eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/3178
:
Roar Leirset
:
Avsluttet
:
Osen kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2015/3178 20210523 23.05.2021 Utgående brev Saldering II - Investeringsbudsjett 2016 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2015/3178 20210523 23.05.2021 Utgående brev Saldering II - driftsbudsjett 2016 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2015/3178 20211230 30.12.2021 Utgående brev Saldering II - Investeringsbudsjett 2016 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2015/3178 20161128 28.11.2016 Inngående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag OSEN   her
2015/3178 20211230 30.12.2021 Utgående brev Saldering I 2016 - driftsbudsjettet Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2015/3178 20210523 23.05.2021 Utgående brev Angående tilbud på stoler/pulter Osen kommune Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2015/3178 20161108 08.11.2016 Inngående brev Saxvik - Tilbud rev 08112016 Saxvik as OSEN   her
2015/3178 20161024 24.10.2016 Inngående brev Tilbud på stoler/pulter Osen kommune Lindbak AS OSEN   her
2015/3178 20161019 19.10.2016 Inngående brev tilbud på stoler/pulter Osen kommune Kontor Design AS OSEN   her
2015/3178 20161018 18.10.2016 Inngående brev Tilbud stoler og pulter Osen kommune Saxvik AS OSEN   her
2015/3178 20161018 18.10.2016 Inngående brev Pristilbud bord og stoler Next Office AS OSEN   her
2015/3178 20211230 30.12.2021 Utgående brev Tertialrapport II per 31. august 2016 Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2015/3178 20160627 27.06.2016 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2017 og revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2015/3178 20160627 27.06.2016 Utgående brev Tertialrapport I pr. 30.04.2016 Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2015/3178 20160627 27.06.2016 Utgående brev Tertialrapport I pr. 30.04.2016 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2015/3178 20160627 27.06.2016 Utgående brev Saldering I 2016 - Investeringsbudsjett Hanne Skjæggestad m.fl. OSEN   her
2015/3178 20160215 15.02.2016 Utgående brev Osen kommune - høringssvar nytt inntektssystem 2017 Det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement OSEN   her
2015/3178 20160215 15.02.2016 Utgående brev Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag OSEN   her
2015/3178 20160114 14.01.2016 Inngående brev Kartlegging av norske kommuners praksis for økonomiplan og budsjettering. Framsikt OSEN   her
2015/3178 20160215 15.02.2016 Utgående brev Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 May Brattgjerd OSEN   her
2015/3178 20160112 12.01.2016 Inngående brev Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2015/3178 20151231 31.12.2015 Inngående brev Statsbudsjettet 2016 - Stortingets budsjettvedtak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag OSEN   her
2015/3178 20151223 23.12.2015 Utgående brev Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 Osen sokn OSEN   her
2015/3178 20151223 23.12.2015 Utgående brev Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 Hanne Skjæggestad m.fl. OSEN   her
2015/3178 20151217 17.12.2015 Inngående brev Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement OSEN   her
2015/3178 20151202 02.12.2015 Inngående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen Fylkesmannen i Sør Trøndelag OSEN   her
2015/3178 20151110 10.11.2015 Inngående brev Premieprognose 2016 Statens Pensjonskasse OSEN   her
2015/3178 20151110 10.11.2015 Inngående brev Investeringsbudsjett 2015 - behov for tilleggsbevilgning over 2016-budsjettet Osen kirkelige fellesråd OSEN   her
2015/3178 20151110 10.11.2015 Inngående brev Budsjett 2016 Osen kirkelige fellesråd OSEN   her
2015/3178 20151110 10.11.2015 Utgående brev Budsjettendring PLO 2016 Roar Leirset OSEN   her
2015/3178 20151028 28.10.2015 Inngående brev LINA - Budsjett 2016 Midtre Namdal Samkommune OSEN   her
2015/3178 20151014 14.10.2015 Inngående brev Budsjett og budsjettinnspill 2016 - Fosen Barneverntjeneste - Fosen barneverntjeneste OSEN   her
2015/3178 20151007 07.10.2015 Inngående brev KS kontingent for 2016 KS OSEN   her
2015/3178 20151007 07.10.2015 Inngående brev Kommunens personalforsikringer - forhåndsvarsel av pris for 2016 KLP OSEN   her
2015/3178 20151007 07.10.2015 Inngående brev Kommunens tingskadeforsikringer - forhåndsvarsel av pris 2016 KLP OSEN   her
2015/3178 20151006 06.10.2015 Inngående brev Budsjett 2016 med budsjettkommentarer Strand skole OSEN   her
2015/3178 20150930 30.09.2015 Inngående brev Budsjett og kommentarer pleie og omsorg 2016 Haugen Tove OSEN   her
2015/3178 20150930 30.09.2015 Inngående brev Korrigering budsjett -ansvar 023 Hagen Tina Osen OSEN   her
2015/3178 20150929 29.09.2015 Inngående brev SV: budsjett 2016 - ansvar 023 Hagen Tina Osen OSEN   her
2015/3178 20151110 10.11.2015 Utgående brev 1633 - Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 Hanne Skjæggestad m.fl. OSEN   her
2015/3178 20150924 24.09.2015 Inngående brev Kommentarer til budsjettforslag Helse Angen Sigrid OSEN   her
2015/3178 20150922 22.09.2015 Inngående brev Revidert - regneark med budsjettall Angen Lovise OSEN   her
2015/3178 20150922 22.09.2015 Inngående brev Budsjettkommentarer - revidert Angen Lovise OSEN   her
2015/3178 20150922 22.09.2015 Inngående brev Budsjettforslag 2016 med kommentarer Angen Lovise OSEN   her
2015/3178 20150922 22.09.2015 Inngående brev Budsjett Helse Angen Sigrid OSEN   her
2015/3178 20150922 22.09.2015 Inngående brev Avtaler/lisenser/kontingenter Angen Lovise OSEN   her
2015/3178 20150917 17.09.2015 Inngående brev Avtaler og lisenser -budsjett 2016 Angen Sigrid OSEN   her
2015/3178 20150911 11.09.2015 Inngående brev Ansatte pleie og omsorg Haugen Tove OSEN   her
2015/3178 20150909 09.09.2015 Inngående brev budsjett og budsjettkommentarer 2016, Strand barnehage Momyr Helga OSEN   her
2015/3178 20150909 09.09.2015 Inngående brev budsjett 2016 ansvar 280 Jakobsen Irene A OSEN   her
2015/3178 20150705 05.07.2015 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2016 og Revidert nasjonalbudsjett 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2015/3178 20150608 08.06.2015 Inngående brev Rundskriv H-9/15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her