Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Bjarne Hestmo m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/419113?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne Hestmo m.fl. | Journaldato: 03.05.2022 | Journalnr: 26/2022 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 27 bnr. 29. Avs/Mot: Venke Røsten Engan http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/293860?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Venke Røsten Engan | Journaldato: 12.04.2022 | Journalnr: 25457/2014 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Endring av møtedato - møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune Avs/Mot: Dag Aune m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/387067?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Aune m.fl. | Journaldato: 08.03.2022 | Journalnr: 36557/2016 | Avdeling: Osen kommune | Tittel: Innbydelse til møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune Avs/Mot: Dag Aune m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/386048?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Aune m.fl. | Journaldato: 08.03.2022 | Journalnr: 35557/2016 | Avdeling: Osen kommune | Tittel: Godkjenning av vald/endring av vald - utvidelse på Ramsøya Avs/Mot: Martha Mostervik m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/324644?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martha Mostervik m.fl. | Journaldato: 08.03.2022 | Journalnr: 15188/2015 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Invitasjon til informasjonsmøte om ekstern skolevurdering i uke 16 Avs/Mot: Foresatte ved Seter skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/361778?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foresatte ved Seter skole | Journaldato: 08.03.2022 | Journalnr: 11953/2016 | Avdeling: Seter skole og barnehage | Tittel: Referat fra møte i SU i Seter barnehage/SFO Avs/Mot: Medlemmer i Samarbeidsutvalget http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/290195?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Medlemmer i Samarbeidsutvalget | Journaldato: 08.03.2022 | Journalnr: 21963/2014 | Avdeling: Seter skole og barnehage | Tittel: Egenmeldingsskjema brann 2020 Seter skole Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/413905?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 08.03.2022 | Journalnr: 1928/2020 | Avdeling: Seter skole og barnehage | Tittel: Tilbakemelding på tilsynsrapport Seter skole og barnehage Avs/Mot: Brannvesenet Midt IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/406869?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brannvesenet Midt IKS | Journaldato: 08.03.2022 | Journalnr: 444/2019 | Avdeling: Seter skole og barnehage |