eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/643 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedrørende søknadsfrist SFO og behov for SFO-plass Maria Fjerdingen ORLAND   her
2020/642 20200116 16.01.2020 Inngående brev Påminnelse - informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/641 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 73/78 Kurt Sundet ORLAND   her
2020/638 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ønske om øvingslokaler for Ørlandsrevyen 2020 - Pristilbud Gry Lien Hopstad ORLAND   her
2020/637 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Oppretting og endring av matrikkelenhet - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 170/1 FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/194 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om igangsetting trinn 1 - 16/63 - Kosmos barnehage ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/635 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 168/265 FVS Entreprenør AS ORLAND   her
2020/514 20200116 16.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2000189 fra Kystlab AS MIKRO, MIKROBIOLOGISK FORENING FOR FÔR- OG NÆRINGSMIDDELLABORATORIER ORLAND   her
2019/319 20200116 16.01.2020 Inngående brev Austrått utvalgte kulturlandskap Rapportering 2019 og budsjettinnspill 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/70 20200116 16.01.2020 Inngående brev Purring! VS: Avtale om leveranse av revisjonstjenester til medlemmer i Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA ORLAND   her
2019/50 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ressursplan 2020 - Redningsselskapet Trøndelag, Møre og Romsdal REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING ORLAND   her
2020/634 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra tidsfristen for tilskudd hos fylkesmannen - Ekset Samdrift DA EKSET SAMDRIFT DA ORLAND   her
2020/525 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ny versjon av CGM Journal med automatisk oppdatering av adressedata! COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS ORLAND   her
2020/217 20200116 16.01.2020 Inngående brev Utsendelse av møtereferat fra styringsgruppemøtet samt avsetting av dato for nye møter i januar og februar INDRE FOSEN KOMMUNE ORLAND   her
2020/608 20200116 16.01.2020 Utgående brev IOP årsrapport 2019/2020- ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/67 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling personalmøte i Kvalifiseringsenheten 16.1.20 ORLAND   her
2020/324 20200116 16.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til oppføring av lagerbygg og gjerde - 31/9 FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Birgit Roaas ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Ingeborg Kristine Holdaas ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Ulrik Grøntvedt ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Ida M Nordtvedt Hafstad ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Johannes Rønning ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Mari Sofie Skjærseth ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Nynke Klaske Feenstra ORLAND   her
2020/97 20200116 16.01.2020 Inngående brev Sammenslåing låneporteføljer Kommunalbanken ORLAND   her
2020/639 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter gjennomført prosjekt ATB AS ORLAND   her
2020/640 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse for riving - 174/58 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2019/140 20200116 16.01.2020 Inngående brev Forespørsel om gang og sykkelvei på eiendommen 83/1 Hilde Bratlien og Jon Rognes ORLAND   her
2020/639 20200116 16.01.2020 Inngående brev Prøveprosjekt med ekstra anløp av Hasselvika på hurtigbåttilbudet Trondheim - Kristiansund - rute 800. Tilbakemelding etter gjennomført prosjekt. Atb - AtB AS ORLAND   her
2020/636 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ferdigattest garasje - 74/32 Janne S Sandvik-Skavdal ORLAND   her
2020/599 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Nynke Klaske Feenstra ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Edith Edny Leiseth ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Harry Johansen ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte May-Grethe I Olden ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Ketil Halvor Sundseth ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Dag-Francois Balavoine ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Marit Eide Dahl ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Oddbjørn Ingebrigtsen ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Trond Amundsveen ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Greta Lund Nilsen ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Tore Uthaug ORLAND   her
2020/616 20200116 16.01.2020 Inngående brev Registreringsskjema folkevalgte Rannveig Irene G Antonsen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Edith Edny Leiseth ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Rolf Harry Johansen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune May-Grethe I Olden ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Ketil Halvor Sundseth ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Dag-Francois Balavoine ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Marit Eide Dahl ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Oddbjørn Ingebrigtsen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Trond Amundsveen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Greta Lund Nilsen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Tore Uthaug ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Rannveig Irene Gjernes Antonsen ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Birgit Roaas ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Ingeborg Kristine Holdaas ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Ulrik Grøntvedt ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Ida M Nordtvedt Hafstad ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Johannes Rønning ORLAND   her
2020/622 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Mari Sofie Skjærseth ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Hanne Glørstad ORLAND   her
2019/91 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert samtykke til å la seg velge til råd og utvalg i Ørland kommune Tonje Johansen ORLAND   her
2020/615 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunalt vann- /avløpsnett - 71/197 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/614 20200116 16.01.2020 Inngående brev Referat fra møte 08.01.20 - ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/613 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtalereferat - ***** ***** ORLAND   her
2020/612 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtalereferat - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/611 20200116 16.01.2020 Inngående brev Følgebrev til fornyet avtale med nye kommuner i Trøndelag om DKS TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2019/144 20200116 16.01.2020 Inngående brev Retur av lånedokumenter - sammenslåtte lån KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Inngående brev Retur av lånedokumenter - innløste lån KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Inngående brev Retur av lånedokumenter - innløste lån KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2020/609 20200116 16.01.2020 Inngående brev Klage på beregning av etteroppgjør for opphold i institusjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/610 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om bytte av skoleplass - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/618 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ferdigattest rehabilitering pipe - 48/2 - Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE ORLAND   her
2020/619 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på fradeling til parkeringsplass - 170/1 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Groven Bjørn LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sørensen Karl E. LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd - Jøssund Einar Kristian LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Merket Aslaug LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Opplev Bjugn P.J. Gustavsson LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sundseth Hans Jørgen LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Røstad Tore LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2020/396 20200116 16.01.2020 Inngående brev Refusjon multidose - periode 1. september - 31. desember 2019 Farmaka ORLAND   her
2020/588 20200116 16.01.2020 Inngående brev Orientering om avslutning - ***** ***** ***** Ørland kommune v/Ørland PPT ORLAND   her
2020/587 20200116 16.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** Ørland kommune v/Ørland PPT ORLAND   her
2020/586 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/586 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/585 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/585 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/584 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/584 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/583 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/583 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/494 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb på sykehjemmet - Brekstad Thea Elisabeth Lien ORLAND   her
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema barnehage - Lyngrabben barnehage ØRLAND KOMMUNE v/Lyngrabben barnehage ORLAND   her
2020/582 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedrørende deling av grunneiendom - 81/16 Jarl Erik Nygård ORLAND   her
2020/409 20200116 16.01.2020 Inngående brev Nordea porteføljeavstemming per 31.12.19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/110 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kommentarer til sak nr.19/43 i planutvalget den 09.12.2019 Lars Arne Raanes ORLAND   her
2019/41 20200116 16.01.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering av tjenestetall som gjelder 2020 til publisering 16.03.20 STATISTISK SENTRALBYRÅ ORLAND   her
2020/287 20200116 16.01.2020 Inngående brev Samtykke til oppløsning av sameie TRONDHEIM AKTIV EIENDOMSMEGLING AS ORLAND   her
2020/581 20200116 16.01.2020 Inngående brev Nordea porteføljeavstemming per 31.12.19 - Campus Fosen KF NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/90 20200116 16.01.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ADVOKATFIRMAET HELBERG AS ORLAND   her
2020/580 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/579 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/578 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse kulturskole - ***** ***** ***** Lisbeth Morstøl Sørvik ORLAND   her
2020/217 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Presentasjon fra rullering av regional plan - Nordre Fosen Vannområde ORLAND   her
2020/628 20200116 16.01.2020 Inngående brev Eiendom 177/53 - Innsendt byggesøknad tilfredsstiller 3 ukers saksbehandling - Feil i søknadsløsningen Holte - Kristine Jarvaag-Wilkie ORLAND   her
2020/631 20200116 16.01.2020 Inngående brev Frist for kvalitetssikring av kommunens SYSVAK-registrering 1. mars 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET ORLAND   her
2020/79 20200116 16.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig - 15/36 FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/523 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Notat - ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Utgående brev Budsjett 2020 - Ørland kommune Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/577 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversikt avtaler skadedyrkontroll 2019 PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS ORLAND   her
2020/603 20200116 16.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Økonomiplan 2020 - 2023 /Presisering ORLAND   her
2019/92 20200116 16.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan 2020 - eldrerådet ORLAND   her
2020/592 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Fiskebåt Steve Ervik ORLAND   her
2020/621 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/591 20200116 16.01.2020 Inngående brev Levering fra Brønnøysundregistrene REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ORLAND   her
2020/590 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bestilling av borgerlig vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/589 20200116 16.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** ***** NAV Ørland ORLAND   her
2020/493 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Tone Moum Drazkowski ORLAND   her
2020/192 20200116 16.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra enebolig - 36/89 SYSTEMBYGG AS ORLAND   her
2020/519 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 05.02.20- ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/47 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2020 - 2023 /Presisering ORLAND   her
2019/190 20200116 16.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Margaret Aune ORLAND   her
2019/92 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - eldrerådet ORLAND   her
2019/62 20200115 15.01.2020 Saksframlegg/innstilling Nyvalg av leder og nestleder i ungdomsrådet ORLAND   her
2019/92 20200115 15.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 - ungdomsrådet ORLAND   her
2020/158 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tildeling av areal - 182/34 - Ingar Solem Ingar Solem ORLAND   her
2020/521 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert betaling og gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/495 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling til ledermøte for Solkysten barnehage 15.01.2020 Anne Grethe Innstrand ORLAND   her
2020/64 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte INN, 13.01.20 ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Ness Jan Gustav LANDBRUKSDIREKTORATET ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Innstrand Arve Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/531 20200115 15.01.2020 Inngående brev Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Tarva - årsrapport 2019 og behov 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/47 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Økonomisk oversikt drift - § 5-6 ORLAND   her
2019/47 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Ørland kommune - med vedtak ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Stjern Hans Otto Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Dahl Karl Johan Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Eide Hans Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Skanke Per Kåre Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sommervold Magnar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Groven John Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Wahl Lars Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Standahl Trine Beate Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hellemsvik Gård Tanem Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Skaget Bjørn Atle Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Skavdal Ann-Iren Larsen Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sletten Olav Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Moxnes Stein Erik Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Berget Dag Øyvind Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Jøssund Einar Kristian Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Korrigering av lam - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Mikkelhaug Inge INGE MIKKELHAUG ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hoff Torgeir Johan Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/269 20200115 15.01.2020 Inngående brev Trekk av søknad for RMP og OBB for 2019 - Hågård Ole Martin - 878709632 OLE MARTIN HÅGÅRD ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lysø Steinar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Grøntvedt Camilla Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sannan Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lien Ola H. Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Kvitsand Samdrift DA Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Bugten Lars Erik Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/325 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bekymringsmelding for Oldelva i Ørland For Olden Elveeirlag Harald Kolven ORLAND   her
2019/140 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bekymringsmelding vedrørende byggeprosjekt i Vallersund Merike Pallas og Harald Kolven ORLAND   her
2019/62 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Nyvalg av leder og nestleder i ungdomsrådet ORLAND   her
2020/228 20200115 15.01.2020 Utgående brev Eiendomsdokumenter Jan Røstad ORLAND   her
2019/62 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Anmodning til ungdomsrådet fra Bjugn kommunestyre - nyvalg av leder og nestleder i ungdomsrådet Anne Margrethe Standahl ORLAND   her
2019/92 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan 2020 - ungdomsrådet ORLAND   her
2020/309 20200115 15.01.2020 Utgående brev Krav om sammenslåing for gnr.20, bnr.584 og 603 MYRAN PARK AS ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Elveng Samdrift DA Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hovde Aksel J. Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lund Bittus Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hoøen Lars Akim Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Røstad Haakon Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Harsvik John Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Vollan Jan Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Arntzen Arne Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Aune Tor Håkon Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sørmyr Helge Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sem Jan Ola Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lium Steinar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Skutberg Gardsnr 32 bruksnr 26 Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Hellem Ingar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Øien Per Kristian Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Bretting Johnny Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Sundseth Henry Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Olden Roar Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Berre Helge Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Lilleli Leonard Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2019/268 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Myhre Paul Alfred Landbruksdirektoratet ORLAND   her
2020/321 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bekreftelese på arbeidsavtale og taushetserklæring - Melum Solveig Solveig Melum ORLAND   her
2020/54 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/62 20200115 15.01.2020 Inngående brev Ungdomsråd - medlem fra kulturskole Orland Kommune - Ørsleie Gunn Kristin ORLAND   her
2019/50 20200115 15.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/530 20200115 15.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - ferdigattest for utvidet parkeringsplass - 25/5 FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/38 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vedtak - Rammetillatelse for riving av bolig og garasje på 174/213 - Breidablikkveien 29 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/558 20200114 14.01.2020 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ORLAND   her
2020/553 20200114 14.01.2020 Inngående brev Anmodning om registrering av kommunalt eiet kunst Eyvind D Kobberrød ORLAND   her
2020/551 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tolkningen av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd §§ 2 og 11 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/550 20200114 14.01.2020 Inngående brev Rapportering årsverk pr 31.12.2019 til LMD FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/144 20200114 14.01.2020 Inngående brev Protokoll nr. 1 2020 - Representantskapet Barset felleskommunale vannverk Orland Kommune - Dragesæt Per Rune ORLAND   her
2020/529 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oppsigelse / endring Meldalsveien 19 B Forsvarsbygg - Aalbu, Jostein ORLAND   her
2020/525 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oppdatering av vedlegg 1 til databehandleravtale COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS ORLAND   her
2020/526 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av gjerde 29/37 RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS ORLAND   her
2020/193 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oppdeling av boenhet - Søknad om tillatelse til tiltak - 32/156 Vivian Lopez Nervik ORLAND   her
2020/486 20200114 14.01.2020 Inngående brev Endring av kontraktbeløp for servicekontrakt nr 22505 - vann- og avløpspumper XYLEM WATER SOLUTIONS NORGE AS ORLAND   her
2020/527 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om endring - 178/86 - Ryggaveien 30 ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/528 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest 4/53 Maiken Harsvik ORLAND   her
2020/530 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - parkeringsplass 25/5 - Bilsenteret Bjugn AS FOSENHUS AS ORLAND   her
2020/54 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om refusjon til avløserutgifter ved sykdom mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/520 20200114 14.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.01.20- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/496 20200114 14.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 10.01.20- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/517 20200114 14.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.01.20- ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/506 20200114 14.01.2020 Utgående brev Invitasjon til samarbeidsmøte 11.02.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/505 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale del 1 beskrivelse av barnet - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/504 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring - Tryggstad Linda Mari Linda Mari Tryggstad ORLAND   her
2020/523 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utrygg arbeidssituasjon 2 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/498 20200114 14.01.2020 Internt notat Melding om behov for spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/523 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utrygg arbeidssituasjon 3 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/22 20200114 14.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 30/2 Ingjerd Lund Eliassen ORLAND   her
2020/497 20200114 14.01.2020 Inngående brev Frist for EU-kontroll nærmer seg - XA18603 STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/313 20200114 14.01.2020 Inngående brev Nabovarsel - 71/6 Halvor Jørgen Lysø ORLAND   her
2020/489 20200114 14.01.2020 Inngående brev Følgebrev til aksjonærer i Trønderenergi AS TRØNDERENERGI AS ORLAND   her
2020/392 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel om lønn til ordfører og rådmann Nettavisen - Espen Teigen ORLAND   her
2020/652 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om fradeling for festetomt KYSTPLAN AS ORLAND   her
2020/491 20200114 14.01.2020 Inngående brev Regning for utført logopedbehandlinger - ***** ***** LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2020/490 20200114 14.01.2020 Inngående brev Regning for utført logopedbehandlinger - ***** ***** ***** LOGOPED LILLIAN WIK AS ORLAND   her
2020/524 20200114 14.01.2020 Inngående brev Saksnr 15136/2015/82/052 - GBnr 82/52 - Søknad om ferdigattest for Kristin Traa Kjus CK NOR BYGG AS ORLAND   her
2020/228 20200114 14.01.2020 Inngående brev Grunnboken er rettet - 81/21, 125 og 247 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/487 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbygg - Søknad om tillatelse til tiltak - 161/53 Ole Magnus Fenstad ORLAND   her
2020/531 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - prosessmidler til Tarva og midler til kartlegging av kystlynghei Tarva FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2019/321 20200114 14.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av eiendom til boligbebyggelse - 32/17 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/194 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om igangsetting. Trinn 1. Gnr/bnr 16/63 Kosmos barnehage ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2019/187 20200114 14.01.2020 Inngående brev Retur til kommunen - anmodning om lovlighetskontroll - vedtak fattet i Ørland kommunestyre - sak PS 19/54 og 19/59 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/532 20200114 14.01.2020 Inngående brev Arealplaner fra Eidsvatnet til Åfjord/Storheia TRØNDERENERGI AS ORLAND   her
2020/534 20200114 14.01.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr - oppføring av ny brannstasjon Åfjord kommune ARBEIDSTILSYNET ORLAND   her
2020/554 20200114 14.01.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn med Indre Fosen kommune - Fosen barneverntjeneste - Barnevernets arbeid med undersøkelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/555 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Ørland kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/533 20200114 14.01.2020 Utgående brev Invitasjon til møte ang. ***** ***** ***** tirsdag 21.01.20 kl. 13.45 ***** ORLAND   her
2020/218 20200114 14.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - anlegg for oppdrett av strandsnegler - Bjugn 3/20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Kristin Traa Kjus m.fl. ORLAND   her
2019/321 20200114 14.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendom 32/17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/110 20200114 14.01.2020 Inngående brev Situasjonsplan - 165/2 Lars Arne Raanes ORLAND   her
2019/260 20200114 14.01.2020 Inngående brev Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - midlertidig dispensasjon for deling 68/11 og 68/32 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/256 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert avtale om medfinansiering - VTA - Sava AS SAVA AS ORLAND   her
2019/58 20200114 14.01.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Fosenkraft Energi AS - Teksdal kraftstasjon KEMNEREN I ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Hannah Marcelie Nilsen ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Tonje Johansen ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Mari Sofie Skjærseth ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Johannes Rønning ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Ida M Nordtvedt Hafstad ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Ulrik Grøntvedt ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Bård Edin Eikset Magnussen ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Mikkel Slotterøy Undertun ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Martin Grande ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Tina Sjøli Rasmussen ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Hanne Glørstad ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Marit Eide Dahl ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Dag-Francois Balavoine ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Ketil Halvor Sundseth ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring May-Grethe I Olden ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Harry Johansen ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Edith Edny Leiseth ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Nynke Klaske Feenstra ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Ingeborg Kristine Holdaas ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Birgit Roaas ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Rannveig Irene Gjernes Antonsen ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Tore Uthaug ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Greta Lund Nilsen ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Trond Amundsveen ORLAND   her
2019/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Oddbjørn Ingebrigtsen ORLAND   her
2020/546 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om bytte av skole - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/556 20200114 14.01.2020 Inngående brev Godkjenning av kommunal garanti Austerli-Bjugn Hestesportklubb FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/545 20200114 14.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** Ørland kommune v/Ørland PPT ORLAND   her
2020/540 20200114 14.01.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 07.01.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/539 20200114 14.01.2020 Utgående brev Bekymringsmelding til barneverntjenesten - ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/538 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert individuell opplæringsplan - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/549 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av bygning - 170/21 Snorre Hoff ORLAND   her
2019/164 20200114 14.01.2020 Inngående brev Kommentar til merknader på svar på nabovarsel for oppføring av garasje - 166/483 Agata Falkowska ORLAND   her
2020/228 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tinglyste dokumenter JØSSUND IDRETTS- & UNGDOMSLAG ORLAND   her
2019/270 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd - 1/8 ANN JORUN GRØTTAN ORLAND   her
2019/270 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd endringer Arve Grande ORLAND   her
2019/270 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd - 1/1 INGE MIKKELHAUG ORLAND   her
2020/537 20200114 14.01.2020 Inngående brev Korrigering av antall lam - Mikkelhaug Inge INGE MIKKELHAUG ORLAND   her
2020/536 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oppsigelse - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/535 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring - Paulsen Geir-Agnar Geir Agnar Paulsen ORLAND   her
2020/480 20200114 14.01.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - 33/35 Annlaug I Johansen ORLAND   her
2020/547 20200114 14.01.2020 Inngående brev Lønnskrav ***** ORLAND   her
2020/547 20200114 14.01.2020 Inngående brev Lønnskrav ***** ORLAND   her
2020/547 20200114 14.01.2020 Inngående brev Lønnskrav ***** ORLAND   her
2019/190 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Aune Margaret Margaret Aune ORLAND   her
2020/88 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/508 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Fakturagrunnlag for mindre endring av reguleringsplan for Gjelhaugen - 1621201301-2 ORLAND   her
2020/448 20200114 14.01.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest for buss ventelommer ved Fv 6392 Karlsengveien Ørland kommune v/Byggesak ORLAND   her
2020/557 20200114 14.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring av felles nasjonal tilsynskalender KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/448 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for buss ventelommer ved Fv 6392 Karlsengveien Orland Kommune - Postmottak Ørland ORLAND   her
2020/149 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om oppstart planarbeid - Grova næringsområde STATENS VEGVESEN ORLAND   her
2020/552 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utestående lønn - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/560 20200114 14.01.2020 Inngående brev Kulturpris Ørland 2019 - Forslag på kandidat Renate Harbak ORLAND   her
2020/562 20200114 14.01.2020 Inngående brev Gjelder Arealbruk - 9 vedlegg til sak som pågår knyttet til 82/23 Kjell Ivar Teksdal m.fl. ORLAND   her
2020/562 20200114 14.01.2020 Inngående brev Vedlegg til pågående sak arealbruk - Sjøstjerna rev. 11.11.19 Kjell Ivar Teksdal m.fl. ORLAND   her
2020/563 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utmelding fra Kulturskolen - ***** ***** ***** Nils Gunnar Paaske m.fl. ORLAND   her
2020/510 20200114 14.01.2020 Inngående brev E-post-kommunikasjon i forbindelse med utslippssøknad gnr/bnr: 71/112 JOHNSEN VVS AS ORLAND   her
2020/564 20200114 14.01.2020 Inngående brev Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg - KOPI FORSVARSBYGG ORLAND   her
2020/560 20200114 14.01.2020 Inngående brev Kulturpris Ørland 2019 - Forslag på kandidat Vivian Hoff ORLAND   her
2020/503 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/502 20200114 14.01.2020 Inngående brev Invitasjon til møte 20.01.20 - ***** ***** Ørland kommune v/Ørland PPT ORLAND   her
2020/501 20200114 14.01.2020 Inngående brev Observasjon og møte 03.03.20 - ***** ***** ***** Ørland kommune v/Ørland PPT ORLAND   her
2020/500 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering - 132/155 Stein Ove Rømma Bakken ORLAND   her
2020/523 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utrygg arbeidssituasjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/499 20200114 14.01.2020 Internt notat Melding om behov for spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/566 20200114 14.01.2020 Inngående brev Databehandleravtale mellom skoleeier og Tempolex TEMPOLEX AS ORLAND   her
2020/573 20200114 14.01.2020 Inngående brev Brannsikkerhet i flyktningeboliger FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS ORLAND   her
2020/91 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utvidet høringsfrist - Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2020/574 20200114 14.01.2020 Inngående brev Trafikksikkerheten på Fv 721 ved Mølnargårdskrysset - Svar på henstilling om siktutbedring og fartsreduksjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/567 20200114 14.01.2020 Inngående brev Rapportingsfrist for tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats er 17. januar Utdanningsdirektoratet ORLAND   her
2020/97 20200114 14.01.2020 Inngående brev Garantiansvar per 31.12.19 - Bjugn kommune KOMMUNALBANKEN AS ORLAND   her
2020/568 20200114 14.01.2020 Inngående brev Ny vannmåler 84/46 FOSEN VVS AS ORLAND   her
2020/569 20200114 14.01.2020 Inngående brev Ny vannmåler - 71/28 FOSEN VVS AS ORLAND   her
2020/570 20200114 14.01.2020 Inngående brev Ny vannmåler - 24/3 SVERRE PETTERSEN AS ORLAND   her
2020/571 20200114 14.01.2020 Inngående brev Grunneier 20/9 - Skogsveien Ekset - avtale tursti / skiløype Joar Otto Eide ORLAND   her
2020/572 20200114 14.01.2020 Inngående brev Traffikale forhold i Hattmyrveien Nicolay Braderup Klinge ORLAND   her
2020/565 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement Tarva Marina ORLAND   her
2020/544 20200114 14.01.2020 Inngående brev Orientering om avslutning - ***** ***** Ørland kommune v/Ørland PPT ORLAND   her
2020/543 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert gjennomgått opplæring i legemiddelhåndtering - Johansen Tor Øystein Tor Øystein Johansen ORLAND   her
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Inngående brev Signert kraftavtale for videreføring av elkraft i 2020 - Fosenkraft AS FOSENKRAFT ENERGI AS ORLAND   her
2020/543 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Kursbevis legemidler til eldre - Johansen Tor Øystein ORLAND   her
2020/542 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Individuell utviklingsplan - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/541 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/516 20200113 13.01.2020 Inngående brev Signert fagopplæringskontrakt (signert 25.10.2019) - Mohamed Farah Orland Kommune - Hunshamar Hege ORLAND   her
2020/513 20200113 13.01.2020 Inngående brev Fartsgrense Bjugnveien 58 65 og 66 Bjørn Morten Groven ORLAND   her
2020/511 20200113 13.01.2020 Inngående brev Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur DYRENES RETT ORLAND   her
2019/326 20200113 13.01.2020 Inngående brev 164/117 Grandveien 350 - Søknad om rammetillatelse for riving Multiconsult - Sommervik, Pål Martin Helmersen ORLAND   her
2020/492 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Emil Schanches gt. 3 Oneco - Fremstad Jon Terje ORLAND   her
2020/207 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om endring av terreng på eiendom 76/7 Tine ORLAND   her
2020/407 20200113 13.01.2020 Inngående brev Signert avtale om arbeidspraksis i bedrift - ***** ***** ***** ØRLAND KOMMUNE v/Botngård skole ORLAND   her
2020/235 20200113 13.01.2020 Inngående brev Skatteinngangen per 06.01.20 - Ørland KEMNEREN I ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/406 20200113 13.01.2020 Inngående brev Forlengelse av varig lønnstilskudd - ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag ORLAND   her
2020/405 20200113 13.01.2020 Inngående brev Svar på melding om tildeling av plass - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2019/305 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsending for kontroll av leieavtale - 114/4 Brita Marie Jenssen ORLAND   her
2020/427 20200113 13.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon - ny brannstasjon - 20/513 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/221 20200113 13.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for tiltak på anlegg for oppdrett av strandsnegler - 3/20. Ørland kommune Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2019/261 20200113 13.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for deling - 10/17 Trøndelag fylkeskommune ORLAND   her
2020/402 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/400 20200113 13.01.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 07.01.20 - ***** ***** ***** BJUGN OG ØRLAND PPT IKS ORLAND   her
2020/234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Utløp av leasingavtale - XA19128 VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS ORLAND   her
2020/233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Årsoppgave for 2019 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/232 20200113 13.01.2020 Inngående brev Etterfølgende kontroll - stadfestelse av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ORLAND   her
2020/231 20200113 13.01.2020 Inngående brev Årsrapport for skjenkekontroll 2019 ved Ørland flystasjon FORSVARET ORLAND   her
2020/236 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilbud om ramme for rentesikring DANSKE BANK ORLAND   her
2020/423 20200113 13.01.2020 Inngående brev Spørsmål om tilskudd til tilrettelegging av bolig ***** ORLAND   her
2020/235 20200113 13.01.2020 Inngående brev Skatteinngangen per 06.01.20 - Bjugn KEMNEREN I ØRLAND KOMMUNE ORLAND   her
2020/395 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 81/107 Oddveig Fjellheim ORLAND   her
2020/63 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte Fagleder inn 13.1.20 ORLAND   her
2020/23 20200113 13.01.2020 Utgående brev Vedtak - Rammetillatelse for riving bolig og garasje på 174/301 - Bruddet 4 MULTICONSULT NORGE AS ORLAND   her
2020/64 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Agenda for samarbeidsmøte INN 13.1.20 ORLAND   her
2020/394 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kulturskole - opptak - ***** ***** ***** Ingrid Beate B Martinsen ORLAND   her
2020/393 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO plass - ***** ***** Monja Breivold ORLAND   her
2020/423 20200113 13.01.2020 Utgående brev Spørsmål om tilskudd til tilrettelegging av bolig ***** ORLAND   her
2020/226 20200113 13.01.2020 Inngående brev Erklæring om arealoverføring - 81/244 Eli Marion Haagensen ORLAND   her
2020/423 20200113 13.01.2020 Utgående brev Spørsmål om tilskudd til tilrettelegging av bolig. ***** ORLAND   her
2019/203 20200113 13.01.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Solli Tor-Eirik Tor-Eirik Solli ORLAND   her
2020/423 20200113 13.01.2020 Utgående brev Spørsmål om tilskudd til tilrettelegging av bolig ***** ORLAND   her
2020/22 20200113 13.01.2020 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet - 11/14, 11/39 og 11/140 Håkon Sundnes Schanke ORLAND   her
2020/22 20200113 13.01.2020 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet - 31/11 FOSEN BETONGPUMPING AS ORLAND   her
2020/22 20200113 13.01.2020 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet - 40/13 Ove Blaalid ORLAND   her
2020/389 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/387 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/385 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale del 2 barnets utvikling - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/384 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale del 1 beskrivelse av barnet - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/423 20200113 13.01.2020 Inngående brev Spørsmål om tilskudd til tilrettelegging av bolig. ***** ORLAND   her
2020/382 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale del 2 barnets utvikling - ***** ***** ORLAND   her
2020/380 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale del 2 barnets utvikling - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/379 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale del 2 barnets utvikling - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/378 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreldresamtale del 2 barnets utvikling - ***** ***** ORLAND   her
2020/383 20200113 13.01.2020 Inngående brev Erklæring til skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/386 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/399 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 16.01.20 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/403 20200113 13.01.2020 Inngående brev Flyttemelding - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/404 20200113 13.01.2020 Inngående brev Flyttemelding - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/354 20200113 13.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Ferdigattest flytebrygge og parkeringsplass - 38/44 SIV ARK TANJA VARDUND AS ORLAND   her
2020/408 20200113 13.01.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester - ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE ORLAND   her
2020/409 20200113 13.01.2020 Inngående brev Nordea Portfolio Reconciliation Report per 31.12.19 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE ORLAND   her
2020/410 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til varig tilrettelagt arbeid - ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag ORLAND   her
2020/411 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til varig tilrettelagt arbeid - ***** ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag ORLAND   her
2020/412 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til varig tilrettelagt arbeid - ***** ***** ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag ORLAND   her
2020/416 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Kursbevis legemiddelhåndtering ved diabetes - Søreng Bente Stav ORLAND   her
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 82/2 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/84 20200113 13.01.2020 Inngående brev Ingen anmerkninger til nabovarsel - 1/28 Oddbjørn Grøttan ORLAND   her
2020/421 20200113 13.01.2020 Inngående brev Klage på vedtak - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/418 20200113 13.01.2020 Inngående brev Svar på refusjonskrav skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** TRONDHEIM KOMMUNE ORLAND   her
2020/324 20200113 13.01.2020 Inngående brev 31/9 anført bruk av område FOSENHUS AS ORLAND   her
2019/280 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilskudd til Ørland Lufthavn SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ORLAND   her
2019/24 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om uteservering 19.06.20 SJØSIDEN SPORTSPUB AS ORLAND   her
2020/238 20200113 13.01.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - 82/2 STATENS KARTVERK ORLAND   her
2020/509 20200113 13.01.2020 Inngående brev AS Vinmonopolet - fornyelse av salgsbevillinger Aktieselskapet Vinmonopolet ORLAND   her
2020/510 20200113 13.01.2020 Inngående brev Nabovarsling i forbindelse med søknad om utslippstillatelse - 71/112 JOHNSEN VVS AS ORLAND   her
2020/480 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon / oppføring av tilbygg 33/35 Kjetil By Rise m.fl. ORLAND   her
2019/261 20200113 13.01.2020 Internt notat Landbruksfaglig vurdering av søknad om fradeling av boligtomt - 10/17 Petra Roodbol-Mekkes ORLAND   her
2020/433 20200113 13.01.2020 Inngående brev Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - høring med vedlegg 26805393_1_1.PDF HELSEDIREKTORATET ORLAND   her
2020/494 20200113 13.01.2020 Inngående brev JOBBSØKNAD TIL OPPFØLGINGSTJENESTEN Lilletjernbk-G Karoline ORLAND   her
2020/312 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tømming fettutskiller - Coop Ekstra Bjugn BØRSTAD AS ORLAND   her
2020/415 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtale 27.12.19 - ***** ***** ORLAND   her
2020/415 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtale 17.06.19 - ***** ***** ORLAND   her
2020/415 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtale 17.04.19 - ***** ***** ORLAND   her
2020/415 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtale 14.05.19 - ***** ***** ORLAND   her
2020/415 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtale 01.04.19 - ***** ***** ORLAND   her
2020/414 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samtale 08.01.20 - ***** ***** ORLAND   her
2020/413 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innflyttere 4.kvartal 2019 EVRY ORLAND   her
2020/514 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvested: Oppfølgingsprøve Helsesenteret Bjugn 13 - 09. - 11.01.20 Kystlab AS ORLAND   her
2020/146 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport 07. - 10.01.20 Kystlab AS ORLAND   her
2020/110 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tegninger - nytt våningshus - 165/2 Lars Arne Raanes ORLAND   her
2020/148 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Barset Råvann - 07. - 10.01.20 Kystlab AS ORLAND   her
2020/146 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport -Elveng vv Rentvann - 02. - 10.01.20 Kystlab AS ORLAND   her
2020/148 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport 12 Barset VBA - 02. - 10.01.20 Kystlab AS ORLAND   her
2020/448 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedtak - etablering av buss ventelommer ved Fv 6392 Karlsengveien Ørland kommune v/Byggesak ORLAND   her
2020/357 20200113 13.01.2020 Utgående brev 71/197 - tilknytning til kommunalt vann Ole Petter Olsen ORLAND   her
2020/507 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til høringsmøte - nye retningslinjer for tildeling av spillemidler TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ORLAND   her
2020/485 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/484 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/483 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/482 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/481 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/479 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/478 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/477 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/476 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/475 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/474 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/473 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/471 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/470 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/469 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/468 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/436 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samleliste halvårsvurdering 2019/2020 - 7.trinn ORLAND   her
2020/467 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/466 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/465 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/464 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/463 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/462 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/461 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/460 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/459 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/458 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/457 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/456 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/455 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/454 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/453 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/452 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/451 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/450 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/449 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/447 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/446 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/445 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/444 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/443 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/442 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/441 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/440 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/439 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/438 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ORLAND   her
2020/437 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering 2019/2020 - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/436 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Samleliste halvårsvurdering - 2019/2020 - årstrinn 2008 ORLAND   her
2020/435 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oversikt over OTC renteopsjoner og rente- og valutaswaps DANSKE BANK ORLAND   her
2020/434 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kopi av poliklinikkjournal 19.12.19 - ***** ***** ***** ***** ST. OLAVS HOSPITAL HF ORLAND   her
2020/431 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om heving av sak - 19-097904REN-JTRD Ophaug Sør-Trøndelag Jordskifterett ORLAND   her
2020/512 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kjør for livet Bjugn - Søknad om driftstilskudd Bjugn Ungdomsklubb v/Jannicke Olden ORLAND   her
2020/514 20200113 13.01.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Helsesenter Bjugn og basseng Kamhaugen - P2000307-1 og P2000307-02 Kystlab ORLAND   her
2020/515 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Riving av bolig ( 15124/2019/5015/66/41/ARNNOR ) SØRLI ARKITEKTER AS ORLAND   her
2020/417 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 159/16 Lill-Tone Jonassen Riebow ORLAND   her
2020/215 20200113 13.01.2020 Utgående brev Refusjon fra IUA for 2019 IUA ORLAND   her
2020/239 20200113 13.01.2020 Utgående brev Matrikkelbrev FOSEN VIND DA ORLAND   her
2020/275 20200113 13.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Marie Elise Grebstad - ADJUNKT Marie Elise Grebstad ORLAND   her
2020/276 20200113 13.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Astri Møllersen Ophaug - ADJUNKT M/OPPRYKK Astri Møllersen Ophaug ORLAND   her
2020/94 20200113 13.01.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd Læringsverkstedet Ervika 2020 LÆRINGSVERKSTEDET AS ORLAND   her
2020/78 20200113 13.01.2020 Utgående brev Forespørsel om sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** BJUGN OG ØRLAND PPT IKS ORLAND   her
2020/250 20200113 13.01.2020 Utgående brev Matrikkelbrev REITAN NÆRINGSPARK AS ORLAND   her
2020/194 20200113 13.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplan, rammetillatelse og igangsettingstillatelse byggetrinn 1 for oppføring av Kosmos barnehage - 16/63 ROJO ARKITEKTER AS ORLAND   her
2019/31 20200113 13.01.2020 Utgående brev Behandling av klage fra Ørland Sparebank Fylkesmannen i Trøndelag ORLAND   her
2020/230 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tinglyste dokumenter ANKERET BRYGGE EIENDOM AS ORLAND   her
2020/296 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av lærekontrakt - Andersen Ane Lothe FOSEN OPPLÆRINGSKONTOR ORLAND   her
2020/153 20200113 13.01.2020 Utgående brev ***** ***** - Fratredelse fra stilling i FBRT ***** ORLAND   her
2020/67 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra fellesmøte 9.1.2020 ORLAND   her
2019/80 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Innkjøpsstrategi Ørland kommune 2020 ORLAND   her
2019/31 20200113 13.01.2020 Utgående brev AD. Klage over dokument unntatt offentlighet PRETOR ADVOKAT AS ORLAND   her
2020/285 20200113 13.01.2020 Utgående brev Forespørsel om mindre endring av reguleringsplan - Storslåttøya, Kråkvåg PlanID 1621200601 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. ORLAND   her
2020/285 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Oversendelse av sak til jordlovsbehandling - arealoverføring fra 159/5 til 159/100 Edmar Bakøy ORLAND   her
2020/285 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreløpig landbruksfaglig vurdering - arealoverføring fra 159/5 til 159/100 - Storslåttøya Edmar Bakøy ORLAND   her
2019/255 20200113 13.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - Svar på søknad om skoleskyss ***** ORLAND   her
2020/314 20200113 13.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Hilde Leiseth - ADJUNKT Hilde Leiseth ORLAND   her
2020/316 20200113 13.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Vanja Dueskar - LÆRER U/GODKJENT UTDANNING Vanja Dueskar ORLAND   her
2020/318 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Planleggingsdag 02.01.20 ORLAND   her
2020/318 20200113 13.01.2020 Internt notat uten oppfølging Ledermøte 09.01.20 ORLAND   her
2020/320 20200113 13.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Gunn Karin Olsen - RÅDGIVER Gunn Karin Olsen ORLAND   her
2020/321 20200113 13.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Solveig Melum - LEDER Solveig Melum ORLAND   her
2020/137 20200113 13.01.2020 Utgående brev 1/68 - tilknytning til kommunalt vann Ellen Birgitte R Holmedal ORLAND   her
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til samtale - ***** ***** ***** ORLAND   her
2020/56 20200113 13.01.2020 Utgående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** ***** ORLAND   her