eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2827 20200702 02.07.2020 Inngående brev Takk for tildeling av kulturmidler til damekoret Fosenklang FOSENKLANG ORLAND   her
2020/5837 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy Norsk Friluftsliv ORLAND   her
2020/3486 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse KAPPLAND ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/4044 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse til sak 20/43 - søknad fra Grøntvedt Nutri AS ØRLAND NÆRINGSFORUM m.fl. ORLAND   her
2020/2827 20200702 02.07.2020 Inngående brev Takk for tildeling av kulturmidler for 2020 til Musikklaget Kornetten MUSIKKLAGET KORNETTEN ORLAND   her
2020/5836 20200702 02.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingssvikt BERIT LANGDAHL ANDRESEN ORLAND   her
2020/5326 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Branninspektør ved forebyggende avdeling - st. ref. (4257945547) Roy Hovde ORLAND   her
2020/5814 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oversendelse av signert avtale Tieto EVRY ORLAND   her
2020/4255 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Trine Håpnes ORLAND   her
2020/4255 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Berit Davidsen ORLAND   her
2020/4255 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Linda Mørk ORLAND   her
2020/4255 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Marit Gilde ORLAND   her
2020/4942 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som ingeniør ved enheten Kommunalteknikk - st. ref. (4255439782) Roar Skånøy ORLAND   her
2020/4942 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som ingeniør ved enheten Kommunalteknikk Ørland kommune - st. ref. 4255439782 Roar Skånøy ORLAND   her
2019/293 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for del av Uthaug havn - plassering av tanker for fiskeolje - 174/331 GRØNTVEDT NÆRINGSBYGG AS ORLAND   her
2020/5806 20200702 02.07.2020 Inngående brev Nabovarsel - 182/376 AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS ORLAND   her
2020/84 20200702 02.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 1/11 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/84 20200702 02.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 1/14 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/84 20200702 02.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 1/13 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/84 20200702 02.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 1/2 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/84 20200702 02.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 1/1 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/5798 20200702 02.07.2020 Inngående brev Krav ved lokale forhandlinger KS-området ***** ORLAND   her
2020/5744 20200702 02.07.2020 Inngående brev Individuell opplæringsplan LARVIK KOMMUNE ORLAND   her
2020/4734 20200702 02.07.2020 Inngående brev Halvårsvurdering HITRA KOMMUNE ORLAND   her
2020/5744 20200702 02.07.2020 Inngående brev Gjentatt sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter § 5-1 i Opplæringsloven PP-tjenesten i Larvik kommune ORLAND   her
2020/4931 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på kartlegging ***** ORLAND   her
2020/5822 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på kartlegging ***** ORLAND   her
2019/218 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 3 ORLAND   her
2019/218 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 3 med evaluering ORLAND   her
2019/218 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 4 ORLAND   her
2019/218 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan 4 med evaluering ORLAND   her
2020/5823 20200702 02.07.2020 Utgående brev Flyttemelding Ørland PPT ORLAND   her
2020/360 20200702 02.07.2020 Utgående brev Anmodning om sakkyndig vurdering Ørland PPT ORLAND   her
2020/474 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Rapport for minoritetsspråklige elever - skoleåret 2017/2018 ORLAND   her
2020/5826 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Rapport grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever - 2019/2020 ORLAND   her
2020/2044 20200702 02.07.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/5827 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/2455 20200702 02.07.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/5829 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging SRS - Sosial Responsivitet Skala - spørreskjema og skåringsark ORLAND   her
2020/5829 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Kartleggingsskjema for eksekutive funksjoner - førskolebarn 2-5år - BRIEF-P - informantskjema ORLAND   her
2020/5829 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra samarbeidsmøte 29.4.20 ORLAND   her
2020/5831 20200702 02.07.2020 Internt notat Søknad om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 A - 2020/2021 Anne Murvold Risvik ORLAND   her
2020/5832 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** ORLAND   her
2020/5833 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Signert avtale - ansatte i Borgen barnehage - gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ORLAND   her
2020/713 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Statped vedrørende deltidsopplæring STATPED ORLAND   her
2020/17 20200702 02.07.2020 Inngående brev Egenmeldt sykefravær for 2. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ ORLAND   her
2020/1058 20200702 02.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på arbeidsavtale og taushetserklæring Kraft Hege Aannø Kraft, Hege Aannø Kraft ORLAND   her
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon vedrørende drenering - 27/9 Hans Christian Myhre ORLAND   her
2020/4273 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger - redegjørelse om kompetanse for søknad om ansvarsrett som selvbygger - 15/91 Tore Ness ORLAND   her
2020/5803 20200702 02.07.2020 Inngående brev Orientering om avslutning Ørland PPT ORLAND   her
2020/4022 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Johnny Bretting - aksept av erstatningsutmåling ORLAND   her
2020/2734 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tinglyst veirett Ervik sameie Orland Kommune - Hassel Geir Øyvind ORLAND   her
2020/38 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 174/213 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/1019 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 174/285 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/18 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 174/212 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/5804 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 174/297 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/23 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 174/301 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/5805 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 174/68 AF DECOM AS ORLAND   her
2019/150 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 166/12 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/5807 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 164/111 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/16 20200702 02.07.2020 Inngående brev 2 purring på svar vedrørende tilskudd til opprustning av vei Kjell-Roar Larsen ORLAND   her
2019/287 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/2257 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/4471 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/4506 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/2768 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/3723 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/4679 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORLAND   her
2020/2032 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling for covid-19 Helsedirektoratet ORLAND   her
2020/1823 20200702 02.07.2020 Inngående brev Mindre reguleringsplan for Nausthylla - 84/3 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/5808 20200702 02.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingsskade på 175/5 Lillian Onsøien ORLAND   her
2020/2032 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/906 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 75/75 SVERRE PETTERSEN AS ORLAND   her
2020/5809 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - 164/27 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/5810 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Enkeltvedtak datert 11.10.18 ORLAND   her
2020/5810 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Refusjonsgaranti datert 20.09.18 ORLAND   her
2020/4003 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - 20/101 ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS ORLAND   her
2020/5812 20200702 02.07.2020 Inngående brev Anmodning om innsyn i byggesaker Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/2032 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kapasitet på hurtigbåt ATB AS ORLAND   her
2020/3433 20200702 02.07.2020 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på permisjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP ORLAND   her
2020/5326 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Branninspektør ved forebyggende avdeling Fosen Brann og Redningstjeneste IKS - st. ref. 4257945547 Roy Hovde ORLAND   her
2020/5824 20200702 02.07.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/5825 20200702 02.07.2020 Utgående brev Bekymringsmelding til barnevernet FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/5814 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Tilkobling av nytt system (Gerica) - Signert kontrakt Documaster ORLAND   her
2020/1428 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Aneta M Killingberg ORLAND   her
2020/5703 20200702 02.07.2020 Utgående brev Aksept av vilkår - prosjekt 3005 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4353 20200702 02.07.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT ***** ORLAND   her
2020/4776 20200702 02.07.2020 Utgående brev Bestilling av tjenester fra PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/2274 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Møtebehandling i ePhorte - veiledning for møtesekretærer ORLAND   her
2020/2274 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vedtaksoppfølging i ePhorte ORLAND   her
2020/2274 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Kjøreregler for gjennomføring av politiske digitale møter i Teams ORLAND   her
2020/2558 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling til medbestemmelsesmøte for Solkysten barnehage 02.07.20 ORLAND   her
2020/3547 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Annonse utleie 168/350 ORLAND   her
2020/2097 20200702 02.07.2020 Inngående brev Vedtak - Tillatelse til rehabilitering av skorstein - 85/1 Ørland kommune ORLAND   her
2020/54 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3547 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Befaringsnotat 24.6.2020 ORLAND   her
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Søknad om drenering - 27/9 - Ann-Iren Skavdal - AGROS 112235 ORLAND   her
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Vedtak på søknad om drenering - 27/9 - Ann-Iren Skavdal - AGROS 112235 ORLAND   her
2020/54 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5802 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ORLAND   her
2020/5800 20200702 02.07.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel om bruk av tvangsmidler i ulovlighetsoppfølging for tiltak på 168/350 Ørland kommune ORLAND   her
2020/5775 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oversendelse av prosjektmandat dialysesatelitt på Fosen ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/5775 20200702 02.07.2020 Inngående brev Møtereferat dialysesatelitt på Fosen - Arbeidsgruppen ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/5801 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi 2020-2024 - Innspill HITRA KOMMUNE ORLAND   her
2020/2702 20200702 02.07.2020 Inngående brev Anmodning om utslippstillatelse Ervikveien 179 og 181 Stein Ove Rømma Bakken ORLAND   her
2020/54 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3281 20200702 02.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - UKL- Restaurering av Litl Lundehaugen - Røstad Tore - AGROS 125034 RØSTAD TORE ORLAND   her
2020/2274 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Rutiner politisk sekretariat - Ørland kommune ORLAND   her
2020/2449 20200702 02.07.2020 Internt notat IUP 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5776 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering NILS K. BRAA AS ORLAND   her
2020/2902 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjoner fra byggteknisk forskrift Fosenhus AS ORLAND   her
2020/5770 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedrørende svar på søknad om ferdigattest ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS ORLAND   her
2020/4214 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen KLP skadeforsikring AS ORLAND   her
2020/5773 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - 34/34 TG ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/5774 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 174/331 SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/5765 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oppsigelse Kristine Nilsen ORLAND   her
2020/5766 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert protokoll fra generalforsamlinga i Oi! Trøndersk Mat og Drikke 15.juni 2020 OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS ORLAND   her
2020/5758 20200701 01.07.2020 Inngående brev Godkjenning av plan for nydyrking - 182/5 - 182/46 BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/5759 20200701 01.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingsskade - 2/14 JAN OLA SEM ORLAND   her
2020/5760 20200701 01.07.2020 Inngående brev Melding om mulig avlingsskade - 168/40 RUDOLF OLAFSEN ORLAND   her
2020/4328 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Skanning ORLAND   her
2020/5761 20200701 01.07.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering etter 5.1 Opplæringsloven SØR-ODAL KOMMUNE ORLAND   her
2020/5767 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Christian Anton Sundet ORLAND   her
2020/5768 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av fasade - 3/77 Gunn Karin Olsen ORLAND   her
2020/2746 20200701 01.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav lønnstilskudd NAV Skanning ORLAND   her
2020/5769 20200701 01.07.2020 Inngående brev Melding om avlingsskade GRØNTVEDT ARVE m.fl. ORLAND   her
2020/5771 20200701 01.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav våren 2020 ***** ORLAND   her
2020/4995 20200701 01.07.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte etter tverrfaglig utredning gjennomført av Tronsletten habiliteringssenter ***** ORLAND   her
2019/296 20200701 01.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 23.6.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/5757 20200701 01.07.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering etter Opplæringsloven § 5-1 PP-tjenesten i sør-Fosen ORLAND   her
2020/410 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging CV ORLAND   her
2020/3452 20200701 01.07.2020 Inngående brev Ettersending av prisoverslag ***** ORLAND   her
2020/5777 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging Kursbevis legemiddelhåndtering ORLAND   her
2020/5779 20200701 01.07.2020 Inngående brev Fullmakt til legemiddelhåndtering Filmon Amine Meles ORLAND   her
2020/5779 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging Opplæring i legemiddelhåndtering for helsefagarbeider ORLAND   her
2020/5780 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging Opplæring i legemiddelhåndtering for helsefagarbeider ORLAND   her
2020/5780 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging Fullmakt til legemiddelhåndtering ORLAND   her
2020/5781 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om riving av gammelt naust og oppsetting av nytt - tiltak uten ansvarsrett - 33/34 Svein Edvind Eidsaune ORLAND   her
2020/78 20200701 01.07.2020 Inngående brev Individuell opplæringsplan med tiltaksplan Læringsverkstedet Ervika naturbarnehage ORLAND   her
2020/5782 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring m.v. - 32/151 Kjetil Johannes Wallem m.fl. ORLAND   her
2020/2311 20200701 01.07.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett BJØRN NORSET AS ORLAND   her
2020/2311 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om riving og oppføring av ny bolig - 182/302 BJØRN NORSET AS ORLAND   her
2020/387 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om 20 % permisjon for perioden 1.7.20 - 31.12.2020 ***** ORLAND   her
2020/2903 20200701 01.07.2020 Inngående brev Angående klage på administrativt vedtak av 15.5.20 ***** ORLAND   her
2020/4722 20200701 01.07.2020 Inngående brev Invitasjon til møte 30.6.2020 ***** ORLAND   her
2020/5783 20200701 01.07.2020 Inngående brev Rapport spesialpedagogisk hjelp Solblomsten steinerbarnehage ORLAND   her
2020/4696 20200701 01.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 25.6.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/713 20200701 01.07.2020 Inngående brev Klage på avslag om opphold på Signo ***** ORLAND   her
2020/5784 20200701 01.07.2020 Inngående brev Retur av krav om sykepenger - Varsel om mulig avslag - Egenerklæringen er mangelfull NAV Ørland ORLAND   her
2020/4745 20200701 01.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 23.6.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/4034 20200701 01.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 18.5.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/4255 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Hjemmetjenesten og Oppfølgingstjenesten søker etter nye medarbeidere i flere spennende stillinger. Ørland kommune - st. ref. 4238837951 Simon Hugo Lettrem ORLAND   her
2020/5785 20200701 01.07.2020 Inngående brev Serveringsbevilling - Oppdatert info om bevillingshaver og styrer Khanittha P Karlestrand ORLAND   her
2020/4480 20200701 01.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra kemnerkontoret vedrørende skjenkebevilling KEMNERKONTORET FOR FOSEN ORLAND   her
2020/4620 20200701 01.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra kemnerkontoret vedrørende salgsbevilling KEMNERKONTORET FOR FOSEN ORLAND   her
2020/3723 20200701 01.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra skatteetaten vedrørende vandelsvurdering SKATTEETATEN ORLAND   her
2020/4555 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Karoline Randa ORLAND   her
2020/2420 20200701 01.07.2020 Inngående brev Avslutning av skolemiljøsak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/5786 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort del 1 DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/5787 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort del 1 DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/5788 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort del 1 DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/5789 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort del 1 DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/5790 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort del 1 DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/5791 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort del 1 DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/5792 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vognkort del 1 DNB BANK ASA ORLAND   her
2020/3221 20200701 01.07.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC rente kontrakt nr 1235809/3658056 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/3049 20200701 01.07.2020 Inngående brev Rentefastsettelse vedrørende OTC rente kontrakt nr 1205991/3658032 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/138 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 174/13 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/5793 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 174/45 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/5794 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 174/206 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/5762 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om kjøp av areal og omregulering - 182/349 - datert 28.04.19 Ronny Thunes ORLAND   her
2020/5762 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anmodning om status på søknad Gro-Anita H Thunes ORLAND   her
2020/4801 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 30/40 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/5764 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 Helsedirektoratet ORLAND   her
2020/5750 20200701 01.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for Skifte boligområde 83/5 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4044 20200701 01.07.2020 Utgående brev Høringuttalelse Ørland kommune - søknad om produksjon av fiskemel og fiskeolje ved Grontvedt Nutri AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/5751 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskudd til sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapene Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/2032 20200701 01.07.2020 Inngående brev Covid-19 statistikk for Trøndelag ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/4044 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kommentar til saksframlegg 20/43 GRØNTVEDT NUTRI AS ORLAND   her
2020/55 20200701 01.07.2020 Inngående brev Korrigering vedrørende tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/2975 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 71/5 MESTERSERVICE AS ORLAND   her
Ingen tilgang 20200701 01.07.2020 Inngående brev Klage på vedlikehold av veg Trond Andersen ORLAND   her
2020/3123 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oppgjørsskjema juni 2020 AMBITA AS ORLAND   her
2020/5757 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging Enkeltvedtak om spesialundervisning 2019/2020 ORLAND   her
2020/5757 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging Sakkyndig vurdering ORLAND   her
2020/3439 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging Signert kontrakt PwC ORLAND   her
2020/2382 20200701 01.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på tilsagn om OU-midler Bjugn og Ørland kommune(r) - Forlengelse KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ORLAND   her
2020/55 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/4179 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om nærføring til Fv721 i forbindelse med arkeologiske undersøkelser TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/4895 20200701 01.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på utsatt svarfrist ***** ORLAND   her
2020/5745 20200701 01.07.2020 Inngående brev Melding om brudd på fastlegeforskriften §21 annet ledd ***** ORLAND   her
2020/4280 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedrørende henvisning til PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/5747 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/2902 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet ORLAND   her
2020/3612 20200701 01.07.2020 Internt notat Anmodning om uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - 167/36 Nils Braa ORLAND   her
2020/4022 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging Jan Kristian Paulsen - aksept erstatning ORLAND   her
2020/4022 20200701 01.07.2020 Internt notat uten oppfølging August Lien - aksept erstatning m/tilsåing ORLAND   her
2020/5748 20200701 01.07.2020 Inngående brev Orientering om avslutning Ørland PPT ORLAND   her
2020/3022 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar vedr. ekstra vandelsvurdering Finnmark politidistrikt ORLAND   her
2020/5289 20200701 01.07.2020 Internt notat Refusjon fagfornyelsen våren 2020 ***** ORLAND   her
2020/5795 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 174/364 AF DECOM AS ORLAND   her
2020/5796 20200701 01.07.2020 Inngående brev BPA-ordningen i din kommune - Hvordan fungerer den? FFO TRØNDELAG ORLAND   her
2020/54 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon av avløsersutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3210 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om spesielle tiltak i jordbruket -SMIL- rensk av åpenkanal og grøfter - Elveng samdrift DA - 991101527 ELVENG SAMDRIFT DA ORLAND   her
2020/3112 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd - SMIL- istandsetting av åpengrøft - 30/4 - Tom Weisser - 899150562 TOM ORVALL WEISSER ORLAND   her
2020/2157 20200630 30.06.2020 Utgående brev Velkommen som elev på 1. trinn Elever 1. trinn 2020/2021 ORLAND   her
2020/5716 20200630 30.06.2020 Inngående brev Orientering til arbeidsgiver om manglende sykepengerettigheter NAV Ørland ORLAND   her
2020/4059 20200630 30.06.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende fornyelse av bevilling - Hovde Sigurdsen AS SKATTEETATEN ORLAND   her
2020/3940 20200630 30.06.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende fornyelse av bevilling - Restaurant Melissa AS SKATTEETATEN ORLAND   her
2020/1731 20200630 30.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på varig adresseendring og ettersending av post POSTEN NORGE AS ORLAND   her
2020/5742 20200630 30.06.2020 Inngående brev Pølsebod for ansatte - Serveringsbevilling ? AHA EIENDOM AS ORLAND   her
2020/2976 20200630 30.06.2020 Utgående brev Resultat på prøven i samfunnskunnskap ***** ORLAND   her
2020/3065 20200630 30.06.2020 Utgående brev Resultat på prøven i samfunnskunnskap ***** ORLAND   her
2020/5712 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan med evalueringsskjema ORLAND   her
2020/5713 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd RØSTAD TORE ORLAND   her
2020/2997 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til drenering 2020 JAN GUSTAV NESS ORLAND   her
2020/5715 20200630 30.06.2020 Inngående brev Autoriserte turistkontor 2020 - Oversendelse av oblat NHO REISELIV ORLAND   her
2020/3914 20200630 30.06.2020 Internt notat Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i henhold til Lov om barnehager § 19 G ***** ORLAND   her
2020/5707 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med halvårsrapport for våren 2020 ORLAND   her
2020/5709 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Halvårsrapport for våren 2020 ORLAND   her
2020/2054 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan og halvårsrapport for våren 2020 ORLAND   her
2020/5711 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om hjemmelsoverføring - 174/251 Tine Marie Jørgensen Hoff ORLAND   her
2020/2962 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avtale om praksisplass CAFÈ & LITT TE AS ORLAND   her
2020/783 20200630 30.06.2020 Utgående brev Resultat på Statsborgerprøven ***** ORLAND   her
2020/5742 20200630 30.06.2020 Utgående brev Pølsebod for ansatte - Serveringsbevilling ? AHA EIENDOM AS ORLAND   her
2020/693 20200630 30.06.2020 Inngående brev Fraråding - søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge - Ørland 82/20 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/5703 20200630 30.06.2020 Inngående brev Svar på søknad - Statstilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2020 - implementering av helsetjenester på Fosen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/293 20200630 30.06.2020 Inngående brev Nabovarsel - Endring av fasade Bjugn Sparebank VOLL ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/5706 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kontroll ***** ***** ***** - anleggsnummer 730410006003 NETTSELSKAPET AS ORLAND   her
2020/213 20200630 30.06.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av oksygentank - 73/133 Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4042 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - VH79312 KLP skadeforsikring AS ORLAND   her
2020/4037 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - VH79311 KLP skadeforsikring AS ORLAND   her
2020/4039 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - VH79316 KLP skadeforsikring AS ORLAND   her
2020/3416 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - VH79315 KLP skadeforsikring AS ORLAND   her
2020/5741 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - VH 84864 KLP skadeforsikring AS ORLAND   her
2019/231 20200630 30.06.2020 Inngående brev Bestilling og bekreftelse på mottak av bestilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
Ingen tilgang 20200630 30.06.2020 Utgående brev ***** ***** - Svar på endring av SFO-plass ***** ORLAND   her
2020/5403 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2020/5733 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven §1.8 - forbud mot tiltak mv langs sjø og vassdrag Ørland kommune ORLAND   her
2020/2411 20200630 30.06.2020 Utgående brev Takst eiendomsskatt / Storheia vindpark Fosen Vind DA ORLAND   her
2020/2173 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kvittering for ordnet og uordnet materiale INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS ORLAND   her
2020/2411 20200630 30.06.2020 Utgående brev Taksering eiendomsskatt / kraftnettet gamle Ørland kommune Nettselskapet AS ORLAND   her
2019/113 20200630 30.06.2020 Utgående brev Kunngjøring av fastsatt planprogram - Detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna - PlanID 5015201809 Tore Sem m.fl. ORLAND   her
2020/5203 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vedrørende henvisning til Ørland PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/4091 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak - tillatelse til riving av garasje - 32/170 - Ervikveien 94, 7160 Bjugn RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/4928 20200630 30.06.2020 Utgående brev Mottatt søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - oppgradering av vei til bygdaborgen og fjerning av gjerde - Anderssen Bjørn BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/4693 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på krav om økt stilling FAGFORBUNDET BJUGN ORLAND   her
2020/2019 20200630 30.06.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse - opptrappingsplan habilitering og rehabilitering KMPG AS ORLAND   her
2020/4803 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 Helse- og omsorgsdepartementet ORLAND   her
2020/20 20200630 30.06.2020 Inngående brev Endring i forsikringsavtale - 79575518 KLP skadeforsikring AS ORLAND   her
2020/5029 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumenter fra gammel base ORLAND   her
2020/3525 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om status på sak NORGESKJELL AS ORLAND   her
2020/4287 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 2 - 34/34 ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/558 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlige stoffer DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ORLAND   her
2020/3730 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oversendelse av gjennomføringsplan - 167/243 RAMBØLL AS ORLAND   her
2020/5736 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 181/30 og 181/36 GJUL BYGG OG BETONG AS ORLAND   her
2020/558 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlige stoffer DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ORLAND   her
2020/5744 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Enkeltvedtak fra gammel base 2018-2019 ORLAND   her
2020/5737 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høringsnotat - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/5738 20200630 30.06.2020 Inngående brev Erstatning ved produksjonssvikt - ordningen Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/4819 20200630 30.06.2020 Inngående brev Veiledning byggesak - 167/9 Arbeidstilsynet ORLAND   her
2020/5739 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggningsloven §1.8 - forbud mot tiltak mv langs sjø og vassdrag RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF ORLAND   her
2020/4803 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse- og omsorgsdepartementet ORLAND   her
2020/2173 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar vedrørende uordnet arkivmateriale INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS ORLAND   her
2020/5740 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 168/206 Andreas Erikstad-Meyer ORLAND   her
2020/5723 20200630 30.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Stian Øversveen Solem ORLAND   her
2020/5724 20200630 30.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Leander Eid Johansen ORLAND   her
2020/5725 20200630 30.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Mari Selnes Lund ORLAND   her
2020/5726 20200630 30.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Inger Gilde ORLAND   her
2020/5727 20200630 30.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Maria Helen Pedersen ORLAND   her
2020/5728 20200630 30.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ann-Iren Bonsak ORLAND   her
2020/5729 20200630 30.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Unni Viola Pettersen ORLAND   her
2020/701 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling nr 3 ORLAND   her
2020/701 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Møteprotokoll nr 3 ORLAND   her
2020/4424 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oversendelse av gjennomføringsplan - 168/279 BYGGSERVICE AS GJØRA ORLAND   her
2019/113 20200630 30.06.2020 Utgående brev Kunngjøring av fastsatt planprogram - detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna - PlanID 5015201809 STATENS VEGVESEN m.fl. ORLAND   her
2020/5703 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til implementering av helseveiledningstjeneste på Fosen HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/4968 20200630 30.06.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om oppføring av fritidsbolig på 161/161 - Nikolinaveien 12 BERNHARD OLSEN AS ORLAND   her
2020/3524 20200630 30.06.2020 Utgående brev Purring på svar på spørsmål om boligtomter Christian Røstad Wangsmo ORLAND   her
2020/3022 20200630 30.06.2020 Utgående brev Ekstra vandelsvurdering Ørland kommune Finnmark politidistrikt ORLAND   her
2020/2377 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om permisjon ***** ORLAND   her
2020/5294 20200630 30.06.2020 Utgående brev Mottatt søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - rydding av trær samt innleiing av geiter til beiting - Røstad Tore RØSTAD TORE ORLAND   her
2020/3022 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar vedr. medlem til lagretten Sissel Eide Fremstad m.fl. ORLAND   her
2020/3022 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar vedr. meddommer til tingretten Øyvind Leth-Olsen ORLAND   her
2020/3022 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar vedr. meddommer til tingretten Margunn Olsen m.fl. ORLAND   her
2020/3642 20200630 30.06.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 27.8.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/4431 20200630 30.06.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 174/6 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/598 20200630 30.06.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 174/5 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/3101 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC rente kontrakt nr 1760174/3658040 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/3103 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC rente kontrakt nr 1600540/3658052 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/5763 20200630 30.06.2020 Inngående brev Eiendommen 1/5 i Ørland kommune ADVOKATFIRMAET LARS ERIK SOLLI ORLAND   her
2020/5722 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kart - 170/1 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2019/264 20200630 30.06.2020 Inngående brev Krav om oppmåling av tomt - 168/116 ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/2201 20200630 30.06.2020 Inngående brev Eiendommen 1/5 i Ørland kommune - eier Anne Lise Hokseggen ADVOKATFIRMAET LARS ERIK SOLLI ORLAND   her
2020/5756 20200630 30.06.2020 Inngående brev Rapport om gjennomført undervisning etter individuell opplæringsplan MIDTRE GAULDAL KOMMUNE ORLAND   her
2020/3102 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avregning vedrørend OTC rente kontrakt nr 1760173/3658038 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/3104 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avregning vedrørend OTC rente kontrakt nr 1760165/3658036 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/5717 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avregning vedrørende OTC rente kontrakt nr 1646583/3658054 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/5718 20200630 30.06.2020 Inngående brev Gjennomført gjeldsordning etter Gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim ORLAND   her
2020/5718 20200630 30.06.2020 Inngående brev Gjennomført gjeldsordning etter Gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim ORLAND   her
2020/4856 20200630 30.06.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 18.6.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/3642 20200630 30.06.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 7.5.20 NAV Ørland ORLAND   her
2020/216 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging oppfølging rammesøknad 9.12.2019 ORLAND   her
2020/216 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging foreløpig svar 6.12.2019 ORLAND   her
2020/3022 20200630 30.06.2020 Inngående brev Svar vedr. vandelsvurdering meddommere Finnmark politidistrikt ORLAND   her
2020/3170 20200630 30.06.2020 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 5057-2/4 i Vallersund i Ørland kommune, eier Steinar Lysø SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. ORLAND   her
2020/4141 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak - dispensasjon og tillatelse til oppføring av fritidsbolig og godkjenning av ansvarsrett som selvbygger - 70/209 - Hestnesveien 130, 7168 Lysøysundet MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/2975 20200630 30.06.2020 Utgående brev Dispensasjon for tiltak på 71/5 MESTERSERVICE AS ORLAND   her
2020/2975 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Tilsynsrapport for tiltak på 71/5 ORLAND   her
2020/2975 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversendelse av tilsynsrapport MESTERSERVICE AS ORLAND   her
2020/54 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4857 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak - ferdigattest for naust, kai og flytekai - 1/54 Trond R Bratland Forfot ORLAND   her
2020/4720 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg - 20/491 - Røymyrveien 16, 7160 Bjugn Lise Therese Eide ORLAND   her
2020/4139 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak - tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og godkjenning ansvarsrett som selvbygger - 70/210 - Hesnesveien 132, 7168 Lysøysundet MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/5730 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg - PlanID 5015201904 Ørland kommune ORLAND   her
2020/5698 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging Stillingsbekreftelse for ***** ***** ORLAND   her
2020/4325 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig - 70/202 Torgeir Ekseth ORLAND   her
2020/5485 20200630 30.06.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest - 71/28 Fosenhus AS ORLAND   her
2020/5731 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Grova landbruks - og næringsområde, PlanID 50170149 - Førstegangsbehandling Ørland kommune ORLAND   her
2020/5732 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Grova landbruks - og næringsområde, PlanID 50170149 - Førstegangsbehandling Ørland kommune ORLAND   her
2020/5734 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Grova landbruks - og næringsområde, PlanID 50170149 - Førstegangsbehandling Ørland kommune ORLAND   her
2020/5735 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Grova landbruks - og næringsområde, PlanID 50170149 - Førstegangsbehandling Ørland kommune ORLAND   her
2020/4769 20200630 30.06.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak - 81/72 - Trongaveien 22, 7167 Vallersund Ivar Jørgen Moe ORLAND   her
2019/113 20200630 30.06.2020 Utgående brev Kunngjøring av fastsatt planprogram - Detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna - PlanID 5015201809 Ketil Kvam m.fl. ORLAND   her
2020/4831 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad mottatt - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - tilbakeføring av fasade på hus - Postmyr Egil Egil Postmyr ORLAND   her
2020/3550 20200630 30.06.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Forsvarsbygg ORLAND   her
2020/5719 20200630 30.06.2020 Utgående brev Varsel om dokumenttilsyn hos Å misjonshus 2020 Å MISJONSHUS ORLAND   her
2020/4930 20200630 30.06.2020 Utgående brev Mottatt søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - beitende melkekyr - Austrått Samdrift DA AUSTRÅTT SAMDRIFT DA ORLAND   her
2020/5694 20200629 29.06.2020 Inngående brev Til kommuneoverlege/smittevernansvarlig lege - Materiell til årets influensavaksinering FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2020/4821 20200629 29.06.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2019/166 20200629 29.06.2020 Utgående brev Retting av feil i matrikkelen Olga Marie Jakobsen m.fl. ORLAND   her
2020/3612 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - 167/36 Kenneth Svinsås ORLAND   her
2020/4704 20200629 29.06.2020 Internt notat uten oppfølging Vedlikeholdskontrakt sykesignal - Atea ORLAND   her
2020/798 20200629 29.06.2020 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse fra Politiet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5699 20200629 29.06.2020 Inngående brev Registrering av ny vannmåler SVERRE PETTERSEN AS ORLAND   her
2020/5704 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ORLAND   her
2020/5326 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Branninspektør ved forebyggende avdeling - st. ref. (4257945547) Marthe Bratland ORLAND   her
2020/5326 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Branninspektør ved forebyggende avdeling Fosen Brann og Redningstjeneste IKS - st. ref. 4257945547 Marthe Bratland ORLAND   her
2020/5700 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/148 20200629 29.06.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2006133 - Barset vannbehandlingsanlegg SINTEF NORLAB AS ORLAND   her
2019/9 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om suppleringsvalg av representanter til representantskapet i Fosen Brann og Redningstjeneste IKS for perioden 2019-2023 for Ørland kommune FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS ORLAND   her
2020/5701 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om støtte til strandrydding Håvard Standahl ORLAND   her
2019/252 20200629 29.06.2020 Inngående brev Forslag til kommunefugl H. Dahlby ORLAND   her
2020/1731 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kvittering varig adresseendring - postboks 401 til postboks 43 POSTEN NORGE AS ORLAND   her
2019/166 20200629 29.06.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Olga Marie Jakobsen ORLAND   her
2020/3307 20200629 29.06.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Nordlund - Søknad innvilget Bjørn Christian Finseth ORLAND   her
2020/4141 20200629 29.06.2020 Inngående brev Avstandserklæring - 70/209 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/3307 20200629 29.06.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Nordlund - Søknad innvilget FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/5172 20200629 29.06.2020 Utgående brev Bekymringsmelding smittevern ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5702 20200629 29.06.2020 Inngående brev Avslutning av sak Ørland PPT ORLAND   her
2020/5692 20200629 29.06.2020 Utgående brev Varsel om dokumenttilsyn hos Saga Monstad 2020 STJERN ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/4435 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet ORLAND   her
2020/725 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utbetaling 2020 Helsedirektoratet ORLAND   her
2020/3954 20200629 29.06.2020 Inngående brev Anmodning om tilbakemelding på henvendelse Ketil Warnes ORLAND   her
2020/5720 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak om fordeling av tilskudd til vegetasjonsrydding langs fylkesvei TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/3764 20200629 29.06.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialpedagogisk hjelp Ørland PPT ORLAND   her
2020/309 20200629 29.06.2020 Utgående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenheter - 172/7 - 172/8 - 172/25 - 172/31 Olga Marie Jakobsen ORLAND   her
2020/96 20200629 29.06.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4851 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedrørende henvisning til Ørland PPT Ørland PPT ORLAND   her
2020/2158 20200629 29.06.2020 Inngående brev Orientering om avslutning Ørland PPT ORLAND   her
2020/4824 20200629 29.06.2020 Utgående brev Mottatt søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - Landskapsvern og tilrettelegging av offentlig ferdsel - Lien Arnt Joar Arnt Joar Lien ORLAND   her
2020/96 20200629 29.06.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5043 20200629 29.06.2020 Utgående brev Mottatt søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - uønsket vegetasjon i kantsoner - Austrått - Anderssen Bjørn BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/96 20200629 29.06.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4529 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige legestillinger - st. ref. (4233401609) Gaurav Kumar Vashisht ORLAND   her
2020/4529 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige legestillinger Ørland kommune - st. ref. 4233401609 Gaurav Kumar Vashisht ORLAND   her
2020/96 20200629 29.06.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5714 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Anita Strand ORLAND   her
2020/5714 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse - Strand Anita Anita Strand ORLAND   her
2020/4941 20200629 29.06.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste - Sommerjobber for ungdom - Ørland Lufthavn og i område grøntarealer Ørland kommune - st. ref. 4254393187 Ørland kommune ORLAND   her
2020/4941 20200629 29.06.2020 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste ORLAND   her
2020/96 20200629 29.06.2020 Utgående brev Varsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/713 20200629 29.06.2020 Inngående brev Uttalelse fra Statped STATPED ORLAND   her
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Godkjent arbeidsvarslingsplan STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/4979 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad mottatt - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - gjerde for beiting ved Borgklinten - Anderssen Bjørn BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/716 20200629 29.06.2020 Inngående brev Fasader og snitt - Rev A (ID 23363) RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/5695 20200629 29.06.2020 Utgående brev Varsel om dokumenttilsyn hos Stokkøy samfunnshus 2020 STOKKØY SAMFUNNSHUS A/L ORLAND   her
2020/5696 20200629 29.06.2020 Utgående brev VARSEL OM DOKUMENTTILSYN HOS ÅFJORD TEATERLAG, 2020 ÅFJORD TEATERLAG ORLAND   her
2020/5697 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om redusert kai-leie Brekstad havn FOSEN BETONGPUMPING AS ORLAND   her
2020/1731 20200629 29.06.2020 Internt notat uten oppfølging Riktig postadresse til Ørland kommune - korrespondanse ORLAND   her
2020/4901 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad mottatt- Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - opplæring i notfiske - Indre Ottersbo Gård Oda Kristine Jøssing Vollan INDRE OTTERSBO GÅRD ODA KRISTINE JØSSING VOLLAN ORLAND   her
2020/4900 20200629 29.06.2020 Utgående brev Mottatt søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - opprettelse av slyngerom honningproduksjon - Indre Ottersbo Gård Oda Kristine Jøssing Vollan INDRE OTTERSBO GÅRD ODA KRISTINE JØSSING VOLLAN ORLAND   her
2020/5705 20200629 29.06.2020 Inngående brev Melding om suppleringsvalg av representanter til representantskapet i Fosen Brann og Redningstjeneste IKS for perioden 2019-2023 for Ørland kommune Ørland kommune ORLAND   her
2020/5465 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Siri M Nåvik Schanke ORLAND   her
2020/5476 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Thea Elisabeth Lien ORLAND   her
2020/5477 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ingrid Andrea Lysø ORLAND   her
2020/5456 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til inngrep i fredet kulturminne TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/889 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innkalling til oppfølgingsmøte ***** ORLAND   her
2020/5284 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass ***** ORLAND   her
2019/163 20200629 29.06.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplan for Garten for fradeling av gårdstun m.m. fra 161/6 Svein Erik Sørgård ORLAND   her
2019/163 20200629 29.06.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplan for Garten for fradeling av gårdstun m.m. fra 161/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/4987 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** ORLAND   her
2020/5404 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kjersti Hukkelås Lerstad ORLAND   her
2020/5405 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Tonje Merethe Røstad ORLAND   her
2020/5406 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Hilde Pettersen Vik ORLAND   her
2020/5407 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Aneta M Killingberg ORLAND   her
2020/5408 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Unni Torp Steen ORLAND   her
2020/2750 20200629 29.06.2020 Utgående brev Orientering om vedtak Bente Irene Arntzen m.fl. ORLAND   her
2020/3573 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ida Vangen Pettersen ORLAND   her
2020/5319 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Christian Anton Sundet ORLAND   her
2020/223 20200629 29.06.2020 Utgående brev Orientering om vedtak Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/4855 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til riving av brannskadet enebolig - 25/56 Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/5325 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Astri Gilde ORLAND   her
2020/3946 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak i Planutvalget - 22/1 Gunnar Arild Helland ORLAND   her
2020/3893 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedrørende vedtak - fraråding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/5310 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kaja Krogdahl Solem ORLAND   her
2020/4442 20200629 29.06.2020 Utgående brev Tilleggsdokumentasjon - SMS-kommunikasjon ***** ORLAND   her
2020/5314 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Tina Charlotte Vårheim ORLAND   her
2020/3995 20200629 29.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt analyserapport og oppfyllelse av vilkår i tillatelse for riving av brannskadet brakkerigg - 30/27 Tore Løkke A/S ORLAND   her
2020/5312 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Hanne Herkedal Hegvik ORLAND   her
2020/5313 20200629 29.06.2020 Utgående brev Varsel om avslutning av arbeidsforhold i FBRT Geir Olav Halvorsen ORLAND   her
2020/54 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5482 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Magdalena Klungland ORLAND   her
2020/5478 20200629 29.06.2020 Utgående brev Tjenestebevis Astri Gilde ORLAND   her
2020/149 20200629 29.06.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Grova landbruks - og næringsområde, PlanID 50170149 - Førstegangsbehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/3772 20200629 29.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** - Refusjonskrav på Brekstad barneskole SFO vår 2020 Ørland kommune v/Helse og Familie ORLAND   her
2020/5495 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Rachel E Sivertsvik ORLAND   her
2020/149 20200629 29.06.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Grova landbruks- og næringsområde, PlanID 50170149 - Førstegangsbehandling Espen Groven m.fl. ORLAND   her
2020/4044 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innsynskrav etablering elektronisk port Jens Erik Næsset ORLAND   her
2020/3314 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Line Olsen Løvik ORLAND   her
2020/3893 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak etter jordloven - Søknad om fradeling av tilleggsareal - 33/4 Ole Arnold Sjøli ORLAND   her
2019/119 20200629 29.06.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg - PlanID 5015201904 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2019/119 20200629 29.06.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg - PlanID 5015201904 Elisabeth Grande m.fl. ORLAND   her
2020/2390 20200629 29.06.2020 Utgående brev MELDING OM VEDTAK ETTER JORDLOVEN - TILLATELSE TIL FRADELING AV GÅRDSTUN - 164/33 Martin Hågård ORLAND   her
2020/5480 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Øystein Herkedal Hegvik ORLAND   her
2020/4499 20200629 29.06.2020 Utgående brev Ettersending av høring - Hutjønna Berdalsvatnet skogsvei NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) ORLAND   her
2020/5486 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kristin Winsjansen ORLAND   her
2020/5488 20200629 29.06.2020 Utgående brev Varsel om dokumenttilsyn hos By huslag 2020 BY HUSLAG ORLAND   her
2020/3414 20200629 29.06.2020 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse Søknad om nydyrking på eiendommen 5057 - 2/14, eier Jan Ola Sem. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/5490 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Hanna Liv Dijkstra ORLAND   her
2020/4728 20200629 29.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på tilbakemelding vedrørende avløp fra enebolig - 32/230 KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/5489 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Marthe Jerpstad ORLAND   her
2020/4242 20200629 29.06.2020 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 5057 - 174/118, eier Lars Akim Hoøen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/2668 20200629 29.06.2020 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsplan sykmeldt - perioden 01.06 - 19.07.20 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/96 20200629 29.06.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/4947 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oppsigelse Øystein Berg Ferstad ORLAND   her
2020/4949 20200629 29.06.2020 Utgående brev Mottatt søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Austrått - drift og skjøtsel av kantsoner i dyrkajord mot veg stier og utmark - Anderssen Bjørn BJØRN ANDERSSEN ORLAND   her
2020/96 20200629 29.06.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om indeksregulering av husleie - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3780 20200629 29.06.2020 Utgående brev Mottatt oppsigelse Anne Lise Indstrand ORLAND   her
2020/3728 20200629 29.06.2020 Utgående brev Refusjon utlegg til programvare for feietjenesten ÅFJORD KOMMUNE m.fl. ORLAND   her
2020/5315 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale May-Andrea Rødsjø ORLAND   her
2020/4709 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på tilbud - Bravida BRAVIDA NORGE AS ORLAND   her
2020/4709 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på tilbud - Fosenkraft FOSENKRAFT ELEKTRO AS ORLAND   her
2020/5316 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Cecilie Linn ORLAND   her
2020/4899 20200629 29.06.2020 Utgående brev ***** ***** - Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2020/5317 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ida Slåtsve Bjørkli ORLAND   her
2020/5326 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Branninspektør ved forebyggende avdeling - st. ref. (4257945547) Tony kotte ORLAND   her
2020/5326 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Branninspektør ved forebyggende avdeling Fosen Brann og Redningstjeneste IKS - st. ref. 4257945547 Tony kotte ORLAND   her
2020/4508 20200629 29.06.2020 Utgående brev Forhold knyttet til tjenesten som utrykningsleder i Fosen Brann- og Redningstjeneste Utrykningsledere ORLAND   her
2020/5192 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Thomas Schjølberg ORLAND   her
2020/4607 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad om permisjon uten lønn ***** ORLAND   her
2020/4609 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad om permisjon for skoleåret 2020/2021 ***** ORLAND   her
2020/5189 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Fride Sagstuen ORLAND   her
2020/4804 20200629 29.06.2020 Utgående brev Refusjoner Utdanningsforbundet Ørland UTDANNINGSFORBUNDET ØRLAND ORLAND   her
2020/2025 20200629 29.06.2020 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse for søknad om dispensasjon fra LNFR-formål i kommunedelplan for Bjugn kommune for bruksendring av fritidsbolig til enebolig - 10/39 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ORLAND   her
2020/5175 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Eirin Sjøli Hellan ORLAND   her
2020/4793 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak: Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann og tillatelse til tiltak - 1/1 JOHNSEN VVS AS ORLAND   her
2020/4262 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak: Utslippstillatelse og tillatelse til rehabilitering av avløpsanlegg - 10/65 JOHNSEN VVS AS ORLAND   her
2020/4341 20200629 29.06.2020 Utgående brev Invitasjon til begrenset anbudskonkurranse PRICEWATERHOUSECOOPERS AS m.fl. ORLAND   her
2020/5037 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Eline Rye ORLAND   her
2020/3686 20200629 29.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 RANDABERG KOMMUNE ORLAND   her
2020/5034 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ann K Furnes Hermannsson ORLAND   her
2020/5172 20200629 29.06.2020 Utgående brev Bekymringsmelding smittevern ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/3954 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn i dokumenter Advokatfirmaet Helberg AS ORLAND   her
2020/5172 20200629 29.06.2020 Utgående brev Bekymringsmelding smittevern ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/5290 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Sissel Anita Nicolaisen ORLAND   her
2020/1471 20200629 29.06.2020 Utgående brev BU-midler - Sak 2018/115606 Hågård Ole Martin Anmodning om delutbetaling av lån 171/26 INNOVASJON NORGE ORLAND   her
2020/2387 20200629 29.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - referat fra samarbeidsmøte 10.06.2020 ***** ORLAND   her
2020/5293 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Lill-Eirin Rosø Melum ORLAND   her
2020/5295 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Siri Nittemark Husdal ORLAND   her
2020/5292 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Laila Synnøve Slartmann ORLAND   her
2020/5297 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Hege Viola Grande ORLAND   her
2020/2817 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak i Planutvalget - 11/5, 14 Vidar Schanke ORLAND   her
2020/418 20200629 29.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav for undervisningstilbud for fosterhjemsplassert elev våren 2020 TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING ORLAND   her
2020/5054 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Mc Donald Emily Selma Johanne ORLAND   her
2020/3176 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Roar Olden ORLAND   her
2020/5298 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Heidi Nyland Fenstad ORLAND   her
2020/5299 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Marielle V C Usukadjoho ORLAND   her
2020/2444 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak: Forlengelse av midlertidig brukstillatelse - 1/47 Per Odd Solberg ORLAND   her
2020/5301 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Charlotte Eike Gjerde ORLAND   her
2020/4872 20200629 29.06.2020 Utgående brev ***** ***** - Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Fosen barneverntjeneste ORLAND   her
2019/149 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak i Planutvalget - 171/37 Vidar Venes ORLAND   her
2020/5307 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Synnøve Presthus ORLAND   her
2020/5300 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Stine Mari Langmo ORLAND   her
2020/694 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak: Dispensasjon fra kommunedelplan og tillatelse til tiltak for oppføring av bølgedemper - 71/11 LYSØYSUND BÅTKLUBB ORLAND   her
2020/3573 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Kevin Solem ORLAND   her
2020/3895 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak i Planutvalget ODDMUND GROVEN AS ORLAND   her
2020/3895 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak: Tillatelse til terrengarbeider for lukking av gammelt steinbrudd - 15/3 og 16/1 ODDMUND GROVEN AS ORLAND   her
2020/68 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunepins Einar Østad ORLAND   her
2020/587 20200629 29.06.2020 Utgående brev IUP-rapport våren 2020 - ***** ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune ORLAND   her
2020/2902 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak i Planutvalget FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/2542 20200629 29.06.2020 Utgående brev IUP-rapport våren 2020 - ***** ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune ORLAND   her
2019/149 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak - tillatelse til deling av eiendom - 171/37 Vidar Venes ORLAND   her
2020/4582 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedrørende spørsmål om ønske om å bygge ny terasse på 182/283 Sebastian-Cornel Roncescu og Trini Tarrason Redon ORLAND   her
2020/5172 20200629 29.06.2020 Utgående brev Bekymringsmelding smittevern ***** ***** ORLAND   her
2020/5287 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Marita Ovesen Mandal ORLAND   her
2020/5172 20200629 29.06.2020 Utgående brev Bekymringsmelding smittevern ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/2188 20200629 29.06.2020 Utgående brev Velkommen som elev på 1. trinn Elever 1. trinn 2020/2021 ORLAND   her
2020/3661 20200629 29.06.2020 Utgående brev Orientering om vedtak - Rammetillatelse for oppføring av bolig - 166/23 UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA ORLAND   her
2020/4535 20200629 29.06.2020 Utgående brev Anmodning om høringsuttalelse for søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommunedelplan for bruksendring av rorbu for utleie til fritidsbolig - 71/122 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. ORLAND   her