11.2020 Inngående brev Fosen Vekst AS - Referat fra eiermøte 20.10.2020 FOSEN VEKST AS OSEN   her
2020/659 20201104 04.11.2020 Inngående brev Meld. St. 30 (2019 - 2020) En innovativ offentlig sektor - Vi trenger alle kommunale og statlige virksomheter på laget! KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/668 20201104 04.11.2020 Inngående brev Etablering av nausttomt og bygging av naust. Vassdølin hytteområde planområde B2 Statskog SF OSEN   her
2020/87 20201103 03.11.2020 Inngående brev Forside periodisk oppgjør 10/2020 Skatteetaten OSEN   her
2020/87 20201103 03.11.2020 Inngående brev Fordeling til skattekreditorer 10/2020 Skatteetaten OSEN   her
2020/603 20201103 03.11.2020 Utgående brev 5020/20/236 - Tinglyst skjøte Arvid Stener Osen OSEN   her
2020/87 20201103 03.11.2020 Inngående brev Avregning pr. kommune Skatteetaten OSEN   her
2020/87 20201103 03.11.2020 Inngående brev Margin - avsetning og bruk 10/2020 Skatteetaten OSEN   her
2020/87 20201103 03.11.2020 Inngående brev Fordeling til skattekreditorer 10/2020 Skatteetaten OSEN   her
2019/46 20201103 03.11.2020 Inngående brev Årsmøteprotokoll 26.10.20 Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midt-Norge SA OSEN   her
2020/87 20201103 03.11.2020 Inngående brev Restanse - 10/2020 Skatteetaten OSEN   her
2020/657 20201102 02.11.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita OSEN   her
2020/656 20201102 02.11.2020 Inngående brev Høring – forslag til ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling KS OSEN   her
2020/491 20201102 02.11.2020 Inngående brev Styringsrapporter og -informasjon til skattekreditorene - invitasjon til informasjonsmøter med kommunene i uke 46, Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad OSEN   her
2019/689 20201102 02.11.2020 Inngående brev Konsesjonsmodulen i matrikkelen blir endret fra 1. november 2020 Statens kartverk OSEN   her
2019/244 20201102 02.11.2020 Inngående brev Invitasjon til alle landets kommuner om å bli vurdert til å bli med i utvidelsen av Familie for første gang Bufetat OSEN   her
2020/655 20201102 02.11.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Nord-Trøndelag jordskifterett OSEN   her
2018/253 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Terje Skåren OSEN   her
2020/621 20201102 02.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/603 20201102 02.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/26 20201102 02.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter hendelse ved Åsegg vannverk Mattilsynet Region Midt OSEN   her
2020/652 20201102 02.11.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Aneta Mackiewicz OSEN   her
2018/680 20201102 02.11.2020 Inngående brev Mattilsynet innvilger søknad om plangodkjenning av ny hovedvannkilde for Storenget vannverk, samt at vi varsler om gebyr Mattilsynet Region Midt OSEN   her
2020/26 20201102 02.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannbehandlingsanlegg, Råvann og rentvann - prøvedato 19.10.2020 SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/621 20201102 02.11.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev STATSKOG SF m.fl. OSEN   her
2020/279 20201102 02.11.2020 Utgående brev 5020/12/8 - Egil Aune Entreprenør AS - Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg. Tiltakshaver: Oddmund Bjørnar Aune, Drøbak. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2019/619 20201102 02.11.2020 Utgående brev 5020/1/97 - Ole B. Mork AS - Tillatelse til utslipp fra mindre fra mindre avløpsanlegg, bolighus og tillatelse til tiltak. Tiltakshaver - Torunn Hilstad, Heimdal. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2019/619 20201102 02.11.2020 Utgående brev 5020/1/97 - HD Plan og arkitekter AS - søknad om rammetillatelse for bolighus. Tiltakshaver - Torunn Hilstad, Heimdal. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2019/619 20201102 02.11.2020 Utgående brev 5020/1/97 - HD Plan & Arkitektur AS -søknad om igangsettingstillatelse for bolig. Tiltakshaver - Torunn Hilstad, Trondheim. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2019/540 20201102 02.11.2020 Utgående brev 5020/1/15 - Anita Sæther og Per Buhaug - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg, bolighus. Per Bernhard Buhaug OSEN   her
2018/253 20201102 02.11.2020 Utgående brev 12/102 - Terje Skåren - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig. Terje Skåren OSEN   her
2020/603 20201102 02.11.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av nausttomt til Arvid Osen Osen kommune v/John Einar Høvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20201101 01.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag Skipelva kraftverk 2019 Skatteetaten OSEN   her
Ingen tilgang 20201101 01.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag Skipelva kraftverk 2020 Skatteetaten OSEN   her
Ingen tilgang 20201030 30.10.2020 Inngående brev Tilgang til eiendomsskattegrunnlag for kraftverk etter 1. november 2020 Skatteetaten OSEN   her
2020/99 20201030 30.10.2020 Inngående brev Fremsending av sak - Budsjett 2021, for kontrollutvalget i Osen kommune - forslag Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20201030 30.10.2020 Inngående brev Fremsending av sak - Forenklet etterlevelseskontroll for 2019 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20201030 30.10.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen 13.10.2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/3 20201030 30.10.2020 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre 01.09.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2020/3 20201030 30.10.2020 Inngående brev Møteprotokoll Osen fjellstyre 17.08.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2020/110 20201030 30.10.2020 Inngående brev Modulvogntog på kommunale veger som er tillatt for 24 m tømmertransport - ber om tilbakemelding STATENS VEGVESEN OSEN   her
2020/3 20201030 30.10.2020 Inngående brev Vedr forlengelse av fuglejakta 2020 - uttalelse fra Osen kommune Fjellstyrene - Osen Fjellstyre OSEN   her
2020/109 20201030 30.10.2020 Inngående brev Forbedret tilskuddsordning til etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her