Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no Informasjon til kommunene - tilskudd 2020 - lindrende behandling og omsorg ved livets slutt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412423?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 448/2020 | Helse Møtereferat fra styringsgruppemøtet Nord-Fosen vannområde 17.12.19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412189?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 214/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak - Godkjenning av søknad om å arbeide innenfor restriksjonsperiod - nettilkytning av Sørmarkfjellet vindkraftverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412781?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Johanne Kråkenes | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 805/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak - Godkjenning av søknad om mindre justeringer av arealbruksgrense - Sørmarkfjellet vindkraftverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412589?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 614/2020 | Sentraladministrasjonen Production radial 132 kV Sørmarkfjellet – Hofstad / Informasjon om arbeidet på helligdager http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413243?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dalekovod - Marko Ivanušić | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1266/2020 | Osen kommune Rapportering 2019 på tildelt kompetanse og innovasjonstilskudd - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413117?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1141/2020 | Helse Gratis skolesekker til elever som starter i 1. trinn høsten 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412481?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 506/2020 | Oppvekst og kultur Vedtak - Godkjenning av søknad om transport av gravemaskin i elv - nettilkytning av Sørmarkfjellet vindkraftverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413074?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1098/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak - Lukking av avvik - Godkjenning av sidetak - Sørmarkfjellet vindkraftverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412850?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Johanne Kråkenes | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 874/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak - Godkjenning av etablering av radiolinjemast og midlertidige vindmålemaster - Sørmarkfjellet vindkraftverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412782?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 806/2020 | Sentraladministrasjonen Test mail ut - Webinar KF Delegeringsreglement 30. januar http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412257?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Postmottak Osen kommune | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 282/2020 | Sentraladministrasjonen Høring om søknad om etablering av vindmålemast og radiolinjemast ved Sørmarksfjellet vindkraftverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412127?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 152/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak av endringer i selskapsavtale Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406331?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 6285/2018 | Sentraladministrasjonen Uriktig opplysning fra kommunen i forhandlingsmøte den 13. dm. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412656?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Strand | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 680/2020 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til forhandlingsmøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412232?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brynjar Norvald Strand m.fl. | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 257/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på kommunens REVIDERT TILBUD OM KJØP AV AREAL TILKNYTTET REGULERING AV STRAND HAVN http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412228?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Strand | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 253/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på nytt tilbud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412213?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege S Strand-Albertsen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 238/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på tilbud om kjøp av areal http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412136?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Susann Strand | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 161/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på tilbud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412029?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Strand | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 54/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på tilbud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411747?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brynjar Strand | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 5311/2019 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413287?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1310/2020 | Helse Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413018?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1042/2020 | Oppvekst og kultur Hvor mange skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021? - videresending av brev fra Fylkesmannen i Troms -og Finnmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412895?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 919/2020 | Oppvekst og kultur Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412912?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 936/2020 | Oppvekst og kultur Tolkningsuttalelse - Gjennomføring av plassering etter barnevernloven § 4-24 etter fylte 18 år http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412715?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 739/2020 | Helse Invitasjon til samling - "landhandleri" - jordvern og tema fra jord- og konsesjonsloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412771?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 795/2020 | Utvikling og Miljø Påminning med frist 01.03.2020: Invitasjon til regional brukersamling - Kystverket Midt-Norge http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412663?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 687/2020 | Sentraladministrasjonen Informasjon - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver -tilskudd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412346?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 371/2020 | Helse Invitasjon til regional brukersamling - Kystverket Midt-Norge http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412344?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 369/2020 | Sentraladministrasjonen Ber om rapportering - tilskudd 2019 - kap 765 post 60 - psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412338?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 363/2020 | Helse Informasjon til leverandører http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412324?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Orkland kommune | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 349/2020 | Sentraladministrasjonen Informasjon til kommune - tilskudd 2020 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412323?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 348/2020 | Helse Søknad om forhåndsgodkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413333?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSOS KOMMUNE | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1356/2020 | Helse Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413307?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1330/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet tilslutningserklæring Vina http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413173?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høylandet kommune | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1197/2020 | Helse VINA-samarbeidet og Hepro AS fagdag arrangeres 2 april 2020 Rock City Namsos http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412482?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hoylandet Kommune - Kjell Øivind Arntzen | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 507/2020 | Helse Rutiner i forbindelse med midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413267?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1290/2020 | Utvikling og Miljø Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412510?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 535/2020 | Utvikling og Miljø Invitasjon til VINA-konferanse 01.-02. april 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412298?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINA | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 323/2020 | Helse Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413242?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1265/2020 | Utvikling og Miljø Rapportering på tilskudd til Hesedirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412435?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 460/2020 | Helse Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413194?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1218/2020 | Sentraladministrasjonen Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413186?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1210/2020 | Sentraladministrasjonen Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413185?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1209/2020 | Sentraladministrasjonen Vedrørende kontaktinformasjon listekandidater http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409344?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Einar Høvik m.fl. | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 2909/2019 | Sentraladministrasjonen Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413304?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1327/2020 | Oppvekst og kultur Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413184?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1208/2020 | Sentraladministrasjonen Oppdatert veiliste fra Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410215?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTL VEG REGION MIDT-4504 m.fl. | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 3780/2019 | Utvikling og Miljø Referat fra møte i kontrollutvalget 2. des 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412398?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 423/2020 | Sentraladministrasjonen Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413183?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1207/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 03.02.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412434?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 459/2020 | Oppvekst og kultur Valgstyrets godkjenning av listeforslag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408444?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Kristin Lothe m.fl. | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 2009/2019 | Sentraladministrasjonen Kartlegging av antall mulige sengeplasser utover dagens sengeplasser i kommunale helseinstitusjoner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413175?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1199/2020 | Helse Endringer i rutetilbudet ifm Covid-19, herunder skoleskyss http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413159?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atb | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1183/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413102?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1126/2020 | Oppvekst og kultur 1633 - Vegliste for fylkes- og kommunale veger- revisjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407752?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1317/2019 | Utvikling og Miljø Fremsending av sluttbehandling - selskapskontroll MNA, fra Osen kontrollutvalg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410449?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA m.fl. | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 4014/2019 | Sentraladministrasjonen Påminnelse - avlesning av vannmåler for 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412231?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUTO'N AS m.fl. | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 256/2020 | Utvikling og Miljø Delegasjonsreglement for Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410460?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 4025/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbudsåpning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412977?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvill Flo (NO | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1001/2020 | Sentraladministrasjonen Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413119?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1143/2020 | Sentraladministrasjonen Tilsynsrapport 420 kV Namsos - Åfjord, 27.8.2019 og 9.10.2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413019?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1043/2020 | Sentraladministrasjonen Kopi av levert søknad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412958?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 982/2020 | Oppvekst og kultur Vegliste april 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407748?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1313/2019 | Utvikling og Miljø Regnskap og årsmelding 2017 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402943?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Brattgjerd m.fl. | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 2899/2018 | Sentraladministrasjonen Vedrørende søknad om fritak - Seter krets http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407874?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solvår Anita Johansen | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 1439/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbudsåpning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412974?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Proneo m.fl. | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 998/2020 | Sentraladministrasjonen Beredskapstiltak i forbindelse med spredning av Koronaviruset, kommunenes kontinuitetsplanlegging på landbruksområpdet og kommunens ansvar for veterinærvakt - ber om rask tilbakemelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413114?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1138/2020 | Utvikling og Miljø Vedrørende ny styrer ved Nord-Fosen Bygdeservice/Kaffekosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405541?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NOKAS AS | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 5497/2018 | Helse Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412460?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 485/2020 | Oppvekst og kultur Endring til kjønnsnøytral tittel på administrasjonssjef http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408134?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 1699/2019 | Sentraladministrasjonen Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413097?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1121/2020 | Sentraladministrasjonen Erklæring om ansvarsrett - Rørlegger Frits Rikardsen AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412919?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Dahl Johansen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 943/2020 | Utvikling og Miljø Tilbudsbrev - "Prosjektledelse for gjennomføring av strategi- og forankringsfasen for Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412882?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRONEO AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 906/2020 | Sentraladministrasjonen Administrasjon av skoleskyss i periode med stengte skoler grunnet Covid-19, herunder økonomisk situasjon og fakturering av egenandel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413096?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1120/2020 | Oppvekst og kultur Manglende skjemaer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412907?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Dahl Johansen | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 931/2020 | Utvikling og Miljø Oversendelse av årsrapporter for Bjugn, Ørland og Nye Ørlands eldreråd 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412467?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørland kommune | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 492/2020 | Oppvekst og kultur 5020/38/14 - Foreløpig svar på byggesøknad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412852?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Kvaløy m.fl. | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 876/2020 | Utvikling og Miljø Stiftelsesmøte Fagnettverk Offentlig Anskaffelse Trøndelag (FOAT) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412396?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 421/2020 | Osen kommune Statlig støtte til nærbutikk i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411977?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kompetansesenter for distriktsutvikling KDU | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 2/2020 | Sentraladministrasjonen Osenhælja 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413051?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osenhælj-komiteen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1075/2020 | Sentraladministrasjonen 15/549-11 - Rapportering - Tilskudd til Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - Eldre for andre - Statsb. 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412932?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 956/2020 | Oppvekst og kultur Aksept av tilsagn fra Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412790?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 814/2020 | Sentraladministrasjonen Behandling av klage - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av en ubebygd parsell fra eiendommen Seter - Osen 1/1 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412618?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 642/2020 | Sentraladministrasjonen Ang. byggesøknad gnr 38 bnr 14 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412556?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Kvaløy m.fl. | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 581/2020 | Utvikling og Miljø Bekreftelse - Matkroken Sætervik 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410286?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunhild Angen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 3851/2019 | Utvikling og Miljø Aksept av vilkår ref. 15/549 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407846?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'postmottak@helsedir.no' | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1411/2019 | Oppvekst og kultur Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - renseanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413084?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1108/2020 | Utvikling og Miljø Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413034?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1058/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/38/14 - Torstein Dahl Johansen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny fritidsbolig og ombygging av uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412121?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Dahl Johansen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 146/2020 | Sentraladministrasjonen Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil 175000 i tilskudd fra Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412789?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 813/2020 | Sentraladministrasjonen Samordnet oversikt over risikoanlyser og beredskaps- og kriseplaner - St. Olavs http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412221?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ST. OLAVS HOSPITAL HF | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 246/2020 | Osen kommune Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412072?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 97/2020 | Sentraladministrasjonen Aksept av vilkår http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407845?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1410/2019 | Oppvekst og kultur Utkast til prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - renseanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413083?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1107/2020 | Utvikling og Miljø Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413008?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1032/2020 | Sentraladministrasjonen Eiendomsskatt 2019 - kommentarer til sakkkyndig nemnds innstilling til klagenemnda http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412861?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATNETT SF | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 885/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om midler til mobiliserings- og innspillprosjekt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412788?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning.no | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 812/2020 | Sentraladministrasjonen Ressursplan 2020 - Redningsselskapet Trøndelag, Møre og Romsdal http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412198?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 223/2020 | Osen kommune Tilbudsinnbydelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412720?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Essensi AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 744/2020 | Sentraladministrasjonen Kryssingssøknad Osen Kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413110?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tronderenergi - Odd Arne Haugen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1134/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413063?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1087/2020 | Utvikling og Miljø Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412998?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1022/2020 | Sentraladministrasjonen Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412662?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 686/2020 | Utvikling og Miljø Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412600?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 625/2020 | Sentraladministrasjonen Justering av satser - vederlag kommunale kaier http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411921?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Robert Solvåg m.fl. | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 5485/2019 | Sentraladministrasjonen Vedrørende strømabonnement http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410235?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Colin Myhre Eiffe | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 3800/2019 | Helse Vedtak om utsatt frist for iverksettelse av konsesjonsvilkår i Setranvassdraget - klagesak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413204?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olje- og energidepartementet | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 1227/2020 | Utvikling og Miljø Tilbudsinnbydelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412719?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Proneo AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 743/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/14/247 - Søknad om ferdigattest for bygg G. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412888?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 912/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413062?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1086/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412774?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud og Olav Gutvik | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 798/2020 | Utvikling og Miljø Utlysning av midler til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412417?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 442/2020 | Utvikling og Miljø Skatteinngang pr 31.12.2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412091?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 116/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbudsinnbydelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412718?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: PWC | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 742/2020 | Sentraladministrasjonen Søknadsskjema kryssing av vei http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413108?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Lillebergen Morten | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1132/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport Hopen vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413061?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1085/2020 | Utvikling og Miljø Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner m.m. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412993?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1017/2020 | Sentraladministrasjonen Marinarkeologisk uttalelse til søknad om utlegging av flytebrygge, gnr 37 bnr 4, Skjervøyvågen, Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412972?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 996/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412827?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 851/2020 | Utvikling og Miljø Ny grunneiendom ført i matrikkelen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409509?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein O Brattgjerd | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 3074/2019 | Utvikling og Miljø Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412639?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 663/2020 | Osen kommune Endelige satser for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er fastsatt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412274?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 299/2020 | Utvikling og Miljø Museet Midt IKS saksframlegg om revidert selskapsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411626?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUSEET MIDT IKS m.fl. | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 5190/2019 | Sentraladministrasjonen Forslag til forskrift folkevalgtes godtgjøring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412130?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Kristin Lothe m.fl. | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 155/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om leie av kommunal bolig - foreløpig svar http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406505?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiffe, Fredrik Colin Myhre | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 83/2019 | Helse Søknadsskjema kryssing av vei http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413107?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tronderenergi - Odd Arne Haugen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1131/2020 | Utvikling og Miljø 5020/14/247 - Søknad om midlertidig brukstillatelse for bygg G ved Sandviksberget Panorama. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412723?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 747/2020 | Utvikling og Miljø Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413094?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Padma Khaitu | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1118/2020 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport Seter vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413060?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1084/2020 | Utvikling og Miljø Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412992?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1016/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetaling av tilskudd - Nettverk Lavutslipp Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412985?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1009/2020 | Sentraladministrasjonen Tilsagn om tilskudd til mobiliserings- og innspillsprosjekt Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412680?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 704/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411902?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen kontrollutvalgssekreteriat IKS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 5466/2019 | Sentraladministrasjonen Retur av signerte avtaler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411321?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namsos kommune | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 4885/2019 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte i hovedutvalget og aktivitetsstyret 04.02.2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412377?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hovedutvalget og aktivitetsstyret | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 402/2020 | Oppvekst og kultur Årsrapport Osen Kommune 2019 - Nokas http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412318?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nokas | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 343/2020 | Helse Mobiliserings- og innspillsprosjekt - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412413?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNOVASJON NORGE m.fl. | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 438/2020 | Sentraladministrasjonen 5020 - Forespørsel om pristilbud på gravearbeider vedr. El- ladepunkt, Osen kommune. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413023?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Nilsen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1047/2020 | Utvikling og Miljø Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413093?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jamila Karita Høvik | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1117/2020 | Sentraladministrasjonen 20/1476-4 Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412984?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1008/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplan - utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen - MOWI NORWAY AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412820?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 844/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412780?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 804/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om midlertidig brukstillatelse - bygg G http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412687?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 711/2020 | Utvikling og Miljø Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408541?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein O Brattgjerd m.fl. | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 2106/2019 | Utvikling og Miljø Høringsuttalelse - Forslag til revidert samarbeidsavtale og retningslinjer mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412562?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord-Trøndelag | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 587/2020 | Helse Justering av satser for egenbetaling innen Helse og Omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411621?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorun Haugan m.fl. | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 5185/2019 | Sentraladministrasjonen Delegert vedtak ang bruk av Disposisjonsfond http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411215?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 4780/2019 | Oppvekst og kultur Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412295?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 320/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/103 - søknad om ferdigattest for hytte og anneks. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411374?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDEN BYGGSERVICE AS m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 4938/2019 | Utvikling og Miljø Vedrørende leie av hybel på Ungdommens Hus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406957?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Colin Myhre Eiffe | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 532/2019 | Helse 5020 - Forespørsel om pristilbud på gravearbeider vedr. El- ladepunkt, Osen kommune. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413022?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Aune Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1046/2020 | Utvikling og Miljø 5020/14/247 - Jonark AS, Namsos - Søknad om endring av gitt tillatelse / tillatelse til oppføring av løfteplattform ved Sandviksberget Panorama, bygg G. Tiltakshaver- Spar-Bygg AS, Steinkjer. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411525?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPAR-BYGG AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 5089/2019 | Utvikling og Miljø Klage på melding om vedtak vedr. søknad om fradeling av nausttomt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413075?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Anders Saltnes | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1099/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om bevilling til salg av alkohol (under 4,76 prosent) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413017?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matkroken Sætervik | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1041/2020 | Helse Søknad på ferievikariat ved pleie- og omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413002?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fidan Maamo | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1026/2020 | Sentraladministrasjonen Osenhælja 2020 - ang. koronasmitte og muligheter for gjennomføring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412976?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osenhælja 2020 v/Kjell Petter Hestmo | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1000/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Rorbuer Vingsand - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412931?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 955/2020 | Sentraladministrasjonen Anbud hovedplan for vannforsyning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412792?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 816/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412655?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 679/2020 | Utvikling og Miljø Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til utlegging av flytebrygge Skjervøyvågen 37/4 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412621?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 645/2020 | Utvikling og Miljø Informasjon til viltforvaltninga i kommunene i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412424?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 449/2020 | Utvikling og Miljø Klima- og Energiplan for Osen kommune 2020 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410457?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 4022/2019 | Sentraladministrasjonen Sørgjerd Sameie er opprettet i matrikkelen og grunnboken http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412122?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peder Lidvard Brattgjerd m.fl. | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 147/2020 | Utvikling og Miljø Vedr. 20-00227-43 - Osen kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 60 til arbeid med kulturminneplan i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413321?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1344/2020 | Oppvekst og kultur Uttalelse til høring - forslag til forskrift om nedgravde oljetanker - Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413111?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1135/2020 | Utvikling og Miljø Klage - Melding om vedtak vedrørende søknad om fradeling av nausttomt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413010?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid J S Saltnes | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1034/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om skjenkebevilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413016?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaffekroken/matkroken Sætervik | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1040/2020 | Helse RETTELSE - Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412969?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 993/2020 | Helse Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412960?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne K Strand Sørgjerd | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 984/2020 | Sentraladministrasjonen Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan Rorbuer Vingsand i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412923?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 947/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus - Osen 36/17 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412836?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 860/2020 | Utvikling og Miljø Revidert (28.01.2020) Forespørsel om rådgivertjenester - Hovedplan for vannforsyning i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412787?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv.ing. Tobias Dahle AS | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 811/2020 | Utvikling og Miljø Tillatelse - behov for massedeponi v/ Hopenfjorden. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412767?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Elisabeth Osen Rånes | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 791/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om deling av eiendom 35/5 - Jostein Brattgjerd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406120?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein O Brattgjerd m.fl. | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 6074/2018 | Sentraladministrasjonen Høring angående MOWI Norway as- søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412620?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 644/2020 | Utvikling og Miljø Program for FDV-årsmøte 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412517?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 542/2020 | Utvikling og Miljø Justering av husleiesatser for kommunale boliger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411618?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorun Haugan m.fl. | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 5182/2019 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412361?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 386/2020 | Utvikling og Miljø Henvendelse om avtaleinngåelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411665?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Claes Gøran Sellæg | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 5229/2019 | Helse TrønderEnergi - fullmakt til generalforsamling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411009?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS m.fl. | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 4574/2019 | Sentraladministrasjonen Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412115?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 140/2020 | Utvikling og Miljø Informasjon om videre prosess rundt innfrielse av foretaksfondsobligasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413319?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1342/2020 | Sentraladministrasjonen Revidert søknad om utslippstillatelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413330?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HD Plan & arkitektur AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1353/2020 | Utvikling og Miljø Forslag til tema for kulturminneplan Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413201?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Museetmidt - Stine Bjørntvedt | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 1224/2020 | Oppvekst og kultur Justering av situasjonskart http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413100?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Buarø | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1124/2020 | Utvikling og Miljø Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker, Osen kommune, Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413070?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1094/2020 | Utvikling og Miljø Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412987?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1011/2020 | Sentraladministrasjonen Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412964?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 988/2020 | Helse Søknad om skjenke- og serveringsbevilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412942?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SETER BRYGGE AS | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 966/2020 | Helse Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412900?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Muhamad Kilany | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 924/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412826?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 850/2020 | Utvikling og Miljø Vurdering tilbud anbudskonkurranse: "Hovedplan for vannforsyning i Osen kommune - Forespørsel om rådgivertjenester" http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412724?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Ing Tobias Dahle as m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 748/2020 | Utvikling og Miljø Vedr. 20-38003-3 - Statens vegvesens uttalelse til oppstart av planarbeid "Rorbuer Vingsand", gnr. 12 bnr. 88 i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412785?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 809/2020 | Sentraladministrasjonen Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus 5020/36/17 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412622?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 646/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - Mowi Norway AS - søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen - høring. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412437?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 462/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/132 - tinglyst skjøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412614?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Kåre Jensen | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 639/2020 | Utvikling og Miljø Invitasjon til dialogmøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412478?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 503/2020 | Helse Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412272?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 297/2020 | Utvikling og Miljø Avtaleinngåelse Namdal rehabilitering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411628?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMDAL REHABILITERING IKS m.fl. | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 5192/2019 | Sentraladministrasjonen Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412220?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 245/2020 | Utvikling og Miljø Uttalelse til plan for nydyrking - Johan Kvernland - Osen 31/1 - 31/5 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412188?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 213/2020 | Utvikling og Miljø Tinglysing av Sørgjerd Jordsameie - 36/36 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411987?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 12/2020 | Utvikling og Miljø Festeavgift for 2018 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406094?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: GARNSERVICE AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 6048/2018 | Sentraladministrasjonen Utarbeide Kulturminneplan i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413048?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Blix Aaknes m.fl. | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 1072/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/1/97 - Utslippssøknad, Torunn Hilstad - foreløpig svar. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411553?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 5117/2019 | Utvikling og Miljø Vedrørende hybel nr. 6 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406716?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Colin Myhre Eiffe | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 291/2019 | Helse Bekreftelse på mottatt tiltredelseserklæring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413212?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tronderenergi | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 1235/2020 | Sentraladministrasjonen Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg ved inner kromsfjellet 36/36 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413163?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1187/2020 | Utvikling og Miljø Forslag om høring på forslag til forskrift om nedgravde oljetanker http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413039?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Robert Solvåg m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1063/2020 | Sentraladministrasjonen Tilstandsrapport barnehage i Osen 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411613?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Blix Aaknes m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5177/2019 | Sentraladministrasjonen 5020 -36/6 -Søknad til fradeling av nausttomt - Solfrid og Hans Saltnes http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412573?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Anders Saltnes m.fl. | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 598/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring av redskapshus til verksted ved Brattgjerd - Osen 35/5 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413032?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1056/2020 | Utvikling og Miljø Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412970?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 994/2020 | Sentraladministrasjonen Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412909?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 933/2020 | Helse Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412894?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Holand | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 918/2020 | Sentraladministrasjonen Skolerute for skolene i Osen 2020 - 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412405?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATB m.fl. | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 430/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak om oppheving av meldeplikt for kystgranskoglokaliteter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412830?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 854/2020 | Utvikling og Miljø 5020/14/246 - Ferdigattest - leilighet H0101 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407340?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 911/2019 | Utvikling og Miljø Vurdering tilbud anbudskonkurranse: "Hovedplan for vannforsyning i Osen kommune - Forespørsel om rådgivertjenester" http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412722?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Ing Tobias Dahle as m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 746/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om skjenkebevilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412777?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KaffeKosen | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 801/2020 | Helse 5020 - Mowi Norway AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412431?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 456/2020 | Utvikling og Miljø 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412598?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 623/2020 | Utvikling og Miljø Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412588?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 613/2020 | Utvikling og Miljø Uttalelse til varsel om oppstart av regulering Rorbuer Vingsand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412523?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 548/2020 | Sentraladministrasjonen Signert medievalgavtale 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412393?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Biblioteksentralen | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 418/2020 | Oppvekst og kultur Uttalelse til plan for nydyrking - Jarle Henning Stein - Osen 32/8 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412238?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 263/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412219?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 244/2020 | Utvikling og Miljø Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom - Osen 12/88 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412165?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 190/2020 | Utvikling og Miljø Fellingsrapport rådyr 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412106?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen planområde | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 131/2020 | Utvikling og Miljø Osen kommune – adressenavnet Skarvåsen – tilråding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412031?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 56/2020 | Utvikling og Miljø Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 31/5 og 31/1, Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412007?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 32/2020 | Utvikling og Miljø Festeavgift for 2018 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406093?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅSEGG SAG AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 6047/2018 | Sentraladministrasjonen Kjørebok 2019/20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413296?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Hanssen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1319/2020 | Utvikling og Miljø 5020/36/36 - Telemast og teknisk bygg ved Inner Kromsfjellet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413139?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1163/2020 | Utvikling og Miljø Signert tiltredelseserklæring og vedtak i kommunestyret, Osen kommune 29.januar 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412394?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Skeidsvoll Moe | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 419/2020 | Ordfører Status trygghetsalarmer i kommunen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411563?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELENOR NORGE AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5127/2019 | Helse Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410954?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Steinar Løvås m.fl. | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 4519/2019 | Utvikling og Miljø Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413160?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1184/2020 | Utvikling og Miljø Tilstandsrapport for skolene i Osen 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411615?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Blix Aaknes m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5179/2019 | Sentraladministrasjonen Stimuleringstilskudd 2019 - Veterinærvakt Åfjord http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408183?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅFJORD VETERINÆRKLINIKK AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1748/2019 | Utvikling og Miljø Tilstandsrapport for skolene i Osen 2018 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408110?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Blix Aaknes m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1675/2019 | Sentraladministrasjonen Vertskommuneavtale for NAV Nord-Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408127?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1692/2019 | Sentraladministrasjonen Jordleiepriser 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412959?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 983/2020 | Utvikling og Miljø Pristilbud elektroinstallasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412940?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Noretk Elektro AS | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 964/2020 | Utvikling og Miljø Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412901?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 925/2020 | Helse Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412893?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bartlomiej Mackiewicz | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 917/2020 | Sentraladministrasjonen RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412847?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 871/2020 | Sentraladministrasjonen 1633/14/246 - Midlertidig brukstillatelse leilighet H0202 bygg F. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407611?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1176/2019 | Utvikling og Miljø 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412595?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aino Holst Oksdøl | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 620/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/132 - Tinglysing av skjøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412461?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK - Tinglysingen | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 486/2020 | Utvikling og Miljø Kopi av levert søknad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412546?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 571/2020 | Sentraladministrasjonen Varsel om oppstart "Rorbuer Vingsand" http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412503?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HD Plan & Arkitektur AS | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 528/2020 | Sentraladministrasjonen Fremsending av ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410152?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen Kontrollsekretariat IKS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 3717/2019 | Sentraladministrasjonen Signert medievalgavtale 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412392?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Biblioteksentralen | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 417/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om flyteanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412363?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mowi - Skjærvø, Torbjørn | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 388/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om bevilling til salg av alkohol http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412331?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDVIKSBERGET HANDEL AS | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 356/2020 | Helse Prøvingsrapport - Hopen vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412218?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 243/2020 | Utvikling og Miljø Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eiendom - 12/88 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412164?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 189/2020 | Utvikling og Miljø Osen kommune - Søknad om nydyrking 32/8 - kulturminner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412161?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 186/2020 | Utvikling og Miljø Fellingsrapport elg 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412105?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen planområde v/Trond Åsegg | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 130/2020 | Utvikling og Miljø Kostra - rapportering 4. kvartal 2019 - info om rapportering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412073?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 98/2020 | Sentraladministrasjonen Høring om oppretting av nytt vegnavn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411982?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brynjar Norvald Strand m.fl. | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 7/2020 | Utvikling og Miljø Festeavgift for 2018 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406090?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROFILTEKNIKK AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 6044/2018 | Sentraladministrasjonen Skatteinngang pr. 31.03.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413310?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1333/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/12/95 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra boligbebyggelse til fritidsbebyggelse. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl, Steinkjer. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413255?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiggo Wodahl | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1278/2020 | Sentraladministrasjonen Beredskap i Bondelaget samt varsling fra NVE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413263?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag bondelag | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1286/2020 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til å gi innspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra Trøndelag. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413210?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 1233/2020 | Sentraladministrasjonen Stimuleringstilskudd 2019 - Veterinærvakt Osen/Roan http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408179?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: DYRLEGEHUSET AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1744/2019 | Utvikling og Miljø Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410301?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Arve Sørgjerd | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 3866/2019 | Utvikling og Miljø 5020/14/247 - Jonark AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av bygg G ved Sandviksberget Panorama. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408324?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1889/2019 | Utvikling og Miljø Uttalelse til høring - Trøndelagsplanen 2018 - 2030 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403444?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 3400/2018 | Sentraladministrasjonen Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413080?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1104/2020 | Utvikling og Miljø Vedr tillatelse til landing med helikopter - deres ref. 2020/1509 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412986?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1010/2020 | Utvikling og Miljø Vurdering tilbud anbudskonkurranse: Oppgradering veilys Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412906?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nortek Elektro AS | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 930/2020 | Utvikling og Miljø Vedlikehold molo og gjerde.pdf http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412911?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 935/2020 | Sentraladministrasjonen Oppdatert informasjon om koronaviruset http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412892?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 916/2020 | Oppvekst og kultur Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av redskapshus til verksted http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412914?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 938/2020 | Utvikling og Miljø Avgjørelse i klagesak - klage på Fylkesmannen i Trøndelag sitt avslag på søknad om skadefelling av 2 jerver i deler av Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412854?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 878/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på jobb http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412868?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matilda Nilsson | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 892/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd til arbeid med kulturminneplaner 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412839?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 863/2020 | Oppvekst og kultur Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2020 - Oversendelse av sak 03/20 fra kontrollutvalget til kommunestyret http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412769?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 793/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding om ferdige byggearbeider http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412682?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarl-Inge Høvik | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 706/2020 | Utvikling og Miljø Registrering av hensynssoner for drikkevannskilder http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412665?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 689/2020 | Utvikling og Miljø 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412441?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 466/2020 | Utvikling og Miljø Situasjonskart http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412593?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Helgemo | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 618/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - Gjerde rundt steinbrudd ved Indre og Ytre Skjervøya - antakelse av tilbud. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412594?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Postmottak Osen kommune | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 619/2020 | Utvikling og Miljø Selvkostrapportering Kostra fordelt pr kommune 2019 - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412581?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 606/2020 | Sentraladministrasjonen Reviderte tegninger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412584?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Tangstad | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 609/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412042?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Kåre Jensen | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 67/2020 | Utvikling og Miljø Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412547?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostating lagmannsrett | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 572/2020 | Sentraladministrasjonen Tildeling av midler til skogbrukstiltak, skogsveg og driftstilskudd, skogkultur, miljøtiltak og strøkkoder http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412511?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 536/2020 | Utvikling og Miljø Kopi av levert søknad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412480?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 505/2020 | Sentraladministrasjonen Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler (GSI) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412427?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 452/2020 | Oppvekst og kultur Trønder Energi AS - konvertering av foretakfondobligasjon- og ny utbyttepolitikk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412390?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 415/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale mellom Osen kommune og nye Åfjord kommune om Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Nord-Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408131?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Blox Aaknes m.fl. | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1696/2019 | Sentraladministrasjonen Oppstartsmøte Vingsand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412380?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hdpa - Øystein Thorp | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 405/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetalingsvedtak av 27.01.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412362?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 387/2020 | Helse Tilskudd fra næringsfond - Vingsand brygge drift AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412301?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Thomas Pettersson | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 326/2020 | Utvikling og Miljø Elgsjøen naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter til utleiehytte - Osen fjellstyre http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412335?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 360/2020 | Utvikling og Miljø Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412284?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 309/2020 | Helse Søknad om bevilling av salg av alkohol http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412277?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: COOP MIDT-NORGE avd. Coop Marked Osen | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 302/2020 | Helse Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412217?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 242/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412181?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mowi AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 206/2020 | Utvikling og Miljø Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av nausttomt - Osen 36/6 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412163?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 188/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - 12/88 - Høring angående fradeling av eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411851?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 5415/2019 | Utvikling og Miljø Fellingsrapport hjort 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412104?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen planområde v/Trond Åsegg | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 129/2020 | Utvikling og Miljø Revidert byggetegning saksnummer 45/19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412070?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Amrud Nilsen | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 95/2020 | Utvikling og Miljø Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 32/8, Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412025?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 50/2020 | Utvikling og Miljø takker nei til lånetilbud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/398335?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Arnfinn Vognild' | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 4226/2017 | Sentraladministrasjonen 1633 - Fosen Regionråd - Vedtekter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/370934?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Vollan m.fl. | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 20841/2016 | Ordfører Søknad om støtte til Namdalsfestivalen 2016 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/362627?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namdalsfestivalen v/Petter Flornes | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 12770/2016 | Sentraladministrasjonen Skogrydding - tillatelse fra naboer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413295?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Amrud Nilsen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1318/2020 | Utvikling og Miljø Opplæring folkevalgte 19. og 20. november 2015 på Sætervik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/344149?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 34136/2015 | Sentraladministrasjonen Skatteinngang pr. 01.04.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413261?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1284/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak av ny selskapsavtale - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411900?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 5464/2019 | Sentraladministrasjonen Retur av signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413189?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1213/2020 | Utvikling og Miljø Skoleskyss - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413161?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atb | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1185/2020 | Oppvekst og kultur 5020/12/86 - Håvard Tangstad - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust, Vingsandaunet. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412557?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Tangstad | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 582/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning i Osen og Åfjord 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413140?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1164/2020 | Utvikling og Miljø Velkommen til Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411072?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor-Arne Hegvik | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4637/2019 | Helse Vurderingsrapport - Ekstern skolevurdering ved Strand skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408799?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Blix Aaknes m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2364/2019 | Sentraladministrasjonen Avtaler om vertskommuneansvar for NAV Nord-Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412416?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅFJORD KOMMUNE | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 441/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tillatelse til tiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413079?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1103/2020 | Utvikling og Miljø Informasjon fra Landbruksdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413007?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1031/2020 | Utvikling og Miljø Info om støtte til nydyrking fra Geno http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412979?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1003/2020 | Utvikling og Miljø Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412891?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 915/2020 | Helse Kystverkets avhending av Yttervåg fiskerihavn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407459?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET m.fl. | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1028/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad på jobb http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412867?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evelina Ohlson | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 891/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412864?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 888/2020 | Helse Veileder i kontinuitetsplanlegging fra DSB http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412849?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 873/2020 | Sentraladministrasjonen KIK - kommunal kompetanse 202 Kompetansemodeller - Styrket kulturminnesatsing i kommunene - Invitasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412838?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Museetmidt - Stine Bjørntvedt | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 862/2020 | Oppvekst og kultur Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2020 - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412798?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 822/2020 | Oppvekst og kultur Årsmelding 2019 fra kontrollutvalget - Oversendelse av sak 01/20 fra kontrollutvalget til kommunestyret i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412768?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 792/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om felling av tre http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412686?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Johansen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 710/2020 | Utvikling og Miljø Ferdigmelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412681?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarl-Inge Høvik | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 705/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412677?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Bjørsvik Jakobsen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 701/2020 | Utvikling og Miljø Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 26.02.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412667?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 691/2020 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar på e-post vedr. utleiebolig i Husvikveien 15 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410588?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Live - ellen buhaug | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 4153/2019 | Utvikling og Miljø Søknad om tillatelse til tiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412648?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Osen | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 672/2020 | Utvikling og Miljø Klage på avslag på søknad om tillatelser til skadefelling av to jerver på Fosen - vedtaket opprettholdes http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412629?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 653/2020 | Utvikling og Miljø Elgsjøen naturreservat - tillatelse til landing med helikopter - Osen fjellstyre http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412596?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 621/2020 | Utvikling og Miljø Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412585?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 610/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412468?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Osen | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 493/2020 | Utvikling og Miljø Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412445?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 470/2020 | Utvikling og Miljø Oppstartsmøte Vingsand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412379?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hdpa - Øystein Thorp | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 404/2020 | Sentraladministrasjonen Årsrapport 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412371?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 396/2020 | Sentraladministrasjonen Registrering av vedtak i Miljøvedtaksregisteret http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412356?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 381/2020 | Utvikling og Miljø Tildelingsbrev kommunale SMIL-midler 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412341?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 366/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412296?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid J S Saltnes | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 321/2020 | Utvikling og Miljø Salgsbevilling 2020 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412142?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP MIDT-NORGE SA m.fl. | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 167/2020 | Helse Osen fjellstyre - årsmelding 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412261?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSEN FJELLSTYRE | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 286/2020 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport - Seter vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412216?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 241/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om utlegging av ny flytebrygge med landfeste i molo i Skjærvøyvågen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412180?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mowi ASA | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 205/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om kjøp av areal på Vingsand - Trygve Rånes og Tore Bjørsvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411634?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Bjørsvik m.fl. | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 5198/2019 | Sentraladministrasjonen 5020/14/178 - Siv og Torbjørn Skjærvø - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409063?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Skjærvø | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 2628/2019 | Utvikling og Miljø Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Jarle Henning Stein http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411945?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 5509/2019 | Utvikling og Miljø Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av nausttomt -36/6 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412052?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 77/2020 | Utvikling og Miljø Regulering av festeavgiften for 2018 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406083?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Bjørsvik | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 6037/2018 | Sentraladministrasjonen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag - søknad om driftsstøtte 2016 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/344268?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Lanbruksrådgiving Sør-Trøndelag | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 34253/2015 | Sentraladministrasjonen Høringssak - Trøndelagsutredningen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/353533?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 3890/2016 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar på søknad om økonomisk støtte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/357284?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namdalsfestivalen v/Petter Flornes | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 7523/2016 | Osen kommune Søknad om støtte - Lokalradio P5 Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/370853?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lokalradio P5 Fosen v/Magnar Bremeraunet | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 20764/2016 | Osen kommune Søknad om sponsormidler Sætervik UIG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/370855?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sætervik UIG v/Janne Damm Pettersen | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 20766/2016 | Osen kommune Søknad om støtte til Operasjon Dagsverk 2016 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/370859?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag v/Mina Skogsaas | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 20770/2016 | Osen kommune Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge - søknad om tilskudd for 2017 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/380278?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: N.K.S. Veiledningssenter for pårørende | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 29957/2016 | Sentraladministrasjonen Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1133 - Fv715 - NordelvSøndre bru (Straumholveien) - Osen kommune - Forarbeid og etterarbeid vedrørende skifting av kulvert - FS Maskin AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413328?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1351/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/1/97 - Foreløpig svar på rammesøknad for bolig. Tiltakshaver - Torunn Hilstad, Trondheim. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410716?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 4281/2019 | Utvikling og Miljø Tildeling av belastningsfullmakt til budsjettdisponering i 2020 for tilskuddsordninger på landbruk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413326?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1349/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om endring av adkomst tomt 12/106 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413284?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiggo Wodahl | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1307/2020 | Utvikling og Miljø Signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412980?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1004/2020 | Utvikling og Miljø Forslag til avtale om leie/bruk av grunn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413001?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peder Lidvard Brattgjerd m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1025/2020 | Utvikling og Miljø Grensejustering Gnr 12 bnr. 107 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405332?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiggo Wodahl | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 5288/2018 | Sentraladministrasjonen Svar på spørsmål om bistand fra Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404808?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Gunnar Kvernland | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 4765/2018 | Sentraladministrasjonen Søknad på vikariat 52,52% stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413217?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Larsen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 1240/2020 | Sentraladministrasjonen Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413148?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1172/2020 | Utvikling og Miljø Tur til Leksvik på forestillinga Operasjon Oleander http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410108?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foreldre og foresatte på ungdomstrinn | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 3673/2019 | Strand barne- og ungdomsskole Søknad på sommerjobb ungdom PLO http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413095?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sophie Larsen Stjern | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1119/2020 | Helse Avtaler om vertskommuneansvar for NAV Nord-Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412410?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 435/2020 | Sentraladministrasjonen Godkjent nabovarsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413033?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEPSØ EIENDOM AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1057/2020 | Utvikling og Miljø Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413009?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1033/2020 | Utvikling og Miljø Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413006?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1030/2020 | Utvikling og Miljø Tildelingsbrev drenering 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413035?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1059/2020 | Utvikling og Miljø Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413021?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1045/2020 | Utvikling og Miljø Forespørsel om pris på Led-lys og montering, oppgradering veilys Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412582?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosenkraft Elektro AS m.fl. | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 607/2020 | Utvikling og Miljø Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnnskoleoppplæring 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412935?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 959/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om bruksendring av tomt gnr. 12 bnr. 95 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412928?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiggo Wodahl | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 952/2020 | Utvikling og Miljø Info om nydyrking http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412856?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 880/2020 | Utvikling og Miljø Høring: Organisering av den sivile rettspleien i Trøndelag politidistrikt - grenseregulering av namsdistrikt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412855?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 879/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd til tilpasning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412844?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 868/2020 | Helse Skatteinngang pr 29.02.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412866?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 890/2020 | Sentraladministrasjonen Møtereferat IUA beredskapsstyre 27. februar 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412848?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA Sør-Trøndelag | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 872/2020 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til å delta i videre pilotering av lærerspesialister 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412829?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 853/2020 | Oppvekst og kultur Søknad på ferievikar ved pleie- og omsorg - Pleiemedhjelper http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412828?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unn Tone Breding Green | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 852/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om DKSS midler 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412679?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 703/2020 | Oppvekst og kultur Tilleggssøknad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412806?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tovemerethe Stjern | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 830/2020 | Utvikling og Miljø Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune 18. feb 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412764?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 788/2020 | Sentraladministrasjonen Tillegg til søknad om landingstillatelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412716?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSENHUS AS | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 740/2020 | Utvikling og Miljø Tilsynsrapport fra tilsyn utført 24.02.2020 - saksnr. 282378 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412675?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønderenergi | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 699/2020 | Utvikling og Miljø 5020/35/5 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av redskapshus til verksted. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412646?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 670/2020 | Utvikling og Miljø Innvilget søknad om motorferdsel i utmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412604?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hestmo, Vidar | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 629/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412659?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit Elin Aas | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 683/2020 | Utvikling og Miljø Innvilget søknad om lossing fra helikopter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412601?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagen, Greta m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 626/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Johan Bade Kvernland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412610?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 635/2020 | Utvikling og Miljø Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412615?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 640/2020 | Sentraladministrasjonen Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 26.02.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412586?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 611/2020 | Sentraladministrasjonen Side 2 av Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett" http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412549?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Follatech - Håvard Tangstad | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 574/2020 | Utvikling og Miljø Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412519?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 544/2020 | Utvikling og Miljø Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag - Tilbud på utdannet personell http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412502?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 527/2020 | Oppvekst og kultur Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av to jerver på Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412484?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 509/2020 | Utvikling og Miljø Protokoll og presentasjoner Namdal regionråd 05.02.20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412474?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Posttmottak Regionråd | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 499/2020 | Sentraladministrasjonen Innsynsbegjæring - bekreftelse på mottatt svar http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412459?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG v/Kari Spets | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 484/2020 | Sentraladministrasjonen Svarfrist http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412454?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 479/2020 | Utvikling og Miljø Informasjonsmateriell om coronavirus og smittevern http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412395?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 420/2020 | Helse Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412375?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 400/2020 | Utvikling og Miljø Oppstartsmøte Vingsand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412366?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HD-plan og arkitekt - Øystein Thorp | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 391/2020 | Sentraladministrasjonen Tildeling av kommunal bolig - Unlenda http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412089?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mhreteab W Teclemichael | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 114/2020 | Helse Skjenkebevilling 2020 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412139?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-FOSEN BYGDESERVICE SA m.fl. | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 164/2020 | Helse 5020/36/17 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411287?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid J S Saltnes | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 4851/2019 | Utvikling og Miljø Informasjon om tilskuddsordningen Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 2020 (LIS3) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412256?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 281/2020 | Helse testing http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412267?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: sissel | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 292/2020 | Servicekontoret Osen fjellstyre - møteprotokoll 21.01.20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412260?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSEN FJELLSTYRE | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 285/2020 | Sentraladministrasjonen Bestilling av Tilstandsrapport, Ungdommens hus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410886?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Robert Solvåg m.fl. | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 4451/2019 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412215?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 240/2020 | Utvikling og Miljø Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412214?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 239/2020 | Helse Rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag - informasjon om status for prosjekt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412202?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 227/2020 | Sentraladministrasjonen Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412196?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 221/2020 | Sentraladministrasjonen 5020 - Foreløpig svar på søknad på utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411832?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mowi Norway AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 5396/2019 | Utvikling og Miljø Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412129?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 154/2020 | Utvikling og Miljø Svar på innsyn, Trønderenergi http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409840?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mimesbronn - Tor med hammeren m.fl. | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 3405/2019 | Ordfører NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412107?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 132/2020 | Sentraladministrasjonen Kontaktpersoner for bruksenhetsnummer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412074?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 99/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - 36/6 Høring - fradeling av nausttomt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411911?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 5475/2019 | Utvikling og Miljø Regulering av festeavgift for 2018 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406063?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSEN FJORDCAMPING AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 6017/2018 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om borgerlig vigsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404318?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreassen, Kristin | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 4275/2018 | Ordfører Søknad om sponsormidler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/374782?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sætervik Havfiskefestival | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 24616/2016 | Osen kommune Svar på søknad om tillatelse til fortøyning av båt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/375646?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Willy Mostervik | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 25468/2016 | Osen kommune 1633/14/145/4 - Profilteknikk AS - søknad om tiltak for oppføring av lagerhall samt søknad om ansvarsrett. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/327941?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Profilteknikk AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 18304/2015 | Utvikling og Miljø Rådmannens høringsuttalelse til forvaltningsrevisjonen angående delegasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/343356?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen kommunerevisjon IKS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 33375/2015 | Osen kommune Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1132 - Fv715 - Nordelv Søndre bru ( Straumholveien ) - Osen kommune - Bytte av kulvert - Stengt veg - FS Maskin AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413327?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1350/2020 | Sentraladministrasjonen Innkalling til representantskapsmøte mandag 27. april 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413325?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1348/2020 | Sentraladministrasjonen Kartlegging av innkjøp av helsetjenester http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413306?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bcw-Global - datainnsamling | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1329/2020 | Sentraladministrasjonen Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413294?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1317/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413309?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Olden | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1332/2020 | Utvikling og Miljø Ang. mulighet for bygging av WC i tilknytning til naustrekke på Vingsandaunet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413289?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Steinar Løvås | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1312/2020 | Utvikling og Miljø Utlysning Bygdatunet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413292?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1315/2020 | Sentraladministrasjonen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413278?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Sundal | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1301/2020 | Utvikling og Miljø Til kommuner som ønsker å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413198?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 1221/2020 | Utvikling og Miljø Innkalling til representantskapsmøte 21.04.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413211?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA Trøndelag | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 1234/2020 | Sentraladministrasjonen Bestilling av kommunalinformasjon - Fiskberga 5 A http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413174?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1198/2020 | Utvikling og Miljø Bestilling av meglerinformasjon Innpåveien 6 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413165?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBITA AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1189/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om fast stilling på fagarbeider natt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413180?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Nordmeland | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1204/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad på vikariat sykepleier/fagarbeider http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413181?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Nordmeland | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1205/2020 | Sentraladministrasjonen Utlysning av kraftkjøp for en ny 4 års periode fra og med 01.01.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413153?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KINECT ENERGY AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1177/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding - årsrapport ( egenkontrollrapport ) for 2019 - Osen gjenbrukstorg - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413144?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1168/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om stimuleringstilskudd 2019 - Veterinær vakttjeneste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407154?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 729/2019 | Utvikling og Miljø Oppsigelse av SpeedADMIN avtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407205?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Speedware ApS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 779/2019 | Oppvekst og kultur Tilbud om leksehjelp for ungdomsskoleelever http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410020?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foreldre og foresatte på ungdomstrinn | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 3585/2019 | Strand barne- og ungdomsskole 5020 - Forespørsel om utskifting av gjerde ved steinbrudd, Skjervøya. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410790?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EGIL AUNE ENTREPRENØR AS m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4355/2019 | Utvikling og Miljø Velkommen til Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409205?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Åseson Endreseth | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2770/2019 | Helse Lekkasje fra gjødsellager http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408328?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Elden | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1893/2019 | Utvikling og Miljø 5020 - Nytt gjerde Strand skole - forespørsel om pristilbud. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412983?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EGIL AUNE ENTREPRENØR AS m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1007/2020 | Utvikling og Miljø Bestilling av meglerinformasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413106?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ambita AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1130/2020 | Utvikling og Miljø Bestilling av meglerinformasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413105?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ambita AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1129/2020 | Utvikling og Miljø Rydding av skog - Øvre Lianveien http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413098?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Amrud Nilsen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1122/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på sommerjobb http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413059?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna Synnøve Hepsø | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1083/2020 | Helse Høring av Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413053?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1077/2020 | Sentraladministrasjonen Krav om registrering av jordsameie http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413011?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nedre Åsegg sameie | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1035/2020 | Utvikling og Miljø Melding om oppsagt festekontrakt på ubebygget tomt gnr. 39, bnr. 1, fnr. 9 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413012?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1036/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413013?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Melhus Hågensen | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1037/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om bistand til prosjektering av 9 km strekningsvise utbedringer langs FV715, Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413027?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1051/2020 | Ordfører 5020-14/27 - Øverdal og Bye Byggservice AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til renseanlegg. Tiltakshaver- Hepsø Eiendom AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413031?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEPSØ EIENDOM AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1055/2020 | Utvikling og Miljø Status mobilprosjekt Bessakerkrysset http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412997?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Høvik John Einar | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1021/2020 | Utvikling og Miljø Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412954?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 978/2020 | Utvikling og Miljø Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412961?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Gausen Kvernland | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 985/2020 | Utvikling og Miljø Oppgradering veilys Osen kommune - Forespørsel om pris på Led-lys og montering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412575?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosenkraft Elektro AS m.fl. | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 600/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd til produksjon av programserie Kryss og Tvers http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412918?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønder-TV AS | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 942/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412925?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnør Historielag v/Arnar Utseth | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 949/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412927?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiggo Wodahl | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 951/2020 | Utvikling og Miljø Tildeling stimuleringstilskudd 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412889?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 913/2020 | Utvikling og Miljø Eiendomsopplysninger gnr. 20/39 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412877?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom Steinkjer | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 901/2020 | Utvikling og Miljø Henvendelse om skolelunsj http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412870?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAU v/Strand skole | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 894/2020 | Oppvekst og kultur Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - organisering av rådgivningstjenesten etter sosialtjenesteloven § 17 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412842?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 866/2020 | Helse Søknad til midler til hjelpekorpsbil http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412825?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åfjord Røde Kors v/Magnar Normann | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 849/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat - pleiemedhjelper http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412824?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Larisa Andersen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 848/2020 | Sentraladministrasjonen Rapport DKSS midler 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412678?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 702/2020 | Oppvekst og kultur HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING I OSEN KOMMUNE – FORESPØRSEL OM RÅDGIVERTJENESTER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412305?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 330/2020 | Utvikling og Miljø Spørsmål om landingstillatelse - Buholmråsa fyr http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412688?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 712/2020 | Utvikling og Miljø Tilsynsrapport fra tilsyn utført 24.02.2020 - saksnr. 282377 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412674?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønderenergi | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 698/2020 | Utvikling og Miljø Invitasjon til IUA Sør-Trøndelags årsmøte, 23. april 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412668?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA Sør-Trøndelag | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 692/2020 | Sentraladministrasjonen Stakanesodden ved Sandviksberget http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412664?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 688/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412658?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit Elin Aas | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 682/2020 | Utvikling og Miljø Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 13.02.20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412654?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 678/2020 | Sentraladministrasjonen Orientering om landsomfattende tilsyn med tvang i kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412623?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 647/2020 | Helse Høring på Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412625?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 649/2020 | Sentraladministrasjonen Innsyn reisetid grunnskole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412606?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Fredrik Kampevoll | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 631/2020 | Oppvekst og kultur Innkalling til møter - forhåndshøring om nye regler for fiske etter laks og sjøørret i perioden 2021 - 2025 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412605?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 630/2020 | Utvikling og Miljø Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412569?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NINA | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 594/2020 | Utvikling og Miljø Notat miniseminar Nasjonal Transportplan http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412566?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 591/2020 | Sentraladministrasjonen Rekvisisjon av kartforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412555?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Dahl Johansen | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 580/2020 | Utvikling og Miljø