eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/388 20200118 18.01.2020 Utgående brev ARBEIDSAVTALE ***** NYEAFJORD
2020/237 20200118 18.01.2020 Utgående brev 5058/179/31 - Etterlysning for komplettering av søknad om vei til naust - Fossen Arne Lothe NYEAFJORD
2020/234 20200117 17.01.2020 Inngående brev Råd for funksjonshemmede - ønsker oversikt over medlemmer Ffo - Solveig Elisabeth Hove NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200117 17.01.2020 Inngående brev Ny plass på SFO ved Sør-Roan skole fra 13.01.2020 ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/240 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling fra 28.12.19 ***** NYEAFJORD
2020/241 20200117 17.01.2020 Inngående brev 5058/67/8 - Ett-trinns søknadsbehandling - Tilbygg på garasje - Kabelvågen 12 Odd Arne Westrum NYEAFJORD
2020/242 20200117 17.01.2020 Inngående brev 5058/64/41 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Gaute Moldestad og Merete Øverli Moldestad Gaute Moldestad og Merete Øverli Moldestad NYEAFJORD
2019/30 20200117 17.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2019/189 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - LEKTOR M/OPPRYKK ***** NYEAFJORD
2019/108 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - FAGLEDER ***** NYEAFJORD
2019/262 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/334 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSESEKRETÆR ***** NYEAFJORD
2019/424 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ERGOTERAPEUT ***** NYEAFJORD
2019/427 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - FYSIOTERAPEUT ***** NYEAFJORD
2019/134 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/81 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SEKRETÆR ***** NYEAFJORD
2019/82 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - INFORMASJONSMEDARB ***** NYEAFJORD
2019/86 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - KONSULENT ***** NYEAFJORD
2019/101 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ***** NYEAFJORD
2019/106 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/107 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/414 20200117 17.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - KOKK ***** NYEAFJORD
2020/211 20200116 16.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000109 - 10.01.2020 Kystlab AS NYEAFJORD
2020/210 20200116 16.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000108 - 10.01.2020 Kystlab AS NYEAFJORD
2020/209 20200116 16.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000107 - 10.01.2020 Kystlab AS NYEAFJORD
2019/1 20200116 16.01.2020 Inngående brev Invitasjon til eForvaltningskonferansen 10.-11. februar 2020 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Fosenikt - Nilsen Svein Olav NYEAFJORD
2020/133 20200116 16.01.2020 Inngående brev Varsel melding produksjonstilskudd søknadsomgangen 2019 Sitepartner - Jan Morten Forfot NYEAFJORD
2020/133 20200116 16.01.2020 Inngående brev Varsel melding produksjonstilskudd søknadsomgangen 2019. Hege M Jystad NYEAFJORD
2020/133 20200116 16.01.2020 Inngående brev Varselmelding produksjonstilskudd 2019 Stokkoy - Roar Svenning NYEAFJORD
2020/133 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avløser utgifter Astrid Elvebakk NYEAFJORD
2020/195 20200116 16.01.2020 Inngående brev 5058/91/18 - Søknad om rivning av drivstoffanlegg Coop Stokkøy Stokkøyvegen 151 Rune Nesset NYEAFJORD
2020/195 20200116 16.01.2020 Utgående brev Bekrefter mottatt Søknad om rivning av drivstoffanlegg Coop Stokkøy, gnr/bnr 91/18 Rune Nesset m.fl. NYEAFJORD
2020/195 20200116 16.01.2020 Utgående brev 5058/90/18 - Midlertidig svarbrev/etterlysning - rivning av drivstoffanlegg Cooo Stokkøya Rune Nesset NYEAFJORD
2020/200 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/200 20200116 16.01.2020 Utgående brev Ang. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 970565035 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2019/416 20200116 16.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/212 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversendelse av reguleringsplan 201703 Åsmundvatnet boligområde til behandling - del 1 KYSTPLAN AS NYEAFJORD
2020/212 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversendelse av reguleringsplan 201703 Åsmundvatnet boligområde til behandling - del 4 KYSTPLAN AS NYEAFJORD
2020/133 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918560394 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992205237 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/74 20200116 16.01.2020 Inngående brev NVEs Høringsuttalelse - Detaljreguleringspan for Måvika NVE NYEAFJORD
2020/213 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopibrev - Erstatning for sau drept av fredet vilt 2019 - 986322183 Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/213 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopibrev - Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - 989363964 Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/74 20200116 16.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunen - Høringsuttalelse til reguleringsplan Måvika Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/214 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar på søknad 2019-0989 Åfjord kommunale kulturskole om støtte til TalentLab Fosen 2020 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/215 20200116 16.01.2020 Inngående brev Orientering om overføring av regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunene IMDI NYEAFJORD
2020/216 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopibrev - Samordnet uttalelse - høring av planforslag til Ansteinsundet - Innsigelse Fiskeridirektoratet NYEAFJORD
2020/220 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert avtale Roan kommue og Trøndelag fylkeskommune - Anleggstilskudd Utbedringsarbeid fv 6310 Utroveien Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/74 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til høring Reguleringsplan Måvika Kristin Hunstad NYEAFJORD
2020/221 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til melding om vedtak PS 78/19 - Reguleringsplan Nesvalen havn - egengodkjenning Mattilsynet NYEAFJORD
2020/222 20200116 16.01.2020 Inngående brev Fv 6318 ved eiendommen gnr 92/6 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Nettstasjon Tensio TS AS NYEAFJORD
2020/199 20200116 16.01.2020 Inngående brev 5058/91/18 - Søknad om tillatelse til tiltak - etablering nytt drivstoffanlegg Coop Stokkøy - Stokkøyvegen 151 Rune Nesset NYEAFJORD
2020/199 20200116 16.01.2020 Utgående brev Bekrefter mottatt søknad om etablering nytt drivstoffanlegg Coop Stokkøy, gnr/bnr 91/18 Rune Nesset m.fl. NYEAFJORD
2019/416 20200116 16.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - KOKK ***** NYEAFJORD
2020/112 20200115 15.01.2020 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Opplæringsbasseng ved Årnes svømmeanlegg Lottstift - noreply@lottstift.no NYEAFJORD
2020/109 20200115 15.01.2020 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Treningsbasseng ved Årnes svømmeanlegg Lottstift - noreply@lottstift.no NYEAFJORD
2020/194 20200115 15.01.2020 Inngående brev Melding om mulig forurensning Mattilsynet - Tove Marie Hervik NYEAFJORD
2020/193 20200115 15.01.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse på nettleie - Gatelys Frønes Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/192 20200115 15.01.2020 Inngående brev 19/40797-4 Godkjenning av felles melkeproduksjon - Moan samdrift DA Landbruksdirektoratet - Ekaterina Gavenas NYEAFJORD
2020/191 20200115 15.01.2020 Inngående brev 19/42740-2 Godkjenning av felles melkeproduksjon - Amundal Samdrift DA Landbruksdirektoratet - Ekaterina Gavenas NYEAFJORD
2020/185 20200115 15.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P1910435 - 20.12.2019 MIKRO, MIKROBIOLOGISK FORENING FOR FÔR- OG NÆRINGSMIDDELLABORATORIER NYEAFJORD
2020/167 20200115 15.01.2020 Inngående brev 5058/58/60 - Nabovarsel Frønesbrua Afjord Kommune - Kolmannskog Lars Helge NYEAFJORD
2020/172 20200115 15.01.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 919939362 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5019/70/20 Roger Sørgård - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Roger Sørgård NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev 5058/175/4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Svein Larsen Svein Larsen NYEAFJORD
2020/183 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Afjordskroa dijam AS , NYEAFJORD
2020/187 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Debatthefte 2020 NYEAFJORD
2020/187 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Debattheftet 2020 - Svar NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5058/175/4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Svein Larsen Svein Larsen NYEAFJORD
2020/139 20200115 15.01.2020 Inngående brev Skjøtselsplan for Øyan og Landhaugan, Selnes, naturbeitemark og kystlynghei Fagsystem Estil NYEAFJORD
2020/190 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte til oppføring av isolert produksjonshall/verksted i Einarsdalen ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969680033 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 917866708 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913993756 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921738978 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969672278 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915385796 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998414970 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/132 20200115 15.01.2020 Utgående brev Forespørsel vedr hus på eiendommen 166/3 Christian Ingebrigtsen NYEAFJORD
2020/3 20200115 15.01.2020 Utgående brev Detaljregulering for Bessaker havn og næringspark - varsel om planoppstart FISKERIDIREKTORATET NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912399699 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992115033 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995040786 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/133 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984965192 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2019/8 20200115 15.01.2020 Utgående brev Valg av medlemmer til styrer og råd REVISJON MIDT-NORGE SA NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av seksjonering - gnr. 58 bnr. 316 Fosen Bygg AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev Referat fra møte 10.12.2019 ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev Referat fra møte 26.11.2019 ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Måledokumentasjon NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter oppmålingsforretning Oddmund Frengen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5058/156/6 Laila, Per Ola og Jan Johansen - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Per Ola Johansen m.fl. NYEAFJORD
2020/39 20200115 15.01.2020 Utgående brev ARBEIDSAVTALE ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5058/169/8 Tove Kristin Lindberg - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tove Kristin Lindberg NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5058/146/77 Robert Louis Aronsen - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Robert Louis Aronsen NYEAFJORD
2020/114 20200115 15.01.2020 Utgående brev Grunnboka - endring av utgått hjemmel i forbindelse med ny kommune STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2020/153 20200115 15.01.2020 Utgående brev TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE ***** NYEAFJORD
2019/406 20200115 15.01.2020 Utgående brev MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ***** NYEAFJORD
2019/400 20200115 15.01.2020 Utgående brev MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ***** NYEAFJORD
2019/8 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Meddommerutvalg NYEAFJORD
2019/137 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ***** NYEAFJORD
2019/138 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/139 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ***** NYEAFJORD
2019/140 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ***** NYEAFJORD
2019/141 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ***** NYEAFJORD
2019/142 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ***** NYEAFJORD
2019/143 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGGSUTD ***** NYEAFJORD
2019/144 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/146 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/145 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/147 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - LÆRER U/GODKJENT UTDANNING ***** NYEAFJORD
2019/148 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - LÆRER U/GODKJENT UTDANNING ***** NYEAFJORD
2019/149 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - LÆRER U/GODKJENT UTDANNING ***** NYEAFJORD
2019/150 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/151 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - LEKTOR ***** NYEAFJORD
2019/152 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/154 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/153 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - LEKTOR M/TILLEGGSUTD ***** NYEAFJORD
2019/155 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/156 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/157 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - LÆRER ***** NYEAFJORD
2019/158 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/159 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/160 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/162 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/161 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/163 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/165 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - MILJØVEILEDER ***** NYEAFJORD
2019/166 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - LÆRER U/GODKJENT UTDANNING ***** NYEAFJORD
2019/167 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - MILJØVEILEDER ***** NYEAFJORD
2019/168 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/169 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/170 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/171 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/175 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDSOPERATØR ***** NYEAFJORD
2019/176 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - RENHOLDSOPERATØR ***** NYEAFJORD
2019/177 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGG ***** NYEAFJORD
2019/585 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/586 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/587 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/588 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/589 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/590 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/591 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/592 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGESTYRER ***** NYEAFJORD
2019/593 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/594 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/595 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/596 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/597 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - MILJØVEILEDER ***** NYEAFJORD
2019/598 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - MILJØVEILEDER ***** NYEAFJORD
2019/599 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNE OG UNGDOMSARBEUDER ***** NYEAFJORD
2019/600 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - KOKK ***** NYEAFJORD
2019/601 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/602 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/603 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/604 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/605 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/606 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/607 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/608 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/609 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - AKTIVITØR ***** NYEAFJORD
2019/629 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/630 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/632 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/633 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/634 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/635 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/636 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/637 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/638 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/639 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/640 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/641 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/642 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/643 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/644 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/645 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/646 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - AVLASTER ***** NYEAFJORD
2019/647 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/648 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/649 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/650 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - LOGOPED ***** NYEAFJORD
2019/651 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - PED./PSYK. RÅDGIVER ***** NYEAFJORD
2019/652 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SPESIALPEDAGOG ***** NYEAFJORD
2019/653 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/654 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/631 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/656 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/657 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/658 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/659 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/660 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/662 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGESTYRER ***** NYEAFJORD
2019/663 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2020/56 20200115 15.01.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale ***** NYEAFJORD
2020/53 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 5058/60/82 - Bilder etter befaring 04.12.2019 Arild Busch NYEAFJORD
2020/80 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 5058/88/1 - Bildepresentasjon fra befaring 04.12.2019 NYEAFJORD
2020/80 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 5058/88/1 - Informasjons e-post til hjemmelshaver 20.12.2019 NYEAFJORD
2020/84 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 5058/90/79 - Bildesamling fra befaring 6/11-2019 NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5058/90/93 - Etterlysning nr. 2 - Steinfylling mot sjøkant - Stokkøyveien 136 - Trond Skjærvik MOEN REIDAR NYEAFJORD
2019/456 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/457 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/458 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/459 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/460 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/461 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/462 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/463 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/464 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/465 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/466 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/467 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/468 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/469 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/470 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJEMMEHJELP ***** NYEAFJORD
2019/471 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/472 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/473 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/474 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PLEIEMEDARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/475 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - PLEIEMEDARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/476 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - PLEIEMEDARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/477 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/478 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/479 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJEMMEHJELP ***** NYEAFJORD
2019/480 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/481 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/482 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - VERNEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/483 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - VERNEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/484 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ERGOTERAPEUT ***** NYEAFJORD
2019/485 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - MILJØTERAPEUT ***** NYEAFJORD
2019/486 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/487 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/488 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ENHETSLEDER ***** NYEAFJORD
2019/489 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/490 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PLEIEMEDARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/491 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/492 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/493 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/494 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/495 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/496 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/497 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/498 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/499 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/500 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/501 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/502 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/503 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/504 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/505 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/558 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - FAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/559 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - VAKTMESTER ***** NYEAFJORD
2019/560 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - FAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/561 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - VAKTMESTER ***** NYEAFJORD
2019/562 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - FAGARBEIDER M/SÆRALDERSGRENSE ***** NYEAFJORD
2019/563 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - FAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/564 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - FAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/565 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ARBEIDSLEDER ***** NYEAFJORD
2019/566 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/567 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/568 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/569 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/570 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - LEKTOR M/TILLEGGSUTD ***** NYEAFJORD
2019/571 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/572 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/573 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - MILJØVEILEDER ***** NYEAFJORD
2019/574 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - KONSTITUERT REKTOR ***** NYEAFJORD
2019/575 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - INSPEKTØR/ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/576 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/577 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/578 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/579 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/580 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - LÆRER ***** NYEAFJORD
2019/581 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/582 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - LÆRER U/GODKJENT UTDANNING ***** NYEAFJORD
2019/583 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - KOKK ***** NYEAFJORD
2019/349 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/350 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - TVERRFAGLIG SPES.UTD M/HØGSKOLE ***** NYEAFJORD
2019/351 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/353 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/355 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/358 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/352 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/354 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/356 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/357 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/359 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/361 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/363 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/362 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/364 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/365 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/366 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/370 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/367 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/368 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/371 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/372 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/373 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/374 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/376 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/377 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDSOPERATØR ***** NYEAFJORD
2019/378 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/379 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEHAGESTYRER ***** NYEAFJORD
2019/380 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEHAGESTYRER ***** NYEAFJORD
2019/381 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/382 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/383 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - ENHETSLEDER ***** NYEAFJORD
2019/384 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/385 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/386 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/387 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/388 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/389 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/390 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/391 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/392 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/393 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/394 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/395 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/396 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/397 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSEFAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/398 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/399 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PLEIEMEDARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/400 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PLEIEMEDARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/401 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PLEIEMEDARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/402 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PLEIEMEDARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/406 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/267 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ASSISTENT BARNEHAGE/FAMBH ***** NYEAFJORD
2019/266 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/250 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/249 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/247 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/248 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/246 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGESTYRER ***** NYEAFJORD
2019/245 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - BARNEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/243 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/242 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/230 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/241 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/263 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/227 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - LÆRER U/GODKJENT UTDANNING ***** NYEAFJORD
2019/228 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/196 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/197 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - REKTOR ***** NYEAFJORD
2019/217 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGG ***** NYEAFJORD
2019/221 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - LÆRER U/GODKJENT UTDANNING ***** NYEAFJORD
2019/223 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/244 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/269 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/270 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEHAGESTYRER ***** NYEAFJORD
2019/259 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/257 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - FAGARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/225 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/272 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - LÆRER U/GODKJENT UTDANNING ***** NYEAFJORD
2019/273 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - RENHOLDER ***** NYEAFJORD
2019/274 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/275 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/276 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/277 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/278 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/279 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/280 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/281 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/285 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/286 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/287 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/288 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/289 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/290 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/291 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/292 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER ***** NYEAFJORD
2019/293 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/294 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT ***** NYEAFJORD
2019/295 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/296 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/297 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER ***** NYEAFJORD
2019/298 20200115 15.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER ***** NYEAFJORD
2019/407 20200114 14.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER ***** NYEAFJORD
2019/584 20200114 14.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT ***** NYEAFJORD
2019/43 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av revisor fra 01.01.2020 NYEAFJORD
2019/42 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Omdannelse av Fosen regionråd til interkommunalt politisk råd for Fosenregionen - Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen NYEAFJORD
2019/42 20200114 14.01.2020 Utgående brev Omdannelse av Fosen regionråd til interkommunalt politisk råd for Fosenregionen - Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen FOSEN REGIONRÅD NYEAFJORD
2020/2 20200114 14.01.2020 Utgående brev Detaljregulering for Brennholmen - varsel om planoppstart FISKERIDIREKTORATET NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Inngående brev 5058/51/1,5 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Ingunn Kroken Ingunn Kroken NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - onsdag 15. januar kl 10.00 John Sydskjør NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Inngående brev 5058/99/4 - Konsesjonsforhold - Synnøve Aaknes Matrikkelen NYEAFJORD
2020/144 20200114 14.01.2020 Inngående brev 5058/43/3 - Signert jordleieavtale - Ole Håvard Aune og Odd Erik Murvold Odd Erik Murvold NYEAFJORD
2019/568 20200114 14.01.2020 Inngående brev Kompetansebevis for videregående skole ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Inngående brev 5058/61/98,89 - Konsesjonsforhold - Knut Langdal og Inger Skjerve Langdal Matrikkelen NYEAFJORD
2019/600 20200114 14.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/141 20200114 14.01.2020 Inngående brev 5058/139/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser - Mostervikveien 300 grete Jakobsen og Gunnar Kristiansen NYEAFJORD
2020/142 20200114 14.01.2020 Inngående brev 5058/93/4 - Ett-trinns søknad - Tilbygg på bolig - Skjøraveien 12 Kolbjørn Dolmseth NYEAFJORD
2020/175 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/176 20200114 14.01.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn med Indre Fosen kommune, Fosen barneverntjeneste - Barnevernets arbeid med undersøkelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/74 20200114 14.01.2020 Inngående brev 5058/165/5 - Fylkesveg 6312 i Åfjord kommune (tidligere Roan kommune) - Tilbakemelding på høring av forslag til reguleringsplan Måvika Statens vegvesen NYEAFJORD
2019/565 20200114 14.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2019/106 20200114 14.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/136 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2019/2020 Berdal, Rune NYEAFJORD
2020/135 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om midler til tiltak Harbak velforening "servicefasiliteter" for turister HARBAK VELFORENING NYEAFJORD
2019/81 20200114 14.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/126 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Oppsigelse av leieforhold Lisbeth Malmedal Botnan NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev 5058/57/44 - Ferdigattest - Bolig på Frøneshaugen - Frida Hårstad og Bengt Kauserud ÅBYGG AS NYEAFJORD
2019/43 20200114 14.01.2020 Utgående brev Valg av revisor fra 01.01.2020 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS NYEAFJORD
2019/42 20200114 14.01.2020 Utgående brev Omdannelse av Fosen regionråd til interkommunalt politisk råd for Fosenregionen - Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen FOSEN REGIONRÅD NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev 5058/24/29 - Ferdigattest - Driftsbygning melkefjøs - Fjellheimveien 741 - Amundal fellesfjøs AS SKOGMO TRE AS NYEAFJORD
2020/160 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon 01.02.20 - 01.09.20 ***** NYEAFJORD
2020/161 20200114 14.01.2020 Inngående brev Vognkort del 1 Andreas karlsen NYEAFJORD
2019/584 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert tidsbegrenset arbeidsavtale ***** NYEAFJORD
2020/162 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte til trening i varmt vann Nord Fosen Revmatikerforening v/ Kåre Gotvassli NYEAFJORD
2020/164 20200114 14.01.2020 Inngående brev 5058/8/3 - Vedrørende tillatelse - Skaset småbåthavn Sverre Skaset NYEAFJORD
2019/407 20200114 14.01.2020 Utgående brev MIDLERTIDIG ARBEISAVTALE ***** NYEAFJORD
2020/166 20200114 14.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Brandsfjord barnehage vår 2020 ***** NYEAFJORD
2020/166 20200114 14.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/129 20200114 14.01.2020 Utgående brev Varsel om avvik / endring - Vannkapasitetsmålinger Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/168 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol under 4,76% - E.Hopstads Enke AS Monkan, Torhild Kanutte NYEAFJORD
2020/16 20200114 14.01.2020 Utgående brev Foreløpig bekreftelse på vedtak igangsettelse del 1 Kråkøy Kråkøy Slakteri NYEAFJORD
2020/169 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oversendelse erklæring om ansvarsretter til IG-03 Asplan Viak AS NYEAFJORD
2020/169 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oversendelse erklæring om ansvarsrett til IG-03 Asplan Viak AS NYEAFJORD
2020/169 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oversendelse erklæring om ansvarsretter til IG-03 Aspan Viak AS NYEAFJORD
2020/169 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for bygningsmessige arbeider for Roan sykeheim Asplan Viak AS NYEAFJORD
2020/169 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oversendelse erklæring om ansvarsrett til IG-03 Asplan Viak AS NYEAFJORD
2020/169 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oversendelse erklæring om ansvarsrett til IG-03 Asplan Viak AS NYEAFJORD
2020/170 20200114 14.01.2020 Inngående brev Bestilling av eiendomsopplysninger - Roansveien 1377 Boli Eiendomsmegling AS NYEAFJORD
2020/170 20200114 14.01.2020 Utgående brev Oversendelse av forespurte eiendomsopplysninger Roansveien 1377 Boli Eiendomsmegling AS NYEAFJORD
2020/171 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon på totalvekt Eiansvegen for frakt av knuseverk A/S R. Pedersen Transport NYEAFJORD
2020/171 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad - dispensasjon for transport av knuseverk til Utroveien 35 A/S R Pedersen Transport NYEAFJORD
2020/172 20200114 14.01.2020 Inngående brev Drenerinstilskudd - Drenering av jordbruksareal Nadia Sofie Johansen NYEAFJORD
2020/173 20200114 14.01.2020 Inngående brev Klage på vedtak DS 164/19 av 28.11.19 - Steinfylling i strandsonen på Måvika Per Gipling NYEAFJORD
2020/123 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000114 - 09.01.2020 Kystlab AS NYEAFJORD
2020/122 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000111 - 09.01.2020 Kystlab AS NYEAFJORD
2020/120 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000110 - 01.09.2020 Kystlab AS NYEAFJORD
2020/119 20200113 13.01.2020 Inngående brev 20/00029 - Konvertering av foretakfondobligasjon- og ny utbyttepolitikk i TrønderEnergi AS - Åfjord kommune Tronderenergi - Firmapost TrønderEnergi NYEAFJORD
2020/117 20200113 13.01.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Åfjord - des. 2019 NOKAS AS NYEAFJORD
2020/114 20200113 13.01.2020 Inngående brev Endring av organisasjonsnummer og navn på hjemmelshaver på kommunale eiendommer i grunnboka STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2020/105 20200113 13.01.2020 Inngående brev 5058/58/64 - Søknad om fritak for telefon i heis Afjord Kommune - Hårstad Trude Iversen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev 5058/57/44 - Søknad om ferigattest, Kauserud Åbygg AS NYEAFJORD
2020/118 20200113 13.01.2020 Inngående brev Åpen søknad på lærlingeplass - Helsefagarbeider Mia Johanne Stjern NYEAFJORD
2019/386 20200113 13.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/116 20200113 13.01.2020 Inngående brev Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfrist - produksjonstilskudd 2019 del 2. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2019/414 20200113 13.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev 5058/42/29 - Søknad om ferdigattest fellesfjøs Skogmotre - Mathias Vold NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til beredskapskonferanse 4. mars 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Retting av matriikkelen Tore Tårnesvik NYEAFJORD
2020/23 20200113 13.01.2020 Inngående brev Skatteinngangen desember 2019 Roan Kemnerkontoret for Fosen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gnr 256/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 30% Per Ola Johansen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gnr 256/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 35% Jan Johansen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gnr 256/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 35% Laila Johansen NYEAFJORD
2020/17 20200113 13.01.2020 Inngående brev Klage på vedtak PS 71/19 Reguleringsplan Grønningen 61/1 Jon Eirik Nygård NYEAFJORD
2020/17 20200113 13.01.2020 Inngående brev Klage på vedtak PS 71/19 - vedtatt reguleringsplan for Grønningen Fosen Naturvernforening NYEAFJORD
2020/26 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gnr 161/1 Søknad om tillatelse til tiltak - Vei, V/A anlegg, grunnarbeider tomter Kristian Nilssen NYEAFJORD
2020/128 20200113 13.01.2020 Inngående brev Protokoll for oppmålingsforreting etter lov om eiendomsregistrering - Arealoverføring Statens Vegvesen NYEAFJORD
2020/129 20200113 13.01.2020 Utgående brev Varsel om avvik/endring - Avvik fundamenteringsmethode Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/130 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gnr 155/8 Anmodning om ferdigattest - avløpsanlegg Roansveien 1657 Rørlegger Frits Rikardsen AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gnr 169/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 25% Tove Kristin Lindberg NYEAFJORD
2020/132 20200113 13.01.2020 Inngående brev Etterspør matrikkelstatus på bolig - Eiendom gnr 166/3 i Bergfjord Christian Ingebrigtsen NYEAFJORD
2020/25 20200113 13.01.2020 Utgående brev Høring - søknad om dispensasjon fra områderegulering for Kjerkholmen og Brennholmen industriområde Høringsparter NYEAFJORD
2020/54 20200113 13.01.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd Heggli Barnehage 2020 NLM Barnehagene AS Heggli Barnehage NYEAFJORD
2020/11 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Bilder fra befaring NYEAFJORD
2020/11 20200113 13.01.2020 Utgående brev 5058/167/54 - Ulovlig steinfylling i strandsonen - Kari Irene Kvemo og Hans Kristian Næss Kari Irene Kvemo m.fl. NYEAFJORD
2020/12 20200113 13.01.2020 Utgående brev 5058/58/217 - Tildeling av offisiell adresse - Brannstasjon på Åmyra - Vassneset 4 - Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE NYEAFJORD
2020/16 20200113 13.01.2020 Utgående brev 5058/170/23 - Igangsettingstillatelse del 1 - Pakkeri og fryselager - Kråkøy Slakteri AS (sak 19/1022 i Roan) ARCON PROSJEKT AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev 5058/59/23 - Tildeling av offisielle adresser - Ombygging av bolighus på Monstad - Kråkneset 4 - Roger Harsvik Roger Harsvik NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - oversendelse av matrikkelbrev Hilde Haugdahl Humstad NYEAFJORD
2020/3 20200113 13.01.2020 Utgående brev Bessaker havn og næringspark Randi Gjengaar Engesbak NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 106 bnr. 117 Turid Lysø m.fl. NYEAFJORD
2020/29 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Omstillingsplan 2020 – 2025 for nyskaping og vekst i arbeids- og næringsliv NYEAFJORD
2020/29 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging «Handlingsplan 2019 – 20: Omstillingsprogram for Roan» behandlet og godkjent av styringsgruppen for Strategi- og forankringsfasen den 25. juni 2019. NYEAFJORD
2020/29 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Stillingsannonse: Programleder omstilling Roan. NYEAFJORD
2020/29 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Fullstendig stillingsutlysning: Programleder omstilling Roan. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 67 bnr. 191 Roberth Dahl NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev 5058/22/1/16 - Ferdigattest - Tilbygg fritidsbolig og innlegging av vann i Skansen hyttefelt - Turid Berg Mandal Turid Berg Mandal NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev 5058/57/44 - Etterlysning søknad om ferdigattest - Bolig på Frøneshaugen - Frida Hårstad og Bengt Kauserud ÅBYGG AS NYEAFJORD
2020/115 20200110 10.01.2020 Inngående brev NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/101 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2019/2020 Nerdal, Haldis Torbjørg NYEAFJORD
2019/107 20200110 10.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/36 20200110 10.01.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 983446906 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/109 20200110 10.01.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Treningsbasseng ved Årnes svømmeanlegg Lotteri-og stiftelsestilsynet NYEAFJORD
2020/112 20200110 10.01.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Opplæringsbasseng ved Årnes svømmeanlegg Lotteri-og stiftelsestilsynet NYEAFJORD
2020/98 20200109 09.01.2020 Inngående brev Fullmakt vedr eiendommen Kammen i åfjord kommune Kari E Steen-Wilhelmsen NYEAFJORD
2020/97 20200109 09.01.2020 Inngående brev Dokument 17/01168-49 Søknad om veg i Åfjord transformatorstasjon sendt fra STATNETT - Statnett konsern STATNETT SF NYEAFJORD
2020/74 20200109 09.01.2020 Inngående brev Merknader til reguleringsplan - Måvika Magnar Østerås NYEAFJORD
2020/93 20200109 09.01.2020 Inngående brev Gjelder sak 5018/66/9 - Søknad om tillatelse til tiltak - Flytebrygge-Barøya 140 Morten Kroglund NYEAFJORD
2020/92 20200109 09.01.2020 Inngående brev Vedrørende nabovarsel om fradeling av tomt for fritidsbebyggelse i hyttefeltet Hosen Øvre på Stokkøya Erik Norgård NYEAFJORD
2020/91 20200109 09.01.2020 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse Oslomet - Aud Christina H. Bjerén NYEAFJORD
2020/90 20200109 09.01.2020 Inngående brev 5058/107/78 - Merknader til Nabovarsel - disppensasjonssøknad Linda Brekke Falkfjell NYEAFJORD
2020/88 20200109 09.01.2020 Inngående brev Innspill høring arealplan - område vest for Lauvøya unntatt rettsvirkning Salmar - Trond Baarset NYEAFJORD
2020/89 20200109 09.01.2020 Inngående brev Overtagelse av Grøtting Vassverk - aksept av tilbud om kommunal overtagelse Mellingsaeter - Erling Gøran Mellingsæter NYEAFJORD
2020/88 20200109 09.01.2020 Inngående brev Sjøarealet vest for Lauvøya – ny offentlig høring på deler av kommuneplanens arealdel. Merknader. Knut Hellesvik NYEAFJORD
2020/87 20200109 09.01.2020 Inngående brev Roan frivilligsentral SA - Anmodning om utbetaling av øremerket tilskudd til frivilligsentraler post@roan.frivilligsentral.no NYEAFJORD
2020/86 20200109 09.01.2020 Inngående brev 19/1-45 Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder NTL LANDBRUKSDIREKTORATET NYEAFJORD
2019/398 20200109 09.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2019/634 20200109 09.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/92 20200109 09.01.2020 Inngående brev 5058/89/1 - Søknad om fradeling av tomt og dispensasjonssøknad - Hosen - Stokkøyveien 587 Erik Norgård NYEAFJORD
2020/90 20200109 09.01.2020 Inngående brev 5058/107/78 - Dispensasjonssøknad fra bestemmelser i gjeldende reguleringsplan Geir Helge Sørgård NYEAFJORD
2020/90 20200109 09.01.2020 Inngående brev 5058/107/78 - Merknader til nabovarsel datert 20.11.2019 Gnr. 107 Bnr. 78 Trollskardet Linesøya Irene Sørgård Brekke NYEAFJORD
2020/90 20200109 09.01.2020 Utgående brev Trollskaret, Linesøya merknader nabovarsel - Til informasjon Irene.Sorgard.Brekke@no.issworld.com NYEAFJORD
2020/90 20200109 09.01.2020 Utgående brev Dispensasjonssøknad - bekrefter mottakelse geih-s@online.no NYEAFJORD
2019/486 20200109 09.01.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** NYEAFJORD