Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Samhandlingsleder for kommunene innenfor helseområdet Avs/Mot: STEINKJER KOMMUNE m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/419011?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINKJER KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 13.06.2021 | Journalnr: 1983/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Forespørsel om pristilbud Avs/Mot: Frode Opheim m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418442?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Opheim m.fl. | Journaldato: 09.06.2021 | Journalnr: 1416/2021 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Svar: Lokaliteten på Nausttaren Avs/Mot: Nils Johan Edvartsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/409700?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan Edvartsen | Journaldato: 04.06.2021 | Journalnr: 3265/2019 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Avs/Mot: SALONG HÅRFIX AS m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/419008?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALONG HÅRFIX AS m.fl. | Journaldato: 27.05.2021 | Journalnr: 1980/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Vedr. 202117385-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Strand havn - 5020/15/20 - Osen kommune Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/419001?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2021 | Journalnr: 1973/2021 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Skoleruta 2021 - 2022 Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418082?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 26.05.2021 | Journalnr: 1056/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Vedrørende tilbud på salgs-, skjenke og tobakkskontroller 01.01.2021 - 31.12.2024 Avs/Mot: NORDFJELDSKE KONTROLL AS m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415234?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDFJELDSKE KONTROLL AS m.fl. | Journaldato: 26.05.2021 | Journalnr: 3256/2020 | Avdeling: Helse | Tittel: 5020/12/53 - Søknad om tillatelse til tiltak for fasadeendring av fritidsbolig. Tiltakshaver - Ketil Sundnes. Avs/Mot: Ketil Sundnes http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416974?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Sundnes | Journaldato: 26.05.2021 | Journalnr: 4993/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk Avs/Mot: SINTEF Norlab AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418992?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1964/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk Avs/Mot: SINTEF Norlab AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418991?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1963/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Prøvingsrapport - Hopen vannverk Avs/Mot: SINTEF Norlab AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418990?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1962/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk Avs/Mot: SINTEF Norlab AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418989?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1961/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021 - kvittering og kopi Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418987?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1959/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tilsynskvittering for tilsyn 11.05.2021 Avs/Mot: Mattilsynet Region Midt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418999?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet Region Midt | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1971/2021 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Analyseresultater for Storenget Avs/Mot: Tove Marie Hervik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418947?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Marie Hervik | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1919/2021 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Svar på brev ang båtskyss for skoleelever bosatt på Seter Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418904?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1876/2021 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Båtskyss Sandviksberget Setervika kommunikasojn Avs/Mot: Sissel Hagen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/417599?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Hagen | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 575/2021 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Båtskyss Sandviksberget Setervika Avs/Mot: Sissel Hagen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/417598?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Hagen | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 574/2021 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Tilbakemelding etter en hendelse ved Skjærvøy vannverk Avs/Mot: Mattilsynet Region Midt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418996?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet Region Midt | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1968/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: 5020/32/7/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg fritidsbolig. Tiltakshavere - Monica Asp Lyng og Tor Olav Lyng, Namsos. Avs/Mot: Monica Asp Lyng m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418017?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Asp Lyng m.fl. | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 991/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Oversending av matrikkelbrev Avs/Mot: Johannes Alf Hatlegjerde m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/410951?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Alf Hatlegjerde m.fl. | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 4516/2019 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 1633 - Skjervøy vannverk - skade etter lynnedslag -tilleggsopplysninger. Avs/Mot: KLP Skadeforsikring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/351287?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 1756/2016 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: SV: Offentlig / bedrift, Forsikring, Eiendom. Vår ref.: 203298MAG Avs/Mot: 'Post Bygning' http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/349107?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Post Bygning' | Journaldato: 25.05.2021 | Journalnr: 38973/2015 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: SV: Sluttoppgjør vedr. montering av rullegardinsystem Strand skole Avs/Mot: Odd Jørgen Gjelvold http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/366818?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Jørgen Gjelvold | Journaldato: 23.05.2021 | Journalnr: 16845/2016 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: VS: Faktura nr 36974 fra Norsk Sceneteknikk Avs/Mot: Asbjørn Hov http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/356088?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hov | Journaldato: 23.05.2021 | Journalnr: 6361/2016 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: SV: montering av rullegardiner Avs/Mot: 'Asbjørn Hov' http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/351659?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Asbjørn Hov' | Journaldato: 23.05.2021 | Journalnr: 2116/2016 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: montering av rullegardiner Avs/Mot: Asbjørn Hov http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/351607?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hov | Journaldato: 23.05.2021 | Journalnr: 2064/2016 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Avtale om montering av rullegardiner i vindu - Kjells Markiser AS Avs/Mot: 'dagnjaastad@hotmail.com' http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/350209?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'dagnjaastad@hotmail.com' | Journaldato: 23.05.2021 | Journalnr: 689/2016 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Avtalt tidspunkt for montering av rullegardiner - Fosenkraft Avs/Mot: Asbjørn Hov http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/350208?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hov | Journaldato: 23.05.2021 | Journalnr: 688/2016 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Strand skole - størrelse på vinduer/bestilling av rullegardiner. Avs/Mot: Kjells markiser http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/344778?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjells markiser | Journaldato: 23.05.2021 | Journalnr: 34744/2015 | Avdeling: Utvikling og Miljø |