eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/60
:
Roar Leirset
:
Avsluttet
:
Osen kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/60 20210520 20.05.2021 Inngående brev Ny kartlegging mai merutgifter korona 2021 Statsforvalteren - Hynne, Sigrid OSEN   her
2020/60 20210428 28.04.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- veileder for bruk av den nasjonalt notifiserte rammeordningen Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/60 20210415 15.04.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20210413 13.04.2021 Inngående brev Ytterligere spørsmål Thomas L. Andersen OSEN   her
2020/60 20210408 08.04.2021 Utgående brev 15 viktige spørsmål angående de juridiske sidene ved vaksinasjons-kampanjen Thomas L. Andersen OSEN   her
2020/60 20210406 06.04.2021 Inngående brev 15 viktige spørsmål angående de juridiske sidene ved vaksinasjons-kampanjen Gmx - Thomas L. Andersen OSEN   her
2020/60 20210331 31.03.2021 Inngående brev Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 Bufetat OSEN   her
2020/60 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding kommunenes merutgifter knyttet til covid-19 for første halvår 2021 Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20210324 24.03.2021 Inngående brev Bruk av hytte i påska Osen Kommune - Leirset Roar OSEN   her
2020/60 20210312 12.03.2021 Inngående brev Kompensasjon for merutgifter knyttet til smittevernstiltak i barnehager og skoler og forventninger til kommuner og fylkeskommuner KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20210522 22.05.2021 Utgående brev Covidvaksinering av brannmannskaper BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/60 20210304 04.03.2021 Inngående brev Covidvaksinering av brannmannskaper BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/60 20210226 26.02.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20210222 22.02.2021 Inngående brev Rundskriv kommunale smitteverntiltak Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/60 20210216 16.02.2021 Inngående brev Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20210211 11.02.2021 Inngående brev Hvordan opprettholde arbeidstidsreglene i koronatiden? Arbeidstilsynet OSEN   her
2020/60 20210202 02.02.2021 Inngående brev Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold (papirløse) Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20210202 02.02.2021 Inngående brev Kommunenes tilsyn med covid-19-forskriften Postmottak KMD OSEN   her
2020/60 20210202 02.02.2021 Utgående brev Streaming av møter i politiske organ Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Inngående brev Rundskriv I-7/2020 - Rundskriv om kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Inngående brev Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smittesituasjonen Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/60 20201216 16.12.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 7 - Om kommunikasjonstiltak i koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine OSEN   her
2020/60 20201211 11.12.2020 Inngående brev Fordeling og anmodning om utbetaling av ekstra skjønnsbevilgning nysaldert budsjett 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Utgående brev Streaming av møter i politiske organer Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/60 20201210 10.12.2020 Inngående brev Kommunale planer for forestående vaksinasjon mot covid-19 – ferdigstillelse innen 18. desember HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20201130 30.11.2020 Inngående brev Skjønnsmidler korona og midler til vedlikehold og rehabilitering. Fylkesmannen - Hynne, Sigrid OSEN   her
2020/60 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler korona Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20201126 26.11.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn Arbeidstilsynet OSEN   her
2020/60 20201125 25.11.2020 Inngående brev Besøksregistrering med QR kode i FosenNamsos Sjø FosenNamsos Sjø OSEN   her
2020/60 20201217 17.12.2020 Utgående brev Utvidet adgang til bruk av fjernmøter i politiske organer - Osen kommune Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/60 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20201117 17.11.2020 Inngående brev Rapport - Kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene Helsetilsynet OSEN   her
2020/60 20201109 09.11.2020 Inngående brev Presisering til arbeidsgivere angående vilkår for unntak fra innreisekarantene for arbeidstakere NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/60 20201106 06.11.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger til Folkehelseinstituttets beredskapsregister for covid-19 FOLKEHELSEINSTITUTTET OSEN   her
2020/60 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 05.11.2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20201117 17.11.2020 Utgående brev Ny kartlegging koronautgifter Hynne, Sigrid OSEN   her
2020/60 20201104 04.11.2020 Inngående brev Oppdaterer veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20201028 28.10.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 28.10.2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20201015 15.10.2020 Inngående brev Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd Utdanningsdirektoratet OSEN   her
2020/60 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kommuner må legge til rette for besøk HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20201009 09.10.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 8. oktober 2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20201001 01.10.2020 Inngående brev Innkjøp av presonlig smittevernutstyr (PVU) i kommuner - tilbake til ordinære ansvarsforhold fra nyttår Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringssteder Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200921 21.09.2020 Inngående brev Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200928 28.09.2020 Utgående brev Kartlegging og svar på spørsmål FMTL Kommuneokonomi OSEN   her
2020/60 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene STATENS HELSETILSYN OSEN   her
2020/60 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kapasitet på hurtigbåt Atb - Harald Storrønning OSEN   her
2020/60 20200625 25.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20200616 16.06.2020 Inngående brev Setersesongen 2020 og Covid 19, informasjon til seterbrukarane FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200615 15.06.2020 Inngående brev Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet Helsedir - Beredskap Hdir OSEN   her
2020/60 20200610 10.06.2020 Inngående brev Beredskapsbrev fra KD og BFD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag OSEN   her
2020/60 20200610 10.06.2020 Inngående brev Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. ved covid-19 Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200610 10.06.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om prøvetransport covid-19 og kartlegging om utvidet testing Helse-NordTrøndelag OSEN   her
2020/60 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat OSEN   her
2020/60 20200515 15.05.2020 Inngående brev Godkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon etter smittevernloven HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! Nfvb OSEN   her
2020/60 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen Norske frisør- og velværebedrifter OSEN   her
2020/60 20200506 06.05.2020 Inngående brev Veterinærtjenester - Regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200506 06.05.2020 Inngående brev Smittevern-veileder / sjekkliste for virksomheter som tilbyr tjenester innen turisme NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/60 20200504 04.05.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil kr 300 000 i tilskudd fra Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2020 til prosjekt tiltak og aktiviteter som følge av koronapandemien for omstillingsområdene i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/60 20200429 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200427 27.04.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200414 14.04.2020 Inngående brev Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200408 08.04.2020 Inngående brev Notat fra AtB, vedr oppstart skoleskyss, Covid-19 Atb - Sissel Hagen OSEN   her
2020/60 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad om forhåndsgodkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/60 20200403 03.04.2020 Inngående brev Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rutiner i forbindelse med midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200401 01.04.2020 Inngående brev Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Folkehelseinstituttet OSEN   her
2020/60 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kartlegging av antall mulige sengeplasser utover dagens sengeplasser i kommunale helseinstitusjoner HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200327 27.03.2020 Inngående brev Endringer i rutetilbudet ifm Covid-19, herunder skoleskyss Atb OSEN   her
2020/60 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2020/60 20200325 25.03.2020 Inngående brev Beredskapstiltak i forbindelse med spredning av Koronaviruset, kommunenes kontinuitetsplanlegging på landbruksområpdet og kommunens ansvar for veterinærvakt - ber om rask tilbakemelding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200323 23.03.2020 Inngående brev Administrasjon av skoleskyss i periode med stengte skoler grunnet Covid-19, herunder økonomisk situasjon og fakturering av egenandel ATB AS OSEN   her
2020/60 20200326 26.03.2020 Utgående brev Osenhælja 2020 Osenhælj-komiteen OSEN   her
2020/60 20200318 18.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200318 18.03.2020 Inngående brev Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon KLP OSEN   her
2020/60 20200316 16.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner m.m. HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200313 13.03.2020 Inngående brev 20/1476-4 Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20200312 12.03.2020 Inngående brev Osenhælja 2020 - ang. koronasmitte og muligheter for gjennomføring Osenhælja 2020 v/Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2020/60 20200312 12.03.2020 Inngående brev RETTELSE - Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20200312 12.03.2020 Inngående brev Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronaviruset Utdanningsdirektoratet OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200131 31.01.2020 Inngående brev Informasjonsmateriell om coronavirus og smittevern FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200123 23.01.2020 Inngående brev Utbrudd av nytt coronavirus i Kina FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her