eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1169 20200404 04.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kokk - st. ref. (4212321651) MIKAEL ÅGREN NYEAFJORD
2020/1169 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4212321651 MIKAEL ÅGREN NYEAFJORD
2020/1411 20200404 04.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten - st. ref. (4218181184) Jay-ar Calimag NYEAFJORD
2020/1411 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218181184 Jay-ar Calimag NYEAFJORD
2020/1447 20200404 04.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Musikk- og kulturskolelærer - st. ref. (4219455641) Ingvild Sandbakk Skjulstad NYEAFJORD
2020/1447 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Ingvild Sandbakk Skjulstad NYEAFJORD
2020/1178 20200404 04.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 8. - 10. trinn - st. ref. (4212926266) Tiril Lauglo NYEAFJORD
2020/1178 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fast undervisningsstilling 8. - 10. trinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4212926266 Tiril Lauglo NYEAFJORD
2020/1412 20200404 04.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten - st. ref. (4218190926) Silje Katrine Ratvik NYEAFJORD
2020/1412 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Silje Katrine Ratvik NYEAFJORD
2020/1161 20200404 04.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4212445036) Vibeke Enoksen NYEAFJORD
2020/1161 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4212445036 Vibeke Enoksen NYEAFJORD
2020/1452 20200403 03.04.2020 Inngående brev Behandling av søknader om midlertidig konsesjon etter husdyrkonsesjonsforskriften §9b Fylkesmannen - Solberg, Kjersti Alne NYEAFJORD
2019/198 20200403 03.04.2020 Inngående brev TrønderEnergi AS - Bekreftelse på mottatt tiltredelseserklæring Tronderenergi - Firmapost TrønderEnergi NYEAFJORD
2020/2 20200403 03.04.2020 Inngående brev Bestilling av annonsering Adresseavisen Bedrift NYEAFJORD
2020/1436 20200403 03.04.2020 Inngående brev Melding om tiltak - Ny nettstasjon ved Hestvika - Grøttingsveien 204 Tronderenergi - Jan Petter Moan NYEAFJORD
2020/1435 20200403 03.04.2020 Inngående brev Fwd: Delingssak Sundet sak 5018/90/4 - Etterspør tilbakemelding Roy Harbak NYEAFJORD
2020/1434 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedrørende nytt vann- og avløpsanlegg Revsnes frank skule hansen NYEAFJORD
2020/1433 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om skadefelling av grågås geir ola aune NYEAFJORD
2020/1432 20200403 03.04.2020 Inngående brev Reguleringsplan Nygård Tårnes Afjord Kommune - Hårstad Trude Iversen NYEAFJORD
2020/348 20200403 03.04.2020 Inngående brev Forberedelse til tiltakspakker på kulturminneområder - frist 15. april Trondelagfylke - Hilde Arna Yri NYEAFJORD
2020/1412 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten - st. ref. (4218190926) Berit Sofie Gilde NYEAFJORD
2020/1412 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Berit Sofie Gilde NYEAFJORD
2020/1411 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten - st. ref. (4218181184) Berit Sofie Gilde NYEAFJORD
2020/1411 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218181184 Berit Sofie Gilde NYEAFJORD
2020/1202 20200403 03.04.2020 Inngående brev Grøftetilskudd - anmodning om utbetaling - 814600432 Øystein Staven NYEAFJORD
2020/1397 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kart Eldar Breivold NYEAFJORD
2020/585 20200403 03.04.2020 Utgående brev Hytte Barøya, saksnr 2020/585 Anne Ma Bjørnevik NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200403 03.04.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - ny festetomt gnr. 88 bnr. 1 fnr. 18 Torild Langklopp m.fl. NYEAFJORD
2020/1413 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten - st. ref. (4218196838) Reynalyn Aballe NYEAFJORD
2020/1413 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Reynalyn Aballe NYEAFJORD
2020/1437 20200403 03.04.2020 Inngående brev 5058/32/9 - Søknad om ferdigattest Sak : D-sak 91/18 Nlr - Hans Emil Dale NYEAFJORD
2020/1111 20200403 03.04.2020 Inngående brev Anmodning utbetaling av tilskudd Magne Hårstad NYEAFJORD
2020/524 20200403 03.04.2020 Inngående brev E-post fra Susanne Strøm vedrørende forslag boligtomt 154/9 Afjord Kommune - Stjern Vemund NYEAFJORD
2020/1167 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Inntil 80% vikariat undervisningsstilling - st. ref. (4212951839) Trude Bakken Haugen NYEAFJORD
2020/1443 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET NYEAFJORD
2020/680 20200403 03.04.2020 Utgående brev Til orientering - Uttalelser Fylkesmannen og fylkeskommunen Petter Alstad NYEAFJORD
2020/1444 20200403 03.04.2020 Inngående brev Avregistrering av Åfjordskroa som særskilt brannobjekt Ørland kommune NYEAFJORD
2020/1042 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilbud for barn og unge i påsken Utdanningsdirektoratet (ikke svar) NYEAFJORD
2020/1168 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer på småtrinn - st. ref. (4211748217) Elisabeth Hubakk NYEAFJORD
2020/1179 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat 8. - 10- trinn - st. ref. (4214199419) Marie Slettan Ulvund NYEAFJORD
2020/1179 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat 8. - 10- trinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4214199419 Marie Slettan Ulvund NYEAFJORD
2020/1448 20200403 03.04.2020 Inngående brev 5058/148/3 Søknad om tillatelse til tiltak - garasje Øverdal og Bye Byggservice AS NYEAFJORD
2020/601 20200403 03.04.2020 Inngående brev Myrahauen 3 gnr 165/69 i Åfjord kommune EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS NYEAFJORD
2020/1450 20200403 03.04.2020 Inngående brev Turstier i området Sør-Roan Sør-Roan Grendalag NYEAFJORD
2020/1451 20200403 03.04.2020 Inngående brev Informasjon om feltarbeid ved Stordalen Jennifer Stien NYEAFJORD
2020/1453 20200403 03.04.2020 Inngående brev Oppdatering av kopieringsavtalen Kopinor - tah@kopinor.no NYEAFJORD
2020/124 20200403 03.04.2020 Utgående brev Uttalelser til Åsmundvatnet boligområde siri@kystplan.no NYEAFJORD
2020/1042 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kommunerapportering Trøndelag 260320, smittevernutstyr Laila Refsnes NYEAFJORD
2020/1042 20200403 03.04.2020 Utgående brev Brev fra Helsedirektoratet om kartlegging av mulige sengeplasser kommunale helseinstitusjoner Fylkesmannen NYEAFJORD
2020/1042 20200403 03.04.2020 Utgående brev Rapportering av lokaler behandlingskapasitet Helsedirektoratet NYEAFJORD
2020/1433 20200403 03.04.2020 Utgående brev Søknad om skadefelling av grågås - Geir Ola Aune Geir Ola Aune NYEAFJORD
2020/2 20200403 03.04.2020 Utgående brev Bestilling av annonsering Adresseavisen Bedrift NYEAFJORD
2020/690 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Freyja Frøy Rederi AS NYEAFJORD
2020/1168 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer på småtrinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4211748217 Elisabeth Hubakk NYEAFJORD
2020/1351 20200403 03.04.2020 Utgående brev Søknad om skadefelling av grågås- Innmark Almenningen Asle Rikardsen NYEAFJORD
2020/1440 20200403 03.04.2020 Inngående brev 5058/164/54 Søknad om tillatelse til tiltak - nytt naust Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/64 20200402 02.04.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - Oversendelse av matrikkelbrev Gunnar Alfred Strudshavn NYEAFJORD
2020/1179 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat 8. - 10- trinn - st. ref. (4214199419) Siv Weberg Haarberg NYEAFJORD
2020/1179 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat 8. - 10- trinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4214199419 Siv Weberg Haarberg NYEAFJORD
2020/1122 20200402 02.04.2020 Inngående brev 5058/164/5 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av midlertidig anleggsveg og drenering av område - Utro Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/756 20200402 02.04.2020 Utgående brev Nabovarsler - Riving og oppbygging naust - Utsiktspaviljong - Drenering Bygdatun - tursti - midlertidig anleggsvei Alle berørte naboer NYEAFJORD
2020/756 20200402 02.04.2020 Utgående brev Kvittering nabovarsler - Riving og oppbygging naust - Utsiktspaviljong - Drenering Bygdatun - tursti - midlertidig anleggsvei Naboer iflg. opplisting NYEAFJORD
2020/1354 20200402 02.04.2020 Utgående brev 5058/172/1 - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein - Edgar Sumstad TRØNDELAG PIPESENTER AS NYEAFJORD
2020/950 20200402 02.04.2020 Utgående brev 5058/126/36 m.fl. - Igangsettingstillatelse - Oppgradering vann og avløpsanlegg på Revsnes - Stokksundvegen - Åfjord kommune ADVANSIA AS NYEAFJORD
2020/60 20200402 02.04.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - oversendelse av matrikkelbrev Knut Petter Nilssen NYEAFJORD
2020/1029 20200402 02.04.2020 Utgående brev Øvre Norddal vannverk - Børmark Basum - Hilde Anita Grandetrø NYEAFJORD
2020/997 20200402 02.04.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - Færingen kro og pub TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1178 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 8. - 10. trinn - st. ref. (4212926266) Arnhild Saltbones NYEAFJORD
2020/1178 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fast undervisningsstilling 8. - 10. trinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4212926266 Arnhild Saltbones NYEAFJORD
2020/1413 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten - st. ref. (4218196838) Danijela Novokmet NYEAFJORD
2020/1413 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Danijela Novokmet NYEAFJORD
2020/965 20200402 02.04.2020 Inngående brev 5058/106/4 -Fylkeskommunens uttalelse - oppføring av tilbygg til SEFRAK-registrert bolig - Kulturminneloven § 25 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1178 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 8. - 10. trinn - st. ref. (4212926266) Trude Bakken Haugen NYEAFJORD
2020/1178 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fast undervisningsstilling 8. - 10. trinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4212926266 Trude Bakken Haugen NYEAFJORD
2020/1179 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat 8. - 10- trinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4214199419 Trude Bakken Haugen NYEAFJORD
2020/1179 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat 8. - 10- trinn - st. ref. (4214199419) Trude Bakken Haugen NYEAFJORD
2020/1167 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Inntil 80% vikariat undervisningsstilling Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4212951839 Trude Bakken Haugen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om dekning av terminalbriller ***** NYEAFJORD
2020/1441 20200402 02.04.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel om registrering av Fotballhallen som særskilt brannobjekt Ørland kommune NYEAFJORD
2020/628 20200402 02.04.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til søknad om utfylling i sjø - Utro Sandskogan i Roan - gnr 64/bnr 3 Åfjord kommune - Trøndelag fylke Kystverket NYEAFJORD
2020/641 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om bevilling til salg av alkohol under 4,76% - Anna Mabel Sundland AS Sundland, Anna Mabel NYEAFJORD
2020/1088 20200402 02.04.2020 Utgående brev Helsedirektoratet - innvilget overført tilskudd 2019 - Søknad overføring Helsedirektoratet NYEAFJORD
2020/311 20200401 01.04.2020 Inngående brev Samarbeidsavtele mellom Åfjord kommune og Åfjord Røde kors - Avtaleperiode Covid 19 Afjord Røde Kors NYEAFJORD
2020/124 20200401 01.04.2020 Inngående brev Uttalelser til Åsmundvatnet boligområde Kystplan - siri@kystplan.no NYEAFJORD
2020/940 20200401 01.04.2020 Inngående brev Production radial 132 kV Sørmarkfjellet – Hofstad / Informasjon om arbeidet på helligdager Dalekovod - Marko Ivanušić NYEAFJORD
2020/1138 20200401 01.04.2020 Inngående brev Undersøkelse Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2020 SSB NYEAFJORD
2020/1411 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten - st. ref. (4218181184) Branimir Jelic NYEAFJORD
2020/1411 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218181184 Branimir Jelic NYEAFJORD
2020/1413 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten - st. ref. (4218196838) Branimir Jelic NYEAFJORD
2020/1413 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Branimir Jelic NYEAFJORD
2020/1042 20200401 01.04.2020 Inngående brev Retninglinjer for ordinær pasienttransport av personer med bekreftet koronasmitte Helsedir - Trykk-Tjenester NYEAFJORD
2020/258 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Linn-Therese Øverdal NYEAFJORD
2020/1021 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedr henvendelse på attest fra læretid Angela K. Olsen NYEAFJORD
2020/457 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058/146/66 - Midlertidig brukstillatelse garasje med leilighet Erland Harsvik NYEAFJORD
2020/1165 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - 100 % fast undervisningsstilling Brandsfjord skole - st. ref. (4212406790) Lise Rehaug NYEAFJORD
2020/1165 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100 % fast undervisningsstilling Brandsfjord skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4212406790 Lise Rehaug NYEAFJORD
2020/1420 20200401 01.04.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel om registrering av By barnehage som særskilte brannobjekt Ørland kommune NYEAFJORD
2020/950 20200401 01.04.2020 Inngående brev 5058/126/36 m.fl. - Igangsettingstillatelse - Oppgradering vann og avløpsanlegg på Revsnes - Stokksundvegen Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/1179 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat 8. - 10- trinn - st. ref. (4214199419) Marte Elise Kristoffersen NYEAFJORD
2020/379 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedrørende fradeling av areal i sameiet Harbak - gnr. 85 bnr. 45 Line Harbak m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TELIA NORGE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TELIA NORGE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TELIA TOWERS NORWAY AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel BREIBAND.NO AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TELENOR NORGE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TELENOR NORGE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel ICE COMMUNICATION NORGE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel GLOBALCONNECT AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel BREIVOLD ENERGI AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel UGEDAL ENERGI AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel BERDAL OG MØLLSLETT KRAFTLAG AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel ØVERDAL KRAFTVERK AS NYEAFJORD
2020/491 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058/151/3 - Midlertidig svarbrev / etterlysning - Bolig med garasje - Grovaveien 20 - Agnar Tjugen Agnar Tjugen NYEAFJORD
2020/537 20200401 01.04.2020 Utgående brev Elektronisk uravstemming KS NYEAFJORD
2020/541 20200401 01.04.2020 Utgående brev Invitasjon til forhandlingsmøte Hovedtillitsvalgt fagforbundet Bjørg Markanes NYEAFJORD
2020/545 20200401 01.04.2020 Utgående brev Underretning av matrikkelføring - kvalitetsheving av matrikkelenhet. Enok Lyng Bakken NYEAFJORD
2020/222 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058/92/6 - Dispensasjon fra byggegrense - Ny nettstasjon Harbakkveien FV 6318 TENSIO TS AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TELENOR NORGE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TELENOR NORGE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TENSIO AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TENSIO AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TRØNDERENERGI KRAFT AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TRØNDERENERGI KRAFT AS NYEAFJORD
2020/1169 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kokk - st. ref. (4212321651) Jan Arve Singstad NYEAFJORD
2020/1169 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4212321651 Jan Arve Singstad NYEAFJORD
2020/1411 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten - st. ref. (4218181184) Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1412 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1413 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1411 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218181184 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1179 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat 8. - 10- trinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4214199419 Marte Elise Kristoffersen NYEAFJORD
2020/975 20200401 01.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1412 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten - st. ref. (4218190926) Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1413 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten - st. ref. (4218196838) Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1412 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten - st. ref. (4218190926) Marit Evelyn Adsen Bø NYEAFJORD
2020/1411 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten - st. ref. (4218181184) Marit Evelyn Adsen Bø NYEAFJORD
2020/1412 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Marit Evelyn Adsen Bø NYEAFJORD
2020/1411 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218181184 Marit Evelyn Adsen Bø NYEAFJORD
2020/1411 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218181184 Dragana Vidakovic NYEAFJORD
2020/1411 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten - st. ref. (4218181184) Dragana Vidakovic NYEAFJORD
2020/1169 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kokk - st. ref. (4212321651) Malin Jeanette Stein Mårvik NYEAFJORD
2020/1169 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4212321651 Malin Jeanette Stein Mårvik NYEAFJORD
2020/1422 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1193 20200401 01.04.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Magne Hårstad NYEAFJORD
2020/597 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vertskommuneavtale for NAV Nord-Fosen mellom Åfjord og Osen kommuner NAV Nord-Fosen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel REFSNES LAKS AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel REFSNES LAKS AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel REFSNES LAKS AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel SALMAR FARMING AS m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel SNADDER OG SNASKUM AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel REFSNES LAKS AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel MOWI AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel BJØRNØYA AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel Minde Skjell NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel HARSVIK BRYGGE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel KYSTTELE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel KYSTTELE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel VASSNESET EIENDOM AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel LERØY MIDT AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel BOA MANAGEMENT AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel FOSEN BIOVARME AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel MOWI AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel LOTHE BÅTSERVICE NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel ROAN LANDBRUKSSERVICE Roald Andersen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel ROAN EGGPAKKERI AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel ROAN BILVERKSTED AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel KRIFO FISK AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel KRÅKØY SLAKTERI AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel Trude Sørgård NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel Tore Løkke A/S NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TORE LØKKE EIENDOM AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel EGIL A STJERN MASKINSTASJON AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel GUTTELVIK NÆRINGSPARK AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel FOSEN VIND DA NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel STATNETT SF NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel STATNETT SF NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel E.A. SMITH AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel NORGESKJELL AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel JOHS J SYLTERN AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel JOHS J SYLTERN AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel ÅFJORD LANDBRUKSVERKSTED AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel JOHS J SYLTERN AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel STJERN AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel TRØNDERSMOLT AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel FOSEN GJENVINNING AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel REFSNES FISKEINDUSTRI AS NYEAFJORD
2020/248 20200401 01.04.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Ulf Berggren - (2019/1992 Åfjord) Ulf Berggren NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5058 Eiendomsskatt 2020 - skatteseddel FOSEN VIND DA NYEAFJORD
2020/592 20200401 01.04.2020 Utgående brev Låneavtale mellom Åfjord kommune og Husbanken Husbanken NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev Møtegodtgjørelse til folkevalgte Medlemmer/varamedlemmer i utvalg/nemnder og råd i Åfjord kommune m.fl. NYEAFJORD
2020/902 20200401 01.04.2020 Utgående brev Ang. søknad om ledsagerbevis ***** NYEAFJORD
2020/904 20200401 01.04.2020 Utgående brev Tilskudd til Tros- og livssynsamfunn i Åfjord kommune 2019 BUDDHISTFORBUNDET m.fl. NYEAFJORD
2020/1393 20200401 01.04.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 2 - Korona-viruset - Informasjon fra Åfjord kommune (16.03.2020 - 11:17) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1021 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar vedr ny attest - tjenesteforhold Åfjord kommune ***** NYEAFJORD
2020/685 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak 13.02.20 - Kommunal vigsel nye Åfjord kommune Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/737 20200401 01.04.2020 Utgående brev Erklæring om slettelse av heftelse Tinglysing Kartverket NYEAFJORD
2020/605 20200401 01.04.2020 Utgående brev Protokoll etter forhandlinger jf. hovedavtalen del A §7.1, uenighet om forståelsen av hovedavtalen del B § 3-2 a HTV Fagforbundet Åfjord v/ Bjørg Markanes NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svar på mottatt SMS til fritidsbeboere/hyttefolk - Folkeregister Åfjord kommune Alf Skaset NYEAFJORD
2020/1402 20200331 31.03.2020 Inngående brev 5058/58/64 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann / avløpsanlegg Å Misjonshus NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Sandra Øverdal NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Sandra Øverdal NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Tina Marie Tårnesvik NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Tina Marie Tårnesvik NYEAFJORD
2020/1393 20200331 31.03.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 5 - Korona-viruset - Informasjon fra Åfjord kommune (30.03.2020 - 11:16) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/628 20200331 31.03.2020 Inngående brev 5058/164/3 - Høring - søknad om utfylling i sjø Sandskogan i Roan 64/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1405 20200331 31.03.2020 Inngående brev Til kommuner som ønsker å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1386 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/177/146 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Erik Jakobsen m.fl. NYEAFJORD
2020/1332 20200331 31.03.2020 Inngående brev Ettersending av fakturaer - Referansenummer 80483b7d-3e7e-4bc9-8b62-cfe7ec6d6234. ROAN EGGPAKKERI AS NYEAFJORD
2020/680 20200331 31.03.2020 Inngående brev 5058/2/1 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - tillatelse til utlegging av mindre småbåthavn på eiendommen Tørhaug FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1401 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad mottatt - ***** ***** ***** noreply@innovasjonnorge.no NYEAFJORD
2020/1401 20200331 31.03.2020 Inngående brev ***** ***** - Søknad - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1401 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopibrev - Tilbud om BU investeringstilskudd Innovasjon Norge NYEAFJORD
2020/1401 20200331 31.03.2020 Utgående brev Kommunens uttalelse ***** NYEAFJORD
2020/1401 20200331 31.03.2020 Inngående brev Utbetalingsannmodning ***** NYEAFJORD
2020/1386 20200331 31.03.2020 Inngående brev 5058/177/146 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Eierandel 1/2 - Erik Jakobsen Erik Jakosbsen NYEAFJORD
2020/1386 20200331 31.03.2020 Inngående brev 5058/177/146 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Eierandel 1/2 - Rita Rugeldal Rita Rugeldal NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Inngående brev Opphold i Ratvika - Skjøraveien 301 Roger Halsaunet NYEAFJORD
2020/1363 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på mottatt brev ang varsel om endring av betaling av husleie ***** NYEAFJORD
2020/57 20200331 31.03.2020 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 154 bnr. 93. Jan Olav Johansen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev test arbeidsavtale Monika Kataja NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev test arbeidsavtale midlertidig Monika Kataja NYEAFJORD
2020/785 20200331 31.03.2020 Utgående brev Akseptering av budsjettoverslag - Landbruksveg Hutjønna SAMEDIGGI / SAMETINGET NYEAFJORD
2020/314 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/85/45 - Ny grunneiendom - Harbak sameie - dispensasjon og tillatelse Elvar Ronald Harbak NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Test - flere vedlegg Dolly Duck NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Test - utgående brev Iren P Aronsen Viken NYEAFJORD
2020/1004 20200331 31.03.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling - NG Kiwi Midt-Norge AS - avd. Åfjord TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/1391 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/90/27 - Ferdigattest garasje Geir Ellingsen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/105/1 - Nye grunneiendommer - Grøttingsveien 274 - Asle Hegvik - dispensasjon og tillatelse Asle Hegvik NYEAFJORD
2020/1384 20200331 31.03.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra ordinær båndtvang i tilknytning til revejakt med hund på Stokkøya Tove Mette Guttelvik NYEAFJORD
2020/1342 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/58/239 - Rivetillatelse - Riving av Åfjordskroa - Øvre Årnes 1 - Åfjord kommune ADVANSIA AS NYEAFJORD
2020/1039 20200331 31.03.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - Roan bilverksted AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/969 20200331 31.03.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om dispansasjon fra utdanningskravet for Brandsfjord barnehage ***** NYEAFJORD
2020/969 20200331 31.03.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om dispansasjon fra utdanningskravet for Tusseladden barnehage ***** NYEAFJORD
2020/969 20200331 31.03.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om dispensasjon fra utdanningskravet By barnehage ***** NYEAFJORD
2020/1367 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/58/316 - Midlertidig brukstillatelse TOBB BYGGDRIFT AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Asle Hegvik NYEAFJORD
2020/1011 20200331 31.03.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Fosen fjordhotell AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Størrelse slamavskiller gnr. 172/1 - Åfjord kommune Post Fosen Renovasjon NYEAFJORD
2020/1089 20200331 31.03.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om servering- og skjenkebevilling - G.I. Vollvik TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/1300 20200331 31.03.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling - Coop Nordvest SA avd. Coop Marked Stokkøy TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/1398 20200331 31.03.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling - Coop Fosen avd. Coop Marked Roan TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/1399 20200331 31.03.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om salgsbevilling - Coop Fosen avd. Coop Ekstra Åfjord TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/1114 20200331 31.03.2020 Utgående brev Bekreftelse eiendomsforhold - Martin Eikeset Koren Martin Eikeset Koren NYEAFJORD
2020/17 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oversendelse av reguleringsplan for Grønningen for klagebehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1132 20200331 31.03.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - sammenslåing av matrikkelenheter Jan Olav Johansen m.fl. NYEAFJORD
2020/143 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/67/8 - Byggetillatelse - Bølgedemper og flytebrygge - Kabelvågen 12 - Odd Arne Westrum Odd Arne Westrum NYEAFJORD
2020/548 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/148/8 - Vedtak - Fradeling og dispensasjon - Tomt rundt eksisterende hytte - Torsteinvatnet - Gisle Brattgjerd m.fl. Gisle Brattgjerd NYEAFJORD
2020/1376 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tilby om ny kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2020/1194 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/106/37 - Midlertidig svarbrev og etterlysning dokumenter - Oppføring garasje/båthus - Linesveien 954 Halvard Gabrielsen NYEAFJORD
2020/625 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/103/1 - Byggetillatelse - Oppføring av brygge - Asvikveien - Jan Øystein Moen (2019/1256 Åfjord) Jan Øystein Moen NYEAFJORD
2020/405 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/89/4 - Vedtak - Søknad om fradeling og dispensasjon for nausttomt i Skorret - Petter Anders Hosen Petter Anders Hosen NYEAFJORD
2020/1 20200331 31.03.2020 Utgående brev Høring kommuneplanens arealdel Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Tuva Gilde NYEAFJORD
2020/1161 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4212445036) Signhild Maria Kruse NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Ane Torgersen Selnes NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Tuva Gilde NYEAFJORD
2020/1161 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4212445036 Signhild Maria Kruse NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Ane Torgersen Selnes NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Johanna Stjern NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Laila Hansen NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Johanna Stjern NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Laila Hansen NYEAFJORD
2020/1145 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger ved Sør-Roan skole - st. ref. (4212200729) Hanne Vikan NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Turid Amundal Gilde NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Silje Hynne NYEAFJORD
2020/1145 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger ved Sør-Roan skole Sør-Roan skole, Åfjord kommune - st. ref. 4212200729 Hanne Vikan NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Turid Amundal Gilde NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Silje Hynne NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Andreas Tronga NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Andreas Tronga NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Lina Gailisa NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Lina Gailisa NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Laila Storborg NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Laila Storborg NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Vanja Øverdal NYEAFJORD
2020/1145 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger ved Sør-Roan skole - st. ref. (4212200729) Guro Maaø Nilssen NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Vanja Øverdal NYEAFJORD
2020/1145 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger ved Sør-Roan skole Sør-Roan skole, Åfjord kommune - st. ref. 4212200729 Guro Maaø Nilssen NYEAFJORD
2020/258 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Linn-Therese Øverdal NYEAFJORD
2020/1031 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vassavgift i ny kommune - årspris Trygve Harald Rullestad NYEAFJORD
2020/1365 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/107/49 - Midlertidig svarbrev og etterlysning dokumenter - Etablering adkomstvei fritidsbolig - Tørrvikveien 12 Kirsten G Lines Slotterøy NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Ny nedbetalingsplan ***** NYEAFJORD
2020/212 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/159/18 - Bekreftet mottatt dokument - Flytekai Beskeland - Menz Eiendom AS MENZ EIENDOM AS m.fl. NYEAFJORD
2020/186 20200331 31.03.2020 Utgående brev Matrikkelbrev over eiendommen gnr. 165 bnr. 50. Jon Forfod NYEAFJORD
2020/672 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/142/1 - Tillatelse til 5-årig gjødslingsplan - Børøya - Torstein Larssen Torstein Larssen NYEAFJORD
2020/84 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/90/79 - Ulovlig avløp fra bolig på Stokkøya - Stokkøyveien 31 - Kurt Sundet Kurt Sundet NYEAFJORD
2020/1230 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/148/1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom ROAN REGNSKAPSKONTOR AS NYEAFJORD
2020/982 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/174/9 - Dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1-8 og bebyggelsesplan for Ansteinsundet § 5- Utlegg av flytebrygge Kynnøya, Ansteinsundet Einar Eide Fossum NYEAFJORD
2020/714 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om signering av beskrevet hendelsesforløp ***** NYEAFJORD
2020/1350 20200331 31.03.2020 Utgående brev 5058/106/66 - Midlertidig svarbrev og etterlysning dokumenter - Oppføring av fritidsbolig Vågan - Linesøya MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/38 20200331 31.03.2020 Utgående brev Ny vannledning og kummer - Lauvøy sør - Nabovarsel John Olav Engelsen NYEAFJORD
2020/691 20200331 31.03.2020 Utgående brev Endring i serverings- og skjenkebevilling - Roan Bilverksted AS ROAN BILVERKSTED AS NYEAFJORD
2020/585 20200330 30.03.2020 Inngående brev Hytte Barøya, saksnr 2020/585 Anne Ma Bjørnevik NYEAFJORD
2020/1400 20200330 30.03.2020 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra Trøndelag. Trondelagfylke - Torbjørn Finstad NYEAFJORD
2020/1042 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oppdatering om økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd. Åfjord Utvikling AS NYEAFJORD
2020/1042 20200330 30.03.2020 Inngående brev Krisesenterets beredskapsplan Krisesenter for Orkdal og omegn NYEAFJORD
2020/585 20200330 30.03.2020 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplan - rammesøknad for bygging av fritidsbolig og endring av tomt - Barøybukta - Åfjord 65/22 Fylkesmannen - Waagø-Hansen, Anne NYEAFJORD
2020/1122 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel - Kommentarer til Utrotunet Gnr 64 Bnr 53 Merete Eian Austgulen NYEAFJORD
2020/1122 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel på midlertidig vei - Utrotunet Paul Eian NYEAFJORD
2020/90 20200330 30.03.2020 Inngående brev 5058/107/78 - Klage på vedtak Dagfinn Sørgård NYEAFJORD
2020/1042 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Postmottak HOD NYEAFJORD
2020/1042 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Postmottak HOD NYEAFJORD
2020/1042 20200330 30.03.2020 Inngående brev Samhandling ved Korona- karantene eller smitte Uloba - Kundeansvarlig NYEAFJORD
2020/90 20200330 30.03.2020 Inngående brev 5058/107/78 - revidert erklæring om ansvarsrett bunnledninger All-Rør AS NYEAFJORD
2020/90 20200330 30.03.2020 Inngående brev 5058/107/78 - Erklæring ansvarsrett innvendige rørleggerarbeider TS Eiendomsservice AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rapporter etter Helseundersøkelsen i Trøndelag Trøndelag Fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1390 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 18/2 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/17 20200330 30.03.2020 Inngående brev Protokoll Planutvalgsmøte 26.02.2020 NYEAFJORD
2020/1395 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering – studieåret 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1393 20200330 30.03.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 1 - Corona - covid-19 - virus (09.03.2020 - 11:44) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1393 20200330 30.03.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 3 - Korona-viruset - Informasjon fra Åfjord kommune (20.03.2020 - 11:37) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1393 20200330 30.03.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 4 - Korona-viruset - Informasjon fra Åfjord kommune (23.03.2020 - 13:20) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1344 20200330 30.03.2020 Inngående brev 5058/106/25 Tegninger Brit Haugsand Rovik NYEAFJORD
2020/549 20200330 30.03.2020 Inngående brev 5058/177/1 - Klage på vedtak D.sak 58/20 Steinar Næss NYEAFJORD
2020/1399 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol under 4,76% - Extra Åfjord Jørgensen, Gry Oddny Røstvik NYEAFJORD
2020/1397 20200330 30.03.2020 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift Eldar Breivold NYEAFJORD
2020/585 20200330 30.03.2020 Utgående brev Hytte Barøya - Uttalelse fra Fylkesmannen Anne Ma Bjørnevik NYEAFJORD
2020/974 20200330 30.03.2020 Inngående brev Enkeltvedtak om dispansasjon fra utdanningskravet for Brandsfjord barnehage ***** NYEAFJORD
2020/970 20200330 30.03.2020 Inngående brev Enkeltvedtak om dispansasjon fra utdanningskravet for Tusseladden barnehage ***** NYEAFJORD
2020/945 20200330 30.03.2020 Inngående brev Enkeltvedtak om dispensasjon fra utdanningskravet By barnehage ***** NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Markus Breivold NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Markus Breivold NYEAFJORD
2020/1178 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 8. - 10. trinn - st. ref. (4212926266) Maren Renate Hansen NYEAFJORD
2020/1178 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fast undervisningsstilling 8. - 10. trinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4212926266 Maren Renate Hansen NYEAFJORD
2020/1167 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Inntil 80% vikariat undervisningsstilling Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4212951839 Maren Renate Hansen NYEAFJORD
2020/722 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Malin Stedtler NYEAFJORD
2020/1167 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Inntil 80% vikariat undervisningsstilling - st. ref. (4212951839) Maren Renate Hansen NYEAFJORD
2020/722 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Malin Stedtler NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) RAGNHILD HEMBRE NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 RAGNHILD HEMBRE NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Danial Alkridy NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Danial Alkridy NYEAFJORD
2020/1061 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 - st. ref. (4208466856) Eirill-Anita Harsvik Haugen NYEAFJORD
2020/1061 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Eirill-Anita Harsvik Haugen NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Eirill-Anita Harsvik Haugen NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 G van der Wal NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Eirill-Anita Harsvik Haugen NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) G van der Wal NYEAFJORD
2020/722 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Marthe Larsen NYEAFJORD
2020/1061 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 - st. ref. (4208466856) Ina Hammer NYEAFJORD
2020/1061 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Ina Hammer NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Sigrun Selnes NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Sigrun Selnes NYEAFJORD
2020/722 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Stian Bremnes NYEAFJORD
2020/722 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Stian Bremnes NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Marius Eide Stjern NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Marius Eide Stjern NYEAFJORD
2020/1061 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 - st. ref. (4208466856) Oda Torgersen Selnes NYEAFJORD
2020/1061 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Oda Torgersen Selnes NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Anne Marie Stjern NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Anne Marie Stjern NYEAFJORD
2020/1165 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - 100 % fast undervisningsstilling Brandsfjord skole - st. ref. (4212406790) dong yang NYEAFJORD
2020/1165 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100 % fast undervisningsstilling Brandsfjord skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4212406790 dong yang NYEAFJORD
2020/722 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Marthe Larsen NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Hege Davidsen By NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Hege Davidsen By NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Tuva Hovde Bye NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Tuva Hovde Bye NYEAFJORD
2020/1061 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 - st. ref. (4208466856) Siriwan Hårstad NYEAFJORD
2020/1061 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Siriwan Hårstad NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Astrid Gilde NYEAFJORD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Astrid Gilde NYEAFJORD
2020/90 20200330 30.03.2020 Utgående brev 5058/107/78 - Bygge- og utslippstillatelse - VA-anlegg inkl. utslipp - Pål Øystein Sørgaard BYGGMESTER SØRGAARD AS NYEAFJORD
2020/549 20200330 30.03.2020 Utgående brev 5058/177/1 - Fradeling og dispensasjon bebygd tomt - Nordskjørveien 1103 - Steinar Næss (2019/717 ROAN) Steinar Næss NYEAFJORD
2020/90 20200330 30.03.2020 Utgående brev 5058/107/78 - Tillatelser - Etablering av parkeringsplasser, utfylling i strandsonen og rivning - Trollskaret - Pål Øystein Sørgaard BYGGMESTER SØRGAARD AS NYEAFJORD
2020/1344 20200330 30.03.2020 Utgående brev 5058/106/25 - Midlertidig svarbrev og etterlysning dokumenter - Oppføring av tilbygg til fritidshus - Linesveien 951 Odd Harry Rovik NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200329 29.03.2020 Inngående brev Skjema for antall PU signert i Altinn. Kvitteringsmail og skjema vedlagt. Revisjon Midt-Norge NYEAFJORD
2020/1164 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4211735222) Lisa By NYEAFJORD
2020/1164 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4211735222 Lisa By NYEAFJORD
2020/1168 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer på småtrinn Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4211748217 Lisa By NYEAFJORD
2020/1168 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer på småtrinn - st. ref. (4211748217) Lisa By NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Tove Iren Berntsen NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Tove Iren Berntsen NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 - st. ref. (4208466856) Eivind Karlsaune Hugdal NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Eivind Karlsaune Hugdal NYEAFJORD
2020/722 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Sondre Stjern NYEAFJORD
2020/722 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Sondre Stjern NYEAFJORD
2020/696 20200329 29.03.2020 Inngående brev Oppgave over alkoholholdige varer 2019 - Stokkøya Sjøsenter AS 607929 Stokkøya Sjøsenter AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200329 29.03.2020 Utgående brev Signert Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1166 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Adjunkt - st. ref. (4212425922) Solveig Bollingmo Svardal NYEAFJORD
2020/1166 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Adjunkt Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4212425922 Solveig Bollingmo Svardal NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Cathrine Hagen NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Cathrine Hagen NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Lise Våbenø Dyrøy NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Lise Våbenø Dyrøy NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Marit Myhre Standahl NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Marit Myhre Standahl NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 - st. ref. (4208466856) Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2020/258 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2020/258 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Dag Gaute Gaasemyr NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Dag Gaute Gaasemyr NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Gunn Elin Lysø NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Gunn Elin Lysø NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Aiga Eglite Berg NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Aiga Eglite Berg NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 - st. ref. (4208466856) Emilie Benedikte Johansen Varsi NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Emilie Benedikte Johansen Varsi NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Bjørn Lønnum Andreassen NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Bjørn Lønnum Andreassen NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Elisabet Braseth Karlsaune NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Elisabet Braseth Karlsaune NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4206378466) Ingunn Molden Grøntvedt NYEAFJORD
2020/1082 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Ingunn Molden Grøntvedt NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 - st. ref. (4208466856) Kamilla Kolmannskog NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Kamilla Kolmannskog NYEAFJORD
2020/258 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Nora Grøtting NYEAFJORD
2020/258 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Nora Grøtting NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 - st. ref. (4208466856) Nora Grøtting NYEAFJORD
2020/1061 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Nora Grøtting NYEAFJORD
2020/1384 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad om dispansasjon fra ordinær båndtvang av hund - begrenset periode Tove Guttelvik NYEAFJORD
2020/696 20200328 28.03.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2019 - KIWI 119 Åfjord Kiwi - Resepsjon Kiwi NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200328 28.03.2020 Inngående brev Rundskriv IS-3 2020 - Signert skjema for revisorattestasjon Revisjon Midt-Norge NYEAFJORD
2020/1390 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad - utbetaling av skogfond - utgifter til skogforsikring Afjord Kommune - Stjern Vemund NYEAFJORD
2020/1383 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Heimhaugen 1A - Åfjord Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/1382 20200328 28.03.2020 Inngående brev Opphør av abonnement - Brandsøyveien 206 Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/1382 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Næring - Brandsøyveien 206 Roan Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/1381 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Driftsbygning - Brannstasjon - Julie Næss vei 10 Roan Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/779 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Næring Strandalia 12 Brandsfjord Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/779 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Strandalia 12 Brandsfjord Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/930 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Leilighet Prestegården 8 Åfjord Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/930 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Leilighet Prestegården 8 Åfjord Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/930 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Leilighet Prestegården 8 Åfjord Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/930 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Leilighet - Prestegården 8 Åfjord Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/1380 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale Gatelys Sjøveien 4 Åfjord Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/1379 20200328 28.03.2020 Inngående brev Nettleieavtale - Provisorisk Sjøveien 100 Åfjord Tensio - kundeservice.ts@tensio.no NYEAFJORD
2020/258 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Grethe Torunn Eggen NYEAFJORD
2020/258 20200328 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Grethe Torunn Eggen NYEAFJORD
2020/722 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Ailin Kristine Sydskjør NYEAFJORD
2020/722 20200328 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Ailin Kristine Sydskjør NYEAFJORD
2020/1375 20200328 28.03.2020 Utgående brev Svar på søknad - utbetaling av skogfond - utgifer til skogforsikring Jan Egil Amlien NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200328 28.03.2020 Inngående brev 5058/173/35 Erklæring om ansvarsrett - riving av naust Eian Graveservice NYEAFJORD
2020/755 20200328 28.03.2020 Inngående brev 5058/177/138 Erklæring om ansvarsrett - opparbeidelse av fritidstomt - Flyhaugen 10 Eian Graveservice NYEAFJORD
2020/1385 20200328 28.03.2020 Inngående brev 5058/147/2 Erklæring om ansvarsrett - opparbeidelse av garasjetomt på Nerdal Eian Graveservice NYEAFJORD
2020/1167 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Inntil 80% vikariat undervisningsstilling - st. ref. (4212951839) dong yang NYEAFJORD
2020/1167 20200328 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Inntil 80% vikariat undervisningsstilling Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4212951839 dong yang NYEAFJORD
2020/863 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innkalling IUA Sør-Trøndelags årsmøte 23.04.2020 Tbrt - Carlsson Anna NYEAFJORD
2020/1042 20200327 27.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedir - Henning Lahn NYEAFJORD
2020/1042 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemienpostmottak@hoylandet.kommune.no Fhi - Wøien, Gunhild NYEAFJORD
2020/1042 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er Helsedir - Trykk-Tjenester NYEAFJORD
2020/1042 20200327 27.03.2020 Inngående brev BIO Trøndelag 2020 Kompetanseheving for småbedrifter og enkeltpersonsforetak Trondelagfylke - Torunn Rømma NYEAFJORD
2020/1195 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar - Renovasjonsordning ny kommune - levering av søppel Tove Olsen Balansert Ernæring NYEAFJORD
2020/1378 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - Tillatelse til å skyte skadedyr Bjørnør Gård - Nathalie Haavimb-Jystad NYEAFJORD
2020/1368 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopibrev - Innovasjon Norge - Bekreftelse mottatt søknad Innovasjon Norge NYEAFJORD
2020/535 20200327 27.03.2020 Inngående brev 5058-141/159 - Rekvisisjon av oppmåling Planogmiljo - Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/1042 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser Helsedir - Trykk-Tjenester NYEAFJORD
2020/93 20200327 27.03.2020 Inngående brev Etterlyser dokumenter 5058/66/9 Hårstad, Dag Helge NYEAFJORD
2020/1042 20200327 27.03.2020 Inngående brev Brev vedrørende kartlegging av behov for smittevernutstyr Uloba - Kundeansvarlig NYEAFJORD
2020/90 20200327 27.03.2020 Inngående brev 5058/107/78 - Erklæring ansvarsrett Roan Maskin AS - Sprengearbeider Byggmester Sørgaard AS NYEAFJORD
2020/258 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerferievikarer - st. ref. 4181730795 Jenny Nordaune NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Agnes Paltoft NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Agnes Paltoft NYEAFJORD
2020/116 20200327 27.03.2020 Inngående brev Omgjøring av vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2 - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 988177466 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 916502761 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970568263 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982442397 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 991767339 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Silje Blix NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Silje Blix NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Oda Kristine Kosberg NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Oda Kristine Kosberg NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Maia Kosberg NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Maia Kosberg NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler - st. ref. (4191346760) Martine Dolmseth NYEAFJORD
2020/722 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Audition for ungdom til sommerjobb / sommerfugler Åfjord kommune - st. ref. 4191346760 Martine Dolmseth NYEAFJORD
2020/1164 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4211735222) Deepak Sapkota NYEAFJORD
2020/1164 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4211735222 Deepak Sapkota NYEAFJORD
2020/1042 20200327 27.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedir - Trykk-Tjenester NYEAFJORD
2020/1169 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kokk - st. ref. (4212321651) Adel Salem NYEAFJORD
2020/1169 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Stokksund oppvekstsenter, Åfjord kommune - st. ref. 4212321651 Adel Salem NYEAFJORD
2020/1089 20200327 27.03.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - G.I. Vollvik TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/524 20200327 27.03.2020 Inngående brev 5058/154/9 - Fraråding - dispensasjon fra kommuneplanen - omdisponering til boligtomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/258 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikarer - st. ref. (4181730795) Jenny Nordaune NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 992115033 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 976104919 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970399038 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990443238 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 966995785 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 912575810 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 991296727 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982766591 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 986089292 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985700672 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 882110982 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 870342152 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/141 20200327 27.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak PS 3/20 - 5058/139/2 - Søknad om fradeling av landbruksareal som tilleggsjord - Grete Jakobsen og Gunnar Kristiansen Grete Jakobsen m.fl. NYEAFJORD
2020/899 20200327 27.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak PS 2/20 - Revidering av avtale mellom Åfjord kommune og Åfjord ettersøksring - fallviltarbeid og ettersøk av skadet vilt Monica E Lauritsen-By NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982832039 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/139 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 920395333 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD