eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/63 20201124 24.11.2020 Inngående brev Økte frie midler til kommunene i 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/72 20201124 24.11.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende finansreglement REVISJON MIDT-NORGE SA ORLAND   her
2019/179 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag - Rammeavtale vedlikehold heisanlegg ORLAND   her
2019/283 20201124 24.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Utdanningsstipend - PPUPPU-Y UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/54 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykdomsavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/67 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fellesmøte 23.11.2020 ORLAND   her
2020/103 20201124 24.11.2020 Inngående brev Signert bekreftelse - Reglement for bruk av Ørland kommunes IT-tjenester Stine Frønes Eian ORLAND   her
2020/494 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på utlysing av vikarstillinger Iselin Barseth Nygård ORLAND   her
2020/495 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra ledermøte 19.11.2020 ORLAND   her
2020/1400 20201124 24.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Siri Nittemark Husdal ORLAND   her
2020/2173 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Deponeringsliste avtalearkiv Ørland kommune 1958-2019 ORLAND   her
2020/2598 20201124 24.11.2020 Inngående brev Anmodning om oppdatering av opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet ORLAND   her
2020/2668 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Orientering om uføresøknad Orland Kommune - Fjellheim-Adsen Marianne ORLAND   her
2020/2829 20201124 24.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** - Søknad om sakkyndig vurdering Ørland PPT ORLAND   her
2020/3139 20201124 24.11.2020 Utgående brev Nytt vedtak - tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Grøttan Ann Jorun ANN JORUN GRØTTAN ORLAND   her
2020/3139 20201124 24.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Grøttan Ann Jorun ANN JORUN GRØTTAN ORLAND   her
2020/3612 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4 for oppføring av garasje på 167/36, Odins vei 5 på Brekstad ORLAND   her
2020/3772 20201124 24.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** - Revidert søknad om refusjonsgaranti fosterhjemsplassert elev høst 2020. ***** ORLAND   her
2020/4044 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vedlegg til brev 25783/2020/U43/MAROLS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/4044 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oversendelse av bekymringsmeldinger - Grøntvedt Pelagic/Nutri AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/4110 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Budsjett tekst for Dokumentforvaltningen - Budsjett 2021 ORLAND   her
2020/4110 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Målekort 2021 - Dokumentforvaltningen ORLAND   her
2020/4818 20201124 24.11.2020 Utgående brev SFO plass fra 01.01.21 Alle foreldre/foresatte til barn med SFO plass ORLAND   her
2020/4951 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oversendelse av mottatt henvendelse vedrørende dumping av masser fra grøftrensk av fylkesvei TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4951 20201124 24.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende utfylling av masse mot Liavatnet - 18/1 Espen Groven ORLAND   her
2020/5096 20201124 24.11.2020 Utgående brev Flyttemelding ***** ORLAND   her
2020/6270 20201124 24.11.2020 Internt notat Landbruksfaglig vurdering - Fradeling av tilleggsareal fra 160/25 til boligtomt 160/85 - Nils Lykkes vei 420 Ina Mittet ORLAND   her
2020/6365 20201124 24.11.2020 Saksframlegg/innstilling Konsesjonsbehandling, kjøp av tilleggsareal - 160/67 - Storfosen Gods AS ORLAND   her
2020/6411 20201124 24.11.2020 Inngående brev Melding om luftfartshinder - lysmaster Bjugn kunsgressbane ASPLAN VIAK AS ORLAND   her
2020/6411 20201124 24.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på innmelding om luftfartshinder - lysmaster Bjugn kunsgressbane ASPLAN VIAK AS ORLAND   her
2020/6411 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vedtak: Ferdigattest kunstgressbane - 20/52 ASPLAN VIAK AS ORLAND   her
2020/6486 20201124 24.11.2020 Saksframlegg/innstilling Jordlovsbehandling - fradeling av bolig- og hyttetomter - 13/14 - 7/1 - Laila Iren og Svein Roger Veie ORLAND   her
2020/6486 20201124 24.11.2020 Inngående brev Fylkesmannen fraråder dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tomter og areal ved Veie Samdrift DA - Ørland 13/14 - 7/1 og 7/80 og 7/83 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/6554 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel vedrørende midlertidig brukstillatelse Elisabeth Kildal ORLAND   her
2020/6739 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vedtak - Igangsettingstillatelse for riving av bolig og garasje på 164/66 - Grandveien 225 Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/7009 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vedrørende reguleringsplan for "del av Hovde" ADVOKAT OLA KVERNES ORLAND   her
2020/7010 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av vei til avløpsanlegg - 7/3 ORLAND   her
2020/7010 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak i Planutvalget vedrørende søknad om dispensasjon - 7/3 SNORRE WIGDAHL ORLAND   her
2020/7010 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til tiltak for opparbeidelse av vei fram til slamavskiller - 7/3 Snorre Wigdahl ORLAND   her
2020/7070 20201124 24.11.2020 Utgående brev Ad. hjemmesituasjon ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7212 20201124 24.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 913041550 ANN JORUN GRØTTAN ORLAND   her
2020/7212 20201124 24.11.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap - Grøttan Ann Jorun ANN JORUN GRØTTAN ORLAND   her
2020/7379 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oversendelse av sak til uttalelse - Søknad om endring av gitt tillatelse om fasadeendring/støytiltak på vernet bolig - 174/189 - Sjøgata 19 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/7482 20201124 24.11.2020 Inngående brev Trekk av søknad Forsvarsbygg ORLAND   her
2020/7496 20201124 24.11.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Tilkallingsvikarer barnehagene i Ørland kommune Ørland kommune - st. ref. 4300077092 Karoline Lilletjernbakken Gjølga ORLAND   her
2020/7600 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oversendelse av sak til uttalelse - Søknad om istandsetting og oppføring av tilbygg til regionalt vernet våningshus - 164/13 - Grandveien 365 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/7604 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 166/49 - Flatnesveien 16, 7130 Brekstad Grete Hass Krokdal Sand ORLAND   her
2020/7625 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på mottatt brev vedrørende refusjon for fosterhjemsplassert elev - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7634 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Kart og plan fra 2016 ORLAND   her
2020/7733 20201124 24.11.2020 Inngående brev Kap. 226 post 21 - Utbetaling av tilskudd til digital hjemmeundervisning Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/7826 20201124 24.11.2020 Inngående brev Avlingsskade - dokumentasjon på antall grasball presset Berit Langdahl Andresen ORLAND   her
2020/7910 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar søknad foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/7910 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar søknad foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/7909 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2020/7933 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra foreldremøte 5. trinn - 21.10.20 ORLAND   her
2020/7962 20201124 24.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - Søknad om sakkyndig vurdering ***** ORLAND   her
2020/8018 20201124 24.11.2020 Utgående brev Innkalling til Møte i samarbeidsutvalget ved Botngård ungdomsskole 26. november 2020 Viggo Rødsjø m.fl. ORLAND   her
2020/8063 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oversendelse av sak til uttalelse - Søknad om fasadeendring/støytiltak på regionalt vernet våningshus - 164/55 - Djupdalsveien 72 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/8078 20201124 24.11.2020 Utgående brev Forespørsel om sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2020/8090 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel vedrørende faktura Jørgensen, Maja Nordahl ORLAND   her
2020/8095 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/8099 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/8102 20201124 24.11.2020 Inngående brev Signert avtale om SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/8102 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/8109 20201124 24.11.2020 Utgående brev Innhenting av opplysninger Melhus Kommune ORLAND   her
2020/8123 20201124 24.11.2020 Saksframlegg/innstilling Bærekraftsplan mot 2030 ORLAND   her
2020/8126 20201124 24.11.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjett prosjekter 2021 ORLAND   her
2020/8147 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra foreldremøte 22.10.20 - 6. trinn Kjøren Jorun ORLAND   her
2020/8224 20201124 24.11.2020 Saksframlegg/innstilling Orientering om endringer i barnevernsloven (Barnevernsreformen) fra 01.01.2022 ORLAND   her
2020/8234 20201124 24.11.2020 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/8241 20201124 24.11.2020 Utgående brev § 9a - Meldeskjema om skolemiljøsak - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/8241 20201124 24.11.2020 Utgående brev § 9a - Tiltaksplan etter melding om skolemiljøsak - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/8242 20201124 24.11.2020 Utgående brev Innkalling til møte i Futura barnehages samarbeidsutvalg. Ragnar Grønås m.fl. ORLAND   her
2020/8243 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Borgen barnehage -års-og utviklingsplan 2020-2021 ORLAND   her
2020/8243 20201124 24.11.2020 Internt notat uten oppfølging Futura barnehage - års -og utviklingsplan 2020-2021 ORLAND   her
2020/8246 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom Jan Martin Holmøy ORLAND   her
2020/8247 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innkalling til time - kartleggingssamtale med kontaktlærer ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/8249 20201124 24.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensepåvisning - 20/55 - 20/140 Anne Margrethe Bjørnerud m.fl. ORLAND   her
2020/8250 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 27.11.20 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/8232 20201123 23.11.2020 Inngående brev Defekte skilt Nordenfjeldske kunstindustrimuseum ORLAND   her
2020/855 20201123 23.11.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring - Fv. 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/8130 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gebyr 2021 - korrigering av tidligere oversendte tall FOSEN RENOVASJON IKS ORLAND   her
2020/8101 20201123 23.11.2020 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XA 17685 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/8216 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedrørende varsel om feiing - 5058/58/39 m.fl. Bjørnar Frønes ORLAND   her
2020/8215 20201123 23.11.2020 Inngående brev Bruksendring - 70/73 Are Nakrem ORLAND   her
2020/148 20201123 23.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2012118 fra SINTEF Norlab AS SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/6411 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 20/52 ASPLAN VIAK AS ORLAND   her
2020/3751 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon vedrørende kostnader Øivind Wathne ORLAND   her
2020/8214 20201123 23.11.2020 Inngående brev Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 177/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/8213 20201123 23.11.2020 Inngående brev Formelt varsel om avhending av overskuddsareal - eiendom fra støysonen i Ørland kommune - offentlig avklaring FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/8227 20201123 23.11.2020 Inngående brev Opplysninger om barnets nærmeste pårørende ***** ORLAND   her
2020/8227 20201123 23.11.2020 Inngående brev Signert samtykke og avtale vedrørende vårt barn ***** ORLAND   her
2020/8229 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale 3.11.20 ORLAND   her
2020/8230 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale 4.11.20 ORLAND   her
2020/8231 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 167/10 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/8218 20201123 23.11.2020 Inngående brev Anmodning om statusrapport for vedtak - ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/8219 20201123 23.11.2020 Inngående brev Fornyet utslippstillatelse for avising av fly og bane på Ørland flystasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/8220 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 182/302 BoligPartner AS, Avd. Trondheim ORLAND   her
2020/8223 20201123 23.11.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale deltidsopplæring - avtale til signering STIFTELSEN SIGNO ORLAND   her
2020/8198 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/8190 20201123 23.11.2020 Utgående brev Meddelelse om tildeling SPORT 1 BREKSTAD AS m.fl. ORLAND   her
2020/8190 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag/ prisforespørsel på arbeidstøy for hjemmesykepleien og oppfølgingstjenesten ORLAND   her
2020/8190 20201123 23.11.2020 Utgående brev Prisforespørsel arbeidstøy DALEBAKKEN MASKIN AS m.fl. ORLAND   her
2020/8200 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/8114 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forespørsel om regelverk ved rehabilitering av ildsted og piper HÅVARD GREEN ORLAND   her
2020/8124 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/8124 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/7983 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftsteknikker vannforsyning - st. ref. (4309451510) Kamilla Bråten ORLAND   her
2020/7983 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Driftsteknikker vannforsyning Ørland kommune - st. ref. 4309451510 Kamilla Bråten ORLAND   her
2020/7956 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar - Søknad om fasadeendring for eksisterende bod til hagestue Mari Roksvaag ORLAND   her
2020/7926 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2020/7897 20201123 23.11.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 03.12.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7785 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse - tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5057/87/1 og 5057/87/2 BENTE HAUGEN MADSØ ORLAND   her
2020/7756 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Eiendomsskatt 2021 ORLAND   her
2020/7756 20201123 23.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020 - FosenKraft Energi AS Skatteetaten ORLAND   her
2020/7756 20201123 23.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - Fosenkraft Energi AS/Teksdal kraftstasjon Skatteetaten ORLAND   her
2020/7756 20201123 23.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - Fosenkraft Energi AS/Teksdal kraftstasjon Skatteetaten ORLAND   her
2020/7759 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forsvarskoordinatorfunksjonen 2021-2022 ORLAND   her
2020/7724 20201123 23.11.2020 Utgående brev Søknad til Ørland næringsfond - Bjugn Bilservice AS -- PKK Bjugn Bilservice AS ORLAND   her
2020/7520 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Ørland kommune næringsfond vedlagt Finn Olav Odde ORLAND   her
2020/7532 20201123 23.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Kathrine Skaldebø ORLAND   her
2020/7532 20201123 23.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Kathrine Skaldebø ORLAND   her
2020/7484 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Ørland kommune næringsfond vedlagt Andreas O. Ledsaak ORLAND   her
2020/7494 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Serveringsbevilling - Bjugn Servicesenter AS ORLAND   her
2020/7494 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om serveringsbevilling - Bjugn Servicesenter AS BJUGN SERVICESENTER AS ORLAND   her
2020/7432 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Ørland kommune næringsfond vedlagt WorkIn Studio AS ORLAND   her
2020/7366 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF ORLAND   her
2020/7369 20201123 23.11.2020 Inngående brev Foreløpig svar - Søknad om fradeling og oppretting av matrikkelenhet - 164/55 - Grande Forsvarsbygg ORLAND   her
2020/7373 20201123 23.11.2020 Utgående brev Signert Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATTEETATEN ORLAND   her
2020/7297 20201123 23.11.2020 Utgående brev Evaluering av tiltaksplan § 9A - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7323 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Ørland kommune næringsfond vedlagt O.E.M. Fiske AS ORLAND   her
2020/7110 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Ørland kommune næringsfond vedlagt --Stall Austerli AS Eilifs Låve Stall Austerli AS ORLAND   her
2020/3880 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale 2.11.20 ORLAND   her
2020/4013 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Storfosnatunnelen - drøfting av utgangspunkt for eventuell kommunalt bidrag til tunnelen ORLAND   her
2020/3984 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale 4.11.20 ORLAND   her
2020/4172 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale 3.11.20 ORLAND   her
2020/3163 20201123 23.11.2020 Inngående brev Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner - Melding nr 8/2020 ECURA BO OG HABILITERING AS ORLAND   her
2020/3163 20201123 23.11.2020 Inngående brev Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner - Melding nr 9/2020 ECURA BO OG HABILITERING AS ORLAND   her
2020/2988 20201123 23.11.2020 Internt notat Restansekontroll pr 23.11.20 Emil Raaen ORLAND   her
2020/67 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling til fellesmøte 23.11.20 ORLAND   her
2020/63 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte med teamleder 24.11.20 ORLAND   her
2020/63 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte fagleder INN 24.11.20 ORLAND   her
2020/22 20201123 23.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 166/72 Bernt Jørgen Stranden m.fl. ORLAND   her
2019/151 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Låneopptak fra Husbanken - startlån 2020 - økning av låneramme - budsjettsaldering ORLAND   her
2019/131 20201123 23.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/494 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utlysing av vikarstillinger - jobbsøknad Iselin Barseth Nygård ORLAND   her
2020/712 20201123 23.11.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding i pågående sak - Prestegårdsjordet - 168/204 ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/6383 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Agenda for planleggingsdag 23.11.2020 ORLAND   her
2020/6158 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tillatelse - deponi for rene masser - Ottersbo - Veidekke Industri AS - Ørland FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/6190 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - fradeling av to tomter for fritidsbolig - gnr/bnr 11/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/4560 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Ørland kommune ORLAND   her
2020/4560 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Prisbok Ørland kommune 2021 ORLAND   her
2020/7086 20201123 23.11.2020 Utgående brev Ang. søknad om støtte fra Ørland næringsfond Bygg Bjugn AS ORLAND   her
2020/6804 20201123 23.11.2020 Inngående brev Signert tilsagnsbrev KYSTPIKENE AS ORLAND   her
2020/6682 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for arealoverføring fra 51/5 til 71/32 - Lysøya FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/6589 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale 3.11.20 ORLAND   her
2020/6591 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale 3.11.20 ORLAND   her
2020/6593 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale 30.10.20 ORLAND   her
2020/6594 20201123 23.11.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale 5.11.20 ORLAND   her
2020/7906 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Legestillinger - st. ref. (4306826823) Elin Beisvåg ORLAND   her
2020/7906 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Legestillinger Ørland kommune - st. ref. 4306826823 Elin Beisvåg ORLAND   her
2020/7906 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Legestillinger - st. ref. (4306826823) Alvine Nomeny Sonfack Epse Feujo ORLAND   her
2020/7906 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Legestillinger Ørland kommune - st. ref. 4306826823 Alvine Nomeny Sonfack Epse Feujo ORLAND   her
2020/7983 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftsteknikker vannforsyning - st. ref. (4309451510) Odd-Bjarne Skaldebø ORLAND   her
2020/7983 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Driftsteknikker vannforsyning Ørland kommune - st. ref. 4309451510 Odd-Bjarne Skaldebø ORLAND   her
2020/7906 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Legestillinger - st. ref. (4306826823) Ibrahim Ali Ismail ORLAND   her
2020/7906 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Legestillinger Ørland kommune - st. ref. 4306826823 Ibrahim Ali Ismail ORLAND   her
2019/225 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) MILJØDIREKTORATET ORLAND   her
2020/8197 20201120 20.11.2020 Inngående brev Veileder til selvkostforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/7379 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - 174/189 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/8192 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 159/30 Håkon Bjørnes ORLAND   her
2020/8191 20201120 20.11.2020 Inngående brev Invitasjon til undersøkelse om veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AS ORLAND   her
2020/8193 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Investering i inspeksjonsdrone med tilbehør K2 SECURITY AS ORLAND   her
2020/8194 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 33/142 Ronja Wigdahl Raustein ORLAND   her
2020/8195 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 170/1 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/8196 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oversendelse av invitasjon til Nurse-Family Partnership / Familie for første gang FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/8200 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/8202 20201120 20.11.2020 Inngående brev Yrkesskade - Anmodning om skademelding NAV Ørland ORLAND   her
2020/8203 20201120 20.11.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Ørland ORLAND   her
2020/8204 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/8205 20201120 20.11.2020 Inngående brev NAV har innvilget søknaden om pleiepenger NAV Ørland ORLAND   her
2020/8206 20201120 20.11.2020 Inngående brev Signert varsel om fare for nedsatt karakter (adferd) ***** ORLAND   her
2020/8208 20201120 20.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 85/7 Tommy Sunde ORLAND   her
2020/8209 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom - 71/12 Harry Lysø ORLAND   her
2020/8210 20201120 20.11.2020 Inngående brev Retur av mangelfullt dokument jfr. sjøloven §14 3.ledd - Lekteren Brekstad - LH2057 SJØFARTSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/8190 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbud fra Sport 1 Brekstad SPORT 1 BREKSTAD AS ORLAND   her
2020/8190 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbud fra O. I. Jensen AS O.I JENSEN SPORT 1 AS ORLAND   her
2020/8190 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbud fra Dalebakken maskin AS DALEBAKKEN MASKIN AS ORLAND   her
2020/8143 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gjelder søknad om permanent tillatelse på 1560 tonn på lokaliteten 30897 Havsundet KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/8145 20201120 20.11.2020 Utgående brev Skademelding ***** ORLAND   her
2020/8131 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar - tilbygg/påbygg - 10/31 Rune Paulsen ORLAND   her
2020/8198 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/8199 20201120 20.11.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Louise Monica Christine Ekelund ORLAND   her
2020/7903 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vedtak - Igangsettingstillatelse for oppføring av kjedeboliger (K19, K20 og K21) på 166/447 - Sjøsiden 23, Sjøsiden 25 og Sjøsiden 27 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/7851 20201120 20.11.2020 Inngående brev Yrkesskade - Anmodning om skademelding NAV Ørland ORLAND   her
2020/7736 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oversender henvendelse om journalinnsyn til rette instans FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7999 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vedtak: Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann og tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg til fritidsbolig og enebolig - 163/30 og 163/41 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/8021 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi for Åfjord kommune 2020-2023 - til uttalelse Åfjord kommune ORLAND   her
2020/7962 20201120 20.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - innkalling til ansvarsgruppemøte 25.11.2020 ***** ORLAND   her
2020/8098 20201120 20.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Stine Wallenius Skaget ORLAND   her
2020/8083 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ber om plan for fjerning av havarert seilbåt Slawomir Jozef Wleklak ORLAND   her
2020/8017 20201120 20.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på ikke mottatt økonomisk støtte - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/8053 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vedtak: Midlertidig brukstillatelse bolig - 160/85 FRIBO BYGG AS ORLAND   her
2020/7353 20201120 20.11.2020 Inngående brev 2043 Søknad om tillatelse til anlegg med propantank, gnr.174/ bnr. 263. SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/7305 20201120 20.11.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 4.11.20 ***** ORLAND   her
2020/7111 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Ørland kommune næringsfond vedlagt -- Austerli Gård Eventyrskogene Austerli Gård ORLAND   her
2020/7237 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Flere ledige stillinger som pedagog Ørland kommune - st. ref. 4292244329 Anne Marit Lindgaard ORLAND   her
2020/7465 20201120 20.11.2020 Inngående brev Grandveien 308 Gjennomføringsplan 164/7 FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/7693 20201120 20.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Ørland ORLAND   her
2020/7633 20201120 20.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 922925992 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/7615 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på klage på avslag - startlån - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7601 20201120 20.11.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Margunn Martinsen Olsen ORLAND   her
2019/106 20201120 20.11.2020 Inngående brev Krav om godtgjøring tapt arbeidsinntekt for folkevalgte Tore Melhuus ORLAND   her
2019/106 20201120 20.11.2020 Inngående brev Krav om godtgjøring tapt arbeidsinntekt for folkevalgte Tore Melhuus ORLAND   her
2019/106 20201120 20.11.2020 Inngående brev Krav om godtgjøring tapt arbeidsinntekt for folkevalgte Tore Melhuus ORLAND   her
2019/106 20201120 20.11.2020 Inngående brev Krav om godtgjøring tapt arbeidsinntekt for folkevalgte Tore Melhuus ORLAND   her
2019/66 20201120 20.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023 TRYGG TRAFIKK ORLAND   her
2019/27 20201120 20.11.2020 Internt notat uten oppfølging Kommunal forskrift til serverings- og alkoholloven - Ørland kommune 01.01.20.- vedtatt 02.04.20 ORLAND   her
2020/22 20201120 20.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 182/531 Helge Megård og Karoline Randa ORLAND   her
2020/68 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om pins Wail Jadallah Alakabani ORLAND   her
2020/98 20201120 20.11.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Ørland kommune 20. november 2020 Kontrollutvalget Ørland ORLAND   her
2020/148 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utkast P2012118 - Barset vannbehandlingsanlegg - 12 Barset VBA SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/305 20201120 20.11.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling til planleggingsdag 23. november 2020 for Solkysten barnehage ORLAND   her
2020/695 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vedrørende forurensing m.v. på gnr. 41 bnr. 48 Kjetil Østhus ORLAND   her
2020/514 20201120 20.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2012119 - Ørland vannverk - Nes 18 SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/861 20201120 20.11.2020 Inngående brev Signert samtykkeerklæring for utveksling av informasjon ***** ORLAND   her
2020/866 20201120 20.11.2020 Inngående brev Signert samtykkeerklæring for utveksling av informasjon ***** ORLAND   her
2020/812 20201120 20.11.2020 Inngående brev Avvisning på søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlig kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker - tilskudd 1 - år 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ORLAND   her
2020/2935 20201120 20.11.2020 Internt notat uten oppfølging Pedagogisk rapport for barneskole ORLAND   her
2020/3030 20201120 20.11.2020 Inngående brev Meldingen er ikke godkjent REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/3126 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/3133 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl, 975282554 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/4289 20201120 20.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd samisk opplæring - utenfor samisk forvaltningsområde FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK ORLAND   her
2020/4049 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag - forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/3823 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vedrørende opprydding på og ved 79/14 Anne Moen ORLAND   her
2020/3751 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vedrørende utgifter i forbindelse med drenering Jordveien 10 Øivind Wathne ORLAND   her
2020/3742 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon for brannvern Skolegata 15 SKOLEGATA 15 AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte den 24.09.20 ***** ORLAND   her
2020/3686 20201120 20.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2020 ***** ORLAND   her
2020/2096 20201120 20.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om serveringsbevilling - Bjugn Servicesenter AS Ørland kommune ORLAND   her
2020/6858 20201120 20.11.2020 Inngående brev Signert samtykkeerklæring for utveksling av informasjon ***** ORLAND   her
2020/6870 20201120 20.11.2020 Inngående brev Signert samtykkeerklæring for utveksling av informasjon ***** ORLAND   her
2020/6856 20201120 20.11.2020 Inngående brev Signert samtykkeerklæring for utveksling av informasjon foresatte ORLAND   her
2020/7089 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Ørland kommune næringsfond vedlagt Ørland Camping ORLAND   her
2020/7090 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Ørland kommune næringsfond vedlagt Supervillain Outcast ORLAND   her
2020/7023 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilsagnsbrev Ørland kommune næringsfond vedlagt Beian-Tunet AS ORLAND   her
2020/4916 20201120 20.11.2020 Internt notat uten oppfølging Referat IKT møte Grethe Jøssund m.fl. ORLAND   her
2020/4752 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til endring av gitt tillatelse - 20/591 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/6445 20201120 20.11.2020 Utgående brev Høring - Dispensasjon og fradeling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/312 20201119 19.11.2020 Inngående brev Aktivitet fullført - Rædergård Entreprenør as - Awax-hangar ØHF BØRSTAD AS ORLAND   her
2019/35 20201119 19.11.2020 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger for 2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/106 20201119 19.11.2020 Inngående brev Krav om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt for folkevalgte - møte i landbruksnemnda Tone Solbue ORLAND   her
2019/106 20201119 19.11.2020 Inngående brev Krav om godtgjøring for tapt arbeidsinntekt for folkevalgte - møte Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk Tone Solbue ORLAND   her
2020/232 20201119 19.11.2020 Inngående brev Anmodning om statusrapport for vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/434 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte den 24.09.20 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/146 20201119 19.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2011873 - Elveng vannverk - 33 Bilopphuggeriet SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/148 20201119 19.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2011872 - Barset Vannbehandlingsanlegg SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/148 20201119 19.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2011529 - Barset Vannbehandlingsanlegg - 11 Barset Råvann SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2020/68 20201119 19.11.2020 Inngående brev Pin Wail Jadallah Alakabani ORLAND   her
2020/870 20201119 19.11.2020 Utgående brev ***** ***** - referat fra samarbeidsmøte 28.09.2020 ***** ORLAND   her
2020/1285 20201119 19.11.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Siw-Lindia L Ledsaak ORLAND   her
2020/1686 20201119 19.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ilene Lovise R Nordsteien ORLAND   her
2020/2173 20201119 19.11.2020 Internt notat uten oppfølging Deponeringsliste avtalearkiv Ørland Kultursenter KF 2006-2019 ORLAND   her
2020/3823 20201119 19.11.2020 Inngående brev Svar på oversendelse av brev ang. uthus og skred Anne Moen ORLAND   her
2020/3823 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ad. ansvarsforhold etter skred i Koet Anne Moen ORLAND   her
2020/3823 20201119 19.11.2020 Inngående brev Oversendelse av bilde av flate nede ved sjøen Anne Moen ORLAND   her
2020/3914 20201119 19.11.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra ansvarsgruppemøte 16.10.20 ORLAND   her
2020/3955 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 16. november 2020 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/3160 20201119 19.11.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsutvalgsmøte for Solkysten barnehage 16.11.2020 Lasse Dimitrij Henriksen m.fl. ORLAND   her
2020/6201 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedtak - Ferdigattest bolig på 167/78 - Bakklandet 18 BoligPartner AS avd. Trondheim ORLAND   her
2020/6239 20201119 19.11.2020 Inngående brev Orientering om overdragelse av eiendom ***** ORLAND   her
2020/4901 20201119 19.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 922925992 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/5029 20201119 19.11.2020 Utgående brev Endring av enkeltvedtak spesialundervisning 20/21 FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/5941 20201119 19.11.2020 Utgående brev Innsyn i byggesaker ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/7059 20201119 19.11.2020 Inngående brev Bekymringsmelding BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/7059 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utgiftsdeling BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/7059 20201119 19.11.2020 Inngående brev Rapport Villa Vika Aktiv VILLA VIKA AKTIV AS ORLAND   her
2020/7059 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding om rekartlegging BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/7059 20201119 19.11.2020 Inngående brev Uttalelse og ungdomspsykiatrisk vurdering NEVROPEDAGOGISK SENTER AS ORLAND   her
2020/7059 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte - avklare veien videre etter akuttplassering FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/6838 20201119 19.11.2020 Utgående brev Jordlovsbehandling, deling av eiendom - 164/15 - Brynjar Brodersen - Dorrit Isabell Gundersen Brynjar Brodersen ORLAND   her
2020/6569 20201119 19.11.2020 Inngående brev Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester - barnelova § 43a og barnevernloven § 6-10 FINNMARK POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/7561 20201119 19.11.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 913152298 INGAR HELLEM ORLAND   her
2020/7625 20201119 19.11.2020 Inngående brev Svar på brev om refusjonskrav fosterhjemsplassert elev ***** ORLAND   her
2020/7654 20201119 19.11.2020 Inngående brev Byggesøknad - Kjerkvikveien 35. 7152 Kråkvåg - 159/79 Torgrim Melhuus ORLAND   her
2020/7654 20201119 19.11.2020 Inngående brev Byggesøknad / Begrunnelse - Kjerkvikveien 35. 7152 Kråkvåg - 159/79 Torgrim Melhuus ORLAND   her
2020/7211 20201119 19.11.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969669072 JAN INGE STANDAHL ORLAND   her
2020/7209 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedtak - Ferdigattest for riving av brannskadd brygge på 174/313 Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/8053 20201119 19.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på bytting av ansvarsretter i forbindelse med oppføring av enebolig - 160/85 FRIBO BYGG AS ORLAND   her
2020/8029 20201119 19.11.2020 Inngående brev SalMar Farming AS - Akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - Permanent tillatelse på 4680 tonn på lokalitet 30560 Tristeinen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/8071 20201119 19.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til påbygg uthus - 1/32 Vidar Ervik ORLAND   her
2020/8082 20201119 19.11.2020 Utgående brev Søknad om kjøp av jord/nabotomt. Signhild Storlien Lund ORLAND   her
2020/8127 20201119 19.11.2020 Utgående brev Forsvarsdepartementets vurdering av flytilbudet Ørland - Oslo Forsvarsdepartementet ORLAND   her
2020/8125 20201119 19.11.2020 Utgående brev Uttalelse fra Ørland kommune ang Coop Fosens søknad om servicestøtte fra Merkur-programmet Coop Fosen ORLAND   her
2020/8117 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2021 - justering i henhold til kommunestyrets vedtak ORLAND   her
2020/7941 20201119 19.11.2020 Utgående brev Referat fra møte 16.11.20 ***** ORLAND   her
2020/7953 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - refusjonskrav mottatt 12.11.20 HELFO ORLAND   her
2020/7981 20201119 19.11.2020 Inngående brev Oppfølging - Anmodning om forhåndskonferanse ASAS ARKITEKTUR AS ORLAND   her
2020/7806 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oppsigelse Synnøve Presthus ORLAND   her
2020/7812 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne iht Lov om barnehager §19g - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7812 20201119 19.11.2020 Internt notat Vedtak om ressurs for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne etter §19g - ***** ***** ***** Marita Steen m.fl. ORLAND   her
2020/7805 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne iht Lov om barnehager §19g ***** ORLAND   her
2020/7805 20201119 19.11.2020 Internt notat Vedtak om ressurs for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne etter §19g - ***** ***** ***** ***** Hege Hunshamar m.fl. ORLAND   her
2020/7929 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oppsigelse av helgestilling Marielle V C Usukadjoho ORLAND   her
2020/8139 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedr helikopter landingsplass ved Fosen DMS/Fosen legevaktsenter Systemansvarlig lege Fosen DMS ORLAND   her
2020/8140 20201119 19.11.2020 Inngående brev Dato for stenging av Agros 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/8129 20201119 19.11.2020 Internt notat uten oppfølging Notat til kommunestyret -Spørsmål og svar i forbindelse med budsjett 2021 og økonomiplan fra 2021 - 2024 for Ørland kommune ORLAND   her
2020/8129 20201119 19.11.2020 Internt notat uten oppfølging Uttalelse i forbindelse med budsjettforslag 2021 fra samarbeidsutvalget på Opphaug skole ORLAND   her
2020/8129 20201119 19.11.2020 Internt notat uten oppfølging Innspill budsjett 2021 fra FAU og foreldre Botngård skole ORLAND   her
2020/8146 20201119 19.11.2020 Inngående brev Hva skal til for at flere unge bosetter seg i Distrikts-Norge i framtida? Ungdommens distriktspanel ber om tilbakemelding Kdu - Distriktssenteret ORLAND   her
2020/8143 20201119 19.11.2020 Inngående brev MOWI AS - Akvakultur av stamfisk lokaliteten 30897 Havsundet -Søknad om permanent MTB på 1 560 tonn Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/8148 20201119 19.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2019/280 20201118 18.11.2020 Inngående brev Nytt terminalbygg Ørland Lufthavn - Saksdokument fra Forsvarsdepartementet FORSVARSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/8121 20201118 18.11.2020 Inngående brev Rapportering av årsmelding for barnehager og kommuner per 15.12.2020 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/874 20201118 18.11.2020 Inngående brev Spørsmål til Kommunedirektør Emil Raaen MDG ØRLAND ORLAND   her
2020/8120 20201118 18.11.2020 Inngående brev Status karriereveiledningstilbud for deltakere i introduksjonsprogrammet som sogner til midlertidig Koronalov TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/8116 20201118 18.11.2020 Inngående brev Oppsigelse Meldalsveien 9 B Forsvarsbygg - Hagen Svanes, Maria Lena ORLAND   her
2020/8118 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - ny grunneiendom - 166/570 Charlotte Bergsland m.fl. ORLAND   her
2020/8119 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - ny grunneiendom - 182/46 Bjørn Anderssen ORLAND   her
2020/8122 20201118 18.11.2020 Inngående brev Aksept tilbudt funksjonstillegg Delta m.fl. ORLAND   her
2020/8122 20201118 18.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på tilbudt funksjonstillegg NITO m.fl. ORLAND   her
2020/8122 20201118 18.11.2020 Inngående brev Referat fra møte ifm. rolleendring og godtgjøring NITO m.fl. ORLAND   her
2020/8128 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ny stålskorstein - 167/134 AUNE SKORSTEINSERVICE ORLAND   her
2020/8125 20201118 18.11.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknad om servicestøtte til små nærbutikker - Merkur-programmet COOP FOSEN SA ORLAND   her
2020/8115 20201118 18.11.2020 Inngående brev Kommunale avgifter Flatnesveien 325 Vidar Moe Wang m.fl. ORLAND   her
2020/8083 20201118 18.11.2020 Utgående brev Grunnstøtt seilbåt på Ørlandet KYSTVERKET ORLAND   her
2020/8082 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om kjøp av jord - Korrigert versjon Signhild Storlien Lund ORLAND   her
2020/8066 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar renhold - st. ref. (4312560103) Kirsti Margrethe Andersen Meland ORLAND   her
2020/8066 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar renhold Ørland sykehjem og Bjugn helsesenter - st. ref. 4312560103 Kirsti Margrethe Andersen Meland ORLAND   her
2020/8066 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar renhold - st. ref. (4312560103) Annielyn Stjern ORLAND   her
2020/8066 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar renhold Ørland sykehjem og Bjugn helsesenter - st. ref. 4312560103 Annielyn Stjern ORLAND   her
2020/8066 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar renhold - st. ref. (4312560103) Jocelyn Skaget ORLAND   her
2020/8066 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar renhold Ørland sykehjem og Bjugn helsesenter - st. ref. 4312560103 Jocelyn Skaget ORLAND   her
2020/8022 20201118 18.11.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning tilskudd til nytt besøkssenter for historie og natur ved porten til Trøndelag - Tilskudd til investeringer i kultursektoren Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/8029 20201118 18.11.2020 Inngående brev Kopi - Tristeinen - oversending av tillatelse etter forurensningsloven - 4 680 tonn - matfisk av laks og ørret - SalMar Farming AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/8037 20201118 18.11.2020 Utgående brev Oversendelse av u.off. sak 20/126 i forbindelse med kommunestyrets møte 19.11.20 Frode Lund ORLAND   her
2020/7992 20201118 18.11.2020 Utgående brev Glød hus- og kroppspleiesalong - tilsynsrapport Sunniva Evang ORLAND   her
2020/7959 20201118 18.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje - 175/30 Bjørn Eriksen ORLAND   her
2020/7849 20201118 18.11.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/7800 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – beiting av kystlynghei - flyttting av dyr til øyer og holmer - skjøtsel av kulturminner PAUL ALFRED MYHRE ORLAND   her
2020/7739 20201118 18.11.2020 Utgående brev Dokumentasjon i forbindelse med rettferdsvederlag - ***** ***** UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/8130 20201118 18.11.2020 Inngående brev Gebyr 2021 - Vedtak i representanskapsmøte 16.11.2020 FOSEN RENOVASJON IKS ORLAND   her
2020/8129 20201118 18.11.2020 Inngående brev Informasjon til kommunestyret - Gebyr 2021 - vedtak i representantskapet Fosen Renovasjon 16.11.20 Orland Kommune - Aune Geir ORLAND   her
2020/8131 20201118 18.11.2020 Inngående brev Påbygg av stue Nesveien 674 - 10/31 Rune Paulsen ORLAND   her
2020/7212 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd - Utvalgte kulturlandskap - Grøttan Ann Jorunn - 913041550 ANN JORUN GRØTTAN ORLAND   her
2020/7157 20201118 18.11.2020 Inngående brev Kjøp av kai Uthaug Ørland Kommune - epostutveksling varaordfører - Grøntvedt Næringsbygg GRØNTVEDT NÆRINGSBYGG AS ORLAND   her
2020/7324 20201118 18.11.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn T-centeret 2020 AHA EIENDOM AS ORLAND   her
2020/7324 20201118 18.11.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn Yrajargården 2020 AHA EIENDOM AS ORLAND   her
2020/7324 20201118 18.11.2020 Utgående brev Rapport etter tilsyn ved Næringsgården 2020 AHA EIENDOM AS ORLAND   her
2020/7413 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl, 985254273 INGE MIKKELHAUG ORLAND   her
2020/874 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fwd: Spørsmål til Kommunedirektør Emil Raaen i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2021 Ørland MDG v/ Dag Balavoine ORLAND   her
2020/889 20201118 18.11.2020 Utgående brev Endring av innhold i stilling ***** ***** ***** Fagforbundet Ørland ORLAND   her
2020/849 20201118 18.11.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 02.12.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/826 20201118 18.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2012146 SINTEF Norlab AS ORLAND   her
2020/1686 20201118 18.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Ilene Lovise Røttereng Nordsteien ORLAND   her
2020/1501 20201118 18.11.2020 Utgående brev Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av Fosen Renovasjon IKS - svar på høring REVISJON MIDT-NORGE SA ORLAND   her
2019/62 20201118 18.11.2020 Utgående brev Endring av medlemmer i Ørland ungdomsråd Glørstad Hanne m.fl. ORLAND   her
2020/54 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykdomsavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/68 20201118 18.11.2020 Inngående brev Ønsker pins fra gamle og nye kommuner Zanto Eltervåg ORLAND   her
2020/235 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 Skatteetaten ORLAND   her
2020/279 20201118 18.11.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 11.12.20 ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3469 20201118 18.11.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2896 20201118 18.11.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte ang. ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3969 20201118 18.11.2020 Utgående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Kopparn Utvikling 26.22.2020 - sak om endring av vedtekter Ogne Undertun m.fl. ORLAND   her
2020/3680 20201118 18.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 10.11.20 Nav Ørland ORLAND   her
2020/2058 20201118 18.11.2020 Internt notat uten oppfølging Søknad om helse- og omsorgstjenester ORLAND   her
2020/2842 20201118 18.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 10.11.20 Nav Ørland ORLAND   her
2020/2746 20201118 18.11.2020 Inngående brev Innvilget tilskudd til mentor for perioden 25.08. - 24.11.20 NAV Tiltak Trøndelag ORLAND   her
2020/2746 20201118 18.11.2020 Inngående brev Innvilget tilskudd til mentor for perioden 25.11. - 30.11.20 NAV Tiltak Trøndelag ORLAND   her
2020/6687 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Bo og miljøveileder 100% fast stilling Intern utlysning  - st. ref. 4278559924 Marte Innstrand Halvorsen ORLAND   her
2020/6739 20201118 18.11.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt for riving av bolig og garasje på 164/66 - Grandveien 225 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/6038 20201118 18.11.2020 Inngående brev Legeattest Ørland legesenter ORLAND   her
2020/5285 20201118 18.11.2020 Internt notat Refusjoner høsten 2020 BUS Magdele Presthus Johansen ORLAND   her
2020/5744 20201118 18.11.2020 Inngående brev Individuell opplæringsplan Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/4901 20201118 18.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 922925992 INDRE OTTERSBO GÅRD ODA KRISTINE JØSSING VOLLAN ORLAND   her
2020/4797 20201118 18.11.2020 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2020 Indre Fosen kommune ORLAND   her
2020/6351 20201118 18.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/6201 20201118 18.11.2020 Inngående brev Supplering til ferdigattest BoligPartner Trondheim ORLAND   her
2020/8114 20201117 17.11.2020 Inngående brev Oppdatert regelverk for ildsted HÅVARD GREEN ORLAND   her
2020/8114 20201117 17.11.2020 Inngående brev Forespørsel ildsted - 5057/11/1 - Green Håvard Håvard Green ORLAND   her
2020/8113 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Grimstad og Tønsager AS ORLAND   her
2020/8112 20201117 17.11.2020 Inngående brev Til orientering - Saker avgjort av Landbruksdirektoratet - jordloven § 12 - driftsenhetsbegrepet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/7209 20201117 17.11.2020 Inngående brev Samsvarserklæring og gjennomføringspan Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/1870 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utlysning av Helsedirektoratets tilskuddsordning - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2021 - 2023 HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/8111 20201117 17.11.2020 Inngående brev Undervisningsavtaler fra Norwaco - vederlagsfritt ut året NORWACO ORLAND   her
2020/270 20201117 17.11.2020 Inngående brev Gutter hopper bukk - Anmodning om lagring Eyvind D Kobberrød ORLAND   her
2020/7203 20201117 17.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/4752 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om endring av gitt tillatelse - 20/591 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/8092 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 185/2 Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/8093 20201117 17.11.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Torun Skontorp ORLAND   her
2020/8094 20201117 17.11.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Arnt-Erik Gilde Hoøen ORLAND   her
2020/8095 20201117 17.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/8099 20201117 17.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/8096 20201117 17.11.2020 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg - Ørland ungdomsskole Ranveig Sannan m.fl. ORLAND   her
2020/8097 20201117 17.11.2020 Inngående brev Helseopplysninger om overføringsflyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ORLAND   her
2020/8091 20201117 17.11.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til utskifting av ødelagt slamavskiller - 70/162 EINAR KRISTIAN JØSSUND ORLAND   her
2020/8082 20201117 17.11.2020 Utgående brev Søknad om kjøp av jord/nabotomt. Signhild Storlien Lund ORLAND   her
2020/8110 20201117 17.11.2020 Inngående brev Informasjonspost om varsling av skred og flom NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ORLAND   her
2020/8100 20201117 17.11.2020 Inngående brev Periodisk kjøretøykontroll (PKK) - EU- kontroll - XA 18642 J A BERG AS ORLAND   her
2020/8101 20201117 17.11.2020 Inngående brev Periodisk kjøretøykontroll (PKK) - EU- kontroll - XA 17685 J A BERG AS ORLAND   her
2020/8103 20201117 17.11.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1470966/3658050 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/8104 20201117 17.11.2020 Inngående brev Rapportering på de sosiale tjenestene i NAV 2020 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/8105 20201117 17.11.2020 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/8106 20201117 17.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/8109 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger ***** ORLAND   her
2020/8037 20201117 17.11.2020 Utgående brev Oversendelse av u.off. sak 20/126 i forbindelse med kommunestyrets møte 19.11.20 Ranveig Sannan m.fl. ORLAND   her
2020/8037 20201117 17.11.2020 Utgående brev Oversendelse av u.off. sak 20/126 i forbindelse med kommunestyrets møte 19.11.20 Ann E Solbue Valaas m.fl. ORLAND   her
2020/8035 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Varsel fra renholdere ORLAND   her
2020/8035 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Samtale ***** ORLAND   her
2020/8059 20201117 17.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt - 70/200 Roger Hjelmen ORLAND   her
2020/7978 20201117 17.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Lein Rasmus Sæther Rasmus Sæther Lein ORLAND   her
2020/7945 20201117 17.11.2020 Utgående brev Anmeldelse TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/7948 20201117 17.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Lill Siren Myhre Stallvik ORLAND   her
2020/7979 20201117 17.11.2020 Utgående brev Vedtak om sats for tilskudd til privat barnehage i Ørland kommune 2021 (gml Bjugn) Læringsverkstedet Ervika ORLAND   her
2020/8000 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling eller gratis kjernetid i barnehage ***** ORLAND   her
2020/7738 20201117 17.11.2020 Inngående brev Takker for svar - tar gjerne et møte ***** ORLAND   her
2020/7144 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Notat etter sammarbeidsmøte 17.11.20- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7494 20201117 17.11.2020 Saksframlegg/innstilling Serveringsbevilling - Bjugn Servicesenter AS ORLAND   her
2020/7529 20201117 17.11.2020 Utgående brev Pedagogisk rapport høst 2020 - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7502 20201117 17.11.2020 Utgående brev Oversendelse av sak til uttalelse - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for riving og oppføring av ny fritidsbolig - 160/50 - Skaget 88 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ORLAND   her
2020/7510 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innkalling til møte 04.12.20 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/7649 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** ORLAND   her
2020/7632 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - UKL - tilleggssøknad - dammer Austrått - 974022168 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/7715 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar vedr tilrettelegging etter Lov om barnehager §19g - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7715 20201117 17.11.2020 Utgående brev Ressurs vedr tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne iht lov om barnehager §19g ***** ***** ***** STIFTELSEN STEINERBARNEHAGEN PÅ FOSEN ORLAND   her
2020/7715 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Beregning tilrettelegging §19g - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/7718 20201117 17.11.2020 Utgående brev Avtale for service/vedlikehold av avløpsanlegg av typen minirenseanlegg Clean1 og Wehoputs renseanlegg - NORoption AS NOROPTION AS ORLAND   her
2020/7564 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedrørende Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra arealformål for oppføring av tilbygg - 68/38 - Ørland kommune Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/4738 20201117 17.11.2020 Utgående brev Referat fra skole- hjem møte 17.11.20- ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4733 20201117 17.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Ellen Ressem ORLAND   her
2020/4696 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 19.11.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/6038 20201117 17.11.2020 Utgående brev Redigert møte referat fra oppfølgingssamtale 16.11.20 ***** ORLAND   her
2020/6038 20201117 17.11.2020 Utgående brev Oppfølgingssamtale 16.11.20 ***** ORLAND   her
2020/5929 20201117 17.11.2020 Utgående brev Korrigert dato for møte - ny dato er 09.12.20 ***** ORLAND   her
2020/5864 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innkalling til møte 04.12.20 Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/6201 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedrørende ferdigattest Bakklandet 18 - 167/78 BoligPartner AS avd. Trondheim ORLAND   her
2020/6201 20201117 17.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om ferdigattest for bolig på 167/78 BoligPartner AS avd. Trondheim ORLAND   her
2020/6165 20201117 17.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Liv Torild Ellefsen ORLAND   her
2020/6259 20201117 17.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Erland Strendo m.fl. ORLAND   her
2020/6270 20201117 17.11.2020 Internt notat Anmodning om landbruksfaglig vurdering - Fradeling av tilleggsareal fra 160/25 til boligtomt 160/85 - Nils Lykkes vei 420 Edmar Bakøy ORLAND   her
2020/6751 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Språkferdigheter ORLAND   her
2020/6752 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Språktest 6-16 ORLAND   her
2020/6752 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Addes evalueringsskjema for oppmerksomhetsproblemer ORLAND   her
2020/6752 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Supplerende spørsmål ORLAND   her
2020/6715 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedrørende Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg - Oldveien 236 Lysøysundet - 68/109 - Ørland kommune Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/6942 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innkalling Ørland PPT ORLAND   her
2020/7034 20201117 17.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad og oppsummering av telefonsamtale 29.10.2020 vedrørende oppføring av bod - 85/141 Ketil Wold ORLAND   her
2020/67 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fellesmøte 16.11.2020 ORLAND   her
2020/94 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Ny beregning 2 Læringsverkstedet Opphaug høst 2020 ORLAND   her
2020/94 20201117 17.11.2020 Utgående brev Vedtak om endring av driftstilskudd Læringsverkstedet Opphaug høst 2020 - 2 Læringsverkstedet Opphaug ORLAND   her
2020/54 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykdomsavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/1 20201117 17.11.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 12.11.20 ***** ORLAND   her
2019/240 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utbetaling av kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon for 2020 Husbanken ORLAND   her
2019/151 20201117 17.11.2020 Saksframlegg/innstilling Låneopptak fra Husbanken - startlån 2020 - økning av låneramme - budsjettsaldering ORLAND   her
2019/163 20201117 17.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Svein Erik Sørgård ORLAND   her
2019/163 20201117 17.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Ole Magnus Fenstad m.fl. ORLAND   her
2020/813 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Referat tolkesamtale med NAV 12.11.2020 ORLAND   her
2020/874 20201117 17.11.2020 Inngående brev Spørsmål til Kommunedirektør Emil Raaen i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2021 ØRLAND MDG v/Gert J. Gabrielsen m.fl. m.fl. ORLAND   her
2020/495 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling til ledermøte for Solkysten barnehage 19.11.2020 ORLAND   her
2020/2051 20201117 17.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på kjøp/salg av verdipapir NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/2034 20201117 17.11.2020 Utgående brev Referat fra møte 16.11.20 ***** ORLAND   her
2020/2164 20201117 17.11.2020 Utgående brev Samarbeidsmøte ***** ***** ***** 09.11.20 ***** ORLAND   her
2020/2352 20201117 17.11.2020 Utgående brev Enkeltvedtak angående spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ORLAND   her
2020/2353 20201117 17.11.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester til PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/2395 20201117 17.11.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 10.11.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2447 20201117 17.11.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1360386/3658030 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/2647 20201117 17.11.2020 Internt notat uten oppfølging Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling - Molaei Ghazal ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981054040, 5057-174/ 10 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178672, 5057-181/ 22 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869671932, 5057-81/ 6 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969525097, 5057-86/ 1 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994275100, 5057-3/ 4 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977063450, 5057-16/ 11 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969222051, 5057-165/ 3 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983953212, 5057-176/ 23 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913413695, 5057-4/ 11 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969668114, 5057-168/ 34 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969525909, 5057-164/ 6 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178354, 5057-176/ 35 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994773410, 5057-28/ 15 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969220954, 5057-164/ 13 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969677776, 5057-169/ 9 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969378612, 5057-164/ 33 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969636875, 5057-28/ 2 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969158485, 5057-18/ 3 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969378418, 5057-164/ 22 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178958, 5057-182/ 75 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969222019, 5057-182/ 5 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969135868, 5057-32/ 17 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969300710, 5057-179/ 4 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 - 897222922 - 23/1 - Solem Gård Ingvill Harneshaug ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971507241, 5057-11/ 15 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980311600, 5057-160/ 31 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970910409, 5057-18/ 1 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969179180, 5057-173/ 4 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985596166, 5057-13/ 22 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916103581, 5057-3/ 7 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969135450, 5057-14/ 1 ***** ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913152298, 5057-8/ 6 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/2759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979676468, 5057-12/ 12 ***** ORLAND   her