eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 08 20170608 08.06.2017 10.00 Rissa rådhus Storsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS332017 PS 33/2017 Budsjettkorrigering prosjekt utvikling av Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS342017 PS 34/2017 Renovasjonsordning for Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS352017 PS 35/2017 Innsamling av kloakkslam Indre Fosen kommune - forlenging av avtale med Fosen Renovasjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS362017 PS 36/2017 Forskrift - tildeling av langtidsopphold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS372017 PS 37/2017 Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS382017 PS 38/2017 Retningslinjer for grunnskoleskyssen i Indre Fosen kommune - 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS392017 PS 39/2017 Kommuneblomst for Indre Fosen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS402017 PS 40/2017 Kommunens ansvar ved gjennomføring av 17.mai-arrangement i Indre Fosen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS412017 PS 41/2017 Nye vedtekter for Leksvik frivilligsentral i henhold til dagens organisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS422017 PS 42/2017 Mandat til trafikkfaglig råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS432017 PS 43/2017 Jakt, fiske- og viltforvaltning - tilpasning til ny politisk organisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS442017 PS 44/2017 Reglement for administrasjonsutvalget i Indre Fosen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS452017 PS 45/2017 Oppfølging av sak 27/17 Valg av leder og nestleder for styret i KulturCompagniet KF Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS462017 PS 46/2017 Oppfølging av sak 26/17 Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS472017 PS 47/2017 Leder i fellesnemnda, Steinar Saghaug (LE-H), om avtale med rådmannen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS482017 PS 48/2017 Ny behandling av sak 31/17 om Omlegging av takst og rabattstruktur for Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon, behandlet 11.05.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS492017 PS 49/2017 Hyttefeiingsprosjektet - behandling av PS 30/17 i Rissa kommunestyre og PS 26/17 i Leksvik kommunestyre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll INDREFOSEN