Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no Vannsituasjonen i Steinsdalen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415313?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Petter Hestmo | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 3335/2020 | Utvikling og Miljø Dokumentert opplæring av servicepersonell - skriftlig avtale med kommunen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416038?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOROPTION AS | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 4059/2020 | Utvikling og Miljø Svar på oppsigelse av barnehageplass. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414321?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 2344/2020 | Havgløtt barnehage Støtte til digital hjemmeundervisning - kunngjøring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416042?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 4063/2020 | Oppvekst og kultur Oppfølging av bekymringsmelding - NVE bekrefter mottatt fagkyndig vurdering av sprengningsarbeiders virkning for steinsprang. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414900?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 2923/2020 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til kompetansetiltak i BPA-ordningen for Arbeidsledere/medarbeidsledere http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416006?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4027/2020 | Helse Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415852?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 3873/2020 | Utvikling og Miljø Informasjon om deltakelse i Skolelos for barnevernstjenester 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415792?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 3813/2020 | Helse Kartlegging av bruken av skolesekker blant 1. og 2. klassinger høsten 2020 i Trøndelag fylke http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415767?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 3788/2020 | Strand barne- og ungdomsskole Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 28.10.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416061?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 4082/2020 | Sentraladministrasjonen Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415839?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 3860/2020 | Oppvekst og kultur Kommuner må legge til rette for besøk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415835?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 3856/2020 | Helse Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 8. oktober 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415762?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 3783/2020 | Sentraladministrasjonen Innkjøp av presonlig smittevernutstyr (PVU) i kommuner - tilbake til ordinære ansvarsforhold fra nyttår http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415650?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3672/2020 | Helse Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringssteder http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415612?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3634/2020 | Helse Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415528?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3550/2020 | Helse Kartlegging og svar på spørsmål http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415211?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FMTL Kommuneokonomi | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3233/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om fritak fra politiske verv - Thomas Tørriseng Angen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415579?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Tørriseng Angen m.fl. | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 3601/2020 | Sentraladministrasjonen Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-19-411, Fv. 715 Steinsdalen, Almlifossen-Dettfossen. Røstad Entreprenør AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415476?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3498/2020 | Osen kommune Søknad om fritak fra politisk verv - Thomas Tørriseng Angen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415148?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Tørriseng Angen | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 3170/2020 | Sentraladministrasjonen Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-18-529, Fv. 715 Steinsdalen, Krommen-Almlifossen. Røstad Entreprenør AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415475?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3497/2020 | Osen kommune Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-18-446, Fv. 715 Steinsdalen, Nordmelansfossen-Fuglmoen. Røstad Entreprenør AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415474?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3496/2020 | Osen kommune 202021927-1 - Søknad skilting for ladestasjoner langs FV 715 og FV 6300 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414925?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelagfylke - Per Espen Knudsen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 2948/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416044?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 4065/2020 | Utvikling og Miljø Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415960?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS - Fosen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3981/2020 | Utvikling og Miljø Utbetaling - Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415749?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 3770/2020 | Sentraladministrasjonen Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415927?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS - Fosen | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3948/2020 | Utvikling og Miljø Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415755?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS - Fosen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 3776/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415648?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS - Fosen | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3670/2020 | Utvikling og Miljø Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415638?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS - avd. Fosen | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 3660/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415566?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS - Molde | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 3588/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk 15.09.20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415523?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3545/2020 | Utvikling og Miljø Utkast til prøvingsrapport - Råvann Storenget vannverk 15.09.20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415522?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3544/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Storenget vannverk 11.09.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415384?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 3406/2020 | Utvikling og Miljø Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Tore Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415518?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3540/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415370?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3392/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Åsegg vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415369?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3391/2020 | Utvikling og Miljø Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Nordmeland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415517?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3539/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Hopen vannverk - pukkverket http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415348?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3370/2020 | Utvikling og Miljø Underskrevet samtykke til å stille til valg for perioden 2019-2023 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415300?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Johannessen | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3322/2020 | Helse Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Tore Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415516?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3538/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Seter vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415347?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3369/2020 | Utvikling og Miljø Utkast til prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415346?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3368/2020 | Utvikling og Miljø Kommentar til notat om økonomi og skoleskyss med båt - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415949?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3970/2020 | Oppvekst og kultur Utkast til prøvingsrapport - Åsegg vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415345?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3367/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415344?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3366/2020 | Utvikling og Miljø Prøvingsrapport - Åsegg vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415295?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3317/2020 | Utvikling og Miljø Omstillingsprosjekt Osen kommune - Delutbetaling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416048?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 4069/2020 | Sentraladministrasjonen Utkast til prøvingsrapport - Åsegg vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415278?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS, Fosen | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3300/2020 | Utvikling og Miljø Kostnadsutvikling for drift og forvaltning av Nødnett for kommunehelsetjenesten http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415039?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 3061/2020 | Osen kommune Signert aksept på tilsagn Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415971?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 3992/2020 | Sentraladministrasjonen Klage på bestemmelse om økonomi ang båtskyss skoleåret 2020-2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415291?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATB AS, Seksjon skoleskyss | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3313/2020 | Oppvekst og kultur Utkast til prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415277?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF Norlab AS, Fosen | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3299/2020 | Utvikling og Miljø Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415860?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 3881/2020 | Sentraladministrasjonen Nedleggelse av Seter skole og barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415144?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3166/2020 | Sentraladministrasjonen Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil kr 1 000 000 i tilskudd fra Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2020 til omstillingsprosjekt Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415570?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 3592/2020 | Sentraladministrasjonen Prøvingsrapport - Storenget vannver - råvann http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415149?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 3171/2020 | Utvikling og Miljø Høringssvar fra AtB vedr. endring i skolestruktur i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415010?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atb | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 3032/2020 | Oppvekst og kultur Saksprotokoll - Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415994?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4015/2020 | Sentraladministrasjonen Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering - Kim-Anders Skodvin Buarø http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415921?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3942/2020 | Utvikling og Miljø Trafikksikkerhetsplan for Osen kommune 2020 - 2023 - egengodkjenning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411914?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 5478/2019 | Sentraladministrasjonen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415996?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin J Stein Mårvik | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4017/2020 | Utvikling og Miljø Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering - Angen drift- og byggeservice http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415922?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3943/2020 | Utvikling og Miljø Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415990?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Nilsen | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4011/2020 | Utvikling og Miljø Rapportering om bruk av midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415134?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 3156/2020 | Sentraladministrasjonen Offentlig søkerliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415031?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivet | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 3053/2020 | Sentraladministrasjonen Etterlyser svar/respons på søknad om fartsreduserende tiltak - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411568?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 5132/2019 | Osen kommune Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415988?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Stener Osen | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4009/2020 | Utvikling og Miljø Skatteinngang pr. 30.09.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415735?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 3756/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding - Gnr 14 bnr 185 - Osen kommune - Sør-Trøndelag fylke -Søknad om 5 år på eksisterende marineanlegg 1633/14/185 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415112?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 3134/2020 | Utvikling og Miljø Skolestruktur Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414619?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2642/2020 | Sentraladministrasjonen Rapportering 2020 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416032?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4053/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om erstatning for skade på bil http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415969?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Ellingen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3990/2020 | Utvikling og Miljø Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - invitasjon til å søke om støtte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415903?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 3924/2020 | Sentraladministrasjonen Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415869?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 3890/2020 | Utvikling og Miljø Tertialrapport I per 30. april 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414478?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget v/Arvid Lund m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 2501/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om fartsreduserende tiltak ved Strand skole og Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406890?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Blix Aaknes m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 465/2019 | Sentraladministrasjonen Opphør av serverings-og skjenkebevilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414869?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matkroken Sætervik | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 2892/2020 | Helse Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415686?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth-Elise G Hepsøe | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3708/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om fartsreduserende tiltak ved Strand skole og Havgløtt barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406889?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 464/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilleggsbevilgning av NMSK 2020 Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415722?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 3743/2020 | Utvikling og Miljø Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415547?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Eriksen | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 3569/2020 | Utvikling og Miljø Tertialrapport I per 30. april 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414273?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 2296/2020 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til møte om tilskudd på helse og omsorgsområdet den 27.08.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414989?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3011/2020 | Helse Vedrørende dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering og deling av jordbruksareal - Osen 24/3 - klagen frafalles http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416052?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 4073/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415620?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Johansen Braset | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 3642/2020 | Utvikling og Miljø Statlig støtte til nærbutikk i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415616?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kompetansesenter for distriktsutvikling | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3638/2020 | Sentraladministrasjonen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415546?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Eriksen | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 3568/2020 | Utvikling og Miljø Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415535?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 3557/2020 | Utvikling og Miljø Innkalling til møte i Kontrollutvalget - 13. oktober 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415718?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 3739/2020 | Sentraladministrasjonen Bekreftelse - Matkroken Sætervik 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413178?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunhild Angen | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 1202/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/122 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet hytteområde for oppføring av uthus. Tiltakshaver - Ståle J. Braset, Sparbu. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415533?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Holte | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 3555/2020 | Sentraladministrasjonen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415198?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Nordmeland | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 3220/2020 | Utvikling og Miljø Ang. befaring Hopenveien - mandag 17.08.20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415042?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEIN MASKIN AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 3064/2020 | Utvikling og Miljø Risiko- og vesentlighetsvurdering for Osen kommune - plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 - 2023 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415141?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 3163/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/12/122 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet hytteområde for oppføring av uthus. Tiltakshaver - Ståle J. Braset, Sparbu. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415357?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Johansen Braset | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3379/2020 | Sentraladministrasjonen Ønske om oppdatert oversikt over virksomheter med serverings- og skjenkebevilling i kommunen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415293?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN FONDET FOR REGIONALE VERNEOMBUD I VISSE BRANSJER | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3315/2020 | Helse Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415299?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3321/2020 | Utvikling og Miljø Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415197?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine-H Z Nordmeland | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 3219/2020 | Utvikling og Miljø Saldering I - Driftsbudsjettet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413534?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 1557/2020 | Sentraladministrasjonen Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - invitasjon til innmelding av tiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414840?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 2863/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om midlertidig kaiplass ved flytebrygge i Strand havn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416056?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Ragnar Buhaug | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 4077/2020 | Utvikling og Miljø 5020/24/3-Søknad om omdisponering og deling av eiendom - Andregangs behandling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415834?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Sagen Lilleenget | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 3855/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415238?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Paasche m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3260/2020 | Utvikling og Miljø Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415068?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Andre Hestmo | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3090/2020 | Utvikling og Miljø Kopi av tinglyst avtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414843?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Adelstein Sørgjerd | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 2866/2020 | Utvikling og Miljø Uttalelse - dispensasjon for kommuneplan - reguleringsplan for Middagsfjellet hytteområde for oppføring av uthus - Osen 12/122 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415069?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3091/2020 | Utvikling og Miljø Ordrebekreftelse eiendomsskatt - anlegg under ferdigstillelse - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415058?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Industritaksering - Nils Ivar Hole | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3080/2020 | Sentraladministrasjonen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414938?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MJOSUNDET INVEST AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 2961/2020 | Utvikling og Miljø Fremsending av sak 08/20 fra kontrollutvalget til kommunestyret - RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FOR OSEN KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2023 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414866?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 2889/2020 | Sentraladministrasjonen Høringsuttalelse - Reguleringsplan for Skautjønna hyttefelt - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415851?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag reinbeiteområde | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 3872/2020 | Sentraladministrasjonen Konsesjonsfrihet ved arealoverføring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415154?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3176/2020 | Utvikling og Miljø Omfordeling av kommunale SMIL-midler 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415103?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 3125/2020 | Utvikling og Miljø Ekstra søknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415056?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3078/2020 | Utvikling og Miljø Vedr. 202020447-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet for oppføring av uthus - 12/122 i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415051?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 3073/2020 | Utvikling og Miljø Referat fra møte i kontrollutvalget 30. juni 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414865?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 2888/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetaling fra Havbruksfondet 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416047?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FISKERIDIREKTORATET | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 4068/2020 | Sentraladministrasjonen Vedrørende B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415904?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 3925/2020 | Sentraladministrasjonen Klage på kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplan - 24/3 Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415534?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 3556/2020 | Utvikling og Miljø Bestilling av eiendomsopplysninger/meglerinformasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415458?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBITA AS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3480/2020 | Utvikling og Miljø Skatteinngang pr 31.08.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415228?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 3250/2020 | Sentraladministrasjonen Oversending av riktig matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410623?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Helen Lauten m.fl. | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 4188/2019 | Utvikling og Miljø Vedtak av forskrift folkevalgtes godtgjøring - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413047?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 1071/2020 | Sentraladministrasjonen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415129?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 3151/2020 | Utvikling og Miljø Forespørsel om takstoppdrag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415001?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Industritaksering - Nils Ivar Hole | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3023/2020 | Sentraladministrasjonen Endringer på uthus 02.07.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414986?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Braset | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3008/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/134 og 5020/12/135 - Tinglyste skjøter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415769?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Risvik | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 3790/2020 | Utvikling og Miljø Vedlegg til fusjonsplan - sist meldte vedtekter for TrønderEnergi AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415691?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3713/2020 | Sentraladministrasjonen Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415392?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 3414/2020 | Sentraladministrasjonen Verifisering av organisasjonsnummer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415184?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Indrefosen Kommune - Kjeøy Roy | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 3206/2020 | Sentraladministrasjonen 5020 - 38/3 - Anne Marie Iversen - Fradeling av tilleggsareal http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412124?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Iversen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 149/2020 | Sentraladministrasjonen Endringer på uthus 02.07.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414985?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Holte | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3007/2020 | Utvikling og Miljø Forespørsel om takstoppdrag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414994?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Industritaksering AS | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3016/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om parkeringstillatelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412817?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 841/2020 | Helse Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Skautjønna hytteområde, Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414886?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 2909/2020 | Sentraladministrasjonen Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415733?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 3754/2020 | Utvikling og Miljø Fusjonsplan - TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Service AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415690?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3712/2020 | Sentraladministrasjonen 2 stk egenerklæringer om konsesjonsfrihet til registrering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414797?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 2820/2020 | Utvikling og Miljø Saktteinngang pr. 31/8 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415177?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Indrefosen Kommune - Kjeøy Roy | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 3199/2020 | Sentraladministrasjonen Offentlig søkerliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415022?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivet | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 3044/2020 | Sentraladministrasjonen Varslingsrutine styringsrapporter via KS-FIKS - tekniske forhold - gjeldende fra 01.11.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416063?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 4084/2020 | Sentraladministrasjonen Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415732?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 3753/2020 | Utvikling og Miljø Skatteinngang pr. juli -20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415130?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret på Fosen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 3152/2020 | Sentraladministrasjonen Forskrift folkevalgtes godtgjøring - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412128?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 153/2020 | Sentraladministrasjonen Høringssvar på NOU havbruksbeskatning - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412160?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 185/2020 | Sentraladministrasjonen Purring i sak 282377 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414918?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 2941/2020 | Utvikling og Miljø Vedrørende søknad om parkeringsbevis http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411297?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4861/2019 | Helse Forespørsel om bidrag til årets TV-aksjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415913?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Karlsen m.fl. | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 3934/2020 | Sentraladministrasjonen Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om endret løsning for fakturering av negativt periodisk oppgjør - gjeldende fra 1. november 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416057?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 4078/2020 | Sentraladministrasjonen Høring - Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415973?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3994/2020 | Sentraladministrasjonen Saker/vedtak representantskapet i Brannvesenet Midt IKS som krever endelig behandling i eierkommunenes kommunestyrer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415926?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3947/2020 | Sentraladministrasjonen Vedrørende skade på din bil, registreringsnummer XD88374 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415681?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3703/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/135 - Tinglysing av skjøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415541?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK - Tinglysingen | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3563/2020 | Utvikling og Miljø Oppsigelse av leieavtale minibank Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415640?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sparebank1 Midt-Norge | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 3662/2020 | Osen kommune Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering og deling av jordbruksareal - Osen 24/3 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415390?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 3412/2020 | Utvikling og Miljø Skatteinngan juli http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415076?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Indrefosen Kommune - Kjeøy Roy | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 3098/2020 | Sentraladministrasjonen Møteprotokoll Osen fjellstyre 02.07.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415041?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSEN FJELLSTYRE | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 3063/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414980?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Hårstad | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3002/2020 | Sentraladministrasjonen Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414970?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2993/2020 | Utvikling og Miljø Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416011?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4032/2020 | Helse Representantskapet i Brannvesenet midt IKS - Møteprotokoll 20.10.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415925?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3946/2020 | Sentraladministrasjonen Kommunene - fordeling av innfordringsutgifter/-inntekter, gebyrer mv – endret fordeling fra 1. november 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415846?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 3867/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415785?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 3806/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/20/66 - Ferdigattest - tilbygg og ombygging Osen sykeheim. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415761?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCON PROSJEKT AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 3782/2020 | Utvikling og Miljø Tv-aksjonen 2020 - innlegg fra fylkesaksjonskomiteen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415750?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Morberg, Robert | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 3771/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415742?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Arve Haugen | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 3763/2020 | Utvikling og Miljø 5020/12/134 - Tinglysing av skjøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415540?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK - Tinglysingen | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3562/2020 | Utvikling og Miljø Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 22. september 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415611?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3633/2020 | Oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415226?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Nordmeland m.fl. | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 3248/2020 | Utvikling og Miljø Forslag reglement for godtgjøring til folkevalgte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411635?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 5199/2019 | Sentraladministrasjonen Møteprotokoll Osen fjellstyre 02.06.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415040?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSEN FJELLSTYRE | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 3062/2020 | Sentraladministrasjonen Offentlig søkerliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415026?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivet | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 3048/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414979?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arill Bele | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3001/2020 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202033513-5 - Turskiltprosjektet 2015 - Osen kommune - Varsel om inndragning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416020?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4041/2020 | Sentraladministrasjonen Orientering om mulighet for å utbetale andel av skatteinngang til skattekreditorene (kommuner og fylkeskommuner) ved forskudd på periodisk oppgjør fra skatteregnskapet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415844?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 3865/2020 | Sentraladministrasjonen Interkommunalt samarbeid på Innherred - utredning om brannsamarbeid http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415801?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinkjer kommune | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 3822/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse til høring av forslag til kommunal planstrategi for Osen kommune 2020 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415765?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 3786/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/39/1/55 - Vedr. planer om endringer av hytte. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410883?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Arve Haugen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 4448/2019 | Utvikling og Miljø 5020/1/1/2 - Arild Nøstvold - ferdigattest for uthus på 39 m2. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411742?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Magne Nøstvold | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 5306/2019 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415480?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Risvik m.fl. | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3502/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415662?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINA RÅNES | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3684/2020 | Utvikling og Miljø Innkalling til arbeidsmøte ang Eldres dag 30.september http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415529?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Medlemmer av rådet | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3551/2020 | Oppvekst og kultur 5020/20/66 - Søknad om ferdigattest - tilbygg og ombygging Osen sykeheim http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415321?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCON PROSJEKT AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 3343/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415195?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 3217/2020 | Utvikling og Miljø Digitale bøsser i årets TV-aksjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415115?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV-aksjonen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 3137/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415066?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Jarle Hestmo | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3088/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414978?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sveinung Brattgjerd | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3000/2020 | Sentraladministrasjonen Spørsmål om status mobilprosjekt Bessakerkrysset, mandag 15.juni 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414275?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Marie Bylund m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2298/2020 | Ordfører Orientering til Osen kommune og Fiskeridirektoratet om fullført avhending - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414831?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 2854/2020 | Sentraladministrasjonen Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416031?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor G Saether | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4052/2020 | Utvikling og Miljø Fwd: Dokument 20/00165-18 Referat dialogmøte Åfjord og Osen kommune, hurtigbåt 2024 sendt fra AtB AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415976?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 3997/2020 | Ordfører Vedrørende bundet fond kemnerkontoret http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415963?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemnerkontoret for Fosen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3984/2020 | Sentraladministrasjonen Informasjon til kommunen som skattekreditor - endringer i reglene om fastsetting av margin fra inntektsåret 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415843?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 3864/2020 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202030291-3 - Fylkeskommunens uttalelse til forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415770?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 3791/2020 | Sentraladministrasjonen Offentlig søkerliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415609?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 3631/2020 | Sentraladministrasjonen Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 1. oktober 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415717?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvesenet Midt IKS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 3738/2020 | Sentraladministrasjonen Elgsjøen naturreservat - dispensasjon til vedhogst, transport og rydding ved utleiehytte - Osen fjellstyre http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415693?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3715/2020 | Utvikling og Miljø 5020/1/1/2 - Arild Nøstvold - Ferdigattest for uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411740?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Magne Nøstvold | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 5304/2019 | Utvikling og Miljø Omfordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag etter statusrapportering fra kommunen per 10. september og informasjon fra Landbruksdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415659?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3681/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415231?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Gunnar Einmo | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3253/2020 | Utvikling og Miljø 5020/24/3-Søknad om omdisponering og deling av eiendom http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415143?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Nordmeland | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 3165/2020 | Sentraladministrasjonen Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415471?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3493/2020 | Utvikling og Miljø Møteinnkalling 15.09.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415411?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Stjern m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 3433/2020 | Oppvekst og kultur 1633/14/12 - Svar på søknad om dispensasjon om lagring av masse. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/383018?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ken Høvik | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 32646/2016 | Utvikling og Miljø Endring av reglement for godtgjøring folkevalgte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/410455?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Leirset m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 4020/2019 | Sentraladministrasjonen Det blir ingen opptelling av bøsser i år http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415114?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnb Bank ASA | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 3136/2020 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202020500-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av tilbygg/påbygg og bruksendring, Vingsand i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415074?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 3096/2020 | Utvikling og Miljø Nytt fra Hold Norge Rent: Strandryddeuka 5.-20. september 2020, Refusjonsordningen for marint avfall, Covid-19 m.m. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415060?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hold Norge Rent | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3082/2020 | Utvikling og Miljø Anmodning om oversendelse av dokumenter i forbindelse med forvaltningskontroll i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414995?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3017/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på ledig stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414976?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ralf Henning | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2998/2020 | Sentraladministrasjonen Vedr. 202018288-2 - Søknad om endring av eksisterende avkjørsel 22/16 -Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414731?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2754/2020 | Utvikling og Miljø Orientering til grunneier om deltransport og delavlesing av rettigheter - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414830?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 2853/2020 | Sentraladministrasjonen Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416030?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor G Saether | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4051/2020 | Utvikling og Miljø Påminnelse - Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415952?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3973/2020 | Helse 5020/20/236 - Skjøter for tinglysing http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415939?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK - Tinglysingen | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3960/2020 | Utvikling og Miljø 1633/14/62 - Ferdigattest - bruksendring. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/401126?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Einar Høvik | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 1087/2018 | Utvikling og Miljø Styringsrapporter til kommuner og fylkeskommuner: Informasjonsmøter mm for skattekreditorene http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415837?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 3858/2020 | Sentraladministrasjonen Osen kommune Trøndelag - Uttalelse til høring av forslag til kommunal planstrategi 2020-2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415725?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 3746/2020 | Sentraladministrasjonen Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring fra fiskeri- og fangstbygning til fritidsbygning - Vingsand - Osen 38/31 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415729?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 3750/2020 | Utvikling og Miljø Innkalling til representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 20.10.20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415716?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvesenet Midt IKS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 3737/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/1/1/2 - Arild Nøstvold - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for riving av 2 bygg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411612?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Nøstvold m.fl. | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 5176/2019 | Utvikling og Miljø 5020/20/235 - Tinglyst skjøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415671?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Eriksen | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3693/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415224?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Elisabeth Osen Rånes | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3246/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415521?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3543/2020 | Sentraladministrasjonen Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 22.07.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415410?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Stjern m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 3432/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om fornyelse av eksisterende tillatelse for flytebrygge http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415445?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MK SJØSTJERNA AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 3467/2020 | Utvikling og Miljø Grunnboken er rettet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415229?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 3251/2020 | Utvikling og Miljø Ekstra tildeling av midler til tiltak i beiteområder 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415107?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 3129/2020 | Utvikling og Miljø Utbetalingsanmodning - tilskudd til Rydd Norge Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415046?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SALT Lofoten AS | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 3068/2020 | Sentraladministrasjonen Høring - dispensasjon fra LNFR http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415013?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lilleenget, Linda Sagen | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 3035/2020 | Utvikling og Miljø TV-aksjonen 2020 - kommunebidrag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414958?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2981/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/12/122 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Middagsfjellet for oppføring av uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414368?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2391/2020 | Utvikling og Miljø Politisk behandling av kommunens kriseplan http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413532?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Britt Næss Strand m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 1555/2020 | Sentraladministrasjonen Bud på betongstein http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414777?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronald Bratberg | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2800/2020 | Sentraladministrasjonen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414957?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 2980/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på ledig stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414917?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Erik Moe | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 2940/2020 | Sentraladministrasjonen Orientering til grunneier om fritak fra forpliktelse - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414828?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 2851/2020 | Sentraladministrasjonen Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415764?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Gunther Saether | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 3785/2020 | Utvikling og Miljø Møtereferat IUA beredskapsstyre 14.10.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415942?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA Sør-Trøndelag | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3963/2020 | Sentraladministrasjonen Pressemelding fra Fosenbrua AS 06-10-20 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415723?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fosenbrua AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 3744/2020 | Sentraladministrasjonen Statens vegvesen sin uttalelse til kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415707?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 3729/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/39/1/55 - Knut Arve Haugen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av hytte og uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406658?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Arve Haugen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 235/2019 | Utvikling og Miljø Vedr. 202030739-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNFR samt bruksendring til fritidsbygning/rorbu/brygge - 5020/38/31- Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415696?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 3718/2020 | Utvikling og Miljø Referat fra dialog og budsjettmøte interkommunale ordninger Midtre Namdal 01.10.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415682?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mnsk - ikkesvar@mnsk.no | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3704/2020 | Sentraladministrasjonen Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 29.09.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415676?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Norvald Åsegg | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3698/2020 | Utvikling og Miljø Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415660?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3682/2020 | Utvikling og Miljø Endringer i rutiner for utleggstrekk for skattekrav http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415670?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3692/2020 | Sentraladministrasjonen Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415647?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Asbjørn Rødøy | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3669/2020 | Oppvekst og kultur Prosjekt motorferdsel i utmark - orientering om befaring m.m - kommunene i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415658?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3680/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415618?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Eriksen m.fl. | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 3640/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415220?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Elden | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3242/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415563?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Tangstad | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 3585/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415520?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ralf Henning | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3542/2020 | Sentraladministrasjonen Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415111?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Heggland Risvik m.fl. | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3133/2020 | Utvikling og Miljø Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415438?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 3460/2020 | Helse Innkalling til møte 22.07.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415409?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Stjern | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 3431/2020 | Oppvekst og kultur ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/408229?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 1794/2019 | Sentraladministrasjonen Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414272?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Eilif Østvik m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2295/2020 | Utvikling og Miljø Vedr. 202019920-3 - fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for omdisponering og deling av jordbruksareal på gnr 24/5 i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414948?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 2971/2020 | Utvikling og Miljø tilsynsrapport http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413266?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hov | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 1289/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på ledig stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414916?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Kähler | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 2939/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/12/8 - A. Finstad CAD AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel / pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg/påbygg. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414771?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 2794/2020 | Utvikling og Miljø Svarbrev, angående forespørsel fra Mowi om justering av anlegget i Breivika http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414867?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen fiskarlag | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 2890/2020 | Sentraladministrasjonen Orientering til grunneier om fritak fra forpliktelse - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414827?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 2850/2020 | Sentraladministrasjonen Avhending av deler av Kystverkets eiendom i Strand fiskerihavn i Osen kommune - Signert kjøpekontrakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414833?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 2856/2020 | Sentraladministrasjonen Økonomi og handlingsplan for samarbeidsordningene i Fosenregionen - planperioden 2021-2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416067?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fosenregionen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 4088/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tilknytning til Seter kommunale vannverk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415574?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Sæther | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 3596/2020 | Utvikling og Miljø Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416023?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4044/2020 | Utvikling og Miljø Informasjon om stortingsvalget 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415920?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@valg.no | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 3941/2020 | Sentraladministrasjonen Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415848?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 3869/2020 | Sentraladministrasjonen Skoleskyssinfo 1-2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415880?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atb - AtB Skoleskyss | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 3901/2020 | Sentraladministrasjonen Tilsagn om støtte til utbygging av hurtiglader http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415740?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 3761/2020 | Utvikling og Miljø Uttalelse vedrørende forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 - Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415634?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 3656/2020 | Sentraladministrasjonen Tall på motorferdsel i utmark - frist 7.10.20. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415632?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 3654/2020 | Utvikling og Miljø VA-norm for Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415583?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRØYA KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3605/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415218?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Storvoll | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3240/2020 | Utvikling og Miljø Kommunens og fylkeskommunens mottak av rapporter og styringsinformasjon fra Skatteetaten - gjeldende fra 1. november 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415601?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 3623/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/20/235 - Tinglysing av skjøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415537?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK - Tinglysingen | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 3559/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415519?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Rune Røhme | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3541/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/12/88/12 - Eiendomsskatt - klage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/403637?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oskar Folland | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3593/2018 | Utvikling og Miljø Referat fra møte i hovedstyret og aktivitetsstyret 12.05.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415408?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Nordmeland m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 3430/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415398?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila-Jeanette L Skodvin | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 3420/2020 | Utvikling og Miljø Endringer i forskrift om nydyrking http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415304?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3326/2020 | Utvikling og Miljø Endringer i alkoholloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415206?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 3228/2020 | Helse Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409782?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arve Myhra | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 3347/2019 | Utvikling og Miljø Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415131?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 3153/2020 | Utvikling og Miljø Vedr. 202020591-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - 34/14 i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415097?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 3119/2020 | Utvikling og Miljø 5020/31/24 - Sigmund Hestmo - søknad om tillatelse til tiltak for riving av bolighus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405948?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmund Jarle Hestmo | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 5902/2018 | Utvikling og Miljø Skjenkebevillingskontroll i Osen 31.07.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414975?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVARN SECURITY AS | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2997/2020 | Helse Strand skolekorps - refusjonskrav 2018 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/406248?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strand skolekorps v/Helen Ørsjødal | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 6202/2018 | Oppvekst og kultur Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414832?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Elisabeth Eide | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2855/2020 | Utvikling og Miljø Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414937?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 2960/2020 | Utvikling og Miljø tilsynsrapporter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413265?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hov | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 1288/2020 | Utvikling og Miljø Ang. Osenhælja 2020,- utsettelse på grunn av korona-situasjonen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413453?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Petter Hestmo | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 1476/2020 | Ordfører Sametingets uttalelse - Omdisponering av areal på gbnr 24/3, Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414910?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 2933/2020 | Utvikling og Miljø Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 21.07.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414893?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Olav Sørmeland | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 2916/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414872?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingmund Ringseth | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 2895/2020 | Sentraladministrasjonen Orientering til grunneier om fritak fra forpliktelse - Vingsand fiskerihavn i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414826?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 2849/2020 | Sentraladministrasjonen Tildeling - Startlån http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416041?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 4062/2020 | Sentraladministrasjonen Høringsbrev - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416034?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4055/2020 | Utvikling og Miljø Innkalling til eiermøte i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 04.11.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416022?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4043/2020 | Sentraladministrasjonen KONSESJONSFRIHET VED AREALOVERFØRING http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415912?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 3933/2020 | Utvikling og Miljø Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415979?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4000/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om bygging av skjermvegg Fiskberga 14c og 16c http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415966?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Dybsland m.fl. | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3987/2020 | Utvikling og Miljø Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Nordmeland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415923?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3944/2020 | Utvikling og Miljø Tilskudd til LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415907?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 3928/2020 | Helse Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - informasjon om status http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415842?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 3863/2020 | Ordfører Ungdomsarbeidersamling 20.-21.11.2020 - Invitasjon og foreløpig program http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415836?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 3857/2020 | Ordfører Tilsynsrapport - Steinslandsveien 4 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415805?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 3826/2020 | Utvikling og Miljø Nyhetsbrev høsten 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415798?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGdirektoratet | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 3819/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/38/31 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415254?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 3276/2020 | Utvikling og Miljø Bekreftelse på mottatt søknad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415711?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 3732/2020 | Utvikling og Miljø Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415481?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3503/2020 | Sentraladministrasjonen Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415482?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Eriksen m.fl. | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 3504/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415215?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Henning Stein | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3237/2020 | Utvikling og Miljø Kommunens og fylkeskommunens mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten: Tidligforsendelse av rapporter 02.10.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415600?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 3622/2020 | Sentraladministrasjonen Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415573?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Human-Etisk forbund | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 3595/2020 | Sentraladministrasjonen Skoleskyssinfo 3-2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415560?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atb | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 3582/2020 | Sentraladministrasjonen Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415539?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 3561/2020 | Utvikling og Miljø Om fradelt nausttomt på Brattgjerd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415483?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Brattgjerd Langseth | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 3505/2020 | Utvikling og Miljø Søknad på stilling - driftsoperatør/vaktmester Strand skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415457?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Kähler | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3479/2020 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte 12.05.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415406?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Stjern m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 3428/2020 | Oppvekst og kultur Barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415393?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 3415/2020 | Oppvekst og kultur Tilleggsinformasjon til søknad om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415288?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Gunther Saether | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3310/2020 | Utvikling og Miljø Tilslutning til ordningen "trygt hjem for en 50-lapp" http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411478?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Blix Aaknes m.fl. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 5042/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om sponsormidler - Osen Jeger og Fiskeforening http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405589?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen Jeger- og Fiskeforening v/Jørn Gjerdingen Pedersen | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 5545/2018 | Sentraladministrasjonen Tillatelse til deling av eiendom, nausttomt - Geir Myhra http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407710?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arve Myhra | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 1275/2019 | Sentraladministrasjonen Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415205?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 3227/2020 | Oppvekst og kultur Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415188?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 3210/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415183?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Britt Sundet | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 3205/2020 | Utvikling og Miljø Svar på henvendelse om mudring av Strand havn i Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415118?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 3140/2020 | Utvikling og Miljø 5020/15/11 - Salg av kommunal bolig, Steinslandsveien 1. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414495?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Stein m.fl. | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 2518/2020 | Sentraladministrasjonen Vedr. riving av kårbolig Lunmoveien 48 - levering av miljøfarlige stoffer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/405845?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmund Jarle Hestmo | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 5799/2018 | Utvikling og Miljø Offentlig søkerliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415036?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivet | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 3058/2020 | Sentraladministrasjonen Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413879?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Greta Johanne Barland m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 1902/2020 | Utvikling og Miljø 5020/38/39 - Rørlegger Rikardsen AS - søknad om utslippstillatelse fra fritidshus. Tiltakshaver - Kriastian Angen, Heimdal. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412278?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØRLEGGER RIKARDSEN AS | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 303/2020 | Utvikling og Miljø Bud på plentraktor http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414678?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen Kommune - Postmottak Osen kommune | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2701/2020 | Utvikling og Miljø Oversending av matrikkelbrev http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414829?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Britt K Rolstadaas | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2852/2020 | Utvikling og Miljø Svar ang åpningstid i barnehagen fra høsten 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414907?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2930/2020 | Oppvekst og kultur Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus ved fritidseiendom - Setran - Osen 34/14 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414956?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 2979/2020 | Utvikling og Miljø Vedtak om fradeling av festetomt til naust, fra Osen kommune til Kari og Roald Risvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414642?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Heggland Risvik m.fl. | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 2665/2020 | Sentraladministrasjonen tilsynsrapporter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413264?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Opdahl | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 1287/2020 | Utvikling og Miljø Forslag til kompetanseplan 2019 - 2023 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409307?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Heggland Risvik m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 2872/2019 | Sentraladministrasjonen Kjørebok 2019/2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414879?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Svee | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 2902/2020 | Utvikling og Miljø 5020/24/13 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring ny støttemur langs bekk. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414424?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 2447/2020 | Utvikling og Miljø Kystverkets avhending av Vingsand fiskerihavn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/407462?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 1031/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414859?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Hopen | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 2882/2020 | Sentraladministrasjonen Oversendelse av kjøpekontrakt fra Kystverket- delavhending av Strand fiskerihavn i Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414820?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@kystverket.no | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 2843/2020 | Ordfører Startlån til videretildeling - låneopptak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415977?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 3998/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/24/3 - Nordmeland gårdshotell - søknad om rammetillatelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416036?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4057/2020 | Utvikling og Miljø 5020/38/4 Vedtak om arealoverføring fra 38/4 til 38/7 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415751?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Ingar Buarø m.fl. | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 3772/2020 | Utvikling og Miljø 5020/1/98 - Foreløpig svar på søknad om tilknytning til kommunalt vann http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415284?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Gunther Saether | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 3306/2020 | Utvikling og Miljø Meld inn behov for midler til å bekjempe fremmede planter og trær http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415993?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4014/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om bygging av landbruksvei http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415972?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åsegg Sameie | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3993/2020 | Utvikling og Miljø 5020/14/247/103 - Skjerming/levegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415884?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Dybsland | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3905/2020 | Utvikling og Miljø Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415919?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen kommune v/John Einar Høvik | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 3940/2020 | Utvikling og Miljø 1633/14/62 - John. E. Høvik - søknad om bruksendring fra kjeller til sokkelleilighet. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/399411?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Einar Høvik | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 5301/2017 | Utvikling og Miljø Vedlegg til søknad om merking av turstier på Vingsand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415887?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINGSAND OG OMEGN GRENDELAG | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 3908/2020 | Utvikling og Miljø Oppdatert invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415797?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 3818/2020 | Ordfører Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 16. oktober 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415791?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 3812/2020 | Sentraladministrasjonen Oversendelse av ny områdekonsesjon i forbindelse med overtakelse av områdekonsesjon fra Oppdal Everk AS i forbindelse med fusjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415724?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 3745/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415668?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Dagfinn Hepsø | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3690/2020 | Utvikling og Miljø Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415669?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3691/2020 | Utvikling og Miljø Svar på søknad om motorferdsel i utmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414038?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolberg, Odd | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 2061/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415214?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Norvald Åsegg | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3236/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415568?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE B. MORK AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 3590/2020 | Utvikling og Miljø Kommunens og fylkeskommunens mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten: Tidligforsendelse av rapporter 25.09.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415524?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3546/2020 | Sentraladministrasjonen Oversendelse av signert avtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415506?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ellno@trondelagfylke.no | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3528/2020 | Sentraladministrasjonen Fosen tingrett - Fosen regionråd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415462?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag tingrett - Fosen tingrett | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3484/2020 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte 13.01.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415400?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Stjern m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 3422/2020 | Oppvekst og kultur Tilsynsrapport - Vingsandveien 2 - Strand skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415372?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3394/2020 | Utvikling og Miljø Viser til tidligere sendt epost med to filer vedlagt via Liquid Files http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415312?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Pedersen, Håkon | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 3334/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tillatelse til tiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415302?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Velve | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3324/2020 | Utvikling og Miljø Melding om ny part i sak for jordskifteretten http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415279?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3301/2020 | Utvikling og Miljø UTLYSING - OPPDATERT! - Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415276?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3298/2020 | Oppvekst og kultur 1633/20/137 - Knut Osen - foreløpig svar på søknad om tilknytning til kommunalt vannledning. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/328360?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Osen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 18710/2015 | Utvikling og Miljø Tilbudsbrev salgs- og skjenkekontroll http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415200?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOKAS AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 3222/2020 | Helse Foreløpig svar på dispensasjonssøknad. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415179?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Sundet | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 3201/2020 | Utvikling og Miljø Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415162?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 3184/2020 | Oppvekst og kultur Åpen søknad på stilling i IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415132?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Gorset Hustad | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 3154/2020 | Sentraladministrasjonen Bekreftelse på oppsigelse av SFO plass til ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415016?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 3038/2020 | Oppvekst og kultur Bekreftelse på SFO plass til ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414404?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 2427/2020 | Oppvekst og kultur RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0002 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415152?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - RF13.50 | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 3174/2020 | Utvikling og Miljø Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415135?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 3157/2020 | Sentraladministrasjonen Henvendelse for mudring av strand havn i osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415091?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET MIDT-NORGE | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 3113/2020 | Utvikling og Miljø Påminning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415086?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ambita AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 3108/2020 | Utvikling og Miljø Svar på søknad om skoleskyss http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415078?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 3100/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om skoleskyss http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415009?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 3031/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/15/11 - Salg av kommunal bolig, Steinslandsveien 1. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414467?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS m.fl. | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 2490/2020 | Utvikling og Miljø Retur av tinglyst dokument http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415064?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3086/2020 | Utvikling og Miljø OFFENTLIGGJØRING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415052?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRØYA KOMMUNE | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 3074/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på krav om innsyn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414928?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Industri Energi | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 2951/2020 | Helse Nettavisen: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412111?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nettavisen - Espen Teigen | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 136/2020 | Sentraladministrasjonen Takker ja til tomt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415000?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Rødsjø | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3022/2020 | Utvikling og Miljø Bekreftelse på endring av SFO plass for ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412133?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 158/2020 | Oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414094?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Britt K Rolstadaas m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 2117/2020 | Utvikling og Miljø 5020 - 1/1/6 - Innvilget søknad om deling av eiendom - Greta Barland http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411839?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Eilif Østvik m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 5403/2019 | Utvikling og Miljø Strand skolekorps - refusjonskrav 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412051?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strand skolekorps v/Helen Ørsjødal | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 76/2020 | Oppvekst og kultur Svar på søknad om skoleskyss ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414927?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 2950/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om skoleskyss ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414955?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 2978/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Kari og Roald Risvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414638?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Heggland Risvik m.fl. | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 2661/2020 | Sentraladministrasjonen Bekreftelse på SFO plass til ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414863?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 2886/2020 | Oppvekst og kultur Bekreftelse på SFO plass for ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/409244?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 2809/2019 | Oppvekst og kultur RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0001 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414946?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - RF13.50 | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 2969/2020 | Utvikling og Miljø Bekreftelse på SFO plass til ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414413?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 2436/2020 | Oppvekst og kultur Sponsorstøtte Osenhælja 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/412134?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Petter Hestmo | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 159/2020 | Helse Søknad om offentlige bredbåndsmidler - Felles bredbåndsprosjekt i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/413561?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 1584/2020 | Oppvekst og kultur Bekreftelse på SFO plass for ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414878?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 2901/2020 | Oppvekst og kultur Bekreftelse på SFO plass til ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414861?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 2884/2020 | Oppvekst og kultur 5020/34/14 - Roger Derås - søknad om dispensasjon fr a pbl. § 1-8 for oppføring av uthus. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414790?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 2813/2020 | Utvikling og Miljø Innvilget søknad om motorferdsel i utmark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/411850?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svee, Olav | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 5414/2019 | Utvikling og Miljø Svar fra Osen kommune på anmodning om avklaring av offentlig interesse- delavhending av Strand fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414732?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 2755/2020 | Ordfører Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414870?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Region Sør-Trøndelag | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 2893/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad på stilling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/414858?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 2881/2020 | Sentraladministrasjonen Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416075?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Henning Stein | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 4096/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd - drenering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416053?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 4074/2020 | Utvikling og Miljø Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021 - foreløpig orientering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416046?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 4067/2020 | Helse Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2020 og behov for 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416008?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4029/2020 | Utvikling og Miljø Nyvalg av tillitsvalgte i NSF avd. Osen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415975?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NSF avd. Osen | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 3996/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om bygging av landbruksvei http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415984?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina E Rånes Tinglum m.fl. | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4005/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415998?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Strøm | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4019/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/416004?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Stener Osen | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 4025/2020 | Utvikling og Miljø Høring på skoleruta for skoleåret 2022-2023 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415961?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3982/2020 | Oppvekst og kultur Høring av utkast til Samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene om sykehustjeneste for spesialistkandidater i allmennmedisin http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415953?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: St. Olavs hospital HF | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3974/2020 | Helse Krav om matrikulering av enhet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415967?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3988/2020 | Utvikling og Miljø Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415970?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3991/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om bygging av landbruksvei - Åsegg sameie http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415242?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Norvald Åsegg | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 3264/2020 | Utvikling og Miljø Dokumenter og ev. avtaler om Sneisbua http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415924?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Tørriseng Angen | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3945/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om tillatelse til plastring av elvekant mot erosjon av matjord http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415948?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Henning Stein | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 3969/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Tina Rånes http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415915?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 3936/2020 | Utvikling og Miljø Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415918?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Einar Høvik | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 3939/2020 | Utvikling og Miljø Utlysningstekst http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415910?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fremo | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 3931/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415911?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Arve Haugen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 3932/2020 | Utvikling og Miljø Bestilling av kart for - Prosjektering 5020-5894232 PRO-2438 NUP felles EL-vann-fiber - Åsegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415889?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geomatikk - Innhentingstjenesten (Geomatikk) | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 3910/2020 | Utvikling og Miljø Tilsetting av LIS1-søkere region NORD - Tildeling til Osen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415888?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRØYSUND KOMMUNE | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 3909/2020 | Helse Informasjon om innsending av IPLOS-melding til KPR for 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415885?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 3906/2020 | Helse Søknad om merking av turløyper på Vingsand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415886?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINGSAND OG OMEGN GRENDELAG | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 3907/2020 | Utvikling og Miljø Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415841?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 3862/2020 | Utvikling og Miljø Salg av kommunal kai (Bewikaia) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415095?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSEN KOMMUNE | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 3117/2020 | Utvikling og Miljø Utdanningsdirektoratet avvikler den nasjonale overbygningen i ekstern barnehage- og skolevurdering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415806?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 3827/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om tillatelse til deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415826?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen kommune v/John Einar Høvik | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 3847/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om endring av fasade http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415830?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Dybsland | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 3851/2020 | Utvikling og Miljø Høring av forslag til forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415793?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 3814/2020 | Utvikling og Miljø Vedr. 20-38820-10 - Høring - Ny § 7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415776?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 3797/2020 | Utvikling og Miljø 5020/14/242 - Bestilling av meglerinformasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415741?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBITA AS | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 3762/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tynningshogst ved Vingsandvatnet i perioden 2020-2022 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415736?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vingsand & omegn grendalag | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 3757/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415731?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Magne Osen | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 3752/2020 | Utvikling og Miljø Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415720?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 3741/2020 | Helse Høringsbrev - forslag til endringer i viltloven mv. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415719?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruks- og matdepartementet | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 3740/2020 | Utvikling og Miljø Høringsbrev - Kommunal planstrategi for Indre Fosen 2020-2023 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415705?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Indre Fosen kommune | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 3727/2020 | Sentraladministrasjonen Tilsyn - spørreundersøkelse om gratisprinsippet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415684?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3706/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415694?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Ingar Buarø | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3716/2020 | Utvikling og Miljø Høring - Fremragende akuttmottak i Helse Nord-Trøndelag fase 1 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415687?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 3709/2020 | Helse Søknad om tillatelse til tiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415667?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Dagfinn Hepsø | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 3689/2020 | Utvikling og Miljø Høring - endringer i forskrift om fosterhjem http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415621?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og familiedepartementet | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 3643/2020 | Helse Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415105?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Eriksen m.fl. | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 3127/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415210?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Are Hagen | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3232/2020 | Utvikling og Miljø Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag - sak 40/20; Sentralisering og nedlegging av institusjonsplasser for alvorlig syke eldre og andre http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415617?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3639/2020 | Helse Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415538?sourceDatabase=OSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Millan Gjessing m.fl. | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 3560/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tillatelse til tiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415567?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE B. MORK AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 3589/2020 | Utvikling og Miljø Innsyn - utbetalinger til helsebemanningsbyrået Focus Care Norge AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415562?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nidaros - Stian Hansen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 3584/2020 | Helse Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for område 16, tidligere Sør-Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415553?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TS | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 3575/2020 | Sentraladministrasjonen Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415559?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 3581/2020 | Sentraladministrasjonen Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415545?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Egil Hestmo | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 3567/2020 | Utvikling og Miljø Svar på søknad om gravetillaltelse for reparasjon av vannledning - Fv 6300 Strandaveien. Sundet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415510?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3532/2020 | Utvikling og Miljø Landbrukstelling 2020, informasjon til landbrukskontorer og fylkesmenn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415497?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SSB - Myrli, Harald | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 3519/2020 | Utvikling og Miljø Innsynsbegjæring fra VG - innkjøp av smittevernutstyr http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415477?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG - Ane Muladal | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3499/2020 | Helse Naturvernforbundet i Trøndelag ber om å få tilsendt nydyrkingssaker fra kommunene http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415461?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturvernforbundet | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3483/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tillatelse til tiltak http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415432?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Nilsen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 3454/2020 | Utvikling og Miljø Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415394?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 3416/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad på stilling som driftsoperatør/vaktmester Strand skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415350?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emil By | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3372/2020 | Sentraladministrasjonen Krav om sammenslåing av 26/32 med 1715/29 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415363?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3385/2020 | Utvikling og Miljø Oversendelse av søknad om dispensasjon fra byggegrense langs FV 715 ved eiendommen gnr. 36 bnr. 36 i Osen kommune for behandling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415366?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3388/2020 | Utvikling og Miljø Begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 - ansatte i advokatstillinger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415324?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gisle Stødle | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 3346/2020 | Sentraladministrasjonen Prosesskriv med prosessvarsel til Oslo tingrett - tilskudd til nordiske trossamfunn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415311?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Pedersen, Håkon | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 3333/2020 | Sentraladministrasjonen Varsling av akutt forurensningshendelser for andre enn utalarmert brannmannskap http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415292?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA Trøndelag | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3314/2020 | Utvikling og Miljø Klage på trafikk-situasjonen ved Einerhaugen - gjerde ved barnehagen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415289?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anja Lothe Hepsø | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3311/2020 | Oppvekst og kultur Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415301?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Velve | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3323/2020 | Utvikling og Miljø Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415272?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3294/2020 | Helse Korrigeringer i vann-nett for Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415271?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3293/2020 | Utvikling og Miljø Spørsmål i forhold til eiendomsgrenser Strandheim http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415261?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Brattgjerd Langseth | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3283/2020 | Utvikling og Miljø UTLYSING - Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415273?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3295/2020 | Oppvekst og kultur Vedr. 202028697-2 - Dispensasjon fra byggegrense 24/3 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415280?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3302/2020 | Utvikling og Miljø Styringsinformasjon: Verifisering av organisasjonsnummer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415189?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 3211/2020 | Sentraladministrasjonen Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - 22kV kabelanlegg Vik - Strand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415187?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TS AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 3209/2020 | Utvikling og Miljø 5020/20/17 - Bestilling av eiendomsopplysninger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415186?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBITA AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 3208/2020 | Utvikling og Miljø Kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Flatanger kommune. Høring. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415194?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flatanger kommune | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 3216/2020 | Sentraladministrasjonen Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415176?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 3198/2020 | Sentraladministrasjonen 5020/16/27 - Søknad om rammetillatelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415172?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SJØMARK BYGGESØKNADER AS | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 3194/2020 | Utvikling og Miljø Einarsdalen Industriområde - Ny festegrunn og deling til Åfjord kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415175?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åfjord kommune | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 3197/2020 | Sentraladministrasjonen Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415109?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 3131/2020 | Helse Informasjon om oppdaterte tettbebyggelseskart - avløp - ber om kommunens tilbakemelding http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415116?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 3138/2020 | Utvikling og Miljø Høring - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415108?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: postmottak SD | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 3130/2020 | Utvikling og Miljø Mudring av Strand havn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415090?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peter Hepsø Rederi | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 3112/2020 | Utvikling og Miljø Bestilling av meglerinformasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415087?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ambita | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 3109/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415082?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Hopen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 3104/2020 | Utvikling og Miljø 5020/38/7 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415072?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Knutsen | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3094/2020 | Utvikling og Miljø Søknad om bruksendring av eiendom, Skippergata 1, 7740 Steinsdalen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415070?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Tørstad | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3092/2020 | Utvikling og Miljø Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattest til elever i videregående skole som skal ha praksis http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415057?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 3079/2020 | Sentraladministrasjonen Forslag på kandidat til kulturprisen 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-OSE/RegistryEntry/Details/415047?sourceDatabase=OSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 3069/2020 | Oppvekst og kultur