eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/6610 20200923 23.09.2020 Utgående brev Rapport fra tilsyn ved Yjartun 25.08.20 BRE INWEST AS ORLAND   her
2020/5324 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2020/6332 20200923 23.09.2020 Internt notat Svar vedr søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne ***** ***** ***** ***** Hege Hunshamar ORLAND   her
2020/7030 20200923 23.09.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til fasadeendring, terrengarbeider og etablering av ny avkjørsel 20/343 Hans Bringe ORLAND   her
2020/6909 20200923 23.09.2020 Internt notat Ressurs spesialpedagogisk hjelp Futura barnehage 2020/2021 Hege Hunshamar ORLAND   her
2020/63 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Referat ledermøte 22.09 ORLAND   her
2020/7074 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Notat fra samtale Tor-Eirik Solli ORLAND   her
2020/2540 20200923 23.09.2020 Internt notat Vedr enkeltvedtak etter barnehagelovens § 19a og §19g - Solkysten barnehage Ann Kristin Thunsør ORLAND   her
2020/7144 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Notat etter samarbeidsmøte 220920 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7178 20200923 23.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/6379 20200923 23.09.2020 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra reguleringsplan Del av Uthaug havn - Oppføring av piper og scrubber på 174/331 og 174/263 - Havneveien 1 KYSTVERKET ORLAND   her
2020/7161 20200923 23.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Eva Karlin Berg Eva Karlin Berg ORLAND   her
2020/4255 20200923 23.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Ola Brun Haugnes ORLAND   her
2020/4913 20200923 23.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for fradeling fra 182/66 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/7015 20200923 23.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Siri Standahl ORLAND   her
2019/183 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - 164/86 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/7141 20200923 23.09.2020 Inngående brev Opplysninger om slamavskiller FOSEN VVS AS ORLAND   her
2020/6410 20200923 23.09.2020 Inngående brev Vedrørende innvilget konsesjon på erverv av 27/4 ADVOKAT TOR HANNIBAL FOSSUM AS ORLAND   her
2020/4264 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger Helse- og omsorgsdepartementet ORLAND   her
2020/6162 20200923 23.09.2020 Internt notat Anmodning om Landbruksfaglig vurdering - Nytt servicebygg - 173/4 Edmar Bakøy ORLAND   her
2020/7141 20200923 23.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på utført tømming og størrelse på felles slamtank, hyttefelt Kråkvåg FOSEN RENOVASJON IKS ORLAND   her
2020/7169 20200923 23.09.2020 Inngående brev Anmodning om endring av tidspunkt for gatelys på Hovde Siri Hellan Hoøen ORLAND   her
2020/98 20200923 23.09.2020 Inngående brev Flytting av møte i kontrollutvalget / Ørland kommune - flyttes fra 25. september 2020 til 2. oktober 2020. Kontrollutvalget Ørland ORLAND   her
2020/4640 20200923 23.09.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for tidligere Sør-Trøndelag TENSIO TS AS ORLAND   her
2020/2078 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - 164/65 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/7170 20200923 23.09.2020 Inngående brev Ung restaurant på Fosen 19.11.2020 - søknad om økonomisk støtte OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS ORLAND   her
2020/7171 20200923 23.09.2020 Inngående brev Signert arbeidsreglement Roy Jønsson ORLAND   her
2020/7166 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingssamtale 22.09.20 ORLAND   her
2020/7165 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingssamtale 22.09.20 ORLAND   her
2020/7164 20200923 23.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Eva-Christine Bekken ORLAND   her
2020/1740 20200923 23.09.2020 Inngående brev Signert arbeidsreglement Grethe Marie Lysø ORLAND   her
2020/1728 20200923 23.09.2020 Inngående brev Signert arbeidsreglement Janne Robertsen ORLAND   her
2020/1702 20200923 23.09.2020 Inngående brev Signert arbeidsreglement Berit Synnøve Olden Brandvik ORLAND   her
2020/7163 20200923 23.09.2020 Inngående brev Bestått fagprøve i renholdsoperatørfaget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/2341 20200923 23.09.2020 Utgående brev Søknad om hjelpemidler pc eller nettbrett NAV Skanning ORLAND   her
2020/2340 20200923 23.09.2020 Utgående brev Søknad om hjelpemidler pc eller nettbrett NAV Skanning ORLAND   her
2020/6205 20200923 23.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Signe Tettli Sylten ORLAND   her
2020/2165 20200923 23.09.2020 Utgående brev Anmodning om ny sakkyndig vurdering Ørland PPT ORLAND   her
2020/7177 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av nyhetsbrev vedrørende livsgledehjem i Ørland kommune Helse- og omsorgsdepartementet ORLAND   her
2020/7173 20200923 23.09.2020 Inngående brev Forespørsel vedrørende fri høyde ved Roan sykehjem STJERN ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/7173 20200923 23.09.2020 Inngående brev Oversendelse av underlag som viser plassering og utførelse STJERN ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/7173 20200923 23.09.2020 Inngående brev Anmodning om svar på forespørsel STJERN ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/7173 20200923 23.09.2020 Inngående brev Forespørsel om høyde på utrykningskjøretøy STJERN ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/3747 20200923 23.09.2020 Inngående brev Tilsyn i ny-registrerte særskilte brannobjekt Forsvarsbygg ORLAND   her
2020/6500 20200923 23.09.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord Inger S Murvold Knutsen ORLAND   her
2020/6527 20200923 23.09.2020 Utgående brev Nytt vedtak - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket ROY HOVDE ORLAND   her
2020/6536 20200923 23.09.2020 Utgående brev Nytt vedtak - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket OTTO ASLAKSEN ORLAND   her
2020/7167 20200923 23.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/7168 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning vann og avløp Gunn Kari Hegvik ORLAND   her
2020/1405 20200923 23.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Mia Tveråli Maasø ORLAND   her
2020/1453 20200923 23.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Gerd Jorun Riksheim ORLAND   her
2020/7181 20200923 23.09.2020 Inngående brev Møtereferat 22.09.20 Ørland PPT ORLAND   her
2020/6716 20200923 23.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Charlotte Eike Gjerde ORLAND   her
2020/7186 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2020/7190 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kenneth Fenstad ORLAND   her
2020/6951 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk Rådgiver - st. ref. (4283643336) Tone Merethe Nysæter ORLAND   her
2020/6951 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk Rådgiver Ørland kommune - st. ref. 4283643336 Tone Merethe Nysæter ORLAND   her
2020/4770 20200922 22.09.2020 Inngående brev Ny resertifiseringsmodell Livsglede for eldre Livsgledeforeldre - Gruppevalg ORLAND   her
2020/7155 20200922 22.09.2020 Inngående brev Tar imot tilbud om SFO plass ***** ORLAND   her
2020/5694 20200922 22.09.2020 Inngående brev Fakturering av influensavaksine 2020/2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2020/7154 20200922 22.09.2020 Inngående brev Ønske om redusert stillingsprosent ***** ORLAND   her
2019/313 20200922 22.09.2020 Inngående brev Halvårsrapport for våren 2020 Læringsverkstedet Opphaug ORLAND   her
2020/2734 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 32/12 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/7049 20200922 22.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Ada Solem ORLAND   her
2020/287 20200922 22.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 175/54 og 175/79 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2019/131 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2020/287 20200922 22.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 175/53, 175/77 og 175/78 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/6270 20200922 22.09.2020 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/1067 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innhentning av opplysninger ***** ORLAND   her
2020/7153 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vognkort følgeskriv - del 1 og del 2 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/6635 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 02.10.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/7152 20200922 22.09.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Ørland ORLAND   her
2020/7151 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 21.10.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/674 20200922 22.09.2020 Inngående brev Bekreftelse arbeidsavtale og taushetserklæring Kristin Hansen ORLAND   her
2020/7123 20200922 22.09.2020 Inngående brev Bekreftelse arbeidsavtale og taushetserklæring Anette Solvoll ORLAND   her
2020/7142 20200922 22.09.2020 Inngående brev Bekreftelse arbeidsavtale og taushetserklæring Andrea Wennevik ORLAND   her
2020/7157 20200922 22.09.2020 Inngående brev Orientering om oppstart av regulering ny industriplan Uthaug Havn Sørli arkitekter AS ORLAND   her
2019/274 20200922 22.09.2020 Inngående brev Avtale om suppleringskjøp - bilag til gjeldende vedlikeholdsavtale VISMA ENTERPRISE AS ORLAND   her
2020/6294 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Kristin Marie Forfod Gjessing ORLAND   her
2020/6294 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Ola Haugnes ORLAND   her
2020/6294 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Hilde Pettersen Vik ORLAND   her
2020/7156 20200922 22.09.2020 Internt notat Flyttemelding Ole Gunnar Utstrand ORLAND   her
2020/6294 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Gerd Jorun Riksheim ORLAND   her
2020/6294 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Anne Solem ORLAND   her
2020/6294 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Stine Wallenius Skaget ORLAND   her
2020/6294 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Sylveig Næsset ORLAND   her
2020/3155 20200922 22.09.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyste dokumenter MOWI ASA ORLAND   her
2020/6476 20200922 22.09.2020 Utgående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2020/3920 20200922 22.09.2020 Inngående brev Velkommen til eiermøte i TrønderEnergi 10. november 2020 TRØNDERENERGI AS ORLAND   her
2020/7148 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om tilltak uten ansvarsrett - oppføring av le bygning for dyr på beite - 174/10 Steinar Kjørsvik ORLAND   her
2020/7149 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oppsigelse Jorun Kjøren ORLAND   her
2020/742 20200922 22.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009570 - Bjugn svømmehall SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/4078 20200922 22.09.2020 Inngående brev Evakueringsøvelse og tilsyn Ørland kommune ORLAND   her
2020/7158 20200922 22.09.2020 Inngående brev Registrering av trusler og vold ***** ORLAND   her
2020/494 20200922 22.09.2020 Inngående brev CV Madeleine Wölk ORLAND   her
2020/6294 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Silje Haave Hernes ORLAND   her
2020/6294 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere - Fast stilling og vikariat hos Fosen DMS Ørland kommune - st. ref. 4268724743 Caroline Isabel Monsvold ORLAND   her
2020/3507 20200922 22.09.2020 Inngående brev Registrering av trusler og vold ***** ORLAND   her
2020/7076 20200922 22.09.2020 Utgående brev Informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland kommune RESTAURANT MELISSA AS m.fl. ORLAND   her
2020/6763 20200922 22.09.2020 Utgående brev VEDTAK - Tillatelse til deling Inge Mikkelhaug og Lill M. Vågø ORLAND   her
2020/2540 20200922 22.09.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehagen ***** ORLAND   her
2020/6763 20200922 22.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Inge Mikkelhaug m.fl. ORLAND   her
2020/2096 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på søknad om skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 18.10.20 Ørland kommune ORLAND   her
2020/6379 20200922 22.09.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - 174/331 - 174/263 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7077 20200922 22.09.2020 Utgående brev Oversendelse av oppdaterte tegninger m.m. i forbindelse med søknad om igangsetting - Oppføring av brygge - 85/1 - Vallersund gård TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/2443 20200922 22.09.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialpedagogisk hjelp barnehageloven § 19A ***** ORLAND   her
2020/7134 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis Hanne Wangensteen Berge ORLAND   her
2020/5936 20200922 22.09.2020 Utgående brev Referat fra fagmøte 16.09.20 Ørland PPT ORLAND   her
2020/7010 20200922 22.09.2020 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse for søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av vei fram til avløpsanlegg - 7/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/7141 20200922 22.09.2020 Inngående brev Opplysninger om slamavskiller- 159/2 FOSEN VVS AS ORLAND   her
2020/7141 20200922 22.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest avløpsanlegg Storbakken hytteområde - 159/2 FOSEN VVS AS ORLAND   her
2020/532 20200922 22.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på utsatt høringsfrist til 25. september - uttalelse Kraftledning Åfjord-Eide NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ORLAND   her
2020/7115 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 18.10.20 MUSIKKLAGET KORNETTEN ORLAND   her
2020/3126 20200922 22.09.2020 Inngående brev Koordineringsgruppens anbefalinger om risikovurderinger i forbindelse med pandemien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7070 20200922 22.09.2020 Utgående brev Bekymringsmelding ad. hjemmesituasjon ***** ORLAND   her
2020/7141 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest avløpsanlegg Storbakken hytteområde - 159/2 FOSEN VVS AS ORLAND   her
2020/7142 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilkallingsavtale Andrea Wennevik ORLAND   her
2020/7143 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilkallingsvikar avtale Julie Johnsen Dahl ORLAND   her
2019/106 20200922 22.09.2020 Utgående brev Fast møtegodtgjøring - endring av feil beløp Fosen Lønn v/Husdal Gøril Nittemark ORLAND   her
2020/6390 20200922 22.09.2020 Inngående brev Statusrapport og analyseresultater for vannprøver 22.09.2020 Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/4923 20200922 22.09.2020 Inngående brev Foreløpig melding i forvaltningssak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7150 20200922 22.09.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknad om økt produksjon ved fabrikken på Valsneset FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/2022 20200922 22.09.2020 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/1831 20200922 22.09.2020 Utgående brev Fritak for vurdering med karakter ***** ORLAND   her
2020/309 20200922 22.09.2020 Utgående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 163/9 og 163/12 Martin Hågård m.fl. ORLAND   her
2020/2449 20200922 22.09.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehagen ***** ORLAND   her
2020/665 20200922 22.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/1675 20200922 22.09.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 26.8.2020 ***** ORLAND   her
2020/1539 20200922 22.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 25.8.2020 ***** ORLAND   her
2020/6345 20200922 22.09.2020 Utgående brev Referat etter møte med Trondsletten 24.8.2020 ***** ORLAND   her
2020/3480 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti for elev ***** ***** ***** skoleåret 2020/21 Oppdal kommune ORLAND   her
2020/6626 20200922 22.09.2020 Inngående brev Ønske om å registreres som støttekontakt Lilli-Christine Ramsøskar ORLAND   her
2020/1706 20200922 22.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Kidane S Hailesalase ORLAND   her
2020/7147 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedtak om innføring av særskilt fartsgrense 40 km/t langs fv 721 Vallersundveien Statens vegvesen ORLAND   her
2020/6824 20200922 22.09.2020 Utgående brev Vedtak - Ferdigattest for riving av eldre bolig - 181/205 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/7128 20200922 22.09.2020 Utgående brev Therese Catrin Kristiansen - rammeavtale tilkallingvikar Therese Catrin Kristiansen ORLAND   her
2019/169 20200922 22.09.2020 Utgående brev Vedtak - Ferdigattest tilbygg bolig på 178/61 - Ryggaveien 76 Jan Petter Stamnes ORLAND   her
2020/7015 20200922 22.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Siri Standahl ORLAND   her
2020/7146 20200922 22.09.2020 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) 76/7 LARS ERIK BUGTEN ORLAND   her
2020/1831 20200922 22.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 11.09.20 ***** ORLAND   her
2020/4432 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar på klage på tjenesteleveranse ved avlastningsopphold for ektefelle ***** ORLAND   her
2020/5908 20200922 22.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Natalia Timina ORLAND   her
2020/2630 20200922 22.09.2020 Utgående brev Oppsigelse av plass ***** ORLAND   her
2020/2216 20200922 22.09.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for oppføring av forretningsbygg - 25/127 - Emil Schanches gate 8, 7160 Bjugn FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/2362 20200922 22.09.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehagen ***** ORLAND   her
2020/2734 20200922 22.09.2020 Internt notat uten oppfølging Tinglyst veirett Ervik sameie Svein Erik Morseth ORLAND   her
2020/2390 20200922 22.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Martin Hågård m.fl. ORLAND   her
2020/4772 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid ***** ORLAND   her
2020/4844 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid ***** ORLAND   her
2020/4878 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid ***** ORLAND   her
2020/3521 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til fasadeendring og støytiltak på vernet våningshus - 165/3 - Flatnesveien 261 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/2216 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for riving - 25/127, 25/52 - Emil Schanches gate 8, 7160 Bjugn FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/6243 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak: Dispensasjon fra kommunedelplan, byggtekniske krav og tillatelse til tiltak for ombygging av eksisterende våningshus og oppføring av tilbygg - 83/2 ASAS ARKITEKTUR AS ORLAND   her
2020/2103 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak: Dispensasjon fra reguleringsplan og rammetillatelse for oppføring av næringslokaler - 4/64 Fosenhus AS ORLAND   her
2020/6614 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til oppføring av våningshus og redskapsbu - 164/20 - Flatnesveien FVS ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/4255 20200921 21.09.2020 Utgående brev Anita Hellem - midlertidig arbeidsavtale Anita Hellem ORLAND   her
2020/4091 20200921 21.09.2020 Utgående brev Varsel om opphør av ansvarsretter fra Rædergård Entreprenør og Tore Løkke AS - 32/170 Solveig T Høyvik Garten ORLAND   her
2020/6463 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til oppføring av undervisningsbygg - 20/94 DIN BOLIG SØKNAD ORLAND   her
2020/1725 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat etter samarbeidsmøte 18.09.20- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4913 20200921 21.09.2020 Utgående brev Høring - dispensasjon og fradeling av 182/66 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ORLAND   her
2020/189 20200921 21.09.2020 Utgående brev Orientering om vedtak i planutvalg - forespørsel Reitan Næringspark VOLL ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/6190 20200921 21.09.2020 Utgående brev Orientering om vedtak Vidar Schanke m.fl. ORLAND   her
2020/6190 20200921 21.09.2020 Utgående brev Oversendelse av klage til endelig avgjørelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/4255 20200921 21.09.2020 Utgående brev Anita Hellem - arbeidsavtale Anita Hellem ORLAND   her
2020/3768 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rapport fra dokumenttilsyn ved Borgen barnehage 2020 Fosen Brann- og Redningstjeneste IKS ORLAND   her
2020/6536 20200921 21.09.2020 Utgående brev Arbeidsfrist som utgår snart - SMIL tilskudd Otto Aslaksen ORLAND   her
2020/1747 20200921 21.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 01.08.20 - 31.07.21 Jørgen Wasskog Lysøbakk ORLAND   her
2020/6631 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2020/6722 20200921 21.09.2020 Inngående brev Lønnsutbetaling ***** ORLAND   her
2020/7116 20200921 21.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Knut Erik Selnes ORLAND   her
2020/7138 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg EINAR KRISTIAN JØSSUND ORLAND   her
2020/7136 20200921 21.09.2020 Inngående brev Attest Berit Synnøve O Brandvik ORLAND   her
2020/4862 20200921 21.09.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 27.08.20 ***** ORLAND   her
2020/6103 20200921 21.09.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 18.08.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/7135 20200921 21.09.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 14.10.20 NAV ørland ORLAND   her
2020/392 20200921 21.09.2020 Inngående brev Purring - innsynskrav E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS ORLAND   her
2019/293 20200921 21.09.2020 Inngående brev Nabovarsel - 174/263 og 174/323 Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/7137 20200921 21.09.2020 Inngående brev Avtale om utvikling av modell for samarbeid om tiltak for utsatte barn og unge KoRus - Kompetansesenter for rus Midt-Norge ORLAND   her
2020/5173 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert - gjennomgått arbeidsreglementet John Torkild Småvik ORLAND   her
2020/6601 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert - gjennomgått arbeidsreglementet Rita Henrichsen ORLAND   her
2020/6973 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert - gjennomgått arbeidsreglementet Emilie Sørmyr Leth-Olsen ORLAND   her
2020/1738 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert - gjennomgått arbeidsreglementet Van Schalkwyk Kilian M ORLAND   her
2020/1708 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert - gjennomgått arbeidsreglementet Renate Hellem ORLAND   her
2020/6376 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert - gjennomgått arbeidsreglementet Trine Håpnes ORLAND   her
2020/5192 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert - gjennomgått arbeidsreglementet Thomas Schjølberg ORLAND   her
2020/1737 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert - gjennomgått arbeidsreglementet Aud Kristin Svinsås ORLAND   her
2020/7077 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse byggetrinn 2 - 85/1 STUDIO SJELLSAND AS ORLAND   her
2020/532 20200921 21.09.2020 Inngående brev Høringsinnspill 132KV linje Åfjord - Eide Roger Olden ORLAND   her
2020/532 20200921 21.09.2020 Inngående brev Høringsinnspill 132KV linje Åfjord - Eide - oppdatert høringsinnspill Roger Olden ORLAND   her
2020/6609 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rapporter mai-juli Romstad Gård AS ROMSTAD GÅRD AS ORLAND   her
2020/4770 20200921 21.09.2020 Inngående brev Ny resertifiseringsmodell Livsglede for eldre LIVSGLEDE FOR ELDRE ORLAND   her
2020/7130 20200921 21.09.2020 Inngående brev Melding om bygg som er unntatt søknadsplikt - 36/64 Marianne Kjøsnes Lervaag m.fl. ORLAND   her
2020/7129 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring Janne S Sandvik-Skavdal m.fl. ORLAND   her
2020/4982 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av udekka investeringer - 76/8 TORILL DAHL ORLAND   her
2020/67 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fellesmøte 21.09.20 Kristin Skilleås m.fl. ORLAND   her
2020/7127 20200921 21.09.2020 Inngående brev Adresseendring Roar og Karin Valsø ORLAND   her
2020/6722 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2020/3740 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rapport fra dokumenttilsyn ved Borgen barnehage 2020 ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/7125 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om norskopplæring ***** ORLAND   her
2020/6296 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - innmelding av tiltak – Ørland kommune ORLAND   her
2020/7024 20200921 21.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til søknad om utfylling i sjø - Nordnes - Vasøya - Fosenskalldyr AS Kystverket ORLAND   her
2020/2988 20200921 21.09.2020 Internt notat Restansekontroll pr 21.9.20 Emil Raaen ORLAND   her
2020/7101 20200921 21.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av helga stilling Tor Erik Larsen ORLAND   her
2020/7101 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av helga stilling Tor Erik Larsen ORLAND   her
2020/4885 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om videreføring av permisjon ***** ORLAND   her
2020/4885 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om videreføring av permisjon ***** ORLAND   her
2020/7126 20200921 21.09.2020 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for del av Uthaug havn - Grøntvedt Nutri AS SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/30 20200921 21.09.2020 Inngående brev Ber om status - investeringstilskudd - Brukerbase Soltunet HUSBANKEN ORLAND   her
2020/6958 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilsvar og avklaring på søknad om igangsettingstillatelse 4/64 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/148 20200921 21.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009565 - Barset Vannbehandlingsanlegg SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/146 20200921 21.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009569 - Elveng vannverk SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/6785 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten: Tidligforsendelse av rapporter 25.09.2020 SKATTEETATEN ORLAND   her
2020/6887 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2020/2103 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for tiltak på 4/46 - utvidelse av vei FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/7123 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar Anette Solvoll ORLAND   her
2020/6949 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/6926 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/6842 20200921 21.09.2020 Inngående brev Situasjonskart NTE MARKED AS ORLAND   her
2020/7122 20200921 21.09.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering - Inger Sofie Murvold Knutsen - 869133752 - Agros 110709 INGER SOFIE MURVOLD KNUTSEN ORLAND   her
2020/6185 20200921 21.09.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering - Joar Hoff - Nedre del Løkka - 179/32 - Agros 121724 J HOFF ORLAND   her
2020/6185 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging Kart- Drenering - Joar Hoff - Nedre løkke stripa - Agros 121724 ORLAND   her
2020/4821 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding til offentlig melder vedrørende avsluttet undersøkelsessak Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/6685 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 09.09.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6803 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 11.09.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4917 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 11.09.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7124 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte fredag 25.september 2020 kl.13.00-14.00 ***** ORLAND   her
2020/2218 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 15.09.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2395 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 15.09.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1077 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 17.09.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2643 20200921 21.09.2020 Utgående brev IOP skoleåret 2020 /2021 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2804 20200921 21.09.2020 Utgående brev IOP skoleåret 2020 /2021 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6441 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Helle Sørli Døsvik ORLAND   her
2020/2392 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 30.09.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6176 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 02.10.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/314 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 02.10.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7048 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Daniela Dimitrova Zhelezova Braa ORLAND   her
2020/5809 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig på 164/27 - Grandveien 263 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/7132 20200921 21.09.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende tomtesalg - overføringer Tor Inge Jenssen ORLAND   her
2020/7131 20200921 21.09.2020 Inngående brev Oversendelse av samarbeids- og databehandleravtale til signering HELSE MIDT-NORGE RHF ORLAND   her
2020/7133 20200921 21.09.2020 Inngående brev Forespørsel om øvingslokale VALSFJORD MANNSKOR ORLAND   her
2020/2032 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang Helse- og omsorgsdepartementet ORLAND   her
2020/2031 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for rehabilitering av skorstein - 176/55 - Innstrandveien 94, 7140 Opphaug TRØNDELAG PIPESENTER AS ORLAND   her
2020/5215 20200921 21.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** innkalling til samarbeidsmøte 22.09.2020 ***** ORLAND   her
2020/6445 20200921 21.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - deling av 160/56 Agnes Elise Moen m.fl. ORLAND   her
2020/5795 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av fritidsbolig og garasje på 174/364 - Rundøra 1 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/6951 20200920 20.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk psykologisk Rådgiver - st. ref. (4283643336) Cecilie Magnusson ORLAND   her
2020/6951 20200920 20.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk Rådgiver Ørland kommune - st. ref. 4283643336 Cecilie Magnusson ORLAND   her
2020/7107 20200918 18.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Rune Aasland ORLAND   her
2020/7106 20200918 18.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Liva Thiis ORLAND   her
2020/7105 20200918 18.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Jørgen Rannem Halse ORLAND   her
2020/7104 20200918 18.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Iselin Amundsen Mannvik ORLAND   her
2020/7103 20200918 18.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Renate Robertsen ORLAND   her
2020/7102 20200918 18.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Marita Aas ORLAND   her
2020/7100 20200918 18.09.2020 Inngående brev Kursbevis Anita Hellem ORLAND   her
2020/7098 20200918 18.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Jim André Aune ORLAND   her
2020/22 20200918 18.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 181/76/100 Odd Erik Røstad ORLAND   her
2020/7108 20200918 18.09.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Siri Husby ORLAND   her
2020/67 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Saksliste til fellesmøte mandag 21. september 2020 ORLAND   her
2020/7048 20200918 18.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Daniela D Zhelezova Braa ORLAND   her
2020/6516 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 BYGG BJUGN AS ORLAND   her
2020/7121 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vurdering av behov for logopedoppfølging Ørland PPT ORLAND   her
2020/514 20200918 18.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009567 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/6805 20200918 18.09.2020 Inngående brev Møteinnkalling 29.09.20 ***** ORLAND   her
2020/6637 20200918 18.09.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 10.09.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/7119 20200918 18.09.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Ørland ORLAND   her
2019/293 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nabovarsel - 167/268 Kenneth Svinsås ORLAND   her
2020/4916 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Referat styringsgruppemøte 18-09-2020 Thomas Engen m.fl. ORLAND   her
2020/7120 20200918 18.09.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra barnehagen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/7118 20200918 18.09.2020 Inngående brev Anmodning om informasjon om potensielle forurensninger i Brekstad sentrum RAMBØLL AS ORLAND   her
2020/3022 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av forliksråd for perioden 01.01.21 - 31.12.24 ORLAND   her
2020/3022 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.21 - 31.12.24 ORLAND   her
2020/5487 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Avtale om samarbeid vedrørende digitalisering ORLAND   her
2020/6527 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om utsatt arbeidsfrist - SMIL- Roy Hovde - Agros 103102 Roy Hovde ORLAND   her
2019/119 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Detaljreguleringsplan for Meldalsveien, Hårbeg - PlanID 5015201904 - andregangsbehandling ORLAND   her
2020/3107 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Lokal forskrift for spredt avløp ORLAND   her
2020/6296 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - Forslag Ørland kommune ORLAND   her
2020/4735 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fastsetting av planstrategi Ørland kommune ORLAND   her
2020/6246 20200918 18.09.2020 Inngående brev Avslag på søknad om fellingstillatelse på ærfugl Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/6970 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Mulighetsstudie om flytting av vernede bygg til ny tomt ORLAND   her
2020/6459 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Utviklingsprisen for Fosen 2020 - forslag til kandidater ORLAND   her
2020/7016 20200918 18.09.2020 Inngående brev Prøvingsattest - melding om vigsel ***** ORLAND   her
2020/6319 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 ORLAND   her
2020/3486 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse KAPPLAND ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/489 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tilbud om tegning av B-aksjer i TrønderEnergi ORLAND   her
2020/3787 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tertialrapport for 2. tertial - Ørland kommune ORLAND   her
2019/151 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Startlån 2020 - økning av låneramme ORLAND   her
2020/5987 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for Ørland kommune 2020 - 2024 ORLAND   her
2019/64 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om fritak fra kommunale verv grunnet flytting ORLAND   her
2020/7115 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 18.10.20 MUSIKKLAGET KORNETTEN ORLAND   her
2020/6536 20200918 18.09.2020 Inngående brev Arbeidsfrist som utgår snart - SMIL tilskudd Broadpark - Otto Aslaksen ORLAND   her
2020/744 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oppfølging av vilkår i utslippstillatelse - 22/5 Ann T Haugen-Schiefloe ORLAND   her
2020/4913 20200918 18.09.2020 Internt notat Landbruksfaglig vurdering Ketil Kvam ORLAND   her
2020/7114 20200918 18.09.2020 Inngående brev Anmodning om ferdigattest - 174/27 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/3594 20200918 18.09.2020 Inngående brev Suppleringsvalg til representantskapet i Fosen Helse IKS perioden 2019 - 2023 INDRE FOSEN KOMMUNE ORLAND   her
2020/6813 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om riving av SEFRAK-registrert våningshus - 173/5 - Hoøyveien 140 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4221 20200918 18.09.2020 Utgående brev Tilbake på brev datert 14.09.2020 angående faktura som gjelder gebyr - 20/529 Fosenhus AS ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Mette Aune ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Simone Østgård von Minden ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Inger Elisabeth Stjern ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Anne-Lise Valaas ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Arvida Sofie Arnevik ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Lisa-Marie Lian Snekvik ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Eirik Terjesen ORLAND   her
2020/742 20200918 18.09.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport P2009570 SINTEF Norlab AS ORLAND   her
2020/7110 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte STALL AUSTERLI AS ORLAND   her
2020/7111 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte AUSTERLI GÅRD - Linda Tunc ORLAND   her
2020/744 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt kopi av serviceavtale for minirenseanlegg - 28/24 Bjørn Melum m.fl. ORLAND   her
2020/6445 20200918 18.09.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Stig Rune Moen ORLAND   her
2020/7112 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av rutiner for melding av avvik ORLAND   her
2020/6298 20200918 18.09.2020 Utgående brev Byggesøknad for tiltak på tomt som skal skilles ut fra gnr/bnr 182/488 Rædergård entreprenører AS ORLAND   her
2020/849 20200918 18.09.2020 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale 17.09.20 ***** ORLAND   her
2020/2079 20200918 18.09.2020 Utgående brev Utflytting av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/6073 20200918 18.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 17.09.20 ***** ORLAND   her
2020/6734 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Notat fra møte 14-09-2020 Thomas Engen m.fl. ORLAND   her
2020/6822 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Tvisteprotokoll av 16.12.19 ORLAND   her
2020/6598 20200918 18.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding på epost mottatt 21.08.2020 for oppføring av garasje - 15/94 TYRHAUG AS ORLAND   her
2020/7095 20200918 18.09.2020 Utgående brev Tilsyn ved kommunale bygg Åfjord kommune 2020 ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/4309 20200918 18.09.2020 Utgående brev Innsynsbegjæring vedrørende smittevernutstyr VERDENS GANG AS ORLAND   her
2020/889 20200918 18.09.2020 Utgående brev Møtereferat 25.08.20 - avklare videre utprøving ***** ORLAND   her
2020/2022 20200918 18.09.2020 Utgående brev Omfordeling av kommunale SMIL-midler 2020 - frist for tilbakemelding 10. september Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/6536 20200918 18.09.2020 Utgående brev Arbeidsfrist som utgår snart - SMIL tilskudd Otto Aslaksen ORLAND   her
2020/6822 20200918 18.09.2020 Utgående brev Innsyn i fastsettelse av arbeidstid - Ørland kommune DELTA ORLAND   her
2020/7109 20200918 18.09.2020 Inngående brev Overleveringsdokument pasientvarslingsanlegg Ørland medisinske senter 2020 Hepro AS ORLAND   her
2020/7113 20200918 18.09.2020 Inngående brev Innkalling til fagmøte 12.10.20 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/63 20200918 18.09.2020 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 22.09.20 Anca Boicu m.fl. ORLAND   her
2020/6943 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oppsigelsesbrev Gerd Jorun Riksheim ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Stine Arnevik Mandal ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Linn Therese Nysæter Henrichsen ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Rebecca Nadine Meland ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Linda Lervik Kirkeland ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Andrea Aune Grønsletten ORLAND   her
2020/6548 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kiosk- og skrankemedarbeider Roret Ørland kulturforetak - st. ref. 4276808128 Lise Olden ORLAND   her
2020/7077 20200918 18.09.2020 Utgående brev Vedrørende oppføring av varmeanlegg - 85/1 STUDIO SJELLSAND AS ORLAND   her
2020/6670 20200918 18.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak - 20/195 - Alf Nebbs gate 4, 7160 Bjugn VOLL ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/2022 20200918 18.09.2020 Utgående brev Søknad om tilleggsramme for kommunale SMIL-midler - Ørland kommune - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/6253 20200918 18.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Espen Vasskog Stallvik ORLAND   her
2020/149 20200918 18.09.2020 Utgående brev Høringsuttalelser - Detaljregulering for Grova Landbruks- og næringsområde- planID 50170149 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/6983 20200918 18.09.2020 Utgående brev Anmodning tilrettelagt teoriprøve ***** ORLAND   her
2020/4733 20200918 18.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ellen Ressem ORLAND   her
2020/6527 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil- Roy Hovde - Agros 103102 ROY HOVDE ORLAND   her
2020/6599 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Ronny Leiseth - Agros 107408 RONNY LEISETH ORLAND   her
2020/6536 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - Otto Aslaksen - Agros 103106 OTTO ASLAKSEN ORLAND   her
2020/6602 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil- Ronny Leiseth - Agros 103746 RONNY LEISETH ORLAND   her
2020/6259 20200917 17.09.2020 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til deling 20/418 Torbjørn Groven ORLAND   her
2020/7008 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 SKOLEGATA 15 AS ORLAND   her
2020/6516 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 BYGG BJUGN AS ORLAND   her
2020/1072 20200917 17.09.2020 Internt notat Notat etter møte 13.08.20- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1675 20200917 17.09.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte onsdag 30.september 2020 kl. 09.00-11.00 ***** ORLAND   her
2020/7021 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte - Covid 19 Signy Johanne J Lyngstad ORLAND   her
2020/6756 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 FOSENSKALLDYR AS ORLAND   her
2020/2130 20200917 17.09.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte fredag 16.oktober 2020 kl. 13.00-14.00 ***** ORLAND   her
2020/6393 20200917 17.09.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 85/118 Marit Berntzen Strøm ORLAND   her
2020/7063 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på deltakelse i introduksjonsprogram ***** ORLAND   her
2020/494 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på åpen søknad om jobb i barnehage Kim-Torkil Lyngstad ORLAND   her
2020/7097 20200917 17.09.2020 Inngående brev Ørland flystasjon - Utbygging – Anleggsplan Forsvarsbygg ORLAND   her
2019/250 20200917 17.09.2020 Inngående brev Referat partnerskapsmøte NAV Ørland 16.09.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/6205 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Marius Olberg ORLAND   her
2020/7099 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn BRAVIDA NORGE AS ORLAND   her
2020/826 20200917 17.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009586 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/6713 20200917 17.09.2020 Inngående brev Oversendelse av situasjonskart Oddbjørn Hansen ORLAND   her
2020/7088 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om midler fra næringsfondet STORE ULV FOTO AS ORLAND   her
2020/7089 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om midler fra næringsfondet ØRLAND CAMPING LARS ARNE RAANES ORLAND   her
2020/7090 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om midler fra næringsfondet STORE ULV FOTO AS ORLAND   her
2020/487 20200917 17.09.2020 Inngående brev Supplering av dokumentasjon KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/3736 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad ferdigattest - 167/45 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/6781 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 SIKKER MAT AS ORLAND   her
2020/157 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 164/7 Fosenhus AS ORLAND   her
2020/6609 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bedrift - Covid 19 ROMSTAD GÅRD AS ORLAND   her
2020/1497 20200917 17.09.2020 Utgående brev Fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål ***** ORLAND   her
2020/2181 20200917 17.09.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte tirsdag 29.september 2020 kl. 13.00-14.00 ***** ORLAND   her
2020/7084 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 164/38 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/6236 20200917 17.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Toril Breivold Sletten ORLAND   her
2020/7085 20200917 17.09.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 24.09.20 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/5866 20200917 17.09.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Dispensasjon for regulert byggehøyde for påbygg industribygg (fileteringsavdeling) på 174/331 - Havneveien 1 SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/5866 20200917 17.09.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Dispensasjon for regulert byggehøyde for påbygg industribygg (fileteringsavdeling) på 174/331 - Havneveien 1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/5774 20200917 17.09.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Dispensasjon for regulert byggehøyde for tre tanker for fiskeolje på 174/355 Havneveien 1 - Søknad avslått SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/5774 20200917 17.09.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Dispensasjon for regulert byggehøyde for tre tanker for fiskeolje på 174/355 Havneveien 1 - Søknad avslått FORSVARSBYGG m.fl. ORLAND   her
2020/6390 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt oppdatering 14.09.2020 KYSTVERKET ORLAND   her
2020/6663 20200917 17.09.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/6644 20200917 17.09.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/7083 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i FAU 16.09.20 ORLAND   her
2020/4959 20200917 17.09.2020 Utgående brev Krav om økt stilling ***** ORLAND   her
2020/6236 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4251508448 Line Aamold Olden ORLAND   her
2020/6236 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4251508448 Julie Valentine Valvik Moen ORLAND   her
2020/6236 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4251508448 Sissel Kjørsvik ORLAND   her
2020/6236 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4251508448 Lene Susanne Vinje ORLAND   her
2020/6236 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4251508448 Janne Sofie Sandvik-Skavdal ORLAND   her
2020/6236 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier 80% stilling på Bjugn legekontor Intern utlysning - Ørland kommune - st. ref. 4251508448 Silje Haave Hernes ORLAND   her
2020/810 20200917 17.09.2020 Inngående brev Krav om utfyllende dokumentasjon Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ORLAND   her
2020/5098 20200917 17.09.2020 Inngående brev Legeattest ved svømming ***** ORLAND   her
2020/2786 20200917 17.09.2020 Inngående brev Ettersendt fra FBVT - epikrise Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/7094 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT ***** ORLAND   her
2020/7093 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av leskur for kyr/kviger - 170/2 Helge Berre ORLAND   her
2020/2153 20200917 17.09.2020 Inngående brev Telleverksavlesning - påminnelse - serienummer AA2J021001751 - Botngård ungdomsskole KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS NORWAY AS ORLAND   her
2020/5756 20200917 17.09.2020 Inngående brev Plan for spesialundervisning hjemlet i Opplæringsloven § 5-1 ***** ORLAND   her
2020/6337 20200917 17.09.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 09.09.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/6236 20200917 17.09.2020 Internt notat uten oppfølging Ansettelsesvedtak - intern utlysning ORLAND   her
2020/7092 20200917 17.09.2020 Inngående brev Attest Ananya Thongmalai ORLAND   her
2020/6205 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Emina Ilic ORLAND   her
2020/6205 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Emilie Foldahl Øverbyhagen ORLAND   her
2020/6205 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Jonathan Segura Sanz ORLAND   her
2020/6205 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Torunn Rønning ORLAND   her
2020/6205 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Aleksandar Deljanin ORLAND   her
2020/6205 20200917 17.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Oppfølgingstjenesten, miljøavdelingene for voksne, ved Soltunet og Hildatunet søker nye medarbeidere i helgestillinger Ørland kommune - st. ref. 4265518545 Helene Leth-Olsen ORLAND   her
2020/7096 20200917 17.09.2020 Inngående brev Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke EW 9901 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/4575 20200917 17.09.2020 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende arealoverføring fra 182/214 til 182/302 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/1517 20200917 17.09.2020 Utgående brev Fritak for vurdering med karakter i fag ***** ORLAND   her
2019/106 20200917 17.09.2020 Inngående brev Godtgjøring tapt arbeidsinntekt for folkevalgte - 26.08.20 Tore Melhuus ORLAND   her
2019/106 20200917 17.09.2020 Inngående brev Godtgjøring tapt arbeidsinntekt for folkevalgte - 27.08.20 Tore Melhuus ORLAND   her
2019/106 20200917 17.09.2020 Inngående brev Godtgjøring tapt arbeidsinntekt for folkevalgte - 02.09.20 Tore Melhuus ORLAND   her
2019/106 20200917 17.09.2020 Inngående brev Godtgjøring tapt arbeidsinntekt for folkevalgte - 25.08.20 Tore Melhuus ORLAND   her
2020/6703 20200917 17.09.2020 Inngående brev Fritak fra norsk undervisning ***** ORLAND   her
2020/2069 20200917 17.09.2020 Inngående brev Logos-rapport Ørland PPT ORLAND   her
2020/2069 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bekreftelse Ørland PPT ORLAND   her
2020/5825 20200917 17.09.2020 Inngående brev Innkalling til oppsummeringsmøte Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/6243 20200917 17.09.2020 Inngående brev Arealopplysninger - 83/2 ASAS ARKITEKTUR AS ORLAND   her
2020/813 20200917 17.09.2020 Inngående brev Krav om utfyllende dokumentasjon Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ORLAND   her
2020/6554 20200917 17.09.2020 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan NORGESHUS AS ORLAND   her
2020/7086 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om midler fra næringsfondet BYGG BJUGN AS ORLAND   her
2020/148 20200917 17.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009008 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/2219 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilsynsaksjon - avfallsanlegg - lenke til foredrag og utkast til spørreundersøkelse DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ORLAND   her
2020/7087 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 31/12 ODDMUND GROVEN AS ORLAND   her
2020/6973 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Emilie Sørmyr Leth-Olsen ORLAND   her
2020/6941 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om bygning unntatt søknadsplikt - 177/52 Linda Nordtømme Grande ORLAND   her
2020/5820 20200917 17.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 15.9.20 ***** ORLAND   her
2020/6459 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Utviklingsprisen for Fosen 2020 - forslag til kandidater ORLAND   her
2020/7049 20200916 16.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 07.09 - 29.11.20 Ada Solem ORLAND   her
2020/6671 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest - 37/82 - Stallvikkleiva 11, 7160 Bjugn Geir Hundseth ORLAND   her
2020/7050 20200916 16.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar Gøril Bjørkmann ORLAND   her
2020/6888 20200916 16.09.2020 Utgående brev Regressvarsel som følge av vannskade i Hareveien 8 WATERCIRCLES FORSIKRING ASA ORLAND   her
2020/849 20200916 16.09.2020 Utgående brev Oppfølgingssamtale 17.09.20 ***** ORLAND   her
2020/6126 20200916 16.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - fradeling av eiendom 29/28 Haukur Vidarsson ORLAND   her
2020/6665 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for oppføring av tilbygg - 72/93 - Rømmesveien 355, 7168 Lysøysundet Kenneth Adsen ORLAND   her
2020/811 20200916 16.09.2020 Internt notat uten oppfølging Referat tolkesamtale 14.09.20 ORLAND   her
2020/6478 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak om registrering av Botngård Ungdomsskole som særskilt brannobjekt ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/3742 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak om registrering av Skolegata 15 AS som særskilt brannobjekt SKOLEGATA 15 AS ORLAND   her
2020/3747 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak om registrering av nye bygninger ved Ørland Flystasjon som særskilt brannobjekt FORSVARSBYGG m.fl. ORLAND   her
2020/6941 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tegninger av garasjen - 177/52 Linda Nordtømme Grande ORLAND   her
2020/4097 20200916 16.09.2020 Inngående brev Møtereferat 16.09.20 Ørland PPT ORLAND   her
2020/4691 20200916 16.09.2020 Inngående brev Endring av saksbehandlere i Statens vegvesen med ansvar for behandling etter plan- og bygningsloven Statens vegvesen ORLAND   her
2020/7001 20200916 16.09.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Per Ove Johansen ORLAND   her
2020/7056 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/5706 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rapport etter påvist jordfeil - Tyrs vei 20 NETTSELSKAPET AS ORLAND   her
2020/6713 20200916 16.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 73/45 Oddbjørn Hansen ORLAND   her
2020/7068 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anmodning om fritak fra krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap ***** ORLAND   her
2020/4340 20200916 16.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på deltakelse i introduksjonsprogram for ektefelle ***** ORLAND   her
2020/6463 20200916 16.09.2020 Inngående brev Supplering av dokumentasjon - 20/94 DIN BOLIG SØKNAD ORLAND   her
2020/2681 20200916 16.09.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene Helsedirektoratet ORLAND   her
2020/7064 20200916 16.09.2020 Inngående brev Forespørsel om leie av kommunal bolig ***** ORLAND   her
2020/7065 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anmodning om oversikt over antall leveranser og mengde Fosen renovasjon IKS ORLAND   her
2020/427 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra energikrav i TEK17 § 14-3 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS ORLAND   her
2020/4202 20200916 16.09.2020 Inngående brev Problemrapport: Dype spor i veien Børge Mohus ORLAND   her
2020/7066 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - grovfor - Ekset Samdrift DA - 20/39 EKSET SAMDRIFT DA ORLAND   her
2020/7071 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedtak om innvilgelse av søknad om midlertidig dispensasjon fra kompetansekrav - overordnet vakt DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ORLAND   her
2020/6298 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilsvar til byggesak på tomt som skal skilles ut fra gnr/bnr 182/488 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/7072 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bestilling av borgerlig vielse ***** ORLAND   her
2020/35 20200916 16.09.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 01.09.2020 Randaberg kommune ORLAND   her
2020/7075 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anbud for anskaffelse av fremtidsrettet IT-støtte i Værnesregionen STJØRDAL KOMMUNE ORLAND   her
2020/7007 20200916 16.09.2020 Inngående brev Orientering om avslutning Ørland PPT ORLAND   her
2020/5456 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innvilget søknad om dispensasjon for inngrep i automatisk fredet kulturminne - 15/4 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/5912 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anmodning om gangfelt Prestedalsveien Cecilie Linn ORLAND   her
2020/5171 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Oddbjørn Hansen ORLAND   her
2020/4738 20200916 16.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 15.09.20- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1072 20200916 16.09.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 28.09.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7070 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bekymringsmelding ad. hjemmesituasjon ***** ORLAND   her
2020/6715 20200916 16.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg - 68/109 TYRHAUG AS ORLAND   her
2020/7062 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling ***** ORLAND   her
2020/4227 20200916 16.09.2020 Inngående brev Svar - Refusjonsgaranti skoleåret 2020/2021 Melhus Kommune ORLAND   her
2020/87 20200916 16.09.2020 Inngående brev Etterspør svar på henvendelse til Plan og bygningsavdelingen Stein Gorseth ORLAND   her
2020/3171 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innspill til konsept for sambandet Trondheim-Hitra/Frøya-Kristiansund Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/6125 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anmodning om ny sakkyndig vurdering Orkland kommune ORLAND   her
2020/4309 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring vedrørende smittevernutstyr VERDENS GANG AS ORLAND   her
2020/713 20200916 16.09.2020 Inngående brev Følgeskriv til vedlegg til samarbeidsavtale 2020/2021 - samarbeidsavtale i 2 eks for signering ***** ORLAND   her
2020/7079 20200916 16.09.2020 Utgående brev Bekymringsmelding barnevern ***** ORLAND   her
2019/169 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 178/61 Jan Petter Stamnes ORLAND   her
2020/7078 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om overtakelse av Teksdal Vassverk For Teksdal Vassverk Johan Schjølberg ORLAND   her
2019/316 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 164/26 Multiconsult Norge As ORLAND   her
2020/7122 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd drenering - Knutsen Inger Sofie - Agros 110709 INGER SOFIE MURVOLD KNUTSEN ORLAND   her
2020/7080 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse FVS ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/4221 20200916 16.09.2020 Inngående brev Angående mottatt faktura som gjelder gebyr - 20/529 Fosenhus AS ORLAND   her
2020/5865 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anmodning om svar på søknad Lene Christin Johansen ORLAND   her
2020/5866 20200916 16.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Dispensasjon for regulert byggehøyde for påbygg industribygg (fileteringsavdeling) på 174/331 - Havneveien 1 ORLAND   her
2020/54 20200916 16.09.2020 Inngående brev Effektuering av tilbakebatlingskrav Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/5774 20200916 16.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Dispensasjon for regulert byggehøyde for tre tanker for fiskeolje på 174/355 - Havneveien 1 ORLAND   her
2020/6890 20200916 16.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tiltaksplan spredt avløp ORLAND   her
2020/189 20200916 16.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forespørsel rekkefølgekrav Reitan Næringspark ORLAND   her
2020/6614 20200916 16.09.2020 Inngående brev Oversendelse av gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett FVS ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/6190 20200916 16.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Klage på avslag på søknad om dispensasjon for tiltak på 11/5 og 11/14 ORLAND   her
2020/4091 20200916 16.09.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsretter - 32/170 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/6533 20200916 16.09.2020 Utgående brev Nytt vedtak - tilskudd til smil-midler - Breimo Ståle STÅLE BREIMO ORLAND   her
2020/532 20200916 16.09.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Høring av melding om ny kraftledning 132 kV Åfjord-Eide ORLAND   her
2020/138 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak - Igangsettingstillatelse til riving av lokalt vernet driftsbygning - 174/13 - Ulriksborgveien 53 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/6690 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om norskopplæring. ***** ORLAND   her
2020/2058 20200915 15.09.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4506 20200915 15.09.2020 Utgående brev Videreføring av skjenkebevilling - AHA Eiendom AS AHA EIENDOM AS ORLAND   her
2020/3740 20200915 15.09.2020 Utgående brev Rapport fra dokumenttilsyn ved Borgen barnehage 2020 Ørland kommune ORLAND   her
2020/2210 20200915 15.09.2020 Internt notat Saker for oppfølging etter møte i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Marit Knutshaug Ervik m.fl. ORLAND   her
2020/5204 20200915 15.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 07.09.20 - 31.12.20 Jim André Aune ORLAND   her
2020/5171 20200915 15.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 07.09 - 29.11.20 Oddbjørn Hansen ORLAND   her
2020/4442 20200915 15.09.2020 Utgående brev Meldeskjema og tiltaksplan om elevens skolemiljø - ***** ***** ***** ORLAND   her