Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no Tilsynskvittering for tilsyn 11.05.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418999?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet Region Midt | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1971/2021 | Utvikling og Miljø Analyseresultater for Storenget http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418947?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Marie Hervik | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1919/2021 | Utvikling og Miljø SV: Sluttoppgjør vedr. montering av rullegardinsystem Strand skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/366818?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Jørgen Gjelvold | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 16845/2016 | Utvikling og Miljø VS: Faktura nr 36974 fra Norsk Sceneteknikk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/356088?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hov | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 6361/2016 | Utvikling og Miljø SV: montering av rullegardiner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/351659?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Asbjørn Hov' | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2116/2016 | Utvikling og Miljø montering av rullegardiner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/351607?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hov | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2064/2016 | Utvikling og Miljø Avtale om montering av rullegardiner i vindu - Kjells Markiser AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/350209?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'dagnjaastad@hotmail.com' | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 689/2016 | Utvikling og Miljø Avtalt tidspunkt for montering av rullegardiner - Fosenkraft http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/350208?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hov | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 688/2016 | Utvikling og Miljø Strand skole - størrelse på vinduer/bestilling av rullegardiner. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/344778?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjells markiser | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 34744/2015 | Utvikling og Miljø Pristilbud på rullegardiner til flerbrukshall ved Strand skole. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/343913?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Bergstrand | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 33907/2015 | Utvikling og Miljø Vedr. pristilbud på levering og montering av rullegardiner. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/343909?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fasadeprodukter AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 33903/2015 | Utvikling og Miljø 1633 Flerbrukshall Strand skole - forespørsel om pristilbud på levering og montering av rullegardiner. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/342451?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fasadeprodukter AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 32485/2015 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418831?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Hagen | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1803/2021 | Utvikling og Miljø 1633/ Strand skole - rullegardinsystem. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/340807?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Vidar Haugen' | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 30865/2015 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/21 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418763?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Marius Osen | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 1735/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418666?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Fiksdal | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 1638/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418665?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sturla Brandtzæg | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 1637/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418587?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Strand | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1559/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418510?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Strand | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 1482/2021 | Utvikling og Miljø Etterlysning av videre arbeid med rullegardiner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/336917?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Risvik Alfred m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 27094/2015 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418502?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jakob J Nordmeland | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 1474/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418494?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Egil Stein | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 1466/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418309?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Hopen | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 1283/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418303?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Hanssen | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 1277/2021 | Utvikling og Miljø Strand skole - installasjon av rullegardinsystem http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/328665?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosenkraft Installasjon v/Odd Jørgen Gjelvold | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 19007/2015 | Utvikling og Miljø SV: Strand skole - vedr. montering av rullegardinsystemer. PRISKONSKVENS FOR SOMFY-BRYTERE + bestilling jfr. tilbud 1725 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/321958?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen Kraft Installasjon AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 12588/2015 | Utvikling og Miljø SV: Strand skole - vedr. montering av rullegardinsystemer. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/314541?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 5349/2015 | Utvikling og Miljø NA-Rundskriv 2021/09 - Normalbestemmelser knyttet til nye skilt som kan regulere små elektriske kjøretøy http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418888?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 1860/2021 | Sentraladministrasjonen Informasjon om stenging http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/313080?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holand Liv | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 3932/2015 | Utvikling og Miljø Invitasjon til digitalt nettverksmøte for personvernombud i kommuner og fylkeskommuner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418812?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarpsborg kommune | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1784/2021 | Oppvekst og kultur Oppstart arbeider + nøkler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/313079?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øverdal og Bye Byggservice AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 3931/2015 | Utvikling og Miljø NA-rundskriv 2021 - Oreigningsloven § 25 - søknad om forhåndstiltredelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418791?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1763/2021 | Sentraladministrasjonen Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler - offentlig høring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418650?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 1622/2021 | Sentraladministrasjonen Kledning på pipe i flerbrukshall http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/311967?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øverdal og Bye Byggservice AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2836/2015 | Utvikling og Miljø Invitasjon til deltakelse i pilotprosjekt CRPD http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418566?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 1538/2021 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202115683-1 - Oppheng av bannere og julepynt i lysanlegg som tilhører Trøndelag fylke http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418560?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 1532/2021 | Sentraladministrasjonen Ny kartlegging mai merutgifter korona 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418944?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Hynne, Sigrid | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 1916/2021 | Sentraladministrasjonen Høring - Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418570?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1542/2021 | Sentraladministrasjonen Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- veileder for bruk av den nasjonalt notifiserte rammeordningen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418572?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1544/2021 | Sentraladministrasjonen Webinar - Hva bør kommuneledelsen vite om kompetanseplanlegging og nye kompetansekrav i barnevernet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418460?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 1434/2021 | Sentraladministrasjonen Informasjon vedrørende utføring service på minirenseanlegg i kommunene Osen, Åfjord, Indre Fosen og Ørland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418794?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørland kommune | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1766/2021 | Utvikling og Miljø Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418429?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 1403/2021 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202036140-8 - Invitasjon til digitalt dialogmøte mellom kommunene i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune - sommer 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418385?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 1359/2021 | Sentraladministrasjonen Referat fra dagens møte i arbeidsgruppe spredt avløp http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418762?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Planogmiljo - Hanne Skjæggestad | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 1734/2021 | Utvikling og Miljø Invitasjon til webinar: Barnevern over landegrenser og mindreårige ofre for menneskehandel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418382?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 1356/2021 | Sentraladministrasjonen Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418263?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 1237/2021 | Sentraladministrasjonen Ytterligere spørsmål http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418374?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas L. Andersen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 1348/2021 | Sentraladministrasjonen 10-årsmarkering for 22. juli http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418367?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 1341/2021 | Ordfører Referat fra dagens møte i arbeidsgruppa for spredt avløp http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418223?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Planogmiljo - Hanne Skjæggestad | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 1197/2021 | Utvikling og Miljø Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418377?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 1351/2021 | Sentraladministrasjonen 15 viktige spørsmål angående de juridiske sidene ved vaksinasjons-kampanjen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418322?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas L. Andersen | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 1296/2021 | Sentraladministrasjonen 15 viktige spørsmål angående de juridiske sidene ved vaksinasjons-kampanjen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418286?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gmx - Thomas L. Andersen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 1260/2021 | Sentraladministrasjonen Tolkningsuttalelse - Statsforvalterens tilsynsansvar etter barneloven § 43a http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418245?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 1219/2021 | Oppvekst og kultur Høring - Endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418237?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 1211/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding kommunenes merutgifter knyttet til covid-19 for første halvår 2021 Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418204?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 1178/2021 | Sentraladministrasjonen 2. gangs behandling av tiltaksplan for spredt avløp. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416778?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4797/2020 | Sentraladministrasjonen Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418231?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 1205/2021 | Sentraladministrasjonen Bruk av hytte i påska http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418163?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Leirset Roar | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 1137/2021 | Sentraladministrasjonen Snitt søyler v/flerbrukshall http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/304699?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Vidar Haugen' | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 35934/2014 | Utvikling og Miljø Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet vedrørende praksis med inntil-vedtak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418105?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 1079/2021 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202035659-2 - Informasjon vedrørende søknad om kryssing, framføring og graving i og langs fylkesveg til Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418098?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 1072/2021 | Utvikling og Miljø Høring N300 Trafikkskilt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418069?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1043/2021 | Utvikling og Miljø Covidvaksinering av brannmannskaper http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417966?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 940/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på henvendelse vedr. videre arbeid ved kai - Hepsøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/395841?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leirset Roar | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 1743/2017 | Utvikling og Miljø 5020 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen kommuner, Trøndelag. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415592?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØRLAND KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 3614/2020 | Sentraladministrasjonen 5020 - Høring av tiltaksplan for spredt avløp. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415364?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN PLAN OG MILJØ AS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 3386/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding fra NVE - Spørsmål om konsekvensutredninger ang. helse for Sørmarkfjellet vindkraftanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418896?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 1868/2021 | Sentraladministrasjonen Vedtak - Godkjenning av justering av MTA-/detaljplan - midlertidig utvidelse av areal til brakkerigg - Sørmarkfjellet vindkraftverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418443?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 1417/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding fra NVE - Spørsmål om konsekvensutredninger ang. helse og forurensning for Sørmarkfjellet vindkraftanlegg - Ikke grunnlag for å stanse anleggsarbeidet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418147?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 1121/2021 | Sentraladministrasjonen Prosjekt 9a-2015 Gangveg/fortau Osen sentrum FKB-data http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410140?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 3705/2019 | Utvikling og Miljø 9a-2015 FV 715 Gang / fortau Osen sentrum - fkb/nvbd-data. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410099?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 3664/2019 | Utvikling og Miljø faktura kommunestyresal http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/312859?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosenkraft Installasjon AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 3713/2015 | Utvikling og Miljø Tildeling av tilskudd 2021 - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2021 kompetanse og innovasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418693?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 1665/2021 | Sentraladministrasjonen 5020 - Lokal forskrift for spredt avløp - høring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413259?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN PLAN OG MILJØ AS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1282/2020 | Sentraladministrasjonen Bekreftelse på tildeling kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413862?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1885/2020 | Helse 1633 - Gangveg Osen sentrum. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/378846?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Løkke AS v/Tore Crister Løkke | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 28552/2016 | Utvikling og Miljø Saldering II - Investeringsbudsjett 2016 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/394008?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Brattgjerd m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 43369/2016 | Sentraladministrasjonen resterende arbeider gangveg - asfalt og kummer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/378840?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Tore Crister Løkke' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 28547/2016 | Utvikling og Miljø Saldering II - driftsbudsjett 2016 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/394007?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Brattgjerd m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 43368/2016 | Sentraladministrasjonen SV: ferdigstillelse Osen Gangvefelt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/378837?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Joakim Syltern By' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 28544/2016 | Utvikling og Miljø SV: ferdigstillelse fortau http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/364729?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Joakim Syltern By' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 14842/2016 | Utvikling og Miljø Saldering II - Investeringsbudsjett 2016 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/393477?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Brattgjerd m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 42854/2016 | Sentraladministrasjonen Valg av representanter til Vannregion Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412580?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vannregion Fosen m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 605/2020 | Osen kommune Forespørsel om forhandlinger angående hytte på Strandaholmen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414101?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorid Irene Osen Ressem | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2124/2020 | Sentraladministrasjonen 1633 - Montering og FDV flytekai http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/329426?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Aune Entreprenør AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 19757/2015 | Utvikling og Miljø 1633 - Aksjon skoleveg 2014 - anmodning om utbetaling av tilskuddsmidler. "Ansvar 45210". http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348767?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen landsdekkende regnskap | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 38642/2015 | Utvikling og Miljø Saldering I 2016 - driftsbudsjettet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/390396?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 39824/2016 | Sentraladministrasjonen 1633 - Ferdigbefaring fortau Osen sentrum http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348577?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hallvar Nøss, leder i trafikksikkerhetsutvalget | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 38452/2015 | Utvikling og Miljø Angående tilbud på stoler/pulter Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/389969?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 39412/2016 | Sentraladministrasjonen 1633 - Protokoll fra ferdigbefaring / overtakelse av nytt fortau Osen sentrum. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348545?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Løkke AS v/Tore Crister Løkke m.fl. | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 38420/2015 | Utvikling og Miljø Signerte endringsmeldinger 257-5E til 257-8E http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348538?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Joakim Syltern By' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 38413/2015 | Utvikling og Miljø SV: Lengde nytt fortau http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348537?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Brødreskift Kristian' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 38412/2015 | Utvikling og Miljø Innbydelse til konkurranse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416662?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sintef m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 4681/2020 | Sentraladministrasjonen E-post til TRFK, svar på e-post og forespørsel om deltakelse arbeidsgruppe http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414693?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Solvi m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2716/2020 | Ordfører Søknad om fritak fra alle kommunale verv - Anita Nøstvold http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418471?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Nøstvold | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 1445/2021 | Sentraladministrasjonen SV: vedr. framdrift http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348457?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Joakim Syltern By' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 38333/2015 | Utvikling og Miljø Videre arbeid ved anløpskaier i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/319859?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 10529/2015 | Utvikling og Miljø Tertialrapport II per 31. august 2016 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/386712?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 36207/2016 | Sentraladministrasjonen SV: Tilbud på landgangsbrygge - svar mottatte tilbud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/319778?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helgeland Marinasystemer AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 10450/2015 | Utvikling og Miljø Søknad om fritak fra politiske verv - May-Britt Næss Strand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417438?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Britt Næss Strand m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 414/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om fritak fra politiske verv - Sander Høvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417437?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sander Freland Høvik m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 413/2021 | Sentraladministrasjonen Mulig aktuelle nye vannprøvepunkter. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407025?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 600/2019 | Utvikling og Miljø SV: kai Hepsøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/318078?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Johansen Frank' | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 8787/2015 | Utvikling og Miljø 1633 - Bruk av kaianlegg til fylkeskommunal rutegående passasjertransport http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/317970?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Johansen | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 8680/2015 | Utvikling og Miljø Høring på skiltplan Fv 715 Osen sentrum - Namsos grense http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412166?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 191/2020 | Sentraladministrasjonen 1633 - Fortau/gangveg Osen sentrum - ferdigbefaring. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/347147?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugerud Gunvor Tørum m.fl. | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 37054/2015 | Utvikling og Miljø SV: ref. byggemøte 2 fortau Osen sentrum http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/345889?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Joakim Syltern By' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 35823/2015 | Utvikling og Miljø SV: Frakt av flytebrygge http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/317102?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bøstrand Transport AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 7825/2015 | Utvikling og Miljø ref byggemøte - fortau Osen sentrum http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/344388?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Joakim Syltern By' m.fl. | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 34372/2015 | Utvikling og Miljø Befaring Skjervøya og Hepsøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/316951?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: (roanmask@online.no) m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 7684/2015 | Utvikling og Miljø Signert endringsmelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/343464?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Joakim Syltern By' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 33474/2015 | Utvikling og Miljø Vurdering av flyteanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/315766?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osenfjord (ms.osenfjord@fosennamsos.no) | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 6534/2015 | Utvikling og Miljø Invitasjon til dialogmøte om krisesentertilbudet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418489?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 1461/2021 | Sentraladministrasjonen Vedtak om dispensasjon fra gjeldende plan for forlenget vegparsell Inner Almlifossen - Dettfossen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410603?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 4168/2019 | Osen kommune Svar på brev ang båtskyss for skoleelever bosatt på Seter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418904?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1876/2021 | Oppvekst og kultur SV: 1633 - Utbedring av kommunale kaier- befaring Skjervøya og Hepsøya. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/315601?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STFK | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 6382/2015 | Utvikling og Miljø Båtskyss for skoleelever bosatt på Seter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418903?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 1875/2021 | Oppvekst og kultur Invitasjon til fagseminar telecom 15.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418319?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 1293/2021 | Ordfører Betaling av båtskyss for skoleelever som bor på Seter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418076?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 1050/2021 | Sentraladministrasjonen Prioritering av bruk av "restmidler" Fosenvegene AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/400705?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 674/2018 | Sentraladministrasjonen Båtskyss Sandviksberget Setervika kommunikasojn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417599?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Hagen | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 575/2021 | Oppvekst og kultur teknisk vurdering av bygg Sandviksberget http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418804?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjern - Sindre Stjern-Strøm | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1776/2021 | Utvikling og Miljø Båtskyss Sandviksberget Setervika http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417598?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Hagen | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 574/2021 | Oppvekst og kultur Omlegging av takst og rabattstruktur Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/397262?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosenvegene AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 3161/2017 | Sentraladministrasjonen Sandviksberget http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418660?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helmar - Oddgeir Kristiansen | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 1632/2021 | Utvikling og Miljø rapportering tilskudd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417433?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 409/2021 | Sentraladministrasjonen SV: Innkreving av andeler til prosjekt spredte avløp http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/399412?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leirset Roar | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 5302/2017 | Utvikling og Miljø Monteringsanvisning 15 meter landgang http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418321?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marinas - Tommy Giil | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 1295/2021 | Utvikling og Miljø Signert kontrakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418227?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marinas - Tommy Giil | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 1201/2021 | Utvikling og Miljø Samhandlingsleder for kommunene innenfor helseområdet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/419011?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINKJER KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 13.06.2021 | RegistryNumber: 1983/2021 | Sentraladministrasjonen Saldering I 2020 - investeringsbudsjettet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416785?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 4804/2020 | Sentraladministrasjonen Protokoll ordinær generalforsamling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418785?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Høvik John Einar | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 1757/2021 | Sentraladministrasjonen Signert kontrakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418224?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Giil | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1198/2021 | Utvikling og Miljø TF20.053 - Omstillingsprosjekt Osen kommune. Sluttutbetaling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418757?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 1729/2021 | Sentraladministrasjonen Godkjenning av omstillingsplan 2020-2025 og handlingsplan 2021 - Nord Fosen Utvikling AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418072?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord Fosen Utvikling AS m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1046/2021 | Sentraladministrasjonen Leie av båtplass http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418464?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ronny Høvik | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 1438/2021 | Utvikling og Miljø Bestilling av landgang http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418219?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Postmottak Osen kommune | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 1193/2021 | Utvikling og Miljø Saldering II - Driftsbudsjettet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416432?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 4452/2020 | Sentraladministrasjonen Tilleggsspørsmål i forhold til båtplass http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418333?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ronny Høvik | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 1307/2021 | Utvikling og Miljø Bestilling av landgang, kontrakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418218?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marinas - Tommy Giil | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 1192/2021 | Utvikling og Miljø Svar på tilbud på landgang http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418216?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nofi - Roar Mentzoni | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1190/2021 | Utvikling og Miljø Godkjenning av instruks for styret i Nord Fosen Utvikling AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417435?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-FOSEN UTVIKLING AS m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 411/2021 | Sentraladministrasjonen Gangtilbud/fortau - Osen sentrum - avtale m/vedlegg til signering. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/337274?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Haugerud Gunvor Tørum' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 27435/2015 | Utvikling og Miljø Forespørsel svar på spørsmål om båtplass http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418329?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ronny Høvik | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 1303/2021 | Utvikling og Miljø Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418992?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1964/2021 | Sentraladministrasjonen Bestilling av landgang http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418215?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marinas - Tommy Giil | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1189/2021 | Utvikling og Miljø Kontrollutvalget i Osen kommune - årsmelding 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417444?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 420/2021 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418991?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1963/2021 | Sentraladministrasjonen Tertialrapport II per 31. april 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415983?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 4004/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud på landgang http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418211?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nofi - Roar Mentzoni | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 1185/2021 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Hopen vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418990?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1962/2021 | Sentraladministrasjonen Oppretting av feil avsetning til fond http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415981?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 4002/2020 | Sentraladministrasjonen Fremsending av sak - forvaltningsrevisjon 2019/2020 - internkontroll i barnevernet, Osen kommune - sluttbehandling av rapport http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417442?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN BARNEVERNTJENESTE m.fl. | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 418/2021 | Sentraladministrasjonen Vedr.gang og sykkelvei mellom Osen Auto og Rådhuset i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/337025?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'aslak.tiller@coop.no' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 27198/2015 | Utvikling og Miljø pris på landgang 15 x 1,8 meter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418210?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marinas - Tommy Giil | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 1184/2021 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418989?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1961/2021 | Sentraladministrasjonen Nytt vedtak om låneopptak grunnet endringer i kommuneloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415978?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 3999/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud på landgang http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418207?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nofi AS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1181/2021 | Utvikling og Miljø Vedr. grunn til gang/sykkelvel Osen Auto- Rådhuset. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/337024?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pettersen, Jan-Thore | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 27197/2015 | Utvikling og Miljø pris på landgang http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418065?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marina Solutions | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1039/2021 | Utvikling og Miljø Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418922?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 1894/2021 | Sentraladministrasjonen VS: Gangvei - radien på kantstein http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/337000?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Joakim Syltern By' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 27175/2015 | Utvikling og Miljø Ny anløpskai Sandviksberget. Forespørsel om pristilbud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418006?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROAN MASKIN AS m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 980/2021 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418633?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 1605/2021 | Sentraladministrasjonen Antall meter kantstein http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/336999?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Tore Crister Løkke' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 27174/2015 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418583?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1555/2021 | Sentraladministrasjonen VS: Rev. plantegning gangvei http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/336916?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'tore.crister@lokke.com' | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 27093/2015 | Utvikling og Miljø Svar på kommentarer til innføring av eiendomsskatt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407428?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Gunnar Kvernland | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 997/2019 | Sentraladministrasjonen Bygningsvurdering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417650?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Strøm | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 626/2021 | Utvikling og Miljø Referat kystsoneplanen 05.05.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418813?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1785/2021 | Sentraladministrasjonen Trekker søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418726?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Lona Hepsø | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1698/2021 | Sentraladministrasjonen Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418446?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 1420/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418725?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helen Synnøve Ørsjødal | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1697/2021 | Sentraladministrasjonen Opplysninger til SHA-plan samt kontrakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/334893?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Løkke AS | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 25106/2015 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418279?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 1253/2021 | Sentraladministrasjonen Behov for justeringer av eiendomsskatten 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407290?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 861/2019 | Sentraladministrasjonen Innspill kommunedelplan vann http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418047?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Bondelag v/Trond Storvoll | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 1021/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418724?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Magnus Nordmeland | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1696/2021 | Sentraladministrasjonen Vedrørende vilkår for frafallelse av klage - gårdshotell på 24/5 i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418575?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1547/2021 | Utvikling og Miljø Fremsending av sak - forenklet etterlevelseskontroll 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416428?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 4448/2020 | Sentraladministrasjonen Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet - høring med frist 06.07.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418299?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 1273/2021 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418260?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 1234/2021 | Sentraladministrasjonen Behov for utsatt frist for innkreving av eiendomsskatt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407289?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATNETT SF | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 860/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418723?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne K Strand Sørgjerd | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1695/2021 | Sentraladministrasjonen Helseplattformen - Orientering vedr. kostnadsestimeringsmodellen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418573?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1545/2021 | Sentraladministrasjonen Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418230?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 1204/2021 | Sentraladministrasjonen Ny løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418529?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helseplattformen AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 1501/2021 | Sentraladministrasjonen Info til foreldre om busslomme Pettergården, 25.juni 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414510?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Hestmo Hans m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2533/2020 | Ordfører Spørsmål om medfinansiering av videre vegutbedring Stormyra - Namsos grense http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413280?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1303/2020 | Sentraladministrasjonen Finansiering av ny anløpskai ved Sandviksberget http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417453?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 429/2021 | Sentraladministrasjonen Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418972?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny M. Elden | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1944/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418722?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Kristiana B Mendoza | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1694/2021 | Sentraladministrasjonen Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418104?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 1078/2021 | Sentraladministrasjonen vedtak av kystsoneplan for Namdalen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405342?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namdal Regionråd | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 5298/2018 | Sentraladministrasjonen Anløpskai Sandviksberget - vedr. mottatte tilbud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417309?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult - Synne Hoggen Nybø m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 287/2021 | Utvikling og Miljø Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418928?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Sigurd Gjetvik | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 1900/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418714?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Therese Eide | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1686/2021 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418103?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 1077/2021 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar på brev om behov for sikkerhetstiltak på vei ved Steinsdalsveien 917 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414373?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: INA KATHRINE RØE | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2396/2020 | Sentraladministrasjonen Spørsmål om medfinansiering av videre vegutbedring Stormyra - Namsos grense http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413254?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Einar Høvik m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1277/2020 | Sentraladministrasjonen Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418927?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Gjetvik | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 1899/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418712?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eline Eide | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1684/2021 | Sentraladministrasjonen Ettervarsling om oppmålingsforreting http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411153?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4718/2019 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Seter vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418089?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 1063/2021 | Sentraladministrasjonen 1633 - Osen Fjordcamping - Flomsikring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/302424?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen Fjordcamping v/Jon Egil Skinderhaug | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 33746/2014 | Utvikling og Miljø Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418850?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snorre Strand | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 1822/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418505?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne K Strand Sørgjerd | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 1477/2021 | Sentraladministrasjonen Bjørøya AS - Søknad om økt biomasse på lokaliteten Nausttaren. Oversendelse for høring av behov for supplerende opplysninger samt for offentlig utlegging og kommunal behandling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418316?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 1290/2021 | Sentraladministrasjonen Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410037?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Bjørnar Engan | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 3602/2019 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Hopen vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418084?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 1058/2021 | Sentraladministrasjonen Svar: Lokaliteten på Nausttaren http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409700?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan Edvartsen | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 3265/2019 | Utvikling og Miljø Signert akseptskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413646?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 1669/2020 | Sentraladministrasjonen Regnskap og årsmelding 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418975?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1947/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på sommerjobb http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418848?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronja Buhaug | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 1820/2021 | Sentraladministrasjonen Delutbetaling av spillemidler, anleggsnr 75498 Turstier/kulturstier i Setermarka http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418768?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 1740/2021 | Oppvekst og kultur Bekreftelse på intensjon om samarbeidsavtale - helsplattformen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409291?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON m.fl. | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 2856/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418278?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carina Viktoria Strand | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 1252/2021 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418083?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 1057/2021 | Sentraladministrasjonen Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418816?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Johansen | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1788/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418264?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storvik, Lars Moen | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 1238/2021 | Sentraladministrasjonen VS: Eiendomsskatt - anlegg under ferdigstillelse - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415059?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Ivar Hole | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 3081/2020 | Sentraladministrasjonen Møtereferat dialog- og skyssmøte i Åfjord og Osen kommuner 03.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418130?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atb | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 1104/2021 | Ordfører Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418068?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1042/2021 | Sentraladministrasjonen Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418811?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Kolstad Leirset | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1783/2021 | Sentraladministrasjonen Ang. stemmeseddelsett og valgkretser http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418789?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1761/2021 | Sentraladministrasjonen Kontrollutvalgets uttalelse av Osen kommunes årsregnskap og årsberetning 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418577?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1549/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418250?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elden, Sigrid Marie | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 1224/2021 | Sentraladministrasjonen Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418810?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Kolstad Leirset | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1782/2021 | Sentraladministrasjonen Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418742?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 1714/2021 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202114268-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418453?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 1427/2021 | Sentraladministrasjonen Forespørsel om takstoppdrag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415003?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Ivar Hole | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 3025/2020 | Sentraladministrasjonen Møteprotokoll Osen fjellstyre - 03.12.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418091?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSEN FJELLSTYRE | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 1065/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418062?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen, Markus Flakk | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1036/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding etter en hendelse ved Skjærvøy vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418996?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet Region Midt | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1968/2021 | Sentraladministrasjonen Referat fra fellesmøte (hovedstyre/aktivitetsstyre) 04.05.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418959?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedstyret v/Svein Stjern | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1931/2021 | Oppvekst og kultur Forespørsel om hjelp til gjennomføring av skolemåltid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418911?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINGSAND OG OMEGN GRENDELAG | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 1883/2021 | Oppvekst og kultur Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418736?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Fredrik Hagen | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1708/2021 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418413?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 1387/2021 | Sentraladministrasjonen Revisjonsberetning 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418251?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 1225/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418028?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jlilati, Wasim Omar | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 1002/2021 | Sentraladministrasjonen Tertialrapport I per 30. april 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418977?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1949/2021 | Sentraladministrasjonen Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - 5020/33/1/17 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418970?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Keim-Varslot | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1942/2021 | Utvikling og Miljø Møteinnkalling 04.05.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418958?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedstyret v/Svein Stjern | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1930/2021 | Oppvekst og kultur Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418735?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elice Skage Hepsø | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1707/2021 | Sentraladministrasjonen Felles bredbåndsprosjekter i Trøndelag - Søknad om offentlige bredbåndsmidler 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418444?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 1418/2021 | Ordfører Fråsegn til søknad om dispensasjon frå arealplan til endra plassering av akvakulturanlegg - Lokalitet Breidvika - Osen kommune - Trøndelag fylke http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418371?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 1345/2021 | Sentraladministrasjonen Videreutdanning – bekreft deltakelse for å få utbetalt midler våren 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418162?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 1136/2021 | Oppvekst og kultur Oppdatert POSOM-plan Osen kommune pr.mars 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418049?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Olesen Tone Moen | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 1023/2021 | Helse Søknad på ferievikariat http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418025?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen, Thea Elise | Journaldato: 14.03.2021 | RegistryNumber: 999/2021 | Sentraladministrasjonen Planstrategi 2020 - 2024 Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416429?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4449/2020 | Sentraladministrasjonen Planprogram kommunedelplan for avløp og vannmiljø http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418532?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv. ing. Tobias Dahle AS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1504/2021 | Sentraladministrasjonen Referat fra fellesmøte (hovedstyre/aktivitetsstyre) 27.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418957?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedstyret v/Svein Stjern | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1929/2021 | Oppvekst og kultur Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - 5020/33/1/17 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418968?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Keim-Varslot | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1940/2021 | Utvikling og Miljø 5020/34/5 - Ferdigattest redskapshus / uthus. Tiltakshaver - Rita Gulliksen, Brattjerd. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418691?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Kristin Gulliksen | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 1663/2021 | Utvikling og Miljø Støtte til trafikksikkerhetsarbeid - vilt og tryggere trafikk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418853?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 1825/2021 | Sentraladministrasjonen overtakelsesprotokoll http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418770?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Em1 - Ørjan Grøtting | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 1742/2021 | Utvikling og Miljø SV: Posomgruppe/kriseteam Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406714?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'torill.seternes@helse-nordtrondelag.no' | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 289/2019 | Helse Innspill enkle vedlikeholdstiltak, ref.nr. 202037294-3, Ekstra vedlikehold på fylkesveg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417171?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 150/2021 | Ordfører Planprogram kommunedelplan for avløp og vannmiljø http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418524?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1496/2021 | Sentraladministrasjonen Møteinnkalling 27.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418956?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hovedstyret v/Svein Stjern | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1928/2021 | Oppvekst og kultur Oppgjørsinformasjon/ 43210025/ Husvikveien 15 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418697?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Em1mn - Saksbehandling - Felles | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 1669/2021 | Utvikling og Miljø Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418579?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Gulliksen | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1551/2021 | Utvikling og Miljø Informasjon om skjønnsmidler 2021 og 2022 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418449?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 1423/2021 | Sentraladministrasjonen SV: Aksjon skoleveg 2015 -endring trase fortau Osen sentrum http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/321818?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 12450/2015 | Utvikling og Miljø Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/39/1/58 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418311?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solbjørg J Haugen | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 1285/2021 | Utvikling og Miljø Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Johan Bade Kvernland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418057?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1031/2021 | Utvikling og Miljø Vedr. 202117385-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Strand havn - 5020/15/20 - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/419001?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 1973/2021 | Utvikling og Miljø 5020/32/7/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg fritidsbolig. Tiltakshavere - Monica Asp Lyng og Tor Olav Lyng, Namsos. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418017?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Asp Lyng m.fl. | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 991/2021 | Sentraladministrasjonen Leskur Kverneland og Martingården http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414529?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signhild Johanne Volden | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2552/2020 | Sentraladministrasjonen Signering av dokumenter - sluttseddel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414537?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Gudmund Meland | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 2560/2020 | Ordfører Tilbakemelding etter forvaltningskontroll - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416331?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4351/2020 | Utvikling og Miljø Oppgjørsskjema Husvikveien 15 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418695?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Grøtting | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1667/2021 | Utvikling og Miljø Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 07.05.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418965?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Olav Sørmeland | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1937/2021 | Utvikling og Miljø 5020/35/4 - Ferdigattest riving fjøs. Tiltakshaver - Rita Gulliksen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409423?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Kristin Gulliksen | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 2988/2019 | Utvikling og Miljø Info http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418420?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Brede Tormod Vik | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 1394/2021 | Utvikling og Miljø Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/39/1/58 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418310?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Arve Haugen | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 1284/2021 | Utvikling og Miljø Presisering av gjeldende forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon § 8 andre ledd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418198?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 1172/2021 | Oppvekst og kultur Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Tina Rånes http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418056?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1030/2021 | Utvikling og Miljø Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/419008?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALONG HÅRFIX AS m.fl. | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 1980/2021 | Sentraladministrasjonen Vedtak om dispensasjon fra plan- og bygningsloven for mindre vegomlegging og busslomme ved Martingården http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409373?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2938/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding etter forvaltningskontroll - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416090?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4111/2020 | Utvikling og Miljø Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418901?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAR-BYGG AS | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 1873/2021 | Utvikling og Miljø Søker arbeidskraft http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418701?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mørenot | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 1673/2021 | Sentraladministrasjonen Informasjon om ny veileder http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418158?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 1132/2021 | Oppvekst og kultur Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/15/35 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418182?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SHF EIENDOM AS | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 1156/2021 | Utvikling og Miljø Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Kim-Anders Skodvin Buarø http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418055?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1029/2021 | Utvikling og Miljø Foreløpig svar på brev om behov for sikkerhetstiltak på vei ved Steinsdalsveien 917 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411474?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Kathrine Røe Hestmo | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 5038/2019 | Sentraladministrasjonen Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS - gjeldende fra 1. januar 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416421?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4441/2020 | Sentraladministrasjonen Oppdatert - Søknad om tillatelse til tiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418900?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAR-BYGG AS | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 1872/2021 | Utvikling og Miljø Søknad Vingsand Brygge Drift AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418890?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vingsand Brygge Drift AS | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 1862/2021 | Utvikling og Miljø Bud på henger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418862?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Stein | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 1834/2021 | Utvikling og Miljø Konsolidert årsregnskap - kvalitetssikring av KOSTRA-tall http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418835?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1807/2021 | Sentraladministrasjonen Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418822?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen kommune v/John Einar Høvik | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1794/2021 | Utvikling og Miljø Møteprotokoll kontrollutvalget 27.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418772?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 1744/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418750?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Anders Skorstad | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 1722/2021 | Utvikling og Miljø Søknad om tillatelse til å drive hogst på kommunal eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418242?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Eilif Østvik | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 1216/2021 | Utvikling og Miljø Du har et nytt dokument som venter på signering. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418659?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Webtop Solutions | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 1631/2021 | Utvikling og Miljø Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418664?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brian Green Strøm | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 1636/2021 | Sentraladministrasjonen Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416786?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 4805/2020 | Sentraladministrasjonen Info http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418315?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Disfva Onmicrosoft - Jørgen D. Eikenes | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 1289/2021 | Utvikling og Miljø Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Dybslands villsau http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418054?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1028/2021 | Utvikling og Miljø Organisering av Namdal regionråd - samarbeidsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416424?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4444/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416420?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4440/2020 | Sentraladministrasjonen Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418897?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 1869/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad Hårfix http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418889?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salong Hårfix AS | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 1861/2021 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418790?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EGIL AUNE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1762/2021 | Utvikling og Miljø Gamle vedtekter Osen Bygdatun 2004 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418797?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Lothe Eli | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1769/2021 | Oppvekst og kultur Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418749?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Anders Skorstad | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 1721/2021 | Utvikling og Miljø 43210025/ Mottatt oppgjørsoppdrag påHusvikveien 15 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418655?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Em1mn - Saksbehandling - Felles | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 1627/2021 | Utvikling og Miljø Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418645?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Øverdal | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 1617/2021 | Sentraladministrasjonen Møteinnkalling til møte i kontrollutvalget 27.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418477?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 1451/2021 | Sentraladministrasjonen Svar - 5020/37/5 - vedr. areal på fritidshus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418318?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMSTAD ANDERS | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 1292/2021 | Utvikling og Miljø Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418253?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 1227/2021 | Oppvekst og kultur Søknad om tillatelse til å drive hogst på kommunal eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418220?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Eilif Østvik | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 1194/2021 | Utvikling og Miljø Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2020 - Rune Sæther http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418053?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1027/2021 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021 - kvittering og kopi http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418987?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1959/2021 | Sentraladministrasjonen Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410951?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Alf Hatlegjerde m.fl. | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4516/2019 | Utvikling og Miljø Gjennomgang av utkast til trafikksikkerhetsplan 2020 - 2023 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410884?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 4449/2019 | Sentraladministrasjonen Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417451?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 427/2021 | Sentraladministrasjonen Salg av kommunal bolig på Seter - 5020/1/95 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418514?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Grøtting | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1486/2021 | Utvikling og Miljø Søknad Kaffekosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418819?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli O Holand Nordmeland | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1791/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418830?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen/Steinsdalen IL | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1802/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418788?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Storvoll | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1760/2021 | Utvikling og Miljø Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418683?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 1655/2021 | Sentraladministrasjonen Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418634?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna Synnøve Hepsø | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 1606/2021 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202116093-1 - Trøndelag fylkeskommune ønsker informasjon om hvordan rådyrjakta organiseres i kommunene i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418610?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 1582/2021 | Utvikling og Miljø Referat møte i representantskapet Brannvesenet Midt IKS 26.april 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418574?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvesenet Midt IKS | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1546/2021 | Sentraladministrasjonen Frivillighetens år 2022 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418102?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Oddny Aune Olsen m.fl. | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 1076/2021 | Oppvekst og kultur Forvaltningsrevisjon - kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418086?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget m.fl. | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 1060/2021 | Sentraladministrasjonen Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416535?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 4554/2020 | Sentraladministrasjonen LIS1 - kandidattildeling - Osen kommune - 01.09.2021 - 01.03.2022 - Oversendelse av kontaktinformasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418437?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRØYSUND KOMMUNE | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 1411/2021 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom til oppføring av bolig - Osen 29/13 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418312?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 1286/2021 | Utvikling og Miljø Befaring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405830?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'nfp@lokke.com' | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 5784/2018 | Sentraladministrasjonen 5020/1/125 - Fjerning av trær/kratt på kommunal grunn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417790?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Even Relling | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 765/2021 | Utvikling og Miljø Informasjon om tilskudd i 2021 til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen, og rapportering for tilskudd mottatt i 2021 og 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418058?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1032/2021 | Oppvekst og kultur Skoleruta 2021 - 2022 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418082?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 1056/2021 | Sentraladministrasjonen 1633 - Skjervøy vannverk - skade etter lynnedslag -tilleggsopplysninger. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/351287?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 1756/2016 | Utvikling og Miljø Vedr. 202112689-1 - Omklassifisering fv. 715 Osen sentrum - Skarvåsen - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418256?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 1230/2021 | Sentraladministrasjonen Salg av Husvikveien 15 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418513?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Nytrø | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1485/2021 | Utvikling og Miljø Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418979?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1951/2021 | Utvikling og Miljø Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418967?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1939/2021 | Utvikling og Miljø Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418421?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EGIL AUNE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1395/2021 | Utvikling og Miljø Søknad Vingsandkroa http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418818?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Engan | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1790/2021 | Utvikling og Miljø Kart http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418828?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Sundet | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1800/2021 | Utvikling og Miljø Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418843?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jana Lange-Giepner | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1815/2021 | Sentraladministrasjonen Saksbehandling for Osen Bygdatun http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418795?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Lothe Eli | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1767/2021 | Oppvekst og kultur Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418793?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1765/2021 | Sentraladministrasjonen Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 28.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418773?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA region Sør-Trøndelag | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 1745/2021 | Sentraladministrasjonen Ungdom på jakt etter sommerjobb. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418766?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 1738/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om servering og skjenkebevilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418700?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 1672/2021 | Helse Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418628?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NINA | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 1600/2021 | Utvikling og Miljø Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418581?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Freland Høvik | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1553/2021 | Sentraladministrasjonen Fordeling av NMSK-midler til skogkultur, tynning og miljøtiltak til Osen for 2021. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418567?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 1539/2021 | Utvikling og Miljø Ettersendelse av sak 05.21 til representantskapet den 26.04.21 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418448?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannmidt - Håvard Bye | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 1422/2021 | Sentraladministrasjonen Oversiktsbilde http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418365?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Anders Skorstad | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 1339/2021 | Utvikling og Miljø Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom til bruk som nytt anløp for hurtigbåt - Osen 14/117 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418331?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 1305/2021 | Utvikling og Miljø Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418300?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 1274/2021 | Sentraladministrasjonen Samlede journalposter (Ref=q56pe4, SakId=379656) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418268?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Strand | Journaldato: 01.04.2021 | RegistryNumber: 1242/2021 | Sentraladministrasjonen Befaring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405829?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Finn Arne Haugen' | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 5783/2018 | Sentraladministrasjonen Møteinnkalling til representantskapsmøte MNA 27.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418206?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 1180/2021 | Sentraladministrasjonen Dispensasjonsveileder for Trøndelag og følgeskriv http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418196?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 1170/2021 | Utvikling og Miljø Veikart Fosen - innspill til prioriteringer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417447?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen regionråd | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 423/2021 | Sentraladministrasjonen Ønske om tilleggsopplysninger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/398208?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Siv Sandoe' | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 4099/2017 | Sentraladministrasjonen Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418984?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carina Viktoria Strand | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 1956/2021 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til møte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418981?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gausen Sandra | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1953/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om dispensasjon for ombygging til hybler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418427?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORE LØKKE EIENDOM AS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1401/2021 | Sentraladministrasjonen Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418974?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Stein | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1946/2021 | Utvikling og Miljø Søknad om kjøp av tilleggsareal - Halvard og Ingrid Svee Nordmeland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418960?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Svee Nordmeland m.fl. | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1932/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om dispensasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418923?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Røstad | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 1895/2021 | Utvikling og Miljø Høring om forskrift om tilsyn etter havne- og farvannsloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418950?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 1922/2021 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar på byggesøknad Sundholmen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418710?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Opheim | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 1682/2021 | Utvikling og Miljø Invitasjon til digital konferanse for kommunale ungdomsråd 04.06.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418844?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1816/2021 | Ordfører Søknad Lilleenget camping http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418803?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: LILLEENGET KÅRE | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1775/2021 | Utvikling og Miljø Sommerjobb for ungdom 2021 - Utlysing http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418699?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 1671/2021 | Sentraladministrasjonen Kvittering på nabovarsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418668?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Thore Pettersen | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 1640/2021 | Utvikling og Miljø Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418646?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 1618/2021 | Utvikling og Miljø Søknad om serverings- og skjenkebevilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418637?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDMELAND GÅRDSHOTELL AS | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 1609/2021 | Helse 5020/14/117 Vedtak om fradeling av eiendom til Osen Kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418290?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEPSØ FISKEINDUSTRI AS | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 1264/2021 | Utvikling og Miljø Vedr. 21-78254-4 - V-TFM1-072-2021 skilt 512 for busslomme ved Fv715 S19D1 meter 8482 i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418624?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 1596/2021 | Sentraladministrasjonen Om fagsystemet Grunnforurensning og kommunens plikt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418609?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1581/2021 | Utvikling og Miljø Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418580?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Norvald Åsegg | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1552/2021 | Utvikling og Miljø Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418591?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Larisa Andersen | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 1563/2021 | Sentraladministrasjonen Vedr. 21-43758-4 - NA-rundskriv 2021/05 - Endring av myndighet til å godkjenne tekst til arbeidsvarslingsskilt 808.799 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418561?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 1533/2021 | Sentraladministrasjonen Veiledende satser for eget skogkulturarbeid i 2021 og anbefalte satser for maskinarbeid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418545?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 1517/2021 | Utvikling og Miljø Rapportering snøscooterkjøring 2020/21 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418531?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Karlsen | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 1503/2021 | Utvikling og Miljø Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418523?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Elise Oppheim | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 1495/2021 | Sentraladministrasjonen Geodataplan for Trøndelag 2022 - 2025. Innspill til plandokumentet og nye Geovekst-prosjekt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418520?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkeskartkontoret i Trøndelag | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 1492/2021 | Utvikling og Miljø Underskrevet standardvilkår for tilskudd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418515?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: PETER HEPSØ REDERI AS | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 1487/2021 | Utvikling og Miljø Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418498?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Taxi AS v/Trond Hopen | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 1470/2021 | Utvikling og Miljø Møtereferat styremøte Brannvesenet Midt IKS - 16.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418447?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 1421/2021 | Sentraladministrasjonen Foto 2 plasttak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418364?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Anders Skorstad | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 1338/2021 | Utvikling og Miljø Tilbakemelding - økning i antall LIS1 stillinger fra høsten 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416589?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Kvalø | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4608/2020 | Helse Innkalling IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2021 - 28.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418302?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA region Sør-Trøndelag | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 1276/2021 | Sentraladministrasjonen Befaring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405828?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'torbjoern.skjaervoe@marineharvest.com' | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 5782/2018 | Sentraladministrasjonen 5020-20/224- Skogrydding på kommunal eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417147?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gøran Bratberg | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 126/2021 | Utvikling og Miljø Vedr. 202112689-1 - Omklassifisering fv. 715 Osen sentrum - Skarvåsen - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418200?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 1174/2021 | Sentraladministrasjonen Plasstillitsvalgt NSF - pleie og omsorg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418152?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NSF Osen v/Rita S. Høvik | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 1126/2021 | Sentraladministrasjonen Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418160?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 1134/2021 | Oppvekst og kultur Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418071?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 1045/2021 | Sentraladministrasjonen Høringsbrev - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418048?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 1022/2021 | Utvikling og Miljø 5020/12/53 - Søknad om tillatelse til tiltak for fasadeendring av fritidsbolig. Tiltakshaver - Ketil Sundnes. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416974?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Sundnes | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 4993/2020 | Utvikling og Miljø Vedrørende tilbud på salgs-, skjenke og tobakkskontroller 01.01.2021 - 31.12.2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415234?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDFJELDSKE KONTROLL AS m.fl. | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 3256/2020 | Helse Kystverkets avhending av Sætervik fiskerihavn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407460?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 1029/2019 | Sentraladministrasjonen Tilslutning til bioøkonomistrategi i Namdalen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402795?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namdal regionråd | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 2751/2018 | Sentraladministrasjonen Omklassifisering av deler av fv. 715 - til uttalelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410448?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 4013/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd til kiosk med kjølerom - Osen/Steinsdalen IL http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/320496?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Styret i Osen/Steinsdalen IL | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 11160/2015 | Sentraladministrasjonen Nye festeavgifter ved Osen kirkegård http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/289150?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kirkelige fellesråd | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 20962/2014 | Sentraladministrasjonen Forslag på nye talspersoner fra Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/307644?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 38802/2014 | Osen kommune HMS - plan for Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/308454?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMU | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 39588/2014 | Sentraladministrasjonen Søknad om støtte til utgivelse av biografi om Augusta Aasen - Foreningen Gamle Steinkjer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412568?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORENINGEN GAMLE STEINKJER | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 593/2020 | Sentraladministrasjonen Kontaktpersoner klimaarbeid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412291?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 316/2020 | Sentraladministrasjonen Spørsmål om medfinansiering av videre vegutbedring Stormyra - Namsos grense http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413215?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1238/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd - Trønder-TV AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413240?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-TV AS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1263/2020 | Sentraladministrasjonen Spørsmål rundt Stenging av Straumholbrua, bruvedlikehold, Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413933?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Consolvo m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1956/2020 | Ordfører Stilling som prosjektleder for samferdsel og infrastruktur i Fosenregionen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413533?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN REGIONRÅD m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1556/2020 | Sentraladministrasjonen Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene 2020 - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414526?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSEN FJELLSTYRE | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 2549/2020 | Sentraladministrasjonen Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415142?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 3164/2020 | Sentraladministrasjonen Samferdselsstrategi for Namdalen 2021 - 2030. Invitasjon til prioritering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415838?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 3859/2020 | Sentraladministrasjonen Kartlegging av interkommunalt samarbeid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416454?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nivi Analyse | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4474/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417716?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTNU m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 692/2021 | Sentraladministrasjonen Oppdatert delegasjonsreglement valgperioden 2019 - 2023 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418078?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1052/2021 | Sentraladministrasjonen NKS Veiledningssenter for pårørende - søknad om tilskudd for 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418966?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1938/2021 | Sentraladministrasjonen Ang. brev om planting http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418954?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: toril.aspaas1 | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1926/2021 | Sentraladministrasjonen Brøyting av parkeringsplass ved skihytta på Levatnet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418971?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandra Gausen m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1943/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om støtte - Osen hagelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418964?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borgny J Einskar Granbo | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1936/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om støtte til utgivelse av bok - Nils Roger Duna http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418969?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: DUNA NILS ROGER | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1941/2021 | Sentraladministrasjonen 5020/14/173 - Jonas Amrud Nilsen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av altan. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408349?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Amrud Nilsen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1914/2019 | Utvikling og Miljø Gnr 1, bnr 115 - Bilder http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418829?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorodd Røe | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1801/2021 | Utvikling og Miljø Oppfølging av rådene fra Ungdommens distriktspanel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418814?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1786/2021 | Sentraladministrasjonen Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418832?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Stein | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1804/2021 | Utvikling og Miljø 1633/14/145 - Osen kommune - fradeling av festetomt til Egil Aune Entreprenør AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/399659?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EGIL AUNE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 5548/2017 | Utvikling og Miljø Innvilget søknad om motorferdsel i utmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412385?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagen, Greta m.fl. | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 410/2020 | Utvikling og Miljø Søknad Seter Brygge AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418801?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SETER BRYGGE AS | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1773/2021 | Utvikling og Miljø Møteinnkalling - Generalforsamling i TrønderEnergi AS 19.05.2021 - digitalt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418733?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1705/2021 | Sentraladministrasjonen Rapportering finansforvaltningen 1. tertial 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418730?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Brattgjerd May | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 1702/2021 | Sentraladministrasjonen Erklæring om ansvarsrett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418702?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: EGIL AUNE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 1674/2021 | Utvikling og Miljø Status - Sommerjobb for ungdom 2021 - tilskuddsordning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418677?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 1649/2021 | Sentraladministrasjonen Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418643?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Thorsen | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 1615/2021 | Utvikling og Miljø Vedtak om fradeling av eiendom til Strand skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418535?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Einar Høvik | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 1507/2021 | Utvikling og Miljø Underskrevet nabovarsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418617?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Osen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 1589/2021 | Utvikling og Miljø Søknad på ledig stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418543?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dovile Janciuliene | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 1515/2021 | Sentraladministrasjonen 21/78254-1 - Anmodning om vedtak skilt 512 for busslomme ved Fv715 S19D1 meter 8482 i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418530?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet m.fl. | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 1502/2021 | Sentraladministrasjonen Opplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418521?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Katrine Hestmo | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 1493/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om motorfersel i utmark i forbindelse med ettersøk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415829?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Norvald Åsegg | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 3850/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd fra næringsfond - Osen taxi AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418435?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaldal, Inger Lise m.fl. | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 1409/2021 | Sentraladministrasjonen Endret tolkning for avsetting av skogfond ved erverv - ekspropriasjon av eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418454?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 1428/2021 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd fra næringsfond - Tommy Albertsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418436?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOMMY ALBERTSEN AS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 1410/2021 | Sentraladministrasjonen Revidering av personalreglement http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418088?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 1062/2021 | Sentraladministrasjonen Foto plasttak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418363?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Anders Skorstad | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 1337/2021 | Utvikling og Miljø Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 12.04.21 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418376?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brann Midt IKS | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 1350/2021 | Sentraladministrasjonen Faghøring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418328?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 1302/2021 | Oppvekst og kultur Risikorapport - Oppsummerende rapport av kommunale miljørisikoanalyser, IUA Sør-Trøndelag 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418275?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA region Sør-Trøndelag | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 1249/2021 | Sentraladministrasjonen Forslag på medlemmer til dyrevernnemnd for Innherred og Fosen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405588?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 5544/2018 | Sentraladministrasjonen Befaring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405827?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'per.a@bjoroya.no' | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 5781/2018 | Sentraladministrasjonen 1633/14/145 - Osen kommune - søknad om fradeling av festetomt Olden Byggservice. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/399663?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDEN BYGGSERVICE | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 5552/2017 | Utvikling og Miljø Underskrevet samtykke http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411958?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EVRY NORGE AS | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 5522/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418232?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Eian Eriksen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 1206/2021 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202112317-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av eiendom til hurtigbåtkai på gnr 14/117 i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418161?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 1135/2021 | Utvikling og Miljø Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418186?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 1160/2021 | Utvikling og Miljø Referat fra dialog- og skyssmøte for Åfjord og Osen kommuner 03.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418131?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atb | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 1105/2021 | Sentraladministrasjonen Plan for friluftslivets ferdselsårer - Tilskudd til arbeidet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418141?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 1115/2021 | Sentraladministrasjonen Oversendelse rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418081?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 1055/2021 | Sentraladministrasjonen 5020/39/1/25 - Trond Røyseng - Tilbakemelding om ferdige byggearbeider http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418059?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Even Røyseng | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1033/2021 | Utvikling og Miljø Bruk av databasen Grunnforurensning i kommunene i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418060?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 1034/2021 | Utvikling og Miljø Revidert nasjonal plan - beredskap mot akutt forurensning -til informasjon og fordeling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418051?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 1025/2021 | Sentraladministrasjonen SV: Offentlig / bedrift, Forsikring, Eiendom. Vår ref.: 203298MAG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/349107?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Post Bygning' | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 38973/2015 | Utvikling og Miljø Foreløpig svar vedrørende internettilgang på Mølnbergtunet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/343398?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Folkestad | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 33408/2015 | Osen kommune Svar på søknad fra Jushjelpa i Midt-Norge om driftsstøtte for 2015 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/308575?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jushjelpa i Midt-Norge | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 39704/2014 | Osen kommune Svar på søknad om økonomisk støtte til prosjektet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/299050?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tovemerethe Stjern | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 30472/2014 | Osen kommune Svar på søknad om kommunale midler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/302319?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grenland Kompetanse AS | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 33643/2014 | Osen kommune Forespørsel om å stille som talspersoner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/306147?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Strand m.fl. | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 37325/2014 | Osen kommune Svar på søknad om gave til Lions Røde Fjær 2015: Støtt Lions' forebyggende arbeid for barn og unge i Norge http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/307229?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lions Røde Fjær 2015 | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 38389/2014 | Osen kommune Svar på søknad om støtte til utdanning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/307330?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Viken | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 38490/2014 | Osen kommune Svar på brev ang. sponsing av revy http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/324518?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 10. klasse ved Strabnd barne- og ungdomsskole | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 15063/2015 | Osen kommune Svar angående registrering av tomt ved Vågen Hepsøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408431?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Hepsø Kristoffersen | Journaldato: 23.05.2021 | RegistryNumber: 1996/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad oppold hytte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413086?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Brørs | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1110/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad på avvik fra forbud mot å oppholde seg på hytte/feriehus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413087?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Vold | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1111/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på spørsmål ang tur til hytta. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413293?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Stein Kaasbøll | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1316/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om opphold i hytte - birøkt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413274?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aashild Sundet | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1297/2020 | Sentraladministrasjonen Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene 2020 - Osen fjellstyre http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414525?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSEN FJELLSTYRE | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 2548/2020 | Sentraladministrasjonen Begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415435?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gisle Stødle | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 3457/2020 | Sentraladministrasjonen Svar angående spørsmål om bassengtrening for revmatikere http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415437?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Hanne Havik | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 3459/2020 | Sentraladministrasjonen Salg av kommunal bolig - Seter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416427?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4447/2020 | Sentraladministrasjonen Tillatelse til fradeling fra 156/11 OG 156/13 - Åfjord kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416901?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åfjord kommune | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 4920/2020 | Sentraladministrasjonen Logo på kommunens biler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417890?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norpublica | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 865/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på klage på vannavgift http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418024?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Knutsen | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 998/2021 | Sentraladministrasjonen Avtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417715?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Senter for omsorgsforskning | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 691/2021 | Sentraladministrasjonen Henvendelse til samtlige kommuner i Norge http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417606?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: post | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 582/2021 | Sentraladministrasjonen Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418238?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Gausen m.fl. | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1212/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om deling av eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418296?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Nordmeland | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1270/2021 | Sentraladministrasjonen Avfallsplan havner Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418682?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1654/2021 | Sentraladministrasjonen Spørsmål vedr. vann og avløp http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418962?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Østvik | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1934/2021 | Sentraladministrasjonen Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418953?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Fylling Kom24 | Journaldato: 22.05.2021 | RegistryNumber: 1925/2021 | Sentraladministrasjonen 5020/1/92 - Svar vedr. søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418738?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Frøydis Rødø Berg | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1710/2021 | Utvikling og Miljø 5020/14/173 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av terrasse. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408243?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Amrud Nilsen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1808/2019 | Utvikling og Miljø Bekreftelse på oppsigelse av SFO plass til ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413812?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 1835/2020 | Oppvekst og kultur Kjørebok 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418852?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronald Bratberg | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 1824/2021 | Utvikling og Miljø Svar på søknad om motorferdsel i utmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417386?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein, Jørgen | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 363/2021 | Utvikling og Miljø Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418826?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorodd Røe | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 1798/2021 | Utvikling og Miljø 5020/12/20 Vedtak om fradeling av tilleggsareal http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418325?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiggo Wodahl m.fl. | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 1299/2021 | Utvikling og Miljø