eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Landbruksnemnd Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 05 26 20210526 26.05.2021 09.00 Digitalt møte Landbruksnemnd
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52021 PS 5/2021 Konsesjonsbehandling - 89/2 - 89/9 - Nielsen Ole Ståle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 OS12021 OS 1/2021 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner for 'helse og familie' og 'oppvekst og utdanning' Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 RS112021 RS 11/2021 Godkjenning etter Jordloven - tilleggsareal til boligtomt - 68/11 - Anita og Asmund Slette Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS122021 RS 12/2021 Omdisponering av jordbruksareal - 5075-160/1 Storfosen Gods AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS132021 RS 13/2021 Godkjenning etter jordloven - Søknad fra Storfosen Gods AS gnr 160/1 om fradeling av tilleggsparsell til 160/3 Storfosen kapell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS142021 RS 14/2021 Innvilget konsesjon med utsatt frist for tilflytting Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS152021 RS 15/2021 Godkjenning etter jordloven - ny tomt for bolig - 174/309 - Torgeir Hoff Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS162021 RS 16/2021 Tillatelse til deling etter Jordloven - 76/6 - Silvia Melum Holmøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS172021 RS 17/2021 Innvilget konsesjon - 182/80 - Oksvold Ketil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS182021 RS 18/2021 Fritak for båndtvang i området Tjønnstua - Norsk retrieverklubb avd Fosen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS192021 RS 19/2021 Godkjenning av fradeling etter Jordloven - tilleggsareal til boligtomt - 160/382 - Trond-Jørand Aune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS202021 RS 20/2021 Tillatelse til deling etter jordloven - arealoverføring 32/39 til 32/73 - Geir Almaas Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS212021 RS 21/2021 Avslag på konsesjon på grunn av pris - deler av 76/6 - Bugten Lars Erik Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS222021 RS 22/2021 Innvilget konsesjon - 182/392 - Lien Arnt Joar Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS232021 RS 23/2021 Innvilget konsesjon - 176/29 - Ledsaak Andreas Oust Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS242021 RS 24/2021 Innvilget konsesjon - 173/6 - Hoff Torgeir Johan Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND
0 RS252021 RS 25/2021 Innvilget konsesjon - del av 76/6 - Bugten Lars Erik - ny behandling Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ORLAND