eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2185 20210125 25.01.2021 Saksframlegg/innstilling Bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Lokalbrygg AS INDREFOSEN
2020/6949 20210125 25.01.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av stedfortreder for skjenkebevilling - Leksvik cafe as INDREFOSEN
2020/6669 20210125 25.01.2021 Utgående brev Til uttalelse - Delingssak - Austdalsveien 1900 - gbnr. 160/11 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2021/441 20210125 25.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - riktig skjema for rapportering HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2018/964 20210125 25.01.2021 Inngående brev Rissa Sentrum, Åsly område - ønsker fra FF skole Arnar Utseth INDREFOSEN
2021/611 20210125 25.01.2021 Inngående brev Behandling av søknader om avkjørsler og dispensasjoner fra byggegrense fra fylkesveg - informasjon om praksis Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/5179 20210125 25.01.2021 Utgående brev Forespørsel om møte vedrørende eiendommer i Stadsbygd Solfrid Grønning INDREFOSEN
2020/7309 20210125 25.01.2021 Utgående brev gbnr. 44/4 Tørstad - atkomstvei - dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område - til uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2021/599 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skogaveien 14 - gbnr. 161/59 - rehabilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2017/1175 20210125 25.01.2021 Utgående brev Gbnr. 170/56 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Wenche Berg INDREFOSEN
2017/1175 20210125 25.01.2021 Utgående brev Gbnr. 172/14 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Lena Småvik INDREFOSEN
2017/1175 20210125 25.01.2021 Utgående brev Gbnr. 172/67 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Oskar André Småvik INDREFOSEN
2017/1175 20210125 25.01.2021 Utgående brev Gbnr. 172/56- oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Sigurd Hegstad m.fl. INDREFOSEN
2017/1175 20210125 25.01.2021 Utgående brev Gbnr. 172/56- oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Aase Elisabeth Mælan INDREFOSEN
2021/606 20210125 25.01.2021 Inngående brev Karetveien 10 - gbnr. 275/198 - bolig - sammenføying TØMRER OLSEN OG SÆTHER AS INDREFOSEN
2020/6907 20210125 25.01.2021 Inngående brev Fv. 718 Hasselvikveien - gbnr. 189/12 m.fl. - utbedringstiltak - kommentar til klage på vedtak Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/436 20210125 25.01.2021 Inngående brev Distribusjon av koronavaksine uke 4 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/8317 20210125 25.01.2021 Utgående brev Behandling av innkomne søknader til Indre Fosen kommunes kulturfond 2021 Halonen, Anne Berget INDREFOSEN
2020/7298 20210125 25.01.2021 Inngående brev Ramdalsvegen 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg - søknad om ferdigattest KOLBJØRN BALVOLD INDREFOSEN
2021/616 20210125 25.01.2021 Utgående brev Gbnr. 124/222 Bergtun II - om å slå sammen eiendommer Trygve Høvik INDREFOSEN
2021/657 20210125 25.01.2021 Inngående brev Oversikt over kostnader og resultater av rydding av siktsoner langs fylkesveier på Fosen Ørland kommune INDREFOSEN
2021/620 20210125 25.01.2021 Utgående brev Gbnr. 132/47 - om å slå sammen eiendommer Asbjørn Holten INDREFOSEN
2020/7665 20210125 25.01.2021 Inngående brev Klage på kommunestyrevedtak om flytting av ungdomsskoler Linda Tømmerdal Roten INDREFOSEN
2021/548 20210125 25.01.2021 Inngående brev Salg aksjer i Museene i Sør-Trøndelag AS MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2020/6988 20210125 25.01.2021 Inngående brev Gbnr. 85/1 - Midtre Skaugdal samdrift AS - innvilget erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/623 20210125 25.01.2021 Inngående brev Fullmaktsskjema ny konkurranse - medisinsk og teknisk gass, næringsmiddelgass og leie av gassflasker Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/243 20210125 25.01.2021 Inngående brev Oppdatert varslingsliste Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/626 20210125 25.01.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI - sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2021/634 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad om hogst og rydding på kommunal grunn Kløften, Henning INDREFOSEN
2021/632 20210125 25.01.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - Raudkamlia Naturreservat DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2021/656 20210125 25.01.2021 Inngående brev Forespørsel om kontaktinformasjon i forbindelse med strekning som mangler gatelys Ragnar Leon Sandvik INDREFOSEN
2021/637 20210125 25.01.2021 Inngående brev Vollaveien 18 - gbnr 314/257 - Annet - søknad om tiltak Dahle, Sondre INDREFOSEN
2021/637 20210125 25.01.2021 Inngående brev Vollaveien 18 - gbnr 314/257 - søknad om dispensasjon Sondre Dahle INDREFOSEN
2021/639 20210125 25.01.2021 Inngående brev Oversendelse av bekymringsmelding om fare for ras i Skaugdalen Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2020/7538 20210125 25.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til rehabilitering av kunstgressbane STADSBYGD IL INDREFOSEN
2019/9378 20210125 25.01.2021 Inngående brev Signert avtale - kjøp av tomt i forbindelse med ny barnehage i Vanvikan - gbnr. 315/1 Øystein Wanvik INDREFOSEN
2020/8692 20210125 25.01.2021 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse - Vestvikveien 200 - ber om flere opplysninger ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS INDREFOSEN
2021/642 20210125 25.01.2021 Inngående brev Signert avtale - kjøp av tomt i forbindelse med ny barnehage i Vanvikan - gbnr. 315/119 Torill Wanvik Skogan m.fl. INDREFOSEN
2021/645 20210125 25.01.2021 Inngående brev Forespørsel om erfaring med å gi dispensasjon fra Tek 17 § 14-4 for biopeis MILLERMORLAND AS INDREFOSEN
2021/178 20210125 25.01.2021 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - Rissa Sanitetsforening og Rissa kommune - avtale vedr bygging og drift av terapibadet Harald Salseggen Jensen m.fl. INDREFOSEN
2021/647 20210125 25.01.2021 Inngående brev Høring - utkast til ny samarbeidsavtale med NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag NAV HJELPEMIDLER INDREFOSEN
2021/650 20210125 25.01.2021 Utgående brev Einerveien - gbnr. 122/353 - sikring av bratt skråning - ber om at det innsendes byggesøknad COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/7677 20210125 25.01.2021 Inngående brev Kopi av innkalling til rettsmøte sak 17-051695RFA Vanvikan sentrum DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2021/651 20210125 25.01.2021 Inngående brev Tilbud om prosessledelse og lederskapsutvikling for implementering av 10-FAKTOR som utviklingsverktøy KS-KONSULENT AS INDREFOSEN
2020/4861 20210125 25.01.2021 Inngående brev Tilsvar på svar på klage på Fosengris SA Håvard Erland Sørloth INDREFOSEN
2021/641 20210125 25.01.2021 Inngående brev Hjalmaveien 92 - gbnr. 56/60 - bolig - tilbygg - Oppdatert Søknad LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/655 20210125 25.01.2021 Inngående brev Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - avtale om dokumenttilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/414 20210125 25.01.2021 Inngående brev Hifjellet 1 - gbnr. 322/16 - fritidsbolig - tilbygg - Søknad om ferdigattest Vidar Johansen INDREFOSEN
2021/614 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skjema for innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet INDREFOSEN
2021/659 20210125 25.01.2021 Inngående brev Angående kontantstøtterapporteringen for januar 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER INDREFOSEN
2020/2701 20210125 25.01.2021 Utgående brev Byggesak - Helsetveien 357 - gbnr. 19/25 - bolig - tilbygg - Bekreftelse på mottatt dokumentasjon Torbjørn Krogh INDREFOSEN
2021/91 20210125 25.01.2021 Utgående brev Wallax minirenseanlegg - årsrapport for 2020 - mangelfull informasjon WALLAX AS INDREFOSEN
2020/8199 20210125 25.01.2021 Utgående brev Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - Rissa helsetun - avtale om dokumenttilsyn svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7309 20210125 25.01.2021 Inngående brev Tørstadveien 357 - gbnr. 44/4 - omlegging av traktorvei - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/612 20210125 25.01.2021 Utgående brev Høring- gbnr 88/5 og 88/13- Jan Wiggo Haarberg- søknad om bygging av landbruksvei STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/6496 20210125 25.01.2021 Utgående brev Svar på varsel om vedtak - tilsyn om spesialundervisning ved Vanvikan skole STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6790 20210125 25.01.2021 Utgående brev Svar på foreløpig tilsynsrapport - elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/456 20210125 25.01.2021 Utgående brev Hjelopveien 90 - gbnr 237/5 - søknad om dispensasjon - til uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2021/429 20210125 25.01.2021 Inngående brev Svar på behov for avklaring om Indre Fosen kommunes bruk av Infoplakat.no FOSEN UTVIKLING AS INDREFOSEN
2021/677 20210125 25.01.2021 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 132/154 Schjetne, Urd INDREFOSEN
2021/103 20210125 25.01.2021 Utgående brev Rapportering årsverk pr 31.12.2020 til LMD STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/679 20210125 25.01.2021 Inngående brev Sjursvikveien - gbnr 132/154 - søknad om dispensasjon Urd Schjetne INDREFOSEN
2021/680 20210125 25.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/7973 20210125 25.01.2021 Inngående brev Endring av vilkår - innvilgelse av søknad om konfliktdempende tiltak i 2020 - viltkameraprosjekt til registrering av gaupe og jerv STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/681 20210125 25.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Modalen kommunale vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/7256 20210125 25.01.2021 Inngående brev Krobakken 9 - gbnr 122/381 - naust og brygge - etterspør vedtak Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/668 20210125 25.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2019/9461 20210125 25.01.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om vedtatt plan for Høgte i Vanvikan Mattilsynet INDREFOSEN
2018/260 20210125 25.01.2021 Inngående brev Drakestranda 1278 - gbnr. 300/9 - bolig - bruksendring - spørsmål til søknad Per-Idar Sæthertrø INDREFOSEN
2021/683 20210125 25.01.2021 Inngående brev Tilsagn om støtte til ladepunkter for elbil TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/7973 20210125 25.01.2021 Inngående brev Klage tas delvis til følge - tilskudd til overvåking av gaupe og jerv med viltkamera - Fosen Naturvernforening STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/673 20210125 25.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Er du vernepleier eller miljøterapeut og kan tenke deg en jobb i Rissa? - st. ref. (4337624144) Emina Ilic INDREFOSEN
2021/673 20210125 25.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Er du vernepleier eller miljøterapeut og kan tenke deg en jobb i Rissa? Indre Fosen Bo og aktivitetstjenester - st. ref. 4337624144 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/6694 20210125 25.01.2021 Inngående brev Engen - gbnr. 360/8 - vei til bolig - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/7896 20210125 25.01.2021 Utgående brev Korrigert svar på søknad om endret kapitaltilskudd TUNGTRØ BARNEHAGE AS INDREFOSEN
2021/672 20210125 25.01.2021 Utgående brev Innspill og tilbakemelding på alternativ rutetabell rute 810 fra 01.01.24 ATB AS v/Harald Storrønning og Morten Bentsen INDREFOSEN
2021/671 20210122 22.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vassverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/669 20210122 22.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/658 20210122 22.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/666 20210122 22.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Verran vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/664 20210122 22.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/460 20210122 22.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Hindrem & Seter vassverk AS SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/8259 20210122 22.01.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - Fellini Restaurant & Pub 1 AS NAV INDRE FOSEN KOMMUNE AVD RISSA INDREFOSEN
2020/7359 20210122 22.01.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - American Steakhouse 1 AS NAV INDRE FOSEN KOMMUNE AVD RISSA INDREFOSEN
2021/668 20210122 22.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/672 20210122 22.01.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte - Nytt tilbud på hurtigbåt fra 2024 - Trondheim, Åfjord og Indre Fosen kommune ATB INDREFOSEN
2021/663 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? - st. ref. (4337601701) Emina Ilic INDREFOSEN
2021/663 20210122 22.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? Indre Fosen Bo og aktivitetstjenester - st. ref. 4337601701 Emina Ilic INDREFOSEN
2021/633 20210122 22.01.2021 Inngående brev Årsoppgave for 2020 - eierseksjonssameie Sentrumsbygg Stadsbygd EIERSEKSJONSSAMEIET SENTRUMSBYGG STADSBYGD 1 INDREFOSEN
2021/635 20210122 22.01.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Rolivegen 59 - gbnr. 228/4 Killingbergtrø, Dagfinn INDREFOSEN
2021/636 20210122 22.01.2021 Utgående brev Presentasjon i formannskapet 21.1.21 - Fiberutbygging Indre Fosen kommune Formannsapet INDREFOSEN
2021/636 20210122 22.01.2021 Utgående brev Møtereferat fra dialogmøte med ATB den 15.1.21 Formannskapet INDREFOSEN
2020/6694 20210122 22.01.2021 Utgående brev Engen - gbnr. 360/8 - vei til bolig - svar på henvendelse Torkjell Mollan INDREFOSEN
2020/6694 20210122 22.01.2021 Utgående brev Engen - gbnr. 360/8 - søknad om ny vei til bolig - dispensasjon - til uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/7950 20210122 22.01.2021 Inngående brev Sjursvikveien 30 - gbnr. 132/204 - bolig - tilbygg - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/459 20210122 22.01.2021 Utgående brev Svar på klage på avslag om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Bjørn Andre Mandal Brødreskift Bjørn Mandal Brødreskift INDREFOSEN
2021/608 20210122 22.01.2021 Inngående brev Austdalsveien 1898 - gbnr. 155/36 - tilbygg på 24 m2 - byggesøknad Gunleif Aune INDREFOSEN
2021/325 20210122 22.01.2021 Inngående brev Dispensasjon - bruk av motorkjøretøy i utmark Steinkjer kommune INDREFOSEN
2021/610 20210122 22.01.2021 Inngående brev Dispensasjon - bruk av motorkjøretøy i utmark Steinkjer kommune INDREFOSEN
2021/589 20210122 22.01.2021 Inngående brev Vognkort til søknad om motorferdsel i utmark Terje Andrè Dyrendahl INDREFOSEN
2021/605 20210122 22.01.2021 Utgående brev Gbnr. 4/12 - tildeling av adresse Halvard Hvitstein INDREFOSEN
2021/600 20210122 22.01.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 228/11 ikke er konsesjonspliktig Rune Nesset INDREFOSEN
2020/8010 20210122 22.01.2021 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - redegjørelse Beate Sæther INDREFOSEN
2020/8010 20210122 22.01.2021 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - samtykke Tom Røtting INDREFOSEN
2020/8010 20210122 22.01.2021 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - samtykke Pål S. Sæther INDREFOSEN
2020/8010 20210122 22.01.2021 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - samtykke Lillfrid A. Sakshaug INDREFOSEN
2020/865 20210122 22.01.2021 Utgående brev Einerveien - gbnr. 122/353 - nybygg - innsyn i saksmappe ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA INDREFOSEN
2020/7950 20210122 22.01.2021 Inngående brev Sjursvikveien 30 - gbnr. 132/204 - bolig - tilbygg - angående uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/52 20210122 22.01.2021 Inngående brev Sjursvikveien/Fjordbo - gbnr. 132/154 - hytte - nybygg - ønsker tilbakemelding på forespørsel om forhåndskonferanse GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS NORGE AS INDREFOSEN
2020/6864 20210122 22.01.2021 Inngående brev Leksvik helsetun - gbnr. 275/74 - ombygging legesenter og helsestasjon - foreløpig svar Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2021/407 20210122 22.01.2021 Inngående brev Ny nettstasjon 71800 Havnegata 2 med kabelanlegg - gbnr. 314/44 og 314/351 - Indre Fosen kommune - overenskomst/avtale TENSIO TN AS INDREFOSEN
2021/338 20210122 22.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Toril Brattland Jakobsen Toril Brattland Jakobsen INDREFOSEN
2020/7309 20210122 22.01.2021 Inngående brev Tørstadveien 357 - gbnr. 44/4 - omlegging av traktorvei - søknad om tillatelse til tiltak Liv R Forsland Tørstad INDREFOSEN
2021/630 20210121 21.01.2021 Inngående brev Epidemiologisk situasjonsrapport uke 1-2 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/612 20210121 21.01.2021 Inngående brev Gbnr. 88/5 og 88/13 - Jan Wiggo Haarberg - bygging av landbruksvei Jan Viggo Haarberg INDREFOSEN
2021/598 20210121 21.01.2021 Inngående brev Storhaugveien 22 - gbnr. 287/2 - montering av skorstein Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7968 20210121 21.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende bruksendring gbnr. 359/41 Frode Zachariassen INDREFOSEN
2021/597 20210121 21.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - snøskuter - Gunnar Tangstad Gunnar Tangstad INDREFOSEN
2020/6545 20210121 21.01.2021 Inngående brev Referat fra møte i FAU ved Stadsbygd skole 14.01.21 FAU STADSBYGD SKOLE INDREFOSEN
2021/604 20210121 21.01.2021 Inngående brev Lundaveien 7 - gbnr. 275/182 - forretningsbygg - fasadeendring/bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2021/600 20210121 21.01.2021 Inngående brev Gbnr. 228/11 - Roliveien 211 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Rune Nesset INDREFOSEN
2020/4946 20210121 21.01.2021 Inngående brev Gbnr. 131/14 - Hysnes - konsesjon - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2021/459 20210121 21.01.2021 Inngående brev Klage på avslag på søknad om motorferdsel i utmark Bjørn André Brødreskift INDREFOSEN
2021/584 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 159/38 - tildeling av adresse Roald Rødsjø INDREFOSEN
2021/589 20210121 21.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - ATV Dyrendahl, Terje Andrè INDREFOSEN
2021/591 20210121 21.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - ATV RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2021/592 20210121 21.01.2021 Inngående brev Keiseråsen - gbnr.317/1 - næringsområde - anmodning om oppstartsmøte KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2021/564 20210121 21.01.2021 Inngående brev Gløttaveien 23 - gbnr. 13/57 - riving av hele bygg - nabovarsel SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/582 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 147/16 - tildeling av adresse Jan-Egil Husby INDREFOSEN
2020/7937 20210121 21.01.2021 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 126/3 Magnar Audun Alseth m.fl. INDREFOSEN
2020/8002 20210121 21.01.2021 Utgående brev Prangveien 27-29 - gbnr. 170/38 - amfi - dispensasjon fra byggeforbud i strandsonen og fra reguleringsplan - til uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2021/580 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 147/1 - tildeling av adresse Eindride Husby INDREFOSEN
2020/1946 20210121 21.01.2021 Utgående brev Byggesak - Storvassveien - gbnr. 325/1 - masseuttak - Tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2021/594 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 159/54 - tildeling av adresse Sindre Rødsjø INDREFOSEN
2021/595 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 159/6 - tildeling av adresse Kornelius Martin Rødsjø INDREFOSEN
2021/583 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 147/3 - tildeling av adresse Ann-Britt Dyrendahl INDREFOSEN
2021/178 20210121 21.01.2021 Inngående brev Kopi av avtale - bygging og drift av terapibad IKA Trøndelag INDREFOSEN
2021/641 20210121 21.01.2021 Inngående brev Hjalmaveien 92 - gbnr. 56/60 - bolig - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak LG-BYGG AS INDREFOSEN
2019/1331 20210121 21.01.2021 Utgående brev Byggesak - Rathaugveien - gbnr. 9/68 - bolig - nybygg - Ferdigattest SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/6831 20210121 21.01.2021 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (avslått), GNR 47/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/267 20210121 21.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Per Kristian Johansen Per Kristian Johansen INDREFOSEN
2020/6830 20210121 21.01.2021 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (avslått), GNR 47/1 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2701 20210121 21.01.2021 Inngående brev Helsetveien 357 - gbnr. 19/25 - bolig - tilbygg - geoteknisk notat GEOMIDT AS INDREFOSEN
2021/495 20210121 21.01.2021 Inngående brev Gbnr. 178/4 - signert egenerklæring av eierskap til offentlig veg - deler av Rådhusveien og Krobakken INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2021/565 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 6/8 - tildeling av adresse Eirik Glørstad Sylthe INDREFOSEN
2021/566 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 6/9 - tildeling av adresse Harald Arvid Andresen INDREFOSEN
2021/567 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 8/4 - tildeling av adresse Per Olav Buås m.fl. INDREFOSEN
2021/568 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 8/16 - tildeling av adresse Magnus Vårum m.fl. INDREFOSEN
2021/569 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 8/9 - tildeling av adresse Jan Olav Leinsli INDREFOSEN
2020/8141 20210121 21.01.2021 Utgående brev Byggesak - Kneggsundveien 63 - gbnr. 74/16 - bytte fra murpipe til stålpipe - Tillatelse til tiltak Hanna Otelie Grøntvedt INDREFOSEN
2021/455 20210121 21.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Trond Tangstad Trond Tangstad INDREFOSEN
2021/572 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 10/12 - tildeling av adresse Lorents Ketil Buan INDREFOSEN
2021/576 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 10/17 - tildeling av adresse Marit Oddrun Lein INDREFOSEN
2021/577 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 47/1 - tildeling av adresse Boel Skraastad m.fl. INDREFOSEN
2021/459 20210121 21.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Bjørn Andre Mandal Brødreskift Bjørn Mandal Brødreskift INDREFOSEN
2021/573 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 10/15 - tildeling av adresse Knut Vårum INDREFOSEN
2021/578 20210121 21.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Møllegård, Bjørn Lage INDREFOSEN
2021/579 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 148/1 - tildeling av adresse Lars Dahlen INDREFOSEN
2021/571 20210121 21.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 19.01.2021 Skatteetaten INDREFOSEN
2020/7381 20210121 21.01.2021 Inngående brev Gbnr. 227/2 - Anders Haugen - avslag på erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/556 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 138/3 - tildeling av adresse Aslaug Rø INDREFOSEN
2020/4729 20210121 21.01.2021 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - støttemur - Dispensasjon fra reg.plan, PBL§1-8 og PBL§29-4 Kystplan AS INDREFOSEN
2021/553 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 138/101 - tildeling av adresse Arild Sørensen INDREFOSEN
2021/558 20210121 21.01.2021 Inngående brev Akrobaten barnehage - tilsynsrapport FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2021/515 20210121 21.01.2021 Utgående brev Einerveien 6-8 - gbnr. 122/353 - forstøtningsmur - tillatelse til tiltak PALLIN AS INDREFOSEN
2020/1946 20210121 21.01.2021 Utgående brev Byggesak - Storvassveien - gbnr. 325/1 - masseuttak - midlertidig dispensasjon KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/7276 20210121 21.01.2021 Inngående brev Uttalelse -gbnr. 244/10 - søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/513 20210121 21.01.2021 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/8010 20210121 21.01.2021 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - Kommunen trenger flere opplysninger MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/6800 20210121 21.01.2021 Inngående brev Skjønn - slutning Bjerkan Stav Advokatfirma AS INDREFOSEN
2021/545 20210121 21.01.2021 Inngående brev Orsandvegen 5 - gbnr. 106/1/4 - spørsmål angående ferdigattest Ingunn Myklebost INDREFOSEN
2020/133 20210121 21.01.2021 Inngående brev Referat fra eiermøte i Museene i Sør-Trøndelag AS 11.12.2020 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2021/548 20210121 21.01.2021 Inngående brev Forhåndsvarsel om generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS - 24.03.21 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2020/6017 20210121 21.01.2021 Utgående brev Skaugdalsveien 1550 - gbnr. 98/1 - deling av grunneiendom - dispensasjon - arealutvalgets behandling Svein Harald Hulvand INDREFOSEN
2021/550 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 138/9 - tildeling av adresse Roald Rosenhaug INDREFOSEN
2021/551 20210121 21.01.2021 Utgående brev Gbnr. 138/1 - tildeling av adresse Monica Haarberg INDREFOSEN
2021/471 20210121 21.01.2021 Inngående brev Gløttaveien 23 - gbnr. 13/57 - bolig - riving og nybygg - søknad om tillatelse i ett trinn SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/454 20210121 21.01.2021 Inngående brev Byggesak - gbnr. 60/28 - bygning inntil 50 m2 - kart Steven Jarle Berg INDREFOSEN
2021/429 20210121 21.01.2021 Utgående brev Behov for avklaring om Indre Fosen kommunes bruk av Infoplakat.no FOSEN UTVIKLING AS INDREFOSEN
2021/289 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Natt - st. ref. (4332610313) stine sæther INDREFOSEN
2021/289 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Natt Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4332610313 stine sæther INDREFOSEN
2020/8737 20210120 20.01.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Styrer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4326613513 Emina Ilic INDREFOSEN
2021/468 20210120 20.01.2021 Inngående brev Tilleggssak til møte i kontrollutvalget - nytt saksframlegg og vedtak - 22.01.21 FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2021/546 20210120 20.01.2021 Inngående brev Gbnr. 52/5 og 30/1 - utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Sigrid Mari Væreth Kråkmo INDREFOSEN
2021/544 20210120 20.01.2021 Inngående brev Fenstadveien 144 - gbnr. 15/10 - spørsmål om byggesøknad Arturas Butvilas INDREFOSEN
2020/5138 20210120 20.01.2021 Utgående brev Husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2020/8467 20210120 20.01.2021 Utgående brev Sak 18830334 - feil i forbindelse med tinglysing av skjøte Kartverket INDREFOSEN
2021/542 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 150/23 - tildeling av adresse Randi Helene Larsen INDREFOSEN
2021/541 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 150/28 - tildeling av adresse Anne-Karin Dinesen m.fl. INDREFOSEN
2021/540 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 150/26 - tildeling av adresse Per Arne Hasselvold INDREFOSEN
2021/537 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/22 - tildeling av adresse Solvor Brandhaug INDREFOSEN
2021/539 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/23 - tildeling av adresse Anne Lise Brandhaug INDREFOSEN
2021/547 20210120 20.01.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2021/552 20210120 20.01.2021 Inngående brev Saxa Hårdesign - tilsynsrapport FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2021/554 20210120 20.01.2021 Inngående brev Din Frisør AS - tilsynsrapport og godkjenning hulltaking FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2020/7301 20210120 20.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på brev angående leiejord 211/3 og produksjonstilskudd Hilde Hagen INDREFOSEN
2021/337 20210120 20.01.2021 Utgående brev Krav om sammenslåing til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/7843 20210120 20.01.2021 Utgående brev Purring - Ber om ytterligere opplysninger - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Overtakelse av virksomhet MONTERINGSERVICE AS INDREFOSEN
2020/7359 20210120 20.01.2021 Utgående brev Purring - Ber om ytterligere opplysninger - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS INDREFOSEN
2021/491 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 124/53 - om å slå sammen eiendommer Jan Olav Langsæter m.fl. INDREFOSEN
2021/505 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/32 - tildeling av adresse Oddvar Kristian Ellingsen INDREFOSEN
2020/7843 20210120 20.01.2021 Utgående brev Korrigering - Purring - Ber om ytterligere opplysninger - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Overtakelse av virksomhet MONTERINGSERVICE AS INDREFOSEN
2021/271 20210120 20.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter - Åsmund Ørsjødal Åsmund Ørsjødal INDREFOSEN
2021/521 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 108/16 - tildeling av adresse Marna Waterloo m.fl. INDREFOSEN
2021/522 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 108/18 - tildeling av adresse Johan Arnt Larsen m.fl. INDREFOSEN
2021/533 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/30 - tildeling av adresse Roy Sjøbakk INDREFOSEN
2021/534 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/37 - tildeling av adresse Ella Helmine Fiksdal m.fl. INDREFOSEN
2021/535 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/29 - tildeling av adresse Asmund Larsen INDREFOSEN
2021/497 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 140/15 ikke er konsesjonspliktig Richard Barslett INDREFOSEN
2021/509 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/20 - tildeling av adresse Robert Fiksdal INDREFOSEN
2021/506 20210120 20.01.2021 Inngående brev Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - kjennetegn XA20052 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/507 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/25 - tildeling av adresse Vibeke Bromstad INDREFOSEN
2021/510 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/24 - tildeling av adresse Jørn Olav Frengen INDREFOSEN
2021/511 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/31 - tildeling av adresse Roger Fiksdal INDREFOSEN
2021/519 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 108/1 - tildeling av adresse Bjørge Skånøy INDREFOSEN
2021/514 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/27 - tildeling av adresse Gerd Hellesvik m.fl. INDREFOSEN
2021/516 20210120 20.01.2021 Utgående brev Gbnr. 107/2 - tildeling av adresse Ola Sæther Grenne INDREFOSEN
2020/2257 20210120 20.01.2021 Inngående brev Etterlyser avtale for service og vedlikehold på renseanlegg NOROPTION AS INDREFOSEN
2021/418 20210120 20.01.2021 Inngående brev Årsrapport - NORoption AS - minirenseanlegg NOROPTION AS INDREFOSEN
2021/288 20210120 20.01.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn i helsebemanningsutbetalinger pr. resultatenhet pr. leverandør - purring KONSTALI HELSENOR AS INDREFOSEN
2021/43 20210120 20.01.2021 Utgående brev Byggesak - Tånnårvikøya - gbnr 150/2 - Tilbygg hytte - Svar på henvendelse Fredrik Smistad INDREFOSEN
2020/7981 20210120 20.01.2021 Utgående brev Byggesak - Trøanvegen 13 - gbnr 315/143 og 144 - Bruksendring - Tillatelse til tiltak Kim Alexander Eriksen INDREFOSEN
2021/459 20210120 20.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Brødreskift, Bjørn Andre Mandal INDREFOSEN
2021/441 20210120 20.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2021/468 20210119 19.01.2021 Inngående brev Tilleggssak til møte i kontrollutvalget - 22.01.21 FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2021/337 20210119 19.01.2021 Inngående brev Gbnr. 121/43 og 121/49 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Jan Inge Rønning INDREFOSEN
2021/543 20210119 19.01.2021 Inngående brev Årsoppgaver 2020 - Eurocard Corporate kort SEB KORT BANK AB OSLOFILIALEN NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK INDREFOSEN
2021/515 20210119 19.01.2021 Inngående brev Einerveien 6-8 - gbnr. 122/253 - forstøttningsmur - søknad om tillatelse til tiltak PALLIN AS INDREFOSEN
2020/6694 20210119 19.01.2021 Inngående brev Engen - gbnr. 360/8 - vei til bolig - spørsmål om saksbehandlingstid Torkjell Mollan INDREFOSEN
2021/524 20210119 19.01.2021 Inngående brev Råkvågveien 394 - gbnr. 170/1 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Valdor, Lars Arvo INDREFOSEN
2020/404 20210119 19.01.2021 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Sæther Vestre hyttefelt - gbnr. 307/1 MATTILSYNET INDREFOSEN
2021/499 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/2 - tildeling av adresse Ole Anders Brandhaug INDREFOSEN
2021/500 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/39 - tildeling av adresse Monica Haarberg INDREFOSEN
2021/501 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/40 - tildeling av adresse Sigurd Aalberg Torvik INDREFOSEN
2020/5223 20210119 19.01.2021 Utgående brev Byggesak - Storaunveien 10 - gbnr. 51/12 - garasje - Ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/502 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/38 - tildeling av adresse Per Kristian Johansen m.fl. INDREFOSEN
2021/503 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 152/26 - tildeling av adresse Hansine O Sivertsen Husby m.fl. INDREFOSEN
2021/482 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 91/9 - tildeling av adresse Bjørg Irene Alseth m.fl. INDREFOSEN
2019/1777 20210119 19.01.2021 Utgående brev Byggesak - Ytre Ringvei 1 - gbnr. 122/79 - bolig/garasje - tilbygg - Ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/487 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 154/81 - tildeling av adresse Roar Fiksdal INDREFOSEN
2021/6 20210119 19.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - nytt regnr - Jon Asmund Torvik Jon Asmund Torvik INDREFOSEN
2020/2733 20210119 19.01.2021 Utgående brev Byggesak - Trongseterveien 64 - gbnr. 6/67 - terrasse - Ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/498 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 106/18 - tildeling av adresse Siv Monika Dahle m.fl. INDREFOSEN
2021/445 20210119 19.01.2021 Inngående brev Innhenting av opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET INDREFOSEN
2021/442 20210119 19.01.2021 Utgående brev Angående drift av terapibadet tilhørende Rissa Sanitetsforening RISSA SANITETSFORENING INDREFOSEN
2021/415 20210119 19.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia flerbrukshus SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/416 20210119 19.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd skole SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/447 20210119 19.01.2021 Inngående brev Trøanveien 7B - gbnr. 315/1 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Wanvik, Øystein INDREFOSEN
2021/446 20210119 19.01.2021 Inngående brev Endringer i refusjon angående tilsynsbesøk SURNADAL KOMMUNE INDREFOSEN
2020/4786 20210119 19.01.2021 Utgående brev Ettersendelse av dokumenter og utdyping tiltaksplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7385 20210119 19.01.2021 Inngående brev Bosetting av flyktninger for 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2020/7385 20210119 19.01.2021 Inngående brev Bosetting av flyktninger for 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2020/7926 20210119 19.01.2021 Inngående brev Svar - oppgjør/grunnerstatning - kloakksanering Talmoan - Nerlia Brit Lyng INDREFOSEN
2020/7937 20210119 19.01.2021 Utgående brev Sæterbukta - gbnr. 126/3 - deling - tillatelse til tiltak Magnar Audun Alseth INDREFOSEN
2021/455 20210119 19.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Tangstad, Trond INDREFOSEN
2021/456 20210119 19.01.2021 Inngående brev Hjelopveien 90 - gbnr 237/5 - søknad om dispensasjon HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8289 20210119 19.01.2021 Inngående brev Melding om fravær - Barbro Kristina Hølaas Vang - Formannskapsmøte Vang, Barbro Kristina Hølaas INDREFOSEN
2021/271 20210119 19.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - snøscooter - vedlegg til søknad Åsmund ørsjødal INDREFOSEN
2021/474 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 92/1 - tildeling av adresse Steinar Bratseth INDREFOSEN
2021/477 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 91/14 - tildeling av adresse Ingvild Alseth m.fl. INDREFOSEN
2021/470 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 159/48 - tildeling av adresse Monika Rødsjø INDREFOSEN
2021/466 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 159/45 - tildeling av adresse Palmar Evald Rødsjø INDREFOSEN
2021/467 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 159/1 - tildeling av adresse Sindre Rødsjø INDREFOSEN
2021/472 20210119 19.01.2021 Inngående brev Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/465 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gbnr. 159/39 - tildeling av adresse Andor Rødsjø INDREFOSEN
2020/7180 20210119 19.01.2021 Inngående brev Gbnr. 359/1 - Pinxteren Gård Van Yperen - innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/8626 20210119 19.01.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/8097 20210119 19.01.2021 Utgående brev Nominering av kandidater - kulturpris - frivilligpris - ungdomspris Kvithyld, Anna m.fl. INDREFOSEN
2021/396 20210119 19.01.2021 Utgående brev Databehandleravtale og personvern - ny sak/arkivløsning ØRLAND KOMMUNE v/personvernombud m.fl. INDREFOSEN
2019/1331 20210118 18.01.2021 Inngående brev Byggesak - Rathaugveien - gbnr. 9/68 - bolig - nybygg - Gjennomføringsplan Scheientreprenor - Elisabeth Fætten Schei INDREFOSEN
2021/468 20210118 18.01.2021 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget - 22.01.21 FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/7981 20210118 18.01.2021 Inngående brev 2020/7981 Byggesak - Trøanvegen 13 - gbnr 315/143 og 144 - Bilder av fasade Kim Alexander Eriksen INDREFOSEN
2020/4861 20210118 18.01.2021 Utgående brev Vedr. klage på lukt fra Fosengris Åse Johanne Sørloth m.fl. INDREFOSEN
2019/1331 20210118 18.01.2021 Inngående brev Rathaugveien - gbnr. 9/68 - bolig - nybygg - søknad om ferdigattest - gjennomføringsplan SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/8467 20210118 18.01.2021 Inngående brev Gbnr. 360/35 - Tangstadleira - skjøte - grunnboken er rettet STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2021/460 20210118 18.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Hindrem & Seter vassverk SA SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/8002 20210118 18.01.2021 Inngående brev Prangveien 27-29 - gbnr. 170/38 - amfi - vedlagt situasjonsplan Kjell Øivind Arntzen INDREFOSEN
2021/454 20210118 18.01.2021 Inngående brev Byggesak - Gbnr. 60/28 - Bygning inntil 50 m2 Steven Jarle Berg INDREFOSEN
2020/5792 20210118 18.01.2021 Utgående brev Byggesak - Djupdalsveien 260 - gbnr. 57/114 - Riving bolig - Ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/338 20210118 18.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter - Arne Jakobsen Arne Ivan Jakobsen INDREFOSEN
2021/267 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kart - motorferdsel i utmark Per Kristian Johansen INDREFOSEN
2020/1250 20210118 18.01.2021 Utgående brev Byggesak - Åsveien 6 - gbnr. 122/249 - oppføring av garasje - Ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/292 20210118 18.01.2021 Utgående brev Rutinebeskrivelse for ajourhold av AR5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/259 20210118 18.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - RA-1 Kvithyll SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/7053 20210118 18.01.2021 Utgående brev Fevågveien 355 - gbnr. 140/27 - bruksendring - fasadeendringer - søknad om tillatelse til tiltak - Kommunen trenger mer informasjon PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/4873 20210118 18.01.2021 Utgående brev Amborsvingen 22 - gbnr 305/30 - hytte og uthus - svar på henvendelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/335 20210118 18.01.2021 Utgående brev Krav om sammenslåing av eiendommer Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/6190 20210118 18.01.2021 Utgående brev Solås Vestre og Nordre - gbnr.6/15 og 6/40 - deling - vi har mottatt klage på dispensasjonsvedtak Bjørn Sylthe m.fl. INDREFOSEN
2021/325 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Hilmar August Hovland Withbro Hilmar Aug H Withbro INDREFOSEN
2021/43 20210118 18.01.2021 Utgående brev Byggesak - Tånnårvikøya - gbnr 150/2 - Tilbygg hytte - Kommunen trenger flere opplysninger Smistad, Fredrik INDREFOSEN
2021/413 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Gravemaskin - Tore Olav Moen Tore Olav Moen INDREFOSEN
2019/5773 20210118 18.01.2021 Utgående brev Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - Ferdigattest ROJO ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/7474 20210118 18.01.2021 Utgående brev Byggesak - Kvithyllveien 188 - gbnr. 56/276 - lagerhall - Ferdigattest CK Nor Bygg AS INDREFOSEN
2021/417 20210118 18.01.2021 Utgående brev Gbnr. 124/47 Tomten - om å slå sammen eiendommer Trond Pallin INDREFOSEN
2020/5223 20210118 18.01.2021 Inngående brev Storaunveien 10 - gbnr. 51/12 - garasje - søknad om ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2018/6164 20210118 18.01.2021 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende delprosjekt Tunell Stadsbygd – Vemundstad (FV 717) i Fosenvegene Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/404 20210118 18.01.2021 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Sæther Vestre hyttefelt - gbnr. 307/1 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) INDREFOSEN
2020/7359 20210118 18.01.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - American Steakhouse 1 AS SKATTEETATEN INDREFOSEN
2021/420 20210118 18.01.2021 Inngående brev Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg AUGUST NORGE AS INDREFOSEN
2021/85 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Elisabeth Tangstad Elisabeth Tangstad INDREFOSEN
2018/8153 20210118 18.01.2021 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 198 - gbnr. 172/17 - riving - ny bolig - Ferdigattest IDEHYTTA AS INDREFOSEN
2018/8153 20210118 18.01.2021 Utgående brev Nordfjordveien 198 - gbnr. 172/17 - riving - ny bolig - etterlyser svar på søknad om ferdigattest IDEHYTTA AS INDREFOSEN
2020/7981 20210118 18.01.2021 Utgående brev Trøanvegen 13 - gbnr 315/143 og 144 - bruksendring - Kommunen trenger flere opplysninger Kim Alexander Eriksen INDREFOSEN
2021/497 20210118 18.01.2021 Inngående brev Gbnr. 140/15 - Jonsbakken 6 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Richard Barslett INDREFOSEN
2020/8789 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4327059327) Cecilie Balvold INDREFOSEN
2020/8789 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Cecilie Balvold INDREFOSEN
2020/8789 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4327059327) Ingunn Mørreaunet INDREFOSEN
2020/8789 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Ingunn Mørreaunet INDREFOSEN
2020/8789 20210117 17.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4327059327) Åshild Berget INDREFOSEN
2020/8789 20210117 17.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Åshild Berget INDREFOSEN
2020/8789 20210117 17.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4327059327) Alexander Ringseth INDREFOSEN
2020/8789 20210117 17.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Alexander Ringseth INDREFOSEN
2021/43 20210117 17.01.2021 Inngående brev Tånnårvikøya - gbnr 150/2 - hytte - tilbygg - spørsmål om innsending av dokumenter Fredrik Smistad INDREFOSEN
2021/442 20210115 15.01.2021 Inngående brev Angående drift av terapibadet tilhørende Rissa Sanitetsforening RISSA SANITETSFORENING INDREFOSEN
2021/436 20210115 15.01.2021 Inngående brev Distribusjon av koronavaksine uke 2 Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/436 20210115 15.01.2021 Inngående brev Distribusjon av koronavaksine uke 3 Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2020/4873 20210115 15.01.2021 Inngående brev Amborsvingen 22 - gbnr 305/30 - hytte og uthus - etterspør vedtak Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1232 20210115 15.01.2021 Inngående brev Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/427 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen Statens vegvesen INDREFOSEN
2021/428 20210115 15.01.2021 Inngående brev Varghattveien 31 - gbnr. 170/266 - nybygg - forespørsel om møte Ole Morten Aamo INDREFOSEN
2021/416 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd skole - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/8259 20210115 15.01.2021 Inngående brev Opplysninger angående serverings- og skjenkebevilling - overtakelse av virksomhet FELLINI RESTAURANT & PUB 1 AS INDREFOSEN
2021/425 20210115 15.01.2021 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Barnas mini-VM LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2021/435 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kartlegging av behov for kjølebokser/batteripakker, samt kontroll av kontaktperson/leveringsadresser for vaksineutstyr Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2020/5622 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Bredbåndsutbygging i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2021/421 20210115 15.01.2021 Inngående brev Småvikan 15 - gbnr. 172/48 - steinmur og fylling - opplysninger om mulig ulovlig tiltak Ståle Brevik INDREFOSEN
2020/8259 20210115 15.01.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering - Fellini Restaurant & Pub 1 AS SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/1318 20210115 15.01.2021 Utgående brev Selvikveien 14 - gbnr. 60/37 - tilbygg på eksisterende bolig - ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2021/415 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia flerbrukshus - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/267 20210115 15.01.2021 Utgående brev Vedr. søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Per Kristian Johansen Per Kristian Johansen INDREFOSEN
2021/271 20210115 15.01.2021 Utgående brev Vedr. søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Åsmund Ørsjødal Åsmund Ørsjødal INDREFOSEN
2021/437 20210115 15.01.2021 Inngående brev Årsoppgave for 2020 DNB BANK ASA INDREFOSEN
2021/289 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Natt - st. ref. (4332610313) Nina Skjelvan Brovold INDREFOSEN
2021/289 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Natt Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4332610313 Nina Skjelvan Brovold INDREFOSEN
2021/158 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - ATV- Geir Ove Opland Geir Ove Opland INDREFOSEN
2021/34 20210115 15.01.2021 Utgående brev Gbnr. 144/3/1 - om å endre adressenavnet fra Keipsetra til Ottarsetra Hanne Van Hooft INDREFOSEN
2020/5493 20210115 15.01.2021 Utgående brev Fv. 715, 717 og 718 - avtale om grunnerverv - underretning om matrikkelføring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/7939 20210115 15.01.2021 Utgående brev Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - oppsetting av mur og utfylling i sjø - dispensasjon fra reguleringsplan og fra pbl § 1-8 - til uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/1030 20210115 15.01.2021 Utgående brev Hallveien 24 - gbnr. 275/147 - avslutning av tilsynssak ettersending av dokumentasjon Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/413 20210114 14.01.2021 Inngående brev Bekreftelse fra grunneier - motorferdsel i utmark Tore Olav Moen INDREFOSEN
2020/2258 20210114 14.01.2021 Inngående brev Pristilbud for graving av kabelgrøft i forbindelse med omlegging av Føldalsveien PALLIN AS INDREFOSEN
2020/7959 20210114 14.01.2021 Saksframlegg/innstilling Krav om lovlighetskontroll vedrørende avtale med fylkeskommunen om utvikling av næringsareal i Vanvikan INDREFOSEN
2020/8358 20210114 14.01.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjett ramme for kulturutvalgets pott 2021 INDREFOSEN
2020/8010 20210114 14.01.2021 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - søknad om tillatelse til tiltak MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/6800 20210114 14.01.2021 Inngående brev Namsbok tvangstiltredelse Fosen Lensmannsdistrikt INDREFOSEN
2021/414 20210114 14.01.2021 Inngående brev Hifjellet 1 - gbnr. 322/16 - fritidsbolig - tilbygg - søknad om ferdigattest Vidar Johansen INDREFOSEN
2020/1250 20210114 14.01.2021 Inngående brev Åsveien 6 - gbnr. 122/249 - oppføring av garasje - søknad om ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/289 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Natt - st. ref. (4332610313) Kjerstin Moxnes INDREFOSEN
2021/289 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Natt Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4332610313 Kjerstin Moxnes INDREFOSEN
2021/289 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Natt - st. ref. (4332610313) Ann-Elise Hopstad INDREFOSEN
2021/289 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Natt Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4332610313 Ann-Elise Hopstad INDREFOSEN
2021/289 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Natt - st. ref. (4332610313) Vilde Tørstad INDREFOSEN
2021/289 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Natt Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4332610313 Vilde Tørstad INDREFOSEN
2021/388 20210114 14.01.2021 Inngående brev Spørsmål angående veibygging Sund-Bradden og risiko for kvikkleiereskred Knut Jostein Bjerve INDREFOSEN
2021/389 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kopi av brev med vedtak - alvorlig vanskjøtsel av produksjonsdyr Mattilsynet INDREFOSEN
2019/8778 20210114 14.01.2021 Saksframlegg/innstilling Kjøp av tomt til ny barnehage i Vanvikan INDREFOSEN
2020/5624 20210114 14.01.2021 Saksframlegg/innstilling Kjøp av kantinebygg på Hysnes helsefort (gnr. 131, bnr. 1) INDREFOSEN
2020/3100 20210114 14.01.2021 Inngående brev Tillatelse fra grunneier Bernt Bjerkan INDREFOSEN
2020/7417 20210114 14.01.2021 Utgående brev Beregning av tilskudd Skaugdalen barnehage 2021 SKAUGDALEN BARNEHAGE SA INDREFOSEN
2020/7417 20210114 14.01.2021 Utgående brev Beregning tilskudd Tungtrø barnehage 2021 TUNGTRØ BARNEHAGE AS INDREFOSEN
2021/34 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr. 144/3/1 - Keipsetra 1 - uttalelse om adresse Hanne Van hooft INDREFOSEN
2020/7417 20210114 14.01.2021 Utgående brev Beregning tilskudd Fosnaheim 2021 FOSNAHEIM BARNEHAGELAG SA INDREFOSEN
2020/7417 20210114 14.01.2021 Utgående brev Beregning tilskudd Borgly barnehage 2021 BORGLY BARNEHAGE AS INDREFOSEN
2020/7417 20210114 14.01.2021 Utgående brev Beregning tilskudd Tryllefløyten 2021 TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS INDREFOSEN
2020/7417 20210114 14.01.2021 Utgående brev Beregning av tilskudd Steinvegen barnehage 2021 STEINVEGEN BARNEHAGE AS INDREFOSEN
2020/7417 20210114 14.01.2021 Utgående brev Beregning tilskudd Akrobaten barnehage 2021 AKROBATEN - BARNEHAGE AS INDREFOSEN
2021/7 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Per Bjørn Gangstøe Per Bjørn Gangstøe INDREFOSEN
2019/1331 20210114 14.01.2021 Utgående brev Rathaugveien - gbnr. 9/68 - bolig - nybygg - søknad om ferdigattest - gjennomføringsplan SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/66 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om otorferdsel i utmark - Snøskuter - Inga Ellinor Stormo Inga Ellinor Stormo INDREFOSEN
2020/1250 20210114 14.01.2021 Inngående brev Åsveien 46 - gbnr. 122/249 - oppføring av garasje - søknad om ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/413 20210114 14.01.2021 Inngående brev Forespørsel om løyve til å kjøre opp gravemaskin til hytta i Hogsdalen Tore Olav Moen INDREFOSEN
2020/5792 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kvithyllveien 171 - gbnr. 57/114 - Riving - søknad om ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2019/1900 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - klagesak - kommunens vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/402 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr. 79/1 og 120/5 - tilskudd til drenering av jordbruksjord JON MARTIN RAMSØ INDREFOSEN
2020/8760 20210114 14.01.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Stadsbygd omsorgssenter - Handelsbakken 22 - H0215 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/6906 20210114 14.01.2021 Inngående brev Handelsbakken 22 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/2733 20210114 14.01.2021 Inngående brev Trongseterveien 64 - gbnr. 6/67 - terrasse - søknad om ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2020/8694 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr. 314/354 - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/7884 20210114 14.01.2021 Utgående brev Orientering om Sund-Bradden i kommunestyret 4. februar 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/7884 20210114 14.01.2021 Inngående brev Bekrefter at vi avventer utlysning av konkurransen for fv. 717 Sund-Bradden TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2021/413 20210114 14.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Gravemaskin Moen, Tore Olav INDREFOSEN
2019/1777 20210114 14.01.2021 Inngående brev Ytre Ringvei 1 - gbnr. 122/79 - bolig/garasje - tilbygg - søknad om ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2019/6800 20210114 14.01.2021 Inngående brev Namssak tvangstiltredelse BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS INDREFOSEN
2020/404 20210114 14.01.2021 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Sæther Vestre hyttefelt - gbnr. 307/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/361 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om utbygging av fiber i Vestvikan hyttefelt VESTVIKAN FIBERLAG INDREFOSEN
2020/8790 20210114 14.01.2021 Inngående brev Tillegg til vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre som manglet på listen KS - kommunesektorens organisasjon INDREFOSEN
2020/7276 20210114 14.01.2021 Utgående brev Til uttalelse - Delingssak - Tronvik - gbnr. 244/1 - deling av grunneiendom STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar - oppsigelse av kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/7715 20210114 14.01.2021 Utgående brev Kommunal bolig - Rådhusveien - husleieøkning i kommunale utleieboliger 2021 ***** INDREFOSEN
2021/411 20210114 14.01.2021 Inngående brev Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning Kystverket INDREFOSEN
2020/7818 20210114 14.01.2021 Utgående brev Kommunal bolig - Bergeekra - Husleieøkning i kommunal bolig 2021 ***** INDREFOSEN
2021/334 20210114 14.01.2021 Utgående brev bekymring for kvikkleireområder ved Testmann Minne skole - svar på henvendelse Hilde Maria Waterloo INDREFOSEN
2020/7641 20210114 14.01.2021 Utgående brev Kommunal bolig - Rønningstad - husleieøkning i kommunal utleiebolig 2021 ***** INDREFOSEN
2021/371 20210114 14.01.2021 Utgående brev Gbnr. 122/131 Sletta II, kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Erna Oddny Skånøy INDREFOSEN
2020/7147 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr. 89/1 - Frode Finli - innvilget erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2938 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gbnr. 19/13 - Ola D. Askim - enkelttiltak - dispensasjon for Bjørneråsen som areal for tilskudd til beiting av verdifulle jordbrukslandskap STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/409 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kommunedelplan for naturmangfold – ny veileder og tilskuddsordning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/8549 20210114 14.01.2021 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien 97 - gbnr. 140/279 - fritidsbolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/8793 20210113 13.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om fritak for krav om driftskonsesjon for masseuttak på gbnr. 315/1 Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2021/266 20210113 13.01.2021 Inngående brev Fv. 718 - gbnr. 189/22 - varsel om tiltak i strandsonen Øivind Andersen INDREFOSEN
2020/7435 20210113 13.01.2021 Inngående brev Gbnr. 359/6 - Ragnar Arnfinn Sagen - avlingssvikt - innvilget søknad STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/291 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kartlegging av fastleger og ALIS TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2020/3361 20210113 13.01.2021 Inngående brev Forespørsel om kjøp av tomt Mikk Kaevats INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Utgående brev Foreløpig svar på registrering som fritidskontakt og besøkshjem - ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2021/300 20210113 13.01.2021 Utgående brev Gbnr. 118/12 Fjelltun, kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Arne Tormod Søraas m.fl. INDREFOSEN
2021/305 20210113 13.01.2021 Inngående brev Folkehøgskoleveien 1 - gbnr. 122/43 - minihus - nabovarsel FOSEN FOLKEHØGSKOLE INDREFOSEN
2021/306 20210113 13.01.2021 Inngående brev Signert avtale - leie av lokaler - legekontor Vanvikan - gbnr. 314/318/20 LYNG GRUPPEN EIENDOM AS INDREFOSEN
2021/141 20210113 13.01.2021 Inngående brev Signert avtale - anbud - kjettinger POLARIS NORDMØRE AS m.fl. INDREFOSEN
2021/146 20210113 13.01.2021 Inngående brev Signert avtale - bygging av renseanlegg i Vanvikan med tilh. ledningsnett/pumpestasjon(er) og slukkevann til sentrum PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2021/151 20210113 13.01.2021 Inngående brev Signert kontrakt om levering/igangkjøring - APS Junkerbukta m.fl. XYLEM WATER SOLUTIONS NORGE AS INDREFOSEN
2020/8791 20210113 13.01.2021 Inngående brev Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport ATB AS INDREFOSEN
2021/301 20210113 13.01.2021 Inngående brev Gbnr. 47/1 - Erlend Johan Skraastad - enkelttiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/8516 20210113 13.01.2021 Utgående brev Gbnr. 49/1 - Anniken Grønflaten - ombygging til løsdrift og innsett av melkerobot - kommunens uttalelse Innovasjon Norge INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Inngående brev Klage på manglende oppfølging - kloakk i åpen bekk i Tæveveien i Vanvikan Roger Næss INDREFOSEN
2020/8230 20210113 13.01.2021 Utgående brev Gbnr. 221/1 - Hans Martin Undselli Halvorsen - tilbygg til eksisterende driftsbygning - kommunens uttalelse Innovasjon Norge INDREFOSEN
2020/8522 20210113 13.01.2021 Utgående brev Gbnr. 16/11 - Ytre Stadsbygd Samdrift DA - tilbygg driftsbygning og nytt gjødsellager - kommunens uttalelse Innovasjon Norge INDREFOSEN
2020/7757 20210113 13.01.2021 Inngående brev Etterlyser svar - tilknytning til kommunale ledninger - Bjørkliveien 13 - gbnr. 56/236/138/252 Kåre Trøen INDREFOSEN
2021/159 20210113 13.01.2021 Utgående brev Bestilling av Digiorden - Indre Fosen kommune KS INDREFOSEN
2021/312 20210113 13.01.2021 Inngående brev Signert avtale - branntekniske utbedringer på kommunehuset i Leksvik Tømrer Olsen og Sæther AS INDREFOSEN
2021/325 20210113 13.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Withbro, Hilmar August Hovland INDREFOSEN
2020/5622 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilsagn innvilget søknad om utbygging bygdefiber Nøst fiberlag. Jomar Leira INDREFOSEN
2020/8259 20210113 13.01.2021 Utgående brev Purring - Ber om ytterligere opplysninger - Serverings- og skjenkebevilling - Overtakelse av virksomhet FELLINI RESTAURANT & PUB 1 AS m.fl. INDREFOSEN
2020/8184 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon - bygdekinoen - Stadsbygd samfunnshus FILM&KINO INDREFOSEN
2021/334 20210113 13.01.2021 Inngående brev Bekymring for kvikkleireområder ved Testmann Minne skole Hilde Maria Waterloo INDREFOSEN
2020/8259 20210113 13.01.2021 Utgående brev Ber om uttalelse - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Overtakelse av virksomhet TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2020/7359 20210113 13.01.2021 Utgående brev Ber om uttalelse - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS - Endring i eksisterende bevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2020/5266 20210113 13.01.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 918277242 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/918 20210113 13.01.2021 Inngående brev Signert protokoll fra møte i representantskapet i TBRT IKS - 16.12.20 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7645 20210113 13.01.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 922734453 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/377 20210113 13.01.2021 Saksframlegg/innstilling Skolerute Indre Fosen kommune - skoleåret 2021-2022 INDREFOSEN
2020/7753 20210113 13.01.2021 Utgående brev Anskaffelsesprotokoll - ny sak/arkivløsning for Fosen-kommunene ACOS AS m.fl. INDREFOSEN
2021/379 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kontraktsforslag - ny sak/arkivløsning for Fosen kommunene - Acos Websak Acos AS INDREFOSEN
2020/5267 20210113 13.01.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969195631 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/8789 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4327059327) Nina Vevang INDREFOSEN
2020/8789 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Nina Vevang INDREFOSEN
2021/365 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppdatering av opplysninger - anleggsregisteret Kulturdepartementet INDREFOSEN
2020/5842 20210113 13.01.2021 Utgående brev Kalvtrøveien 12a - gbnr. 267/20 - Carport - ferdigattest Arnel Ronquillo Ilao INDREFOSEN
2020/4662 20210113 13.01.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan 140/441 FOSEN-HYTTA AS INDREFOSEN
2018/6164 20210113 13.01.2021 Inngående brev Vedrørende overtakelse av delprosjekt fv. 717 - Stadsbygd - Vemundstad FOSENBRUA AS INDREFOSEN
2020/8002 20210113 13.01.2021 Utgående brev Prangveien 27-29 - gbnr. 170/38 - amfi - vedr. videre saksgang Kjell Øivind Arntzen INDREFOSEN
2020/8242 20210113 13.01.2021 Inngående brev Jektveien 4 - gbnr. 276/7 - garasje - etterlyser svar GRAFFOCO ADVOKATFIRMA DA INDREFOSEN
2020/1030 20210113 13.01.2021 Inngående brev Hallveien 24 - gbnr. 275/147 - avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5931 20210113 13.01.2021 Inngående brev Grandmarkveien 2 - gbnr. 279/4 - vei - varsel om fortsatt innsnevret vei Gerd Jorid Grande Dybdahl INDREFOSEN
2021/351 20210113 13.01.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 83/6/10 ikke er konsesjonspliktig Ingunn Flytør INDREFOSEN
2021/338 20210113 13.01.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om motorferdsel i utmark Toril Brattland Jakobsen INDREFOSEN
2020/4729 20210113 13.01.2021 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - støttemur - Svar på henvendelse Jørgen Sannan INDREFOSEN
2021/348 20210113 13.01.2021 Utgående brev Gbnr. 121/60 Bakke, kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Einar Sjøli INDREFOSEN
2021/352 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - kjennetegn XA20050 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/353 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - kjennetegn XA20051 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/355 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennetegn XA19268 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/356 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennetegn XA19167 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/335 20210113 13.01.2021 Utgående brev Gbnr. 120/47 Skogrand, kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Atle Føll INDREFOSEN
2021/363 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oversendelse av oppdatert konsesjon for fergesambandet Flakk - Rørvik Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2020/1030 20210113 13.01.2021 Utgående brev Hallveien 24 - gbnr. 275/147 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/336 20210113 13.01.2021 Inngående brev Askjemsveien 1 - gbnr. 16/1 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Buan, Nils Morten INDREFOSEN
2021/338 20210113 13.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Jakobsen, Toril Åse Brattland INDREFOSEN
2021/337 20210113 13.01.2021 Utgående brev Gbnr. 121/49 Svingen, kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Jan Inge Rønning INDREFOSEN
2020/8153 20210113 13.01.2021 Inngående brev Forespørsel om brøyting i Prangveien Kjell Øivind Arntzen INDREFOSEN
2021/364 20210113 13.01.2021 Inngående brev Ber om innspill til ekstra vedlikehold på fylkesvei Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/340 20210113 13.01.2021 Saksframlegg/innstilling Verbalforslag fra behandlingen av budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024 INDREFOSEN
2018/11424 20210113 13.01.2021 Utgående brev Saksbehandling av reguleringsplan for Korpan, Vanvikan, planid. 50542019001 Raymond Balstad m.fl. INDREFOSEN
2021/341 20210113 13.01.2021 Utgående brev Beredskapsråd for bedrifter i Indre Fosen og Åfjord med korttids arbeidstakere fra utlandet FOSEN YARD AS m.fl. INDREFOSEN
2021/344 20210113 13.01.2021 Saksframlegg/innstilling Utredning av oppvekstsenter ved Fevåg/Hasselvika skole - arbeidsgruppe og mandat INDREFOSEN
2020/7753 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anbefaling/innstilling - anskaffelse av nytt sak/arkivsystem (inkludert ebyggesak/møteportal) Orland Kommune - Raaen Emil INDREFOSEN
2020/7753 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anbefaling/innstilling - anskaffelse av nytt sak/arkivsystem (inkludert ebyggesak/møteportal) Osen Kommune - Leirset Roar INDREFOSEN
2020/7753 20210112 12.01.2021 Utgående brev Anbefaling/innstilling - anskaffelse av nytt sak/arkivsystem (inkludert ebyggesak/møteportal) Johansen Per m.fl. INDREFOSEN
2020/5180 20210112 12.01.2021 Utgående brev Delingssak - Gangstadaunveien 85 - gbnr. 204/11 - Tilleggsvedtak etter jordloven Kåre Henry Tømmerås INDREFOSEN
2020/5493 20210112 12.01.2021 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale/ vedtak om tiltredelse/ erverv av grunn til fylkesveg - fv. 715, 717 og 718 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7538 20210112 12.01.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte til rehabilitering av kunstgressbane INDREFOSEN
2020/2301 20210112 12.01.2021 Inngående brev Konsesjonskraft 2020 - Svartelva og Mosvik - 4. kvartal NTE ENERGI AS INDREFOSEN
2021/312 20210112 12.01.2021 Utgående brev Utbedringer tekniske branntiltak, kontrakt. Tømrer Olsen og Sæther AS INDREFOSEN
2021/324 20210112 12.01.2021 Inngående brev Langsand 2 - gbnr 124/127 - Bygge frittliggende bygning under 70m2 (BYA) eller (BRA) - søknad om tiltak Sætra, Svein Olav INDREFOSEN
2021/273 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 314/257 - Svar på henvendelse Dahle, Sondre INDREFOSEN
2020/1973 20210112 12.01.2021 Utgående brev Hovedplan avløp og vannmiljø - Høring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2021/319 20210112 12.01.2021 Utgående brev Gbnr. 83/14 - tildeling av adresse Jorolf Sunde INDREFOSEN
2021/320 20210112 12.01.2021 Utgående brev Gbnr. 83/15 - tildeling av adresse Haftor Grønning m.fl. INDREFOSEN
2021/321 20210112 12.01.2021 Utgående brev Gbnr. 83/16 - tildeling av adresse Stian Sunde INDREFOSEN
2021/323 20210112 12.01.2021 Utgående brev Gbnr. 83/17 - tildeling av adresse Grete Svean INDREFOSEN
2020/8548 20210112 12.01.2021 Utgående brev Byggesak - Myraveien 145 - gbnr. 264/1 - driftsbygning - tilbygg - Tillatelse til tiltak RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2020/1946 20210112 12.01.2021 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Storvassveien - gbnr. 325/1 - masseuttak - midlertidig dispensasjon INDREFOSEN
2020/8317 20210112 12.01.2021 Saksframlegg/innstilling Søknader til Indre Fosen kommunes kulturfond 2021 INDREFOSEN
2020/6640 20210112 12.01.2021 Utgående brev Sjurvikveien 65 - gbnr. 132/16 - deling av grunneiendom-tilleggsvedtak etter jordloven Torbjørn Sivertsvik INDREFOSEN
2020/133 20210112 12.01.2021 Inngående brev Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS - 30.12.20 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/5773 20210112 12.01.2021 Inngående brev Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - søknad om ferdigattest ROJO ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2021/293 20210112 12.01.2021 Inngående brev Korpanveien 31 - gbnr. 315/53 - bruksendring Odd-Helge Grove Korpan INDREFOSEN
2020/5433 20210112 12.01.2021 Inngående brev Hulsundveien 227 - gbnr. 169/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - etterlyser svar Bjørn Bryn Anthun INDREFOSEN
2021/6 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Jon Asmund Torvik Jon Asmund Torvik INDREFOSEN
2020/7474 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kvithyllveien 188 Søknad om ferdigattest 56/276 CK Nor Bygg AS INDREFOSEN
2020/8492 20210112 12.01.2021 Saksframlegg/innstilling Uteromsveileder - Kommunedelplan for tettstedsutforming - førstegangs behandling før høring INDREFOSEN
2021/205 20210112 12.01.2021 Utgående brev Forklaring på skrivemåten av navnet Hardbak Elin Arntsen INDREFOSEN
2019/8483 20210112 12.01.2021 Saksframlegg/innstilling Rullering av plan for Den kulturelle spaserstokken - tiltak 2021 INDREFOSEN
2021/158 20210112 12.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - ATV Opland, Geir Ove INDREFOSEN
2021/167 20210112 12.01.2021 Utgående brev Byggesak - Skaugdalsveien 1062, 1064 - gbnr. 102/3 - driftsbygning - tilbygg - Svar på henvendelse Håkon Skjærvø Kvitland INDREFOSEN
2020/251 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Trine Beate Thorsen Trine Beate Thorsen INDREFOSEN
2020/6190 20210112 12.01.2021 Inngående brev Solås Vestre og Nordre - gbnr. 6/15 og 6/40 - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - klage på vedtak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/288 20210112 12.01.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn i helsebemanningsutbetalinger pr. resultatenhet pr. leverandør KONSTALI HELSENOR AS INDREFOSEN
2019/8522 20210112 12.01.2021 Saksframlegg/innstilling Rullering av plan for Den kulturelle skolesekken - tiltak vår 2021 og skoleåret 2021/2022 INDREFOSEN
2021/304 20210112 12.01.2021 Inngående brev Dispensasjon - bruk av motorkjøretøy i utmark - Eivind Karlsen Steinkjer kommune INDREFOSEN
2020/8145 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på klage på feieavgift på gbnr.292/1 - Flintheisseterveien 435 Terje Lutdal INDREFOSEN
2020/7732 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på klage vedr. motorferdsel i utmark - Snøskuter - Per Johan Moxnes Per Johan Moxnes INDREFOSEN