eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/889 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2019/231 20200124 24.01.2020 Inngående brev Årsrapport Ørland kommune 2019 NOKAS AS ORLAND   her
2020/742 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000720 fra Kystlab AS - Terapibad MIKRO, MIKROBIOLOGISK FORENING FOR FÔR- OG NÆRINGSMIDDELLABORATORIER ORLAND   her
2020/1032 20200124 24.01.2020 Inngående brev ny vannmåler - 20/136 - Per Odd Solberg FOSEN VVS AS ORLAND   her
2020/152 20200124 24.01.2020 Inngående brev PURRING - Rapporteringsfrist for tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats er 17. januar UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/1031 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest ADVOKATFIRMAET LARS ERIK SOLLI ORLAND   her
2020/1029 20200124 24.01.2020 Inngående brev Informasjon om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og motorferdsel i utmark DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ORLAND   her
2020/1028 20200124 24.01.2020 Inngående brev Kvittering av signert dokument Orland Kommune - Risvik Arild ORLAND   her
2020/1027 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler til bokutgivelse Anne Elisabeth Nygård ORLAND   her
2020/1023 20200124 24.01.2020 Inngående brev Etterlysing av feiing - Klettsvingen 9 Tonje Rømma Andreassen ORLAND   her
2020/1021 20200124 24.01.2020 Inngående brev En digital offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/598 20200124 24.01.2020 Inngående brev Manglende dokument vedr søknad om fradeling FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/98 20200124 24.01.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget 10. januar 2020 Kontrollutvalget Ørland ORLAND   her
2020/964 20200124 24.01.2020 Inngående brev Oversendelse av søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse for tiltak på 168/352 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Inngående brev Avslag på tilbud om innløsning av bolig - 174/27 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/1026 20200124 24.01.2020 Inngående brev Videreføring av fri skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/424 20200124 24.01.2020 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lotteri-og stiftelsestilsynet ORLAND   her
2020/1030 20200124 24.01.2020 Inngående brev Avtale om strømleveranse til Dr. Sauers vei 9 - Velkomstbrev fra Nettselskapet AS NETTSELSKAPET AS ORLAND   her
2019/106 20200124 24.01.2020 Utgående brev Fastgodtgjøring folkevalgte Fosen lønn v/Husdal Gøril Nittemark ORLAND   her
2020/1081 20200124 24.01.2020 Utgående brev Fornyet parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/145 20200124 24.01.2020 Utgående brev Utstedt fornyet parkeringstillatelse - ***** ***** Alfhild Helene Pettersen ORLAND   her
2019/171 20200123 23.01.2020 Inngående brev Anmodning om aksept av vilkår ALIS- avtaler for næringsdrivende fastleger i 2019 HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/885 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til drift av løypenett Yrjar IL IL YRJAR ORLAND   her
2020/144 20200123 23.01.2020 Inngående brev Protokoll avviklingsstyret BFV - Møteprotokoll nr 1 BARSET FELLESKOMMUNALE VANNVERK IKS ORLAND   her
2019/173 20200123 23.01.2020 Inngående brev Aksept av tildelt barnehageplass - ***** ***** ***** Mia Tveråli Maasø ORLAND   her
2019/173 20200123 23.01.2020 Inngående brev Aksept av tildelt barnehageplass - ***** ***** ***** Ingvild Wik Solberg ORLAND   her
2020/590 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på bestilling av borgerlig vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/670 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling 15.02.20 JØSSUND IDRETTS- & UNGDOMSLAG ORLAND   her
2020/617 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om borgerlig vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/173 20200123 23.01.2020 Inngående brev Aksept av tildelt barnehageplass - ***** ***** ***** Martin Overgård Ervik ORLAND   her
2020/889 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/887 20200123 23.01.2020 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - støttekontakt - ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/886 20200123 23.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/883 20200123 23.01.2020 Inngående brev Retur av faktura mottatt av Statens vegvesen etter 13. desember for arbeid utført på fylkesveg STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/882 20200123 23.01.2020 Inngående brev Kursbevis praktisk personalledelse - Maute Line ÅFJORD KOMMUNE v/Åfjord VGS ORLAND   her
2020/193 20200123 23.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til bruksendring av tilleggsdel til hoveddel innenfor samme boenhet - 32/156 Vivian Lopez Nervik ORLAND   her
2020/744 20200123 23.01.2020 Utgående brev Mottatt varsel om oppsigelse av serviceavtale til avløpsanlegg - 22/5 Ann T Haugen-Schiefloe ORLAND   her
2020/872 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Forespørsel om pristilbud ORLAND   her
2020/682 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 30.01.20 ORLAND   her
2020/260 20200123 23.01.2020 Utgående brev Korrigert - svar søknad foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/528 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak - Ferdigattest - 4/53 - Grendaveien 20, 7165 Oksvoll Maiken Harsvik ORLAND   her
2020/524 20200123 23.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest avløpsanlegg - 82/52 CK NOR BYGG AS ORLAND   her
2020/852 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Julie Alice Myklebost ORLAND   her
Ingen tilgang 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll rørleggertjenester ORLAND   her
2020/854 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Selskapsavtale Fosen Renovasjon ORLAND   her
2020/915 20200123 23.01.2020 Inngående brev Etterlysning av dagaktivitetstilbud for personer med demens Inger Johanne Hansen ORLAND   her
2020/917 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 73/133 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2019/63 20200123 23.01.2020 Utgående brev Eldrerådet 2019-2023 :) Hvem? Pensjonistforbundet Trøndelag ORLAND   her
2020/708 20200123 23.01.2020 Inngående brev Purring - Innsyn - Ørland Kommune KONSTALI HELSENOR AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark ***** ORLAND   her
2020/882 20200123 23.01.2020 Inngående brev Kursbevis praktisk ledelse - Maute Line ÅFJORD KOMMUNE v/Åfjord VGS ORLAND   her
2020/899 20200123 23.01.2020 Inngående brev Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/881 20200123 23.01.2020 Inngående brev Kursbevis praktisk ledelse - Groven Kjersti ÅFJORD KOMMUNE v/Åfjord VGS ORLAND   her
2020/881 20200123 23.01.2020 Inngående brev Kursbevis praktisk personalledelse - Groven Kjersti ÅFJORD KOMMUNE v/Åfjord VGS ORLAND   her
2020/194 20200123 23.01.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr - 16/63 ARBEIDSTILSYNET ORLAND   her
2020/880 20200123 23.01.2020 Utgående brev Endret bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver NAV Skanning ORLAND   her
2020/879 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 11/1 HÅVARD GREEN ORLAND   her
2019/92 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan - utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk ORLAND   her
2020/898 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Reglement for borgerlig vielse i Ørland kommune ORLAND   her
2019/63 20200123 23.01.2020 Inngående brev Eldrerådet 2019-2023 :) Hvem? Pensjonistforbundet Trøndelag ORLAND   her
2020/906 20200123 23.01.2020 Inngående brev Opprettholdelse av - klage på vedtak om utslippstillatelse - 175/75 Ronny Olsen Skomsøy ORLAND   her
2020/906 20200123 23.01.2020 Inngående brev Klage på vedtak om utslippstillatelse - 175/75 Ronny Olsen Skomsøy ORLAND   her
2020/906 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svar på klage på vedtak om utslippstillatelse - 175/75 Ronny Olsen Skomsøy ORLAND   her
2020/909 20200123 23.01.2020 Inngående brev Klage på oppmålingsgebyr Joakim Pape Pedersen ORLAND   her
2020/910 20200123 23.01.2020 Inngående brev Videreføring av avtale JOHAN KRISTIAN AUNE ORLAND   her
2020/924 20200123 23.01.2020 Inngående brev Foreløpig svar - avtale om direkteoppgjør HELFO ORLAND   her
2020/63 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra med samarbeidsmøte fagleder INN 13.01.20 ORLAND   her
2020/67 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte 16.1.20 ORLAND   her
2020/63 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Notat fra samarbeidsmøte fagleder INN 20.1.20 ORLAND   her
2020/395 20200123 23.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg og bygging av kjeller under tidligere oppført tilbygg - 81/107 Oddveig Fjellheim ORLAND   her
2020/67 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Agenda for fellesmøte den 9.1.20 ORLAND   her
2019/92 20200123 23.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan - utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk ORLAND   her
2020/876 20200122 22.01.2020 Inngående brev Rapportering til Mattilsynet MATTILSYNET ORLAND   her
2020/214 20200122 22.01.2020 Inngående brev Høringsuttalelse STATSNAIL AS ORLAND   her
2020/875 20200122 22.01.2020 Inngående brev Tilskudd - Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin (LIS3) HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/855 20200122 22.01.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring - Ny grense FV 710 Ner-Høgsetvatnet - Vår ref 202001061 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/712 20200122 22.01.2020 Inngående brev Klage Olafsen - Bilder ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2019/293 20200122 22.01.2020 Inngående brev Nabovarsel - 31/10 ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS ORLAND   her
2020/851 20200122 22.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/850 20200122 22.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 06.02.20 - ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/834 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse for riving av bolig, garasje og uthus på 174/139 - Bruddet 2 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/835 20200122 22.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 20.01.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/839 20200122 22.01.2020 Utgående brev Invitasjon til samarbeidsmøte ang. ***** ***** ***** 28.01.20 ***** ORLAND   her
2020/840 20200122 22.01.2020 Utgående brev Invitasjon til samarbeidsmøte ang. ***** ***** ***** 28.01.20 ***** ORLAND   her
2020/838 20200122 22.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Melum Solveig Melum, Solveig ORLAND   her
2020/830 20200122 22.01.2020 Utgående brev Attest Paul Aksel Weisser ORLAND   her
2020/196 20200122 22.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for opparbeidelse av areal for motorsport - 22/19 FOSEN MOTORSPORT CLUB ORLAND   her
2020/561 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumenter fra sak 19/2191 ORLAND   her
2020/668 20200122 22.01.2020 Inngående brev Ønske om tiltak og oppfølging fra kommunen som forurensningsmyndighet - spørsmål om byggetillatelse for bryggeanlegg ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS ORLAND   her
2020/857 20200122 22.01.2020 Inngående brev Ny støtteordning - Oppstartsmidler til etablering av utstyrssentraler TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/857 20200122 22.01.2020 Inngående brev Oppstartsmidler til etablering av utstyrssentraler - frist TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/859 20200122 22.01.2020 Inngående brev Purring vedrørende TONO tillatelse SM 17726 for arrangement 26.01.18 TONO SA ORLAND   her
2020/860 20200122 22.01.2020 Utgående brev Reklamasjon på skanner EVRY NORGE AS ORLAND   her
2020/862 20200122 22.01.2020 Inngående brev Manglende egenerklæring på .no domene under kommune.no NORID AS ORLAND   her
2020/848 20200122 22.01.2020 Inngående brev Endring av uføregrad tilbake i tid - ***** ***** ***** STATENS PENSJONSKASSE ORLAND   her
2020/125 20200122 22.01.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC rente kontrakt nr 1023382/1939720 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/847 20200122 22.01.2020 Inngående brev Oppsummering etter observasjon og gjensidig orienteringsmøte - ***** ***** ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/849 20200122 22.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 26.02.20 - ***** ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2019/187 20200122 22.01.2020 Inngående brev Vurdering av adgang til å redusere stillingsprosent og godtgjørelse til ordfører og opprette utvalg som erstatning for formannskapet v/KS advokatene KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2020/855 20200122 22.01.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring - Ny grense FV 710 Bjugn fabrikker II - Vår ref 202001061 - Feil i første oversendelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/874 20200122 22.01.2020 Inngående brev Spørsmål til spørretimen 30.01.2020 - Valsneset industriområde - vindturbiner Ørland SV v/Øyvind Næss m.fl. ORLAND   her
2020/873 20200122 22.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Moen Susann Halsen Moen, Susann Halsen ORLAND   her
2020/22 20200122 22.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendommene171/63 og 171/202 EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS ORLAND   her
2020/855 20200122 22.01.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring - Ny grense FV 710 Rissa grense - Vår ref 202001061 Trondelagfylke - Arne Aarnes ORLAND   her
2020/855 20200122 22.01.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring - Ny grense FV 710 Bjugn fabrikker II - Vår ref 202001061 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/855 20200122 22.01.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring - Ny grense FV 710 Bjugn fabrikker (Stuanes - Klaksdalen) - Vår ref 202001061 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/846 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging LOGOS Kartlegging - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/845 20200122 22.01.2020 Utgående brev Søknad om hjelpemidler - ***** ***** ***** NAV Skanning ORLAND   her
2020/844 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester - ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/843 20200122 22.01.2020 Utgående brev Skademelding - ***** ***** ***** NAV Skanning ORLAND   her
2020/842 20200122 22.01.2020 Inngående brev Purring på svar vedrørende avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/832 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på: Kottengsveien - Varsel om merking av anleggsområde ny barnehage Geir Fjærli ORLAND   her
2020/833 20200122 22.01.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Torbjørn Ringstad ORLAND   her
2020/151 20200122 22.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje - 36/54 Anders Røg-Sødvig ORLAND   her
2020/610 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om bytte av skoleplass - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/200 20200122 22.01.2020 Utgående brev Melding om avsluttet tilsynssak vedrørende ulovlig opparbeidet avkjøring fra Fylkesvei 6358 ved Einerveien 1D og Einerveien 3 - 20/560 og 20/560 SAGA HUS AS ORLAND   her
2020/836 20200122 22.01.2020 Inngående brev Avslutning av tilsyn - bruk av tvang og makt - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/661 20200122 22.01.2020 Utgående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/109 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Handlingsplan mot vold og overgrep 2020-2023 ORLAND   her
2019/92 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan - utvalg for helse og familie ORLAND   her
2019/24 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av uteservering 19.06.20 SJØSIDEN SPORTSPUB AS ORLAND   her
2019/321 20200122 22.01.2020 Internt notat Landbruksfaglig vurdering delingssak - Kraft Rolf Eddy - 32/17 - tilleggsareal til bolig Petra Roodbol-Mekkes ORLAND   her
2020/745 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Møtereferat 20. jan 2020 ORLAND   her
2020/108 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Regnskapstall for 2018 - kostra 234, 253, 254, 261 ORLAND   her
2020/318 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Medbestemmelsesmøte 24.01.20 ORLAND   her
2020/64 20200122 22.01.2020 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte INN, 20.01.20 ORLAND   her
2019/92 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan - utvalg for helse og familie ORLAND   her
2020/510 20200122 22.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg til fritidsbolig - 71/112 JOHNSEN VVS AS ORLAND   her
2020/109 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan mot vold og overgrep 2020-2023 ORLAND   her
2020/252 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kosmos barnehage - Endringer Bakoy - Frank Kasseth ORLAND   her
2020/277 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kostra - rapportering 4. kvartal 2019 - info om rapportering SSB AS ORLAND   her
2019/231 20200121 21.01.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Ørland 21.12.2019 NOKAS AS ORLAND   her
2019/231 20200121 21.01.2020 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Ørland 21.12.2019 NOKAS AS ORLAND   her
2020/822 20200121 21.01.2020 Inngående brev Høring - nye læreplaner i valgfagene i ungdomsskolen UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/815 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse Bjugn gravplass, utvidelse/skogsgravlund Asplanviak - Brit Solveig Johnsen ORLAND   her
2020/794 20200121 21.01.2020 Inngående brev Ferdigattest garasje - 20/278 Arnt Erik Hansen ORLAND   her
Ingen tilgang 20200121 21.01.2020 Inngående brev Korrigert høringsnotat - sykepenger og pleiepenger ved barns sykdom ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/747 20200121 21.01.2020 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse - Fosen kjøpesenter ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS ORLAND   her
2020/157 20200121 21.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunal vurdering støytiltak ved Grande - 164/7 Grandveien 308 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/140 20200121 21.01.2020 Inngående brev Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i Vallersund – Bjugn Kommune - tilbakemelding fra Nordre Fosen Vannområde Indrefosen Kommune v/Nordre Fosen Vannområde ORLAND   her
2020/746 20200121 21.01.2020 Inngående brev Fastsettelse av ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/494 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om jobb Leif Moen ORLAND   her
2020/743 20200121 21.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - Tilbakemelding etter vedtak om skolemiljø ***** ORLAND   her
2020/744 20200121 21.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av serviceavtale avløpsanlegg NOROPTION AS ORLAND   her
2020/756 20200121 21.01.2020 Inngående brev Melding om innrapportering av vannverksdata for 2019 MATTILSYNET ORLAND   her
2020/749 20200121 21.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse ORLAND   her
2020/750 20200121 21.01.2020 Inngående brev Spørsmål til behandling av innsynssak - dokumenter vedr. Gullvika FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/750 20200121 21.01.2020 Internt notat uten oppfølging Innsyn Gullvika - Tidligerer dokumenter/e-poster i saken (19/378) ORLAND   her
2020/302 20200121 21.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på anmodning om oversikt vedrørende harmonisering av lønn Hege Sørgård Hovd, tillitsvalgt lederne Bjugn kommune ORLAND   her
2020/546 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om bytte av skole - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/532 20200121 21.01.2020 Utgående brev Arealplaner fra Eidsvatnet til Åfjord/Storheia TRØNDERENERGI AS ORLAND   her
2020/755 20200121 21.01.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/757 20200121 21.01.2020 Internt notat uten oppfølging Tidligere dokumenter i saken ORLAND   her
2020/754 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/753 20200121 21.01.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester - ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/539 20200121 21.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding til offentlig melder - ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/58 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om utdanningspermisjon og økonomisk støtte til videreutdanning Kjetil By Rise ORLAND   her
2020/238 20200121 21.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 7/3 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/226 20200121 21.01.2020 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses - 81/244 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/752 20200121 21.01.2020 Inngående brev Idrettshall - brannstrategi - notat RAMBØLL NORGE AS ORLAND   her
2020/757 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om bevilgning til restaurering/tilbakeføring av utvendige fasader hovedbygningen Uthaugsgården STIFTELSEN UTHAUGSGÅRDEN ORLAND   her
2020/751 20200121 21.01.2020 Inngående brev Vedrørende branntilsyn - Roan sykehjem 2019 ROAN KOMMUNE ORLAND   her
2019/287 20200121 21.01.2020 Inngående brev Svar på spørsmål ang. velferdskantine Fylkesmannen ORLAND   her
2019/171 20200121 21.01.2020 Inngående brev Viktig informasjon vedr. rapportering - tilskudd til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger 2019/2020 HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/825 20200121 21.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/824 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 1 - gnr/bnr 70/72 KVADRAT ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/758 20200121 21.01.2020 Internt notat uten oppfølging Tidligere dokumenter i sak (fra gammel base) ORLAND   her
2020/758 20200121 21.01.2020 Inngående brev Godkjenning minirenseanlegg - fakturering Dan Leth-Olsen ORLAND   her
2020/305 20200121 21.01.2020 Internt notat uten oppfølging Personalmøteplan for Solkysten barnehage, våren 2020 ORLAND   her
2019/150 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak - Rammetillatelse for riving av våningshus på 166/12 - Flatnesveien 176 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/654 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig og garasje på 174/136 - Havneveien 38 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/919 20200121 21.01.2020 Inngående brev Høringsbrev om NOU 2019 - 25 Med rett til å mestre KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/182 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på brev om grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - orientering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/47 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig og uthus på 174/222 - Havneveien 36 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2019/140 20200120 20.01.2020 Inngående brev Skifte boligområde Magnar Østerås ORLAND   her
2020/832 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kottengsveien - Varsel om merking av anleggsområde ny barnehage Geir Fjærli ORLAND   her
2020/148 20200120 20.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000461 fra Kystlab AS Kystlab AS ORLAND   her
2020/741 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utlysning av midler - forsøk med fritidskort BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/738 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte til og samarbeid om nytt idrettstilbud i Ørland kommune YRJAR INNEBANDYKLUBB ORLAND   her
2019/50 20200120 20.01.2020 Inngående brev Samordnet oversikt over risikoanlyser og beredskaps- og kriseplaner ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Inngående brev Spørsmål til kommunen om implementering av pakkeforløp hjerneslag fase 2 Lhl - Tommy Skar ORLAND   her
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Inngående brev Høring - Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – Melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/173 20200120 20.01.2020 Inngående brev Aksept av barnehageplass - ***** ***** ***** Tone Haugen ORLAND   her
2020/730 20200120 20.01.2020 Inngående brev Opplegg for registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunane HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/355 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innhenting av oppdaterte kundeopplysninger - Ørland kommune KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2020/716 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rammesøknad veg, fradeling tomt og dispensasjon Asplanviak - Ståle Liadal ORLAND   her
2020/715 20200120 20.01.2020 Inngående brev Klagesak vedrørende avslag på dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 - forberedende klagebehandling - klagen tas ikke til følge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/708 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel i helsebemanningsutbetalinger 2019 KONSTALI HELSENOR AS ORLAND   her
2020/696 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utbetaling av Driftstillskudd for Fysioterapeuter FOSEN TERAPEUTISKE SENTER AS ORLAND   her
2020/694 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om bygging av bølgedemper LYSØYSUND BÅTKLUBB ORLAND   her
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Inngående brev Høring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/691 20200120 20.01.2020 Inngående brev Ekstra omsorgsdager - vedtak - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/689 20200120 20.01.2020 Inngående brev Feieavgift fritidshytter Lise Synnøve Strudshavn ORLAND   her
2020/689 20200120 20.01.2020 Inngående brev Feieavgift fritidshytter Lise Synnøve Strudshavn ORLAND   her
2020/687 20200120 20.01.2020 Inngående brev Til brannsjefen - brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2019 - Resultater DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ORLAND   her
2020/686 20200120 20.01.2020 Inngående brev Årsoppgave for 2019 KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2020/683 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kartlegging i forb med feiing i fritidsboliger Oddveig Måøy ORLAND   her
2020/685 20200120 20.01.2020 Inngående brev Varsling ved hogst av sitkagran på Tarva TRØNDELAG TRE & LANDSKAPSPLEIE AS ORLAND   her
2019/92 20200120 20.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ORLAND   her
2020/427 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - 20/513 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS ORLAND   her
2020/517 20200120 20.01.2020 Utgående brev NYTT referat fra samarbeidsmøte 13.01.20- ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/81 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - etablering av flytebrygge ved Langtinnen hyttefelt - 160/134 HAMKON Bjørnar Hamstad ORLAND   her
2020/81 20200120 20.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse - Fraråding - etablering av flytebrygge - 160/134 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/81 20200120 20.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - dispensasjon for etablering av flytebrygge - 160/134 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/724 20200120 20.01.2020 Inngående brev Purring - oppfølging av tilsyn ARKIVVERKET ORLAND   her
2020/688 20200120 20.01.2020 Inngående brev Savner tillatelsen til salg av fyrverkeri - Rema 1000 Bjugn Rema - REMA 1000 Bjugn ORLAND   her
2020/654 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse for riving av bolig og garasje på 174/136 - Havneveien 38 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2019/106 20200120 20.01.2020 Utgående brev Godtgjøring folkevalgte for NYE Ørland kommmune 2. halvår 2019 - perioden 01.06.19 - 30.11.19 Husdal Gøril Nittemark ORLAND   her
2019/106 20200120 20.01.2020 Utgående brev Utbetaling av fast godtgjøring til folkevalgte for nye Ørland kommune Husdal Gøril Nittemark ORLAND   her
2020/675 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding til kartverket angående eierskap og rettigheter i forbindelse med sammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner Statens Kartverk - Tinglysningen ORLAND   her
2020/582 20200120 20.01.2020 Utgående brev Dispensasjon og tillatelse til tiltak for deling av gnr. 81 bnr. 16 Jarl Erik Nygård ORLAND   her
2020/677 20200120 20.01.2020 Utgående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom Statens kartverk - Tinglysningen ORLAND   her
2020/318 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 23.01.20 ORLAND   her
2020/670 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling 15.02.20 JØSSUND IDRETTS- & UNGDOMSLAG ORLAND   her
2020/257 20200120 20.01.2020 Internt notat Anmodning om jordlovsbehandling - Delingssak - 10/11 - arealoverføring Ketil Kvam ORLAND   her
2019/92 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan 2020 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ORLAND   her
2020/697 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling 13.1.2020, representantskapet ORLAND   her
2020/120 20200120 20.01.2020 Inngående brev Ett-trinns søknad - Garasje med loft - 168/279 - Prestegårdsjordet 4, Brekstad BYGGSERVICE AS GJØRA ORLAND   her
2020/408 20200120 20.01.2020 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester - ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/541 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/652 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak for deling av 68/6 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/704 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for timer med logoped - ***** ***** ***** Ørland kommune v/Ørland PPT ORLAND   her
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema barnehage - Solblomsten Steinerbarnehage Solblomsten Steinerbarnehage ORLAND   her
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema barnehage - Marihøna musikk- og friluftsbarnehage Marihøna musikk- og friluftsbarnehage ORLAND   her
2020/494 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb Leif Moen ORLAND   her
2020/6 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 30.01.20 - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/702 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 03.02.20 - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/700 20200120 20.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/718 20200120 20.01.2020 Inngående brev Regelverk ved havari av fartøy FISKERIDIREKTORATET ORLAND   her
2020/717 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest på bolig 178/80 Ketil Brekstad ORLAND   her
2020/719 20200120 20.01.2020 Inngående brev Orientering om prosjektet - Muligheter for mindre melkebruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/695 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedrørende opprydding på eiendommen 41/48 Jarle Olav Østhus ORLAND   her
2020/713 20200120 20.01.2020 Inngående brev Følgeskriv til vedlegg for samarbeidsavtale skoleåret 2019/2020 - ***** ***** STATPED ORLAND   her
2020/712 20200120 20.01.2020 Inngående brev Klage på vedtak - dispensasjon på 168/204 ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/711 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell plan - ***** ***** ORLAND   her
2020/710 20200120 20.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Nina Tøndel ORLAND   her
2020/709 20200120 20.01.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Koteng Bente Bente Berg Koteng ORLAND   her
2020/707 20200120 20.01.2020 Utgående brev Skademelding - ***** ***** NAV Skanning ORLAND   her
2020/706 20200120 20.01.2020 Utgående brev Skademelding - ***** ***** ***** NAV Skanning ORLAND   her
2020/705 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om inkluderingstilskudd - ***** ***** NAV Skanning ORLAND   her
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om pleiepenger - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/498 20200120 20.01.2020 Utgående brev Forespørsel om sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/144 20200120 20.01.2020 Inngående brev BFV møte i avviklingsstyre BARSET FELLESKOMMUNALE VANNVERK IKS ORLAND   her
2020/739 20200120 20.01.2020 Inngående brev Gjennomføring av kontroll av billettering ATB AS ORLAND   her
2020/740 20200120 20.01.2020 Inngående brev Organisasjonsdatabase for kommunene og fylkeskommunene - informasjon om innsamling av data KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/736 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utbetaling av reformstøtte til nye Ørland kommune KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/173 20200120 20.01.2020 Inngående brev Aksept av barnehageplass - ***** ***** ***** Maureen Perez Sørgård ORLAND   her
2020/514 20200120 20.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000468 fra Kystlab AS Kystlab AS ORLAND   her
2020/697 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll 13.1.2020, rep.skapet ORLAND   her
2020/701 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling 22.1.2020 styret ORLAND   her
2020/720 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Tilbud fra NTE ORLAND   her
2020/722 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rammeavtale med Uninett ifbm kommunesammenslåing UNINETT AS ORLAND   her
2020/138 20200120 20.01.2020 Inngående brev Revidert tilstandsanalyse for 174/13 Trøa Multiconsult AS ORLAND   her
2020/725 20200120 20.01.2020 Inngående brev Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - Tilskudd / Rapportering HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/731 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest garasje - 178/80 Ketil Brekstad ORLAND   her
2020/560 20200120 20.01.2020 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2019 Kari Engelund Mathisen ORLAND   her
2020/714 20200120 20.01.2020 Inngående brev Utmelding kulturskole - ***** ***** Hanne Ring Brødreskift ORLAND   her
2019/260 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Gårdskart - 68/11 ORLAND   her
2020/698 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd - Fritidsaktiviteter BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/698 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd - Drive for lifte Inspire Ørland BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/698 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd - Inn på Tunet Trøndelag SA BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/618 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedrørende rapport fra tilsyn med fyringsanlegg Bjugn kommune ORLAND   her
2020/720 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Tilbudsinnhenting høst 2019 ORLAND   her
2020/721 20200120 20.01.2020 Inngående brev Melding om vedtak PS 78/19 - reguleringsplan - Nesvalen havn - egengodkjenning ROAN KOMMUNE ORLAND   her
2020/54 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon av avløser utgifter ved sykdom mv. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/54 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak til søknad refusjon av avløser utgifter ved sykdom mv - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/598 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av gårdstun i rød støysone - 174/5 - Nessaveien 49 og 51 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2019/260 20200120 20.01.2020 Internt notat Landbruksfaglig vurdering av søknad om dispensasjon for deling av 68/11 - 68/32, Anita Helen og Asmund Olav Slette. Ørland kommune m.fl. ORLAND   her
2020/665 20200120 20.01.2020 Inngående brev Fradelingssøknad - 163/12 - Nordgrandveien 170 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/565 20200120 20.01.2020 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement på Tarva Marina Tarva Marina ORLAND   her
2020/646 20200120 20.01.2020 Utgående brev Sletting av grunneiendom 166/31 i Ørland Kommune Statens Kartverk - Tinglysningen ORLAND   her
2020/732 20200120 20.01.2020 Inngående brev Anmodning om svar på tidligere henvendelse Breivika velforening v/Per Annar Andresen ORLAND   her
2020/742 20200120 20.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000455 fra Kystlab AS - Ørland Svømmehall Kystlab AS ORLAND   her
2020/499 20200120 20.01.2020 Utgående brev Forespørsel om sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** Ørland PPT ORLAND   her
2019/319 20200120 20.01.2020 Internt notat uten oppfølging Årsrapport til Ldir økonomi ORLAND   her
2020/311 20200120 20.01.2020 Utgående brev Per Ulriksen AS - Tillatelse til tiltak for enebolig og garasje på 32/239 Per Ulriksen AS ORLAND   her
2020/54 20200120 20.01.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon til avløser utgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/681 20200117 17.01.2020 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse diverse bygninger MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/680 20200117 17.01.2020 Inngående brev Purring - Kartlegging av papirbasert arkiv INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS ORLAND   her
2020/676 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av brakkerigg med søknad om utslippstillatelse - 31/10 ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS ORLAND   her
2020/560 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kulturpris ørland 2019 - Forslag på kandidat Janne Sofie Skavdal ORLAND   her
2020/666 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - 170/1 SVERRE PETTERSEN AS ORLAND   her
2020/667 20200117 17.01.2020 Inngående brev Info ved kommunesammenslåing - FEIDE Klassetrivsel Norge ORLAND   her
2019/151 20200117 17.01.2020 Inngående brev Påminnelse om oppdateringen av registeropplysninger til Husbanken HUSBANKEN ORLAND   her
2019/151 20200117 17.01.2020 Inngående brev Viktig - ny påminning til kommuner som skal sammenslås i 2020 HUSBANKEN ORLAND   her
2020/669 20200117 17.01.2020 Inngående brev Miljøkrav tankanlegg - ønske om tilbakemelding BREKSTAD BÅTKLUBB ORLAND   her
2020/668 20200117 17.01.2020 Inngående brev Ulovlighetsoppfølging - PURRING på manglende oppfølging fra kommunens side Advokatkontoret Strand & Co ANS ORLAND   her
2020/598 20200117 17.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om fradeling av gårdstun i rød støysone - 74/5 - Nessaveien 49 og 51 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/662 20200117 17.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte 23.01.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/661 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/660 20200117 17.01.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester - ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/659 20200117 17.01.2020 Inngående brev Bestilling av EU-kontroll - UR79704 Bertel O. Steen Oppdal ORLAND   her
2020/658 20200117 17.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Ingrid Kristine Johnsen Hegstad ORLAND   her
2020/657 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort - XA19881 VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS ORLAND   her
2020/405 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale del 1 beskrivelse av barnet - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/656 20200117 17.01.2020 Inngående brev Tapt busskort - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/140 20200117 17.01.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Skifte boligområde FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/119 20200117 17.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på leveranse for innskudd, utlån og renter 2019 SKATTEETATEN ORLAND   her
2020/649 20200117 17.01.2020 Utgående brev Skademelding - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5 20200117 17.01.2020 Inngående brev Anmodning om skademelding - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/648 20200117 17.01.2020 Inngående brev Delvis innvilgelse - refusjonskrav sykepenger - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/493 20200117 17.01.2020 Utgående brev Ang. søknad om skjenkebevilling Tone Moum Drazkowski ORLAND   her
2019/126 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag informasjon om status for prosjekt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/645 20200117 17.01.2020 Utgående brev Avtale om følgetjeneste ***** ORLAND   her
2020/529 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oppsigelse / endring Meldalsveien 19 B FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/617 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/260 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar søknad foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2019/288 20200117 17.01.2020 Utgående brev Ang. søknad om salgsbevilling for alkohol under 4,7 % - Halsen Håndbryggeri MARTINE BJØRNBAKKEN VANGEN ORLAND   her
2020/673 20200117 17.01.2020 Inngående brev Nominering av kandidater til Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/560 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kulturpris 2019 - Forslag på kandidat Gunnhild Tettli ORLAND   her
2020/560 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kulturprisen 2019 - Forslag på kandidat Marit Eide Dahl ORLAND   her
2020/671 20200117 17.01.2020 Inngående brev Investeringsrapport BASIS for perioden 01.07-30.09.19 DANSKE BANK ORLAND   her
2020/672 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om endring av tillatelse - 159/2 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/413 20200117 17.01.2020 Inngående brev Innflyttere 3. kvartal 2019 EVRY NORGE AS ORLAND   her
2020/413 20200117 17.01.2020 Inngående brev Innflyttere 2. kvartal 2019 EVRY NORGE AS ORLAND   her
2020/604 20200117 17.01.2020 Utgående brev Søknad om midler til reduksjon av gjeddebestand i Botngårdsvassdraget 2020. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/602 20200117 17.01.2020 Utgående brev Søknad og midler til stasjonsfiske i 4 elver i 2020. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/643 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedrørende søknadsfrist SFO og behov for SFO-plass Maria Fjerdingen ORLAND   her
2020/642 20200116 16.01.2020 Inngående brev Påminnelse - informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/641 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 73/78 Kurt Sundet ORLAND   her
2020/638 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ønske om øvingslokaler for Ørlandsrevyen 2020 - Pristilbud Gry Lien Hopstad ORLAND   her
2020/637 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Oppretting og endring av matrikkelenhet - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 170/1 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/194 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om igangsetting trinn 1 - 16/63 - Kosmos barnehage ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/635 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 168/265 FVS Entreprenør AS ORLAND   her
2019/319 20200116 16.01.2020 Inngående brev Austrått utvalgte kulturlandskap Rapportering 2019 og budsjettinnspill 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/70 20200116 16.01.2020 Inngående brev Purring! VS: Avtale om leveranse av revisjonstjenester til medlemmer i Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA ORLAND   her
2019/50 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ressursplan 2020 - Redningsselskapet Trøndelag, Møre og Romsdal REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING ORLAND   her
2020/634 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra tidsfristen for tilskudd hos fylkesmannen - Ekset Samdrift DA EKSET SAMDRIFT DA ORLAND   her
2020/624 20200116 16.01.2020 Inngående brev opphør av virksomhet/firma - King's & Queens Helen Filiztek Haarberg ORLAND   her
2020/525 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ny versjon av CGM Journal med automatisk oppdatering av adressedata! COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS ORLAND   her
2020/217 20200116 16.01.2020 Inngående brev Utsendelse av møtereferat fra styringsgruppemøtet samt avsetting av dato for nye møter i januar og februar INDRE FOSEN KOMMUNE ORLAND   her
2020/608 20200116 16.01.2020 Utgående brev IOP årsrapport 2019/2020- ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/628 20200116 16.01.2020 Inngående brev Eiendom 177/53 - Innsendt byggesøknad tilfredsstiller 3 ukers saksbehandling - Feil i søknadsløsningen Holte - Kristine Jarvaag-Wilkie ORLAND   her
2020/631 20200116 16.01.2020 Inngående brev Frist for kvalitetssikring av kommunens SYSVAK-registrering 1. mars 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Birgit Roaas ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Ingeborg Kristine Holdaas ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Ulrik Grøntvedt ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Ida M Nordtvedt Hafstad ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Johannes Rønning ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Mari Sofie Skjærseth ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Nynke Klaske Feenstra ORLAND   her
2020/97 20200116 16.01.2020 Inngående brev Sammenslåing låneporteføljer Kommunalbanken ORLAND   her
2020/639 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter gjennomført prosjekt ATB AS ORLAND   her
2020/640 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse for riving - 174/58 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2019/140 20200116 16.01.2020 Inngående brev Forespørsel om gang og sykkelvei på eiendommen 83/1 Hilde Bratlien og Jon Rognes ORLAND   her
2020/639 20200116 16.01.2020 Inngående brev Prøveprosjekt med ekstra anløp av Hasselvika på hurtigbåttilbudet Trondheim - Kristiansund - rute 800. Tilbakemelding etter gjennomført prosjekt. Atb - AtB AS ORLAND   her
2020/826 20200116 16.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000189 fra Kystlab AS MIKRO, MIKROBIOLOGISK FORENING FOR FÔR- OG NÆRINGSMIDDELLABORATORIER ORLAND   her
2020/636 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ferdigattest garasje - 74/32 Janne S Sandvik-Skavdal ORLAND   her
2020/599 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/67 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling personalmøte i Kvalifiseringsenheten 16.1.20 ORLAND   her
2020/592 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Fiskebåt Steve Ervik ORLAND   her
2020/621 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/591 20200116 16.01.2020 Inngående brev Levering fra Brønnøysundregistrene REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/590 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bestilling av borgerlig vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/589 20200116 16.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/324 20200116 16.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til oppføring av lagerbygg og gjerde - 31/9 FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Nynke Klaske Feenstra ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Edith Edny Leiseth ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Harry Johansen ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte May-Grethe I Olden ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Ketil Halvor Sundseth ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Dag-Francois Balavoine ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Marit Eide Dahl ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Oddbjørn Ingebrigtsen ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Trond Amundsveen ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Greta Lund Nilsen ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Tore Uthaug ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Rannveig Irene G Antonsen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Edith Edny Leiseth ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Rolf Harry Johansen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune May-Grethe I Olden ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Ketil Halvor Sundseth ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Dag-Francois Balavoine ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Marit Eide Dahl ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Oddbjørn Ingebrigtsen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Trond Amundsveen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Greta Lund Nilsen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Tore Uthaug ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Rannveig Irene Gjernes Antonsen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Birgit Roaas ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Ingeborg Kristine Holdaas ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Ulrik Grøntvedt ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Ida M Nordtvedt Hafstad ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Johannes Rønning ORLAND   her
2020/622 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Mari Sofie Skjærseth ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Hanne Glørstad ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Tonje Johansen ORLAND   her
2020/615 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann- /avløpsnett - 71/197 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/614 20200116 16.01.2020 Inngående brev Referat fra møte 08.01.20 - ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/613 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtalereferat - ***** ***** ORLAND   her
2020/612 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtalereferat - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/611 20200116 16.01.2020 Inngående brev Følgebrev til fornyet avtale med nye kommuner i Trøndelag om DKS TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/144 20200116 16.01.2020 Inngående brev Retur av lånedokumenter - sammenslåtte lån KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Inngående brev Retur av lånedokumenter - innløste lån KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Inngående brev Retur av lånedokumenter - innløste lån KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2020/609 20200116 16.01.2020 Inngående brev Klage på beregning av etteroppgjør for opphold i institusjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/610 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om bytte av skoleplass - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/618 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ferdigattest rehabilitering pipe - 48/2 - Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/619 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på fradeling til parkeringsplass - 170/1 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Groven Bjørn LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sørensen Karl E. LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd - Jøssund Einar Kristian LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Merket Aslaug LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Opplev Bjugn P.J. Gustavsson LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sundseth Hans Jørgen LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Røstad Tore LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/603 20200116 16.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Økonomiplan 2020 - 2023 /Presisering ORLAND   her
2019/92 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan 2020 - eldrerådet ORLAND   her
2020/396 20200116 16.01.2020 Inngående brev Refusjon multidose - periode 1. september - 31. desember 2019 Farmaka ORLAND   her
2020/588 20200116 16.01.2020 Inngående brev Orientering om avslutning - ***** ***** ***** Ørland kommune v/Ørland PPT ORLAND   her
2020/587 20200116 16.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** Ørland kommune v/Ørland PPT ORLAND   her
2020/586 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/586 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/585 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/585 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/584 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/584 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/583 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/583 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/494 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb på sykehjemmet - Brekstad Thea Elisabeth Lien ORLAND   her
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema barnehage - Lyngrabben barnehage ØRLAND KOMMUNE v/Lyngrabben barnehage ORLAND   her
2020/582 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedrørende deling av grunneiendom - 81/16 Jarl Erik Nygård ORLAND   her
2020/409 20200116 16.01.2020 Inngående brev Nordea porteføljeavstemming per 31.12.19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/110 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kommentarer til sak nr.19/43 i planutvalget den 09.12.2019 Lars Arne Raanes ORLAND   her
2019/41 20200116 16.01.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering av tjenestetall som gjelder 2020 til publisering 16.03.20 STATISTISK SENTRALBYRÅ ORLAND   her
2020/287 20200116 16.01.2020 Inngående brev Samtykke til oppløsning av sameie TRONDHEIM AKTIV EIENDOMSMEGLING AS ORLAND   her
2020/581 20200116 16.01.2020 Inngående brev Nordea porteføljeavstemming per 31.12.19 - Campus Fosen KF NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/90 20200116 16.01.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/580 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/579 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/578 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse kulturskole - ***** ***** ***** Lisbeth Morstøl Sørvik ORLAND   her
2020/217 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Presentasjon fra rullering av regional plan - Nordre Fosen Vannområde ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Utgående brev Budsjett 2020 - Ørland kommune Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/577 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversikt avtaler skadedyrkontroll 2019 PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS ORLAND   her
2020/523 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Notat - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/79 20200116 16.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig - 15/36 FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/519 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 05.02.20- ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/493 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Tone Moum Drazkowski ORLAND   her
2020/192 20200116 16.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra enebolig - 36/89 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2020 - 2023 /Presisering ORLAND   her
2019/92 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - eldrerådet ORLAND   her
2019/190 20200116 16.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Margaret Aune ORLAND   her
2019/92 20200115 15.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - ungdomsrådet ORLAND   her
2019/62 20200115 15.01.2020 Saksframlegg/innstilling Nyvalg av leder og nestleder i ungdomsrådet ORLAND   her
2020/158 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tildeling av areal - 182/34 - Ingar Solem Ingar Solem ORLAND   her
2020/495 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling til ledermøte for Solkysten barnehage 15.01.2020 Anne Grethe Innstrand ORLAND   her
2020/521 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling og gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/64 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte INN, 13.01.20 ORLAND   her
2019/62 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Nyvalg av leder og nestleder i ungdomsrådet ORLAND   her
2020/228 20200115 15.01.2020 Utgående brev Eiendomsdokumenter Jan Røstad ORLAND   her
2019/62 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Anmodning til ungdomsrådet fra Bjugn kommunestyre - nyvalg av leder og nestleder i ungdomsrådet Anne Margrethe Standahl ORLAND   her
2019/92 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan 2020 - ungdomsrådet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Elveng Samdrift DA Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hovde Aksel J. Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lund Bittus Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hoøen Lars Akim Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Røstad Haakon Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Harsvik John Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Vollan Jan Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Arntzen Arne Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Aune Tor Håkon Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sørmyr Helge Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sem Jan Ola Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lium Steinar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Skutberg Gardsnr 32 bruksnr 26 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hellem Ingar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Øien Per Kristian Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Bretting Johnny Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sundseth Henry Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Olden Roar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Berre Helge Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lilleli Leonard Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Myhre Paul Alfred Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/531 20200115 15.01.2020 Inngående brev Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Tarva - årsrapport 2019 og behov 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/47 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Økonomisk oversikt drift - § 5-6 ORLAND   her
2019/47 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Ørland kommune - med vedtak ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Stjern Hans Otto Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Dahl Karl Johan Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Eide Hans Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Skanke Per Kåre Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sommervold Magnar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Groven John Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Wahl Lars Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Standahl Trine Beate Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hellemsvik Gård Tanem Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Skaget Bjørn Atle Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Skavdal Ann-Iren Larsen Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sletten Olav Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Moxnes Stein Erik Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Berget Dag Øyvind Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Jøssund Einar Kristian Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Korrigering av lam - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Mikkelhaug Inge INGE MIKKELHAUG ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hoff Torgeir Johan Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/269 20200115 15.01.2020 Inngående brev Trekk av søknad for RMP og OBB for 2019 - Hågård Ole Martin - 878709632 OLE MARTIN HÅGÅRD ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lysø Steinar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Grøntvedt Camilla Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sannan Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lien Ola H. Landbruksdirektoratet ORLAND   her