eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 465 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Rydding av skog; Kirkhaugen, Roan Lag og foreninger i Roan ROAN
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Roan frivilligsentral, søknader Roan Frivilligsentral v/Trygve Rulletad ROAN
2019/1110 20200113 13.01.2020 Utgående brev 5019/63/23 - Asle Leon Eian - oppføring av fritidsbolig, garasje og V/A-anlegg Asle Leon Eian ROAN
2019/1103 20200113 13.01.2020 Utgående brev Vedtak skjenkebevilling 27.12.2019 Torhild Kanutte Monkan ROAN
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak PS 78/19 - Reguleringsplan - Nesvalen havn- Egengodkjenning x m.fl. ROAN
2019/1108 20200113 13.01.2020 Utgående brev 5097/46/66 - Erland Harsvik - Mangler i byggesak - garasje RØRLEGGER RIKARDSEN AS ROAN
2019/1065 20200113 13.01.2020 Utgående brev 5019/77/122 Tormod Bakken - Matrikulering - rekvisisjon av oppmålingsforretning Tormod Bakken ROAN
2018/19 20200113 13.01.2020 Utgående brev Rapportering over startlån og tilskudd 2018 husbanken ROAN
2020/1 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt etableringstilskudd Andreas Forfod ROAN
2020/2 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad etableringstilskudd unge Kristian Nilssen ROAN
2019/1112 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Britt-Iren Nygård Hopstad ROAN
2019/1107 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Tonje Eggen ROAN
2019/1105 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Tommy Eriksson ROAN
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Støtte til poltiske partier 2019 ÅFJORD HØYRE m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev 5019/58/1 - Paul Magne Terning - Riving gammelt fjøs - Ny garasje Paul Magne Terning ROAN
2019/1114 20191230 30.12.2019 Inngående brev Gnr 65/18 Søknad om tillatelse til tiltak - gjødel laguane Svein Haugen ROAN
2019/1114 20191230 30.12.2019 Utgående brev 5019/65/18 - Svein Haugen - Gjødsel lagune Svein Haugen ROAN
2019/1115 20191230 30.12.2019 Inngående brev Gnr 39/) Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av nausttomt Merete Wiik og Rune Granrud ROAN
2019/1116 20191230 30.12.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Enok Lyng Bakken ROAN
2019/1117 20191230 30.12.2019 Inngående brev Grensderegulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - orientering Politiet ROAN
2019/1112 20191220 20.12.2019 Inngående brev Søknad - Etableringstilskudd for unge. Britt-Iren Hopstad ROAN
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Inngående brev Gnr 41/170 -Anmodning om ferdigattest - sak 2019/364 Hanne Skjæggestad ROAN
2019/795 20191220 20.12.2019 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med høringsfrist reguleringsforslag Ansteinsundet og når reguleringsforslaget skal behandles politisk Jan H.Hovde ROAN
2019/1082 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på din mail datert 10.12.19 Karel Søberg ROAN
2019/481 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svarbrev ang anmodning om oversendelse av v edtak i sak 63/19 datert 11.12.19 Albert Larsen ROAN
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Inngående brev Fosen Ventilasjon - Kontraktservice 2019 - Rapport fra nr. 3022 t.o.m nr. 3032 Fosen Ventilasjon ROAN
2019/526 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert husleie. Sigrun Hansen ROAN
2019/1106 20191220 20.12.2019 Utgående brev Vedtak om skjenkebevilling Grendahuset Bessaker 31.12.19 Torhild Kanutte Monkan ROAN
2019/1084 20191220 20.12.2019 Utgående brev Vedtak servering- og skjenkebevilling Ola Håvard Krogfjord ROAN
2019/1104 20191220 20.12.2019 Utgående brev Vedtak skjenkebevilling Vik Bessaker Grendalag 24.01.2020 Anne Dahler ROAN
2019/1107 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om etableringstilskudd for unge Tonje Eggen ROAN
2019/1022 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse del 1 Johan Peder Lysberg ROAN
2019/1070 20191219 19.12.2019 Inngående brev Roan kommune - Øverdal og Bye Byggservice AS - Kontrakt - utsiktsbygg Øverdal og Bye Byggservice AS og Roan kommune ROAN
2019/1108 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gnr46/66 Søknad om tillatelse til tiltak - tilkobling til kommunalt vann og avløp Rørlegger Frits Rikardsen AS ROAN
2019/1100 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Uthus Ellen Margrethe og Knut Nygård ROAN
2019/1109 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gnr 70/20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Roger Sørgård ROAN
2019/1110 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gnr 63/23 Søknad om tillatelse til tiltak - Garasje V/A-anlegg Asle Leon Eian ROAN
2019/1111 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gnr 41/82 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Paul Pettersen ROAN
2019/1105 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om etableringstilskudd for unge Tomy Eriksson ROAN
2019/1022 20191219 19.12.2019 Inngående brev Situasjonsplan Arcon Prosjekt AS ROAN
2019/1022 20191219 19.12.2019 Utgående brev Kråkøy slakteri -Søknad om igangsettingstillatelse del 1 Arcon Prosjekt AS ROAN
2019/1106 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling Grendahuset Bessaker 31.12.19 Torhild Monkan ROAN
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev Kart Nesvalen Havn Fosen Plan og Miljø AS ROAN
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev Planbeskrivelse Nesvalen Plan og Miljø AS ROAN
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev Reguleringsbestemmelser Nesvalen havn Fosen Plan og Miljø AS ROAN
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev ROS Nesvalen Fosen Plan og Miljø AS ROAN
2019/795 20191218 18.12.2019 Utgående brev Sametinget - Akseptering av pristilbud - Kulturminneforvaltningens befaring reguleringsplan for Ansteinsundet Sametinget ROAN
2019/1103 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling 27.12.2019 Torhild Monkan ROAN
2019/1104 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling Vik Bessaker Grendalag 24.01.2020 Anne Dahler ROAN
2019/1039 20191217 17.12.2019 Utgående brev protokoll særskilte forhandlinger HTA § 4.2.4. Sigrun Moen Hansen ROAN
2019/384 20191217 17.12.2019 Inngående brev Orientering innvilget sak - Drenering i Ytre Mostervik Ivar Vikaunet ROAN
2018/115 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av SMIL midler grøfting Bolkmyra Nathalie Haavimb-Jystad ROAN
2019/526 20191217 17.12.2019 Inngående brev Videreføring av redusert husleie omsorgsleiligheter Oskar Hopstad m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Rundskriv I-1/2020 Postmottak HOD ROAN
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 05.12.2019 Carlsson Anna ROAN
2019/481 20191217 17.12.2019 Inngående brev Anmodning om oversendelse av vedtak HTLM Sak 63/19 Albert Larsen ROAN
2019/181 20191217 17.12.2019 Inngående brev Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - Orientering Postmottak Trøndelag politidistrikt ROAN
2019/1039 20191217 17.12.2019 Inngående brev Oversendelse av krav for de 2 siste år - Kompetanse. HTV Utdanningsforundet ROAN
2019/974 20191217 17.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd saksnr. 43/19 Aud Nina Eian ROAN
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gnr 79/27 Ferdigattest Nils Arne Nystrøm ROAN
2019/1100 20191217 17.12.2019 Utgående brev 5019/39/30 - Ellen Margrethe Nygård - uthus Ellen Margrethe Nygård m.fl. ROAN
2019/1092 20191217 17.12.2019 Utgående brev Vanntilførsel Sandskogan boligfelt ROAN MASKIN AS ROAN
2018/115 20191217 17.12.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 918082387 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/384 20191217 17.12.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 982442397 Landbruksdirektoratet ROAN
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Anmodning om ferdigattest gnr. 52/36 Ole Gundersen ROAN
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Korrigert oversendelse - Ferdigattest Ole Gundersen ROAN
2019/1082 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på din mail datert 10.12.19 Busch Arild ROAN
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Avlesning vannmåler 2019 Jonny Søberg ROAN
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev CORA Service AS ROBU KRO Bessaker Vannmåler avlesning 2019 Cornelia Schubert ROAN
2018/115 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av SMIL midler. Deres ref 711/2018/223/6PSO Post Bjørnør Gård ROAN
2019/795 20191213 13.12.2019 Inngående brev Fiskeridirektoratet 12.12.19 - Innsigelse Fiskeridirektoratet ROAN
2019/481 20191213 13.12.2019 Utgående brev Oversendelse av vedlegg til brev av 11.12.19 - Melding om vedtak PS 63/19 for klagebehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2018/794 20191213 13.12.2019 Utgående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL - avslutning av prosjekt verneverdige bygninger Troningen gård v/Edgar Sumstad ROAN
2019/1100 20191213 13.12.2019 Inngående brev Gnr 39/30 Melding om bygning / tilbygg som er unntatt søknadsplikt Ellen Margrethe Nygård ROAN
2019/316 20191213 13.12.2019 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 IMDI ROAN
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Analyseperiode 09.12.19-13.12.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Analyseperiode 09.12.19-13.12.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Analyseperiode 09.12.19-13.12.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Analyseperiode 09.12.19-13.12.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Analyseperiode 09.12.19-13.12.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Analyseperiode 09.12.19-13.12.19 Kystlab AS ROAN
2019/1101 20191213 13.12.2019 Inngående brev Brev vedr. avslutning av Visa gavekort Sparebank 1 ROAN
2019/1102 20191213 13.12.2019 Inngående brev Endring i barneloven § 35 om felles foreldreansvar fra 1. januar 2020 Trykk-Tjenester ROAN
2019/41 20191213 13.12.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Vidfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 20191213 13.12.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Holmfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/973 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 42/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond om støtte til kranbil VIKEN TRANSPORT AS ROAN
2019/974 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 43/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond om støtte til innkjøp av traktor og laster EIAN HALLGEIR ROAN
2019/940 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 44/19 - Klage på vedtak PS 39/19 - Søknad om støtte fra Roan næringsfond til AIS-sporingssystem Inger Lise Eian ROAN
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Utgående brev Bevillingsgebyr 2019 - salgsbevilling BRANDSFJORD DAGLIGVARE AS ROAN
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Utgående brev Reguleringsplan Måvika - Gnr 65/5- høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ROAN
2019/1020 20191212 12.12.2019 Utgående brev 5019/46/82 og 46/52 - Harsvik Maskin AS - Oppføring av lagerhall gnr 46782 og Midlertidig lagerhall gn 46/52 KYSTPLAN AS ROAN
2019/970 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Kamilla Marita Bye ROAN
2019/1038 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på krav om særskilte forhandlinger etter HTA § 4.2.3. rekruttere og beholde Sigrun Moen Hansen ROAN
2018/567 20191212 12.12.2019 Utgående brev 5019/41/1 - Bessaker Stedsutvikling - Ferdigattest - busskur BESSAKER STEDSUTVIKLING ROAN
2018/568 20191212 12.12.2019 Utgående brev 5019/1015/6 - Bessaker Stedsutvikling - Ferdigattest - busskur BESSAKER STEDSUTVIKLING ROAN
2018/569 20191212 12.12.2019 Utgående brev 5019/39/59 - Bessaker Stedsutvikling - Ferdigattest - busskur BESSAKER STEDSUTVIKLING ROAN
2019/1089 20191212 12.12.2019 Utgående brev 5019/59/16 - Ove Sagen - fasadeendring hytte Ove Sagen ROAN
2019/1031 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskudd for unge Magnus Lothe ROAN
2019/1072 20191212 12.12.2019 Utgående brev Paul Eian - Avtale naust Utro Paul Johan Eian ROAN
2019/493 20191212 12.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 65 bnr. 199. Kjell Johan Larsen ROAN
2019/493 20191212 12.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 65 bnr. 199. Kristina Larsen ROAN
2018/794 20191212 12.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 913879597 Landbruksdirektoratet ROAN
2017/296 20191212 12.12.2019 Utgående brev 1632/41/170 - Hanne Skjæggestad/Torstein Larssen - Ferdigattest - Tilbygg Hanne Skjæggestad ROAN
2019/1099 20191212 12.12.2019 Utgående brev 5019/65/2 - Klokkergården - Roan Grendalag v/Magne Ugedal - Tilbygg til servicebygg og nytt toalettbygg Magne Julian Ugedal ROAN
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Referanseprosjekt Hema Rømma AS ROAN
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Utgående brev Høring RP Måvika. NY FRIST TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ROAN
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Utgående brev 5019/51/3 - Agnar Tjugen - Tillatelse til tiltak - Flyttbart stålbygg Agnar Tjugen ROAN
2018/794 20191212 12.12.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet ROAN
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan . Måvika - Gnr 65/5, Roan kommune Samediggi/Sametinget ROAN
2019/41 20191212 12.12.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Folla 2 Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/804 20191212 12.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt søknad om tillatelse til tiltak for hytte i Flyhaugen hyttefelt. Johnny Olafsen ROAN
2019/804 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak hytte med garasje og adkomstvei - reviderte dokumenter til byggesøknad Johnny Olafsen ROAN
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Gnr 79/27 Anmodning om ferdigattest Nils Arne Nystrøm ROAN
2019/389 20191212 12.12.2019 Utgående brev Fullmakt Jan Olav Johansen m.fl. ROAN
2019/1020 20191212 12.12.2019 Utgående brev 5019/46/82 og 46/52 - Harsvik Maskin AS - Oppføring av lagerhall på eiendommen 46/82 og midlertidig lagerhall på eiendommen 46/52 KYSTPLAN AS ROAN
2019/481 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 63/19 - 5019/73/35 Albert Larsen - Riving av ishus, klagebehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/841 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 64/19 - 5019/68/1 - Stian S Karlsen - Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ROAN
2019/853 20191211 11.12.2019 Inngående brev Brev til Roan kommune 10.12.19 anmodning om utbetaling tilskudd Roger Sørgård ROAN
2017/325 20191211 11.12.2019 Utgående brev Delutbetaling Lundeseterveien v/Jan Kjell Terning, Roan kommune Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/1022 20191211 11.12.2019 Inngående brev mailkorrespondanse - Støynivå kondensator-luftkjølt Mitech AS ROAN
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev Høring RP Måvika. NY FRIST Trøndelag fylkeskommune ROAN
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Analyseperiode 11.11.19 - 10.12.19 Kystlab AS ROAN
2018/542 20191211 11.12.2019 Inngående brev Oversendelse av budsjettdokumenter til Fylkesmannen Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/1085 20191211 11.12.2019 Inngående brev Bekreftet inngått nettleieavtale mellom Roan kommune og Tensio TS AS Tensio TS AS ROAN
2019/1099 20191211 11.12.2019 Inngående brev Gnr 65/2 Søknad om tilbygg til eksisterende servicebygg i Klokkergården - nytt toalettbygg Roan Grendelag ROAN
2019/1098 20191211 11.12.2019 Inngående brev Gnr 66/1,2,9 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anders Strudshavn ROAN
2019/988 20191211 11.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 980311473 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/1022 20191211 11.12.2019 Utgående brev 5019/70/4- Kråkøy Slakteri AS - Rammetillatelse - Pakkeri og fryselager til lakseslakteri ARCON PROSJEKT AS ROAN
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev Vannmåler avlesning 2019 RUNE GRANRUD ROAN
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev Suplerende opplysninger til reguleringsplan Bessaker havn og næringspark Mowi Norway AS ROAN
2017/296 20191211 11.12.2019 Inngående brev Anmodning om ferdigattest - tilbygg Hanne Skjæggestad ROAN
2019/1022 20191211 11.12.2019 Inngående brev Kråkøy Slakteri AS- Rammesøknad, reviderte tegninger, ref Arcon Prosjekt AS ROAN
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev Endelig skolerute for skoleåret 2021-2022 Monika Luktvasslimo ROAN
2019/1093 20191211 11.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra Helsedirektoratet om bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholdig drikk i butikk Trykk-Tjenester ROAN
2019/810 20191211 11.12.2019 Utgående brev Salgsbevilling alkoholholdig drikke HONGSAND DAGLIGVARE 97 AS ROAN
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn ved Sør-Roan skole Ørland kommune ROAN
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2019 Norges vassdrags- og energidirektoratet ROAN
2019/1089 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gnr 59/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring Ove Sagen ROAN
2019/1082 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på din henvendelse sendt 05.12.19 pr mail(sak 19/1082) Busch Arild ROAN
2019/1082 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på din henvendelse sendt 05.12.19 pr mail(sak 19/1082) Busch Arild ROAN
2019/1082 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på svar på min henvendelse sendt 05.12.19 pr mail(sak 19/1082) Karel Søberg ROAN
2019/41 20191210 10.12.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Vidfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/1091 20191210 10.12.2019 Inngående brev Beregning av egenandel ved praktisk bistand Drammens tidende ROAN
2019/373 20191210 10.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll Rep.skap.møte MNA 18 nov. 19 MNA ROAN
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Revidert tegninger - tilbygg til eksisterende lagerhall Einarsdal Øverdal og Bye AS ROAN
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Ny søknad, permanent, lager hus Agnar Tjugen ROAN
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding - ferdigmelding hytte Terje Skjelbred ROAN
2019/1022 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse på gbnr. 70/4 (sak 19/1022) Arcon Prosjekt AS ROAN
2019/1092 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilbud - Graving Utrosand til kumme - Sandskogan til Vika Roan Maskin AS ROAN
2019/982 20191210 10.12.2019 Inngående brev Rullering av Regional plan for Vannforvaltning i Nordre Fosen Vannområde Nordre Fosen vannområde ROAN
2019/804 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig med garasje på Gnr.77, bnr.138 i Roan kommune, Komplett byggesøknad er vedlagt i denne email, Johnny Olafsen ROAN
2019/1088 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gnr 73/12 Rekvisisjon av oppmålingsforretning Karin og Arnold Kiran ROAN
Ingen tilgang 20191208 08.12.2019 Inngående brev Opphevelse av delsak 142/19. Motorisert ferdsel Åge Sydskjør ROAN
2019/1007 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 70 bnr. 23. KRÅKØY SLAKTERI AS ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Inngående brev Tilbud om BU Investeringstilskudd ***** ***** ***** Innovasjon Norge ROAN
2017/138 20191207 07.12.2019 Inngående brev Minner om frister for Resultatkartlegging 2019 og Foryngelseskontroll 2019 Arnekleiv, Gaute ROAN
2019/333 20191207 07.12.2019 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2019 Halle, Margareth ROAN
2019/235 20191207 07.12.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste til rådsmøte Fosenregionen/Fosen Regionråd Bakken Torun ROAN
2018/567 20191207 07.12.2019 Inngående brev Busskur 1 Anmodning om ferdigattest Bessaker Stedsutvikling ROAN
2018/568 20191207 07.12.2019 Inngående brev Busskur 2 Anmodning om ferdigattest Bessaker Stedsutvikling ROAN
2018/569 20191207 07.12.2019 Inngående brev Busskur 3 Anmodning om ferdigattest Bessaker Stedsutvikling ROAN
2019/1086 20191207 07.12.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2019 Tøssdalen vald ROAN
2019/821 20191207 07.12.2019 Utgående brev Innspill fra Roan kommune - Høring prehospital ROS-analyse Helse Nord-Trøndelag ROAN
2019/961 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/56/5 - Bjørn Egil By - Tillatelse til tiltak - Tilbygg enebolig Bjørn Egil By ROAN
2019/827 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/78/44 Magnus Lothe - tiltak Bolig Magnus Lothe m.fl. ROAN
2019/827 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/78/44 Magnus Lothe - tiltak Bolig Magnus Lothe m.fl. ROAN
2019/813 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/78/36 - Anders Thronæs - Tillatelse til tiltak - Sprengning og grunnarbeider Anders Thronæs m.fl. ROAN
2019/639 20191207 07.12.2019 Utgående brev Tilskudd fra næringsfondet - mottatte fakturaer Krifo Fisk AS ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om fritak for husleie Unni-Kristin Wiik m.fl. ROAN
2019/867 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/41/43 - Paul Fjukstad - Tillatelse til tiltak - Garasje Paul Fjukstad ROAN
2019/969 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/56/26 - Nina Hopmo - Tillatelse til tiltak ny garasje/uthus Nina Hopmo ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev 1632/64/1 - Oppmåling Haugerud Reidar ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Referat fra møtet med Ungdomslaget Magnar Julian Nilssen m.fl. ROAN
2019/505 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/64/3 Kristian Nilssen - Fradeling av ny tomt - B2 reguleringsplan Sandskogan Kristian Nilssen ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev 1632/69/22 Jonny Lauritsen - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg/garasje Jonny Arne Lauritsen ROAN
2019/740 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/63/2 - Hallgeir Eian - Tilbygg / inngangsparti Hallgeir Bernhard Eian ROAN
2019/737 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/66/6 - Eirik Lunde - Adkomstvei til eksisterende bolig Eirik Lunde ROAN
2019/754 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/78/44 - Magnus Lothe - Masseutfylling boligtomt Magnus Lothe ROAN
2019/505 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over gnr. 54 bnr. 55, 56 og 57 Kristian Nilsssen ROAN
2019/452 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 78 bnr. 44. Magnus Lothe ROAN
2019/777 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/77/49 - Erling Sigurd Opdahl - Varsel om pålegg i forsøplingssak etter Forurensningsloven § 7 / § 37 Erling Sigurd Opdahl ROAN
2019/749 20191207 07.12.2019 Utgående brev Sammenslåing av gnr. 41 bnr. 82 115. Paul H Pettersen ROAN
2019/675 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 69 bnr. 25. Lillian Olafsen Nygård ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Kommundesammnslåing - fakturering 2020 nytt organisasjonsnummer Hagen Spydevold, C (Cecilie) ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/58/1 - Paul Magne Terning - Riving gammelt fjøs - Ny garasje Paul Magne Terning ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 64 bnr. 50. Einar Eian ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev Kopi av matrikkelbrev over eiendommen gnr. 64 bnr. 50. Anders haavimb-Jystad ROAN
2019/1033 20191207 07.12.2019 Utgående brev Vedtak om skjenkebevilling 07.12.19 Jan Olav Johansen ROAN
2019/767 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 73 bnr. 8. Anne Marie Kolstad ROAN
2019/999 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 72 bnr. 1 Edgar Sumstad ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019-63/23 - Asle Eian - oppføring av fritidsbolig Asle Leon Eian ROAN
2019/1013 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 70 bnr. 11. Odd Lunde ROAN
2019/1000 20191207 07.12.2019 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 73 bnr. 8. Anne-Marie Kolstad ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veilysanlegg på Vik og Bessaker Vik og Bessaker velforening ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Hopstad Velforening - Støtte til veilys 2019 Hopstad Velforening ROAN
2019/888 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/65/8 - Kai Ugedal - Tillatelse til tiltak - Fasadeendring Kai Ugedal ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veglys 2019 - Roan Grendalag Roan Grendalag ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veilys 2019 - Straum Velforening Straum Velforening ROAN
2019/897 20191207 07.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift av veglys 2019 - Sør-Roan Grendalag Sør-Roan Grendalag ROAN
2019/960 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/39/173 - Målfrid Vik - Tillatelse til tiltak - riving av våningshus Målfrid Johanne Vik ROAN
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Utgående brev 5019/65/160 - Kai Ugedal - Oppføring av flaggstang - juletre ROAN KOMMUNE ROAN
2019/821 20191206 06.12.2019 Inngående brev Høringsnotat ambulanse - Innspill fra Roan kommune til ROS rapporten Ordfører Eian Einar ROAN
2019/116 20191206 06.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll 07.10.2019 Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA Frid M Welde Evjen ROAN
2019/1082 20191205 05.12.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende graving og utskifting av masse Karel Søberg ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Marint plastavfall Trøndelag- status for arbeidet med å etablere et prosjekt med profesjonelle aktører til å rydde ytre eksponerer kystområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/438 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet ROAN
2019/44 20191205 05.12.2019 Inngående brev Skatteinngang november 2019 Kemnerkontoret for Fosen ROAN
2019/1080 20191205 05.12.2019 Inngående brev Gnr 72/1 - Søknad om tiltak - Endring av matrikkelenhet - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Edgar Sumstad ROAN
2019/1081 20191205 05.12.2019 Inngående brev Gnr 72/1 - Søknad om tiltak - Endring av matrikkelenhet - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Edgar Sumstad ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Arild Skjærvø 31.10.19 - Høringsuttalelse Arild Skjærvø ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Direktoratet for mineralforvaltning 18.11.19 - Høringsuttalelse Direktoratet for mineralforvaltning ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Fiskeridirektoratet 19.11.19 - Høringsuttalelse Fiskeridirektoratet ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Kystverket 22.11.19 - Høringsuttalelse Kystverket ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Roan og Stoksund fiskarlag 10.11.19 - Høringsuttalelse Roan og Stoksund fiskarlag ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Sametinget 04.11.19 - Høringsuttalelse Sametinget ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Statens vegvesen 24.10.19 - Høringsuttalelse Statens vegvesen ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Tensio 08.11.2019 - Høringsuttalelse Tensio ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune 18.11.19 - Høringsuttalelse Trøndelag fylkeskommune ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Planprogram detaljregulering Roan havn Fosen Plan og Miljø AS ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Sammenstilling av merknader til planprogram og videre planarbeid i Roan havn Fosen Plan og Miljø AS ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Geir Helmersen 22.10.19 - Høringsuttalelse Geir Helmersen ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Mattilsynet 29.11.19 - Høringsuttalelse Mattilsynet ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Nesvalen Båtforening 03.12.19 - Høringsuttalelse Nesvalen Båtforening ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev NVE 05.11.2019 - Høringsuttalelse NVE ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Sametinget 04.11.19 - Høringsuttalelse Samtinget ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Tor Lothe 01.12.2019 - Høringsuttalelse Tor Lothe ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Fiskeridirektoratet 03.12.19 - Høringsuttalelse Fiskeridirektoratet ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Nesvalen havn 05.12.19 - Kart Fosen Plan og MIljø AS ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Planbeskrivelse Nesvalen havn Fosen Plan og MIljø AS ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Reguleringsbestemmelser Nesvalen havn Fosen Plan og MIljø AS ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev ROS Nesvalen havn Fosen Plan og MIljø AS ROAN
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Sammenstilling av høringsuttalelser Nesvalen havn Fosen Plan og MIljø AS ROAN
2019/33 20191205 05.12.2019 Inngående brev Timer - Arbeid med gapahuk til turstien på Utro Thorbjørn M. Haugsand ROAN
2019/1076 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 913879597 Landbruksdirektoratet ROAN
2019/795 20191204 04.12.2019 Inngående brev Forslag til finansiering av kulturminneundersøkelser - Detaljreguleringsplan for Ansteinsundet, Roan kommune Samediggi/Sametinget ROAN
2019/1069 20191204 04.12.2019 Inngående brev Kommunal andel - Slam 2019 Roan kommune Sørås Ola ROAN
2019/1070 20191204 04.12.2019 Inngående brev Roan Bygdetun utsiktsbygg anbudsrunde - tilbud Jonark AS ROAN
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Forsikringsbekreftelse - Utbedring av kommunale veier Roan Aune Geir Ola ROAN
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forsikringsbekreftelse Arve Eide AS ROAN
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Fakturering kommunale avgifter for gnr. 41/170 Hanne Skjæggestad ROAN
2019/1020 20191204 04.12.2019 Inngående brev Ansvarsrett oljeutskiller - Rørlegger Frits Rikardsen AS Busch Arild ROAN
2019/1022 20191204 04.12.2019 Utgående brev Saksbehandlers tilbakemelding på mottatt søknad om rammetillatelse på gbnr. 70/4 (sak 19/1022) Arcon Prosjekt AS ROAN
2019/1071 20191204 04.12.2019 Inngående brev Fyll ut Kartlegging av papirbasert arkiv IKA Trøndelag Postmottak ROAN
2019/984 20191204 04.12.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Katarina Enevoldsen ROAN
2019/1070 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding - aksept av tilbud Anders Feragen ROAN
2019/1072 20191204 04.12.2019 Inngående brev Mailkorrespondanse - Besvarelse fra kommunen - Betingelser for godkjenning av restaurert naust nærmere min nabogrense enn opprinnelig grense Paul Eian ROAN
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert planmateriell knyttet til "Reguleringsplan for Måvika" Arcon Prosjekt AS ROAN
2019/1 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innkalling og dokumenter til Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 18.12.2019. Arvid Vollum ROAN
2019/1073 20191204 04.12.2019 Inngående brev 19/5420-11 Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Postmottak KMD ROAN
2019/1074 20191204 04.12.2019 Utgående brev Full bredde TRFK 2019, Roan kommune-Jardalen- kiran -Skjøra Pål Magnar dahlø ROAN
2019/1075 20191204 04.12.2019 Inngående brev Juletre Husfjellet -Spørsmål ang kostnad/ dugnad/ utført jobb Karel Søberg ROAN
2019/1077 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding / fremdriftsplan etter tilsyn Brandsfjord skole og Brandsfjord barnehage Ørland kommune ROAN
2019/1078 20191203 03.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev Ørland Ørland kommune ROAN
2019/1079 20191203 03.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev fra Fosen Regnskap - gjelder Åfjord kommune Bjugn kommune ROAN
2018/519 20191203 03.12.2019 Inngående brev Manglende opplysninger - varsel om avslag - kontorrigg Direktoratet for Arbeidstilsynet ROAN
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev 5019/65/160 - Kai Ugedal - Oppføring av flaggstang - juletre Roan kommune ROAN
2019/992 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak Kommunal medfinansiering av utbedring FV 6310 Roan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ROAN
2019/885 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 70/19 - Søknad om støtte til toalettanlegg - Roan grendelag ROAN GRENDELAG ROAN
2019/489 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 71/19 - Reguleringsplan Grønningen 61/1- Egengodkjenning Jon Eirik Nygård m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 72/19 - Reguleringsplan Måvika - Gnr 65/5- Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Per Gipling ROAN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Dyrlegehuset - avlesing av vannmåler Fosen dyreklinikk ROAN
2019/1022 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse på gbnr. 70/4 Johan Peder Lysberg ROAN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsyn i godkjent søknad og regnskap/budjsett - Flaggstang husfjellet Stian Skjærvik Hansen ROAN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innsyn i godkjent søknad og regnskap/budjsett - Flaggstang husfjellet Stian skjærvik Hansen ROAN
2019/940 20191202 02.12.2019 Inngående brev Klage på PS 39/19 møtedato 19.11.19 Inger Lise Eian ROAN
2019/1067 20191202 02.12.2019 Inngående brev 5019-41/159 - Søknad om fradeling av grunneiendom Fosen Plan og Miljø AS ROAN
2019/1068 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Vik og Bessaker Grendalag Kari Helen ROAN
2019/795 20191202 02.12.2019 Inngående brev Jan Hovde - supplering og tillegg til uttalelse 10.11.19 Jan H. Hovde ROAN
2019/1063 20191130 30.11.2019 Inngående brev Viktig informasjon om refusjoner fra NAV (PK) Prosjekt 2 Inntektsmelding ROAN
2019/1064 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 66/1,2 og 11 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom Anders Strudshavn ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Inngående brev Planbeskrivelse Reguleringsplan Per Gipling ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 77/122 Søknad om tillatelse til tiltak - garasje Tormod Bakken ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 77/122 Søknad om ferigattest Tormod Bakken ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 77/122 Tegning garsje Tormod Bakken ROAN
2019/1065 20191130 30.11.2019 Inngående brev Gnr 77/122 Krav om matrikulering - rekvisisjon av oppmålingsforretning Tormod Bakken ROAN
2019/44 20191130 30.11.2019 Inngående brev Tilbakeholding av margin - kommunesammenslåing - nytt vedtak til marginavsetning Kemnerkontoret i Fosen ROAN
2019/478 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/41/5 Stinessen Eiendom A/S - fradeling av grunneiendom Stinessen Eiendom AS, co/Thore Erling Pettersen ROAN
2019/1007 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/70/4 Kråkøy Slakteri AS - matrikulering - rekvisisjon av oppmålingsforretning KRÅKØY SLAKTERI AS ROAN
2019/814 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/78/14 - Arne Lothe - Tillatelse til tiltak - Flytting av avkjørsel GJØLGASETER MASKIN ROGER PEDERSEN ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/65/5 - Per Gipling - steinfylling i strandsonen - Måvika Per Gipling ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav - Frikjøp av tillitsvalgte for 2019 Utdanningsforbundet ROAN
2019/1042 20191130 30.11.2019 Utgående brev Informasjonsbrev etter aml. § 16-5 til ansatte ved virksomhetsoverdragelse pga. kommunesammenslåing. . ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/77/141 - Terje Skjelstad - Ferdigattest - hytte Terje Skjelstad ROAN
2019/1014 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/66/5 - Kjell Gunnar Strudshavn - Tilbygg til garasje Kjell Gunnar Strudshavn ROAN
2019/985 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/77/51 - Magne Gerhardsen - Tillatelse til tiltak - garasje Magne Kristoffer Gerhardsen ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/41/142 - Robu AS v/Thore Erling Pettersen - Ferdigattest V/A-anlegg SAGA HUS AS ROAN
Ingen tilgang 20191130 30.11.2019 Utgående brev 5019/65/198 - Ingar Viken - Bolig og garasje Ingar Viken ROAN
2017/640 20191129 29.11.2019 Inngående brev Innrapportering av fiktive brukere/pasienter til Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister.pdf (ligger vedlagt) Trykk-Tjenester ROAN
2019/41 20191129 29.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Svartfoss Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/41 20191129 29.11.2019 Inngående brev Rettelse av fakturaaddresse og org.nr. Bunkerservice Bunkerservice ROAN
2019/41 20191129 29.11.2019 Inngående brev BUNKERSERVICE ( Registreringsskjema Fosen kysthavn ) Bunkerservice ROAN
2019/1062 20191129 29.11.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. Postmottak HOD ROAN
2019/989 20191129 29.11.2019 Inngående brev LVKs høringsuttalelse til kraftskatteutvalget - NOU 2019:16 LVK ROAN
2019/1015 20191129 29.11.2019 Inngående brev Ny forskrift kommunal garanti og finans- og gjeldsforvaltning. Veileder til budsjett og regnskapsforskriften. Gråberg, Anne ROAN
2019/180 20191129 29.11.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - og årsrapportering for 2019 Mohammad Hamza Raja ROAN
2019/41 20191128 28.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Folla 2 Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om tilknytning til vann og avløpsanlegget Flyhaugen hyttefelt Terje Skjelstad ROAN
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Gnr 77/141 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett Terje Skjelstad ROAN
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Roan 21.11.2019 Nokas ROAN
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Roan 21.11.2019 Nokas ROAN
2019/795 20191128 28.11.2019 Inngående brev Kopibrev - Spørsmål i forbindelse med høringsfrist reguleringsforslag Ansteinsundet Jan H. Hovde ROAN
2019/1037 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 49/2 i Roan (5019) Landbruksdirektoratet ROAN
2019/1 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 18.12.2019 Arvid Vollum ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest på hytte Flyhaugen 11 gnr 77/141 Terje Skjelstad ROAN
2019/1037 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - Ove Fagerdal gnr 49/2 Landbruksdirektoratet ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra Åsmund Lindbak ved. oppheving av tidligere bestilt tomtefradeling g.nr. 74 tomt nr 27 Aune Geir Ola ROAN
2018/870 20191127 27.11.2019 Inngående brev Saksnummer:141307 - Informasjonsbrev - kommunesammenslåinger 01.01.2020 ettermarked@waterlogic.no ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn ved Sør-Roan skole Ørland kommune ROAN
2019/974 20191127 27.11.2019 Inngående brev Ny søknad - tilskudd fra næringsfond til kjøp av laster og traktor Eian Graveservice ROAN
2019/1038 20191127 27.11.2019 Inngående brev Særskilte forhandlinger etter § 4.2.3 i HTA - Beholde og rekruttere Utdanningsforbundet i Roan ROAN
2019/1039 20191127 27.11.2019 Inngående brev Særskilte forhandlinger etter § 4.2.4 i HTA - Kompetanse Utdanningsforbundet i Roan ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett PRO ventilasjon for bolig - Systemair AS Busch Arild ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett UTF PRO - Grunnarbeid utbedr stake lift Busch Arild ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner Amund Frogner Borge ROAN
2019/322 20191127 27.11.2019 Inngående brev GPS målinger Roan Øverdal og Bye - hus Roan Roan maskin AS ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev GPS målinger Ingar Viken Hus roan Maskin AS ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kaie Roan Maskin as Kristian Nilssen ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på tillatelse - Juletre på Husfjellet Kai Ugedal ROAN
2019/41 20191127 27.11.2019 Inngående brev Anløp Løaholmen kai Bunkerservice ROAN
2019/1033 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad skjenkebevilling 07.12.19 Jan Johansen ROAN
2019/778 20191127 27.11.2019 Inngående brev Problemrapport: Fullt av slaghol mange stader. Må køyre slalom for å kome fram. Trygve Harald Rullestad ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev hytte eiere Karel Søberg ROAN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev 5019/46/8 - Grethe Hopstad - Ferdigattest - Ny utleiehytte ved gnr 46/8 - Kuppelskardtjønna Grethe Hopstad ROAN
2018/870 20191127 27.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av avtale 2047772, kunde nr. 47772 INTELECOM GROUP AS ROAN
2019/322 20191127 27.11.2019 Utgående brev 5019/65/136 - Øverdal og Bye Byggservice AS - Ferdigattest - Nytt bygg ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5019/65/5 - Per Gipling - Tillatelse til tiltak - oppfylling av steinmasser Per Gipling ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5019/56/11 - Einarsdalen industriområde - ferdigattest - næringsareal ROAN KOMMUNE ROAN
2019/1007 20191126 26.11.2019 Inngående brev Gnr 70/4 Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon og oppmålingsforretning Kråkøy slakteri ROAN
2019/1014 20191126 26.11.2019 Inngående brev Gnr 66/5 Søknad om tillatelse til tiltak Kjell Gunnar Strudshavn ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev 5019/56/11 - Einarsdalen industriområde - ferdigattest - næringsareal Roan kommune ROAN
2019/1027 20191126 26.11.2019 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehager 2019 Brandsfjord barnehage Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/1027 20191126 26.11.2019 Utgående brev Rapporteringsskjema for kommuner og frivillig organisasjoner - Kap 231 post 70 Tilskudd til svømming i barnehager Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/1028 20191126 26.11.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2019 - Vik Bessaker barnehage Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/1028 20191126 26.11.2019 Utgående brev Rapporteringsskjema for kommuner og frivillig organisasjoner - Kap 231 post 70 Tilskudd til svømming i barnehager Fylkesmannen i Trøndelag ROAN
2019/111 20191126 26.11.2019 Inngående brev Status i sak fradeling av festetomter - Roan Vindpark - ubebygd del. Att: Paul Arne Sørgård. / Geir Ola Aune. Normann Svein-Arne ROAN
2019/886 20191126 26.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ROAN
2019/1029 20191126 26.11.2019 Inngående brev Høring – pleiepenger ved barnets død Distribusjonsoppdrag ROAN
2019/1030 20191126 26.11.2019 Inngående brev Meddommerutvalg Elverum, Bente F. ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse kart ***** ROAN
2019/983 20191126 26.11.2019 Utgående brev Ang deres henvendelse på endring i Matrikkel for bolig i Roan kommune. Inger Martha Helmersen ROAN
2019/1031 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad - Etableringstilskudd for unge Magnus Lothe ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Analyseperiode 11.11.19-26.11.19 Kystlab AS ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kommundesammnslåing - fakturering 2020 nytt organisasjonsnummer Hagen Spydevold, C (Cecilie) ROAN
2019/720 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 57/19 - 5019/78/30 - Arne Lothe - Tillatelse til tiltak - Småbåthavn Arne Lothe m.fl. ROAN
2019/739 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 59/19 - 5019/39/14 - Freider Fiskum - Utbedring / Utvidelse støttemur Freider Fiskum m.fl. ROAN
2019/738 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 60/19 - 5019/52/15 - Åge Sydskjør - nytt bygg - Anneks, gapahuk og uthus Åge Sydskjør m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 60/19 - 5019/56/12 - Einarsdal havn ll - Vaagen båtforening - forlengelse eksisterende flytebrygge VAAGEN BÅTFORENING m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Hovedutvalg teknisk, landbruk og miljø - Opphevelse av Del.sak 142/19 Åge Sydskjør ROAN
2019/940 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 39/19 - Søknad om støtte fra Roan næringsfond til AIS sporingssystem ROAN RORBU OG CAMPING INGER LISE EIAN ROAN
2019/973 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 40/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond om støtte til kranbil Aron Viken ROAN
2019/974 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 41/19 - Søknad til Roan kommunes næringsfond om støtte til innkjøp av traktor EIAN HALLGEIR ROAN
2019/911 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 12/19 - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk under 4,7% ved Hongsand Dagligvare AS Børge Furre Overby ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak PS 15/19 - Søknader om kulturmidler, Roan 2019 Rita Helen S Møllevik m.fl. ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Juletre på Husfjellet, ber om tilbakemelding fra grunneiere Gruuneier, Husfjellet Roan ROAN
2019/795 20191126 26.11.2019 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag 25.11.19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag 25.11.19 - Høringsuttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tiltakshaver Roan kommune Roan kommune v/Unni Wiik ROAN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Roan kommune ROAN
2014/6424 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/1024 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Bufetat ROAN
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG Amund Frogner Borge ROAN
2019/1025 20191125 25.11.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for Friluftslivets ferdselsårer Trøndelag fylkeskommune ROAN
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - riving av eksisterende flytebrygge for ny flytebrygge og platting rundt hytte - Ansteinsundet - Roan 74/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/1022 20191125 25.11.2019 Inngående brev Gnr 70/4 - Søknad om tillatelse til tiltak - pakkeri og fryselager til lakseslakteri Arcon Prosjekt AS ROAN
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Inngående brev Vann og avløp - Signert serviceavtale med Biovac E.T. AS - Minirenseanlegg Offshore - anleggsnr. 23007 Biovac Environmental Technology AS ROAN
2019/689 20191125 25.11.2019 Utgående brev Gnr 77/49 - Svarbrev - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Turid Langås ROAN
2019/689 20191125 25.11.2019 Utgående brev Gnr 77/49 - Svarbrev - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Franck Harald Ude ROAN
2019/5 20191125 25.11.2019 Utgående brev Bevilgede startlånmidler til videretildeling 2019 Husbanken ROAN
2019/584 20191125 25.11.2019 Utgående brev 5019/77/107 - Joar Magne Sandberg - Ferdigattest - Platting foran naust Joar Magne Sandberg ROAN
2019/821 20191124 24.11.2019 Inngående brev Endring opptaksområde og virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner Skjerve, Marit Røvik ROAN
Ingen tilgang 20191124 24.11.2019 Inngående brev Bessaker havn og næringspark Heidi Beate Flatås ROAN
2019/210 20191124 24.11.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten Trykk-Tjenester ROAN
2019/41 20191124 24.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema Ronja Fjord Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
Ingen tilgang 20191124 24.11.2019 Inngående brev Vannavlesning 2019 Utro Egg AS ROAN
2019/1020 20191124 24.11.2019 Inngående brev Manglende vedlegg til byggsøknad for Harsvik Maskin AS joran@kystplan.no ROAN
2019/487 20191123 23.11.2019 Inngående brev Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert høringsnotat Postmottak KMD ROAN
2019/636 20191123 23.11.2019 Inngående brev Brev til kommunene - Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger Le Anh P. ROAN
2019/412 20191123 23.11.2019 Inngående brev LVK Informasjon til folkevalgte - Aktiviteter i 2020 Vigdis Ekeland ROAN
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Avlesning vannmåler 2019 ROAN EGGPAKKERI AS ROAN
2019/1020 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 46/52 KYSTPLAN AS ROAN
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Avlesning vannmåler 2019 ROANSEGG AS ROAN
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Vannavlesning 2019 ROAN HØNSERI AS ROAN
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere Direktoratet for mineralforvaltning ROAN
2019/795 20191121 21.11.2019 Inngående brev Direktoratet for mineralforvaltning 21.11.2019 Direktoratet for mineralforvaltning ROAN
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Inngående brev Direktoratet for mineralforvaltning 21.11.2019 - Høringsuttalelse Direktoratet for mineralforvaltning ROAN
2019/41 20191120 20.11.2019 Inngående brev Ber om kreditnota - fakturanummer 62991 Arild Hoff ROAN
2019/1019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Håndtering av forurenset snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/1018 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat ROAN
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopibrev - Telefonabonnement 72537622 Harald Bye ROAN
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopibrev - Telenor 31.10.19 abonnement 72537622 Harald Bye ROAN
2019/1013 20191120 20.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 79/11 og 70/22 Odd Lunde ROAN
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Gnr 63/23 Egenerklæring for selvbygger Asle Leon Eian ROAN
2019/1014 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tegninger tilbygg garasje Kjell Gunnar Strudshavn ROAN
2019/41 20191120 20.11.2019 Inngående brev Fosen kysthavn anløpsskjema - Ronja fjord Webskjema: Fosen kysthavn anløpsskjema ROAN
2019/1015 20191120 20.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning Postmottak KMD ROAN
2017/448 20191120 20.11.2019 Inngående brev Høring - forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten Postmottak HOD ROAN
2019/1016 20191120 20.11.2019 Inngående brev Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften Postmottak KMD ROAN
2018/116 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av SMIL midler grøfting Bolkmyra Post Bjørnør Gård ROAN
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 46/8 Avlesning vannmåler 2019 Grethe Hopstad ROAN
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Inngående brev Avlest vannmåler 2019 Gnr 63/29 - Eiansveien 400 Kolmannskog Lars Helge ROAN
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/1 Søknad om tillatelse til tiltak - Riving gammelt fjøs - Ny garasje Paul Magne Terning ROAN
2019/1009 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/3 Berit Troning Hanssen ROAN
2019/1009 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/3 Alf Ole Troning ROAN
2019/1009 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 58/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/3 Berit Troning ROAN
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Inngående brev Eldrerådet Trøndelag - Møteprotokoll fra møtene 13. og 14. november 2019 Ann Karin Mellingen ROAN
2019/993 20191119 19.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging- et verktøy for kommune og helseforetak Kverkild, Marit Dypdal ROAN
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Inngående brev Planbeskrivelse Måvika Aune Geir Ola ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om feieavgift Svein Hopmo ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Utgående brev Mailkorrespondanse - Asfaltering kommunale veier Safe Control Road AS ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Utgående brev 5019/77/118 - Endring av bestemmelser i reguleringsplan for Flyhaugen gnr. 77 bnr. 2 og 118 Karel Kristian Søberg ROAN
2019/782 20191118 18.11.2019 Utgående brev 5019/64/5 - Roan Bygdatun - Steinfylling - utbedre dyrkajord ROAN KOMMUNE ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Utgående brev 5019/77/118 - Flyhaugen Hyttefelt - Ferdigattest deler av vann- og avløpsanlegg Karel Kristian Søberg ROAN
2019/840 20191118 18.11.2019 Utgående brev 5019/65/5 - Per Gipling - midlertidig lagring av masser Per Gipling ROAN
2018/846 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svarbrev - Feieavgift fritidsbolig gnr 66/11 Aune Geir Ola ROAN
2019/979 20191118 18.11.2019 Utgående brev Signert avtale mellom Viken Supply og Roan kommune Aron Viken ROAN
2019/28 20191118 18.11.2019 Inngående brev Forslag på styremedlemmer dhillon@tryggtrafikk.no ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kommunesammenslåing - avtaleioversikt Norsk Kommunalteknisk Forening Lise Vitsø ROAN
2019/761 20191118 18.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Postmottak HOD ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev VIKTIG Ny påminning til kommuner som skal sammenslås i 2020 VIKTIG Vigdis Ulleberg ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - fv. 6316 - Kråkøyveien – Hongsandstranda - Roan kommune Statens vegvesen ROAN
2019/989 20191118 18.11.2019 Inngående brev Høringsuttalelse FIN- kraftskatteutvalget konsesjonsordningene og eiendomsskatt_ lvk Vigdis Ekeland ROAN
2019/990 20191118 18.11.2019 Inngående brev Program felles formannskapsmøte Fosenregionen Bakken Torun ROAN
2019/992 20191118 18.11.2019 Inngående brev Fast dekke på fylkesvei - - fv 6310 Trøndelag fylkeskommune ROAN
2019/992 20191118 18.11.2019 Inngående brev Korrespondanse ang fylkesveier i Roan kommune og medfinansiering Trøndelag fylkes ROAN
2019/993 20191118 18.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak Trykk-Tjenester ROAN
2019/995 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Roan kommune Brønnøysundregistrene ROAN
2019/990 20191118 18.11.2019 Inngående brev Referat felles formannskap for kommunene i Fosenregionen 131119 Bakken Torun ROAN
2019/235 20191118 18.11.2019 Inngående brev Referat styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 8.november 2019 Bakken Torun ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kloakk tømming roanmask@online.no ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Ansvarsrett - Spenging på Hongsand Karel Søberg ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev ferdigattest. Karel Søberg ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Rapport på rengjort privat tank Brit Uglem ROAN
2019/795 20191118 18.11.2019 Inngående brev Detaljregulering for Ansteinsundet - uttalelse fra NVE 17.11.19 NVE ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev NVE 18.11.19 - Høringsuttalelse NVE ROAN
2019/999 20191118 18.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 72/1 - 72/2 Edgar Sumstad ROAN
2019/1000 20191118 18.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 73/8 - 73/32 Anne-Marie Kolstad ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/18 - Avlesning av vannmåler 2019 Svein Haugen ROAN
2019/421 20191118 18.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsynet - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/343 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding - krav om om lovlighetskontroll - habilitet - Roan kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ROAN
2019/605 20191118 18.11.2019 Inngående brev Driftstilskudd for FBRT 2020 Fosen brann- og redningstjeneste IKS ROAN
2019/1001 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Jensen ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/198 Søknad om tillatelse til tiltak - bolig og garasje Ingar Viken ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Viktig informasjon til våre leverandører vedrørende fakturering Statens Vegvesen ROAN
2019/961 20191118 18.11.2019 Inngående brev Situasjonskart Bjørn Egil By ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Situasjonskart J. Husby ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 41/3 avlesning vannmåler 2019 Liv og Harald Selnes ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/31 Avlesning vannmåler 2019 Hagen Berkholz ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 41/75 Avlesning vannmåler 2019 Arvid Sandø ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 57/3 Avlesning vannmåler 2019 Jarle Dahlen ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 41/77 Avlesning vannmåler 2019 Andre Michel ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 41/64 Avlesning vannmåler 2019 Lillian Kvanli ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Gnr 65/101 Avlesning vannmåler 2019 Jan Kristiansen ROAN
2019/1004 20191118 18.11.2019 Inngående brev Trolig vannlekasje. Roy Ottar Braseth ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Pristilbud fra TrønderEnergi Nett utbygging/forsterkning - TEN-0735-2019 Trønder Energi Nett ROAN
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Utgående brev Mangler i søknad om tillatelse til tiltak Kristian Nilsen ROAN
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Utgående brev Høringspart - Detaljregulering for Bessaker Havn og næringspark Aune Geir Ola ROAN
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning Erling Iversen ROAN
2019/795 20191117 17.11.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til detaljreguleringsplan for Ansteinsundet 17.11.19 Finn Herje ROAN
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Roan Småbåtforening 13.11.19 - Høringsuttalelse Roan Småbåthavn SA ROAN
Ingen tilgang 20191116 16.11.2019 Inngående brev Avlesing av vannmåler Kai Tore Herfjord ROAN