eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 06 20200206 06.02.2020 09.00 Rådhuset i Indre Fosen Storsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12020 FO 1/2020 Interpellasjon - plan for behandling av saker i kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO22020 FO 2/2020 Interpellasjon - Faktaavklaring fra administrasjonen i kommunestyret den 10.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS12020 PS 1/2020 Trønderenergi AS - Utbyttepolitikk Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet INDREFOSEN
0 PS22020 PS 2/2020 Trygghetsalarmer - budsjettkorrigering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS32020 PS 3/2020 Ny selskapsavtale - Fosen Renovasjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS42020 PS 4/2020 Avtale om tjenestetilbud mellom Indre Fosen kommune og Trøndelag politidistrikt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS52020 PS 5/2020 Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre Fosen - omstillingsplan 2020-2022 - handlingsplan 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS62020 PS 6/2020 Fallrettigheter Osaelva Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS72020 PS 7/2020 Retningslinjer for etableringsstønader ved bosetting av flyktninger i Indre Fosen kommune 2020. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS82020 PS 8/2020 Reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd, planid. 50542019004 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS92020 PS 9/2020 Søknad om fritak fra politiske verv - Theresa Schei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS102020 PS 10/2020 Valg av representant til skoleutvalget for Johan Bojer videregående skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS112020 PS 11/2020 Valg til stiftelsen Leksvikmuseet 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS122020 PS 12/2020 Valg av representant til styret i Leksvik Historie - og museumslag 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS132020 PS 13/2020 Oppdatering av gebyrhefte: leiepriser på Rønningstrand Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll INDREFOSEN