Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Økonomi og handlingsplan for samarbeidsordningene i Fosenregionen - planperioden 2021-2024 Avs/Mot: Fosenregionen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416067?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fosenregionen | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4088/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Signert aksept på tilsagn Osen kommune Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415971?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 3992/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Forespørsel om bidrag til årets TV-aksjon Avs/Mot: Atle Karlsen m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415913?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Karlsen m.fl. | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 3934/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Startlån til videretildeling - låneopptak Avs/Mot: Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415977?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 3998/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Avs/Mot: Jarle Henning Stein http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416075?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Henning Stein | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4096/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 28.10.2020 Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416061?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 28.10.2020 | Journalnr: 4082/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om endret løsning for fakturering av negativt periodisk oppgjør - gjeldende fra 1. november 2020 Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416057?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 28.10.2020 | Journalnr: 4078/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om midlertidig kaiplass ved flytebrygge i Strand havn Avs/Mot: Ove Ragnar Buhaug http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416056?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Ragnar Buhaug | Journaldato: 28.10.2020 | Journalnr: 4077/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Vedrørende dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering og deling av jordbruksareal - Osen 24/3 - klagen frafalles Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416052?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.10.2020 | Journalnr: 4073/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Varslingsrutine styringsrapporter via KS-FIKS - tekniske forhold - gjeldende fra 01.11.2020 Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416063?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 28.10.2020 | Journalnr: 4084/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om tilskudd - drenering Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416053?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2020 | Journalnr: 4074/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Utbetaling fra Havbruksfondet 2020 Avs/Mot: FISKERIDIREKTORATET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416047?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FISKERIDIREKTORATET | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 4068/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021 - foreløpig orientering Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416046?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 4067/2020 | Avdeling: Helse | Tittel: Prøvingsrapport - Storenget vannverk Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416044?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 4065/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Dokumentert opplæring av servicepersonell - skriftlig avtale med kommunen Avs/Mot: NOROPTION AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416038?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOROPTION AS | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 4059/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Støtte til digital hjemmeundervisning - kunngjøring Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416042?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 4063/2020 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Omstillingsprosjekt Osen kommune - Delutbetaling Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416048?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 4069/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tildeling - Startlån Avs/Mot: Husbanken http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416041?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 27.10.2020 | Journalnr: 4062/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Høringsbrev - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416034?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 4055/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Rapportering 2020 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2021 Avs/Mot: Fylkesmannen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416032?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 4053/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett Avs/Mot: Thor G Saether http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416031?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor G Saether | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 4052/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett Avs/Mot: Thor G Saether http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416030?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor G Saether | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 4051/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Vedr. 202033513-5 - Turskiltprosjektet 2015 - Osen kommune - Varsel om inndragning Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416020?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 4041/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett Avs/Mot: Thor Gunther Saether http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415764?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Gunther Saether | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 3785/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Søknad om tilknytning til Seter kommunale vannverk Avs/Mot: Thor Sæther http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415574?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Sæther | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 3596/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416023?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 4044/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: KONSESJONSFRIHET VED AREALOVERFØRING Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415912?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 3933/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Innkalling til eiermøte i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 04.11.2020 Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416022?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 4043/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: 5020/38/4 Vedtak om arealoverføring fra 38/4 til 38/7 Avs/Mot: Ola Ingar Buarø m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415751?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Ingar Buarø m.fl. | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 3772/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/24/3 - Nordmeland gårdshotell - søknad om rammetillatelse Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/416036?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 4057/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø |