eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/2844 20210417 17.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling - st. ref. (4371555411) Nina Skjelvan Brovold INDREFOSEN
2021/2844 20210417 17.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4371555411 Nina Skjelvan Brovold INDREFOSEN
2021/2844 20210417 17.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling - st. ref. (4371555411) Monica Rognhaug INDREFOSEN
2021/2844 20210417 17.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4371555411 Monica Rognhaug INDREFOSEN
2021/2844 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling - st. ref. (4371555411) Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2021/2844 20210416 16.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4371555411 Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2021/2754 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Johanne Rønningen INDREFOSEN
2021/2754 20210416 16.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Johanne Rønningen INDREFOSEN
2021/2274 20210416 16.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider til Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4364427078 Tone Grønning INDREFOSEN
2021/2274 20210416 16.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider til Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4364427078 Jcleen Skånøy INDREFOSEN
2021/2274 20210416 16.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider til Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4364427078 Irish Lumasag Larsen INDREFOSEN
2021/2274 20210416 16.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider til Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4364427078 Ellinor Irene Leistad INDREFOSEN
2021/2274 20210416 16.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider til Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4364427078 Hege Sørli INDREFOSEN
2021/2274 20210416 16.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider til Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4364427078 Malin Berdahl Halten INDREFOSEN
2021/2274 20210416 16.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider til Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4364427078 stine sæther INDREFOSEN
2021/1751 20210416 16.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Hanne Lykken INDREFOSEN
2021/658 20210415 15.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/1393 20210415 15.04.2021 Inngående brev Arnrommet 5 - gbnr. 19/56 - blendet pipe - bilde Jan Arve Monsen INDREFOSEN
2021/2916 20210415 15.04.2021 Inngående brev Negativ revisjonsberetning REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2021/2916 20210415 15.04.2021 Inngående brev Uavhengig revisors beretning REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2021/2889 20210415 15.04.2021 Inngående brev Krisefond for næringslivet - Råkvåg Marina AS RÅKVÅG MARINA AS INDREFOSEN
2021/2894 20210415 15.04.2021 Inngående brev Forespørsel om sponsing av ny båt for utvidelse av aktiviteter på Halten STIFTELSEN HALTEN NEKOLAI DAHLS MINNE INDREFOSEN
2021/2895 20210415 15.04.2021 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 280/73 SJØMARK BYGGESØKNADER AS INDREFOSEN
2021/2896 20210415 15.04.2021 Inngående brev Invitasjon til digitalt dialogmøte - arealbruk, integrering og kompetansestrategi Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/2897 20210415 15.04.2021 Inngående brev Spørsmål om regler for å sette opp russetelt ved Våttåhaugen Elise Lerstadgrind INDREFOSEN
2021/2898 20210415 15.04.2021 Inngående brev Skavelmyra Eiendom AS - kopi av tilbakemelding om masseuttak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2903 20210415 15.04.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - 314/74 Magnus Andresen INDREFOSEN
2021/2904 20210415 15.04.2021 Inngående brev Gbnr. 99/2 - Frank Robert Stoum / Håvard Stoum - signert avtale om leie av jord Frank Robert Stoum INDREFOSEN
2021/2905 20210415 15.04.2021 Inngående brev Gbnr. 154/3, 154/27, 154/57, 155/4, 156/17, 158/8 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne Mari Husby Fiksdal INDREFOSEN
2021/2906 20210415 15.04.2021 Inngående brev Fjølvikbotnveien 20 - gbnr. 319/1 - bygning inntil 50 m2 Bjørnar Sollie Finsmyr INDREFOSEN
2021/2907 20210415 15.04.2021 Inngående brev Tronvikveien 27 gbnr. 238/2 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Aksel Talmoaune INDREFOSEN
2021/2908 20210415 15.04.2021 Inngående brev gbnr. 208/1, 292/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Kristoffer Moan INDREFOSEN
2021/2909 20210415 15.04.2021 Inngående brev Folkehøgskoleveien 1 - gbnr. 121/62 - bolig - minihus - søknad om tillatelse til tiltak PALLIN AS INDREFOSEN
2021/2910 20210415 15.04.2021 Inngående brev Gbnr. 79/1 - Jon Martin Ramsø - enkelttiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/2913 20210415 15.04.2021 Inngående brev Gbnr. 56/45 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Aina Skarpnes Karlsen INDREFOSEN
2021/2914 20210415 15.04.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Holsundveien 360 - gbnr. 169/29 Oddrun Johanne Andresen INDREFOSEN
2021/2915 20210415 15.04.2021 Inngående brev Gbnr. 13/70 - Valsåmyra 19 - egenerklæring om konsesjonsfrihet VALSÅMYRA 19 AS INDREFOSEN
2021/2918 20210415 15.04.2021 Inngående brev Sliperveien 180 - gbnr. 86/1 - søknad om deling av grunneiendom KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2021/2873 20210415 15.04.2021 Inngående brev Storgrønsjøen 3 - gbnr. 292/1/70 - spørsmål om søknadsprosess Anders Andersen INDREFOSEN
2021/2859 20210415 15.04.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Fosenbrua AS - 19.04.21 FOSENBRUA AS INDREFOSEN
2021/2870 20210415 15.04.2021 Inngående brev Tilbakebetaling av tilskudd til utleieboliger - Stadsbygd/Valsåmyra HUSBANKEN INDREFOSEN
2021/2754 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Iver Solli INDREFOSEN
2021/2754 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Iver Solli INDREFOSEN
2021/2754 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Elias Tvestad Skårnes INDREFOSEN
2021/2754 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Elias Tvestad Skårnes INDREFOSEN
2021/2754 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Lance Gellidon INDREFOSEN
2021/2754 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Lance Gellidon INDREFOSEN
2021/2275 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedlegg til tidligere utsendt nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II Anton Kvithyll m.fl. INDREFOSEN
2021/2337 20210415 15.04.2021 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern - Mære landbruksskole - 25.03.2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2121 20210415 15.04.2021 Utgående brev Offentlig søkerliste - Helse- og omsorgssjef Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4339495677 Helse og omsorg INDREFOSEN
2021/1523 20210415 15.04.2021 Utgående brev Moholt-Ytre Osavatnet - gbnr. 154/11, 156/1, 157/1 m.fl. - hovedvannledning - Bekrefter å ha mottatt erklæring om ansvarsrett BELLING MASKIN AS INDREFOSEN
2021/1055 20210415 15.04.2021 Inngående brev Protokoll fra styremøte - TBRT IKS - 14.04.21 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/436 20210415 15.04.2021 Inngående brev Distribusjon av koronavaksine uke 16 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/468 20210415 15.04.2021 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget - 21.04.21 KONSEK TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
2020/1363 20210415 15.04.2021 Inngående brev Purring på manglende asfaltering - Djupdalsveien Ivar Dybdahl INDREFOSEN
2020/8766 20210415 15.04.2021 Utgående brev Gbnr. 224/1, 224/10, 225/1 - innkalling til oppmålingsforretning Kyrre Asle Sørheim m.fl. INDREFOSEN
2021/2879 20210414 14.04.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd - FAU-midler til nærmiljøprosjekt - benker bak Rissa idrettshall Alf Sørensen INDREFOSEN
2021/2880 20210414 14.04.2021 Inngående brev Invitasjon til webinar - barnevern over landegrenser og mindreårige ofre for menneskehandel Bufetat INDREFOSEN
2021/2875 20210414 14.04.2021 Inngående brev Hasselvikveien - 966 - gbnr.132/55 - spørsmål om bruksendring Terje Andrè Dyrendahl INDREFOSEN
2021/2871 20210414 14.04.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk mat og drikke AS - 21.04.21 OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS INDREFOSEN
2021/2861 20210414 14.04.2021 Inngående brev Krisefond for næringslivet MARTHABRYGGA AS INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling - st. ref. (4371555411) Aleksej Tubonjic INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4371555411 Aleksej Tubonjic INDREFOSEN
2021/2846 20210414 14.04.2021 Inngående brev Granveien 15 - gbnr 122/217 - søknad om dispensasjon Vegar Olsen INDREFOSEN
2021/2851 20210414 14.04.2021 Inngående brev Verrabotnvegen 138 - gbnr. 360/36 - spørsmål om byggesøknad Torbjørn Tangstad INDREFOSEN
2021/2854 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på brev fra Strømmen borettslag ***** INDREFOSEN
2021/2854 20210414 14.04.2021 Inngående brev Utleie leilighet i Strømmen borettslag ***** INDREFOSEN
2021/2754 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Even Aleksander Leistad INDREFOSEN
2021/2754 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Frida Kopreitan Dahl INDREFOSEN
2021/2754 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Frida Kopreitan Dahl INDREFOSEN
2021/2754 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Even Aleksander Leistad INDREFOSEN
2021/2754 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Amalie Monsen INDREFOSEN
2021/2754 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Amalie Monsen INDREFOSEN
2021/2754 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Emma Kristine Aasan INDREFOSEN
2021/2754 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Emma Kristine Aasan INDREFOSEN
2021/2824 20210414 14.04.2021 Inngående brev Samvirkeveita 30 - gbnr. 56/283 - tilbygg inntil 50 m2 Geir Roar Jakobsen INDREFOSEN
2021/2831 20210414 14.04.2021 Inngående brev Brettingen - gbnr. 138/6 - riving og fjerning av masser - henvendelse om søknadsomgang NORCONSULT AS INDREFOSEN
2021/2832 20210414 14.04.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/203 Herdis Anita Brevik INDREFOSEN
2021/2833 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter HÅRBERG ELEKTRO INDREFOSEN
2021/2834 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av vald for storviltjakt - Verrabotn Hans Tettli INDREFOSEN
2021/2834 20210414 14.04.2021 Inngående brev Godkjenning av vald - Verrabotn - Kart Hans Tettli INDREFOSEN
2021/2837 20210414 14.04.2021 Inngående brev Forslag til prøveprosjekt for å hindre forsøpling i Stadsbygd sentrum Tove-Karin Lein INDREFOSEN
2021/2839 20210414 14.04.2021 Inngående brev 10-årsmarkering for 22. juli STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling - st. ref. (4371555411) Ashiq Mahmud INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4371555411 Ashiq Mahmud INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling - st. ref. (4371555411) Hanne Lykken INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4371555411 Hanne Lykken INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling - st. ref. (4371555411) Lena Rennan Berg INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4371555411 Lena Rennan Berg INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling - st. ref. (4371555411) Hege Elisabeth Flataunet INDREFOSEN
2021/2844 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4371555411 Hege Elisabeth Flataunet INDREFOSEN
2021/2767 20210414 14.04.2021 Inngående brev Sjursvikveien 81 - gbnr. 132/18 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Thomas Gunnarshaug INDREFOSEN
2021/2788 20210414 14.04.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 314/141 Fabio Cappi m.fl. INDREFOSEN
2021/2796 20210414 14.04.2021 Utgående brev Gbnr. 305/4 - egenerklæring om konsesjonsfrihet har blitt registrert Victor Stenumgård INDREFOSEN
2021/2802 20210414 14.04.2021 Inngående brev Ønsker innspill til regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2021/2804 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter HASSELVIKA I.L. INDREFOSEN
2021/2805 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter TALMOSKOLEN GRENDEHUS INDREFOSEN
2021/2810 20210414 14.04.2021 Inngående brev Granveien 15 - gbnr. 122/217 - oppføring av anneks/bod Vegar Olsen INDREFOSEN
2021/2813 20210414 14.04.2021 Utgående brev Gbnr. 314/150 og 314/151 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått Arne Søtvik INDREFOSEN
2021/2814 20210414 14.04.2021 Utgående brev Gbnr. 132/154 - tildeling av adresse Urd Schjetne INDREFOSEN
2021/2821 20210414 14.04.2021 Inngående brev Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter - habitatforbedrende tiltak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2337 20210414 14.04.2021 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern - Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag - 08.04.2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2567 20210414 14.04.2021 Utgående brev Ønsker varsel på flere mobiler ved problemer med vannforsyning Jørn Mauseth INDREFOSEN
2021/2737 20210414 14.04.2021 Inngående brev Utkast til samarbeidsavtale mellom kommunene i Trøndelag og tannhelsetjenesten TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2021/1571 20210414 14.04.2021 Inngående brev Godtgjøring av kommunalt skadefellingslag - fellingsforsøk på gaupe i deler av Osen, Steinkjer og Namsos kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1747 20210414 14.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350715453 Solveig Sønderengen Bjørkvik INDREFOSEN
2021/2061 20210414 14.04.2021 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse - Nordfjordveien 198 - vi trenger flere opplysninger Jonas Hagen INDREFOSEN
2021/2183 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om omkostninger for kjøp og fradeling av tomter Magnus Iversen Haugen INDREFOSEN
2021/2208 20210414 14.04.2021 Inngående brev Årsmelding, regnskap og budsjett - Hasselvika Idrettslag HASSELVIKA I.L. INDREFOSEN
2021/2259 20210414 14.04.2021 Utgående brev Gbnr. 132/81 - endring av adresse Tove Irene Stangeland INDREFOSEN
2020/8689 20210414 14.04.2021 Utgående brev Tilknytning til kommunale ledninger - Vestvikveien 200 ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS INDREFOSEN
2020/8690 20210414 14.04.2021 Utgående brev Tilknytning til kommunale ledninger - Vestvikveien 200 ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS INDREFOSEN
2020/8691 20210414 14.04.2021 Inngående brev Hogsdalsveien 1331 - gbnr. 159/40 - fritidsbolig - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/8151 20210414 14.04.2021 Inngående brev Grønning - gbnr. 20/3 - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1815 20210414 14.04.2021 Utgående brev Gbnr. 11/4 - oversendelse av konsesjonsvedtak Kartverket INDREFOSEN
2020/1815 20210414 14.04.2021 Utgående brev Gbnr. 11/3 og 11/4 - arealoverføringen har blitt tinglyst Arne Eilif Reitan INDREFOSEN
2020/1815 20210414 14.04.2021 Utgående brev Gbnr. 11/3 og 11/4 - arealoverføringen har blitt tinglyst Linn Benedikte Schei m.fl. INDREFOSEN
2020/1949 20210414 14.04.2021 Inngående brev Utvidet fisketillatelse - forskningsundersøkelser - studier av sjøoverlevelse av laksefisk - Trondheimfjorden Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8287 20210414 14.04.2021 Utgående brev Beredskapsanalyse Leikvoll Oddmund INDREFOSEN
2018/8293 20210414 14.04.2021 Inngående brev Rapport fra kartlegging av naturtyper i forbindelse med planlagt revisjon av kommuneplanens arealdel BIOFOKUS INDREFOSEN
2019/6897 20210414 14.04.2021 Inngående brev Klage på mottatt varsel om vedtatt reguleringsplan for seilsportanlegg i Nedre Fallet TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/2993 20210414 14.04.2021 Inngående brev Krisefond til næringslivet - Hjellup Fjordbo AS HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2020/3010 20210414 14.04.2021 Inngående brev Krisefond for næringslivet - Kåre Bjørkvik - Bjørkvik Hytteutleie KÅRE BJØRKVIK INDREFOSEN
2020/4051 20210414 14.04.2021 Inngående brev Grønningsveien 405 - gbnr- 20/5 - Søknad om ferdigattest SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/3690 20210414 14.04.2021 Inngående brev Krisefond for næringslivet - Spetalen Velforening SPETALEN VELFORENING INDREFOSEN
2020/4422 20210414 14.04.2021 Inngående brev Krisefond for nærlingslivet - Landnota Bar & Spiseri AS LANDNOTA BAR & SPISERI AS INDREFOSEN
2020/5592 20210414 14.04.2021 Inngående brev Markabygdveien 77 - gbnr. 45/19 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6022 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter SKOGLUNDS FJORD- OG FISKETURER KJELL VIDAR SKOGLUND INDREFOSEN
2020/6652 20210414 14.04.2021 Inngående brev Gbnr. 110/2 - Øyvind Nesdal - innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6906 20210414 14.04.2021 Inngående brev Handelsbakken 22 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6907 20210414 14.04.2021 Inngående brev Fv. 718 Hasselvikveien - gbnr. 189/12 m.fl. - utbedringstiltak - klage på dispensasjon fra kommueneplan og byggeforbud i strandsone FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2021/548 20210414 14.04.2021 Inngående brev Protokoll 24.03.2021 - generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2021/626 20210414 14.04.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI - sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2021/1311 20210414 14.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4343364651 Marit Bogen INDREFOSEN
2021/1539 20210413 13.04.2021 Inngående brev Skjørdunkveien 13 - gbnr 20/99 - garasje - bruksendring - uttalelse til nabovarsel Arnstein Fenstad INDREFOSEN
2019/8298 20210413 13.04.2021 Inngående brev Innspill - Høring og offentlig ettersyn: reguleringsplan for deler av Haltveien, Stadsbygd STADSBYGD VASSVERK SA INDREFOSEN
2019/8289 20210413 13.04.2021 Inngående brev Melding om fravær - Kommunestyre - 15.04.2021 Janne Irene Dyrendahl INDREFOSEN
2020/863 20210413 13.04.2021 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/351 - nybygg - etterspørsel av status og innsending av dokumenter ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS INDREFOSEN
2019/441 20210413 13.04.2021 Inngående brev Innspill - handlingsprogrammet for næringskraft og bolyst Irene Dypvik INDREFOSEN
2019/1796 20210413 13.04.2021 Inngående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - angående reguleringsplan Tore Brodahl INDREFOSEN
2018/10107 20210413 13.04.2021 Inngående brev Gangstøveien 21 / Selnesbukta - gbnr. 147/2 - naust - klage på bygging Eindride Husby INDREFOSEN
2018/7965 20210413 13.04.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 701 - gbnr. 66/3 - redskapshus - bruksendring - etterlyser svar RISSA KOLONIHAGE AS INDREFOSEN
2018/2102 20210413 13.04.2021 Inngående brev Karetveien 19 - gbnr. 275/4 - fradeling av grunneiendom - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2020/6799 20210413 13.04.2021 Inngående brev Fageråsveien 6 - gbnr. 8/11 - bolig - fasadeendring - søknad om endring av gitt tillatelse Eirik Glørstad Sylthe INDREFOSEN
2020/6507 20210413 13.04.2021 Inngående brev Sundsaunveien 65 - gbnr. 124/392 - carport - nybygg - Søknad om ferdigattest Geir Morten Hamnes Fines INDREFOSEN
2020/2929 20210413 13.04.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5157 20210413 13.04.2021 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en tilleggsparsell til 66/10 Daniel Mathias Gomo m.fl. INDREFOSEN
2020/2685 20210413 13.04.2021 Inngående brev Gbnr. 11/3, 11/4 - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2020/8696 20210413 13.04.2021 Utgående brev Søknad om kjøpe og overta "Dovrehallen" på Hysnes FOSEN ANTIRUST AS INDREFOSEN
2021/238 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om plan for nydyrking og dispensasjon til dyrke myr - gbnr. 88/11 Olav Jostein Berget INDREFOSEN
2020/7359 20210413 13.04.2021 Utgående brev Innvilget serveringsbevilling og skjenkebevilling - AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS - Endring i eksisterende bevilling AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS INDREFOSEN
2021/1271 20210413 13.04.2021 Inngående brev Uttalelse - lokal forskrift om ordensreglement FAU Mælan skole, INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2021/1416 20210413 13.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4349607006 Yaqoob Ahmad INDREFOSEN
2021/1416 20210413 13.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4349607006 Michael Molvik Lien INDREFOSEN
2021/1416 20210413 13.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4349607006 Awet Rezene Tewelde INDREFOSEN
2021/1416 20210413 13.04.2021 Utgående brev Takket nei til tilbud - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4349607006 Andreas Stefan Lazar INDREFOSEN
2021/1416 20210413 13.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4349607006 Kristian S Gundersen INDREFOSEN
2021/1033 20210413 13.04.2021 Utgående brev Søknad om støtte fra ungdomsrådet Skraastad, Erlend Kristian INDREFOSEN
2021/933 20210413 13.04.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 16.3.21- Utredning av Fevåg/Hasselvika oppvekstsenter Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2021/933 20210413 13.04.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 16.3.21 - plan for helhetlig oppvekst Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2021/650 20210413 13.04.2021 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/353 - sikring av bratt skråning - etterspørsel av status og innsending av dokumenter ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS INDREFOSEN
2021/1539 20210413 13.04.2021 Inngående brev Skjrødunkveien 13 - gbnr. 20/99 - garasje - bruksendring - uttalelse til nabovarsel Svein Otto Ersland INDREFOSEN
2021/1523 20210413 13.04.2021 Inngående brev Moholt-Ytre Osavatnet - gbnr. 154/11, 156/1, 157/1 m.fl. - hovedvannledning - erklæring om ansvarsrett BELLING MASKIN AS INDREFOSEN
2021/1615 20210413 13.04.2021 Utgående brev Årnsetflata 33 - gbnr. 122/318 - Åsly skole - avtale om dokumenttilsyn svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/1803 20210413 13.04.2021 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - undersøkelsen Ledige stillinger (RA-0678) 1. kvartal 2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2021/2735 20210413 13.04.2021 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 172/57 - endring av sjøhus - søknad om dispensasjon Greta Otterstad Sandnes INDREFOSEN
2021/2735 20210413 13.04.2021 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 172/57 - endring av sjøhus - samtykke Monika Otterstad Sund INDREFOSEN
2021/2703 20210413 13.04.2021 Utgående brev Søknad om driftsmidler for sesongen 2021 RISSA PAINTBALLKLUBB INDREFOSEN
2021/2641 20210413 13.04.2021 Utgående brev Midlertidig serveringsbevilling - Norheim cafe Rissa AS NORHEIM CAFE RISSA AS INDREFOSEN
2021/2664 20210413 13.04.2021 Utgående brev Tildeling av tilskudd 2021 - kommunalt rusarbeid - kap 765 post 62 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2538 20210413 13.04.2021 Utgående brev Rapporteringsskjema for 2020 og søknadsskjema for 2021 - tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov - kap. 765 post 60 Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/2554 20210413 13.04.2021 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av landbruksvei på gbnr 230/1. Indre Fosen kommune Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/2401 20210413 13.04.2021 Utgående brev Byggesak - Trongseterveien 55 - gbnr. 6/41 - skorstein - Svar på henvendelse POLYGON AS INDREFOSEN
2021/2822 20210413 13.04.2021 Inngående brev Spørsmål om vedtak om ro og orden i kommunen Sten Terje Hovden Falnes INDREFOSEN
2021/2817 20210413 13.04.2021 Inngående brev Gbnr. 268/1 - Kristoffer Myran - søknad skogfond og tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/2813 20210413 13.04.2021 Inngående brev Gbnr. 314/150 og 314/151 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Arne Søtvik INDREFOSEN
2021/2807 20210413 13.04.2021 Inngående brev Krisefond for næringslivet - Stjørna teaterlag STJØRNA TEATERLAG INDREFOSEN
2021/2803 20210413 13.04.2021 Inngående brev Ny utgave av NAF Veibok - lokalkunnskap ønskes NAF AS INDREFOSEN
2021/2800 20210413 13.04.2021 Inngående brev Trøanveien 7B - gbnr. 315/1 - fradele eiendom og måle opp grensene - søknad Øystein Wanvik INDREFOSEN
2021/2844 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling - st. ref. (4371555411) Cathrin Michelle Overland INDREFOSEN
2021/2844 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Åsly skole søker helsefagarbeider i 100 % stilling Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4371555411 Cathrin Michelle Overland INDREFOSEN
2021/2825 20210413 13.04.2021 Inngående brev Tilsagn om støtte til Omstillingsprogrammet for 2021 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/2761 20210413 13.04.2021 Inngående brev Rådhusveien 16, 18 - gbnr. 124/169 - bilder av vanninntak Benjamin Schei INDREFOSEN
2021/2763 20210413 13.04.2021 Inngående brev Nordfjordveien 27 - gbnr. 170/21 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2021/2764 20210413 13.04.2021 Inngående brev Interpellasjon - lærlingeplasser for barne- og ungdomsarbeidere Indre Fosen Ungdomsråd v/ Sigurd Ramdal INDREFOSEN
2021/2739 20210413 13.04.2021 Utgående brev Oversendelse av kart over ledningsnett - Askjemsveien 84 Geomatikk v/Hilde Sjursen INDREFOSEN
2021/2754 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Hedda Henriksen INDREFOSEN
2021/2754 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Odin kopreitan INDREFOSEN
2021/2754 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Odin kopreitan INDREFOSEN
2021/2754 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Hedda Henriksen INDREFOSEN
2021/2748 20210413 13.04.2021 Inngående brev Gbnr. 326/27 - Solgløtt - finner ikke eiendomsteig Ove Jonny Mogård INDREFOSEN
2021/2749 20210413 13.04.2021 Inngående brev Gbnr. 147/7 - Selnesveien 415 - varsel om feil i matrikkelen Bente Larsen INDREFOSEN
2021/2796 20210413 13.04.2021 Inngående brev Gbnr. 305/4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS INDREFOSEN
2021/571 20210412 12.04.2021 Inngående brev Månedsbrev mars 2021 SKATTEETATEN INDREFOSEN
2021/2777 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avregistrering av personheis - Sentrumsgården i Leksvik IFJOBB AS INDREFOSEN
2020/865 20210412 12.04.2021 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/353 - nybygg - etterspørsel av status og innsending av dokumenter ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS INDREFOSEN
2020/475 20210412 12.04.2021 Inngående brev Klage reguleringsplan Fv.715 Krinsvatnet Aase Elisabeth Mælan INDREFOSEN
2019/8289 20210412 12.04.2021 Inngående brev Melding om fravær - Kommunestyret - 15.04.2021 Vegard Heide INDREFOSEN
2019/8289 20210412 12.04.2021 Inngående brev Melding om fravær - Kommunestyre - 15.04.2021 Erling Kristian Pedersen INDREFOSEN
2019/8289 20210412 12.04.2021 Inngående brev Melding om fravær - Kommunestyre - 15.04.2021 Kristoffer Moan INDREFOSEN
2019/8298 20210412 12.04.2021 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for deler av fv. 6390 Haltveien Statens vegvesen INDREFOSEN
2018/964 20210412 12.04.2021 Inngående brev Innspill til områderegulering for Rissa sentrum Øyvind Fallmyr INDREFOSEN
2018/964 20210412 12.04.2021 Inngående brev Innspill 2. gangs høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum, planid. 50542013004 Arnfinn Seim INDREFOSEN
2018/964 20210412 12.04.2021 Inngående brev Høringsinnspill til 2. gangs høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum Astrid Emelie Johansen INDREFOSEN
2018/964 20210412 12.04.2021 Inngående brev Uttalelse til 2.gangs høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum- PlanID 50542013004 Mattilsynet INDREFOSEN
2018/964 20210412 12.04.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områderegulering Rissa sentrum Harald Salseggen Jensen m.fl. INDREFOSEN
2018/964 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedr. 202017277-9 - Fylkeskommunens uttalelse til 2. gangs høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum, planid. 50542013004. Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/1953 20210412 12.04.2021 Saksframlegg/innstilling Drøfting av kulturplanens delområde 2 og 3 INDREFOSEN
2019/6897 20210412 12.04.2021 Inngående brev Klage på vedtatt reguleringsplan for seilSportanlegg Nedre Fallet Haakon Olav Schärer INDREFOSEN
2020/2393 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bregneveien 11 - gbnr. 122/349 - garasje - tillatelse til tiltak KW BYGG AS INDREFOSEN
2020/3934 20210412 12.04.2021 Inngående brev Oppfordring til bruk av forebygging fremfor skadefelling NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER INDREFOSEN
2020/7359 20210412 12.04.2021 Saksframlegg/innstilling Serveringsbevilling og skjenkebevilling - AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS - Endring i eksisterende bevilling INDREFOSEN
2020/7212 20210412 12.04.2021 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 122/6 på Høgåsmyra Inger Julie Waterloo m.fl. INDREFOSEN
2020/8766 20210412 12.04.2021 Utgående brev Delingssak og arealoverføring - gbnr. 224/1 og 225/1 Tore Hølaas m.fl. INDREFOSEN
2021/655 20210412 12.04.2021 Utgående brev Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - dokumenttilsyn rapport svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/608 20210412 12.04.2021 Utgående brev Byggesak - gbnr. 155/36 - Austdalsveien 1898 - tilbygg - Disp. PBL.§1-8 - Tillatelse til tiltak Gunleif Aune INDREFOSEN
2021/1371 20210412 12.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - terapibadet - Rissa Sanitetsforening SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/2778 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte til nytt el-fiskeapparat LEKSVIK JFF INDREFOSEN
2021/2780 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - Solvor Brandhaug Solvor Brandhaug INDREFOSEN
2021/2781 20210412 12.04.2021 Inngående brev Lærlingeplass - søknad Elen Sofie Øie Grongstad INDREFOSEN
2021/2783 20210412 12.04.2021 Inngående brev Lærlingplass - søknad Mia Lielit Reitan INDREFOSEN
2021/2784 20210412 12.04.2021 Utgående brev Sensor lokalt gitt muntlig eksamen 2021 ÅFJORD KOMMUNE INDREFOSEN
2021/2754 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Lena Kårli INDREFOSEN
2021/2754 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Lena Kårli INDREFOSEN
2021/2740 20210412 12.04.2021 Inngående brev Svar på begrenset fremkommelighet på kv. 1465 Havnegata i Vanvikan TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2021/2745 20210412 12.04.2021 Inngående brev Skadefelling av gås og gjess DYRENES RETT INDREFOSEN
2021/2747 20210412 12.04.2021 Inngående brev Andre påminnelse - bekreft deltakelse for å få utbetalt midler våren 2021 Utdanningsdirektoratet INDREFOSEN
2021/2754 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Morgan Kvitland Gautvik INDREFOSEN
2021/2754 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Morgan Kvitland Gautvik INDREFOSEN
2021/2789 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilleggskurs om gnagermidler på landbrukseiendom - Norsk landbruksrådgiving Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2793 20210412 12.04.2021 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2021/2769 20210412 12.04.2021 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 132/18 Thomas Gunnarshaug INDREFOSEN
2021/2770 20210412 12.04.2021 Inngående brev Skryt av brøyting av Fessdalsveien Monica Skogstad INDREFOSEN
2021/2275 20210412 12.04.2021 Inngående brev Gbnr. 56/76 - kloakksanering Hønsebyen trinn II - signert nabovarsel Ole Arnt Rognhaug INDREFOSEN
2021/2554 20210412 12.04.2021 Utgående brev Høring- Gbnr. 230/1- Idar Bremeraunet- søknad om bygging av landbruksvei TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2021/2591 20210412 12.04.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 140/81 ikke er konsesjonspliktig Irene Dypvik m.fl. INDREFOSEN
2021/2592 20210412 12.04.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 140/14 og 140/38 ikke er konsesjonspliktig Geir Jostein Larsen m.fl. INDREFOSEN
2021/2566 20210412 12.04.2021 Utgående brev Byggesak - Kuskardveien 2 - gbnr. 120/45 - garasje - Svar på henvendelse Øyvind Kimo INDREFOSEN
2021/2623 20210412 12.04.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknader INDREFOSEN
2021/2624 20210412 12.04.2021 Saksframlegg/innstilling Vi forbereder oss til kommunestyremøtet INDREFOSEN
2021/2626 20210412 12.04.2021 Saksframlegg/innstilling Hemmelig prosjekt INDREFOSEN
2021/2669 20210412 12.04.2021 Inngående brev Spørsmål til Kommunestyremøte 8.april Indre Fosen FrP v/Marthe Småvik INDREFOSEN
2021/2677 20210412 12.04.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 315/190 ikke er konsesjonspliktig Martin Skjæran Oxaas m.fl. INDREFOSEN
2021/2722 20210412 12.04.2021 Utgående brev Storhaugveien 1A - gbnr. 280/2 - riving av driftsbygning - tillatelse til tiltak Jan Erik Oxaas-Stenkjær INDREFOSEN
2021/2724 20210412 12.04.2021 Utgående brev Brudalsveien 49 - gbnr. 304/3 - ombygging til barnehage - referat fra forhåndskonferanse VS BYGG AS INDREFOSEN
2021/2724 20210412 12.04.2021 Inngående brev Brudalsveien 49 - gbnr. 304/3 - ombygging til barnehage - anmodning om forhåndskonferanse og tegninger VS BYGG AS INDREFOSEN
2021/2729 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Høgåsmyra - gbnr. 122/387 PATRON INVEST AS INDREFOSEN
2021/2664 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema - søknad om tilskudd og rapportering - kommunalt rusarbeid - kap 765 post 62 Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/2699 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilgrimsleia - gbnr. 125/4 Svein Arne Dyrendahl m.fl. INDREFOSEN
2021/2699 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilgrimsleia - gbnr. 59/2 Oddny Ytterås INDREFOSEN
2021/2699 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilgrimsleia - gbnr. 28/5 Hanna Karin Rein Pukstad m.fl. INDREFOSEN
2021/2699 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilgrimsleia - gbnr. 127/1 Jon Arve Aarlott INDREFOSEN
2021/2699 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilgrimsleia - gbnr. 56/338, 56/1 Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2021/1751 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Hanne Lykken INDREFOSEN
2021/1751 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Hanne Lykken INDREFOSEN
2021/1930 20210412 12.04.2021 Utgående brev Delingssak gbnr. 39/86. Bekreftelse på mottatt søknad. Geir Hermstad INDREFOSEN
2021/2121 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helse- og omsorgssjef - st. ref. (4339495677) ***** INDREFOSEN
2021/2121 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helse- og omsorgssjef Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4339495677 ***** INDREFOSEN
2021/2121 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helse- og omsorgssjef - st. ref. (4339495677) ***** INDREFOSEN
2021/2121 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helse- og omsorgssjef Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4339495677 ***** INDREFOSEN
2021/2121 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helse- og omsorgssjef - st. ref. (4339495677) Ingmund Ringseth INDREFOSEN
2021/2121 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helse- og omsorgssjef Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4339495677 Ingmund Ringseth INDREFOSEN
2021/1539 20210412 12.04.2021 Inngående brev Skjørdunkveien 13 - gbnr 20/99 - garasje - bruksendring - Nabovarsel Bjørn Erik Vangen INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Marita Holtborg Nordvik INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Helmer Ertsås INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Amalie Røstad INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Hanna Kathrina Winge INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Tonje Johnsrud INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 christine østnes dehli INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 christine østnes dehli INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Victoria Selli INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Beate Røstvik INDREFOSEN
2021/1745 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Jenny Aalberg INDREFOSEN
2021/2739 20210409 09.04.2021 Inngående brev Forespørsel om kart over ledningsnett - Askjemsveien 84 GEOMATIKK AS INDREFOSEN
2021/2738 20210409 09.04.2021 Inngående brev Forespørsel om å få tilsendt reguleringsplaner/byggesaker på gbnr. 165/1 Stig Hulsund INDREFOSEN
2021/2732 20210409 09.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av avtale om leie av jord Jens Ole Lindgjerdet INDREFOSEN
2021/2100 20210409 09.04.2021 Inngående brev Fortsatt problemer med hovedkloakken langs Strandveien i Leksvik Steinar Arne Bones INDREFOSEN
2021/2267 20210409 09.04.2021 Utgående brev Begjæring om innsyn i leieavtale for lokaler i Havnegata 9 STRANDA FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2021/1539 20210409 09.04.2021 Inngående brev Skjørdunkveien 13 - gbnr 20/99 - garasje - bruksendring - merknad Sten Terje Hovden Falnes INDREFOSEN
2021/1539 20210409 09.04.2021 Inngående brev Skjørdunkveien 13 - gbnr. 20/99 - garasje - bruksendring - søknad om bruksendring m.m. BEV INVEST Bjørn Erik Vangen INDREFOSEN
2021/1555 20210409 09.04.2021 Utgående brev Bergeekra 17-33 - gbnr. 124/11 - Bo- og aktivitetstjenester - avtale om dokumenttilsyn svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/1471 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Ida Christin Sund INDREFOSEN
2021/1471 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Malin Sunde INDREFOSEN
2021/1471 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Emilie Valstad INDREFOSEN
2021/1471 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Martin Teodor Leistad INDREFOSEN
2021/1471 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Tina Langeland INDREFOSEN
2021/1471 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Shewit Melake Weldeslassie INDREFOSEN
2021/1471 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Shewit Melake Weldeslassie INDREFOSEN
2021/1471 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Okubamariam Tesfagergish Mahrena INDREFOSEN
2021/1616 20210409 09.04.2021 Utgående brev Råkvågveien 7 - gbnr. 155/17 - Mælan skole - avtale om dokumenttilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/1633 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr. 129/1 og 129/5 - matrikkelen har blitt rettet Marthe Gravås m.fl. INDREFOSEN
2021/1633 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr. 129/1 og 129/5 - matrikkelen har blitt rettet Jarle Arvid Selven INDREFOSEN
2021/1633 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr. 129/1 og 129/5 - matrikkelen har blitt rettet Ørnulf Hilmar Høyem m.fl. INDREFOSEN
2021/1660 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innkalling til IUA Sør-Trøndelag årsmøte 28.04.21 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2021/2733 20210409 09.04.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Fevågveien 476 - gbnr. 140/86 Danielssen, Åsa Brodtkorb INDREFOSEN
2021/2725 20210409 09.04.2021 Inngående brev Godkjent søknad om sykkelritt - Fosen Terreng 01.05.21 Statens vegvesen INDREFOSEN
2021/2727 20210409 09.04.2021 Inngående brev Spørsmål om Kystverkets rettigheter og interesser i forbindelse med forankring av flytende badstue i Råkvåg fiskerihavn Kystverket INDREFOSEN
2021/2722 20210409 09.04.2021 Inngående brev Storhaugveien 1A - gbnr. 280/2 - driftsbygning - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett jan erik stenkjær INDREFOSEN
2021/2705 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr. 170/286 - tildeling av adresse Marius Småvik m.fl. INDREFOSEN
2021/2714 20210409 09.04.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggesaker på gbnr. 144/1 Odd Sverre Strand INDREFOSEN
2021/2715 20210409 09.04.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk - Geir Dahle AS - Rema 1000 Rissa GEIR DAHLE AS INDREFOSEN
2021/2716 20210409 09.04.2021 Inngående brev Ramdalsveien 86 - gbnr. 219/16 - tilbygg inntil 50m2 Lena Haugen INDREFOSEN
2021/2717 20210409 09.04.2021 Inngående brev Joholmen 1 - gbnr. 320/8 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak RANAHYTTA AS INDREFOSEN
2021/2721 20210409 09.04.2021 Inngående brev Høring - regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet 2022-2027 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/2692 20210409 09.04.2021 Inngående brev Oppgjørsoppstilling etter kjøp av Oberst Eriksens vei 16 - gbnr. 131/9 AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS INDREFOSEN
2021/2694 20210409 09.04.2021 Inngående brev Protokoll fra møte i Eldrerådet Trøndelag 06.04.21 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2021/2695 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr. 124/186 - Bygning inntil 50 m2 Beathe Hammervold INDREFOSEN
2021/2699 20210409 09.04.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilgrimsleia - gbnr. 59/11 Hilde Skraastad Fissum INDREFOSEN
2021/2699 20210409 09.04.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilgrimsleia - gbnr. 125/13 Janne Irene Dyrendahl INDREFOSEN
2021/2681 20210409 09.04.2021 Inngående brev Spørsmål om de juridiske sidene ved vaksinasjonskampanjen Thomas Lund Andersen INDREFOSEN
2021/2682 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr. 53/3 - landbrukseiendom - melding om dødsbo - ***** ***** ***** Fosen Tingrett INDREFOSEN
2021/2684 20210409 09.04.2021 Inngående brev Rødbergsveien 130 - gbnr. 15/36 - tilrettelegging for oppstillingsplass for bobil Wenche Hofstad INDREFOSEN
2021/2668 20210409 09.04.2021 Inngående brev Baksteinveien 143 - gbnr. 140/403 - garasje - spørsmål om byggsøknad Sigurd Moen INDREFOSEN
2021/2674 20210409 09.04.2021 Inngående brev Klage på vannkvaliteten fra Råkvåg vannverk i Hulsundet HULSUND VE OG VEL INDREFOSEN
2021/2641 20210409 09.04.2021 Inngående brev Skisse over Norheim Cafe Yilmaz Güner INDREFOSEN
2021/2592 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr. 140/14, 140/38 - Fevågsjøen 30, Brannan 17 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS INDREFOSEN
2021/2536 20210409 09.04.2021 Utgående brev Byggesak - Ramdalsveien 86 - gbnr. 209/16 - bestilling av naboliste og situasjonskart - Svar på henvendelse SJØMARK BYGGESØKNADER AS INDREFOSEN
2021/2305 20210409 09.04.2021 Utgående brev Offentlig søkerliste - Lærer - svangerskapsvikariat Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4364112857 Oppvekst INDREFOSEN
2021/2420 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr. 124/169, 122/3, 122/15, og 122/310 – matrikkelenhetene er blitt sammenslått KUBEN KJØPESENTER AS INDREFOSEN
2021/2740 20210409 09.04.2021 Inngående brev Begrenset fremkommelighet på kv. 1465 Havnegata i Vanvikan Erlend Arnljot Hammern INDREFOSEN
2021/1371 20210409 09.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - terapibadet - Rissa Sanitetsforening - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/1055 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innkalling til styremøte - TBRT IKS - 14.04.21 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/436 20210409 09.04.2021 Inngående brev Distribusjon av koronavaksine uke 15 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/336 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr. 16/1, 16/11 - innkalling til oppmålingsforretning Nils Morten Buan m.fl. INDREFOSEN
2021/106 20210409 09.04.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Husby gbnr. 154/104 m.fl. Kystverket INDREFOSEN
2020/7102 20210409 09.04.2021 Utgående brev Tillatelse til bruk av fiskeslam som gjødselvare GADUS SETTEFISK AS INDREFOSEN
2020/7335 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr. 14/2 - Sivert Fenstad - oversendelse av klage på vedtak om avslag på erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7708 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr. 288/1 - oversendelse av matrikkelbrev Tone Sjonbotn INDREFOSEN
2020/7708 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr. 288/7 - oversendelse av matrikkelbrev Bjørn Trygve Olsen INDREFOSEN
2020/3403 20210409 09.04.2021 Inngående brev Anmodning om ulovlighetsoppfølging av infrastruktur på Sund Terrasse ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS INDREFOSEN
2020/2599 20210409 09.04.2021 Utgående brev Fallhaugen 24 - gbnr 60/55 - enebolig - ferdigattest ARR ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/2079 20210409 09.04.2021 Inngående brev Hasselvikveien 1307 - gbnr. 138/33 - bolig - påbygg og bruksendring - spørsmål om status på byggesøknad KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/3426 20210409 09.04.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 996291766 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4863 20210409 09.04.2021 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - opprettholder vedtaket STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/10776 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr. 73/1 - 38/1 - 39/14 - 56/64 - Odd Grønflaten - drenering av jordbruksjord - utbetalingsanmodning Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8287 20210409 09.04.2021 Inngående brev Risikorapport - oppsummerende rapport av kommunale miljørisikoanalyser 2020 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/3426 20210408 08.04.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sluttrapport seterfjøs Mosetran Linn Merete Barstad Moan INDREFOSEN
2019/6897 20210408 08.04.2021 Inngående brev Reguleringsplan for Nedre Fallet - gyldige vedtak - informasjonsplikt Haakon Olav Schärer INDREFOSEN
2019/5753 20210408 08.04.2021 Inngående brev Varsel om vedtak - standardisert erstatning etter kontroll av svineproduksjon i 2018, 2019 og 2020 - Remi Andre Angell STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6897 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar på spørsmål knyttet til vedtatt reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet Haakon Olav Schärer INDREFOSEN
2018/964 20210408 08.04.2021 Inngående brev Ekstra høringsinnspill - områdeplan for Rissa sentrum RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2018/964 20210408 08.04.2021 Inngående brev Høringsuttalelse til 2. gangs høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/964 20210408 08.04.2021 Inngående brev Høringsinnspill - områdeplan for Rissa Sentrum Bolystgruppa for Rissa sentrum v/ Roger Trøen INDREFOSEN
2020/404 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedrørende innsigelse til detaljplan for Sæther vestre hyttefelt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/404 20210408 08.04.2021 Inngående brev Revidert detaljplankart Sæther hyttefelt Allskog INDREFOSEN
2020/1973 20210408 08.04.2021 Saksframlegg/innstilling Hovedplan for avløp- og vannmiljø INDREFOSEN
2020/2599 20210408 08.04.2021 Inngående brev Fallhaugen 24 - gbnr 60/55 - enebolig - etterlyser ferdigattest ARR ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2021/72 20210408 08.04.2021 Inngående brev Fevågsjøen 77 - gbnr. 140/208 - boliger - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/259 20210408 08.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - RA-1 Kvithyll SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/8603 20210408 08.04.2021 Inngående brev Uttalelse - Fradeling av tun på gbnr 134/14 Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/360 20210408 08.04.2021 Utgående brev Byggesak - Pevikveien 18 - gbnr. 170/286 - bolig - Disp.reg.plan - Tillatelse til tiltak VS BYGG AS INDREFOSEN
2021/626 20210408 08.04.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI - sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2021/1232 20210408 08.04.2021 Inngående brev Høgåsmyra - gbnr. 122/387 - infrastruktur - uavhengig kontroll SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/1289 20210408 08.04.2021 Inngående brev Uttalelse - Deling av eiendommen i Rolivegen, gbnr 236/21 Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/2444 20210408 08.04.2021 Inngående brev Svar på søknad om kryssing av og framføring langs fv.755 Vanvikan Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/2622 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - 20% fast stilling hjemmehjelp og tilkallingsvikar - st. ref. (4372196679) Ann-Elise Hopstad INDREFOSEN
2021/2622 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - 20% fast stilling hjemmehjelp og tilkallingsvikar Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4372196679 Ann-Elise Hopstad INDREFOSEN
2021/2622 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - 20% fast stilling hjemmehjelp og tilkallingsvikar Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4372196679 Line Marit Halonen INDREFOSEN
2021/2622 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - 20% fast stilling hjemmehjelp og tilkallingsvikar - st. ref. (4372196679) Supawadee Phontue INDREFOSEN
2021/2622 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - 20% fast stilling hjemmehjelp og tilkallingsvikar Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4372196679 Supawadee Phontue INDREFOSEN
2021/2591 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr. 140/81 - Fevågsjøen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS INDREFOSEN
2021/2655 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gnr 14 bnr 2 - Fenstadveien 23 - Forhåndsgodkjenning av fjerning av vegetasjon i grense SIVERT FENSTAD INDREFOSEN
2021/2660 20210408 08.04.2021 Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg av varamedlem til forstanderskapet i Stadsbygd Sparebank INDREFOSEN
2021/2675 20210408 08.04.2021 Saksframlegg/innstilling Fordeling av verv etter valg av ny varaordfører fra 15.3.21 INDREFOSEN
2021/2676 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Hindrem & Seter Vassverk SA 12.04.21 HINDREM & SETER VASSVERK SA INDREFOSEN
2021/2677 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr. 315/90 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Nina Storsve INDREFOSEN
2021/2677 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr. 315/90 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Martin Skjæran Oxaas INDREFOSEN
2021/2669 20210408 08.04.2021 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning "eldre ut på middag" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2665 20210408 08.04.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av varamedlemmer i rekkefølge til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS INDREFOSEN
2021/2689 20210408 08.04.2021 Inngående brev Interpellasjon - kommunal eiendomsstrategi INDRE FOSEN FRP INDREFOSEN
2021/2670 20210408 08.04.2021 Inngående brev Rissa Beitelag SA - tiltak i beiteområder - elektronisk overvåkingsutstyr - No fence på storfe - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/2672 20210408 08.04.2021 Inngående brev Ny digital løsning for melkekvoteordningen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2679 20210408 08.04.2021 Inngående brev Dialogmøter med eierkommunene i forbindelse med risikodager TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2021/2680 20210408 08.04.2021 Utgående brev Høringssvar på prosjektmandat for ny strategisk næringsplan for Fosenregionen FOSEN REGIONRÅD INDREFOSEN
2021/2696 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Ny bevilling BEV INVEST Bjørn Erik Vangen INDREFOSEN
2021/2698 20210408 08.04.2021 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 1. terminutbetaling 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2021/2702 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedtekter for Stiftelsen Sjølyst Bosenter STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2021/2728 20210408 08.04.2021 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - russefeiring Marte Solli Stokkaune INDREFOSEN
2021/1737 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr. 275/68 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Knut Arvid Dahl m.fl. INDREFOSEN
2021/1737 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr. 275/68 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Per Bjørnar Lysvand INDREFOSEN
2021/1737 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr. 275/68 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Kåre Rønning INDREFOSEN
2021/1737 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr. 275/68 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Ørjan Rønning INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Vilde Knappe Stegavik INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Charlotte Grande INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Nora balstad INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 marta alida balstad INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Amalie Røstad INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Berhane O, Geberkristos INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Tonje Johnsrud INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Signe Hustad Haavik INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Helene Winge INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Anna Sofie Kilen INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Tonje Johnsrud INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Tonje Johnsrud INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Signe Hustad Haavik INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Signe Hustad Haavik INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Helene Winge INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Anna Sofie Kilen INDREFOSEN
2021/1471 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Anna Sofie Kilen INDREFOSEN
2021/1493 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr. 170/140, 170/188 og 170/189– matrikkelenhetene er blitt sammenslått Kristin Aas Wennberg INDREFOSEN
2021/1746 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Ida Marie Gangstad INDREFOSEN
2021/1749 20210408 08.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Vi søker ferievikarer Hjemmetjenesten Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350766416 Amalie Hansen Ness INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Luise Ratzenberger INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Vesta Pundinaite INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Kaya Myran Coucheron INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Christopher John Braun INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Shewit Melake Weldeslassie INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Inga Marie Strøm Reinkind INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Martin Teodor Leistad INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Camilla Stokkaune INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Ingrid Bratseth INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Siri Anette Overskaug INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Lorda Angela Askjemshalten INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Thea Elise Johansen Strandheim INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Amalie Ness INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Bjørn Andre Johannessen INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Jaycel M Sarmiento INDREFOSEN
2021/1750 20210408 08.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Ann Kristin Moe INDREFOSEN
2021/2206 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr. 132/67 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Rahel Aklilu Myklebust INDREFOSEN
2021/2206 20210408 08.04.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 132/67 ikke er konsesjonspliktig FORSVARSBYGG m.fl. INDREFOSEN
2021/2166 20210408 08.04.2021 Inngående brev Uttalelse - Bygging av landbruksveier og lunningsplasser på gbnr 73/2 m.fl. Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/3201 20210407 07.04.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning - Thaikafeen Rissa v/Bjørn Aune - søknad Regionalforvaltning - RF13.50 INDREFOSEN
2021/2661 20210407 07.04.2021 Inngående brev Innkommede merknader - reguleringsplan Gurulia motorsportanlegg KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2021/2659 20210407 07.04.2021 Inngående brev Gbnr. 124/15 - Storvassveien 493 - utslippstillatelse Dag Gladsø INDREFOSEN
2021/2655 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om å få fjerne trær SIVERT FENSTAD INDREFOSEN
2021/2663 20210407 07.04.2021 Inngående brev Gbnr. 73/1 - Odd Gunnar Grønflaten - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/2664 20210407 07.04.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2021 - kommunalt rusarbeid - kap 765 post 62 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2661 20210407 07.04.2021 Inngående brev Reguleringsplan for Gurulia motorsportanlegg KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2021/2642 20210407 07.04.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS INDREFOSEN
2021/2643 20210407 07.04.2021 Inngående brev Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2648 20210407 07.04.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - HJELLUP FJORDBO AS HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2021/2652 20210407 07.04.2021 Inngående brev Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 Bufetat INDREFOSEN
2021/2653 20210407 07.04.2021 Inngående brev Forespørsel om feil kontaktinformasjon ved SMS-varsel Inger Haugen INDREFOSEN
2021/2621 20210407 07.04.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 229/7 ikke er konsesjonspliktig Guttorm Håvard Roli INDREFOSEN
2021/2622 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - 20% fast stilling hjemmehjelp og tilkallingsvikar - st. ref. (4372196679) Line Marit Halonen INDREFOSEN
2021/2622 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - 20% fast stilling hjemmehjelp og tilkallingsvikar Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4372196679 Line Marit Halonen INDREFOSEN
2021/2641 20210407 07.04.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om servering og skjenkebevilling - Cafe Norheim NORHEIM CAFE RISSA AS INDREFOSEN
2021/2678 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Selnesveien 320 Sørensen, Alf Kjetil INDREFOSEN
2021/2610 20210407 07.04.2021 Utgående brev Gbnr. 237/2 - egenerklæring om konsesjonsfrihet har blitt registrert Torkil Berg INDREFOSEN
2021/2097 20210407 07.04.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Fjølvika steinbrudd - Farbu og Gausen AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1924 20210407 07.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Psykiatrisk sykepleier/psykisk helsemedarbeider Helse og familie, psykisk helse og rus, Indre Fosen kommune - st. ref. 4092062343 Monika Kvithyll Føll INDREFOSEN
2021/1752 20210407 07.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. 4350736872 Christina Bendikssen INDREFOSEN
2021/1752 20210407 07.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. 4350736872 Inger Marie Berg INDREFOSEN
2021/1752 20210407 07.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. 4350736872 Aurora Johansen INDREFOSEN
2021/1752 20210407 07.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. 4350736872 Silje Hvalryg INDREFOSEN
2021/1747 20210407 07.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350715453 Kristine Gran INDREFOSEN
2021/1618 20210407 07.04.2021 Inngående brev Hammerbergveien 8 - gbnr. 277/116 - industribygg - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2021/1587 20210407 07.04.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av endring av reguleringsplan - Småvikern - gbnr. 172/3 m.fl. Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/1589 20210407 07.04.2021 Utgående brev Gbnr. 314/221 - innkalling til oppmålingsforretning Øystein Wanvik m.fl. INDREFOSEN
2020/8597 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om plan for godkjenning av nydyrking - gbnr. 359/1 PINXTEREN GÅRD Van Yperen INDREFOSEN
2020/8793 20210407 07.04.2021 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Skavelmyra masseuttak - Skavelmyra Eiendom AS Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2020/7708 20210407 07.04.2021 Inngående brev Skjersetveien 57 - gbnr. 288/1 - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2021/571 20210407 07.04.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 Skatteetaten INDREFOSEN
2020/5757 20210406 06.04.2021 Inngående brev Reinslund - gbnr. 56/66 - bolig - søknad om ferdigattest SYSTEMBYGG AS INDREFOSEN
2021/2610 20210406 06.04.2021 Inngående brev Spørsmål vedr egenerklæring om konsesjonsfrihet Torkil Berg INDREFOSEN
2021/2667 20210406 06.04.2021 Inngående brev Henvendelse om betaling av koronatest ***** INDREFOSEN
2021/2616 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 170/256 STOKKE BYGGSERVICE AS INDREFOSEN
2021/2618 20210406 06.04.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 95 - gbnr. 59/15 - spørsmål om byggesøknad Oddbjørn Randulf Johnsen INDREFOSEN
2021/2619 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ol-Jonsabakken 16 - gbnr. 170/316, 170/328 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Stig Tøndervik INDREFOSEN
2021/2621 20210406 06.04.2021 Inngående brev Gbnr. 229/7 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Guttorm Håvard Roli INDREFOSEN
2021/2569 20210406 06.04.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2021/2573 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - LANDNOTA BAR & SPISERI AS LANDNOTA BAR & SPISERI AS INDREFOSEN
2021/2638 20210406 06.04.2021 Inngående brev Årsavgift av beholdning 31.12.20 på VPS konto SPAREBANK 1 SMN INDREFOSEN
2021/2639 20210406 06.04.2021 Inngående brev Innvilget søknad om tilskudd - konfliktdempende tiltak mot rovviltskader - tilsyn med bruk av godkjent kadaverhund - Kristoffer Moan STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2641 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Ny bevilling NORHEIM CAFE RISSA AS INDREFOSEN
2021/2592 20210406 06.04.2021 Inngående brev Gbnr. 140/14, 140/38 - Fevågsjøen 30, Brannan 17 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS INDREFOSEN
2021/2594 20210406 06.04.2021 Utgående brev Påminnelse om Koronaregler til virksomheter med skjenkebevilling i Indre Fosen kommune RÅKVÅG MARINA AS m.fl. INDREFOSEN
2021/2595 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - LEKSVIK CAFE AS LEKSVIK CAFE AS INDREFOSEN
2021/2596 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - COOP FOSEN SA COOP FOSEN SA INDREFOSEN
2021/2601 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - HARRYS SPISERI AS HARRYS SPISERI AS INDREFOSEN
2021/2602 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Bjørneråsveien 211 - gbnr. 74/80 Bjørnerås, Erlend INDREFOSEN
2021/2604 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Fevågsjøen 30 - gbnr. 140/14 Larsen, Geir Jostein INDREFOSEN
2021/2605 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Prangveien 38 - gbnr. 170/32 Wilmann, Egil INDREFOSEN
2021/2606 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - FELLINI RESTAURANT & PUB 1 AS FELLINI RESTAURANT & PUB 1 AS INDREFOSEN
2021/2608 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - IPHONE DROID AS IPHONE DROID AS INDREFOSEN
2021/2609 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - BELLA RISSA AS BELLA RISSA AS INDREFOSEN
2021/2574 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse - statsforvalterens tilsynsansvar på barnevernsområdet - beskyttet tilsyn etter barneloven § 43 a Bufetat INDREFOSEN
2021/2575 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2021/2576 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Jonsbakken 42 - gbnr. 140/454 Pedersen, Kjell INDREFOSEN
2021/2577 20210406 06.04.2021 Inngående brev Hysnesvegen 69 - gbnr. 131/1 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2021/2587 20210406 06.04.2021 Inngående brev Rødbergsveien 130 - gbnr. 15/36 - butikk og oppstillingsplass - søknad om dispensasjon GAMMELNESSET AS INDREFOSEN
2021/2588 20210406 06.04.2021 Inngående brev Klage på vannavgift etter lekkasje i Råkvåg Olav Tyldum INDREFOSEN
2021/2591 20210406 06.04.2021 Inngående brev Gbnr. 140/81 - Fevågsjøen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS INDREFOSEN
2021/2419 20210406 06.04.2021 Utgående brev Byggesak - Verrabotnvegen 138 - gbnr. 360/36 - bolig - riving - Bekreftelse på mottatt søknad AF DECOM AS INDREFOSEN
2021/2421 20210406 06.04.2021 Utgående brev Byggesak - Leksvikveien 8-16 - gbnr. 232/11, 232/76 - riving - Bekreftelse på mottatt søknad HJELLUP ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/2426 20210406 06.04.2021 Utgående brev Byggesak - Jonsbakken 42 - gbnr. 140/454 - garasje - Bekreftelse på mottatt søknad Kjell Pedersen INDREFOSEN
2021/2337 20210406 06.04.2021 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern - Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag - 23.03.2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2310 20210406 06.04.2021 Utgående brev Byggesak - Gbnr. 291/1 - Frivilligveien 440 - tilbygg til hytte - Bekreftelse på mottatt søknad Tore Johansen INDREFOSEN
2021/2297 20210406 06.04.2021 Utgående brev Vedr. søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Halvar Rødsjø Halvar Rødsjø INDREFOSEN
2021/2299 20210406 06.04.2021 Utgående brev Byggesak - Kroveien 34 - gbnr 236/34 - Bygge tilbygg på maksimalt 50m2 - Bekreftelse på mottatt søknad Anne Grøntveit INDREFOSEN
2021/2276 20210406 06.04.2021 Utgående brev Byggesak - Grønningsveien 487 - gbnr 20/3 - Annet - Bekreftelse på mottatt søknad YTRE STADSBYGD SAMDRIFT DA INDREFOSEN
2021/1587 20210406 06.04.2021 Inngående brev Småvikern - gbnr. 172/3 m.fl. - høringsuttalelse TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2021/1538 20210406 06.04.2021 Inngående brev Gbnr. 56/1 - Hans H. Hornemann - nydyrking - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1747 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350715453) Kristine Gran INDREFOSEN
2021/1747 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350715453 Kristine Gran INDREFOSEN
2021/1747 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350715453) Marina Kvalvik INDREFOSEN
2021/1747 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350715453 Marina Kvalvik INDREFOSEN
2021/1746 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) Ida Marie Gangstad INDREFOSEN
2021/1746 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Ida Marie Gangstad INDREFOSEN
2021/1746 20210406 06.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Anniken G. Johnsen INDREFOSEN