eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/380 20210613 13.06.2021 Utgående brev Samhandlingsleder for kommunene innenfor helseområdet STEINKJER KOMMUNE m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210609 09.06.2021 Utgående brev Forespørsel om pristilbud Frode Opheim m.fl. OSEN   her
2016/1321 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar: Lokaliteten på Nausttaren Nils Johan Edvartsen OSEN   her
2021/255 20210527 27.05.2021 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter SALONG HÅRFIX AS m.fl. OSEN   her
2021/260 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedr. 202117385-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Strand havn - 5020/15/20 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/381 20210526 26.05.2021 Utgående brev Vedrørende tilbud på salgs-, skjenke og tobakkskontroller 01.01.2021 - 31.12.2024 NORDFJELDSKE KONTROLL AS m.fl. OSEN   her
2020/745 20210526 26.05.2021 Utgående brev 5020/12/53 - Søknad om tillatelse til tiltak for fasadeendring av fritidsbolig. Tiltakshaver - Ketil Sundnes. Ketil Sundnes OSEN   her
2019/642 20210526 26.05.2021 Utgående brev Skoleruta 2021 - 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2021/16 20210525 25.05.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/16 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/16 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/16 20210525 25.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/261 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021 - kvittering og kopi TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20210525 25.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding etter en hendelse ved Skjærvøy vannverk Mattilsynet Region Midt OSEN   her
2018/680 20210525 25.05.2021 Inngående brev Tilsynskvittering for tilsyn 11.05.2021 Mattilsynet Region Midt OSEN   her
2019/765 20210525 25.05.2021 Utgående brev Båtskyss Sandviksberget Setervika Sissel Hagen OSEN   her
2019/765 20210525 25.05.2021 Utgående brev Båtskyss Sandviksberget Setervika kommunikasojn Sissel Hagen OSEN   her
2021/17 20210525 25.05.2021 Utgående brev 5020/32/7/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg fritidsbolig. Tiltakshavere - Monica Asp Lyng og Tor Olav Lyng, Namsos. Monica Asp Lyng m.fl. OSEN   her
2019/564 20210525 25.05.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Johannes Alf Hatlegjerde m.fl. OSEN   her
2015/6797 20210525 25.05.2021 Utgående brev SV: Offentlig / bedrift, Forsikring, Eiendom. Vår ref.: 203298MAG 'Post Bygning' OSEN   her
2015/6797 20210525 25.05.2021 Utgående brev 1633 - Skjervøy vannverk - skade etter lynnedslag -tilleggsopplysninger. KLP Skadeforsikring OSEN   her
2019/765 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på brev ang båtskyss for skoleelever bosatt på Seter TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2018/680 20210525 25.05.2021 Utgående brev Analyseresultater for Storenget Tove Marie Hervik OSEN   her
2016/1101 20210523 23.05.2021 Utgående brev Ny løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten Helseplattformen AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev montering av rullegardiner Asbjørn Hov OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev SV: montering av rullegardiner 'Asbjørn Hov' OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev VS: Faktura nr 36974 fra Norsk Sceneteknikk Asbjørn Hov OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev SV: Sluttoppgjør vedr. montering av rullegardinsystem Strand skole Odd Jørgen Gjelvold OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Avtalt tidspunkt for montering av rullegardiner - Fosenkraft Asbjørn Hov OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Avtale om montering av rullegardiner i vindu - Kjells Markiser AS 'dagnjaastad@hotmail.com' OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Vedr. pristilbud på levering og montering av rullegardiner. Fasadeprodukter AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Pristilbud på rullegardiner til flerbrukshall ved Strand skole. Frank Bergstrand OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev 1633/ Strand skole - rullegardinsystem. 'Vidar Haugen' OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev 1633 Flerbrukshall Strand skole - forespørsel om pristilbud på levering og montering av rullegardiner. Fasadeprodukter AS OSEN   her
2015/5078 20210523 23.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar vedrørende internettilgang på Mølnbergtunet Oddvar Folkestad OSEN   her
2015/3178 20210523 23.05.2021 Utgående brev Tertialrapport II per 31. august 2016 Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2015/3178 20210523 23.05.2021 Utgående brev Angående tilbud på stoler/pulter Osen kommune Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2015/3178 20210523 23.05.2021 Utgående brev Saldering I 2016 - driftsbudsjettet Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2015/3178 20210523 23.05.2021 Utgående brev Saldering II - Investeringsbudsjett 2016 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2015/3178 20210523 23.05.2021 Utgående brev Saldering II - driftsbudsjett 2016 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2015/3178 20210523 23.05.2021 Utgående brev Saldering II - Investeringsbudsjett 2016 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. videre arbeid ved kai - Hepsøya Leirset Roar OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Omlegging av takst og rabattstruktur Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon Fosenvegene AS OSEN   her
2017/437 20210523 23.05.2021 Utgående brev Ønske om tilleggsopplysninger 'Siv Sandoe' OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Prioritering av bruk av "restmidler" Fosenvegene AS Statens vegvesen Region midt m.fl. OSEN   her
2018/371 20210523 23.05.2021 Utgående brev Tilslutning til bioøkonomistrategi i Namdalen Namdal regionråd OSEN   her
2018/382 20210523 23.05.2021 Utgående brev vedtak av kystsoneplan for Namdalen Namdal Regionråd OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Nye festeavgifter ved Osen kirkegård Osen kirkelige fellesråd OSEN   her
2014/4384 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til prosjektet Tovemerethe Stjern OSEN   her
2014/5006 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunale midler Grenland Kompetanse AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev 1633 - Osen Fjordcamping - Flomsikring Osen Fjordcamping v/Jon Egil Skinderhaug OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Snitt søyler v/flerbrukshall 'Vidar Haugen' OSEN   her
2014/5328 20210523 23.05.2021 Utgående brev Forespørsel om å stille som talspersoner Håvard Strand m.fl. OSEN   her
2014/5876 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om gave til Lions Røde Fjær 2015: Støtt Lions' forebyggende arbeid for barn og unge i Norge Lions Røde Fjær 2015 OSEN   her
2014/6035 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til utdanning Nina Viken OSEN   her
2014/5328 20210523 23.05.2021 Utgående brev Forslag på nye talspersoner fra Osen kommune Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker OSEN   her
2014/6394 20210523 23.05.2021 Utgående brev HMS - plan for Osen kommune AMU OSEN   her
2014/6389 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad fra Jushjelpa i Midt-Norge om driftsstøtte for 2015 Jushjelpa i Midt-Norge OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Kledning på pipe i flerbrukshall Øverdal og Bye Byggservice AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev faktura kommunestyresal Fosenkraft Installasjon AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Oppstart arbeider + nøkler Øverdal og Bye Byggservice AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Informasjon om stenging Holand Liv OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev SV: Strand skole - vedr. montering av rullegardinsystemer. Osen kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev SV: 1633 - Utbedring av kommunale kaier- befaring Skjervøya og Hepsøya. STFK OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Vurdering av flyteanlegg Osenfjord (ms.osenfjord@fosennamsos.no) OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Befaring Skjervøya og Hepsøya (roanmask@online.no) m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev SV: Frakt av flytebrygge Bøstrand Transport AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev 1633 - Bruk av kaianlegg til fylkeskommunal rutegående passasjertransport Frank Johansen OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev SV: kai Hepsøya 'Johansen Frank' OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev SV: Tilbud på landgangsbrygge - svar mottatte tilbud Helgeland Marinasystemer AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Videre arbeid ved anløpskaier i Osen Sør-Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2015/1466 20210523 23.05.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til kiosk med kjølerom - Osen/Steinsdalen IL Styret i Osen/Steinsdalen IL OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev SV: Strand skole - vedr. montering av rullegardinsystemer. PRISKONSKVENS FOR SOMFY-BRYTERE + bestilling jfr. tilbud 1725 Fosen Kraft Installasjon AS OSEN   her
2015/2843 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på brev ang. sponsing av revy 10. klasse ved Strabnd barne- og ungdomsskole OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Strand skole - installasjon av rullegardinsystem Fosenkraft Installasjon v/Odd Jørgen Gjelvold OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev 1633 - Montering og FDV flytekai Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Etterlysning av videre arbeid med rullegardiner Risvik Alfred m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Strand skole - størrelse på vinduer/bestilling av rullegardiner. Kjells markiser OSEN   her
2019/140 20210523 23.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar på brev om behov for sikkerhetstiltak på vei ved Steinsdalsveien 917 Ina Kathrine Røe Hestmo OSEN   her
2019/575 20210523 23.05.2021 Utgående brev Omklassifisering av deler av fv. 715 - til uttalelse STATENS VEGVESEN OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Vedtak om dispensasjon fra gjeldende plan for forlenget vegparsell Inner Almlifossen - Dettfossen Statens Vegvesen OSEN   her
2019/140 20210523 23.05.2021 Utgående brev Gjennomgang av utkast til trafikksikkerhetsplan 2020 - 2023 Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/303 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar angående registrering av tomt ved Vågen Hepsøya Trine Hepsø Kristoffersen OSEN   her
2019/148 20210523 23.05.2021 Utgående brev Vedtak om dispensasjon fra plan- og bygningsloven for mindre vegomlegging og busslomme ved Martingården Statens Vegvesen OSEN   her
2019/110 20210523 23.05.2021 Utgående brev Kystverkets avhending av Sætervik fiskerihavn KYSTVERKET m.fl. OSEN   her
2019/148 20210523 23.05.2021 Utgående brev Leskur Kverneland og Martingården Signhild Johanne Volden OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev E-post til TRFK, svar på e-post og forespørsel om deltakelse arbeidsgruppe Eva Solvi m.fl. OSEN   her
2016/5714 20210523 23.05.2021 Utgående brev Høring på skiltplan Fv 715 Osen sentrum - Namsos grense STATENS VEGVESEN OSEN   her
2019/140 20210523 23.05.2021 Utgående brev Signert akseptskjema Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2017/476 20210523 23.05.2021 Utgående brev Forespørsel om forhandlinger angående hytte på Strandaholmen Jorid Irene Osen Ressem OSEN   her
2019/140 20210523 23.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar på brev om behov for sikkerhetstiltak på vei ved Steinsdalsveien 917 INA KATHRINE RØE OSEN   her
2019/140 20210523 23.05.2021 Utgående brev Info til foreldre om busslomme Pettergården, 25.juni 2020 Petter Hestmo Hans m.fl. OSEN   her
2019/20 20210523 23.05.2021 Utgående brev Nytt vedtak om låneopptak grunnet endringer i kommuneloven Osen kommune m.fl. OSEN   her
2019/20 20210523 23.05.2021 Utgående brev Oppretting av feil avsetning til fond Osen kommune m.fl. OSEN   her
2019/20 20210523 23.05.2021 Utgående brev Tertialrapport II per 31. april 2020 Osen kommune m.fl. OSEN   her
2019/20 20210523 23.05.2021 Utgående brev Saldering II - Driftsbudsjettet Osen kommune m.fl. OSEN   her
2019/20 20210523 23.05.2021 Utgående brev rapportering tilskudd Statsforvalteren i Trøndelag OSEN   her
2015/6787 20210523 23.05.2021 Utgående brev Veikart Fosen - innspill til prioriteringer Fosen regionråd OSEN   her
Ingen tilgang 20210523 23.05.2021 Utgående brev Innbydelse til konkurranse Sintef m.fl. OSEN   her
2019/20 20210523 23.05.2021 Utgående brev Saldering I 2020 - investeringsbudsjettet Osen kommune m.fl. OSEN   her
2019/598 20210523 23.05.2021 Utgående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Sander Høvik Sander Freland Høvik m.fl. OSEN   her
2019/598 20210523 23.05.2021 Utgående brev Søknad om fritak fra politiske verv - May-Britt Næss Strand May-Britt Næss Strand m.fl. OSEN   her
2019/575 20210523 23.05.2021 Utgående brev Vedr. 202112689-1 - Omklassifisering fv. 715 Osen sentrum - Skarvåsen - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/161 20210523 23.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling Carina Viktoria Strand OSEN   her
2021/166 20210522 22.05.2021 Utgående brev Invitasjon til møte Gausen Sandra OSEN   her
2020/317 20210522 22.05.2021 Utgående brev Tertialrapport I per 30. april 2021 Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/720 20210522 22.05.2021 Utgående brev Signert kontrakt Tommy Giil OSEN   her
2021/126 20210522 22.05.2021 Utgående brev Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2020 Arve Gausen m.fl. OSEN   her
2021/186 20210522 22.05.2021 Utgående brev Søknad om deling av eiendom Halvard Nordmeland OSEN   her
2020/720 20210522 22.05.2021 Utgående brev Tilbud på landgang Nofi AS OSEN   her
2020/720 20210522 22.05.2021 Utgående brev Bestilling av landgang Marinas - Tommy Giil OSEN   her
2020/720 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar på tilbud på landgang Nofi - Roar Mentzoni OSEN   her
2019/637 20210522 22.05.2021 Utgående brev Planstrategi 2020 - 2024 Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/494 20210522 22.05.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling fra 156/11 OG 156/13 - Åfjord kommune Åfjord kommune OSEN   her
2020/696 20210522 22.05.2021 Utgående brev Innspill enkle vedlikeholdstiltak, ref.nr. 202037294-3, Ekstra vedlikehold på fylkesveg Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/720 20210522 22.05.2021 Utgående brev Anløpskai Sandviksberget - vedr. mottatte tilbud Norconsult - Synne Hoggen Nybø m.fl. OSEN   her
2015/1990 20210522 22.05.2021 Utgående brev 2. gangs behandling av tiltaksplan for spredt avløp. Osen kommune m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210522 22.05.2021 Utgående brev Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse - Osen kommune Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/720 20210522 22.05.2021 Utgående brev Finansiering av ny anløpskai ved Sandviksberget Osen kommune m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210522 22.05.2021 Utgående brev Godkjenning av instruks for styret i Nord Fosen Utvikling AS NORD-FOSEN UTVIKLING AS m.fl. OSEN   her
2021/109 20210522 22.05.2021 Utgående brev Henvendelse til samtlige kommuner i Norge post OSEN   her
2020/720 20210522 22.05.2021 Utgående brev Bygningsvurdering Sindre Strøm OSEN   her
2021/123 20210522 22.05.2021 Utgående brev Avtale Senter for omsorgsforskning OSEN   her
2021/123 20210522 22.05.2021 Utgående brev Avtale NTNU m.fl. OSEN   her
2021/140 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar på klage på vannavgift Irene Knutsen OSEN   her
2019/714 20210522 22.05.2021 Utgående brev Oppdatert delegasjonsreglement valgperioden 2019 - 2023 Osen kommune m.fl. OSEN   her
2021/141 20210522 22.05.2021 Utgående brev Logo på kommunens biler Norpublica OSEN   her
2020/60 20210522 22.05.2021 Utgående brev Covidvaksinering av brannmannskaper BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/720 20210522 22.05.2021 Utgående brev Ny anløpskai Sandviksberget. Forespørsel om pristilbud ROAN MASKIN AS m.fl. OSEN   her
2020/720 20210522 22.05.2021 Utgående brev pris på landgang Marina Solutions OSEN   her
Ingen tilgang 20210522 22.05.2021 Utgående brev Godkjenning av omstillingsplan 2020-2025 og handlingsplan 2021 - Nord Fosen Utvikling AS Nord Fosen Utvikling AS m.fl. OSEN   her
2020/676 20210522 22.05.2021 Utgående brev Kartlegging av interkommunalt samarbeid Nivi Analyse OSEN   her
2020/90 20210522 22.05.2021 Utgående brev Spørsmål rundt Stenging av Straumholbrua, bruvedlikehold, Osen kommune Consolvo m.fl. OSEN   her
2020/421 20210522 22.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/318 20210522 22.05.2021 Utgående brev Samferdselsstrategi for Namdalen 2021 - 2030. Invitasjon til prioritering NAMSOS KOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/27 20210522 22.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter forvaltningskontroll - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/27 20210522 22.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter forvaltningskontroll - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/284 20210522 22.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN   her
2020/284 20210522 22.05.2021 Utgående brev Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS - gjeldende fra 1. januar 2021 Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS OSEN   her
2020/45 20210522 22.05.2021 Utgående brev Organisering av Namdal regionråd - samarbeidsavtale NAMSOS KOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/660 20210522 22.05.2021 Utgående brev Salg av kommunal bolig - Seter Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/358 20210522 22.05.2021 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene 2020 - Osen fjellstyre OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2020/358 20210522 22.05.2021 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene 2020 - Osen kommune OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/726 20210522 22.05.2021 Utgående brev Kontaktpersoner klimaarbeid Fylkesmannen OSEN   her
2020/11 20210522 22.05.2021 Utgående brev Signering av dokumenter - sluttseddel Ole Gudmund Meland OSEN   her
2015/1990 20210522 22.05.2021 Utgående brev 5020 - Høring av tiltaksplan for spredt avløp. FOSEN PLAN OG MILJØ AS OSEN   her
2020/516 20210522 22.05.2021 Utgående brev Begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 Gisle Stødle OSEN   her
2020/496 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar angående spørsmål om bassengtrening for revmatikere Inger Hanne Havik OSEN   her
2015/1990 20210522 22.05.2021 Utgående brev 5020 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen kommuner, Trøndelag. ØRLAND KOMMUNE m.fl. OSEN   her
2015/1990 20210522 22.05.2021 Utgående brev Mulig aktuelle nye vannprøvepunkter. INDRE FOSEN KOMMUNE OSEN   her
2020/78 20210522 22.05.2021 Utgående brev Søknad om støtte til utgivelse av biografi om Augusta Aasen - Foreningen Gamle Steinkjer FORENINGEN GAMLE STEINKJER OSEN   her
2015/1990 20210522 22.05.2021 Utgående brev Valg av representanter til Vannregion Fosen Vannregion Fosen m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210522 22.05.2021 Utgående brev Søknad oppold hytte Nils Brørs OSEN   her
Ingen tilgang 20210522 22.05.2021 Utgående brev Søknad på avvik fra forbud mot å oppholde seg på hytte/feriehus Trond Vold OSEN   her
2020/134 20210522 22.05.2021 Utgående brev Spørsmål om medfinansiering av videre vegutbedring Stormyra - Namsos grense Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2020/158 20210522 22.05.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd - Trønder-TV AS TRØNDER-TV AS OSEN   her
2020/134 20210522 22.05.2021 Utgående brev Spørsmål om medfinansiering av videre vegutbedring Stormyra - Namsos grense John Einar Høvik m.fl. OSEN   her
2015/1990 20210522 22.05.2021 Utgående brev 5020 - Lokal forskrift for spredt avløp - høring FOSEN PLAN OG MILJØ AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om opphold i hytte - birøkt Aashild Sundet OSEN   her
2020/134 20210522 22.05.2021 Utgående brev Spørsmål om medfinansiering av videre vegutbedring Stormyra - Namsos grense TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål ang tur til hytta. Grete Stein Kaasbøll OSEN   her
2020/215 20210522 22.05.2021 Utgående brev Stilling som prosjektleder for samferdsel og infrastruktur i Fosenregionen FOSEN REGIONRÅD m.fl. OSEN   her
2015/1990 20210522 22.05.2021 Utgående brev SV: Innkreving av andeler til prosjekt spredte avløp Leirset Roar OSEN   her
2021/15 20210522 22.05.2021 Utgående brev Planprogram kommunedelplan for avløp og vannmiljø STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/660 20210522 22.05.2021 Utgående brev Salg av Husvikveien 15 Tone Nytrø OSEN   her
2020/660 20210522 22.05.2021 Utgående brev Salg av kommunal bolig på Seter - 5020/1/95 Ørjan Grøtting OSEN   her
2021/15 20210522 22.05.2021 Utgående brev Planprogram kommunedelplan for avløp og vannmiljø Siv. ing. Tobias Dahle AS OSEN   her
2021/152 20210522 22.05.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon for ombygging til hybler TORE LØKKE EIENDOM AS OSEN   her
2021/223 20210522 22.05.2021 Utgående brev Spørsmål vedr. vann og avløp Maiken Østvik OSEN   her
2021/253 20210522 22.05.2021 Utgående brev Søknad om støtte - Osen hagelag Borgny J Einskar Granbo OSEN   her
2021/270 20210522 22.05.2021 Utgående brev Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Ingvild Fylling Kom24 OSEN   her
2021/273 20210522 22.05.2021 Utgående brev Ang. brev om planting toril.aspaas1 OSEN   her
2021/269 20210522 22.05.2021 Utgående brev NKS Veiledningssenter for pårørende - søknad om tilskudd for 2021 NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING OSEN   her
2021/235 20210522 22.05.2021 Utgående brev Søknad om støtte til utgivelse av bok - Nils Roger Duna DUNA NILS ROGER OSEN   her
2021/166 20210522 22.05.2021 Utgående brev Brøyting av parkeringsplass ved skihytta på Levatnet Sandra Gausen m.fl. OSEN   her
2020/200 20210522 22.05.2021 Utgående brev Regnskap og årsmelding 2020 Osen kommune m.fl. OSEN   her
2021/207 20210522 22.05.2021 Utgående brev Avfallsplan havner Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/660 20210522 22.05.2021 Utgående brev Oppgjørsskjema Husvikveien 15 Ørjan Grøtting OSEN   her
2021/218 20210521 21.05.2021 Utgående brev 5020/1/92 - Svar vedr. søknad om dispensasjon fra Pbl. § 1-8. Tove Frøydis Rødø Berg OSEN   her
2021/285 20210521 21.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Geir Sundet OSEN   her
2021/113 20210521 21.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Jenny M. Elden OSEN   her
Ingen tilgang 20210521 21.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Terje Stein OSEN   her
2021/12 20210521 21.05.2021 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - 5020/33/1/17 Robert Keim-Varslot OSEN   her
2020/622 20210521 21.05.2021 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2021/12 20210521 21.05.2021 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - 5020/33/1/17 Kristin Keim-Varslot OSEN   her
2021/154 20210521 21.05.2021 Utgående brev Møteinnkalling 27.04.2021 Hovedstyret v/Svein Stjern OSEN   her
2021/154 20210521 21.05.2021 Inngående brev Referat fra fellesmøte (hovedstyre/aktivitetsstyre) 27.04.2021 Hovedstyret v/Svein Stjern OSEN   her
2021/154 20210521 21.05.2021 Inngående brev Møteinnkalling 04.05.2021 Hovedstyret v/Svein Stjern OSEN   her
2021/154 20210521 21.05.2021 Inngående brev Referat fra fellesmøte (hovedstyre/aktivitetsstyre) 04.05.2021 Hovedstyret v/Svein Stjern OSEN   her
2021/186 20210521 21.05.2021 Utgående brev Søknad om kjøp av tilleggsareal - Halvard og Ingrid Svee Nordmeland Ingrid Svee Nordmeland m.fl. OSEN   her
2021/99 20210521 21.05.2021 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 07.05.2021 Svein Olav Sørmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20210521 21.05.2021 Utgående brev 5020/14/173 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av terrasse. Jonas Amrud Nilsen OSEN   her
Ingen tilgang 20210521 21.05.2021 Utgående brev 5020/14/173 - Jonas Amrud Nilsen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av altan. Jonas Amrud Nilsen OSEN   her
Ingen tilgang 20210521 21.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/60 20210520 20.05.2021 Inngående brev Ny kartlegging mai merutgifter korona 2021 Statsforvalteren - Hynne, Sigrid OSEN   her
2021/113 20210520 20.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Rolf Sigurd Gjetvik OSEN   her
2021/113 20210520 20.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Solveig Gjetvik OSEN   her
2021/247 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon Lena Røstad OSEN   her
2021/16 20210520 20.05.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2019/759 20210520 20.05.2021 Inngående brev Høring om forskrift om tilsyn etter havne- og farvannsloven Kystverket OSEN   her
2020/146 20210519 19.05.2021 Inngående brev Forespørsel om hjelp til gjennomføring av skolemåltid VINGSAND OG OMEGN GRENDELAG OSEN   her
2021/260 20210519 19.05.2021 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon SPAR-BYGG AS OSEN   her
2021/260 20210519 19.05.2021 Inngående brev Oppdatert - Søknad om tillatelse til tiltak SPAR-BYGG AS OSEN   her
2019/765 20210519 19.05.2021 Inngående brev Båtskyss for skoleelever bosatt på Seter Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210519 19.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021 Skatteetaten OSEN   her
2021/288 20210518 18.05.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn - Finne original møtebok Osen Jordstyre i perioden 1935-1939. Arkivbokser for 2.1 og 2.7 Roger Mårvik OSEN   her
2019/244 20210518 18.05.2021 Inngående brev NA-Rundskriv 2021/09 - Normalbestemmelser knyttet til nye skilt som kan regulere små elektriske kjøretøy Statens vegvesen OSEN   her
2021/255 20210518 18.05.2021 Inngående brev Søknad Hårfix Salong Hårfix AS OSEN   her
2021/255 20210518 18.05.2021 Inngående brev Søknad Vingsand Brygge Drift AS Vingsand Brygge Drift AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210518 18.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding fra NVE - Spørsmål om konsekvensutredninger ang. helse for Sørmarkfjellet vindkraftanlegg NVE OSEN   her
Ingen tilgang 20210518 18.05.2021 Inngående brev Bud på henger Harald Stein OSEN   her
2021/287 20210518 18.05.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse av tillatelse for utlagt flytekai Rune Hopen m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210518 18.05.2021 Utgående brev 5020/34/5 - Ferdigattest redskapshus / uthus. Tiltakshaver - Rita Gulliksen, Brattjerd. Rita Kristin Gulliksen OSEN   her
2021/260 20210518 18.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar på byggesøknad Sundholmen Frode Opheim OSEN   her
2021/113 20210514 14.05.2021 Inngående brev Søknad på sommerjobb Ronja Buhaug OSEN   her
2021/279 20210514 14.05.2021 Inngående brev Søknad om deling av eiendom Stig Osen OSEN   her
2021/113 20210514 14.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Snorre Strand OSEN   her
2021/284 20210514 14.05.2021 Inngående brev Ønske om å overføre 20/4/1 til 20/4 Janne Kristin Osen m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Ronald Bratberg OSEN   her
2020/696 20210514 14.05.2021 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid - vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av SFO plass til ***** ***** OSEN   her
2019/663 20210512 12.05.2021 Inngående brev Konsolidert årsregnskap - kvalitetssikring av KOSTRA-tall KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2021/272 20210512 12.05.2021 Inngående brev Gnr 1, bnr 115 - Bilder Jorodd Røe OSEN   her
2021/275 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak m/vedlegg ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2021/274 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak m/vedlegg ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2021/113 20210512 12.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Hanne Johansen OSEN   her
2021/273 20210512 12.05.2021 Inngående brev Forespørsel om planting og rydding Osen hagelag v/Toril Aspaas OSEN   her
2020/689 20210512 12.05.2021 Inngående brev Oppfølging av rådene fra Ungdommens distriktspanel KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2018/382 20210512 12.05.2021 Inngående brev Referat kystsoneplanen 05.05.2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/113 20210512 12.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Simon Kolstad Leirset OSEN   her
2021/113 20210512 12.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Joakim Kolstad Leirset OSEN   her
2020/720 20210512 12.05.2021 Inngående brev teknisk vurdering av bygg Sandviksberget Stjern - Sindre Stjern-Strøm OSEN   her
2019/244 20210512 12.05.2021 Inngående brev Invitasjon til digitalt nettverksmøte for personvernombud i kommuner og fylkeskommuner Sarpsborg kommune OSEN   her
2021/255 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad Vingsandkroa Tone Engan OSEN   her
2021/255 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad Kaffekosen Eli O Holand Nordmeland OSEN   her
2017/619 20210512 12.05.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Osen kommune v/John Einar Høvik OSEN   her
2021/272 20210512 12.05.2021 Inngående brev Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Jorodd Røe OSEN   her
2021/260 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kart Henning Sundet OSEN   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Osen/Steinsdalen IL OSEN   her
2016/5150 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Kjetil Hagen OSEN   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Jørgen Stein OSEN   her
2021/286 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - brakkerigg HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2021/229 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling Jana Lange-Giepner OSEN   her
2020/399 20210512 12.05.2021 Inngående brev Invitasjon til digital konferanse for kommunale ungdomsråd 04.06.2021 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2017/619 20210512 12.05.2021 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2017/619 20210512 12.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Hagen, Greta m.fl. OSEN   her
2017/619 20210512 12.05.2021 Utgående brev 1633/14/145 - Osen kommune - fradeling av festetomt til Egil Aune Entreprenør AS. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark Stein, Jørgen OSEN   her
2021/154 20210511 11.05.2021 Inngående brev Gamle vedtekter Osen Bygdatun 2004 Osen Kommune - Lothe Eli OSEN   her
2021/154 20210511 11.05.2021 Inngående brev Saksbehandling for Osen Bygdatun Osen Kommune - Lothe Eli OSEN   her
2018/150 20210511 11.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Trond Storvoll OSEN   her
2021/272 20210511 11.05.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Jorodd Røe OSEN   her
2019/244 20210511 11.05.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021 - Oreigningsloven § 25 - søknad om forhåndstiltredelse Statens vegvesen OSEN   her
2015/4169 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift Arkivverket OSEN   her
2015/1990 20210511 11.05.2021 Inngående brev Informasjon vedrørende utføring service på minirenseanlegg i kommunene Osen, Åfjord, Indre Fosen og Ørland Ørland kommune OSEN   her
2020/430 20210511 11.05.2021 Inngående brev Ang. stemmeseddelsett og valgkretser Sametinget OSEN   her
2021/255 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad Seter Brygge AS SETER BRYGGE AS OSEN   her
2021/255 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad Lilleenget camping LILLEENGET KÅRE OSEN   her
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev 5020/12/20 Vedtak om fradeling av tilleggsareal Wiggo Wodahl m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Protokoll ordinær generalforsamling Osen Kommune - Høvik John Einar OSEN   her
2021/134 20210507 07.05.2021 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 28.04.2021 IUA region Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/660 20210507 07.05.2021 Inngående brev overtakelsesprotokoll Em1 - Ørjan Grøtting OSEN   her
2021/261 20210507 07.05.2021 Inngående brev Ungdom på jakt etter sommerjobb. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/271 20210507 07.05.2021 Inngående brev Skjema med underskrifter Øystein Johansen OSEN   her
2021/271 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om deling av eiendom Øystein Johansen OSEN   her
2016/5150 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/21 Morten Marius Osen OSEN   her
2015/1990 20210507 07.05.2021 Inngående brev Referat fra dagens møte i arbeidsgruppe spredt avløp Planogmiljo - Hanne Skjæggestad OSEN   her
2021/267 20210507 07.05.2021 Inngående brev Program dialogmøte mellom kommunene i Fosen regionen og Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/687 20210507 07.05.2021 Inngående brev Delutbetaling av spillemidler, anleggsnr 75498 Turstier/kulturstier i Setermarka Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/103 20210507 07.05.2021 Inngående brev Møteprotokoll kontrollutvalget 27.04.2021 Konsek OSEN   her
2021/270 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Kom24 - Ingvild Fylling Kom24 OSEN   her
2021/269 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd for 2021 NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING OSEN   her
2020/430 20210506 06.05.2021 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2021/197 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Helge Anders Skorstad OSEN   her
2021/197 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Helge Anders Skorstad OSEN   her
Ingen tilgang 20210506 06.05.2021 Inngående brev TF20.053 - Omstillingsprosjekt Osen kommune. Sluttutbetaling Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/113 20210505 05.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema John Fredrik Hagen OSEN   her
2021/113 20210505 05.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Elice Skage Hepsø OSEN   her
2020/713 20210505 05.05.2021 Inngående brev Møteinnkalling - Generalforsamling i TrønderEnergi AS 19.05.2021 - digitalt TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2020/713 20210505 05.05.2021 Inngående brev Mulighet for kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer TRØNDERENERGI AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Inngående brev Rapportering finansforvaltningen 1. tertial 2021 Osen Kommune - Brattgjerd May OSEN   her
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Inngående brev Rapportering finansforvaltningen - 1. tertial OSEN   her
2021/50 20210505 05.05.2021 Inngående brev Trekker søknad på ferievikariat Andrea Lona Hepsø OSEN   her
2021/50 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Helen Synnøve Ørsjødal OSEN   her
2021/50 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat John Magnus Nordmeland OSEN   her
2021/50 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Anne K Strand Sørgjerd OSEN   her
2021/50 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Ruth Kristiana B Mendoza OSEN   her
2021/50 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Eline Eide OSEN   her
2021/50 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Therese Eide OSEN   her
2021/267 20210505 05.05.2021 Inngående brev Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring med frist 1. september Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Utgående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - ønske om uttalelse MATTILSYNET OSEN   her
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på tildeling kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 Osen kommune Fylkesmannen OSEN   her
2021/263 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om deling av tomt Ståle Rygg OSEN   her
2021/113 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søker arbeidskraft Mørenot OSEN   her
2021/261 20210504 04.05.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom 2021 - Utlysing TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/660 20210504 04.05.2021 Inngående brev Oppgjørsinformasjon/ 43210025/ Husvikveien 15 Em1mn - Saksbehandling - Felles OSEN   her
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2021 - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2021 kompetanse og innovasjon STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021 Skatteetaten OSEN   her
2021/266 20210504 04.05.2021 Inngående brev Informasjonsskriv fra Helsedirektoratet - Tilskudd 2021 ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i utover et års varighet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Inngående brev Svar på søknad om servering og skjenkebevilling Mattilsynet OSEN   her
2021/260 20210504 04.05.2021 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2021/9 20210504 04.05.2021 Utgående brev 5020/14/237 - Fjerning av trær/kratt på kommunal grunn Ivar-Richard Hepsø OSEN   her
2021/9 20210504 04.05.2021 Utgående brev Søknad om tillatelse til å drive hogst på kommunal eiendom Karl Eilif Østvik OSEN   her
2021/261 20210503 03.05.2021 Inngående brev Status - Sommerjobb for ungdom 2021 - tilskuddsordning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/261 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppdatert - Sommerjobb for ungdom 2021 - tilskuddsordning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/261 20210503 03.05.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom 2021 - tilskuddsordning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Inngående brev Salgs- og skjenkebevillingskontroll i Osen Kommune 23.04.2021 Avarnsecurity - Aune, Morten OSEN   her
2021/259 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven Landbruks- og matdepartementet OSEN   her
2020/720 20210503 03.05.2021 Inngående brev Sandviksberget Helmar - Oddgeir Kristiansen OSEN   her
2020/660 20210503 03.05.2021 Inngående brev Du har et nytt dokument som venter på signering. Webtop Solutions OSEN   her
2020/660 20210503 03.05.2021 Inngående brev 43210025/ Mottatt oppgjørsoppdrag påHusvikveien 15 Em1mn - Saksbehandling - Felles OSEN   her
2021/260 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak SPAR-BYGG AS OSEN   her
2021/260 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Henning Sundet OSEN   her
2021/113 20210503 03.05.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Brian Green Strøm OSEN   her
2016/5150 20210503 03.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Sturla Brandtzæg OSEN   her
2016/5150 20210503 03.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Kurt Fiksdal OSEN   her
2021/142 20210503 03.05.2021 Inngående brev Kvittering på nabovarsel Jan-Thore Pettersen OSEN   her
2021/251 20210503 03.05.2021 Inngående brev Årsmøteprotokoll 26.04.21 med vedlegg - Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midt-Norge SA OSEN   her
2021/265 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet OSEN   her
2021/113 20210430 30.04.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Johan Øverdal OSEN   her
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Arve Thorsen OSEN   her
2021/113 20210430 30.04.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Hanna Synnøve Hepsø OSEN   her
2021/252 20210430 30.04.2021 Inngående brev Informasjon - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2021/16 20210430 30.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling NORDMELAND GÅRDSHOTELL AS OSEN   her
2021/253 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte til sommerblomster - beplanting rundt Osen sykehjem - årlig støtte Osen Hagelag v/Borgny Granbo OSEN   her
2021/254 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om oppretting av matrikkelenhet Bjørnør Industriutvikling/Hepsø Fiskeindustri OSEN   her
2021/255 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad Nordmeland Jørn Nordmeland OSEN   her
2020/622 20210430 30.04.2021 Utgående brev Vedtak om fradeling av eiendom til Strand skole John Einar Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Utgående brev 5020/14/117 Vedtak om fradeling av eiendom til Osen Kommune HEPSØ FISKEINDUSTRI AS OSEN   her
2021/256 20210430 30.04.2021 Inngående brev Krav om matrikulering av enheter Nordmeland sameie OSEN   her
2020/622 20210430 30.04.2021 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/244 20210430 30.04.2021 Inngående brev Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler - offentlig høring Statens vegvesen OSEN   her
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Utgående brev 5020-14/117 - Høring - Fradeling av eiendom STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/107 20210429 29.04.2021 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder NINA OSEN   her
2021/251 20210429 29.04.2021 Inngående brev Møteprotokoll - Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 26.04.2021 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2021/249 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om fradeling til fritidstomt Audun Olav Melhus OSEN   her
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Asle Magne Aune OSEN   her
2021/224 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vedr. tiltak på eiendommen gbnr. 15/34 KYSTPLAN AS OSEN   her
2021/142 20210429 29.04.2021 Inngående brev Underskrevet nabovarsel Knut Osen OSEN   her
2021/245 20210429 29.04.2021 Inngående brev Fakturagrunnlag Barnevernvakta 2021 TRONDHEIM KOMMUNE OSEN   her
2021/247 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Lena Røstad m.fl. OSEN   her
2020/472 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vedr. 21-78254-4 - V-TFM1-072-2021 skilt 512 for busslomme ved Fv715 S19D1 meter 8482 i Osen kommune Statens vegvesen OSEN   her
2020/107 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vedr. 202116093-1 - Trøndelag fylkeskommune ønsker informasjon om hvordan rådyrjakta organiseres i kommunene i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Utgående brev 5020/16/5 - Lena Røstad og Ole Øystein Ekset - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av redskapsbod. Ole Øystein Ekset m.fl. OSEN   her
2021/244 20210428 28.04.2021 Inngående brev Bosetting av flyktninger - samarbeid om anmodning av kommuner for 2022 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Coop Midt-Norge COOP MIDT-NORGE SA OSEN   her
2021/16 20210428 28.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2021/241 20210428 28.04.2021 Inngående brev Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Selvkost Konsek OSEN   her
2016/1101 20210428 28.04.2021 Inngående brev Helseplattformen - Orientering vedr. kostnadsestimeringsmodellen Stjørdal kommune OSEN   her
2020/60 20210428 28.04.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- veileder for bruk av den nasjonalt notifiserte rammeordningen Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2019/244 20210428 28.04.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.) Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2021/130 20210428 28.04.2021 Inngående brev Referat møte i representantskapet Brannvesenet Midt IKS 26.april 2021 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Vedrørende vilkår for frafallelse av klage - gårdshotell på 24/5 i Osen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/200 20210428 28.04.2021 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse av Osen kommunes årsregnskap og årsberetning 2020 Konsek OSEN   her
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Rita Gulliksen OSEN   her
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Trond Norvald Åsegg OSEN   her
2021/113 20210428 28.04.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Julie Freland Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Tilføring av overskudd for 2020 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP OSEN   her
2020/487 20210428 28.04.2021 Inngående brev Samferdselsdepartementet har fastsatt ny forskrift om fartsgrenser på sjøen Kystverket OSEN   her
2019/542 20210428 28.04.2021 Inngående brev Om fagsystemet Grunnforurensning og kommunens plikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/231 20210428 28.04.2021 Inngående brev AutoPASS-avtalebetingelser gjeldende fra 01.05.2021 VEGAMOT AS OSEN   her
2016/5150 20210428 28.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Håvard Strand OSEN   her
2021/229 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling Larisa Andersen OSEN   her
2021/243 20210428 28.04.2021 Inngående brev Anmodning til ordfører om å opprette og lede en kommunekomitè for TV-aksjonen NRK 2021 PLAN INTERNATIONAL NORGE OSEN   her
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev 5020/35/4 - Ferdigattest riving fjøs. Tiltakshaver - Rita Gulliksen. Rita Kristin Gulliksen OSEN   her
2019/244 20210427 27.04.2021 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i pilotprosjekt CRPD STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/106 20210427 27.04.2021 Inngående brev Fordeling av NMSK-midler til skogkultur, tynning og miljøtiltak til Osen for 2021. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/236 20210426 26.04.2021 Inngående brev Innkalling årsmøte Fagnettverk offentlig anskaffelse Trøndelag (FOAT) onsdag 5. mai Trøndelag Fylkeskommune OSEN   her
2021/235 20210426 26.04.2021 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til utgivelse av bok "Sørsamisk reindrift gjennom ett år" Nils Roger Duna OSEN   her
Ingen tilgang 20210426 26.04.2021 Inngående brev Presentasjoner fra Telecomsamlingen, torsdag 15.april 2021 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20210426 26.04.2021 Inngående brev Vedr. 202115683-1 - Oppheng av bannere og julepynt i lysanlegg som tilhører Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/607 20210426 26.04.2021 Inngående brev Vedr. 21-43758-4 - NA-rundskriv 2021/05 - Endring av myndighet til å godkjenne tekst til arbeidsvarslingsskilt 808.799 Statens vegvesen OSEN   her
2021/229 20210426 26.04.2021 Inngående brev Søknad på ledig stilling Michalak-K Agnieszka Anna OSEN   her
2021/229 20210426 26.04.2021 Inngående brev Søknad på ledig stilling Dovile Janciuliene OSEN   her
2021/200 20210426 26.04.2021 Inngående brev Museet Midt IKS Representantskapsmøte 27. april kl 15.00 - korrekt agenda Museet midt OSEN   her
2021/106 20210426 26.04.2021 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid i 2021 og anbefalte satser for maskinarbeid STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/234 20210426 26.04.2021 Inngående brev Bekymringsmelding kulturminne ishuset på Skjervøya gbnr. 37-5 i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210424 24.04.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Bratberg, Ronald OSEN   her
2018/716 20210423 23.04.2021 Inngående brev Rapportering snøscooterkjøring 2020/21 Atle Karlsen OSEN   her
2021/113 20210423 23.04.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Sandra Elise Oppheim OSEN   her
2021/239 20210423 23.04.2021 Inngående brev Kommuneplanens samfunnsdel for Ørland kommune og kommunedelplaner for "Oppvekst og utdanning" og "Helse og familie" - høring av planprogram Ørland kommune OSEN   her
2021/237 20210423 23.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1/90 KIHL ØIVIND OSEN   her
2021/229 20210423 23.04.2021 Utgående brev Utlysningstekst - renholder/hjemmehjelp Hjemmeside OSEN   her
2020/472 20210423 23.04.2021 Utgående brev 21/78254-1 - Anmodning om vedtak skilt 512 for busslomme ved Fv715 S19D1 meter 8482 i Osen kommune Politiet m.fl. OSEN   her
2021/113 20210423 23.04.2021 Inngående brev Opplysningsskjema Karen Katrine Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20210423 23.04.2021 Utgående brev Søknad om motorfersel i utmark i forbindelse med ettersøk Trond Norvald Åsegg OSEN   her
2021/111 20210423 23.04.2021 Utgående brev Frivillighetens år 2022 Britt Oddny Aune Olsen m.fl. OSEN   her
2020/247 20210422 22.04.2021 Inngående brev Geodataplan for Trøndelag 2022 - 2025. Innspill til plandokumentet og nye Geovekst-prosjekt Fylkeskartkontoret i Trøndelag OSEN   her
2020/472 20210422 22.04.2021 Inngående brev 21/78254-1 - Anmodning om vedtak skilt 512 for busslomme ved Fv715 S19D1 meter 8482 i Osen kommune Statens Vegvesen OSEN   her
2016/5150 20210422 22.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Rune Strand OSEN   her
2021/228 20210422 22.04.2021 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - Teams møte - ONSDAG 28. april 2021, kl 0830 Arvid Lund OSEN   her
2021/50 20210422 22.04.2021 Inngående brev Søknad på ferievikariat Anne K Strand Sørgjerd OSEN   her
2021/151 20210422 22.04.2021 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd PETER HEPSØ REDERI AS OSEN   her
2020/202 20210422 22.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding - egenkontrollrapport 2020 - Osen gjenvinningsstasjon - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/157 20210421 21.04.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Osen taxi AS Kaldal, Inger Lise m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210421 21.04.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte om krisesentertilbudet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/215 20210421 21.04.2021 Inngående brev Søknad om oppretting av matrikkelenhet Jonny Stein OSEN   her
2021/216 20210421 21.04.2021 Inngående brev Søknad om oppretting av matrikkelenhet Jonny Stein OSEN   her
2016/5150 20210421 21.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Jan Egil Stein OSEN   her
2021/113 20210421 21.04.2021 Utgående brev Sommerarbeid for ungdom 2021 Jenny Mattea Elden m.fl. OSEN   her
2021/157 20210421 21.04.2021 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Osen Taxi AS v/Trond Hopen OSEN   her
2016/5150 20210421 21.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Jakob J Nordmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20210421 21.04.2021 Inngående brev Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Ronald Bratberg OSEN   her
2021/113 20210421 21.04.2021 Utgående brev Sommerarbeid for ungdom 2021 Fredrik Stein Buhaug m.fl. OSEN   her
2021/223 20210420 20.04.2021 Inngående brev Spørsmål vedr. vann og avløp Maiken Østvik OSEN   her
2018/563 20210420 20.04.2021 Inngående brev Leie av båtplass Kent Ronny Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20210420 20.04.2021 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense Fv. 715 - 22/18 - Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/598 20210420 20.04.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra alle kommunale verv - Anita Nøstvold Anita Nøstvold OSEN   her
2021/103 20210420 20.04.2021 Inngående brev Møteinnkalling til møte i kontrollutvalget 27.04.2021 Konsek Trøndelag IKS OSEN   her
2021/103 20210420 20.04.2021 Utgående brev Forvaltningsrevisjon - kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg Kontrollutvalget m.fl. OSEN   her
2020/317 20210420 20.04.2021 Utgående brev Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Osen kommune m.fl. OSEN   her
2020/99 20210420 20.04.2021 Utgående brev Fremsending av sak - forvaltningsrevisjon 2019/2020 - internkontroll i barnevernet, Osen kommune - sluttbehandling av rapport FOSEN BARNEVERNTJENESTE m.fl. OSEN   her
2020/99 20210420 20.04.2021 Utgående brev Kontrollutvalget i Osen kommune - årsmelding 2020 KONSEK TRØNDELAG IKS OSEN   her
2020/99 20210420 20.04.2021 Utgående brev Fremsending av sak - forenklet etterlevelseskontroll 2019 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/317 20210420 20.04.2021 Utgående brev Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Osen kommune m.fl. OSEN   her
2015/3421 20210420 20.04.2021 Utgående brev SV: Posomgruppe/kriseteam Osen kommune 'torill.seternes@helse-nordtrondelag.no' OSEN   her
2021/218 20210419 19.04.2021 Inngående brev 5020/1/92 - Tove R. Berg - søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven - tilbygg Tove Frøydis Rødø Berg OSEN   her
2019/244 20210419 19.04.2021 Inngående brev Webinar - Hva bør kommuneledelsen vite om kompetanseplanlegging og nye kompetansekrav i barnevernet Bufetat OSEN   her
Ingen tilgang 20210419 19.04.2021 Inngående brev Vedr. 202114268-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2021/106 20210419 19.04.2021 Inngående brev Endret tolkning for avsetting av skogfond ved erverv - ekspropriasjon av eiendom STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/130 20210416 16.04.2021 Inngående brev Ettersendelse av sak 05.21 til representantskapet den 26.04.21 Brannmidt - Håvard Bye OSEN   her
2021/130 20210416 16.04.2021 Inngående brev Møtereferat styremøte Brannvesenet Midt IKS - 16.04.2021 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2021/16 20210416 16.04.2021 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Felles bredbåndsprosjekter i Trøndelag - Søknad om offentlige bredbåndsmidler 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av justering av MTA-/detaljplan - midlertidig utvidelse av areal til brakkerigg - Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2021/198 20210416 16.04.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Tommy Albertsen TOMMY ALBERTSEN AS OSEN   her
2020/615 20210416 16.04.2021 Inngående brev LIS1 - kandidattildeling - Osen kommune - 01.09.2021 - 01.03.2022 - Oversendelse av kontaktinformasjon NÆRØYSUND KOMMUNE OSEN   her
2021/224 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 15/34 Kystplan AS OSEN   her
2020/317 20210416 16.04.2021 Inngående brev Informasjon om skjønnsmidler 2021 og 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2021/212 20210415 15.04.2021 Inngående brev Bestilling av sesonginfluensavaksine 2021/2022 FOLKEHELSEINSTITUTTET OSEN   her
2020/60 20210415 15.04.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - garasje John Kristian Flatås OSEN   her
2021/15 20210415 15.04.2021 Inngående brev Info Osen Kommune - Brede Tormod Vik OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - relokalisering av oppdrettsanlegget 12594 Breidvika i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 9a-2015 FV 715 Gang / fortau Osen sentrum - fkb/nvbd-data. STATENS VEGVESEN OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Prosjekt 9a-2015 Gangveg/fortau Osen sentrum FKB-data Statens vegvesen OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Signert endringsmelding 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev ref byggemøte - fortau Osen sentrum 'Joakim Syltern By' m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: ferdigstillelse Osen Gangvefelt 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev resterende arbeider gangveg - asfalt og kummer 'Tore Crister Løkke' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Gangveg Osen sentrum. Tore Løkke AS v/Tore Crister Løkke OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: ferdigstillelse fortau 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: ref. byggemøte 2 fortau Osen sentrum 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Fortau/gangveg Osen sentrum - ferdigbefaring. Haugerud Gunvor Tørum m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: vedr. framdrift 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: Lengde nytt fortau 'Brødreskift Kristian' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Signerte endringsmeldinger 257-5E til 257-8E 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Protokoll fra ferdigbefaring / overtakelse av nytt fortau Osen sentrum. Tore Løkke AS v/Tore Crister Løkke m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Ferdigbefaring fortau Osen sentrum Hallvar Nøss, leder i trafikksikkerhetsutvalget OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev 1633 - Aksjon skoleveg 2014 - anmodning om utbetaling av tilskuddsmidler. "Ansvar 45210". Statens vegvesen landsdekkende regnskap OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Antall meter kantstein 'Tore Crister Løkke' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev VS: Gangvei - radien på kantstein 'Joakim Syltern By' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedr. grunn til gang/sykkelvel Osen Auto- Rådhuset. Pettersen, Jan-Thore OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedr.gang og sykkelvei mellom Osen Auto og Rådhuset i Osen 'aslak.tiller@coop.no' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Gangtilbud/fortau - Osen sentrum - avtale m/vedlegg til signering. 'Haugerud Gunvor Tørum' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev Opplysninger til SHA-plan samt kontrakt Tore Løkke AS OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev VS: Rev. plantegning gangvei 'tore.crister@lokke.com' OSEN   her
Ingen tilgang 20210415 15.04.2021 Utgående brev SV: Aksjon skoleveg 2015 -endring trase fortau Osen sentrum Statens vegvesen OSEN   her
2021/206 20210414 14.04.2021 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Osen kommune KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2021/209 20210414 14.04.2021 Inngående brev Innvilgelse av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret - gitt over statsbudsjettets 0621.63 for 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20210414 14.04.2021 Inngående brev Invitasjon til webinar: Barnevern over landegrenser og mindreårige ofre for menneskehandel Bufetat OSEN   her
2019/244 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedr. 202036140-8 - Invitasjon til digitalt dialogmøte mellom kommunene i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune - sommer 2021 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Utgående brev Revidering av personalreglement Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2020/60 20210413 13.04.2021 Inngående brev Ytterligere spørsmål Thomas L. Andersen OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Oversiktsbilde Helge Anders Skorstad OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Foto 2 plasttak Helge Anders Skorstad OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Foto plasttak Helge Anders Skorstad OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Foto tak Helge Anders Skorstad OSEN   her
2021/197 20210413 13.04.2021 Inngående brev Nabovarsel Torstein Volden Helge Anders Skorstad OSEN   her
2019/244 20210413 13.04.2021 Inngående brev 10-årsmarkering for 22. juli STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20210413 13.04.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon frå arealplan til endra plassering av akvakulturanlegg - Lokalitet Breidvika - Osen kommune - Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2021/200 20210413 13.04.2021 Inngående brev Museet Midt IKS Representantskapsmøte 27. april 2021 Museet midt OSEN   her
2021/130 20210413 13.04.2021 Inngående brev Innkalling til Representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 26 april 2021. Brann Midt IKS OSEN   her
2021/130 20210413 13.04.2021 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 12.04.21 Brann Midt IKS OSEN   her
2019/244 20210413 13.04.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
Ingen tilgang 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 22/18 FOSEN-HYTTA AS OSEN   her
2016/1101 20210413 13.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på intensjon om samarbeidsavtale - helsplattformen TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON m.fl. OSEN   her
2020/615 20210413 13.04.2021 Utgående brev Tilbakemelding - økning i antall LIS1 stillinger fra høsten 2021 Ivar Kvalø OSEN   her
2020/615 20210413 13.04.2021 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Haydar Bamarni OSEN   her
2018/563 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilleggsspørsmål i forhold til båtplass Kent Ronny Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Osen Kommune 12.03.2021 Avarn Security OSEN   her
2021/207 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avfallsplaner for havner i Osen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/563 20210412 12.04.2021 Utgående brev Forespørsel svar på spørsmål om båtplass Kent Ronny Høvik OSEN   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom til bruk som nytt anløp for hurtigbåt - Osen 14/117 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/481 20210409 09.04.2021 Inngående brev Faghøring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/720 20210408 08.04.2021 Inngående brev Monteringsanvisning 15 meter landgang Marinas - Tommy Giil OSEN   her
2021/189 20210408 08.04.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom kommunene i Trøndelag og tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20210408 08.04.2021 Inngående brev Invitasjon til fagseminar telecom 15.04.2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20210408 08.04.2021 Inngående brev Svar - 5020/37/5 - vedr. areal på fritidshus. RAMSTAD ANDERS OSEN   her
2020/60 20210408 08.04.2021 Utgående brev 15 viktige spørsmål angående de juridiske sidene ved vaksinasjons-kampanjen Thomas L. Andersen OSEN   her
2019/765 20210408 08.04.2021 Utgående brev Betaling av båtskyss for skoleelever som bor på Seter TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2016/5150 20210407 07.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2021 Harald Hanssen OSEN   her
2021/205 20210407 07.04.2021 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning "eldre ut på middag" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20210407 07.04.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Wiggo Wodahl OSEN   her
2016/5150 20210407 07.04.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Kurt Hopen OSEN   her
2021/12 20210407 07.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/39/1/58 Knut Arve Haugen OSEN   her
2021/12 20210407 07.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/39/1/58 Solbjørg J Haugen OSEN   her
Ingen tilgang 20210407 07.04.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom til oppføring av bolig - Osen 29/13 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG OSEN   her