eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/8304
:
Tone Wikstrøm
:
Avsluttet
:
Indre Fosen kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/8304 20210302 02.03.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - detaljregulering for Høgåsmyra - gbnr 122/387 - 122/354 og del av 122/6 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8304 20201208 08.12.2020 Inngående brev Foreløpig svar i klagesak - detaljregulering for Høgåsmyra - gbnr. 122/387 m.fl. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8304 20201105 05.11.2020 Inngående brev Oppdaterte SOSI-filer (info i plankart) PROESS AS INDREFOSEN
2019/8304 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høgåsmyra - kommentar til saksfremlegg FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/8304 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl, PlanID. 50542019008 - Klage INDREFOSEN
2019/8304 20201103 03.11.2020 Utgående brev Oversendelse av klage på vedtatt reguleringsplan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8304 20201009 09.10.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra Mattilsynet INDREFOSEN
2019/8304 20200921 21.09.2020 Inngående brev Klage på vedtatt reguleringsplan for Høgåsmyra FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/8304 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel om vedtatt plan: Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 PROESS AS v/ Sindre Øen m.fl. INDREFOSEN
2019/8304 20200821 21.08.2020 Inngående brev Regulering Høgåsmyra - oppdatert planmateriell etter offentlig ettersyn. PROESS AS INDREFOSEN
2019/8304 20200818 18.08.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 - sluttbehandling INDREFOSEN
2019/8304 20200804 04.08.2020 Utgående brev Høgåsmyra - høringsinnspill og 2.gangs politisk behandling PROESS AS INDREFOSEN
2019/8304 20200729 29.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/8304 20200729 29.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra Miljøpartiet De Grønne Indre Fosen INDREFOSEN
2019/8304 20200729 29.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra Kommunelista v/ Ivar Rostad INDREFOSEN
2019/8304 20200723 23.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8304 20200715 15.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8304 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra Mattilsynet INDREFOSEN
2019/8304 20200630 30.06.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8304 20200625 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8304 20200611 11.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Høgåsmyra - gbnr. 122/387 m.fl. Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8304 20200609 09.06.2020 Inngående brev Uttalelse til høring av reguleringsplan - Høgåsmyra - gbnr 122/387 Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8304 20200609 09.06.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplaner - Indre Fosen kommune Karlsen Hilde Anhanger m.fl. INDREFOSEN
2019/8304 20200604 04.06.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/8304 20200518 18.05.2020 Inngående brev Reguleringsplanforslag - detaljregulering Høgåsmyra , gbnr 122/387 m.fl PROESS AS INDREFOSEN
2019/8304 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 – 1.-gangs politisk behandling før høring og offentlig ettersyn INDREFOSEN
2019/8304 20200420 20.04.2020 Utgående brev Uttalelse til oppstart av detaljregulering for Høgåsmyra FOSEN NATURVERNFORENING m.fl. INDREFOSEN
2019/8304 20200414 14.04.2020 Inngående brev Uttalelse til oppstart av detaljregulering for Høgåsmyra FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/8304 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8304 20200114 14.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8304 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oppstart av detaljregulering for Høgåsmyra - gbnr. 122/387, 122/354 og del av 122/6 - Indre Fosen Kommune - Høringsuttalelse Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8304 20200113 13.01.2020 Inngående brev Forespørsel om status om Høgåsmyra som boligfelt Kim Espen Sand Åsebø INDREFOSEN
2019/8304 20200110 10.01.2020 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Høgåsmyra Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8304 20200109 09.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/8304 20191220 20.12.2019 Inngående brev Uttalelse - Varsel om oppstart - Reguleringsplan - Høgåsmyra - Gnr. 122 bnr. 354, 387 og del av gnr. 122 bnr. 6 Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8304 20191217 17.12.2019 Inngående brev DETALJREGULERING HØGÅSMYRA - trase for høyspentkabel og plass for ny trafokiosk NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/8304 20191217 17.12.2019 Inngående brev VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR HØGÅSMYRA - GBNR 122/387, 122/354 OG DEL AV 122/6 PROESS AS INDREFOSEN
2019/8304 20191220 20.12.2019 Utgående brev Vedrørende etablering av næringsdel innenfor planområdet PROESS AS v/ Sindre Øen m.fl. INDREFOSEN
2019/8304 20191223 23.12.2019 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte den 12.11.2019 vedr. igangsetting av privat planarbeid - Høgåsmyra - gbnr. 122/387 PROESS AS v/ Sindre Øen INDREFOSEN
2019/8304 20191111 11.11.2019 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - igangsetting av privat planarbeid - Høgåsmyra - gbnr. 122/387 Proess - Sindre Øen INDREFOSEN