Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no 1633 - Oppføring av tilbygg, samt ombygging ved PLO http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418214?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Sandbakken | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1188/2021 | Utvikling og Miljø 1633 - Oppføring av tilbygg, samt ombygging ved PLO http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418213?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Sandbakken | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1187/2021 | Utvikling og Miljø inngangsparti PLO http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418113?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Sandbakken | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1087/2021 | Utvikling og Miljø inngangsparti PLO http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418112?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Sandbakken | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1086/2021 | Utvikling og Miljø Anbudsdokumenter - annonsering på Doffin http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/396452?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arcon Prosjekt AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 2352/2017 | Utvikling og Miljø Tinglyst avtale vedr. Storengveien. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414713?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Storvoll m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2736/2020 | Utvikling og Miljø Rettelser på dokument som skal tinglyses. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414503?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2526/2020 | Utvikling og Miljø Rettelser på dokumentet som ønskes tinglyst. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414202?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2225/2020 | Utvikling og Miljø Entreprenørgaranti - Roan Maskin As - Osen Kommune - Hovedkloakk ved "Nordkapp" http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411828?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅFJORD SPAREBANK | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 5392/2019 | Utvikling og Miljø Osen Sykeheim - Brannteknisk tilstandsanalyse - fremdrift for utbedringer brann http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/310874?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leirset Roar | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1767/2015 | Utvikling og Miljø Signert aksepskjema på Tilsagn om støtte til utbygging av hurtiglader http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418044?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1018/2021 | Ordfører 1633 - Protokoll fra ferdigbefaring / overtakelse av nytt fortau Osen sentrum. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348545?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Løkke AS v/Tore Crister Løkke m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 38420/2015 | Utvikling og Miljø 1633/14/234 - Sandviksberget Panorama -kostnader vedr. omkobling av private avløp til kommunalt avløpsanlegg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/379769?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Kr. Blengsli | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 29453/2016 | Utvikling og Miljø 1633/14/234 - Sandviksberget Panorama - kostnader vedr. omkobling av private avløp til kommunalt avløpsanlegg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/379760?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Bye | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 29444/2016 | Utvikling og Miljø 1633/14/234 - Sandviksberget Panorama - midlertidig lagring av masser. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/374771?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roan Maskin AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 24605/2016 | Utvikling og Miljø enhetspriser på tilleggsfaktura http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/297252?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: (roanmask@online.no) | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 28740/2014 | Utvikling og Miljø 1633/14/234 - Sandviksberget Panorama - fylling ved Sandviksberget. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/368604?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roan Maskin AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 18584/2016 | Utvikling og Miljø Ukentlig kontroll http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415383?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosenkraft - Ottar Vik | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3405/2020 | Utvikling og Miljø VS: Bussholdeplass ved Mo - klarsignal for oppstart http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/347142?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Odd Erling Brøndbo' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 37049/2015 | Utvikling og Miljø Bussholdeplass ved Mo - forespørsel om utsettelse av deler av arbeidet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/346774?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Haugerud Gunvor Tørum' m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 36692/2015 | Utvikling og Miljø 202021927-1 - Søknad skilting for ladestasjoner langs FV 715 og FV 6300 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414926?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Espen Knudsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 2949/2020 | Utvikling og Miljø Informasjon om hva som er gjort ved Åsegg vv. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406339?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 6293/2018 | Utvikling og Miljø SV: Avsluttet asfaltsesong 2015 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/346773?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Odd Erling Brøndbo' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 36691/2015 | Utvikling og Miljø Svar på vannprøver Seter og Skjervøya vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406020?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 5974/2018 | Utvikling og Miljø SV: Byggesak Osen sykehjem http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/303499?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torbjørn Høyen' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 34772/2014 | Utvikling og Miljø Bestilling av skilt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414477?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Bendiksen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 2500/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - Oppheving av kokepåbud - Seter vannverk. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406004?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seter oppvekstsenter v/Lillian Dombu | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 5958/2018 | Utvikling og Miljø tilbud på skilt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414474?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solvåg Odd-Robert m.fl. | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 2497/2020 | Utvikling og Miljø SV: PLO Osen sykehjem http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/303494?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torbjørn Høyen' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 34767/2014 | Utvikling og Miljø SV: bussholdeplass Mo - oppstart http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/345897?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Odd Erling Brøndbo' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 35831/2015 | Utvikling og Miljø El-billadere i Osen - opsjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414211?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ottar Vik | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 2234/2020 | Utvikling og Miljø Vedrørende oppsigelse av leieforhold kommunal bolig - Fiskberga 11 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416577?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Larsen Rasmussen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 4596/2020 | Helse Oppbygging av bussholdeplass http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/344605?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Odd Erling Brøndbo' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 34583/2015 | Utvikling og Miljø El-billadere i Osen - opsjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414201?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROAN MASKIN AS m.fl. | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 2224/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - Analyseresultat vannprøver Åsegg vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405515?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 5471/2018 | Utvikling og Miljø Oppsigelse av husleiekontrakt - Steinsland I http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416339?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Stein | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 4359/2020 | Helse Antakelse av tilbud for levering og montering av El- ladepunkt i Osen kommune. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413955?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: RISSA KRAFTLAG SA m.fl. | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1978/2020 | Utvikling og Miljø utv. farge sykeheimen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348309?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marion Sæternes' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 38186/2015 | Utvikling og Miljø Signert avtale med SVRM http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/343730?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Haugerud Gunvor Tørum' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 33730/2015 | Utvikling og Miljø Krav om deling av integreringstildkudd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417046?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Strand | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 26/2021 | Helse SV: Osen sykeheim pristilbud malerarbeider http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348143?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Åge Nilsen' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 38022/2015 | Utvikling og Miljø 1633/15/34 - Ferdigattest for lagerbygg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/399520?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 5410/2017 | Utvikling og Miljø Hull i asfalten etter betongbil http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/348114?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Åge Nilsen' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 37993/2015 | Utvikling og Miljø 1633/18/2 - Tore Johan Buarø - naust - vår ref: 2754/2019/1633/18/2/4BHO http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409938?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 3503/2019 | Utvikling og Miljø Avtale vedr. montering av varmepumpe ved Fiskberga 12. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417956?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Ydse | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 931/2021 | Utvikling og Miljø Tilbakemelding prosjektplan http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417971?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margunn Skjei Knudtsen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 945/2021 | Oppvekst og kultur 1633/14/145/2 - Porter ved Strand næringsbygg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413814?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskil Ratdal | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1837/2020 | Utvikling og Miljø 1633/14/2 - Osen kommune - revidert plan for utlegging av flytebrygge i Strand havn. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/400220?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 189/2018 | Utvikling og Miljø Søknad Program for folkehelse med vedlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417968?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margunn Skjei Knudtsen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 942/2021 | Oppvekst og kultur 5020/33/1/15 Bygging av adkomst til fritidsbolig. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414053?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Sigurd Klykken | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2076/2020 | Utvikling og Miljø 1633/14/185 - Søknad om forlengelse av tillatelse for marinaanlegg ved Strand marina. Tiltakshaver - Strand Marina. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417098?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STRAND MARINA OG BÅTFORENING | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 78/2021 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418995?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Nordmeland m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1967/2021 | Utvikling og Miljø Elevenes planleggingsdag til "Livet - en dans på roser?" http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412443?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politikerne i Osen kommune | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 468/2020 | Oppvekst og kultur 5020-14/145/2 - Bestilling av porter og dører til Strand næringsbygg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412951?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: E&P RATDAL AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 975/2020 | Utvikling og Miljø 1633/14/103 - Levering og legging av gulv ved leilighet, Sorgenfri. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/307166?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enes og Olsen Malerforretning AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 38326/2014 | Utvikling og Miljø Vedr. forespørsel om pristilbud på porter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412949?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ligaard - Gunhild Ligaard | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 973/2020 | Utvikling og Miljø SV: behandling av søknad om mudring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/313520?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramsøy båtforening v/Dag Aune | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 4364/2015 | Utvikling og Miljø veiutvidelse Kjerkveien http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414111?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Maskin AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2134/2020 | Utvikling og Miljø Svar på tildeling av tilbud på levering og montering av porter/dører til industribygg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412948?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hoermann - Havik, Sven Tore | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 972/2020 | Utvikling og Miljø Tilbud på lys Kjerkveien http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414109?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosenkraft - Asbjørn Hov | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2132/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414005?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Storvoll | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 2028/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/122 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av uthus. Tiltakshaver Ståle Braset, Sparbu. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415909?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Johansen Braset | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3930/2020 | Utvikling og Miljø Forespørsel om pristilbud på porter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412937?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Ligaard AS m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 961/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/122 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415845?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Johansen Braset | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3866/2020 | Utvikling og Miljø 1633/14/234 - Jon A. Olsen Arkitektkontor AS - midlertidig brukstillatelse bygning H. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/360863?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon A. Olsen Arkitektkontor AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 11048/2016 | Utvikling og Miljø 5020/36/36 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon. Tiltakshaver - Tensio AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417168?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TENSIO TS AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 147/2021 | Sentraladministrasjonen Svar på henvendelse fra pensjonistforbundet 27.10.20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416127?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Petter Hestmo | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 4148/2020 | Helse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411597?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 5161/2019 | Helse Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413623?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Stein m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1646/2020 | Utvikling og Miljø 5020/15/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon ved Urdsøra. Tiltakshaver - Tensio AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417167?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TENSIO TS AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 146/2021 | Sentraladministrasjonen Forespørsel om pristilbud/anbud på billadere inkl. montering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413311?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rissa Kraftlag AS m.fl. | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1334/2020 | Utvikling og Miljø Forespørsel om pristilbud på lys Kjerkveien http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413916?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ottar Vik | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 1939/2020 | Utvikling og Miljø Tilleggsinformasjon i sak søknad om dispensasjon for nettstasjon ved gnr. 15/1 i Osen. Vår ref.: 4653/2020/T22/4rbr. Deres ref.: 2020/13960. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417095?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 75/2021 | Utvikling og Miljø Svar ang krav om arbeidsforhold/kontor Fosen Barnevern i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409073?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen Barnevernstjeneste | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 2638/2019 | Oppvekst og kultur Avregistrere salg av tobakk - Seter Brygge AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408802?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Sæther | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 2367/2019 | Helse SV: Vannkummen Sandviksberget panorama http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/315800?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Roan Maskin AS' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 6568/2015 | Utvikling og Miljø asfaltering bussholdeplass Mo http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/302014?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'arve.eide@veidekke.no' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 33342/2014 | Utvikling og Miljø byggemøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/299023?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: eg-aune@online.no | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 30445/2014 | Utvikling og Miljø Utvidelse av Kjerkveien - antakelse av tilbud. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413625?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EGIL AUNE ENTREPRENØR AS m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 1648/2020 | Utvikling og Miljø Avslutning av søknadsprosess i Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417691?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Lund | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 667/2021 | Oppvekst og kultur Oppgradering av utstyr fysikalske og inventar legekontor http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/295386?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid T. Angen | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 26929/2014 | Sentraladministrasjonen Svar vedr. utfyllende informasjon ang. nettstasjon ved Urdsøra http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417094?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TENSIO TS AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 74/2021 | Utvikling og Miljø Vedrørende tilsynsavgift tobakksvarer 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408488?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SETER BRYGGE AS | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 2053/2019 | Helse Forslag til nye vedtekter for Osen Bygdatun http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/419009?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Kristin Lothe m.fl. | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 1981/2021 | Sentraladministrasjonen 1633/14/145 - Ferdigattest for gjenbruksstasjon, Strand. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406626?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIV. ING. JAN LIAN AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 204/2019 | Utvikling og Miljø byggemøte - fortau http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/299019?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'ivar.nervik@vegvesen.no' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 30441/2014 | Utvikling og Miljø Avslutning av søknadsprosess i Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417690?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Emilie By | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 666/2021 | Oppvekst og kultur Vedrørende søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan for relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418606?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1578/2021 | Ordfører ladeløsning i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413157?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per-Arne Sæther | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1181/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/104 - Søknad om ferdigattest. Tiltakshavere - Siv og Rune Møller. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411371?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDEN BYGGSERVICE AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 4935/2019 | Utvikling og Miljø Attached Image http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414076?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Pettersen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 2099/2020 | Helse Utleieregler og leiepriser ved Osen Bygdatun og Vingsand Arena Sjøkanten http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/419007?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Kristin Lothe m.fl. | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 1979/2021 | Sentraladministrasjonen Etterspørsel om endringsmelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/331165?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Spar-Bygg AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 21461/2015 | Utvikling og Miljø 1633/1/66 - Seter Brygge AS - søknad om tillatelse til tiltak for legging/montering drivstoffanlegg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/366547?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seter Brygge AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16577/2016 | Utvikling og Miljø 5020/1/43 - Ferdigattest tilbygg Sætervik handel. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406551?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 129/2019 | Utvikling og Miljø Avslutning av søknadsprosess i Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417688?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Margrethe Stein | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 664/2021 | Oppvekst og kultur Stilling som Driftsoperatør/vaktmester besatt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415298?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arill Bele m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3320/2020 | Sentraladministrasjonen Flyttemelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/419071?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 2043/2021 | Strand barne- og ungdomsskole Ladeløsning i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413138?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per-Arne Sæther | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1162/2020 | Utvikling og Miljø 5020/27/27 og 49 - Brakkerigg - Foreløpig svar på søknad. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408645?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Talde prosjektstyring AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 2210/2019 | Utvikling og Miljø 5020/39/1 - Vedr. restaurering av seterskjul samt oppføring av utedo/uthus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404309?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Arve Sørgjerd | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 4266/2018 | Utvikling og Miljø Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402266?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Sigurd Klykken | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 2222/2018 | Utvikling og Miljø 1633/19/13 - Turid S. Hansen - søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av anneks. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/370668?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Sørbotten Hansen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 20582/2016 | Utvikling og Miljø SV: Sandviksberget - Forslag til utbyggingsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/314531?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønder-Plan AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 5339/2015 | Utvikling og Miljø 1633 - Asfaltering på Seter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/301912?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Industrier AS v/Stig Joar Gåsbakk | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 33241/2014 | Utvikling og Miljø Utvidelse av Kjerkveien del II - Forespørsel om pristilbud. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413302?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EGIL AUNE ENTREPRENØR AS m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 1325/2020 | Utvikling og Miljø Avslutning av søknadsprosess i Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417686?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gøril By | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 662/2021 | Oppvekst og kultur Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418846?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Rødøy | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1818/2021 | Helse 5020/20/66 - Svar på tilsynsrapport 282377 og 282378 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415237?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TENSIO TS AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3259/2020 | Utvikling og Miljø 1633 - Busslomme Stein/Storvoll - tildeling av anbud. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/382307?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Aune Entreprenør AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 31955/2016 | Utvikling og Miljø 5020 - Signert avtale på service av ventilasjonsanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407535?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 1104/2019 | Utvikling og Miljø Attached Image http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413726?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gøril Sund | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 1749/2020 | Helse 1633/39/1 - Pål Sørgjerd - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus m/utedo. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/341518?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Sørgjerd | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 31569/2015 | Utvikling og Miljø Vedr. mangelfull oversendelse av sak til Fylkesmannen, vår ref 2017/586-11 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406143?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 6097/2018 | Utvikling og Miljø Befaring vegutvidelse Kjerkveien http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413269?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Aune Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 1292/2020 | Utvikling og Miljø Avslutning av søknadsprosess i Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417685?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Elline Nilssen | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 661/2021 | Oppvekst og kultur SV: gulvbelegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/291295?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Leif Øyvind Mjøsund' | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 23029/2014 | Utvikling og Miljø 5020/36/6 - Fradeling av eiendom til nausttomt - Klagesaksbehandling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414099?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 2122/2020 | Utvikling og Miljø Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418636?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Karin Andersson | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1608/2021 | Helse 5020/33/1/16 - Ferdigattest fritidsbolig. Tiltakshaver - Jarl-Inge Høvik. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417797?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarl-Inge Høvik | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 772/2021 | Utvikling og Miljø Asfaltering 2020 - tillegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415908?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROAN MASKIN AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3929/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/107 - søknad om ferdigattest for fritidsbolig. Tiltakshaver - John Kristian Flatås. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411373?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDEN BYGGSERVICE AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 4937/2019 | Utvikling og Miljø Revidert kart - asfaltering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/290781?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Angen Lovise | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 22531/2014 | Utvikling og Miljø 1633/14/131 - Oddbjørn M. Aune - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra fritidsbolig til bolighus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/307467?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørn aune | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 38626/2014 | Utvikling og Miljø 1633/33/1 - Nils Sigurd Klykken - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fastkai med flytebrygge. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/394843?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christine Klykken | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 750/2017 | Utvikling og Miljø 1633/13/5 og 8 - Anne E. Djupvik - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av uthus/anneks til fritidshus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/362606?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne E. Djupvik | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 12749/2016 | Sentraladministrasjonen SV: fjerning av stolpe http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406135?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI NETT AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 6089/2018 | Utvikling og Miljø 5020/1/43 - HD Plan & Arkitektur AS - søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg. Tiltakshaver - Sætervik Handel AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404883?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4840/2018 | Utvikling og Miljø 5020/3/3 - Ferdigattest gamme http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407213?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: DRAGEID EIENDOM AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 785/2019 | Utvikling og Miljø Avslutning av søknadsprosess i Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417683?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karina Høvik | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 659/2021 | Oppvekst og kultur Forespørsel om pris - ventilasjonsanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/419076?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK m.fl. | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 2048/2021 | Utvikling og Miljø bestilling av arbeid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/291294?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'leif.mjosund@enes-olsen.no' | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 23028/2014 | Utvikling og Miljø MOWI AS - Søknad om dispensasjon fra Osen kommunes arealplan for relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418108?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1082/2021 | Sentraladministrasjonen Tidsbegrenset oppdragsavtale for aktivitetskontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418551?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Kristin Lothe | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1523/2021 | Helse Endringsmeldinger Osen Asfalt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415906?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roanmaskinas - Kristian Nilsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3927/2020 | Utvikling og Miljø Foreløpig uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag vedr. nytt 22 kV kabelanlegg fra Vik i Roan til Strand i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416952?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Moan | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 4971/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/104 - G Løseth Prosjekteringstjenester - søknad om midlertidig brukstillatelse for uthus. Tiltakshavere - Siv og Rune Møller, Inderøy. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409627?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: G LØSETH - PROSJEKTERINGSTJENESTER | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 3192/2019 | Utvikling og Miljø 1633 - Busslomme Stein/Storvoll - signert avtale. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/380330?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Midt | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 30009/2016 | Utvikling og Miljø Tilbakemelding på tilsynsrapport av 25.11.2015 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/349363?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brannvesenet Midt IKS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 39223/2015 | Seter skole og barnehage SV: Angående nabogrenser for oppføring av anneks og nye forskrifter. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/365762?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Hepsø | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 15799/2016 | Utvikling og Miljø Gulvbelegg Sorgenfri http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/302318?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Karlsen m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 33642/2014 | Utvikling og Miljø igangsettingstillatelse del 2 - PLO http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/343663?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torbjørn Høyen' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 33663/2015 | Utvikling og Miljø Ferdigattest til bygning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407053?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Hanssen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 628/2019 | Utvikling og Miljø SV: fjerning av stolpe http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406134?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI NETT AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 6088/2018 | Utvikling og Miljø 5020/39/1/9022 - Atle Karlsen AS- søknad om tillatelse til tiltak for etablering av handikaptilrettelagt fiskeplass ved Sandvatnet. Tiltakshaver - Osen fjellstyre. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403946?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATLE KARLSEN AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 3903/2018 | Utvikling og Miljø Avslutning av søknadsprosess i Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417682?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Terese Aamodt | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 658/2021 | Oppvekst og kultur Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418426?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Engan | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1400/2021 | Helse Lynskade Skjervøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418439?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skoglund | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1413/2021 | Utvikling og Miljø Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan for relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418009?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mowi Norway Mid | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 983/2021 | Ordfører Namdal Rehabilitering IKS - Selskapsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416681?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMDAL REHABILITERING IKS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4700/2020 | Sentraladministrasjonen Foreløpig uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag vedr. nytt 22 kV kabelanlegg fra Vik i Roan til Strand i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416949?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Moan | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 4968/2020 | Utvikling og Miljø 5020/3/3 - Ingolv Dørum - søknad om endring av gitt tillatelse, tilbygg naust. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411134?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: DRAGEID EIENDOM AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 4699/2019 | Utvikling og Miljø 1633/24/25 - Ståle Osen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk/grillhytte. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/388180?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Osen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 37664/2016 | Utvikling og Miljø 5020/18/10 - Ferdigattest hytte, Tiltakshaver - Willy Bye. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406825?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 400/2019 | Utvikling og Miljø Krav om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407035?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: DRAGEID EIENDOM AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 610/2019 | Utvikling og Miljø 5020/1/32 - Ferdigattest lagerbygg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407212?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 784/2019 | Utvikling og Miljø 5020/1/43 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til forretningsbygg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/401971?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 1928/2018 | Utvikling og Miljø 5020/16/20 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje/bod samt drivhus. Tiltakshaver - Helge Anders Skorstad. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406119?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Anders Skorstad | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 6073/2018 | Sentraladministrasjonen 5020 - Seter vannverk - kokepåbud. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405842?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSEN KOMMUNE v/Lillian Dombu m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5796/2018 | Utvikling og Miljø Avslutning av søknadsprosess i Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417677?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin A Strand Sørgjerd | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 653/2021 | Oppvekst og kultur SV: befaring ved fysioterapilokaler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/290778?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Frank Hovd' | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 22528/2014 | Utvikling og Miljø Stilling som driftsoperatør/vaktmester er besatt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415965?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Hopen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3986/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/37/4/1 - Skjervøya vannverk -Lynskader. Kopi av faktura http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417929?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iktanalyse - skoglund@iktanalyse.no | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 904/2021 | Utvikling og Miljø Alkoholomsetning 2020 - gebyrer 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418075?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP MIDT-NORGE SA m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1049/2021 | Sentraladministrasjonen Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418313?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Osen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1287/2021 | Helse 5020/37/5 - Byggmester Anders Ramstad - Riving av eksisterende bygg. Tiltakshaver - Tone Sandseter, Steinkjer. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418463?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMSTAD ANDERS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1437/2021 | Utvikling og Miljø 5020/13/12 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417166?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Dagfinn Hepsø | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 145/2021 | Sentraladministrasjonen 5020/22/16 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/reguleringsplan for Osen sentrum for bruksendring fra næringsbygg til bolighus. Tiltakshaver Hege og Thomas Strøm, Osen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415362?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Strøm | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3384/2020 | Sentraladministrasjonen Asfaltering 2020 - fakturering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415728?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Nilssen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3749/2020 | Utvikling og Miljø 5020/16/1 og 28 - Johs. J. Syltern AS - Søknad om ansvarsrett for opparbeidelse av vei til kai. Tiltakshaver - Ottar Emil Skorstad. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414806?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHS J SYLTERN AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 2829/2020 | Utvikling og Miljø 5020/39/1/55 - Ferdigattest hytte. Tiltakshaver - Knut Arve Haugen, Bangsund. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415900?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Arve Haugen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 3921/2020 | Utvikling og Miljø 5020/36/17 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. Tiltakshaver - Solfrid Sørgjerd Saltnes. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413252?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid J S Saltnes | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 1275/2020 | Sentraladministrasjonen 1633/24/6 - Ferdigattest gjødselkum. Tiltakshaver - Tina Rånes, Nordmeland. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416698?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina E Rånes Tinglum | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 4717/2020 | Utvikling og Miljø 1633/17/1 - Anne-Britt Rolstadaas - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av flytebrygge. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/373099?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Britt Rolstadaas | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 22965/2016 | Utvikling og Miljø 5020 - Antakelse av servicetilbud på ventilasjon - Osen kommune. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407388?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK Inneklima AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 957/2019 | Utvikling og Miljø Diskusjonsnotat fra ansatte i PLO http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/342624?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Angen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 32657/2015 | Helse 1633/19/13 - Turid Hansen- søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8, bygging i strandsonen, for oppføring av anneks. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/295944?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Hansen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 27442/2014 | Utvikling og Miljø Leilighet v/Sorgenfri Strand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/302271?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rørlegger Frits Rikardsen AS (ketil@rorlegger-rikardsen.no) | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 33596/2014 | Utvikling og Miljø Forespørsel om oppstart av arbeid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/290774?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'rolf.bjornar.olsen@enes-olsen.no' | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 22524/2014 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410863?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Valen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4428/2019 | Utvikling og Miljø Svar - 5020/37/5 - foreløpig svar vedr. areal på fritidshus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418327?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMSTAD ANDERS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1301/2021 | Utvikling og Miljø Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418255?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Stjern | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1229/2021 | Helse Endringsmelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415727?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roanmaskinas - Kristian Nilsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3748/2020 | Utvikling og Miljø Antakelse tilbud på levering og montering av ZIP-screen ved Strand skole. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414492?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD SOLSKJERMING AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 2515/2020 | Utvikling og Miljø 5020/31/24 - Ferdigattest riving av bolig. Tiltakshaver - Sigmund Hestmo. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415171?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmund Jarle Hestmo | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 3193/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - Valg av leverandør for service på ventilasjonsanlegg - Osen kommune. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407387?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN VENTILASJON AS m.fl. | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 956/2019 | Utvikling og Miljø Vedr. søknad om utsatt byggestart gnr. 37 bnr. 26 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402087?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil By | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 2043/2018 | Utvikling og Miljø 1633/14/145 - Siv. ing. Jan Lian AS - søknad om tillatelse til tiltak for etablering av gjenbruksstasjon. Tiltakshaver - MNA, Overhalla. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/401624?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIV. ING. JAN LIAN AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1581/2018 | Utvikling og Miljø 1633/36/10 - UL Havglimt - søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel, Pbl. § 1-8 samt veglovens bestemmelser for oppføring av tilbygg/uthus til forsamlingshus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/295949?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Havglimt | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 27447/2014 | Utvikling og Miljø 5020/19/2 og 5 - Hepsøy båtforening - søknad om endring av gitt tillatelse. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414322?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Hepsø (for Hepsøy båtforening) | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 2345/2020 | Utvikling og Miljø 5020/27/2/4 - Ferdigattest anneks. Tiltakshaver - Steinar Olsen, Verdal. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415569?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 3591/2020 | Utvikling og Miljø Ferdigbefaring - lager ved Havgløtt barnehage. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405494?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDEN BYGGSERVICE AS m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5450/2018 | Utvikling og Miljø 5020 - 20/135 - Ferdigattest tilbygg naust http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407633?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aage Arnold Øiaas | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 1198/2019 | Utvikling og Miljø Ferdigattest for bygning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407050?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 625/2019 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410964?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åge Kulsli m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 4529/2019 | Utvikling og Miljø 1633/20/29 - Osen Sokn - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til redskapshus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/344657?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen Sokn v/Håvard Eian | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 34635/2015 | Utvikling og Miljø Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413548?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSEN SAMEIE m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1571/2020 | Utvikling og Miljø Skadeopplysningsskjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417128?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: IKT Analyse AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 107/2021 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418559?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP MIDT-NORGE SA | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1531/2021 | Utvikling og Miljø Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417621?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne B Sørmeland | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 597/2021 | Helse 5020/15/30 -Øverdal og Bye Byggservice AS - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Tiltakshaver - Irene Sundet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416436?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 4456/2020 | Utvikling og Miljø 5020/35/5 - Sturla Jakobsen - søknad om bruksendring/ombygging av redskapshus. Tiltakshaver - Øyvind B. Jakobsen, Brattgjerd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413461?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sturla Gisle Jakobsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1484/2020 | Utvikling og Miljø 1633 - Aksjon skoleveg 2016. FV 715 Stein/Storvoll, ny busslomme. Søknad om godkjenning av byggeplan. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/376536?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Midt | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 26341/2016 | Utvikling og Miljø 1633/1/54 - Leif Buhaug - søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til hytte og uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/373094?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Buhaug | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 22960/2016 | Utvikling og Miljø SV: Service- og filtertilbud til Osen Kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407382?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAMSTAD AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 951/2019 | Utvikling og Miljø Brukerundersøkelse til pårørende - Osen sykeheim/omsorgsboliger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/335476?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pårørende til beboere Osen sykeheim/omsorgsboliger | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 25678/2015 | Helse 1633/22/8 - John Håvar Aarstein - søknad om dispensasjon fra vegloven for oppføring av garasje. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/310356?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Håvar Aarstein | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1271/2015 | Utvikling og Miljø Pristilbud gulvbelegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/302147?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'post@malemesteraunan.no' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 33473/2014 | Utvikling og Miljø Krav til ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407036?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvind Peder Ellingen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 611/2019 | Utvikling og Miljø 1633/14/246 - Søknad om ferdigattest for bygg F ved Sandviksberget Panorama. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412886?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 910/2020 | Utvikling og Miljø Sandviksberget panorama http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416403?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Opheim m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 4423/2020 | Utvikling og Miljø 1633/1/74 - Ferdigattest tilbygg. Tiltakshaver - Terje Hårstad, Seter. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414624?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Hårstad | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2647/2020 | Utvikling og Miljø 5020/38/23 - Hallgeir Eian - søknad om igangsettingstillatelse for riving av brygge. Tiltakshaver - Kristian Angen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411577?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIAN HALLGEIR | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5141/2019 | Utvikling og Miljø Servicerapport 2019 Osen kommunehus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411827?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gk - Lorentzen, Håvard | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5391/2019 | Utvikling og Miljø 5020 - 31/1 - Ferdigattest for fjøs og gjødselkum med riktig saksnr http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407639?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Bade Kvernland | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 1204/2019 | Utvikling og Miljø 5020/Osen kommune - Bestilling av skilt - tilbud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405202?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTA AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5159/2018 | Utvikling og Miljø 1633/2/16 - HD Plan & Arkitektur, ferdigattest bolighus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403278?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 3234/2018 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411148?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn M Hegstad Relling m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 4713/2019 | Utvikling og Miljø Utdeling av kulturprisen 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416172?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 4193/2020 | Sentraladministrasjonen 1633/20/29 - Tilbygg til redskapshus Osen kirkegård - foreløpig svar. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/344469?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen sokn | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 34448/2015 | Utvikling og Miljø Tilbud på befaring ras http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418807?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagen, Sverre | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 1779/2021 | Utvikling og Miljø 5020/15/20 - vedr. søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for sjøhus. Vår ref. 1849/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418885?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1857/2021 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418754?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEPSØ FISKEINDUSTRI AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1726/2021 | Utvikling og Miljø Nordmelands Gårdshotell AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/419012?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDMELAND GÅRDSHOTELL AS m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1984/2021 | Sentraladministrasjonen 5020/29/13 - Søknad om fradeling av eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418952?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Øystein Østvann | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1924/2021 | Sentraladministrasjonen Vedrørende kjøregodtgjørelse til støttekontakter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417497?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Britt Haldaas m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 473/2021 | Helse 5020/35/5 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av redskapshus. Tiltakshaver - Øyvind Bjørsvik Jakobsen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413247?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Bjørsvik Jakobsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1270/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/14/29 Solskjerming ved Strand barne- og ungdomsskole - forespørsel om pristilbud. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413871?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FASADEPRODUKTER EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 1894/2020 | Utvikling og Miljø Saksnr 83/19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410606?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Strand | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 4171/2019 | Utvikling og Miljø 5020/23/2-3 - Svar fra fylkesmannen vedr. gapahuk. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409405?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Sørmeland | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 2970/2019 | Utvikling og Miljø 5020/12/3 - Vingsandaunet hytteforening - søknad om framføring av vannledning til Vingsandaunet hytteområde. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405168?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Steinar Løvås | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 5125/2018 | Utvikling og Miljø Vedrørende utflytting av bolig - Steinsland Vest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409425?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Hagen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 2990/2019 | Helse Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/335474?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brukere av hjemmetjenester i Osen kommune | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 25676/2015 | Helse Rapportering tilskudd utleieboliger 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416000?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 4021/2020 | Helse Innsynsbegjæring fra VG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416528?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Muladal | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 4547/2020 | Helse Søknad om forlengelse av tillatelse for flytebrygge ved molo til Sundholmen. Tiltakshaver - Ola Peder Buarø, Strand. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416037?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Peder Buarø | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 4058/2020 | Utvikling og Miljø 1633/20/10/1 - Osen Fjordcamping AS - Campinghytter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412017?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olden Byggservice AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 42/2020 | Utvikling og Miljø 1633/26/7 - Geir Arve Bergli - Tilbygg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412024?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olden Byggservice AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 49/2020 | Utvikling og Miljø Foreløpig svar på søknad om endring av gitt tillatelse. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414150?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Hepsø | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 2173/2020 | Utvikling og Miljø 1633/19/13 - Turid S. Hansen - foreløpig svar på søknad om oppføring av anneks. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/291905?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Sørbotten Hansen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 23605/2014 | Utvikling og Miljø Vedr. deres ref. 2013/9919-421.3 (disp. kommuneplan - deling av eiendom) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/306252?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Fmstiel@fylkesmannen.no' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 37429/2014 | Utvikling og Miljø 1633/37/26 - Emil By - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt Pbl. § 1-8 for riving og oppføring av ny fritidsbolig. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/295945?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil By | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 27443/2014 | Utvikling og Miljø 1633/24/6 - Ferdigattest tilbygg til hytte. Nils Sigfred Osen, Nordmeland. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409229?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Sigfred Osen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 2794/2019 | Utvikling og Miljø 5020/14/241 - Ferdigattest - bygg A http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407013?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 588/2019 | Utvikling og Miljø Ferdigattest for bygning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407063?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Wilhelm Røhmen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 638/2019 | Utvikling og Miljø Ferdigattest for bygning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407099?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aage Arnold Øiaas | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 674/2019 | Utvikling og Miljø Lager Havgløtt barnehage - avtalte endringer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404283?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDEN BYGGSERVICE AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4240/2018 | Utvikling og Miljø 5020/12/52 - Jan Martin Grøtting - Søknad om ferdigattest for naust. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405070?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Martin Grøtting | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5027/2018 | Utvikling og Miljø 5020/37/5/32 - Aud Oddny Gutvik - søknad dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av bygning. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402619?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Oddny Gutvik | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2575/2018 | Sentraladministrasjonen 1633/14/104 - Ferdigattest bruksendring. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/399043?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Aune | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4933/2017 | Utvikling og Miljø Høring prehospital ROS-analyse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411596?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord Trøndelag | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5160/2019 | Helse 5020/38/4/6 - Foreløpig svar på søknad om riving av bygg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411516?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Angen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5080/2019 | Utvikling og Miljø 5020/12/4/7 - Meglerinformasjon, Bjørsvika 10 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414673?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMBITA AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2696/2020 | Utvikling og Miljø Informasjon om hvordan man tinglyser et eierskifte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412248?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Waltersson | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 273/2020 | Utvikling og Miljø 5020/24/13 - Foreløpig svar fra Fylkesmannen i Trøndelag ved oppføring av mur langs bekk. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415062?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Olav Olsen | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 3084/2020 | Utvikling og Miljø Utsettelse av frist for gjennomføring av prosjekt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/363090?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Joar Stein | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 13228/2016 | Sentraladministrasjonen Søknad om tillatelse til nydyrking - Arvid Bjarne Næss http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404459?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Bjarne Næss | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4416/2018 | Utvikling og Miljø Vedtak om fradeling av eiendom i Lauvåsen boligfelt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415626?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Eriksen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3648/2020 | Utvikling og Miljø Samarbeidsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416862?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Andreas Stjern | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4881/2020 | Ordfører Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413836?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKJÆRVØYA GRENDALAG m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1859/2020 | Utvikling og Miljø Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417456?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karina Høvik | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 432/2021 | Helse 5020/1/ 29 og 14/243 og 244 - Signerte oppdragsavtaler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417381?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Em1 - Ørjan Grøtting | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 358/2021 | Utvikling og Miljø 5020/15/20 - Henning Sundet - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Strand havn. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418877?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1849/2021 | Utvikling og Miljø Aarstein http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418517?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen-Hytta AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1489/2021 | Utvikling og Miljø 5020/37/5 - vedr. areal på fritidshus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418305?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Ramstad | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1279/2021 | Utvikling og Miljø Ang. Osenhælja 2021,- ny utsettelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417950?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Petter Hestmo | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 925/2021 | Ordfører 5020/12/86 - Ferdigattest naust. Tiltakshaver - Håvard Tangstad, Follafoss. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415602?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Tangstad | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3624/2020 | Utvikling og Miljø Asfaltering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415446?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Nilsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3468/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/4/10 - Rune Gausen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av terrasse og levegg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409698?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Gausen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 3263/2019 | Utvikling og Miljø 5020/14/158 og 215 - Ken Høvik - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404433?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ken Ragnar Høvik | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 4390/2018 | Utvikling og Miljø Ferdigattest - sanering av godstaubane, Skjervøya i Osen kommune. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407054?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELENOR NORGE AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 629/2019 | Utvikling og Miljø Vedrørende oppsigelse av leieforhold - Steinsland Vest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408858?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Hagen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 2423/2019 | Helse Vedrørende oppsigelse av leieforhold - Kjerkveien 14C http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411281?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sven Keizer | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 4846/2019 | Helse Vedrørende oppsigelse leieforhold kommunal bolig - Husvikveien 15, Seter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413783?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Margrethe Stein | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 1806/2020 | Helse Svar på begjæring om innsyn - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414614?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Muladal | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 2637/2020 | Helse Sandviksberget - innkalling til møte med TrønderEnergi http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/312860?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Spar-bygg AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 3714/2015 | Utvikling og Miljø 1633/1/88/4 - Eiendomsopplysninger - byggetillatelse. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/334495?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Kjetil Andreassen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 24710/2015 | Utvikling og Miljø parkering kommunesenteret http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/343635?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 33637/2015 | Utvikling og Miljø Konkurransegrunnlag busslomme FV 715 v/Mo http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/299184?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'odd@brbrondbo.no' m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 30596/2014 | Utvikling og Miljø 1633/26/7 - Olden Byggservice - søknad om endring av gitt tillatelse. Tiltakshaver - Geir Arve Bergli, Levanger. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/349507?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olden Byggservice | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 8/2016 | Utvikling og Miljø Ferdigattest for bygning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407079?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Elisabeth Mandelid | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 654/2019 | Utvikling og Miljø Søknad om nydyrking - Tina Elisabeth Osen Rånes http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402626?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Elisabeth Osen Rånes | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2582/2018 | Sentraladministrasjonen Bestilling av utbedringer etter servicerapport 2019 Strand Barne- og Ungdomsskole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411323?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lorentzen, Håvard | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4887/2019 | Utvikling og Miljø 5020/1/77 - Sven Birger Sæther - Bolighus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411016?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergeinterior - Sven Sæter | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4581/2019 | Utvikling og Miljø 1633/20/215 - Ferdigattest for garasje. Tiltakshaver - Audhild Stjern Tinglum. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410518?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audhild Stjern Tinglum | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4083/2019 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410058?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SETER SAMEIE m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 3623/2019 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410950?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SETER SAMEIE m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 4515/2019 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410957?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Thorsen m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 4522/2019 | Utvikling og Miljø Svar på søknad om forlengelse av vedtak - Ingegerd Alte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411264?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4829/2019 | Utvikling og Miljø Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410468?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Valen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4033/2019 | Utvikling og Miljø Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413582?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Ingar Buarø m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1605/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415504?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Strand m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3526/2020 | Utvikling og Miljø Gnr. 14, bnr. 145, fnr. 4 & 7 i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416386?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Em1 - Roar Skomsvoll | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4406/2020 | Utvikling og Miljø 5020/37/5 - Byggmester Anders Ramstad - søknad om riving samt oppføring av ny fritidshus. Tiltakshaver - Tone Sandseter, Steinkjer. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418292?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMSTAD ANDERS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1266/2021 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418472?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Dag Bjerkaas m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1446/2021 | Utvikling og Miljø 5020/39/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utedo ved utleiehytte Elgsjøen. Tiltakshaver/byggherre - Osen fjellstyre. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417489?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSEN FJELLSTYRE | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 465/2021 | Utvikling og Miljø 5020/1/ 29 og 14/243 og 244 - Signerte oppdragsavtaler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417380?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Em1 - Ørjan Grøtting | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 357/2021 | Utvikling og Miljø Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417455?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Jakob Strand | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 431/2021 | Helse Søknad om motorferdsel i utmark - Vassdølin Hytteforening http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417604?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: VASSDØLIN HYTTEEIERFORENING | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 580/2021 | Sentraladministrasjonen 5020/16/27 - Sjømark Byggesøknader AS- søknad om igangsettingstillatelse fritidsbolig. Tiltakshaver - Siv Sandø, Trondheim. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417434?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SJØMARK BYGGESØKNADER AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 410/2021 | Utvikling og Miljø Vedr. pristilbud på nødlys ved Osen kommunehus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418936?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosenkraft - Asbjørn Hov | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1908/2021 | Utvikling og Miljø Dokument skannet på kopimaskin Øverdal og Bye http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416387?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Øverdal | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 4407/2020 | Utvikling og Miljø 5020/20/86 - Osen Jeger- og fiskeforening - Klubbhus/lager - justert plassering. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415530?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli O Holand Nordmeland m.fl. | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3552/2020 | Utvikling og Miljø Forespørsel om pristilbud gulvbelegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412956?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nova Gulv- og Malertjenester AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 980/2020 | Utvikling og Miljø 5020/8/2 - Torbjørn Helgemo - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av anneks. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412627?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Helgemo | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 651/2020 | Utvikling og Miljø 5020/32/13/1 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. Tiltakshaver - Tina Osen Hagen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410397?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Kathrine Osen Hagen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 3962/2019 | Utvikling og Miljø 5020/20/35 - Søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for flytting av avkjørsel. Tiltakshaver - Are Osen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413065?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Osen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 1089/2020 | Utvikling og Miljø 5020/38/37 - Ferdigattest for montering av ildsted. Tiltakshaver - Jan Skjærvø. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409296?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAANES OG GJØLGA AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 2861/2019 | Utvikling og Miljø 5020/12/105 - Lilleby tegnekontor - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og uthus. Tiltakshaver Kine H. og Kristian Sundal. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409081?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: LILLEBY TEGNEKONTOR | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 2646/2019 | Utvikling og Miljø 5020/27/11 - Eid Bygg AS - søknad om tillatelse til tiltak for ombygging samt tilbygg til bolighus. Tiltakshaver - Arvid Næss, Steinsdalen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409206?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EID BYGG AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 2771/2019 | Utvikling og Miljø Svar til Mattilsynet "vedtak om å dokumentere avvik" http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409364?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 2929/2019 | Utvikling og Miljø 1633/14/50 - Ferdigattest garasje http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404766?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Olav Aune | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 4723/2018 | Utvikling og Miljø 1633 - Trafikksikkerhetstiltak 2016 - avklaring vedr. opparbeidelse av bussholdeplass ved Stein i Osen kommune. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/351191?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunvor Tørum Haugerud | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 1661/2016 | Utvikling og Miljø 1633/34/15 - SalMar Settefisk AS avd. Setran - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/394293?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen fiskerlag, v/Sturla Hepsø | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 210/2017 | Utvikling og Miljø Vedrørende oppsigelse av leieforhold - Husvikveien 15, Seter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413766?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Margrethe Stein | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 1789/2020 | Helse 1633/19/10 - Hilde og Einar Stordahl - søknad om dispensasjon fra Pbl. §§ 1-8 og 31-2 for oppføring av tilbygg til hytte. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/367543?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde og Einar Stordahl | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 17547/2016 | Utvikling og Miljø 1633/20/10/1 - Osen Fjordcamping AS - søknad om tilknytning til kommunalt vann- og kloakknett. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/355205?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen Fjordcamping AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 5511/2016 | Utvikling og Miljø 1633/24/7 - Aud Åsegg - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra bolighus til fritidshus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/341494?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Åsegg | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 31545/2015 | Utvikling og Miljø 1633/2/16 - HD Plan & Arkitektur AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av bolighus. Tiltakshaver - Gunhild Angen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/399128?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5018/2017 | Utvikling og Miljø Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Anita Melhus Helgemo - andre gangs behandling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404455?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Helgemo m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4412/2018 | Utvikling og Miljø 5020/16/20 - Helge Anders Skorstad - søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av drivhus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405654?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Anders Skorstad | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5608/2018 | Utvikling og Miljø 5020/29/17 - Ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406470?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATLE KARLSEN AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 48/2019 | Utvikling og Miljø 5020/20/9 - Ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406477?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATLE KARLSEN AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 55/2019 | Utvikling og Miljø 5020/33/1/3 - Inge Sørgjerd - naust http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403001?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Sørgjerd | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2957/2018 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd fra næringsfond - Osen fjellstyre http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402099?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Karlsen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2055/2018 | Sentraladministrasjonen 1633/38/32 - Gerd-Elisabeth Mandelid - søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg til hytte i strandsonen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/399654?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Elisabeth Mandelid | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5543/2017 | Utvikling og Miljø Vedr. vannforsyning. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402192?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Asbjørn Loeng | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2148/2018 | Utvikling og Miljø 1633/20/215 - Audhild Tinglum - søknad om endring av gitt tillatelse for garasje. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410512?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audhild Stjern Tinglum | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4077/2019 | Utvikling og Miljø 5020/1/77 - Øystein Johansen - søknad om tillatelse til tiltak for bolighus. Tiltakshaver - Sven Birger Sæther, Trondheim. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410811?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØYSTEIN JOHANSEN | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4376/2019 | Utvikling og Miljø Utbetalinger fra Osen kommunes næringsfond (2015/5249, 2016/2582, 2016/2585, 2016/5262) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/393975?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Sæther (post@seterbrygge.no) | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 43341/2016 | Sentraladministrasjonen Fradeling av tilleggsareal fra Seter sameie 1/88, til Jostein Valen og Toril Sæter Valen 1/33 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408925?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Valen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 2490/2019 | Sentraladministrasjonen 5020 - 14/162 - Tildeling av vegadresse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407901?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Asbjørn Rødøy | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1466/2019 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411760?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Bjarne Skjærvø m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 5324/2019 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412026?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 51/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414839?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Strøm m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 2862/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415011?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Derås m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3033/2020 | Utvikling og Miljø 5020/14/247/103 og 104 Bygging av skjermvegg ved Fiskberga 14c og 16c http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416171?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Dybsland m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4192/2020 | Utvikling og Miljø Justering av grense på nausttomt på grunn av overlappende tomter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415895?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein O Brattgjerd m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3916/2020 | Utvikling og Miljø 5020/15/18 - Ferdigattest skorsteinsrehabilitering. Tiltakshaver - Geir Thung, Sundet. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416683?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATLE KARLSEN AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4702/2020 | Utvikling og Miljø Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417104?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP MIDT-NORGE SA m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 84/2021 | Utvikling og Miljø Samarbeidsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416860?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leirset Roar | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4879/2020 | Ordfører 5020/20/84 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra arealformål, samt bruksendring for deler av eiendommen 20/84. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416920?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUTO'N AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4939/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418898?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiggo Wodahl m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1870/2021 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418734?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Egil Hestmo m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1706/2021 | Utvikling og Miljø Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg ved gnr. 37, bnr. 5 i Osen kommune. Tiltakshaver - Tone Sandseter. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418271?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: RørTek as | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1245/2021 | Utvikling og Miljø Svar på søknad sektorleder Utvikling og miljø http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417949?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Nærheim | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 924/2021 | Sentraladministrasjonen 5020/15/35 - Kystplan AS - Søknad om planering av industritomt. Tiltakshaver - SHF Eiendom AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417908?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 883/2021 | Utvikling og Miljø Tidsbegrenset oppdragsavtale for støttekontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417454?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marina Oddbjørg B Strand | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 430/2021 | Helse Tilbud - Tilbudsnr. - 403795 - Trøndelag Storkjøkkensenter AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417417?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Sundfær | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 394/2021 | Utvikling og Miljø Til økonomisjef/regnskapsleder: Kommunal Rapport ber som vanlig om leverandørdata for fjoråret http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417514?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brattgjerd May | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 490/2021 | Sentraladministrasjonen 5020/14/117 - Tore Løkke AS - Søknad om tillatelse til tiltak for riving av bygning og kai. Tiltakshaver - Hepsø Fiskeindustri AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417527?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Løkke A/S | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 503/2021 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417229?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Arve Haugen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 207/2021 | Utvikling og Miljø Pris på nye nødlys ved Osen Kommunehus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418935?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nte - Ole Ivar Røsæg | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1907/2021 | Utvikling og Miljø 5020/12/60 - Brit Elin Aas - Tilbygg hytte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417083?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Elin Aas | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 63/2021 | Utvikling og Miljø 5020/20/86 - Osen Jeger- og fiskeforening - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av klubbhus/lager. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414623?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSEN JEGER- OG FISKERFORENING | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 2646/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/3 - Vingsandaunet hytteforening v/Jo Steinar Løvås - søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av utedo. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414541?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vingsandaunet hytteforening v/Jo Steinar Løvås | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 2564/2020 | Utvikling og Miljø papirer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415763?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Britt Sundet | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3784/2020 | Utvikling og Miljø 5020/33/1/10 - Stian Larsen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av terrasse med bod. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412125?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Larsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 150/2020 | Sentraladministrasjonen Type gjerde som skal leveres ved Strand skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413365?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Aune Entreprenør AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1388/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om skogrydding ved gnr. 14/139. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413367?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Amrud Nilsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1390/2020 | Utvikling og Miljø 5020/14/208 - Espen Osen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til bolighus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414117?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Osen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 2140/2020 | Utvikling og Miljø 5020/15/33 - Lise L. og Erling Hanssen - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for innbygging av veranda. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409630?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Lotte Hanssen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 3195/2019 | Utvikling og Miljø 5020/20/63 - Øystein Holand - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg til veranda. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408695?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Holand | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 2260/2019 | Utvikling og Miljø 5020/35/3 - Ferdigattest skorstein. Tiltakshaver - Ståle Brattgjerd. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409442?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEVANGER VARMESENTER AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 3007/2019 | Utvikling og Miljø 5020/29/8 - TrønderEnergi AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409458?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEKAR RETTSHJELP AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 3023/2019 | Utvikling og Miljø Ferdigattest for bygning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407066?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Sundnes | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 641/2019 | Utvikling og Miljø Anbud innsamling, avvanning og behandling av slam http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406779?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS m.fl. | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 354/2019 | Utvikling og Miljø 5020/20/11 - Eiendomsopplysninger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404279?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 4236/2018 | Utvikling og Miljø Handlingsplan mot vold i nære relasjoner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403432?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 3388/2018 | Helse Vedrørende leie av hus på Seter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407760?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Margrethe Stein | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 1325/2019 | Helse Tilbakemelding på Samhandlingsavvik E189/2020 Sykehuset Levanger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416465?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 4485/2020 | Helse ROS elektronisk meldingstrafikk 2020 - tilbakemelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415775?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagråd for digital samhandlimg NT | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 3796/2020 | Helse Vedrørende leie av bolig - Seter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408376?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Margrethe Stein | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 1941/2019 | Helse 5020/32/13/1 - Ferdigattest hytte. Berit Elisabeth Henriksen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408226?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Elisabeth Henriksen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1791/2019 | Utvikling og Miljø 5020/17/1 - Ferdigattest - fritidsbolig. Tiltakshaver - Anne-Britt Rolstadaas, Trondheim. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406927?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Åge Karlsen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 502/2019 | Utvikling og Miljø 5020/20/56 - Knut Osen - ferdigattest tilbygg bolig. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403376?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Osen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 3332/2018 | Utvikling og Miljø 1633/20/66 - Osen kommune - Ombygginger i 3. etasje ved kommunehus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/390015?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 39457/2016 | Utvikling og Miljø 1633/1/88/4 - foreløpige eiendomsopplysninger - nytt forsøk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/333314?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 23543/2015 | Utvikling og Miljø 1633/22/8 - foreløpig svar på søknad om oppføring av garasje. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/307071?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Håvar Aarstein | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 38231/2014 | Utvikling og Miljø 1633/19/13 - Turid Hansen - søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8 for oppføring av anneks. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/291791?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 23492/2014 | Utvikling og Miljø 1633/1/52 - Rune Hanssen - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg og påbygg til bolig. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/306260?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Hanssen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 37436/2014 | Utvikling og Miljø 1633/27/2/5 - Ferdigattest tilbygg hytte - Thomas Osen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412485?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Osen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 510/2020 | Utvikling og Miljø 5020/39/1/25 - Ferdigattest tilbygg hytte. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418070?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Even Røyseng | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 1044/2021 | Utvikling og Miljø 5020/14/207 - Fjerning av trær - svar på epost med vedtak. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412766?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Johansen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 790/2020 | Utvikling og Miljø Vedr. byggesaksmappe http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410765?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sven Birger Sæther | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4330/2019 | Utvikling og Miljø Ventilasjonsservice http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410881?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordgaard, Anton Reinert | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4446/2019 | Utvikling og Miljø 5020/12/102 - Terje Skåren - søknad om utslippstillatelse fra fritidsbolig. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416350?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Skåren | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 4370/2020 | Utvikling og Miljø 1633/14/245 - Odd Arne Jakobsen - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av levegger og varmepumpe. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/394059?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Arne Jakobsen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 43420/2016 | Utvikling og Miljø Antakelse av tilbud på lager ved Havgløtt barnehage. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403004?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDEN BYGGSERVICE | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2960/2018 | Utvikling og Miljø 5020/14/245 - Odd Arne Jakobsen - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for innsetting av garasjeport. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402413?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Arne Jakobsen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2369/2018 | Utvikling og Miljø SV: Svar på mottatte tegning av naust http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402817?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Sørgjerd | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2773/2018 | Utvikling og Miljø Svar på ditt brev datert 11.03.18. vedr. vannforsyning. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402092?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Asbjørn Loeng | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2048/2018 | Utvikling og Miljø SV: Utbedringer kommunehuset http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405262?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5219/2018 | Utvikling og Miljø Avtale vedr. service/vedlikehold av avløps/minirenseanlegg - Noroption AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416889?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NOROPTION AS | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 4908/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/129 - Ferdigattest naust. Tiltakshaver - Jo Steinar Løvås, Levanger. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416699?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Steinar Løvås | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 4718/2020 | Utvikling og Miljø Strategisk næringsplan for Fosen 2016 - 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/393990?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen Regionråd v/Torunn Bakken | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 43355/2016 | Sentraladministrasjonen Strandplast AS - Tilskudd til oppgradering av sorteringsbord http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/386039?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strandplast AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 35548/2016 | Sentraladministrasjonen Seter Brygge AS - Innvendig oppussing for utleie modulbygg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/367463?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seter Brygge AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 17468/2016 | Sentraladministrasjonen Nordmeland - Inngjerding av utmarksbeite http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/367484?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordmeland v/Jørn Nordmeland | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 17488/2016 | Sentraladministrasjonen Egil Aune Entreprenør AS - Oppføring av lagerhall http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/367487?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Aune Entreprenør AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 17491/2016 | Sentraladministrasjonen Einar Høvik - Service-bedrift for havbruksnæringen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/341033?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Høvik | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 31088/2015 | Sentraladministrasjonen 5020/16/5 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av nytt uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418909?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Røstad | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 1881/2021 | Utvikling og Miljø 5020/15/34 - Kystplan - Søknad om utfylling i sjø. Tiltakshaver - Hepsø Eiendom AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418809?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kystplan AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 1781/2021 | Utvikling og Miljø Avskriving av eldre lån http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418425?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1399/2021 | Sentraladministrasjonen 5020/22/18 - Fosen-Hytta AS - søknad om ombygging og fasadeendring av bolighus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418478?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN-HYTTA AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1452/2021 | Utvikling og Miljø Brannvarslingsanlegg Mølnbergtunet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418942?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nte Elektro AS v/Ole Ivar Røsæg | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1914/2021 | Utvikling og Miljø Søknad om motorferdsel i utmark - landing med helikopter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418007?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikael Wik | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 981/2021 | Sentraladministrasjonen 5020-29/13 Høring - Fradeling av eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417979?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 953/2021 | Utvikling og Miljø 37/5 - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418226?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMSTAD ANDERS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1200/2021 | Utvikling og Miljø Innsynsbegjæring - Kommunens leverandører http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417512?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norpublica | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 488/2021 | Sentraladministrasjonen Tidsbegrenset oppdragsavtale som aktivitetskontakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417371?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Aune Næss | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 349/2021 | Helse Vedtak om fradeling av nausttomt fra gnr 39 bnr 1 i Vassdølin hyttefelt planområde B2 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/417082?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog SF | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 62/2021 | Utvikling og Miljø Samarbeidsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416859?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Andreas Stjern | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4878/2020 | Ordfører Søknad om tilskudd fra næringsfond - Kya strikk AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415808?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Kristin Lothe | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3829/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd fra næringsfond - Bjørsvik Jakobsen gårdsgarasje http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415810?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRSVIK JAKOBSEN GÅRDSGARASJE | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3831/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd fra næringsfond - Sætervik handel AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415813?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÆTERVIK HANDEL AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3834/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd fra næringsfond - Sætervik handel AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415814?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÆTERVIK HANDEL AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3835/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd fra regionalt næringsfond - Sætervik handel AS, kjøp av båt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415819?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÆTERVIK HANDEL AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3840/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd fra regionalt næringsfond- Sætervik handel AS, oppgradering butikklokale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415823?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÆTERVIK HANDEL AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3844/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev og informasjon om tilleggsareal http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415232?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Knutsen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3254/2020 | Utvikling og Miljø Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415121?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Strand m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 3143/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411187?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Jostein Hagen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4752/2019 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412247?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Jan Hopen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 272/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - 37/4 Vedtak om fradeling av nausttomt - Odd A. Jakobsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411564?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Bjarne Skjærvø m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 5128/2019 | Utvikling og Miljø 5020/38/4/3 - Ola Buarø - Vedtak om fradeling av festetomt til Skjærvøya Grendalag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411674?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKJÆRVØYA GRENDALAG m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 5238/2019 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413835?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Asbjørn Rødøy | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1858/2020 | Utvikling og Miljø Tildeling av tilbud for levering og oppsetting av nytt gjerde på ved Strand skole. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413364?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Aune Entreprenør AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1387/2020 | Utvikling og Miljø 5020/14/27 - Øverdal og Bye Byggservice AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413091?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 1115/2020 | Utvikling og Miljø Foreløpig svar på byggesak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412922?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Elin Aas | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 946/2020 | Utvikling og Miljø 5020/8/2 - Anneks - foreløpig svar. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412516?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Helgemo | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 541/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/122 og 12/125 - Egil Aune Entreprenør AS - Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415221?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EGIL AUNE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3243/2020 | Utvikling og Miljø Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415777?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Bernhof Mork | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3798/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/62 - Magnar Velve - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg/tilkobling til eksisterende fellesanlegg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415766?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Velve | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3787/2020 | Utvikling og Miljø 5020/20/24 - Eiendomsopplysninger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415101?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMBITA AS | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3123/2020 | Utvikling og Miljø 5020/19/11 - Vidar Hepsø - søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414328?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Hepsø | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 2351/2020 | Utvikling og Miljø 5020/27/12 - Stig Joar Stein - Riving av uthus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415758?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Joar Stein | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 3779/2020 | Utvikling og Miljø 5020/14/145/4 - Eiendomsopplysninger Fokkstien 6 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409636?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 3201/2019 | Utvikling og Miljø 5020/30/13 - Osen kommune - søknad om tillatelse til tiltak for bygging av nytt av vannrenseanlegg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410103?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSEN KOMMUNE | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 3668/2019 | Utvikling og Miljø Skjervøy vannverk - kokepåbud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409754?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 3319/2019 | Utvikling og Miljø Mottaker av original : Ikke utbedret rapport 272610 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413411?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bror Ove Hestmo | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 1434/2020 | Utvikling og Miljø El-tilsyn 2019 - Strand skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408420?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alfred Risvik | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 1985/2019 | Utvikling og Miljø 5020/14/159 - Karl Emil Nilsen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av hagestue/vinterhage. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408422?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Emil Nilsen | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 1987/2019 | Utvikling og Miljø 5020/39/1/9012 - Gunnar Fagerdal - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av uthus http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408614?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Ingvar Fagerdal | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 2179/2019 | Utvikling og Miljø Anbud innsamling, avvanning og behandling av slam http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406776?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 351/2019 | Utvikling og Miljø Ferdigattest for riving http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407084?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Britt H Hatlegjerde | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 659/2019 | Utvikling og Miljø Ferdigattest for bygning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407097?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Nilssen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 672/2019 | Utvikling og Miljø Bestilling av varmepumpe - Seter skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406180?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: WATCO AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 6134/2018 | Utvikling og Miljø 5020/39/1/48 - Tina Elisabeth Osen Rånes - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av veranda. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405459?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Elisabeth Osen Rånes | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 5415/2018 | Utvikling og Miljø Vedr. den dårlige vannkvalitet ved Hansenget i den senere tid. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405704?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Egil Skinderhaug m.fl. | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 5658/2018 | Utvikling og Miljø 5020/20/11 - Eiendomsopplysninger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/404278?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 4235/2018 | Utvikling og Miljø 1633/1/54 - Vedr. søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg bolig og uthus. Vår ref. 17662/2016. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/368942?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 18910/2016 | Utvikling og Miljø 1633/23/2 - Kenneth Sørmeland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring tilbygg hytte. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/364315?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Sørmeland | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 14430/2016 | Utvikling og Miljø 1633/24/25 - Foreløpig svar på byggetiltak. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/376084?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle osen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 25904/2016 | Utvikling og Miljø Eiendomsopplysninger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/397892?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'am@boli.no' | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 3783/2017 | Utvikling og Miljø 1633/2/16 - Rydding av branntomt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/398142?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLE B. MORK AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 4033/2017 | Utvikling og Miljø 1633/27/25 - Tore Stein - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409755?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Stein | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 3320/2019 | Utvikling og Miljø Svar på begjæring om innsyn - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414095?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 2118/2020 | Helse Tildeling av kommunal bolig - Sandviksberget Panorama http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416904?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Andreassen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 4923/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om leie av kommunal bolig - Sandviksberget Panorama http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416602?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Zayd Ali Sulaivany | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 4621/2020 | Helse Samarbeidsavtale mellom Osen kommune og Namsos kommune om legevakt ( LiNa) og legevaktstelefon mv. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415580?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAMSOS KOMMUNE | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 3602/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om leie av kommunal bolig http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409012?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Zayd Ali Sulaivany | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 2577/2019 | Helse Vedrørende oppsigelse leieavtale - Osenveien 6 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408566?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Bahij Saiedeh m.fl. | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 2131/2019 | Helse 1633/20/61 Eiendomsopplysninger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/388751?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 38216/2016 | Utvikling og Miljø 1633/20/10/1 - Olden Byggservice - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av 2 campinghytter samt flytting av 2 hytter. Tiltakshaver - Osen Fjordcamping AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/354001?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olden Byggservice | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 4345/2016 | Utvikling og Miljø 1633/24/7 - Aud Åsegg - nabovarsel vedr. søknad om bruksendring. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/338716?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Osen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 28821/2015 | Utvikling og Miljø Vanntilknytning - skjema http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/309627?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'jmo@jonark.no' | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 551/2015 | Utvikling og Miljø 1633/1/88/4 - foreløpig oppgave over eiendomsopplysninger. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/333160?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 23390/2015 | Utvikling og Miljø 1633/22/8 - John Håvar Aarstein - søknad om dispensasjon fra veglovens bestemmelse om byggeavstand fra FV 175 for oppføring av garasje. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/307064?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Midt | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 38224/2014 | Utvikling og Miljø 1633/14/233 - Osen kommune - søknad om utlegging av flyteanlegg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/308268?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 39406/2014 | Utvikling og Miljø 1633/38/3 - foreløpig svar på søknad om bruksendring. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/308712?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mari Iversen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 39838/2014 | Utvikling og Miljø Ang. nabovarsel om bygging av anneks på gnr. 19 bnr 13 på Hepsøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/291150?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Hepsø | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 22888/2014 | Utvikling og Miljø 1633/29/27 - Harald Østvann - søknad om tillatelse til bruksendring av sokkelleilighet. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/399325?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Øystein Østvann | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 5215/2017 | Utvikling og Miljø 1633/1/2 - Øystein Johansen - Søknad om tillatelse til tiltak for endring av avkjørsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/394284?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Johansen | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 201/2017 | Utvikling og Miljø 5020/20/174 - Nansi Kvernland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av veranda. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403863?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nansi Kristin Kvernland | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 3818/2018 | Utvikling og Miljø Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Anita Melhus Helgemo http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403592?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Helgemo m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 3548/2018 | Utvikling og Miljø 5020/1/6 - Dekar AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppfør nettstasjon. Tiltakshaver - TrønderEnergi Nett AS. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402291?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEKAR RETTSHJELP AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2247/2018 | Utvikling og Miljø Gnr./bnr. 36/28 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for utvidelse av terrasse. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403119?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Gutvik | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 3075/2018 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd fra næringsfond - Jimmy Skodvin Sandvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/402100?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jimmy N Skodvin Sandvik | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 2056/2018 | Sentraladministrasjonen 5020-Osen - Søknad om nydyrking på gnr 22 bnr 3. hjemmelshaver Tina Elisabeth Osen Rånes http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/401815?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 1772/2018 | Utvikling og Miljø Midtre Namdal Avfallsselskap - skilt langs kommunal vei http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/400272?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 241/2018 | Utvikling og Miljø Vedrørende skjenkebevillng, enkeltanledning, Sangkoret Sjørokk 21.11.20. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416260?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 4280/2020 | Helse Søknad om tilskudd fra næringsfond - Olden bygg/vaktmester service AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/418433?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDEN BYGG OG VAKTMESTERSERVICE AS | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 1407/2021 | Sentraladministrasjonen Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410424?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Thorsen m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 3989/2019 | Utvikling og Miljø Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410425?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Sigmund Melvold m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 3990/2019 | Utvikling og Miljø Innvilget tilskudd til profilering/markedsføring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/338860?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galleri Den Blå Katt DA | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 28962/2015 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilskudd fra næringsfond - Nord og Steen Varmepumper AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405360?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Nordmeland | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 5316/2018 | Utvikling og Miljø Tildeling av vegadresse - 5020 - 14/162 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407797?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Asbjørn Rødøy | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1362/2019 | Utvikling og Miljø Svar fra fagsykepleier angående Trygghetsalarmer Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410786?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strand Marita m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4351/2019 | Ordfører Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410571?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Asbjørn Rødøy | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4136/2019 | Utvikling og Miljø Vedtak om oppretting av punktfeste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411175?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Jostein Hagen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4740/2019 | Utvikling og Miljø Svar på søknad om motorferdsel i utmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412770?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elden, Stig | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 794/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - 12/4 - Jan Arne Hopen - Fradeling/innløsing av festegrunn til Åsmund Vangstad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412207?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Jan Hopen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 232/2020 | Utvikling og Miljø Svar på søknad om motorferdsel i utmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411759?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strand, Rune | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 5323/2019 | Utvikling og Miljø 5020/27/6/2 - Håvard og Marita Strand - Deling av eiendom - Innløsing av festetomt til Bjørn Nilssen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411567?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Nilssen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 5131/2019 | Utvikling og Miljø Svar på søknad om motorfersel i utmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411379?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strand, Håvard | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4943/2019 | Utvikling og Miljø Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413573?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Arne Jakobsen m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 1596/2020 | Utvikling og Miljø Innvilget søknad om motorferdsel i utmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412433?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olsen, Steinar Leonhard | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 458/2020 | Utvikling og Miljø 5020/15/18 - Atle Karlsen - Søknad om tillatelse til tiltak for rehabilitering av skorstein. Tiltakshaver - Geir Thung, Sundet. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416401?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATLE KARLSEN AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4421/2020 | Utvikling og Miljø 5020/22/16 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for bruksendring av hytter. Tiltakshaver - Thomas Strøm, Osen. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416464?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Strøm | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4484/2020 | Utvikling og Miljø 5020/20/236 - Arvid Osen - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416213?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Stener Osen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 4233/2020 | Utvikling og Miljø