eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/17
:
Hilde Haugdahl Humstad
:
Avsluttet
:
Åfjord kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/17 20210210 10.02.2021 Utgående brev Tilbakemelding fra TS-utvalget - Sak 21/20 inerling@icloud.com NYEAFJORD
2019/17 20210202 02.02.2021 Inngående brev Refusert fartsgrense - 30 km skilt i forbindelse med gårdstun - Mostervik Randi Gjengaar Engesbak NYEAFJORD
2019/17 20210104 04.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse; - Klage på dårlig vedlikehold av offentlig parkeringsplass Faten Farhan NYEAFJORD
2019/17 20210104 04.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse; - Søknad om busslomme Sørdalsveien FV55 Tonje Antonie Roan NYEAFJORD
2019/17 20210112 12.01.2021 Utgående brev Innkalling til møte Trafikksikkerhetsutvalget 09.12.20 Medlemmene m.fl. NYEAFJORD
2019/17 20201126 26.11.2020 Inngående brev Klage på dårlig vedlikehold på offentlig parkeringsplass Faten Farhan NYEAFJORD
2019/17 20201111 11.11.2020 Inngående brev 202032960-1 - Vedtak - Trafikksikkerhetstiltak - Åfjord kommune - Fv. 6316 - strekning Kråkøyveien – Hongsandstranda - Skilt - Fartsdumper - Trafikkspeil Trondelagfylke - Per Espen Knudsen NYEAFJORD
2019/17 20201110 10.11.2020 Inngående brev Austdalsveien 77 - Ønske om flytting av 50 sone og gang- og sykkelvei med veilys. Inge Erling Tørhaug NYEAFJORD
2019/17 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om busslomme for av- og påstigning - Vassoddveien Sørdalsveien FV55 Tonje Roan NYEAFJORD
2019/17 20201109 09.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse, - Fartsdumper i Joenghaugen Linda Vold NYEAFJORD
2019/17 20201103 03.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - Redusert fart fylkesvei 6312 Rolf Lothe NYEAFJORD
2019/17 20201103 03.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - Etablering av busslomme/ventelomme for skolebarn Linn Hansen NYEAFJORD
2019/17 20201103 03.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - Farlig på/avstigning buss FV 715 på Momyra / Søknad om busslomme Håvard Butli NYEAFJORD
2019/17 20201103 03.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - busskur/busslomme Børmarka Monica E Lauritsen-By NYEAFJORD
2019/17 20201028 28.10.2020 Inngående brev Svar på henvendelse- Åfjord kommune - Trafikksikkerhetstiltak - Skilt og busslomme - Fv. 715 ved avkjørsel til Momyra 19/55 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2019/17 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på henvendelse; - Asfalt på fylkesvei 6312 forbi Roan Sjøcamping Inger Lise Eian NYEAFJORD
2019/17 20201023 23.10.2020 Inngående brev Fv. 6316 – Midlertidig svar på ønsket om ny vurdering av fartsregulering på Kråkøyveien Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2019/17 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad; - Autovern forbi campingen på fylkesvei 6312 ROAN RORBU OG CAMPING INGER LISE EIAN NYEAFJORD
2019/17 20201023 23.10.2020 Utgående brev Utbedring av veilysanlegget Hopstad Vel TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2019/17 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - invitasjon til å søke om støtte Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2019/17 20201015 15.10.2020 Utgående brev Fylkesvei 6316, strekningen Hongsandkrysset-molo til Kråkøya;- redusert hastighet, fartsdumper, speil. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2019/17 20201015 15.10.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetsutvalget i Åfjord - Trafikksikkerhet - fv 6316 - Kråkøyveien - Hongsandstranda - Åfjord kommune (tidligere Roan kommune) Trøndelag fylkeskomune NYEAFJORD
2019/17 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedr. 202032547-2 - Åfjord kommune - Avslag på søknad om autovern langs FV 6312 forbi Roan Rorbu og camping Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2019/17 20201109 09.11.2020 Utgående brev Omlegging av fylkesvei i Ugedal i Stordalen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2019/17 20201012 12.10.2020 Utgående brev Redusert fart fylkesvei 6312 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2019/17 20201012 12.10.2020 Utgående brev Autovern forbi campingen på fylkesvei 6312 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2019/17 20201012 12.10.2020 Utgående brev Utbedring av rekkverk langs fylkesvei 6318 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2019/17 20210721 21.07.2021 Utgående brev Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Trøndelag fylkeskommune Seksjon Vegforvaltning NYEAFJORD
2019/17 20200903 03.09.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetsutvalget - vurdering tiltak utkjørsel - fra Bryggneset og til Mostervikveien Trygve Rullestad NYEAFJORD
2019/17 20200819 19.08.2020 Inngående brev Referat TS-utvalget 07.11.19 Trafikksikkerhetsutvalget NYEAFJORD
2019/17 20200819 19.08.2020 Inngående brev Redusert fart - skilting med mer Lianskrysset og Harbaksveien - Revsnes Jeanette Nilsen NYEAFJORD
2019/17 20200819 19.08.2020 Inngående brev Ønske om anlagt busslomme/ventelomme for skolebarn Linn Hansen NYEAFJORD
2019/17 20200819 19.08.2020 Inngående brev Behov for skiltet og markert gangfelt og fysisk skille - v/gml. Monstad camping Sindre Stjern-Strøm NYEAFJORD
2019/17 20210511 11.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte i Trafikksikkerhetsutvalget 20.08.20 Medlemmene m.fl. NYEAFJORD
2019/17 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedr. 202019296-12 - Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - invitasjon til innmelding av tiltak Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2019/17 20200720 20.07.2020 Inngående brev Ønsker fartshumper - Joenghaugen Linda Vold NYEAFJORD
2019/17 20200720 20.07.2020 Inngående brev Busslomme - Momyra Håvard Butli m.fl. NYEAFJORD
2019/17 20200701 01.07.2020 Inngående brev Fylkesvei 6316 Hongsand - Kråkøya Inger Lise Eian NYEAFJORD
2019/17 20200701 01.07.2020 Inngående brev Autovern ved Roan Sjøcamping Roan Rorbu og camipng v/ Inger Lise Eian NYEAFJORD
2019/17 20200701 01.07.2020 Inngående brev Asfalt på fylkesvei 6312 Roan sjøcamping v/Inger Lise Eian NYEAFJORD
2019/17 20200303 03.03.2020 Inngående brev Bussholdeplass / skur - Momyrseterveien 126 Monica E Lauritsen-By NYEAFJORD
2019/17 20200210 10.02.2020 Inngående brev Ønsket fartsbegrensning til 50 km - Fylkesvei 6312 fra om ed Østvika Skjøra Nordskjørveien 1559 til og med Buvika Skjøra Nordskjørveien 1799 Rolf Lothe NYEAFJORD
2019/17 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utbedringer utført på veilysanlegget i 2019 på fylkesvei 715 ved Hofstad Hopstad Vel NYEAFJORD
2019/17 20200122 22.01.2020 Inngående brev Henvendelse angående bussholdeplass Momyrseterveien Monica E Lauritsen-By NYEAFJORD
2019/17 20200122 22.01.2020 Inngående brev Trafikksikkerhet - utbedring av rekkverk langs FV 6318 Roy Harbak NYEAFJORD