eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev 1632/64/1 - Oppmåling Haugerud Reidar ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Referat fra møtet med Ungdomslaget Magnar Julian Nilssen m.fl. ROAN
2019/505 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/64/3 Kristian Nilssen - Fradeling av ny tomt - B2 reguleringsplan Sandskogan Kristian Nilssen ROAN
2016/4856 20191207 07.12.2019 Utgående brev 1632/69/22 Jonny Lauritsen - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg/garasje Jonny Arne Lauritsen ROAN
2019/452 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 78 bnr. 44. Magnus Lothe ROAN
2019/740 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/63/2 - Hallgeir Eian - Tilbygg / inngangsparti Hallgeir Bernhard Eian ROAN
2019/737 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/66/6 - Eirik Lunde - Adkomstvei til eksisterende bolig Eirik Lunde ROAN
2019/754 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/78/44 - Magnus Lothe - Masseutfylling boligtomt Magnus Lothe ROAN
2019/505 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over gnr. 54 bnr. 55, 56 og 57 Kristian Nilsssen ROAN
2019/777 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/77/49 - Erling Sigurd Opdahl - Varsel om pålegg i forsøplingssak etter Forurensningsloven § 7 / § 37 Erling Sigurd Opdahl ROAN
2019/749 20191207 07.12.2019 Utgående brev Sammenslåing av gnr. 41 bnr. 82 115. Paul H Pettersen ROAN
2019/827 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/78/44 Magnus Lothe - tiltak Bolig Magnus Lothe m.fl. ROAN
2019/827 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/78/44 Magnus Lothe - tiltak Bolig Magnus Lothe m.fl. ROAN
2019/813 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/78/36 - Anders Thronæs - Tillatelse til tiltak - Sprengning og grunnarbeider Anders Thronæs m.fl. ROAN
2019/639 20191207 07.12.2019 Utgående brev Tilskudd fra næringsfondet - mottatte fakturaer Krifo Fisk AS ROAN
2019/890 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om fritak for husleie Unni-Kristin Wiik m.fl. ROAN
2019/867 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/41/43 - Paul Fjukstad - Tillatelse til tiltak - Garasje Paul Fjukstad ROAN
2019/969 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/56/26 - Nina Hopmo - Tillatelse til tiltak ny garasje/uthus Nina Hopmo ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veilysanlegg på Vik og Bessaker Vik og Bessaker velforening ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Hopstad Velforening - Støtte til veilys 2019 Hopstad Velforening ROAN
2019/888 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/65/8 - Kai Ugedal - Tillatelse til tiltak - Fasadeendring Kai Ugedal ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veglys 2019 - Roan Grendalag Roan Grendalag ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veilys 2019 - Straum Velforening Straum Velforening ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veglys 2019 - Sør-Roan Grendalag Sør-Roan Grendalag ROAN
2019/960 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/39/173 - Målfrid Vik - Tillatelse til tiltak - riving av våningshus Målfrid Johanne Vik ROAN
2019/961 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/56/5 - Bjørn Egil By - Tillatelse til tiltak - Tilbygg enebolig Bjørn Egil By ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/65/160 - Kai Ugedal - Oppføring av flaggstang - juletre ROAN KOMMUNE ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Kommundesammnslåing - fakturering 2020 nytt organisasjonsnummer Hagen Spydevold, C (Cecilie) ROAN
2019/1008 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/58/1 - Paul Magne Terning - Riving gammelt fjøs - Ny garasje Paul Magne Terning ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 64 bnr. 50. Einar Eian ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Kopi av matrikkelbrev over eiendommen gnr. 64 bnr. 50. Anders haavimb-Jystad ROAN
2019/1033 20191207 07.12.2019 Utgående brev Vedtak om skjenkebevilling 07.12.19 Jan Olav Johansen ROAN
2019/767 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 73 bnr. 8. Anne Marie Kolstad ROAN
2019/999 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 72 bnr. 1 Edgar Sumstad ROAN
2019/1013 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 70 bnr. 11. Odd Lunde ROAN
2019/1000 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 73 bnr. 8. Anne-Marie Kolstad ROAN
2019/675 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 69 bnr. 25. Lillian Olafsen Nygård ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 70 bnr. 23. KRÅKØY SLAKTERI AS ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019-63/23 - Asle Eian - oppføring av fritidsbolig Asle Leon Eian ROAN
2019/918 20191207 07.12.2019 Inngående brev Tilbud om BU Investeringstilskudd ***** ***** ***** Innovasjon Norge ROAN
2017/138 20191207 07.12.2019 Inngående brev Minner om frister for Resultatkartlegging 2019 og Foryngelseskontroll 2019 Arnekleiv, Gaute ROAN
2019/333 20191207 07.12.2019 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2019 Halle, Margareth ROAN
2019/235 20191207 07.12.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste til rådsmøte Fosenregionen/Fosen Regionråd Bakken Torun ROAN
2018/567 20191207 07.12.2019 Inngående brev Busskur 1 Anmodning om ferdigattest Bessaker Stedsutvikling ROAN
2018/568 20191207 07.12.2019 Inngående brev Busskur 2 Anmodning om ferdigattest Bessaker Stedsutvikling ROAN
2018/569 20191207 07.12.2019 Inngående brev Busskur 3 Anmodning om ferdigattest Bessaker Stedsutvikling ROAN
2019/1086 20191207 07.12.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2019 Tøssdalen vald ROAN
2019/821 20191207 07.12.2019 Utgående brev Innspill fra Roan kommune - Høring prehospital ROS-analyse Helse Nord-Trøndelag ROAN
2019/821 20191206 06.12.2019 Inngående brev Høringsnotat ambulanse - Innspill fra Roan kommune til ROS rapporten Ordfører Eian Einar ROAN
2019/116 20191206 06.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll 07.10.2019 Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA Frid M Welde Evjen ROAN
2019/438 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet ROAN
2019/44 20191205 05.12.2019 Inngående brev Skatteinngang november 2019 Kemnerkontoret for Fosen ROAN
2019/1080 20191205 05.12.2019 Inngående brev Gnr 72/1 - Søknad om tiltak - Endring av matrikkelenhet - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Edgar Sumstad ROAN
2019/1081 20191205 05.12.2019 Inngående brev Gnr 72/1 - Søknad om tiltak - Endring av matrikkelenhet - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Edgar Sumstad ROAN
2019/1082 20191205 05.12.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende graving og utskifting av masse Karel Søberg ROAN
2019/645 20191205 05.12.2019 Inngående brev Marint plastavfall Trøndelag- status for arbeidet med å etablere et prosjekt med profesjonelle aktører til å rydde ytre eksponerer kystområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Arild Skjærvø 31.10.19 - Høringsuttalelse Arild Skjærvø ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Direktoratet for mineralforvaltning 18.11.19 - Høringsuttalelse Direktoratet for mineralforvaltning ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Fiskeridirektoratet 19.11.19 - Høringsuttalelse Fiskeridirektoratet ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Kystverket 22.11.19 - Høringsuttalelse Kystverket ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Roan og Stoksund fiskarlag 10.11.19 - Høringsuttalelse Roan og Stoksund fiskarlag ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Sametinget 04.11.19 - Høringsuttalelse Sametinget ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Statens vegvesen 24.10.19 - Høringsuttalelse Statens vegvesen ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Tensio 08.11.2019 - Høringsuttalelse Tensio ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune 18.11.19 - Høringsuttalelse Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Planprogram detaljregulering Roan havn Fosen Plan og Miljø AS ROAN
2019/796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Sammenstilling av merknader til planprogram og videre planarbeid i Roan havn Fosen Plan og Miljø AS ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Geir Helmersen 22.10.19 - Høringsuttalelse Geir Helmersen ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Mattilsynet 29.11.19 - Høringsuttalelse Mattilsynet ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Nesvalen Båtforening 03.12.19 - Høringsuttalelse Nesvalen Båtforening ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev NVE 05.11.2019 - Høringsuttalelse NVE ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Sametinget 04.11.19 - Høringsuttalelse Samtinget ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Tor Lothe 01.12.2019 - Høringsuttalelse Tor Lothe ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Fiskeridirektoratet 03.12.19 - Høringsuttalelse Fiskeridirektoratet ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Nesvalen havn 05.12.19 - Kart Fosen Plan og MIljø AS ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Planbeskrivelse Nesvalen havn Fosen Plan og MIljø AS ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Reguleringsbestemmelser Nesvalen havn Fosen Plan og MIljø AS ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev ROS Nesvalen havn Fosen Plan og MIljø AS ROAN
2019/797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Sammenstilling av høringsuttalelser Nesvalen havn Fosen Plan og MIljø AS ROAN
2019/33 20191205 05.12.2019 Inngående brev Timer - Arbeid med gapahuk til turstien på Utro Thorbjørn M. Haugsand ROAN
2019/1076 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 913879597 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/795 20191204 04.12.2019 Inngående brev Forslag til finansiering av kulturminneundersøkelser - Detaljreguleringsplan for Ansteinsundet, Roan kommune Samediggi/Sametinget ROAN
2019/1069 20191204 04.12.2019 Inngående brev Kommunal andel - Slam 2019 Roan kommune Sørås Ola ROAN
2019/1070 20191204 04.12.2019 Inngående brev Roan Bygdetun utsiktsbygg anbudsrunde - tilbud Jonark AS ROAN
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Forsikringsbekreftelse - Utbedring av kommunale veier Roan Aune Geir Ola ROAN
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forsikringsbekreftelse Arve Eide AS ROAN
2019/73 20191204 04.12.2019 Inngående brev Fakturering kommunale avgifter for gnr. 41/170 Hanne Skjæggestad ROAN
2019/1020 20191204 04.12.2019 Inngående brev Ansvarsrett oljeutskiller - Rørlegger Frits Rikardsen AS Busch Arild ROAN
2019/1022 20191204 04.12.2019 Utgående brev Saksbehandlers tilbakemelding på mottatt søknad om rammetillatelse på gbnr. 70/4 (sak 19/1022) Arcon Prosjekt AS ROAN
2019/1071 20191204 04.12.2019 Inngående brev Fyll ut Kartlegging av papirbasert arkiv IKA Trøndelag Postmottak ROAN
2019/984 20191204 04.12.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Katarina Enevoldsen ROAN
2019/1070 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding - aksept av tilbud Anders Feragen ROAN
2019/1072 20191204 04.12.2019 Inngående brev Mailkorrespondanse - Besvarelse fra kommunen - Betingelser for godkjenning av restaurert naust nærmere min nabogrense enn opprinnelig grense Paul Eian ROAN
2018/627 20191204 04.12.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert planmateriell knyttet til "Reguleringsplan for Måvika" Arcon Prosjekt AS ROAN
2019/1 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innkalling og dokumenter til Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 18.12.2019. Arvid Vollum ROAN
2019/1073 20191204 04.12.2019 Inngående brev 19/5420-11 Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Postmottak KMD ROAN
2019/1074 20191204 04.12.2019 Utgående brev Full bredde TRFK 2019, Roan kommune-Jardalen- kiran -Skjøra Pål Magnar dahlø ROAN
2019/1075 20191204 04.12.2019 Inngående brev Juletre Husfjellet -Spørsmål ang kostnad/ dugnad/ utført jobb Karel Søberg ROAN
2019/1077 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding / fremdriftsplan etter tilsyn Brandsfjord skole og Brandsfjord barnehage Ørland kommune ROAN
2019/1078 20191203 03.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev Ørland Ørland kommune ROAN
2019/1079 20191203 03.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev fra Fosen Regnskap - gjelder Åfjord kommune Bjugn kommune ROAN
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev 5019/65/160 - Kai Ugedal - Oppføring av flaggstang - juletre Roan kommune ROAN
2018/519 20191203 03.12.2019 Inngående brev Manglende opplysninger - varsel om avslag - kontorrigg Direktoratet for Arbeidstilsynet ROAN
2019/795 20191202 02.12.2019 Inngående brev Jan Hovde - supplering og tillegg til uttalelse 10.11.19 Jan H. Hovde ROAN
2019/992 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak Kommunal medfinansiering av utbedring FV 6310 Roan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ROAN
2019/885 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 70/19 - Søknad om støtte til toalettanlegg - Roan grendelag ROAN GRENDELAG ROAN
2019/489 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 71/19 - Reguleringsplan Grønningen 61/1- Egengodkjenning Jon Eirik Nygård m.fl. ROAN
2018/627 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 72/19 - Reguleringsplan Måvika - Gnr 65/5- Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Per Gipling ROAN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Dyrlegehuset - avlesing av vannmåler Fosen dyreklinikk ROAN
2019/1022 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse på gbnr. 70/4 Johan Peder Lysberg ROAN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsyn i godkjent søknad og regnskap/budjsett - Flaggstang husfjellet Stian Skjærvik Hansen ROAN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsyn i godkjent søknad og regnskap/budjsett - Flaggstang husfjellet Stian skjærvik Hansen ROAN
2019/940 20191202 02.12.2019 Inngående brev Klage på PS 39/19 møtedato 19.11.19 Inger Lise Eian ROAN
2019/1067 20191202 02.12.2019 Inngående brev 5019-41/159 - Søknad om fradeling av grunneiendom Fosen Plan og Miljø AS ROAN
2019/1068 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Vik og Bessaker Grendalag Kari Helen ROAN
2019/478 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/41/5 Stinessen Eiendom A/S - fradeling av grunneiendom Stinessen Eiendom AS, co/Thore Erling Pettersen ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/70/4 Kråkøy Slakteri AS - matrikulering - rekvisisjon av oppmålingsforretning KRÅKØY SLAKTERI AS ROAN
2019/814 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/78/14 - Arne Lothe - Tillatelse til tiltak - Flytting av avkjørsel GJØLGASETER MASKIN ROGER PEDERSEN ROAN
2019/1063 20191130 30.11.2019 Inngående brev Viktig informasjon om refusjoner fra NAV (PK) Prosjekt 2 Inntektsmelding ROAN
2019/1064 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 66/1,2 og 11 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom Anders Strudshavn ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Inngående brev Planbeskrivelse Reguleringsplan Per Gipling ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 77/122 Søknad om tillatelse til tiltak - garasje Tormod Bakken ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 77/122 Søknad om ferigattest Tormod Bakken ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 77/122 Tegning garsje Tormod Bakken ROAN
2019/1065 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 77/122 Krav om matrikulering - rekvisisjon av oppmålingsforretning Tormod Bakken ROAN
2019/44 20191130 30.11.2019 Inngående brev Tilbakeholding av margin - kommunesammenslåing - nytt vedtak til marginavsetning Kemnerkontoret i Fosen ROAN
2019/985 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/77/51 - Magne Gerhardsen - Tillatelse til tiltak - garasje Magne Kristoffer Gerhardsen ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/41/142 - Robu AS v/Thore Erling Pettersen - Ferdigattest V/A-anlegg SAGA HUS AS ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/65/5 - Per Gipling - steinfylling i strandsonen - Måvika Per Gipling ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav - Frikjøp av tillitsvalgte for 2019 Utdanningsforbundet ROAN
2019/1042 20191130 30.11.2019 Utgående brev Informasjonsbrev etter aml. § 16-5 til ansatte ved virksomhetsoverdragelse pga. kommunesammenslåing. . ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/77/141 - Terje Skjelstad - Ferdigattest - hytte Terje Skjelstad ROAN
2019/1014 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/66/5 - Kjell Gunnar Strudshavn - Tilbygg til garasje Kjell Gunnar Strudshavn ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/65/198 - Ingar Viken - Bolig og garasje Ingar Viken ROAN
2017/640 20191129 29.11.2019 Inngående brev Innrapportering av fiktive brukere/pasienter til Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister.pdf (ligger vedlagt) Trykk-Tjenester ROAN
2019/41 20191129 29.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Svartfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 20191129 29.11.2019 Inngående brev Rettelse av fakturaaddresse og org.nr. Bunkerservice Bunkerservice ROAN
2019/41 20191129 29.11.2019 Inngående brev BUNKERSERVICE ( Registreringsskjema Fosen kysthavn ) Bunkerservice ROAN
2019/1062 20191129 29.11.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. Postmottak HOD ROAN
2019/989 20191129 29.11.2019 Inngående brev LVKs høringsuttalelse til kraftskatteutvalget - NOU 2019:16 LVK ROAN
2019/1015 20191129 29.11.2019 Inngående brev Ny forskrift kommunal garanti og finans- og gjeldsforvaltning. Veileder til budsjett og regnskapsforskriften. Gråberg, Anne ROAN
2019/180 20191129 29.11.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - og årsrapportering for 2019 Mohammad Hamza Raja ROAN
2019/41 20191128 28.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Folla 2 Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til vann og avløpsanlegget Flyhaugen hyttefelt Terje Skjelstad ROAN
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Gnr 77/141 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett Terje Skjelstad ROAN
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Roan 21.11.2019 Nokas ROAN
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Roan 21.11.2019 Nokas ROAN
2019/795 20191128 28.11.2019 Inngående brev Kopibrev - Spørsmål i forbindelse med høringsfrist reguleringsforslag Ansteinsundet Jan H. Hovde ROAN
2019/1037 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/2 i Roan (5019) Landbruksdirektoratet ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev 5019/46/8 - Grethe Hopstad - Ferdigattest - Ny utleiehytte ved gnr 46/8 - Kuppelskardtjønna Grethe Hopstad ROAN
2018/870 20191127 27.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av avtale 2047772, kunde nr. 47772 INTELECOM GROUP AS ROAN
2019/1037 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - Ove Fagerdal gnr 49/2 Landbruksdirektoratet ROAN
2015/4097 20191127 27.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra Åsmund Lindbak ved. oppheving av tidligere bestilt tomtefradeling g.nr. 74 tomt nr 27 Aune Geir Ola ROAN
2018/870 20191127 27.11.2019 Inngående brev Saksnummer:141307 - Informasjonsbrev - kommunesammenslåinger 01.01.2020 ettermarked@waterlogic.no ROAN
2019/1040 20191127 27.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn ved Sør-Roan skole Ørland kommune ROAN
2019/974 20191127 27.11.2019 Inngående brev Ny søknad - tilskudd fra næringsfond til kjøp av laster og traktor Eian Graveservice ROAN
2019/1038 20191127 27.11.2019 Inngående brev Særskilte forhandlinger etter § 4.2.3 i HTA - Beholde og rekruttere Utdanningsforbundet i Roan ROAN
2019/1039 20191127 27.11.2019 Inngående brev Særskilte forhandlinger etter § 4.2.4 i HTA - Kompetanse Utdanningsforbundet i Roan ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett PRO ventilasjon for bolig - Systemair AS Busch Arild ROAN
2019/971 20191127 27.11.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett UTF PRO - Grunnarbeid utbedr stake lift Busch Arild ROAN
2019/220 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner Amund Frogner Borge ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev GPS målinger Roan Øverdal og Bye - hus Roan Roan maskin AS ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev GPS målinger Ingar Viken Hus roan Maskin AS ROAN
2019/971 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kaie Roan Maskin as Kristian Nilssen ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på tillatelse - Juletre på Husfjellet Kai Ugedal ROAN
2019/41 20191127 27.11.2019 Inngående brev Anløp Løaholmen kai Bunkerservice ROAN
2019/1033 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling 07.12.19 Jan Johansen ROAN
2019/778 20191127 27.11.2019 Inngående brev Problemrapport: Fullt av slaghol mange stader. Må køyre slalom for å kome fram. Trygve Harald Rullestad ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev hytte eiere Karel Søberg ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev 5019/65/136 - Øverdal og Bye Byggservice AS - Ferdigattest - Nytt bygg ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS ROAN
2019/1 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 18.12.2019 Arvid Vollum ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest på hytte Flyhaugen 11 gnr 77/141 Terje Skjelstad ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5019/65/5 - Per Gipling - Tillatelse til tiltak - oppfylling av steinmasser Per Gipling ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Juletre på Husfjellet, ber om tilbakemelding fra grunneiere Gruuneier, Husfjellet Roan ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tiltakshaver Roan kommune Roan kommune v/Unni Wiik ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Roan kommune ROAN
2014/6424 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/795 20191126 26.11.2019 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag 25.11.19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/797 20191126 26.11.2019 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag 25.11.19 - Høringsuttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5019/56/11 - Einarsdalen industriområde - ferdigattest - næringsareal ROAN KOMMUNE ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Gnr 70/4 Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon og oppmålingsforretning Kråkøy slakteri ROAN
2019/1014 20191126 26.11.2019 Inngående brev Gnr 66/5 Søknad om tillatelse til tiltak Kjell Gunnar Strudshavn ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev 5019/56/11 - Einarsdalen industriområde - ferdigattest - næringsareal Roan kommune ROAN
2019/1027 20191126 26.11.2019 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehager 2019 Brandsfjord barnehage Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/1027 20191126 26.11.2019 Utgående brev Rapporteringsskjema for kommuner og frivillig organisasjoner - Kap 231 post 70 Tilskudd til svømming i barnehager Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/1028 20191126 26.11.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2019 - Vik Bessaker barnehage Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/1028 20191126 26.11.2019 Utgående brev Rapporteringsskjema for kommuner og frivillig organisasjoner - Kap 231 post 70 Tilskudd til svømming i barnehager Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/111 20191126 26.11.2019 Inngående brev Status i sak fradeling av festetomter - Roan Vindpark - ubebygd del. Att: Paul Arne Sørgård. / Geir Ola Aune. Normann Svein-Arne ROAN
2019/886 20191126 26.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ROAN
2019/1029 20191126 26.11.2019 Inngående brev Høring – pleiepenger ved barnets død Distribusjonsoppdrag ROAN
2019/1030 20191126 26.11.2019 Inngående brev Meddommerutvalg Elverum, Bente F. ROAN
2019/880 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse kart ***** ROAN
2019/983 20191126 26.11.2019 Utgående brev Ang deres henvendelse på endring i Matrikkel for bolig i Roan kommune. Inger Martha Helmersen ROAN
2019/1031 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad - Etableringstilskudd for unge Magnus Lothe ROAN
2019/98 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
2019/95 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
2019/100 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
2019/101 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
2019/97 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kommundesammnslåing - fakturering 2020 nytt organisasjonsnummer Hagen Spydevold, C (Cecilie) ROAN
2019/720 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 57/19 - 5019/78/30 - Arne Lothe - Tillatelse til tiltak - Småbåthavn Arne Lothe m.fl. ROAN
2019/739 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 59/19 - 5019/39/14 - Freider Fiskum - Utbedring / Utvidelse støttemur Freider Fiskum m.fl. ROAN
2019/738 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 60/19 - 5019/52/15 - Åge Sydskjør - nytt bygg - Anneks, gapahuk og uthus Åge Sydskjør m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 60/19 - 5019/56/12 - Einarsdal havn ll - Vaagen båtforening - forlengelse eksisterende flytebrygge VAAGEN BÅTFORENING m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Hovedutvalg teknisk, landbruk og miljø - Opphevelse av Del.sak 142/19 Åge Sydskjør ROAN
2019/940 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 39/19 - Søknad om støtte fra Roan næringsfond til AIS sporingssystem ROAN RORBU OG CAMPING INGER LISE EIAN ROAN
2019/973 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 40/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond om støtte til kranbil Aron Viken ROAN
2019/974 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 41/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond om støtte til innkjøp av traktor EIAN HALLGEIR ROAN
2019/911 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 12/19 - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk under 4,7% ved Hongsand Dagligvare AS Børge Furre Overby ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 15/19 - Søknader om kulturmidler, Roan 2019 Rita Helen S Møllevik m.fl. ROAN
2019/5 20191125 25.11.2019 Utgående brev Bevilgede startlånmidler til videretildeling 2019 Husbanken ROAN
2019/584 20191125 25.11.2019 Utgående brev 5019/77/107 - Joar Magne Sandberg - Ferdigattest - Platting foran naust Joar Magne Sandberg ROAN
2019/689 20191125 25.11.2019 Utgående brev Gnr 77/49 - Svarbrev - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Turid Langås ROAN
2019/689 20191125 25.11.2019 Utgående brev Gnr 77/49 - Svarbrev - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Franck Harald Ude ROAN
2019/1024 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Bufetat ROAN
2019/220 20191125 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG Amund Frogner Borge ROAN
2019/1025 20191125 25.11.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for Friluftslivets ferdselsårer Trøndelag fylkeskommune ROAN
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - riving av eksisterende flytebrygge for ny flytebrygge og platting rundt hytte - Ansteinsundet - Roan 74/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/1022 20191125 25.11.2019 Inngående brev Gnr 70/4 - Søknad om tillatelse til tiltak - pakkeri og fryselager til lakseslakteri Arcon Prosjekt AS ROAN
2019/1023 20191125 25.11.2019 Inngående brev Vann og avløp - Signert serviceavtale med Biovac E.T. AS - Minirenseanlegg Offshore - anleggsnr. 23007 Biovac Environmental Technology AS ROAN
2019/821 20191124 24.11.2019 Inngående brev Endring opptaksområde og virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner Skjerve, Marit Røvik ROAN
2019/895 20191124 24.11.2019 Inngående brev Bessaker havn og næringspark Heidi Beate Flatås ROAN
2019/210 20191124 24.11.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten Trykk-Tjenester ROAN
2019/41 20191124 24.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema Ronja Fjord Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
Ingen tilgang 20191124 24.11.2019 Inngående brev Vannavlesning 2019 Utro Egg AS ROAN
2019/1020 20191124 24.11.2019 Inngående brev Manglende vedlegg til byggsøknad for Harsvik Maskin AS joran@kystplan.no ROAN
2019/487 20191123 23.11.2019 Inngående brev Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert høringsnotat Postmottak KMD ROAN
2019/636 20191123 23.11.2019 Inngående brev Brev til kommunene - Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger Le Anh P. ROAN
2019/412 20191123 23.11.2019 Inngående brev LVK Informasjon til folkevalgte - Aktiviteter i 2020 Vigdis Ekeland ROAN
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Avlesning vannmåler 2019 ROAN EGGPAKKERI AS ROAN
2019/1020 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 46/52 KYSTPLAN AS ROAN
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Avlesning vannmåler 2019 ROANSEGG AS ROAN
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Vannavlesning 2019 ROAN HØNSERI AS ROAN
2019/344 20191121 21.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere Direktoratet for mineralforvaltning ROAN
2019/795 20191121 21.11.2019 Inngående brev Direktoratet for mineralforvaltning 21.11.2019 Direktoratet for mineralforvaltning ROAN
2019/797 20191121 21.11.2019 Inngående brev Direktoratet for mineralforvaltning 21.11.2019 - Høringsuttalelse Direktoratet for mineralforvaltning ROAN
2019/41 20191120 20.11.2019 Inngående brev Ber om kreditnota - fakturanummer 62991 Arild Hoff ROAN
2019/1019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Håndtering av forurenset snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/1018 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat ROAN
2019/1017 20191120 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopibrev - Telefonabonnement 72537622 Harald Bye ROAN
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopibrev - Telenor 31.10.19 abonnement 72537622 Harald Bye ROAN
2019/1013 20191120 20.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 79/11 og 70/22 Odd Lunde ROAN
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Gnr 63/23 Egenerklæring for selvbygger Asle Leon Eian ROAN
2019/1014 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tegninger tilbygg garasje Kjell Gunnar Strudshavn ROAN
2019/41 20191120 20.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Ronja fjord Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/1015 20191120 20.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning Postmottak KMD ROAN
2017/448 20191120 20.11.2019 Inngående brev Høring - forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten Postmottak HOD ROAN
2019/1016 20191120 20.11.2019 Inngående brev Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften Postmottak KMD ROAN
2018/116 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av SMIL midler grøfting Bolkmyra Post Bjørnør Gård ROAN
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 46/8 Avlesning vannmåler 2019 Grethe Hopstad ROAN
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Inngående brev Avlest vannmåler 2019 Gnr 63/29 - Eiansveien 400 Kolmannskog Lars Helge ROAN
2019/1008 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/1 Søknad om tillatelse til tiltak - Riving gammelt fjøs - Ny garasje Paul Magne Terning ROAN
2019/1009 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/3 Berit Troning Hanssen ROAN
2019/1009 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/3 Alf Ole Troning ROAN
2019/1009 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/3 Berit Troning ROAN
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Inngående brev Eldrerådet Trøndelag - Møteprotokoll fra møtene 13. og 14. november 2019 Ann Karin Mellingen ROAN
2019/993 20191119 19.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging- et verktøy for kommune og helseforetak Kverkild, Marit Dypdal ROAN
2018/627 20191119 19.11.2019 Inngående brev Planbeskrivelse Måvika Aune Geir Ola ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Utgående brev Mailkorrespondanse - Asfaltering kommunale veier Safe Control Road AS ROAN
2019/73 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om feieavgift Svein Hopmo ROAN
2019/979 20191118 18.11.2019 Utgående brev Signert avtale mellom Viken Supply og Roan kommune Aron Viken ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Utgående brev 5019/77/118 - Endring av bestemmelser i reguleringsplan for Flyhaugen gnr. 77 bnr. 2 og 118 Karel Kristian Søberg ROAN
2018/879 20191118 18.11.2019 Utgående brev 5019/77/118 - Flyhaugen Hyttefelt - Ferdigattest deler av vann- og avløpsanlegg Karel Kristian Søberg ROAN
2019/840 20191118 18.11.2019 Utgående brev 5019/65/5 - Per Gipling - midlertidig lagring av masser Per Gipling ROAN
2019/782 20191118 18.11.2019 Utgående brev 5019/64/5 - Roan Bygdatun - Steinfylling - utbedre dyrkajord ROAN KOMMUNE ROAN
2018/846 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svarbrev - Feieavgift fritidsbolig gnr 66/11 Aune Geir Ola ROAN
2019/28 20191118 18.11.2019 Inngående brev Forslag på styremedlemmer dhillon@tryggtrafikk.no ROAN
2019/506 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kommunesammenslåing - avtaleioversikt Norsk Kommunalteknisk Forening Lise Vitsø ROAN
2019/761 20191118 18.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Postmottak HOD ROAN
2019/523 20191118 18.11.2019 Inngående brev VIKTIG Ny påminning til kommuner som skal sammenslås i 2020 VIKTIG Vigdis Ulleberg ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - fv. 6316 - Kråkøyveien – Hongsandstranda - Roan kommune Statens vegvesen ROAN
2019/989 20191118 18.11.2019 Inngående brev Høringsuttalelse FIN- kraftskatteutvalget konsesjonsordningene og eiendomsskatt_ lvk Vigdis Ekeland ROAN
2019/990 20191118 18.11.2019 Inngående brev Program felles formannskapsmøte Fosenregionen Bakken Torun ROAN
2019/992 20191118 18.11.2019 Inngående brev Fast dekke på fylkesvei - - fv 6310 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/992 20191118 18.11.2019 Inngående brev Korrespondanse ang fylkesveier i Roan kommune og medfinansiering Trøndelag fylkes ROAN
2019/993 20191118 18.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak Trykk-Tjenester ROAN
2019/995 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Roan kommune Brønnøysundregistrene ROAN
2019/990 20191118 18.11.2019 Inngående brev Referat felles formannskap for kommunene i Fosenregionen 131119 Bakken Torun ROAN
2019/235 20191118 18.11.2019 Inngående brev Referat styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8.november 2019 Bakken Torun ROAN
2019/73 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kloakk tømming roanmask@online.no ROAN
2019/996 20191118 18.11.2019 Inngående brev Ansvarsrett - Spenging på Hongsand Karel Søberg ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev ferdigattest. Karel Søberg ROAN
2019/997 20191118 18.11.2019 Inngående brev Rapport på rengjort privat tank Brit Uglem ROAN
2019/795 20191118 18.11.2019 Inngående brev Detaljregulering for Ansteinsundet - uttalelse fra NVE 17.11.19 NVE ROAN
2019/796 20191118 18.11.2019 Inngående brev NVE 18.11.19 - Høringsuttalelse NVE ROAN
2019/999 20191118 18.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 72/1 - 72/2 Edgar Sumstad ROAN
2019/1000 20191118 18.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 73/8 - 73/32 Anne-Marie Kolstad ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/18 - Avlesning av vannmåler 2019 Svein Haugen ROAN
2019/421 20191118 18.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsynet - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/343 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding - krav om om lovlighetskontroll - habilitet - Roan kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/605 20191118 18.11.2019 Inngående brev Driftstilskudd for FBRT 2020 Fosen brann- og redningstjeneste IKS ROAN
2019/1001 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Jensen ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/198 Søknad om tillatelse til tiltak - bolig og garasje Ingar Viken ROAN
2019/1003 20191118 18.11.2019 Inngående brev Viktig informasjon til våre leverandører vedrørende fakturering Statens Vegvesen ROAN
2019/961 20191118 18.11.2019 Inngående brev Situasjonskart Bjørn Egil By ROAN
2018/879 20191118 18.11.2019 Inngående brev Situasjonskart J. Husby ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 41/3 avlesning vannmåler 2019 Liv og Harald Selnes ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/31 Avlesning vannmåler 2019 Hagen Berkholz ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 41/75 Avlesning vannmåler 2019 Arvid Sandø ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 57/3 Avlesning vannmåler 2019 Jarle Dahlen ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 41/77 Avlesning vannmåler 2019 Andre Michel ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 41/64 Avlesning vannmåler 2019 Lillian Kvanli ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/101 Avlesning vannmåler 2019 Jan Kristiansen ROAN
2019/1004 20191118 18.11.2019 Inngående brev Trolig vannlekasje. Roy Ottar Braseth ROAN
2019/1005 20191118 18.11.2019 Inngående brev Pristilbud fra TrønderEnergi Nett utbygging/forsterkning - TEN-0735-2019 Trønder Energi Nett ROAN
2019/971 20191118 18.11.2019 Utgående brev Mangler i søknad om tillatelse til tiltak Kristian Nilsen ROAN
2019/895 20191117 17.11.2019 Utgående brev Høringspart - Detaljregulering for Bessaker Havn og næringspark Aune Geir Ola ROAN
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning Erling Iversen ROAN
2019/795 20191117 17.11.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til detaljreguleringsplan for Ansteinsundet 17.11.19 Finn Herje ROAN
2019/796 20191117 17.11.2019 Inngående brev Roan Småbåtforening 13.11.19 - Høringsuttalelse Roan Småbåthavn SA ROAN
Ingen tilgang 20191116 16.11.2019 Inngående brev Avlesing av vannmåler Kai Tore Herfjord ROAN
2019/998 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982832039 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 992115033 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982442397 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 917866708 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 984965192 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/998 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979536992 Landbruksdirektoratet ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Avlesning vannmåler REFSNES LAKS AS ROAN
2019/782 20191114 14.11.2019 Inngående brev 5019/64/5 - Roan Bygdatun - Steinfylling - utbedre dyrkajord Roan kommune ROAN
2018/519 20191114 14.11.2019 Inngående brev Roan Sykeheim - oversikt endringer 06.11.2019 Stjern Entreprenør AS ROAN
2019/912 20191114 14.11.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane Klauva Gård ROAN
2019/981 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 39/98 - Mostervikveien 386 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS ROAN
2019/948 20191114 14.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 - foreløpig orientering Helsedirektoratet ROAN
2019/895 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kopibrev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om planoppstart -detaljregulering for Bessaker havn og næringspark -. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/830 20191114 14.11.2019 Inngående brev Påminnelse - Frist for innmelding av NMSK-behov i 2020 Saursaunet, Rune ROAN
2019/619 20191114 14.11.2019 Inngående brev Forliksråd Sør-Trøndelag politidistrikt ROAN
2019/185 20191114 14.11.2019 Inngående brev Påminnelse innrapportering - SMIL-skjema Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Møtereferat 08.11.2019 - Oppstartsmøte - Utbedring kommunale veier i Roan Safe Control Road AS ROAN
2019/796 20191114 14.11.2019 Inngående brev Åfjord næringsforening 13.11.19 - Høringsuttalelse Åfjord Næringsforening ROAN
2019/982 20191114 14.11.2019 Inngående brev Utkast lokal forskrift 50 - Nordre Fosen Vannområde v3 30.10.2019 Powel Environment AS ROAN
2019/983 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 73/24 - Endring i matrikkelen - helårsbolig til fritidsbolig Inger Martha Helmersen ROAN
2019/984 20191114 14.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Miljødirektoratet ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Feil gårdsnummer - Vannmåler Brynhild Strøm Nilssen ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Inntektsutjevningen (skatteutjevningen) og sammenslåinger Kommunal- og moderniseringsdepartementet ROAN
2019/563 20191114 14.11.2019 Inngående brev Forslag til lovregler om harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing Postmottak KMD ROAN
2019/985 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 77/51 - Søknad om tillatelse til tiltak - garasje Magne Gerhardsen ROAN
2019/985 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 77/51 - Vedlegg til Søknad - tegninger Magne Gerhardsen ROAN
2019/985 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 77/51 - Vedlegg til søknad - bilde Magne Gerhardsen ROAN
2019/986 20191114 14.11.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - ønske om nedsatt fartsgrense fylkesvei 6312 i Skjøra Rolf Lothe ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 56/1 - Avlesning av vannmåler 2019 Jan Olav Johansen ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 54/32 - Avlesning av vannmåler 2019 Brandsfjord Eiendom AS ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 56/12 - Avlesning av vannmåler 2019 Vågen Aqua AS ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev UL Fremad - Avlesning av vannmåler 2019 UL Fremad v/ Jan Johansen ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 67/26 - Avlesning av vannmåler 2019 Hans Kr Næss ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 67/41 - Avlesning av vannmåler 2019 Hans Kr Næss ROAN
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gnr 79/1 og 2 - Avlesning av vannmåler 2019 Edel T L Martinsen ROAN
2019/185 20191114 14.11.2019 Inngående brev Innmelding av behov til for midler til drenering 2020 Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/41 20191114 14.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Viknatrans Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 20191114 14.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Vidfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 20191114 14.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Svartfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 20191114 14.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Holmfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/791 20191113 13.11.2019 Utgående brev 5019/55/8 - Sverre Lunde - Tillatelse til tiltak - Rehabilitering avløpsanlegg RØRLEGGER FRITS RIKARDSEN AS ROAN
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev 1632/57/19 -Mads Olsen - Ferdigattest. Mads Olsen ROAN
2014/6356 20191113 13.11.2019 Utgående brev 1632-63/2 - Hallgeir Eian - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Hallgeir Eian ROAN
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev Vanntilknytnig på 79/20. Thorshaug Olav ROAN
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev 1632/79/20 Ståle Risvik - søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg Ståle Risvik ROAN
2016/1959 20191113 13.11.2019 Utgående brev 1632/49/1 - Per Fagerdal - Bolighus Per Fagerdal ROAN
2019/911 20191113 13.11.2019 Utgående brev Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling Børge Furre Overby ROAN
2019/911 20191113 13.11.2019 Utgående brev Gebyr for avleggelse / forsøk på avleggelse av kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling Kaja Ramdal ROAN
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Utgående brev 5019/74/9 - Anmodning om høringsuttalelse - Flytebrygge Ansteinsundet - ny søknad TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ROAN
2019/797 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kystverket 11.11.19 - Høringsuttalelse Kystverket ROAN
2019/953 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/852 20191112 12.11.2019 Utgående brev Støtteordning for etablering av ladepunkt elbil i kommunene i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ROAN
2016/770 20191112 12.11.2019 Utgående brev 5019 - Fosen terminalen Bessaker AS - Søknad om tilskudd fra næringsfondet. Kommunekassen ROAN
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Utgående brev 1632 Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** - Avdragsfrihet på startlån fra Roan kommune ***** ROAN
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Inngående brev Avlesing av vannåler Per Olav Hepsø ROAN
2019/841 20191112 12.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av bebygd parsell - Roan 68/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunenes uttalelse til utlegg av flytebrygge Ansteinsundet 74/9. Roan kommune Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/795 20191112 12.11.2019 Inngående brev Kopibrev Fylkeskommunens uttalelse til reguleringsplan for Ansteinsundet i Roan 12.11.2019 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/860 20191112 12.11.2019 Inngående brev FV 6312 til eiendommen gnr. 46 bnr. 52 i ROAN kommune - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel KYSTPLAN AS ROAN
2019/797 20191112 12.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunen 12.11.19 - Høringsuttalelse Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/795 20191112 12.11.2019 Inngående brev Sametingets befaringsvarsel 11.11.2019 - Detaljreguleringsplan for Ansteinsundet Samediggi/Sametinget ROAN
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Inngående brev Utbetaling av kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon for 2019 Husbanken ROAN
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Inngående brev Omregistrering av frankeringsmaskin etter kommunesammenslåing Neopost Norge AS ROAN
2019/979 20191112 12.11.2019 Inngående brev Avtale - leie av lagerplass Viken Supply ROAN
2019/939 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Robin J Terning Gundersen ROAN
2019/896 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Anders Strudshavn ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 63/2 - Avlesning av vannmåler 2019 Hallgeir Eian ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 77/3 - Avlesning av vannmåler 2019 Geir Ola Aune ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 46/78 - Kai Tore Herfjord - Melding om innstallering av vannmåler Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Marine Harvest Bessaker - Melding om innstallering av vannmåler Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 52/36 - Rune Bergsmyr - Melding om innstallering av vannmåler Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Lars Helge Kolmannskog - Melding om innstallering av vannmåler Einar Haugsnes AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 41/170 - Hanne Skjæggestad - Melding om innstallering av vannmåler Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 56/21 - Vågen Kystfiske AS - Melding om innstallering av vannmåler Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 46/27 - Siv Anita Strudshavn og Kjetil Viken - Melding om innstallering av vannmåler Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 67/26 - Melding om innstallering av vannmåler / kontroll Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 54/3 - Avlesning av vannmåler 2019 Frode Bye ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Slamtank - Bruksendring fra våningshus brukt som fritidsbolig til enebolig Fosen Renovasjon IKS ROAN
2019/988 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 980311473 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/796 20191111 11.11.2019 Inngående brev Fylkesmannen 11.11.2019 - Høringsuttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/968 20191111 11.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til Midt Norge knyttet til løypemeldingen om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal Ann-Solveig Hansteen ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Servicerapport 05.11.2019 - Roan kommune PELIAS Norsk Skadedyrkontroll ROAN
2019/975 20191111 11.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 Bufdir ROAN
2018/846 20191111 11.11.2019 Inngående brev Klage på feieavgift fritidsboliger gnr 66/11 Gunnar Strudshavn ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 41/156 - Avlesning av vannmåler 2019 Bessaker Sjøhus AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 41/165 - Avlesning av vannmåler 2019 Bessaker Sjøhus AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 41/142 - Avlesning av vannmåler 2019 Robu AS ROAN
2019/795 20191111 11.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til tidligere innsendt innspill reguleringsplan Ansteinsundet Kari Helmersen og Roger Tellefsen ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd Trykk-Tjenester ROAN
2019/976 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om midler fra Næringsfondet - Bolyst arrangement Åfjord Næringsforening ROAN
2019/977 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 65/136 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Bilde - Vannmåler Gnr/bnr 67/26 Rørlegger Frits Rikardsen As ROAN
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gnr 73/1 - 73/3 - 73/15 - 73/51 - 73/60 - Avlesning av vannmåler - Hongsand abbonent Inger Lise Eian Bjørn Nordaune ROAN
2019/942 20191111 11.11.2019 Utgående brev Trønderenergi nett - Ny nettstasjon gnr 66/1 og gnr 66/2 DEKAR RETTSHJELP AS m.fl. ROAN
2019/956 20191111 11.11.2019 Utgående brev Vedtak om ambulerende skjenkebevilling Magnar Julian Nilssen ROAN
2019/795 20191111 11.11.2019 Inngående brev Kystverket 01.11.2019 Uttalelse til høring av planforslag - Detaljreguleringsplan for Ansteinsundet Kystverket ROAN
2019/144 20191110 10.11.2019 Utgående brev Spørsmål om slamtanker - gnr 63/21 63/20 63/17 og 63/15 Fosen Renovasjon IKS ROAN
Ingen tilgang 20191110 10.11.2019 Inngående brev Avlesning av vannmålere 2019 Arnoldas Skitinas ROAN
2019/973 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad næringsfond Viken Transport AS ROAN
2019/974 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad til næringsfond Eian Graveservice ROAN
2019/795 20191110 10.11.2019 Inngående brev Jan Hovde - Høringsmerknad 10.11.19 Jan H. Hovde ROAN
2019/796 20191110 10.11.2019 Inngående brev Roan og Stoksund fiskarlag - Uttalelse til påbegynte planprosesser Roan og Stoksund fiskarlag ROAN
2019/422 20191108 08.11.2019 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Geir Arne Kosberg - Roan 52/7 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/265 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune 2019-2030 - høring av planforslag - areal unntatt rettsvirkning Åfjord kommune ROAN
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev 5019/54/90 - Kamilla Bye - Ferdigattest - Garasje Kamilla Marita Bye ROAN
2019/795 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kopibrev 06.11.2019 Henvendelser angående saksgangen ved reguleringsplan for Ansteinsundet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Avlesning avvannmåler - 883/2019/1/6RTE ROAN BRYGGE-DRIFT AS ROAN
2019/908 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Simon Strudshavn Karlsen ROAN
2019/965 20191107 07.11.2019 Inngående brev Norges miljøvernforbund krever kartlegging og fjerning av all asbest - spesielt asbest som forurenser vårt husholdnings/drikkevann Norges Miljøvernforbund Østlandskontoret ROAN
2019/966 20191107 07.11.2019 Inngående brev Informasjon om KOSTRA-skjema 33 for eiendomsskatt 2020 Statistisk sentralbyrå ROAN
2019/967 20191107 07.11.2019 Inngående brev Direktoratet for e-helse informerer: Modernisert Folkeregister - Norge får nytt Folkeregister fra 2020 MF Helse ROAN
2019/968 20191107 07.11.2019 Inngående brev Forprosjekt for felles kommunal journal og helhetlig samhandling med alle helseaktører (Akson)- hva betyr det for din kommune KS ROAN
2019/899 20191107 07.11.2019 Inngående brev Etterspør svar - Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring - utsatt offentlighet jf. rr. lov § 18 (2) Riksrevisjonen ROAN
2019/969 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gnr 56/26 - Ny garage/ uthus hytta Roan - innsending av melding oppføring bygning Nina Hopmo ROAN
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger stålbygg Agnar Tjugen ROAN
2019/789 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 2 - Roan sykeheim Asplan Viak AS ROAN
2019/789 20191107 07.11.2019 Inngående brev Korrigert beskrivelse - Søknad om igangsettingstillatelse 2 - Roan sykeheim Asplan Viak AS ROAN
2019/861 20191107 07.11.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Søknad fra Trygve Rullestad - Fylkesveg 6314 Vik - Mostervik Trygve Rullestad ROAN
2019/897 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veglys 2019 - Sør-Roan Grendalag Edgar Sumstad ROAN
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gnr 54/1 - Avlesning av vannmåler 2019 Albert Aronsen ROAN
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gnr 46/3 - Avlesning av vannmåler 2019 Magnar Hopstad ROAN
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gnr 67/25 - Avlesning av vannmåler 2019 Olly M. S. Nicolaisen ROAN
2019/971 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gnr 64/3 - Søknad om tillatelse til tiltak - betongkai Hema Rømma AS ROAN
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gnr 73/17 - Avlesning av vannmåler 2019 Per Gipling ROAN
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gnr 39/100 - Avlesing av vannmåler 2019 Mowi Norway ROAN
2019/385 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tildeling og utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – Kystlynghei – Børøya FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/970 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad - Etableringstilskudd for unge Kamilla Marita Bye ROAN
2019/972 20191107 07.11.2019 Inngående brev Roan kommune - Gammelheimen Heidi Eian Simavik ROAN
2019/823 20191107 07.11.2019 Inngående brev Svar på tilbud om jobb 60% natt Ingrid Andersen ROAN
2019/823 20191107 07.11.2019 Inngående brev Svar på tilbud om jobb 60% natt Astrid Bye ROAN
2019/823 20191107 07.11.2019 Inngående brev Svar på tilbud om jobb 60% natt Hege Raphaug Terning ROAN
2018/879 20191107 07.11.2019 Utgående brev Spørsmål og svar angående vann og avløp Flyhaugen Hyttefelt Harry Nilsen ROAN
2018/495 20191107 07.11.2019 Utgående brev Aksept av regresskrav, referanse 83075060 Aune Geir Ola ROAN
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Rapportering 2. kvartal 2019 - trygt hjem for 50 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ROAN
2019/44 20191106 06.11.2019 Inngående brev Skatteinngang oktober 2019 Kemnerkontoret for Fosen ROAN
2018/772 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 54/9 - Endring av søknad - søkes om å få bygge hus nr 2 - Generasjonsskifte Anne Turid og Jan Ivar Groven Strøm ROAN
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 73/43 - Avlesning av vannmåler Elmar Lindbak ROAN
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 65/172 - Avlesning av vannmåler Menz Eiendom AS ROAN
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 65/154 - Avlesning av vannmåler Menz Eiendom AS ROAN
2019/955 20191106 06.11.2019 Inngående brev NTE Nett og TrønderEnergi skifter navn til Tensio AS TrønderEnergi Nett AS ROAN
2019/987 20191106 06.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/956 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling 16.11.2019 Magnar Julian Nilssen ROAN
2019/957 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 56/20 - Retur av tinglyst dokument Statens kartverk ROAN
2019/958 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 56/14 - Retur av tinglyst dokument Statens kartverk ROAN
2015/2381 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 79/4 - Tilbakemelding om ferdige byggearbeider Normann Nystrøm ROAN
2019/959 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 48/8 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Oddveig Åsegg m.fl. ROAN
2019/897 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til drift av veilys 2019 - Straum Velforening Straum Velforening ROAN
2019/960 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 39/173 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av hus Målfrid Vik ROAN
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 54/90 - Søknad om ferdigattest Kamilla Bye ROAN
2018/879 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 77/118 - Søknad om ferdigattest Husby Hus og Hytter ROAN
2019/961 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gnr 56/5 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig Bjørn Egil By ROAN
2019/962 20191106 06.11.2019 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg for skatteåret 2020 Kemnerkontoret for Fosen ROAN
2018/519 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse WatnConsult AS ROAN
2019/758 20191106 06.11.2019 Inngående brev Leie brakkerigg - november 2019 Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
2019/235 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innkalling til styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8. november 2019 Bakken Torun ROAN
2018/879 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vann og avløp Flyhaugen Hyttefelt Harry Nilsen ROAN
2019/789 20191106 06.11.2019 Utgående brev 5019/65/29 - Roan sykeheim - Søknad om igangsettingstillatese ASPLAN VIAK AS m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Avlesning vannmåler Liv Maaø ROAN
2019/942 20191105 05.11.2019 Inngående brev Forelegging om planer innen områdekonsesjon - TrønderEnergi nett as - gnr/bnr 66/1 & 66/2 samt søknad om dispensasjon. Mari Stavne Askim ROAN
2019/949 20191105 05.11.2019 Inngående brev Prøvingsattest/ Melding om vigsel/ Vigselsbok Roan kommune v/ordfører ROAN
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kulturprisen 2019 - Kandidatforslag ***** ROAN
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kulturprisen 2019 - Kandidatforslag ***** ROAN
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kulturprisen 2019 - Kandidatforslag ***** ROAN
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kulturprisen 2019 - Kandidatforslag ***** ROAN
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vannavlesning fritidshus Hanne Øverås ROAN
2019/173 20191104 04.11.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Roan kommune 23. okt 2019 Lund Arvid ROAN
2019/939 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad - Etableringstilskudd for unge robin terning ROAN
2019/910 20191104 04.11.2019 Inngående brev Innsyn - tilbud Einar Haugsnes AS Arvid Engløkk ROAN
2019/789 20191104 04.11.2019 Inngående brev 5019/65/29 - Roan sykeheim - Søknad om igangsettingstillatese Roan kommune ROAN
2019/797 20191104 04.11.2019 Inngående brev Statens vegvesen 04.11.19 - Høringsuttalelse Statens vegvesen ROAN
2019/940 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra Roan næringsfond - AIS sporingssystem for båter Roan Rorbu og camping v/ Inger Lise Eian ROAN
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Gnr 78/38 - Avlesning av vannmåler 2019 Rolf Lothe ROAN
2019/738 20191104 04.11.2019 Inngående brev Gnr 52/15 - Dispensasjon - uttalelse fra Fovsen Njaarke sijte Fovsen Njaarke sijte ROAN
2019/942 20191104 04.11.2019 Inngående brev Gnr 66/1 - 66/2 - Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - ny nettstasjon DEKAR ROAN
2019/932 20191104 04.11.2019 Inngående brev Utkjøp av leieavtale kontrakt Nov.2004 og Des.2005 produksjonshall Bessaker Wilmann, Ole K. ROAN
2019/369 20191104 04.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA Kommunal- og moderniseringsdepartement ROAN
2019/966 20191104 04.11.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartement ROAN
2018/772 20191104 04.11.2019 Inngående brev Tegninger Øverdal og Bye Byggservice AS ROAN
Ingen tilgang 20191103 03.11.2019 Inngående brev Kulturprisen 2019 - Kandidatforslag ***** ROAN
2019/41 20191103 03.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Bjørnøyvær Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 20191103 03.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Nordskag Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 20191103 03.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - With Junior Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
Ingen tilgang 20191103 03.11.2019 Inngående brev Gnr 71/183 - Avlesning av vannmåler 2019 Irene Moen ROAN
Ingen tilgang 20191103 03.11.2019 Inngående brev Gnr 67/39 - Avlesning vannmåler Bjørnør Gjestegård Bjørnør Gjestegård ROAN
Ingen tilgang 20191102 02.11.2019 Inngående brev Alesing av vannmåler 2019 Bessaker Båtforening ROAN
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Avlesing vannforbruk 2019 Anders Haavimb-Jystad ROAN
2019/933 20191031 31.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Hilde Brandtzæg ROAN
2019/934 20191031 31.10.2019 Inngående brev Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften Postmottak HOD ROAN