eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 99 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2014/6446 20200406 06.04.2020 Utgående brev Taksering av eiendomsskattegrunnlag 2015 Innkalling til orienteringsmøte Roald Lars Terning ROAN
2015/6198 20200331 31.03.2020 Utgående brev Bessaker stadion, ballbinge 1632000107 - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Bjørgan UIF v Inge Monkan ROAN
2015/6198 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling ROAN
2015/4864 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vann Hopstad Vann Hofstad Erling Eriksen ROAN
2015/5069 20200331 31.03.2020 Utgående brev Midlertidig fritak for tømming av septiktank ved gnr. 54/30 Brynhild Strøm Nilssen ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Salg Halsan 2 og 3 Thomas Lothe m.fl. ROAN
2015/5612 20200331 31.03.2020 Utgående brev Montering vedovn Skal på sak 2015/5612 Øverdal og Bye ROAN
2016/1484 20200331 31.03.2020 Utgående brev 1632/69/2 - Odd Helmersen - Søknad om fradeling av grunneiendom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar til søkere på assistentstilling ved Brandsfjord barnehage Siv-Anita Strudshavn m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tilsetting i stilling som assistent i Roan kommune, Brandsfjord barnehage. . ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tilsetting i stilling som assistent ved Vik-Bessaker skole . ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Melding om tilsetting i ped. leder stilling Brandsfjord Barnehage Kaja Salumäe ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar til søkere etter gjennomført tilsetting Siv-Anita Strudshavn m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar til søkere på assistentstilling Vik-Bessaker skole etter gjennomført tilsetting Gro-Anita salbuvik m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Melding om tilsetting Kristel Søreng ROAN
2014/6343 20200331 31.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak Unni Kristin Wiik ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Brev fra barnehagen Foreldre og foresatte ved Brandsfjord og Vik-Bessaker barnehage ROAN
2016/1484 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oppmåling Haugerud Reidar ROAN
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev 1632/58/1 - Ulovlig oppføring av garasje - Glør Jostein Stai - Klagebehandling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. ROAN
2016/667 20200331 31.03.2020 Utgående brev Årsverksrapportering pr 01 01 2016 til LMD.xlsx Fylkesmannne i Sør-Trøndelag ROAN
2019/880 20200310 10.03.2020 Utgående brev Roan Havn - Tilbudsforespørsel - Geotekniske undersøkelser Norconsult ROAN
2019/880 20200310 10.03.2020 Utgående brev Roan Havn - Tilbudsforespørsel - Geotekniske undersøkelser Multiconsult ROAN
2019/798 20200310 10.03.2020 Utgående brev Branntilsyn - Roan Sykeheim 2019 FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tjenesteattest Jan Herman Klok ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Reduksjon vannavgift Hopstad vannverk Jan Moen m.fl. ROAN
2016/3236 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/68/1 - Søknad om tillatelse til tiltak - Utbedring av vei Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Forhandlinger om arbeidsårets lengde Utdanningsforbundet Roan ROAN
2016/2733 20200310 10.03.2020 Utgående brev Uttalelse fra Roan kommune til søknad om opprettelse av Vik-Bessaker friskole org nr 916602391 Utdanningsdirektoratet ROAN
2016/2733 20200310 10.03.2020 Utgående brev Uttalelse vedrørende opprettelse av Vik-Bessaker friskole Utdanningsdirektoratet ROAN
2015/4278 20200310 10.03.2020 Utgående brev SV: Leieareal Løaholmen Ole Kristian Wilmann ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Situasjonskart over områder som må ryddes. Aune Geir Ola ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Roan havn 2016, rydding: Jan Kristiansen ROAN
2015/2175 20200310 10.03.2020 Utgående brev SV: SV: SV: sak nr 39/16 Lillian og Lars Haugrønning ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss grunnet farlig skolevei Rune Granrud og Merete Wiik ROAN
2016/1484 20200310 10.03.2020 Utgående brev Matrikkelbrev til tinglysing Kartverket Tinglysingen ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632 - Revidering av bebyggelsesplan Ansteinsundet - 2016 Asle Rikardsen m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Videresending av søknad og klage på skyss Sør-Trøndelag fylkeskommune ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Videresending av klage på skoleskyss Merete Wiik og Rune Granrud ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Geir Halvorsen m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Roan havn 2016 Roan Småbåtforening v/Arild Skjærvø m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Attest Kristoffer Hauge Telebond ROAN
2016/7182 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/41/193 - Fradeling - Dispensasjon fra reguleringsplan Bessaker - Fritidseiendom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
2015/4827 20200310 10.03.2020 Utgående brev Busskur- Øverdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Forhandlinger om arbeidsårets lengde 2017-2018 Utdanningsforbundet Roan ROAN
2017/35 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/46/16 Ella Antonie Gilde - Fradeling av fulldyrket jord til boligformål Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
2016/7009 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/42/2 Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fritidshus Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om egne barn i barnehagen der man er ansatt. Sigrun hansen utdanningsforbundet Roan ROAN
2016/7009 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/42/2 Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fritidshus Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/41/36 - Deling etter Jordlovens § 12 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632 - Opplastede dokumenter til Doffin Doffin ROAN
2016/2128 20200310 10.03.2020 Utgående brev Høringssvar: Inntaksordning for Trøndelag og lokal forskrift for inntak og formidling Sør-Trøndelag fylkeskommune ROAN
2017/252 20200310 10.03.2020 Utgående brev Skjema - oversendes NGU etter boringen Thomas Sandø ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Referat etter drøftingsmøte med Utdanningsforbundet Roan Utdanningsforbundet Roan ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Drøftinger om ubunden tid pedagogisk personale i barnehagen Utdanningsdoebundet Roan ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/63/2 - Hallgeir Eian - Deling av grunneiendom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/68/1 - Ulovlighetsoppfølging - Annet anlegg/kai Stian Karlsen ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/77/118 Karel Søberg - Opparbeiding av vei til 77/141. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ROAN
2016/1047 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/77/2 - Karel Søberg - vei - Flyhaugen hyttefelt Karel Søberg ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilbud på lån fra Kommunalbanken Kommunalbanken ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev 1632/46/71 Nina Smedstad - Søknad om dispensasjon for omregulering av arealformål for eiendom 46/71 Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte med Utdanningsforbundet Roan Sigrun Hansen ROAN
2018/15 20200310 10.03.2020 Utgående brev 2. gangs utlysning av stilling Utdanningsforbundet Roan ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Gnr. 41 bnr. 51 - Søknad om bruksendring Viktorija Gegziniene og Rolandas Gegzna ROAN
2018/254 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilsetting i vikariat for styrer Vik-Bessaker og Brandsfjord barnehager Roan administrasjonsutvalg ROAN
2018/289 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilsetting i fast stilling 100% pedagogisk leder Roan kommune Roan administrasjonsutvalg ROAN
2018/288 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilsetting i midlertidig assistentstilling for enkeltbarn Brandsfjord skole Roan administrasjonsutvalg ROAN
2018/374 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilsettingsutvalget - Ansettelse Renholder 70% vikariat Administrasjonsutvalget ROAN
2018/478 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på spørreundersøkelse Fylkesmannen ROAN
2018/61 20200310 10.03.2020 Utgående brev Godtgjørelser for arbeid i/under fellesnemd, poitikere og ansatte - mailoversending Grønflaten Silje ROAN
2018/543 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilsetting i 100% vikariat som assistent i Tusseladden barnehage Roan administrasjonsutvalg ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Melding om fullmektig Trønder Energi ROAN
2019/390 20200310 10.03.2020 Utgående brev Ansettelse i 100% assistent/ barne- og ungdomsarbeider Brandsfjord barnehage Roan administrasjonsutvalg ROAN
2019/540 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilsetting i 100% fast undervisningsstilling ved Sør-Roan skole Roan Administrasjonsutvalg ROAN
2019/539 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilsetting i 100% undervisningsstilling Brandsfjord skole - vikariat 01.08.2019 - 30.07.2020 Roan administrasjonsutvalg ROAN
2019/600 20200310 10.03.2020 Utgående brev Underskrevet avtale - Forlengelse av samarbeidsavtale praksisstudier Nord universitet ROAN
2019/599 20200310 10.03.2020 Utgående brev Underskrevet avtale - Rammeavtale næringsmidler - bekreftelse og fullmakt Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/378 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport etter tilsyn 19.mars 2019 -Brandsfjord og Vik-Bessaker barnehage Fosen Helse IKS ROAN
2019/451 20200310 10.03.2020 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 78 bnr. 43. Magnus Lothe ROAN
2019/706 20200310 10.03.2020 Utgående brev Søknad om omsorgsleilighet Karen Marie Eian ROAN
2015/5824 20200310 10.03.2020 Utgående brev Mailkorrespondanse - forlengelse av kontrakt vintervedlikehold Nils Nerdal Forfot ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Refusjon av utgifter i forb. med renhold av brakkerigg før innflytting STJERN BYGG AS ROAN
2019/996 20200310 10.03.2020 Utgående brev Ansvarsrett - Spenging på Hongsand Karel Søberg ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev 5019/52/36 - Rune Bergsmyr - Ferdigattest - terrassetak og fasadeendring - fritidsbolig OEG TEGNEKONTOR AS ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Opphevelse av delsak 142/19. Motorisert ferdsel Åge Sydskjør ROAN
2019/364 20200310 10.03.2020 Utgående brev 5019/41/170 - Hanne Skjæggestad - Ferdigattest - Tilknytning til kommunal overvannsledning RØRLEGGER RIKARDSEN AS m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport - Roan kommune som barnehagemyndighet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst og utdanning ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Fjernundervisning i sør-samisk for elev i Roan Namsskogan kommune Oppvekst og utdanning Aslaug Pettersen ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Høringsuttalelse Kommunalt Råd for fungsjonshemmede v/Mathilde Hansen m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar til søkere på vikariat Sør-Roan skole . ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar til søkere etter tilsetting i vikariat ved Sør-Roan skole Tori Sousa m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Innspill fra Roan kommune til foreslåtte ruteendringer rute 596 i Roan AtB v Thor Eggen ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse angående språkreise Brandsfjord skole, 8-10 klasse ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Prestvannet Jonny Søberg m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Innkalling til møte PPT for Nord-Fosen m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Vaktmester Barnehage - Forslag til ny avtale. Geir Ola Aune m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Utbetaling av leie for 2015 for leie av grunn til ny vei og vannledning i Austdalen Jonny Søberg ROAN
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Utgående brev Høringsuttalelse fra Hovedutvalg for helse sosial oppvekst og kultur Roan kommune til forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Postmotttak kunnskapsdepartementet ROAN
2019/1100 20200309 09.03.2020 Utgående brev 5019/39/30 - Ellen Margrethe Nygård - uthus Ellen Margrethe Nygård ROAN
2019/1113 20200309 09.03.2020 Utgående brev Støtte til poltiske partier 2019 Åfjord Senterparti m.fl. ROAN