eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/510 20200222 22.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Nathalia Gustafsson INDREFOSEN
2020/510 20200222 22.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Nathalia Gustafsson INDREFOSEN
2020/760 20200222 22.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Ingvild Jansen INDREFOSEN
2020/760 20200222 22.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Ingvild Jansen INDREFOSEN
2020/760 20200222 22.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Inga Marie Strøm Reinkind INDREFOSEN
2020/760 20200222 22.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Inga Marie Strøm Reinkind INDREFOSEN
2019/9202 20200221 21.02.2020 Inngående brev Eika forsikring - varsel om regress - Udduveien 23 BEST CLAIMS AS INDREFOSEN
2018/4460 20200221 21.02.2020 Inngående brev Påminnelse om refusjon av utgifter til installering av privat vannmåler Vigdis Enes Bue INDREFOSEN
2019/1050 20200221 21.02.2020 Inngående brev Purring 3 - rapportering på tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn Utdanningsdirektoratet INDREFOSEN
2019/1900 20200221 21.02.2020 Inngående brev Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - oppnevning av settefylkesmann Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2019/3911 20200221 21.02.2020 Utgående brev Redusert barnehage regning ***** INDREFOSEN
2019/5847 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - KOPI AV Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4110740145 Ingrid Kristine Haugan INDREFOSEN
2019/5993 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sak 19-072597REN-JTRD - underretning om matrikkelføring Sør-Trøndelag jordskifterett INDREFOSEN
2019/5993 20200221 21.02.2020 Utgående brev Gbnr. 246/1 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Tore Johansen INDREFOSEN
2019/5993 20200221 21.02.2020 Utgående brev Gbnr. 246/3 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Gunn Heidi Pedersen Berge INDREFOSEN
2019/5993 20200221 21.02.2020 Utgående brev Gbnr. 245/2 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Georg Julian Sandvik INDREFOSEN
2019/9423 20200221 21.02.2020 Inngående brev Forhandlinger om sentral særavtale - klesgodtgjørelse Fagforbundet Indre Fosen INDREFOSEN
2020/268 20200221 21.02.2020 Utgående brev Høringsuttalelse - forslag til moderasjonsordninger i SFO UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/404 20200221 21.02.2020 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte 28.01.20 ALLSKOG SA INDREFOSEN
2020/760 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Anne Karin Tangen Røvik INDREFOSEN
2020/760 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Anne Karin Tangen Røvik INDREFOSEN
2020/510 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Maren Talmo Hindberg INDREFOSEN
2020/510 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Maren Talmo Hindberg INDREFOSEN
2020/510 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Andrea Voigt Svarliaunet INDREFOSEN
2020/510 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Andrea Voigt Svarliaunet INDREFOSEN
2020/894 20200221 21.02.2020 Utgående brev Gbnr. 74/3 og 74/9 – matrikkelenhetene er blitt sammenslått Per Otto Bjørnerås INDREFOSEN
2020/942 20200221 21.02.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av to jerver - vedtaket opprettholdes Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1065 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svar på krav om avlysning av konkurranse SANDS ADVOKATFIRMA DA INDREFOSEN
2020/1065 20200221 21.02.2020 Utgående brev Ang konkurranse - rammeavtale bedriftshelsetjenester - krav om avlysning av konkurranse SANDS ADVOKATFIRMA DA INDREFOSEN
2020/1198 20200221 21.02.2020 Utgående brev Gbnr. 203/1 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Rolf Aune INDREFOSEN
2020/1198 20200221 21.02.2020 Utgående brev Gbnr. 203/3 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Per Christian Isaksson INDREFOSEN
2020/1198 20200221 21.02.2020 Utgående brev Gbnr. 203/6 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Tormod Erik Aune INDREFOSEN
2020/1198 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sak 16-025932RFA-JSTE - underretning om matrikkelføring Hammer, Berit INDREFOSEN
2020/1259 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av skattetakst på kraftanlegg for skatteåret 2019 INDREFOSEN
2020/1259 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet - utlegging av skatteliste til offentlig ettersyn INDREFOSEN
2020/1262 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Arbeidsgiveransvaret og ny kommunelov INDREFOSEN
2020/1264 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Arbeidet med totalplan 2020 - prosess og partssamarbeid INDREFOSEN
2020/1292 20200221 21.02.2020 Utgående brev Klage på feilfakturering - Nordfjordveien 76 - gbnr. 172/64 Daniel Harald Åke Alm INDREFOSEN
2020/1316 20200221 21.02.2020 Inngående brev Høring på Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1317 20200221 21.02.2020 Utgående brev Gbnr. 90/10 - Agnetlia - konsesjon - utkast konsesjonssøknad Gisle Håvard Bedin INDREFOSEN
2020/1317 20200221 21.02.2020 Inngående brev Gbnr. 90/10 - Agnetlia - søknad om konsesjon Gisle Håvard Bedin m.fl. INDREFOSEN
2020/1318 20200221 21.02.2020 Inngående brev Selvikveien 14 - gbnr. 60/37 - tilbygg på eksisterende bolig - søknad om tiltak Jo Endre Tronsaune INDREFOSEN
2020/1323 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad vedr. motorferdsel i utmark - snøskuter Per Helge Ørsjødal INDREFOSEN
2020/1330 20200221 21.02.2020 Inngående brev Gbnr. 244/7 - Tømmerbakkveien 33 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørn Nytrø INDREFOSEN
2020/1331 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Indre Fosen Legetjeneste søker ferievikarer - st. ref. (4194430908) Ali Hilli INDREFOSEN
2020/1331 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Indre Fosen Legetjeneste søker ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4194430908 Ali Hilli INDREFOSEN
2020/1331 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Indre Fosen Legetjeneste søker ferievikarer - st. ref. (4194430908) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/1331 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Indre Fosen Legetjeneste søker ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4194430908 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/1332 20200221 21.02.2020 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Fosen opplæringskontor - 11.03.20 FOSEN OPPLÆRINGSKONTOR INDREFOSEN
2020/1333 20200221 21.02.2020 Inngående brev Gbnr. 110/40 - Rotåsveien 69 - egenerklæring om konsesjonsfrihet HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS INDREFOSEN
2020/1334 20200221 21.02.2020 Inngående brev Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 Forsvarsdepartementet INDREFOSEN
2020/1335 20200221 21.02.2020 Inngående brev Utsettelse på betaling av faktura ***** INDREFOSEN
2020/1345 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Kristian p. Bergs vei 701 TØMRERMESTER EINAR LYSHAUG AS INDREFOSEN
2020/1312 20200221 21.02.2020 Inngående brev Meddommer til tingretten, Lagmannsretten og jordskifteretten Harry Lysvand INDREFOSEN
2020/1312 20200221 21.02.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Katrin Pallin Nybø INDREFOSEN
2020/1312 20200221 21.02.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Stig Bjørnsvik INDREFOSEN
2020/1065 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ang. konkurranse - rammeavtale bedriftshelsetjenester SANDS ADVOKATFIRMA DA INDREFOSEN
2020/1065 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ang konkurranse - rammeavtale bedriftshelsetjenester - krav om avlysning av konkurranse SANDS ADVOKATFIRMA DA INDREFOSEN
2020/1111 20200220 20.02.2020 Utgående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger Lars Inge Finserås INDREFOSEN
2020/1113 20200220 20.02.2020 Utgående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger Ove Vevang INDREFOSEN
2020/910 20200220 20.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.02.2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2020/912 20200220 20.02.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om å få lage en egen elektronisk versjon av skjemaet LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/894 20200220 20.02.2020 Inngående brev Gbnr. 74/3 - retting i matrikkel - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Per Otto Bjørnerås INDREFOSEN
2020/866 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om overgangsordning i 3 måneder BAR'E LYKKE AS INDREFOSEN
2020/1312 20200220 20.02.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Hilde S. Fissum INDREFOSEN
2020/1312 20200220 20.02.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Randi Viken Neergård INDREFOSEN
2020/1313 20200220 20.02.2020 Inngående brev Gbnr. 140/6 m.fl. - Fevåg grunneierlag - bygging av landbruksvei Lyder Karlsen INDREFOSEN
2020/1314 20200220 20.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019 Coop Marked Råkvåg INDREFOSEN
2020/1315 20200220 20.02.2020 Inngående brev Innkalling til møter - forhåndshøring om nye regler for fiske etter laks og sjøørret i perioden 2021 - 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1293 20200220 20.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1298 20200220 20.02.2020 Inngående brev Konsert 01.10.19 - TONO tillatelse TONO SA INDREFOSEN
2020/1299 20200220 20.02.2020 Inngående brev Agnetlia - gbnr. 90/10, 56/1 - søknad om deling av grunneiendom Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2020/1300 20200220 20.02.2020 Utgående brev Avvik meldt internt ved legetjenesten 06.02.20 ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2020/1301 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra eldrerådet LEKSVIK SENIORDANS INDREFOSEN
2020/1306 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bergeekra 17-33 - gbnr. 124/11 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1307 20200220 20.02.2020 Inngående brev Gbnr. 261/9 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Even Sæther INDREFOSEN
2020/1312 20200220 20.02.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Kjersti Lerstad INDREFOSEN
2020/1312 20200220 20.02.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Hanne Haugen INDREFOSEN
2020/1312 20200220 20.02.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Johnny Sørloth INDREFOSEN
2020/1274 20200220 20.02.2020 Inngående brev Klage på vannkvaliteten i Fevåg Peter H. Zensen INDREFOSEN
2020/1275 20200220 20.02.2020 Inngående brev Blendet pipe - Skaugdalsveien 2072 - gbnr. 90/49 Jarle Skånøy INDREFOSEN
2020/1277 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ber om innsyn i antall grunnskoleelever med over 45 minutters reisevei og antall nedlagte skoler NORSK RIKSKRINGKASTING AS INDREFOSEN
2020/1278 20200220 20.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - dokumenter for eiendommene gbnr. 272/39 og 272/30 Marthe Krøger INDREFOSEN
2020/1285 20200220 20.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport skatteoppkreveren for 2019 SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/1286 20200220 20.02.2020 Inngående brev Årsrapport minirenseanlegg for 2019 RENSE OG MILJØTEKNIKK AS INDREFOSEN
2020/1287 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fenstadveien 72 - gbnr. 14/5 - bolig - oppføring av ny skorstein - søknad om tillatelse til tiltak KNUTSEN MONTASJE INDREFOSEN
2020/1289 20200220 20.02.2020 Inngående brev Blendet pipe - Fallbakken - gbnr. 60/3 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1266 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Langmo, Guro INDREFOSEN
2020/1268 20200220 20.02.2020 Utgående brev Gbnr. 10/2, 10/5, 10/7 og 11/18 – matrikkelenhetene er blitt sammenslått Trond Magne Askjem INDREFOSEN
2020/1269 20200220 20.02.2020 Utgående brev Gbnr. 35/2, 35/16 og 49/18 – matrikkelenhetene er blitt sammenslått Trond Magne Askjem INDREFOSEN
2020/1252 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole - st. ref. (4197284353) Silje Winther INDREFOSEN
2020/1252 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 Silje Winther INDREFOSEN
2020/1227 20200220 20.02.2020 Inngående brev Endring av selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1245 20200220 20.02.2020 Inngående brev Oppdatert beredskapsplan LEKSVIK VASSVERK SA INDREFOSEN
2020/1246 20200220 20.02.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 134/44 ikke er konsesjonspliktig Odin Aleksander Haarberg INDREFOSEN
2020/1248 20200220 20.02.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 165/18 ikke er konsesjonspliktig Ida Eieland m.fl. INDREFOSEN
2020/1250 20200220 20.02.2020 Inngående brev Gbnr. 122/249 - Åsveien 6 - oppføring av garasje - søknad om tiltak Jan Petter Finserås INDREFOSEN
2020/510 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Marie Renathe .L.Rødsjø INDREFOSEN
2020/510 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Marie Renathe .L.Rødsjø INDREFOSEN
2020/510 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Lina Aunan INDREFOSEN
2020/510 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Lina Aunan INDREFOSEN
2020/510 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Ellen Adolfsen- Näsström INDREFOSEN
2020/510 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Ellen Adolfsen- Näsström INDREFOSEN
2020/760 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Lina Aunan INDREFOSEN
2020/760 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Lina Aunan INDREFOSEN
2020/680 20200220 20.02.2020 Inngående brev Årnsetveien - gbnr. 122/358 - parkeringsplass - endring av søknad KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/784 20200220 20.02.2020 Inngående brev Påminnelse 2 - samtykkeskjema ifbm antibiotikaintervensjonen RASK UNIVERSITETET I OSLO INDREFOSEN
2020/855 20200220 20.02.2020 Utgående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Kvithyllveien 222 Harald Skaar INDREFOSEN
2020/313 20200220 20.02.2020 Utgående brev Gbnr. 60/6 og 63/7,10– matrikkelenhetene er blitt sammenslått Arne Jørgen Fallmyr INDREFOSEN
2020/352 20200220 20.02.2020 Utgående brev Gbnr. 230/27 - tilbakemelding på krav om retting Rolf Killingberg INDREFOSEN
2020/352 20200220 20.02.2020 Utgående brev Gbnr. 230/15 og 230/27 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått Inger Olsen Killingberg m.fl. INDREFOSEN
2020/168 20200220 20.02.2020 Utgående brev Byggesak - Rådhusveien 21 - gbnr. 124/324 - seksjonnr. 7 - forretningsbygg - fasadeendring - Tillatelse til tiltak PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/179 20200220 20.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa sykehjem - terapibadet SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2019/9384 20200220 20.02.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud Johan Dahle INDREFOSEN
2019/9384 20200220 20.02.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud Ole Sand INDREFOSEN
2019/9222 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Linda Brandås INDREFOSEN
2019/8940 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. bedømmelse av innleverte kunstbidrag- Stadsbygd omsorgsenter Sylva karin Johansen INDREFOSEN
2019/8544 20200220 20.02.2020 Utgående brev Byggesak - Gbnr. 122/73 - Oppføring av gjerde - Til uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8544 20200220 20.02.2020 Utgående brev Byggetilsyn - Reguleringsplan "Del av Rissa sentrum - Utvidelse Rema Rissa" - brudd på reguleringsbestemmelsene - Bekreftelse på mottatt søknad STRØMMEN EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/5545 20200220 20.02.2020 Inngående brev Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester i NAV-kontoret i Indre Fosen kommune 2019 - tjenesten økonomisk rådgivning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4847 20200220 20.02.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 833 - gbnr. 109/3 - riving og oppføring av ny garasje - søknad om tillatelse til tiltak Halvor Kimo INDREFOSEN
2019/1900 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - ber om oppnevning av settefylkesmann FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/2587 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fevågveien 9 - gbnr. 138/30 - Bruksendring - klagebehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/1796 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fevågsjøen 95 - gbnr 140/136 - vedr. ettergodkjennelse av flytebrygge Terje Larsen INDREFOSEN
2018/5309 20200220 20.02.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 869153982 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/10723 20200220 20.02.2020 Utgående brev Byggesak - Udduveien 44 - gbnr. 124/16 - overbygg for avløpspumpestasjon - Disp.PBL 1-8- Tillatelse til tiltak ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2019/7046 20200220 20.02.2020 Utgående brev Gbnr. 39/81 - oversendelse av matrikkelbrev Per Ole Finsmyr INDREFOSEN
2019/7046 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tinglyst erklæring om veirett for 39/81 Per Ole Finsmyr INDREFOSEN
2019/7720 20200220 20.02.2020 Utgående brev Gbnr. 78/3 og 78/29 - opprydding i grunnforurensningen - Ålmosætra -Rissa gamle bilopphuggeri Miljødirektoratet INDREFOSEN
2019/7659 20200219 19.02.2020 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om tilskudd til privat vei Eva Johanne Johnsli INDREFOSEN
2019/6962 20200219 19.02.2020 Inngående brev Påminnelse - ansvarsforespørsel - vannskade i Ytre Ringvei 20 FREMTIND FORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/8188 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr. 317/7 VÅPEN OG SPORT Kjell Johan Balstad INDREFOSEN
2019/5072 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om nydyrking gbnr. 208/1 KRISTOFFER MOAN INDREFOSEN
2020/175 20200219 19.02.2020 Utgående brev Byggesak - Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - Disp. kommuneplan - Tillatelse til tiltak INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/227 20200219 19.02.2020 Utgående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Theresa Schei Theresa Schei INDREFOSEN
2020/363 20200219 19.02.2020 Utgående brev Gbnr. 276/18 og 276/25 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått Ole Andreas Lindgjerdet INDREFOSEN
2020/244 20200219 19.02.2020 Inngående brev Innspill til retningslinjer for skoleskyss FAU Fevåg/Hasselvika skole v/ Astrid Vaarheim Wean INDREFOSEN
2020/760 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Segen Msgna INDREFOSEN
2020/760 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Segen Msgna INDREFOSEN
2020/510 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Ida Johansen INDREFOSEN
2020/510 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Ida Johansen INDREFOSEN
2020/1252 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole - st. ref. (4197284353) Sofie Langnes INDREFOSEN
2020/1252 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stilling som vernepleier ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197284353 Sofie Langnes INDREFOSEN
2020/1221 20200219 19.02.2020 Inngående brev Manglende veibelysning fra Nordfjordveien 13 og innover mot Nøstvika Trond Sagmyr INDREFOSEN
2020/1272 20200219 19.02.2020 Inngående brev Nasjonal transportplan - notat miniseminar 04.02.20 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1269 20200219 19.02.2020 Inngående brev Gbnr. 35/2, 35/16 og 49/18 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Trond Magne Askjem INDREFOSEN
2020/1263 20200219 19.02.2020 Utgående brev Gbnr. 140/154 Hanna : Salbubæk Engvik og Egil Sverre Engvik. Søknad om konsesjon Egil Sverre Engvik m.fl. INDREFOSEN
2020/1268 20200219 19.02.2020 Inngående brev Gbnr. 10/2, 10/5, 10/7 og 11/18 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Trond Magne Askjem INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Inngående brev Skatteoppkrever 2020 - datainnsamling runde 1 SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/1290 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vurdering av unormal slitasje - kjennetegn XK23899 AUTO PLAN AS INDREFOSEN
2020/1292 20200219 19.02.2020 Inngående brev Klage på feilfakturering - Nordfjordveien 76 - gbnr. 172/64 Daniel Harald Åke Alm INDREFOSEN
2020/1267 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om jobb Madeleine Renee Bernhoff INDREFOSEN
2020/1263 20200218 18.02.2020 Inngående brev Gbnr. 140/154 - søknad om konsesjon Hanna M Salbubæk Engvik m.fl. INDREFOSEN
2020/1261 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærling IKT-servicefag - st. ref. (4197293641) Tommy Strømsnes INDREFOSEN
2020/1261 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197293641 Tommy Strømsnes INDREFOSEN
2020/1220 20200218 18.02.2020 Saksframlegg/innstilling Eventuelt INDREFOSEN
2020/352 20200218 18.02.2020 Inngående brev Gbnr. 230/15 og 230/27 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Rolf Killingberg INDREFOSEN
2019/9222 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Linda Brandås INDREFOSEN
2019/9222 20200218 18.02.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - 2.gangs behandling INDREFOSEN
2019/5395 20200218 18.02.2020 Saksframlegg/innstilling Rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming INDREFOSEN
2019/8289 20200218 18.02.2020 Inngående brev Melding om fravær - Elin Kvidal - Administrasjonsutvalget Kvidal, Elin INDREFOSEN
2019/7054 20200218 18.02.2020 Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetsnotat Testmann Minne skole INDREFOSEN
2020/352 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gbnr. 230/27 - krav om retting i matrikkelen Rolf Killingberg INDREFOSEN
2020/352 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gbnr. 230/27 - retting i matrikkelen Rolf Killingberg INDREFOSEN
2020/1219 20200217 17.02.2020 Inngående brev Spørsmål om feiegebyr - Gravåsveien 85 - gbnr. 328/12 Asbjørn Anders Gravås INDREFOSEN
2020/1226 20200217 17.02.2020 Inngående brev Trøanveien 7A, 7B - gbnr. 315/1 - søknad om deling av grunneiendom Øystein Wanvik INDREFOSEN
2020/1194 20200217 17.02.2020 Utgående brev Gbnr. 39/81 - Kvernsjøveien Remi Børsting. - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Remi Børsting INDREFOSEN
2020/1195 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gbnr. 132/148 - Hasselvikveien 883 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Anna Sørensen INDREFOSEN
2020/1197 20200217 17.02.2020 Inngående brev Fjernet ildsted - Myrmoveien 160 - gbnr. 240/17 Arnt Kristian Tetlimo INDREFOSEN
2020/1198 20200217 17.02.2020 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring - gbnr. 203/1, 203/3 - Arnsæter Østre DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2020/1248 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gbnr. 165/18 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Ida Eieland m.fl. INDREFOSEN
2020/1246 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gbnr. 134/44 - Rateveien 76 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Odin Aleksander Haarberg INDREFOSEN
2020/1232 20200217 17.02.2020 Inngående brev Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1169 20200217 17.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av leieforhold i Sundsmyrveien 3 Håvard Krokdal INDREFOSEN
2020/1166 20200217 17.02.2020 Inngående brev Årsoppgave for 2019 - andel av boligselskapets skattemessige beløp - Rådhusveien 23 - andelsnummer 8 STRØMMEN BORETTSLAG INDREFOSEN
2020/1149 20200217 17.02.2020 Inngående brev Merknad til saksgang og medvirkning til plassering av kjøkken ved Indre Fosen voksenopplæring Mona Sæther Norøy INDREFOSEN
2020/1152 20200217 17.02.2020 Utgående brev Gbnr. 314/113 - attest fra kommunen på nytt gårdsnummer Finn Mikkelhaug INDREFOSEN
2020/1153 20200217 17.02.2020 Inngående brev Forespørsel om hytterenovasjon - Torshaugen 14 - gbnr. 14/14 Frode Halvei INDREFOSEN
2020/1153 20200217 17.02.2020 Utgående brev Forespørsel om hytterenovasjon - Torshaugen 14 - gbnr. 14/14 Frode Halvei INDREFOSEN
2020/1154 20200217 17.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA INDREFOSEN
2020/1156 20200217 17.02.2020 Inngående brev Spørsmål om ordningen vinterskyss i Indre Fosen kommune VOSS KOMMUNE INDREFOSEN
2020/1199 20200217 17.02.2020 Inngående brev Forespørsel om montering av vindmåler i Vanvikan havn FOSENNAMSOS SJØ AS INDREFOSEN
2020/1200 20200217 17.02.2020 Inngående brev Forespørsel om oppsett av skilt - Ørbekkryggen Magnar Alvin Mælan INDREFOSEN
2020/1205 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - KOBANI PIZZARESTAURANT AS KOBANI PIZZARESTAURANT AS INDREFOSEN
2020/1206 20200217 17.02.2020 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern - Skjetlein videregående skole - 24.01.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1209 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - BERNH. BERG AS BERNH. BERG AS INDREFOSEN
2020/1217 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innsyn i vannprøver, kokevarsel og informasjon gitt til innbyggere - Vanvikan Vannverk Per Olav Stoum INDREFOSEN
2020/1183 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Hasselvika Samfunnshus - 13.03.2020 HASSELVIKA MUSIKKLAG INDREFOSEN
2020/1184 20200217 17.02.2020 Utgående brev Gbnr. 131/11 på Hysnes - adkomstvei KV2 INGENIØR ARVE HÅGENSEN AS INDREFOSEN
2020/1190 20200217 17.02.2020 Utgående brev Gbnr. 292/1/83 - egenerklæring, opplysninger mangler Jan Vangen INDREFOSEN
2020/1190 20200217 17.02.2020 Utgående brev Gbnr. 292/1/83 - egenerklæring om konsesjonsfrihet har blitt registrert Jan Vangen INDREFOSEN
2020/863 20200217 17.02.2020 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/351 - nybygg - innsigelse til sprengning Aud Kristin Benberg INDREFOSEN
2020/866 20200217 17.02.2020 Inngående brev Uttalelse - Søknad om servering- og skjenkebevilling - Bar'e Lykke AS Kemnerkontoret for Fosen INDREFOSEN
2020/865 20200217 17.02.2020 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/353 - nybygg - innsigelse til sprengning Aud Kristin Benberg INDREFOSEN
2020/902 20200217 17.02.2020 Utgående brev Hysnesveien - gbnr. 131/1 Indre Fosen kommune. Søknad om deling av grunneiendom INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/918 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert protokoll 12.02.20 og årsrapport 2019 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/946 20200217 17.02.2020 Utgående brev Gbnr. 315/59 - matrikkelen har blitt rettet Arne Næss INDREFOSEN
2020/1086 20200217 17.02.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/944 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi av søknad om refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 2019 MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/995 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2020/510 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Silje Steen INDREFOSEN
2020/510 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Silje Steen INDREFOSEN
2020/510 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 June Anita Bjørneboe INDREFOSEN
2020/510 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) June Anita Bjørneboe INDREFOSEN
2020/598 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone - st. ref. (4185850450) Lena Nordsether INDREFOSEN
2020/598 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4185850450 Lena Nordsether INDREFOSEN
2020/615 20200217 17.02.2020 Utgående brev Hafellen - gbnr. 85/2 - Elin Stoum Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak Elin Stoum INDREFOSEN
2020/761 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Prioritering av TS-midler 2020 INDREFOSEN
2020/760 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Kari Johanne Leinslie Flovik INDREFOSEN
2020/760 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Kari Johanne Leinslie Flovik INDREFOSEN
2020/680 20200217 17.02.2020 Utgående brev Årnsetveien - gbnr. 122/358 - ny avkjørsel - masseuttak - svar på forespørsel om søknadsplikt KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/680 20200217 17.02.2020 Inngående brev Årnsetveien - gbnr. 122/358 - parkeringsplass - merknadsfrist utgått KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/683 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Høring: retningslinjer for skoleskyss INDREFOSEN
2020/812 20200217 17.02.2020 Utgående brev Korrigert svar på søknad om skjenkebevilling - Stadsbygd Prestegård STIFTELSEN STADSBYGD PRESTEGÅRD INDREFOSEN
2020/814 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på- Søknad motorferdsel i utmark Jon Martin Ørsjødal INDREFOSEN
2020/776 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4187913556 Emil Ytteraas INDREFOSEN
2020/776 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4187913556) Emil Ytteraas INDREFOSEN
2020/352 20200217 17.02.2020 Utgående brev Gbnr. 230/27 - veiledning om overdragelse og sammenslåing Rolf Killingberg INDREFOSEN
2020/313 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gbnr. 60/14 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Arne Jørgen Fallmyr INDREFOSEN
2020/363 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gbnr. 276/18 og 276/25 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Ole Andreas Lindgjerdet INDREFOSEN
2020/244 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innspill til retningslinjer for skoleskyss - Helsetveien Ola Sørås INDREFOSEN
2020/276 20200217 17.02.2020 Utgående brev Gbnr. 211/4, 211/14 og 211/21 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått Knut Aanonli INDREFOSEN
2020/223 20200217 17.02.2020 Utgående brev Byggesak - Haltveien 85 - gbnr. 20/184 - bolig - tilbygg - Anmodning om tilleggsdokumentasjon RUNE DAHLE INDREFOSEN
2020/175 20200217 17.02.2020 Inngående brev Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/179 20200217 17.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa sykehjem - terapibadet SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/132 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Skilt: parkering forbudt ved kommunehuset i Leksvik INDREFOSEN
2019/9277 20200217 17.02.2020 Utgående brev Hafellbakkan - gbnr. 9/8 - Hafellbakkan Eiendom AS. Søknad om deling av grunneiendom Dispensasjonssak HAFELLBAKKAN EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/9384 20200217 17.02.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud RISSA INDUSTRIBYGG AS INDREFOSEN
2019/9415 20200217 17.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2019/9461 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling 1.- gangs politisk behandling av detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan, planid. 50542018004 – Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn INDREFOSEN
2019/9484 20200217 17.02.2020 Inngående brev Modalsveien 920 - gbnr. 318/13 - hytte - riving - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9554 20200217 17.02.2020 Inngående brev Uttalelse - Søknad om overtakelse av serveringsbevilling og skjenkebevilling - FOSEN SELSKAPSMAT OG CATERING Kemnerkontoret for Fosen INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafiksikkerhetsplan Indre Fosen eldreråd v/ Hilde Anhanger Karlsen INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Åsly skole INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Gisle Rørvik INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan RØDSJØ TRAFIKKSKOLE AS INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan MA - RUSFRI TRAFIKK INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Arne Foss INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Tom André Bredesen INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan FAU STADSBYGD SKOLE INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Samarbeidsutvalget i Skogly friluftsbarnehage v/ Maiken Rygh INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Elevrådet Testmann Minne skole v/ Marie Øverland INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Tove-Karin Lein INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Jacob Randby Thronsen INDREFOSEN
2019/9222 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Innspill til trafikksikkerhetsplan Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/9189 20200217 17.02.2020 Inngående brev Forvaltning av fylkesveger i Indre Fosen Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8940 20200217 17.02.2020 Utgående brev Bedømmelse av innleverte kunstbidrag - Stadsbygd omsorgssenter Anita Lidberg Abtahi m.fl. INDREFOSEN
2019/8544 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gbnr. 122/73 - fasadeendring - ny lagerport - nabovarsel NORHEIM SENTER AS m.fl. INDREFOSEN
2019/8544 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gbnr. 122/73 - fasadeendring - ny lager port - søknad STRØMMEN EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/6963 20200217 17.02.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 - bolig - bruksendring - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7046 20200217 17.02.2020 Inngående brev Hermstad - gbnr. 39/6 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/7950 20200217 17.02.2020 Inngående brev Foreløpig svar på klage på avslag om tilskudd til lang terrengtransport - Svein Harald Hulvand - gbnr. 89/28 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8309 20200217 17.02.2020 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/8394 20200217 17.02.2020 Inngående brev Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2019/5362 20200217 17.02.2020 Utgående brev Byggesak - Gafsetveien 97 - gbnr. 20/47 - bolig - Ferdigattest SAND BYGG AS INDREFOSEN
2019/5651 20200217 17.02.2020 Inngående brev Foreløpig svar på klage på vedtak om tilskudd til lang terrengtransport - Arve Skånøy - gbnr. 94/27 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6606 20200217 17.02.2020 Inngående brev Råkvågveien 227 - gbnr. 162/12 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2019/2678 20200217 17.02.2020 Inngående brev Askimveien 154 - gbnr. 19/5 - deling av grunneiendom - foreløpig melding FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL INDREFOSEN
2019/2085 20200217 17.02.2020 Inngående brev Rapportering på midler til utstyr for programmering - Den teknologiske skolesekken 2019 Utdanningsdirektoratet INDREFOSEN
2018/10940 20200217 17.02.2020 Inngående brev Skogaveien 9 - gbnr. 161/63 og 64 - tilbygg på bolig - søknad om ferdigattest Per Einar Frengen INDREFOSEN
2018/9013 20200217 17.02.2020 Inngående brev Myragårdsveien 15 - 19 - gbnr. 267/17 - Yttermyran omsorgsboliger - avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2017/1195 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om vannavgifter Eindride Husby INDREFOSEN
2018/705 20200217 17.02.2020 Utgående brev Byggesak - Korpanveien 31 - gbnr. 315/53 - fritidsbolig - Ferdigattest Odd-Helge Grove Korpan INDREFOSEN
2020/760 20200216 16.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Anja Strøm INDREFOSEN
2020/760 20200216 16.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Anja Strøm INDREFOSEN
2020/760 20200216 16.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Lotte Bakøy INDREFOSEN
2020/760 20200216 16.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Lotte Bakøy INDREFOSEN
2020/760 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Marita Holtborg Nordvik INDREFOSEN
2020/760 20200215 15.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Marita Holtborg Nordvik INDREFOSEN
2020/653 20200215 15.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Lars Isak Alseth Askheim INDREFOSEN
2020/653 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Lars Isak Alseth Askheim INDREFOSEN
2020/653 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Kine Liland Bruvik INDREFOSEN
2020/653 20200215 15.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Kine Liland Bruvik INDREFOSEN
2020/653 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Brit Eli Pukstad INDREFOSEN
2020/653 20200215 15.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Brit Eli Pukstad INDREFOSEN
2020/776 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4187913556) Malin Johansen INDREFOSEN
2020/776 20200215 15.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4187913556 Malin Johansen INDREFOSEN
2020/777 20200215 15.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Marita Holtborg Nordvik INDREFOSEN
2020/777 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4187919899) Marita Holtborg Nordvik INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200214 14.02.2020 Inngående brev Klage på faktura på kommunale avgifter Ragnhild Nøstvik Eid INDREFOSEN
2019/8057 20200214 14.02.2020 Inngående brev Påminnelse - frist for kvalitetssikring av kommunens SYSVAK-registrering 1.mars 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2019/8940 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedr. bedømmelse av innleverte kunstbidrag- Stadsbygd omsorgsenter Sylva karin Johansen INDREFOSEN
2020/61 20200214 14.02.2020 Utgående brev Hanehaugveien - gbnr. 56/392 - vei, vann og avløp - tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/799 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Fritun SA - 07.03.2020 FRITUN SA INDREFOSEN
2020/822 20200214 14.02.2020 Utgående brev Byggesak - Stavnesveien 30 - gbnr. 142/41 - hytte med anneks - Ferdigattest Kjell Pedersen INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Espen Andresen INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Espen Andresen INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Amalie Røstad INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Amalie Røstad INDREFOSEN
2020/667 20200214 14.02.2020 Utgående brev anbud leasing av 5 elbiler Leira Bil m.fl. INDREFOSEN
2020/667 20200214 14.02.2020 Utgående brev anbud leasing av 5 elbiler Leira Bil m.fl. INDREFOSEN
2020/552 20200214 14.02.2020 Utgående brev Gbnr. 9/51 og 9/55– matrikkelenhetene er blitt sammenslått Annar Georg Bakken m.fl. INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Jarl Berg INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Jarl Berg INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Jon-Erik Vollan INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Jon-Erik Vollan INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Jofrid Sandgren Østenstad INDREFOSEN
2020/653 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Jofrid Sandgren Østenstad INDREFOSEN
2020/510 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Marit Bogen INDREFOSEN
2020/510 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Marit Bogen INDREFOSEN
2020/423 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Vanvikan Samfunnshus RISSA UNGDOMSLAG INDREFOSEN
2020/1007 20200214 14.02.2020 Utgående brev Oversendelse av delingssakene for gbnr. 147/48, 147/58, 147/64 og 147/67 ADVOKAT CARL FREDRIK HESTBEK INDREFOSEN
2020/1032 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om pris på tomter - Grandhåggåveien 19 og Liahåggåveien 14 Robert Grande INDREFOSEN
2020/994 20200214 14.02.2020 Utgående brev Omsetningsoppgave for 2019 og forventet omsetning for 2020 RÅKVÅG MARINA AS m.fl. INDREFOSEN
2020/946 20200214 14.02.2020 Inngående brev Gbnr. 315/59 - krav om retting i matrikkelen Arne Næss INDREFOSEN
2020/1194 20200214 14.02.2020 Inngående brev Gbnr. 39/81 - Kvernsjøveien - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Remi Børsting INDREFOSEN
2020/1190 20200214 14.02.2020 Inngående brev Gbnr. 292/1/83 - Rannveig Vangen Holthe - egenerklæring om konsesjonsfrihet, side 1 Jan Vangen INDREFOSEN
2020/1190 20200214 14.02.2020 Inngående brev Gbnr. 292/1/83 - Jan Vangen - egenerklæring om konsesjonsfrihet, side 1 Jan Vangen INDREFOSEN
2020/1190 20200214 14.02.2020 Inngående brev Gbnr. 292/1/83 - Rannveig Vangen Holthe - egenerklæring om konsesjonsfrihet, side 2 Jan Vangen INDREFOSEN
2020/1190 20200214 14.02.2020 Inngående brev Gbnr. 292/1/83 - Jan Vangen - egenerklæring om konsesjonsfrihet, side 2 Jan Vangen INDREFOSEN
2020/1166 20200214 14.02.2020 Inngående brev Årsoppgave for 2019 - andel av boligselskapets skattemessige beløp - Rådhusveien 23 - andelsnummer 14 STRØMMEN BORETTSLAG INDREFOSEN
2020/1166 20200214 14.02.2020 Inngående brev Årsoppgave for 2019 - andel av boligselskapets skattemessige beløp - Rådhusveien 23 - andelsnummer 5 STRØMMEN BORETTSLAG INDREFOSEN
2020/1196 20200214 14.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - gbnr. ***** - bolig - melding om ulovlig bygging ***** INDREFOSEN
2020/1152 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gbnr. 314/113 - forespørsel om å få attesten pr. post Finn Mikkelhaug INDREFOSEN
2020/1111 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Aunaveien 57 Finserås, Lars Inge INDREFOSEN
2020/1169 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold i Sundsmyrveien 3 Håvard Krokdal INDREFOSEN
2020/1162 20200213 13.02.2020 Inngående brev Feilliste og hovedtall for 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2020/1166 20200213 13.02.2020 Inngående brev Årsoppgave for 2019 - andel av boligselskapets skattemessige beløp - Rådhusveien 23 - andelsnummer 9 STRØMMEN BORETTSLAG INDREFOSEN
2020/1117 20200213 13.02.2020 Utgående brev Gbnr. 82/2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Jostein Erling Overland INDREFOSEN
2020/1119 20200213 13.02.2020 Utgående brev Gbnr. 84/9, Haugerud - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anders Ramsø INDREFOSEN
2020/1120 20200213 13.02.2020 Utgående brev Gbnr. 84/11, Steinshaug - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Elizabeth Jane Ramsø Brødreskift INDREFOSEN
2020/1121 20200213 13.02.2020 Utgående brev Gbnr. 84/13, Bjørkhaug - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Margrete Rose Ramsø INDREFOSEN
2020/1126 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Torshaugen 14 - gbnr. 14/14 Halvei, Frode INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svar - oppsigelse av kommunal bolig ***** INDREFOSEN
2020/866 20200213 13.02.2020 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med serverings- og skjenkebevilgning NAV INDREFOSEN
2020/1065 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen Bedico INDREFOSEN
2020/1065 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen Bedico INDREFOSEN
2020/1065 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen Coperio INDREFOSEN
2020/1065 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen Thelma Inneklima INDREFOSEN
2020/1065 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen Salutis INDREFOSEN
2020/1065 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen Frisknett INDREFOSEN
2020/1065 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen AGENDA HMS SA INDREFOSEN
2020/1065 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen Friskgården INDREFOSEN
2020/1087 20200213 13.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra møte i Eldrerådet i Trøndelag 30.01.20 - tilbud på utdannet personell Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1077 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oversikt over antall personer med utviklingshemming under vertskommuneordningen pr. 01.01.2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/1082 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad - innsendt elektronisk 10.02.2020 Miljødirektoratet INDREFOSEN
2020/1084 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2020 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1113 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - kvithyllveien 230 Vevang, Ove INDREFOSEN
2020/1101 20200213 13.02.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel om årsmøte i OKS Trøndelag SA - 15.04.20 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2020/1102 20200213 13.02.2020 Inngående brev Innkalling og program for FDV-årsmøte 2020 Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2020/1103 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om endring av styrer ved Coop Marked Stjørna og Fevåg COOP FOSEN SA INDREFOSEN
2020/1041 20200213 13.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1065 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen AGENDA HMS SA INDREFOSEN
2020/412 20200213 13.02.2020 Inngående brev Rørvikveien 479 - gbnr 5/1 - platting - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/510 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Lene Grue Hjellupvik INDREFOSEN
2020/510 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Lene Grue Hjellupvik INDREFOSEN
2020/475 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedtak om oppstart av arbeid med reguleringsplan - fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet, samt oversendelse av referat fra oppstartsmøte Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/545 20200213 13.02.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider dokumentsenteret Indre Fosen kommune - st. ref. 4183557456 Fredrik Dahlen Duun INDREFOSEN
2020/545 20200213 13.02.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider dokumentsenteret Indre Fosen kommune - st. ref. 4183557456 Silje Hindrum Løvli INDREFOSEN
2020/545 20200213 13.02.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider dokumentsenteret Indre Fosen kommune - st. ref. 4183557456 Hanne Melhus INDREFOSEN
2020/654 20200213 13.02.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagleder Leksvik sykehjem - st. ref. 4186533412 Espen Drevland Jensen INDREFOSEN
2020/654 20200213 13.02.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagleder Leksvik sykehjem - st. ref. 4186533412 Pia Marianne Dehli INDREFOSEN
2020/654 20200213 13.02.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagleder Leksvik sykehjem - st. ref. 4186533412 Linn Marita Aasland INDREFOSEN
2020/760 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Malin Sunde INDREFOSEN
2020/760 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Malin Sunde INDREFOSEN
2020/855 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gbnr. 56/331 - tilknytning til kommunale ledninger - erklæring om ansvarsrett PALLIN AS INDREFOSEN
2020/805 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gbnr. 358/22, 360/20, 360/31 - grensejustering - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2020/276 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gbnr. 211/4, 211/14, 211/21 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Knut Aanonli INDREFOSEN
2019/9554 20200213 13.02.2020 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med serverings- og skjenkebevilgning NAV INDREFOSEN
2019/9461 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oppdatert plankart på Høgte i Vanvikan. Rambøll INDREFOSEN
2019/1050 20200213 13.02.2020 Inngående brev Purring 2 - rapportering på tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/2979 20200213 13.02.2020 Inngående brev Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - Rissa helsetun - avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/3113 20200213 13.02.2020 Inngående brev Avsluttet tilsyn - Rissa sykehjem FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2019/3114 20200213 13.02.2020 Inngående brev Avsluttet tilsyn - Leksvik sykehjem FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2019/3788 20200212 12.02.2020 Inngående brev Gbnr. 147/58 - vedtak i klagesak - avslag på krav om retting av matrikkelen - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6550 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedr. svar på klage - vannkvalitet Arild Dinesen INDREFOSEN
2019/6020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/4556 20200212 12.02.2020 Utgående brev Vanvikan barnehage - byggeprosjekt MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/7241 20200212 12.02.2020 Inngående brev Gbnr. 317/23 - sletting i matrikkel og grunnbok Olav Vikan INDREFOSEN
2019/9267 20200212 12.02.2020 Inngående brev Gbnr. 320/1 - Tormod Rian - vedtak skogfond (udekka investering) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/274 20200212 12.02.2020 Utgående brev Gbnr. 20/19 og 20/44 – matrikkelenhetene er blitt sammenslått Ivar Johannes Hjelmen INDREFOSEN
2020/244 20200212 12.02.2020 Inngående brev Retningslinjer for grunnskoleskyssen Raymond Balstad INDREFOSEN
2020/267 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilsyn med Fosen barneverntjeneste 2020 - plan for tilsynsdagene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/189 20200212 12.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd skole - svømmehall Kystlab AS INDREFOSEN
2019/9010 20200212 12.02.2020 Inngående brev Gbnr. 203/2 - Bjørn Helge Lysvand - vedtak skogfond (udekka investering) ***** INDREFOSEN
2020/805 20200212 12.02.2020 Inngående brev Gbnr. 358/22, 360/20, 360/31 - grensejustering - oversendelse av skjøte Steinkjer kommune INDREFOSEN
2020/825 20200212 12.02.2020 Utgående brev Byggesak - Fessdalsveien 154 - gbnr. 152/4 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak FLIS- OG MURSERVICE AS INDREFOSEN
2020/875 20200212 12.02.2020 Utgående brev Gbnr. 11/11. Elisabeth K. Garmo Vårum og Trond Vårum. Søknad om konsesjon Elisabeth K Garmo Vårum m.fl. INDREFOSEN
2020/777 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4187919899) Mikael Øverland INDREFOSEN
2020/777 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. 4187919899 Mikael Øverland INDREFOSEN
2020/760 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Wassana Aasarød INDREFOSEN
2020/760 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Wassana Aasarød INDREFOSEN
2020/760 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Ann Kristin Moe INDREFOSEN
2020/760 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Ann Kristin Moe INDREFOSEN
2020/760 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Lina Maria Dyrendahl INDREFOSEN
2020/760 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Lina Maria Dyrendahl INDREFOSEN
2020/654 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4186533412) Espen Drevland Jensen INDREFOSEN
2020/654 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Leksvik sykehjem - st. ref. 4186533412 Espen Drevland Jensen INDREFOSEN
2020/510 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Mikael Øverland INDREFOSEN
2020/510 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Mikael Øverland INDREFOSEN
2020/542 20200212 12.02.2020 Utgående brev Søknad om støtte fra ungdomsrådet Elevråd ved Mælan skole INDREFOSEN
2020/653 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Elena Silderen INDREFOSEN
2020/653 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Elena Silderen INDREFOSEN
2020/644 20200212 12.02.2020 Utgående brev Søknad om støtte fra ungdomsrådet - kildesortering - Johan Bojer Videregående - Skolested Rissa Sunde, Malin INDREFOSEN
2020/412 20200212 12.02.2020 Inngående brev Rørvikveien 479 - gbnr 5/1 - platting - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1030 20200212 12.02.2020 Inngående brev Hallveien 24 - gbnr. 275/147 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1032 20200212 12.02.2020 Inngående brev Forespørsel om pris på tomter - Grandhåggåveien 19 og Liahåggåveien 14 Robert Grande INDREFOSEN
2020/1037 20200212 12.02.2020 Utgående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Overland, Kevin INDREFOSEN
2020/1068 20200212 12.02.2020 Inngående brev Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - kjennetegn XA19940 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2020/1069 20200212 12.02.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 73/36 ikke er konsesjonspliktig Espen Sæther m.fl. INDREFOSEN
2020/1071 20200212 12.02.2020 Inngående brev Lundaveien 13 - gbnr. 275/9 - bruksendring/fasadeendring - nabovarsel TROLL ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/1104 20200212 12.02.2020 Inngående brev Høring på strategi- og handlingsplan for Visit Trondheim PRONEO AS INDREFOSEN
2020/1107 20200212 12.02.2020 Inngående brev Avtale fosterhjemsplasserte elever i skole og veileder fosterhjemsplasserte i barnehage KS INDREFOSEN
2020/1116 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Smia - Konsert med Henning Kvitnes & Trond Helge Johnsen LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/1075 20200212 12.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på avstengt vann - Kroveien 14 - gbnr. 233/14 Ole Even Kruksve INDREFOSEN
2020/1076 20200212 12.02.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/873 20200212 12.02.2020 Inngående brev Gbnr. 17/9, 17/35 og 17/60 - forretningsbygg - søknad om tiltak GEGGEN EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/942 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på spørsmål om uttak av jerv på Fosen vinteren 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1075 20200211 11.02.2020 Inngående brev Feilfakturering feieavgift - Kroveien 14 - gbnr. 233/14 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1073 20200211 11.02.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Fiber og vann Nilsen, Odd Marvin INDREFOSEN
2020/1069 20200211 11.02.2020 Inngående brev Gbnr. 73/36 - Bjørneråsveien 221 - egenerklæring om konsesjonsfrihet EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS INDREFOSEN
2020/1069 20200211 11.02.2020 Inngående brev Gbnr. 73/36 - Bjørneråsveien 221 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Hanne Lykken m.fl. INDREFOSEN
2020/1065 20200211 11.02.2020 Inngående brev Sak 03 / 2019 - Valg av leverandør BHT Fosen AGENDA HMS SA INDREFOSEN
2020/1096 20200211 11.02.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Feil på faktura Jensen, Frank INDREFOSEN
2020/1100 20200211 11.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Aune, Solfrid Haagenstad INDREFOSEN
2020/1110 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/1110 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/861 20200211 11.02.2020 Utgående brev Opplysninger om gbnr 84/14 og 84/15 Ola Spakmo INDREFOSEN
2020/653 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Lars Fredrik Slotnæs Berg INDREFOSEN
2020/653 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4180338567) Lars Fredrik Slotnæs Berg INDREFOSEN
2020/598 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4185850450 Marie Renathe .L.Rødsjø INDREFOSEN
2020/598 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone - st. ref. (4185850450) Marie Renathe .L.Rødsjø INDREFOSEN
2020/510 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Sofia Karlsen INDREFOSEN
2020/510 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Sofia Karlsen INDREFOSEN
2020/510 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Bettina Dahl INDREFOSEN
2020/510 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Bettina Dahl INDREFOSEN
2020/654 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Leksvik sykehjem - st. ref. 4186533412 Cecilie Balvold INDREFOSEN
2020/654 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4186533412) Cecilie Balvold INDREFOSEN
2020/654 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Leksvik sykehjem - st. ref. 4186533412 Linn Marita Aasland INDREFOSEN
2020/654 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4186533412) Linn Marita Aasland INDREFOSEN
2020/760 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Sofia Karlsen INDREFOSEN
2020/760 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Sofia Karlsen INDREFOSEN
2020/776 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4187913556) Erlend Brattgjerd Rennan INDREFOSEN
2020/776 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4187913556 Erlend Brattgjerd Rennan INDREFOSEN
2020/817 20200211 11.02.2020 Utgående brev Byggesak - Rørvikveien 200 - gbnr. 9/20 - bolig - tilbygg - Ferdigattest Espen Askjem INDREFOSEN
2020/824 20200211 11.02.2020 Utgående brev Byggesak - Fessdalsveien 249 - gbnr. 152/1 - riving og oppføring av ny driftsbygning - Til uttalelse (SEFRAK bygning) Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/264 20200211 11.02.2020 Utgående brev Gbnr. 16/3 og 15/6– matrikkelenhetene er blitt sammenslått Trond Buan INDREFOSEN
2019/8544 20200211 11.02.2020 Utgående brev Byggetilsyn - Reguleringsplan "Del av Rissa sentrum - Utvidelse Rema Rissa" - brudd på reguleringsbestemmelsene - Vedtak om dagmulkt STRØMMEN EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/9222 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Tove-Karin Lein INDREFOSEN
2019/9222 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Samarbeidsutvalget i Skogly friluftsbarnehage v/ Maiken Rygh INDREFOSEN
2020/258 20200210 10.02.2020 Inngående brev Program dialogmøter Leve Hele Livet Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/274 20200210 10.02.2020 Inngående brev Gbnr. 20/44 - retting i matrikkelen - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Ivar Johannes Hjelmen INDREFOSEN
2020/285 20200210 10.02.2020 Inngående brev Gbnr. 230/23 - begjæring om sletting av matrikkelenhet Harald Hegdahl INDREFOSEN
2020/285 20200210 10.02.2020 Inngående brev Gbnr. 230/23 - begjæring om sletting av tinglyst heftelse Even Killingberg INDREFOSEN
2020/180 20200210 10.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hindrem & Seter vassverk SA SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/169 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget - 14.02.20 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/233 20200210 10.02.2020 Inngående brev Vollaveien 22 - gbnr. 314/263 - garasje - Oppdatert situasjonskart Michael Sandvold INDREFOSEN
2019/9222 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Åsly skole INDREFOSEN
2019/9222 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Elevrådet Testmann Minne skole v/ Marie Øverland INDREFOSEN
2019/8612 20200210 10.02.2020 Utgående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - ny avkjørsel og adkomstvei - tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8526 20200210 10.02.2020 Inngående brev Referat styremøte IF Idrettsråd 23.01.2020 Indre Fosen Idrettsråd INDREFOSEN
2019/7241 20200210 10.02.2020 Inngående brev Sletting av gbnr. 317/23 Svein Vikan INDREFOSEN
2019/6800 20200210 10.02.2020 Inngående brev Foreløpig melding i klagesak - ekspropriasjon - videregående skole i Vanvikan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7782 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder 2020 - Tildelingsbrev til kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4168 20200210 10.02.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 989617958 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/5362 20200210 10.02.2020 Inngående brev Byggesak - Gafsetveien 97 - gbnr. 20/47 - bolig - Søknad om ferdigattest SAND BYGG AS INDREFOSEN
2019/2979 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar - Årnsetflata 32 - 5054/122/67 - Rissa helsetun TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/696 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Tormod Peter Dyrendahl INDREFOSEN
2019/696 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Tormod Peter Dyrendahl INDREFOSEN
2020/776 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4187913556) Silje Andrea Johansen Strandheim INDREFOSEN
2020/776 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4187913556 Silje Andrea Johansen Strandheim INDREFOSEN
2020/776 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4187913556) Rita Isabel Lyngvær INDREFOSEN
2020/776 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4187913556 Rita Isabel Lyngvær INDREFOSEN
2020/785 20200210 10.02.2020 Utgående brev Byggesak - Kråkmoveien 21 - gbnr. 266/24 - industribygg - tilbygg - Ferdigattest KILLINGBERG ROLF INDREFOSEN
2020/786 20200210 10.02.2020 Inngående brev Spørreskjema - vil din kommune ha besøk av 71°nord i 2020? NORDISK FILM TV AS INDREFOSEN
2020/760 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Karoline Teigen INDREFOSEN
2020/760 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Karoline Teigen INDREFOSEN
2020/760 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Jeanett Adeleide Solem INDREFOSEN
2020/760 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Jeanett Adeleide Solem INDREFOSEN
2020/760 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Stine Dahlen INDREFOSEN
2020/760 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Stine Dahlen INDREFOSEN
2020/546 20200210 10.02.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Bjørganveien 6E ***** INDREFOSEN
2020/510 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Stine Dahlen INDREFOSEN
2020/510 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Stine Dahlen INDREFOSEN
2020/866 20200210 10.02.2020 Utgående brev Ber om uttalelse - Søknad om servering- og skjenkebevilling - Bar'e Lykke AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2020/942 20200210 10.02.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av to jerver på Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1041 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes sårbarhet i et endra klima - invitasjon til regionale samlinger i regi av Nettverk Klimatilpasning Trøndelag trinn 2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1035 20200210 10.02.2020 Inngående brev Misvisende tekst på faktura for feiing/tilsyn fritidsbolig Torkil Berg INDREFOSEN
2020/1036 20200210 10.02.2020 Inngående brev Gratis skolesekker til elever som starter i 1. trinn høsten 2020 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1037 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Overland, Kevin INDREFOSEN
2020/1007 20200210 10.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i delingssaker på gbnr. 147/48, 147/32, 147/64, 147/58, 147/67 ADVOKAT CARL FREDRIK HESTBEK INDREFOSEN
2020/1025 20200210 10.02.2020 Inngående brev Ang. vedlikehold og brøyting i Hyllskarveien i Hybo boligfelt i Hasselvika Henrik A Hansen Kløven m.fl. INDREFOSEN
2020/1002 20200210 10.02.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Bjørglia 2 - gbnr. 314/321 Dahl, Trude INDREFOSEN
2020/982 20200210 10.02.2020 Utgående brev Presentasjon kommunestyre 6.2.20 - Omstillingsprogrammet Kommunestyret INDREFOSEN
2020/982 20200210 10.02.2020 Utgående brev Presentasjon kommunestyre 6.2.20 - Politiet og politikontakten Kommunestyret INDREFOSEN
2020/965 20200210 10.02.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 210/3 ikke er konsesjonspliktig Anders Svanem Ramdahl INDREFOSEN
2020/966 20200210 10.02.2020 Utgående brev Gbnr. 331/10, Knollen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Weronica Kråkmo INDREFOSEN
2020/943 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål angående feiing Edel Sand INDREFOSEN
2020/956 20200210 10.02.2020 Utgående brev Gbnr. 327/9, Utsikten - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ole Egil Bugten INDREFOSEN
2020/957 20200210 10.02.2020 Utgående brev Gbnr. 328/17, Tillegg til Spissen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet John Erik Berg INDREFOSEN
2020/959 20200210 10.02.2020 Utgående brev Gbnr. 330/13, Heimbu - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Monica Rian INDREFOSEN
2020/960 20200210 10.02.2020 Utgående brev Gbnr. 330/14, Reima - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Trond Arvid Rian INDREFOSEN
2020/962 20200210 10.02.2020 Utgående brev Gbnr. 330/15, Bekketun II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Judith Stavnes INDREFOSEN
2020/510 20200209 09.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Ida eline Nordlund fjellheim INDREFOSEN
2020/510 20200209 09.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Ida eline Nordlund fjellheim INDREFOSEN
2020/510 20200209 09.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Aekkarat Rangkrathok INDREFOSEN
2020/510 20200209 09.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Aekkarat Rangkrathok INDREFOSEN