Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ROA/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no 5019/41/183 - Irene's Shipping Service ANS - Bruksendring 2. etg av næringsbygg, etablering av campingplass og utslippstillatelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ROA/RegistryEntry/Details/409781?sourceDatabase=ROAN Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONARK AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5448/2019 | Teknisk og landbruk 1632/79/19 Terje Lothe - Ferdigattest http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ROA/RegistryEntry/Details/407201?sourceDatabase=ROAN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Terje Lothe | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 2875/2019 | Teknisk og landbruk 1632/46/6 - Oppmåling http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-ROA/RegistryEntry/Details/393242?sourceDatabase=ROAN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugerud Reidar | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 42623/2016 | Teknisk og landbruk