eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 19 20200619 19.06.2020 09.00 Roret Ørland Kultursenter (Brekstad) Balsnes Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS212020 PS 21/2020 Årsrapport og årsregnskap 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing nye Ørland kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS222020 PS 22/2020 Årsberetning og årsregnskap Bjugn kommune 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS232020 PS 23/2020 Årsmelding og årsregnskap 2019 Ørland kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS242020 PS 24/2020 Åpningsbalanse Ørland kommune 1/1-2020 - endelig vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS252020 PS 25/2020 Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - høringsuttalelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS262020 PS 26/2020 Utredning anleggsbidrags- og justeringsmodell ved utbyggingsavtaler boligområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS272020 PS 27/2020 Vann- og avløpsgebyr gamle Ørland kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS282020 PS 28/2020 Eierskapsmelding 2020 Ørland kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS292020 PS 29/2020 Planstrategi Ørland kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS302020 PS 30/2020 Saldering 1 Driftsbudsjettet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS312020 PS 31/2020 Saldering 2 investeringsbudsjettet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND
0 PS322020 PS 32/2020 Økonomiplan 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ORLAND