eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 117 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/26 20191108 08.11.2019 Utgående brev Forslag på medlem til eldrerådet for 2019 - 2023 Jan Erik Hagen ORLAND   her
2019/55 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2019/56 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om driftstilskudd for 2020 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA ORLAND   her
2019/57 20191108 08.11.2019 Utgående brev Endringsrapport til NAV-Trygd - periode 01.10.19-31.10.19 NAV Familie og Pensjonsytelser Vadsø ORLAND   her
2019/57 20191108 08.11.2019 Utgående brev Totalrapport til NAV-Trygd - per 30.11.19 NAV Familie og Pensjonsytelser Vadsø ORLAND   her
2019/17 20191108 08.11.2019 Inngående brev Nye Ørland kommune - målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen - svar fra Språkrådet SPRÅKRÅDET ORLAND   her
2019/49 20191106 06.11.2019 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til UKM Regionfestival 2020 ORLAND   her
2019/42 20191106 06.11.2019 Utgående brev Medlemmer i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE AVD. ØRLAND ORLAND   her
2019/51 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET ORLAND   her
2019/52 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oppdatering av registeropplysninger til Husbanken HUSBANKEN ORLAND   her
2019/54 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kommunereformen - Konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2019/47 20191106 06.11.2019 Internt notat uten oppfølging Finansielle måltall for bærekraftig utvikling / forslag til finansielle måltall for Ørland kommune ORLAND   her
2019/30 20191105 05.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tilbakemeldinger fra nye Ørland kommune om regionalt bussanbud 2021 ORLAND   her
2019/18 20191104 04.11.2019 Inngående brev Krav om ekstra kommunestyremøte for nye Ørland den 11. november 2019 1/3 del av kommunestyrets medlemmer ORLAND   her
2019/48 20191104 04.11.2019 Inngående brev Oversendelse av ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS ORLAND   her
2019/18 20191101 01.11.2019 Inngående brev Avtale om minnelig løsning av ordførervervet i nye Ørland kommune Ordfører Tom Myrvold ORLAND   her
2019/45 20191101 01.11.2019 Inngående brev Kompetansepakken for innføring av nytt læreplanverk - del 1 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/15 20191101 01.11.2019 Utgående brev Vedtatt samarbeidsavtale mellom Interkommunalt Politisk Råd for Fosenregionen og nye Ørland kommune FOSEN REGIONRÅD ORLAND   her
2019/7 20191101 01.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra politisk verv - Ketil Ring Ketil Myhre Ring ORLAND   her
2019/17 20191101 01.11.2019 Utgående brev Målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen for nye Ørland kommune SPRÅKRÅDET ORLAND   her
2019/14 20191101 01.11.2019 Utgående brev Vedtak om ny selskapsavtale Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra 01.01.20 - nye Ørland kommune FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS ORLAND   her
2019/37 20191101 01.11.2019 Utgående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/26 20191031 31.10.2019 Inngående brev Forslag på medlem til eldreråd 2019 - 2023 FAGFORBUNDET ØRLAND AVD 413 ORLAND   her
2019/26 20191031 31.10.2019 Inngående brev Forslag på medlem til eldreråd for perioden 2019 - 2023 FORSVARETS SENIORFORBUND, AVD ØRLAND ORLAND   her
2019/26 20191031 31.10.2019 Inngående brev Forslag på medlem til eldrerådet for 2019 - 2023 Jan Erik Hagen ORLAND   her
2019/15 20191031 31.10.2019 Internt notat uten oppfølging Signert samarbeidsavtale ORLAND   her
2019/44 20191031 31.10.2019 Inngående brev Innspill fra Forsvarsforum Trøndelag til langtidsplan for Forsvaret Forsvarsforum Trøndelag ORLAND   her
2019/30 20191031 31.10.2019 Utgående brev Tilbakemeldinger fra nye Ørland kommune om regionalt bussanbud 2021 AtB AS ORLAND   her
2019/8 20191031 31.10.2019 Utgående brev Valgte representanter til KS organer - fra nye Ørland kommune KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2019/23 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar søknad om Serveringsbevilling - Opphaug Gatekjøkken AS OPPHAUG GATEKJØKKEN AS ORLAND   her
2019/22 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om servering fra serveringsvogn FOSEN PIZZA AS ORLAND   her
2019/21 20191030 30.10.2019 Utgående brev Orientering om vedtak om prikktildeling for manglende internkontrollrutiner RONNY BREMNES AS ORLAND   her
2019/31 20191030 30.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Hovedbankavtale - Ørland kommune ORLAND   her
2019/30 20191030 30.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tilbakemeldinger fra nye Ørland kommune om regionalt bussanbud 2021 ORLAND   her
2019/41 20191030 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/41 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/42 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om plass i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE AVD. ØRLAND ORLAND   her
2019/43 20191030 30.10.2019 Inngående brev Norge får nytt folkeregister fra 2020 Direktoratet for e-helse ORLAND   her
2019/26 20191029 29.10.2019 Internt notat uten oppfølging Annonse - valg av medlemmer til eldreråd ORLAND   her
2019/22 20191029 29.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om salg fra serveringsvogn på Brekstad - Fosen Pizza AS (Pizzabakeren Ørland) ORLAND   her
2019/26 20191029 29.10.2019 Utgående brev Annonse - valg av medlemmer til eldreråd FOSNA-FOLKET AS ORLAND   her
2019/26 20191029 29.10.2019 Internt notat uten oppfølging Hjemmeside - valg av eldreråd for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/23 20191029 29.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om serveringsbevilling - Opphaug Gatekjøkken AS ORLAND   her
2019/24 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar serverings- og skjenkebevilling - Sjøsiden Sportspub AS avdeling 8érn Pub SJØSIDEN SPORTSPUB AS m.fl. ORLAND   her
2019/35 20191029 29.10.2019 Inngående brev E-post fra IMDI vedrørende anmodning om bosetting for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/17 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ørland kommune - Målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen ORLAND   her
2019/21 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Rema 1000 Ronny Bremnes AS - salgsbevilling - Prikktildeling ORLAND   her
2019/22 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om salg fra serveringsvogn på Brekstad - Fosen Pizza AS (Pizzabakeren Ørland) ORLAND   her
2019/23 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om serveringsbevilling - Opphaug Gatekjøkken AS ORLAND   her
2019/24 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Serverings- og skjenkebevilling - Sjøsiden sportspub AS avdeling 8érn Pub ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Delegeringsreglement for Ørland kommune ORLAND   her
2019/18 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Sak vedrørende valg av ordfører og varaordfører ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Politisk reglement Ørland kommune ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Delegeringsreglement for Ørland kommune ORLAND   her
2019/9 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 - Ørland kommune ORLAND   her
2019/7 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Kontrollutvalget i Ørland for valgperioden 2019-2023 ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Politisk reglement Ørland kommune - Reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer ORLAND   her
2019/25 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Reglement for godtgjøring til folkevalgte ORLAND   her
2019/25 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for godgjøring til folkevalgte ORLAND   her
2019/7 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/8 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til KS organer for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/9 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av arbeidsutvalg/valgnemnd for valg av styrer, råd og utvalg - perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/10 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan kommunestyre og formannskap i perioden 03.10 - 31.12.2019 ORLAND   her
2019/4 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Godkjenning av valgoppgjør - kommunestyrevalget 2019 ORLAND   her
2019/5 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/4 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av valgoppgjør - kommunestyrevalget 2019 ORLAND   her
2019/5 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/7 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/8 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av representanter til KS organer for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/9 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Oppnevning av arbeidsutvalg/valgnemnd for valg av styrer, råd og utvalg - perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/10 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan kommunestyre og formannskap i perioden 03.10 - 31.12.2019 ORLAND   her
2019/14 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS - ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 2020 ORLAND   her
2019/15 20191028 28.10.2019 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale - Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen ORLAND   her
2019/21 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Rema 1000 Ronny Bremnes AS - salgsbevilling - Prikktildeling ORLAND   her
2019/17 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Ørland kommune - Målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen ORLAND   her
2019/14 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS - ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 2020 ORLAND   her
2019/25 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Reglement for godgjøring til folkevalgte ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Politisk reglement Ørland kommune - Reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer ORLAND   her
2019/20 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Delegeringsreglement for Ørland kommune ORLAND   her
2019/15 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Samarbeidsavtale - Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen ORLAND   her
2019/9 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 - Ørland kommune ORLAND   her
2019/7 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Kontrollutvalget i Ørland for valgperioden 2019-2023 ORLAND   her
2019/24 20191028 28.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Serverings- og skjenkebevilling - Sjøsiden sportspub AS avdeling 8érn Pub ORLAND   her
2019/39 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk tilskudd til drift for 2020 STIFTELSEN UTHAUGSGÅRDEN ORLAND   her
2019/22 20191028 28.10.2019 Inngående brev Fosen Pizza - Søknad om servering fra serveringsvogn FOSEN PIZZA AS ORLAND   her
2019/21 20191028 28.10.2019 Utgående brev Varsel om prikktildeling - Manglende internkontrollrutiner RONNY BREMNES AS ORLAND   her
2019/23 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - ny - Opphaug gatekjøkken AS OPPHAUG GATEKJØKKEN AS ORLAND   her
2019/24 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for Sjøsiden sportspub AS, avdeling 8`ern pub - samt uteservering på inngjerdet og avgrenset område SJØSIDEN SPORTSPUB AS ORLAND   her
2019/9 20191025 25.10.2019 Inngående brev Valg av nye representanter til Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019 - 2023 Revisjon Midt-Norge SA ORLAND   her
2019/18 20191025 25.10.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen - Lovlighetskontroll - Valg av ordfører og varaordfører FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/38 20191025 25.10.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Trygt hjem for en 50-lapp TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/37 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/36 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/34 20191024 24.10.2019 Inngående brev Høringsinnspill vedrørende gebyrforskrifter - Delingssøknader og oppmåling ØRSLEIE BJØRN ORLAND   her
2019/32 20191024 24.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til KS fylkesmøte KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2019/26 20191024 24.10.2019 Inngående brev Valg av Eldreråd Trøndelag for perioden 2019 - 2023 - Saksprotokoll fra FT-sak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/35 20191024 24.10.2019 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/18 20191023 23.10.2019 Inngående brev Svar på henvendelse - Gyldighet ved valg av ordfører og varaordfører FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/32 20191023 23.10.2019 Inngående brev Innkalling og valg til KS Landsting 10. - 12. februar 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2019/18 20191023 23.10.2019 Inngående brev Notat fra advokatfirmaet Bjerkan Stav vedrørende valg av ordfører - kommunestyremøte BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS ORLAND   her
2019/33 20191023 23.10.2019 Inngående brev Informasjon om inkluderende barnehage- og skolemiljø 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/18 20191023 23.10.2019 Inngående brev Sak om valg av ordfører og varaordfører - Svar fra KMD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/28 20191022 22.10.2019 Inngående brev Anmodning om drøftingsmøte - hjemmevakt for vannverket Delta Ørland ORLAND   her
2019/29 20191022 22.10.2019 Inngående brev Endring av selskapsavtale for 2020 - IKA Trøndelag IKS IKA Trøndelag IKS ORLAND   her
2019/6 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/6 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/6 20191021 21.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/6 20191021 21.10.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023 ORLAND   her
2019/18 20191021 21.10.2019 Utgående brev Vurdering av gyldighet ved valg av ordfører og varaordfører i Ørland kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/7 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra politisk verv - Ketil Ring Ketil Myhre Ring ORLAND   her
2019/19 20191015 15.10.2019 Inngående brev Utmeldelse fra partiet Høyre Nina Gjul Finseth ORLAND   her
2019/7 20191011 11.10.2019 Inngående brev Feil kandidat meldt opp som varamedlem til kontrollutvalget av MDG Dag-Francois Balavoine ORLAND   her
2019/18 20191010 10.10.2019 Utgående brev Anmodning om avklaringer ved tolkning av ny kommunelov og valg av ordfører og varaordfører Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2019/18 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på anmodning om avklaringer - valg av ordfører og varaordfører Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2019/18 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på tilbakemelding ved valg av ordfører og varaordfører Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2019/18 20191010 10.10.2019 Inngående brev Krav om lovlighetskontroll Ørland Senterparti ORLAND   her
2019/16 20191009 09.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET ORLAND   her