eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 07 20200407 07.04.2020 09.30 Teams Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32020 FO 3/2020 Interpellasjon - Indre Fosen Landbruksråds rolle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS142020 PS 14/2020 Tiltakspakke for næringsliv i Indre Fosen kommune i forbindelse med koronasituasjonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS152020 PS 15/2020 Prosjektleder samferdsel og infrastruktur - utlysning av fast stilling i Fosenregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS162020 PS 16/2020 Ny Vanvikan barnehage - avklaringer - bl.a. tomtegrense og entrepriseform Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS172020 PS 17/2020 Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen - samarbeidsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS182020 PS 18/2020 Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS192020 PS 19/2020 Reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde, gnr. 162 bnr. 33, planid. 50542017003 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS202020 PS 20/2020 Revisjonsplan for 2019 -2020 og melding om uavhengighet fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS212020 PS 21/2020 Årsmeldinger 2019 for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS222020 PS 22/2020 Valg til styringsgruppa Ner-Killingberg 2019 -2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS232020 PS 23/2020 Valg av medlem og varamedlem til styret for Verrabotn samfunnshus 2019 -2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS242020 PS 24/2020 Valg av nytt varamedlem til Rissa frivilligsentral 2019 -2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS252020 PS 25/2020 Valg av medlem og personlig varamedlemmer til særskilt klageorgan i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS262020 PS 26/2020 Søknad om permisjon fra ordfører Bjørnar Buhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN