eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/593 20200407 07.04.2020 Utgående brev Utarbeide Kulturminneplan i Osen kommune Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2020/216 20200406 06.04.2020 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1133 - Fv715 - NordelvSøndre bru (Straumholveien) - Osen kommune - Forarbeid og etterarbeid vedrørende skifting av kulvert - FS Maskin AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2019/619 20200406 06.04.2020 Inngående brev Revidert søknad om utslippstillatelse HD Plan & arkitektur AS OSEN   her
2020/60 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad om forhåndsgodkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/11 20200406 06.04.2020 Inngående brev Informasjon om videre prosess rundt innfrielse av foretaksfondsobligasjon TrønderEnergi OSEN   her
2017/593 20200406 06.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-00227-43 - Osen kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 60 til arbeid med kulturminneplan i Osen Riksantikvaren OSEN   her
Ingen tilgang 20200406 06.04.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte mandag 27. april 2020 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2019/59 20200406 06.04.2020 Inngående brev Tildeling av belastningsfullmakt til budsjettdisponering i 2020 for tilskuddsordninger på landbruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/216 20200406 06.04.2020 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1132 - Fv715 - Nordelv Søndre bru ( Straumholveien ) - Osen kommune - Bytte av kulvert - Stengt veg - FS Maskin AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2019/619 20200406 06.04.2020 Utgående brev 5020/1/97 - Foreløpig svar på rammesøknad for bolig. Tiltakshaver - Torunn Hilstad, Trondheim. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2019/619 20200406 06.04.2020 Utgående brev 5020/1/97 - Utslippssøknad, Torunn Hilstad - foreløpig svar. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/60 20200403 03.04.2020 Inngående brev Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/213 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kartlegging av innkjøp av helsetjenester Bcw-Global - datainnsamling OSEN   her
2019/681 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/20 Harald Hanssen OSEN   her
2020/184 20200403 03.04.2020 Inngående brev Skogrydding - tillatelse fra naboer Jonas Amrud Nilsen OSEN   her
2020/209 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Brynjar Olden OSEN   her
2020/87 20200403 03.04.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 31.03.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2016/1915 20200403 03.04.2020 Inngående brev Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2020/212 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2015/5202 20200403 03.04.2020 Utgående brev Opplæring folkevalgte 19. og 20. november 2015 på Sætervik Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer m.fl. OSEN   her
2020/208 20200402 02.04.2020 Inngående brev Ang. mulighet for bygging av WC i tilknytning til naustrekke på Vingsandaunet Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/210 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utlysning Bygdatunet Osen Kommune OSEN   her
2019/244 20200402 02.04.2020 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i felles anskaffelse av elektronisk medisindispensere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rutiner i forbindelse med midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/87 20200401 01.04.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 01.04.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Inngående brev Production radial 132 kV Sørmarkfjellet – Hofstad / Informasjon om arbeidet på helligdager Dalekovod - Marko Ivanušić OSEN   her
2020/60 20200401 01.04.2020 Inngående brev Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/160 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5020/12/95 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra boligbebyggelse til fritidsbebyggelse. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl, Steinkjer. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/42 20200401 01.04.2020 Inngående brev Beredskap i Bondelaget samt varsling fra NVE Trøndelag bondelag OSEN   her
2020/206 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kristian Sundal OSEN   her
2020/206 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om endring av adkomst tomt 12/106 Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/170 20200401 01.04.2020 Utgående brev Forslag til avtale om leie/bruk av grunn Peder Lidvard Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2020/170 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5020/36/36 - Telemast og teknisk bygg ved Inner Kromsfjellet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/167 20200401 01.04.2020 Utgående brev Signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2018/746 20200401 01.04.2020 Utgående brev Grensejustering Gnr 12 bnr. 107 Wiggo Wodahl OSEN   her
2018/637 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om bistand fra Osen kommune Hans Gunnar Kvernland OSEN   her
2018/689 20200401 01.04.2020 Utgående brev 5020/12/103 - søknad om ferdigattest for hytte og anneks. Tiltakshaver - Wiggo Wodahl. OLDEN BYGGSERVICE AS m.fl. OSEN   her
2019/725 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak av ny selskapsavtale - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS m.fl. OSEN   her
2017/593 20200331 31.03.2020 Inngående brev Forslag til tema for kulturminneplan Osen Museetmidt - Stine Bjørntvedt OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedtak om utsatt frist for iverksettelse av konsesjonsvilkår i Setranvassdraget - klagesak Olje- og energidepartementet OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/201 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 21.04.2020 IKA Trøndelag OSEN   her
2020/11 20200331 31.03.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt tiltredelseserklæring Tronderenergi OSEN   her
2020/185 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på vikariat 52,52% stilling Grethe Larsen OSEN   her
2020/204 20200331 31.03.2020 Inngående brev Til kommuner som ønsker å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedrørende strømabonnement Fredrik Colin Myhre Eiffe OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Søknad om leie av kommunal bolig - foreløpig svar Eiffe, Fredrik Colin Myhre OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedrørende hybel nr. 6 Fredrik Colin Myhre Eiffe OSEN   her
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedrørende leie av hybel på Ungdommens Hus Fredrik Colin Myhre Eiffe OSEN   her
2020/11 20200331 31.03.2020 Utgående brev Signert tiltredelseserklæring og vedtak i kommunestyret, Osen kommune 29.januar 2020 Kari Skeidsvoll Moe OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedirektoratet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Folkehelseinstituttet OSEN   her
2020/60 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/167 20200330 30.03.2020 Inngående brev Retur av signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsåpning Ingvill Flo (NO OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsåpning Proneo m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsbrev - "Prosjektledelse for gjennomføring av strategi- og forankringsfasen for Osen kommune PRONEO AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsinnbydelse PWC OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsinnbydelse Proneo AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbudsinnbydelse Essensi AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Mobiliserings- og innspillsprosjekt - Osen kommune INNOVASJON NORGE m.fl. OSEN   her
2019/53 20200330 30.03.2020 Utgående brev Status trygghetsalarmer i kommunen TELENOR NORGE AS OSEN   her
2020/60 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kartlegging av antall mulige sengeplasser utover dagens sengeplasser i kommunale helseinstitusjoner HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/196 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bestilling av kommunalinformasjon - Fiskberga 5 A EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN   her
2020/194 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Innpåveien 6 AMBITA AS OSEN   her
2019/429 20200327 27.03.2020 Inngående brev Skoleskyss - Osen kommune Atb OSEN   her
2020/170 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg ved inner kromsfjellet 36/36 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2017/443 20200327 27.03.2020 Utgående brev Underskrevet tilslutningserklæring Vina Høylandet kommune OSEN   her
2020/195 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om fast stilling på fagarbeider natt Elin Nordmeland OSEN   her
2020/185 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på vikariat sykepleier/fagarbeider Elin Nordmeland OSEN   her
2020/60 20200327 27.03.2020 Inngående brev Endringer i rutetilbudet ifm Covid-19, herunder skoleskyss Atb OSEN   her
2019/636 20200327 27.03.2020 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/174 20200327 27.03.2020 Utgående brev Justering av situasjonskart Tom Buarø OSEN   her
2019/563 20200327 27.03.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Jo Steinar Løvås m.fl. OSEN   her
2016/3329 20200327 27.03.2020 Utgående brev Aksept av vilkår Helsedirektoratet OSEN   her
2016/3329 20200327 27.03.2020 Utgående brev Aksept av vilkår ref. 15/549 'postmottak@helsedir.no' OSEN   her
2020/98 20200327 27.03.2020 Utgående brev 5020/12/86 - Håvard Tangstad - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust, Vingsandaunet. Håvard Tangstad OSEN   her
Ingen tilgang 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utlysning av kraftkjøp for en ny 4 års periode fra og med 01.01.2021 KINECT ENERGY AS OSEN   her
2020/154 20200326 26.03.2020 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning i Osen og Åfjord 2020 Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/202 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport ( egenkontrollrapport ) for 2019 - Osen gjenbrukstorg - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/175 20200326 26.03.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/60 20200326 26.03.2020 Utgående brev Osenhælja 2020 Osenhælj-komiteen OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kryssingssøknad Osen Kommune Tronderenergi - Odd Arne Haugen OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknadsskjema kryssing av vei Vegvesen - Lillebergen Morten OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknadsskjema kryssing av vei Tronderenergi - Odd Arne Haugen OSEN   her
2018/527 20200325 25.03.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - forslag til forskrift om nedgravde oljetanker - Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200325 25.03.2020 Inngående brev Beredskapstiltak i forbindelse med spredning av Koronaviruset, kommunenes kontinuitetsplanlegging på landbruksområpdet og kommunens ansvar for veterinærvakt - ber om rask tilbakemelding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rapportering 2019 på tildelt kompetanse og innovasjonstilskudd - Osen kommune Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/60 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2018/527 20200325 25.03.2020 Utgående brev Forslag om høring på forslag til forskrift om nedgravde oljetanker Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2018/527 20200325 25.03.2020 Utgående brev Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker, Osen kommune, Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Utgående brev 5020 - Forespørsel om pristilbud på gravearbeider vedr. El- ladepunkt, Osen kommune. Egil Aune Entreprenør AS m.fl. OSEN   her
2020/109 20200325 25.03.2020 Utgående brev 5020 - Forespørsel om pristilbud på gravearbeider vedr. El- ladepunkt, Osen kommune. Kristian Nilsen OSEN   her
2020/94 20200325 25.03.2020 Utgående brev 5020 - Nytt gjerde Strand skole - forespørsel om pristilbud. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS m.fl. OSEN   her
2019/115 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd 2019 - Veterinær vakttjeneste FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/119 20200325 25.03.2020 Utgående brev Oppsigelse av SpeedADMIN avtale Speedware ApS OSEN   her
2019/187 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilstandsrapport for skolene i Osen 2018 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/115 20200325 25.03.2020 Utgående brev Stimuleringstilskudd 2019 - Veterinærvakt Osen/Roan DYRLEGEHUSET AS OSEN   her
2019/115 20200325 25.03.2020 Utgående brev Stimuleringstilskudd 2019 - Veterinærvakt Åfjord ÅFJORD VETERINÆRKLINIKK AS OSEN   her
2019/290 20200325 25.03.2020 Utgående brev Lekkasje fra gjødsellager Stig Elden OSEN   her
2019/340 20200325 25.03.2020 Utgående brev Vurderingsrapport - Ekstern skolevurdering ved Strand skole Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/471 20200325 25.03.2020 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Emil Åseson Endreseth OSEN   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilbud om leksehjelp for ungdomsskoleelever Elever, foreldre og foresatte på ungdomstrinn OSEN   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tur til Leksvik på forestillinga Operasjon Oleander Elever, foreldre og foresatte på ungdomstrinn OSEN   her
2019/655 20200325 25.03.2020 Utgående brev 5020 - Forespørsel om utskifting av gjerde ved steinbrudd, Skjervøya. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS m.fl. OSEN   her
2019/471 20200325 25.03.2020 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Tor-Arne Hegvik OSEN   her
2019/591 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel Pål Arve Sørgjerd OSEN   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilstandsrapport barnehage i Osen 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/706 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilstandsrapport for skolene i Osen 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2020/187 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2014/6606 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 - Osen kommune Miljødirektoratet OSEN   her
2020/186 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Ambita AS OSEN   her
2019/211 20200324 24.03.2020 Utgående brev 5020/14/247 - Søknad om ferdigattest for bygg G. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS JONARK AS OSEN   her
2019/211 20200324 24.03.2020 Utgående brev 5020/14/247 - Søknad om midlertidig brukstillatelse for bygg G ved Sandviksberget Panorama. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS. JONARK AS OSEN   her
2019/211 20200324 24.03.2020 Utgående brev 5020/14/247 - Jonark AS, Namsos - Søknad om endring av gitt tillatelse / tillatelse til oppføring av løfteplattform ved Sandviksberget Panorama, bygg G. Tiltakshaver- Spar-Bygg AS, Steinkjer. SPAR-BYGG AS OSEN   her
2019/211 20200324 24.03.2020 Utgående brev 5020/14/247 - Jonark AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av bygg G ved Sandviksberget Panorama. Tiltakshaver - Spar-Bygg AS. JONARK AS OSEN   her
2020/184 20200323 23.03.2020 Inngående brev Rydding av skog - Øvre Lianveien Jonas Amrud Nilsen OSEN   her
2020/60 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/178 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb ungdom PLO Sophie Larsen Stjern OSEN   her
2020/121 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Padma Khaitu OSEN   her
2020/60 20200323 23.03.2020 Inngående brev Administrasjon av skoleskyss i periode med stengte skoler grunnet Covid-19, herunder økonomisk situasjon og fakturering av egenandel ATB AS OSEN   her
2020/121 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Jamila Karita Høvik OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - renseanlegg SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Seter vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Hopen vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/178 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Hanna Synnøve Hepsø OSEN   her
Ingen tilgang 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om transport av gravemaskin i elv - nettilkytning av Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/710 20200320 20.03.2020 Inngående brev Klage på melding om vedtak vedr. søknad om fradeling av nausttomt Hans Anders Saltnes OSEN   her
2020/170 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Osen kommune OSEN   her
2020/170 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Osen kommune OSEN   her
2020/26 20200320 20.03.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - renseanlegg SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2018/536 20200320 20.03.2020 Utgående brev Vertskommuneavtale for NAV Nord-Fosen NAV TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2018/252 20200320 20.03.2020 Utgående brev Uttalelse til høring - Trøndelagsplanen 2018 - 2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/710 20200320 20.03.2020 Utgående brev 5020 -36/6 -Søknad til fradeling av nausttomt - Solfrid og Hans Saltnes Hans Anders Saltnes m.fl. OSEN   her
2020/46 20200320 20.03.2020 Utgående brev Avtaler om vertskommuneansvar for NAV Nord-Fosen NAV TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/46 20200320 20.03.2020 Utgående brev Avtaler om vertskommuneansvar for NAV Nord-Fosen ÅFJORD KOMMUNE OSEN   her
2020/183 20200319 19.03.2020 Inngående brev Høring av Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/60 20200318 18.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/177 20200318 18.03.2020 Inngående brev Godkjent nabovarsel HEPSØ EIENDOM AS OSEN   her
2020/86 20200318 18.03.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring av redskapshus til verksted ved Brattgjerd - Osen 35/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/710 20200318 18.03.2020 Inngående brev Klage - Melding om vedtak vedrørende søknad om fradeling av nausttomt Solfrid J S Saltnes OSEN   her
2019/176 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20200318 18.03.2020 Inngående brev Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon KLP OSEN   her
2020/35 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2020/35 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2020/134 20200318 18.03.2020 Utgående brev Søknad om bistand til prosjektering av 9 km strekningsvise utbedringer langs FV715, Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/177 20200318 18.03.2020 Inngående brev 5020-14/27 - Øverdal og Bye Byggservice AS - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til renseanlegg. Tiltakshaver- Hepsø Eiendom AS. HEPSØ EIENDOM AS OSEN   her
2020/171 20200318 18.03.2020 Inngående brev Krav om registrering av jordsameie Nedre Åsegg sameie OSEN   her
2020/175 20200318 18.03.2020 Inngående brev Melding om oppsagt festekontrakt på ubebygget tomt gnr. 39, bnr. 1, fnr. 9 STATSKOG SF OSEN   her
2020/174 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Line Melhus Hågensen OSEN   her
2020/17 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Kaffekroken/matkroken Sætervik OSEN   her
2020/17 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol (under 4,76 prosent) Matkroken Sætervik OSEN   her
2019/244 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilsynsrapport 420 kV Namsos - Åfjord, 27.8.2019 og 9.10.2019 Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge OSEN   her
2020/166 20200318 18.03.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/708 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tildelingsbrev drenering 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/121 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad på ferievikariat ved pleie- og omsorg Fidan Maamo OSEN   her
2020/60 20200316 16.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/170 20200316 16.03.2020 Inngående brev Status mobilprosjekt Bessakerkrysset Osen Kommune - Høvik John Einar OSEN   her
2020/60 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner m.m. HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/104 20200313 13.03.2020 Inngående brev Vedr tillatelse til landing med helikopter - deres ref. 2020/1509 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/4 20200313 13.03.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Nettverk Lavutslipp Trøndelag MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2019/247 20200313 13.03.2020 Inngående brev Info om støtte til nydyrking fra Geno FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200313 13.03.2020 Inngående brev 20/1476-4 Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/763 20200313 13.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/60 20200312 12.03.2020 Inngående brev Osenhælja 2020 - ang. koronasmitte og muligheter for gjennomføring Osenhælja 2020 v/Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2019/728 20200312 12.03.2020 Inngående brev Marinarkeologisk uttalelse til søknad om utlegging av flytebrygge, gnr 37 bnr 4, Skjervøyvågen, Osen kommune NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU OSEN   her
2019/763 20200312 12.03.2020 Inngående brev Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 Nord-Trøndelag jordskifterett OSEN   her
2020/60 20200312 12.03.2020 Inngående brev RETTELSE - Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/60 20200312 12.03.2020 Inngående brev Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2018/352 20200311 11.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2014/6606 20200311 11.03.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2016/3329 20200311 11.03.2020 Inngående brev 15/549-11 - Rapportering - Tilskudd til Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - Eldre for andre - Statsb. 2019 HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2019/207 20200311 11.03.2020 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnnskoleoppplæring 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/108 20200311 11.03.2020 Inngående brev Pristilbud elektroinstallasjon Noretk Elektro AS OSEN   her
2020/17 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om skjenke- og serveringsbevilling SETER BRYGGE AS OSEN   her
2020/167 20200311 11.03.2020 Inngående brev Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/121 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Anne K Strand Sørgjerd OSEN   her
2020/166 20200311 11.03.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Sandra Gausen Kvernland OSEN   her
2020/75 20200311 11.03.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Rorbuer Vingsand - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/108 20200311 11.03.2020 Utgående brev Vurdering tilbud anbudskonkurranse: Oppgradering veilys Osen kommune Nortek Elektro AS OSEN   her
2020/108 20200311 11.03.2020 Utgående brev Oppgradering veilys Osen kommune - Forespørsel om pris på Led-lys og montering Fosenkraft Elektro AS m.fl. OSEN   her
2020/108 20200311 11.03.2020 Utgående brev Forespørsel om pris på Led-lys og montering, oppgradering veilys Osen kommune Fosenkraft Elektro AS m.fl. OSEN   her
2019/599 20200310 10.03.2020 Utgående brev 5020/38/14 - Torstein Dahl Johansen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny fritidsbolig og ombygging av uthus. Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2020/158 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til produksjon av programserie Kryss og Tvers Trønder-TV AS OSEN   her
2019/599 20200310 10.03.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Rørlegger Frits Rikardsen AS Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2020/75 20200310 10.03.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan Rorbuer Vingsand i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/159 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Bjørnør Historielag v/Arnar Utseth OSEN   her
2020/160 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/160 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring av tomt gnr. 12 bnr. 95 Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/599 20200310 10.03.2020 Utgående brev 5020/38/14 - Foreløpig svar på byggesøknad Kirsti Kvaløy m.fl. OSEN   her
2019/88 20200309 09.03.2020 Inngående brev Vedlikehold molo og gjerde.pdf Kystverket OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2019/599 20200309 09.03.2020 Inngående brev Manglende skjemaer Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/121 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Muhamad Kilany OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronaviruset Utdanningsdirektoratet OSEN   her
2020/60 20200309 09.03.2020 Inngående brev Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/154 20200309 09.03.2020 Inngående brev Tildeling stimuleringstilskudd 2020 Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/121 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Bartlomiej Mackiewicz OSEN   her
2020/121 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad ferievikar ved pleie- og omsorg Ingvild Holand OSEN   her
2019/244 20200309 09.03.2020 Inngående brev Hvor mange skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021? - videresending av brev fra Fylkesmannen i Troms -og Finnmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200309 09.03.2020 Inngående brev Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler KS OSEN   her
2020/86 20200309 09.03.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av redskapshus til verksted TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/88 20200309 09.03.2020 Utgående brev Kystverkets avhending av Yttervåg fiskerihavn KYSTVERKET m.fl. OSEN   her
2018/832 20200309 09.03.2020 Utgående brev Skolerute for skolene i Osen 2020 - 2021 ATB m.fl. OSEN   her
2020/152 20200306 06.03.2020 Inngående brev Eiendomsopplysninger gnr. 20/39 DNB Eiendom Steinkjer OSEN   her
2019/272 20200306 06.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt 2019 - kommentarer til sakkkyndig nemnds innstilling til klagenemnda STATNETT SF OSEN   her
2019/247 20200306 06.03.2020 Inngående brev Info om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/760 20200306 06.03.2020 Inngående brev Høring: Organisering av den sivile rettspleien i Trøndelag politidistrikt - grenseregulering av namsdistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT OSEN   her
2020/100 20200306 06.03.2020 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - klage på Fylkesmannen i Trøndelag sitt avslag på søknad om skadefelling av 2 jerver i deler av Fosen MILJØDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200306 06.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
2020/87 20200306 06.03.2020 Inngående brev Skatteinngang pr 29.02.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2020/121 20200306 06.03.2020 Inngående brev Søknad på jobb Evelina Ohlson OSEN   her
2020/121 20200306 06.03.2020 Inngående brev Søknad på jobb Matilda Nilsson OSEN   her
Ingen tilgang 20200306 06.03.2020 Inngående brev Henvendelse om skolelunsj FAU v/Strand skole OSEN   her
Ingen tilgang 20200306 06.03.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til tilpasning ***** OSEN   her
2020/42 20200305 05.03.2020 Inngående brev Veileder i kontinuitetsplanlegging fra DSB FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/131 20200305 05.03.2020 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 27. februar 2020 IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2019/763 20200305 05.03.2020 Inngående brev RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE OSEN   her
Ingen tilgang 20200305 05.03.2020 Inngående brev Vedtak - Lukking av avvik - Godkjenning av sidetak - Sørmarkfjellet vindkraftverk Anne Johanne Kråkenes OSEN   her
2019/242 20200304 04.03.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta i videre pilotering av lærerspesialister 2020 Kunnskapsdepartementet OSEN   her
2015/4121 20200304 04.03.2020 Inngående brev Vedtak om oppheving av meldeplikt for kystgranskoglokaliteter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/695 20200304 04.03.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus - Osen 36/17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/593 20200304 04.03.2020 Inngående brev KIK - kommunal kompetanse 202 Kompetansemodeller - Styrket kulturminnesatsing i kommunene - Invitasjon Museetmidt - Stine Bjørntvedt OSEN   her
2017/593 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til arbeid med kulturminneplaner 2020 Osen Kommune OSEN   her
2020/157 20200304 04.03.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - organisering av rådgivningstjenesten etter sosialtjenesteloven § 17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/121 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad på ferievikar ved pleie- og omsorg - Pleiemedhjelper Unn Tone Breding Green OSEN   her
2019/211 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest JONARK AS OSEN   her
2017/210 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest JONARK AS OSEN   her
2020/142 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad til midler til hjelpekorpsbil Åfjord Røde Kors v/Magnar Normann OSEN   her
2019/728 20200303 03.03.2020 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplan - utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen - MOWI NORWAY AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/121 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad på ferievikariat - pleiemedhjelper Larisa Andersen OSEN   her
2020/135 20200303 03.03.2020 Utgående brev Rapport DKSS midler 2019 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/135 20200303 03.03.2020 Utgående brev Søknad om DKSS midler 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2017/210 20200303 03.03.2020 Utgående brev 1633/14/246 - Midlertidig brukstillatelse leilighet H0202 bygg F. JONARK AS OSEN   her
2017/210 20200303 03.03.2020 Utgående brev 5020/14/246 - Ferdigattest - leilighet H0101 JONARK AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200303 03.03.2020 Utgående brev Høring om søknad om etablering av vindmålemast og radiolinjemast ved Sørmarksfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Utgående brev HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING I OSEN KOMMUNE – FORESPØRSEL OM RÅDGIVERTJENESTER Rambøll m.fl. OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Inngående brev Revidert (28.01.2020) Forespørsel om rådgivertjenester - Hovedplan for vannforsyning i Osen kommune Siv.ing. Tobias Dahle AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200302 02.03.2020 Utgående brev Søknad om midler til mobiliserings- og innspillprosjekt Regionalforvaltning.no OSEN   her
Ingen tilgang 20200302 02.03.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil 175000 i tilskudd fra Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200302 02.03.2020 Utgående brev Aksept av tilsagn fra Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Inngående brev Anbud hovedplan for vannforsyning NORCONSULT AS OSEN   her
2020/135 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2020 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/740 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilleggssøknad Tovemerethe Stjern OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Utgående brev Vurdering tilbud anbudskonkurranse: "Hovedplan for vannforsyning i Osen kommune - Forespørsel om rådgivertjenester" Siv Ing Tobias Dahle as m.fl. OSEN   her
2020/63 20200302 02.03.2020 Utgående brev Vurdering tilbud anbudskonkurranse: "Hovedplan for vannforsyning i Osen kommune - Forespørsel om rådgivertjenester" Siv Ing Tobias Dahle as m.fl. OSEN   her
2020/75 20200301 01.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-38003-3 - Statens vegvesens uttalelse til oppstart av planarbeid "Rorbuer Vingsand", gnr. 12 bnr. 88 i Osen kommune Statens vegvesen OSEN   her
2020/26 20200228 28.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/99 20200228 28.02.2020 Inngående brev Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2020 - Oversendelse av sak 03/20 fra kontrollutvalget til kommunestyret Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20200228 28.02.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 fra kontrollutvalget - Oversendelse av sak 01/20 fra kontrollutvalget til kommunestyret i Osen Kontrollutvalget OSEN   her
2018/638 20200228 28.02.2020 Inngående brev Tillatelse - behov for massedeponi v/ Hopenfjorden. Tina Elisabeth Osen Rånes OSEN   her
Ingen tilgang 20200228 28.02.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om å arbeide innenfor restriksjonsperiod - nettilkytning av Sørmarkfjellet vindkraftverk Anne Johanne Kråkenes OSEN   her
Ingen tilgang 20200228 28.02.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av etablering av radiolinjemast og midlertidige vindmålemaster - Sørmarkfjellet vindkraftverk Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge OSEN   her
2019/244 20200228 28.02.2020 Inngående brev Invitasjon til samling - "landhandleri" - jordvern og tema fra jord- og konsesjonsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Aud og Olav Gutvik OSEN   her
2020/17 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling KaffeKosen OSEN   her
2016/2237 20200228 28.02.2020 Utgående brev Vedrørende ny styrer ved Nord-Fosen Bygdeservice/Kaffekosen NOKAS AS OSEN   her
2020/99 20200227 27.02.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune 18. feb 2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2019/244 20200227 27.02.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Gjennomføring av plassering etter barnevernloven § 4-24 etter fylte 18 år Bufetat OSEN   her
2020/136 20200227 27.02.2020 Inngående brev Tillegg til søknad om landingstillatelse FOSENHUS AS OSEN   her
2020/136 20200226 26.02.2020 Inngående brev Spørsmål om landingstillatelse - Buholmråsa fyr KYSTVERKET MIDT-NORGE OSEN   her
2019/211 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - bygg G JONARK AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200226 26.02.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til mobiliserings- og innspillsprosjekt Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200226 26.02.2020 Inngående brev Ferdigmelding Jarl-Inge Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20200226 26.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding om ferdige byggearbeider Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2017/577 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad om felling av tre Daniel Johansen OSEN   her
2020/133 20200226 26.02.2020 Inngående brev Tilsynsrapport fra tilsyn utført 24.02.2020 - saksnr. 282377 Trønderenergi OSEN   her
2020/133 20200226 26.02.2020 Inngående brev Tilsynsrapport fra tilsyn utført 24.02.2020 - saksnr. 282378 Trønderenergi OSEN   her
2020/86 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Øyvind Bjørsvik Jakobsen OSEN   her
2020/86 20200226 26.02.2020 Utgående brev 5020/35/5 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av redskapshus til verksted. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2018/616 20200226 26.02.2020 Utgående brev Søknad om deling av eiendom 35/5 - Jostein Brattgjerd Jostein O Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2018/616 20200226 26.02.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jostein O Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2018/616 20200226 26.02.2020 Utgående brev Ny grunneiendom ført i matrikkelen Jostein O Brattgjerd OSEN   her
2020/131 20200225 25.02.2020 Inngående brev Invitasjon til IUA Sør-Trøndelags årsmøte, 23. april 2020 IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/27 20200225 25.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 26.02.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/130 20200225 25.02.2020 Inngående brev Stakanesodden ved Sandviksberget STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/31 20200225 25.02.2020 Inngående brev Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2019/244 20200225 25.02.2020 Inngående brev Påminning med frist 01.03.2020: Invitasjon til regional brukersamling - Kystverket Midt-Norge Kystverket OSEN   her
2017/693 20200225 25.02.2020 Inngående brev Registrering av hensynssoner for drikkevannskilder MATTILSYNET OSEN   her
2020/106 20200225 25.02.2020 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Hestmo, Vidar OSEN   her
2017/476 20200224 24.02.2020 Inngående brev Uriktig opplysning fra kommunen i forhandlingsmøte den 13. dm. Brynjar Strand OSEN   her
2020/129 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Brit Elin Aas OSEN   her
2020/129 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Brit Elin Aas OSEN   her
2017/476 20200224 24.02.2020 Utgående brev Invitasjon til forhandlingsmøte Brynjar Norvald Strand m.fl. OSEN   her
2019/614 20200224 24.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på e-post vedr. utleiebolig i Husvikveien 15 Live - ellen buhaug OSEN   her
2020/26 20200221 21.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/128 20200221 21.02.2020 Inngående brev Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 13.02.20 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Inngående brev Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 FORSVARSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/285 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Are Osen OSEN   her
2020/100 20200220 20.02.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om tillatelser til skadefelling av to jerver på Fosen - vedtaket opprettholdes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/117 20200219 19.02.2020 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med tvang i kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/728 20200219 19.02.2020 Inngående brev Høring angående MOWI Norway as- søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø OSEN   her
2019/728 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til utlegging av flytebrygge Skjervøyvågen 37/4 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/695 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus 5020/36/17 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/104 20200219 19.02.2020 Utgående brev Innvilget søknad om lossing fra helikopter Hagen, Greta m.fl. OSEN   her
2019/227 20200219 19.02.2020 Inngående brev Behandling av klage - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av en ubebygd parsell fra eiendommen Seter - Osen 1/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/127 20200219 19.02.2020 Inngående brev Høring på Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/695 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus Aino Holst Oksdøl OSEN   her
2019/728 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5020 - Mowi Norway AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/728 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5020 - Mowi Norway AS - søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen - høring. Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø OSEN   her
2019/695 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. OSEN   her
2020/114 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innsyn reisetid grunnskole Nrk - Fredrik Kampevoll OSEN   her
2020/111 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/570 20200218 18.02.2020 Utgående brev 5020/12/132 - tinglyst skjøte Rolf Kåre Jensen OSEN   her
2020/42 20200218 18.02.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Osen kommune SKATTEETATEN OSEN   her
2020/88 20200217 17.02.2020 Inngående brev Situasjonskart Torbjørn Helgemo OSEN   her
2019/655 20200217 17.02.2020 Inngående brev 5020 - Gjerde rundt steinbrudd ved Indre og Ytre Skjervøya - antakelse av tilbud. Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN   her
2020/104 20200217 17.02.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - tillatelse til landing med helikopter - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/695 20200217 17.02.2020 Inngående brev 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/115 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til møter - forhåndshøring om nye regler for fiske etter laks og sjøørret i perioden 2021 - 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/27 20200214 14.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 26.02.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/663 20200214 14.02.2020 Inngående brev Selvkostrapportering Kostra fordelt pr kommune 2019 - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2020/107 20200214 14.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder NINA OSEN   her
2019/570 20200214 14.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om mindre justeringer av arealbruksgrense - Sørmarkfjellet vindkraftverk NVE OSEN   her
2020/98 20200214 14.02.2020 Inngående brev Reviderte tegninger Håvard Tangstad OSEN   her
2020/36 20200214 14.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/570 20200214 14.02.2020 Utgående brev 5020/12/132 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2008/6816 20200214 14.02.2020 Utgående brev Oppdatert veiliste fra Osen kommune NTL VEG REGION MIDT-4504 m.fl. OSEN   her
2008/6816 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vegliste april 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke STATENS VEGVESEN OSEN   her
2008/6816 20200214 14.02.2020 Utgående brev 1633 - Vegliste for fylkes- og kommunale veger- revisjon STATENS VEGVESEN OSEN   her
2019/570 20200214 14.02.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Rolf Kåre Jensen OSEN   her
2019/763 20200213 13.02.2020 Inngående brev Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024 Frostating lagmannsrett OSEN   her
2019/726 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2020/98 20200213 13.02.2020 Inngående brev Side 2 av Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett" Follatech - Håvard Tangstad OSEN   her
2020/103 20200213 13.02.2020 Inngående brev Rekvisisjon av kartforretning Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/599 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ang. byggesøknad gnr 38 bnr 14 Kirsti Kvaløy m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200213 13.02.2020 Utgående brev Høringsuttalelse - Forslag til revidert samarbeidsavtale og retningslinjer mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag OSEN   her
2020/113 20200213 13.02.2020 Inngående brev Notat miniseminar Nasjonal Transportplan Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2017/417 20200212 12.02.2020 Inngående brev Program for FDV-årsmøte 2020 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/522 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/98 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Håvard Tangstad OSEN   her
2020/75 20200212 12.02.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av regulering Rorbuer Vingsand Kystverket OSEN   her
2019/636 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak, skogsveg og driftstilskudd, skogkultur, miljøtiltak og strøkkoder Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/75 20200211 11.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart "Rorbuer Vingsand" HD Plan & Arkitektur AS OSEN   her
2020/99 20200211 11.02.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 18. februar 2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2017/487 20200211 11.02.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/14 20200211 11.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag - Tilbud på utdannet personell Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/100 20200210 10.02.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av to jerver på Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/443 20200207 07.02.2020 Inngående brev VINA-samarbeidet og Hepro AS fagdag arrangeres 2 april 2020 Rock City Namsos Hoylandet Kommune - Kjell Øivind Arntzen OSEN   her
2020/45 20200207 07.02.2020 Inngående brev Protokoll og presentasjoner Namdal regionråd 05.02.20 Posttmottak Regionråd OSEN   her
2020/111 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder 2020 - Tildelingsbrev til kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/112 20200207 07.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket OSEN   her
2018/645 20200207 07.02.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/726 20200207 07.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad MILJØDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200207 07.02.2020 Inngående brev Gratis skolesekker til elever som starter i 1. trinn høsten 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/38 20200207 07.02.2020 Inngående brev Oversendelse av årsrapporter for Bjugn, Ørland og Nye Ørlands eldreråd 2019 Ørland kommune OSEN   her
2015/664 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Thomas Osen OSEN   her
2020/100 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tillatelse til bruk av bås for fangst av gaupe under kvotejakt på gaupe 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/85 20200206 06.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - bekreftelse på mottatt svar VG v/Kari Spets OSEN   her
2020/85 20200206 06.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunens arbeid mot selvmord VG - Kari Spets OSEN   her
2020/86 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring på redskapshus Sturla Gisle Jakobsen OSEN   her
2020/110 20200206 06.02.2020 Inngående brev Svarfrist Statens vegvesen OSEN   her
2020/87 20200206 06.02.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 01.01.2002 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2020/90 20200206 06.02.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan - Fv715 Straumholbrua Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2014/6606 20200206 06.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2020/88 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Torbjørn Helgemo OSEN   her
2020/89 20200206 06.02.2020 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200205 05.02.2020 Inngående brev Rapportering på tilskudd til Hesedirektoratet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/110 20200205 05.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-30131-2 - Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger Statens vegvesen OSEN   her
2017/693 20200205 05.02.2020 Inngående brev Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/769 20200205 05.02.2020 Utgående brev Alkoholomsetning 2019 - bevillingsavgift 2020 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2016/1915 20200204 04.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 03.02.2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN   her
2017/479 20200204 04.02.2020 Inngående brev Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler (GSI) UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/83 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om støtte til gjennomføring av villmarkskveld med "Jegerpodden, liveinnspilling 29/2-19" STEINSDALEN SKYTTERLAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200204 04.02.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene - tilskudd 2020 - lindrende behandling og omsorg ved livets slutt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200204 04.02.2020 Inngående brev Informasjon til viltforvaltninga i kommunene i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/31 20200203 03.02.2020 Inngående brev Utlysning av midler til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/4 20200203 03.02.2020 Utgående brev Klima- og Energiplan for Osen kommune 2020 - 2024 Roar Leirset OSEN   her
2020/82 20200131 31.01.2020 Inngående brev Høring - prosjektmandat for utredning om sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF HELSE NORD-TRØNDELAG HF OSEN   her
Ingen tilgang 20200131 31.01.2020 Inngående brev Stiftelsesmøte Fagnettverk Offentlig Anskaffelse Trøndelag (FOAT) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/60 20200131 31.01.2020 Inngående brev Informasjonsmateriell om coronavirus og smittevern FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/48 20200131 31.01.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget 2. des 2019 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/11 20200131 31.01.2020 Utgående brev Trønder Energi AS - konvertering av foretakfondobligasjon- og ny utbyttepolitikk TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2019/48 20200131 31.01.2020 Utgående brev Fremsending av sluttbehandling - selskapskontroll MNA, fra Osen kontrollutvalg REVISJON MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2019/399 20200131 31.01.2020 Utgående brev Fremsending av ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen Kontrollsekretariat IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20200131 31.01.2020 Utgående brev Vedtak av endringer i selskapsavtale Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS OSEN   her
2019/399 20200131 31.01.2020 Utgående brev Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen kontrollutvalgssekreteriat IKS OSEN   her
2019/626 20200130 30.01.2020 Utgående brev Justering av satser - vederlag kommunale kaier Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2019/626 20200130 30.01.2020 Utgående brev Justering av husleiesatser for kommunale boliger Jorun Haugan m.fl. OSEN   her
2019/626 20200130 30.01.2020 Utgående brev Justering av satser for egenbetaling innen Helse og Omsorg Jorun Haugan m.fl. OSEN   her
2019/108 20200130 30.01.2020 Utgående brev Retur av signerte avtaler Namsos kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200130 30.01.2020 Utgående brev Avtale mellom Osen kommune og nye Åfjord kommune om Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Nord-Fosen Sissel Blox Aaknes m.fl. OSEN   her
2015/276 20200130 30.01.2020 Inngående brev Signert medievalgavtale 2020 Biblioteksentralen OSEN   her
2015/276 20200130 30.01.2020 Inngående brev Signert medievalgavtale 2019 Biblioteksentralen OSEN   her
2020/79 20200130 30.01.2020 Inngående brev Om antibiotika intervensjonen "RASK" (Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunen) i Trøndelag - ledelsesforankring Medisin Uio OSEN   her
2019/728 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om flyteanlegg Mowi - Skjærvø, Torbjørn OSEN   her
2020/74 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om skuterløyve Steinar Olsen OSEN   her
2020/75 20200129 29.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte Vingsand HD-plan og arkitekt - Øystein Thorp OSEN   her
2019/258 20200129 29.01.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2020/36 20200129 29.01.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/331 20200129 29.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i hovedutvalget og aktivitetsstyret 04.02.2019 Hovedutvalget og aktivitetsstyret OSEN   her
2020/75 20200129 29.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte Vingsand Hdpa - Øystein Thorp OSEN   her
2020/75 20200129 29.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte Vingsand Hdpa - Øystein Thorp OSEN   her
2020/78 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte tiltgivelse av biografi om Augusta Aasen Foreningen Gamle Steinkjer OSEN   her
2019/690 20200129 29.01.2020 Utgående brev Tilskudd fra næringsfond - Vingsand brygge drift AS Kjell Thomas Pettersson OSEN   her
Ingen tilgang 20200129 29.01.2020 Inngående brev Registrering av vedtak i Miljøvedtaksregisteret Miljødirektoratet OSEN   her
2020/26 20200129 29.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk Kystlab AS OSEN   her
2018/360 20200129 29.01.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 27.01.2020 Helfo OSEN   her
2019/331 20200129 29.01.2020 Utgående brev Delegert vedtak ang bruk av Disposisjonsfond Osen kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200129 29.01.2020 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig - Unlenda Mhreteab W Teclemichael OSEN   her
2020/65 20200128 28.01.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter til utleiehytte - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200128 28.01.2020 Inngående brev Ber om rapportering - tilskudd 2019 - kap 765 post 60 - psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/636 20200128 28.01.2020 Inngående brev Tildelingsbrev kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200128 28.01.2020 Inngående brev Invitasjon til regional brukersamling - Kystverket Midt-Norge Kystverket OSEN   her
2019/244 20200128 28.01.2020 Inngående brev Informasjon - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver -tilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/344 20200127 27.01.2020 Inngående brev Årsrapport Osen Kommune 2019 - Nokas Nokas OSEN   her
2019/244 20200127 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommune - tilskudd 2020 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200127 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til leverandører Orkland kommune OSEN   her
2020/17 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol SANDVIKSBERGET HANDEL AS OSEN   her
2017/443 20200123 23.01.2020 Inngående brev Invitasjon til VINA-konferanse 01.-02. april 2020 VINA OSEN   her
2018/31 20200123 23.01.2020 Inngående brev Endelige satser for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er fastsatt LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2020/17 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om bevilling av salg av alkohol COOP MIDT-NORGE avd. Coop Marked Osen OSEN   her
2020/59 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Helge Theodor Sandvik OSEN   her
2015/714 20200123 23.01.2020 Inngående brev Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2019/517 20200123 23.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/695 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Solfrid J S Saltnes OSEN   her
2020/17 20200123 23.01.2020 Utgående brev Salgsbevilling 2020 - 2024 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2020/60 20200123 23.01.2020 Inngående brev Utbrudd av nytt coronavirus i Kina FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/17 20200123 23.01.2020 Utgående brev Salgs- og skjenkebevilling 2020 - 2024 GUNHILD ANGEN OSEN   her
2019/517 20200123 23.01.2020 Utgående brev Sørgjerd Sameie er opprettet i matrikkelen og grunnboken Peder Lidvard Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2020/17 20200123 23.01.2020 Utgående brev Skjenkebevilling 2020 - 2024 NORD-FOSEN BYGDESERVICE SA m.fl. OSEN   her
2019/695 20200123 23.01.2020 Utgående brev 5020/36/17 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av uthus. Solfrid J S Saltnes OSEN   her
2017/417 20200122 22.01.2020 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/3 20200122 22.01.2020 Inngående brev Osen fjellstyre - årsmelding 2019 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev Test mail ut - Webinar KF Delegeringsreglement 30. januar Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN   her
2020/3 20200122 22.01.2020 Inngående brev Osen fjellstyre - møteprotokoll 21.01.20 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2020/57 20200122 22.01.2020 Inngående brev Revisjonsplan for 2019-2020 og melding om uavhengighet fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Utgående brev testing sissel OSEN   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordningen Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 2020 (LIS3) HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/47 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om OU midler Lederutdanning Helse og omsorg Lierne kommune OSEN   her
2019/648 20200121 21.01.2020 Utgående brev Bestilling av Tilstandsrapport, Ungdommens hus Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2019/470 20200121 21.01.2020 Utgående brev Museet Midt IKS saksframlegg om revidert selskapsavtale MUSEET MIDT IKS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200121 21.01.2020 Utgående brev Avtaleinngåelse Namdal rehabilitering NAMDAL REHABILITERING IKS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200121 21.01.2020 Utgående brev Henvendelse om avtaleinngåelse Claes Gøran Sellæg OSEN   her
2020/45 20200120 20.01.2020 Inngående brev Møteplan kommunene 2020 - formannskap og kommunestyrer Namdal regionråd OSEN   her
2020/44 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innsyn i helsebemanningsutbetalinger KONSTALI HELSENOR AS OSEN   her
2017/476 20200120 20.01.2020 Inngående brev Svar på kommunens REVIDERT TILBUD OM KJØP AV AREAL TILKNYTTET REGULERING AV STRAND HAVN Brynjar Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Utgående brev Påminnelse - avlesning av vannmåler for 2019 AUTO'N AS m.fl. OSEN   her
2019/729 20200120 20.01.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Jarle Henning Stein - Osen 32/8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/49 20200119 19.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet OSEN   her
2015/704 20200117 17.01.2020 Inngående brev Samordnet oversikt over risikoanlyser og beredskaps- og kriseplaner - St. Olavs ST. OLAVS HOSPITAL HF OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk Kystlab AS OSEN   her
2019/698 20200117 17.01.2020 Inngående brev Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2017/476 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på nytt tilbud Hege S Strand-Albertsen OSEN   her
2019/749 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag - informasjon om status for prosjekt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/48 20200117 17.01.2020 Inngående brev Driftstilskudd 2020 - Museet Midt Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2015/704 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ressursplan 2020 - Redningsselskapet Trøndelag, Møre og Romsdal REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING OSEN   her
2018/726 20200116 16.01.2020 Utgående brev Forslag til forskrift folkevalgtes godtgjøring Eli Kristin Lothe m.fl. OSEN   her
2019/730 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Johan Kvernland - Osen 31/1 - 31/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Møtereferat fra styringsgruppemøtet Nord-Fosen vannområde 17.12.19 INDRE FOSEN KOMMUNE OSEN   her
2020/41 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/726 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/729 20200115 15.01.2020 Inngående brev Osen kommune - Søknad om nydyrking 32/8 - kulturminner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/710 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av nausttomt - Osen 36/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/716 20200115 15.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eiendom - 12/88 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/716 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom - Osen 12/88 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/37 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Johannes Alf Hatlegjerde OSEN   her
2020/36 20200115 15.01.2020 Inngående brev Seksjonering av Sandviksberget Hus G, gnr. 14 bnr. 247 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN   her
2019/728 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om utlegging av ny flytebrygge med landfeste i molo i Skjærvøyvågen Mowi ASA OSEN   her
2019/728 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Mowi AS OSEN   her
2020/42 20200115 15.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/728 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5020 - Foreløpig svar på søknad på utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Mowi Norway AS OSEN   her
2019/716 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5020 - 12/88 - Høring angående fradeling av eiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/716 20200115 15.01.2020 Utgående brev Søknad om kjøp av areal på Vingsand - Trygve Rånes og Tore Bjørsvik Tore Bjørsvik m.fl. OSEN   her
2019/337 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5020/14/178 - Siv og Torbjørn Skjærvø - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Torbjørn Skjærvø OSEN   her
2020/25 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tolkningen av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd §§ 2 og 11 Fylkesmannen OSEN   her
2017/476 20200114 14.01.2020 Inngående brev Svar på tilbud om kjøp av areal Hege Susann Strand OSEN   her
2020/22 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/26 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Skjærvøya vannverk Kystlab AS OSEN   her
2017/476 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på tilbud Brynjar Strand OSEN   her
2020/27 20200114 14.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/19 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling og kartutsnitt Arne Jan Hopen OSEN   her
2019/517 20200113 13.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/517 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tinglysing av Sørgjerd Jordsameie - 36/36 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/531 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på innsyn, Trønderenergi Mimesbronn - Tor med hammeren m.fl. OSEN   her
2019/248 20200113 13.01.2020 Utgående brev TrønderEnergi - fullmakt til generalforsamling TRØNDERENERGI AS m.fl. OSEN   her
2020/16 20200110 10.01.2020 Inngående brev Nettavisen: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn Nettavisen - Espen Teigen OSEN   her
2019/500 20200110 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2019 Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN   her
2019/500 20200110 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport elg 2019 Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN   her
2019/500 20200110 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Osen planområde OSEN   her
2019/237 20200110 10.01.2020 Inngående brev NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/78 20200109 09.01.2020 Inngående brev Skatteinngang pr 31.12.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2019/689 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kontaktpersoner for bruksenhetsnummer STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/796 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kostra - rapportering 4. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ OSEN   her
2019/20 20200108 08.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/8 20200108 08.01.2020 Inngående brev En digital offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her