Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Utarbeide Kulturminneplan i Osen kommune Avs/Mot: Sissel Blix Aaknes m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413048?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Blix Aaknes m.fl. | Journaldato: 07.04.2020 | Journalnr: 1072/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1133 - Fv715 - NordelvSøndre bru (Straumholveien) - Osen kommune - Forarbeid og etterarbeid vedrørende skifting av kulvert - FS Maskin AS Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413328?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 1351/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om forhåndsgodkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon Avs/Mot: NAMSOS KOMMUNE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413333?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSOS KOMMUNE | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 1356/2020 | Avdeling: Helse | Tittel: Vedr. 20-00227-43 - Osen kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 60 til arbeid med kulturminneplan i Osen Avs/Mot: Riksantikvaren http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413321?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 1344/2020 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Informasjon om videre prosess rundt innfrielse av foretaksfondsobligasjon Avs/Mot: TrønderEnergi http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413319?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 1342/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Revidert søknad om utslippstillatelse Avs/Mot: HD Plan & arkitektur AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413330?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HD Plan & arkitektur AS | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 1353/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/1/97 - Utslippssøknad, Torunn Hilstad - foreløpig svar. Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/411553?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 5117/2019 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/1/97 - Foreløpig svar på rammesøknad for bolig. Tiltakshaver - Torunn Hilstad, Trondheim. Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/410716?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 4281/2019 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Tildeling av belastningsfullmakt til budsjettdisponering i 2020 for tilskuddsordninger på landbruk Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413326?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 1349/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1132 - Fv715 - Nordelv Søndre bru ( Straumholveien ) - Osen kommune - Bytte av kulvert - Stengt veg - FS Maskin AS Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413327?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 1350/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Innkalling til representantskapsmøte mandag 27. april 2020 Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413325?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS | Journaldato: 06.04.2020 | Journalnr: 1348/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413307?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 1330/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Kartlegging av innkjøp av helsetjenester Avs/Mot: Bcw-Global - datainnsamling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413306?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bcw-Global - datainnsamling | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 1329/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Kjørebok 2019/20 Avs/Mot: Harald Hanssen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413296?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Hanssen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 1319/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Skogrydding - tillatelse fra naboer Avs/Mot: Jonas Amrud Nilsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413295?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Amrud Nilsen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 1318/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413304?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 1327/2020 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Skatteinngang pr. 31.03.2020 Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413310?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 1333/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Opplæring folkevalgte 19. og 20. november 2015 på Sætervik Avs/Mot: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/344149?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 34136/2015 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413294?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 1317/2020 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Avs/Mot: Brynjar Olden http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413309?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Olden | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 1332/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Ang. mulighet for bygging av WC i tilknytning til naustrekke på Vingsandaunet Avs/Mot: Jo Steinar Løvås http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413289?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Steinar Løvås | Journaldato: 02.04.2020 | Journalnr: 1312/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413287?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.04.2020 | Journalnr: 1310/2020 | Avdeling: Helse | Tittel: Utlysning Bygdatunet Avs/Mot: Osen Kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413292?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune | Journaldato: 02.04.2020 | Journalnr: 1315/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Rutiner i forbindelse med midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien. Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413267?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.04.2020 | Journalnr: 1290/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Skatteinngang pr. 01.04.2020 Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413261?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 01.04.2020 | Journalnr: 1284/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Production radial 132 kV Sørmarkfjellet – Hofstad / Informasjon om arbeidet på helligdager Avs/Mot: Dalekovod - Marko Ivanušić http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413243?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dalekovod - Marko Ivanušić | Journaldato: 01.04.2020 | Journalnr: 1266/2020 | Avdeling: Osen kommune | Tittel: Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413242?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.04.2020 | Journalnr: 1265/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/12/103 - søknad om ferdigattest for hytte og anneks. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl. Avs/Mot: OLDEN BYGGSERVICE AS m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/411374?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDEN BYGGSERVICE AS m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | Journalnr: 4938/2019 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/36/36 - Telemast og teknisk bygg ved Inner Kromsfjellet Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413139?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | Journalnr: 1163/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/12/95 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra boligbebyggelse til fritidsbebyggelse. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl, Steinkjer. Avs/Mot: Wiggo Wodahl http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413255?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiggo Wodahl | Journaldato: 01.04.2020 | Journalnr: 1278/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen |