Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Oppgradering av utstyr fysikalske og inventar legekontor Avs/Mot: Sigrid T. Angen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/295386?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid T. Angen | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 26929/2014 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SV: gulvbelegg Avs/Mot: 'Leif Øyvind Mjøsund' http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/291295?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Leif Øyvind Mjøsund' | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 23029/2014 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: bestilling av arbeid Avs/Mot: 'leif.mjosund@enes-olsen.no' http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/291294?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'leif.mjosund@enes-olsen.no' | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 23028/2014 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: SV: befaring ved fysioterapilokaler Avs/Mot: 'Frank Hovd' http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/290778?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Frank Hovd' | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 22528/2014 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Forespørsel om oppstart av arbeid Avs/Mot: 'rolf.bjornar.olsen@enes-olsen.no' http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/290774?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'rolf.bjornar.olsen@enes-olsen.no' | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 22524/2014 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 1633/20/29 - Osen Sokn - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til redskapshus. Avs/Mot: Osen Sokn v/Håvard Eian http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/344657?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen Sokn v/Håvard Eian | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 34635/2015 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 1633/20/29 - Tilbygg til redskapshus Osen kirkegård - foreløpig svar. Avs/Mot: Osen sokn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/344469?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen sokn | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 34448/2015 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Tilbud på befaring ras Avs/Mot: Hagen, Sverre http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418807?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagen, Sverre | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 1779/2021 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/24/13 - Foreløpig svar fra Fylkesmannen i Trøndelag ved oppføring av mur langs bekk. Avs/Mot: Joar Olav Olsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415062?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Olav Olsen | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 3084/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Utsettelse av frist for gjennomføring av prosjekt Avs/Mot: Stig Joar Stein http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/363090?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Joar Stein | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 13228/2016 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Utbetalinger fra Osen kommunes næringsfond (2015/5249, 2016/2582, 2016/2585, 2016/5262) Avs/Mot: Rune Sæther (post@seterbrygge.no) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/393975?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Sæther (post@seterbrygge.no) | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 43341/2016 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Strategisk næringsplan for Fosen 2016 - 2020 Avs/Mot: Fosen Regionråd v/Torunn Bakken http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/393990?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen Regionråd v/Torunn Bakken | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 43355/2016 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: 5020/15/34 - Kystplan - Søknad om utfylling i sjø. Tiltakshaver - Hepsø Eiendom AS. Avs/Mot: Kystplan AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418809?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kystplan AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 1781/2021 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/16/5 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av nytt uthus. Avs/Mot: Lena Røstad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418909?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Røstad | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 1881/2021 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Seter Brygge AS - Innvendig oppussing for utleie modulbygg Avs/Mot: Seter Brygge AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/367463?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seter Brygge AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 17468/2016 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Nordmeland - Inngjerding av utmarksbeite Avs/Mot: Nordmeland v/Jørn Nordmeland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/367484?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordmeland v/Jørn Nordmeland | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 17488/2016 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Egil Aune Entreprenør AS - Oppføring av lagerhall Avs/Mot: Egil Aune Entreprenør AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/367487?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Aune Entreprenør AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 17491/2016 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Strandplast AS - Tilskudd til oppgradering av sorteringsbord Avs/Mot: Strandplast AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/386039?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strandplast AS | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 35548/2016 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Einar Høvik - Service-bedrift for havbruksnæringen Avs/Mot: Einar Høvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/341033?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Høvik | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 31088/2015 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Innvilget tilskudd til profilering/markedsføring Avs/Mot: Galleri Den Blå Katt DA http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/338860?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galleri Den Blå Katt DA | Journaldato: 03.12.2021 | Journalnr: 28962/2015 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Entreprenørgaranti - Roan Maskin As - Osen Kommune - Hovedkloakk ved "Nordkapp" Avs/Mot: ÅFJORD SPAREBANK http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/411828?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅFJORD SPAREBANK | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 5392/2019 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: enhetspriser på tilleggsfaktura Avs/Mot: (roanmask@online.no) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/297252?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: (roanmask@online.no) | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 28740/2014 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Oversending av matrikkelbrev Avs/Mot: Jørn Nordmeland m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418995?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Nordmeland m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 1967/2021 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Oversending av matrikkelbrev Avs/Mot: Kirsten Storvoll http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/414005?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Storvoll | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 2028/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Tore Stein m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413623?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Stein m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 1646/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Vedrørende søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan for relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418606?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 1578/2021 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Flyttemelding Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/419071?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 2043/2021 | Avdeling: Strand barne- og ungdomsskole | Tittel: Stilling som Driftsoperatør/vaktmester besatt Avs/Mot: Arill Bele m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/415298?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arill Bele m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 3320/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Avs/Mot: Terje Rødøy http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418846?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Rødøy | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 1818/2021 | Avdeling: Helse | Tittel: Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt Avs/Mot: Brit Karin Andersson http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/418636?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Karin Andersson | Journaldato: 30.11.2021 | Journalnr: 1608/2021 | Avdeling: Helse |