eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2070 20210723 23.07.2021 Utgående brev Mulig avslutning av samarbeidsavtale om ny Åfjord videregående skole - økonomiske konsekvenser Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2070 20210723 23.07.2021 Utgående brev Aktivitetshus- Åfjord VGS - Økonomisk konsekvens avslutning samlokalisering Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3348 20210723 23.07.2021 Utgående brev Kornoppgave 3 Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2020/3415 20210723 23.07.2021 Utgående brev Avlingsskade Tove Mette Guttelvik Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2020/3493 20210723 23.07.2021 Utgående brev Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram med stønad ***** NYEAFJORD
2020/3563 20210723 23.07.2021 Utgående brev avlingsskade Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2020/3590 20210723 23.07.2021 Utgående brev Grovfor-Analyserapport fra Eurofins Agro, Steinar Vold, Report: AR-20-NF-013669-01, m.fl. (1/1) Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2020/3609 20210723 23.07.2021 Utgående brev Tinglysning av erklæringer om legging av vann- og avløpsledninger over privat grunn. STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2020/3860 20210722 22.07.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Advokatfirmaet Jon Reidar Aae NYEAFJORD
2020/3874 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om sekundærbosetting Orkland kommune NYEAFJORD
2020/3899 20210722 22.07.2021 Utgående brev UTBETALING TIL ÅFJORDSBÅTEN KYSTLAG - RENOVASJON Hårstad Per Ove NYEAFJORD
2020/4081 20210722 22.07.2021 Utgående brev Signert bekreftelse og fullmakt trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/4082 20210722 22.07.2021 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd - Kjøp av melkekvote Tørum Lena NYEAFJORD
2020/4083 20210722 22.07.2021 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd - Kjøp av melkekvote Tørum Lena NYEAFJORD
2021/306 20210722 22.07.2021 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd - skogplanting Tørum Lena NYEAFJORD
2021/736 20210722 22.07.2021 Utgående brev Besvart undersøkelse Bruk av IKT i offentlig sektor Statistisk sentralbyrå NYEAFJORD
2021/832 20210722 22.07.2021 Utgående brev 5058/58/53 - Varsel om stedlig tilsyn WATCO AS NYEAFJORD
2021/879 20210722 22.07.2021 Utgående brev Innstilling Bademester Åfjord kommune Delta Åfjord v/Åge Frønes NYEAFJORD
2021/1403 20210722 22.07.2021 Utgående brev 5058/177/7 - Rekvisisjon av delings- og oppmålingsforretning - Tor Sverre Moltu Tor Sverre Moltu NYEAFJORD
2021/1407 20210722 22.07.2021 Utgående brev Sletting av heftelse STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2021/1522 20210722 22.07.2021 Utgående brev 5058/43/4 - Ny grunneiendom - Sørdalsveien 1121 - Olav Løvseth Olav Arvid Løvseth m.fl. NYEAFJORD
2020/3771 20210721 21.07.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Larsen, Lars Asle NYEAFJORD
2020/3834 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om overtakelse av vedlikehold Byggmester Sørgaard AS NYEAFJORD
2020/3475 20210721 21.07.2021 Utgående brev Innbygger henvendelse - Fiberutbygging - fra Stordalen til Forfod Lisbeth Stjern NYEAFJORD
2020/3379 20210721 21.07.2021 Utgående brev 5058/174/16 - Søknad tilleggsareal til 174/15 (Sak 2015/4111 Roan) - avslag Olav Lindbak NYEAFJORD
2019/17 20210721 21.07.2021 Utgående brev Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Trøndelag fylkeskommune Seksjon Vegforvaltning NYEAFJORD
2020/216 20210721 21.07.2021 Utgående brev Reguleringsplan Ansteinsundet Fosen Plan og miljø v/Hanne Skjæggestad NYEAFJORD
2020/585 20210721 21.07.2021 Utgående brev 5058/65/22 Bygging av fritidsbolig i Barøybukta og endring av tomt - rammesøknad - Anne Ma Bjørnevik - anmodning om uttalelse. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/756 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på brev vedrørende store inngrep på bygdetun på Utro Lene Ragnhild O Buvarp m.fl. NYEAFJORD
2020/756 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på brev vedrørende utrotunet Ole Arnold Eian NYEAFJORD
2020/3620 20210720 20.07.2021 Utgående brev Kornoppgave 3 Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2021/648 20210720 20.07.2021 Utgående brev 5058/106/11 - Endring i reguleringsbestemmelser - Hytteområde Breivik - Linesøy - planid 200805 Øyvind Sørgård NYEAFJORD
2021/1272 20210720 20.07.2021 Utgående brev Fiber Brandsfjord skole Eidsaune Kjell Arne NYEAFJORD
2021/1301 20210719 19.07.2021 Utgående brev 10398 Seiskjæra - Endring av anlegg for matfisk, laks ørret og regnbueørret - Refsnes Laks AS - dispensasjon fra kommuneplanen FISKERIDIREKTORATET m.fl. NYEAFJORD
2021/666 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/94/41 og 94/47 - Fradelinger og makeskifte - Tone og Torbjørn Humstad - Einar Wist Torbjørn Humstad NYEAFJORD
2021/632 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/5/2 - Ny grunneiendom - Dispensasjon hyttetomt - Bekkavatnet - Henny Humstad Henny Humstad NYEAFJORD
2021/596 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/174/16 - Søknad fradeling tilleggsareal til 174/7- Åsmund og Olav Lindbak (2017/292 Roan) - dispensasjon fra plan Ansteinsundet Ann Iren Sandø Lindbak m.fl. NYEAFJORD
2020/4088 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/9/3 - Tillatelse og dispensasjon - Oppføring av midlertidig bolig/minihus - Humstadveien 265 - Anne Lise Haugdahl Humstad Anne-Lise H Humstad m.fl. NYEAFJORD
2020/4158 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/89/2 - Ny grunneiendom - Steinan I og II - Odd-Petter Hosen - dispensasjon Odd Petter Hosen NYEAFJORD
2019/8 20210719 19.07.2021 Utgående brev Suppleringsvalg - Eldrerådet Arild Skjærvø m.fl. NYEAFJORD
2021/1408 20210719 19.07.2021 Utgående brev Utbygging FTTH Roan - Søknad om graving ONECO NETWORKS AS m.fl. NYEAFJORD
2021/1664 20210719 19.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til gjennomføring av fiskefestivalen 2021 Fiskefestivalen Bessaker NYEAFJORD
2021/758 20210702 02.07.2021 Utgående brev 5058/96/40 Fradeling tillegg til bnr. 43 - Stein Refsnes - dispensasjon Jens Aalberg m.fl. NYEAFJORD
2021/1462 20210701 01.07.2021 Utgående brev Oversendelse av varsel om forvaltningskontroll Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. NYEAFJORD
2020/3619 20210628 28.06.2021 Utgående brev Kornoppgave 3 Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2021/1682 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (4397475377) Espen Murvold NYEAFJORD
2021/1682 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Økonomisjef Åfjord kommune - st. ref. 4397475377 Espen Murvold NYEAFJORD
2021/1650 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved Åset skole - st. ref. (4395942735) Ida Aune Moen NYEAFJORD
2021/1650 20210606 06.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vikariat ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4395942735 Ida Aune Moen NYEAFJORD
2021/1597 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagsykepleier - st. ref. (4393473465) Hege Marie Eldnes NYEAFJORD
2021/1597 20210606 06.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagsykepleier Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4393473465 Hege Marie Eldnes NYEAFJORD
2021/1597 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagsykepleier - st. ref. (4393473465) Kristin Moen svenning NYEAFJORD
2021/1597 20210606 06.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagsykepleier Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4393473465 Kristin Moen svenning NYEAFJORD
2021/1683 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) - st. ref. (4398549621) Eva Yesse NYEAFJORD
2021/1683 20210606 06.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) Åfjord kommune - st. ref. 4398549621 Eva Yesse NYEAFJORD
2021/1683 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) - st. ref. (4398549621) Kamilla Kårli NYEAFJORD
2021/1683 20210606 06.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) Åfjord kommune - st. ref. 4398549621 Kamilla Kårli NYEAFJORD
2021/1683 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) - st. ref. (4398549621) Ditlev Fagervold NYEAFJORD
2021/1683 20210606 06.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) Åfjord kommune - st. ref. 4398549621 Ditlev Fagervold NYEAFJORD
2021/1683 20210605 05.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) - st. ref. (4398549621) Linn Merete Arnevik NYEAFJORD
2021/1683 20210605 05.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) Åfjord kommune - st. ref. 4398549621 Linn Merete Arnevik NYEAFJORD
2021/1649 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole - st. ref. (4395921110) Tone Ingebjørg Tryggvason NYEAFJORD
2021/1649 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4395921110 Tone Ingebjørg Tryggvason NYEAFJORD
2021/1597 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagsykepleier - st. ref. (4393473465) Marie Helleren NYEAFJORD
2021/1597 20210603 03.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagsykepleier Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4393473465 Marie Helleren NYEAFJORD
2021/1114 20210603 03.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Konsulent Forvaltningsenheten, Åfjord kommune - st. ref. 4377976612 Renate Bye NYEAFJORD
2021/1114 20210603 03.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Konsulent Forvaltningsenheten, Åfjord kommune - st. ref. 4377976612 ***** NYEAFJORD
2021/1683 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) - st. ref. (4398549621) Xiujuan Peng Sundet NYEAFJORD
2021/1683 20210602 02.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) Åfjord kommune - st. ref. 4398549621 Xiujuan Peng Sundet NYEAFJORD
2021/1683 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) - st. ref. (4398549621) Gøril By NYEAFJORD
2021/1683 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) Åfjord kommune - st. ref. 4398549621 Gøril By NYEAFJORD
2021/1683 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) - st. ref. (4398549621) Marte Hårstad NYEAFJORD
2021/1683 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som barnehagelærer ved ny sentrumsbarnehage i Åfjord (per i dag Maribo barnehage) Åfjord kommune - st. ref. 4398549621 Marte Hårstad NYEAFJORD
2021/1676 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Sør-Roan skole - st. ref. (4396628946) ***** NYEAFJORD
2021/1676 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rektor ved Sør-Roan skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4396628946 ***** NYEAFJORD
2021/1677 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Brandsfjord skole - st. ref. (4396622417) ***** NYEAFJORD
2021/1677 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rektor ved Brandsfjord skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4396622417 ***** NYEAFJORD
2021/1682 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (4397475377) Stig André Mikalsen NYEAFJORD
2021/1682 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Økonomisjef Åfjord kommune - st. ref. 4397475377 Stig André Mikalsen NYEAFJORD
2021/1650 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved Åset skole - st. ref. (4395942735) Sissel Andrea Djupvik NYEAFJORD
2021/1650 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vikariat ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4395942735 Sissel Andrea Djupvik NYEAFJORD
2021/1649 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole - st. ref. (4395921110) Sissel Andrea Djupvik NYEAFJORD
2021/1649 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4395921110 Sissel Andrea Djupvik NYEAFJORD
2021/1314 20210531 31.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Sivert Nordli NYEAFJORD
2020/1794 20210531 31.05.2021 Utgående brev 5058/65/1 - Fradeling av tomt til lagerhus Bjørnevik - vedtak opphevet av Statsforvalteren Jørn Otto Flenstad NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Emma Berdal NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Emilie Marie Viken NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Linn Merete Hosen-Rosø NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Camilla Kataja NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Marte Hårstad NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Maia Skorstad Larsen NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 John Christian Stegali NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Anne Sofie Hårstad NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Barbro Oline Bugten NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Ingvill Hårstad NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Tatiana Karkosz NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Anne Jenny Bremnes NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Ronja Emilie Nygård-Halvorsen NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Cathrin Nygård NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Terje Humstad NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Eirin Eggen Storlimo NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Ida Aune Moen NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Sara Murvold NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 May Lothe NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Marie Staven NYEAFJORD
2021/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommervikar barnehage Åfjord kommune Åfjord kommune - st. ref. 4361116885 Tobias Andre Edvardsen NYEAFJORD
2021/901 20210530 30.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagansvarlig IKT skole - st. ref. (4366550587) Mohammad Yanes NYEAFJORD
2021/901 20210530 30.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagansvarlig IKT skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4366550587 Mohammad Yanes NYEAFJORD
2021/1649 20210530 30.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole - st. ref. (4395921110) Rina Myhre NYEAFJORD
2021/1649 20210530 30.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4395921110 Rina Myhre NYEAFJORD
2021/1649 20210530 30.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole - st. ref. (4395921110) Anne Lise Forfod Gjessing NYEAFJORD
2021/1649 20210530 30.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4395921110 Anne Lise Forfod Gjessing NYEAFJORD
2021/1650 20210530 30.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat ved Åset skole - st. ref. (4395942735) Anne Lise Forfod Gjessing NYEAFJORD
2021/1650 20210530 30.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vikariat ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4395942735 Anne Lise Forfod Gjessing NYEAFJORD
2020/1673 20210528 28.05.2021 Inngående brev Kystsoneplan for Namdalen ber om å få tilsendt planforslaget ved offentlig ettersyn Forsvarsbygg - Lian, Tor-Erik Jule NYEAFJORD
2021/599 20210528 28.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2105339 - 28.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/493 20210528 28.05.2021 Inngående brev Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet Trøndelag 25. mai 2021 Trondelagfylke - Ann Karin Mellingen NYEAFJORD
2020/1769 20210528 28.05.2021 Inngående brev Protokoll Generalforsamling i Kommunekraft AS 2021 Lundogco - Emil Lund Meltvedt NYEAFJORD
2020/2356 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/90/7 - Svar på henvendelse om søknad Sven Oddne Haugen NYEAFJORD
2020/2805 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/32/81 - Midlertidig brukstillatelse anneks - Vannavikveien 49 - Brita Bjørgeli Brita Bjørgeli m.fl. NYEAFJORD
2020/506 20210528 28.05.2021 Inngående brev Protokoll - Kontrollutvalgets møte 26.05.2021 Konsek - Paul Ivar Stenstuen NYEAFJORD
2020/506 20210528 28.05.2021 Inngående brev 21/1579 Protokoll - Kontrollutvalgets møte 26.05.2021 Konsek - Paul Ivar Stenstuen NYEAFJORD
2020/312 20210528 28.05.2021 Utgående brev Godtgjørelse for merarbeid i politiske utvalg for 2020 Jon Husdal NYEAFJORD
2020/885 20210528 28.05.2021 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 Konsek - Paul Ivar Stenstuen NYEAFJORD
2020/3656 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/58/84 - Tillatelse - Midlertidige hotellbrakker - Fosen fjordhotell FOSEN FJORDHOTELL AS NYEAFJORD
2020/3514 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/60/107 - Ferdigattest oppføring av garasje - Selnesveien 267 - Sigmund Dolmseth Sigmund Dolmseth NYEAFJORD
2020/3936 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/106/114 - Ferdigattest VA-anlegg - Ny fritidsbolig - Linesveien 919 - Lillian Grøtting AMUNDAL MASKIN AS NYEAFJORD
2020/3936 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/106/114 - Ferdigattest - Ny fritidsbolig - Linesveien 919 - Lillian Grøtting BYGGMESTER SØRGAARD AS NYEAFJORD
2020/3576 20210528 28.05.2021 Utgående brev FV 715 i Åfjord kommune - Utskifting av Garrabrekka bru Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. NYEAFJORD
2020/3576 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/45/1 - Møtereferat dialogmøte utskifting av Garrabrekka bru. Aarskog, Thomas m.fl. NYEAFJORD
2020/4100 20210528 28.05.2021 Utgående brev Reguleringsplan for Stokkøya hytter og parsellhager Elin Harbak m.fl. NYEAFJORD
2020/4100 20210528 28.05.2021 Inngående brev Ang. arkeologisk registrering i forbindelse med oppstart av planarbeid for Stokkøya hytter og parsellhager 90/4 m.fl. Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/328 20210528 28.05.2021 Utgående brev Ny nettstasjon - Hyttefelt i Finnsetmarka i Kroken Tensio Ts AS NYEAFJORD
2021/754 20210528 28.05.2021 Utgående brev Bekreftelse - Nærføring mot nabogrense Torbjørn Alseth NYEAFJORD
2021/692 20210528 28.05.2021 Utgående brev Etterlysning - Barøy kai Ole T Bjørnevik NYEAFJORD
2021/692 20210528 28.05.2021 Utgående brev BARØY KAI - vedr. fornyet byggetillatelse Ole Torberg Bjørnevik NYEAFJORD
2021/818 20210528 28.05.2021 Utgående brev Oppstartvarsel til Statens vegvesen Ellen Kristin Moe NYEAFJORD
2021/890 20210528 28.05.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Nils Monstad NYEAFJORD
2021/899 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøveileder Brandsfjord skole, Åfjord kommune - st. ref. 4363247730 Linn Merete Hosen-Rosø NYEAFJORD
2021/842 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/60/134 Nytt bygg - Byggetillatelse - Enebolig med carport - Brennaveien 8- Lotte Amundal Lotte Amundal NYEAFJORD
2021/860 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Vikariater ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4366567545 Per Semland NYEAFJORD
2021/860 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Vikariater ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4366567545 Augie Rose Adan Hansen NYEAFJORD
2021/860 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Vikariater ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4366567545 Ann-Kristin Eilertsen NYEAFJORD
2021/860 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Vikariater ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4366567545 Øyvind Næss NYEAFJORD
2021/860 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Vikariater ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4366567545 Joakim Indsetviken Andersen NYEAFJORD
2021/857 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/40/1 - Byggetillatelse - Oppføring av gjødselskumme - Sørdalsveien - Roar Vingen Roar Vingen NYEAFJORD
2021/906 20210528 28.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - 100% fast stilling som spesialpedagog med koordinatoransvar Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4368242853 Aase Eian Sørgjerd NYEAFJORD
2021/1314 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Sivert Nordli NYEAFJORD
2021/1314 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Kristian Kleveland NYEAFJORD
2021/1314 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Maria Håbjørg Kingman NYEAFJORD
2021/1314 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Emilie Åkernes Bruteig Gregersen NYEAFJORD
2021/1314 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Aini Rauf NYEAFJORD
2021/1314 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Ørjan Andresen NYEAFJORD
2021/1632 20210528 28.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2021/1315 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - VA-Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383516029 Hassan Botan NYEAFJORD
2021/1315 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - VA-Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383516029 Signe Nilsen NYEAFJORD
2021/1315 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - VA-Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383516029 Signe Nilsen NYEAFJORD
2021/1315 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - VA-Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383516029 Yasir Nadeem NYEAFJORD
2021/1315 20210528 28.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - VA-Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383516029 Pawel Tomczak NYEAFJORD
2021/1458 20210528 28.05.2021 Utgående brev Matrikkel for to eiendommer i Roan Ole Marius Holm NYEAFJORD
2021/1500 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/139/58 - Dispensasjon - Byggetillatelse markterrasse - Mostervikveien 382 - Inge Andre Andersen Inge Andre Andersen NYEAFJORD
2021/1424 20210528 28.05.2021 Utgående brev 5058/59/61 - Rammetillatelse - Nytt verkstedbygg - Sjøveien 4 - Monstad Industriområde - Stjern Entreprenør AS EGGEN ARKITEKTER AS NYEAFJORD
2020/2805 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstilatelse Brita Bjørgeli NYEAFJORD
2020/3855 20210527 27.05.2021 Utgående brev 5058/66/83 - Tilsynsrapport - Naust/sjøbu - Barøyhaugen 22Krav om ulovlighetsoppfølging - haster! BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS NYEAFJORD
2020/4058 20210527 27.05.2021 Utgående brev 5058/6/3 - Igangsettingstillatelse - Ombygging av låve/uthus til fritidsbolig - Selsetveien 526 - Øyvind Halaas STUDIO SJELLSAND AS NYEAFJORD
2021/180 20210527 27.05.2021 Utgående brev TT-kort - Endring ***** NYEAFJORD
2021/818 20210527 27.05.2021 Utgående brev Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering - Ratvik fra Mattilsynet Ellen Kristin Moe NYEAFJORD
2021/654 20210527 27.05.2021 Utgående brev Bestilling av stemmesedler til stortingsvalget 2021 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/982 20210527 27.05.2021 Utgående brev Din søknad om fradeling av teig Nilsengmyra. Saksnummer 2021/892 Odd Arve Skaset NYEAFJORD
2021/1621 20210527 27.05.2021 Utgående brev 5058/64/77 - Ferdigattest - Fritidsbolig - Øvre Flatlia 44 - Øyvind Sporstøl FH GRUPPEN AS NYEAFJORD
2021/1608 20210527 27.05.2021 Utgående brev 5058/67/67 - Søknad om ferdigattest - Lauvøyveien 599 - Vidar Nymo Vidar Nymo NYEAFJORD
2021/1649 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole - st. ref. (4395921110) Kine Kolmannskog NYEAFJORD
2021/1649 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Faste undervisningsstillinger ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4395921110 Kine Kolmannskog NYEAFJORD
2021/1677 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Brandsfjord skole - st. ref. (4396622417) Gullik Kjellstadli NYEAFJORD
2021/1677 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rektor ved Brandsfjord skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4396622417 Gullik Kjellstadli NYEAFJORD
2021/1676 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Sør-Roan skole - st. ref. (4396628946) Gullik Kjellstadli NYEAFJORD
2021/1676 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rektor ved Sør-Roan skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4396628946 Gullik Kjellstadli NYEAFJORD
2021/685 20210526 26.05.2021 Inngående brev 5058/63/39 - Mulige saksbehandlingsfeil i forhold til reguleringsplan Søndre Storviken - Eli og Øystein Raanes Eli Raanes NYEAFJORD
2021/1225 20210526 26.05.2021 Inngående brev Kvittering pizza-søknad U-råd Marit Jansen NYEAFJORD
2021/1672 20210526 26.05.2021 Inngående brev Tilslutning til kommende avtale og kontaktpunkter for markedsplassen for skytjenester Dfo - Markedsplassen NYEAFJORD
2021/599 20210526 26.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2105126 - 26.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/857 20210526 26.05.2021 Inngående brev Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet NYEAFJORD
2020/93 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om igangsettelsestillatelse Sak 5058/66/9 Morten Rotnes NYEAFJORD
2021/818 20210526 26.05.2021 Inngående brev Saksnr.2021/818 - Kommentarer til sak Johan Solem NYEAFJORD
2021/818 20210526 26.05.2021 Inngående brev Oppfordring om å få oversendt plandokumenter - Varsel om oppstart, detaljregulering for Ratvik - 1/4 - Åfjord kommune Statens vegvesen NYEAFJORD
2021/685 20210526 26.05.2021 Utgående brev 5058/63/39 - Mulige saksbehandlingsfeil i forhold til reguleringsplan Søndre Storviken - Eli og Øystein Raanes Eli og Øystein Raanes NYEAFJORD
2021/854 20210526 26.05.2021 Utgående brev Vedtaksbrev - Fradeling og kjøp av eiendom på gnr: 59 bnr:19 Fagernes ÅFJORD HAGELAG NYEAFJORD
2021/667 20210526 26.05.2021 Utgående brev Informasjon om gamle kommunehuset i Roan Nb - Trond Nygård NYEAFJORD
2021/543 20210526 26.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak PS 7/21 - Busslomme og leskur ved avkjørsel til Olvika - FV6312 Kamilla Marita Bye m.fl. NYEAFJORD
2021/543 20210526 26.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak PS 1/21 . Trafikksikkerhet - Utkjørsel fra Bryggnest til Mostervikveien Trygve Harald Rullestad NYEAFJORD
2021/365 20210526 26.05.2021 Utgående brev Bessaker havn - oppsigelse av leieavtale Syltern - Elin Rånes NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Astri Refsnes Kåring NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Mariann Nerdal Stjern NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Inngående brev Bekreftelse arbeidsavtale og taushetserklæring 1011987 Eilin By NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Inngående brev Bekreftelse arbeidsavtale og taushetserklæring 1011989 Astri Refsnes NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Inngående brev Bekreftelse arbeidsavtale og taushetserklæring 1011980 Anne Marie Stjern NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210526 26.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210526 26.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210526 26.05.2021 Utgående brev Møteinnkalling 14.09.20 Medlemmene NYEAFJORD
2020/2420 20210526 26.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Bjørnar Sandvik m.fl. NYEAFJORD
2020/2344 20210526 26.05.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Monica Eide m.fl. NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Eilin By NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb2021 ***** NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Utgående brev Sommerjobb 2021 - "Sommerfugl" Aida Markanes NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Utgående brev Sommerjobb 2021 - "Sommerfugl" Erling By NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Utgående brev Sommerjobb 2021 - "Sommerfugl" Tatiana Barbara Karkosz NYEAFJORD
2021/200 20210526 26.05.2021 Utgående brev Sommerjobb 2021 - "sommerfugl" Hannah Yvonne Edvardsen NYEAFJORD
2020/4098 20210526 26.05.2021 Utgående brev 5058/90/252 - Tiltak og oppmålingsforretning - Ny grunneiendom - Guttelvik Felles - behandling stoppet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/73 20210526 26.05.2021 Utgående brev 5058/37/7 - Behandling etter friluftsloven - Via Ferreta - Fosen Aktiv AS FOSEN AKTIV AS NYEAFJORD
2020/3620 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - korn - Walter Morris Sundland - Åfjord 67/9 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/1305 20210526 26.05.2021 Utgående brev Vedtaksbrev - Gjennomgang og behandling av søknader, tilskudd til allment kulturarbeid i Åfjord kommune Sølvi Murvold m.fl. NYEAFJORD
2021/1312 20210526 26.05.2021 Inngående brev fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av areal - ny grunneiendom - Løvø sørvest, 64/2. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/1277 20210526 26.05.2021 Utgående brev 5058/110/24 - Tillatelse - Bruksendring fra bolig til fritidsbolig - Grindavikveien 82 - Kjell-Terje Bekkelund Kjell-Terje Bekkelund NYEAFJORD
2021/1301 20210526 26.05.2021 Inngående brev Åfjord kommune Trøndelag - Høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring av areal og plassering på lokalitet 10398 Seiskjæra Fiskeridirektoratet NYEAFJORD
2021/1301 20210526 26.05.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - arealutvidelse og permanent tillatelse til 3120 tonn MTB på lokalitet - Seiskjæra - Refsnes Laks AS - Åfjord kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/1248 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/1254 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 991767339 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/945 20210526 26.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Vernepleier og helsefagarbeider Bo og oppfølging, Åfjord kommune - st. ref. 4369237884 Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2021/945 20210526 26.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Vernepleier og helsefagarbeider Bo og oppfølging, Åfjord kommune - st. ref. 4369237884 Ida Marie Fredriksen NYEAFJORD
2021/945 20210526 26.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Vernepleier og helsefagarbeider Bo og oppfølging, Åfjord kommune - st. ref. 4369237884 Khrystyna Reshetukha NYEAFJORD
2021/945 20210526 26.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Vernepleier og helsefagarbeider Bo og oppfølging, Åfjord kommune - st. ref. 4369237884 Danijela Milosevic NYEAFJORD
2021/945 20210526 26.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Vernepleier og helsefagarbeider Bo og oppfølging, Åfjord kommune - st. ref. 4369237884 Daniel Seizew NYEAFJORD
2021/945 20210526 26.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Vernepleier og helsefagarbeider Bo og oppfølging, Åfjord kommune - st. ref. 4369237884 Jamil Bitar NYEAFJORD
2021/945 20210526 26.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Vernepleier og helsefagarbeider Bo og oppfølging, Åfjord kommune - st. ref. 4369237884 Magda Larsen NYEAFJORD
2021/1056 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 985250863 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/1063 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 991767339 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/1146 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 923782346 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/1670 20210526 26.05.2021 Inngående brev 5058/165/198 - Søknad om dispensasjon - carport Ingar Viken NYEAFJORD
2021/1671 20210526 26.05.2021 Inngående brev 5058/36/4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/2 part Torunn G Butli Rømma NYEAFJORD
2021/1671 20210526 26.05.2021 Inngående brev 5058/36/4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/2 part Bente Alise Butli NYEAFJORD
2021/1615 20210526 26.05.2021 Utgående brev 5058/139/158 - Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Frode Stormyr NYEAFJORD
2021/1425 20210526 26.05.2021 Utgående brev Midlertidig godkjennelse av skjenkebevilling Silje Stjern NYEAFJORD
2021/1403 20210526 26.05.2021 Utgående brev 5058/177/7 - Rekvisisjon av delings- og oppmålingsforretning - Tor Sverre Moltu Tor Sverre Moltu NYEAFJORD
2021/1499 20210526 26.05.2021 Utgående brev Angående søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Maria Pettersvik Arvnes NYEAFJORD
2021/1501 20210526 26.05.2021 Inngående brev Møtereferat Ungdomsrådet - møtedato 097.05.2021 Åfjord kommune - Marit Jansen NYEAFJORD
2021/1480 20210526 26.05.2021 Utgående brev 5058/5/2 - Ny grunneiendom - Skråfjordveien 1102 - Ann Iren Olden og Roar Olden Ann Iren Olden NYEAFJORD
2021/1664 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad om støtte til Fiskefestivalen på Bessaker 2021 Bessaker - Fiskefestivalen på Bessaker NYEAFJORD
2021/1663 20210525 25.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Godtgjørelse for vervene som ordfører og varaordfører Amedia - Eirik Haugen NYEAFJORD
2021/1662 20210525 25.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - Arbeidsavtale Amedia - Eirik Haugen NYEAFJORD
2021/599 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2105055- 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/599 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104897- 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/329 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104910 - 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/121 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104894 - 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/601 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104896 - 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/600 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104899 - 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/3865 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104900- 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/331 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104902 - 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/274 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104904 f- 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/330 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104907 - 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/275 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2104908- 21.05.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/1224 20210525 25.05.2021 Inngående brev Kjørebok snøskuter 2020/2021 Svein Amundal NYEAFJORD
2021/1224 20210525 25.05.2021 Inngående brev Kjørebok snøskuter 2020/2021 Roger Stjern NYEAFJORD
2021/1424 20210525 25.05.2021 Inngående brev Nabovarsling - Rammesøknad - nytt verkstedsbygg - gnr/bnr 59/61 Sjøveien 8 - Monstad industriområde Eggen-Arkitekter - Iver Stewart Corneil NYEAFJORD
2021/1224 20210525 25.05.2021 Inngående brev Kjørebok bruk av snøscooter 2020/2021 Hallgeir Stjern NYEAFJORD
2021/818 20210525 25.05.2021 Inngående brev Tilsvar saksnr.2021/818 Refsneslaks - Bent Are Brunes Ratvik NYEAFJORD
2021/1524 20210525 25.05.2021 Inngående brev 5058/34/13 - Tegninger med kotehøyder Torkil Naustan NYEAFJORD
2020/588 20210525 25.05.2021 Inngående brev Svar på rapportering på tilskudd fra helsedirektoratet Helsedirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210525 25.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210525 25.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210525 25.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2356 20210525 25.05.2021 Inngående brev 5058/90/7 Søknad om endring av gitt tillatelse Skjærvika Oddne Haugen NYEAFJORD
2020/1393 20210525 25.05.2021 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 60 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (25.05.2021 - 12:00) Statsforvalteren i Trøndelag NYEAFJORD
2020/3296 20210525 25.05.2021 Utgående brev 5058/40/1 - Ny grunneiendom til gjødselkum- Sørdalsveien - Roar Vingen - behandling stoppet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/52 20210525 25.05.2021 Utgående brev 5058/59/256 - Bekreftelse på mottatt melding om bygging som er unntatt søknadsplikt - Oveveien 6 - Johan Kjennerud Johan Kjennerud NYEAFJORD
2020/4058 20210525 25.05.2021 Inngående brev Lysøya Afjord Kommune - Murvold Bjørn NYEAFJORD
2021/200 20210525 25.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/818 20210525 25.05.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Ratvik - Åfjord kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/754 20210525 25.05.2021 Inngående brev 5058/60/93 Erklæring nærføring Magnus Aune NYEAFJORD
2021/844 20210525 25.05.2021 Utgående brev 5058/98/46 - Tillatelse - Videreføring av midlertidige kontorbrakker - Stoksundveien 1010 - Tore Løkke AS Tore Løkke A/S NYEAFJORD
2021/890 20210525 25.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Nils Monstad NYEAFJORD
2021/901 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagansvarlig IKT skole - st. ref. (4366550587) Kenneth Myhre Ring NYEAFJORD
2021/901 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagansvarlig IKT skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4366550587 Kenneth Myhre Ring NYEAFJORD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Åfjord kommune kjell.ivar.hansen@kysttele.no NYEAFJORD
2021/344 20210525 25.05.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk 1011979 - Stoksund handelskompani Stoksund handelskompani AS NYEAFJORD
2021/200 20210525 25.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Ida Marie Forfot NYEAFJORD
2021/200 20210525 25.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Andrea Sundet NYEAFJORD
2021/200 20210525 25.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Anne Sofie Hårstad NYEAFJORD
2021/200 20210525 25.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Ida Marie Hårstad NYEAFJORD
2021/200 20210525 25.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Ine Rømma NYEAFJORD
2021/543 20210525 25.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak PS 6/21 - Redusert fartsgrense - Doktorbakkan på Bessaker Helge Andre Paasche NYEAFJORD
2021/543 20210525 25.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak PS 2/21 - Busslomme ved innkjøringen til Hagaveien - Sumstad Frank Solli NYEAFJORD
2021/543 20210525 25.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak PS 4/21 - Reduksjon av fartsgrense på strekning Stordalsveien - FV6328 Daniel Størvold m.fl. NYEAFJORD
2021/543 20210525 25.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak PS 6/21 - Skoleveien Hofstadbakken - Brandsfjord skole - Fylkesvei 715 Ann Karin Karlsen Viken m.fl. NYEAFJORD
2021/543 20210525 25.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak PS 5/21 - Busslomme ved Momyra - Fv715 Håvard Butli NYEAFJORD
2021/1193 20210525 25.05.2021 Utgående brev 5058/32/2 - Bekreftelse på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - Stordalsveien 923 - Sigbjørn Gilde Sigbjørn Gilde NYEAFJORD
2021/1286 20210525 25.05.2021 Inngående brev Uttalelse fra foreldregruppa ved Vik-Bessaker barnehage Foreldregruppa ved Vik-Bessaker barnehage NYEAFJORD
2021/1286 20210525 25.05.2021 Inngående brev Referat SU-møte Vik Bessaker barnehage 06.05.21 Styrer ved Vik-Bessaker barnehage NYEAFJORD
2021/1301 20210525 25.05.2021 Inngående brev Vedr. 202117355-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Utvidet bruk av Seiskjæra. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/1126 20210525 25.05.2021 Utgående brev 5058/32/12 Søknad om 5-års gjødselplan MARIUS SÆTHER NYEAFJORD
2021/1068 20210525 25.05.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av bobilparkering - Linesøya - 106/5 - Invitasjon til høring. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/991 20210525 25.05.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd til Åfjord kommune kap 761 post 68 Eldre ut på middag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/1481 20210525 25.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Arne Lothe m.fl. NYEAFJORD
2021/1454 20210525 25.05.2021 Utgående brev 5058/3/3 - Ny grunneiendom - Laila Hansen - delingstillatelse parsell T 7 Laila Hansen NYEAFJORD
2021/1661 20210525 25.05.2021 Inngående brev Strandryddeaksjon i Åfjord - Plassering av 3 stk konteinere post@roan.frivilligsentral.no NYEAFJORD
2021/1644 20210525 25.05.2021 Inngående brev kundeforespørsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210525 25.05.2021 Inngående brev Midlertidig tilkobling vann - Utleie av hus Bjørkmoen 165/27 Eivind Bremnes NYEAFJORD
2021/1648 20210525 25.05.2021 Inngående brev Signert - Leiekontrakt Einarsdalen Industriområde Åfjord kommune - Vaagen Båthall NYEAFJORD
2021/1315 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - VA-Ingeniør - st. ref. (4383516029) Anders Horvei Andersen NYEAFJORD
2021/1315 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - VA-Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383516029 Anders Horvei Andersen NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Tone Elvheim NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Tone Elvheim NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Sivert Nordli NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Sivert Nordli NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Leila Heidary Rad NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Leila Heidary Rad NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Øyvind Simavik Dahl NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Øyvind Simavik Dahl NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Edesio Miranda-Barbosa NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Edesio Miranda-Barbosa NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) ***** NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 ***** NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) ***** NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 ***** NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Mari Reistad NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Mari Reistad NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Torill Meistad NYEAFJORD
2021/1316 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Torill Meistad NYEAFJORD
2021/1314 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Plan og Byggesak - st. ref. (4383506457) Aini Rauf NYEAFJORD
2021/1314 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Aini Rauf NYEAFJORD
2021/1314 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Plan og Byggesak - st. ref. (4383506457) Kristoffer Smedshammer Kleveland NYEAFJORD
2021/1314 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Kristoffer Smedshammer Kleveland NYEAFJORD
2021/1314 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Plan og Byggesak - st. ref. (4383506457) Sivert Nordli NYEAFJORD
2021/1314 20210524 24.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Sivert Nordli NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210524 24.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/690 20210524 24.05.2021 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Aqua Homborøy Dess Aqua IV NYEAFJORD
2021/901 20210523 23.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagansvarlig IKT skole - st. ref. (4366550587) Thomas Harøy NYEAFJORD
2021/901 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagansvarlig IKT skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4366550587 Thomas Harøy NYEAFJORD
2021/1314 20210523 23.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Plan og Byggesak - st. ref. (4383506457) Hege Sandfærhus NYEAFJORD
2021/1314 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Hege Sandfærhus NYEAFJORD
2021/1316 20210523 23.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Gabriela Menegat NYEAFJORD
2021/1316 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Gabriela Menegat NYEAFJORD
2021/1316 20210523 23.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Hege Sandfærhus NYEAFJORD
2021/1316 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Hege Sandfærhus NYEAFJORD
2021/1316 20210523 23.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Kamilla Häusler NYEAFJORD
2021/1316 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Kamilla Häusler NYEAFJORD
2021/1316 20210523 23.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Marte Åshamar NYEAFJORD
2021/1316 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Marte Åshamar NYEAFJORD
2021/1370 20210523 23.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4386982956) Siri Aarvik Vingen NYEAFJORD
2021/1370 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier og helsefagarbeider Åfjord kommune - st. ref. 4386982956 Siri Aarvik Vingen NYEAFJORD
2021/1316 20210522 22.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Tonje Rømma Andreassen NYEAFJORD
2021/1316 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Tonje Rømma Andreassen NYEAFJORD
2021/1370 20210522 22.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4386982956) Torunn Valleraunet Grudt NYEAFJORD
2021/1370 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier og helsefagarbeider Åfjord kommune - st. ref. 4386982956 Torunn Valleraunet Grudt NYEAFJORD
2021/200 20210522 22.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210522 22.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210522 22.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210522 22.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210522 22.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210522 22.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/1526 20210521 21.05.2021 Inngående brev 5058/91/14 - Søknad om bruksendring - Nytt skjema Icloud - Maiken Akseth NYEAFJORD
2021/1462 20210521 21.05.2021 Inngående brev Din e-post er mottatt hos Statsforvalteren i Trøndelag Statsforvalteren - Postmottak SFTL NYEAFJORD
2021/1523 20210521 21.05.2021 Utgående brev 5058/60/50 - Byggetillatelse - Utvidelse av terrasse og fasadeendring - Selnesveien 318 - Ove Flenstad Ove Harald Flenstad NYEAFJORD
2021/1347 20210521 21.05.2021 Utgående brev 5058/165/177 - Byggetillatelse - Utvidelse av terrasse - Prestegårdsveien 4 - Knut Kristiansen Knut Kristiansen NYEAFJORD
2021/1316 20210521 21.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Erika Jacobs NYEAFJORD
2021/1316 20210521 21.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Erika Jacobs NYEAFJORD
2021/1625 20210521 21.05.2021 Inngående brev Diverse henvendelser om offentlige myndigheter Afjord Kommune - Vibeke Stjern NYEAFJORD
2021/1631 20210521 21.05.2021 Inngående brev 5058/15/33 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Kristin Eggen Kristin Eggen NYEAFJORD
2021/1632 20210521 21.05.2021 Inngående brev Søknad på kommunal bolig - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/1633 20210521 21.05.2021 Inngående brev 5058/105/59 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Ståle Terning Ståle Terning NYEAFJORD
2021/1633 20210521 21.05.2021 Inngående brev 5058/105/59 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Berit Beathe Kosberg Berit Beathe Kosberg NYEAFJORD
2021/1635 20210521 21.05.2021 Inngående brev 5058/15/25 - Ett-trinns søknad - Riving deler av driftsbygning og montering av nytt tak - Norddalsveien 497 - Stein Mårten Olsen Stein Mårten Olsen NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Anne Marie Stjern NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Mia Emilie Sørdahl NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Bodil Amundal NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Tina Marie Tårnesvik NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Kamilla Kolmannskog NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Andrea Stavrum Melum NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Veronika Dolmseth NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Grete Karlsaune NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Vilde Storvik NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Anne Karin Storvik NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Marion Sigrid Bollmann NYEAFJORD
2020/3432 20210521 21.05.2021 Utgående brev Avlysning av oppmålingsforretning Frida Fagergård Stjern NYEAFJORD
2020/3765 20210521 21.05.2021 Inngående brev Klage på vedtak i sak 30/21 om oppføring av redskaps-/verkstedshall og 29/21 om opprettelse av ny festegrunn i tilknytning til ny redskaps-/verkstedshall – gbnr 30/9 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3886 20210521 21.05.2021 Utgående brev 5058/154/92 - Byggetillatelse og dispensasjon - Fritidsbolig - Brandsfjord - Espen Sjøvoll Espen Sjøvoll NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210521 21.05.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - vekstgruppe grovfôr for salg - søknadsnummer 50492 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1516 20210521 21.05.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak- dispensasjon - oppføring av naust, kai og flytebrygge - Barøya 150 - Åfjord 66/8 - vedtaket stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1904 20210521 21.05.2021 Inngående brev Uttalelse til høring av reguleringsplan for to nye tunneler - Fylkesveg 6312 Hellfjord - Roan sentrum - Åfjord kommune Statens vegvesen NYEAFJORD
2020/2428 20210521 21.05.2021 Inngående brev Tilskudd til kvalitetsutviklingstiltak - oppfølgingsordningen høsten 2021 - Åfjord kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2435 20210521 21.05.2021 Inngående brev Forbrukte timer - April 2021 ***** NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210521 21.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/344 20210521 21.05.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk - Stokkøya Sjøsenter Langklopp, Torild NYEAFJORD
2021/344 20210521 21.05.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk - Stokkøy Bryggeri AS Gabrielsen, Sturla NYEAFJORD
2021/1309 20210521 21.05.2021 Utgående brev 5058/155/6 - Ferdigattest - Tilbygg - Roansveien 1639 Thorbjørn Dahlhaug NYEAFJORD
2021/1274 20210521 21.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Roger Eidshaug m.fl. NYEAFJORD
2021/1224 20210521 21.05.2021 Inngående brev 2021/1224 - Kjørebok for snøskuterkjøring for sesongen 2020/2021 Hugo Hansen NYEAFJORD
2021/1068 20210521 21.05.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - etablering av bobilparkering på Linesøya - Åfjord 106/5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/1620 20210520 20.05.2021 Inngående brev Delingssøknad 11/3. Kvenndalsfjellet vindpark. Statkraft - Normann Svein-Arne NYEAFJORD
2020/3432 20210520 20.05.2021 Inngående brev Klage - vedtak i sak 30/21 om oppføring av redskaps-/verkstedshall og sak 29/21 om opprettelse av ny festegrunn – gbnr 30/9 – Åfjord kommune Statsforvalteren - Halsan, Margrethe NYEAFJORD
2020/3765 20210520 20.05.2021 Inngående brev Klage - vedtak i sak 30/21 om oppføring av redskaps-/verkstedshall og sak 29/21 om opprettelse av ny festegrunn – gbnr 30/9 – Åfjord kommune Statsforvalteren - Halsan, Margrethe NYEAFJORD
2020/372 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om utsatt frist for ferdigstilling av SMIL-tiltak Jan Robert Humstad NYEAFJORD
2021/1224 20210520 20.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring - Pål Johan Larsen Fosenverkstedsenter - Pål Larsen NYEAFJORD
2021/821 20210520 20.05.2021 Inngående brev Svar på mail av 19.05.2021 - tilleggsopplysninger til søknad Tove A Olsen NYEAFJORD
2021/945 20210520 20.05.2021 Inngående brev Svarbrev på saksframlegg Afjord Kommune - Frønes Åge NYEAFJORD
2021/314 20210520 20.05.2021 Inngående brev kjøpekontrakt - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210520 20.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/200 20210520 20.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/821 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - oversendelse av bøker Tove A Olsen NYEAFJORD
2021/821 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - oversendt bøker Tove A Olsen NYEAFJORD
2021/821 20210520 20.05.2021 Utgående brev Søknad om kulturmidler - tilleggsopplysninger til søknad Tove A Olsen NYEAFJORD
2021/805 20210520 20.05.2021 Inngående brev Signert avropsavtale Åfjord Tove Penna Steen NYEAFJORD
2021/749 20210520 20.05.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 814600432 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/424 20210520 20.05.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969259036 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/425 20210520 20.05.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 999524648 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/372 20210520 20.05.2021 Inngående brev SMIL - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Utskifting av gammelt avløpsrør Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/662 20210520 20.05.2021 Inngående brev Refsnes Laks AS 980649598 - Søknad om biomasseutvidelse på lokaliteten 19135 Sandøya III i Åfjord kommune - Avslag Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2420 20210520 20.05.2021 Utgående brev Vedrørende 2 fradelinger i Mostervika - gnr. 139 bnr. 4 Tore Tagseth NYEAFJORD
2020/2829 20210520 20.05.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Tone Kristin Aune Volden m.fl. NYEAFJORD
2020/2829 20210520 20.05.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av grensejustering Synnøve Stegali NYEAFJORD
2020/1794 20210520 20.05.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - fradeling - eiendommen 65/1 - Åfjord kommune - kommunens vedtak oppheves STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1794 20210520 20.05.2021 Utgående brev 5058/65/1 - Fradeling av parsell - Øyan - lagertomt - KLAGE - etterspurte dokumenter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1840 20210520 20.05.2021 Utgående brev Klage på avslag på søknad om bygging av landbruksvei Ingunn Kroken NYEAFJORD
2020/3432 20210520 20.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Frida Fagergård Stjern NYEAFJORD
2021/200 20210520 20.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 ***** NYEAFJORD
2021/200 20210520 20.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 ***** NYEAFJORD
2021/200 20210520 20.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Slyvana Thea P Mabugat NYEAFJORD
2021/200 20210520 20.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Runa Butli Rømma NYEAFJORD
2021/200 20210520 20.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - feriejobb 2021 Patience K Atukunda NYEAFJORD
2020/4058 20210520 20.05.2021 Inngående brev Lysøya Asso-Prof Arkitekt August J. Smith NYEAFJORD
2021/945 20210520 20.05.2021 Utgående brev Saksframlegg - utlysning vernepleier og helsefagarbeider Bjørg Markanes m.fl. NYEAFJORD
2021/1009 20210520 20.05.2021 Utgående brev 5058/67/2 - Fradeling av eiendom - bebygd festetomt - Rune Røstad - dispensasjon fra plan - anmodning om uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/1224 20210520 20.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2020/2021 Bjørn Erik Lyngås NYEAFJORD
2021/1224 20210520 20.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring for sesongen 2020/2021 Jens Berdahl NYEAFJORD
2021/1224 20210520 20.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring for sesongen 2020/2021 Einar Sørdahl NYEAFJORD
2021/1224 20210520 20.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring for sesongen 2020/2021 Ole Arnstein Strømsli NYEAFJORD
2021/1262 20210520 20.05.2021 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt: Godstransport på kysten (RA-0438) 2020 SSB NYEAFJORD
2021/1311 20210520 20.05.2021 Utgående brev 5058/159/23 - Dispensasjon - Oppføring av uthus - Beskelandsveien 119 - Oddgeir Derås Oddgeir Derås NYEAFJORD
2021/1312 20210520 20.05.2021 Utgående brev 5058/64/2 - Fradeling av areal - ny grunneiendom - Maria Pettersvik Arvnes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/1314 20210520 20.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Plan og Byggesak Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383506457 Nils-Håkon Støwer NYEAFJORD
2021/1314 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Plan og Byggesak - st. ref. (4383506457) Nils-Håkon Støwer NYEAFJORD
2021/1621 20210520 20.05.2021 Inngående brev 5058/64/77 - Søknad om ferdigattest for Sporstøl FH GRUPPEN AS NYEAFJORD
2021/1619 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann Einar Haugsnes AS NYEAFJORD
2021/1622 20210520 20.05.2021 Inngående brev Høring om forskrift om tilsyn etter havne- og farvannsloven Kystverket NYEAFJORD
2021/1608 20210520 20.05.2021 Inngående brev 5058/67/67 - Søknad om ferdigattest - Lauvøyveien 599 - Vidar Nymo Vidar Nymo NYEAFJORD
2021/1612 20210520 20.05.2021 Inngående brev 5058/58/187,189 - Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - Åfjord prestegård Opplysningsvesenets fond NYEAFJORD
2021/1613 20210520 20.05.2021 Inngående brev 5058/57/39 - Søknad om seksjonering - Frøneshaugen Spektor Advokat AS NYEAFJORD
2021/1614 20210520 20.05.2021 Inngående brev 5058/89/68 - Byggesøknad - Oppføring av bod på fritidseiendom - Selnesvegen 96 - Lars Ole Hosen Lars Ole Hosen NYEAFJORD
2021/1615 20210520 20.05.2021 Inngående brev 5058/139/158 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Frode Stormyr Frode Stormyr NYEAFJORD
2021/1316 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Gunvor Evenrud NYEAFJORD
2021/1316 20210520 20.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Gunvor Evenrud NYEAFJORD
2021/1316 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Chowdhury, Abdul Quaiyum NYEAFJORD
2021/1316 20210520 20.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Chowdhury, Abdul Quaiyum NYEAFJORD
2021/1326 20210520 20.05.2021 Utgående brev 5058/99/10 - Tillatelse - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig - Seterlia 11 - Arnt Aaknes Arnt Roar Aaknes NYEAFJORD
2021/1316 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Martina Lan Salomon NYEAFJORD
2021/1316 20210520 20.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Martina Lan Salomon NYEAFJORD
2021/1488 20210520 20.05.2021 Utgående brev Et spørsmål om gratis eller billige tomter poltavtsevewa@gmail.com NYEAFJORD
2021/1495 20210520 20.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Øivind Tømmerås m.fl. NYEAFJORD
2021/1457 20210520 20.05.2021 Utgående brev Svarbrev - Ny scooter Roar Vingen NYEAFJORD
2021/1377 20210520 20.05.2021 Utgående brev 5058/105/31 - Byggetillatelse - Oppføring av sommerstue - Grøttingsveien 374 - Bjørn Storhaug Bjørn Olav Storhaug NYEAFJORD
2021/1370 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4386982956) Cicilie Stegali NYEAFJORD
2021/1370 20210520 20.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier og helsefagarbeider Åfjord kommune - st. ref. 4386982956 Cicilie Stegali NYEAFJORD
2021/1382 20210520 20.05.2021 Utgående brev Deling etter Jordloven - 5058/66/16 - salg av dyrkajord - Thor Mørre Kleven Thor Mørre Kleven NYEAFJORD
2021/1382 20210520 20.05.2021 Utgående brev 5058/66/16 - Tillatelse fradeling - to landbruksteiger Solstad - Jørn Flenstad Thor Mørre Kleven NYEAFJORD
2021/1382 20210520 20.05.2021 Inngående brev Viser til oversendt vedtak - 5058/66/16 Thor Kleven NYEAFJORD
2021/1402 20210520 20.05.2021 Utgående brev Svarbrev - Ny scooter Herlaug Stjern NYEAFJORD
2021/1516 20210519 19.05.2021 Inngående brev Bekreftelse om inngått muntlig avtale om overdragelse av eiendom 67/111 Brovold - Arild Brovold NYEAFJORD
2021/1525 20210519 19.05.2021 Utgående brev 5058/67/187 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom SPEKTOR ADVOKAT AS NYEAFJORD
2021/1520 20210519 19.05.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av sammenslåing av matrikkelenheter Gunn Karin Johnsrud m.fl. NYEAFJORD
2021/1498 20210519 19.05.2021 Utgående brev Ang. søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2021/1455 20210519 19.05.2021 Utgående brev 5058/43/3 - Byggetillatelse - Oppføring av lagerbygg - Sørdalsveien 1125 - Odd Erik Murvold ODD ERIK MURVOLD NYEAFJORD
2021/1456 20210519 19.05.2021 Inngående brev 5058/4/7 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Ratvikveien 61 Torkil og Linda Johansen NYEAFJORD
2021/1397 20210519 19.05.2021 Utgående brev 5058/145/1/23 Egenerklæring om konsesjon for erverv av fast eiendom Harald Salseggen Jensen NYEAFJORD
2021/1379 20210519 19.05.2021 Utgående brev 5058/59/134 - Bekretelse på mottatt melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - Bod - Strandaveien 33 - Svein Berdal Svein Halvard Berdal NYEAFJORD
2021/1378 20210519 19.05.2021 Utgående brev 5058/32/41 - Byggetillatelse - Oppføring av tilbygg til bolig - Staveslia 31 - Svein Gilde Svein Ottar Gilde NYEAFJORD
2021/1423 20210519 19.05.2021 Utgående brev 5058/18/56 - Ferdigattest - Oppføring av hytte og uthus - Nittavatnet - Sindre Stjern-Strøm Sindre Stjern-Strøm NYEAFJORD
2021/1316 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver Miljø og bærekraft - st. ref. (4383542443) Ola Eian NYEAFJORD
2021/1316 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgiver Miljø og bærekraft Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4383542443 Ola Eian NYEAFJORD
2021/1565 20210519 19.05.2021 Inngående brev Arrangement 05.06.2021 Forfot, Alice Nerdal NYEAFJORD
2021/1574 20210519 19.05.2021 Inngående brev 5058/90/34 - Søknad om tiltak - Ny grunneiendom - Stokkøyveien 443 - Oddvar Moen Svenning Oddvar og Heidi Moen Svenning NYEAFJORD
2021/1583 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 40/1 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/1308 20210519 19.05.2021 Utgående brev 5058/107/109 - Byggetillatelse - Tilbygg til fritidsbolig - Linesmarka 13 - Ole Henrik Svenning Ole Henrik Svenning NYEAFJORD
2021/1230 20210519 19.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Flyktningkonsulent Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4380769789 Toril Aspaas NYEAFJORD
2021/1230 20210519 19.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Flyktningkonsulent Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4380769789 Silje Rødsjø NYEAFJORD
2021/1249 20210519 19.05.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 869134112 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/1224 20210519 19.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2020/2021 Arvid Staven NYEAFJORD
2021/1224 20210519 19.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2020/2021 Odd Arnevik NYEAFJORD
2021/1224 20210519 19.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2020/2021 Inger Sandhals NYEAFJORD
2021/1224 20210519 19.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2020/2021 Kjell Tore Stjern NYEAFJORD
2021/1224 20210519 19.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2020/2021 Asle Groven NYEAFJORD
2021/1023 20210519 19.05.2021 Utgående brev 5058/89/3 - Ny grunneiendom og grensejustering av eksisterende - Frode Svenning - tillatelse Frode Svenning NYEAFJORD
2021/1114 20210519 19.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Konsulent Forvaltningsenheten, Åfjord kommune - st. ref. 4377976612 Frida Myran Norøy NYEAFJORD
2021/1114 20210519 19.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Konsulent Forvaltningsenheten, Åfjord kommune - st. ref. 4377976612 Renate Bye NYEAFJORD
2021/1114 20210519 19.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Konsulent Forvaltningsenheten, Åfjord kommune - st. ref. 4377976612 ***** NYEAFJORD
2021/1114 20210519 19.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Konsulent Forvaltningsenheten, Åfjord kommune - st. ref. 4377976612 ***** NYEAFJORD
2021/1115 20210519 19.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Lege Åfjord kommune - st. ref. 4377985913 Truls Johan Albert NYEAFJORD
2021/1120 20210519 19.05.2021 Utgående brev 5058/59/191 - Tillatelse - Planering hage - Stihaugen 17 - Svein Magne Aune Svein Magne Aune NYEAFJORD
2020/3995 20210519 19.05.2021 Utgående brev Møteprotokoll - Utvalg Helse og oppvekst 04.05.2021 Utvalg for Helse og oppvekst NYEAFJORD
2020/3995 20210519 19.05.2021 Utgående brev Møteprotokoll - Utvalg Helse og oppvekst 28.04.2021 Utvalg for Helse og oppvekst NYEAFJORD
2020/3981 20210519 19.05.2021 Inngående brev Krav om drøftingsmøte i forhold arbeidstid Norsk Fysioterapeutforbund NYEAFJORD
2021/200 20210519 19.05.2021 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2750 20210519 19.05.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Johan Ludvig Frønes NYEAFJORD
2020/413 20210519 19.05.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 869134112 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/790 20210519 19.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 994863371 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/818 20210519 19.05.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering- Ratvik Gnr. 1 bnr. 4 Mattilsynet NYEAFJORD
2021/314 20210519 19.05.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** ***** NYEAFJORD