Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Uriktig opplysning fra kommunen i forhandlingsmøte den 13. dm. Avs/Mot: Brynjar Strand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412656?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Strand | Journaldato: 24.02.2020 | Journalnr: 680/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Invitasjon til forhandlingsmøte Avs/Mot: Brynjar Norvald Strand m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412232?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brynjar Norvald Strand m.fl. | Journaldato: 24.02.2020 | Journalnr: 257/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Foreløpig svar på e-post vedr. utleiebolig i Husvikveien 15 Avs/Mot: Live - ellen buhaug http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/410588?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Live - ellen buhaug | Journaldato: 24.02.2020 | Journalnr: 4153/2019 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Avs/Mot: Brit Elin Aas http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412659?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit Elin Aas | Journaldato: 24.02.2020 | Journalnr: 683/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Avs/Mot: Brit Elin Aas http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412658?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit Elin Aas | Journaldato: 24.02.2020 | Journalnr: 682/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Prøvingsrapport - Storenget vannverk Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412655?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 679/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 13.02.20 Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412654?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 678/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412639?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 663/2020 | Avdeling: Osen kommune | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak Avs/Mot: Are Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412648?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Osen | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 672/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Klage på avslag på søknad om tillatelser til skadefelling av to jerver på Fosen - vedtaket opprettholdes Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412629?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 653/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Orientering om landsomfattende tilsyn med tvang i kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412623?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 647/2020 | Avdeling: Helse | Tittel: Høring angående MOWI Norway as- søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Avs/Mot: Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412620?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 644/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Behandling av klage - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av en ubebygd parsell fra eiendommen Seter - Osen 1/1 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412618?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 642/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til utlegging av flytebrygge Skjervøyvågen 37/4 Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412621?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 645/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus 5020/36/17 Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412622?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 646/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020 - Mowi Norway AS - søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen - høring. Avs/Mot: Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412437?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 462/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020 - Mowi Norway AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412431?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 456/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus Avs/Mot: Aino Holst Oksdøl http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412595?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aino Holst Oksdøl | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 620/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412441?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 466/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Innvilget søknad om lossing fra helikopter Avs/Mot: Hagen, Greta m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412601?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagen, Greta m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 626/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Høring på Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412625?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 649/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Innsyn reisetid grunnskole Avs/Mot: Nrk - Fredrik Kampevoll http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412606?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Fredrik Kampevoll | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 631/2020 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: 5020/12/132 - tinglyst skjøte Avs/Mot: Rolf Kåre Jensen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412614?SourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Kåre Jensen | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 639/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412615?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 640/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Johan Bade Kvernland Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412610?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 635/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Osen kommune Avs/Mot: SKATTEETATEN http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412600?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 17.02.2020 | Journalnr: 625/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Situasjonskart Avs/Mot: Torbjørn Helgemo http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412593?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Helgemo | Journaldato: 17.02.2020 | Journalnr: 618/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412598?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 17.02.2020 | Journalnr: 623/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Elgsjøen naturreservat - tillatelse til landing med helikopter - Osen fjellstyre Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412596?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.02.2020 | Journalnr: 621/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø | Tittel: Innkalling til møter - forhåndshøring om nye regler for fiske etter laks og sjøørret i perioden 2021 - 2025 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/DocumentDetails/412605?SourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.02.2020 | Journalnr: 630/2020 | Avdeling: Utvikling og Miljø |