eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/244
:
Sissel Telise Mikalsen
:
Avsluttet
:
Osen kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/244 20210518 18.05.2021 Inngående brev NA-Rundskriv 2021/09 - Normalbestemmelser knyttet til nye skilt som kan regulere små elektriske kjøretøy Statens vegvesen OSEN   her
2019/244 20210512 12.05.2021 Inngående brev Invitasjon til digitalt nettverksmøte for personvernombud i kommuner og fylkeskommuner Sarpsborg kommune OSEN   her
2019/244 20210511 11.05.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021 - Oreigningsloven § 25 - søknad om forhåndstiltredelse Statens vegvesen OSEN   her
2019/244 20210430 30.04.2021 Inngående brev Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler - offentlig høring Statens vegvesen OSEN   her
2019/244 20210428 28.04.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.) Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210427 27.04.2021 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i pilotprosjekt CRPD STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210426 26.04.2021 Inngående brev Vedr. 202115683-1 - Oppheng av bannere og julepynt i lysanlegg som tilhører Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20210419 19.04.2021 Inngående brev Webinar - Hva bør kommuneledelsen vite om kompetanseplanlegging og nye kompetansekrav i barnevernet Bufetat OSEN   her
2019/244 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedr. 202036140-8 - Invitasjon til digitalt dialogmøte mellom kommunene i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune - sommer 2021 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20210414 14.04.2021 Inngående brev Invitasjon til webinar: Barnevern over landegrenser og mindreårige ofre for menneskehandel Bufetat OSEN   her
2019/244 20210413 13.04.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210413 13.04.2021 Inngående brev 10-årsmarkering for 22. juli STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Statsforvalterens tilsynsansvar etter barneloven § 43a Bufetat OSEN   her
2019/244 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - Endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere Postmottak HOD OSEN   her
2019/244 20210319 19.03.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet vedrørende praksis med inntil-vedtak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210319 19.03.2021 Inngående brev Vedr. 202035659-2 - Informasjon vedrørende søknad om kryssing, framføring og graving i og langs fylkesveg til Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20210317 17.03.2021 Inngående brev Høring N300 Trafikkskilt Statens vegvesen OSEN   her
2019/244 20210310 10.03.2021 Inngående brev Invitasjon til "landhandleri" med tema fra eiendomslovgivning og arealforvaltning for kommunenes ansatte på landbruk og plan STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210216 16.02.2021 Inngående brev Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen Justis- og beredskapsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210209 09.02.2021 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210209 09.02.2021 Inngående brev Høring om endringer i alkoholforskriften – Vinmonopolets innførsel av vareprøver Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210204 04.02.2021 Inngående brev Rekruttering av kommuner til pilotprosjekt i ekstern veiledning av barnehageeier STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210202 02.02.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20201218 18.12.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar om tilskuddsordninger innen helse og omsorgsområdet 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20201217 17.12.2020 Inngående brev Vedr. 20-08032-2 - Forespørsel om deltakelse i IMDis kommuneundersøkelse 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2019/244 20201217 17.12.2020 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for personvernombud 16 februar 2021 Sarpsborg kommune OSEN   her
2019/244 20201216 16.12.2020 Inngående brev Påminnelse - Invitasjon til undersøkelse Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2019/244 20201210 10.12.2020 Inngående brev Invitasjon til undersøkelse Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
2019/244 20201202 02.12.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i forbindelse med juleferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ny rettleiar for skredfareutgreiing for skred i bratt terreng NVE OSEN   her
2019/244 20201102 02.11.2020 Inngående brev Invitasjon til alle landets kommuner om å bli vurdert til å bli med i utvidelsen av Familie for første gang Bufetat OSEN   her
2019/244 20201023 23.10.2020 Inngående brev Invitasjon til kompetansetiltak i BPA-ordningen for Arbeidsledere/medarbeidsledere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20201016 16.10.2020 Inngående brev Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20201013 13.10.2020 Inngående brev Informasjon om deltakelse i Skolelos for barnevernstjenester 2021 Bufetat OSEN   her
2019/244 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kartlegging av bruken av skolesekker blant 1. og 2. klassinger høsten 2020 i Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20200715 15.07.2020 Inngående brev Bovdehus giellavahkku oasálastimii 19.-25.10.2020 Samediggi/Sametinget OSEN   her
2019/244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud Kunnskapsdepartementet OSEN   her
2019/244 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat OSEN   her
2019/244 20200602 02.06.2020 Inngående brev Invitasjon til digitalt møte for personvernombud Sarpsborg kommune OSEN   her
2019/244 20200527 27.05.2020 Inngående brev Invitasjon til digitale møter på helse- og omsorgsfeltet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak - HASTER Fylkesmannen OSEN   her
2019/244 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200515 15.05.2020 Inngående brev Invitasjon til samarbeid om bruk av voldsforebyggende verktøy FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200515 15.05.2020 Inngående brev Forprosjektet næringskraft og bolyst - Indre Fosen Indre Fosen kommune OSEN   her
2019/244 20200514 14.05.2020 Inngående brev Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20200512 12.05.2020 Inngående brev Velkommen til webinar med tema "Internkontroll hos landbrukskontorene" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200507 07.05.2020 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i Sametingets planveileder Samediggi/Sametinget OSEN   her
2019/244 20200429 29.04.2020 Inngående brev Påminnelse om invitasjon til etablering av regionalt nettverk relatert til forebygging av selvmord og selvskading FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200424 24.04.2020 Inngående brev Tilskudd til etablering og oppgradering av utstyrssentraler - 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20200402 02.04.2020 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200309 09.03.2020 Inngående brev Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler KS OSEN   her
2019/244 20200309 09.03.2020 Inngående brev Hvor mange skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021? - videresending av brev fra Fylkesmannen i Troms -og Finnmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200228 28.02.2020 Inngående brev Invitasjon til samling - "landhandleri" - jordvern og tema fra jord- og konsesjonsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200227 27.02.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Gjennomføring av plassering etter barnevernloven § 4-24 etter fylte 18 år Bufetat OSEN   her
2019/244 20200225 25.02.2020 Inngående brev Påminning med frist 01.03.2020: Invitasjon til regional brukersamling - Kystverket Midt-Norge Kystverket OSEN   her
2019/244 20200128 28.01.2020 Inngående brev Informasjon - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver -tilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200128 28.01.2020 Inngående brev Invitasjon til regional brukersamling - Kystverket Midt-Norge Kystverket OSEN   her
2019/244 20200128 28.01.2020 Inngående brev Ber om rapportering - tilskudd 2019 - kap 765 post 60 - psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200127 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til leverandører Orkland kommune OSEN   her
2019/244 20200127 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommune - tilskudd 2020 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20191219 19.12.2019 Inngående brev Ledelse for kvalitet i opplæringstilbudene. Etterutdanning for ledere i voksenopplæringene i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20191217 17.12.2019 Inngående brev Informasjonsskriv fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune OSEN   her
2019/244 20191210 10.12.2019 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for personvernombud Sarpsborg kommune OSEN   her
2019/244 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/244 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20191125 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/244 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» Bufetat OSEN   her
2019/244 20191108 08.11.2019 Inngående brev Samfunnsutvikling i mindre kommuner - invitasjon til nettverk Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20191024 24.10.2019 Inngående brev Skoleeiere kan søke om statstilskudd for samiskopplæring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innovasjon i kommunene - minner om skrivekurs for å utvikle kompetanse til å skrive prosjektbeskrivelse og rapporter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20191016 16.10.2019 Inngående brev Orientering om ny oppstart av studiet Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20191016 16.10.2019 Inngående brev Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene Bufetat OSEN   her
2019/244 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om Bufdirs nye veiledningsfunksjon i menneskehandelsaker Bufetat OSEN   her
2019/244 20191001 01.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på Samisk språkuke 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190930 30.09.2019 Inngående brev Invitasjon til Frivillighetskonferansen 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/244 20190910 10.09.2019 Inngående brev Invitasjon til kurs i produksjonstilskudd og avløsertilskudd mv. 3. og 4. oktober 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190905 05.09.2019 Inngående brev Invitasjon til å presentere arbeid på Nasjonal barnevernkonferanse 2019 Bufetat OSEN   her
2019/244 20190905 05.09.2019 Inngående brev Invitasjon til samling for skoleeiere og ledere i voksenopplæringene i Trøndelag 16. og 17. oktober 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190828 28.08.2019 Inngående brev Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190828 28.08.2019 Inngående brev Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - invitasjon til sluttkonferanse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190822 22.08.2019 Inngående brev Program for regionmøter jordbruk - september FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190814 14.08.2019 Inngående brev Ungdomskonferansen 2019 Bufetat OSEN   her
2019/244 20190813 13.08.2019 Inngående brev Nominasjon Dronning Sonjas skolepris 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190712 12.07.2019 Inngående brev Landbrukskonferansen 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190710 10.07.2019 Inngående brev Regionmøter landbruk høsten 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190709 09.07.2019 Inngående brev Eiendom - gnr/bnr 29/34 i Osen, Sør-Trøndelag ARKIVVERKET OSEN   her
2019/244 20190704 04.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til prisen Årets Økobonde 2019 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne i Trøndelag 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190703 03.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om kandidater til kulturlandskapsprisen 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190627 27.06.2019 Inngående brev Makulering av rasjoneringsmateriell for oljeprodukter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20190624 24.06.2019 Inngående brev Oversikt over alle ansatte med stillingsbetegnelse og med tidspunkt på når de begynte i virksomheten FØNIKS KONSEPTER AS OSEN   her
2019/244 20190606 06.06.2019 Inngående brev Ny støtteordning: Oppstartsmidler til etablering av utstyrssentraler TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/244 20190606 06.06.2019 Inngående brev Invitasjon til Brukerråd for fellesløsningene 2019 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OSEN   her
2019/244 20190604 04.06.2019 Inngående brev Invitasjon til heldagsseminar for kommunale personverombud Skedsmo kommune OSEN   her
2019/244 20190603 03.06.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse - økonomisk stønad og utgifter i forbindelse med pass til somaliske borgere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her