eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3248 20210123 23.01.2021 Inngående brev Endelig klageavgjørelse - Refsnes Laks AS lokalitet 38697 Takflua i Åfjord kommune Trondelagfylke - Lill Connie Furu NYEAFJORD
2020/3228 20210123 23.01.2021 Inngående brev Svar på brev - referanse 832/2021/KJEVIN - forlengelse av prøveperiode med snøskuterløype Marthe Stjern NYEAFJORD
2021/166 20210123 23.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4333736373) Karen Agnethe Eggen NYEAFJORD
2021/166 20210123 23.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4333736373 Karen Agnethe Eggen NYEAFJORD
2021/250 20210123 23.01.2021 Inngående brev 5058/30/20 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving av uthus - Nedre By 131 Jon Kristian Lomundal NYEAFJORD
2021/260 20210123 23.01.2021 Inngående brev 5058/154/4,62 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom- Per Ola Johansen Per Ola Johansen NYEAFJORD
2021/44 20210122 22.01.2021 Inngående brev 5058/177/124 - Søknad om tillatelse til tiltak Harry Nilsen NYEAFJORD
2021/263 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 912575810 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/266 20210122 22.01.2021 Inngående brev Innspill og tilbakemelding på alternativ rutetabell rute 810 fra 01.01.24 Indre Fosen kommune NYEAFJORD
2021/244 20210122 22.01.2021 Inngående brev 5058/165/24 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Leif Roar Næss Leif Roar Næss NYEAFJORD
2021/245 20210122 22.01.2021 Inngående brev 5058/43/24 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Asgeir Jønland Asgeir Jønland NYEAFJORD
2021/246 20210122 22.01.2021 Inngående brev 5018/2/124 - Søknad om ferdigattest - Randi Salbuvik Randi Salbuvik NYEAFJORD
2021/248 20210122 22.01.2021 Inngående brev 5058/30/20 - Rekvisisjon av oppmåling - Ny grunneiendom - Nedre By 127 - Jon Kristian Lomundal Jon Kristian Lomundal NYEAFJORD
2021/200 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Tobias Mårtensson NYEAFJORD
2021/200 20210122 22.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Tobias Mårtensson NYEAFJORD
2021/209 20210122 22.01.2021 Inngående brev 5058/9/10 - Konsesjonsforhold - Anita Bjurstrøm Matrikkelen NYEAFJORD
2021/223 20210122 22.01.2021 Inngående brev 5058/66/96 - Konsesjonsforhold - Robert Tårnesvik Hansen Matrikkelen NYEAFJORD
2020/3961 20210122 22.01.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av naust - 45/1 ved Juvatnet Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3835 20210122 22.01.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal fra 107/2 til 107/69 og 165 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2433 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3416 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3431 20210122 22.01.2021 Inngående brev Henvendelse ang frist - Ref. 15251/2020//SVEFJE Turid Bang NYEAFJORD
2020/3228 20210121 21.01.2021 Inngående brev Svar på brev - ref 832/2021//KJEVIN - Aksept for forlengelse prøveordning med snøskuterløype Ole Torstein Stjern NYEAFJORD
2021/238 20210121 21.01.2021 Inngående brev Rundskriv IS-3/2021 - Innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene Helsedir - Trykk-Tjenester NYEAFJORD
2021/233 20210121 21.01.2021 Inngående brev Leasingbiler - fritak for omregistreringsavgift ved omorganisering SKATTEETATEN NYEAFJORD
2021/235 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Steinkjer kommune NYEAFJORD
2021/236 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Markanes, Per Ivar NYEAFJORD
2021/262 20210121 21.01.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/215 20210121 21.01.2021 Utgående brev Regionale utviklingsmidler - vedr. Kråkøy Slakteri AS - ref. sak 18/609 i Roan Trøndelag fylkeskommeun NYEAFJORD
2021/166 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4333736373) Grethe Torunn Eggen NYEAFJORD
2021/166 20210121 21.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4333736373 Grethe Torunn Eggen NYEAFJORD
2021/166 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4333736373) Eirill-Anita Harsvik Haugen NYEAFJORD
2021/166 20210121 21.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4333736373 Eirill-Anita Harsvik Haugen NYEAFJORD
2021/131 20210121 21.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021- Øystein Haugsnes Haugsnes, Øystein NYEAFJORD
2021/44 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5058/177/124 - Etterlysning av søknad om tiltak og nabovarsel Harry Nilsen NYEAFJORD
2021/61 20210121 21.01.2021 Inngående brev Tilbudskonkurranse taktekking Åfjordhallen Tore Eldar Oeverdal NYEAFJORD
2021/61 20210121 21.01.2021 Inngående brev Tilbud (253) Takxperten AS NYEAFJORD
2020/4098 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5058/90/252 - Ny grunneiendom - Guttelvik Felles - dispensasjon - anmodning om uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3716 20210121 21.01.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Anders Hegvik m.fl. NYEAFJORD
2020/3031 20210121 21.01.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 869134112 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3379 20210121 21.01.2021 Utgående brev 5058/174/16 - Tillatelse nausttomt - Tilleggsareal til 174/15 (Sak 2015/4111 Roan) Olav Lindbak NYEAFJORD
2020/1869 20210121 21.01.2021 Inngående brev Sluttrapport 2020 trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk - Indre Fosen, Åfjord og Ørland kommuner Ørland kommune NYEAFJORD
2020/2132 20210121 21.01.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom gnr. 66 bnr. 96 Kristian Kjønnøy Pedersen m.fl. NYEAFJORD
2020/3972 20210120 20.01.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad etter §6 i lov om motorferdsel i utmark Roar Hegvik NYEAFJORD
2021/226 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad konsertserie 2021 Stokkoy - Torild Langklopp NYEAFJORD
2021/232 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd, GNR 31/3 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/211 20210120 20.01.2021 Utgående brev Ang. søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2021/221 20210120 20.01.2021 Inngående brev Fullmaktsskjema ny konkurranse - Medisinsk og teknisk gass, næringsmiddelgass og leie av gassflasker Trondelagfylke - Frode Larsen NYEAFJORD
2021/223 20210120 20.01.2021 Inngående brev 5058/66/96 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Stjern - Robert Hansen NYEAFJORD
2021/224 20210120 20.01.2021 Inngående brev 5058/58/19 - Fasadetegning med nytt vindu inntegnet Tine Braseth NYEAFJORD
2021/225 20210120 20.01.2021 Inngående brev Behandling av søknader om avkjørsler og dispensasjoner fra byggegrense fra fylkesveg - informasjon om praksis Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/200 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Siriwan Hårstad NYEAFJORD
2021/200 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Siriwan Hårstad NYEAFJORD
2021/200 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Signhild Maria Kruse NYEAFJORD
2021/200 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Signhild Maria Kruse NYEAFJORD
2021/166 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4333736373) Elin Enebakk NYEAFJORD
2021/166 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4333736373 Elin Enebakk NYEAFJORD
2021/178 20210120 20.01.2021 Utgående brev Ang. søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Janne Helen Staven NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Stine Merete Nordtømme NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Lise Sandberg Valderaune NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Cathrin Nygård NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 bodil selnes NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Elisabeth Kimo NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 DARIA GORSKA NYEAFJORD
2020/4154 20210120 20.01.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Maleewan Pimnim NYEAFJORD
2020/3835 20210120 20.01.2021 Utgående brev 5058/107/2 - Deling av eiendom - Tilleggsareal til 107/69 og 165 - anmodning om uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3031 20210120 20.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 869134112 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3747 20210119 19.01.2021 Inngående brev Fellesføring eiansveine - åfjord kommune Oneco - Samdahl Per Egil NYEAFJORD
2020/3747 20210119 19.01.2021 Inngående brev Fellesføring eiansveien- åfjord kommune Tronderenergi - Ketil Sørløkk NYEAFJORD
2020/4154 20210119 19.01.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Malin Eriksen NYEAFJORD
2020/4161 20210119 19.01.2021 Utgående brev 5058/60/3 - Tillatelse - Fasadeendring på driftsbygning - Selnesveien 114 - Magnus Aune Magnus Aune NYEAFJORD
2021/46 20210119 19.01.2021 Utgående brev 5058/99/10 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring fritidsbolig - Seterlia 11 - Arnt Roar Aaknes Arnt Roar Aaknes NYEAFJORD
2021/30 20210119 19.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021- Alf Håkon Skjærvik Skjærvik, Alf Håkon NYEAFJORD
2021/167 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/47/10,18 - Konsesjonsforhold - Martin Andre Arnevik Martin Andre Arnevik NYEAFJORD
2021/166 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4333736373) Marion Strøm NYEAFJORD
2021/166 20210119 19.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4333736373 Marion Strøm NYEAFJORD
2021/114 20210119 19.01.2021 Utgående brev 5058/59/83 - Ferdigattest - fasadeendring - Monstadvegen 16 Mette Marie Aas NYEAFJORD
2021/200 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Emina Ilic NYEAFJORD
2021/200 20210119 19.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Emina Ilic NYEAFJORD
2021/200 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2021/200 20210119 19.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2021/216 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/64/76 - Søknad om bruksendring bolig - Øvre Flatlia 34 Oddmund Rånes NYEAFJORD
2021/217 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/64/67 - Søknad om bruksendring fritidsbolig - Flatlia 17 - Oddmund Rånes Oddmund Rånes NYEAFJORD
2021/218 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/64/4 - Søknad om tiltak - Ny grunneiendom - Sandstad - Tore Alstad Tore Alstad NYEAFJORD
2021/219 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/58/43 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - RB Eiendom AS RB Eiendom AS NYEAFJORD
2021/220 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/59/4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - RB Eiendom AS RB Eiendom AS NYEAFJORD
2021/210 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om støtte til drift av mobil utstyrssentral Roan frivilligsentral SA NYEAFJORD
2021/211 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2021/206 20210119 19.01.2021 Inngående brev Arrangement 20.01.2021 Rosø-Hosen, Bjørn Arne NYEAFJORD
2021/209 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/9/10 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Adjus - Stefan Helberg NYEAFJORD
2021/213 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/27/1 - Signert jordleieavtale - Trude Flenstad, Magne Staven Larsen og Iverøra samdrift Trude Flenstad, Magne Staven Larsen og Iverøra samdrift NYEAFJORD
2021/214 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/66/52 - Søknad om tilbygg, fasadeendring og bruksendring - Straumsmoveien 2 - Lars Arne Ranheim Lars Arne Ranheim NYEAFJORD
2020/4093 20210119 19.01.2021 Inngående brev 5058/106/91- Konsesjonsforhold - Frode Larsen Matrikkelen NYEAFJORD
2020/2958 20210119 19.01.2021 Utgående brev 5058/66/26 - Ny grunneiendom - Dispensasjon - - Straumsmoveien 71 - Else Marie Mosand - Åfjord kommunes vedtak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3254 20210119 19.01.2021 Utgående brev 5058/141/159 - Byggetillatelse og dispensasjon - Utlegging av flytekai - Robu AS ROBU AS NYEAFJORD
2020/2885 20210119 19.01.2021 Utgående brev 5058/165/180 - Ferdigattest - Rehabilitering avløp Roansveien 58 - Inga-Lill Strøm og Viggo Pettersen RØRLEGGER RIKARDSEN AS NYEAFJORD
2020/3522 20210119 19.01.2021 Inngående brev Manglende vedlikehold og utbedringer av fylkesvei 6318 i Åfjord kommune Roy Harbak NYEAFJORD
2020/2132 20210119 19.01.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Kristian Kjønnøy Pedersen m.fl. NYEAFJORD
2020/2094 20210119 19.01.2021 Utgående brev Deres ref: 8810/2020//BJØMUR - etterspør vedtak - riving og oppføring av jaktbu - Olviksetertjønna (Finnvatnet) - Åfjord 149/2 Statsforvalteren - Waagø-Hansen, Anne NYEAFJORD
2020/1993 20210119 19.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding - Etterspør vedtak - oppføring av fritidsbolig og adkomstvei - Halen - Stoksund Statsforvalteren - Waagø-Hansen, Anne NYEAFJORD
2021/174 20210118 18.01.2021 Inngående brev Tilknytning til vann Per Georg Skansen NYEAFJORD
2020/3576 20210118 18.01.2021 Inngående brev Fylkeskommunens syn på klagen , utskifting av Garrabrekka bru, Statsforvalteren klager Trondelagfylke - Olaf Rovik NYEAFJORD
2020/1273 20210118 18.01.2021 Inngående brev Tove Mette Guttelvik - søknad om erstatning avlingssvikt Statsforvalteren - Larsen, Trude NYEAFJORD
2020/1273 20210118 18.01.2021 Inngående brev Tove Mette Guttelvik - søknad om erstatning avlingssvikt Statsforvalteren - Larsen, Trude NYEAFJORD
2020/3606 20210118 18.01.2021 Inngående brev Avlingsskadesøknad - Toril Koteng Statsforvalteren - Solstad, Anne NYEAFJORD
2021/191 20210118 18.01.2021 Inngående brev 5058/4/42 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fosen Vind DA FOSEN VIND DA NYEAFJORD
2021/185 20210118 18.01.2021 Inngående brev Mørk lanterne på moloen i Sørgårdsvågen marina Anders Sanne NYEAFJORD
2021/184 20210118 18.01.2021 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunene 2021 Statsforvalteren - Hynne, Sigrid NYEAFJORD
2020/1763 20210118 18.01.2021 Inngående brev 18/2032 Svar Åfjord kommune tilskuddsmidler til nyskapende aktivitetsarenaer Postmottak KUD NYEAFJORD
2020/1393 20210118 18.01.2021 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 42 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (15.01.2021 - 11:20) Statsforvalteren i Trøndelag NYEAFJORD
2020/2095 20210118 18.01.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Olav Lindbak m.fl. NYEAFJORD
2020/2958 20210118 18.01.2021 Inngående brev Deres ref,; 11168/2020//SVEFJE - etterspør vedtak - fradeling av vegareal til adkomst og en parsell som båtplass - Åfjord 66/26 Statsforvalteren - Waagø-Hansen, Anne NYEAFJORD
2021/189 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Syltern, Frank NYEAFJORD
2021/203 20210118 18.01.2021 Inngående brev Åfjord pg - Avtale om arealoverføring og faktura for anleggsbidrag til ny garasje OPPLYSNINGSVESENETS FOND NYEAFJORD
2021/193 20210118 18.01.2021 Inngående brev Åfjord kommune - Grunnerverv - Fv. 6318 Liankrysset, krav om matrikkelføring Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/193 20210118 18.01.2021 Inngående brev Fv 6318 Lianskrysset - Krav om matrikkelføring - Ettersending av filer Trondelagfylke - Beathe Bakken NYEAFJORD
2021/199 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/100 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til førerkort Hadeel Bittar NYEAFJORD
2021/101 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til førerkort ***** NYEAFJORD
2021/61 20210118 18.01.2021 Inngående brev Svar på Invitasjon til konkurranse på taktekking av Åfjordhallen Norges-Tak - Marius Undersaker NYEAFJORD
2021/92 20210118 18.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021- Jens Berdahl Berdahl, Jens NYEAFJORD
2020/4058 20210118 18.01.2021 Utgående brev 5058/6/3 - Oversendelse for uttalelse - Ombygging og bruksendring av låve/uthus - Selsetveien 525 - Øyvind Halaas STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3932 20210118 18.01.2021 Utgående brev Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2020/3580 20210118 18.01.2021 Utgående brev AVTALE FOR SERVICE/VEDLIKEHOLD AV AVLØPSANLEGG AV TYPEN CLEAN 1 OG WEHOPUTS RENSEANLEGG - NOROPTION AS NOROPTION AS NYEAFJORD
2020/3838 20210118 18.01.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan Mattilsynet NYEAFJORD
2020/3857 20210118 18.01.2021 Inngående brev Basilrapport, årsmelding 2020, Vik-Bessaker barnehage Vik-Bessaker barnehage v/Siv-Anita Strudshavn NYEAFJORD
2020/3857 20210118 18.01.2021 Inngående brev Basilrapport, årsmelding 2020, Tusseladden barnehage Tusseladden barnehage v/Marianne Hauge NYEAFJORD
2020/3857 20210118 18.01.2021 Inngående brev Basilrapport, årsmelding 2020, Stoksund barnehage Stoksund barnehage v/Bernt Marius Aaknes NYEAFJORD
2020/3857 20210118 18.01.2021 Inngående brev Basilrapport, årsmelding 2020, Nlm Barnehagene AS, Heggli barnehage Nlm Barnehagene AS, avd. Heggli barnehage v/Lise Taraldsen NYEAFJORD
2020/3857 20210118 18.01.2021 Inngående brev Basilrapport, årsmelding 2020, Maribo barnehage Maribo barnehage v/Ann-Kristin Dolmseth NYEAFJORD
2020/3857 20210118 18.01.2021 Inngående brev Basilrapport, årsmelding 2020, By barnehage By barnehage v/Kristin Syltern Gilde NYEAFJORD
2020/3857 20210118 18.01.2021 Inngående brev Basilrapport, årsmelding 2020, Brandsfjord barnehage Brandsfjord barnehage v/Siv-Anita Strudshavn NYEAFJORD
2020/3857 20210118 18.01.2021 Inngående brev Basilrapport, årsmelding 2020, kommuneskjema ***** NYEAFJORD
2021/182 20210117 17.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Hopstad, Lars Ole NYEAFJORD
2020/690 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Jarl Frøy Rederi AS NYEAFJORD
2020/3566 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" Helsedir - Trykk-Tjenester NYEAFJORD
2020/3580 20210115 15.01.2021 Inngående brev Dokumentert opplæring - etterlyser avtale på nytt Noroption - Bjørn Tore Sundland NORoption AS NYEAFJORD
2020/3838 20210115 15.01.2021 Inngående brev Statens vegvesen sin uttalelse til varsling om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Saga Naustområde gnr. 67 bnr. 3 Statens vegvesen NYEAFJORD
2021/187 20210115 15.01.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier Statens vegvesen NYEAFJORD
2021/188 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oppnevning av forliksråd for perioden 2021 - 2024 - Åfjord kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/94 20210115 15.01.2021 Inngående brev 5058/104/52 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Roar Øverdal NYEAFJORD
2021/127 20210115 15.01.2021 Inngående brev 5058/55/1,2,3 - Egenerklæring o konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Roar Steen Roar Steen NYEAFJORD
2021/119 20210115 15.01.2021 Utgående brev 5058/157/1 - Melding til matrikkelfører om avtale/ vedtak om tiltredelse/ erverv av grunn til fylkesveg - Fv. 6312 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/175 20210115 15.01.2021 Inngående brev Brev angående fiskemottak i Roan Havn Fiskebåteiere med tilknytning fiskemottak i Roan Havn NYEAFJORD
2021/176 20210115 15.01.2021 Inngående brev 5058/92/6 - Søknad om ferdigattest - Badehus til marina-anlegget - Høvik båtforening AS (Åfjord 2017/434) Høvik båtforening AS NYEAFJORD
2021/178 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2021/179 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om TT-kort ***** NYEAFJORD
2021/168 20210115 15.01.2021 Inngående brev 5058/105/1 - Søknad om oppføring av adkomstvei - Grøttingsveien - Anders Hegvik Anders Hegvik NYEAFJORD
2021/170 20210115 15.01.2021 Inngående brev 5058/177/3,148 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Sverre Aune Sverre Aune NYEAFJORD
2021/173 20210115 15.01.2021 Inngående brev 5058/104/25 - Søknad om oppføring av brygge - Stokksundsveien - Ove Haltstrand Ove Haltstrand NYEAFJORD
2021/166 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4333736373) Enkeleda Koci NYEAFJORD
2021/166 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4333736373 Enkeleda Koci NYEAFJORD
2021/166 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4333736373) Emina Ilic NYEAFJORD
2021/166 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4333736373 Emina Ilic NYEAFJORD
2021/167 20210115 15.01.2021 Inngående brev 5058/47/10,18 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Martin Andre Arnevik Martin Andre Arnevik NYEAFJORD
2021/166 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4333736373) Mailin sandø NYEAFJORD
2021/166 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4333736373 Mailin sandø NYEAFJORD
2021/153 20210115 15.01.2021 Utgående brev Ang. TT-kort ***** NYEAFJORD
2021/135 20210115 15.01.2021 Utgående brev TT-kort - Endringer ***** NYEAFJORD
2021/78 20210115 15.01.2021 Utgående brev 5058/103/18 - Midlertidig svarbrev - Overnattings- og serveringsvirksomhet - Asvikveien - Stoksund Seapark AS FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2021/73 20210115 15.01.2021 Utgående brev 5058/37/7 - Oversendelse for uttalelse - Via Ferreta - Melanakken - Fosen Aktiv AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/59 20210115 15.01.2021 Inngående brev 5058/30/9 - Byggesøknad Egil A Stjern Maskinstasjon AS NYEAFJORD
2021/24 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021- Ole Torstein Stjern Stjern, Ole Torstein NYEAFJORD
2020/3968 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Vaktmester / byggdrifter Eiendom og drift, Åfjord kommune - st. ref. 4320986140 emil cacaliceanu NYEAFJORD
2020/3968 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Vaktmester / byggdrifter Eiendom og drift, Åfjord kommune - st. ref. 4320986140 Ejike Samson Okoye NYEAFJORD
2020/3968 20210115 15.01.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Vaktmester / byggdrifter Eiendom og drift, Åfjord kommune - st. ref. 4320986140 Krzysztof Podlewski NYEAFJORD
2020/4090 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tillatelse - søknad om avkjørsel - FV 715 - gnr/bnr 46/3 - Storheia vindkraftverk - Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3296 20210115 15.01.2021 Utgående brev 5058/40/1 - Ny grunneiendom for gjødselkum - Sørdalsveien - dispensasjon fra avstand til vassdrag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2958 20210115 15.01.2021 Inngående brev Deres ref,; 11168/2020//SVEFJE - etterspør vedtak - fradeling av vegareal til adkomst og en parsell som båtplass - Åfjord 66/26 Statsforvalteren - Waagø-Hansen, Anne NYEAFJORD
2020/2964 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Edel Tove Martinsen m.fl. NYEAFJORD
2020/2779 20210115 15.01.2021 Utgående brev 5058/52/41 - Utlegging av permanent småbåthavn for to fritidseiendommer i Kroken - Oddvar Strand og Roar Moan STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2636 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021- Sturla Storfjeld Storfjeld, Sturla NYEAFJORD
2020/1239 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984965192, 5058-142/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1240 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994863371, 5058-165/ 18 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/169 20210115 15.01.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - Åfjord Kommune - Roan helsehus - Fare for riving av Sefrak-bygg - gamle rådhus Trondelagfylke - Hauke Haupts NYEAFJORD
2020/1993 20210115 15.01.2021 Inngående brev Etterspør vedtak - oppføring av fritidsbolig og adkomstvei - Halen - Stoksund - Åfjord 96/47 Statsforvalteren - Waagø-Hansen, Anne NYEAFJORD
2020/1410 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916112890, 5058-67/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1291 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923782346, 5058-65/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1292 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178095, 5058-61/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1271 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991032045, 5058-25/ 31 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1285 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997869052, 5058-164/ 43 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1287 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998130735, 5058-44/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1289 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998414970, 5058-145/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1272 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915385796, 5058-146/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1277 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971183470, 5058-30/ 15 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1278 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920987753, 5058-24/ 29 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1279 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971077662, 5058-24/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1237 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976128095, 5058-40/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1241 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995040786, 5058-171/ 6 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1245 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982209099, 5058-27/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1250 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982766591, 5058-22/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1251 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917866708, 5058-154/ 11 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1243 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989244922, 5058-25/ 7 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1260 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990368120, 5058-59/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1263 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992115033, 5058-158/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1264 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992130326, 5058-85/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1266 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992205237, 5058-171/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1268 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990719780, 5058-39/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1290 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969158892, 5058-29/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1295 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923233075, 5058-107/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1296 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923992014, 5058-166/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1297 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999524648, 5058-38/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1299 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918560394, 5058-178/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1304 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985700672, 5058-26/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1305 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912399699, 5058-141/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1308 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986089292, 5058-29/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1310 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970572406, 5058-52/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1316 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986322183, 5058-152/ 10 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1320 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969639319, 5058-6/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1321 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969636840, 5058-108/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1325 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969672278, 5058-152/ 6 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1330 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969680033, 5058-177/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1331 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969668564, 5058-42/ 18 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2094 20210114 14.01.2021 Inngående brev Deres ref: 8810/2020//BJØMUR - etterspør vedtak - riving og oppføring av jaktbu - Olviksetertjønna (Finnvatnet) - Åfjord 149/2 Statsforvalteren - Waagø-Hansen, Anne NYEAFJORD
2021/154 20210114 14.01.2021 Inngående brev Årsrapport_Åfjord 2020 - minirenseanlegg Noroption - Servicerapport NORoption AS NYEAFJORD
2021/73 20210114 14.01.2021 Inngående brev 5058/37/7 - Søknad om tillatelse til tiltak post@fosenaktiv.no NYEAFJORD
2021/73 20210114 14.01.2021 Utgående brev 5058/37/7 - Midlertidig svarbrev - Via Ferreta - Melanakken - Fosen Aktiv FOSEN AKTIV AS NYEAFJORD
2021/59 20210114 14.01.2021 Inngående brev Redegjørelse fra Maskinstasjonen - Bekymringsmelding etter elvegrus uttak Afjord Kommune - Kolmannskog Lars Helge NYEAFJORD
2021/59 20210114 14.01.2021 Utgående brev Ber om søknad med redegjørelse for utførte arbeider med uttak av grus ved By-holmen FRIDA FAGERGÅRD STJERN NYEAFJORD
2021/155 20210114 14.01.2021 Inngående brev 5058/59/88 og59/367 - Klage - feilplassering garasje Torkil Naustan NYEAFJORD
2021/157 20210114 14.01.2021 Inngående brev Databehandleravtale og personvern - ny sak/arkivløsning Indre Fosen kommune NYEAFJORD
2021/160 20210114 14.01.2021 Inngående brev Forsalg til avtale Acos Websak - 13.01.2021 Acos NYEAFJORD
2021/164 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 31/3 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/165 20210114 14.01.2021 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen Statens vegvesen NYEAFJORD
2021/124 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/134 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Stoksund oppvekstsenter - st. ref. (4333529372) ANAND SRIVASTAVA NYEAFJORD
2021/134 20210114 14.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rektor ved Stoksund oppvekstsenter Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4333529372 ANAND SRIVASTAVA NYEAFJORD
2021/94 20210114 14.01.2021 Utgående brev 5058/104/52 - Midlertidig svarbrev / etterlysning dokumenter - Riving av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig - Herfjordveien 9 - Roar Øverdal Roar Øverdal NYEAFJORD
2020/4063 20210114 14.01.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon Statens vegvesen NYEAFJORD
2020/3896 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3838 20210114 14.01.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Saga naustområde - Åfjord kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2459 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Arne Haugsnes m.fl. NYEAFJORD
2020/2459 20210114 14.01.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Arne Haugsnes m.fl. NYEAFJORD
2020/3016 20210114 14.01.2021 Utgående brev 5058/27/2 - Oppretting av matrikkelenhet - Punktfeste - Marius Bårdli Forfot - tillatelse Marius Bårdli Forfot NYEAFJORD
2020/3348 20210114 14.01.2021 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning for klimabetinget avlingssvikt 2020 vekstgruppe korn - søknadsnummer 49460 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3347 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet NYEAFJORD
2020/3347 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet NYEAFJORD
2021/136 20210113 13.01.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale Fosen kommunene - Fosen barneverntjeneste Fosen barneverntjeneste NYEAFJORD
2020/3251 20210113 13.01.2021 Inngående brev Vedrørende faktura skjenkebevilling Hem - Frode Drazkowski NYEAFJORD
2021/138 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kvittering - Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift - noreply@lottstift.no NYEAFJORD
2020/129 20210113 13.01.2021 Inngående brev Bekreftelse - Overføring av automatisk brannalarm Mn110 - Postboks - Marked Alarmsentral NYEAFJORD
2021/6 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kjørebok Scooter 2020 Svein Erik Aune NYEAFJORD
2020/4058 20210113 13.01.2021 Inngående brev 5058/6/3 Ettersendelse av dokumenter sak 2020//4058 Arkitektaugust - August Schmidt NYEAFJORD
2020/3972 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021- Roar Hegvik Hegvik, Roar NYEAFJORD
2021/6 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021- Svein Erik Aune Aune, Svein Erik NYEAFJORD
2021/23 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021- Håvard Stjern Stjern, Håvard Tinnen NYEAFJORD
2021/44 20210113 13.01.2021 Inngående brev Krav om nabovarsling Flyhaugen. Trygve M Østraat NYEAFJORD
2021/139 20210113 13.01.2021 Inngående brev Roan Småbåthavn SA- Tillatelse til graving av strømkabel for påkobling til Tensio sitt nett Roan Småbåthavn SA NYEAFJORD
2021/137 20210113 13.01.2021 Inngående brev 5058/89/81 Stokkøya - Rekvisisjon om oppmåling - fradeling Bygda 2.0 AS NYEAFJORD
2021/150 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kommunedelplan for naturmangfold – ny veileder og tilskuddsordning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/151 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning Kystverket NYEAFJORD
2021/95 20210113 13.01.2021 Utgående brev Fyrlykter langs kysten MOWI ASA m.fl. NYEAFJORD
2021/134 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Stoksund oppvekstsenter - st. ref. (4333529372) Kjetil Pedersønn Aasen NYEAFJORD
2021/134 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rektor ved Stoksund oppvekstsenter Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4333529372 Kjetil Pedersønn Aasen NYEAFJORD
2021/131 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Haugsnes, Øystein NYEAFJORD
2021/132 20210113 13.01.2021 Utgående brev 5058/173/60 - Vedtak om adresser Inger Lise Eian NYEAFJORD
2020/3838 20210113 13.01.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan - Saga naustområde - 67/3. Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3805 20210113 13.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Ingri emilie Pedersen NYEAFJORD
2020/3805 20210113 13.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Margaret Iversen NYEAFJORD
2020/129 20210113 13.01.2021 Utgående brev Overføring av automatisk brannalarm marked@mn110.no NYEAFJORD
2020/124 20210113 13.01.2021 Inngående brev Bestemmelser Åsmundvatnet boligområde - revisjon V6 Sverre Fjellheim NYEAFJORD
2020/3016 20210113 13.01.2021 Inngående brev Vedtak om omdisponering av dyrka jord Afjord Kommune - Fjellheim Sverre NYEAFJORD
2020/1295 20210112 12.01.2021 Inngående brev Dokumentasjon grovforsalg produksjonstilskudd Hotmail - jørgen bugge NYEAFJORD
2021/123 20210112 12.01.2021 Inngående brev 21/45 Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021 Trondelagfylke - Tove Helland Pedersen NYEAFJORD
2021/98 20210112 12.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør 2020 Helsenor - Mikael Tryggén NYEAFJORD
2021/122 20210112 12.01.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad reguleringsplan Hongsandhaugen Gnr173 Bnr1 ROAN RORBU OG CAMPING AS NYEAFJORD
2021/121 20210112 12.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2100116 - Kroken - 08.01.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/124 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/127 20210112 12.01.2021 Inngående brev 5058/55/1,2,3 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Tore Steen Tore Steen NYEAFJORD
2021/127 20210112 12.01.2021 Inngående brev 5058/55/1 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Roar Steen Roar Steen NYEAFJORD
2021/127 20210112 12.01.2021 Inngående brev 5058/55/1 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Elisabeth Elvira Steen Elisabeth Elvira Steen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210112 12.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210112 12.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/143 20210112 12.01.2021 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til generelt vedlikehold på fylkesveg (post 65). Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/146 20210112 12.01.2021 Inngående brev Skjenkebevilling og brannteknisk uttalelse FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS NYEAFJORD
2021/147 20210112 12.01.2021 Inngående brev Beredskapsråd for bedrifter i Indre Fosen og Åfjord med korttids arbeidstakere fra utlandet Indre Fosen kommune NYEAFJORD
2021/61 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilbudsskjema taktekking Åfjordhallen Tilbydere NYEAFJORD
2021/61 20210112 12.01.2021 Utgående brev Invitasjon til tilbudskonkurranse på taktekking av Åfjordhallen Tilbydere NYEAFJORD
2021/61 20210112 12.01.2021 Utgående brev Beskrivelse av ny taktekking på Åfjordhallen Tilbydere NYEAFJORD
2021/77 20210112 12.01.2021 Utgående brev Vintervedlikehold 2020 - 2021, prisregulering HALTSTRAND MASKIN AS NYEAFJORD
2020/4167 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tillegg til vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre som manglet på listen KS Digitale fellestjenester NYEAFJORD
2020/4174 20210112 12.01.2021 Utgående brev Spørsmål vedrørende tildeling av skoleplass ***** NYEAFJORD
2020/4094 20210112 12.01.2021 Utgående brev 5058/9/16 - Byggetillatelse - Tilbygg på bolig - Humstadveien 182 - Randi og Oddbjørn Rømma Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/4100 20210112 12.01.2021 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte - reguleringsplan for Stokkøy hytter og parsellhager Adresseliste NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Stokksund skole - ballbinge ved Stokksund skole Lotteri- og stiftelsestilsynet NYEAFJORD
2020/3747 20210112 12.01.2021 Utgående brev Fellesføringssøknad på lysmaster, Roan sentrum - Sykeheim Roan ONECO NETWORKS AS m.fl. NYEAFJORD
2020/3794 20210112 12.01.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Willy Salbuvik NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210112 12.01.2021 Utgående brev Utsendt tilbudsforespørsel til tilbydere på grunnarbeid og forberedelse på utskifting av bingedekke Stoksund oppvekstsenter Trond Aune Maskinstasjon m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210112 12.01.2021 Utgående brev Oppretting av feil masseanslag fra anbudsåpning - ny epost Syltern m.fl. NYEAFJORD
2020/3641 20210112 12.01.2021 Utgående brev 5058/88/35 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg fritidsbolig - Middagshaugen 31 - Trond Kåre Sæverud Trond Kåre Sæverud NYEAFJORD
2019/17 20210112 12.01.2021 Utgående brev Innkalling til møte Trafikksikkerhetsutvalget 09.12.20 Medlemmene m.fl. NYEAFJORD
2020/54 20210112 12.01.2021 Utgående brev Vedtak kommunalt tilskudd Heggli Barnehage 2021 NLM Barnehagene AS Heggli Barnehage NYEAFJORD
2020/585 20210112 12.01.2021 Utgående brev Deres ref.: 2754/2020//SVEFJE - dispensasjon Barøybukta - Åfjord 65/22 Statsforvalteren - Waagø-Hansen, Anne NYEAFJORD
2020/3419 20210112 12.01.2021 Utgående brev 5058/64/90 - Igangsettingstillatelse - Ny enebolig - Hesthagan - Bjørn Ketil Brevik og Siw Meland Brevik ARKITEKTKONTORET TEGNEARK AS NYEAFJORD
2021/115 20210111 11.01.2021 Inngående brev 5058/89/78 - Ett-trinns søknad - Fritidsbolig med disp.søknad - Steinan - Erlend Moen og Marit Henriksen Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/687 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet HELSEDIREKTORATET NYEAFJORD
2020/1272 20210111 11.01.2021 Inngående brev Gjennomsnittavdrått melk renraset sidet trønderfe Statsforvalteren - Solstad, Anne NYEAFJORD
2020/1325 20210111 11.01.2021 Inngående brev Gjennomsnittavdrått melk renraset sidet trønderfe Statsforvalteren - Solstad, Anne NYEAFJORD
2020/1272 20210111 11.01.2021 Inngående brev avdrått Statsforvalteren - Solstad, Anne NYEAFJORD
2020/1325 20210111 11.01.2021 Inngående brev avdrått Statsforvalteren - Solstad, Anne NYEAFJORD
2021/101 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om støtte til førerkort Aram Moustafa Ahmad NYEAFJORD
2021/100 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om støtte til førerkort Hadeel Bittar NYEAFJORD
2020/3177 20210111 11.01.2021 Inngående brev Roan sykeheim - Byggekomitemøte nr.10 Asplanviak - Gisle Elnan NYEAFJORD
2021/96 20210111 11.01.2021 Inngående brev Vedlegg angående scooterløyver Momyr Vestre Gnr/brn 19/2 Odd Inge Viken NYEAFJORD
2021/94 20210111 11.01.2021 Inngående brev 5058/104/52 - Ett-trinns søknad - Riving av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig - Herfjordveien 9 - Roar Øverdal Live - Øverdal og Bye Byggservice AS NYEAFJORD
2020/1993 20210111 11.01.2021 Inngående brev 5058/96/47 - Invitasjon til befaring 20 januar Stian Aalberg NYEAFJORD
2020/1393 20210111 11.01.2021 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 41 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (08.01.2021 - 12:20) Statsforvalteren i Trøndelag NYEAFJORD
2020/2636 20210111 11.01.2021 Inngående brev Snøskuter traseer Storfjeld kart Desiré Storfjeld-van de Witte NYEAFJORD
2020/3383 20210111 11.01.2021 Inngående brev 5058/159/7 - Konsesjonsforhold - Tuva Johnsen Skjervø Matrikkelen NYEAFJORD
2020/3370 20210111 11.01.2021 Inngående brev Krav om forhandlinger etter Hovedtariffavtalen Kap 5.2 NITO NYEAFJORD
2021/119 20210111 11.01.2021 Inngående brev 5058/157/1 - Melding til matrikkelfører om avtale/ vedtak om tiltredelse/ erverv av grunn til fylkesveg - Fv. 6312 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/97 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport. Fosen Atb - Danielle Forsland Hveding NYEAFJORD
2021/98 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør 2020 Helsenor - Mikael Tryggén NYEAFJORD
2021/95 20210111 11.01.2021 Inngående brev Nedlegging og fjerning av fyrlykter I Åfjord kommune KYSTVERKET NYEAFJORD
2021/114 20210111 11.01.2021 Inngående brev 5058/59/83 - Søknad om ferdigattest fasadeendring - Monstadvegen 16 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS NYEAFJORD
2021/92 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Berdahl, Jens NYEAFJORD
2021/93 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vedtak om deltagelse i introduksjonsprogram med stønad Salam Kubroum Hayle Tekle NYEAFJORD
2021/48 20210111 11.01.2021 Inngående brev 5058/104/26 - Konsesjonsforhold - Torkel Vingen Matrikkelen NYEAFJORD
2020/4088 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tillatelse - Fv 6334 - gnr/bnr 9/3 - Midlertidig ny avkjørsel - Åfjord kommune. Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3896 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3576 20210111 11.01.2021 Inngående brev Klage på vedtak - dispensasjon fra kommuneplan - utskifting av Garrabrekka bru - FV 715 Austdalsveien - Åfjord 125/6 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3658 20210108 08.01.2021 Inngående brev Refsnes Laks AS - klage på vedtak om arealutvidelse - Seiskjæra i Åfjord kommune - Innstilling til klagebehandling og oversendelse av klage for behandling Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3805 20210108 08.01.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Kristina Mære Hårstad NYEAFJORD
2020/3805 20210108 08.01.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Gunn Marie Aune NYEAFJORD
2020/3896 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3896 20210108 08.01.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 991767339 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/78 20210108 08.01.2021 Inngående brev 5058/103/18 . Asvikveien 2A, m.fl - Søknad om tillatelse i ett trinn - Overnattings- og serveringsvirksomhet - Stoksund Seapark AS FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/4154 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4326501011) Maleewan Pimnim NYEAFJORD
2020/4154 20210108 08.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Maleewan Pimnim NYEAFJORD
2020/4154 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4326501011) Lise Sandberg Valderaune NYEAFJORD
2020/4154 20210108 08.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Lise Sandberg Valderaune NYEAFJORD
2020/4154 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4326501011) Janne Helen Staven NYEAFJORD
2020/4154 20210108 08.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Janne Helen Staven NYEAFJORD
2020/4154 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4326501011) Malin Eriksen NYEAFJORD
2020/4154 20210108 08.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Malin Eriksen NYEAFJORD
2021/99 20210108 08.01.2021 Inngående brev 2020-1364 Forprosjekt Ny kunnskap, bedre praksis og nye metoder for styrket samhandling mellom by og land - Tilsagnsbrev Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/105 20210108 08.01.2021 Inngående brev Beredskap - varslingsliste for eksterne - Indre Fosen kommune Indre Fosen kommune NYEAFJORD
2020/2998 20210108 08.01.2021 Inngående brev Samsvarserklæring gatelys - Straum Velforening Straum Velforening v/Annlaug Stene NYEAFJORD
2020/453 20210108 08.01.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 917866708 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/59 20210107 07.01.2021 Inngående brev Bekymringsmelding etter elvegrus uttak Nve - Håvard Labugt Angell NYEAFJORD
2021/70 20210107 07.01.2021 Inngående brev 5058/9/3 - Søknad om kommunalt tilskudd til særskilte tiltak innenfor landbruksnæringen Anne-Lise Haugdahl Humstad NYEAFJORD
2020/1510 20210107 07.01.2021 Inngående brev Protokoll og dokumenter fra Representantskapets møte 16.12.2020. Mn110 - Arvid Vollum NYEAFJORD
2020/2095 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om tinglysing av registrering av uregistrert jordsameie Ingmar Malvin Sandø NYEAFJORD
2020/2095 20210107 07.01.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av registrering av uregistrert jordsameie. Ingmar Malvin Sandø m.fl. NYEAFJORD
2021/73 20210107 07.01.2021 Inngående brev 5058/37/7 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Fosen Aktiv NYEAFJORD
2021/64 20210107 07.01.2021 Inngående brev Utfylt egenkontrollskjema - NLM-barnehagene AS, Avd. Heggli Barnehage NLM-barnehagene AS, Avd. Heggli Barnehage NYEAFJORD
2020/4134 20210107 07.01.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 912399699 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/4154 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4326501011) Stine Merete Nordtømme NYEAFJORD
2020/4154 20210107 07.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Stine Merete Nordtømme NYEAFJORD
2020/3926 20210107 07.01.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning med registrering av jordsameie Herleif Erling Bakken m.fl. NYEAFJORD
2020/4043 20210107 07.01.2021 Utgående brev 5058/65/1 - Byggetillatelse og dispensasjon pbl § 1-8 - Ny enebolig m/carport - Selnesveien 1293 - Jørn Otto Flenstad SELBUHUS INDUSTRIER AS NYEAFJORD
2020/3961 20210107 07.01.2021 Utgående brev 5058/45/1 - Oversendelse for uttalelse - Oppføring av naust ved Juvatnet - Andreas Grøtting Karlsen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/4003 20210107 07.01.2021 Utgående brev 5058/3/3 - Ny grunneiendommer - Tårnes - Tillatelse til fradeling Laila Hansen NYEAFJORD
2020/4043 20210107 07.01.2021 Utgående brev 5058/65/1 - Svar på utslippssøknad - Utslippstillatelse enkeltanlegg til ny bolig - Selnesveien 1293 - Jørn Otto Flenstad ( EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Ingri emilie Pedersen NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Kristina Mære Hårstad NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Gunn Marie Aune NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Margaret Iversen NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Grethe Torunn Eggen NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Eli Rømma Larsen NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Cecilie Lien NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Silje Rødsjø NYEAFJORD
2020/3805 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Synne Christine Ugedal NYEAFJORD
2020/3794 20210107 07.01.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning mandag 11 januar Willy Salbuvik NYEAFJORD
2021/62 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for Harsvik maskin AS, V/ Erland Harsvik, Oppføring av lagerhall på eiendommeen 146/82og midlertidig lagerhall på eiendommen 146/52 Kystplan - joran@kystplan.no NYEAFJORD
2020/731 20210106 06.01.2021 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021 Statsforvalteren - Kirkbakk, Lisbeth NYEAFJORD
2020/3747 20210106 06.01.2021 Inngående brev Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan Oneco - Samdahl Per Egil NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210106 06.01.2021 Inngående brev Husleieøkning GH Maskin & Marinservice AS. Leiekontrakter Kirkholmen fra 2010 GH Maskin NYEAFJORD
2020/959 20210106 06.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2008738 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/58 20210106 06.01.2021 Inngående brev 5058/90/91 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning- klarlegging av eksisterende grenser Gn-As - Arne Magnar Guttelvik NYEAFJORD
2020/4088 20210106 06.01.2021 Inngående brev 5058/9/3 - Åfjord kommune - 9/3 - FV 6334, Humstadveien - søknad om oppsett av minihus Trondelagfylke - Geir Halvard Risvik NYEAFJORD
2020/585 20210106 06.01.2021 Inngående brev Deres ref.: 2754/2020//SVEFJE - dispensasjon Barøybukta - Åfjord 65/22 Statsforvalteren - Waagø-Hansen, Anne NYEAFJORD
2020/3747 20210106 06.01.2021 Inngående brev Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan Oneco - Samdahl Per Egil NYEAFJORD
2020/4158 20210106 06.01.2021 Inngående brev Tomt B3 med dispensasjonssøknad og nytt varsel Hosen - Odd Petter Hosen NYEAFJORD
2020/4162 20210106 06.01.2021 Utgående brev Utbetalingsdetaljer, frivilligsentraler 2021 Det kongelige kulturdepartement NYEAFJORD
2021/59 20210106 06.01.2021 Inngående brev Bekymringsmelding etter elvegrus uttak Johan Petter Karlsaune og Brage Gilde NYEAFJORD
2021/61 20210106 06.01.2021 Utgående brev Invitasjon til konkurranse på taktekking av Åfjordhallen Øverdal og Bye NYEAFJORD
2021/61 20210106 06.01.2021 Utgående brev Invitasjon til konkurranse på taktekking av Åfjordhallen Takxperten NYEAFJORD
2021/61 20210106 06.01.2021 Utgående brev Invitasjon til konkurranse på taktekking av Åfjordhallen Norgestak NYEAFJORD
2021/61 20210106 06.01.2021 Utgående brev Invitasjon til konkurranse på taktekking av Åfjordhallen Mestertak NYEAFJORD
2021/68 20210106 06.01.2021 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for året 2020 - avd eiendomsdrift Mattilsynet NYEAFJORD
2021/68 20210106 06.01.2021 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for året 2020 - avd drift av vannverk Mattilsynet NYEAFJORD
2020/4094 20210106 06.01.2021 Utgående brev 5058/9/16 - Midlertidig svarbrev - Tilbygg på bolig - Humstadveien 182 - Randi og Oddbjørn Rømma Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/4058 20210106 06.01.2021 Utgående brev 5058/6/3 - Midlertidig svarbrev - Ombygging av låve/uthus til fritidsbolig - Selsetveien 525 - Studio Sjellsand AS STUDIO SJELLSAND AS NYEAFJORD
2020/3790 20210106 06.01.2021 Utgående brev 5058/59/285 - Seksjonering av Stihaugen 31 - Åfjord kommune - dokumenter til tinglysing STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2020/3837 20210106 06.01.2021 Utgående brev 5058/139/155 - Ny festegrunn - Midgard Vind AS - dispensasjon og tillatelse MIDGARD VIND AS NYEAFJORD
2020/582 20210106 06.01.2021 Inngående brev Skjemaet for den årlige rapporteringen for avløpsanlegg er åpen - 2020 data Miljodir - ikkesvar@miljodir.no NYEAFJORD
2020/453 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/49 20210105 05.01.2021 Inngående brev Byggesøknad eiendom 58/18 - fullstendig dispensasjonssøknad Fosen-Hytta AS NYEAFJORD
2020/124 20210105 05.01.2021 Inngående brev Åsmundvatnet Frønes Åfjord - utført 3.partskontroll av Multiconsult - anbefalt godkjent Afjord Kommune - Kolmannskog Lars Helge NYEAFJORD
2020/124 20210105 05.01.2021 Inngående brev Åsmundvatnet Frøsnes Åfjord, revidert rapport fra GeoMidt Afjord Kommune - Kolmannskog Lars Helge NYEAFJORD
2021/44 20210105 05.01.2021 Inngående brev 5058/177/124 - Søknad om dispensasjon for bruksendring - Flyhaugen 2 - Harry Nilsen Harry Nilsen NYEAFJORD
2020/3837 20210105 05.01.2021 Inngående brev 5058/139/155 - Tiltak og oppmålingsforretning - Ny festegrunn - Midgard Vind AS Afjord Kommune - Kvernland Gisle NYEAFJORD
2020/3856 20210105 05.01.2021 Inngående brev 5058/94/90 - Opplysninger om tiltakets ytre ramme Ola Rønning NYEAFJORD
2020/3716 20210105 05.01.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Anders Hegvik m.fl. NYEAFJORD
2020/3590 20210105 05.01.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Steinar Martin Vold - Åfjord 97/3 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/46 20210105 05.01.2021 Inngående brev 5058/99/10 - Søknad om bruksendring fritidsbolig - Seterlia 11 - Arnt Roar Aaknes Arnt Roar Aaknes NYEAFJORD
2021/47 20210105 05.01.2021 Inngående brev Forbrukte timer - November 2020 ***** NYEAFJORD
2021/48 20210105 05.01.2021 Inngående brev 5058/104/26 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Torkel Vingen Torkel Vingen NYEAFJORD
2021/33 20210105 05.01.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt - egenmeldt sykefravær - kvartalsvis rapportering - svarfrist 25.01.21 SSB NYEAFJORD
2021/38 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering - Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Opplæringsbasseng Lottstift - noreply@lottstift.no NYEAFJORD
2021/39 20210105 05.01.2021 Utgående brev Bekreftelse E. Hopstads Enke AS - Merkur-programmet E. HOPSTADS ENKE AS NYEAFJORD
2021/40 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering - Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Treningsbasseng Lottstift - noreply@lottstift.no NYEAFJORD
2021/40 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Treningsbasseng ved Årnes svømmeanlegg Lotteri- og stiftelsestilsynet NYEAFJORD
2021/41 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Åset stadion - Idrettshall ved Åset stadion Lotteri- og stiftelsestilsynet NYEAFJORD
2021/41 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering - Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift - noreply@lottstift.no NYEAFJORD
2021/42 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering - Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift - noreply@lottstift.no NYEAFJORD
2021/42 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Åset stadion - Buldrevegg ved Åset stadion Lotteri- og stiftelsestilsynet NYEAFJORD
2021/43 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Åset stadion - Squashanlegg ved Åset stadion Lotteri- og stiftelsestilsynet NYEAFJORD
2021/43 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering - Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift - noreply@lottstift.no NYEAFJORD
2021/49 20210105 05.01.2021 Inngående brev 5058/58/18 - Garasje - Elvebakk 7 Søknad om tillatelse i ett trinn og dispensasjonssøknad FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2021/66 20210105 05.01.2021 Inngående brev 5058/59/305 - Enebolig - Søknad om tillatelse - Monstadvegen 15 Systembygg AS NYEAFJORD
2020/4110 20210105 05.01.2021 Utgående brev 5058/59/204 - Tillatelse - Rehabilitering skorstein - Joenget 23 - Vegar Stjern Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/4094 20210105 05.01.2021 Inngående brev 5058/9/16 - Målsatt plan og snitt tilbygg Oddbjørn og Randi Rømma Hosen - Odd Petter Hosen NYEAFJORD
2020/4034 20210105 05.01.2021 Utgående brev 5058/64/48 - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein - Selnesveien 1024 - Tore Alstad PIPE EKSPERTEN AS NYEAFJORD
2020/216 20210105 05.01.2021 Inngående brev Ansteinsundet Planogmiljo - Hanne Skjæggestad NYEAFJORD
2020/515 20210105 05.01.2021 Inngående brev Avslutning av sak - Mørreura i Åfjord kommune. Tiltakshaver: Øyvind Sørdahl (enkeltpersonforetak). Direktoratet for mineralforvaltning NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210105 05.01.2021 Utgående brev Økning av husleie 2021 ***** NYEAFJORD
2020/1966 20210105 05.01.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 991767339 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1393 20210105 05.01.2021 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 40 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (04.01.2021 - 14:00) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/2998 20210105 05.01.2021 Inngående brev Brev vedrørende overtakelse av veilysanlegg Hopstad Vel NYEAFJORD
2020/2805 20210105 05.01.2021 Utgående brev 5058/32/81 - Tildeling av adresse - Oppføring av fritidsbolig - Sverre Bjørnstad Sverre Bjørnstad NYEAFJORD
2020/2943 20210105 05.01.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 993589330 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2537 20210105 05.01.2021 Inngående brev Uttalelse til kommunal planstrategi 2020 - 2023 - Åfjord kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2459 20210105 05.01.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning onsdag 13. januar Arne Haugsnes m.fl. NYEAFJORD
2020/2435 20210105 05.01.2021 Inngående brev Forbrukte timer - November 2020 ***** NYEAFJORD
2020/2435 20210105 05.01.2021 Inngående brev Forbrukte timer - November 2020 - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/3296 20210105 05.01.2021 Inngående brev 5058/40/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Roar Vingen NYEAFJORD
2020/3379 20210104 04.01.2021 Inngående brev Fradeling tilleggsareal for naust - saksnr. 2020/3379 Tor Erlend Braseth NYEAFJORD
2020/3833 20210104 04.01.2021 Inngående brev Utsette frist for utbelaing av midler til beitelaget. Oliviasolhaugen - jan-morten.forfot@oliviasolhaugen.no NYEAFJORD
2021/15 20210104 04.01.2021 Inngående brev Redusert fartsgrense - Doktorbakkan på Bessaker Helge Paasche NYEAFJORD
2021/14 20210104 04.01.2021 Inngående brev 5058/98/56 - Vannmåleravlesning 2020 Arnt Roar Aaknes NYEAFJORD
2021/14 20210104 04.01.2021 Inngående brev 5058/99/10 - Vannmåleravlesning 2020 Arnt Roar Aaknes NYEAFJORD
2020/3590 20210104 04.01.2021 Inngående brev Fwd: Grovfor-Analyserapport fra Eurofins Agro, Steinar Vold, Report: AR-20-NF-013669-01, m.fl. (1/1) Steinar Martin Vold NYEAFJORD
2020/3909 20210104 04.01.2021 Inngående brev Navnekonkurranse basseng/aktivitetshus Schanke - Vidar Schanke NYEAFJORD
2020/4175 20210104 04.01.2021 Inngående brev Ang. søknad arrangement inntil 20 personer 18.01.21 Frank Arne Andreassen NYEAFJORD
2020/583 20210104 04.01.2021 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Åfjord - 20.11.20 Avarnsecurity - Aune, Morten NYEAFJORD
2019/17 20210104 04.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse; - Søknad om busslomme Sørdalsveien FV55 Tonje Antonie Roan NYEAFJORD
2019/17 20210104 04.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse; - Klage på dårlig vedlikehold av offentlig parkeringsplass Faten Farhan NYEAFJORD
2020/1393 20210104 04.01.2021 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 37 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (28.12.2020 - 12:30) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1393 20210104 04.01.2021 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 38 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (28.12.2020 - 13:52) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1393 20210104 04.01.2021 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 39 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (01.01.2021 - 20:50) Fylkesmannen I Trøndelag NYEAFJORD
2020/2025 20210104 04.01.2021 Inngående brev Statlig støtte til nærbutikk i Åfjord Kdu - Per Kjetil Jørgensen NYEAFJORD
2020/2537 20210104 04.01.2021 Inngående brev Uttalelse til forslag til planstrategi for Åfjord kommune 2020-2023 Mattilsynet NYEAFJORD
2020/2805 20210104 04.01.2021 Inngående brev 5058/32/81 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig Sverre Bjørnstad NYEAFJORD
2020/2674 20210104 04.01.2021 Inngående brev Kunngjøring planstrategi 2020-2024 Ørland kommune Ørland kommune NYEAFJORD
2020/4162 20210104 04.01.2021 Inngående brev Statstilskudd til frivilligsentraler 2021 - anmodning om utbetaling til kommunen Roan Frivilligsentral NYEAFJORD
2021/6 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Aune, Svein Erik NYEAFJORD
2021/10 20210104 04.01.2021 Inngående brev 5058/90/39 - Innsigelse til nabovarsel - Langstranda 5 Arne Magnar Guttelvik NYEAFJORD
2021/13 20210104 04.01.2021 Inngående brev 5058/158/2 Søknad om deling av eiendom - bebygd brygge tomt Olav Ramsøskar NYEAFJORD
2021/13 20210104 04.01.2021 Inngående brev 5058/158/2 - Ettersendelse av nabovarsel til søknad om deling av eiendom Olav Ramsøskar NYEAFJORD
2021/23 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Stjern, Håvard Tinnen NYEAFJORD
2021/24 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Stjern, Ole Torstein NYEAFJORD
2021/26 20210104 04.01.2021 Inngående brev Utfylt egenkontrollskjema - Brandsfjord og Vik-Bessaker barnehager Brandsfjord og Vik-Bessaker barnehager NYEAFJORD
2021/28 20210104 04.01.2021 Inngående brev Arrangement inntil 50 personer 05.01.2021 Stjern, Silje NYEAFJORD
2021/30 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Skjærvik, Alf Håkon NYEAFJORD
2020/3936 20210104 04.01.2021 Inngående brev 5058/106/114 Utslipptillatelse - ny adresse Lillian Grøtting NYEAFJORD
2020/3936 20210104 04.01.2021 Utgående brev 5058/106/114 - Svar på henvendelse - Utslippstillatelse - ny adresse Lillian Grøtting NYEAFJORD
2020/3641 20210104 04.01.2021 Inngående brev 5058/88/35 - Søknad om igangsettingstillatelse - Middagshaugen 31 - Trond Kåre Sæverud Trond Kåre Sæverud NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210104 04.01.2021 Utgående brev Anskaffelsesprotokoll for grunnarbeid og forberedelse til utskifting av kunstgress i ballbinge ved Stoksund oppvekstsenter By Jannice Breivold NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210104 04.01.2021 Utgående brev Anbudsåpning grunnarbeid og forberedelse utskifting av kunstgress By Jannice Breivold NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210104 04.01.2021 Utgående brev Anskaffelsesprotokoll nytt kunstgress i bingen Stoksund oppvekstsenter By Jannice Breivold NYEAFJORD
2020/3909 20210103 03.01.2021 Inngående brev Navneforslag Birger Henning Staven NYEAFJORD
2020/3909 20210103 03.01.2021 Inngående brev Navneforslag Ingunn Løberg NYEAFJORD
2020/3909 20210103 03.01.2021 Inngående brev Navneforslag Alfred Skoglund NYEAFJORD
2020/3909 20210103 03.01.2021 Inngående brev Navneforslag Asbjørn Oskar Flenstad NYEAFJORD
2020/3988 20210103 03.01.2021 Inngående brev Henvendelse vedrørende sak - feil område for tiltaket Willy Salbuvik NYEAFJORD
2021/1 20210103 03.01.2021 Inngående brev Spørsmål angående kommunale boliger ***** NYEAFJORD
2021/2 20210103 03.01.2021 Inngående brev 5058/89/1 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ny grunneiendom - Stokkøyveien 587 Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2021/3 20210103 03.01.2021 Inngående brev 5058/66/8,9,53 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag jordskifterett NYEAFJORD
2020/4154 20210103 03.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4326501011) bodil selnes NYEAFJORD
2020/4154 20210103 03.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 bodil selnes NYEAFJORD
2020/3856 20210103 03.01.2021 Inngående brev 5058/94/90 - Ettersendte dokumenter Ola Rønning NYEAFJORD
2020/4154 20210102 02.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4326501011) Marit Mikalsen NYEAFJORD
2020/4154 20210102 02.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Marit Mikalsen NYEAFJORD
2020/4154 20210101 01.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider i barnehage - st. ref. (4326501011) Cathrin Nygård NYEAFJORD
2020/4154 20210101 01.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider i barnehage Åfjord kommune - st. ref. 4326501011 Cathrin Nygård NYEAFJORD
2020/2496 20201231 31.12.2020 Inngående brev Nominasjon til kommunens frivilligpris - ***** ***** ***** Ugedal, Magne Julian NYEAFJORD
2020/2344 20201230 30.12.2020 Utgående brev Angående klage på vedtak om deling av eiendom 1558/107/12,2 Jørgen Bugge NYEAFJORD
2020/2748 20201230 30.12.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Paul Arne Dolmseth NYEAFJORD
2020/2748 20201230 30.12.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Kristin Moen Svenning m.fl. NYEAFJORD
2020/2990 20201230 30.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2019/2020 Solem, Truls Per NYEAFJORD
2020/3242 20201230 30.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Groven, Asle NYEAFJORD
2020/3351 20201230 30.12.2020 Utgående brev 5058/157/28 - Ferdigattest - Utvendig avløpsanlegg og utslippstillatelse - Roansveien 1248 - Arne Andreas Veie RØRLEGGER RIKARDSEN AS NYEAFJORD
2020/2097 20201230 30.12.2020 Utgående brev Etterspør svar - Anmodning om tolkning av avtale - rådighetsinnskrenkelse ved Stordalen vannverk - brev av 3. juni 2020 ADVOKATFIRMAET HELBERG AS NYEAFJORD
2020/2183 20201230 30.12.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Jan Kristian Løvvik m.fl. NYEAFJORD
2020/2183 20201230 30.12.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Gunnar Karsten Storvik m.fl. NYEAFJORD
2019/8 20201230 30.12.2020 Utgående brev Forliksrådet - Vedrørende dommerforsikring Tommy Nilsen m.fl. NYEAFJORD
2020/173 20201230 30.12.2020 Utgående brev 5058/165/5 - Signert tillatelse - Erosjonssikring i strandsonen - Måvika - Per Gipling Per Gipling NYEAFJORD
2020/4170 20201230 30.12.2020 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Åfjord 2020 Politiske partier i Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/3988 20201230 30.12.2020 Utgående brev 5058/103/1 - Tillatelse og dispensasjon - Spregningsarbeider ved naust - Steinvikveien - Willy Salbuvik GJØLGASETER MASKIN ROGER PEDERSEN NYEAFJORD
2020/3968 20201230 30.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester / byggdrifter - st. ref. (4320986140) Ralf Henning NYEAFJORD
2020/3968 20201230 30.12.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vaktmester / byggdrifter Eiendom og drift, Åfjord kommune - st. ref. 4320986140 Ralf Henning NYEAFJORD
2020/3968 20201230 30.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester / byggdrifter - st. ref. (4320986140) Krzysztof Podlewski NYEAFJORD
2020/3968 20201230 30.12.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vaktmester / byggdrifter Eiendom og drift, Åfjord kommune - st. ref. 4320986140 Krzysztof Podlewski NYEAFJORD
2020/4001 20201230 30.12.2020 Utgående brev 5058/21/2 - Byggetillatelse - Oppføring av vinterhage- Stordalsveien 1754 - Ole Torstein Stjern Ole Torstein Stjern NYEAFJORD