eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2726 20200812 12.08.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - bilder Gn-As - Arne Magnar Guttelvik NYEAFJORD
2020/2757 20200812 12.08.2020 Inngående brev 5058/170/12 - Varsel om oppmålingsforretning - Kråkøyveien 54 Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/2758 20200812 12.08.2020 Inngående brev Søknad om snøscooterløyve for sporlegging mellom Juvatnet og Storkvernavatnet - Juvatnet hytteforening Erna Von Heimburg v/ Juvatnet hytteforening NYEAFJORD
2020/2759 20200812 12.08.2020 Inngående brev 5058/96/33 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2765 20200812 12.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 21/10 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2635 20200812 12.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4266802599) Hilde Merete Berdal Naustan NYEAFJORD
2020/2635 20200812 12.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Hilde Merete Berdal Naustan NYEAFJORD
2020/2607 20200812 12.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - VAR Medarbeider - st. ref. (4264916959) Lars Torp Jensen NYEAFJORD
2020/2607 20200812 12.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VAR Medarbeider Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264916959 Lars Torp Jensen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** FI - Indre Fosen kommune NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FI - Indre Fosen kommune NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200812 12.08.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** FI - Indre Fosen kommune NYEAFJORD
2020/1594 20200812 12.08.2020 Inngående brev Kjørebok for snøscooter 2019/2020 Mona Stjern NYEAFJORD
2020/1619 20200812 12.08.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1814 20200812 12.08.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970886354 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2456 20200812 12.08.2020 Utgående brev 5058/154/94 - Byggetillatelse avløpsanlegg og utslippstillatelse - Bolig - Vassbakkveien 12 - Susanne og Rune Groven Strøm ROAN MASKIN AS NYEAFJORD
2020/2456 20200812 12.08.2020 Utgående brev 5058/154/94 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ny bolig - Vassbakkveien 12 - Susanne og Rune Groven Strøm ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2456 20200811 11.08.2020 Inngående brev Erklæring Susanne Strudshavn Strøm NYEAFJORD
2020/1594 20200811 11.08.2020 Inngående brev Kjøretillatelse til Lysvann - vintersesongen 2019/2020 Olav Bergersen NYEAFJORD
2020/2744 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bytte av driftsleverandør - Underdatabehandlere til KF Afjord Kommune - Johansen Per NYEAFJORD
2020/2748 20200811 11.08.2020 Inngående brev 5058/14/10 - Ny grunneiendom - Fradeling - Dispensasjonssøknad - Paul Arne Dolmseth Paul Arne Dolmseth NYEAFJORD
2020/2750 20200811 11.08.2020 Inngående brev 5058/57/5 - Ny grunneiendom - Dispensasjonssøknad - Johan Ludvig Frønes Johan Ludvig Frønes NYEAFJORD
2020/2751 20200811 11.08.2020 Inngående brev 5058/43/28 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Sørdalen Grendaforening Sørdalen Grendaforening NYEAFJORD
2020/2753 20200811 11.08.2020 Inngående brev Tilsynsrapport Heggli barnehage Tilsynspunkt for tilsyn 08.11.2019 Ørland kommune - Anne Maurvold Risvik NYEAFJORD
2020/2756 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 20/3 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2742 20200811 11.08.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 15.08.2020 Ugedal, Magne Julian NYEAFJORD
2020/690 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Jarl Frøy Rederi AS NYEAFJORD
2020/910 20200811 11.08.2020 Inngående brev vedrørende uttalelse serverings- og skjenkebevilling Politiet - Sturla Hoøen NYEAFJORD
2020/2435 20200811 11.08.2020 Inngående brev Forbrukte timer Juni 2020 ***** NYEAFJORD
2020/2435 20200811 11.08.2020 Inngående brev Forbrukte timer Juni, 2020 - ferieavvikling ***** NYEAFJORD
2020/2436 20200811 11.08.2020 Inngående brev Forbrukte timer Juni 2020 ULOBA NYEAFJORD
2020/2279 20200811 11.08.2020 Inngående brev 5058/94/40 Innsyn - Etterspør tilbakemelding - Dokumenter knytt til byggesaker og oppmåling på eiendommen Magne Haagen NYEAFJORD
2020/1814 20200811 11.08.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 970886354 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2741 20200810 10.08.2020 Inngående brev forhandskonferanse Hosen - Odd Petter Hosen NYEAFJORD
2020/2456 20200810 10.08.2020 Inngående brev Flytting av hus nærmere nabogrense Susanne Strudshavn Strøm NYEAFJORD
2020/2741 20200810 10.08.2020 Inngående brev Bilder fra Hosen NYEAFJORD
2020/2734 20200810 10.08.2020 Inngående brev 5058/164/4 - Søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom - Eiansveien Nathalie Haavimb-Jystad NYEAFJORD
2020/2635 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4266802599) Hilde Sandvik NYEAFJORD
2020/2635 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Hilde Sandvik NYEAFJORD
2020/2606 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Allmennlege - st. ref. (4264910516) Shah Nawaz NYEAFJORD
2020/2606 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Allmennlege Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4264910516 Shah Nawaz NYEAFJORD
2020/2635 20200809 09.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4266802599) Monica Lunde NYEAFJORD
2020/2635 20200809 09.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Monica Lunde NYEAFJORD
2020/2635 20200808 08.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4266802599) Mette Vorpstrand NYEAFJORD
2020/2635 20200808 08.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Mette Vorpstrand NYEAFJORD
2020/2607 20200808 08.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - VAR Medarbeider - st. ref. (4264916959) Jan Roar Rognsøy NYEAFJORD
2020/2607 20200808 08.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VAR Medarbeider Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264916959 Jan Roar Rognsøy NYEAFJORD
2020/2607 20200808 08.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - VAR Medarbeider - st. ref. (4264916959) Ingrid Mørreaunet NYEAFJORD
2020/2607 20200808 08.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VAR Medarbeider Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264916959 Ingrid Mørreaunet NYEAFJORD
2020/690 20200808 08.08.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Aqua Skilsøy Dess Aqua III NYEAFJORD
2020/690 20200808 08.08.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Aqua Skilsøy Dess Aqua III NYEAFJORD
2020/2726 20200807 07.08.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Afjord Kommune - Fjellheim Sverre NYEAFJORD
2020/120 20200807 07.08.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007870 - 04.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/2421 20200807 07.08.2020 Inngående brev sak: 5058/67/159 - nytt bygg - Deres ref: 9616/2020/BJØMUR Abchus - Frode Pedersen NYEAFJORD
2020/2334 20200807 07.08.2020 Inngående brev Dokumenter til sak Afjord Kommune - Larsen Harriet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad tilskudd skogsdrift 2020 - Harald Jostein Lunde, gbnr 152/4 Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/2724 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om innkreving av bompenger - oppsetting av bom - Kvenndalen Jon Magne Valleraunet NYEAFJORD
2020/2331 20200807 07.08.2020 Inngående brev 9619/2020/BJØMUR - foreløpig tilsvar Sea-Service - frank@sea-service.no NYEAFJORD
2020/2196 20200807 07.08.2020 Inngående brev Manglende dokumenter byggesøknad 5058/106/52 Fosen-Hytta AS NYEAFJORD
2020/74 20200807 07.08.2020 Inngående brev 20/3905-2 Innsigelse til reguleringsplan Måvika- Åfjord kommune Postmottak KMD NYEAFJORD
2020/2196 20200807 07.08.2020 Inngående brev Naboliste gnr. 106, bnr. 52 Afjord Kommune - Fjellheim Sverre NYEAFJORD
2020/2723 20200807 07.08.2020 Inngående brev Purring - Krav om matrikkelføring - FV 6312 Sumstad - Hellfjord Trondelagfylke - Arne Aarnes NYEAFJORD
2020/2726 20200807 07.08.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt GH-As - Arne Magnar Guttelvik NYEAFJORD
2020/2727 20200807 07.08.2020 Inngående brev 5058/96/26 - Søknad om tillatelse til å sette opp Skjermvegg - Stokksundveien - Refsnes laks Live - Øverdal og Bye Byggservice AS NYEAFJORD
2020/2720 20200807 07.08.2020 Inngående brev 5058/93/1 - Søknad om oppføring av naust - Harbaksveien Ivar Arnevik bygg og snekkerverksted AS NYEAFJORD
2020/2721 20200807 07.08.2020 Inngående brev 5058/19/26 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Anneks til hytte - Norddalsveien Ivar Strand NYEAFJORD
2020/2619 20200807 07.08.2020 Utgående brev 5058/169/64 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Hallgeir Vingen NYEAFJORD
2020/2553 20200807 07.08.2020 Inngående brev 5058/31/2 - Søknad om dispensasjon fra Pbl § 1-8 og kommuneplanens arealdel Johan Petter Karlsaune NYEAFJORD
2020/2086 20200807 07.08.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - Anleggsnummer 9103 - Skytebane inne ved Åfjordhallen Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Fylkeskommunen 12.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Fylkeskommunen 06.07.20 Fosen Pla og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Direktoratet for mineralforvaltning 21.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Fylkesmannen 25.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Fylkesmannen samordnet uttalelse 19.12.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Fylkesmannen 17.07.20 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Sametinget 02.07.20 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Sametinget begrenset høring 02.07.20 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Mattilsynet 27.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Planbeskrivelse Ansteinsundet Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Planbestemmelser Ansteinsundet Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Plankart Ansteinsundet 31.10.2019 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev ROS Ansteinsundet Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Sammenstilling av høringsuttalelser Ansteinsundet Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Fiskeridirektoratet 12.12.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev NVE 17.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Gaute Ivar Krogfjord 25.10.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Kari Helmersen og Roger Tellefsen 05.12.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Ingmar Sandø 12.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Ann Karin Viken 07.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Ola Håvard Krogfjord 23.10.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Jan H. Hovde 10.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Jan H. Hovde 01.12.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Fosen Naturvernforening 20.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/216 20200807 07.08.2020 Inngående brev Kystverket 05.11.19 Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/2344 20200806 06.08.2020 Inngående brev Forespørsel om fradeling 7 tomter - arkivsak 2020/2344 Afjord Kommune - Fjellheim Sverre NYEAFJORD
2020/2456 20200806 06.08.2020 Inngående brev 5058/154/94 – Kart som viser anboring kommunal vannledning Rikardsen AS Afjord Kommune - Aune Erlend NYEAFJORD
2020/2456 20200806 06.08.2020 Inngående brev 5058/154/94 - Kommunen trenger flere opplysninger vedrørende VA - Oppføring av bolig Afjord Kommune - Aune Erlend NYEAFJORD
2020/2540 20200806 06.08.2020 Utgående brev 5058/178/1 - Byggetillatelse - Bygging av adkomstvei i reguleringsfeltet for Joskjør hyttefelt - Magnus Lothe Magnus Lothe NYEAFJORD
2020/2281 20200806 06.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 992238151 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/14 20200806 06.08.2020 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen Larsen, Pål Johan NYEAFJORD
2020/347 20200806 06.08.2020 Utgående brev 5058/154/70 - Ferdigattest - Oppføring av hytte - Linda og Frank Stæhli Frank Stæhli NYEAFJORD
2020/1440 20200806 06.08.2020 Utgående brev 5058/164/54 - Dispensasjon og byggetillatelse for riving og oppføring av nytt naust - Utrotunet – Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE NYEAFJORD
2020/2550 20200806 06.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969673533 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2561 20200806 06.08.2020 Utgående brev Svar på Åpen søknad - Ledige jobber i Åfjord Raymond Stjern Larsen NYEAFJORD
2020/2607 20200806 06.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VAR Medarbeider Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264916959 Joakim Bærøy Kotte NYEAFJORD
2020/2711 20200806 06.08.2020 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Bursdagsfeiring Carina Dahl Kraft, Ann-Kristin NYEAFJORD
2020/2713 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Åfjordskroa dijam AS , NYEAFJORD
2020/2714 20200806 06.08.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 15.08.2020 Johansen, Kristin Brå NYEAFJORD
2020/2715 20200806 06.08.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 15.08.2020 Dahl, Morten NYEAFJORD
2020/2718 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Åfjord Kommune , NYEAFJORD
2020/2680 20200806 06.08.2020 Utgående brev 5058/58/86 - Ferdigattest - Tilbygg i Øvre Årnes vei 2A - Lysstad eiendom AS UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA NYEAFJORD
2020/2732 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 149/2 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2709 20200805 05.08.2020 Inngående brev 5058/52/19 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - Brasetveien - Ove Berdahl Ove Berdahl NYEAFJORD
2020/2710 20200805 05.08.2020 Inngående brev 5058/165/163 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg fritidsbolig - Vestre Jennlivann - Jan Ove Larsen Jan Ove Larsen NYEAFJORD
2020/2711 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Kraft, Ann-Kristin NYEAFJORD
2020/2607 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - VAR Medarbeider - st. ref. (4264916959) Joakim Bærøy Kotte NYEAFJORD
2020/14 20200805 05.08.2020 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen Brandsø, Petter NYEAFJORD
2020/2196 20200805 05.08.2020 Inngående brev 5058/106/52 - Søknad om grunnarbeider, planering av tomt Fosen-Hytta AS NYEAFJORD
2020/2430 20200805 05.08.2020 Inngående brev Oppfølging av bekymringsmelding - NVE bekrefter mottatt fagkyndig vurdering av sprengningsarbeiders virkning for steinsprang. Magnus Tandberg Holth NYEAFJORD
2020/2051 20200805 05.08.2020 Inngående brev Kart med arealmåling Sverre Fjellheim NYEAFJORD
2020/14 20200804 04.08.2020 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen Forfod, Åsta Sofie NYEAFJORD
2020/1440 20200804 04.08.2020 Inngående brev 5058/164/54 - Dispensasjon og byggetillatelse for riving og oppføring av nytt naust - Utrotunet – Åfjord kommune Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/2703 20200804 04.08.2020 Inngående brev 5058/173/42 - Søknad om bruksendring fritidsbolig - Hongsand - Turid Eian Turid Eian NYEAFJORD
2020/2704 20200804 04.08.2020 Inngående brev 5058/65/34 - Søknad om bruksendring på fritidsbolig - Øygårdsveien 95 - Eva Aas Eva Aas NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Inngående brev Forespørsel om borgerlig vigsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2706 20200804 04.08.2020 Inngående brev Videreføring av domeneabonnement Norid AS NYEAFJORD
2020/2708 20200804 04.08.2020 Inngående brev 5058/52/1 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av uthus til vannpumpeanlegg - Norddalsveien 589 - Jan Eide Jan Eide NYEAFJORD
2020/2730 20200804 04.08.2020 Inngående brev Svar på søknad om Graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av ledningsanlegg - Fv723 - 58/173 - Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2731 20200804 04.08.2020 Inngående brev Tillatelse til felling av skadegjørende ærfugl - Norgesskjell og Snadder og Snaskum - skjellanlegg i Åfjord og Ørland kommuner Ørland kommune NYEAFJORD
2020/2635 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4266802599) Ida Haugsnes NYEAFJORD
2020/2635 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Ida Haugsnes NYEAFJORD
2020/2701 20200803 03.08.2020 Inngående brev 5058/94/41 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt boligbygg - Stokksundveien 1280 - Tone og Torbjørn Humstad Tone og Torbjørn Humstad NYEAFJORD
2020/2606 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Allmennlege - st. ref. (4264910516) Guro Ølstøren NYEAFJORD
2020/2606 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Allmennlege Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4264910516 Guro Ølstøren NYEAFJORD
2020/14 20200803 03.08.2020 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen By, Erik NYEAFJORD
2020/2060 20200803 03.08.2020 Inngående brev 5058/43/1 - Retur av tinglyst dokument - Melding til tinglysning Kartverket NYEAFJORD
2020/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 5058/60/70 - Opplysninger om årstall når byggene er oppført Tommy Sivertsen NYEAFJORD
2020/1881 20200803 03.08.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 991032045 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1962 20200803 03.08.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969136600 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1962 20200803 03.08.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 969136600 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2607 20200802 02.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VAR Medarbeider Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264916959 Bengt Stjern NYEAFJORD
2020/2607 20200802 02.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - VAR Medarbeider - st. ref. (4264916959) Bengt Stjern NYEAFJORD
2020/2699 20200802 02.08.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol under 4,76% - anna mabel sundland as Sundland, Anna Mabel NYEAFJORD
2020/2700 20200802 02.08.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2019/2020 Garten, Jørgen NYEAFJORD
2020/2513 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/690 20200801 01.08.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Sveafjord NTS SHIPPING AS NYEAFJORD
2020/2444 20200731 31.07.2020 Inngående brev Svar på e-post fra kommunen av 31.07.2020 -Byggetiltak gnr. 67/190 Pretor - John Olav Engelsen NYEAFJORD
2020/2097 20200731 31.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på e-post av 30.07.2020 -Anmodning om tolkning av avtale - rådighetsinnskrenkelse ved Stordalen vannverk - brev av 3. juni 2020 Helberg - gillebo@helberg.biz NYEAFJORD
2020/2444 20200731 31.07.2020 Inngående brev 5058/67/190 - E-post fra John Olav Engelsen angående byggetiltak gnr. 67/190, Jens Olav Sundland Pretor - John Olav Engelsen NYEAFJORD
2020/2444 20200731 31.07.2020 Utgående brev 5058/67/190 - Kommunen gir delvis tillatelse til videre arbeider med oppføring av bolig - Erika Løtmann og Jens Olav Sundland ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2444 20200731 31.07.2020 Utgående brev Svar på e-post av 30.07.2020 - Byggetiltak gnr. 67/190, Jens Olav Sundland John Olav Engelsen NYEAFJORD
2020/2471 20200731 31.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2097 20200731 31.07.2020 Utgående brev Etterspør svar - Anmodning om tolkning av avtale - rådighetsinnskrenkelse ved Stordalen vannverk - brev av 3. juni 2020 Helberg - gillebo@helberg.biz NYEAFJORD
2020/2065 20200731 31.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Søknad om tilleggsareal til naust, arkivsak 2020/2065 Endre Fjorden NYEAFJORD
2020/2251 20200731 31.07.2020 Utgående brev Ang. søknad om ledsagerbevis ***** NYEAFJORD
2020/1993 20200731 31.07.2020 Utgående brev 5058/96/47 - Korrespodanse med søker Teambygg Oppdal-AS NYEAFJORD
2020/1969 20200731 31.07.2020 Utgående brev Møteprotokoll Helse og oppvekst 12.11.2019 Utvalg Helse og Oppvekst NYEAFJORD
2020/1969 20200731 31.07.2020 Utgående brev Møteprotokoll Helse og oppvekst 20.01.2020 Utvalg Helse og Oppvekst NYEAFJORD
2020/1969 20200731 31.07.2020 Utgående brev Møteprotokoll Helse og oppvekst 10.03.2020 Utvalg Helse og Oppvekst NYEAFJORD
2020/1969 20200731 31.07.2020 Utgående brev Møteprotokoll Helse og oppvekst 29.04.2020 Utvalg Helse og Oppvekst NYEAFJORD
2020/1969 20200731 31.07.2020 Utgående brev Møteprotokoll Helse og oppvekst 03.06.2020 Utvalg Helse og Oppvekst NYEAFJORD
2020/1991 20200731 31.07.2020 Utgående brev 5058/85/38 - Midlertidig svarbrev / Etterlysning - Tilbygg til bolig (garasje) - Roar Harbak Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/1991 20200731 31.07.2020 Utgående brev 5058/85/38 - Byggetillatelse og dispensasjon - Garasje oppført som tilbygg til bolig - Harbaksveien 694 - Roar Harbak Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/2060 20200731 31.07.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Olav Arvid Løvseth m.fl. NYEAFJORD
2020/2045 20200731 31.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Søknad om opsett av vedbod/fritidsbod 106/33 Linesøya terje@groetting.com NYEAFJORD
2020/2045 20200731 31.07.2020 Utgående brev 5058/106/33 - Byggetillatelse og dispensasjon - oppføring av uthus - Linesveien 921 - Terje Grøtting Terje Grøtting NYEAFJORD
2020/1881 20200731 31.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 991032045 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/756 20200731 31.07.2020 Utgående brev 5058/164/5- Utro- Bygdatunet- Byggesøknad anleggsvei Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/756 20200731 31.07.2020 Utgående brev 5058/164/5- Utro- Bygdatunet, Dispensasjonssøknad-Midlertidig vei Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/2630 20200731 31.07.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Frode Mørreaunet m.fl. NYEAFJORD
2020/2630 20200731 31.07.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Torstein Normann Staven NYEAFJORD
2020/2696 20200731 31.07.2020 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en (1) gaupe i deler av Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2697 20200731 31.07.2020 Inngående brev 5058/64/4 - Søknad om fradeling - ny grunneiendom Sandstad Gård AS NYEAFJORD
2020/2698 20200731 31.07.2020 Inngående brev 5058/18/2 - Konsesjonssøknad - Børmarkveien 38 EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS NYEAFJORD
2020/690 20200730 30.07.2020 Inngående brev Kai Bessaker - M/S Ro Vision Rostein - MS RO VISION NYEAFJORD
2020/2688 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsyn overgrep barnehage Nrk - Mari Malm NYEAFJORD
2020/2689 20200730 30.07.2020 Inngående brev 5058/30/3 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Landbruksgarasje - Nedre by 134 Ole Johnny By NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200730 30.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2694 20200730 30.07.2020 Inngående brev Aksjekapital Fosenvegene AS Fosenvegene - knut@fosenvegene.no NYEAFJORD
2020/2695 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedr. 202019296-12 - Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - invitasjon til innmelding av tiltak Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2607 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VAR Medarbeider - st. ref. (4264916959) Daniel Bruland NYEAFJORD
2020/2607 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VAR Medarbeider Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264916959 Daniel Bruland NYEAFJORD
2020/2608 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VA Ingeniør - st. ref. (4264918388) Daniel Bruland NYEAFJORD
2020/2608 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VA Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264918388 Daniel Bruland NYEAFJORD
2020/2549 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969673533 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/14 20200730 30.07.2020 Inngående brev Rådyrjakt i kommuneskogen Berdal, Rune NYEAFJORD
2020/258 20200730 30.07.2020 Inngående brev Svar på arbeidsavtale ***** NYEAFJORD
2020/1872 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 917976082 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1882 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 991032045 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2529 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 979916647 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2444 20200730 30.07.2020 Inngående brev 5058/67/190 - Nabovarsel John Olav Engelsen gnr. 67/17, rekomantert sending sendt 30.07.2020 Jens Olav Sundland NYEAFJORD
2020/120 20200729 29.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007598 - 28.07.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/2686 20200729 29.07.2020 Inngående brev Skadefelling Grågås - Søknad om utvidet jakt Asle Rikardsen NYEAFJORD
2020/1904 20200729 29.07.2020 Inngående brev Fv. Hellfjord - Roan. Notat N-V-02 Trasevalg Afjord Kommune - Aune Geir Ola NYEAFJORD
2020/16 20200729 29.07.2020 Inngående brev 5058/170/23 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Arcon - Johan Peder Lysberg NYEAFJORD
2020/16 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/170/23 - Midlertidig brukstillatelse - Tilbygg pakkeri og fryselager - Kråkøy Slakteri AS ARCON PROSJEKT AS NYEAFJORD
2020/65 20200729 29.07.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning. Øystein Næss m.fl. NYEAFJORD
2020/67 20200729 29.07.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning. Daniel Martinsen m.fl. NYEAFJORD
2020/1 20200729 29.07.2020 Utgående brev Forespørsel om vurdering av dispensasjonsspørsmål FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/690 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Jarl Frøy Rederi AS NYEAFJORD
2020/662 20200729 29.07.2020 Utgående brev Refsnes Laks AS - Sandøya III - søknad utvidelse av tillat mengde laks uten arealutvidelse ADRESSEAVISEN AS NYEAFJORD
2020/680 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/2/1 -Ferdigattest - Småbåthavn på eiendommen Tørhaug - Petter Alstad Petter Alstad NYEAFJORD
2020/716 20200729 29.07.2020 Inngående brev 5058/107/102 - Linesmarka 49, Åfjord - påklaging av vedtak Grimstad og Tønsager AS NYEAFJORD
2020/716 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/107/102 - Klagebehandling - Vedtak dispensasjon taktekking på fritidsbolig - Linesøya - Frode Krangsås Frode Krangsås m.fl. NYEAFJORD
2020/744 20200729 29.07.2020 Inngående brev Klage på vedtak - Dispensasjon ny behandling - Fritidsbolig - Linesmarka Anders Sanne NYEAFJORD
2020/860 20200729 29.07.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Eivind Lunde m.fl. NYEAFJORD
2020/453 20200729 29.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 917866708 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/453 20200729 29.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 917866708 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/560 20200729 29.07.2020 Utgående brev Fullmakt til Åfjord Sparebank Åfjord Sparebank NYEAFJORD
2020/1450 20200729 29.07.2020 Utgående brev Turstier i området Sør-Roan Sør-Roan Grendalag NYEAFJORD
2020/1506 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/28/27 - Ferdigattest - Oppføring av ny driftsbygning - Stordalsveien 1196 - Ole Eskil Moan TINE SA NYEAFJORD
2020/1516 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/66/8 - Oversending for uttalelse - Naust, kai og flytebrygge - Barøya 150 - Kai Helge Robertsen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200729 29.07.2020 Utgående brev Møteprotokoll 04.06.20 Ungdomsrådet NYEAFJORD
2020/1691 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/34/2 - Tillatelse og dispensasjon - Riving og oppføring av nytt naust - Naustanveien 42 - Kristoffer Moe Kristoffer Grøntvedt Moe NYEAFJORD
2020/1890 20200729 29.07.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning torsdag 27. august Elsa Hassel Skjærvik m.fl. NYEAFJORD
2020/1940 20200729 29.07.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av jordskiftesak 17-060199-JTRD-ÅRBO Morten Erik Årbogen m.fl. NYEAFJORD
2020/2045 20200729 29.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om oppsett av vedbod/fritidsbod 106/33 Linesøya terje@groetting.com NYEAFJORD
2020/2060 20200729 29.07.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Asbjørn Oskar Flenstad m.fl. NYEAFJORD
2020/2035 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/173/37 - Bekreftelse på mottatt beskjed om godkjent bruksendring Thorbjørn Haugsand NYEAFJORD
2020/2037 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/27/2 - Byggetillatelse - Gjødselkum - Rømmesveien 230 - Marius Bårdli Forfot FAGERGÅRD EIENDOM AS NYEAFJORD
2020/1795 20200729 29.07.2020 Utgående brev Tillatelse til konsesjon på erverv av fast eiendom - 5058/139/2 - Ivar Normann Vikaunet Ivar Normann Vikaunet NYEAFJORD
2020/1736 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/58/57 - Byggetillatelse -Tilbygg bolig og oppføring garasje - Frønesveien 2 - Jostein Lillemo Jostein Are Lillemo NYEAFJORD
2020/1745 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/166/2 - Oversendelse for uttalelse - Omlegging av privat vei - Nordskjørveien - Anders Strudshavn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2444 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/67/190 - Oversendelse av saksdokumenter - Nytt bygg - bolig - Erika Løtmann og Jens Olav Sundland John Olav Engelsen NYEAFJORD
2020/2444 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/67/190 - Byggetillatelse påklaget. Arbeidene med ny bolig må stanses inntil klagesaken er behandlet - Erika og Jens Olav Sundland ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2444 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/67/190 - Midlertidig svarbrev/etterlysning - Oppføring av bolig Jens Olav Sundland Øverdal og Bye Byggservice AS NYEAFJORD
2020/2444 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/67/190 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ny enebolig - Lauvøyveien - Erika Løtmann og Jens Olav Sundland ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2456 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/154/94 - Kommunen trenger flere opplysninger vedrørende VA - Oppføring av bolig Øverdal og Bye byggeservice AS m.fl. NYEAFJORD
2020/2461 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/45/4/4 - Dispensasjon - Rivning og oppføring av redskapsbod - Austdalsveien 1111 - Steinar Finseth Steinar Finseth NYEAFJORD
2020/2421 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/67/159 -Midlertidig svarbrev - Nytt bygg - galleri - Frode Pedersen Frode Pedersen NYEAFJORD
2020/2437 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/171/1 - Tillatelse -Tilkobling kommunal vannledning - fritidsbolig - Kråkfjordveien 211 - Sverre Ivar Steen RØRLEGGER RIKARDSEN AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/159/8 - Bygge- og rivetillatelse og dispensasjon - Riving av bygning - Bygging av nytt naust - Ingrid Kristine Hansen FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/2539 20200729 29.07.2020 Utgående brev Renseanlegg (Tidligere Roan kommune) - avvik Rmtas - Joar Olav Grøtting NYEAFJORD
2020/2344 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/107/12, 2 - Fradeling 7 parseller - dispensasjon - Bryggestranda og Sjøveien - Jørgen Bugge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2340 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/59/414 - Utslippstillatelse - Ny garasje med boligdel - Hubakkveien 22 - Erlend Haugsnes Erlend Haugsnes NYEAFJORD
2020/2340 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/59/414 - Tildeling adresse - Erlend Haugsnes Erlend Haugsnes NYEAFJORD
2020/2340 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/59/414 - Byggetillatelse og dispensasjon -Ny garasje med boligdel - Hubakkvegen 22 - Erlend Haugsnes Erlend Haugsnes NYEAFJORD
2020/2331 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/139/45 - Midlertidig svarbrev - Utvidelse av eksisterende kaianlegg - næringseiendom på Bryggneset - Sea-Service AS SEA-SERVICE AS NYEAFJORD
2020/2291 20200729 29.07.2020 Utgående brev Vedr. tilbud kontormøbler - Flyktningetjenesten ***** NYEAFJORD
2020/2291 20200729 29.07.2020 Utgående brev Vedr. tilbud kontormøbler - Flyktningetjenesten ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200729 29.07.2020 Utgående brev Leiekontrakt for ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2201 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/99/3 - Byggetillatelse - Utvidelse av veranda med vinterhage - Morten Grøtting - Seterlia 19 Morten Sverre Grøtting NYEAFJORD
2020/2196 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/106/52 - Midlertidig svarbrev - Fritidsbolig - Eirik Mæhre - Bukkavika FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/2077 20200729 29.07.2020 Utgående brev Gummidekke på fotballbaner og lekeplasser Fosen Naturvernforening NYEAFJORD
2020/2102 20200729 29.07.2020 Utgående brev Nye adressenavn - kunngjøring Fosna-Folket NYEAFJORD
2020/2124 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/21/42 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av bolig på Stjern - Stordalsveien 1771 - Thomas B. Forfot og Gro-Anita Salbuvik SYSTEMBYGG AS m.fl. NYEAFJORD
2020/2687 20200729 29.07.2020 Inngående brev Innsyn i klagesaksbehandling av reguleringsplan Fv 723 Ryssdalen - Herfjord Christoffer Hansen NYEAFJORD
2020/2683 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/26/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Erlend Sandø K Rullestad m.fl. NYEAFJORD
2020/2683 20200729 29.07.2020 Inngående brev 5058/26/2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Eierandel 50% Erlend Sandø Rullestad NYEAFJORD
2020/2683 20200729 29.07.2020 Inngående brev 5058/26/2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Eierandel 50% Ingrid Elise Kirkenes NYEAFJORD
2020/2684 20200729 29.07.2020 Inngående brev Støttemedlemskap i Fosen historielag Eilert Bjoerkvik NYEAFJORD
2020/2685 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Hos oss- Catering & Selskapsmat AS Stjern, Silje NYEAFJORD
2020/2685 20200729 29.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Hos oss- Catering & Selskapsmat AS Stjern, Silje NYEAFJORD
2020/2679 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/105/41 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Gaute Oterholm NYEAFJORD
2020/2659 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/64/27 -Underretning om matrikkelføring - sammenslåing matrikkelenheter Helge Alstad NYEAFJORD
2020/2627 20200729 29.07.2020 Utgående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Marianne W Bangsund m.fl. NYEAFJORD
2020/2630 20200729 29.07.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Torstein Normann Staven m.fl. NYEAFJORD
2020/2553 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/31/2 - Kommunen trenger flere opplysninger - Endring av gitt tillatelse - Skogshusvære/jaktbu - Storvatnet - Johan Petter Karlsaunet Johan Petter Karlsaune NYEAFJORD
2020/2557 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/57/40 - Midlertidig brukstillatelse Frøneshaugen 18 - Åbygg AS ÅBYGG AS NYEAFJORD
2020/2559 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/178/40 - Vi trenger flere opplysninger - Opparbeidelse av boligtomt - Anders Thronæs Anders Thronæs NYEAFJORD
2020/2560 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/60/125 - Ferdigattest - Servicebygg på Monstad - Sjøvegen 94 - Åfjord kommune EGGEN ARKITEKTER AS NYEAFJORD
2020/2588 20200729 29.07.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - sammenslåing av matrikkelenheter Margrethe Buch NYEAFJORD
2020/2604 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektmedarbeider - st. ref. (4263701199) Victor Valderaune NYEAFJORD
2020/2604 20200729 29.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektmedarbeider Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4263701199 Victor Valderaune NYEAFJORD
2020/2621 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/156/31 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Hopmo NYEAFJORD
2020/2622 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/156/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørn Sverre Hopmo NYEAFJORD
2020/2624 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/67/39 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kristian Kjønnøy Pedersen NYEAFJORD
2020/2612 20200729 29.07.2020 Utgående brev Tårnes, gnr 3, bnr 3 ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS NYEAFJORD
2020/2613 20200729 29.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse vedrørende uttak Jerv og skadeforebygging - Beitesesongen 2020 Åfjord beitelag v/Gunnar Singsaas NYEAFJORD
2020/2615 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/39/2 - Merknader til godkjenning av plan for nydyrking - Gunnar Singsaas Gunnar Singsaas NYEAFJORD
2020/2617 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/64/88 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MEDIDENT TRONDHEIM AS NYEAFJORD
2020/2618 20200729 29.07.2020 Utgående brev 5058/64/90 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørn Ketil Brevik m.fl. NYEAFJORD
2020/2608 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VA Ingeniør - st. ref. (4264918388) Balan Ruxandra Steluta NYEAFJORD
2020/2608 20200728 28.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VA Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264918388 Balan Ruxandra Steluta NYEAFJORD
2020/690 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Svartfoss Eimskip NYEAFJORD
2020/2671 20200727 27.07.2020 Inngående brev Ang festetomt i Grøttingen - festepunktet / tomta ikke slettet Lena Sæter NYEAFJORD
2020/778 20200727 27.07.2020 Inngående brev Referat fra styremøtet i Roan frivilligsentral SA 23.07.2020 post@roan.frivilligsentral.no NYEAFJORD
2020/778 20200727 27.07.2020 Inngående brev Innkalling og saksframlegg til styremøte torsdag 23.07.2020 post@roan.frivilligsentral.no NYEAFJORD
2020/2598 20200727 27.07.2020 Inngående brev Signert rekvisisjon av oppmålingsforretning Sak 2020/2598 Morten Sørgård NYEAFJORD
2020/2441 20200727 27.07.2020 Inngående brev Oversikt over vekst og innmeldte saker om produksjonssvikt Fylkesmannen - Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2020/1797 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/59/407 - Oversendelse av etterspurte dokumenter Syltern - Per Ola By NYEAFJORD
2020/1797 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/59/407 - Etterlysning dokumenter - Mulig ulovlig fylling på friluftsområde - Per Ola By og Toril Syltern By Per Ola By NYEAFJORD
2020/1870 20200727 27.07.2020 Utgående brev Fakturaer ***** NYEAFJORD
2020/2040 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/40/2 - Ferdigattest - Rehabilitering skorstein i uthus - Sørdalsveien 1260 - Kjell Vingen Kjell Vingen NYEAFJORD
2020/2443 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/107/20 - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein Linesveien 534 - Geir Sørgård MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2444 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/67/190 - Klage på delegert vedtak 157/20 John Olav Engelsen NYEAFJORD
2020/2329 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/165/66 - Byggetillatelse - Fasadeendring bolig Eiansveien 93 - Roy Ottar Braseth Roy Ottar Braseth NYEAFJORD
2020/2393 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5019/68/12 - Ferdigattest - Ny fritidsbolig og garasje - Nordskjørveien 672 - Lars Inge Dahl Lars Inge Dahl NYEAFJORD
2020/2124 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/21/42 - Byggetillatelse VA-anlegg og utslippstillatelse - Ny bolig - Gro Anita Salbuvik og Thomas Bårdli Forfot SYSTEMBYGG AS NYEAFJORD
2020/2127 20200727 27.07.2020 Utgående brev Din søknad mottatt komplett 3. juli 2020, sak 20/2127 Espen Sjøvoll NYEAFJORD
2020/2132 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/66/11- Fradeling dyrka mark til uendret formål- Nordre Barøy/Lauvøyveien 56 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2132 20200727 27.07.2020 Inngående brev Vedr. 202021175-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling dyrka mark til uendret formål- Nordre Barøy/Lauvøyveien 56, Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2217 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/52/37 - Ferdigattest oppføring av fritidsbolig - Øykmarkveien 143 - Ruth Audhild Rømma JAN EIDE AS NYEAFJORD
2020/2217 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/52/37 - Ferdigattest - VA-anlegg fra fritidsbolig - Øykmarkveien 143 - Ruth Audhild Rømma JAN EIDE AS NYEAFJORD
2020/2223 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/163/1 Ferdigattest - Tillatelse til tiltak - naust - Håvard Larsen Håvard Larsen NYEAFJORD
2020/2250 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/66/26 - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein - Straumsmoveien 71 - Else Marie Mosand MURMESTRENE KAMMEN & SNEVE AS NYEAFJORD
2020/744 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/107/104 - Klage på vedtak for Vågen hyttefelt Trine Selnes Sørgård NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200727 27.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/308 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/103/1 - Ferdigattest - Riving og oppføring ny smie - Asvikveien 24 - Willy Salbuvik FOSENHUS AS m.fl. NYEAFJORD
2020/1578 20200727 27.07.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/1456 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/94/3 - Tilleggsareal til fritidseiendom - Lian - Steinar Vold FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1429 20200727 27.07.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling - Lokalbrygg AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/1430 20200727 27.07.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling - Stokksund Handelskompani AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/1172 20200727 27.07.2020 Inngående brev Dispensasjon for å få tilskudd for samme periode ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1030 20200727 27.07.2020 Inngående brev Informasjon til interessenter - Salmar - lokalitet Buholmen - 2020 Dnvgl - Gjefsen, Torgun NYEAFJORD
2020/2579 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/158/103 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Olav Ramsøskar m.fl. NYEAFJORD
2020/2544 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/84/6 - Tillatelse - Rehabilitering skorstein Skjøraveien 299 - Kari Sørbotten MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2545 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/107/38 - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein Linesveien 642 - Bjørn Roald Sørgård MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2608 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VA Ingeniør - st. ref. (4264918388) Jørn Hustad NYEAFJORD
2020/2608 20200727 27.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VA Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264918388 Jørn Hustad NYEAFJORD
2020/2607 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VAR Medarbeider - st. ref. (4264916959) Richard Nekstad NYEAFJORD
2020/2607 20200727 27.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VAR Medarbeider Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264916959 Richard Nekstad NYEAFJORD
2020/2626 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/14/31 - Ferdigattest - Tilbygg på hytte - Gottåsfeltet 19 - Jan Inge Standahl Jan Inge Standahl NYEAFJORD
2020/2628 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/107/167 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Lillian S Gabrielsen NYEAFJORD
2020/2628 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/107/167 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Lillian S Gabrielsen NYEAFJORD
2020/2672 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av naboliste badehus - Søknad om plassering av bu til allmenn benyttelse Tone Bårdli NYEAFJORD
2020/2673 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av kartutsnitt - Byggesak gbnr 177/75 Liv Merete Johansen NYEAFJORD
2020/2657 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/94/62 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg på fritidsbolig - Stokksundsveien 1206 Marte Skaar NYEAFJORD
2020/2658 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/60/1 - Søknad om oppretting av matrikkelenet og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Strand Ivar Strand NYEAFJORD
2020/2659 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/64/27 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Helge Alstad NYEAFJORD
2020/2661 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/158/1 - Søknad om ferdigattest - Roansveien 1002 Paul Magne Terning NYEAFJORD
2020/2664 20200727 27.07.2020 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2665 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/64/23 - Ferdigattest - Tilbygg (hagestue) til fritidsbolig - Eidemsveien 6 - Margrethe Buch Margrethe Buch NYEAFJORD
2020/2665 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/64/23 - Søknad om ferdigattest - Tilbygg (hagestue) til fritidsbolig - Eidemsveien 6 - Margrethe Buch Margrethe Buch NYEAFJORD
2020/2666 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/67/164 - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg - Lauvøyveien 627 Endre Arnvid Djønne NYEAFJORD
2020/2666 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/67/164 - Søknad om tilknytning til kommunale vann/avløpsnett - Lauvøyveien 627 Endre Arnvid Djønne NYEAFJORD
2020/2667 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/59/32 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Fasadeendring - Monstadvegen 32 Kim Thomas Sæther NYEAFJORD
2020/2668 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/51/1,5 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Ingunn Kroken NYEAFJORD
2020/2669 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/170/24 - Søknad om tillatelse til tiltak - Ny bolig - Kråkøyveien ÅBYGG AS NYEAFJORD
2020/2669 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/170/24 - Fullstendig byggesøknad, vedlegg i farger og tegninger i rett format Åbygg AS NYEAFJORD
2020/2670 20200727 27.07.2020 Inngående brev Fiberutbygging Roan Agnar Hopen NYEAFJORD
2020/2679 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/105/41 - Søknad om konsesjonsfrihet Lena Sæter NYEAFJORD
2020/2680 20200727 27.07.2020 Inngående brev 5058/58/86 - Tilbygg i Øvre Årnes vei 2A - Søknad om ferdigattest Steinar Uddu NYEAFJORD
2020/2631 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/32/39 - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein i bolig - Staveslia 33 - Stig Morten Gilde TRØNDELAG PIPESENTER AS NYEAFJORD
2020/2632 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/58/287 - Ferdigattest - Tilbygg kjøpesenter - Joakim Brevolds Alle 4 - Centrum-Eiendom AS CENTRUM-EIENDOM AS NYEAFJORD
2020/2635 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4266802599) Kristin Marie Forfod Gjessing NYEAFJORD
2020/2635 20200727 27.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Kristin Marie Forfod Gjessing NYEAFJORD
2020/2644 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/169/65 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ruth Irene Helmersen NYEAFJORD
2020/2645 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/169/66 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ruth Irene Helmersen NYEAFJORD
2020/2646 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/18/31 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Harald Sigmund Joramo NYEAFJORD
2020/2647 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/151/13 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom STATNETT SF NYEAFJORD
2020/2648 20200727 27.07.2020 Utgående brev 5058/151/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom STATNETT SF NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200726 26.07.2020 Inngående brev Forespørsel om borgerlig vigsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stokkenes, Stina Sofia NYEAFJORD
2020/2648 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/151/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom STATNETT SF NYEAFJORD
2020/2649 20200724 24.07.2020 Inngående brev Innsyn i skolebytter i mobbesaker Nrk v/ Victoria Wilden NYEAFJORD
2020/2650 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/160/1,3,7 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven - Anne van der Wal Em1 - Victor Stenumgård NYEAFJORD
2020/2651 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/64/56 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Stig Rune Berg NYEAFJORD
2020/2652 20200724 24.07.2020 Inngående brev Ras/steinsprang - Brandsfjorden Geir Ola Aune NYEAFJORD
2020/2647 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/151/13 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom STATNETT SF NYEAFJORD
2020/2642 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/22/1 - Søknad om tillatelse til tiltak - Terrasse på fritidsbolig - Skansen hyttefelt Erik Dalemark NYEAFJORD
2020/2643 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/66/9 - Søknad om ferdigattest - Vindfang servicebygg og tilbygg uthus - Barøya 140 Morten Rotnes NYEAFJORD
2020/2644 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/169/65 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ruth Irene Helmersen NYEAFJORD
2020/2645 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/169/66 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ruth Irene Helmersen NYEAFJORD
2020/2646 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/18/31 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Harald Sigmund Joramo Harald Sigmund Joramo NYEAFJORD
2020/2540 20200724 24.07.2020 Inngående brev 5058/178/1 - Erklæring om ansvarsrett - Roan Maskin AS ROAN MASKIN AS NYEAFJORD
2020/2573 20200724 24.07.2020 Inngående brev Kvittering for byggesak- og landbruksarkiver Ika-Trondelag - Tone Stakvik NYEAFJORD
2020/361 20200724 24.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 980311473 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/209 20200724 24.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007102 - 13.07.20 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/210 20200724 24.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007099 - 13.07.20 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/211 20200724 24.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007096 - 13.07.20 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/1456 20200723 23.07.2020 Inngående brev VA-kart Lian Afjord Kommune - Aune Erlend NYEAFJORD
2020/347 20200723 23.07.2020 Inngående brev 5058/154/70 - Etterlyste dokumenter i e-post sendt 28.02.2020 Trondheim Kommune - Linda Stæhli NYEAFJORD
2020/2024 20200723 23.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969672715 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2608 20200723 23.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VA Ingeniør - st. ref. (4264918388) Teklezghi "Tekle" Ghebrehiwet Okbamichael NYEAFJORD
2020/2608 20200723 23.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VA Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264918388 Teklezghi "Tekle" Ghebrehiwet Okbamichael NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200723 23.07.2020 Inngående brev Forespørsel om borgerlig vigsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1717 20200722 22.07.2020 Inngående brev Takker nei til stilling Afjord Kommune - Løhr Ingjerd Braseth NYEAFJORD
2020/1717 20200722 22.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier eller sykepleier Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4232265396 mats waade kjørsvik NYEAFJORD
2020/1717 20200722 22.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier eller sykepleier Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4232265396 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1717 20200722 22.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier eller sykepleier Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4232265396 Therese Sandmo-Alstad NYEAFJORD
2020/690 20200722 22.07.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Jarl Frøy Rederi NYEAFJORD
2020/1619 20200722 22.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2633 20200722 22.07.2020 Inngående brev Vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2636 20200722 22.07.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2019/2020 Storfjeld, Sturla NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200722 22.07.2020 Inngående brev Prøvingsattest ***** NYEAFJORD
2020/2675 20200722 22.07.2020 Inngående brev Skjønnsmidler 2021- fellestiltak 0-24 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2656 20200722 22.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2632 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/58/287 - Søknad om ferdigattest - Tilbygg - Joakim Brevolds Alle 4 CENTRUM-EIENDOM AS NYEAFJORD
2020/2631 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/32/39 - Søknad om tillatelse til tiltak på skorstein - Staveslia 33 Stig Morten Gilde m.fl. NYEAFJORD
2020/2620 20200721 21.07.2020 Utgående brev Vedr. begjæring om innsyn i byggesak på 67/138 på Lauvøya Marthe Lillegård Westrum NYEAFJORD
2020/2628 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/107/167,168 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Lillian S Gabrielsen NYEAFJORD
2020/2608 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VA Ingeniør - st. ref. (4264918388) Silmon Tsegai NYEAFJORD
2020/2608 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VA Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264918388 Silmon Tsegai NYEAFJORD
2020/2618 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/64/90 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Siw Meland Brevik NYEAFJORD
2020/2618 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/64/90 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørn Ketil Brevik NYEAFJORD
2020/2617 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/64/88 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MEDIDENT TRONDHEIM AS NYEAFJORD
2020/2629 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/106/4 - Søknad om tiltak og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Bukkavika 2 Turid Lysø m.fl. NYEAFJORD
2020/2630 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/32/67 - Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Torstein Normann Staven NYEAFJORD
2020/2626 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/14/31 - Søknad om ferdigattest - Gottåsfeltet 19 Jan Inge Standahl NYEAFJORD
2020/2627 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/52/35 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Marianne W Bangsund m.fl. NYEAFJORD
2020/2623 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/58/292 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg på bolig - Vinterhage - Øvre Årnes 23 Henry Brunes NYEAFJORD
2020/2624 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/67/39 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Monica Kjønnøy Webb NYEAFJORD
2020/2624 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/67/39 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kristian Kjønnøy Pedersen NYEAFJORD
2020/1621 20200721 21.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1659 20200721 21.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 990719780 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1174 20200721 21.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 998414970 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200721 21.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1745 20200721 21.07.2020 Inngående brev 5058/166/2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om omlegging av privat vei - Nordskjørveien Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1873 20200721 21.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 917976082 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1881 20200721 21.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 991032045 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1963 20200721 21.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969136600 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1962 20200721 21.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969136600 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1884 20200721 21.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 918576053 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200721 21.07.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt for bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2363 20200721 21.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring av melding om ny kraftledning 132 Åfjord-Eide og Eide transformatorstasjon - Åfjord/Ørland og Indre Fosen kommune Statens vegvesen NYEAFJORD
2020/123 20200720 20.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007095 - 14.07.20 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/961 20200720 20.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007089 - 14.07.20 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/211 20200720 20.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007096 - 14.07.20 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/210 20200720 20.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport på P2007099 - 17.07.20 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/209 20200720 20.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007102 - 13.07.20 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/216 20200720 20.07.2020 Inngående brev Uttalelse til begrenset høring av detaljreguleringsplan for Ansteinsundet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/120 20200720 20.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2007104 - 14.07.20 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/93 20200720 20.07.2020 Inngående brev 5058/66/9 - Svar på klage fra nabo vedrørende etablering av flytebrygge Morten Rotnes NYEAFJORD
2019/17 20200720 20.07.2020 Inngående brev Busslomme - Momyra Håvard Butli m.fl. NYEAFJORD
2019/17 20200720 20.07.2020 Inngående brev Ønsker fartshumper - Joenghaugen Linda Vold NYEAFJORD
2020/364 20200720 20.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 917866708 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1069 20200720 20.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse fra Dedicare for perioden 17.07.20-12.08.20 DEDICARE AS NYEAFJORD
2020/1069 20200720 20.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse fra Dedicare i perioden 17.07.20-14.08.20 DEDICARE AS NYEAFJORD
2020/1516 20200720 20.07.2020 Inngående brev 5058/66/8 - Fylkeskommunens uttalelse til ny revidert søknad om dispensasjon for tiltak - Naust, kai og flytebrygge - Barøya 150 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2273 20200720 20.07.2020 Inngående brev 5058/165/25 - Søknad om bruksendring - Øygårdveien 42 Edna Skjervø Viken NYEAFJORD
2020/2094 20200720 20.07.2020 Inngående brev 5058/149/2 - Dispensasjon til riving og oppføring av jaktbu - Olviksetertjønna - Ønsker at frist for uttale forlenges til 25.09.20 Fylkesmannen - Sæther, Tor NYEAFJORD
2020/1963 20200720 20.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969136600 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1745 20200720 20.07.2020 Inngående brev 5058/166/2 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - omlegging av privat vei - Nordskjørveien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2621 20200720 20.07.2020 Inngående brev 5058/156/31 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Tore Hopmo VÅGEN HYTTER AS NYEAFJORD
2020/2622 20200720 20.07.2020 Inngående brev 5058/156/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Bjørn Sverre Hopmo VÅGEN HYTTER AS NYEAFJORD
2020/2620 20200720 20.07.2020 Inngående brev 5058/67/138 - Begjæring om innsyn i byggesak - Lauvøya Marthe Lillegård Westrum NYEAFJORD
2020/2619 20200720 20.07.2020 Inngående brev 5058/169/64 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Hallgeir Vingen NYEAFJORD
2020/2608 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VA Ingeniør - st. ref. (4264918388) Mubarak Musse NYEAFJORD
2020/2608 20200720 20.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VA Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264918388 Mubarak Musse NYEAFJORD
2020/2674 20200720 20.07.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi Ørland kommune 2020-2024 - Til uttalelse Ørland kommune NYEAFJORD
2020/722 20200719 19.07.2020 Inngående brev Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2612 20200717 17.07.2020 Inngående brev Tårnes, gnr 3, bnr 3 Advokatfirmaet Strand & Co ANS NYEAFJORD
2020/2609 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/57/50 - Ferdigattest Frøneshaugen 4 ÅBYGG AS NYEAFJORD
2020/2611 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/57/51 - Ferdigattest Frøneshaugen 8 ÅBYGG AS NYEAFJORD
2020/2612 20200716 16.07.2020 Inngående brev 5058/3/3 - Henvendelse om tinglysing / konsesjon - Tårnes ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS NYEAFJORD
2020/2613 20200716 16.07.2020 Inngående brev Jerv - uttak og skadeforebygging Åfjord beitelag NYEAFJORD
2020/2613 20200716 16.07.2020 Inngående brev Jerv - uttak og skadeforebygging - Beitesesongen 2020 - Purring Åfjord beitelag NYEAFJORD
2020/2608 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VA Ingeniør - st. ref. (4264918388) Abebe Girmay Adera NYEAFJORD
2020/2608 20200716 16.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VA Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264918388 Abebe Girmay Adera NYEAFJORD
2020/2608 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - VA Ingeniør - st. ref. (4264918388) Aynalem Tassachew Tsegaw NYEAFJORD
2020/2608 20200716 16.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - VA Ingeniør Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264918388 Aynalem Tassachew Tsegaw NYEAFJORD
2020/2602 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/89/48 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MEGLERHUSET NYLANDER AS NYEAFJORD
2020/2582 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/64/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom ADVOKATFIRMAET LARS ERIK SOLLI NYEAFJORD
2020/2586 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/19/86 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Marte Rian Brunes NYEAFJORD
2020/2598 20200716 16.07.2020 Utgående brev Vedrørende stadfesting av tomtegrenser, anmodning om oppmålingsforretning - Kråkøy Eiendom AS Tiangruppen - Jan Roar Kristiansen NYEAFJORD
2020/2589 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/58/321 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Khaled Bassam Audi NYEAFJORD
2020/2590 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/58/320 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Muayyad Bassam Yanes NYEAFJORD
2020/2591 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/58/319 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Mohammad Bassam Yanes NYEAFJORD
2020/2564 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/139/64 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS NYEAFJORD
2020/2565 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/2/47 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS NYEAFJORD
2020/2567 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/178/40 - Tildeling av vegadresse Anders Thronæs NYEAFJORD
2020/2568 20200716 16.07.2020 Utgående brev Oversendelse av Matrikkelbrev over gnr. 151 bnr. 12 og 13. Espen Valli Viken NYEAFJORD
2020/1 20200716 16.07.2020 Utgående brev Forespørsel om vurdering av dispensasjonsspørsmål - tilleggsopplysninger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1670 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/64/79 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ny bolig Flatlia- Christian Sæther By Christian Sæther By NYEAFJORD
2020/1670 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/64/79 - Utslippstillatelse - Ny bolig Flatlia - Christian Sæther By Christian Sæther By NYEAFJORD
2020/1651 20200716 16.07.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Bjørn Ketil Brevik m.fl. NYEAFJORD
2020/1651 20200716 16.07.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av nye grunneiendommer SANDSTAD GÅRD AS NYEAFJORD
2020/1090 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/57/49 - Ferdigattest Frøneshaugen 16 ÅBYGG AS NYEAFJORD
2020/1792 20200716 16.07.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom ÅFJORD KOMMUNE NYEAFJORD
2020/1792 20200716 16.07.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Jan Kristian Løvvik m.fl. NYEAFJORD
2020/1966 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 991767339 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1943 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/64/80 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ny bolig Flatlia - Tina Herland og Mikael Hansen Mikael Hansen NYEAFJORD
2020/1943 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/64/80 - Utslippstillatelse - Ny bolig Flatlia - Tina Herland og Mikael Hansen Mikael Hansen NYEAFJORD
2020/2136 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/58/98 - Byggetillatelse - Ombygging og påbygg bolig - Nessabrekka 10 - Atle Birger Naustan FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/2266 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/94/61 - Byggetillatelse - Tilbygg på bolig - Stokksundsveien 1260 - Ole Morten Helgensen Ole Morten Helgesen NYEAFJORD
2020/2222 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/154/21 - Rivetillatelse og dispensasjon - Del av naust/sjøhus - Brandsfjord - Geir Arne Leinum Geir Arne Leinum NYEAFJORD
2020/2241 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/90/167 - Byggetillatelse og dispensasjon - Pergolatak og levegg mellom hytte og anneks -Svenn-Erik Guddingsmo Svenn-Erik Guddingsmo NYEAFJORD
2020/2197 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/60/131 - Utslippstillatelse - Ny enebolig på Strand - Gisle Kvernland EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2020/2197 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/60/131 - Byggetillatelse - Enebolig med garasje på Strand - Gisle Kvernland FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/2416 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/106/113 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ingvild Katrine H Lines NYEAFJORD
2020/2463 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/106/73 - Byggetillatelse og dispensasjon - Utvidelse terrasse - Brøggbakkan 20 - Frank Forfot Frank Bratland Forfot NYEAFJORD
2020/2517 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/26/5 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Knut Bjørnar Larsen NYEAFJORD
2020/2534 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/64/85 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Jan Åge Tårnesvik NYEAFJORD
2020/2535 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/64/86 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Oddbjørn Jonassen m.fl. NYEAFJORD
2020/2486 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/92/3 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kamilla Storvik Jensen m.fl. NYEAFJORD
2020/2472 20200716 16.07.2020 Utgående brev 5058/8/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ine Mariell Berget NYEAFJORD
2020/2 20200715 15.07.2020 Inngående brev Klage på detaljreguleringsplan - Brennholmen FOSEN NATURVERNFORENING NYEAFJORD
2020/2655 20200715 15.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1030 20200714 14.07.2020 Inngående brev Informasjon til interessenter - Salmar - lokalitet Farmannsøya - 2020 Dnvgl - Gjefsen, Torgun NYEAFJORD
2020/1030 20200714 14.07.2020 Inngående brev Informasjon til interessenter - Salmar - lokalitet Gjæsingen - 2020 Dnvgl - Gjefsen, Torgun NYEAFJORD
2020/2603 20200714 14.07.2020 Inngående brev Opphør av leieforhold - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1571 20200714 14.07.2020 Inngående brev Gbnr 154/10 - Søknad om utbetaling av tilskudd til skogsdrift Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/583 20200714 14.07.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Åfjord - juli 2020 Avarnsecurity - Aune, Morten NYEAFJORD
2020/2602 20200714 14.07.2020 Inngående brev 5058/89/17 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Steinan 17 Nylander - Britt Øverby NYEAFJORD
2020/1570 20200714 14.07.2020 Inngående brev Gbnr 154/12 - utbetaling av tilskudd til skogsdrift - Manuell felling Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/2601 20200714 14.07.2020 Inngående brev Gbnr 37/2 - Søknad om tilskudd til skogsdrift 2020 - Per Ove Hårstad Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/2600 20200714 14.07.2020 Inngående brev Gbnr 37/2 - Hege og Hallgeir Stjern - Søknad om tilskudd til skogsdrift 2020 Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/2599 20200714 14.07.2020 Inngående brev 5058/33/2 - Søknad om forhåndsgodkjenning tilskudd skogsdrift 2020 Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/2598 20200714 14.07.2020 Inngående brev 5058/170/4/1 - Stadfesting av tomtegrenser, anmodning om oppmålingsforretning - Kråkøy Eiendom AS Tiangruppen - Jan Roar Kristiansen NYEAFJORD
2020/2597 20200714 14.07.2020 Inngående brev Beslutning om grenseregulering av namsmannsdistrikt i Trøndelag politidistrikt Politiet - Christopher Carlsen NYEAFJORD
2020/583 20200714 14.07.2020 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Åfjord Avarnsecurity - Aune, Morten NYEAFJORD
2020/644 20200714 14.07.2020 Inngående brev Vegliste 2020 for fylkes- og kommunale veger - revisjon oktober Statens vegvesen NYEAFJORD
2020/1026 20200714 14.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til trykking og utgivelse av dialektbok - svarbrev ÅFJORD HEIMBYGDSLAG NYEAFJORD
2020/950 20200714 14.07.2020 Utgående brev Varsel om nytt avløpsanlegg på Refsnes versjon 3 Bente Tøndel m.fl. NYEAFJORD
2020/950 20200714 14.07.2020 Utgående brev Varsel om nytt avløpsanlegg på Refsnes versjon 4 Anne G. Bratzberg Refsnes m.fl. NYEAFJORD
2020/950 20200714 14.07.2020 Utgående brev Varsel om nytt avløpsanlegg på Refsnes versjon 6 Solveig Nilsen m.fl. NYEAFJORD
2020/950 20200714 14.07.2020 Utgående brev Varsel om nytt avløpsanlegg på Refsnes versjon 5 Kuringvågen Marina v/Asle Morkemo m.fl. NYEAFJORD
2020/950 20200714 14.07.2020 Utgående brev Varsel om nytt avløpsanlegg på Refsnes versjon 1 Daniel Lian m.fl. NYEAFJORD
2020/950 20200714 14.07.2020 Utgående brev Varsel om nytt avløpsanlegg på Refsnes versjon 2 Asle Morkemo m.fl. NYEAFJORD